ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking"

Transcriptie

1 ING LIFELONG INCOME Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking

2 U wilt voluit van uw pensioen genieten met een bepaalde financiële zekerheid. Dat is logisch. Maar hebt u al eens nagedacht over wat u de volgende jaren en decennia met uw spaargeld en beleggingsinkomsten gaat doen? ING heeft speciaal voor 50-plussers een oplossing uitgewerkt voor een levenslang comfort... Dankzij ING Lifelong Income, een levensverzekering van tak 23 naar Belgisch recht, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv (NN), geniet u immers van een levenslang gewaarborgde regelmatige rente. Een levenslang gewaarborgde rente... U hebt er vast en zeker al eens aan gedacht om wat geld opzij te zetten voor uw oude dag. Maar hoe weet u precies hoeveel u nodig zult hebben? ING Lifelong Income garandeert u de regelmatige (maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse) uitkering van een vooraf bepaalde, levenslang gewaarborgde rente die een ideale aanvulling vormt op uw toekomstige inkomsten. Met ING Lifelong Income bent u zeker van een aanvullend inkomen. Zo blijft uw koopkracht gewaarborgd en kunt u voluit van uw pensioen genieten. De verwoording in het contract is duidelijk: levenslang betekent wel degelijk dat het kapitaal dat u belegt u een rente zal opleveren zonder enige begrenzing in tijd. Jaar na jaar int u maandelijks (of volgens de gekozen periodiciteit) een rente en dat met een geruststellende regelmaat. Leeftijd bij inschrijving Toegepast conversiepercentage ING Lifelong Income in enkele cijfers: euro: minimumbedrag van de eenmalige premie die u moet storten om op ING Lifelong Income in te schrijven; 50 jaar: minimumleeftijd om in te schrijven; 79 jaar: maximumleeftijd om in te schrijven; 1,75%: conversiepercentage 1 op jaarbasis, gebruikt voor de berekening van uw rente wanneer u inschrijft op de leeftijd van 50 jaar 2 ; 0,10% per jaar: stijgingspercentage zoals toegepast op het conversiepercentage 1 voor de berekening van uw rente na 50 jaar. Hoe later u inschrijft, hoe hoger het percentage (zie onderstaande tabel) 2, dat is logisch; 4,65%: conversiepercentage 1 op jaarbasis, gebruikt voor de berekening van uw rente wanneer u inschrijft op de leeftijd van 79 jaar 2 ; 1,10%: de kosten voor de waarborg van de levenslange rente die jaarlijks van uw reserve 3 worden afgehouden jaar 1,75% 70 /maand 140 /maand 210 /maand 350 /maand 60 jaar 2,75% 110 /maand 220 /maand 330 /maand 550 /maand 65 jaar 3,25% 130 /maand 260 /maand 390 /maand 650 /maand 70 jaar 3,75% 150 /maand 300 /maand 450 /maand 750 /maand 75 jaar 4,25% 170 /maand 340 /maand 510 /maand 850 /maand 79 jaar 4,65% 186 /maand 372 /maand 558 /maand 930 /maand 1 Het conversiepercentage wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde op het moment dat hij het contract aangaat. Dat percentage blijft van toepassing gedurende de volledige looptijd van het contract. 2 Rente overeenkomstig het tarief op 01/05/2017 (wijzigbaar na voorafgaand bericht bij de inschrijving). 3 De reserve is de waarde van het contract, namelijk het totaal aantal eenheden van het beleggingsfonds dat de verzekeringnemer aanhoudt in het contract dat hij is aangegaan, te vermenigvuldigen met de netto-inventariswaarde. 4 Die rentebedragen houden rekening met de premietaks (2%) en de instapkosten (2%). 2 3

3 Zelfs als uw reserve tot nul herleid is, dan nog blijft u uw levenslange rente ontvangen! Een rente die niet kan dalen ING Lifelong Income waarborgt u immers dat uw rente nooit zal dalen op voorwaarde dat u niet zelf beslist om uw reserve volledig of gedeeltelijk op te nemen. Hoe? De waarde van het kapitaal dat u aanvankelijk belegt, schommelt mettertijd volgens de prestaties van het fonds waarin het kapitaal belegd is, namelijk het ING Lifelong Income Yellowfonds. Dat fonds belegt voor maximaal 60% in aandelenfondsen en voor minimaal 40% in obligatiefondsen. Om de drie jaar evalueert NN de waarde van uw reserve. Als ze hoger is dan de waarde van uw beginbelegging (of naargelang het geval, hoger dan de waarde van uw reserve bij de vorige evaluatie), verhoogt NN het bedrag van uw rente. Anderzijds verbindt NN zich ertoe uw rente nooit te verlagen wanneer het fonds waarvan uw reserve afhangt, het slecht doet. Zo is uw rente beschermd tegen negatieve marktschommelingen. Het kapitaal zelf is dus niet gewaarborgd. De waarde ervan hangt hoofdzakelijk af van de volgende factoren: bij iedere rente-uitkering wordt de waarde van uw contract verminderd met het bedrag van de uitgekeerde rente. Deze rente is immers telkens een stukje van de reserve; de waarborgkosten worden ook van uw reserve afgehouden (1,10% op jaarbasis); Volledige handelingsvrijheid voor uw reserve Bij ING weten we dat u uw geld altijd onverwacht nodig kunt hebben. Daarom blijft u volledig vrij over uw reserve beschikken. Zo kunt u de nog beschikbare reserve in uw contract altijd opnemen. Wanneer u alles afhaalt, wordt de rente-uitkering onmiddellijk stopgezet. Voor opnames in de eerste vier jaar van het contract geldt een afnemende vergoeding. Na de eerste maand van het contract (periode van wettelijke opzegging) bedraagt die vergoeding 4,80%, daarna daalt ze met 0,10% per maand. Zo is er vier jaar later geen vergoeding meer te betalen. Gedeeltelijke opnames zijn ook mogelijk, maar enkel na een periode van acht jaar. Uw rente wordt dan herberekend op basis van de resterende reserve. Er moet dan geen vergoeding meer betaald worden. Bij overlijden maakt NN de nog beschikbare reserve over aan uw begunstigden. Rente en fiscaliteit De storting van het beginkapitaal is onderhevig aan een premietaks van 2%. Van de rente is enkel het deel dat als inkomen wordt beschouwd, belastbaar (voor 30%, te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen). Dat gedeelte stemt overeen met het eventuele verschil tussen de verhoogde rente (mogelijk na een driejaarlijkse herziening) en de rente die bij aanvang van het contract vastgelegd is. De verzekeraar deelt u het eventuele belastbare bedrag jaarlijks mee in een fiscale fiche. U moet dat bedrag dan in uw belastingaangifte vermelden. Bij (volledige of gedeeltelijke) opname geldt een vergelijkbaar belastingstelsel. Een opname dient immers beschouwd te worden als de vervroegde uitbetaling van toekomstige rentes. Het enige verschil ligt in de vaststelling van het belastbare inkomen, dat hier gelijk is aan het verschil tussen het bedrag van de reserve op het ogenblik van de opname en het aanvankelijk gestorte bedrag (na aftrek van de premietaks, maar vóór de instapkosten), verminderd met het niet-belaste deel van de reeds betaalde periodieke rentes. de prestaties van het fonds waarin het kapitaal belegd is. 4 5

4 Een concreet voorbeeld De heer Janssens is 70 jaar. Hij schrijft in op ING Lifelong Income en doet een storting van euro (bruto, vóór aftrek van de premietaks en de instapkosten). Na toepassing van het vastgelegde conversiepercentage (3,75%) geniet de heer Janssens een rente van euro per jaar, die hij maandelijks wenst te ontvangen, goed voor 300 euro per maand. Die rente is levenslang gewaarborgd en nietbelastbaar. Situatie 1: gunstige evolutie Dankzij de prima prestaties van het fonds waarin het kapitaal belegd is, wordt de beschikbare som na drie jaar op euro geraamd. De aanvullende rente wordt dan herberekend en bedraagt nu euro per jaar of 375 euro per maand! Vanaf dan wordt de verhoging, namelijk 900 euro per jaar, belastbaar als inkomen. De verzekeraar bezorgt de heer Janssens elk jaar een fiscale fiche met het bedrag dat hij het jaar daarop in zijn belastingaangifte moet vermelden. Zelfs als de beschikbare reserve bij de volgende herziening drie jaar later lager is dan euro, blijft de maandelijkse rente 375 euro, en dat levenslang. De rente van de heer Janssens kan immers in geen geval dalen (op voorwaarde dat hij geen opnames doet). De rente kan nooit dalen, maar wel stijgen wanneer de reserve bij een latere driejaarlijkse herziening boven euro uitkomt. Stel dat de heer Janssens erg lang leeft en dat zijn hele reserve door de rente-uitbetaling opgebruikt is. Dan nog krijgt hij een maandelijkse rente van 375 euro uitgekeerd. De rente kan niet dalen, maar wel stijgen, wanneer later bij een driejaarlijkse herziening de reserve meer dan euro bedraagt. Laten we ervan uitgaan dat de heer Dubois zeer lang leeft en de rente-uitkering de volledige reserve heeft opgebruikt: toch zal hem verder een rente van 300 euro worden uitgekeerd. Wat krijgen de begunstigden? Bij overlijden van de heer Janssens wordt de uitkering van de rente stopgezet. Er zijn twee mogelijkheden voor zijn begunstigden: NN keert de nog beschikbare reserve uit. Dat betekent dat de reserve niet opgebruikt is door de rente-uitkering en/of dat het fonds waarin de reserve belegd was, mooie prestaties liet optekenen; De reserve is opgebruikt. Er worden dan geen bedragen uitgekeerd. Kosten en fiscaliteit Bij de inschrijving op het ING Lifelong Incomecontract moet de heer Janssens rekening houden met verschillende kosten. Ten eerste, bij de storting van de premie wordt een taks van 2% afgehouden. Daarna worden 2% instapkosten afgehouden van de premie, en zo verkrijgen we de netto-premie. De rente van de heer Janssens wordt berekend op basis van deze netto-premie die in het fonds wordt belegd. Bij de inschrijving wordt een fractie van de kosten voor de waarborg van de lijfrente betaald door de verkoop van eenheden van het contract. Vervolgens herhaalt deze zelfde operatie zich elke vier weken. Dit heeft geen enkele invloed op het bedrag van de rente. Concreet betekent dit dat om de vier weken 1/13 e van de jaarlijkse 1,1% wordt afgehouden. De grafiek hieronder toont hoe de levenslang gewaarborgde rente kan evolueren volgens de reserve 5. De blokjes tonen het bedrag van de jaarlijkse rente. De reserve schommelt en wordt in de grafiek weergegeven door de lijn. Deze grafiek toont het herzieningsmechanisme van de rente-evolutie in een gunstig scenario. Indien de waarde van de reserve daalt vanaf het eerste jaar, en ook de twee daaropvolgende jaren daalt, wordt de rente niet verhoogd, maar blijft ze ongewijzigd. Indien de waarde na 3 jaar gestegen is, stijgt het bedrag van uw rente Indien de waarde na 3 jaar lager ligt, blijft uw rente onveranderd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Jaar 11 Jaar 12 5 Waarschuwing: de grafiek is louter bedoeld om de werking van het product toe te lichten. Wie is NN Insurance Belgium nv? ontwikkeling van de waarde van het contract: de reserve de levenslang gewaarborgde basisrente de levenslang gewaarborgde verhoogde rente, in geval van stijging van de waarde van het contract NN Insurance Belgium is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd verzekeringsbedrijf en beleggingsbeheerder met een sterke Europese verankering. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan werknemers. Ze verleent ruim 15 miljoen klanten pensioenverzekerings-, beleggings- en ook bankdiensten (in Nederland). Situatie 2: minder gunstige evolutie We gaan uit van de volgende veronderstelling: drie jaar na de inschrijving heeft het fonds waarin het kapitaal belegd werd niet goed gepresteerd. Het bedrag van de beschikbare reserve van het contract van de heer Janssens is geslonken tot euro. De heer Janssens moet zich geen zorgen maken, zijn rente blijft ongewijzigd want ze is levenslang gewaarborgd. De aanvullende rente blijft dus levenslang 300 euro per maand. Deze rente wordt niet belast. In het geval van de heer Janssens bedraagt de netto- premie euro. Om de vier weken wordt 81,3 euro afgehouden via de verkoop van (fracties) van eenheden. In de jaarlijkse staten die de heer Janssens elk jaar ontvangt staan de exact betaalde bedragen en de koers waartegen de eenheden verkocht werden. Anderzijds zijn er kosten verschuldigd voor het actieve beheer van het fonds waarin de premie van de heer Janssens werd belegd. Deze onrechtstreekse kosten zijn reeds inbegrepen in de netto-inventariswaarde van deze fondsen (er moeten dus geen bijkomende kosten meer worden 6 afgehouden). 7

5 Bijkomende informatie Definitie ING Lifelong Income is een levensverzekering van tak 23 (beleggingsverzekering waarvan het rendement aan beleggingsfondsen gekoppeld is) met een eenmalige premie. Het product is ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en is aan het Belgische recht onderworpen. Doel Met ING Lifelong Income bent u zeker van een levenslang gewaarborgd aanvullend inkomen. Het kapitaal wordt belegd in het fonds ING Lifelong Income Yellow (ISIN-code BE ), dat voor maximaal 60% in aandelenfondsen en voor minimaal 40% in obligatiefondsen investeert. Het fonds heeft tot doel een meerwaarde te boeken. ING Lifelong Income streeft naar rendement door een portefeuille obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten van bedrijven uit de Europese Unie actief te beheren. Er wordt alleen belegd in lidstaten van de Europese Unie die tot de eurozone behoren, in landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte of in aandelen van ondernemingen die aan beurzen in de eurozone noteren. Er wordt vooral belegd in obligaties en aandelen in euro. Aandelen en obligaties zijn in evenwicht. Het fonds ING Lifelong Income Yellow bestaat uit vier onderliggende fondsen: NN L Euro Fixed Income V Cap (LU ) NN Euromix Bond V Cap (LU ) NN L Euro High Dividend V Cap (LU ) NN L Euro Equity V Cap (LU ) Rendement Met ING Lifelong Income bent u zeker van de regelmatige (maandelijkse, driemaandelijkse, jaarlijkse) uitkering van een vooraf bepaalde, levenslang gewaarborgde rente die een ideale aanvulling vormt op uw toekomstige inkomsten. Het bedrag van de gewaarborgde lijfrente wordt bij aanvang van het contract berekend op basis van: het uitgekeerde nettobedrag; het toegepaste conversiepercentage. Het conversiepercentage wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde op het moment dat hij het contract aangaat. Het bedraagt 1,75% op de minimumleeftijd van 50 jaar. Het stijgt met 0,10% voor elk jaar dat de verzekerde bij de inschrijving ouder is dan 50 jaar. Er geldt een maximumpercentage van 4,65% voor een verzekerde van 79 jaar. Dat percentage blijft van toepassing gedurende de volledige looptijd van het contract. Er wordt geen winstdeelname toegekend. Werking van het product De rente wordt van de reserve van uw contract afgehouden door het aantal eenheden waaruit de reserve bestaat te verminderen. De uitbetaling van de rente vermindert dan de waarde van uw contract naarmate er bedragen worden uitgekeerd. Ook de waarborgkosten worden van uw reserve afgehouden (1,10% op jaarbasis). Risico s Insolventierisico Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de volledige reserve van het contract onzeker. ING Lifelong Income geniet geen bescherming van het Waarborgfonds voor financiële producten. Marktrisico Dat is een algemeen risico voor alle types beleggingen. Het koersverloop van de roerende waarden wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die zelf worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land. Concentratierisico Bij beleggingen in één specifieke geografische zone is het concentratierisico groter dan voor beleggingen die over verschillende geografische zones gespreid zijn. Deze drie risico s hebben tot gevolg dat het kapitaal dus niet gewaarborgd is. Premiebedrag en looptijd Contract met eenmalige premie van minimaal euro bruto (vóór kosten en taksen). Het contract is levenslang en eindigt bij overlijden van de verzekerde of bij volledige opname van de reserve. Kosten Instapkosten: 2% op elke gestorte premie (na afhouding van de premietaks van 2%). Kosten van het fonds: de beheerkosten van het ING Lifelong Income Yellow-fonds bedragen op jaarbasis 0,65%. De vier onderliggende fondsen van het ING Lifelong Income Yellow-fonds hebben eigen beheerkosten (1,02% voor de vier fondsen samen met een maximum van 1,10% per jaar). Naast deze beheervergoedingen moet rekening gehouden worden met andere kosten zoals het bewaarloon, de administratieve kosten, kosten voor het jaarverslag enz.). De kosten verbonden aan het fonds worden onrechtstreeks ingehouden: met deze kosten werd reeds rekening gehouden bij de berekening van de netto-inventariswaarde van de fondsen. Kosten voor de waarborg van de lijfrente: door in te schrijven op een ING Lifelong Income-contract beschikt u over de zekerheid dat de rente zal uitgekeerd worden volgens de gekozen periodiciteit, wat er ook gebeuren mag. Daarvoor worden waarborgkosten afgehouden (in feite een verzekeringspremie) ten belope van 1,10% per jaar, berekend op basis van de reserve via de verkoop van eenheden nodig volgens het contract. Concreet betekent dit dat NN Insurance Belgium om de vier weken, dus 13 keer per jaar, overgaat tot de verkoop van eenheden om deze kosten te dekken. Wanneer er geen eenheden meer aanwezig zijn in het contract, stopt de betaling van de kosten van de waarborg, maar blijft u uiteraard uw gewaarborgde rente ontvangen. Kosten voor opnames: in geval van opname tijdens de eerste 4 jaar van het contract, wordt een degressieve vergoeding toegepast: de eerste maand bedraagt ze 4,80%. Vervolgens daalt ze met 0,10% per maand. Tarieven geldig op 01/05/2017, wijzigbaar na voorafgaand bericht (via de informatiefiche) voor de intekening. Belastingstelsel (volgens de geldende wetgeving) Premietaks: 2% op de gestorte premie. Van de rente is enkel het deel dat als inkomen wordt beschouwd, belastbaar (voor 30%, te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen). Dat gedeelte stemt overeen met het eventuele verschil tussen de verhoogde rente (na een driejaarlijkse herziening) en de rente die bij aanvang van het contract vastgelegd is. Bij (volledige of gedeeltelijke) opname of overlijden geldt een vergelijkbaar belastingstelsel. Dat is van toepassing op een gemiddelde retailklant, natuurlijke persoon en inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd. Netto-inventariswaarde Het onderliggende fonds is ING Lifelong Income Yellow (ISIN-code BE ). NN Insurance Belgium nv deelt de inventariswaarde wekelijks mee aan de pers en vermeldt ze in de jaarstaat van het contract. De waardering van het contract is ook wekelijks in Home Bank beschikbaar. Klachtenbehandeling Bij klachten kunt u zich wenden tot ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of via , Als het geschil langs die weg niet opgelost geraakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiëlegeschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel( of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel ( 8 9

6 BELANGRIJK Alvorens in te tekenen, raden wij u aan kennis te nemen van de volgende documenten: - de financiële infofiche levensverzekering, de algemene voorwaarden en het beheersreglement, gratis te verkrijgen in alle kantoren of op ing.be (onder Pensioen > Aanvullend inkomen > Levenslange uitkering); - de algemene informatie betreffende beleggingen en het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen van ING (BRVI), gratis te verkrijgen in alle ING-kantoren of op ing.be (onder Tarieven en reglementen > Informatie en reglementen > Beleggen). Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels (behalve voor het Beheersreglement, uitsluitend beschikbaar in het Nederlands en in het Frans). ING België nv (artikel van het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen van ING, afgekort BRVI ) en NN Insurance Belgium nv verlenen geen beleggingsdiensten aan US Persons. Daarenboven is ING Lifelong Income niet geregistreerd onder de Securities Act. ING Lifelong Income wordt u aangeboden en voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door: Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar NN Insurance Belgium nv, verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer Vennootschapszetel: Airport Plaza Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Informatie geldig op 01/01/

7 ING Lifelong Income in een notendop: een aanvulling om uw levensstandaard aan te houden; een levenslang gewaarborgde rente; een beschikbare reserve voor onverwachte uitgaven die weliswaar niet gewaarborgd is; uitkering van de eventueel nog beschikbare reserve aan uw begunstigden bij overlijden Geïnteresseerd in ons aanbod? Wilt u ontdekken hoe u levenslang financiële vrijheid geniet? Neem gerust contact op met uw vertrouwde gesprekspartner in uw ING-kantoor. Hij zal u helpen om een simulatie te maken op basis van uw leeftijd en het kapitaal dat u wilt beleggen. ING België nv Bank/Kredietgever Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium Z22041N 02/16.

ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking

ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking ING LIFELONG INCOME Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking U wilt voluit van uw pensioen genieten met een bepaalde financiële zekerheid. Dat is logisch. Maar hebt u

Nadere informatie

ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking

ING LIFELONG INCOME. Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking ING LIFELONG INCOME Lang leven is goed. Lang en goed leven is nog beter! ing.be/personalbanking Hebt u al eens nagedacht over wat u de volgende jaren en decennia met uw spaargeld en beleggingsinkomsten

Nadere informatie

ING Lifelong Income. Lang leven, da s goed. Lang en goed leven, da s nog beter! Een exclusief product uit het ING ClearFuture-gamma

ING Lifelong Income. Lang leven, da s goed. Lang en goed leven, da s nog beter! Een exclusief product uit het ING ClearFuture-gamma ING Lifelong Income Lang leven, da s goed. Lang en goed leven, da s nog beter! Een exclusief product uit het ING ClearFuture-gamma WWW.ING.BE/PERSONALBANKING HEBT U AL EENS NAGEDACHT OVER WAT U DE VOLGENDE

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1 (Levensverzekering van NN Insurance Belgium nv)

ING Lifelong Income 1 (Levensverzekering van NN Insurance Belgium nv) ING Lifelong Income 1 (Levensverzekering van NN Insurance Belgium nv) Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Welke kosten zijn er verbonden aan dit contract?

Welke kosten zijn er verbonden aan dit contract? ING LIFELONG INCOME Inleiding Het Essentiële Informatie Document (EID) is een document met heel wat vaktermen en technische details. Daarom leggen we u hieronder in een notendop alvast de basiskenmerken

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow

BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow Het beheersreglement is van toepassing op het hierboven vermelde product van NN Insurance Belgium nv (hierna NN Insurance Belgium nv), verzekeringsonderneming,

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

ING Life Savings Plan

ING Life Savings Plan Type levensverzekering ING Life Savings Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

ING Life Pension Plan

ING Life Pension Plan Type levensverzekering ING Life Pension Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Geldig vanaf

Geldig vanaf Geldig vanaf 1.04.2018 NN Strategy fiscaal Hieronder vindt u een overzicht van de technische eigenschappen van onze oplossing NN Strategy fiscaal. Bijkomende info? Contacteer uw makelaar. Type Levensverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 ESCLUSIVO di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Esclusivo di Generali garandeert prestaties bij leven of

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is.

ING Life Optima. Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. ING Life Optima Type levensverzekering Levensverzekering met koopsom van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de verzekerde op

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Een.tweede.jeugd.met.levenslange.garantie

Een.tweede.jeugd.met.levenslange.garantie DB.Lifelong.Income Een.tak.23..verzekeringsproduct. van.nn.insurance.belgium.nv Een.tweede.jeugd.met.levenslange.garantie. Een.oplossing.op.maat.voor.een.regelmatig.inkomen. De.zekerheid.van.een.gegarandeerde.levenslange.rente

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 27/07/2017 DL Strategy fiscaal Type Levensverzekering Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds zonder kapitaal- of rendementsgarantie

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ^{SIM} ^{stk="p5502" } ^{pstock="p5502" } ^{var vstock="p5502" } ^{var varchive="a"} ^{var varchiveid="ass0051017" } ^{var varchivedate="21122012" } ^{var varchiveinfo="017" } ^{Job_desc="RUL089-20/12/2012-GE-NL-3100-1-JT:35GU3"

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 01/17 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie