Thesisvoorstellen Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek"

Transcriptie

1 Thesisvoorstellen Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen vanuit het standpunt van een ingenieur. De focus ligt op de technische aspecten van architectuur zoals draagsystemen, bouwfysica, installaties en leidingen, akoestiek en licht. Deze onderwerpen worden op multidisciplinaire wijze benadered om de algehele performantie en duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving te beoordelen en te verbeteren. Het onderzoek dat momenteel gebeurt aan de Afdeling Architectural Engineering kan ingedeeld worden in verschillende onderzoekslijnen: Bouwmethodiek duurzaam & aanpasbaar bouwen bouwsystemen & open industrialisatie typologische & programmastudies structureren van gegevens voor bouwsector Structureel ontwerpen structurele optimalisatie link tussen vorm en constructie klassieke en innovatieve methodes voor het berekenen en ontwerpen van structuren geschiedenis van het structureel ontwerpen Building information modeling historische reconstructies van gebouwmodel naar levenscyclusanalyse realtime evaluatie van BIM-modellen De voorgestelde thesisonderwerpen komen voort uit deze onderzoekslijnen. Eigen voorstellen die hierbij aansluiten zijn ook mogelijk, net zoals hybride thesissen waarbij één van de voorgestelde onderwerpen gecombineerd wordt met een ontwerp in één van de eindwerkstudio s. In beide gevallen is overleg met de betrokken promotor(en) uiteraard noodzakelijk. Sommige thesisvoorstellen in deze bundel zijn in het Engels geformuleerd omdat ze ook openstaan voor Erasmusstudenten. Dat betekent echter niet dat de thesis in het Engels geschreven moet worden.

2 AE01 Duurzaamheidsevaluatie op wijkniveau Sustainability assessment at the neighbourhood scale level Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker Ir. Arch. Damien Trigaux Language of thesis: Dutch or English BWK, IRA In order to move towards a sustainable built environment, modern cities need to be planned and organized differently, focussing not only on the characteristics of individual buildings but also on the environment between buildings, i.e. open spaces and infrastructure works. The aim of this thesis is to assess sustainability at the higher scale level, using an integrated life cycle approach combining financial and environmental impact calculations (respectively Life Cycle Costing (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA)). The focus is the evaluation of infrastructure works (i.e. roads and utilities) and open spaces (i.e. green and paved areas). In a first step, a database of neighbourhood components will be elaborated. Different alternatives for roads, utilities, green and paved areas will be analysed and compared based on the integrated life cycle approach. In a second step the developed database will be used for the analysis of one or more selected neighbourhoods. Based on the evaluation results priorities will be identified for improving sustainability of the case study. The eco-neighbourhood Hammarby Sjöstad in Malmö (Sweden)

3 AE02 Duurzaamheidsevaluatie van wijkverwarming Sustainability assessment of district heating Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker, Prof. Dirk Saelens Damien Trigaux Number of students: 2 Language of thesis: Dutch or English BWK, IRA In order to improve the energy efficiency in the built environment, new technical concepts have been developed focusing on collective heating systems and district heating. The aim of this thesis is to evaluate the sustainability of those systems based on an integrated life cycle approach, combining financial and environmental impact calculations (respectively Life Cycle Costing (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA)). In a first step, an existing assessment method for buildings (including the impact of individual heating systems) will be extended to integrate collective heating systems. Next to the impact of the constituting technical components, specific attention will be paid on the calculation of the impact resulting from the energy consumption. In a second step, the extended method will be used to analyse one or more selected neighbourhoods considering individual and district heating. Based on the evaluation results, recommendations will be formulated to improve the different heating systems. Schematic representation of district heating

4 AE03 Levenscyclusanalyse van het gebruikerstransport in wijken Life Cycle Assessment of commuter transport in neighbourhoods. Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker Ir. Arch. Damien Trigaux Language of thesis: Dutch IRA Tijdens de lange gebruiksfase van woningen bepaalt de inplanting van ons woningbestand en het aanbod aan mobiliteitsvoorzieningen, de manier (wagen, fiets, openbaar vervoer) en afstand van onze verplaatsingen. De bedoeling van deze thesis is de milieubelasting na te gaan van het gebruikerstransport in een wijk en suggesties te maken omtrent mogelijke verbeteringen bij het inrekenen van deze milieubelasting. De methodologie die hierbij gebruikt wordt is een levenscyclusanalyse (LCA). In eerste instantie wordt op basis van statistische gegevens het personentransport in de Belgische context geanalyseerd (welke voertuigen worden gebruikt en wat zijn de afgelegde afstanden). Hierbij wordt de invloed onderzocht van de wijkinplanting en de aanwezige mobiliteitsvoorzieningen (aanbod aan openbaar vervoer, fietsinfrastructuur ) op de mobiliteitsprofiel van de bewoners. In tweede instantie wordt op basis van de resultaten van de statistische analyse een methode ontwikkeld om op een gestandaardiseerde wijze de gemiddelde milieubelasting van het gebruikerstransport in een wijk te berekenen. Deze methode wordt dan in een laatste stap toegepast op een aantal concrete case studies. Hierbij dient nagegaan te worden aan de hand van een gevoeligheidsanalyse hoe belangrijk aannames zijn voor de resultaten en wat de belangrijkste verbeteringen zijn om de milieubelasting van het gebruikerstransport in wijken te beperken. Verschillende mobiliteitsvoorzieningen

5 AE04 Duurzaamheidsevaluatie van het waterverbruik in wijken Sustainability assessment of water use in neighbourhoods. Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker Damien Trigaux Language of thesis: Dutch or English BWK, IRA Buildings in Europe are responsible for about 30% of the total water use. In order to reduce the water consumption different measures can be taken like the use of water-efficient appliances, the reuse of rain water or the reuse of grey water. Some measures can be implemented at different levels going from individual systems in buildings to collective systems at the neighbourhood scale (e.g. rain water collection at the neighbourhood level).the aim of this master thesis is to assess the sustainability of those measures based on an integrated life cycle approach, combining financial and environmental impact calculations (respectively Life Cycle Costing (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA)). In a first step the existing assessment method will be extended with a detailed calculation of the water consumption in buildings (including the impact of water-efficient appliances and reuse of rain and grey water). In a second step the extended method will be used to evaluate the impact of water saving measures in the context of a specific neighbourhood. Based on the evaluation results, recommendations will be formulated to reduce the impact of water use in neighbourhoods. Water use in buildings

6 AE05 Bepaling geometrische randvoorwaarden voor een optimale passiefwoning Analysis of the geometric boundaries for an optimal passive house Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker Ir. Arch. Damien Trigaux Language of thesis: Dutch IRA Vanaf 2020 wordt de passiefstandaard als norm opgelegd voor nieuwbouw woningen in België. Uit voorgaand onderzoek bleek echter dat dit niet het optimum is voor de huidige manier van bouwen in België. En dit noch vanuit financieel noch vanuit milieu oogpunt. De doelstelling van de thesis is te analyseren voor een bepaald woningtype bij welke geometrische kenmerken de passiefstandaard optimaal is. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele vaste randvoorwaarden (zoals oriëntatie, ligging, beschaduwing). De analyse wordt uitgevoerd vanuit financieel en milieu oogpunt. Gezien het energieverbruik een belangrijke factor is, wordt deze op verschillende manieren geraamd: statisch via EPB en PHPP, dynamisch via EnergyPlus. Op basis van de analyse worden aanbevelingen geformuleerd voor bouwvoorschriften voor toekomstige nieuwbouw woningen. Verschillende abstracte gebouw-layouts

7 AE06 Monetariseren van milieueffecten Monetisation of environmental impacts Prof. Frank De Troyer, Prof. Karen Allacker Damien Trigaux Language of thesis: Dutch IRA Via LCA (Life Cycle Assessment) worden vele milieueffecten (opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen en verzuring en vermesting van de bodem, ) in beeld gebracht. Als elke milieubelasting van één oplossing lager is dan voor een ander alternatief is kiezen eenvoudig, maar meestal scoort één oplossing beter op bepaald aspecten en minder goed op andere. Een mogelijkheid om te komen tot een één-getal-score is alle milieueffecten uit te drukken in milieukosten. Zo wordt uitgedrukt wat het zou kosten om een effect te voorkomen, om het te herstellen of om het te compenseren (dit wil zeggen een ander proces dat hetzelfde milieueffect heeft te verbeteren zodat de verbetering net zo groot is als het oorspronkelijke effect). Uiteraard zal men steeds de goedkoopste oplossing kiezen tot zover dit mogelijk is. Indien men de milieuschade zou doorrekenen via een belasting op de toegevoegde milieuschade zou de eindgebruiker deze moeten betalen. De opbrengst hiervan moet dan toelaten de milieuschade weg te werken. Ideaal wordt ze in die mate weggewerkt dat het ecologisch systeem onbeperkt kan blijven functioneren. Praktisch kan het zijn dat een maatschappij bereid is te betalen tot een bepaalde reductie van de milieulast ( Willingness to pay ). Rond dit concept van milieukosten (dit zijn de kosten die nu doorgeschoven worden naar de maatschappij of de toekomstige generaties) zijn recent vele benaderingen gepubliceerd. Men wenst deze extern afgewentelde kosten te internaliseren om zo beslissingen in heel de productieketen te sturen. Doel van deze thesis is de stand van zaken kritisch samen te vatten. Milieukosten per m² vloer voor verschillende milieubelastingen, uit rapport Milieugerelateerde Materiaalprestaties van gebouwelementen, OVAM, Mechelen, 2011,

8 AE07 De ecologische voetafdruk van een bijna-nulenergie gebouw in vergelijking met andere sets van indicatoren The Environmental Footprint of a nearly zero energy building - in comparison to other indicator sets prof. K. Allacker, prof. N. De Temmerman (VUB) Damien Trigaux, Wim Debacker (VITO) Language of thesis: English Project link: IRA, BWK GT, VUB Thesis in the framework of WISBA (Wienerberger Sustainable Building Academy) The European Commission has recently (April 2013) adopted a method for the calculation of the life cycle environmental impact of products, entitled the Product Environmental Footprint (PEF). This is an important step in the aim to measure environmental impacts in a harmonised way in Europe. The indicators used in this method however differ from the ones in another important European standard related to buildings, the EN Some indicators, such as loss of biodiversity due to land use, are moreover lacking in both methods. The aim of this research is to test the PEF methodology (provided in an Excel tool) in the context of buildings, and more specifically to a nearly zero energy building (passive standard in Belgium) as is the required standard for new buildings in Europe from 2020 onwards. Although the analysis starts from a specific real case, one should strive to more general conclusions and recommendations by testing several alternatives. Hence, selected alternative techniques for the specific dwelling will be studied in order to cover a broad range of building materials and different lay-out types. Assumptions will be made regarding the unknown long life span and end-of-life of the building and via sensitivity analyses the robustness of the results will be evaluated. For the analysis LCA-software and excel will be used for the calculations. The underlying sources and hypotheses should be analysed. In combination with a literature study (e.g. other LCA studies of nearly zero energy buildings) and a critical interpretation is expected and conclusions/recommendations will be formulated in that line. During the research the student will gain knowledge in nearly zero energy building (i.e. concept, building techniques), environmental impact assessment and life cycle approach. Moreover, through the WISBA workshops, knowledge and experience will be exchanged with students from other universities working on the same and similar topics. This thesis topic is situated within WISBA, which means that besides the individual thesis-work at the KU Leuven, there is also an international component: during 5 workshops (at different locations) you will work together with 4-6 international students who are working on the same topic. Further information: References [1] EC. (2013). Annex II: Product Environmental Footprint (PEF) Guide to the COMMISSION RECOMMENDATION on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. European Commission. [2] EN:15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business. European Committee for Standardisation; 2012.

9 AE08 Duurzaam her-ontwerpen van arbeiderswoningen in verschillende contexten Sustainable re-design of workers homes in different contexts Prof. Karen Allacker, Dr. M. Dubois (Policy Research Centre for Sustainable Materials) NN Contactperson(s): Language of thesis: Dutch or English IRA The existing building stock forms a major challenge in the aim to move towards a more sustainable built environment. It is responsible for the largest part of the energy consumed in buildings and requires a tailor-made approach due to its context-specificity (e.g. climatic context, micro-climate, building typology, building age, legislative constraints, technical constraints, user behaviour, type of investor). This thesis contributes to this challenge by focusing on a widely spread dwelling typology: the small workers homes built before 1945 in urban contexts (Figure 1). Several options for the further use of this type of dwellings will be investigated such as basic renovation measures (i.e. improved insulation, technical services, air tightness); major refurbishment (i.e. redesign of the rooms, extensions, etc.) according to current comfort requirements; demolition and new built; and redesign of several houses at once (e.g. changing two buildings into a larger single building). For each of the design alternatives, a life cycle assessment and life cycle costing analysis will be made (based on available information) to check the consequences on the environment and cost. The analysis should furthermore include an analysis of current financial incentives to stimulate renovation compared to new-built and critically evaluate if revisions would be preferable from a sustainability point of view (i.e. based on the environmental analysis). The methodology will be based on research by design and analytical assessments, using LCA-software and excel. The comparative analysis in combination with a literature study (i.e. other renovation studies) will allow to formulating conclusions/recommendations to transform the worker houses in a sustainable and cost effective way. Recommendations regarding policy incentives will furthermore be drawn. During the research the student will gain knowledge in renovation concepts, environmental impact assessment, and life cycle costing. Illustrative examples of workers houses in Dendermonde, Belgium (http://blog.seniorennet.be)

10 AE09 Van CO2 naar ecologische voetafdruk van steden From carbon to environmental footprint of cities Prof. Karen Allacker Damien Trigaux or 2 Language of thesis: Dutch or English IRA Life cycle assessment (LCA) is an internationally accepted approach for the calculation of the environmental impact of products. The LCA method can rather be seen as a general framework that can be implemented in several ways (depending on the goal of the study). In consequence, several implementations exist in current practice, ranging from single-indicator assessments (e.g. estimating the life cycle Greenhouse Gas (GHG) emissions of a product) to more comprehensive assessments (e.g. including a list of relevant environmental impacts such as global warming, acidification, respiratory effects, land use, etc.) Comprehensive LCA studies have been carried out at the building level and have proven to potentially lead to different decision taking than where GHG emissions alone are the focus. Experience in comprehensive LCA approach at the higher scale levels (i.e. cities or urban fragments) is still very limited. Building on the experience at the building level, it is suspected that such a comprehensive LCA approach at higher scale levels will also lead to different decision taking. The objectives of this thesis are to extend current environmental LCA of cities (mainly focusing on the GHG emissions) to the 14 environmental impact categories recommended by the European Commission in their recently adopted Environmental Footprint. The aim is to test a more complete accounting and to develop better descriptions of the functional and operational implications of urban infrastructure. The aim is furthermore to identify the needs for further research regarding LCA of cities. The methodology used in this thesis consists of a literature study of existing LCA methods/studies at the higher scale levels, such as the pilot version of the Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions (GPC) [2012] and the UM-LCA approach [Goldstein et al. 2013, Pauliuk et al. 2013]. Based on the literature study, a method will be selected and extended or a new approach will be proposed and implemented to a case study (i.e. neighbourhood or city level). References [1] Allacker, K., De Troyer, F. (2013). Moving towards a more sustainable Belgian Dwelling stock: the passive standard as the next step? Journal of Green Building, 8 (2): [2] European Commission. Annex II: Product Environmental Footprint (PEF) Guide to the Commission Recommendation on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. European Commission; 2013 [3] [4] Goldstein B, Birkved M, Quitzau MB, Hauschild M (2013). Quantification of urban metabolism through coupling with the life cycle assessment framework: concept and development and case study. Environmental Research letters 8 (14pp). [5] Pauliuk S, Sjöstrand K, Müller DB (2013). Transforming the Norwegian dwelling stock to reach the 2 degrees celsius climate target: Combining material flow analysis and life cycle assessment techniques. Journal of Industrial Ecology, 17, (4):

11 AE10 Vergelijkende levenscyclusanalyse van bouwblokken op basis van kurk Comparative life cycle assessment of building blocks based on cork prof. K. Allacker, prof. H. Janssen NN or 2 Language of thesis: Dutch or English IRA BTO, BWK GT In a quest to counteract the global climate change and resource depletion challenges, the building industry has a keen interest in rapidly renewable materials. Rapidly renewable materials, with straw or bamboo as well-known examples, are said to have enormous potential to come to a more sustainable built environment (see for additional information). Cork the bark of the cork oak which can be harvested every 10 years is another example, with potential uses ranging from insulation material to cladding solution (see the illustrations below). A novel application of cork is its use as a building block, in which expanded cork granules are bonded with a cementitious binder. These cork building blocks are promoted for their excellent combination of thermal and mechanical performance, as well as for their significant capacity for CO 2 fixation. This master projects aims at a comparative life cycle assessment (LCA) of such cork building blocks. In an introductory part, the mechanical and hygrothermal properties of cork building blocks are characterised, to define an appropriate functional unit (as comparative base) and to identify potentially equivalent products. This characterisation focuses on the blocks mechanical (elasticity modulus, compressive strength) and hygrothermal (thermal conductivity, capillary absorption coefficient) properties. In the key part, an LCA of the cork building blocks and the alternative function-equivalent blocks will be made. Such LCA study will allow evaluating the environmental impact of these blocks over their whole life cycle. All life cycle stages are covered, and the LCA study hence includes extraction of resources, production of materials, construction process, use stage, demolition, End-of- Life and all necessary transport. For all life cycle stages all input/output flows are inventoried and evaluated (e.g. energy use, harmful emissions, water use, land use) for the cork building blocks and its equivalent products. Special attention is given to carbon sequestration, both from a methodological and an analytical point of view. The project contains the following aspects: Review of the existing literature, to obtain a deeper and broader knowledge on all topics involved; Determination of the mechanical and hygrothermal material properties of the cork building blocks; Life cycle assessment of the cork building blocks, compared to function-equivalent building blocks; Concluding comparison and recommendations for further research Raw bark of cork oak (left), expanded cork insulation (centre), cork as cladding material (right) References [1] Vogtländer JG, van der Velden NM, van der Lugt P, 2014, Carbon sequestration in LCA, a proposal for a new approach based on the global carbon cycle; cases on wood and on bamboo, International Journal of Life Cycle Assessment 19:13 23.

12 AE11 Grondstof efficiëntie in de bouwsector op zoek naar een nieuw constructief ontwerp voor buitenwanden Resource efficiency in the building sector search for a new constructive design for outer walls prof. Karen Allacker, Prof. Niels De Temmerman (VUB) Damien Trigaux, Wim Debacker (VITO) Language of thesis: English IRA, BWK GT, VUB Thesis in the framework of WISBA (Wienerberger Sustainable Building Academy) and will be additionally guided by the Graz University of Technology, Austria. The construction sector requires the highest amount of material resources and produces more than 50% of the total waste amount. Beside energy efficiency, resource efficiency and closed loop economy will become one of the most important challenges for the entire construction sector. In a first step, the thesis shall highlight and compare the situation in 3 participating WISBA countries regarding the handling of material resources used in the building sector and describe the handling of European guidelines under local conditions. Mineral resources should be prioritised. Amongst other the following topics should be treated: material flows around the building sector (input output), availability and scarcity of mineral resources, annual demand for the building sector, strategic planning of public authorities regarding mineral resources, typical constructions of walls and floor slabs for: single family houses, apartment buildings, office and public buildings; and assessment concepts to evaluate the handling of material resources in the participating countries. In a second step, several constructive designs of (exterior) wall constructions and consequences for dismantling, separation and recycling will be investigated. These designs consist of existing well-known concepts, innovative recent concepts and eventually a newly developed design will be proposed. This thesis topic is situated within WISBA, which means that besides the individual thesis-work at the KU Leuven, there is also an international component: during 5 workshops (at different locations) you will work together with 4-6 international students who are working on the same topic. Further information:

13 AE12 Hernieuwbare energie op gebouw niveau en de hogere schaalniveaus LCA en LCC studie Renewable energy technologies at the building and higher scale levels LCA and LCC study Prof. Karen Allacker, Prof. Niels De Temmerman (VUB) Damien Trigaux, Wim Debacker (VITO) Language of thesis: English IRA, BWK, VUB Thesis in the framework of WISBA (Wienerberger Sustainable Building Academy) and will be additionally guided by the Warsaw University of Technology, Poland. The Directive 31/2010 on energy performance of buildings RECAST introduces new challenges for the whole construction industry across Europe. New energy requirements that have to be in power from 2020 (for new buildings) should follow the nearly zero energy principle NZEB. According to fore mentioned Directive nearly zero-energy building means a building that has a very high energy performance, in which the nearly zero or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby. These regulatory statements are setting demand for new construction and installation technologies. In a first step a literature study will be made on renewable energy technologies at the different scale levels in different countries. Based on this study, a selection will be made of technologies that will be investigated more in detail during the thesis. Both technologies at the building scale and higher scale levels will be included in the in-depth analysis. In a second step, an analysis will be made of the selected renewable energy technologies, focusing on both their environmental impact and financial cost, and considering their whole life span. This will be done through an LCA and LCC analysis of the selected technologies and these will be compared to current common practice. Finally, conclusions will be drawn and recommendations made, both regarding the findings of the analysis and regarding the needs for further research. This thesis topic is situated within WISBA, which means that besides the individual thesis-work at the KU Leuven, there is also an international component: during 5 workshops (at different locations) you will work together with 4-6 international students who are working on the same topic. Further information:

14 AE13 Topology optimization as a tool for structural design Topologische optimalisatie als hulpmiddel bij het ontwerpen van structuren Prof. Mattias Schevenels, Prof. Geert Lombaert Miche Jansen Language of thesis: Dutch or English Project link: Study line: IRA, BWK Numerical optimization is a powerful tool in the design of structures as it supports the designer in finding the best compromise between costs and performance, for example, when searching for the design with the highest stiffness for a given amount of material. Three optimization strategies are distinguished: size optimization, shape optimization and topology optimization. In the first approach, the designer preselects the shape of the structure and the dimensions of all the components (beam sections, plate thicknesses, ) are determined by means of optimization. Shape optimization is based on a parametric representation of the shape of the structure. It can use a small number of parameters (e.g. a single parameter, such as the height of a truss structure), or a very large number of parameters (e.g. the positions of all the nodes in the finite element model of a shell structure). The optimal parameter values are determined by means of an optimization algorithm. Topology optimization does not require any parameterization. The designer determines the area where the structure should or could be located, the loads to be carried, the locations of the supports, and the amount of available material. The best distribution of material in the specified area is determined by means of optimization. The figure below shows the design domain and boundary conditions for a topology optimization problem. The goal is to determine the structure which deforms as little as possible under the applied load. Initially, the available material is uniformly distributed in the design domain. The optimal distribution is then determined iteratively. A finite element analysis of the design is performed in every iteration and the deformation energy per element is determined. Next, the material is redistributed such that material is removed at locations where the deformations are small, and added at highly deformed areas. The solution of this optimization problem is not uniquely defined. The figure below shows two different optimized structures. Both designs correspond to a local minimum of the objective function, i.e. the displacement at the point load. Although the designs look quite different, the displacement at the point load is almost identical. Both designs can therefore be seen as mechanically equivalent and the designer can base his choice on arguments other than mechanical concerns.

15 The bottom design looks more balanced and is probably the preferred option. The design is obtained by redistributing the material in a different, relatively slow fashion. Several techniques are described in the literature which enable to control the minimal and maximal section or the length of the bars. Alternatively, it is also possible to directly influence the final design, for example, by altering the price of material in certain areas of the design domain. The goal of this thesis is to investigate how the designer can influence the optimization process and hence the optimized design. Which techniques are available? Do they allow for an accurate control by the designer? And, how can we improve these techniques?

16 AE14 Topology optimization of the roof structure of the British Museum Topologische optimalisatie van de dakstructuur van het British Museum Prof. Mattias Schevenels, Prof. Geert Lombaert Miche Jansen Language of thesis: Dutch or English IRA, BWK Structural optimization is based on the application of numerical optimization techniques in order to determine the structure which forms the best compromise between performance (i.e. strength, stiffness) and cost (material usage, manufacturing costs, ecological footprint). An overview of the different optimization strategies is given in thesis proposal AE13. This thesis is focused on topology optimization. Optimization often leads to very efficient, but slender structures which are sensitive to buckling. It is therefore important to take into account the effect of geometric imperfections and buckling in the optimization (e.g. by imposing a minimal buckling resistance for the design). The stability of the design can be assessed by means of a simplified linear buckling analysis or a geometric nonlinear model. The goal of this master thesis is to propose an alternative design for the roof of the British Museum. The structure is a grid-shell, i.e. a shell structure consisting of a grid of truss elements. In the framework of this thesis, it will be investigated whether a more efficient layout of the truss elements can be obtained by means of topology optimization while taking into account the risk of buckling. References [1]. M.P. Bendsøe and O. Sigmund. Topology optimization: theory, methods and applications. Springer, Berlin, second edition, 2004.

17 AE15 A SAND approach to topology optimization Simultane analyse en topologische optimalisatie van structuren Prof. Mattias Schevenels, Prof. Geert Lombaert Miche Jansen Language of thesis: Dutch or English IRA, BWK Structural optimization is based on the application of numerical optimization techniques in order to determine the structure which forms the best compromise between performance (i.e. strength, stiffness) and cost (material usage, manufacturing costs, ecological footprint). An overview of the different optimization strategies is given in thesis proposal AE13. This master thesis is focused on topology optimization. Two types of variables are typically distinguished in a topology optimization problem: the design variables which describe the geometry of the structure and the state variables which characterize the physical response of the structure. The design variables could be material densities (cf. proposal AE13), while the state variables usually correspond to the displacements of the structure in civil engineering applications. Topology optimization is classically formulated as a nested problem where the material densities are the optimization variables of the problem and the displacements are considered as variables dependent on the specific design. This means that a particular design is initially specified by the user and the corresponding displacements are determined by means of a finite element analysis. The optimization algorithm uses this information to modify the material densities in order to improve the current design. An optimized design is obtained by iteratively executing this procedure. The optimization algorithm utilizes the first-order derivatives of the cost and constraint functions to efficiently determine a following design step. The computational cost of the algorithm however is governed by the finite element analysis for the new design in every iteration step. In an alternative approach, both the material densities and the displacements are considered as independent optimization variables. In this case, the equilibrium equations are added as constraints in the optimization problem. In this way, the execution of a new finite element analysis can be avoided. It is expected that this type of simultaneous approach is particularly suitable for nonlinear mechanical problems, which require an iterative, and hence more costly, solution of the equilibrium equations. A disadvantage of the approach is the strong increase in the number of optimization variables and constraints in the problem. The application of an efficient optimization algorithm is therefore essential. The goal of this master thesis is to investigate the potential of a simultaneous design and analysis approach to topology optimization. For this purpose, a good comprehension of the classical nested formulation of topology optimization problem has to be established first. In the following step, the equivalent simultaneous formulation of the problem is investigated and implemented in MATLAB. Investigating the applicability of the existing optimization algorithms for problems with a large number of variables is an important part of this step. Finally, the formulation is extended to nonlinear equilibrium equations in order to efficiently take into account geometric nonlinear effects.

18 AE16 Evolutionary algorithms for structural optimization with buildability constraints Evolutionaire algoritmes voor structurele optimalisatie rekening houdend met bouwtechnische beperkingen Prof. Mattias Schevenels, Prof. Geert Lombaert Roxane Van Mellaert Language of thesis: Dutch or English IRA, BWK Large research efforts have been invested in structural optimization during the last 50 years: the number of papers published in this domain is enormous. Nevertheless, the application of these techniques remains limited in engineering practice. An important reason is probably the fact that the optimized designs often do not satisfy the buildability constraints that are present in practice. A manual postprocessing step is therefore required which can be burdensome, time-consuming (and hence expensive) and lead to sub-optimal designs. For example, the dimensioning of a truss girder consisting of steel hollow sections and welded joints sometimes uses the fully stressed design method. This is a pragmatic optimization method where the beam sections are iteratively modified until the allowed stress level is reached in every beam. This method leads (in particular circumstances) to the optimal design in terms of material usage. The method however is only able to check the stresses in the beams and the joints have to be checked manually afterwards. Furthermore, the configuration of the joints is infeasible in many cases due to the wall thickness being too small. This issue is typically solved by locally including a section with a larger wall thickness. Although this hardly affects the material costs, the manufacturing costs increase significantly since two welded joints have to be established in this setup. The manual postprocessing step can be avoided by taking into these buildability constraints (e.g. the requirements for welded joints) in the optimization problem. The main problem is however that the classical optimization algorithms are not well suited for these types of constraints: the algorithms usually rely on gradient information to determine the optimal design, but the buildability constraints are often non-differentiable. Since 1990 a multitude of optimization algorithms based on evolutionary algorithms have been developed. These methods all rely on some biological phenomenon, and they perform a random search in the parameter space in order to gradually evolve in the direction of the optimal design. Examples are simulated annealing [2], genetic algorithms [5], particle swarm optimization [7], the harmony-searchmethod [4], ant colony optimization [1], artificial bee colony algorithm [6] and the firefly algorithm [3]. Evolutionary algorithms do not use gradients and hence should in principle be applicable to optimization algorithms with buildability constraints. Moreover, they have the additional benefit of being easy to implement. Unfortunately, they are also very slow: these methods typically require thousands of analyses, and every analysis involves a complete finite element analysis of the design. The goal of this master thesis is to perform a critical investigation of the applicability of evolutionary algorithms for structural optimization. Which methods are available? Are they truly different or are these differences superficial? Are there any parameters which can improve the convergence rate? Which method is most suited to tackle the example problem described above? In order to find an answer to these questions, the methods first have to be implemented (in MATLAB and combined with the StaBIL toolbox) and afterwards, parameter studies have to performed. If the computational costs would turn out to be too excessive, it should be possible to employ the high performance computational facilities of the KU Leuven. References [1] J.A. Bland. Optimal structural design by ant colony optimization. Engineering Optimization, 33(4): ,2001.

19 [2] T. Elperin. Monte Carlo structural optimization in discrete variables with annealing algorithm. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 26(4): , [3] A.H. Gandomi, X.S. Yang, and A.H. Alavi. Mixed variable structural optimization using firefly algorithm. Computers & Structures, [4] K.S. Lee and Z.W. Geem. A new structural optimization method based on the harmony search algorithm. Computers & Structures, 82(9): , [5] S. Rajeev and C.S. Krishnamoorthy. Discrete optimization of structures using genetic algorithms. Journal of Structural Engineering, 118:1233, [6] M. Sonmez. Discrete optimum design of truss structures using artificial bee colony algorithm. Structural and Multidisciplinary Optimization, 43(1):85 97, [7] G. Venter and J. Sobieszczanski-Sobieski. Particle swarm optimization. AIAA Journal, 41(8): , 2003

20 AE17 Structurele optimalisatie: kost- versus gewichtsminimalisatie Structural optimization: cost versus weight minimization Prof. Mattias Schevenels, Prof. Geert Lombaert Roxane Van Mellaert Contactperson(s): Language of thesis: Dutch or English IRA, BWK Optimization has become an important aspect in the design process of structures. The goal of structural design optimization is to design structures satisfying several constraints (volume, compliance, stresses ) using a minimum of resources (budget, materials, ecological footprint ). Three basic approaches of structural optimization can be distinguished depending on the type of design variables: size optimization (e.g. change cross-section dimensions), shape optimization (e.g. change height of a truss structure) and topology optimization (search for optimal material layout). In structural optimization, the target is often to minimize the total cost of the structure. Since the amount of material has a large impact on the cost of the structure, a traditional approach is to search for the design with minimum weight. However the amount of material cost from the total cost varies depending on the type of structure and the structure with minimum weight is not necessarily always the same as the structure with minimum cost. Sarma and Adeli [1] state that research to cost optimization would be an encouragement to use structural optimization in practice. Minimizing the total cost would not only lead to a more realistic structural design, but it would also lead to a saving of 7 to 26 percent compared to mass optimization, and even more for larger structures. However, Jalkanen [2] shows that the results of mass optimization and cost optimization could be the same for certain structures. The goal of this master thesis is to examine the difference in cost between a cost optimized and a weight optimized structure. This master thesis will start with a literature study on structural optimization. The main focus will be on mass minimization and cost minimization. A structure frequently used in practice (e.g. portal frames with thin walled profiles) will be considered; for this structure; all relevant Eurocode provisions will be implemented in MATLAB. Based on input from construction companies, the cost of the structure under consideration will be estimated as accurately as possible. The results obtained using cost optimization will be compared with the results obtained using mass optimization. References [1] K.C. Sarma and H. Adeli. Cost optimization of steel structures. Engineering Optimization, 32(6): , [2] J. Jalkanen. Tubular truss optimization using heuristic algorithms. PhD thesis, Tampere University of Technology, 2007.

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Wienerberger And Sustainability of The Wall Element Steven Vanden Brande

Wienerberger And Sustainability of The Wall Element Steven Vanden Brande 2009 - Steven Vanden Brande 2 What is sustainability of the wall element? - Sustainability requires a holistic approach : everything has to be taken into account as much as possible. (multi criteria analysis)

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC)

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) Title of the measure: HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) General description The Building Decree from 1992 already contained requirements for thermal insulation

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 In videolessen 35 en 36, worden 8 criteria behandeld waarmee kan worden vastgesteld hoe goed een model is in vergelijking tot een ander model voor de zelfde

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7.

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7. Take Home Assignment Introduction to Modeling Week 7. In chapter 7 of the lecture notes, we give 8 criteria to assess how good a model is, compared to another model for the same application. In this assignment,

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

380 kv cabling - Randstad North Ring

380 kv cabling - Randstad North Ring Sjouke Pieter Bootsma Senior manager Large Projects NL Randstad 380 kv: closing the ring Connection between: Maasvlakte (Rotterdam-area) and Beverwijk (Amsterdam area) Total investment 220 M + 650 M South-ring

Nadere informatie

Report for D-Sheet Piling 9.2

Report for D-Sheet Piling 9.2 Report for D-Sheet Piling 9.2 Design of Sheet Pilings Developed by Deltares Company: RPS advies en ingenieurs bv Date of report: 10/2/2013 Time of report: 4:03:39 PM Date of calculation: 10/2/2013 Time

Nadere informatie

Chromosomal crossover

Chromosomal crossover Chromosomal crossover As one of the last steps of genetic recombination two homologous chromosomes can exchange genetic material during meiosis in a process that is referred to as synapsis. Because of

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Chris E. Dutilh Stichting DuVo/Unilever Benelux Conferentie Winst uit Agrologistiek Monster, 16 februari 2009 Doelstelling DuVo-studie In beeld brengen of, en

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials:

Delft Applied Mechanics Course Statics. AE1-914 part I 29 October h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student Delft Applied Mechanics Course Statics AE1-914 part I 29 October 2007 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Study no.: Only hand in the answer

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Energy Renovation 2020

Energy Renovation 2020 Energy Renovation 2020 Luk Vandaele Belgian Building Research Institute Sustainable Energy Saving in Existing Housing Now Antwerp 14-10-2009 The Energy Renovation Programme 2020 By 2020 there will be no

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition :

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : The Differences between Men and Women Karine Garcia Eerste begeleider:

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar Toolbox for Circle Regions UrbanWINS Webinar 5-7-2017 Paul Mul paul.mul@rhdhv.com Programme Toolbox for Circle Regions How does it work? Some examples Case 1: Plastic factory city Almere Case 2: Circular

Nadere informatie

25% 57% NOx 25% PM. Strong foundations 24/06/2016. E-mobility. The transition towards sustainable mobility

25% 57% NOx 25% PM. Strong foundations 24/06/2016. E-mobility. The transition towards sustainable mobility E-mobility 25% The transition towards sustainable mobility Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo Director of Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre 57% NOx 25% PM 2 1 Billion Euro s per

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0048 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer constructieplug SXR / SXRL 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie