Tools voor learning analytics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tools voor learning analytics"

Transcriptie

1 Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers van diensten op het gebied van learning analytics uitgenodigd om te presenteren welke diensten zij leveren en hoe deze aansluiten op de behoeften die leven in het Nederlands hoger onderwijs. De Brochure dient om een eerste overzicht te geven van beschikbare tools, en beoogt zeker geen compleet beeld te geven.

2 Disclaimer: SURF heeft met deze bijeenkomst een podium willen bieden voor mogelijke diensten die van nut kunnen zijn voor het Nederlands hoger onderwijs, het betreft een momentopname. SURF beoogt deze lijst NIET te gebruiken als preferred supplier list. Aanbieders van diensten rondom learning analytics worden als ze niet in deze brochure staan, maar dat wel zouden willen, uitgenodigd om contact op te nemen met SURF. SURF beoogt op een meer dynamisch overzicht te bieden voor beschikbare tools. 2

3 INHOUDSOPGAVE Introductie Learning Analytics 4 Blackboard analytics for learn - Blackboard 5 Student Analytics Service - Deloitte 10 Eesy Analytics - Eesysoft 13 Scorion - Parantion 15 Vak voor Vak Applicatie - Universiteit Leiden 18 ProF (Progress Test Feedback) - Universiteit Maastricht 21 SOWISO - SOWISO 25 Student Activity Meter - KU Leuven 31 Inzicht in Zicht - UP learning 34 Business Intelligence Development Framework - Valid 37 3

4 INTRODUCTIE LEARNING ANALYTICS In deze brochure vindt u informatie over een reeks learning analytics- producten en diensten. Een nieuw begrip in onderwijsland, dat de komende jaren naar onze overtuiging sterk aan relevantie zal winnen. Zoals bekend drukken het alomtegenwoordig internet, snel aan kracht en mogelijkheden winnende mobile devices en mediarijke sociale netwerken onvermijdelijk hun stempel op de manier waarop onderwijsinstellingen interacteren met studenten, onderzoekers en docenten. Denk bijvoorbeeld aan de snelle toename van virtuele samenwerkingsmogelijkheden en hoogwaardige, vrij op het internet beschikbare lesstof. Als gevolg wordt het kan het onderwijs- en ontwikkelproces van de Nederlandse student steeds persoonlijker, en kunnen onderwijsinstellingen naar verwachting steeds meer toegevoegde waarde gaan bieden in de wijze waarop zij hun studenten begeleiden. Een helder en zo volledig mogelijk inzicht in prestaties en ontwikkeling is daarbij een eerste vereiste. Een deel van dit inzicht kan worden gegenereerd met behulp van learning analytics. Volgens de door SURF gehanteerde definitie hebben we het dan over het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt (SoLAR, 2011). Empowerment middels op data gebaseerde feeback dus, waarmee onderwijsinstellingen, docenten, onderzoekers én studenten allen hun voordeel kunnen doen. Zo kunnen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld vroegtijdig inzoomen op groepen studenten die het risico lopen af te vallen, daarop gepaste ondersteuning aanbieden en zo hun retentiepercentage verhogen. Docenten krijgen de mogelijkheid het leerproces en de ontwikkeling van individuele studenten gedetailleerder te monitoren, en de aangeboden leerstof daar eventueel op aan te passen. En studenten kunnen met de directe feedback op hun leerprestaties, al dan niet afgezet tegen de resultaten van andere studenten, hun aandacht verleggen of inspanningen verhogen. In 2012 voerde SURF een eerste verkenning uit naar het thema learning analytics, waarbij onder meer 7 pilot projecten werden opgestart. In vervolg hierop kwamen op 7 maart aanbieders naar Utrecht om hun learning analytics-producten en diensten te presenteren. In deze brochure vindt u een samenvatting (van 10 van deze diensten) met de essentiële punten van de bij die gelegenheid aangeboden informatie. Plus goed advies van de aanwezige aanbieders: Nederlandse onderwijsinstellingen hebben al erg veel informatie voorhanden. Eerste vraag zou daarom moeten zijn: Wat willen wij precies weten? 4

5 BLACKBOARD ANALYTICS FOR LEARN Firmanaam: Blackboard, Inc. Contactpersoon: Kent Chen, Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: Campus leaders, instructors, staff and students Zo kan Blackboard Analytics worden gebruikt: Blackboard Analytics for Learn integrates with the Blackboard Learn 9.1 platform and enables campus leaders to analyze Blackboard Learn activity and use data comparatively and over time to improve the quality of courses and increase adoption by instructors, staff, and students. The Analytics for Learn solution provides self-service reporting, dashboards, and trend analysis so that users can access and analyze the wealth of information within both the Learn platform and their student information system. Blackboard Analytics for Learn helps you meet challenges like these: Increasing student retention Improving student performance Identifying online learning best practices Determining ROI of LMS investments Capacity planning Integrating administrative (ERP/SIS) data with instructional (LMS) data for reporting and analysis Information delivery bottlenecks; no self-service access to actionable information Measure student learning outcomes - monitoring and analyzing trends to enact curriculum and pedagogical change over time Establish and tracking KPIs - a single source of the truth for monitoring strategic goals and enabling data-driven decision making The Blackboard Analytics application shows immediate results, with a warehouse that is populated with institutional data in 2 days. There is still an implementation process to do knowledge transfer, data validation, and embedding of business rules in the baseline model, 5

6 but our application mitigates the risk of a very complicated IT project.projects that have failed at other institutions after many years and dollars have been spent. Our solution covers a much wider base than any other alternative on the market. Our learning analytics data model delivers 18 Fact Tables and more than 100 Measures, including 40 that are derived or calculated by Blackboard Analytics for Learn, and don t exist natively in the LMS or SIS. The measures are then embedded in the data model and can be customized with institutional business rules. Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? The Blackboard Analytics for Learn platform essentially transforms raw data from your LMS and SIS into actionable information. This access to information supports a broad spectrum of users spanning institutional research, management reporting, external reporting, and analytic needs across the institution. The application provides a library of standardized metrics and descriptive attributes consistent with best practices in higher education management. Our data warehouse provides the ability to alter the data model by using a custom hook structure that separates our core code from the customizations and embeds code into the underlying SQL. This feature enables virtually any metric/measure to reflect the specific needs of the institution or system, including supporting multiple definitions, where needed. Blackboard Analytics provides its customers with a full window into our underlying code and design. Once a customer purchases the application, they receive detailed documentation that includes a data dictionary, ERD designs, and a full view into our underlying code. There are no black boxes, compiled code, or hidden code in the application. This will enable the institution to not only better understand the application as delivered, but empower them to extend it with customized table structures, new data sources, and advanced metrics and measures. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een onderwijsomgeving? As of March 2013, we have customers across the world such as: The University of Maryland, Baltimore County (United States) Coppin State University (United States) The University of Pretoria (South Africa) 6

7 The University of Western Sydney (Australia) Edith Cowan University (Australia) The University of Westminster (United Kingdom) All of these clients are using (or will be implementing) Blackboard Analytics for Learn to address the key issues facing several higher educational institutions regarding learning analytics. Specifically, they will be interested in identifying at-risk students for student retention purposes; and measuring the adoption rate of Blackboard Learn LMS to identify highly effective teaching practices using elearning technology. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? Although Blackboard Analytics currently delivers content (reports, KPI s, Dashboards) using Microsoft tools, we have proven that our application works with virtually any tool on the market. Today our customers use Pyramid analytics, Cognos, Business Objects, Hyperion, Crystal Reports, SAS and other tools against our application. Utilizing On Line Analytical Processing (OLAP) technology, we deliver a self-service environment that shifts institutions from the report writer/report requester world to an enduser defined reporting environment. This technique allows non-technical users to interact with the underlying data model without engaging technical resources. This dramatically decreases the effort required to generate reports and fosters a culture of self-sufficient datadriven decision making. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? Blackboard Analytics for Learn is licensed similarly to other Blackboard products. Our licensing model is based on a recurring annual fee, adjusted according to the FTE size of the institution. In addition to the annual license fee, there is also a one-time consulting services implementation package that is delivered. This consulting implementation package will cover software installation, report configuration, and knowledge transfer to properly train our clients on how to use and maintain the Blackboard Analytics for Learn application in the future. 7

8 TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? Separating the core code from the customizations is essential when it is time to upgrade. Unlike other data warehouse solutions, the Blackboard Analytics for Learn is easily updated as new LMS upgrades become available. Most upgrades have minimal effect on the underlying data model, because they are generally designed around the transactional nature of the LMS and SIS; however even those upgrades that require change are easily handled within our architecture, generally with a delivered script. The Blackboard Analytics model is based on best practices in data warehouse methodology and design. We use Kimball s dimensional modeling methodology that provides the most effective technique for analyzing admissions, student records, and other information for higher education. One of the key factors in turning data into information is deriving important management metrics and dimensions. LMS and SIS systems capture a wealth of detail, but management information requires data rules, aggregations, and algorithms that may not exist in the LMS and SIS source systems. Our data model consists of a wide range of derived information that enables Blackboard Analytics for Learn to solve difficult problems. Some examples include course utilization, student performance, instructor participation, and more. We do not measure success by the size of the analytical reporting solution, but rather by the impact the information has on institutional performance. The focus should be on utilizing information in decision-making and problem solving. To that end, we need to understand the problems we are trying to solve and the decisions that institutional leaders face on a daily basis. Our success is founded on a commitment to work with our higher education customers to continually refine the data model to solve the information challenges that they have brought to us. Blackboard Analytics for Learn reflects the collective expertise of our entire collective customer base, not just one firm s view. Our initial challenge was in selling a product that had no commercial competitors. In effect, Blackboard Analytics for Learn defined a new commercial market that previously did not exist pre-built learning analytics applications. We started with a Student Management data warehouse product in 2003, and have added Financial Management, Human Resources, Financial Aid, and Advancement modules. And most recently, we now also integrate with Blackboard Learn to provide learning analytics for our clients. 8

9 On the horizon, our plan is to extend the portfolio to integration with Academic Information Systems, advanced analytic applications, and integration with other external data sources. 9

10 STUDENT ANALYTICS SERVICE Firmanaam: Deloitte Consulting Contactpersoon: Theo Bakker, , Adres: Laan van Kronenburg 2, 1183 AS Amstelveen Website: FUNCTIONALITEIT De Student Analytics Service van Deloitte biedt onderwijsinstellingen de basis om studenten optimaal en op maat te begeleiden. Op basis van een combinatie van gegevens uit uw bestaande informatiesystemen, verrijkt met externe bronnen, segmenteren we studentgroepen en opleidingen naar uitval, studieduur en excellentie. Vervolgens bepalen we hoe u bestaande maatregelen voor studiesucces veel gerichter kunt inzetten. Hiermee bereikt u een efficiënte inzet van middelen en een beter studierendement. Beoogde gebruikers: Management, middelmanagement, beleidsmedewerkers, studieloopbaanbegeleiders en studieadviseurs Zo kan de Student Analytics Service worden gebruikt: Met deze service heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA) op historische gegevens geanalyseerd uit 7 bronsystemen. Op basis hiervan zijn 12 segmenten gevonden binnen de gehele populatie en een voorspellend algoritme voor uitval. Parallel aan het project zijn gesprekken met medewerkers gevoerd om de werkpraktijk en houding ten aanzien van rendement bevorderende maatregelen beter te begrijpen. De uitkomsten worden gebruikt om bestaande studiesuccesmaatregelen beter toe te snijden op de behoefte binnen de faculteit van zowel studenten als medewerkers. Een segmentatie en basis voor gerichte studiesuccesmaatregelen kan er als volgt uitzien: 10

11 Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? Voor de analyse en segmentatie maakt de Student Analytics Service gebruik van gegevens uit de gehele studieloopbaan van de student die we verrijken met externe data: CRM gegevens over voorlichting, Studielink, SIS-inschrijf/SIS-Volg, roostergegevens, HRgegevens, DLWO etc., aangevuld met gegevens van DUO, CBS. Wie is eigenaar van de data? De aanleverende instelling is eigenaar van de data (DUO en CBS gegevens zijn eigendom van het Ministerie van OC&W en het CBS). De data worden opgeslagen op de servers van Deloitte voor uitvoering van de opdracht en als back-up bewaard om de uitkomsten van onderzoek en analyses te kunnen rechtvaardigen als hier op een later tijdstip vraag naar is. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? De data komt uit bestaande systemen: beschikbaarheid is verbonden met de data-policy van deze systemen. De onderwijsinstelling ontvangt een algoritme en formule om de segmentatie zelfstandig te kunnen herhalen. Informatie wordt niet gedeeld tenzij hierover toestemming is van de onderwijsinstelling zelf. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? De Student Analytics Service is ingezet de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA). Verdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar bij Deloitte (zie contactdata). INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR 11

12 Wat is nodig om het product goed te laten draaien? De Student Analytics Service is geen softwarepakket, maar een consultancy dienst voor student analytics. Data moeten goed met elkaar te verbinden zijn. De meest gangbare bestandsformaten (ODBC database, Excel, CSV, et cetera) kunnen ingelezen worden. Analyse van gegevens en rapportages zijn op te schalen naar elke gewenste omvang. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? De kosten van deze service zijn in principe eenmalig en gebaseerd op daadwerkelijk bestede adviesdagen. Een traject kost ongeveer 25 dagen (voor het verzamelen en samenvoegen van data, analyse, berekening van algoritme en uitvoering van segmentatie, rapportage, workshops voor implementatie van passende maatregelen; dagen kunnen variëren op basis van de kwaliteit en omvang van data, klantvraag, et cetera). Minimale benodigde FTE: 1. TOEKOMSTIG GEBRUIK Als leverancier van kennis is Deloitte gericht op voortdurende innovatie van haar dienstverlening. Data analytics is één van de speerpunten in alle vormen van onze dienstverlening. Op basis van analyses van trends in het Hoger Onderwijs (en andere industrieën) passen wij in nauw contact met onze Member Firms in het buitenland onze dienstverlening en proposities voortdurend aan. Visie op ontwikkeling product / learning analytics: De ontwikkeling van Student Analytics zal ertoe leiden dat de norm voor begeleiding van studenten in het Hoger Onderwijs wezenlijk zal gaan veranderen. Het nieuwe leenstelsel zal studenten kritischer maken over de studiebegeleiding die onderwijsinstellingen bieden. De snelheid waarmee studenten feedback krijgen en de breedte aan adviezen voor een beter studiesucces zullen sterk toenemen. Meer en meer zullen verschillende datasets met elkaar gecombineerd worden. Het eigenaarschap en de portabiliteit van data zal sterker bij de student komen te liggen evenals de toestemming of het verzoek om data ten gunste van zijn/haar succes te gebruiken. Voor een gericht beleid hiervoor bieden wij een Privacy Adviesdesk Service. 12

13 EESY ANALYTICS Firmanaam: EesySoft Contactpersoon: Michel Visser Adres: Beech Avenue 54-80, Schiphol-Rijk Website: FUNCTIONALITEIT Eesysoft analyseert het gebruik van de digitale leer en werkomgeving door student, docenten en medewerkers. Via real-time rapportages krijgt de gebruiker inzicht in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de beschikbare functionaliteit. Beoogde gebruikers: Budget holders digitale leer- en werkomgeving, head of learning and teaching, functioneel beheer. Zo kan worden gebruikt: EesyAnalytics wordt veelal gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van Blackboard, maar kan ook voor andere webbased software oplossingen binnen de Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO) worden ingezet. Tevens zorgt de module EesyMessaging ervoor dat er op basis van deze analyse zeer gericht gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld docenten die een specifieke functionaliteit nog niet (optimaal) gebruiken. Doelstelling is adoptie van DLWO te verhogen. Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? Op individueel gebruikersniveau analyseert EesyAnalytics het gebruik van applicaties: welke functionaliteit wordt gebruikt, door wie (bijvoorbeeld docent, student of faculteit), hoe lang, wanneer, et cetera. Wie is eigenaar van de data? EesyAnalytics wordt als SaaS oplossing aangeboden. De data is eigendom van de klant en wordt opgeslagen binnen de SaaS-infrastructuur van EesySoft. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? Data is beschikbaar via reports als raw data (CSV file). 13

14 TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? Circa 23 instellingen hebben het EesySoft building block voor EesyAnalytics geïnstalleerd hebben. Dit zijn in Nederland o.a. : Saxion, TU Delft, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Avans, Universiteit Twente, Universiteit Leiden, Hogeschool InHolland, ROC MN. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? EesyAnalytics vereist installatie van het EesySoft building Block (voor Blackboard) of het toevoegen van de tracking code (javascript) aan de webbased applicatie. Verder werkt het product als SaaS-oplossing. Op dit moment maken circa gebruikers gebruik van het systeem, en worden er gesprekken gevoerd met SURF om EesyAnalytics te koppelen aan de SURFconext infrastructuur. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? EesyAnalytics is beschikbaar vanaf 500 euro per maand (afhankelijk van aantal gebruikers). In dit bedrag zitten tevens de hostingkosten, updates en support. De eenmalige set upkosten bedragen euro TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? EesyAnalytics is voortgekomen uit feedback van klanten die EesySoft reeds enkele jaren gebruiken voor in-application support. We streven naar 2 upgrades per jaar, plus specifieke kleine wijzigingen op basis van de feedback van onze gebruikers. Visie op ontwikkeling product / learning analytics: EesySoft benadert Learning Analytics vanuit een pragmatische invalshoek. Dit in tegenstelling tot de onderzoekende methoden waarbij veelal datamining technieken worden ingezet. Wij geven inzicht in het gebruik van de DLWO door docenten en studenten. Door deze informatie te vergelijken met studieresultaten kan worden onderzocht of er een causaal verband bestaat tussen deze twee variabelen. 14

15 SCORION Firmanaam: Parantion Contactpersonen: Roel Smabers & Robert Smeenk, Adres: Munsterstraat EV Deventer, Postbus AC Deventer Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: Studenten, docenten, begeleiders en opleiding. Zo kan Scorion worden gebruikt: Het doel van Scorion om de talentontwikkeling te ondersteunen door het leerproces en leerresultaat inzichtelijk te maken voor de student, de docent, begeleiders en de opleiding. Doordat alle resultaten vastgelegd worden via vragenlijsten, documenten en verschillende feedback methoden kunnen worden toegepast, kan de data goed worden vergeleken. De open standaarden zorgen voor brede analyse mogelijkheden. De grafische weergaven en het gebruik van de Scorion App zorgen voor een goed inzicht. Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? Data wordt verzameld op niveau van de student, docent, maar ook over de volle breedte van de opleiding. Wie is eigenaar van de data? De data is in principe eigendom van de licentie houder. Meestal is dat de opleidingsinstantie. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? De data kan in allerlei soorten formaten worden geëxporteerd of gekoppeld. Bijvoorbeeld: Excel, SPSS, CSV, XML, PDF en Word. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? 15

16 Scorion wordt onder meer gebruikt door SURF, TUDelft, UMCG, Saxion, Fontys, INHOLLAND, Fontys. Fontys heeft onderzoek gedaan onder het gebruik van Scorion. Verder doen bijna alle instituten gebruikersonderzoek onder al hun applicaties. Tot slot heeft bij UMCG net een pilot project plaatsgevonden dat zeer goed is verlopen en ook als zodanig is geëvalueerd. Informatie kan desgewenst bij desbetreffende instanties en Parantion worden ingewonnen. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? Scorion is een volledige Saas-oplossing die draait vanaf twee datacenters op Nederlandse bodem. Configuratie en data storage zijn volledig redundant uitgevoerd. Scorion ondersteunt SURFconext. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? Een SURF-licentie is voor handen. Kosten zijn variabel en variëren van 35 per respondent bij een stuks licentie tot 3 per student voor een enterprise licentie. In dat geval is de basis licentie Inrichting van een basis systeem kost ca Daarbij komt een admintraining van Dataopslag uit het systeem zelf is daarbij inbegrepen. Extra dataopslag kost 3 voor eigen documenten. In principe is geen support nodig vanuit de eigen organisatie. Wel is het verstandig om een 1e lijns helpdesk voor gebruikers binnen de instelling te doen. Ca 0,2 fte is dan voldoende. TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? Er wordt gewerkt aan verschillende innovatieprojecten waarbij integratie met Google, voor geografische posities kan worden gekoppeld. Verdere ontwikkelingen: PhoneGap, Android en Windows App, Sencha (HTML5 graphics) Er wordt gewerkt in sprint cycli van circa 4 weken, en er wordt 12 keer per jaar geüpdate. Dit gebeurt zonder dat gebruikers dat merken, en dus zonder downtime. Nieuwe functionaliteit is nagenoeg altijd instelbaar, zodat de gebruiker de keuze heeft. In 2013 wordt de grafische module uitgebreid in HTML5. Grafieken kunnen direct op data worden toegepast. Verder is er dan een app op alle relevante platforms. Tevens volgt in dit jaar de integratie met panels 16

17 en Survey module. In 2014 worden de koppelingen met externe bronnen bi-directioneel verder uitgebreid. Scorion 4 krijgt een Graphical User Interface tbv integratie user generated data en sociale media. AANVULLENDE DOCUMENTATIE Scorion platform mei 2012: Scorion Peer evaluation TUDelft January 2013: Scorion gebruikt als medische toepassing 2013: Scorion Learning Analytics The Movie: March 2013: Gelanceerd op 7 maart 2013 at the Surf Learning Analytics Event 17

18 DE VAK VOOR VAK APPLICATIE Firmanaam: Universiteit Leiden, Institute of Advanced Computer Science (LIACS) Contactpersoon: Dr. Arno Knobbe, Adres: Postbus RA Leiden Website: - FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: The Vak voor Vak application aims to support education managers, study advisors and individual lecturers by presenting in a visual way high-level information concerning study results and course evaluations. The VvV Learning Analytics dashboard presents a visual, color-coded overview of the entire curriculum, including the option to drill down into detailed data concerning individual courses. Zo kan Vak voor Vak worden gebruikt: Using various graphs, managers can get a quick insight into which courses require further attention or coaching of the lecturers involved, and individual lecturers can examine their evaluation details (collected by student questionnaires) and compare these to their peers. Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? The VvV applications connect to two sources of information, being usis for details about exam results for a given course, and Evasys for evaluation scores. The dashboard aims to provide a quick understanding of these two perspectives on course quality. Although the application is currently specific to these two systems, it should be fairly easy to extend this to different sources of data with a similar structure. Wie is eigenaar van de data? The VvV application does not collect new data about students and course. It simply loads and presents existing data in a visual manner. The combined data resides in an applicationspecific database, but this database can be maintained by the educational institute, such that ownership is not an issue. 18

19 Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? The data is an extract from two existing sources, so there would not be any need to access this data. If required however, the data can be simply queried as any relational database. The RDBMS is MySQL. Zo zien dashboard en weergave data van de Vak voor Vak-applicatie er uit: 19

20 TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? The system is being used to monitor the courses of the Computer Science bachelor of the LIACS (Leiden University), with plans to extend this to the entire faculty and possibly other faculties in UL. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? The system requires a central MySQL database and Apache to provide a webinterface for the dashboard. The actual dashboard can be reached through the Internet, and as such can be reached from office or home environments. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? The product is currently a prototype, and hence the licensing structure needs to be decided upon, but will be reasonable and depend on the scale of the organization. Additional costs may be involved in tuning the application to the specific field and the source of data. TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? We intend to further develop the application, mostly based on requirements of early adopters. Visie op ontwikkeling product / learning analytics: The VvV application implements one type of Learning Analytics, specifically target towards supporting those responsible for the education. We acknowledge that other forms of LA are also useful, specifically where the analysis of detailed study behavior is concerned, but this is not the aim of this specific tool. 20

21 PROF PROGRESS TEST FEEDBACK Firmanaam: Maastricht University Contactpersonen: Jeroen Donkers Frank van der Kamp Adres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: Management, middelmanagement, beleidsmedewerkers, studieloopbaanbegeleiders en studieadviseurs, docenten, studenten. Zo kan ProF worden gebruikt: The ProF-system (Progress test Feedback) is intended to provide online longitudinal feedback on progress test results to students and staff. Although the ProF-system was originally developed specifically for the progress test in medicine, it has been generalized to deal with general progress tests. A progress test, in this respect, is a test that is taken at regular intervals during a student s trajectory (e.g. twice or four times a year) and is exactly the same for all levels of students. The test is taken at the level of graduation which means that starting students score lower than students at the end of their study. The standards for each student are based on the score distribution within the student s peer group. The scores for the progress test may be differentiated in several types of subscores, e.g. on disciplines or knowledge categories. This type of test allows for a true measurement of progress. By comparing their own results with those of their peers (aggregated), students can analyze their strong and weak points in their own development. Moreover, educators can study the behavior of their student population. The progress test can be administered by multiple institutions simultaneously, as is for example the progress test in medicine. In this case, the progress test also acts as a benchmark between institutions. For more background on progress testing we refer to Students can browse through their progress test data using an intuitive dashboard that allows the selection of parameters along a series of dimensional axes, such as: total score, or detailed score, raw data or cumulative, type of score and the peergroup data which should 21

22 be presented as background. The data can be presented in a longitudinal or momentaneous view. The dashboard allows the student to switch easily between all parameters. This gives the students much freedom to explore their results and make their own analysis. Staff members can see data on the level of peer groups and may or may not, depending on their permissions, see results of individual students. The ProF application is enhanced with a web-analytics tool (Piwik) that makes it possible to trace the use of the system by students and staff members. Please contact us if you wonder whether test outcome data of you institute or consortium might be suitable for being displayed by ProF. Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? The ProF system takes the outcome data of a series of progress tests (which should be provided by the client in a required format) and pre-computes longitudinal views, cumulative scores and group aggregates for all students. Next to this, the webanalytics tool Piwik is used to generate ProF usage data. Wie is eigenaar van de data? Client organisations have access to the data and remain the owner of the data. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? Consortia can extract data by the client as needed. Piwik website usage reports can be downloaded by the client in several formats. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? ProF is currently in use in three different settings: A) Medicine (joined in the ivtg interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde) Maastricht University / MUMC Radboud universiteit Nijmegen / UMCN Universiteit Groningen / UMCG Leiden University / LUMC Vrije Universiteit Amsterdam / VuMC 22

23 This configuration involves about users. B) General practitioners (huisartsopleiding) Huisartsopleiding Nederland (UMCN, LUMC, UMCG, AMC, UMCU, MUMC, UM, Erasmus MC, VUmc) This configuration involves about users. C) Psychology at Maastricht University This configuration involves about 950 users. The ProF system was evaluated on its usability when its first version was developed during a pilot study at Groningen University. The reactions of students were very promising. Since 2009 the system is continuously in use within the 5 partners of the ivtg. In 2012, an investigation of the usage of ProF was performed in the SURF Learning Analytics Innovation project. The usage varied greatly among groups of students. We concluded that it is important to incorporate the use of ProF in the curriculum, and to advocate the use of ProF by tutors and study advisors. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? The system consists of three parts: (I) an import/computation module, (II) a central data warehouse and (III) the user interface including Piwik web analytics. The import/computation module is developed in Perl and Project R and uses a local MySQL database for its computations. The data warehouse is implemented as a MySQL database. The user interface is developed in PHP. ProF does not support the Tin Can API, but for institutions that are member of SURF it allows federated login through SURF Conext. For other users, individual passwords can be used to login into the system. Each consortium of institutes that run a progress test together will have their own private data warehouse and version of computation module. We call this a configuration. All configurations share the same user interface. The ProF system is offered as SAAS. The application is hosted by an external provider (Pine Digital Security BV). 23

24 FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? The cost for using ProF is a fixed price per configuration per year of The number of institutions within one configuration is irrelevant, but in the case of more than 1000 users in total we will increase the fee. There will be no license but a service agreement. Since ProF needs to be configured for the needs of the client, additional setup-costs are charged depending on the complexity of the task. Clients will receive an administration account that allows them to manage staff accounts. Student accounts are managed along with the import procedure. Further administration is not required for ProF. The preparation of the progress test data has to be arranged by the client and depends on the way in which the progress test data is collected and stored. TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? Since its first version in 2009, ProF has been extended continuously. The first additional functionality was connection to SURF Federation (now SURFconext). In 2011 the system was made configurable so that multiple consortia can use ProF, each having their own data warehouse and import/computation module version. In 2012 a connection was introduced with the web-analytics tool Piwik. The development and maintenance of the import/computation module and data warehouse is done at Maastricht University. The user interface is developed and maintained by our partner Case Builders BV. Next to regular maintenance, the introduction of ProF to new consortia always leads to requests for new functionality. Since everyone shares the same user interface, we will coordinate these requests and try to find solutions that fit all consortia. Substantial changes will have to be negotiated and will request additional funding. We envision several extensions to ProF in the coming years. The navigational structure will be improved to motivate students even more to stroll through their data. We will try to improve the prognosis model, based on advanced data analysis methods. The system will become more adaptable to the specific needs of consortia. More languages (next to Dutch and English) will become available. 24

25 SOWISO Firmanaam: SOWISO bv Contactpersoon: Marc Habbema, / Adres: Science Park 400, 1098 XH Amsterdam Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: We can identify multiple end users of our product, and our platform ensures that they all benefit from its features. Students. The students that follow the courses on our platform benefit from the advanced interactivity in their learning experience. They get instant feedback exactly where and when they need it. They receive more than binary wrong/correct feedback. Because of the effective feedback and hints, our application is more of a learningsystem than just a testing-system. Teachers. For the teachers our platform eases their workload by taking over some of their repetitive tasks and by providing targeted attention to the students at all times. Moreover, because of the extensive progress reports, the teacher can identify problematic subjects/skills and students. Authors. Because of the user-friendly authoring tool, the authors (often these are the teachers) have a tool to create rich interactive e-learning without them needing to code. The authoring tool accepts multiple input-languages, such as TeX, but also has a what-you-see-is-what-you-get type input editor. Educational institutions. Our platform is very modestly priced, so institutions can benefit in a financial way as well. The increase in productivity and learning results more than enough compensate for the costs incurred. The platform is very scalable and can be used by multiple faculties/departments within an institution at the same time. The platform also has community-features, so that co-creation and co-learning is stimulated. It s even possible to have cooperation in content creation between different institutions on one platform. Zo kan SOWISO worden gebruikt: The SOWISO e-learning platform is a turn-key state-of-the-art e-learning solution for the exact sciences in higher education. It enables institutions to create, manage and publish the 25

26 next generation e-learning. Progress reports / learning analytics is just one feature of this platform. A list of some of the features of this platform is provided here: Learning management system with student/teacher/author/admin profiles and functions. The platform acts as an LMS/CMS in which courses can be presented for students. Interactive e-learning with advanced intelligent communication between user and software. Interpretation of open answers and targeted feedback and hints. The software is not only able to see that a mistake is made, but also what that mistake is. Apart from exercises, the e-learning also includes theory-pages. Randomization. The exercises are composed with random parameters, so that students can practice a particular problem/skill as intensive as they want. Progress reports for students and teachers at any desired level of detail. Very suited for learning analytics and predictive learning. Authoring tool for teachers and authors so they can create interactive content without programming knowledge. This holds for both the exercises and theory. Tests can be composed and taken by teachers. These can be entrance or exit-level (diagnosing) tests. Tags and metadata make sure the platform can be applied in a diagnosing and remedial way by the use of learning-taxonomy. Community features enable students, teachers and authors to co-create and colearn Cross-browser, cross-device HTML5 future-proof technology. No use of flash or java-applets that require local installation of software. Cloud-based. The platform is cloud based web-service, meaning that the client/student only needs a device with a browser to access the platform. The platform can be installed on a local server if the institution desires so. All mathematical subjects are covered by our platform, ranging from arithmetic to advanced calculus. 14 exercise types Our platform currently provides templates for a lot of exercise types, like open answers, draw a line and all types of multiple choice. Many more types are constantly being developed. In general, all these features enable institutions to create future-proof technology enhanced learning that fit the needs of their students. A demo-website, with a collection of interactive exercises, is available at: Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? The data generated for the progress reports is actually an incredible amount: Userid, school, class, chapter, subject, question, correct or wrong answer, hints asked, solutions asked, types of errors made, date, time, day of the week. But apart from this also the random parameters that were generated for that particular exercise are stored, so that students and 26

27 teachers can use an advanced replay-functionality so that one can see the exact same context in which the particular answers were given. Finally, also meta-data tags that describe skills or for example categories of mistakes are stored. This all means that the progressreports can be based on many types of stored data. A teacher can for example run reports on the types/categories of mistakes that his or her students have made in a particular course. The teacher can adapt to this in coming meetings. The cockpit, that teachers or students have in the reporting-tool is easily customizable. Because the platform is capable of dealing with open answers and providing targeted feedback, a whole lot of specific detailed user data is stored. The data, and thus the Learning Analytics that can be performed with it, is a direct result of the learning process of the student. Wie is eigenaar van de data? The data is stored in a database. Concerning intellectual property, there is a clear distinction. All content that is created by the client on the platform, and the user-data that is generated by its use of the platform, is owned by the client on that particular platform. SOWISO remains the legal owner of the platform. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? The data is flexible and open, because it can be exported in any format, like xml, json, csv, excel or ods. It s also possible to import existing digital material, depending on the specifications of this material. Theory in the form of text, pictures or movies can be incorporated. Also exercises (preferably with XML-type structure) can be imported. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? The SOWISO e-learning platform is relatively new, but already being used at multiple universities, colleges and publishers. We are talking with a dozen more about starting a project in the near future. All our projects have been delivered on-time, on budget. The technology on which the platform is partly based has been used many more times, at even more institutions. The company providing the e-learning platform is a spin-off from the Technical University of Eindhoven, at which the underlying technology was developed and tested many times. 27

28 For a use-case of our platform, we can refer to a university of applied sciences who used our platform for teaching in the domain of information technology. A course, containing both theory and exercises, was developed to complement the existing class-room education. Over exercises were made by around 40 students. After the exam was made, this was one of the results: Number of exercises made Average grade 5,79 5,88 5,91 5,90 6,12 6,91 8,00 % of students passing 61% 63% 65% 67% 71% 82% 100% Number of students INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? The platform is partly based on many years of scientific research at the Technical University of Eindhoven. When it comes to the exact sciences, it is the most advanced solution out there. The platform is also very flexible and open in architecture so we can deal with future developments/trends/standards in the e-learning world. We can call on different (mathematical, graphical, social, analytical, etc) programs as services. The open architecture ensures us that we can do this in the future as well. The technology we use is fully HTML5- proof and will therefore work on all types of devices and browsers. We will support SURF Conext in the very near future. We already established a similar connection with Kennisnet Entree. We will also support the Tin Can API. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? A yearly license-fee is charged, depending on the number of named-users (students) using the platform. We have 2 pricing structures. The most applicable one for higher education institutions is the following: Under 25 named users: 2.500,- per year Between 25 and 150 named users: 2.500,- plus 12,- per named user above 25 28

29 Above 150 named users: 4.000,- plus 4,- per named user above For heavy users (above 1650 named users), there is a different pricing structure, with higher initial yearly costs, but lower cost per additional user. This license fee covers the complete platform, including LMS, authoring tool, progress reports, community features, etc. The client is allowed to create as many courses for this fee, the criterion is the number of named users. Experience tells us that at the beginning of a project time-investment is needed, mostly to create content with the authoring tool. SOWISO can help in this process. We always provide a workshop to train the authors and are available for functional support. In some cases, SOWISO can actually create the content for the institution, we have the right resources available. After this process, no minimal number FTEs is needed for use of the product. Of course, at least one teacher should use the platform in his or her classes. Apart from the yearly license fee (which includes technical support) specific customization wishes, for example integration with existing software systems or specific functionalities which have to be created, we charge a daily consulting fee. TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? As an innovative company with strong co-operation with many players in the educational market, we are constantly up-to-date with current demands and desires for future developments. Personal attention is a proven concept in education. Our platform provides this attention on two levels. First, because of the intelligent feedback that is provided to the student. Second, because of the extensive and detailed progress reports, the teacher can adapt his or her teaching towards the students needs. Apart from this, we believe in a class-room future in which testing is not a precondition for establishing a student s level of knowledge. An intelligent system which constantly monitors progress on all types of dimensions, and which can present the student in an adaptive way with the most suited content, is able to define at which point the student has reached the desired end-level. 1 These are the 2013, exclusive VAT prices 29

30 Concerning updates, we work with major and minor releases that are periodically released. All upgrades are backward compatible, so that developed content will always be supported. 30

31 STUDENT ACTIVITY METER Firmanaam: KU Leuven Contactpersoon: Sten Govaerts, Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: Students and teachers Zo kan de Student Activity Meter worden gebruikt: The Student Activity Meter visualizes time spent and resource use of students to enable awareness for students and teachers and provides a mechanism for self-reflection for students. Three different visualisations are available. One visualization shows the time spent of all students over the period of the course, enabling students and teachers to see when students were most active, when they were idle and what they were doing. This visualization can for instance be used by teachers to detect dropouts early or it can be used for students to see if they are spending the expected amount of time on the course. Another visualization, namely Parallel Coordinates, provides more details on resource use and time spent. But other metrics can be added depending on the course. For instance, if a computer programming course is tracking the use of the programming tools than usage of these tools could help teachers better understand whether students have mastered the concepts taught in the course. A third visualization displays the distribution of various metrics tracked in the course. If a student identifies herself to the Student Activity Meter than his information is highlighted in green to enable better comparison. The metrics of students can be compared against minimum, maximum and averages, enabling students and teachers to get an overview. 31

32 Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? The Student Activity Meter uses user tracking data from various platforms. For better performance, the Student Activity Meter uses a preprocessing step that collects the data and calculates metrics. We have provided scripts for various data sources, e.g. Contextualised Attention Metadata (CAM) and Moodle (http://www.moodle.org). The scripts take basic log records (e.g. timestamp, user info, action, resource, etc.) in various formats and calculate the metrics (such as time spent) and user info used by the Student Activity Meter. The kind of metrics on resource use will depend on the data tracked by the learning environment. The Student Activity Meter easily allows the use of different metrics as the visualizations will dynamically update based on the data provided. The preprocessing scripts are open source and freely available. They can be extended to make use of other user tracking formats. Wie is eigenaar van de data? The data used by the preprocessing scripts is owned by the owner of the tracked data. The owner has full control over the data and can decide where he applies the Student Activity Meter. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? The data format generated by the preprocessing step and used by the Student Activity Meter is a simple JSON format that can be easily extended if needed. The JSON data is structured per course and can be just copied to another web server to be used by another installation of the Student Activity Meter. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? The Student Activity Meter has been evaluated in 4 real-world settings: (1) a computer science course at KULeuven, (2) an agroforestry course at CGIAR (http://www.cgiar.org), (3) a MOOC on learning analytics and (4) a computer science course at the Carlos III University of Madrid. The main results were that the Student Activity Meter was perceived as useful by teachers and students. From these evaluations we have also discovered that the Student Activity Meter can be used in many different situations beyond what the original developers would have foreseen. 32

33 The Student Activity Meter was also integrated by SURF to assess learning analytics in an internal project. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? The Student Activity Meter consists of a flash application that reads a set of data files. The data files contain preprocessed student data to enable faster performance and scalability. Scripts to generate these files exist for a few learning management systems, such as Moodle, but the data format can be easily used to preprocess the data of your favourite LMS. The Flash application of the Student Activity Meter is easily installed by just copying a directory to a web server. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? The Student Activity Meter is available under open source license and is free. TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is het product future proof? Currently we are not actively extending the Student Activity Meter. But as mentioned before, the source code of the Student Activity Meter is available open source and free. Thus developers can extend the Student Activity Meter if needed. Furthermore, the Student Activity Meter can be extended without any implementation by adding new metrics to the JSON files, which will be automatically shown in the visualisations. 33

34 INZICHT IN ZICHT Firmanaam: UP learning (voorheen Stoas Learning & Educus) Contactpersonen: Marc Swanenberg, , David Bezemer, , Adres: Business & Science Park, Agro Business Park 82, 6708 PW Wageningen Website: FUNCTIONALITEIT Op wie richten wij onze diensten: Wij ons op een combinatie van het primaire- en secundaire onderwijsproces. Onze diensten zijn gericht op alle betrokkenen bij het leerproces van de student. Of dit nu management informatie is om de organisatie te sturen, of informatie om de student direct te begeleiden, bij alle informatie staat de student centraal. Zo kan UP learning worden gebruikt: UP learning steekt in op de ondersteunende kant van Learning Analytics. In plaats van zelf uitgebreide tooling te ontwikkelen, volgt eerst een gesprek met de gebruiker en klant om de analytics behoefte vast te stellen. Daarna brengt UP de bestaande systemen in kaart. Ook stelt UP vast welke gegevens nodig zijn om tot de benodigde data te komen. Er zijn diverse rapportage mogelijkheden; van statische rapporten tot dynamische dashboards en van heat maps tot real-time indicatoren. UP maakt zo veel mogelijk gebruik van data en tools die al aanwezig zijn binnen de organisatie, of dat nu ons SIS (EduArte of Alluris) is, of dat Blackboard of Moodle is, of zelfs systemen die niet door ons geleverd of ondersteund worden. Bestaande data heeft altijd onze voorkeur. Of het nu Business Objects, Microsoft Business Intelligence of Cognos is. Van deze data maakt UP vervolgens informatie die aansluit bij de informatiebehoefte van de gebruiker. Zo veel mogelijk vanuit de bestaande techniek. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? 34

35 UP biedt sinds 1997 oplossingen op het gebied van didactiek, online leren en SIS. Dit doet UP in de zakelijke markt onder andere bij KLM, Shell, Belastingdienst en Achmea, en binnen het onderwijs bij de Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam, ROC Albeda, ROC Zeeland (Scalda) en nog een 30-tal andere ROC s. In totaal werkt UP voor meer dan drie miljoen lerenden! Hiernaast bestaan er diverse partnerships met partijen die op grotere schaal (Learning) Analytics inzetten binnen organisaties en onderwijsinstellingen, waarbij UP de expertise inbrengt. Dit zijn onder andere Macaw (www.macaw.nl), Topicus en Sogeti. INFRASTRUCTUUR EN ARCHITECTUUR Binnen welke infrastructuur/architectuur kan het product functioneren? Omdat UP voor Learning Analytics geen softwarepakket van de plank levert, maken wij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en architectuur. Dit is onafhankelijk van de gekozen systemen, of dit nu SaaS in één van de eigen beveiligde datacentra of op locatie bij de klant of leverancier is. Door deze platformonafhankelijke werkwijze, onafhankelijk van derden, komt UP samen met de klant tot een solide oplossing binnen bestaande IT ecosystemen. FINANCIEEL Wat zijn de directe en indirecte kosten van het product? Omdat het gaat om dienstverlening op maat, worden de kosten in samenspraak met de klant bepaald. Afhankelijk van het budget wordt samen met de klant gekozen voor de oplossingen die zowel bij de vraag als bij het budget het beste past. De kosten zullen (vrijwel) altijd bestaan uit de volgende componenten: data-warehouse (software) data analyse (software) implementatie en begeleiding (consultancy) 35

36 TOEKOMSTIG GEBRUIK In welke mate is de dienstverlening future proof? UP blijft ook op het gebied van Learning Analytics werken met een vast portfolio producten, diensten en partners. Centrale gedachte daarbij is dat Learning Analytics gestuurd en geïnitieerd moet worden vanuit een vraag of probleem, en niet vanuit de technologie. Deze visie wordt blijvend ondersteund met marktonderzoeken, publicaties, didactische modellen en vrijblijvend advies. Visie op ontwikkeling product / learning analytics: Meer doen met bestaande data, in plaats van meer data verzamelen, is voor UP de actualiteit, en ook de toekomst. Daarbij is de verwachting dat met bestaande (historische) data steeds accurater kan worden voorspeld, in plaats van achteraf te rapporteren. Strategische interventies zullen in toenemende mate data-driven genomen worden, hierbij stijgen de kwaliteit en het overzicht van de effectiviteit van interventies. In alle gevallen blijft de student centraal staan. 36

37 BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPMENT FRAMEWORK Firmanaam: Valid B.V. Contactpersoon: Boris Corvers, Adres: Flight Forum 565, 5657 DR Eindhoven Website: FUNCTIONALITEIT Beoogde gebruikers: Afdelingshoofden, Managers Bedrijfsvoering, Managers Finance, Managers HRM, Managers Marketing & Communicatie, Student Informatie Zaken, IT & Informatie Managers. Zo kan het Business Intelligence Development Framework worden gebruikt: Valid benadert Business Intelligence & Learning Analytics zowel vanuit business als technologisch perspectief. Aan de businesszijde beoordelen we hoe u uw organisatie informatie consolideert, analyseert en distribueert. Daarbij leggen we vast wie wanneer welke informatie nodig heeft voor strategische, tactische en operationele beslissingen. In de eerste fase van onze dienstverlening worden vooral de behoeftes geanalyseerd. De ervaring leert dat het credo think big, act small het beste werkt voor Business Intelligencetrajecten. In kleine stappen wordt toegewerkt naar de wenselijke situatie. Geheel afhankelijk van uw huidige situatie wordt gestart met een pilot om de toegevoegde waarde en de kracht van de werkwijze aan te tonen. Stapsgewijs kan de BI & Learning Analytics succesvol in de organisatie worden uitgerold. Met de voor u belangrijkste databronnen (zoals SIS, ELO, DLWO, DUO, etc) en rapportages en dashboards op het gebied van bijvoorbeeld inschrijvingen, switch gedrag, uitschrijvingen, studie voortgang, diploma rendementen en onderwijs kwaliteitscontrole. Het Business Intelligence Development Framework van Valid bestaat uit een bewezen architectuur en Microsoft technologieën die zorg dragen voor de informatieverwerking en rapportages. Door het business- en techniekperspectief te combineren kunnen we samen met u een geïntegreerde Business Intelligence oplossing realiseren. 37

38 Diensten die Valid in dit kader levert zijn: - Consultancy - Development - ETL werkzaamheden - Testen - Projectmanagement Welke data wordt gebruikt en gegenereerd? De belangrijkste databronnen zijn de systemen die het primaire proces bewaken, zoals een SIS, ELO, DLWO, maar ook bronnen als DUO en NSE. Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld financiële en HRM systemen als bron worden gebruikt. Deze combinatie van bronnen voorziet de organisatie van rapportages, dashboards, scorecards, kubussen en vrij te gebruiken Excel sheets op het gebied van bijvoorbeeld inschrijvingen, switch gedrag, uitschrijvingen, studie voortgang, diploma rendementen en onderwijs kwaliteitscontrole. Wie is eigenaar van de data? De onderwijsinstelling blijft altijd de eigenaar van de data en de ICT afdeling faciliteert normaliter een omgeving voor data opslag. Valid kan ook voorzien in storage en hosting indien wenselijk. Hoe vrij beschikbaar en transporteerbaar is de data? 38

39 Data zijn zo vrij beschikbaar als de interne organisatie het toelaat. Er worden vooraf afspraken gemaakt over hoe toegang en autorisatie in te regelen. Daarnaast wordt natuurlijk aansluiting gezocht bij de wensen op het gebied van security en encryptie. TRACK RECORD Wat is het track record van het product in een (Nederlandse) onderwijsomgeving? Oplossingen van Valid worden gebruikt door o.a.: Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd, Arcus College en ROC Midden Nederland. 39

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Webapplicatie-generatie NIOC 2013

Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Eddy Luursema, Misja Nabben, Arnoud van Bers Research Group Model Based Information Systems Presentation Introduction M-BIS Data intensive systems Requirements Generation

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A IMPORTANT NOTE: You are advised

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C.

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND RESULTATEN VAN EEN VRAGENIJST-ONDERZOEK AD SCHEEPERS Wat is IR eigenlijk? wikipedia Institutional research is a broad category of work done at schools, colleges and universities

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst?

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Testnet voorjaarsevent Marieke Brinkman en Marieke Mouwe Wie zijn wij Marieke B Marieke M 2010 Capgemini. All rights reserved. 1 Insert "Title, Author, Date"

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie