ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter Aanbod najaar/winter 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011"

Transcriptie

1 Aanbod najaar/winter

2 INHOUD pag Inleiding 3 OVERZICHT najaar/winter Workshop Secretaris 5 Workshop Conflicthantering 6 Terugkomdag POL-Trainers 7 Docentenopleiding VOA 8 Spelleider Spel Levenskunst 10 Grip op Geld krijgen 12 Helpen in het veld van schuldhulpverlening 13 Vroegsignalering 14 Themabijeenkomst Schuldeisers 15 Themabijeenkomst Ethische dilemma s in financiën 16 Terugkomdag Docenten VOA 17 Opfriscursus Spelleiders Levenskunst 18 Terugkomdag trainers Lokale Belangenbehartiging 19 Terugkomdag VOA Mobiliteitsadvies 20 Terugkomdag Energievoorlichters 21 Spel Levenskunst 22 Een Nieuwe Levensfase 23 Rust ZONDER Roest 24 Een Nieuwe Levensfase 25 2

3 Inleiding Aanbod najaar/winter 2011 In deze brochure vindt u een overzicht van het aanbod dat de ANBOacademie aan scholingen organiseert in het najaar en winter Bij sommige activiteiten zijn alle start bekend, bij andere nog niet. De meest actuele informatie wordt gepubliceerd in ANBO Informatief en vindt u op de eigen website: Overzicht Het aanbod van de ANBOacademie is te verdelen in drie categorieën: Aanbod voor bestuurders Aanbod voor vrijwilligers Aanbod voor afdelingen: voor deze cursussen geldt dat de ANBOacademie de trainers aanlevert. De organisatie van de cursus wordt door de afdeling of gewest samen met de trainer ter hand genomen. In het scholingsaanbod van najaar/winter 2011 zijn ook een aantal zogenaamde terugkomdagen gepland. Op deze terugkomdagen worden opgeleide vrijwilligers bijgeschoold en kan men onderling ervaringen uitwisselen. Op die manier kunnen de vrijwilligers nog weer beter hun taken uitvoeren en kan indien nodig de ANBOacademie een cursus nog beter aanpassen aan de praktijk. Deze terugkomdagen zijn in de regel alleen toegankelijk voor vrijwilligers die de bijbehorende cursus hebben gevolgd. Per cursus of training wordt aangegeven voor wie deze bed is. Eerst volgt er een schema met het complete overzicht van het aanbod van de ANBOacademie voor het najaar/winter Daarna volgt een nadere per cursus. Uitrol Veel scholingsaanbod wordt gerealiseerd in de vorm van train-de-trainer. Dat betekent dat meestal in Utrecht vrijwilligers worden opgeleid om in het land, regionaal, in gewesten of bovengewestelijk weer andere vrijwilligers op te leiden. De ANBOacademie leidt bijvoorbeeld docenten ouderenadvisering op, die in de gewesten vrijwillige ouderenadviseurs kunnen opleiden. Of de ANBOacademie heeft POL-trainers opgeleid die in de afdelingen penningmeesters van afdelingen ondersteunen en trainen in het boekhoudprogramma Twinfield. In samenspraak met de gewesten wordt daarom eventueel een aanpak en verder uitwerking in het gewest uitgezet. Financiering Met de subsidies van Fonds PGO en andere wordt het project ANBOacademie en een deel van de scholingskosten gedekt. Daar, waar scholing deel uitmaakt van of bijdraagt aan de reguliere taak van gewest of afdeling, wordt een bijdrage gevraagd in de kosten, bijvoorbeeld voor de reiskosten van de vrijwilligers, zoals dit binnen ANBO gebruikelijk is. De kosten van cursussen voor afdelingen zijn in het algemeen voor de deelnemers zelf. Vragen en opmerkingen ontvangt de ANBOacademie graag via de website: 3

4 OVERZICHT najaar/winter 2011 Naam cursus Doelgroep Type Datum Workshop Secretaris Secretarissen van ANBO-afdelingen en - gewesten Workshop Nog nader bekend gemaakt Workshop Conflicthantering Voorzitters van gewesten en afdelingen Workshop Pilot (november 2011) Vervolgbijeenkomsten flexibel Terugkomdag POL-trainers POL-trainers Workshop Nog nader bekend Docentenopleiding VOA Vrijwilligers Cursus/train-detrainer gemaakt 15 nov, 29 nov, 13 dec, 3 jan 2012, 17 jan, 31 jan, 14 feb en 28 feb. Spelleider Spel Levenskunst Vrijwilligers Opleiding spelleider 27 september Grip op geld krijgen Vrijwilligers Training Nog nader bekend gemaakt Helpen in het veld van schuldhulpverlening Vrijwilligers Training Nog nader bekend gemaakt Vroegsignalering Vrijwilligers Training Op aanvraag Themabijeenkomst Schuldeisers Vrijwilligers Themabijeenkomst Augustus Utrecht. En op aanvraag Themabijeenkomst Ethische dilemma s in financiën Vrijwilligers Themabijeenkomst September Utrecht. En op aanvraag Terugkomdag Docenten VOA Docenten VOA* Workshop Eind november/begin december. Datum volgt Opfrisworkshop Spelleiders Levenskunst Spelleiders Levenskunst* Workshop Eind november/begin december. Datum volgt Terugkomdag trainers Lokale Belangenbehartiging Trainers Lokale Belangenbehartiging Workshop Nog nader bekend gemaakt Terugkomdag VOA VOA* Workshop 6 oktober Mobiliteitsadvies Terugkomdag Energievoorlichters* Workshop 26 oktober Energievoorlichters Spel Levenskunst Leden van afdelingen Spel Op aanvraag van afdeling/gewest Een Nieuwe Levensfase Leden van afdelingen Cursus Op aanvraag van afdeling/gewest Rust ZONDER Roest Leden van afdelingen Cursus Op aanvraag van afdeling/gewest Levensverhalen Schrijven Leden van afdelingen Cursus Op aanvraag van afdeling/gewest * deze activiteit is alleen toegankelijk voor vrijwilligers die de voorafgaande cursus hebben gevolgd. 4

5 groep samenwerking met docent Workshop Secretaris Doel van de ANBOacademie is om alle vrijwilligers te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Het bestuurshandboek is er voor alle afdelingsbestuurders, maar specifieke ondersteuning voor de secretarissen van gewesten en afdeling ontbrak tot nu toe. Secretarissen van afdelingen en gewesten Kennis, vaardigheden en tips bieden voor secretarissen van ANBO bij de uitoefening van hun functie. Taken van een secretaris: agenderen, notuleren, correspondentie, werkplan en jaarverslag; gebruik ANBO huisstijl; omgaan met , website en internet; omgaan met papieren en digitaal archief, pr, ontwikkelingen vrijwilligerswerk. Workshop van een dag met ondersteunend materiaal Te bepalen Te bepalen Nader te bepalen datum in najaar/winter 2011 aantal deelnemers min-max In gewesten op afspraak nvt kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten Gewest Gewest / afdeling Annemiek Waterborg 5

6 groep Workshop Conflicthantering Vaker is het verzoek aan de ANBOacademie gedaan een bijeenkomst te organiseren over conflicthantering om voorzitters een handvat te bieden om conflicten op te lossen en mogelijk te voorkomen. Voorzitters van gewesten en afdelingen Aan voorzitters van gewesten ondersteuning bieden in hun rol bij gewest om adequaat om te kunnen gaan met (dreigende) conflicten en hen daarvoor kennis en vaardigheden bieden. Mogelijkheden bieden om een dergelijk programma ook uit te voeren voor de afdelingsvoorzitters in het gewest. Korte theoretische kennismaking met groepsprocessen en conflictsituaties. Inzicht en vaardigheden verwerven om conflictsituaties te hanteren aan de hand van casussen (bespreking en spelsituaties). Workshop van een dag Professioneel trainingsbureau Pilotdatum vast te stellen (nov 2011) Volgende bijeenkomsten op verzoek van gewesten aantal deelnemers min-max op in gewest of Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht Pilot min 10, max 12 deelnemers; Vervolgbijeenkomsten flexibel kosten Training Kosten Pilot: ANBOacademie Vervolg; gewest Catering/zaalhuur Kosten Pilot: ANBOacademie Vervolg; gewest Pilot: gewest Vervolg: afdeling Annemiek Waterborg: 6

7 groep aantal deelnemers min-max Terugkomdag POL-trainers In 2010 en 2011 heeft de ANBOacademie trainers opgeleid, die de penningmeesters van ANBO-afdelingen opleiden en ondersteunen in het voeren van een on-line boekhouding (Penningmeester On Line). Hoe vergaat het de POL-trainers in de praktijk; welke ervaringen hebben ze en wat kunnen ze van elkaar leren. POL-trainers In deze bijeenkomst leren de POL-trainers van elkaars ervaringen en doen nieuwe ideeën om hun werkzaamheden in het gewest te doen. In deze bijeenkomst gaat het met name om het uitwisselen van ervaringen van de POL-trainers om hiermee nieuwe ideeën op te doen om lokaal penningmeesters van afdelingen te ondersteunen en om te leren van elkaar. Ook bespreken we met elkaar de mogelijkheden om tot meer samenwerking tussen POL-trainers uit de verschillende gewesten te komen. Daarnaast is er aandacht voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de boekhouding binnen ANBO. Bijeenkomst van 1 dag Medewerker van ANBO Oktober 2011 datum volgt Utrecht nvt kosten Training Kosten ANBO Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie regeling ANBOacademie Jolanda de Vos: 7

8 groep Docentenopleiding VOA Vanaf 2009 leidt ANBOacademie docenten ouderenadvisering (DOA) op, die vervolgens vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) trainen. Kandidaten hebben de VOA-cursus gedaan of komen uit het welzijnswerk. Profiel van de toekomstige docent Ervaring en opleiding Belangstelling hebben voor en kennis hebben van het fenomeen ouderen. Bereid en in staat zijn kennis te vergaren op het brede terrein van ouderenadvisering. In principe de cursus voor vrijwillige ouderenadviseur (VOA) gevolgd hebben, dan wel door opleiding en ervaring op een andere manier deze kennis vergaard hebben. Eigen kwaliteiten en competenties kunnen benoemen en in staat zijn leerwensen te formuleren. Door opleiding en/of ervaring een HBO werk- en denkniveau hebben. Beschikken over landelijke, provinciale en lokale kennis op het gebied van sociaal-economische zaken en wonen, zorg en welzijn en de weg weten om de juiste informatie te vinden. Het globaal kennen van de sociale kaart van een gemeente/provincie of regio. Beschikken over didactische vaardigheden Ervaring hebben in cursus geven en het werken met groepen. In staat zijn lesmateriaal en presentatiemateriaal voor een cursus te vervaardigen. Bereid en in staat zijn om zich te trainen in voor de cursus VOA benodigde vaardigheden, zoals het begeleiden van oefengesprekken, het scheppen van een veilige situatie hiervoor en het geven van feedback. Beschikken over sociale vaardigheden Goed kunnen luisteren. Beschikken over goede gespreksvaardigheden. In staat zijn het vertrouwen te winnen van de leden van de eigen bond of gewest. Beschikbaarheid en inzet Beschikbaar zijn om een minimaal aantal cursussen per periode te geven op basis van afspraken hierover met eigen provincie of gewest (bijvoorbeeld minimaal één cursus per jaar). Bereid en in staat zijn te werken in teamverband met andere docenten, bijscholing te volgen en te vergaderen met het team van docenten. Kwaliteitseisen Bereid en in staat zijn om de kwaliteitseisen voor VOA s en voor de cursus VOA zoals benoemd door de eigen provincie of gewest te hanteren. Dit omvat ook: waar nodig consequenties voor cursisten verbinden aan de kwaliteitseisen en de procedure hieromtrent correct afhandelen. Docenten opleiden om zelfstandig cursus voor vrijwillige ouderenadviseurs te kunnen opzetten en uitvoeren De docentenhandleiding betreft voornamelijk vaardigheidsaspecten 8

9 rondom lesgeven en begeleiden van cursisten; het cursusboek is opgedeeld in vaardigheidsmodulen en inhoudelijke modulen. Het staat de trainer of docent vrij om zelf een keuze te maken, bijvoorbeeld op grond van de ervaring die de cursisten al in huis hebben. De docenten krijgen opdrachten om cursuspresentaties te houden incl vaardigheidoefeningen en een opzet te maken voor de totale cursus voor vrijwilligers. docent aantal deelnemers min-max 8 bijeenkomsten, inclusief de module veiligheidsadviseur. Met tussenpose van 2 weken om thuis opdrachten te doen. Jaarlijkse terugkombijeenkomsten 2 trainers van ANBO 15 nov., 29 nov., 13 dec. 2011, 3 jan., 17 jan., 31 jan., 14 feb., 28 feb Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht Min. 8 deelnemers. Voorrang voor kandidaten uit de gewesten Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Evt. een enkele kandidaat uit gewest Overijssel en Gelderland. In overige gewesten van ANBO zijn voorlopig voldoende docenten VOA opgeleid. kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie regeling ANBOacademie Marjan van Tellingen: 9

10 Spelleider Spel Levenskunst Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te maken: thuis door kinderen die de deur uit gingen, op het werk en in de buurt, in relaties en ook in het eigen lijf stond de tijd niet stil. Deze constatering, en het gegeven dat ouderen zelf meer verantwoordelijkheid voor eigen welzijn en gezondheid nemen, vormden het vertrekpunt van de ontwikkeling van het spel Levenskunst. Daarbij was door de ouderenbonden de eis gesteld dat het spel laagdrempelig moest zijn en iedereen er aan deel moest kunnen nemen. Tijdens het spel worden al spelend kansen en mogelijkheden ontdekt om met veranderingen in het eigen leven om te kunnen gaan. De deelnemers worden gestimuleerd om in groepsverband na te denken - en te praten over hun persoonlijke levensvragen. Tijdens het spel helpen vragen en opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken naar de vraag of het probleem te kijken. Doordat het een gezelschapsspel is, worden de andere deelnemers aan het nadenken en meedenken gezet. Korte beschrijving van het spel Het spel wordt door 3 tot 6 personen met een spelleider gespeeld; Iedere deelnemer begint aan het spel met een vraag, die hij/zij wil onderzoeken; Alle deelnemers lezen hun vraag hardop voor; Met behulp van de pijl op het spelbord krijgt de speler een kaart met vraag of opdracht. Er zitten ook groepsopdrachten in het spel; Elke speler noteert voor zichzelf de gevonden antwoorden; Na drie en zes rondes vraagt de spelleider welke informatie het spel tot nu toe heeft opgeleverd en of je met dezelfde vraag doorspeelt; Na negen rondes is het spel over en vraagt de spelleider aan iedere speler afzonderlijk welke actie ze gaan ondernemen. Het spel kan van 1 tot 2,5 uur duren. groep Vrijwilligers, die training krijgen als spelleider. De spelleiders volgen een workshop van een halve dag en kunnen na afloop een spel kopen. Vervolgens kunnen de spelleiders afdelingen, die het spel willen spelen, begeleiden. De rol van de spelleider is cruciaal. Hij of zij bewaakt de voortgang en zorgt voor een veilige omgeving. De workshop behandelt alle facetten van Levenskunst, zodat de deelnemers daarna zelf als spelleider met groepen ouderen aan de slag kunnen. Workshop van één dagdeel (4 uur) Ria van Eijck en Annemiek Waterborg 10

11 27 september 2011 aantal deelnemers min-max Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht Max 16 deelnemers kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie regeling ANBOacademie Annemiek Waterborg: 11

12 groep aantal deelnemers min-max Grip op geld krijgen Met het project Financiën in Balans leidt ANBO vrijwilligers op om mensen te begeleiden hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen in mogelijke (complexe) schuldsituaties te begeleiden. Vrijwilligers kunnen in het thema thuisadministratie maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen: door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en/of begeleidt en kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Vrijwilligers die graag anderen helpen bij activiteiten als thuisadministratie en het ordenen van (financiële) papieren. Vrijwilligers met sociale vaardigheden en affiniteit met financiële zaken. Voor meer informatie: Vrijwilligers een basis aanreiken betreffende budgetteren, ordenen van de (financiële) administratie, inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven en daarmee anderen kunnen helpen bij hun financiële zelfredzaamheid. In deze cursus leert u budgetteren, inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven en helpen bij financiële zelfredzaamheid. Cursus van 1 dag (2 dagdelen) Docent van ANBO Nog niet bekend Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht of op bij gewest / afdeling 15 personen kosten Training Kosten Uit begroting project Catering Kosten ANBOacademie (vanaf ) regeling ANBOacademie Christa van de Ven: 12

13 groep aantal deelnemers min-max Helpen in het veld van schuldhulpverlening Met het project Financiën in Balans leidt ANBO vrijwilligers op om mensen te begeleiden hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen in mogelijke (complexe) schuldsituaties te begeleiden. Vrijwilligers kunnen in het thema thuisadministratie maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen: door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en/of begeleidt en kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Vrijwilligers die graag meer willen weten over de professionele schuldhulpverlening en die ingezet willen / kunnen worden als vrijwilliger binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vrijwilligers met sociale vaardigheden en affiniteit met financiële zaken. Voor meer informatie: Vrijwilligers een basis aanreiken met betrekking tot het signaleren van (problematische) schulden en de mogelijkheden en onmogelijkheden van doorverwijzen naar de professionele schuldhulpverlening. In deze cursus leert u financiële (problematische) schulden herkennen; de oorzaken, signalen en mogelijke gevolgen. U leert de begrippen die gehanteerd worden in schuldhulpverlening en hoe werkveld schuldhulpverlening in elkaar zit. Verder komt in de cursus uw persoonlijke houding aanbod en welke grenzen als vrijwilliger er zijn. Cursus van 1 dag (2 dagdelen) Docent van ANBO Nog niet bekend Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht of op bij gewest / afdeling 15 personen kosten Training Kosten Uit begroting project Catering Kosten ANBOacademie (vanaf ) regeling ANBOacademie Christa van de Ven: 13

14 groep docent Vroegsignalering Met het project Financiën in Balans leidt ANBO vrijwilligers op om mensen te begeleiden hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen in mogelijke (complexe) schuldsituaties te begeleiden. Vrijwilligers kunnen in het thema thuisadministratie maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen: door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en/of begeleidt en kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Geschikt voor bijna alle vrijwilligers binnen een ANBO-afdeling die contact hebben met senioren. U hoeft niet zozeer in de schuldhulpverlening mee te draaien maar u bent wel geïnteresseerd om meer inzicht te krijgen in het signaleren van het ontstaan van (problematische) schulden en (verborgen) armoede. U wilt graag weten op wat voor manier en hoe mensen preventief geholpen kunnen worden danwel doorverwezen kunnen worden naar het professionele traject. Na afloop van deze training kan de vrijwilliger de signalen, mogelijke oorzaken en gevolgen van (problematische) schulden en (verborgen) armoede herkennen en preventief mensen adviseren. Dit is een laagdrempelige training voor bijna elke vrijwilliger die actief is binnen de ANBO-afdeling. U krijgt inzicht in het signaleren van het ontstaan van (problematische) schulden en (verborgen) armoede. Ook krijgt u inzicht in lokale preventie en welke mogelijkheden er zijn voor doorverwijzing naar professionele traject. Cursus van 1 dagdeel (4 uur) Docent van ANBO Op aanvraag van gewest/afdelingen Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht of op bij gewest / afdeling aantal deelnemers Minimaal 10, maximaal 25 personen min-max kosten Training Kosten ANBOacademie Catering Kosten ANBOacademie regeling ANBOacademie Christa van de Ven, 14

15 groep Themabijeenkomst Schuldeisers Met het project Financiën in Balans leidt ANBO vrijwilligers op om mensen te begeleiden hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen in mogelijke (complexe) schuldsituaties te begeleiden. Vrijwilligers kunnen in het thema thuisadministratie maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen: door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en/of begeleidt en kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Geïnteresseerde vrijwilligers die voor ANBO activiteiten verrichten met een financiële focus en in die hoedanigheid meer informatie willen ontvangen over schuldeisers. Vrijwilligers basiskennis aanreiken over de (on)mogelijkheden van schuldeisers, hun rechten en plichten en die van de cliënten. Inhoudelijk informatie over n en de mogelijkheden van schuldeisers om openstaande vorderingen te incasseren. Eén bijeenkomst van 3 uur Docent van ANBO Augustus en op aanvraag van gewesten Augustus: Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht aantal deelnemers min-max Minimaal 15, maximaal 50 personen kosten Training Kosten Uit begroting project Catering Kosten Uit begroting project reglement Uit project begroting Christa van de Ven: 15

16 groep Themabijeenkomst Ethische dilemma s binnen financiën Met het project Financiën in Balans leidt ANBO vrijwilligers op om mensen te begeleiden hun thuisadministratie weer op orde te krijgen of te houden en om hen in mogelijke (complexe) schuldsituaties te begeleiden. Vrijwilligers kunnen in het thema thuisadministratie maar ook binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen: door hun inzet en persoonlijke aanpak kunnen (problematische) schulden en schuldsituaties eerder worden gesignaleerd en/of begeleidt en kan de wachttijd voor schuldhulpverlening effectiever benut worden. Geïnteresseerde vrijwilligers die voor ANBO activiteiten verrichten met een financiële focus en tegen diverse ethische dilemma s en andere lastige kwesties aanlopen, zoals bijvoorbeeld grenzen stellen en emotionele betrokkenheid. Vrijwilligers inzicht geven in de ethische dilemma s en andere lastige kwesties die men tegen kan komen, de eigen rol en mogelijkheden hierin. Bespreken van ethische dilemma s en lastige kwesties die vrijwilligers tegenkomen, voornamelijk binnen vrijwilligerswerk met een financiële focus. Bijvoorbeeld dilemma s als het constateren dat iemand uitkeringsfraude pleegt: doe je aangifte of niet, of dat de vrijwilliger harder rent dan de klant. Wat vind je hiervan en hoe ga je hiermee om. Verder komt aan de orde in deze bijeenkomst: de kernwaarden ANBO, grenzen stellen, emotionele betrokkenheid en andere lastige kwesties. Één bijeenkomst van 3 uur Docent van ANBO September en op aanvraag gewesten / afdelingen September: Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht aantal deelnemers Minimaal 10, maximaal 20 personen min-max kosten Training Kosten Uit begroting project Catering Kosten Uit begroting project regeling Uit begroting project Christa van de Ven: 16

17 groep Terugkomdag Docenten VOA Alle door ANBO(academie) opgeleide docenten ouderenadvisering werken in de verschillende gewesten onder uiteenlopende omstandigheden. Onderling zijn er niet veel contacten. Opgeleide DOA s Bevordering van de onderlinge contacten, uitwisseling van ervaringen en bijscholing op nieuwe / relevante thema s met betrekking tot ouderenadvisering. Jaarlijkse terugkomdag voor DOA s met ruimte voor intervisie, nieuwe actuele informatie om door te geven en het organiseren van VOAcursussen. Ook de lokale en gewestelijke samenwerking met andere bonden en met de gemeenten komt aan bod. Bijeenkomst van één dag Medewerker(s) van ANBO en gastspreker Eind november/begin december Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie regeling ANBOacademie Marjan van Tellingen: 17

18 groep Opfrisworkshop Spelleiders Levenskunst In 2010 zijn er door ANBOacademie spelleiders opgeleid die in afdelingen van ANBO het spel Levenskunst kunnen begeleiden. Om ervaringen hierin te delen en van elkaar te leren, vindt er een terugkomdag plaats. Opgeleide spelleiders Levenskunst Spelleiders zijn (opnieuw) gemotiveerd om spelleider te zijn De spelleiders wisselen onderling ervaringen uit en leren van elkaar. Speciale aandacht is er voor het organiseren van een spelactiviteit en voor de effecten die het spelen van het spel Levenskunst met zich meebrengt. Workshop van 1 dagdeel (4 uur) Medewerker ANBO Eind november/begin december Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie reglement ANBOacademie Annemiek Waterborg, 18

19 groep Terugkomdag Trainers Lokale Belangenbehartiging In oktober 2010 is een pilot gehouden met de opleiding van trainers voor lokale belangenbehartiging. De inzet van deze trainers in de gewesten bleek moeizaam; ook de verbinding van landelijke met lokale belangenbehartiging binnen ANBO is nog in ontwikkeling. Trainers. opgeleid voor lokale belangenbehartiging Uitwisseling van de ervaringen in enkele gewesten met trainingen, workshops en bijeenkomsten met kaderleden, die actief zijn in lokale belangenbehartiging. Terugblik op de pilot-cursus, uitwisseling van opgedane ervaringen. Aanbevelingen voor vervolgcursussen en uitrol in het land. Presentaties, overleg, uitwisseling Medewerkers ANBO (ANBOacademie en belangenbehartiging) Nog niet bekend Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht kosten Training Kosten ANBOacademie Catering/zaalhuur Kosten ANBOacademie Kosten ANBOacademie Annemiek Waterborg: 19

20 groep Terugkomdag VOA Mobiliteitsadvies Terugkomdag voor alle vrijwillige ouderenadviseurs die in maart 2011 een opleidingsmodule individuele mobiliteit gevolgd hebben en met deze kennis actief senioren hebben geïnformeerd en geadviseerd omtrent hun persoonlijke mobiliteit. Opgeleide VOA s, die de module mobiliteitsadvies hebben gevolgd. Ervaringen uitwisselen en extra kennis delen. Tijdens deze terugkomdag worden ervaringen uitgewisseld en besproken of de training voor VOA s met betrekking tot individueel mobiliteitsadvies aansluit op de praktijk. Bijeenkomst van 1 dagdeel (4 uur) Medewerker ANBO 6 oktober 2011 Nog niet bekend kosten Training Kosten Uit begroting project Catering/zaalhuur Kosten Uit begroting project regeling Uit begroting project Christa van de Ven: 20

21 groep docent Terugkomdag Energievoorlichters In 2010 en 2011 zijn er vrijwilligers opgeleid die in ANBO-afdelingen energievoorlichting geven in themabijeenkomsten in afdelingen van ANBO. Hoe vergaat het de energievoorlichters in de praktijk? Om ervaringen te delen en voor nieuwe actuele informatie, vindt er een terugkomdag plaats. Terugkomdag staat alleen open voor senioren die eerder de training energievoorlichter hebben gevolgd. Leren van elkaars ervaringen en meer kennis over verlichting in huis en energiebesparing. s Ochtends delen alle energievoorlichters hun ervaringen met themabijeenkomsten energiebesparing met elkaar. s Middags vindt er een verdieping plaats over verlichting in huis en diverse soorten lampen. Bijeenkomst van 1 dag Medewerker van ANBO 26 oktober uur uur Periozaal, verenigingsbureau ANBO, Kon Wilhelminalaan 3 Utrecht aantal deelnemers kosten Training Kosten Project Van Grijs en wijs naar groen en doen Catering/zaalhuur Kosten Project Van Grijs en wijs naar groen en doen Kosten ANBO Liesbeth Boerwinkel: 21

22 groep Spel Levenskunst Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te maken. Op het werk, in je relaties en ook lichamelijk. Met het spel Levenskunst kun je ontdekken hoe je met al deze veranderingen kunt omgaan. Leden en naar eigen keuze niet-leden van ANBO. De bijeenkomst is voor alle senioren ongeacht leeftijd of opleiding. Tijdens het spel helpen de vragen en opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken naar de vraag of het probleem te kijken. Doordat het een gezelschapsspel is, worden de andere deelnemers aan het nadenken en meedenken gezet. Uit ervaring blijkt dat het spel ook erg goed werkt om elkaar (beter) te leren kennen. Deze bijeenkomst kan goed als extra activiteit door een ANBO-afdeling georganiseerd worden, naast reguliere vaste afdelingsbijeenkomsten. U zorgt zelf voor een groep spelers en de. De ANBOacademie brengt u in contact met een spelleider die door ANBO is opgeleid en weet wat er leeft bij mensen boven de vijftig. Het spel wordt door 3 tot 6 personen onder begeleiding van een spelleider gespeeld. Bij meerdere deelnemers worden meerdere spelleiders ingezet. Duur van het spel: ongeveer 2,5 uur. Spelleider van ANBO Op aanvraag kosten Training Kosten Deelnemers Catering/zaalhuur Kosten Deelnemers reglement Deelnemers Annemiek Waterborg, 22

23 groep Een Nieuwe Levensfase De cursus is gericht op senioren, rondom hun pensionering, die behoefte hebben aan een heroriëntatie op de toekomst in de eigen woonomgeving. Senioren die binnenkort met pensioen gaan of net met pensioen gegaan zijn. Mensen gaan na hun pensioen een geheel nieuwe levensfase in. De overgang van een druk, werkend bestaan naar veel vrije tijd verloopt niet voor iedereen even soepel. De cursus Een Nieuwe Levensfase geeft inzicht in de mogelijkheden om sociaal en maatschappelijk actief te blijven. De meerwaarde van de cursus zit voor een belangrijk deel in het uitwisselen van ervaringen met mensen, die ook op de drempel van een (belangrijke) verandering staan. De cursus Een nieuwe levensfase bestaat uit 8 dagdelen. De eerste drie en het laatste dagdeel, zijn naar binnen gericht: wat zijn mijn ervaringen, kwaliteiten en ambities? De overige vier dagdelen zijn naar buiten gericht: welke mogelijkheden biedt de omgeving? Door ANBOacademie opgeleide coach/trainer Op aanvraag Aantal deelnemers Max 16 kosten Training Kosten Deelnemers Catering/zaalhuur Kosten Deelnemers regeling Deelnemers Christa van de Ven: 23

24 groep Rust ZONDER Roest De cursus is gericht op senioren van alle leeftijden, die samen met anderen willen stil staan bij de mogelijkheden van deze levensfase. Wat wil ik nog en wat kan ik nog? De cursus is voor alle senioren ongeacht leeftijd of opleiding. De bijeenkomsten gaan o.a. over: beeldvorming over ouder worden, over kunnen omzetten van talenten, oude wensen en dromen, nieuwe activiteiten en nieuwe mogelijkheden (ondanks eventuele beperkingen) en wat zoal verder spontaan ter sprake komt. Onder het motto: we zijn nooit te oud om met en van elkaar te leren en zo allerlei nieuwe ideeën op te doen Deze cursus kan goed als extra activiteit door een ANBO-afdeling georganiseerd worden, naast reguliere vaste afdelingsbijeenkomsten. En naar keuze ook opengesteld worden voor niet-leden. 5,6 of 9 bijeenkomsten van 2,5 uur Door ANBOacademie opgeleide trainers, die zelf senior zijn Op aanvraag kosten Training Kosten Deelnemers Catering/zaalhuur Kosten Deelnemers regeling Deelnemers Mildred Theunisz: 24

25 groep Levensverhalen Schrijven Sommige deelnemers willen voor hun kinderen of kleinkinderen opschrijven hoe het vroeger was. Andere zijn bezig met een complete autobiografie en willen leren hoe ze niet alleen feitelijk, maar ook leesbaar kunnen opschrijven hoe hun leven gelopen is. Weer andere hebben de behoefte om gewoon voor zichzelf stukje uit hun leven op papier te zetten. Iedereen is welkom, met veel of met weinig schrijfervaring. In de lessen blijkt elke keer weer dat mensen die op het eerste gezicht een normaal of doorsnee leven leiden, met prachtige verhalen komen. Die verhalen maken deel uit van hun leven. We werken eraan de verhalen op een prettige leesbare manier voor anderen naar buiten te brengen. In elke les doen we een oefening die helpt om herinneringen naar boven te halen. Daaruit volgt dan het begin van een stukje levensverhaal dat de cursist thuis verder kan uitwerken. In de volgende les bespreken we die uitwerking en maken dan weer de aanzet naar een nieuw onderwerp. Zo hebben de deelnemers aan het einde van de cursus acht verhalen uit hun leven. In deze cursus ligt de nadruk op schrijven, maar het vertellen en met elkaar delen van herinneringen is ook belangrijk. Deelnemers krijgen van de docent terugkoppeling op hun teksten. 8 lessen van 2,5 uur Professionele docent Op aanvraag kosten Training Kosten Deelnemers Catering/zaalhuur Kosten Deelnemers Kosten Deelnemers Annemiek Waterborg, 25

S c h o l i n g s a a n b o d 2012

S c h o l i n g s a a n b o d 2012 Scholingsaanbod 2012 vo o r actieve vr i jw illigers Blz 1 / van 29 INHOUD Voorwoord blz. 3 blz. 4 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Overzicht opleidingen blz. 5 Welkom

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Inleiding In dit programmaoverzicht is het complete aanbod opgenomen van basiscursussen en bijscholing voor de vrijwillige ondersteuners die lokaal voor kwetsbare

Nadere informatie

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP Vakmensen CNV Geldzorg Geldzorgen los je samen op Financiële zorgen van werknemers hebben een grote impact op de werkvloer. Denk aan verlies van concentratie, irritaties, ziekteverzuim

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit Cursushandleiding Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit N.a.v. het gelijknamige boek van Elizabeth Johnston Taylor, in het Nederlands hertaald onder redactie van Peterjan

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

Train de Trainers Samen Nederlands leren

Train de Trainers Samen Nederlands leren Tonny van Breukelen Train de Trainers Samen Nederlands leren Cursus voor docenten Nederlands als tweede taal ten behoeve van het project Samen Nederlands leren Stichting Beter Zien Anders Kijken Stichting

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in:

Van te voren is geïnventariseerd onder de deelnemers waarom ze POL-trainer zijn geworden. Redenen die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in: Verslag bijeenkomst POL-trainers d.d. 6 oktober 2011 in het Geldmuseum te Utrecht Aanwezig POL-trainers: Dhr Rademaker, Dhr Zijp, Dhr Schneiders, Dhr Ramakers, Dhr Beek, Dhr Bins, Mevr Hodzelmans, Dhr

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligersacademie Vrijwilligers Academie Drechtsteden Cursusoverzicht najaar 2013 Vrijwilligersacademie www.vrijwilligoppad.nl De Vrijwilligers Academie Drechtsteden is de plek waar vrijwilligers of mensen die vrijwilliger

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2011 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2011: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. Januari 2012. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen 1 2 Agenda Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen Deze presentatie kan worden gedownload op www.isfdelft/nl op de pagina downloads

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Uitnodiging Grote Studiedag Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Bij het VTV leert iedereen gewoon mee! Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Samen opvoeden in de buurt.

Samen opvoeden in de buurt. Samen opvoeden in de buurt. Praktische trainingen voor speeltuinvrijwilligers. 0035 NUSO A5 brochure Folder Opvoeden (3).indd 1 24-02-12 10:07 0035 NUSO A5 brochure Folder Opvoeden (3).indd 2 24-02-12

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding van kinderen in het algemeen, de informatie is heel goed over te dragen naar andere manieren van werken.

Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding van kinderen in het algemeen, de informatie is heel goed over te dragen naar andere manieren van werken. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE LICHAAMSBEWUSTZIJN Verbinden van het mentale, het fysieke en het emotionele Toegankelijk, bruikbaar, leerzaam en nuttig! Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Het verhaal van mijn leven Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Cursus voor Fact-cliënten en andere buurtbewoners door Ria Velema, Ann Evers-Schillhorn van Veen, casemanagers Fact Lentis

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012.

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012. Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel s Hertogenbosch 31 oktober 2012 31 oktober 2012 Senioren in het verkeer Opbouw presentatie: Blijf Veilig Mobiel Waarom

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

Het Begint met Taal. & Taal doet meer. Sylvia de Groot Heupner Mariëlle van Rooij Florence Monbredau

Het Begint met Taal. & Taal doet meer. Sylvia de Groot Heupner Mariëlle van Rooij Florence Monbredau Het Begint met Taal & Taal doet meer Sylvia de Groot Heupner Mariëlle van Rooij Florence Monbredau Welkom en kennismaking Wat betekent gezondheid voor jullie? https://www.youtube.com/watch?v=wzkw2hq2fks

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie