INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR VERWIJZERS OVER NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN IN HET CWZ NR 1 FEBRUARI 2008 Zorgnieuws [2] CHN naar CWZ [3] Afspraken tussen dokters / Supersnelle transfers Kort nieuws [4] Zorgdomein / Kinderen snel aan de beurt / Campagne handhygiëne [5] Over het CWZ Op weg naar Delft / Specialistenbrief elektronisch / Veilig ooievaarsnest / [6] Warm onthaal CWZ Waalsprong / Geen wachttijden /Jonkerbosdag Huisartsendiagnostiek [7] Onderhoud apparatuur / Nieuwe stafleden Personalia [8] Stafbestuur stelt zich voor [NIEUWSBULLETIN] [2] [6] CHN-directeur Marion Borghuis poseert voor de locatie waar over anderhalf jaar de huisartsenpost zal verrijzen: naast de spoedeisende hulp van het CWZ. Patiënten die ook buiten kantooruren acuut zorg nodig hebben, belanden zo sneller bij de juiste zorgverlener. De CWZ-polikliniek Waalsprong is in december 2007 gestart. Ook patiënten van buiten het Waalspronggebied zijn welkom in Oosterhout. Huisartsen kunnen hun patiënten attenderen op deze mogelijkheid. Vijftien specialismen verzorgen er poliklinische spreekuren.

2 [2] ZORGNIEUWS [ ] CHN naar CWZ De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN) kiest voor een plek nabij de spoedeisende hulp van het CWZ. Zo belanden patiënten die buiten kantooruren acuut zorg nodig hebben sneller bij de juiste zorgverlener, legt CHN-directeur Marion Borghuis uit. In december hebben de regionale huisartsen, de regionale apothekers en het CWZ een intentieverklaring voor verregaande samenwerking ondertekend. Borghuis: We hopen er over anderhalf tot twee jaar daadwerkelijk te zitten. De patiënt zal dan minder vaak onterecht al bij de specialist zitten of onterecht nog bij de huisarts. Huisartsen en specialisten van het CWZ werken al jarenlang goed en prettig samen. We hebben er dus alle vertrouwen in. /foto BN

3 ZORGNIEUWS [3] Afspraken tussen dokters Vaak wordt er méér geconstateerd bij de patiënt dan waarvoor hij bij de dokter komt. Dan roepen artsen elkaars hulp in. Want een chirurg heeft geen verstand van longziekten en een orthopeed niet van neurologische problemen. Collega-specialisten geven dan een medisch oordeel in een consult. Maar wanneer houdt de verantwoordelijkheid van de chirurg op en begint die van de longarts? Is het een eenmalig consult of vloeit er ook een behandeling uit voort? En bij wie kan de patiënt terecht? Daarover zijn nu duidelijke afspraken vastgelegd in de procedure Hoofd- en medebehandeling en consultfunctie. Neuroloog Wim Mulleners trok de kar. Wat is de essentie van de nieuwe procedure? We hebben een onderscheid gemaakt tussen een eenmalig consult en een consult waarop medebehandeling volgt. De medisch-inhoudelijke argumenten van het consult bepalen of medebehandeling noodzakelijk is. Voor zowel consult als medebehandeling is nu de consultverlener verantwoordelijk. De termijn tussen de aanvraag en het verlenen van een consult hebben we vastgesteld op maximaal twee werkdagen. Is het spoed, dan gaat het in onderling overleg. Verder is nieuw dat de consultverlener zorgt voor de informatie richting de hoofdbehandelaar én de patiënt. In de praktijk verwacht ik dat de consultverlener de medebehandeling vaker gaat inrichten als een extra polibezoek. In feite wordt de medebehandelaar dan voor dat deel van de zorg hoofdbehandelaar. Supersnelle transfers In 2006 hielden elke dag 22 patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hadden, toch een bed bezet in afwachting van een plaats in een verpleeghuis. In 2007 is dat aantal afgenomen tot 9,1. Monique Royen, manager van onder meer het transferpunt: Een geweldig resultaat, mede dankzij de ploeg van het transferpunt. Zij zitten er bovenop om de juiste nazorg voor de patiënt te regelen. Bij opname wordt nu al besproken wanneer de patiënt naar huis kan en welke zorg hij dan nodig heeft. Elke afdeling heeft daarvoor een nazorgcoördinatieoverleg. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de twintig overbruggingsbedden in verpleeghuis Margriet, waar de patiënt terecht kan tot het verpleeghuis van de eerste voorkeur een plaats vrij heeft. Wat heeft de patiënt er aan? Betere afstemming over zijn verschillende medische problemen en duidelijkheid over wie de hoofdbehandelaar is. En een betere informatievoorziening. De voordelen strekken zich trouwens ook uit tot verpleegkundigen én verwijzers. Die weten vanaf nu ook veel beter wie ze waarop kunnen aanspreken.

4 [4] KORT NIEUWS Zorgdomein Met Zorgdomein verwijzen inmiddels 170 huisartsen (72 praktijken) elektronisch naar het CWZ. In 2008 staat het nodige op stapel. Denk aan de uitbreiding van het CWZ-aanbod in Zorgdomein, de nieuwe module eerstelijnsdiagnostiek en de start van de tweede ronde werkgroepen. Sinds de invoering van Zorgdomein zijn tienduizend patiënten verwezen, zo n 400 per week. Het meest naar KNO, orthopedie, oogheelkunde, chirurgie en neurologie. Inmiddels is het reguliere aanbod voor alle specialismen opgenomen, maar ook semi-spoed (waar gewenst), spoedverwijzingen en de bestaande Jonkerbosafspraken. Vanaf 3 maart 2008 wordt het bestaande aanbod uitgebreid met (combinatie)verwijzingen voor chirurgie, longgeneeskunde en orthopedie. Vanaf 31 maart volgt het uitgebreide aanbod van KNO, oogheelkunde en urologie. Voor vragen of opmerkingen over Zorgdomein is coördinator huisartsenzaken Dick Munsterman beschikbaar via Kinderen snel aan de beurt Kindergeneeskunde startte ruim een jaar geleden een verbeterproject. De toegangstijd voor de polikliniek was meestal meer dan 4 weken en daarmee langer dan gewenst. Alle kinderen die de huisarts verwijst horen binnen twee weken gezien te worden, zo vond men. Verder was men niet tevreden over het feit dat afspraken regelmatig moesten worden verzet en dat de huisartsen lang moesten wachten op het eerste bericht. De problemen zijn nu uit de lucht. Alle kinderen zijn binnen twee weken aan de beurt. Het verzetten van afspraken is sterk verminderd en huisartsen krijgen op dezelfde dag een voorlopig bericht. Ook het bericht na afronding van diagnostiek en start van behandeling volgt nu veel sneller. Campagne handhygiëne Het CWZ doet er alles aan om de eigen medewerkers te attenderen op het belang van goede handhygiëne ter voorkoming van de overdracht van virussen en bacteriën. Zelfs in de koffie- en toiletpauzes. Er zijn duizenden wegwerpbekertjes voor koffie en thee verspreid met daarop het campagnelogo voor goede handhygiëne. Op de toiletten hing wc-papier met de campagneboodschap. Daarnaast zijn de afgelopen maanden prikkelende posters opgehangen die medewerkers moeten aanzetten om hun handen nog beter te desinfecteren met een alcoholoplossing, in plaats van het minder veilig geachte wassen met water en zeep. De campagne wordt aangevoerd door hoogleraar infectieziekten prof. dr. Andreas Voss, tevens arts-microbioloog in het CWZ. In de loop van dit jaar gaat de campagne over in een regio-campagne.

5 OVER HET CWZ [5] Op weg naar Delft Voorzitter van de raad van bestuur Jaap van den Heuvel wordt per 1 maart de nieuwe topman van de Reinier de Graaf Groep in Delft. Van den Heuvel werkte drie jaar bij het CWZ. Ik ben tevreden over wat er de afgelopen jaren is bereikt. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de kraamsuites en de Waalsprong. Wat betreft de verwijzers is er ook het nodige verbeterd. We hebben een goede onderlinge verstandhouding met de huisartsen in de regio. Bovendien zijn we gestart met verwijzen via Zorgdomein. En dan hebben we recentelijk nog de wederzijdse intentieverklaring getekend over de komst van de huisartsenpost naar het CWZ. Kortom: Nijmegen en het CWZ associeer ik met vriendelijke gastvrije mensen, die als het er op aankomt met elkaar mooie dingen voor elkaar krijgen. Specialistenbrief elektronisch Momenteel krijgen 310 huisartsen de specialistenbrieven zowel via life line als per post. Die mogelijkheid bood het CWZ in de overgangsfase naar elektronische berichtgeving. Nu geeft het merendeel van de huisartsen echter de voorkeur aan elektronisch verkeer. Daarom heeft het CWZ na overleg met de commissie 1e 2e lijn besloten om met ingang van 1 april te stoppen met de verzending per post. Dan krijgen de huisartsen van alle specialismen, m.u.v. cardiologie en neurochirurgie, de brieven elektronisch toegestuurd. Het is de bedoeling om deze laatste specialismen ook aan te sluiten op life line, zodat dit jaar alle communicatie elektronisch zal plaatsvinden. Bij vragen kunt u contact opnemen met Dick Munsterman, telefoon (024) of mailen, Veilig ooievaarsnest Is buiten kantooruren de kans dat een baby overlijdt na een ziekenhuisbevalling groter? Ja stelden twee gynaecologen onlangs in Medisch Contact. Volgens onderzoek is in ziekenhuizen de kans dat een pasgeboren baby overlijdt s nachts 23 procent hoger dan overdag. In het weekend zou de sterftekans 7 procent hoger zijn. Hoe zijn de statistieken in het CWZ? Gynaecoloog Jan Sporken vergeleek de landelijke resultaten met de CWZregistratie, uitgaande van dezelfde jaren ( ) en criteria. Samengevat: van in totaal 14 overleden baby s stierven er 6 overdag, 3 s avonds en 1 s nachts. In de weekenden overleden er 0 overdag, 2 s avonds en 2 s nachts. In 11 van de 14 gevallen was bij de bevalling een gynaecoloog aanwezig. Conclusie: de sterftekans is s nachts of in het weekend pertinent niet groter dan overdag. /foto RM

6 [6] OVER HET CWZ Warm onthaal voor CWZ Waalsprong Op 12 december opende burgemeester Thom de Graaf de buitenpoli van het CWZ in Oosterhout. Ruim vijfhonderd buurtbewoners, huisartsen en CWZ ers woonden het openingsfeest bij. Ondanks het koude decemberweer was de sfeer warm dankzij het enthousiasme van de aanwezigen, de live muziek, grappige acts, warme poffertjes, erwtensoep en glühwein. Een impressie. Rosalinde de Vries, inwoner Oosterhout: Superhandig deze poli dichtbij. Ik ging altijd naar Arnhem, maar nu hoef ik de Rijnbrug niet meer over als ik een specialist nodig heb. Jaap van den Heuvel, bestuurder CWZ: Na veertien jaar praten hebben we deze fantastische buitenpoli. Ik hoop dat we patiënten hier goed kunnen helpen. Thom de Graaf, burgemeester Nijmegen: Gefeliciteerd met deze belangrijke voorziening die winst betekent voor iedereen. Geen wachttijden Ook patiënten van buiten het Waalspronggebied zijn welkom bij de poli CWZ-Waalsprong in Oosterhout. Huisartsen kunnen hun patiënten attenderen op deze mogelijkheid. Patiënten geven dan bij het maken van een afspraak aan dat zij graag naar de Waalsprongpoli wensen te gaan. Er zijn geen wachttijden. Verder is de parkeergelegenheid er voldoende en gratis. De routebeschrijving staat op Veertien specialismen verzorgen poliklinische spreekuren in de buitenpoli, daarnaast zijn er mogelijkheden voor röntgen- en bloedonderzoek. Betty van Pommeren, CWZ-medewerker op de poliklinische OK: Ik woon zelf in Elst en zou hier graag werken als er ook poliklinische ingrepen worden verricht. Voor de mensen uit deze omgeving is de poli een uitkomst. Nooit meer in de file! Wil van den Bosch, huisarts in Lent: Goed dat het CWZ vanuit deze tijdelijke, overigens vriendelijke huisvesting begint. Eerst maar eens zien hoe de loop is. Van hieruit kunnen we een verdere samenwerking prima onderzoeken. Denk aan het gezamenlijk gebruik van röntgenvoorzieningen. Jonkerbosdag 21 mei Dit jaar wordt de Jonkerbosdag gehouden op 21 mei van uur tot uur in de aula van het CWZ. De drie thema s zijn: palliatieve zorg; beleid na hartfalen en Zorgdomein.

7 PERSONALIA [7] Nieuwe stafleden Met ingang van 1 september 2007 is Kochoi Wong als zevende oogarts toegetreden tot de maatschap oogheelkunde en daarmee tot de vereniging medische staf. Wong, geboren in Hong Kong en opgegroeid in Nederland, studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn opleiding tot oogarts volgde hij aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Werkervaring bouwde hij op in de Isala Klineken in Zwolle en in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Wong s aandachtsgebieden zijn cataractchirurgie (staaroperaties) en oculoplastische chirurgie (operaties aan oogleden, traanwegen en de oogkas). Sinds 1 augustus 2007 is mdl-arts Nieves Aparicio Pages medische staflid. Geboren in het Spaanse Calella, volgde zij aldaar haar middelbare school, waarna zij geneeskunde studeerde aan Universidad Central de Barcelona. Haar huwelijk met een Nederlander zorgde voor de verhuizing naar Nederland. De eerste jaren werkte zij als arts-onderzoeker in het Academisch Ziekenhuis Leiden. Zij rondde zij in 1989 haar proefschrift af. Aparicio is in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam opgeleid tot internist en daarna tot mdl-arts. Zij sloot in 2000 haar opleiding af in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis en was daar de laatste jaren werkzaam als mdl-arts. Orthopedisch chirurg Sander Koëter is met ingang van 1 januari 2008 toegetreden tot de medische staf. Na de middelbare schooltijd in Ancaster, Canada en het gymnasium in Haren, studeerde hij geneeskunde aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Onderzoekservaring deed hij op in Davos, Zwitserland en aan de Baylor University, Dallas,Texas in de VS. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg deed hij in het UMCN Sint Radboud, het Rijnstate in Arnhem en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Tijdens zijn opleiding is hij gepromoveerd op de behandeling van patella instabiliteit (luxaties en subluxaties) en patella sporings problemen. In het CWZ zal zijn aandacht naast de algemene orthopedie uitgaan naar de orthopedische behandeling van knieproblemen, de bovenste extremiteit en de behandeling van sportblessures. HUISARTSENDIAGNOSTIEK Onderhoud apparatuur Het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre biedt huisartsen de mogelijkheid om apparatuur jaarlijks te laten controleren op de werking. Een extern bedrijf maakt hiervoor, op basis van een abonnementstarief een afspraak met de praktijk. Tijdens het onderhoud worden de apparaten gecontroleerd en op correcte werking getest. Eventuele reparaties worden, indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd. Alleen de gebruikte onderdelen worden extra berekend. Heeft u belangstelling? Meld u aan via of telefonisch

8 [8] PERSONALIA Huisartsen Sinds 17 december 2007 zijn de volgende huisartsen verhuisd naar Medisch Centrum St. Anna, St. Annastraat 180: J. Muskens, H. Scholten en I. de Vries van St. Annastraat 282; A. Baltussen en N. Vlaar van St. Annastraat 228; R. Olearnik van Willemsweg 251 en E. van der Put van Heyestraat 20. Het telefoonnummer voor intercollegiaal overleg voor de praktijk van huisarts Frits Jansen is gewijzigd. Het nieuwe nummer is (024) (was ). Met ingang van 1 februari heeft M.A.J. Janssen zijn werkzaamheden als huisarts beëindigd. Zijn opvolgster, mevrouw E.D. Herberts zet op hetzelfde adres de praktijk voort: Berg en Dalseweg BT. Verloskundigen Sinds 1 januari 2008 is het team van de verloskundige praktijk Nijmegen-West veranderd. De volgende verloskundigen zijn werkzaam: Rianne Aalbers-Dinnessen, Danëlle Elemans, Hanneke Tenback en Dirma Pijl-Folmer. In het huidige verwijzersboekje 2007/2008 staat een foutief en internetadres vermeld. De juiste gegevens zijn: en Stafbestuur stelt zich voor Internist/nefroloog Marc ten Dam (op de foto v.l.n.r.) is sinds 9 januari voorzitter van het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hij was al bestuurslid, maar neemt nu de voorzittershamer over van anesthesioloog Huub Jessen. Chirurg Andries Werre continueert zijn activiteiten. Nieuw in het stafbestuur zijn kinderarts/kinderpulmonoloog Peter Gerrits en dermatoloog Hans Alkemade. Ook klinisch chemicus Jos van der Stappen blijft lid Overig van het stafbestuur. De bestuursleden vertegenwoordigen de ruim 160 CWZ-specialisten. Alle beleidsvorming die te maken heeft met medisch specialistische zorg in het CWZ passeert het stafbestuur. Daarom werkt het stafbestuur nauw samen met onder andere de Raad van Bestuur. [Colofon] Het Nieuwsbulletin wordt vijf maal per jaar verstuurd naar huisartsen, apothekers, verloskundigen, arbo-artsen en overige verwijzers in de regio en alle medische specialisten van het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis. Redactie: D. Munsterman (coördinator huisartsenzaken) en M. van den Brink (eindred.) Foto s: Bart Nijs fotografie, R. Martens. Ontwerp: Nies en partners bno. Druk: Thieme Nijmegen. CWZ, afdeling communicatie (C04-02), postbus 9015, 6500 GS Nijmegen,

Open Dag Special. Verder in dit magazine: Open Dag Special 2014. Jubileumjaar. Activiteiten op de Open Dag. Bevallen in het LangeLand

Open Dag Special. Verder in dit magazine: Open Dag Special 2014. Jubileumjaar. Activiteiten op de Open Dag. Bevallen in het LangeLand Open Dag Special 2014 Verder in dit magazine: Jubileumjaar Activiteiten op de Open Dag Bevallen in het LangeLand U vraagt?...wij zorgen! U wilt zo lang als verantwoord Directzorg is een regionale op uzelf

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

elkom Hij vond in een greppel een pakketje kranten Neem mee! Welke medicijnen gebruikt u? vragen aan Brenda van Gent Muziek

elkom Hij vond in een greppel een pakketje kranten Neem mee! Welke medicijnen gebruikt u? vragen aan Brenda van Gent Muziek Te ast Neem mee! Hét blad van het 10 vragen aan Brenda van Gent Muziek op de OK Welke medicijnen gebruikt u? Vondeling Erik Greefkes vertelt: Hij vond in een greppel een pakketje kranten elkom hart voor

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderenzorg Meldpunt ouderenzorg 10 Transmurale zorgbrug 10. Regioregie Anders Beter Patiëntbewustzijn 11

Nieuwsbrief. Ouderenzorg Meldpunt ouderenzorg 10 Transmurale zorgbrug 10. Regioregie Anders Beter Patiëntbewustzijn 11 April 2015 April 2015 Met pijn in de buik Met pijn in de buik Fusie Atrium-Orbis Fusie Atrium-Orbis Patiëntbewustzijn Patiëntbewustzijn Artrose Arts-onderzoeker Arts-onderzoeker Meldpunt ouderenzorg Meldpunt

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts Jaargang 10 Nummer 3 Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen September MAGMA 2004 O N S B I N N E N S T E B U I T E N DE LEVER Bewaardossier voor de huisarts C O L O F O N

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk www.hetroermoetom.nu dokter omslag.indd 1 27-05-15 15:14 Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid

Nadere informatie

Wie doet het met wie in de zorg?

Wie doet het met wie in de zorg? Capita selecta: samenwerking en uitbesteding van (medisch) ondersteunende diensten kpmg gezondheidszorg Wie doet het met wie in de zorg? Het jaarlijkse overzicht van bestuurlijke samenwerking tussen Nederlandse

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID

EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID EINDE AAN DE GROEI STICHTING RECHTSBIJSTAND ASIEL NOORDOOST-NEDERLAND LEGAL AID JAARVERSLAG 2001 PROFIEL De Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) Noordoost-Nederland opereert in het oosten en noorden van

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie