Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Oudenhoorn"

Transcriptie

1 JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur Zondag 3 augustus 9.30 uur Ds. Hoekert Zondag 10 augustus 9.30 uur Zondag 17 augustus 9.30 uur Zondag 24 augustus 9.30 uur Avondmaalsviering Zondag 31 augustus 9.30 uur Zondag 7 september 9.30 uur Ds. Rietveld, Barendrecht Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn vóór 19 augustus 2014 Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met Maartje Keizerwaard tel of Meditatie : Het verloren muntje Lang geleden, in een land hier ver vandaan, heeft Jezus mooi e verhalen verteld. En hij deed dat omdat hij veel van de me nsen hield. Jezus hield van alle mensen dehogen en de lagen, de groten en de kleinen, allemaal en i edereen. Van Jezus mocht iedereen erbij horen ook degenen die soms een beetje lastig waren; ook degenen die soms niet zo snel waren; ook degenen die soms kwijt of v erdwaald waren, of het spoor bijster. Jezus had altijd bijzond ere aandacht voor degenen die opzij geduwd, aande kant gez et, waren. Ja, want zo moet het wel, met bijzondere aandacht, als je iedereen erbij wil houden. Die liefde voor alle mensen heeft Jezus geleerd van zijn Vade r in de hemel. Want zo is het ook weer: God houdt van alle mensen. En God doet speciale moeite voor demensen die spe ciale aandacht nodig hebben. En Jezus vertelde de mooie ver halen aan de mensen om hen eraan te herinneren om alle m ensen lief te hebben zoals Godalle mensen lief heeft. De verh alen van Jezus herinneren ons eraan om extra zorgvuldig om te gaan met mensen die door andere mensen opzij geduwd, aan de kant gezet,worden. Één van die mooie verhalen van J ezus staat in Lucas 15 : 8 10 (Startbijbel). 'Stel je voor: een vrouw heeft tien zilveren munten. Ze raakt er één kwijt. Dan steekt ze toch zeker een lamp aan, veegt d e vloer van haar huis en zoekt in elk hoekje. Net zolang tot z e die munt vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bij elkaar en zegt: Laten we samen blij zijn. Want de munt die ik kwijt was, heb ikterug gevonden. Neem van mij aan,' zei Jezus, 'net zo blij zijn de engelen van God over één buitenbeentje dat er weer bij mag horen.' Als iemand u / jou / mij opzij zou willen duwen, aan de kant zou willen zetten, mogen wij ons getroost weten, en mogen wij ons sterk maken. Want van God en Jezus, mogenwij er o ok bij horen. God heeft ons lief. En Jezus herinnert ons om li ef voor elkaar te zijn. Laten wij, zoals Jezus, de nodige moeit e doen voor mensen die speciale aandachtnodig hebben. Lukas 15:10: Neem van mij aan,' zei Jezus, 'net zo blij zijn d e engelen van God over één buitenbeentje dat er weer bij ma g horen.' Adrian Blom ~ 1 ~

2 Bij de diensten 6 juli Zacharia 9:9-12. 'Je koning is in aantocht, nederig komt hij aanrijden op een ezel.' Dit gedeelte over het verlangen naar vrede wordt herhaald in de beelden die wij van palmpasen kennen: Jezus komt Jeruzalem binnen, bescheiden op een ezel. Matteus 11: De uitnodiging van Jezus: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. 13 juli Jesaja 55:6-13. 'Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.' Matteus 13:1-9, De gelijkenis van de zaaier. We willen graag goed zaad en goede aarde zijn. 20 juli Jesaja 40: 'Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.' Matteus 13:24-30, Er groeit onkruid tussen het graan. Laat maar staan, want het is niet aan ons om uit te maken wie onkruid en wie graan zou zijn. 27 juli 1 Koningen 3:5-12. In een droom mag Salomo vragen wat hij het liefste wenst. Hij vraagt om wijsheid, dat is een opmerkzame geest. Matteus 13: Een aantal gelijkenissen over de zoektocht naar wat echt van waarde is in het leven. 3 augustus Nehemia 9: 'Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw....' Matteus 14: Van de liefde van God wordt verteld door een wonderverhaal dat rijk is aan getallensymboliek. Meer dan 5000 mensen eten van 5 broden en 2 vissen (samen 7, het getal van volledigheid), en nadien blijft er 12 manden (12 is het getal van het godsvolk) vol over. 10 augustus Jona 2:2-11. Het gebed in dichtvorm van Jona in de buik van de vis: 'Maar U trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!' Matteus 14: Jezus en Petrus lopen over het stormachtige water. Dat is een voortzetting en een uitbreiding van het beeld van de diepe donkere wateren waaruit God mensen redt. 17 augustus Jesaja 56:1-8. De HEER brengt degenen die verdreven waren weer veilig bijeen. Matteus 15: De genezing (healing in het Engels) van de dochter van de Kanaänitische vrouw. ~ 2 ~ 24 augustus Jesaja 51:1-6. ' de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.' Matteus 16: De uitdaging om in het spoor van Jezus te volgen. 31 augustus Jeremia 7: Moedeloosheid van de profeet met het godsvolk. Matteus 17: Genezing van de maanzieke zoon, geloof als een mosterdzaadje, de dood en opwekking van Jezus op de derde dag. Lezingen 6 juli lector, Cor Schoon 13juli lector, Dikkie Vaandrager 20 juli lector, Pie van Es 27 juli lector, Nel van Embden 3 augustus lector, Gerarda Troost 10 augustus lector, Margriet van Hilten 17 augustus lector, Saskia van der Kooy 24 augustus lector, Lea Vaandrager 31 augustus lector, Arie van Reeuwijk 7 september lector, Marin Noordermeer In memoriam Zoetje Neeltje Hoogzand Van der Veer. Op 17 mei is op 90-jarige leeftijd Zoetje Hoogzand overleden. Na een ongelukkige val in de nacht van 5 op 6 april waarbij zij haar heup brak, en na geopereerd te zijn, is haar lichaam er niet in geslaagd om weer te herstellen. Zij is ruim een maand verzorgd in De Vier Ambachten te Spijkenisse. Mevrouw Hoogzand is overleden precies op dezelfde datum 5 jaar na het overlijden van haar man, Cornelis Hoogzand. Zoetje van der Veer is geboren op 9 september 1923 en is bijna haar gehele leven woonachtig geweest in Oudenhoorn. In haar kinder- en jeugdjaren woonde zij met haar ouders en haar zus Neeltje aan de Molenweg op de plaats waar nu dorpshuis De Meent staat. Haar ouders hadden daar een melkslijterij waar de zusjes bij weer en wind in mee moesten werken met het rondbrengen van melkproducten in de polder. In het jaar 1944 is zij getrouwd met Cor Hoogzand en samen hebben zij 64 jaar aan de Molendijk gewoond waar met enthousiasme in het uienbedrijf werd gewerkt. Eerst woonden zij 9 jaar op nr 32, en daarna 55 jaar in hun nieuw gebouwde onderkomen op nr 17. Hun vier kinderen werden daar geboren: Kees, Ina, Nelleke en Tanja. Altijd stond daar voor iedereen de deur open. In de

3 eerste plaats natuurlijk voor haar kinderen en kleinkinderen, maar een ieder die op de wurf verscheen, werd binnengeroepen voor de koffie: buren, ijsboer, glazenwasser, chauffeurs die uien kwamen laden, Jehova's getuigen, echt iedereen. Toen er een grote groep van de familie uit Amerika in Nederland op bezoek kwam, stelde het echtpaar Hoogzand Van der Veer gelijk hun gehele huis aan hen ter beschikking en gingen zij zelf in hun caravannetje in de schuur slapen. Ook dieren waren bij haar altijd welkom: uit de auto gezette katten, kippen, Bruno de hond, muizen van Tanja, alles was welkom. Ook werden bijna elke dag de vogeltjes buiten wel gevoederd. Zoetje Hoogzand Van der Veer was een echte dierenvriend. Ook voor de oudere mens heeft ze zich jarenlang ingezet als bestuurslid van het bejaardencomité. In de vakanties werd met tent of caravan, en later met hun boot, heel Europa doorkruist. Ondanks dat Zoetje Hoogzand gehecht aan thuis was, ging zij mee, want Zoetje en Cor was een hecht koppel en samen hebben zij een gelukkig leven gehad. En natuurlijk was er af en toe een bezoek aan haar enige zus, Neeltje, en familie in Engeland. Zij vond het jammer dat zij en haar zus zover van elkaar af woonden. Na het overlijden van haar man in 2009, ook op 17 mei, brak voor haar een moeilijke tijd aan. Het huis werd te groot voor haar alleen, dus werd besloten om in Zuidland een aanleunwoning van Bernissesteijn te betrekken. Daar heeft zij nog ruim 4 jaar gewoond. Dankzij haar vriendschap daar met Willie Poldervaart en Willie Boere had ze toch enigszins haar draai gevonden. Natuurlijk bleef zij Oudenhoorn missen. Haar gehele leven had zij daar gewoond en ze was bijzonder gehecht aan haar stee in haar durp. Velen zullen Zoetje herinneren als een bescheiden, lieve en zorgzame vrouw. Wij wensen haar familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Adrian Blom (met dank aan Kees Hoogzand) In memoriam Arendje Bezuijen Vermaat, geboren 7 oktober 1924, overleden 7 juni Arendje Vermaat is aan de Eeweg in Oudenhoorn geboren. Zij heeft een volle broer en twee halfbroers gehad. Haar eigen vader, Volbrecht Vermaat, is al in 1928 overleden voordat zij op een leeftijd was waarop zij hem kon leren kennen. Haar moeder, Magdalena (Mat werd zij genoemd) trouwde weer, met Job Vermaat, broer van Volbrecht. Uit het tweede huwelijk van Mat Vermaat ~ 3 ~ Barendrecht kreeg Arendje Vermaat nog twee broers. Maar ook Job Vermaat was geen lang leven beschoren. Hij overleed in Arendje Vermaat moest van jongs af aan hard werken en met van alles helpen, want haar moeder had het niet makkelijk om haar gezin te voeden en te verzorgen. Een mooie fase in het leven van Arendje Vermaat was toen zij kennis kreeg aan de jonge man, Job Bezuijen, die van Ouddorp afkomstig was. Job werd bakkersknecht bij Jaap van den Berg in Oudenhoorn. Zij trouwden in Eerst werkte hij voor een ander bij een transportbedrijf, o.a. bij Cees de Rijke. Job Bezuijen startte zijn eigen transportbedrijf op 18 mei 1964 met vrachtwagens melkbussen te vervoeren, en Arendje Bezuijen-Vermaat werkte mee in het bedrijf. Zij regelde de logistiek telefoon, vrachtbrieven, boekhouding. Er kwam toen al veel bij het reilen en zeilen van een transportbedrijf kijken. Tussendoor deed zij ook de huishouding met verve, want zij was nogal precies alles moest schoon en netjes zijn. Arendje Bezuijen-Vermaat kreeg vier kinderen allemaal jongens: Piet, Bert, Mart en Jan. Met z'n allen werd er hard gewerkt. Het gebeurde regelmatig dat het gezin Bezuijen pas later op de avond aan de warme maaltijd toekwam. Een zware tegenslag voor mevrouw Bezuijen-Vermaat was het vroege overlijden van haar volle broer, Maarten (roepnaam Maas), op 11 maart Toen was hij nog maar 27 jaar oud. Hij had de tweede wereldoorlog overleefd, en de watersnoodramp. Maar Maarten (Maas) kwam om door een ongeluk in de tijd van de wederopbouw. Hij werd getroffen door een losgeslagen lier of iets dergelijks. Met de tegenslagen in de levens van haar zonen moest Arendje Bezuijen-Vermaat ook maar zien om te gaan en mee te leven. Bert was in februari 1975 in een zwaar auto-ongeluk. Hij kwam dinsdag 25 maart thuis uit het ziekenhuis en twee dagen later werd Marti op 27 maart halfdood aangereden op de Eeweg in Oudenhoorn, schuin voor het huis waar Arendje geboren is. Een jaar later, in juni 1976, had zij zelf een hersenbloeding. De spanning van hersenoperaties aan haar zoon Marti kwam er ook nog bij. Tussen de beide operaties van Marti, is haar man, Job, overleden in februari In augustus 1982 kreeg Marti de tweede operatie. En de derde was in Arendje Bezuijen-Vermaat tobde vaak met haar gezondheid. En toch was zij een taaie. Zij krabbelde altijd weer op en sleepte zichzelf erdoorheen. Haar manier om met haar verdriet te leven was om altijd hard te blijven werken. Als haar handen bezig waren, als zij kon wassen en strijken, en in de

4 tuin werken, kon zij het vlammetje van haar levensvreugde brandend houden. Wat aan moois in de tuin groeit en bloeit, gaf haar altijd veel plezier. Ongeveer tien jaar geleden heeft zij de prijs voor de mooiste tuin in de gemeente Bernisse gewonnen. Haar man, Job Bezuijen, is 32 jaar geleden overleden. De pijn van het verlies van haar dierbare man droeg zij iedere dag met zich mee. Zij sprak vaak en graag over haar geliefde man. Arendje Bezuijen-Vermaat is later in het huisje aan de Molenweg in Oudenhoorn gaan wonen waarvan haar man ooit zei: 'Vrouw, dat is een leuk huisje voor ons voor later.' De komst van de kleinkinderen heeft haar veel vreugde gebracht. Het eerste kleinkind, Carla, is van oma's huis uit getrouwd. Daar was zij heel trots op. De geboorte van haar achterkleinkinderen hebben haar veel vreugde geschonken. In de laatste weken voor haar overlijden, was zij weer terug in haar kindertijd. Toen riep Arendje Vermaat weer naar haar moeder en had zij het over haar broers. Ieder mens komt op deze aarde, en leeft, en je gaat weer terug naar waar je vandaan komt. Arendje Bezuijen-Vermaat overleed op 7 juni, de geboortedag van haar zoon, Bert. Arendje Bezuijen-Vermaat werd in de aarde gelegd bij haar man om in rust, van al haar werkzaamheden en bedrijvigheden, in rust van al haar verdriet en vreugde, nu en altijd, verder te gaan. Adrian Blom ONTHECHT Meestal gaat het goed en voel ik niet dat ik besta Mijn levensbeekje kabbelt rustig voort er is niets dat zijn gangetje verstoort Maar soms raakt het leven mij, heel vluchtig, aan Dan ben ik even boos of blij of bang Dan stroomt mijn bloed wat sneller Dan is mijn blik iets feller Maar meestal gaat het goed en merk ik niet dat ik besta Zo scheer ik als een kiezelsteen over de vijver van het leven heen Collecten College van kerkrentmeesters (incl. schaalcollecte bij de uitgang) De collecte van Kerkrentmeesters bracht in mei totaal 405,51 op Diaconie 4 mei 44,90 11 mei 107,60 18 mei 51,75 25 mei 35,95 29 mei 26,15 Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groeten, Cor Schoon Protestantse vrouwengroep Maandag 23 juni is onze slotavond geweest. We konden toch nog in De Meent. Er zijn 2 dames uit de Hoeksewaard van het Streekmuseum geweest en vertelden over klederdracht en dialecten. De fietstocht op dinsdag 1 juli gaat richting Oostvoorne en in de middag richting Tinte naar de Halve Maan. Op maandag 29 september vanaf uur is er besproken bij Restaurant Liaison dat is van het Alberda College aan de Fazantenlaan in Hellevoetsluis.De kosten zijn incl. koffie. De busreis is vastgelegd voor dinsdag 2 december. Vertrek vanaf de Ring 8.45 uur. We rijden richting Soest en ca uur aankomst in Boszicht waar de koffie met warme Appeltaart gereed staat uur vertrekken we met gids langs kastelen en een prachtige omgeving tussen Utrechtse Heuvelrug en De Hoge Veluwe uur terug in Boszicht voor een warme wintermaaltijd uur vertrek naar Soest voor de Warme Winterweken, een Kerstmarkt met alles erop en eraan uur vertrek naar Oudenhoorn en daar hopen we om uur aan te komen. De kosten zijn p.p. Als u met vakantie gaat alle goeds en blijf u thuis ook lekker rustig. Een hartelijke groet voor een ieder van het bestuur en voor de zieken thuis of in het ziekenhuis veel sterkte. Albert Prins ~ 4 ~

5 STARTZONDAG Hoewel de meeste mensen nog op vakantie mogen of anderen de zomer in de eigen omgeving doorbrengen denken we alweer aan de startzondag op 14 september. Als je het hebt over startzondag zou je kunnen concluderen dat er ook een soort sluitings zondag is of welke benaming je ook kunt verzinnen waaruit zou blijken dat de kerk in de zomer gesloten zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, de kerkdiensten gaan gewoon door, maar allerlei activiteiten zoals catechisatie, de vrouwen groep e.d liggen in de zomer stil en starten weer op na de startzondag. Als sinds jaren proberen we daar een speciale dag van te maken. Dit jaar ziet de dag er zo uit: De kerkdienst begint gewoon om uur ook hier zal dominee Adrian attenderen op de activiteiten voor de komende winter. Na de dienst drinken we uitgebreid koffie in de ruimte achter de kerk, nog steeds jeugdhonk genoemd, maar ja, waar is de jeugd? Daarna komt Bob Benschop een ongetwijfeld boeiend verhaal vertellen over Oudenhoorn in vervlogen jaren. Wellicht gaat het wel verder als Oudenhoorn. We laten ons verrassen. Bob zal dit met lichtbeelden via Beamer en welk andere ondersteuning dan ook aan ons presenteren. Daarna gaan we naar de Molendijk waar we het landbouw museum van de fam. Paul bezoeken. Misschien zijn vele van u er al geweest (ik in ieder geval niet) maar het komt mij voor dat je dat best wel meerdere keren kan bezoeken. En omdat we toch in de buurt zijn gaan we in de schuur van de rommelmarkt een hapje Chinees eten. We besluiten dan daar de dag waarvan we verwachten dat dit ongeveer in het midden van de middag zal zijn. Het lijkt ons een leuk programma en hopen dat u er ook zo over denkt. Mocht u nu om de een of andere reden om half tien niet naar de kerk kunnen of willen maar wel graag het verhaal van Bob willen horen en wellicht de dag verder mee willen beleven dan bent u zeker van harte welkom. De ervaring leert dat we om uur aan de koffie gaan dus schuif gerust aan. De kerk is er immers voor iedereen. Voor het eten in de middag willen we wel graag een idee hebben over hoeveel deelnemers we dan spreken, dus voor het eten graag aan melden bij Margriet van Hilten tel of via mail De kosten van het eten zijn 10,-- We hopen op een gezegende dag Namens de eredienst commissie: Wim Risseeuw ~ 5 ~ Kerkdienst Tinte Binnenkort is er een spectaculaire kerkdienst in de regio. Op 20 juli wordt de Jubileum Feestweek in Tinte afgesloten met een kerkdienst. Wellicht heeft u hier al iets over gelezen in het AD of de regionale kranten. Deze dienst zal natuurlijk een hele speciale dienst worden. Tijdens deze dienst zal onder andere het Life-line black gospel koor optreden. Het Life-line black gospel koor is zowel nationaal als internationaal bekend. Zo hebben ze diverse keren opgetreden op de televisie en hebben ze zelfs een optreden in de tv kerk, the Crystal Cathedral verzorgd. Ook de dirigent, Edith Casteleyn, is in Nederland een bekendheid op black gospelgebied. Mocht u verder vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.met vriendelijke groet, Wichard Oosterman jeugdouderling PKN Tinte Namens de Kerkenraad Beste medewerkers van de rommelmarkt van 10 mei Namens het kerkbestuur wil ik alle mensen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de rommelmarkt van 10 mei. Het kerkbestuur mocht vijf en vijftig honderd euro ontvangen. En daar heeft U allemaal aan mee gewerkt. Daar mag u trots op zijn.wat doen we met deze vijf en vijftig honderd euro: allereerst staan ze nu even op de bank. Maar we zullen ze gebruiken voor de restauratie van onze kerk. Als je over het dorp rijdt zie je dat de kerk al zo n 8 maanden in de steigers staat. Alle scheuren in de muren zijn gedicht, gebroken stenen uitgehakt en opnieuw gevoegd. Er zijn nieuwe glas in lood ramen gemaakt. De werkzaamheden aan de buitenkant komen binnenkort klaar. Daarna gaat de stukadoor binnen, waar nodig, de bepleistering op de muren repareren. Ook worden de muren in de kerk gewit. Het kerkbestuur is dankbaar voor wat de rommelmarkt heeft opgebracht, want zonder de opbrengsten van de rommelmarkten kunnen het kerkgebouw en het houden van kerkdiensten niet in stand blijven. Ik wil namens het Kerkbestuur de Commissie die de rommelmarkt georganiseerd heeft hartelijk bedanken. Natuurlijk ook alle medewerkers aan de kramen, en niet te vergeten de vrouwen vereniging die de oliebollen bakten en alle andere huishoudelijke taken heeft verzorgd. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet. Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen? Een hartelijke groet, Cor Schoon

6 2014: EEN BIJZONDERE ROMMELMARKT! We kenden dit jaar een bijzondere rommelmarkt, dit om verschillende redenen. Dit jaar gold de wet van Murphy: Alles wat fout kón gaan ging fout. Er waren hierbij een paar dingen waar de Rommelmarktcommissie géén invloed op had en een paar dingen waar de commissie wél invloed op gehad heeft. Ten eerste was er het bar slechte weer, zowel tijdens het opzetten van de markt op vrijdagavond, als tijdens de markt zelf. Regen en kou streden om voorrang. Verschillende kraamvrijwilligers moesten tussentijds naar huis om zich op te warmen en droge kleren aan te trekken. Van het opzetten van het springkussen is het niet meer gekomen. De commissie heeft zich geroepen gevoeld de markt al om uur af te blazen. Zij wilde niet dat de mensen, die zich in deze barre omstandigheden inzetten, daarna ziek thuis zouden zitten. Daarnaast was er de treurige omstandigheid dat Jack Kreling, de zoon van Kees en Riet Kreling, de donderdag vóór de markt totaal onverwacht is overleden. Kees en Riet wonen aan de Ring en verzorgden altijd, samen met hun familie en andere vrijwilligers, de poffertjeskraam. Uiteraard ga je dan niet, voor hun huis, een uitbundig feestelijke markt houden. Het geluid van de muziek, het omroepen van de loterij-prijswinnaars, etc. was hierop aangepast. De markt is geopend met een minuut stilte. Dit waren zaken waar de commissie géén invloed op had. Maar zoals gezegd waren er ook zaken waar de commissie wél invloed op had. Het gaat hier om de communicatie naar de vrijwilligers. Zij waren niet op de hoogte van de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat er een kleinere markt was en ook met de uitnodigingsbrieven is het minder goed verlopen dan verwacht mocht worden. Hierover is gesproken tussen de commissie en de kerkenraad en dit leidde tot de volgende conclusies. Voor wat betreft de ontwikkelingen: veel vrijwilligers hebben bij aankomst op de markt een heel andere situatie aangetroffen dan waar ze aan gewend waren. Minder kramen, en op andere plaatsen dan normaal. Dit kwam omdat de Rommelmarkt dit jaar met minder vrijwilligers moesten werken, waardoor niet alle kramen bemenst konden worden. De situatie was zelfs zó ernstig dat er is gesproken over stoppen-met-de-markt-opde-ring. In oktober 2013 heeft de commissie een oproep voor nieuwe vrijwilligers in de Kerkklok en het Hoornnieuws geplaatst! Hierop hebben zich echter geen nieuwe mensen gemeld. Uiteindelijk heeft de ~ 6 ~ commissie besloten de markt in een kleinere opzet toch te laten doorgaan. Verzuimd is echter deze ontwikkelingen aan de vrijwilligers te laten weten. Hierdoor zagen zij op de zaterdag een heel andere markt dan ze gewoon waren. Naar aanleiding hiervan heeft de Rommelmarktcommissie besloten om vanaf volgend jaar alle vrijwilligers via een nieuwsbrief van dit soort ontwikkelingen en afwegingen op de hoogte brengen, zodat iedereen juist voorbereid aan de bak kan! Voor wat betreft de uitnodigingen: we hebben binnen de commissie één persoon die de contacten met de vrijwilligers onderhoud. Ook verzorgt deze de uitnodiging aan de vrijwilligers. Vanwege ziekte is dit commissielid uitgevallen en heeft zij de commissie op een heel laat moment medegedeeld dat er nog geen uitnodigingen de deur uit waren. Dit is toen zo goed en snel als mogelijk opgepakt door een ander commissielid. In de stress van dat moment is echter vergeten de consumptiebonnen bij te voegen, die zijn later, tijdens de markt, zo goed als mogelijk verspreid. Dit heeft er toe geleid dat niet alle mensen die zich beschikbaar hadden gesteld een uitnodiging hebben gekregen en dat niet iedereen die er wél was consumptiebonnen heeft gehad. De commissie heeft hiervoor inmiddels zijn spijt betuigd tijdens de Rommelmarktbarbecue. Volgend jaar zullen de vrijwilligerscontacten door twee commissieleden worden gedaan, namelijk door Karin Striker met Dikkie Vaandrager als achtervang. Op deze manier wil de commissie toestanden als dit jaar voorkomen. En dat is ook nodig, want zonder vrijwilligers geen Rommelmarkt en het zou zonde zijn als ons mooie dorp ook dit traditionele evenement kwijt zou raken De Rommelmarktcommissie en Kerkenraad willen alle vrijwilligers hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet waardoor de rommelmarktdag, nog zo goed als mogelijk, heeft kunnen plaatsvinden. Met een, gezien de slechte weersomstandigheden, alleszins behoorlijke opbrengst van 5.500!Volgend jaar hopen zij weer met z n allen een grote markt te kunnen organiseren, het wordt dan de 40 e Rommelmarkt van Oudenhoorn! Vind jij/vindt u dat de Rommelmarkt moet blijven, en wil jij/wilt u hier als vrijwilliger actief aan meewerken, meld je/meldt u zich dan aan bij Karin Striker, of De Rommelmarktcommissie

7 OM DE RING In de maand juli en augustus hopen de volgende ouderen hun verjaardag te vieren: 18-7 Dhr de Jong, Muiderslotpad 22-7 Mw. Poldervaart, Tussenweg Mw Overweel,H,sluis 30-7 Mw. Keijzerwaard, Hofkeslaan 2-8 Mw Olree, Hellevoetsluis 21-8 Mw. v.d. Bie, Molendijk 21-8 Dhr Sipkes, Molendijk 24-8 Mw. Breeman, Ruigendijk 25-8 Mw. Boresse, A.S. Moermanstraat 28-8 Dhr. Poldervaart, Zuidland 31-8 Mw. Zeelenberg, Christinaplaats Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen : Mw Smit-Sluimer, Zuidland Jordy Baas, W.Hoogeboomstraat Dhr Trommel, Molendijk Dhr Buitelaar, Molendijk Dhr Blinde, Molendijk Mw Vrij, Eeweg Geboren: Bij de fam. Helder, Eeweg : een zoon! Quin Liam Bij de fam. Langbroek aan de Julianastraat: een zoon! Matthew Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst Bloemenpot Ontvangen van mw S 5 euro Ontvangen van dhr S 68 euro Heel hartelijk dank hiervoor Geslaagd Op verschillende plaatsen in ons dorp hing de vlag uit met de schooltas erbij; dat kan maar 1 ding betekenen: in dit huis woont iemand die geslaagd is. De volgende jongeren hebben een bosje bloemen ontvangen: Sebastiaan Hobo Silvia de Pijper Liza Niestad Tessa Luijendijk Maurice Kleijweg Anthony Peskens Allemaal Van harte gefeliciteerd en heel veel succes met je vervolgopleiding (als jij er niet tussen zat terwijl je wel geslaagd bent, dan heb ik bij jou de vlag niet gezien of is het mij niet ter ore gekomen dat je je diploma gehaald hebt, stuur me even een mailtje : dan komt het goed ) Bloemenpot digitaal De bloemenpot heeft sinds kort een eigen rekeningnummer, het is dus vanaf heden mogelijk om met uw mobiel of randomreader geld over te maken, uiteraard kunt u ook zoals afgelopen jaren op de gebruikelijke wijze cash doneren. Het rekeningnummer van de bloemenpot is: NL51RABO t.n.v. Diaconie Prot Gem Oudenhoorn Bloemenfonds of gewoon Bloemenpot. Doorgeven mensen die ziek zijn, thuis gekomen uit ziekenhuis of de leeftijd van 75 hebben bereikt: Pie van Es tel Maartje Keijzerwaard tel of DE KERKKLOK Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Oudenhoorn. Predikant: tel Ring 34, 3227 AS, Oudenhoorn Scriba: Dhr. C.P. Schoon tel: Postadres: Protestantse gemeente Oudenhoorn p/a Rijksstraatweg KA Hellevoetsluis Administratie College van Kerkrentmeesters Dhr. A.C. van Reeuwijk tel: Gironr. Coll.v.Kerkrentmeesters: NL68INGB Banknr.Coll.v.kerkrentmeesters: NL88RABO Banknr. Diaconie: NL20RABO Banknr. Diaconie Bloemenfonds NL51RABO ~ 7 ~

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

november 2009 nummer 82 jaargang 15 prijs 2,95

november 2009 nummer 82 jaargang 15 prijs 2,95 november 2009 nummer 82 jaargang 15 prijs 2,95 c o l o f o n & A D R E S S E n redactie Dorpskrant De Klepper Daniël Bikker 642520 Gera den Braven 642777 Gijs Kool 641495 Carolien de Kort 641435 informatie

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015 Good News LENTE 2015 HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP Shalom Ik hoop dat deze update u en uw gezin in goede gezondheid mag aantreffen.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

We laten er geen gras over groeien

We laten er geen gras over groeien We laten er geen gras over groeien 1926-2013 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Ver terug in de tijd... 8 Generatie 0 10 Arie de Ridder en korenmolen De Hoop 10 Generatie 1 16 Jan de Ridder, de oprichter van

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie