Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004"

Transcriptie

1 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Totale werkgelegenheid Werkgelegenheidsgroei Ontwikkeling absoluut Ontwikkeling relatief Fulltime vs parttime Werkgelegenheid naar geslacht Uitzendkrachten 9 3. Werkgelegenheid naar sector Ontwikkeling per sector Ontwikkeling 2004 per sector: stad versus Ommeland Werkgelegenheidsontwikkeling per sector Sectoren in kaart gebracht Werkgelegenheid naar gemeente Arbeidsplaatsen per gemeente De gegevens in perspectief Conclusies 20 Bijlage Onderzoeksmethode 21 Centrum voor Arbeid en Beleid 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de rapportage van het werkgelegenheidsonderzoek 2004 in de provincie Groningen. Elk jaar wordt in de provincie Groningen een werkgelegenheidsonderzoek gehouden onder alle daar gevestigde bedrijven en instellingen, waarbij de aard en de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand worden geïnventariseerd. In de gemeente Groningen wordt dit uitgevoerd door de gemeente zelf. Het werkgelegenheidsonderzoek in de overige gemeenten in Groningen is in 2004 in opdracht van de Provincie Groningen uitgevoerd door het Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB). Op basis van dit onderzoek zal in dit rapport een beeld geschetst worden van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de provincie Groningen. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten uit het werkgelegenheidsonderzoek geanalyseerd. Tot het onderzoeksgebied wordt de gehele provincie Groningen gerekend. Alle cijfers zijn inclusief uitzendkrachten tenzij anders vermeld. De werkgelegenheidscijfers over 2004 zijn ook te raadplegen op onze website Hans Gerritsen Gedeputeerde Economische Zaken Provincie Groningen Centrum voor Arbeid en Beleid 3

4 2. Totale werkgelegenheid 2.1 Werkgelegenheidsgroei Tabel 1: Werkgelegenheidsgroei provincie Groningen Werkgelegenheidsgroei provincie Groningen gemeente Groningen overige Groningse gemeenten ,6% -1,1% -0,1% ,7% -2,3% 0,8% ,9% 4,9% -0,8% ,5% 4,8% 0,6% ,0% 3,6% 0,6% Op 1 april 2004 waren er in de provincie Groningen personen werkzaam bij in totaal vestigingen. In vergelijking met 1 april 2003 houdt dit in dat de totale werkgelegenheid in de provincie is afgenomen met 0,6%. Dit is een iets kleinere afname dan in 2003 toen de werkgelegenheid met 0,7% afnam. Dit zou erop kunnen wijzen dat aan de daling een einde is gekomen en dat voor de komende jaren wellicht een positieve ontwikkeling verwacht kan worden. Figuur 1. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid afgenomen met 1,1%, terwijl de werkgelegenheid in de rest van de provincie is afgenomen met 0,1%. Ook vorig jaar nam de werkgelegenheid in de stad al sterk af (2,3%) terwijl er toen in de overige gemeenten nog sprake was van een lichte groei. In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de gemeente Groningen en de overige Groningse gemeenten. De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen is iets gunstiger dan het landelijke beeld. Uit cijfers van het CBS komt een daling van de werkgelegenheid in Nederland van 1,5% naar voren en uit cijfers van de Kamer van Koophandel (ERBO-enquête) een daling van 0,6%. Het is echter van belang op te merken dat er verschillen zitten in de periode waarop de verschillende bronnen betrekking hebben waardoor een goed onderbouwde vergelijking niet mogelijk is. Het PWR geeft de ontwikkeling tussen 1 april 2003 en 1 april 2004 weer. De ERBO-enquête beslaat de periode september 2003 september 2004, terwijl het bij het CBS om een vergelijking tussen het derde kwartaal van 2003 en 2004 gaat. Een ander belangrijk verschil is dat de ERBO-enquête alleen de werkgelegenheid bij bedrijven meet, terwijl PWR-gegevens over de totale werkgelegenheid gaan (inclusief overheid en zorg). Centrum voor Arbeid en Beleid 4

5 2.2 Ontwikkeling absoluut Ontwikkeling 2004 In 12 gemeenten is de werkgelegenheid tussen 1 april 2003 en 1 april 2004 afgenomen. In totaal zijn er banen minder. In absolute zin is de afname met banen het grootst in de gemeente Groningen. De gemeente Stadskanaal heeft met een toename van banen de grootste absolute groei (zie verder hoofdstuk 4). Ontwikkeling Op langere termijn zijn er in de provincie Groningen banen bijgekomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemeente Groningen, hier zijn er banen bijgekomen. Op de langere termijn is de werkgelegenheid in absolute zin het sterkst afgenomen in de gemeente Bellingwedde, hier zijn 382 banen verdwenen tussen 2000 en 2004 (zie verder hoofdstuk 4) 2.3 Ontwikkeling relatief Ontwikkeling 2004 De relatieve ontwikkeling schetst een ander beeld dan de absolute ontwikkeling. De gemeenten Winsum en Stadskanaal kenden afgelopen jaar relatief gezien de sterkste groei, respectievelijk groeiden zij met 16,1% en 9,4% (zie tabel 7). De gemeenten Bedum (- 9,3%) en Veendam (-4,1%) deden het het minst goed. Belangrijk is hierbij op te merken is dat werkgelegenheid in de gemeenten Winsum en Bedum vooral veranderd is door een administratieve wijziging binnen een zorgsector, waardoor het personeel van deze instelling van Bedum naar Winsum is verhuisd. Op kaart 5 is de werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie op de korte termijn weergegeven. Hieruit blijkt dat in zes gemeenten de werkgelegenheid het afgelopen jaar met meer dan 2% is toegenomen. Centrum voor Arbeid en Beleid 5

6 Kaart 1. Korte termijnontwikkeling werkgelegenheid, 2004 Ontwikkeling In de periode is in de gemeenten Groningen en Slochteren de werkgelegenheid met 6% of meer gestegen. Over dezelfde periode was de ontwikkeling in de gemeente Bellingwedde het het minst gunstig; de werkgelegenheid daalde met meer dan 17%. Kaart 6 geeft de werkgelegenheidsontwikkeling op langere termijn weer. Hieruit blijkt dat in de meeste Groningse gemeenten de werkgelegenheid is toegenomen. Kaart 2: Lange termijnontwikkeling werkgelegenheid, Centrum voor Arbeid en Beleid 6

7 2.4 Fulltime vs parttime Tabel 2: Werkgelegenheid naar dienstverband, provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsgroei Aandeel in de werkgelegenheid Fulltime banen -0,6% 78,3% Parttime banen 3,1% 18,6% Uitzendbanen -18,4% 3,0% Totaal -0,6% 100% In het werkgelegenheidsonderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen fulltimers en parttimers. De grens ligt in het onderzoek op een gemiddelde werkweek van 15 uur per week. Mensen die 15 uur of meer werken worden aangeduid als fulltimers en mensen met een gemiddelde werkweek van minder dan 15 uur als parttimers. Tot deze laatste categorie worden tevens mensen gerekend die als oproep- of invalskracht actief zijn op de arbeidsmarkt. In de provincie Groningen bestaat 78,3% van de werkgelegenheid uit fulltime banen (zie tabel 2). Van de mannen werkt 87,2% in fulltime dienstverband, bij de vrouwen is dat 72,0%. Het aantal parttime banen is gegroeid, terwijl het aantal fulltime banen en vooral het aantal uitzendbanen is afgenomen (zie tabel 2). 2.5 Werkgelegenheid naar geslacht Tabel 3: Werkgelegenheid naar geslacht, provincie Groningen 2004 Fulltime baneneheid Parttime ba- Uitzendbanen Totale werkgelegen- Aandeel mannen 61,6% 37,6% 61,2% 57,1% Aandeel vrouwen 38,4% 62,4% 38,8% 42,9% Centrum voor Arbeid en Beleid 7

8 Van het totaal aantal banen in de provincie Groningen wordt in ,1% door mannen bezet (zie tabel 3). Bij de fulltime banen is dit aandeel met 61,6% nog hoger. Bij de parttime banen is deze verhouding omgekeerd, 62,4% van de parttime banen wordt vervuld door vrouwen. Het aandeel vrouwen in de totale werkgelegenheid is net als in 2003 weer licht gestegen (van 42,2% in 2003 naar 42,9% in 2004). Tabel 4: Werkgelegenheidsgroei naar geslacht en dienstverband, provincie Groningen 2004 Fulltime banen Parttime banen Uitzendbanen Totale werkgelegenheid Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Groei werkgelegenheid mannen Groei werkgelegenheid vrouwen -1,7% ,3% ,4% ,4% ,2% 970 1,2% ,9% ,5% 589 Het aantal mannen dat werkzaam is in de provincie Groningen is ten opzichte van 2003 afgenomen met 1,4%. Het aantal werkzame vrouwen is daarentegen gestegen met een half procent. Vooral het aantal uitzendkrachten is bij zowel de mannen als vrouwen relatief sterk gedaald. In absolute zin is de daling van het aantal mannelijke fulltimers groot. Er zou dan ook geconcludeerd kunnen worden dat de krimp van de werkgelegenheid voor het grootse gedeelte veroorzaakt wordt door een daling van het aantal mannen met een fulltime baan. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt verklaard door het feit dat de werkgelegenheid in sectoren waarin vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn (zoals de zorg) is gegroeid, terwijl de werkgelegenheid in sectoren waarin meer mannen werkzaam zijn (zoals de bouwnijverheid, industrie en zakelijke dienstverlening) is gedaald. Figuur 2. Totale werkgelegenheid naar geslacht in 2000 en % 80% 60% 12% 11% 7% 6% 31% 29% 40% 20% 50% 53% 0% fulltime mannen fulltime vrouwen parttime mannen parttime vrouwen Centrum voor Arbeid en Beleid 8

9 Het aandeel van de vrouwen in de totale werkgelegenheid neemt gestaag toe. In 2000 was 40% van het aantal werkzame personen vrouw, in 2004 is dit opgelopen tot 43%. Het aandeel fulltime mannen is nog steeds het grootst maar neemt de laatste jaren wel af. In 2000 bedroeg het aandeel fulltime mannen in de totale werkgelegenheid nog 53%, in 2004 is dit aandeel gedaald tot 50%. Het aandeel parttime werkende mannen is in de afgelopen jaren juist licht gestegen (van 6% naar 7%). Centrum voor Arbeid en Beleid 9

10 2.6 Uitzendkrachten In totaal werken er in de provincie Groningen bijna 8000 uitzendkrachten. In de totale werkgelegenheid hebben zij in 2004 een aandeel van 3,0%. Opvallend is dat het aantal uitzendkrachten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In 2001 was het aandeel uitzendbanen nog 5,1%, in 2004 is dit nog maar 3%. In absolute zin is het aantal uitzendkrachten in 2004 met bijna 1800 personen afgenomen. Deze beweging past in de landelijke trend waarbij het aantal uitzendkrachten al enkele jaren afneemt. Figuur 3. Aantal uitzendkrachten als % van de totale werkgelegenheid. 6% 5% 4% 3% 4,8% 5,1% 4,0% 3,7% 3,0% 2% 1% 0% uitzendkrachten als % totale werkgelegenheid Centrum voor Arbeid en Beleid 10

11 3. Werkgelegenheid naar sector 3.1 Ontwikkeling per sector De gezondheids- en welzijnszorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in de provincie Groningen. In 2004 werkten in Groningen ruim mensen in de zorgsector. Dit komt neer op 17,2% van de totale werkgelegenheid. Jarenlang is de industrie de grootste werkverschaffer in de provincie Groningen geweest. In 2004 staat de industrie op de derde plaats. Figuur 4 geeft een overzicht van de werkgelegenheid naar sector. Figuur 4. Werkgelegenheid naar sectoren in de provincie Groningen in 2004 Gezondheids- en welzijnszorg Handel en reparatie Industrie, energie en delfstoffen Zakelijke dienstverlening Onderwijs Openbaar bestuur overheid Vervoer en communicatie Bouwnijverheid Landbouw en visserij Overige dienstverlening Horeca Financiele instellingen Tabel 5: Werkgelegenheidsgroei naar sector, provincie Groningen Rel. Abs. Rel. Abs. Landbouw en visserij 0,4% 55-7,4% -994 Industrie, energie en delfstoffen -1,6% ,2% Bouwnijverheid -7,2% ,9% Handel en reparatie -1,7% ,4% -962 Horeca -1,6% ,2% 301 Vervoer en communicatie 4,9% 723 2,1% 318 Financiële instellingen -8,8% ,6% -656 Zakelijke dienstverlening -2,6% ,3% Openbaar bestuur en overheid 1,4% ,3% Onderwijs -0,1% -16 4,3% 899 Gezondheids- en welzijnszorg 2,3% ,6% Overige dienstverlening 3,3% 322 9,4% 870 Totaal -0,6% ,1% Centrum voor Arbeid en Beleid 11

12 In 2004 kende de gezondheids- en welzijnszorg (+1011) de grootste groei in de provincie Groningen (zie tabel 5). De grootste daling van de werkgelegenheid vond plaats in de bouwnijverheid (-1.024) en in de zakelijke dienstverlening (-943). Relatief vond de sterkste groei plaats in de sector vervoer en communicatie (4,9%), terwijl de financiële instellingen de sterkste relatieve daling laten zien (-8,8%). In paragraaf 3.3 zal verder worden ingegaan op de ontwikkelingen per sector. Over de periode 2000 tot en met 2004 hebben de sectoren gezondheids- en welzijnszorg (15,6%) en openbaar bestuur en overheid (15,3%) de sterkste groei doorgemaakt in de provincie Groningen. Met name in de sectoren bouwnijverheid (-12,9%) en financiële instellingen (-10,6%) is de werkgelegenheid relatief sterk afgenomen. 3.2 Ontwikkeling 2004 per sector: stad versus Ommeland De structuur van de werkgelegenheid tussen de gemeente Groningen en de Ommelanden kent grote verschillen. In de gemeente Groningen is sinds 1998 de zakelijke dienstverlening de grootste werkgever; 20,1% van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen in 2004 bevindt zich in de zakelijke dienstverlening. Na de zakelijke dienstverlening zijn de meeste mensen werkzaam in de sectoren gezondheids- en welzijnszorg (18,6%), handel en reparatie (13,5%) en onderwijs (10,7%). In de Ommelanden van de provincie Groningen is de industrie nog steeds de grootste werkgever (20,7%). Daarnaast bieden de sectoren gezondheids- en welzijnszorg en handel- en reparatie de meeste werkgelegenheid (respectievelijk 16,0% en 15,7%). Tabel 6: Werkgelegenheidsgroei naar sector, gemeente Groningen en overige gemeenten, 2004 gemeente Groningen overige Groningse gemeenten Rel. Abs. Rel. Abs. Landbouw en visserij -3,0-6 0,5 61 Industrie, energie en delfstoffen -7, ,7 197 Bouwnijverheid -10, ,0-457 Handel en reparatie -1, ,6-345 Horeca -3, ,8 34 Vervoer en communicatie 12, ,1 7 Financiële instellingen -14, ,5-70 Zakelijke dienstverlening -2, ,2-232 Openbaar bestuur en overheid 3, ,6-200 Onderwijs -1, ,6 132 Gezondheids- en welzijnszorg 1, ,7 589 Overige dienstverlening 3, ,9 135 Totaal -1, ,1-149 Centrum voor Arbeid en Beleid 12

13 Werkgelegenheidsontwikkeling stad en Ommelanden De werkgelegenheid in de gemeente Groningen is tussen 1 april 2003 en 1 april 2004 afgenomen met 1,1%. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de sectoren industrie en zakelijke dienstverlening, relatief gezien laten de financiële instellingen de grootste daling zien (-14,1%). De werkgelegenheid in veel andere sectoren is in de gemeente Groningen overigens ook afgenomen. Opvallend is de sterke groei van de sector vervoer en communicatie (12,8%) verder zijn ook de gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur en overheid en de overige dienstverlening enkele positieve uitzonderingen op de dalende trend in de gemeente Groningen. In de overige Groningse gemeenten (exclusief de gemeente Groningen) is de werkgelegenheid in 2004 heel licht afgenomen met 0,1%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de sterke daling in de bouwnijverheid en reparatie en handel. Ook relatief gezien is de bouwnijverheid de grootse daler in de Ommelanden (-5,0%). Opvallend is dat de werkgelegenheid in de sector openbaar bestuur en overheid in de Ommelanden afgenomen is (-3,6%), terwijl deze in de stad juist toenam (3,9%) Vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en de overige dienstverlening is de werkgelegenheid in de Ommelanden toegenomen (respectievelijk met 2,7% en 2,9%). 3.3 Werkgelegenheidsontwikkeling per sector Hieronder wordt nader ingegaan op de werkgelegenheidsontwikkeling per sector en achterliggende trends in de gemeente Groningen en in de overige Groningse gemeenten. Industrie, energie en delfstoffen In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in de industrie, energie en delfstoffen met 5% gedaald. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afnemende werkgelegenheid in de vervaardiging van meubels en overige goederen en in de de productie van glas en aardwerk. Met name in de energiesector is een sterke daling te zien (in absolute zin gaat het hier om een daling van 394 werkzame personen). In de rest van de provincie (exclusief de gemeente Groningen) is de werkgelegenheid in de industrie, energie en delfstoffen licht gegroeid (0,7 In de productie van audio-, videoen telecommunicatieapparatuur en de productie van overige elektrische machines is de werkgelegenheid afgenomen. Bouwnijverheid Zowel in de gemeente Groningen als in de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid sterk afgenomen. De daling wordt in de Ommelanden vooral veroorzaakt doordat een groot bedrijf is verhuisd naar de Stad. De overige daling wordt veroorzaakt door een afnemend aantal werkzame personen bij een groot aantal verschillende bedrijven. De daling van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid sluit aan op een landelijke trend. Centrum voor Arbeid en Beleid 13

14 Handel en reparatie Zowel in de gemeente Groningen als in de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in de handel en reparatie afgenomen. Voor het grootste deel wordt deze daling veroorzaakt door een afnemend aantal werkzame personen in de detailhandel (-162 personen). Ook in de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in met name de detailhandel afgenomen (-267). Horeca In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in de horeca afgenomen. Dit is vooral te wijten aan een afname van parttime- en uitzendbanen en het verdwijnen van enkele vestigingen. In de overige Groningse gemeenten is de horeca heel licht toegenomen. Vervoer en communicatie In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in de sector vervoer en communicatie sterk toegenomen. In de overige Groningse gemeenten is de sector vervoer en communicatie vrijwel gelijk gebleven. Financiële instellingen In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid bij financiële instellingen sterk gedaald. Het aantal personen dat werkzaam is bij banken is afgenomen met 185 personen en bij verzekeraars werken 249 mensen minder, het betreft hier vooral uitzendkrachten. In de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid bij financiële instellingen minder sterk gedaald dan in de gemeente Groningen. Alleen de werkgelegenheid bij banken is afgenomen (-71). In kleine kernen worden steeds meer bankfilialen gesloten. Zakelijke dienstverlening De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening in de gemeente Groningen is met 2,8% gedaald, vooral veroorzaakt door een daling in de schoonmaakbranche (-981) en bij de rechtskundige dienstverlening (accountants en administratiekantoren) (-306). Het is opvallend dat er bij de uitzendbureaus en stijging te zien is (326 personen), in 2003 was hier nog een sterke daling. Het aantal arbeidsplaatsen bij call-centers is sterk gegroeid van 2373 naar 3083 (een toename van 710). Ook in de overige Groningse gemeenten (exclusief gemeente Groningen) is de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening afgenomen. Het gaat hierbij vooral om een afname in de ICT (een daling van 157 personen). Deze daling wordt in zijn geheel veroorzaakt door de verhuizing van een groot bedrijf in de zakelijke dienstverlening naar de gemeente Groningen. Opvallend is dat de schoonmaaksector groeit in de Ommelanden. In de gemeente Groningen laat de werkgelegenheid in deze sector een daling zien. Openbaar bestuur en overheid en onderwijs In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid bij het openbaar bestuur en de overheid gestegen met 443 In de Ommelanden is de werkgelegenheid in het openbaar bestuur en de overheid juist afgenomen (-200). In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in de sector onderwijs gedaald door een administratieve wijziging van enkele aan het onderwijs gelieerde instellingen. Deze instellingen zijn verplaatst naar andere sectoren, respectievelijk zakelijke dienstverlening, horeca en overige dienstverlening.in de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in het onderwijs gegroeid met 132 personen Centrum voor Arbeid en Beleid 14

15 Gezondheids- en welzijnszorg De gezondheids- en welzijnszorg in de gemeente Groningen is met 422 personen gestegen. In de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnszorg gestegen met 2,7 Overige dienstverlening De overige dienstverlening bestaat uit milieudienstverlening, werkgevers- en werknemersorganisaties, cultuur, sport en recreatie en een categorie overig (kappers, sauna's, uitvaartverzorging, etc.). In de gemeente Groningen is de totale werkgelegenheid in deze sectoren licht toegenomen (187 personen) door administratieve wijzingen. De groei van de totale werkgelegenheid in de overige Groningse gemeenten (exclusief gemeente Groningen) in de overige dienstverlening wordt vooral veroorzaakt door een groei in de subsectoren zoals kappers, sauna's, uitvaartverzorging, etc. Centrum voor Arbeid en Beleid 15

16 3.4 Sectoren in kaart gebracht Wanneer we het aandeel van bepaalde sectoren in de werkgelegenheid bekijken zien we een aantal opvallende verschillen tussen gemeenten. In deze paragraaf zullen we de volgende nader belichten: de landbouw, de industrie, de gezondheids- en welzijnszorg en de bouwnijverheid. Landbouw Hoewel de landbouw tussen 1 april 2003 en 1 april 2004 licht is gegroeid is deze sinds 2000 afgenomen met 8,6%. De landbouw is met name in de gemeenten met het kleinste inwonertal een belangrijke sector. In de gemeenten Groningen, Winschoten en Veendam heeft de landbouw het kleinste aandeel van de gehele werkgelegenheid. Kaart 2. Aandeel van de landbouw in de werkgelegenheid, 2004 Industrie De industrie is de grootste sector in de Ommelanden, 20,7% van de werkgelegenheid bevindt zich hier in de sector industrie. Vooral in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Pekela is de sector sterk vertegenwoordigd. Het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid is het laagst in de gemeenten Bedum, Bellingwedde, Groningen, Haren, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. In de provincie als geheel is het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid 14,6%. Centrum voor Arbeid en Beleid 16

17 Kaart 3. Aandeel van de industrie in de werkgelegenheid, 2004 Gezondheids- en welzijnszorg In de provincie Groningen beslaat de sector gezondheids- en welzijnszorg ruim 17% van de gehele werkgelegenheid. Hiermee is deze sector de grootste sector van allemaal. Wanneer we kijken naar het aandeel van deze sector in de werkgelegenheid per gemeente, komt een divers beeld naar voren. In Bedum, Haren, Winschoten en Zuidhorn ligt het aandeel van de sector gezondheids- en welzijnszorg beduidend hoger dan het gemiddelde. In de gemeente Marum is het aandeel van deze sector het laagst( 3,0%). Kaart 4. Aandeel van de gezondheids- en welzijnszorg in de werkgelegenheid, 2004 Centrum voor Arbeid en Beleid 17

18 Bouwnijverheid De werkgelegenheid in de bouwnijverheid is net als in 2003 ook dit jaar sterk gedaald (met 7,2%). De bouwnijverheid is een belangrijke sector in de gemeenten Grootegast, Slochteren en Menterwolde. In de overige gemeenten ligt het aandeel van de bouwnijverheid in de totale werkgelegenheid onder de 10%. Kaart 5. Aandeel van de bouwnijverheid in de werkgelegenheid, 2004 Centrum voor Arbeid en Beleid 18

19 4. Werkgelegenheid naar gemeente 4.1 Arbeidsplaatsen per gemeente De 25 gemeenten van de provincie Groningen lopen qua grootte sterk uiteen. De gemeente Groningen heeft bijna de helft (47,5%) van provinciale werkgelegenheid binnen haar gemeentegrenzen. Hoogezand-Sappemeer is met meer dan banen qua werkgelegenheid de 2 e gemeente van de provincie. Daarna komt een viertal gemeenten met meer dan arbeidsplaatsen. Dit zijn de gemeenten Delfzijl, Veendam, Stadskanaal en Winschoten. Meer dan arbeidsplaatsen hebben de gemeenten Leek, Haren, Vlagtwedde en Zuidhorn. Van de overige 14 gemeenten met minder dan arbeidsplaatsen is Eems-mond met de grootste en Ten Boer met arbeidsplaatsen de kleinste. Tabel 7: Totaal aantal banen, absolute en relatieve werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente en de positie van de gemeenten binnen de provincie Groningen. Gemeente Totaal Ontwikkeling 2004 Ontwikkeling aantal banen Relatief Absoluut 2004 (%) Absoluut Relatief (%) 1 Groningen , ,2 1 2 Hoogezand , ,3 24 Sappemeer 3 Delfzijl , , Veendam , ,8 9 5 Stadskanaal , , Winschoten , , Leek , ,6 3 8 Haren , , Vlagtwedde , , Zuidhorn , , Eemsmond , , Bedum* , , Appingedam , , Slochteren , , De Marne , , Grootegast , , Winsum* , , Marum , , Pekela , , Scheemda , , Menterwolde , , Loppersum , , Bellingwedde , , Reiderland , , Ten Boer , ,0 15 Provincie Groningen , ,1 *De werkgelegenheid in de gemeenten Winsum en Bedum is vooral veranderd door een administratieve wijziging, waardoor al het personeel van de Twaalf Hoven van Bedum naar Winsum is verhuisd. Centrum voor Arbeid en Beleid 19

20 5. De gegevens in perspectief De resultaten van het PWR Groningen stemmen grotendeels overeen met arbeidsmarktgegevens uit andere bronnen, zoals gegevens uit de ERBO- enquête van de Kamer van Koophandel en de prognoses uit de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV) van de RUG. Zoals gemeld in hoofdstuk 2 zitten er verschillen in de periode en de definitie waarop de verschillende bronnen betrekking hebben. Verder is het van belang op te merken dat het bij de NAV om prognoses gaat. Het CBS heeft overigens alleen landelijke cijfers beschikbaar. Tabel 8: De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen volgens verschillende bronnen. April April Sept Sept sept april april sept PWR -0,7% -0,6% Kamer van Koophandel (ERBO) Noordelijke Arbeidsmarktverkenning -1,1% -0,6% -1,0% -1,1% Het beeld voor de provincie Groningen is als volgt: in de periode was er een daling van de werkgelegenheid en in de periode een iets lichtere daling. Dit komt zowel in de PWR-gegevens als in de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV) naar voren. Uit de ERBO-enquête blijkt een lichtere daling in 2004 dan in De werkgelegenheidsdaling die het PWR laat zien in de periode is echter iets gunstiger dan de verwachting uit de NAV en de cijfers uit de ERBO- enquête. Centrum voor Arbeid en Beleid 20

21 6. Conclusies Werkgelegenheid in de provincie Groningen licht gedaald Tussen 1 april 2003 en 1 april 2004 is de werkgelegenheid in de provincie Groningen met 0,6% gedaald. Hiermee daalt de werkgelegenheid voor het tweede opeenvolgende jaar licht. De daling in 2004 is iets lager dan de daling in De werkgelegenheid is met name in de stad gedaald, hier zijn 1443 banen minder dan in 2003 (-1,1%). De stad presteert hiermee beter dan in In de Ommelanden is de werkgelegenheid vrijwel gelijk gebleven (-0,1%) Provincie Groningen: zorg draagt meeste bij aan werkgelegenheidsontwikkeling Net als in 2003 maakt de gezondheids- en welzijnszorg in 2004 de grootste groei door (+1.011). De grootste daling van de werkgelegenheid vond plaats in de bouwnijverheid ( ) en in de zakelijke dienstverlening (-943). Relatief vond de sterkste groei plaats in de sector vervoer en communicatie (4,9%), terwijl bij de financiële instellingen de sterkste relatieve daling te zien is (-8,8%). Over een langere termijn ( ) is de gezondheids- en welzijnszorg het sterkst gestegen (15,6%) op de voet gevolgd door het openbaar bestuur en overheid (15,3%). De bouwnijverheid blijkt ook op lange termijn de grootste daler te zijn (-12,9%). Gemeente Groningen: vooral sterke daling bij de industrie en bouwnijverheid. Zoals eerder gemeld is de werkgelegenheid in de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in 2003 afgenomen met 1,1%. Meer dan de helft (56,1%) van de afname van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen komt door een daling in de industrie. Ook in de bouwnijverheid zijn veel banen verdwenen. De werkgelegenheid in veel andere sectoren is in de gemeente Groningen overigens ook afgenomen. De gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur en overheid, de overige dienstverlening en met name de sector vervoer en communicatie vormen positieve uitzonderingen op de dalende trend in de gemeente Groningen. Ommelanden: daling bouwnijverheid en handel, groei in de zorg en overige dienstverlening. In de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid licht afgenomen. Vooral in de bouwsector en de handel en reparatie zijn relatief veel banen verdwenen. Vooral in de gezondheids en welzijnszorg en de overige dienstverlening is er een duidelijke groei. Weer minder uitzendkrachten, aandeel vrouwen toegenomen. Voor het derde opeenvolgende jaar is het aandeel uitzendkrachten in de totale werkgelegenheid afgenomen. In 2001 was nog 5,1% van de werkzame personen uitzendkracht in 2004 is dit nog maar 3,0%. Ook het aantal fulltime banen is in 2004 licht afgenomen (- 0,6%), terwijl het aantal parttime banen met 3,1% toegenomen is. Het aandeel vrouwen in de werkgelegenheid is gestegen van 42,2% naar 42,9%. Deze groei wordt vooral veroorzaakt doordat de werkgelegenheid is afgenomen in de sectoren waar relatief veel mannen werkzaam zijn (zoals de bouwnijverheid en de industrie). Centrum voor Arbeid en Beleid 21

22 Bijlage: Onderzoeksmethode Om een goed beeld te kunnen schetsen van de gehele provincie hanteren de gemeente Groningen en het Centrum voor Arbeid en Beleid dezelfde onderzoeksmethode. Concreet betekent dit onder andere dat: o o o gebruik gemaakt wordt van een schriftelijke vragenlijst identieke vragen worden gesteld definities e.d. aan elkaar gelijk zijn. Om dit te waarborgen vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats tussen de gemeente Groningen en het Centrum voor Arbeid en Beleid. De gehanteerde definities e.d. zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de landelijke organisatie LISA. De gemeente Groningen stelt overigens in de vragenlijst meer vragen dan het Centrum voor Arbeid en Beleid, maar dit betreffen geen thema's die betrekking hebben op werkgelegenheidsontwikkelingen. Door de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is de werkgelegenheidsontwikkeling en -structuur op elk geografisch niveau en voor elke sector vast te stellen. De gegevens van de gemeente Groningen en die van het CAB zijn door de organisatie Mellon uit Tilburg samengevoegd tot één bestand. Het werkgelegenheidsregister is een dynamisch bestand. Dit houdt in dat de gegevens in het register met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij afronding van het werkgelegenheidsonderzoek 2004 komen alle eerder gepubliceerde gegevens te vervallen. Landbouwcijfers Voor de cijfers over de landbouwsector in de Ommelanden wordt gebruik gemaakt van de Landbouwmeitellingen van het CBS. Deze cijfers waren ten tijde van het schrijven van deze rapportage nog niet op gemeenteniveau beschikbaar. Daarom is voor de cijfers voor de landbouwsector voorlopig gebruik gemaakt van de cijfers van Centrum voor Arbeid en Beleid 22

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006 MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE 2 Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 200 2. Werkgelegenheid in de provincie Groningen, per sector 200 Bouw Financiële instellingen Horeca Industrie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, september 2017 Klantcontact biedt kansen voor WW ers In september neemt de WW in Groningen verder af. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

Hoe ver is toeristischrecreatief

Hoe ver is toeristischrecreatief Hoe ver is toeristischrecreatief Groningen? Presentatie voor HPG Zuidbroek, 27 april 2004 Willem van der Velden Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland 1 Opbouw inleiding Stand van zaken maco-economisch

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 10096 Claudius Prinsenlaan 10 4811

Nadere informatie

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak

Toekomstbestendige! ouderenzorg!in!groningen! Van!een!gezamenlijke!opgave!!!!!!!! naar!een!gezamenlijke!aanpak Toekomstbestendige ouderenzorgingroningen Vaneengezamenlijkeopgave naareengezamenlijkeaanpak 1. Aanleiding Debeschikbaarheidvanvoldoende,toegankelijkeenbereikbareouderenzorginGroningenstaatonder druk.wij,enkelevvtzorgaanbiedersuitgroningenziebijlage1),enhetzorgkantoormenzisvinden

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkgelegenheid In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Groningen Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Groningen groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental

Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental Als gemeenten samen gaan en dat gebeurt aan de lopende band fuseren uiteindelijk bijna altijd ook de lokale PvdA-afdelingen uit die gemeenten. Daar is vaak

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Gemeentebestuur RAADSGRIFFIEl DORDRECHT Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2 Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Dordrecht BESLUIT Nr. PEO/2003/8 Het COLLEGE van

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2016 Mei 2016 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2016: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

2 Werkgelegenheid. 2.1 Inleiding. 2.2 Recente werkgelegenheidsontwikkelingen in Noord-Nederland

2 Werkgelegenheid. 2.1 Inleiding. 2.2 Recente werkgelegenheidsontwikkelingen in Noord-Nederland 2 Werkgelegenheid 2. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de structuur en recente ontwikkeling van de noordelijke werkgelegenheid besproken. Paragraaf 2.2 is gewijd aan de algemene trends per provincie en

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Stichting Iepenwacht Groningen

Stichting Iepenwacht Groningen Van iepenwacht naar bomenwacht Stichting Iepenwacht Groningen Opgericht juni 2005 Stichting Iepenwacht Groningen April 2014 Iepenwacht Groningen POP subsidie 2001 2005 Inventarisatie iepen per gemeente

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Beantwoording motie M6 Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Deze factsheet bevat de beantwoording van Motie M6 ingediend door de VVD. Onderzocht is de relatie tussen de toenemende werkloosheid en

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016 HTSM in Twente Over de topsector High Tech Systemen en Materialen 2007-2015 juni 2016 INHOUDS OPGAVE 1. Samenvatting 2. Aantal werkzame personen en vestigingen HTSM 2015 3. Aantal vestigingen HTSM 2015

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604741 E-mail: o&s@heerlen.nl Parkstad Limburg, mei 2004 BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 2003 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over Cijfers & Feiten over Armoede in Groningen Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie