Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie"

Transcriptie

1 Handleiding tweede conceptrelease RZ16a Versie juni 2015

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Tweede conceptrelease RZ16a Verschil ten opzichte van het definitieve pakket Nieuwe lay-out Inhoud release Soorten wijzigingen Projecten Wijzigingsverzoeken... 5 Zorgproductenviewer... 5 Nieuwe opzet releasedocumenten Eén wijzigingendocument Integratie registratieregels en Nadere regels Verschil met 2e go Disclaimer conceptrelease Overzicht uitgeleverde bestanden Nieuwe indeling releaseproducten Overzicht bestanden Veel gebruikte afkortingen Nederlandse Zorgautoriteit 2 12

3 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding van de tweede conceptrelease van het DBC-pakket Deze handleiding biedt een snelle introductie in de inhoud van de conceptrelease. We adviseren u om eerst deze handleiding door te nemen en vervolgens het document Wijzigingen DBC-release RZ16a. Dat document bevat alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in de tabellen en documenten van het DBC-systeem voor Bij alle wijzigingen geven wij aan welke specialismen, zorgproductgroepen en tabellen door de wijziging zijn geraakt. Nederlandse Zorgautoriteit 3 12

4 2 Tweede conceptrelease RZ16a Met deze concepttabellen en conceptproducten maken we nagenoeg het volledige DBC-pakket inzichtelijk. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee (impact)analyses doen op de wijzigingen en zich voorbereiden op de contractbesprekingen voor Deze conceptuitlevering is nog niet door de Raad van Bestuur vastgesteld en daarom op geen enkele wijze geschikt om in te lezen voor productie. Om te benadrukken dat het gaat om een conceptuitlevering, hebben alle documenten de toevoeging concept in de bestandsnaam. Het definitieve pakket komt na vaststelling op 1 juli 2015 beschikbaar. 2.1 Verschil ten opzichte van het definitieve pakket Hoewel de wijzigingen in de productstructuur zijn verwerkt en de verwachting is dat de concepten niet meer veranderen voordat ze worden vastgesteld, kunnen we niet uitsluiten dat er nog aanpassingen plaatsvinden Conversietabellen In deze conceptrelease is een toelichting op de informatieproducten meegeleverd. Hierin vindt u meer uitleg over het gebruik van de profielen. Hier staat ook meer informatie over de verschillende conversietabellen die gebruikt kunnen worden. Deze conversietabellen zitten in de definitieve release RZ16a op 1 juli a.s. 2.2 Nieuwe lay-out Per 1 mei 2015 is DBC-Onderhoud overgegaan naar de Nederlandse Zorgautoriteit. De documenten van deze release zijn daarom in de huisstijl van de NZa. Nederlandse Zorgautoriteit 4 12

5 3 Inhoud release De release RZ16a kenmerkt zich door de volgende wijzigingen. 3.1 Soorten wijzigingen Er zijn verschillende soorten wijzigingen doorgevoerd in RZ16a, met als doel een actueel en goed werkend DBC-pakket voor 2016 op te leveren. De meeste wijzigingen betreffen projecten, beleidswijzigingen en wijzigingsverzoeken uit de praktijk Projecten De resultaten van de volgende projecten zijn doorgevoerd in de RZ16a: Interventieradiologie onderdeel traject hoofdbehandelaar Integratie kinderneurologie en neurologie kindergeneeskunde Medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Beoordeling relevantie zorgproducten Taakherschikking Faciliteren reële prijsvorming via productstructuur (Spoedeisende hulp (SEH) licht complexe zorg en herwaardering ambulant middel gehele productstructuur) Integrale zorgproducten transplantatiezorg Zorgprestaties wervelkolombehandeling Klinische genetica Aanspraak binnen de DBC-systematiek Meer informatie over deze projecten is te vinden in het document Wijzigingen DBC-pakket RZ16a en in de betreffende dossiermap op de website werkenmetdbcs.nza.nl onder Ziekenhuiszorg DBC-systematiek Dossiers Wijzigingsverzoeken Er zijn meer dan 250 wijzigingsverzoeken ingediend en beoordeeld. Hiervan zijn meer dan 100 wijzigingsverzoeken gehonoreerd, gespecificeerd en uitgewerkt in de RZ16a. 3.2 Zorgproductenviewer Om de 2016 situatie beter inzichtelijk te krijgen, wordt de zorgproductenviewer gevuld met de conceptproductstructuur RZ16a. De nieuwe link naar de zorgproductenviewer is: Om verwarring met de bestaande productstructuur te voorkomen, wordt deze zorgproductenviewer gefaciliteerd via een eigen link. Op de startpagina van de zorgproductenviewer kunt u die keuze maken. Mocht u willen switchen tussen de beide zorgproductenviewers (nu geldende en RZ16a), moet u eerst kiezen voor uitloggen rechtsbovenin het scherm van de zorgproductenviewer. Nederlandse Zorgautoriteit 5 12

6 3.3 Nieuwe opzet releasedocumenten Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de releasedocumenten beter toegankelijk te maken. Op basis van verschillende gesprekken met diverse zorgaanbieders zijn concrete verbetervoorstellen naar voren gekomen om de informatie in de release beter te ontsluiten en daarmee gebruikersvriendelijker te maken. Het resultaat is een nieuwe indeling van releasedocumenten. In paragraaf 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe u die indeling kunt vergelijken met vorig jaar Eén wijzigingendocument Alle wijzigingen in tabellen lichten wij voortaan toe in een wijzigingendocument. Dat houdt in dat er geen afzonderlijke toelichting per tabel meer is. Deze afzonderlijke toelichtingen vindt u niet in deze conceptrelease maar komen ook niet meer in de definitieve uitlevering. Hiermee borgen we dat alle informatie op één plek is en hoeven gebruikers niet meer verschillende documenten te raadplegen om informatie over een wijziging te vinden Integratie registratieregels en Nadere regels De registratieregels worden geïntegreerd in de Beleidsregels en Nadere regels van de NZa om eenduidigheid in de regelgeving te realiseren. Dat betekent dat in de (concept)uitleveringen van maart, juni en juli geen registratieregels document meer uitgeleverd wordt. Het registratieaddendum blijft wel beschikbaar. Deze drie producten worden in de conceptuitlevering gefaciliteerd met wijzigingen bijhouden, zodat goed inzichtelijk is wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het 2015 DBC-pakket. 3.4 Verschil met 2e go Er heeft een aantal aanpassingen na de 2 e go plaats gevonden. Er zijn zes wijzigingsverzoeken afgevallen na vaststelling van de 2 e go. Hiervan zijn drie wijzigingen doorgeschoven naar RZ16b, de update release dit najaar voor het DBC-pakket Referentienummer Omschrijving Toelichting Wijzigen zorgactiviteit consumentenomschrijving RZ16a Combinatiebehandeling cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patienten met een maagcarcinoom en buikvliesmetastasen. (voorwaardelijke toelating) Transparante zorgnota: consumentenomschrijving OZP s Schuift door naar RZ16b. Betreft een dossier Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland waarvoor wij hebben bekeken welke wijzigingen nodig zijn in het DBC-systeem. Inmiddels is geconstateerd dat wij hiervoor geen wijzigingen meer door hoeven te voeren in de DBCsystematiek. Hiervoor zijn namelijk al passende prestaties beschikbaar (met een aanspraaklabeling die aangeeft dat hiervoor speciale voorwaarden gelden voor vergoeding). Schuift door naar RZ16b. Nederlandse Zorgautoriteit 6 12

7 Verbeteren regelgeving Dit heeft niet tot wijzigingen geleid in RZ16a Consumentenomschrijvingen 2 producten revalidatie aanpassen. Regulier onderhoud zorgactiviteiten RZ16 Dit betreft twee consumentenomschrijvingen van zorgproducten revalidatie (zorgproductgroep ) die onder referentienummer zijn aangepast. Schuift door naar RZ16b. De volgende issues zijn toegevoegd aan de RZ16a na de 2 e go. U vindt een beschrijving van iedere wijziging in het document Wijzigingen DBC-release RZ16a v Referentienummer Omschrijving Toelichting De puntentelling voor kaakchirurgie activiteiten uitleveren in een losse extra tabel Verzoek nieuwe zorgactiviteit voor adjuvante HIPEC in zorgproductgroep Om de automatiseerbaarheid te verbeteren is het format van deze tabel aangepast. Betreft vervolg op wijzigingsverzoek (RZ15a, voorwaardelijke toelating). In RZ15a is zorgactiviteit Curatieve resectie coloncarcinoom met adjuvante HIPEC aangemaakt, die typerend is in zorgproductgroep (waarin dus de combinatie van resectie en HIPEC wordt beschreven). De aanvrager heeft naar aanleiding van de uitwerking aangegeven dat een aparte zorgactiviteit voor alleen de adjuvante HIPEC wenselijk is - het is niet altijd duidelijk tijdens de primaire resectie dat er adjuvante HIPEC zal gaan volgen. Het kan dus voorkomen dat de HIPEC pas na de curatieve resectie wordt uitgevoerd Aanpassen definitie za Aan de omschrijving van zorgactiviteit is toegevoegd geregistreerde allergex : Uitgebreid allergologisch interview (> 45 minuten) uitgevoerd door kinderallergoloog of geregistreerd allergex Beëindiging WBMV-label voor brachytherapie, teletherapie met fotonen of electronen. DC s 17E443 en DC 17E444 voor 2014 een maximum honorarium van resp. 80,63 en 63,39 conform 15E443 en 17E444 Correctie aanspraaklabeling thoracoscopische longvolumereductie Dit betreft een wijziging in WBMV-labeling. Dit betreft een correctie voor honorarium van (2 declaratiecodes) over het jaar Dit betreft een aanspraakwijziging op verzoek van ZiNL Zorgactiviteit Schriftelijke Dit betreft een aanspraakwijziging op verzoek van Nederlandse Zorgautoriteit 7 12

8 informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts, krijgt rode aanspraakcode Aanspraakcode verwijderen bij ZA (Endoscopisch inspuiten medicatie in blaas) Aanmaken OZP's voor multifocaal torische implantlens Verwijderen aanspraakcode 2701 bij zorgactiviteit (regiefunctie complexe wondzorg). Reguliere aanlevering OZP s door NZa RZ16a Uitbreiding en toelichting op gebruik Diagnose Combinatie Tabel Introductie per van het maxmax tarief binnen de tarieventabel door middel van heractivering van de kolom soort_tarief. ZiNL Dit betreft een aanspraakwijziging op verzoek van ZiNL Deze wijziging is één van de wijzigingen uit het project Aanspraak binnen de DBC-systematiek. Dit betreft een aanspraakwijziging op verzoek van ZiNL Dit betreffen reguliere wijzigingen en onderhoud aan OZP s. Dit betreft uitbreiding van de DCT t.b.v. overlooptrajecten. Introductie van de mogelijkheid van max-max tarieven. Nederlandse Zorgautoriteit 8 12

9 4 Disclaimer conceptrelease Alle informatie, producten en diensten in het kader van de RZ16a die vóór de definitieve uitlevering (uiterlijk 1 juli 2015) ter beschikking worden gesteld, zijn in conceptvorm. Aan deze producten kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van deugdelijkheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle tabellen in het kader van RZ16a die NZa vóór de definitieve uitlevering uiterlijk 1 juli 2015 ter beschikking stelt, zijn ongeschikt voor opname in het ziekenhuissysteem (ZIS) omdat deze nog in concept zijn. De nu beschikbaar gestelde producten kunnen tot aan de definitieve uitlevering uiterlijk 1 juli 2015 op alle fronten wijzigen. Zodra de Raad van Bestuur van de NZa de tarieven en prestaties van dit pakket vaststelt, volgt de definitieve uitlevering uiterlijk 1 juli 2015 via werkenmetdbcs.nza.nl. De NZa publiceert bij de definitieve uitlevering geen lijst met de verschillen ten opzichte van deze conceptuitlevering. Nederlandse Zorgautoriteit 9 12

10 5 Overzicht uitgeleverde bestanden 5.1 Nieuwe indeling releaseproducten Door het samenvoegen van toelichtingen en andere verbeteringen aan de releaseproducten, is de lijst met uitleverproducten veranderd. Onderstaand tabel biedt inzicht in de overgang van oude naar nieuwe releasedocumenten. In de linker kolom staat het releasedocument zoals u dat tot en met RZ15b gewend was, in de rechter kolom leest u in welk document u die informatie vanaf RZ16a kunt terugvinden. Voorheen gebruikte ik dit document Aanspraak Code Tabel Toelichting Afsluitreden Tabel Toelichting Afsluitregels Tabel Toelichting Diagnose Combinatie Tabel Toelichting Elektronische Typeringslijst Toelichting Limitatieve Lijst Machtigingen Toelichting WBMV Code Tabel Toelichting Zorgactiviteiten Tabel Toelichting Zorgproducten Tabel Toelichting Zorgproductgroepen Tabel Toelichting Tarieven Tabel Toelichting Typeringslijst per specialisme Toelichting Toelichting informatieproducten Verantwoording tariefswijzigingen Registratieregels Algemene Toelichting Registratieregels Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel Toelichting RSAD document Groupertabellen Specificaties Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Registratieaddendum Handleiding release Diagnose en Zorgvraagtypering Toelichting Wijzigingen DBC-release Waar vind ik die informatie nu? Beschrijving van de wijzigingen: Wijzigingen DBC-release RZ16a Specificaties en functie van de tabel: ICT-eisen DBC-pakket Beschrijving van de wijzigingen: Beoordelings- en Verantwoordingsrapport RZ16a Specificaties en functie van de tabel: ICT-eisen DBC-pakket Beschrijving van de wijzigingen: Wijzigingen DBC-release RZ16a Toelichting informatieproducten tariefberekening Beoordelings- en Verantwoordingsrapport RZ16a Handleiding DBC-systematiek Geen onderdeel release, opgenomen in Regeling medisch specialistische zorg (Nadere regel) Aanvullende informatie bij RDZT Handleiding DBC-systematiek Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Nederlandse Zorgautoriteit 10 12

11 5.2 Overzicht bestanden Onderstaand overzicht bevat de bestanden die met de tweede conceptrelease RZ16a ter beschikking worden gesteld. Uitgeleverde producten in conceptrelease Afsluitreden Tabel Afsluitregels Tabel Diagnose Combinatie Tabel Elektronische Typeringslijst Groupertabellen Handleiding Release (dit document) ICT-eisen DBC-pakket Limitatieve Lijst Machtigingen Registratieregel addendum met wijzigingen tbv ICT'ers Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel Tarieven Tabel Toelichting informatieproducten tariefberekening Totaalbestand uitlevering (vjjjjmmdd) Typeringslijst per specialisme Aanvullende informatie bij RDZT Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting WBMV Code Tabel Wijzigingen DBC-release RZ16a Zorgactiviteiten Tabel Zorgproducten Tabel Zorgproductenviewer Zorgproductgroepen Tabel Zorgproductprofielen Nederlandse Zorgautoriteit 11 12

12 6 Veel gebruikte afkortingen Afkorting BBC CBV-code CVZ DBC Grz NZa OZP Release RZ SEH VWS WBMV WV ZA ZiNL / Zorginstituut ZP ZPG Zvw Betekenis Beroepsbelangencommissie (Registratieve) code uit het verrichtingenbestand zoals beheerd door DHD (Dutch Hospital Data) Het Zorginstituut Nederland, voorheen College voor Zorgverzekeringen Diagnose Behandeling Combinatie Geriatrische revalidatiezorg Nederlandse Zorgautoriteit Overige Zorgproducten Nieuwe uitgave van het DBC-pakket Release ziekenhuiszorg Spoed Eisende Hulp Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Bijzondere Medische Verrichtingen Wetenschappelijke vereniging Zorgactiviteit Het Zorginstituut Nederland, voorheen College voor Zorgverzekeringen Zorgproduct Zorgproductgroep Zorgverzekeringswet Nederlandse Zorgautoriteit 12 12

Handleiding release RZ16a. Versie

Handleiding release RZ16a. Versie Handleiding release RZ16a Versie 20150701 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Release RZ16a... 4 2.1 Nieuwe lay-out... 4 2.2 Nieuwe opzet Releaseproducten... 4 2.3 Nieuwe driedeling Releaseproducten... 4

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1

Gebruikersdocument deel 1 Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2 Inhoud RZ13c... 5 2.1 Wijzigingen grouper...

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 29 november 2013 2 Inhoud presentatie 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel Versie 20120927 27 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Gebruikersdocument grouper

Gebruikersdocument grouper Gebruikersdocument grouper ICT-eisen en specificaties Versie va 06 00 v20130801 1 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud conceptrelease specificaties RZ14b... 3 1.2 Planning... 3 2 Wijzigingen...

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE

RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE RELEASE RZ17A 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt

Nadere informatie

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten Implementatiecongres DBC-pakket 4 september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Programma 2 Welkom Verkorting doorlooptijd (VDLT): achtergrondinformatie

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Dit releasedocument bevat de wijzigingen

Nadere informatie

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt

Nadere informatie

0322 Longgeneeskunde

0322 Longgeneeskunde 0322 Longgeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen in

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Ivola Hoornweg Marnelle de Groot Inhoud Hoe verloopt het proces van aanvragen,

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Beoordeling en verantwoording DBCpakket

Beoordeling en verantwoording DBCpakket Conceptrapport tbv adviescommissie Cure Beoordeling en verantwoording DBCpakket 2016 (RZ16a) Versie 20150701 Ingangsdatum 1 januari 2016 Juni 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering DBC-pakket

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

0318 Maag-, Darm-, Leverziekten

0318 Maag-, Darm-, Leverziekten 0318 Maag-, Darm-, Leverziekten 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

0316 Kindergeneeskunde

0316 Kindergeneeskunde 0316 Kindergeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130926 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Beoordeling en verantwoording DBCpakket

Beoordeling en verantwoording DBCpakket Beoordeling en verantwoording DBCpakket 2016 (RZ16a) Ingangsdatum 1 januari 2016 Juli 2015 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering DBC-pakket 2016 (RZ16a) 5 1.3 Verbeteringen werkprocessen

Nadere informatie

Release RZ17a. Erratum addendum

Release RZ17a. Erratum addendum Release RZ17a Erratum addendum ersie 1, 27 juli 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Errata Wijzigingen dbc-release RZ17a v20160701 5 2.1 Onjuiste zpk vermeld in paragraaf 2.2.4 5 2.2 erkeerd add-ongeneesmiddel

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel Versie 20121120 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65839 7 december 2016 Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 Nummer: TB/REG-17620-02 Datum

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 Ingangsdatum 1 januari 2012 Versie 20111115 1 juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Aanspraak in de DBC-productstructuur...

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Handleiding dbc-systematiek

Handleiding dbc-systematiek Handleiding dbc-systematiek (voormalig RSAD-document) Ingangsdatum 1 januari 2017 V20161117 Inhoud 1. Inhoud document en leeswijzer 4 2. Introductie op de dbc-systematiek 5 2.1 Ontstaan dbc-systematiek

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Handleiding dbc-systematiek

Handleiding dbc-systematiek Handleiding dbc-systematiek (voormalig RSAD-document) Ingangsdatum 1 januari 2018 V20170425 Inhoud 1. Inhoud document en leeswijzer 5 1.1 Leeswijzer 5 1.1.1 Hoofdstukindeling 5 1.1.2 Verwijzingen naar

Nadere informatie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie Toelichting Zorgproducten Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013

Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013 Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013 Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 21 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud RZ13d... 4 2.1 Afbakening... 4 2.2 Correcties en

Nadere informatie

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0 ZA-vertaaltabel Veelgestelde vragen Versie 1.0 11 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Waarom een vertaaltabel?... 3 1.1 Vertaaltabel, grouper en ZIS... 3 1.2 Vertaaltabel en zorgproductenviewer... 3 1.3 Versies

Nadere informatie

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D 0307 Gynaecologie 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen in twee

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20121211 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Implementeren

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Versie 1.0 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen ten opzichte van 2 e go RZ13d... 4 2.1 Wijzigingsverzoeken ingediend na 2 e go RZ13d...

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Besluitvormingsdocument 2e GO Versie 1.0 18 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud document... 5 2 Planning, scope en uitgangspunten release RZ16a... 6 2.1 Planning...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres Wijzigingen productstructuur 2016 DBC-implementatiecongres Inhoud van de bijeenkomst 1. Projecten Licht complexe spoedzorg/ ambulant middel Interventieradiologie Varices 2. Overige punten Transplantatiezorg

Nadere informatie

Wijzigingen DBC-release RZ15a

Wijzigingen DBC-release RZ15a Wijzigingen DBC-release RZ15a Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Verwijzingen en samenhang relevante

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. De aanvulling hierop is medio november uitgebracht, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 2 Agenda 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten in hoofdlijnen

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Hoofdlijnen dbc-release RZ17b. Besluitvormingsdocument 2 e go

Hoofdlijnen dbc-release RZ17b. Besluitvormingsdocument 2 e go Hoofdlijnen dbc-release RZ17b Besluitvormingsdocument 2 e go Versie 1.0, 4 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Updaterelease RZ17b 4 1.2 Inhoud document 4 2. Planning en scope 5 2.1 Planning RZ17b

Nadere informatie

Tweeledige presentatie:

Tweeledige presentatie: Tweeledige presentatie: 1. Zorgactiviteiten 2014: Toinny van Schendel 2. Registratieregels in RZ14a/b: Marjolein Hildebrand Zorgactiviteiten 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Toinny

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

0313 Inwendige Geneeskunde

0313 Inwendige Geneeskunde 0313 Inwendige Geneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

ICT-eisen DBC-release RZ17a

ICT-eisen DBC-release RZ17a ICT-eisen DBC-release RZ17a Tabelspecificaties en wijzigingen Versie 20160331 Ingangsdatum 1 januari 2017 Inhoud Vooraf 3 1. Gewijzigde tabelspecificaties per 1 januari 2017 5 1.1 Wijzigingen aanspraak-

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Release RZ17b Ziekenhuiszorg UPDATE

Release RZ17b Ziekenhuiszorg UPDATE Release RZ17b Ziekenhuiszorg UPDATE 10 specialismen 21 wijzigingen 17 tips RZ17a RZ17b UPDATE & TIPS ZIEKENHUISZORG INHOUD Alstublieft. In deze unieke factsheet van Cure4 treft u alle registratiewijzigingen

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. v

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. v Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel v20110701 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD... 3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL... 3 1.3 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE TABEL...

Nadere informatie

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Memo Onderwerp Datum Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Met ingang van 2013 zal geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen worden in het Besluit

Nadere informatie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Afsluitredenen... 3 1.2.1 Afsluitredenen voor

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de inhoud

Nadere informatie

Ingangsdatum 1 januari 2017 Toelichting op de informatieproducten tariefberekening

Ingangsdatum 1 januari 2017 Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Ingangsdatum 1 januari 2017 Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Versie 20160701 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Inhoud document 3 1.2 Toepassing van de informatieproducten 4 1.3 Specifieke

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN INLEIDING Vanaf 1 januari 2017 worden de prestaties en tarieven van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren niet meer vastgesteld op het niveau van de laagste prijs

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2015 30 januari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0310 DERMATOLOGIE

RELEASE RZ17AB 0310 DERMATOLOGIE RELEASE RZ17AB 0310 DERMATOLOGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ15b

Hoofdlijnen wijzigingen RZ15b Hoofdlijnen wijzigingen RZ15b Besluitvormingsdocument 2e GO RZ15b Versie 1.0 25 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Updaterelease RZ15b... 3 1.2 Doel van dit document... 3 2 Planning en scope...

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 BBC - NOG Commissie FOZ-NVvO Maart 2017 1 Inhoud Inleiding..3 Relevante informatie vooraf.4 Zorgactiviteitencodes voor orthoptische

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20131114 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Toelichting op de informatieproducten tariefberekening

Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Versie 20150701 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Inhoud document 3 1.2 Kanttekening voor toepassing / Disclaimer 3 1.3 Inlezen

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie