INFORMATION TECHNOLOGY ARBITRATION AND MEDIATION COMMISSION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATION TECHNOLOGY ARBITRATION AND MEDIATION COMMISSION"

Transcriptie

1 INFORMATION TECHNOLOGY ARBITRATION AND MEDIATION COMMISSION Hasselt, Januari HASSELT JANUARI 2005 Pg 1/8

2 INHOUDSTABEL MATERIES... 3 Juridische aard van het geschil... 3 Technische aard van het geschil... 3 Software... 3 Hardware... 3 Telecom... 3 Cursussen... 4 Bedrijfsprocessen... 4 DEFINITIES... 5 MEDIATIE... 5 ARBITRAGE... 5 WERKING... 6 VOORDELEN ARBITRAGE... 6 PRAKTIJKVOORBEELDEN... 7 CONTACT... 8 HASSELT JANUARI 2005 Pg 2/8

3 MATERIES Het ITAMC komt tussen in geschillen mbt informatica en telecommunicatie in de ruimste definitie. Juridische aard van het geschil Contractuele wanprestatie t.g.v. downtime Onderperformantie Software/Hardware Software Development Agreements Service Level Agreements Licentie-overeenkomsten Value added Reseller Agreements Software / Hardware Auteursrechtelijke Bescherming software / databanken E-Commerce / Handelspraktijken Afwerving / Oneerlijke concurrentie Domeinnamen Technische aard van het geschil Software Maat-ontwikkelingen voor administratieve automatisering (SDA) Bedrijfsklare administratieve software o.a. ERP, CRM, SCM, WMS, MES. Activity Based Costing (ABC) software Business Intelligence (BI) software Maat-ontwikkelingen voor productie automatisering Bedrijfsklare productie-software o.a. SCADA Programmable Logic Control (PLC) software Hardware Local Area Network hardware Wide Area Network hardware Digitale en IP Telefooncentrales Kopieer toestellen Data-captatie hardware Value Added Resellers (Hardware) Telecom Private netwerken voor gegevensverkeer Internet (publiek) netwerk voor gegevensverkeer Telefonie Service Level Agreements HASSELT JANUARI 2005 Pg 3/8

4 Cursussen Gebruik en configuratie van software Management vaardigheden Projectbeheer Gebruik en configuratie van hardware Bedrijfsprocessen Verbeteringen in administratieve processen Verbeteringen in productie- en distributieprocessen Budgetverlagingen in productief en niet-productief materiaal ITIL implementaties Outsourcing HASSELT JANUARI 2005 Pg 4/8

5 DEFINITIES MEDIATIE 'Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.' (A.Einstein, Scientist) Door middel van bemiddeling, tracht ITAMC het probleem aan te pakken vooraleer het zich manifesteert. ITAMC tracht,nadat alle partijen in een serene en vertrouwelijke manier gehoord zijn over de bottleneck of het nakende probleem, een bindend advies te geven om het probleem te voorkomen. Mediatie vermijdt dat beide partijen de manifestatie van het probleem moeten afwachten vooraleer de aansprakelijke kan worden aangepakt voor de gewone rechter. De Mediatie heeft als doelstelling om de handelsrelatie te handhaven en het project vooralsnog te laten slagen. ARBITRAGE 'Communication works for those who work at it.' (J. Powell, Composer) Indien er zich toch een probleem manifesteert, zal er nood zijn aan een onafhankelijk orgaan dat met kennis van zaken een afdwingbaar oordeel formuleert. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dit oordeel een einde moet betekenen van de handelsrelatie omdat er een uitputtende procedureslag voor de rechtbanken aan voorafging. Het oordeel van ITAMC is niet openbaar, i.t.t. een vonnis van de gewone rechter. Om die reden kan het ITAMC op een open, snelle en relatief vormvrije manier de partijen de mogelijkheid bieden om eis en tegeneis te formuleren en om de specifieke modaliteiten van het geschil op een serene en vertrouwelijke manier toe te lichten. Deskundigen op het vlak van IT-recht, een gefundeerde juridische kennis van het ITrecht, een ervaringsdeskundige uit de ICT-praktijk en een weloverwogen reglement maken een oordeel mogelijk dat is toegesneden op de problematiek. HASSELT JANUARI 2005 Pg 5/8

6 WERKING Het ITAMC kan op 2 manieren exclusief bevoegd zijn: - Er was een arbitrage-clausule opgenomen in de oorspronkelijke overeneekomst - Partijen komen overeen om het geschil aan de bevoegdheid van ITAMC te onderwerpen. Wanneer het ITAMC exclusief bevoegd is, sluit dit conform het Gerechtelijk wetboek de bevoegdheid van de gewone rechter uit, zodat parallelle vertragingsmanoeuvres onmogelijk zijn. Indien er zich een probleem manifesteert, stuurt de eisende partij een arbitrageaanvraag aan het secretariaat van het ITAMC waarin de eis of vraag tot voorlopige maatregel wordt geformuleerd. De arbitrage-aanvraag is vergelijkbaar met de dagvaarding voor de gewone rechter. De tegenpartij wordt uitgenodigd om haar eerste bedenkingen te uiten in de zgn. e preliminiare repliek. Het ITAMC zal naargelang de specificiteit van de zaak en de aard van het geschil, scheidsrechters benoemen, die voldoen aan de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit scheidsgerecht zal de partijen uitnodigen om schriftelijk over- en weer de argumenten en bewijsstukken voor te leggen. De procedure is steeds tegensprekelijk maar geheim. Het scheidsgerecht zal in eer en geweten een oordeel vellen of een voorlopige dringende maatregel bevelen. Dit oordeel is omwille van het reglementair karakter van ITAMC en het Gerechtelijk Wetboek afdwingbaar en van exact gelijke waarde met een vonnis zoals bekomen wordt door de gewone rechter. Indien een partij weigert het vonnis na te leven, is een eenvoudige uitvoerbaarverklaring door de Voorzitters van de Rechtbanken voldoende om eveneens de openbare macht in te schakelen om de nakoming ervan te garanderen. VOORDELEN ARBITRAGE IT-Expertise : een oordeel dat vertrouwd is met de ICT praktijk wordt gegarandeerd, Snelheid : eventuele liquiditeitsproblemen en nieuwe problemen worden voorkomen doordat ITAMC de termijnen vrij kan aanpassen aan de noden van de partijen, Lage Kosten : kosten van deskundigenonderzoeken enz. zijn begrepen zijn de arbitrageprocedure en moeten, langdurige procedureslagen worden vermeden, Vertrouwelijkheid en Geheimhouding : een eerlijke en open discussie wordt mogelijk, HASSELT JANUARI 2005 Pg 6/8

7 PRAKTIJKVOORBEELDEN Het ITAMC kan tussenkomen in de volgende gevallen. De lijst is niet beperkend. Een ERP implementatie verloopt moeilijk tot de betrokken partijen het vertrouwen in elkaar verliezen en elke communicatie onmogelijk geworden is. De verwachtingen van een bedrijf komen na een automatisatie niet overeen met de opgeleverde funktionaliteiten. Een automatiserend bedrijf heeft constant opmerkingen over de opgeleverde software en gebruikt dit om alle fakturen tegen te houden. De aangekochte software voldoet helemaal niet aan de verwachtingen. Een automatiserend bedrijf en software leverancier beslissen samen een onafhankelijke partij in de stuurgroep op te nemen. Een onderaannemer werft na een samenwerking in de vorm van zelfstandige aanneming cliënteel en/of personeel af. De back-up van de cliënteelgegevens gaat verloren omwille van programmatiefouten De licentienemer respecteert de licentievoorwaarden niet. De Value Added Reseller wordt opgezegd en beroept zich op de wet betreffende de concessies van alleenverkoop en eist een opzeg- en cliënteelvergoeding. De minimumperformantie zoals omschreven in de SLA wordt niet bereikt. Een ex-werknemer kopiëert de volledige cliënteellijst Een E-commerce applicatie wordt aangevochten door de merkhouders van de aangeboden produkten Een Fixed Price project stagneert omwille van (on)voorzienbare kostenfactoren HASSELT JANUARI 2005 Pg 7/8

8 CONTACT Voor informatie mbt het ITAMC of een geschillenregeling kan U zich wenden tot ITAMC p/a Advocatenkantoor Cresendo Kempische Steenweg Hasselt Tel Fax HASSELT JANUARI 2005 Pg 8/8

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) (v1.0 d.d. 5 december 2012) Inhoud I. INLEIDING... 2 1. Reikwijdte van

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009

Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009 Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009 Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau btv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie