JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009"

Transcriptie

1 1 / 12 Persbericht Woensdag 17 februari 2010, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2009 STIJGT MET 18,5% TOT 34,0 MILJOE EURO TOTAALDIVIDE D OVER 2009 VA 2,94 EURO BRUTO PER AA DEEL VOORUITZICHTE 2010: VERWACHTE STIJGI G ETTO COURA TE WI ST TOT MI IMAAL 37 MILJOE EURO E OPWAARTS POTE TIEEL TOT 39 MILJOE EURO KER PU TE etto courante winst over 2009 bedraagt 34,0 miljoen euro, een stijging met 18,5% in vergelijking met 2008 (28,7 miljoen euro) en conform de winstverwachtingen 2. De courante winst per aandeel 3 over 2009 bedraagt 3,14 euro (3,34 euro in 2008). Behoud van het dividend op het niveau van 2008, met name 2,94 euro bruto ofwel 2,50 euro netto per aandeel, ondanks de toename van het aantal aandelen ingevolge de kapitaalverhoging van juni De bezettingsgraad 5 bedraagt op 31 december %, tegenover 99% per einde Reële waarde van de portefeuille 6 bedraagt 869,5 miljoen euro, een stijging met 96 miljoen euro ten opzichte van 31 december Netto courant resultaat is het resultaat exclusief het resultaat op de portefeuille en het IAS 39 resultaat. 2 Zie tussentijdse verklaring van 18 november De berekening van het resultaat/aandeel gebeurt pro rata temporis van het aantal dividendgerechtigde aandelen over 2009 (tot 01/07/2009: aandelen, vanaf 01/07/2009: aandelen). 4 Zie prospectus naar aanleiding van de kapitaalverhoging op alsook persberichten van 2 juni 2009, 10 juni 2009, 26 juni 2009, 30 juni 2009 en 13 juli 2009.

2 2 / 12 Stijging van het eigen vermogen in 2009 tot 366,8 miljoen euro, stijging met 106 miljoen euro ten opzichte van 31 december De intrinsieke waarde 7 van het aandeel WDP op 31 december 2009 bedraagt 32,05 euro. Op 31 december 2009 bedraagt de schuldgraad 55,25% tegenover 63,04% op 31 december Verwachte stijging van de netto courante winst voor 2010 (onder huidige omstandigheden) tot minimaal 37 miljoen euro met een opwaarts potentieel tot 39 miljoen euro, met behoud van het dividend op het niveau van JAARRESULTATE 1.1. etto courante winst over 2009 stijgt tot 34,0 miljoen euro, totaal bruto dividend van 2,94 euro per aandeel De netto courante winst van WDP over het boekjaar 2009 bedraagt 34,0 miljoen euro. Dit resultaat betekent een stijging van 18,5% tegenover het resultaat van 28,7 miljoen euro in het boekjaar Met dit resultaat presteert WDP conform de verhoogde verwachtingen voor het netto courant resultaat zoals vooropgesteld in het persbericht van Q Deze sterke stijging van het netto courant resultaat komt tot stand door de verdere groei van de WDP portefeuille in 2009 door aankopen, eigen projecten en zonne-energieprojecten, dit zowel in België (+34 miljoen euro), Nederland (+32 miljoen euro) als Frankrijk (+18 miljoen euro). Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van de huurinkomsten (+17% tegenover 2008), samen met het onder controle houden van de kosten (-4,4 miljoen euro in vergelijking met -4,6 miljoen euro in 2008). De courante winst per aandeel bedraagt 3,14 euro, tegenover 3,34 euro over dezelfde periode vorig jaar. Dit is rekening houdend met de nieuw uitgegeven aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van 30 juni De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de huurwaarde van de verhuurde m² ten opzichte van de huurwaarde van de verhuurbare m². Projecten in aanbouw en / of renovatie worden niet in de berekening opgenomen. 6 De portefeuillewaarde is samengesteld uit de vastgoedbeleggingen, projectontwikkelingen en de investeringen in zonnepanelen. Indien enkel de vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen in beschouwing worden genomen, bedraagt de stijging 73 miljoen euro (van 742 miljoen euro per 31/12/2008 naar 815 miljoen euro per 31/12/2009). 7 De intrinsieke waarde (exclusief IAS 39 resultaat en voor winstuitkering van het lopende boekjaar) is het eigen vermogen per aandeel waarbij enkel de som van de schattingen van de individuele panden in rekening wordt gebracht en is geen waardering van WDP in zijn totaliteit. 8 Zie tussentijdse verklaring van 18 november 2009.

3 3 / 12 De Raad van Bestuur van WDP zal aan de Algemene Vergadering voorstellen over 2009 een totaal dividend 9 uit te keren van 2,94 euro bruto of 2,50 euro netto, een behoud van dividend tegenover 2008, ondanks de toename van het totaal aantal aandelen tot Dit dividend wordt gelijk gespreid over de reeds op 29 juni 2009 onthechte coupon nr. 18 en de nog aangehechte coupon nr. 19, beiden betaalbaar op 6 mei Dit betekent een bruto dividend van 1,47 euro (netto dividend van 1,25 euro) voor coupon 18 en een bruto dividend van 1,47 euro (netto dividend van 1,25 euro) voor coupon Een aantal overige kerncijfers van de balans en de resultatenrekening op 31 december 2009 van naderbij bekeken 10 : Netto vastgoedresultaat Het netto vastgoedresultaat bedraagt over ,4 miljoen euro, een stijging met meer dan 26,4% tegenover 2008 (42,2 miljoen euro). Deze stijging komt tot stand door de verdere groei van de portefeuille zowel in België (onder meer door de DHL transactie begin 2009 en de afwerking van de projecten te Aarschot, Courcelles (fase I) en Nijvel), Nederland (oplevering projecten te Raamsdonksveer en Ridderkerk) als Frankrijk (oplevering projecten te Libercourt en Seclin). Deze inkomsten omvatten tevens 3,7 miljoen euro aan inkomsten uit zonnepanelen, een bedrag dat in de toekomst nog verder zal toenemen en in 2010 wordt geschat op 5 miljoen euro per jaar. De vastgoed- en andere algemene kosten bedragen 4,4 miljoen euro over 2009, een daling met -5,2% in vergelijking met WDP slaagt erin na de stijging van 2008, als gevolg van de groei van de portefeuille en de daar bijhorende uitbouw van de interne structuur, de kosten onder controle te houden. De bedrijfsmarge 11 verbetert tot 92,4%. Financieel resultaat (exclusief IAS 39) Het financieel resultaat bedraagt -18,1 miljoen euro in 2009 tegenover -12,8 miljoen euro in Deze evolutie is het gevolg van de uitvoering van het investeringsplan in 2008 en 2009 dat gefinancierd werd met bijkomende schulden enerzijds en eigen vermogen anderzijds. De gemiddelde intrestkost bedraagt voor ,11%, een lichte daling tegenover 2008 van 0,33%. De totale financiële schulden (495 miljoen euro) zijn voor 437 miljoen euro ingedekt voornamelijk via IRSen. 9 Het dividend wordt uitgekeerd op basis van het statutair resultaat van WDP CVA. 10 Voor meer informatie over de genoemde projecten zie persberichten van 4 april 2008, 10 juli 2008, 17 oktober 2008, 2 december 2008, 29 januari 2009, 31 maart 2009, 1 april 2009, 7 april 2009, 9 juni 2009, 11 september 2009, 21 oktober De bedrijfsmarge, of operationele marge, bekomt men door het netto vastgoedresultaat te delen door het vastgoedresultaat x 100.

4 4 / 12 Resultaat op de portefeuille Het resultaat op de portefeuille over 2009 bedraagt -22,7 miljoen euro of -2,29 euro per aandeel. Dit resultaat komt voort uit een daling van de reële waarde van de portefeuille in Nederland (-9,6 miljoen euro), Frankrijk (-2,9 miljoen euro), Tsjechië (-6,1 miljoen euro), Roemenië (-6,1 miljoen euro) en België (-0,7 miljoen euro) als gevolg van lagere waarderingen door de vastgoedexperts, voornamelijk in het eerste semester. In de tweede jaarhelft van 2009 zien we een stabilisatie van de toegepaste yields. De dalingen over het volledige boekjaar worden deels gecompenseerd door de stijging van de reële waarde bij oplevering van de afgewerkte projecten voor onder meer de projecten te Aarschot en Libercourt en het boeken tegen fair value van de lopende projectontwikkelingen in België en Nederland (conform vernieuwde IAS 40 richtlijn) en de meerwaarden op het zonnepanelenproject (rechtstreeks geboekt onder eigen vermogen). IAS resultaat De impact van IAS 39 bedraagt -10,9 miljoen euro. Deze negatieve impact komt voort uit de negatieve variatie van de reële waarde van de afgesloten rente-indekkingen (voornamelijk Interest Rate Swaps) op 31 december 2009 als gevolg van de dalende intrestvoeten. De variatie van de reële waarde van deze rente-indekkingen worden integraal via de resultatenrekening verwerkt en niet via het eigen vermogen. Omdat deze impact een non-cash niet gerealiseerd item betreft, wordt deze in de analytische voorstelling van de resultaten uit het financieel resultaat gelicht en afzonderlijk weergegeven op de resultatenrekening. Netto resultaat De netto courante winst samen met het resultaat op de portefeuille en het IAS 39 resultaat leiden tot het netto resultaat over 2009 van 0,4 miljoen euro (in 2008 bedroeg dit nog -15,8 miljoen euro). Dit netto resultaat van slechts 0,4 miljoen euro tegenover het netto courant resultaat van 34,0 miljoen euro, is toe te schrijven aan de negatieve variatie van de reële waarde van de renteindekkingsinstrumenten (IAS 39 resultaat) en de negatieve variatie van de reële waarde van de portefeuille (zie supra). Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel (exclusief het globale IAS 39 resultaat en voor winstuitkering van het boekjaar) bedraagt 32,05 euro per 31 december Dit betekent een beperkte daling tegenover 33,20 euro op 31 december Inclusief het IAS 39 resultaat bedraagt de intrinsieke waarde op 31 december ,27 euro per aandeel tegenover 30,41 euro op 31 december De impact van IAS 39 (non-cash item) wordt berekend op basis van de mark-to-market (M-t-M) waarde van de afgesloten rente-indekkingen.

5 5 / 12 Schuldgraad De schuldgraad, berekend conform het KB van 21 juni 2006, is gedaald van 63,04% op 31 december 2008 naar 55,25% op 31 december 2009 door de diverse initiatieven die WDP in 2009 ondernam om de schuldgraad te verlagen, waaronder de kapitaalverhoging van 30 juni 2009 van 73,6 miljoen euro, de inbreng van de DHL portefeuille in Q ter waarde van 21,9 miljoen euro (aandelentransactie), enkele verkopen en de geboekte meerwaarden op de zonnepanelen van 12 miljoen euro Bezettingsgraad daalt van 99% op 31 december 2008 naar 92% op 31 december 2009 De gemiddelde bezettingsgraad van de WDP portefeuille bedraagt 95% over De bezettingsgraad daalde zoals voorzien van 99% op 31 december 2008 tot 92% op 31 december Deze daling van 7% komt voort uit een daling van 4,2% in de bestaande portefeuille als gevolg van de verminderde economische activiteit van een aantal klanten en een daling van 2,8% door de oplevering van eigen projecten die in 2008 werden opgestart en niet werden voorverhuurd. Het saldo van deze ontwikkelingen (15.000m² te Venlo en 6.000m² te Libercourt) werd intussen on hold gezet in afwachting van huurders. Sindsdien werden geen nieuwe eigen projecten opgestart zonder voorverhuring. Enkel de vrijgekomen projecten te Puurs (14.000m²) en Ternat (10.000m²) liggen momenteel ter studie om ze na uitgebreide renovatie beter te kunnen positioneren op de verhuurmarkt Portefeuillewaarde (inclusief zonnepanelen) bedraagt 869,5 miljoen euro op 31 december 2009 Volgens onafhankelijk vastgoedexperten Cushman & Wakefield en Stadim, bedraagt de marktwaarde van de vastgoedportefeuille van WDP aan reële waarde (fair value 13 ) conform IAS 40, op 31 december ,4 miljoen euro tegenover 742,2 miljoen euro aan de start van het boekjaar. Samen met de waardering aan fair value van de investeringen in zonnepanelen 14, stijgt de totale portefeuillewaarde tot 869,5 miljoen euro in vergelijking met 773,2 miljoen euro eind Deze waarde van 869,5 miljoen euro omvat voor 752,1 miljoen euro aan afgewerkte panden in portefeuille (standing portfolio), een stijging van 87,5 miljoen euro tegenover de portefeuille van 1 jaar terug. Deze stijging kwam tot stand door de verwerving van de 3 DHL panden 15 in Q1 en de afwerking van de panden te Aarschot, Courcelles (fase I), Nijvel, Libercourt, Seclin, de uitbreiding in Raamsdonksveer en de afwerking van het grootste deel van de site in Ridderkerk. 13 Voor de precieze waarderingsmethodologie verwijzen we naar het BEAMA persbericht van 6 februari 2006: 14 De investeringen in zonnepanelen worden gewaardeerd conform IAS 16 met toepassing van het herwaarderingsmodel. 15 De prijs van de aankopen is conform de waardering van de sites volgens de onafhankelijke vastgoedexperten.

6 6 / 12 Daarnaast bedraagt de reële waarde van de projecten in uitvoering 63,3 miljoen euro (gewaardeerd aan fair value). Dit betreft het investeringsplan in uitvoering met onder meer projectontwikkelingen van de sites te Genk, Merchtem, Puurs, Ternat in België, Nijmegen, Ridderkerk, Tilburg en Venlo in Nederland, en fase II van Libercourt in Frankrijk. Deze bevatten tevens de grondreserves te Sint-Niklaas, Nijvel, Courcelles, Libercourt en de landbank in Roemenië voor een reële waarde van 37,8 miljoen euro. De uitgevoerde investeringen in zonnepanelen in 2008 en 2009 werden per 31 december 2009 gewaardeerd tegen een fair value waarde van 54,1 miljoen euro. Hiermee heeft WDP nu 10 MwP vermogen aan zonnepanelen voltooid. Globaal wordt de portefeuille thans gewaardeerd aan een bruto huurrendement (yield) van 7,68% 16. Het bruto huurrendement na toevoeging van de geschatte markthuurwaarde voor de niet-verhuurde gedeelten bedraagt 8,34%, tegenover 7,83% per eind Vooruitzichten 2010: WDP verwacht stijging netto courant resultaat tot minimaal 37 miljoen euro en mogelijk 39 miljoen euro met behoud van dividend op niveau van 2009 In 2010 kan voor maximum m² aan panden binnen de bestaande portefeuille vrij komen, waardoor de leegstand in het uiterste geval met maximaal 3% kan toenemen. Voor de meeste van deze panden is WDP echter momenteel in bespreking met bestaande of potentiële nieuwe huurders. In 2010 zal daarnaast voor m² projecten worden opgeleverd, met een huurwaarde van 3,2 miljoen euro per jaar. Tevens is in 2010 voor het in uitvoering zijnde investeringsprogramma een finale cash-out van 25 miljoen euro voorzien. Samen met de uitbetaling van het dividend over 2009 en het vooropgestelde resultaat voor 2010, verwacht WDP over 2010 de schuldgraad te behouden rond 55% op basis van de balans en waardering per 31 december Op basis van de bovenstaande gegevens en de huidige vooruitzichten voorziet WDP minimaal een stijging van het netto courante resultaat in 2010 tot 37 miljoen euro met een opwaarts potentieel tot 39 miljoen euro. Deze winstverwachting is aan de onderkant van de vork gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden, zonder rekening te houden met mogelijke nieuwe verhuringen in de bestaande portefeuille of van de op te leveren panden in 2010, die het potentieel vormen om de bovenkant van de vork te behalen. Hierdoor kan het dividend per aandeel voor 2010 op hetzelfde niveau van 2009 behouden worden. 16 Yield = bruto huur / fair value

7 7 / 12 Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: Joost Uwents, WDP, tel: +32 (0) ; of athalie Verbeeck, Citigate, tel: +32 (0) ; Meer info over WDP vindt u op de website: De presentatie van de persconferentie van vandaag, 17 februari 2010, is vanaf 11u beschikbaar op de website van WDP onder de subrubriek Presentaties in de rubriek Investor Relations. U vindt in deze presentatie meer gedetailleerde informatie over de resultaten en plannen van WDP. Op de website vindt u tevens ook beeldmateriaal van de verschillende WDP-sites. Vastgoedbevak WDP bouwt, ontwikkelt en verhuurt semi-industrieel en logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 1,2 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ongeveer 80 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, ederland en Tsjechië. Verder beschikt WDP over een grondpotentieel van bijna 2 miljoen m² in Roemenië. WDP is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Paris. Meer info over WDP kan u vinden op Verklaring van de commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Rik eckebroeck. Conform Art 11, 4 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichting van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt heeft de commissaris bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, doorgevoerd zou moeten worden.

8 2. FI A CIËLE OVERZICHTE 8 / Kerncijfers FY 2009 WDP (analytisch) Geconsolideerde resultaten (in EUR x 1.000) 2009.DEC 2008.DEC 2007.DEC Netto courant resultaat Netto huurresultaten , , ,13 Andere bedrijfsopbrengsten / kosten 3.645,89 235,46-71,44 Vastgoedresultaat , , ,69 Vastgoedkosten , , ,44 Algemene kosten van de vennootschap , , ,48 Netto vastgoedresultaat , , ,77 Financieel resultaat excl. IAS 39 resultaat , , ,24 Belastingen op netto courant resultaat -220,45-396,41-114,88 Latente belastingen op netto courant resultaat ,67-360,90-161,33 Netto courant resultaat , , ,32 Resultaat op de portefeuille * Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) , , ,54 Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) 10,81 80,32-930,17 Latente belastingen op portefeuilleresultaat 4.104, ,21-238,82 Resultaat op de portefeuille , , ,55 IAS 39 resultaat Variatie in de reële waarde van de financiële instrumenten (IAS 39 impact) , ,26 689,16 Latente belastingen op herwaardering IRSen,00 413,68 131,04 IAS 39 resultaat , ,58 820,20 NETTO RESULTAAT 437, , ,07 Kernratio's Netto courant resultaat / aandeel ** 3,14 3,34 3,05 Resultaat op de portefeuille / aandeel ** -2,29-1,83 3,04 Nettoresultaat / aandeel ** -0,21-1,84 6,19 Voorgestelde uitkering , , ,98 Uitkeringspercentage (tov netto courant resultaat) 94,77% 87,99% 88,98% Aantal aandelen in omloop per einde periode Brutodividend / aandeel 2,94 2,94 2,72 Nettodividend / aandeel 2,50 2,50 2,31 Aangroei NAV / aandeel voor winstuitkering -1,14-5,69 4,11 * Resultaat op de portefeuille is exclusief de variaties in de reële waarde op de zonnepanelen. Deze worden gewaardeerd conform IAS16 waarbij herwaarderingsmeerwaarden rechtstreeks onder het eigen vermogen worden geboekt. In 2009 bedroeg deze 12,3 mio EUR. ** De berekening van het resultaat/aandeel gebeurt pro rata temporis van het aantal dividendgerechtigde aandelen over 2009 (eerste 6 maanden: aandelen, vanaf 01/07/ aandelen).

9 9 / 12 Geconsolideerde balans (in EUR x 1.000) 2009.DEC 2008.DEC 2007.DEC Immateriële vaste activa 286,61 183,63 105,00 Vastgoedbeleggingen , , ,00 Andere materiële vaste activa (incl. zonnepanelen) , , ,00 Financiële vaste activa , , ,84 Vorderingen financiële leasing 194,76 277,39 355,00 Handelsvorderingen en andere vaste activa 168,25 319,50 470,16 Uitgestelde belastingen - activa 835,73 760,73 665,00 Vaste activa , , ,00 Activa bestemd voor verkoop , , ,00 Vorderingen financiële leasing 82,63 77,54 73,00 Handelsvorderingen 9.678, , ,00 Belastingvorderingen en andere vlottende activa 3.107, , ,00 Kas en kasequivalenten 2.203, , ,00 Overlopende rekeningen 2.958, , ,00 Vlottende activa , , ,00 TOTAAL ACTIVA , , ,00 Kapitaal , , ,00 Uitgiftepremies ,55,00,00 Reserves , , ,00 Resultaat , , ,00 Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische , , ,00 vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) Wisselkoersverschillen 1.025, , ,00 Minderheidsbelangen,00,00 441,00 Eigen vermogen , , ,00 Langlopende verplichtingen , , ,00 Kortlopende verplichtingen , , ,00 Verplichtingen , , ,00 TOTAAL PASSIVA , , ,00 Kernratio's NAV*/aandeel 29,27 30,41 36,10 NAV* (excl. IAS 39 resultaat) /aandeel 32,05 33,20 35,54 Koers van het aandeel 33,93 30,15 45,50 Agio/Disagio van de koers tov NAV* (excl. IAS 39 resultaat) 5,87% -9,18% 28,03% Schulden en verplichtingen opgenomen in de schuldgraad , , ,39 Balanstotaal , , ,00 Schuldgraad** 55,25% 63,04% 50,47% Reële waarde van de portefeuille (incl. zonnepanelen) 869,47 773,20 614,10 *: NAV = Net Asset Value of Intrinsieke Waarde voor winstuitkering van het lopende boekjaar **: Voor de precieze berekening van de schuldgraad wordt verwezen naar het KB van 21 juni 2006 mbt jaarrekening van vastgoedbevaks

10 10 / Balans en Resultatenrekening 31 december 2009 (IFRS) BALANS - ACTIVA 31/12/ /12/2008 EUR (x1.000) EUR (x1.000) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen financiële leasing Handelsvorderingen en andere vaste activa Uitgestelde belastingen activa VLOTTENDE ACTIVA Activa bestemd voor verkoop Vorderingen financiële leasing Handelsvorderingen Belastingvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen actief TOTAAL ACTIVA

11 11 / 12 BALANS - PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Resultaat Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen en van de waardering van projectontwikkelingen aan kostprijs Wisselkoersverschillen II. Minderheidsbelangen 0 0 VERPLICHTINGEN I Langlopende verplichtingen Voorzieningen Langlopende financiële schulden Andere langlopende financiële verplichtingen Uitgestelde belastingen - Verplichtingen II Kortlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen passief TOTAAL PASSIVA

12 12 / 12 RESULTATENREKENING 31/12/ /12/2008 EUR (x1.000) EUR (x1.000) Huuropbrengsten Met huur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Recuperatie van huurlasten normaal gedragen door huurders op verhuurde gebouwen Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven VASTGOEDRESULTAAT Technische kosten Commerciële kosten Beheerskosten vastgoed Andere vastgoedkosten 0 0 VASTGOEDKOSTEN OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT Algemene kosten van de vennootschap OPERATIONEEL RESTULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële opbrengsten Interestkosten Andere financiële kosten FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAAT VOOR BELASTINGEN BELASTINGEN NETTORESULTAAT AANTAL AANDELEN NETTO RESULTAAT PER AANDEEL (EUR)* -0,21-1,84 NETTOWINST HERWAARDERINGSMEERWAARDE OP ZONNEPANELEN WISSELKOERSVERSCHILLEN TOTAALRESULTAAT VAN HET BOEKJAAR TOEREKENBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE GROEP MINDERHEIDSBELANGEN 0 0 * De berekening van het resultaat/aandeel gebeurt pro rata temporis van het aantal dividendgerechtigde aandelen over 2009 (eerste 6 maanden: , vanaf 01/07/ ).

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 1 / 12 Persbericht Woensdag 25 februari 2009, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2008 STIJGT MET BIJ A 10% TOT 28,7

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 1 / 11 Persbericht Dinsdag 15 november 2011, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2011 30.09.2011 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 OVER Q3 2011 VAN 12

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 1 / 13 Persbericht Dinsdag 22 februari 2011, 07u00 JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2010 BEDRAAGT 39 MILJOE EUR OF 14,7% MEER DA OVER 2009 E AA

Nadere informatie

1 / 11. Persbericht Woensdag 24 augustus 2011, 07u00

1 / 11. Persbericht Woensdag 24 augustus 2011, 07u00 1 / 11 Persbericht Woensdag 24 augustus 2011, 07u00 NETTO COURANTE WINST 1 OVER EERSTE JAARHELFT 2011 VAN 21,5 MILJOEN EURO, 12,8% MEER DAN DE EERSTE JAARHELFT VAN 2010 WDP VERHOOGT VERWACHTING NETTO COURANTE

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1 / 14 Persbericht Gereglementeerde informatie Donderdag 8 november 2012, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2012 30.09.2012 NETTO COURANTE WINST 1 OVER 9M 2012 BEDRAAGT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013 Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013 Het netto courant resultaat 1 over 9M 2013 bedraagt 45,4 miljoen euro, met name een stijging

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013 Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013 Het netto courant resultaat 1 over Q1 2013 bedraagt 13,8 miljoen euro en 0,92 euro per aandeel,

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 3 augustus 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E R D E K W A R T A A L V A N H E T B O E K J A

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 17/11/2011 8u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2011 TOT 30/09/2011 Netto courant resultaat 1 stijgt met 16,4% tot EUR 2,68 miljoen t.o.v. EUR

Nadere informatie

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Halfjaarresultaten: courante winst stijgt conform verwachtingen met 8,84% tot 4,85 miljoen euro Ternat, 30 november 2007.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie

UITVOERING STRATEGISCH GROEIPLAN OP VANDAAG INGEVULD TOT PORTEFEUILLEWAARDE VAN 760 MILJOEN EURO

UITVOERING STRATEGISCH GROEIPLAN OP VANDAAG INGEVULD TOT PORTEFEUILLEWAARDE VAN 760 MILJOEN EURO Persbericht Halfjaarresultaten Dinsdag 28 augustus 2007, 7u30 OPERATIONELE WINST EERSTE JAARHELFT 2007 STIJGT CONFORM VERWACHTINGEN MET BIJNA 20% TOT 12,5 MILJOEN EURO; INTERIMDIVIDEND VAN 1,29 EURO BRUTO

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Onder embargo tot 27 oktober 2016 om 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Na de eerste 9 maanden van het boekjaar 1 : Toename met 7,6% van de reële waarde van de

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2013 TOT 30/09/2013 EMBARGO TOT 07/11/2013 08u45 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 3,36 MILJOEN (EUR 0,51 PER AANDEEL), EEN GROEI VAN 16,1% T.O.V. DEZELFDE PERIODE VORIG

Nadere informatie

WDP BEOOGT GROEI VAN OPERATIONEEL RESULTAAT MET 8% à 10% PER JAAR IN 2008 EN 2009

WDP BEOOGT GROEI VAN OPERATIONEEL RESULTAAT MET 8% à 10% PER JAAR IN 2008 EN 2009 Persbericht Jaarresultaten Woensdag 20 februari 2008, 7u00 OPERATIONELE WINST VAN 26,1 MILJOEN EURO; DIVIDENDSTIJGING VAN 10% TEGENOVER 2006 BRENGT TOTAAL BRUTO DIVIDEND OVER 2007 OP 2,72 EURO PER AANDEEL

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief. Op 31 maart 2017 bestaat 59% van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2006 1 INHOUDSOPGAVE p. 2 Inleiding p. 2 Financieel verslag p. 2 A. Financiële resultaten p. 13 B. Analyse van de resultaten p. 14 C. Vooruitzichten p. 15 D. Verslag van de

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2009 TOT 31/03/2009 Netto courant resultaat 1 stijgt met 18,7% tot EUR 2,07 miljoen (EUR 0,58 per aandeel) tegenover EUR

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012)

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Persbericht Gereglementeerde informatie 21 maart 2014 Jaarresultaten 2013 Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Stijging van de bruto huurinkomsten met 50,2%

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 17 mei Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg Berchem

ALGEMENE VERGADERING. 17 mei Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg Berchem ALGEMENE VERGADERING 17 mei 2017 Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg 454 2600 Berchem 1 Jaarverslag m.b.t. tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening boekjaar afgesloten 31 december 2016 Investeringen

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica 16 februari 2007 na sluiting van de markten Halfjaarlijks Persbericht Aedifica Succes van de beursintroductie (IPO) Uitbereiding met meer dan 80% van de vastgoedportefeuille Diverse investeringen in uitvoering

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Persbericht Gereglementeerde informatie 4 maart 200 Jaarresultaten 2009 VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Stijging van de totale verhuurbare oppervlakte met 52,4% (+

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2010 TOT 30/09/2010 Positief netto resultaat van EUR 2,45 miljoen (EUR 0,43 per aandeel) t.o.v. EUR -2,39 miljoen voor dezelfde

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2012 Sterke groei portefeuille tot 652,43 mio EUR (+ 18,49 %) Succesvolle oplevering winkelparken T-Forum in Tongeren en V-Mart

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009

HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 27 november 2009 HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2009 Stijging netto courant resultaat 1 met 21,79% tot 7,29 mio EUR voor het eerste semester Waarde vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie - embargo tot 3.5.2016, 8.00 uur ANTWERPEN, 3 MEI 2016 over het eerste kwartaal 2016 Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft objectief. Op 31

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 7 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 EMBARGO TOT 05/11/2015 08u30 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 5,33 MILJOEN

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017 Focus op core city assets blijft rode draad in activiteiten. Acquisitie van 3 aaneensluitende core city assets

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Onder embargo tot 26 oktober 2017 17.40 u Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Resultaten na de eerste 9 maanden van het boekjaar: Toename met 10,8% van de reële waarde

Nadere informatie

Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen

Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen PERSBERICHT Eerste resultaten onder nieuwe structuur in de lijn van de verwachtingen Externe huuropbrengsten groeien met 7,1 % Merelbeke, België 27 februari 2009 Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding

Nadere informatie