Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Oudenhoorn"

Transcriptie

1 JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur Zondag 3 augustus 9.30 uur Ds. Hoekert Zondag 10 augustus 9.30 uur Zondag 17 augustus 9.30 uur Zondag 24 augustus 9.30 uur Avondmaalsviering Zondag 31 augustus 9.30 uur Zondag 7 september 9.30 uur Ds. Rietveld, Barendrecht Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn vóór 19 augustus 2014 Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met Maartje Keizerwaard tel of Meditatie : Het verloren muntje Lang geleden, in een land hier ver vandaan, heeft Jezus mooi e verhalen verteld. En hij deed dat omdat hij veel van de me nsen hield. Jezus hield van alle mensen dehogen en de lagen, de groten en de kleinen, allemaal en i edereen. Van Jezus mocht iedereen erbij horen ook degenen die soms een beetje lastig waren; ook degenen die soms niet zo snel waren; ook degenen die soms kwijt of v erdwaald waren, of het spoor bijster. Jezus had altijd bijzond ere aandacht voor degenen die opzij geduwd, aande kant gez et, waren. Ja, want zo moet het wel, met bijzondere aandacht, als je iedereen erbij wil houden. Die liefde voor alle mensen heeft Jezus geleerd van zijn Vade r in de hemel. Want zo is het ook weer: God houdt van alle mensen. En God doet speciale moeite voor demensen die spe ciale aandacht nodig hebben. En Jezus vertelde de mooie ver halen aan de mensen om hen eraan te herinneren om alle m ensen lief te hebben zoals Godalle mensen lief heeft. De verh alen van Jezus herinneren ons eraan om extra zorgvuldig om te gaan met mensen die door andere mensen opzij geduwd, aan de kant gezet,worden. Één van die mooie verhalen van J ezus staat in Lucas 15 : 8 10 (Startbijbel). 'Stel je voor: een vrouw heeft tien zilveren munten. Ze raakt er één kwijt. Dan steekt ze toch zeker een lamp aan, veegt d e vloer van haar huis en zoekt in elk hoekje. Net zolang tot z e die munt vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bij elkaar en zegt: Laten we samen blij zijn. Want de munt die ik kwijt was, heb ikterug gevonden. Neem van mij aan,' zei Jezus, 'net zo blij zijn de engelen van God over één buitenbeentje dat er weer bij mag horen.' Als iemand u / jou / mij opzij zou willen duwen, aan de kant zou willen zetten, mogen wij ons getroost weten, en mogen wij ons sterk maken. Want van God en Jezus, mogenwij er o ok bij horen. God heeft ons lief. En Jezus herinnert ons om li ef voor elkaar te zijn. Laten wij, zoals Jezus, de nodige moeit e doen voor mensen die speciale aandachtnodig hebben. Lukas 15:10: Neem van mij aan,' zei Jezus, 'net zo blij zijn d e engelen van God over één buitenbeentje dat er weer bij ma g horen.' Adrian Blom ~ 1 ~

2 Bij de diensten 6 juli Zacharia 9:9-12. 'Je koning is in aantocht, nederig komt hij aanrijden op een ezel.' Dit gedeelte over het verlangen naar vrede wordt herhaald in de beelden die wij van palmpasen kennen: Jezus komt Jeruzalem binnen, bescheiden op een ezel. Matteus 11: De uitnodiging van Jezus: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. 13 juli Jesaja 55:6-13. 'Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.' Matteus 13:1-9, De gelijkenis van de zaaier. We willen graag goed zaad en goede aarde zijn. 20 juli Jesaja 40: 'Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.' Matteus 13:24-30, Er groeit onkruid tussen het graan. Laat maar staan, want het is niet aan ons om uit te maken wie onkruid en wie graan zou zijn. 27 juli 1 Koningen 3:5-12. In een droom mag Salomo vragen wat hij het liefste wenst. Hij vraagt om wijsheid, dat is een opmerkzame geest. Matteus 13: Een aantal gelijkenissen over de zoektocht naar wat echt van waarde is in het leven. 3 augustus Nehemia 9: 'Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw....' Matteus 14: Van de liefde van God wordt verteld door een wonderverhaal dat rijk is aan getallensymboliek. Meer dan 5000 mensen eten van 5 broden en 2 vissen (samen 7, het getal van volledigheid), en nadien blijft er 12 manden (12 is het getal van het godsvolk) vol over. 10 augustus Jona 2:2-11. Het gebed in dichtvorm van Jona in de buik van de vis: 'Maar U trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!' Matteus 14: Jezus en Petrus lopen over het stormachtige water. Dat is een voortzetting en een uitbreiding van het beeld van de diepe donkere wateren waaruit God mensen redt. 17 augustus Jesaja 56:1-8. De HEER brengt degenen die verdreven waren weer veilig bijeen. Matteus 15: De genezing (healing in het Engels) van de dochter van de Kanaänitische vrouw. ~ 2 ~ 24 augustus Jesaja 51:1-6. ' de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.' Matteus 16: De uitdaging om in het spoor van Jezus te volgen. 31 augustus Jeremia 7: Moedeloosheid van de profeet met het godsvolk. Matteus 17: Genezing van de maanzieke zoon, geloof als een mosterdzaadje, de dood en opwekking van Jezus op de derde dag. Lezingen 6 juli lector, Cor Schoon 13juli lector, Dikkie Vaandrager 20 juli lector, Pie van Es 27 juli lector, Nel van Embden 3 augustus lector, Gerarda Troost 10 augustus lector, Margriet van Hilten 17 augustus lector, Saskia van der Kooy 24 augustus lector, Lea Vaandrager 31 augustus lector, Arie van Reeuwijk 7 september lector, Marin Noordermeer In memoriam Zoetje Neeltje Hoogzand Van der Veer. Op 17 mei is op 90-jarige leeftijd Zoetje Hoogzand overleden. Na een ongelukkige val in de nacht van 5 op 6 april waarbij zij haar heup brak, en na geopereerd te zijn, is haar lichaam er niet in geslaagd om weer te herstellen. Zij is ruim een maand verzorgd in De Vier Ambachten te Spijkenisse. Mevrouw Hoogzand is overleden precies op dezelfde datum 5 jaar na het overlijden van haar man, Cornelis Hoogzand. Zoetje van der Veer is geboren op 9 september 1923 en is bijna haar gehele leven woonachtig geweest in Oudenhoorn. In haar kinder- en jeugdjaren woonde zij met haar ouders en haar zus Neeltje aan de Molenweg op de plaats waar nu dorpshuis De Meent staat. Haar ouders hadden daar een melkslijterij waar de zusjes bij weer en wind in mee moesten werken met het rondbrengen van melkproducten in de polder. In het jaar 1944 is zij getrouwd met Cor Hoogzand en samen hebben zij 64 jaar aan de Molendijk gewoond waar met enthousiasme in het uienbedrijf werd gewerkt. Eerst woonden zij 9 jaar op nr 32, en daarna 55 jaar in hun nieuw gebouwde onderkomen op nr 17. Hun vier kinderen werden daar geboren: Kees, Ina, Nelleke en Tanja. Altijd stond daar voor iedereen de deur open. In de

3 eerste plaats natuurlijk voor haar kinderen en kleinkinderen, maar een ieder die op de wurf verscheen, werd binnengeroepen voor de koffie: buren, ijsboer, glazenwasser, chauffeurs die uien kwamen laden, Jehova's getuigen, echt iedereen. Toen er een grote groep van de familie uit Amerika in Nederland op bezoek kwam, stelde het echtpaar Hoogzand Van der Veer gelijk hun gehele huis aan hen ter beschikking en gingen zij zelf in hun caravannetje in de schuur slapen. Ook dieren waren bij haar altijd welkom: uit de auto gezette katten, kippen, Bruno de hond, muizen van Tanja, alles was welkom. Ook werden bijna elke dag de vogeltjes buiten wel gevoederd. Zoetje Hoogzand Van der Veer was een echte dierenvriend. Ook voor de oudere mens heeft ze zich jarenlang ingezet als bestuurslid van het bejaardencomité. In de vakanties werd met tent of caravan, en later met hun boot, heel Europa doorkruist. Ondanks dat Zoetje Hoogzand gehecht aan thuis was, ging zij mee, want Zoetje en Cor was een hecht koppel en samen hebben zij een gelukkig leven gehad. En natuurlijk was er af en toe een bezoek aan haar enige zus, Neeltje, en familie in Engeland. Zij vond het jammer dat zij en haar zus zover van elkaar af woonden. Na het overlijden van haar man in 2009, ook op 17 mei, brak voor haar een moeilijke tijd aan. Het huis werd te groot voor haar alleen, dus werd besloten om in Zuidland een aanleunwoning van Bernissesteijn te betrekken. Daar heeft zij nog ruim 4 jaar gewoond. Dankzij haar vriendschap daar met Willie Poldervaart en Willie Boere had ze toch enigszins haar draai gevonden. Natuurlijk bleef zij Oudenhoorn missen. Haar gehele leven had zij daar gewoond en ze was bijzonder gehecht aan haar stee in haar durp. Velen zullen Zoetje herinneren als een bescheiden, lieve en zorgzame vrouw. Wij wensen haar familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Adrian Blom (met dank aan Kees Hoogzand) In memoriam Arendje Bezuijen Vermaat, geboren 7 oktober 1924, overleden 7 juni Arendje Vermaat is aan de Eeweg in Oudenhoorn geboren. Zij heeft een volle broer en twee halfbroers gehad. Haar eigen vader, Volbrecht Vermaat, is al in 1928 overleden voordat zij op een leeftijd was waarop zij hem kon leren kennen. Haar moeder, Magdalena (Mat werd zij genoemd) trouwde weer, met Job Vermaat, broer van Volbrecht. Uit het tweede huwelijk van Mat Vermaat ~ 3 ~ Barendrecht kreeg Arendje Vermaat nog twee broers. Maar ook Job Vermaat was geen lang leven beschoren. Hij overleed in Arendje Vermaat moest van jongs af aan hard werken en met van alles helpen, want haar moeder had het niet makkelijk om haar gezin te voeden en te verzorgen. Een mooie fase in het leven van Arendje Vermaat was toen zij kennis kreeg aan de jonge man, Job Bezuijen, die van Ouddorp afkomstig was. Job werd bakkersknecht bij Jaap van den Berg in Oudenhoorn. Zij trouwden in Eerst werkte hij voor een ander bij een transportbedrijf, o.a. bij Cees de Rijke. Job Bezuijen startte zijn eigen transportbedrijf op 18 mei 1964 met vrachtwagens melkbussen te vervoeren, en Arendje Bezuijen-Vermaat werkte mee in het bedrijf. Zij regelde de logistiek telefoon, vrachtbrieven, boekhouding. Er kwam toen al veel bij het reilen en zeilen van een transportbedrijf kijken. Tussendoor deed zij ook de huishouding met verve, want zij was nogal precies alles moest schoon en netjes zijn. Arendje Bezuijen-Vermaat kreeg vier kinderen allemaal jongens: Piet, Bert, Mart en Jan. Met z'n allen werd er hard gewerkt. Het gebeurde regelmatig dat het gezin Bezuijen pas later op de avond aan de warme maaltijd toekwam. Een zware tegenslag voor mevrouw Bezuijen-Vermaat was het vroege overlijden van haar volle broer, Maarten (roepnaam Maas), op 11 maart Toen was hij nog maar 27 jaar oud. Hij had de tweede wereldoorlog overleefd, en de watersnoodramp. Maar Maarten (Maas) kwam om door een ongeluk in de tijd van de wederopbouw. Hij werd getroffen door een losgeslagen lier of iets dergelijks. Met de tegenslagen in de levens van haar zonen moest Arendje Bezuijen-Vermaat ook maar zien om te gaan en mee te leven. Bert was in februari 1975 in een zwaar auto-ongeluk. Hij kwam dinsdag 25 maart thuis uit het ziekenhuis en twee dagen later werd Marti op 27 maart halfdood aangereden op de Eeweg in Oudenhoorn, schuin voor het huis waar Arendje geboren is. Een jaar later, in juni 1976, had zij zelf een hersenbloeding. De spanning van hersenoperaties aan haar zoon Marti kwam er ook nog bij. Tussen de beide operaties van Marti, is haar man, Job, overleden in februari In augustus 1982 kreeg Marti de tweede operatie. En de derde was in Arendje Bezuijen-Vermaat tobde vaak met haar gezondheid. En toch was zij een taaie. Zij krabbelde altijd weer op en sleepte zichzelf erdoorheen. Haar manier om met haar verdriet te leven was om altijd hard te blijven werken. Als haar handen bezig waren, als zij kon wassen en strijken, en in de

4 tuin werken, kon zij het vlammetje van haar levensvreugde brandend houden. Wat aan moois in de tuin groeit en bloeit, gaf haar altijd veel plezier. Ongeveer tien jaar geleden heeft zij de prijs voor de mooiste tuin in de gemeente Bernisse gewonnen. Haar man, Job Bezuijen, is 32 jaar geleden overleden. De pijn van het verlies van haar dierbare man droeg zij iedere dag met zich mee. Zij sprak vaak en graag over haar geliefde man. Arendje Bezuijen-Vermaat is later in het huisje aan de Molenweg in Oudenhoorn gaan wonen waarvan haar man ooit zei: 'Vrouw, dat is een leuk huisje voor ons voor later.' De komst van de kleinkinderen heeft haar veel vreugde gebracht. Het eerste kleinkind, Carla, is van oma's huis uit getrouwd. Daar was zij heel trots op. De geboorte van haar achterkleinkinderen hebben haar veel vreugde geschonken. In de laatste weken voor haar overlijden, was zij weer terug in haar kindertijd. Toen riep Arendje Vermaat weer naar haar moeder en had zij het over haar broers. Ieder mens komt op deze aarde, en leeft, en je gaat weer terug naar waar je vandaan komt. Arendje Bezuijen-Vermaat overleed op 7 juni, de geboortedag van haar zoon, Bert. Arendje Bezuijen-Vermaat werd in de aarde gelegd bij haar man om in rust, van al haar werkzaamheden en bedrijvigheden, in rust van al haar verdriet en vreugde, nu en altijd, verder te gaan. Adrian Blom ONTHECHT Meestal gaat het goed en voel ik niet dat ik besta Mijn levensbeekje kabbelt rustig voort er is niets dat zijn gangetje verstoort Maar soms raakt het leven mij, heel vluchtig, aan Dan ben ik even boos of blij of bang Dan stroomt mijn bloed wat sneller Dan is mijn blik iets feller Maar meestal gaat het goed en merk ik niet dat ik besta Zo scheer ik als een kiezelsteen over de vijver van het leven heen Collecten College van kerkrentmeesters (incl. schaalcollecte bij de uitgang) De collecte van Kerkrentmeesters bracht in mei totaal 405,51 op Diaconie 4 mei 44,90 11 mei 107,60 18 mei 51,75 25 mei 35,95 29 mei 26,15 Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groeten, Cor Schoon Protestantse vrouwengroep Maandag 23 juni is onze slotavond geweest. We konden toch nog in De Meent. Er zijn 2 dames uit de Hoeksewaard van het Streekmuseum geweest en vertelden over klederdracht en dialecten. De fietstocht op dinsdag 1 juli gaat richting Oostvoorne en in de middag richting Tinte naar de Halve Maan. Op maandag 29 september vanaf uur is er besproken bij Restaurant Liaison dat is van het Alberda College aan de Fazantenlaan in Hellevoetsluis.De kosten zijn incl. koffie. De busreis is vastgelegd voor dinsdag 2 december. Vertrek vanaf de Ring 8.45 uur. We rijden richting Soest en ca uur aankomst in Boszicht waar de koffie met warme Appeltaart gereed staat uur vertrekken we met gids langs kastelen en een prachtige omgeving tussen Utrechtse Heuvelrug en De Hoge Veluwe uur terug in Boszicht voor een warme wintermaaltijd uur vertrek naar Soest voor de Warme Winterweken, een Kerstmarkt met alles erop en eraan uur vertrek naar Oudenhoorn en daar hopen we om uur aan te komen. De kosten zijn p.p. Als u met vakantie gaat alle goeds en blijf u thuis ook lekker rustig. Een hartelijke groet voor een ieder van het bestuur en voor de zieken thuis of in het ziekenhuis veel sterkte. Albert Prins ~ 4 ~

5 STARTZONDAG Hoewel de meeste mensen nog op vakantie mogen of anderen de zomer in de eigen omgeving doorbrengen denken we alweer aan de startzondag op 14 september. Als je het hebt over startzondag zou je kunnen concluderen dat er ook een soort sluitings zondag is of welke benaming je ook kunt verzinnen waaruit zou blijken dat de kerk in de zomer gesloten zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, de kerkdiensten gaan gewoon door, maar allerlei activiteiten zoals catechisatie, de vrouwen groep e.d liggen in de zomer stil en starten weer op na de startzondag. Als sinds jaren proberen we daar een speciale dag van te maken. Dit jaar ziet de dag er zo uit: De kerkdienst begint gewoon om uur ook hier zal dominee Adrian attenderen op de activiteiten voor de komende winter. Na de dienst drinken we uitgebreid koffie in de ruimte achter de kerk, nog steeds jeugdhonk genoemd, maar ja, waar is de jeugd? Daarna komt Bob Benschop een ongetwijfeld boeiend verhaal vertellen over Oudenhoorn in vervlogen jaren. Wellicht gaat het wel verder als Oudenhoorn. We laten ons verrassen. Bob zal dit met lichtbeelden via Beamer en welk andere ondersteuning dan ook aan ons presenteren. Daarna gaan we naar de Molendijk waar we het landbouw museum van de fam. Paul bezoeken. Misschien zijn vele van u er al geweest (ik in ieder geval niet) maar het komt mij voor dat je dat best wel meerdere keren kan bezoeken. En omdat we toch in de buurt zijn gaan we in de schuur van de rommelmarkt een hapje Chinees eten. We besluiten dan daar de dag waarvan we verwachten dat dit ongeveer in het midden van de middag zal zijn. Het lijkt ons een leuk programma en hopen dat u er ook zo over denkt. Mocht u nu om de een of andere reden om half tien niet naar de kerk kunnen of willen maar wel graag het verhaal van Bob willen horen en wellicht de dag verder mee willen beleven dan bent u zeker van harte welkom. De ervaring leert dat we om uur aan de koffie gaan dus schuif gerust aan. De kerk is er immers voor iedereen. Voor het eten in de middag willen we wel graag een idee hebben over hoeveel deelnemers we dan spreken, dus voor het eten graag aan melden bij Margriet van Hilten tel of via mail De kosten van het eten zijn 10,-- We hopen op een gezegende dag Namens de eredienst commissie: Wim Risseeuw ~ 5 ~ Kerkdienst Tinte Binnenkort is er een spectaculaire kerkdienst in de regio. Op 20 juli wordt de Jubileum Feestweek in Tinte afgesloten met een kerkdienst. Wellicht heeft u hier al iets over gelezen in het AD of de regionale kranten. Deze dienst zal natuurlijk een hele speciale dienst worden. Tijdens deze dienst zal onder andere het Life-line black gospel koor optreden. Het Life-line black gospel koor is zowel nationaal als internationaal bekend. Zo hebben ze diverse keren opgetreden op de televisie en hebben ze zelfs een optreden in de tv kerk, the Crystal Cathedral verzorgd. Ook de dirigent, Edith Casteleyn, is in Nederland een bekendheid op black gospelgebied. Mocht u verder vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.met vriendelijke groet, Wichard Oosterman jeugdouderling PKN Tinte Namens de Kerkenraad Beste medewerkers van de rommelmarkt van 10 mei Namens het kerkbestuur wil ik alle mensen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de rommelmarkt van 10 mei. Het kerkbestuur mocht vijf en vijftig honderd euro ontvangen. En daar heeft U allemaal aan mee gewerkt. Daar mag u trots op zijn.wat doen we met deze vijf en vijftig honderd euro: allereerst staan ze nu even op de bank. Maar we zullen ze gebruiken voor de restauratie van onze kerk. Als je over het dorp rijdt zie je dat de kerk al zo n 8 maanden in de steigers staat. Alle scheuren in de muren zijn gedicht, gebroken stenen uitgehakt en opnieuw gevoegd. Er zijn nieuwe glas in lood ramen gemaakt. De werkzaamheden aan de buitenkant komen binnenkort klaar. Daarna gaat de stukadoor binnen, waar nodig, de bepleistering op de muren repareren. Ook worden de muren in de kerk gewit. Het kerkbestuur is dankbaar voor wat de rommelmarkt heeft opgebracht, want zonder de opbrengsten van de rommelmarkten kunnen het kerkgebouw en het houden van kerkdiensten niet in stand blijven. Ik wil namens het Kerkbestuur de Commissie die de rommelmarkt georganiseerd heeft hartelijk bedanken. Natuurlijk ook alle medewerkers aan de kramen, en niet te vergeten de vrouwen vereniging die de oliebollen bakten en alle andere huishoudelijke taken heeft verzorgd. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet. Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen? Een hartelijke groet, Cor Schoon

6 2014: EEN BIJZONDERE ROMMELMARKT! We kenden dit jaar een bijzondere rommelmarkt, dit om verschillende redenen. Dit jaar gold de wet van Murphy: Alles wat fout kón gaan ging fout. Er waren hierbij een paar dingen waar de Rommelmarktcommissie géén invloed op had en een paar dingen waar de commissie wél invloed op gehad heeft. Ten eerste was er het bar slechte weer, zowel tijdens het opzetten van de markt op vrijdagavond, als tijdens de markt zelf. Regen en kou streden om voorrang. Verschillende kraamvrijwilligers moesten tussentijds naar huis om zich op te warmen en droge kleren aan te trekken. Van het opzetten van het springkussen is het niet meer gekomen. De commissie heeft zich geroepen gevoeld de markt al om uur af te blazen. Zij wilde niet dat de mensen, die zich in deze barre omstandigheden inzetten, daarna ziek thuis zouden zitten. Daarnaast was er de treurige omstandigheid dat Jack Kreling, de zoon van Kees en Riet Kreling, de donderdag vóór de markt totaal onverwacht is overleden. Kees en Riet wonen aan de Ring en verzorgden altijd, samen met hun familie en andere vrijwilligers, de poffertjeskraam. Uiteraard ga je dan niet, voor hun huis, een uitbundig feestelijke markt houden. Het geluid van de muziek, het omroepen van de loterij-prijswinnaars, etc. was hierop aangepast. De markt is geopend met een minuut stilte. Dit waren zaken waar de commissie géén invloed op had. Maar zoals gezegd waren er ook zaken waar de commissie wél invloed op had. Het gaat hier om de communicatie naar de vrijwilligers. Zij waren niet op de hoogte van de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat er een kleinere markt was en ook met de uitnodigingsbrieven is het minder goed verlopen dan verwacht mocht worden. Hierover is gesproken tussen de commissie en de kerkenraad en dit leidde tot de volgende conclusies. Voor wat betreft de ontwikkelingen: veel vrijwilligers hebben bij aankomst op de markt een heel andere situatie aangetroffen dan waar ze aan gewend waren. Minder kramen, en op andere plaatsen dan normaal. Dit kwam omdat de Rommelmarkt dit jaar met minder vrijwilligers moesten werken, waardoor niet alle kramen bemenst konden worden. De situatie was zelfs zó ernstig dat er is gesproken over stoppen-met-de-markt-opde-ring. In oktober 2013 heeft de commissie een oproep voor nieuwe vrijwilligers in de Kerkklok en het Hoornnieuws geplaatst! Hierop hebben zich echter geen nieuwe mensen gemeld. Uiteindelijk heeft de ~ 6 ~ commissie besloten de markt in een kleinere opzet toch te laten doorgaan. Verzuimd is echter deze ontwikkelingen aan de vrijwilligers te laten weten. Hierdoor zagen zij op de zaterdag een heel andere markt dan ze gewoon waren. Naar aanleiding hiervan heeft de Rommelmarktcommissie besloten om vanaf volgend jaar alle vrijwilligers via een nieuwsbrief van dit soort ontwikkelingen en afwegingen op de hoogte brengen, zodat iedereen juist voorbereid aan de bak kan! Voor wat betreft de uitnodigingen: we hebben binnen de commissie één persoon die de contacten met de vrijwilligers onderhoud. Ook verzorgt deze de uitnodiging aan de vrijwilligers. Vanwege ziekte is dit commissielid uitgevallen en heeft zij de commissie op een heel laat moment medegedeeld dat er nog geen uitnodigingen de deur uit waren. Dit is toen zo goed en snel als mogelijk opgepakt door een ander commissielid. In de stress van dat moment is echter vergeten de consumptiebonnen bij te voegen, die zijn later, tijdens de markt, zo goed als mogelijk verspreid. Dit heeft er toe geleid dat niet alle mensen die zich beschikbaar hadden gesteld een uitnodiging hebben gekregen en dat niet iedereen die er wél was consumptiebonnen heeft gehad. De commissie heeft hiervoor inmiddels zijn spijt betuigd tijdens de Rommelmarktbarbecue. Volgend jaar zullen de vrijwilligerscontacten door twee commissieleden worden gedaan, namelijk door Karin Striker met Dikkie Vaandrager als achtervang. Op deze manier wil de commissie toestanden als dit jaar voorkomen. En dat is ook nodig, want zonder vrijwilligers geen Rommelmarkt en het zou zonde zijn als ons mooie dorp ook dit traditionele evenement kwijt zou raken De Rommelmarktcommissie en Kerkenraad willen alle vrijwilligers hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet waardoor de rommelmarktdag, nog zo goed als mogelijk, heeft kunnen plaatsvinden. Met een, gezien de slechte weersomstandigheden, alleszins behoorlijke opbrengst van 5.500!Volgend jaar hopen zij weer met z n allen een grote markt te kunnen organiseren, het wordt dan de 40 e Rommelmarkt van Oudenhoorn! Vind jij/vindt u dat de Rommelmarkt moet blijven, en wil jij/wilt u hier als vrijwilliger actief aan meewerken, meld je/meldt u zich dan aan bij Karin Striker, of De Rommelmarktcommissie

7 OM DE RING In de maand juli en augustus hopen de volgende ouderen hun verjaardag te vieren: 18-7 Dhr de Jong, Muiderslotpad 22-7 Mw. Poldervaart, Tussenweg Mw Overweel,H,sluis 30-7 Mw. Keijzerwaard, Hofkeslaan 2-8 Mw Olree, Hellevoetsluis 21-8 Mw. v.d. Bie, Molendijk 21-8 Dhr Sipkes, Molendijk 24-8 Mw. Breeman, Ruigendijk 25-8 Mw. Boresse, A.S. Moermanstraat 28-8 Dhr. Poldervaart, Zuidland 31-8 Mw. Zeelenberg, Christinaplaats Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen : Mw Smit-Sluimer, Zuidland Jordy Baas, W.Hoogeboomstraat Dhr Trommel, Molendijk Dhr Buitelaar, Molendijk Dhr Blinde, Molendijk Mw Vrij, Eeweg Geboren: Bij de fam. Helder, Eeweg : een zoon! Quin Liam Bij de fam. Langbroek aan de Julianastraat: een zoon! Matthew Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst Bloemenpot Ontvangen van mw S 5 euro Ontvangen van dhr S 68 euro Heel hartelijk dank hiervoor Geslaagd Op verschillende plaatsen in ons dorp hing de vlag uit met de schooltas erbij; dat kan maar 1 ding betekenen: in dit huis woont iemand die geslaagd is. De volgende jongeren hebben een bosje bloemen ontvangen: Sebastiaan Hobo Silvia de Pijper Liza Niestad Tessa Luijendijk Maurice Kleijweg Anthony Peskens Allemaal Van harte gefeliciteerd en heel veel succes met je vervolgopleiding (als jij er niet tussen zat terwijl je wel geslaagd bent, dan heb ik bij jou de vlag niet gezien of is het mij niet ter ore gekomen dat je je diploma gehaald hebt, stuur me even een mailtje : dan komt het goed ) Bloemenpot digitaal De bloemenpot heeft sinds kort een eigen rekeningnummer, het is dus vanaf heden mogelijk om met uw mobiel of randomreader geld over te maken, uiteraard kunt u ook zoals afgelopen jaren op de gebruikelijke wijze cash doneren. Het rekeningnummer van de bloemenpot is: NL51RABO t.n.v. Diaconie Prot Gem Oudenhoorn Bloemenfonds of gewoon Bloemenpot. Doorgeven mensen die ziek zijn, thuis gekomen uit ziekenhuis of de leeftijd van 75 hebben bereikt: Pie van Es tel Maartje Keijzerwaard tel of DE KERKKLOK Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Oudenhoorn. Predikant: tel Ring 34, 3227 AS, Oudenhoorn Scriba: Dhr. C.P. Schoon tel: Postadres: Protestantse gemeente Oudenhoorn p/a Rijksstraatweg KA Hellevoetsluis Administratie College van Kerkrentmeesters Dhr. A.C. van Reeuwijk tel: Gironr. Coll.v.Kerkrentmeesters: NL68INGB Banknr.Coll.v.kerkrentmeesters: NL88RABO Banknr. Diaconie: NL20RABO Banknr. Diaconie Bloemenfonds NL51RABO ~ 7 ~

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Johannes 14, Zoek in je gebed de grootheid van de Vader

Johannes 14, Zoek in je gebed de grootheid van de Vader Johannes 14,13-14 - Zoek in je gebed de grootheid van de Vader Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Zingen: Ps 62,1.3 Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 168 in canon Gebed Lezen: Johannes 14,1-14 Zingen:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: Kleuren

Voor de dienst zingen we: Kleuren Feest in de kerk! Voor de dienst zingen we: Kleuren M. Zimmer Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw God bedacht die prachtige kleuren Anders was alles zo grijs en

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Kind op maandag 2015-2016 Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers Voorganger: Wim Kievit Ambtsdrager: Frederique Lucas Lector: Suze Deelen Organist: Jan Meurs Muziek: "Wie schön leuchtet

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Welkom in deze Overstapdienst In deze viering stappen over: Alma Rutjes, Wietske Weistra & Boris de Laat (op afstand verbonden)

Welkom in deze Overstapdienst In deze viering stappen over: Alma Rutjes, Wietske Weistra & Boris de Laat (op afstand verbonden) Openingslied: Bijeengeroepen uit onze huizen (melodie: Geest van hierboven ) 1. Bijeen geroepen, uit onze huizen, elk met zijn eigen levenslied zijn wij gekomen, om weer te dromen van wat God in ons mensen

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Hoe het verloren schaap werd gevonden

Hoe het verloren schaap werd gevonden Hoe het verloren schaap werd gevonden Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Hoe het verloren schaap werd gevonden Een waar voorval in het leven van J.N. Darby Vele jaren geleden werd hem gevraagd een

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 10 augustus 01 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost De storm op het meer van Genezareth Regensburg, evangeliarium (100) Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014 2015 nr. 12, 8 t/m 21 feb. 2015. Themaweek. Babynieuws

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014 2015 nr. 12, 8 t/m 21 feb. 2015. Themaweek. Babynieuws Nieuwsbrief Schooljaar 2014 2015 nr. 12, 8 t/m 21 feb. 2015 Babynieuws Zondags na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief hoorden we geweldig nieuws van juf Denise Fransen. Zij en haar man Richard zijn

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie