CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT Publications A. Books as author or editor Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen, ca (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, LXIX), Brussel, Algemeen Rijksarchief, Heirbaut, D. and Lambrecht, D. (ed.), Handelingen van het XVe Belgisch- Nederlands Rechtshistorisch congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998 (Gandaius. Ontmoetingen met recht, I), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, Romeins recht vroeger en nu, Antwerpen, Maklu, Europese juristen en oud recht, Gent, Academia Press, Over lenen en families. Het zakelijk leenrecht in Vlaanderen, ca Een studie over de vroegste geschiedenis van het leenrecht in het graafschap Vlaanderen, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Heirbaut, D. and Lambrecht, D. (ed.), The use of legal history in the teaching of contemporary law (Iuris scripta historica, XIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2001 (2000). Trio, P., Heirbaut, D. and Van den Auweele, D. (ed.), Omtrent 1302 (Alfred Cauchie reeks, IV), Leuven, Universitaire Pers, D. Heirbaut, X. Rousseaux and K. Velle (ed.), Politieke en sociale geschiedenis van jusititie in België van 1830 tot heden/histoire socio-politique de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Brugge, Die Keure, R. Opsommer, D. Heirbaut and G. Martyn (ed.), De archivaris, de wet en de rechtbank, Brugge, Die Keure, D. Heirbaut and G. Baeteman (ed.), Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. De huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot Herdenkingsuitgave naar aanleiding van tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België en van het veertigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Privaatrecht/ Edition cumulative du Code civil. Le texte actuel et l édition originale avec toutes les modifications en Belgique de 1804 jusqu à Edition commémorative à l occasion du bicentenaire du Code civil en Belgique et du 40ème anniversaire de la revue Tijdschrift voor Privaatrecht, Gent, Tijdschrift voor privaatrecht, 2004, 2 banden.

2 D. Heirbaut and G. Martyn (ed.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België/Un héritage Napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgigue, Mechelen, Kluwer, D. Heirbaut, Hebben/hadden onze ministers van justitie een civiel beleid?, (Gandaius Thorbecke college, XXVII), Mechelen, Kluwer, D. Heirbaut, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia press, G. Martyn, R. Opsommer and D. Heirbaut (ed.), De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw/ The Legal History of the Twentieth Century (Iuris scripta historica, deel XIX), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l étranger, Mechelen, Kluwer, G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel in België/Bicentenaire du Code de commerce en Belgique ((Iuris scripta historica, deel XXXII), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België, Gent, Academia press, G. Martyn, G. Donker, S. Faber and D. Heirbaut (ed.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen, Hilversum, Verloren, C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de werkplaats van het recht aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, D. Heirbaut, X. Rousseaux and A. Wijffels (ed.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, (Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, D. Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011.

3 B. Articles and book chapters (smaller contributions are not included in this list) -De militaire rol van de feodaliteit in het graafschap Vlaanderen gedurende de 11e en 12e eeuw, in: Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis, 1992, XXXIX, Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LX, 1992, Vlaamse rentelenen vóór 1200, in: Tot beter directie van de saken van Justitiën... Handelingen van het 12e Belgisch-Nederlandse rechtshistorisch congres, Berkvens, A. en Gehlen, A. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1994, De toelaatbaarheid van de tegenvordering tot echtscheiding ingeval de hoofdvordering niet toelaatbaar is, in: Rechtskundig weekblad, LVII, 1993, Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin?, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXI, 1994, De datering van de Costumen ende usagen van den Lande van Wiendicke (Scheldewindeke), in: Het Land van Aalst, XLIX, 1997, De weduwe en de baljuw. Een merkwaardige procedure betreffende een weduwgoed op het einde van de dertiende eeuw, in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis en taal-en volkskunde, XCVII, 1997, Les lois, enquêtes et jugements des pairs du castel de Lille: een unieke getuige van het Vlaamse recht rond 1300, in: De rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de Duitse bezetting, Jacobs, B. (ed.), Tilburg, University Press, 1997, De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het oud-vlaamse recht: enkele voorbeelden uit de dertiende eeuw, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, LI, 1997, Weduwen, erfgenamen en lenen. Het feodale erf- en huwelijksvermogensrecht in Vlaanderen ( ) in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, I, 1998, De immissioleer in het Romeinse recht en de industrialisatie van België in de negentiende eeuw, in: Handelingen van het XVe Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998, Antwerpen, 1998, De grafelijke leenhoven in Vlaanderen: hun ontstaan en hun vroegste ontwikkeling, in: De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime: recent onderzoek in nieuw perspectief., Prevenier, W. and Augustyn, B. (ed.), Brussel, 1999, The Fief-Rente: a New Evaluation based on Flemish Sources ( ), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXVII, 1999, FABER, S. eand HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met R.C. Van Caenegem, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, I, 1999, De banden van de grafelijke familie met Torhout en Wijnendale: Vlaanderens redding in 1302?, in: Jaarboek geschied- en heemkundige kring Torhout, 1999, FABER, S. and HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met Philippe Godding, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, II, 2000, 3-16.

4 - The Belgian legal tradition: does it exist?, in: Bocken, H. and De Bondt, W., Introduction to Belgian law, Kluwer, 2001 (2000), Europe and the people without legal history. On the need of a general history of non-european law, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXVIII, 2000, FABER, S. and HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met Piet Gerbenzon, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, III, 2001, René Dekkers, rechtshistoricus comparatist civilist, 27 november oktober 1976, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXVIII, 2001, Henri De Page, een man in de schaduw van zijn werk, 5 november augustus 1969, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXVIII, 2001, Flanders: a Pioneer of State-oriented Feudalism? Feudalism as an Instrument of Comital Power in Flanders during the High Middle Ages ( ), in Expectations of the Law in the Middle Ages, ed. Anthony Musson, Woodbridge, Boydell and Brewer, 2001, De graven van Vlaanderen en de keuze van de Duitse koning. De theorie van Armin Wolf over het ontstaan van het college van de zeven keurvorsten getoetst aan de Vlaams-Henegouwse realiteit, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, III, 2001, Rechtsgeschiedenis als verantwoording voor de Europeanisering van het recht: gebruik of misbruik van de geschiedenis?, in: Vivat Academia. Tijdschrift van het verbond van Vlaamse Academici, CXIII, 2001, On and over the edge of the Empire: the Counts of Flanders and Hainault and the Election of the Kings of the Romans ( ), in: Wolf, A. (ed.), Königliche Tochterstämme, Königswähler und Kurfürsten, Frankfurt, 2002, In die werelt en esser niet sesse die bet van oorloge weet. Jan van Renesse en de andere Vlaamse aanvoerders in de Guldensporenslag, in: P. Trio, P., Heirbaut, D. and Van den Auweele, D. (ed.), Omtrent 1302, Alfred Cauchie reeks, deel IV, Leuven, Universitaire Pers, 2002, FABER, S., HEIRBAUT, D. and VEEN, T., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met H. Van der Linden, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, IV, 2002, Het juridisch kader. Instellingen en recht in Vlaanderen omstreeks 1302, in: Van Caenegem, R., Feiten & mythen van de Guldensporenslag, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, Le cadre juridique. Institutions et droit en Flandre vers 1302, in: Van Caenegem, R., Le désastre de Courtrai, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, Minderheden tolerantie en gelijkheid in historisch perspectief, in: M. Kroes, J.P. Loof & H. ten Napel (ed.), Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom minderheden, Deventer, Kluwer, 2002, De europeanisering van het recht: verkoopsargument of misbruik van de rechtsgeschiedenis?, in: B. Billiet, P. Cassiman and M. Vanspeybrouck (ed.), Het verleden in het heden, Gent, Academia Press, 2002, Recht, fraude, politiek en de voorloper van de trust, Lord Dacre s case (1536), in: Ars Aequi, 2003, ,

5 - Vlaanderen in 1302: alleen Kroon-Vlaanderen? De Romeinsrechtelijke regel de bijzaak volgt de hoofdzaak toegepast op Rijks-Vlaanderen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXXI, 2003, Feudal law: the real ius commune of property in Europe, or: Should we reintroduce duplex dominium, in: European review of private law, III, 2003, * - HEIRBAUT, D. and VEEN, T., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met R. Feenstra, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, V, 2003, Het civiel beleid van onze ministers van justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende, in D. Heirbaut, X. Rousseaux and K. Velle (ed.), Politieke en sociale geschiedenis van jusititie in België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, Inleiding tot de cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek in België: gebruikte bronnen en methodologische problemen, in D. Heirbaut and G. Baeteman, Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek, Gent, Tijdschrift voor privaatrecht, 2004, xlv-lxxxi. - Introduction à l édition cumulative du Code civil en Belgique: sources et méthodologie, Ibid., lxxxiii-cxix. - Editing and translating the Code civil in Belgium, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXII, 2004, HEIRBAUT, D. en LUST, S., Gustaaf Baeteman: interview met een jurist of all seasons, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, VI, 2004, Conclusions: codification: a new beginning for the Nation. The relationship of the Code civil to the old law and to nationalism, in R. Beauthier, Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré?, Brussel, Bruylant, 2004, HEIRBAUT, D. and MASFERRER, A., François Louis Ganshof, in: J. Aurell en F. Crosas, Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century, Turnhout, Brepols, 2005, The Germanic character of the oldest laws of the Low Countries, in: D. Tamm and H. Vogt, How Nordic are the Nordic medieval laws, Kopenhagen, University of Copenhagen Press, 2005, Napoleons trouwste onderdanen, of waarom de Code civil na tweehonderd nog steeds overeind blijft in Belgie, in: D. Heirbaut and G. Martyn, Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België/ Un héritage napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgique, Mechelen, Kluwer, 2005, Het proces lord Dacre, in F. Jaspers, R. Pasma and E. Witjens, Historische rechtszaken, 2005, Ars Aequi Libri, Nijmegen, L émancipation tardive d une pupille de la nation française. L histoire du droit belge aux 19ème et 20ème siècles, in A. Wijffels, Le Code civil entre ius commune et droit civil européen, Brussel, Bruylant, 2005, Rules for solving conflicts of laws in the middle ages: part of the solution, part of the problem, in: A. Musson, Boundaries of the Law. Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval and Early Modern Europe, Ashgate, Variorum, 2005,

6 - Comparative law and Zimmermann s new ius commune: a life line or a death sentence for legal history? Some reflections on the use of legal history for comparative law and vice versa, Fundamina, 2005, MASFERRER, A. and HEIRBAUT, D., La contribución de F.L. Ganshof a la historiografía feudal europea. Una revisión crítica a la historiografía española en torno al feudalismo ganshofiano, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXV, 2005, Les juges belges face au Code civil, in: B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt and A. Somma (ed.), Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt, Klostermann, 2006 (Rechtsprechung. Materialien und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck- Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, XXI), * - HEIRBAUT, D. and STORME, M.E., The Belgian legal tradition: from a long quest for legal independence to a longing for independence, in: E. Dirix and Y.-H. Leleu, The Belgian reports at the congress of Utrecht of the International Academy of Comparative Law, Brussel, Bruylant 2006, (also published in: European Review of Private Law, 2006, ). - Law reviews in Belgium ( ): instruments of legal practice and linguistic conflicts, in: M. Stolleis and Th. Simon, Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt, Klostermann, 2006, (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, CCXIV), A tale of two legal histories, in: D. Michalsen, Reading past legal texts, Oslo, Unipax, 2006, Thirteenth-century legislation on mortmain alienations in Flanders and its influence upon France and England, in: A. Lewis, P. Brand and P. Mitchell, Law in the city, Dublin Portland, Four Courts Press, 2007, The oldest part of the Lois des pers dou castel de Lille ( /1314) and the infancy of case law and law reporting on the continent, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, The Revolution betrayed: the evolution of the judicial system in France, Belgium and the Netherlands since the French Revolution, in: A. Uzelac and C.H. Van Rhee, Public and private justice. Dispute resolution in modern societies, Antwerpen, Intersentia, 2007, Who were the makers of customary law in medieval Europe? Some answers based on sources about the spokesmen of Flemish feudal courts, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, Cowardice as a virtue: a history of the policies of the Belgian justice ministers since 1830, in: B. Diestelkamp, H.-H. Vogel, N. Jörn, P. Nilsén and C. Häthén, Liber amicorum Kjell Å Modéer, Lund, Juristförlaget, 2007, Codificatie in België en Nederland: een voorbeeld van hoe het (niet) moet? Een onderzoek naar de factoren van het succes en het falen van de pogingen tot codificatie van het civielrecht in België en Nederland, Tijdschrift voor privaatrecht, XLIII, 2006 (2007), The survival of the French codification in Belgium, in: L. Zhang, Codification, decodification and anti-codification of civil law, Shanghai, Cuplpress, 2008, Finding the sources of a non-bureaucratic feudalism: the case of Flanders during the High Middle Ages, in H. Nieus, Le vassal, le fief et l écrit. Pratiques

7 d écriture et enjeux documentaires dans le champ de la féodalité (XIe-XVe s.), Louvain-La-Neuve, Institut d études médiévales, 2007 (2008), Une méthode pour identifier les porte-parole des juridictions de droit coutumier en Europe du Nord au Haut Moyen Âge, fondée sur une prosopographie des porteparole de Cassel et de Lille autour de 1300, in: V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux and A. Tixhon, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes, Presses universitaires, 2008, Enkele themata uit de geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in: D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l étranger, Mechelen, Kluwer, 2008, Legal history in Belgium, 2008 (http://www.ens.fr/- droit/spip/spip.php?article12)* - Het sociaal recht: een stiefkind van de rechtshistorici, Tijdschrift voor sociaal recht, 2008, HEIRBAUT, D. and STORME, M.E., De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?, Tijdschrift voor privaatrecht, 2008 (2009), Rituale und Rechtsgewohnheiten im flämischen Lehnrecht des hohen Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien, 2007 (2009), Efficiency: the Holy Grail of Belgian Justice? Civil procedure in Belgium ( ), in: A. Uzelac en C.H. Van Rhee, Access to justice and the Judiciary. Towards new European standards of affordability, quality and efficiency of civil adjudication, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, Enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van het wetboek van koophandel in België, in: G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar wetboek van koophandel/bicentenaire du Code de commerce, Brussel, 2009 (Iuris scripta historica, XXIII), Een mozaïek voor Sjoerd. Enkele facetten van de rechtspraakgeschiedenis als gebroken spiegel van het recht en de maatschappij in het verleden, in: C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de werkplaats van het recht aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 2009, Not European feudalism, but Flemish feudalism: a new reading of Galbert of Bruges data on feudalism in the context of early twelfth century Flanders, in: J. Rider and A.V. Murray (ed.), Galbert of Bruges and the historiography of medieval Flanders, Washington, CUA, 2009, A history of the law of succession, in particular in the Southern Netherlands/Belgium, in: C. Castelein, R. Foqué and A. Verbeke (ed.), Imperative inheritance law in late-modern society. Five perspectives, Antwerp, Intersentia, 2009, D. HEIRBAUT and M.E. STORME, The historical evolution of European private law, in: C. Twigg-Flesner, The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 20-32,

8 - Codificatie van het burgerlijk recht in België en Nederland: parallel lives?, in: J. Lokin, J. Milo and C. Van Rhee (ed.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland, Groningen, Chimaira, 2010, Feudalism in the twelfth century charters of the Low Countries, in: J. Dendorfer and R. Deutinger, Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte- Quellenbefunde-Deutungsrelevanz, Ostfildern, Thorbecke, 2010, Rechtsgewohnheiten und semi-autonome Felder, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, An unknown treasure for historians of early medieval Europe: the debate of German legal historians on the nature of medieval law, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, N. HAMMERSTEIN with D. HEIRBAUT, Sozialwissenschaften, Geschichte und Rechtswissenschaft, in: W. Rüegg (ed.), Geschichte der Universität in Europa, IV, Munchen, Beck, 2010, Afstand van Romeinsrechtelijke excepties in Vlaanderen vroeger dan gedacht, in: H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga and L. Winkel (ed.), Ius romanum - ius commune - ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage, Amsterdam/ Aalen, Scienta Verlag, 2010, De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?, in: E. Brems and L. Stevens (ed.), Recht en gender in België, Brugge, Die Keure, 2011, N. HAMMERSTEIN with D. HEIRBAUT, Social sciences, history and law, in: W. Rüegg (ed.), History of the university in Europe, IV, Cambridge, University press, 2011, Zentral im Lehnswensen nach Ganshof: das flämische Lehnsrecht, ca , Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, CXVIII, 2011, European comparative legal history as a necessity: the Belgian experience, in: K. Modéer en P. Nilsen, How to teach comparative legal history, Lund, Juristforlaget, 2011, From virgin to mother of the eldest son and widow: the ideal life-cycle of aristocratic women in Flanders druing the high middle ages according to feudal law, in: M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, ((Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, Eikes kaum bekannte Kollegen. Die Sprecher der nordwesteuropäischen Gerichtshofen, D. Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, The spokesmen in medieval courts: the unknown leading judges of the customary law and makers of the first continental law reports, in: P. Brand and J. Getzler (ed.), Judges and judging in the history of the common law and civil law: from antiquity to modern times, Cambridge University press, 2012, Exploring the law in medieval minds. The duty of the legal historian to write the books of non-written law, in: A. Musson and C. Stebbings (ed.), Making legal history. Approaches and methodologies, Cambridge University press, 2012, De Franse overheersing in België, in: Pro memorie, 2012,

OVERZICHT BOEKEN D. HEIRBAUT

OVERZICHT BOEKEN D. HEIRBAUT OVERZICHT BOEKEN D. HEIRBAUT Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005. Dit boek bestudeert de historische achtergrond van het privaatrecht. Een eerste deel behandelt

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

XXIII TWEEHONDERD JAAR WETBOEK VAN KOOPHANDEL BICENTENAIRE DU CODE DE COMMERCE

XXIII TWEEHONDERD JAAR WETBOEK VAN KOOPHANDEL BICENTENAIRE DU CODE DE COMMERCE IURIS SCRIPTA HISTORICA XXIII TWEEHONDERD JAAR WETBOEK VAN KOOPHANDEL BICENTENAIRE DU CODE DE COMMERCE G. MARTYN en D. HEIRBAUT, editors Handelingen van het contactforum (23 februari 2007) 'Tweehonderd

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Citation: R. Feenstra, Levensbericht J.J.S. Gilissen, in: Jaarboek, 1989, Amsterdam, pp. 148-151 This PDF was made on 24 September

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) Bibliothèque nationale de France 16-18 november 2011 WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011 17

Nadere informatie

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND OPSTELLEN OVER (DE GESCHIEDENIS VAN) HET PRIVAATRECHT NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE EEUWFEEST VAN HET WETBOEK NAPOLEON INGERIGT VOOR HET

Nadere informatie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Francois Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS RECHTSGESCHIEDENIS I (R12221) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Utrecht tijdvak: februari en maart 2012 begeleider: mr drs G.E.P. ter Horst 1 INLEIDING

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 Inhoudsopgave Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 4 Kennis en Kritiek... 6 Filosofisch Lezen... 8 Schrijf- en Onderzoeksvaardigheden I, de... 9 Onttovering

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

Motivatie en/of toelichting door de student / motivation and/or explanation by the student

Motivatie en/of toelichting door de student / motivation and/or explanation by the student AP - KA Academiejaar 2017-2018- Beeldende Kunsten (BK) - Grafisch ontwerp AP - KA Academic year 2017-2018- Fine Arts (FA) - Graphic design Aanvraagformulier voor vrijstellingen / Request for transfer of

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Academiejaar 2015-2016- Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Naam student, name student : Voornaam student, first name student : Datum aanvraag (dd/mm/jjjj), date request

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman fam.vermogensrecht.book Page i Wednesday, June 1, 2005 12:41 PM i Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië Hélène Casman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I.

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I. INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS Deel I. Over Jan Ronse 23 Nieuwe togati in de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid in het Academiejaar

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent

drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent WAT IS EEN KADASTER? drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent WAT IS EEN KADASTER? I. Definitie II. Lange voorgeschiedenis III. Wordingsgeschiedenis Belgisch kadaster IV. Patrimoniale

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Judges in a web of normative orders: judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law Voorhoeve, M.

Judges in a web of normative orders: judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law Voorhoeve, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Judges in a web of normative orders: judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law Voorhoeve, M. Link to publication Citation

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Diederik Schönau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Doelen Onderzoek naar competenties in het domein van de beeldende vakken Aansluiting

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

4 VL ARCHITECTURE RANDOM

4 VL ARCHITECTURE RANDOM RT 2014 stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. de galerie brengt jaarlijks 4 tentoonstellingen met hoofdzakelijk fotografie, grafiek en vooral glaskunst.

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per  over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via 1597 Verdeling Totale toelage Voorschot (80 %) Saldo (20 %) Totaal S 163.166,67 S 130.533,33 S 32.633,34 Regeling : Het voorschot zal na ontvangst van een schuldvordering gestort worden. Om de administratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Vermogensplanning [vol] Praktisch en eenvoudig. Vermogensplanning GREENILLE

Vermogensplanning [vol] Praktisch en eenvoudig. Vermogensplanning GREENILLE Vermogensplanning [vol] 13-10-2005 15:02 Pagina 1 Dit boek bevat praktische tips, concrete voorbeelden en heldere adviezen die zullen helpen om uw vermogen beter te plannen. De uit de States overgewaaide

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Hartman, H. T. (2017). The burden of myocardial infarction [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Hartman, H. T. (2017). The burden of myocardial infarction [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen The burden of myocardial infarction Hartman, Hermina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot Meer dan 40 jaren naamrecht: 1973-2016 Prof. Dr. Gerard-René de Groot Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1) Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in A) het naamrecht nooit voorrang naam vader

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

De student neemt twee opleidingsonderdelen op uit deze groep (in totaal 10 studiepunten

De student neemt twee opleidingsonderdelen op uit deze groep (in totaal 10 studiepunten Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle Master in

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap.

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. 1. Doelstellingen Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. Deze studie beoogt het meten van opinies over de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica University of Groningen Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Bibliografie en annotatie. Donderdag 20 oktober 2016

Bibliografie en annotatie. Donderdag 20 oktober 2016 Bibliografie en annotatie Donderdag 20 oktober 2016 V. SOEN, Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding tot historisch onderzoek, Leuven, 2016, p. 41. Vraagstelling Inlezen in de materie, vastleggen

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1 Universiteit: ULB Vakken met een code DROI-Y- zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Van deze vakken mogen de inkomende erasmus belgica studenten max. 2 vakken per semester volgen. Master in de Rechten

Nadere informatie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014 Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie KAGB 28 september 2014 1 De Forensische Psychiatrie in België Unieke en baanbrekende start begin

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Open Access Scholarly Education - OASE

Open Access Scholarly Education - OASE Seminar Open Tekstboeken Open Access Scholarly Education - OASE Een pilot project Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing SURFacademy 26 november 2015 OASE: Programma van Open Access Publishing

Nadere informatie

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland International Child Abduction Incoming Cases A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland Merel Jonker Christina G. Jeppesen de Boer 26 November 2015 Outline Background

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie