T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be"

Transcriptie

1 T

2 Inhoud 1 Introductie Waarom kiezen voor 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten Rijke standaardfunctionaliteiten Comfortabel en gebruiksvriendelijk Uw zekerheid voor de toekomst Enkele standaardfunctionaliteiten Administratie Planning Risicobeheersing Medisch dossier Facturatie Rapportering Selfservice toepassingen met web module...9 Trustteam All Rights Reserved 2

3 1 Introductie Interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk dienen aan steeds hogere verwachtingen te voldoen. Naast het up to date houden van correcte medische dossiers en het voeren van een proactief preventiebeleid, moet rekening gehouden worden met een efficiënte planning van de eigen resources, een tijdige rapportering en voor de externe diensten ook een correcte facturatie. De ondersteuning van deze processen door een geïntegreerd en betrouwbaar softwarepakket is dan ook van essentieel belang. geldt vandaag als dé moderne, geïntegreerde en betrouwbare softwaretoepassing voor diensten voor preventie en bescherming op het werk en biedt unieke voordelen: 1. Concentreer u voortaan op de kernactiviteiten van uw dienst: preventie en bescherming 2. Alle functionaliteiten voor administratie, planning, risicobeheer, medisch dossier, facturatie en rapportering in één geïntegreerde toepassing 3. Het comfort en de gebruiksvriendelijkheid van de Windows omgeving 4. Een optimale nazorg door uw informaticapartner Trustteam 5. Een gefaseerde implementatie in functie van uw specifieke situatie 6. Een groeiplatform voor mobiel werken en selfservice toepassingen 7. Ontwikkeld door mensen met meer dan 15 jaar IT-ervaring in de sector 2 Waarom kiezen voor Verschillende softwarepakketten naast elkaar? Tijdverlies en fouten door de dubbele input van gegevens? Geen overzicht van uw planning? Een moeizame facturatie en rapportering? Voortaan behoren deze problemen tot de verleden tijd. 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten is een moderne, geïntegreerde en betrouwbare softwaretoepassing voor diensten voor preventie en bescherming op het werk. U kunt zich voortaan opnieuw concentreren op uw kernactiviteiten, het zorgen voor preventie en bescherming op het werk. Uw informaticapartner Trustteam staat immers in voor een totale begeleiding, van adviesverlening vooraf tot de opleiding en nazorg na de implementatie. Zo gebeurt de invoering van het nieuw pakket met een minimale impact op uw eigen organisatie. Trustteam All Rights Reserved 3

4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten werd ontwikkeld door specialisten met meer dan 15 jaar IT-ervaring in de sector. Zij kennen uw problematiek door en door en voorzagen in het pakket alle standaardfunctionaliteiten die u als dienst voor preventie en bescherming nodig heeft: planning, risicobeheer, medische dossiers, facturatie en rapportering. En dit alles in één geïntegreerd pakket, zodat u niet heen en weer moet navigeren tussen verschillende applicaties. 2.3 Comfortabel en gebruiksvriendelijk De succesvolle implementatie van een nieuw softwaresysteem staat of valt met de aanvaarding en het gebruik ervan door de medewerkers van uw eigen dienst. Daar zijn wij ons meer dan wie ook van bewust. Daarom werd ontwikkeld vanuit één basisfilosofie: comfort en gebruiksvriendelijkheid voor iedere gebruiker, van de administratieve medewerker tot de arbeidsgeneesheer. Met een minimum aan opleiding zijn zij vertrouwd met het systeem en kunnen ze ermee aan de slag. 2.4 Uw zekerheid voor de toekomst werd ontwikkeld om mee te evolueren met uw organisatie. Daarvoor staat het Microsoft.NET platform garant: zo genieten de gebruikers niet alleen van de gebruiksvriendelijkheid van de vertrouwde Windows omgeving, maar beschikt uw dienst meteen over een krachtig en toekomstgericht platform dat meegroeit met evoluties in de sector. Krachtige functionaliteiten voor mobiel werken en selfservice toepassingen voor het raadplegen en beheren van medische dossiers op afstand, werden vandaag reeds ingebouwd. 3 Enkele standaardfunctionaliteiten 3.1 Administratie Beheren van risicoprofielen op meerdere niveaus Via individuele werkposten definieert u in de risico s die verbonden zijn aan iedere functie binnen de organisatie. gaat echter een stap verder en laat u toe om werkposten op meerdere niveaus aan te maken, tot en met dat van de individuele werknemer. De risico s die gekoppeld zijn aan een werkpost, worden zo automatisch overgeërfd door de onderliggende werkposten, wat een veel efficiënter beheer toelaat van de risicoprofielen binnen de organisatie. Trustteam All Rights Reserved 4

5 Geen dubbele dossiers meer Of u nu dossiers beheert als interne afdeling of als externe dienst voor uw klanten, steeds opnieuw moet u erop toezien dat de kwaliteit van de informatie in het systeem optimaal blijft en dat u dubbele dossiers vermijdt. maakt gebruik van een Sound Index, een intelligente functie die ervoor zorgt dat er bij het invoeren geen nieuw dossier wordt aangemaakt wanneer dit in het systeem zou kunnen bestaan. voorziet ook in de integratie met de e-id de elektronische identiteitskaart als extra garantie voor de accuraatheid van de informatie in het dossier. Ook indien u vandaag reeds kampt met dubbele dossiers in uw systeem, biedt een oplossing: na de conversie zorgen de standaardprocedures van ervoor dat alle dubbele dossiers stelselmatig en gecontroleerd en samengevoegd worden. Automatisch opvolgen van personeelswisselingen Vaak blijkt het niet gemakkelijk om personeelswisselingen efficiënt op te volgen, waardoor uw dossiers niet meer actueel zijn en u als externe dienst niet correct kan factureren. zorgt voor de externe diensten voor een integratie met DIMONA, waardoor ieder vertrek of aanwerving van een personeelslid automatisch wordt gesignaleerd. In het kader van risicopreventie kan u zo ook veel makkelijker een afspraak maken voor een onderzoek van een nieuwe werknemer. Voor interne diensten hebben wij de ervaring om onze applicatie te koppelen met de gegevens van de eigen personeelsdienst. Trustteam All Rights Reserved 5

6 3.2 Planning Uitnodigingsplanning zorgt voor een efficiënt beheer van de uitnodigingsplanning, rekening houdend met de interne preventiepolitiek van het bedrijf en met het individueel risicoprofiel van iedere medewerker. Efficiëntere organisatieplanning Bij de interne organisatieplanning moet u met heel wat factoren rekening houden, van het agendabeheer van uw medisch personeel tot het reserveren van locaties en materialen. Dankzij kan u voortaan met één instrument uw ganse organisatieplanning beheren en controleren. 3.3 Risicobeheersing Globale risico-evaluatie Risicobeheersing op het werk is vandaag een discipline met zeer diverse facetten: niet enkel veiligheid en gezondheid vallen eronder, maar ook ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten. Ook al vallen deze aspecten onder verschillende diensten, toch dragen ze samen bij tot een globale risico-evaluatie voor iedere werknemer. Daarom voorziet in de integratie van al deze dimensies in één enkel dossier, zodat u voor iedere werknemer een correcte risico-evaluatie kan maken en de juiste interventies kan inplannen. Trustteam All Rights Reserved 6

7 Psychosociale dossiers Het psychosociaal welzijn van werknemers neemt een steeds belangrijkere plaats in. zorgt ervoor dat u heel wat psychosociale factoren op de werkvloer, van mobbing, alcohol- en drugsgebruik tot posttraumatische stress, beter kan opvolgen. Zo draagt bij tot het creëren van een positieve werkomgeving waarin werknemers optimaal presteren. Projectbeheer & tijdskrediet Met de modules voor projectbeheer en tijdskrediet in kan u preventiewerk voortaan beter opvolgen. De afspraken die met de klant gemaakt werden, zullen bij de preventieve interventies ook effectief nagekomen worden, terwijl de module voor tijdskrediet ervoor zorgt dat u financiële afspraken met de klant beter kan opvolgen: zo kunnen prestaties op basis van of tijd of bedrag worden afgepunt. 3.4 Medisch dossier Eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheer Medische dossiers worden steeds gedetailleerder en complexer. zorgt ervoor dat voor ieder dossier de persoonlijke en familiale anamnese, biomedische resultaten, klinische onderzoeken, beroepsziekten en arbeidsongevallen telkens met een minimum aan tijdverlies geraadpleegd en geregistreerd kunnen worden. Trustteam All Rights Reserved 7

8 Automatische integratie van laboresultaten Door gebruik te maken van een specifiek XML-protocol, zorgt ervoor dat ook de laboresultaten automatisch geïntegreerd worden en op de juiste plaats terecht komen, gekoppeld aan de juiste persoon. Comfortabel werken op verplaatsing met automatische uitwisseling van data Als interne of externe dienst werkt het medisch personeel vaak op verplaatsing. Met blijft het gebruiksgemak echter op de eerste plaats staan: ook op verplaatsing blijft u gebruik maken uw vertrouwde toepassing en kunt in alle comfort de gegevens invoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de uitwisseling van data met het centrale systeem. Dit gebeurt immers automatisch op de achtergrond eenmaal de gebruiker wel met het netwerk in verbinding staat. Zo wordt ieder dossier, zonder interventie van uw kant, tijdig geactualiseerd en bent u steeds voorbereid op onverwachte situaties, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een onderzoek dat vooraf niet ingepland was. 3.5 Facturatie Sneller en correcter factureren Sneller en correcter factureren betekent een betere cash flow en meer rentabiliteit. biedt een standaard ondersteuning voor alle gangbare types facturen, op basis van individuele interventies of op contractbasis. Zo kunt u niet alleen sneller factureren; omdat alle gegevens reeds in het systeem zitten, zijn de facturen ook correct en voorzien van de juiste prestatiestaten. 3.6 Rapportering Trustteam All Rights Reserved 8

9 Met creëert u in een handomdraai alle rapporten die vereist zijn. Alle informatie is immers in het systeem aanwezig zodat u snel en efficiënt jaarverslagen, activiteitenverslagen en specifieke managementrapporten kan uitsturen. Het resultaat: meer tevreden interne en externe klanten en een betere opvolging van uw eigen activiteiten. 3.7 Selfservice toepassingen met web module Dankzij de mogelijkheid om een geïntegreerde web module te koppelen aan kunnen klanten of werknemers via een selfservice toepassing hun eigen gegevens raadplegen en bijwerken, bijvoorbeeld na de import via DIMONA. Informaticapartner Trustteam heeft een uitgebreide expertise in huis van web toepassingen om een oplossing te bouwen die aan uw specifieke eisen voldoet. Trustteam All Rights Reserved 9

10

11

12 Door de implementatie van konden we één visie en één manier van werken opleggen en verliep de BPR (business process reengineering) veel eenvoudiger, ten voordele van onze klanten. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner, ATTENTIA Geïntegreerd bedrijfssysteem stroomlijnt processen bij ATTENTIA De (externe) dienst preventie & bescherming van ATTENTIA helpt de werkplaatsrisico s onder controle te houden en het welzijn & de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen. Door het aanbieden van logistieke steun, advies en concrete oplossingen zorgt ATTENTIA ervoor dat mensen in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen werken. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner bij ATTENTIA: Onze dienst voor preventie en bescherming is het resultaat van verschillende fusies. Daardoor werkten we met verschillende softwaretoepassingen die niet met elkaar geïntegreerd waren. Dit vormde een hinderpaal bij het implementeren van een nieuwe visie en bij het integreren van de daarop aansluitende processen. Bovendien willen we onze klanten innovatieve software kunnen aanbieden die technologisch up-to-date is. SELECTIETRAJECT VOOR NIEUW BEDRIJFSSYSTEEM Begin 2007 werd een selectietraject ingezet voor een nieuw bedrijfssysteem. ATTENTIA vertrok hiervoor vanuit een uitgebreide behoefteanalyse met als voornaamste vereiste een systeem dat alle interne en externe processen automatiseert en stroomlijnt. ATTENTIA evalueerde zowel maatontwikkelingen als standaardoplossingen. Uit een shortlist van 6 kandidaten bleven er twee echte kanshebbers over. Het feit dat Trustteam hun sectorkennis gebundeld had in een pakket, het feit dat het pakket ontwikkeld was in Microsoft.NET en SQL Server en de uitgebreide mogelijkheden (functionaliteiten) van het pakket hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Na de selectiefase werd een projectteam opgericht waarin medewerkers van beide partijen actief betrokken waren. Door een goed project- en timemanagement werd de doelstelling om per 1 januari 2008 op te starten, gehaald. PROFIEL: ATTENTIA is een P&O-dienstenleverancier (Personeel en Organisatie) die zorgt voor engagement, welzijn en performantie van mensen en organisaties. ATTENTIA ondersteunt haar klanten zowel in hun operationele P&O-administratie (loonadministratie, kinderbijslag, juridisch advies, een gezonde en veilige werkomgeving, ) als in hun strategisch P&O-beleid van attract tot exit van mensen. OPLOSSING: Trustteam implementeerde bij de business unit preventie en bescherming van ATTENTIA de oplossing ter vervanging van verschillende losse softwaretoepassingen. VOORDELEN: Standaardoplossing specifiek ontwikkeld voor diensten voor preventie en bescherming Draagt bij tot een ééngemaakte visie en bedrijfsprocessen Tijdswinst en efficiëntere inzetbaarheid van de medewerkers Rechtstreekse toegang tot informatie voor de klanten Sectorkennis van Trustteam CHANGE MANAGEMENT De belangrijkste uitdagingen van de implementatie van een nieuwe bedrijfstoepassing was het op één lijn brengen van de verschillende werkmethodes binnen iedere afdeling en de verspreide data naar één consistent systeem te converteren. Voor deze zaken kon ATTENTIA rekenen op de expertise van Trustteam. CONTACTEER ONS: +32 (0)

13 Wat ons vooral bekoorde is dat Trustteam kon uitpakken met een pakket ontwikkeld voor onze sector waardoor wij niet van nul af aan alles moesten ontwikkelen. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner, ATTENTIA Johan Puttaert: We wilden het project professioneel aanpakken om rework achteraf te vermijden. Het consolideren van drie databases was een huzarenstukje dat we samen met Trustteam tot een goed einde hebben gebracht. FUNCTIONEEL EN TOEKOMSTGERICHT Door over te stappen van een DOS-gebaseerde naar een Windows-gebaseerde oplossing kon ATTENTIA nog meer procesgericht gaan werken dan vroeger. stuurt de gebruiker bij het invoeren van nieuwe informatie (zoals bijvoorbeeld bij het creëren van een nieuw medisch dossier) waardoor meer gegevens worden ingevoerd en een hogere accuraatheid van informatie wordt bekomen. Door de implementatie van konden we veel eenvoudiger één visie en één manier van werken opleggen. Het pakket stuurt onze processen aan wat onze klanten ten goede komt. voegt Johan Puttaert eraan toe. Vandaag kan ATTENTIA ten volle genieten van de meerwaarde van Johan Puttaert: We kunnen onze medewerkers nu inzetten voor taken met meer toegevoegde waarde. Niet alleen bij de planning werken we veel efficiënter; ook de integratie met ons boekhoudsysteem zorgt voor flink wat tijdswinst. Het nieuwe systeem zorgt niet alleen voor een interne efficiëntieverbetering, het automatiseert en optimaliseert ook de communicatie met onze klanten. BESLUIT Informaticapartner Trustteam vormt vandaag het aanspreekpunt voor de softwaretoepassing bij ATTENTIA. Sinds we samenwerken met Trustteam zijn we een nieuwe weg ingeslagen, hun sectorkennis en hun ondersteuning stellen wij sterk op prijs besluit Johan Puttaert. PERMANENTE OPTIMALISATIE Vanaf 2009 ging onze aandacht voornamelijk naar het finetunen van het systeem op basis van onze ervaringen na de eerste 12 maanden in gebruik. Trustteam Kortrijk Hospitaalweg 1B B-8510 Marke +32 (0)

14 MENSURA SERVICES ZET IN OM DE PROCESSEN IN HAAR ENTITEIT EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK BETER TE STROOMLIJNEN. MENSURA BIEDT OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN IN- ZAKE PREVENTIE EN BESCHERMING, ARBEIDSONGE- VALLEN, ABSENTEÏSMEBEHEER EN KINDERBIJSLAG. HET BEDRIJF ONTSTOND UIT VERSCHILLENDE FUSIES VAN ORGANISATIES DIE OOK ONDER DE VROEGERE NAMEN (ASSUBEL, MSR-FAMEDI, APRA, APRIM, ENCARE, SEMI- SUD, ) VELEN ALLICHT BEKEND IN DE OREN KLINKEN. Terwijl de tak arbeidsongevallenverzekeringen in een aparte structuur werd ondergebracht, vallen de andere activiteiten organisatorisch onder de koepel Mensura Services. De groep Mensura telt 850 medewerkers, waarvan 650 bij Mensura Services. Daarvan behoren ongeveer 450 medewerkers tot de tak Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wim Meert, Chief Operations Officer bij Mensura Services: Typisch aan de activiteit preventie en bescherming, is dat meer dan de helft van de medewerkers op de te velde actief zijn en dus minder vaak op kantoor komen. De grote uitdaging bestaat erin bij de samenwerking met deze mobiele medewerkers toch de controle te behouden over de coherentie van de bedrijfsgegevens. COHERENTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN BEDRIJFSINFORMATIE CRUCIAAL Mensura Services beheert in totaal zo n organisaties als klant. Het opvolgen van de bedrijfsbezoeken, uitvoeren van de medische onderzoeken en beheren van de te factureren prestaties, brengt complexe bedrijfsprocessen met zich mee, temeer daar heel wat gegevens ingevoerd en geraadpleegd moeten worden door extern actieve medewerkers. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt Mensura Services voor de entiteit Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk momenteel met op maat gemaakte

15 softwareapplicaties, waarvan de origine soms nog dateerde uit de jaren 80. De verschillende platformen - oorspronkelijk overgenomen van het vroegere Encare - zijn steeds moeilijker te onderhouden, en hebben duidelijk de limieten van hun mogelijkheden bereikt. Het management nam dan ook de beslissing om naar een nieuw bedrijfssysteem over te stappen. KEUZE VOOR VAN TRUSTTEAM UIT ONZE SAMENWERKING BLIJKT DUIDELIJK DAT DE MEDEWERKERS VAN TRUSTTEAM NIET AAN HUN PROEFSTUK TOE ZIJN. HET ZIJN PRO- FESSIONALS DIE GOED GESTRUCTUREERD TEWERK GAAN OM SNEL TOT RESULTAAT TE KOMEN. Wim Meert, Chief Operations Officer, Mensura Services Voor ons was de coherentie van de bedrijfsgegevens in één IT-systeem de allereerste prioriteit: de informatie moet makkelijk exploiteerbaar zijn vanuit verschillende visies. Bovendien willen wij dat alle gegevens na de registratie door externe medewerkers met een minimum aan tijdverlies beschikbaar zouden worden in het bedrijfssysteem, aldus Freddy Maetens, ICT verantwoordelijke bij Mensura Services. Bij de zoektocht naar een nieuw systeem werden meerdere opties onderzocht. Een eerste optie was om een nieuwe oplossing van A tot Z zelf te ontwikkelen. Dit zou echter resulteren in een lang voortraject en heel wat resources vereisen. Een andere optie was het overnemen van een verwante toepassing uit Nederland. Gezien het wettelijk kader in België echter zeer verschillend is, bleek ook deze keuze niet ideaal. De effort voor het dichten van de functionele gaps zou te aanzienlijk zijn. De derde mogelijkheid bestond erin, dat gezocht zou worden naar een bestaand commercieel product dat op de Belgische markt beschikbaar was. Al snel bleek dat van Trustteam de enige valabele oplossing was. De beslissing om met van Trustteam verder te gaan, werd ondersteund door een beknopte Gap-Fit analyse die de mogelijkheden van de oplossing aftoetste aan de verwachtingen van Mensura. voorziet als oplossing volgens Mensura vandaag nog niet in alle behoeften, maar bleek standaard wel over de basisfunctionaliteiten te beschikken die het bedrijf verwachtte. Door van een standaardplatform te vertrekken, zou het implementatietraject bovendien kort gehouden kunnen worden. In onze sector wordt zoals in andere sectoren een specifieke terminologie gehanteerd. Je merkt aan veel details dat de taal van onze sector spreekt, voegt Wim Meert eraan toe. GEFASEERD IMPLEMENTATIETRAJECT Eenmaal de beslissing genomen, werd het project ingezet met een uitgebreide analyse: gedurende vijf maanden zorgen business analisten voor het in kaart brengen van alle mogelijke functionele gaps die een verrijking van het pakket vereisen. De resultaten van deze analyses worden punt voor punt gevalideerd door de directie van Mensura.

16 DE GROTE UITDAGING BESTAAT ERIN, GEGEVEN DE DECENTRALE WERKING EN HET WERKEN MET MOBIELE MEDEWERKERS IN BUITENDIENST, TOCH DE CONTROLE TE BEHOUDEN OVER DE COHERENTIE VAN DE BEDRIJFSGEGEVENS. Freddy Maetens (links), ICT verantwoordelijke bij Mensura Services Dit is duidelijk geen re-engineering project. De projectverantwoordelijken bij Mensura hebben in het verleden al heel wat ervaring met bedrijfssystemen opgebouwd en de processen waren op voorhand gedefinieerd, verduidelijkt Wim Meert. Vandaag draait het implementatieproject stilaan op volle toeren, en beginnen de specialisten van Trustteam aan de specifieke ontwikkelingen van de extra door Mensura gewenste functionaliteiten. Daarna staan de eigenlijke configuratie en, eind 2012, de opleiding en volledige validatie van de nieuwe toepassing op het programma. Wij streven er naar om toekomstige gebruikers zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken; daarom zijn er vandaag reeds medewerkers aan de slag met de validatie van specifieke modules die al klaar zijn, voegt Freddy Maetens eraan toe. GEO-INTEGRATIE Een efficiënte planning van de resources komt voor Mensura als een belangrijke prioriteit vaan boven. Het bedrijf voorziet dan ook in het inzetten van de standaard geo-integratie functionaliteit die biedt. de praktijk dat we voortdurend moeten nadenken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen omgaan met onze resources door een optimale planning. De geo-integratie functionaliteit van komt hieraan tegemoet door rekening te houden met zowel de geografische coördinaten van iedere klant, als met de eventuele dringendheid, om bezoeken zoveel mogelijk te groeperen, en dus een efficiëntere taakverdeling te bekomen. UITSTEKENDE SAMENWERKING MET TRUSTTEAM Wij zijn bij Mensura nogal sterk gericht op Best Practices, en waren op zoek naar een ICT-partner die de nodige dynamiek aan de dag zou leggen en onmiddellijk de handen uit de mouwen kon steken. Uit onze samenwerking is bovendien duidelijk gebleken dat de medewerkers van Trustteam niet aan hun proefstuk toe zijn. Het zijn professionals die goed gestructureerd tewerk gaan om snel tot resultaat te komen, besluit Wim Meert. Wim Meert: We moeten het als bedrijf doen met steeds minder geneesheren en verpleegkundigen ten opzichte van het aantal klanten dat we bedienen. Dat betekent in

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte MAGAZINE Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect Bedrijfssoftware als ondersteuning voor uw strategie Cloud Computing: Hoofd

Nadere informatie

ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015

ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015 ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015 CASE STORY : PLAY AV Samenwerking met ESC ruggengraat voor toekomstige groei bij audiovisueel bedrijf Play AV CASE STORY : RENSON ESC begeleidt invoering van Microsoft SharePoint

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08

uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08 uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08 i.speak We STELLEN u graag DE nieuwe editie voor van ons

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06

uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06 uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06 i.speak i.ndex HET BARC-PROJECT IS NIET ALLEEN HET MEEST

Nadere informatie

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt KEYNOTE Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt SOLUTIONS De Boer kiest met Microsoft Dynamics NAV en ifacto voor standaard software en toekomstzekerheid TRENDWATCHER Van cijfergegevens naar ondernemingskennis

Nadere informatie

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter De cloud begint in uw datacenter. Een exotisch begrip is de cloud al lang niet meer. Maar dat betekent nog niet dat iedereen dezelfde defi nitie

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging

Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging white paper Heeft ú al een ecm systeem? Datacon MuleSoft maakt Enterprise Application Integration gemakkelijk Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging De megatrends van SaaS, mobiel en

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

The smart way to do business

The smart way to do business SuperOffice CRM SuperOffice CRM Neem contact met ons op voor meer informatie SuperOffice CRM is een hulpmiddel met veel gebruiksmogelijkheden dat de actuele uitdagingen op het gebied van marketing, verkoop

Nadere informatie