T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be"

Transcriptie

1 T

2 Inhoud 1 Introductie Waarom kiezen voor 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten Rijke standaardfunctionaliteiten Comfortabel en gebruiksvriendelijk Uw zekerheid voor de toekomst Enkele standaardfunctionaliteiten Administratie Planning Risicobeheersing Medisch dossier Facturatie Rapportering Selfservice toepassingen met web module...9 Trustteam All Rights Reserved 2

3 1 Introductie Interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk dienen aan steeds hogere verwachtingen te voldoen. Naast het up to date houden van correcte medische dossiers en het voeren van een proactief preventiebeleid, moet rekening gehouden worden met een efficiënte planning van de eigen resources, een tijdige rapportering en voor de externe diensten ook een correcte facturatie. De ondersteuning van deze processen door een geïntegreerd en betrouwbaar softwarepakket is dan ook van essentieel belang. geldt vandaag als dé moderne, geïntegreerde en betrouwbare softwaretoepassing voor diensten voor preventie en bescherming op het werk en biedt unieke voordelen: 1. Concentreer u voortaan op de kernactiviteiten van uw dienst: preventie en bescherming 2. Alle functionaliteiten voor administratie, planning, risicobeheer, medisch dossier, facturatie en rapportering in één geïntegreerde toepassing 3. Het comfort en de gebruiksvriendelijkheid van de Windows omgeving 4. Een optimale nazorg door uw informaticapartner Trustteam 5. Een gefaseerde implementatie in functie van uw specifieke situatie 6. Een groeiplatform voor mobiel werken en selfservice toepassingen 7. Ontwikkeld door mensen met meer dan 15 jaar IT-ervaring in de sector 2 Waarom kiezen voor Verschillende softwarepakketten naast elkaar? Tijdverlies en fouten door de dubbele input van gegevens? Geen overzicht van uw planning? Een moeizame facturatie en rapportering? Voortaan behoren deze problemen tot de verleden tijd. 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten is een moderne, geïntegreerde en betrouwbare softwaretoepassing voor diensten voor preventie en bescherming op het werk. U kunt zich voortaan opnieuw concentreren op uw kernactiviteiten, het zorgen voor preventie en bescherming op het werk. Uw informaticapartner Trustteam staat immers in voor een totale begeleiding, van adviesverlening vooraf tot de opleiding en nazorg na de implementatie. Zo gebeurt de invoering van het nieuw pakket met een minimale impact op uw eigen organisatie. Trustteam All Rights Reserved 3

4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten werd ontwikkeld door specialisten met meer dan 15 jaar IT-ervaring in de sector. Zij kennen uw problematiek door en door en voorzagen in het pakket alle standaardfunctionaliteiten die u als dienst voor preventie en bescherming nodig heeft: planning, risicobeheer, medische dossiers, facturatie en rapportering. En dit alles in één geïntegreerd pakket, zodat u niet heen en weer moet navigeren tussen verschillende applicaties. 2.3 Comfortabel en gebruiksvriendelijk De succesvolle implementatie van een nieuw softwaresysteem staat of valt met de aanvaarding en het gebruik ervan door de medewerkers van uw eigen dienst. Daar zijn wij ons meer dan wie ook van bewust. Daarom werd ontwikkeld vanuit één basisfilosofie: comfort en gebruiksvriendelijkheid voor iedere gebruiker, van de administratieve medewerker tot de arbeidsgeneesheer. Met een minimum aan opleiding zijn zij vertrouwd met het systeem en kunnen ze ermee aan de slag. 2.4 Uw zekerheid voor de toekomst werd ontwikkeld om mee te evolueren met uw organisatie. Daarvoor staat het Microsoft.NET platform garant: zo genieten de gebruikers niet alleen van de gebruiksvriendelijkheid van de vertrouwde Windows omgeving, maar beschikt uw dienst meteen over een krachtig en toekomstgericht platform dat meegroeit met evoluties in de sector. Krachtige functionaliteiten voor mobiel werken en selfservice toepassingen voor het raadplegen en beheren van medische dossiers op afstand, werden vandaag reeds ingebouwd. 3 Enkele standaardfunctionaliteiten 3.1 Administratie Beheren van risicoprofielen op meerdere niveaus Via individuele werkposten definieert u in de risico s die verbonden zijn aan iedere functie binnen de organisatie. gaat echter een stap verder en laat u toe om werkposten op meerdere niveaus aan te maken, tot en met dat van de individuele werknemer. De risico s die gekoppeld zijn aan een werkpost, worden zo automatisch overgeërfd door de onderliggende werkposten, wat een veel efficiënter beheer toelaat van de risicoprofielen binnen de organisatie. Trustteam All Rights Reserved 4

5 Geen dubbele dossiers meer Of u nu dossiers beheert als interne afdeling of als externe dienst voor uw klanten, steeds opnieuw moet u erop toezien dat de kwaliteit van de informatie in het systeem optimaal blijft en dat u dubbele dossiers vermijdt. maakt gebruik van een Sound Index, een intelligente functie die ervoor zorgt dat er bij het invoeren geen nieuw dossier wordt aangemaakt wanneer dit in het systeem zou kunnen bestaan. voorziet ook in de integratie met de e-id de elektronische identiteitskaart als extra garantie voor de accuraatheid van de informatie in het dossier. Ook indien u vandaag reeds kampt met dubbele dossiers in uw systeem, biedt een oplossing: na de conversie zorgen de standaardprocedures van ervoor dat alle dubbele dossiers stelselmatig en gecontroleerd en samengevoegd worden. Automatisch opvolgen van personeelswisselingen Vaak blijkt het niet gemakkelijk om personeelswisselingen efficiënt op te volgen, waardoor uw dossiers niet meer actueel zijn en u als externe dienst niet correct kan factureren. zorgt voor de externe diensten voor een integratie met DIMONA, waardoor ieder vertrek of aanwerving van een personeelslid automatisch wordt gesignaleerd. In het kader van risicopreventie kan u zo ook veel makkelijker een afspraak maken voor een onderzoek van een nieuwe werknemer. Voor interne diensten hebben wij de ervaring om onze applicatie te koppelen met de gegevens van de eigen personeelsdienst. Trustteam All Rights Reserved 5

6 3.2 Planning Uitnodigingsplanning zorgt voor een efficiënt beheer van de uitnodigingsplanning, rekening houdend met de interne preventiepolitiek van het bedrijf en met het individueel risicoprofiel van iedere medewerker. Efficiëntere organisatieplanning Bij de interne organisatieplanning moet u met heel wat factoren rekening houden, van het agendabeheer van uw medisch personeel tot het reserveren van locaties en materialen. Dankzij kan u voortaan met één instrument uw ganse organisatieplanning beheren en controleren. 3.3 Risicobeheersing Globale risico-evaluatie Risicobeheersing op het werk is vandaag een discipline met zeer diverse facetten: niet enkel veiligheid en gezondheid vallen eronder, maar ook ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten. Ook al vallen deze aspecten onder verschillende diensten, toch dragen ze samen bij tot een globale risico-evaluatie voor iedere werknemer. Daarom voorziet in de integratie van al deze dimensies in één enkel dossier, zodat u voor iedere werknemer een correcte risico-evaluatie kan maken en de juiste interventies kan inplannen. Trustteam All Rights Reserved 6

7 Psychosociale dossiers Het psychosociaal welzijn van werknemers neemt een steeds belangrijkere plaats in. zorgt ervoor dat u heel wat psychosociale factoren op de werkvloer, van mobbing, alcohol- en drugsgebruik tot posttraumatische stress, beter kan opvolgen. Zo draagt bij tot het creëren van een positieve werkomgeving waarin werknemers optimaal presteren. Projectbeheer & tijdskrediet Met de modules voor projectbeheer en tijdskrediet in kan u preventiewerk voortaan beter opvolgen. De afspraken die met de klant gemaakt werden, zullen bij de preventieve interventies ook effectief nagekomen worden, terwijl de module voor tijdskrediet ervoor zorgt dat u financiële afspraken met de klant beter kan opvolgen: zo kunnen prestaties op basis van of tijd of bedrag worden afgepunt. 3.4 Medisch dossier Eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheer Medische dossiers worden steeds gedetailleerder en complexer. zorgt ervoor dat voor ieder dossier de persoonlijke en familiale anamnese, biomedische resultaten, klinische onderzoeken, beroepsziekten en arbeidsongevallen telkens met een minimum aan tijdverlies geraadpleegd en geregistreerd kunnen worden. Trustteam All Rights Reserved 7

8 Automatische integratie van laboresultaten Door gebruik te maken van een specifiek XML-protocol, zorgt ervoor dat ook de laboresultaten automatisch geïntegreerd worden en op de juiste plaats terecht komen, gekoppeld aan de juiste persoon. Comfortabel werken op verplaatsing met automatische uitwisseling van data Als interne of externe dienst werkt het medisch personeel vaak op verplaatsing. Met blijft het gebruiksgemak echter op de eerste plaats staan: ook op verplaatsing blijft u gebruik maken uw vertrouwde toepassing en kunt in alle comfort de gegevens invoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de uitwisseling van data met het centrale systeem. Dit gebeurt immers automatisch op de achtergrond eenmaal de gebruiker wel met het netwerk in verbinding staat. Zo wordt ieder dossier, zonder interventie van uw kant, tijdig geactualiseerd en bent u steeds voorbereid op onverwachte situaties, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een onderzoek dat vooraf niet ingepland was. 3.5 Facturatie Sneller en correcter factureren Sneller en correcter factureren betekent een betere cash flow en meer rentabiliteit. biedt een standaard ondersteuning voor alle gangbare types facturen, op basis van individuele interventies of op contractbasis. Zo kunt u niet alleen sneller factureren; omdat alle gegevens reeds in het systeem zitten, zijn de facturen ook correct en voorzien van de juiste prestatiestaten. 3.6 Rapportering Trustteam All Rights Reserved 8

9 Met creëert u in een handomdraai alle rapporten die vereist zijn. Alle informatie is immers in het systeem aanwezig zodat u snel en efficiënt jaarverslagen, activiteitenverslagen en specifieke managementrapporten kan uitsturen. Het resultaat: meer tevreden interne en externe klanten en een betere opvolging van uw eigen activiteiten. 3.7 Selfservice toepassingen met web module Dankzij de mogelijkheid om een geïntegreerde web module te koppelen aan kunnen klanten of werknemers via een selfservice toepassing hun eigen gegevens raadplegen en bijwerken, bijvoorbeeld na de import via DIMONA. Informaticapartner Trustteam heeft een uitgebreide expertise in huis van web toepassingen om een oplossing te bouwen die aan uw specifieke eisen voldoet. Trustteam All Rights Reserved 9

10

11

12 Door de implementatie van konden we één visie en één manier van werken opleggen en verliep de BPR (business process reengineering) veel eenvoudiger, ten voordele van onze klanten. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner, ATTENTIA Geïntegreerd bedrijfssysteem stroomlijnt processen bij ATTENTIA De (externe) dienst preventie & bescherming van ATTENTIA helpt de werkplaatsrisico s onder controle te houden en het welzijn & de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen. Door het aanbieden van logistieke steun, advies en concrete oplossingen zorgt ATTENTIA ervoor dat mensen in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen werken. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner bij ATTENTIA: Onze dienst voor preventie en bescherming is het resultaat van verschillende fusies. Daardoor werkten we met verschillende softwaretoepassingen die niet met elkaar geïntegreerd waren. Dit vormde een hinderpaal bij het implementeren van een nieuwe visie en bij het integreren van de daarop aansluitende processen. Bovendien willen we onze klanten innovatieve software kunnen aanbieden die technologisch up-to-date is. SELECTIETRAJECT VOOR NIEUW BEDRIJFSSYSTEEM Begin 2007 werd een selectietraject ingezet voor een nieuw bedrijfssysteem. ATTENTIA vertrok hiervoor vanuit een uitgebreide behoefteanalyse met als voornaamste vereiste een systeem dat alle interne en externe processen automatiseert en stroomlijnt. ATTENTIA evalueerde zowel maatontwikkelingen als standaardoplossingen. Uit een shortlist van 6 kandidaten bleven er twee echte kanshebbers over. Het feit dat Trustteam hun sectorkennis gebundeld had in een pakket, het feit dat het pakket ontwikkeld was in Microsoft.NET en SQL Server en de uitgebreide mogelijkheden (functionaliteiten) van het pakket hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Na de selectiefase werd een projectteam opgericht waarin medewerkers van beide partijen actief betrokken waren. Door een goed project- en timemanagement werd de doelstelling om per 1 januari 2008 op te starten, gehaald. PROFIEL: ATTENTIA is een P&O-dienstenleverancier (Personeel en Organisatie) die zorgt voor engagement, welzijn en performantie van mensen en organisaties. ATTENTIA ondersteunt haar klanten zowel in hun operationele P&O-administratie (loonadministratie, kinderbijslag, juridisch advies, een gezonde en veilige werkomgeving, ) als in hun strategisch P&O-beleid van attract tot exit van mensen. OPLOSSING: Trustteam implementeerde bij de business unit preventie en bescherming van ATTENTIA de oplossing ter vervanging van verschillende losse softwaretoepassingen. VOORDELEN: Standaardoplossing specifiek ontwikkeld voor diensten voor preventie en bescherming Draagt bij tot een ééngemaakte visie en bedrijfsprocessen Tijdswinst en efficiëntere inzetbaarheid van de medewerkers Rechtstreekse toegang tot informatie voor de klanten Sectorkennis van Trustteam CHANGE MANAGEMENT De belangrijkste uitdagingen van de implementatie van een nieuwe bedrijfstoepassing was het op één lijn brengen van de verschillende werkmethodes binnen iedere afdeling en de verspreide data naar één consistent systeem te converteren. Voor deze zaken kon ATTENTIA rekenen op de expertise van Trustteam. CONTACTEER ONS: +32 (0)

13 Wat ons vooral bekoorde is dat Trustteam kon uitpakken met een pakket ontwikkeld voor onze sector waardoor wij niet van nul af aan alles moesten ontwikkelen. Johan Puttaert, Automatisation Business Partner, ATTENTIA Johan Puttaert: We wilden het project professioneel aanpakken om rework achteraf te vermijden. Het consolideren van drie databases was een huzarenstukje dat we samen met Trustteam tot een goed einde hebben gebracht. FUNCTIONEEL EN TOEKOMSTGERICHT Door over te stappen van een DOS-gebaseerde naar een Windows-gebaseerde oplossing kon ATTENTIA nog meer procesgericht gaan werken dan vroeger. stuurt de gebruiker bij het invoeren van nieuwe informatie (zoals bijvoorbeeld bij het creëren van een nieuw medisch dossier) waardoor meer gegevens worden ingevoerd en een hogere accuraatheid van informatie wordt bekomen. Door de implementatie van konden we veel eenvoudiger één visie en één manier van werken opleggen. Het pakket stuurt onze processen aan wat onze klanten ten goede komt. voegt Johan Puttaert eraan toe. Vandaag kan ATTENTIA ten volle genieten van de meerwaarde van Johan Puttaert: We kunnen onze medewerkers nu inzetten voor taken met meer toegevoegde waarde. Niet alleen bij de planning werken we veel efficiënter; ook de integratie met ons boekhoudsysteem zorgt voor flink wat tijdswinst. Het nieuwe systeem zorgt niet alleen voor een interne efficiëntieverbetering, het automatiseert en optimaliseert ook de communicatie met onze klanten. BESLUIT Informaticapartner Trustteam vormt vandaag het aanspreekpunt voor de softwaretoepassing bij ATTENTIA. Sinds we samenwerken met Trustteam zijn we een nieuwe weg ingeslagen, hun sectorkennis en hun ondersteuning stellen wij sterk op prijs besluit Johan Puttaert. PERMANENTE OPTIMALISATIE Vanaf 2009 ging onze aandacht voornamelijk naar het finetunen van het systeem op basis van onze ervaringen na de eerste 12 maanden in gebruik. Trustteam Kortrijk Hospitaalweg 1B B-8510 Marke +32 (0)

14 MENSURA SERVICES ZET IN OM DE PROCESSEN IN HAAR ENTITEIT EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK BETER TE STROOMLIJNEN. MENSURA BIEDT OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN IN- ZAKE PREVENTIE EN BESCHERMING, ARBEIDSONGE- VALLEN, ABSENTEÏSMEBEHEER EN KINDERBIJSLAG. HET BEDRIJF ONTSTOND UIT VERSCHILLENDE FUSIES VAN ORGANISATIES DIE OOK ONDER DE VROEGERE NAMEN (ASSUBEL, MSR-FAMEDI, APRA, APRIM, ENCARE, SEMI- SUD, ) VELEN ALLICHT BEKEND IN DE OREN KLINKEN. Terwijl de tak arbeidsongevallenverzekeringen in een aparte structuur werd ondergebracht, vallen de andere activiteiten organisatorisch onder de koepel Mensura Services. De groep Mensura telt 850 medewerkers, waarvan 650 bij Mensura Services. Daarvan behoren ongeveer 450 medewerkers tot de tak Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wim Meert, Chief Operations Officer bij Mensura Services: Typisch aan de activiteit preventie en bescherming, is dat meer dan de helft van de medewerkers op de te velde actief zijn en dus minder vaak op kantoor komen. De grote uitdaging bestaat erin bij de samenwerking met deze mobiele medewerkers toch de controle te behouden over de coherentie van de bedrijfsgegevens. COHERENTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN BEDRIJFSINFORMATIE CRUCIAAL Mensura Services beheert in totaal zo n organisaties als klant. Het opvolgen van de bedrijfsbezoeken, uitvoeren van de medische onderzoeken en beheren van de te factureren prestaties, brengt complexe bedrijfsprocessen met zich mee, temeer daar heel wat gegevens ingevoerd en geraadpleegd moeten worden door extern actieve medewerkers. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt Mensura Services voor de entiteit Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk momenteel met op maat gemaakte

15 softwareapplicaties, waarvan de origine soms nog dateerde uit de jaren 80. De verschillende platformen - oorspronkelijk overgenomen van het vroegere Encare - zijn steeds moeilijker te onderhouden, en hebben duidelijk de limieten van hun mogelijkheden bereikt. Het management nam dan ook de beslissing om naar een nieuw bedrijfssysteem over te stappen. KEUZE VOOR VAN TRUSTTEAM UIT ONZE SAMENWERKING BLIJKT DUIDELIJK DAT DE MEDEWERKERS VAN TRUSTTEAM NIET AAN HUN PROEFSTUK TOE ZIJN. HET ZIJN PRO- FESSIONALS DIE GOED GESTRUCTUREERD TEWERK GAAN OM SNEL TOT RESULTAAT TE KOMEN. Wim Meert, Chief Operations Officer, Mensura Services Voor ons was de coherentie van de bedrijfsgegevens in één IT-systeem de allereerste prioriteit: de informatie moet makkelijk exploiteerbaar zijn vanuit verschillende visies. Bovendien willen wij dat alle gegevens na de registratie door externe medewerkers met een minimum aan tijdverlies beschikbaar zouden worden in het bedrijfssysteem, aldus Freddy Maetens, ICT verantwoordelijke bij Mensura Services. Bij de zoektocht naar een nieuw systeem werden meerdere opties onderzocht. Een eerste optie was om een nieuwe oplossing van A tot Z zelf te ontwikkelen. Dit zou echter resulteren in een lang voortraject en heel wat resources vereisen. Een andere optie was het overnemen van een verwante toepassing uit Nederland. Gezien het wettelijk kader in België echter zeer verschillend is, bleek ook deze keuze niet ideaal. De effort voor het dichten van de functionele gaps zou te aanzienlijk zijn. De derde mogelijkheid bestond erin, dat gezocht zou worden naar een bestaand commercieel product dat op de Belgische markt beschikbaar was. Al snel bleek dat van Trustteam de enige valabele oplossing was. De beslissing om met van Trustteam verder te gaan, werd ondersteund door een beknopte Gap-Fit analyse die de mogelijkheden van de oplossing aftoetste aan de verwachtingen van Mensura. voorziet als oplossing volgens Mensura vandaag nog niet in alle behoeften, maar bleek standaard wel over de basisfunctionaliteiten te beschikken die het bedrijf verwachtte. Door van een standaardplatform te vertrekken, zou het implementatietraject bovendien kort gehouden kunnen worden. In onze sector wordt zoals in andere sectoren een specifieke terminologie gehanteerd. Je merkt aan veel details dat de taal van onze sector spreekt, voegt Wim Meert eraan toe. GEFASEERD IMPLEMENTATIETRAJECT Eenmaal de beslissing genomen, werd het project ingezet met een uitgebreide analyse: gedurende vijf maanden zorgen business analisten voor het in kaart brengen van alle mogelijke functionele gaps die een verrijking van het pakket vereisen. De resultaten van deze analyses worden punt voor punt gevalideerd door de directie van Mensura.

16 DE GROTE UITDAGING BESTAAT ERIN, GEGEVEN DE DECENTRALE WERKING EN HET WERKEN MET MOBIELE MEDEWERKERS IN BUITENDIENST, TOCH DE CONTROLE TE BEHOUDEN OVER DE COHERENTIE VAN DE BEDRIJFSGEGEVENS. Freddy Maetens (links), ICT verantwoordelijke bij Mensura Services Dit is duidelijk geen re-engineering project. De projectverantwoordelijken bij Mensura hebben in het verleden al heel wat ervaring met bedrijfssystemen opgebouwd en de processen waren op voorhand gedefinieerd, verduidelijkt Wim Meert. Vandaag draait het implementatieproject stilaan op volle toeren, en beginnen de specialisten van Trustteam aan de specifieke ontwikkelingen van de extra door Mensura gewenste functionaliteiten. Daarna staan de eigenlijke configuratie en, eind 2012, de opleiding en volledige validatie van de nieuwe toepassing op het programma. Wij streven er naar om toekomstige gebruikers zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken; daarom zijn er vandaag reeds medewerkers aan de slag met de validatie van specifieke modules die al klaar zijn, voegt Freddy Maetens eraan toe. GEO-INTEGRATIE Een efficiënte planning van de resources komt voor Mensura als een belangrijke prioriteit vaan boven. Het bedrijf voorziet dan ook in het inzetten van de standaard geo-integratie functionaliteit die biedt. de praktijk dat we voortdurend moeten nadenken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen omgaan met onze resources door een optimale planning. De geo-integratie functionaliteit van komt hieraan tegemoet door rekening te houden met zowel de geografische coördinaten van iedere klant, als met de eventuele dringendheid, om bezoeken zoveel mogelijk te groeperen, en dus een efficiëntere taakverdeling te bekomen. UITSTEKENDE SAMENWERKING MET TRUSTTEAM Wij zijn bij Mensura nogal sterk gericht op Best Practices, en waren op zoek naar een ICT-partner die de nodige dynamiek aan de dag zou leggen en onmiddellijk de handen uit de mouwen kon steken. Uit onze samenwerking is bovendien duidelijk gebleken dat de medewerkers van Trustteam niet aan hun proefstuk toe zijn. Het zijn professionals die goed gestructureerd tewerk gaan om snel tot resultaat te komen, besluit Wim Meert. Wim Meert: We moeten het als bedrijf doen met steeds minder geneesheren en verpleegkundigen ten opzichte van het aantal klanten dat we bedienen. Dat betekent in

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 ReCreateX Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld. Reeds 25

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Bouw HVAC Multiclima+Ferlin. SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview

SAP Customer Success Story Bouw HVAC Multiclima+Ferlin. SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview SAP Business One bezorgt Multiclima+Ferlin helikopterview Multiclima+Ferlin Sector Bouw Producten en diensten HVAC Website www.multiclima-ferlin.be SAP oplossingen SAP Business One 9.0 Partner Sym3 (www.sym3.be)

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn

Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn HEALTH & SAFETY Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn Eén tool voor uw volledig preventiebeheer Als HR-manager

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Organisatie De provincie Friesland wordt net als alle andere Nederlandse provincies

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Customer Case Korevaar van Dijk

Customer Case Korevaar van Dijk Feiten in het kort: Bedrijf: Branche: Letselschade en loonvordering Werknemers: 40 Activiteiten: Behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van hun letselclaims Operationeel

Nadere informatie

Accountancy CRM. voor prestatiebeheer en facturatie. e-volutie

Accountancy CRM. voor prestatiebeheer en facturatie. e-volutie Accountancy CRM voor prestatiebeheer en facturatie e-volutie Accountancy CRM een software voor: organisatie van de diverse taken medewerkers kunnen zo efficiënt mogelijk werken dienstverlening optimaal

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. On-the-Road service Verbeter uw planning en reactiesnelheid Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Efficiënte serviceplanning en -uitvoering met On-the-Road Abecon On-the-Road is een mobiele oplossing

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM

Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Met de PSA Suite verhoogt u uw prestaties en heeft u inzicht in alle belangrijke KPI s van uw bedrijf. De bezetting, productiviteit, efficiency

Nadere informatie

Bruynzeel: Gestroomlijnd proces van ontwerp tot keuken

Bruynzeel: Gestroomlijnd proces van ontwerp tot keuken SAP Customer Success Story Consumentengoederen Bruynzeel Keukens Picture by Bruynzeel Bergen op Zoom, The Netherlands Used with permission. Bruynzeel: Gestroomlijnd proces van ontwerp tot keuken Partner

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie