CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PROF. DR. DIRK HEIRBAUT Publications A. Books as author or editor Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen, ca (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, LXIX), Brussel, Algemeen Rijksarchief, Heirbaut, D. and Lambrecht, D. (ed.), Handelingen van het XVe Belgisch- Nederlands Rechtshistorisch congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998 (Gandaius. Ontmoetingen met recht, I), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, Romeins recht vroeger en nu, Antwerpen, Maklu, Europese juristen en oud recht, Gent, Academia Press, Over lenen en families. Het zakelijk leenrecht in Vlaanderen, ca Een studie over de vroegste geschiedenis van het leenrecht in het graafschap Vlaanderen, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Heirbaut, D. and Lambrecht, D. (ed.), The use of legal history in the teaching of contemporary law (Iuris scripta historica, XIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2001 (2000). Trio, P., Heirbaut, D. and Van den Auweele, D. (ed.), Omtrent 1302 (Alfred Cauchie reeks, IV), Leuven, Universitaire Pers, D. Heirbaut, X. Rousseaux and K. Velle (ed.), Politieke en sociale geschiedenis van jusititie in België van 1830 tot heden/histoire socio-politique de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Brugge, Die Keure, R. Opsommer, D. Heirbaut and G. Martyn (ed.), De archivaris, de wet en de rechtbank, Brugge, Die Keure, D. Heirbaut and G. Baeteman (ed.), Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. De huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot Herdenkingsuitgave naar aanleiding van tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België en van het veertigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Privaatrecht/ Edition cumulative du Code civil. Le texte actuel et l édition originale avec toutes les modifications en Belgique de 1804 jusqu à Edition commémorative à l occasion du bicentenaire du Code civil en Belgique et du 40ème anniversaire de la revue Tijdschrift voor Privaatrecht, Gent, Tijdschrift voor privaatrecht, 2004, 2 banden.

2 D. Heirbaut and G. Martyn (ed.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België/Un héritage Napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgigue, Mechelen, Kluwer, D. Heirbaut, Hebben/hadden onze ministers van justitie een civiel beleid?, (Gandaius Thorbecke college, XXVII), Mechelen, Kluwer, D. Heirbaut, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia press, G. Martyn, R. Opsommer and D. Heirbaut (ed.), De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw/ The Legal History of the Twentieth Century (Iuris scripta historica, deel XIX), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l étranger, Mechelen, Kluwer, G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel in België/Bicentenaire du Code de commerce en Belgique ((Iuris scripta historica, deel XXXII), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België, Gent, Academia press, G. Martyn, G. Donker, S. Faber and D. Heirbaut (ed.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen, Hilversum, Verloren, C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de werkplaats van het recht aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, D. Heirbaut, X. Rousseaux and A. Wijffels (ed.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, (Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, D. Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011.

3 B. Articles and book chapters (smaller contributions are not included in this list) -De militaire rol van de feodaliteit in het graafschap Vlaanderen gedurende de 11e en 12e eeuw, in: Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis, 1992, XXXIX, Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LX, 1992, Vlaamse rentelenen vóór 1200, in: Tot beter directie van de saken van Justitiën... Handelingen van het 12e Belgisch-Nederlandse rechtshistorisch congres, Berkvens, A. en Gehlen, A. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1994, De toelaatbaarheid van de tegenvordering tot echtscheiding ingeval de hoofdvordering niet toelaatbaar is, in: Rechtskundig weekblad, LVII, 1993, Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin?, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXI, 1994, De datering van de Costumen ende usagen van den Lande van Wiendicke (Scheldewindeke), in: Het Land van Aalst, XLIX, 1997, De weduwe en de baljuw. Een merkwaardige procedure betreffende een weduwgoed op het einde van de dertiende eeuw, in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis en taal-en volkskunde, XCVII, 1997, Les lois, enquêtes et jugements des pairs du castel de Lille: een unieke getuige van het Vlaamse recht rond 1300, in: De rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de Duitse bezetting, Jacobs, B. (ed.), Tilburg, University Press, 1997, De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het oud-vlaamse recht: enkele voorbeelden uit de dertiende eeuw, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, LI, 1997, Weduwen, erfgenamen en lenen. Het feodale erf- en huwelijksvermogensrecht in Vlaanderen ( ) in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, I, 1998, De immissioleer in het Romeinse recht en de industrialisatie van België in de negentiende eeuw, in: Handelingen van het XVe Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998, Antwerpen, 1998, De grafelijke leenhoven in Vlaanderen: hun ontstaan en hun vroegste ontwikkeling, in: De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime: recent onderzoek in nieuw perspectief., Prevenier, W. and Augustyn, B. (ed.), Brussel, 1999, The Fief-Rente: a New Evaluation based on Flemish Sources ( ), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXVII, 1999, FABER, S. eand HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met R.C. Van Caenegem, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, I, 1999, De banden van de grafelijke familie met Torhout en Wijnendale: Vlaanderens redding in 1302?, in: Jaarboek geschied- en heemkundige kring Torhout, 1999, FABER, S. and HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met Philippe Godding, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, II, 2000, 3-16.

4 - The Belgian legal tradition: does it exist?, in: Bocken, H. and De Bondt, W., Introduction to Belgian law, Kluwer, 2001 (2000), Europe and the people without legal history. On the need of a general history of non-european law, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXVIII, 2000, FABER, S. and HEIRBAUT, D., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met Piet Gerbenzon, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, III, 2001, René Dekkers, rechtshistoricus comparatist civilist, 27 november oktober 1976, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXVIII, 2001, Henri De Page, een man in de schaduw van zijn werk, 5 november augustus 1969, in: Tijdschrift voor privaatrecht, XXXVIII, 2001, Flanders: a Pioneer of State-oriented Feudalism? Feudalism as an Instrument of Comital Power in Flanders during the High Middle Ages ( ), in Expectations of the Law in the Middle Ages, ed. Anthony Musson, Woodbridge, Boydell and Brewer, 2001, De graven van Vlaanderen en de keuze van de Duitse koning. De theorie van Armin Wolf over het ontstaan van het college van de zeven keurvorsten getoetst aan de Vlaams-Henegouwse realiteit, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, III, 2001, Rechtsgeschiedenis als verantwoording voor de Europeanisering van het recht: gebruik of misbruik van de geschiedenis?, in: Vivat Academia. Tijdschrift van het verbond van Vlaamse Academici, CXIII, 2001, On and over the edge of the Empire: the Counts of Flanders and Hainault and the Election of the Kings of the Romans ( ), in: Wolf, A. (ed.), Königliche Tochterstämme, Königswähler und Kurfürsten, Frankfurt, 2002, In die werelt en esser niet sesse die bet van oorloge weet. Jan van Renesse en de andere Vlaamse aanvoerders in de Guldensporenslag, in: P. Trio, P., Heirbaut, D. and Van den Auweele, D. (ed.), Omtrent 1302, Alfred Cauchie reeks, deel IV, Leuven, Universitaire Pers, 2002, FABER, S., HEIRBAUT, D. and VEEN, T., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met H. Van der Linden, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, IV, 2002, Het juridisch kader. Instellingen en recht in Vlaanderen omstreeks 1302, in: Van Caenegem, R., Feiten & mythen van de Guldensporenslag, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, Le cadre juridique. Institutions et droit en Flandre vers 1302, in: Van Caenegem, R., Le désastre de Courtrai, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, Minderheden tolerantie en gelijkheid in historisch perspectief, in: M. Kroes, J.P. Loof & H. ten Napel (ed.), Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom minderheden, Deventer, Kluwer, 2002, De europeanisering van het recht: verkoopsargument of misbruik van de rechtsgeschiedenis?, in: B. Billiet, P. Cassiman and M. Vanspeybrouck (ed.), Het verleden in het heden, Gent, Academia Press, 2002, Recht, fraude, politiek en de voorloper van de trust, Lord Dacre s case (1536), in: Ars Aequi, 2003, ,

5 - Vlaanderen in 1302: alleen Kroon-Vlaanderen? De Romeinsrechtelijke regel de bijzaak volgt de hoofdzaak toegepast op Rijks-Vlaanderen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXXI, 2003, Feudal law: the real ius commune of property in Europe, or: Should we reintroduce duplex dominium, in: European review of private law, III, 2003, * - HEIRBAUT, D. and VEEN, T., Rechtshistorici uit de Lage Landen. Interview met R. Feenstra, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, V, 2003, Het civiel beleid van onze ministers van justitie van 1830 tot heden: een grote onbekende, in D. Heirbaut, X. Rousseaux and K. Velle (ed.), Politieke en sociale geschiedenis van jusititie in België van 1830 tot heden, Brugge, Die Keure, 2004, Inleiding tot de cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek in België: gebruikte bronnen en methodologische problemen, in D. Heirbaut and G. Baeteman, Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek, Gent, Tijdschrift voor privaatrecht, 2004, xlv-lxxxi. - Introduction à l édition cumulative du Code civil en Belgique: sources et méthodologie, Ibid., lxxxiii-cxix. - Editing and translating the Code civil in Belgium, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXII, 2004, HEIRBAUT, D. en LUST, S., Gustaaf Baeteman: interview met een jurist of all seasons, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, VI, 2004, Conclusions: codification: a new beginning for the Nation. The relationship of the Code civil to the old law and to nationalism, in R. Beauthier, Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré?, Brussel, Bruylant, 2004, HEIRBAUT, D. and MASFERRER, A., François Louis Ganshof, in: J. Aurell en F. Crosas, Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century, Turnhout, Brepols, 2005, The Germanic character of the oldest laws of the Low Countries, in: D. Tamm and H. Vogt, How Nordic are the Nordic medieval laws, Kopenhagen, University of Copenhagen Press, 2005, Napoleons trouwste onderdanen, of waarom de Code civil na tweehonderd nog steeds overeind blijft in Belgie, in: D. Heirbaut and G. Martyn, Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België/ Un héritage napoléonien. Bicentenaire du Code civil en Belgique, Mechelen, Kluwer, 2005, Het proces lord Dacre, in F. Jaspers, R. Pasma and E. Witjens, Historische rechtszaken, 2005, Ars Aequi Libri, Nijmegen, L émancipation tardive d une pupille de la nation française. L histoire du droit belge aux 19ème et 20ème siècles, in A. Wijffels, Le Code civil entre ius commune et droit civil européen, Brussel, Bruylant, 2005, Rules for solving conflicts of laws in the middle ages: part of the solution, part of the problem, in: A. Musson, Boundaries of the Law. Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval and Early Modern Europe, Ashgate, Variorum, 2005,

6 - Comparative law and Zimmermann s new ius commune: a life line or a death sentence for legal history? Some reflections on the use of legal history for comparative law and vice versa, Fundamina, 2005, MASFERRER, A. and HEIRBAUT, D., La contribución de F.L. Ganshof a la historiografía feudal europea. Una revisión crítica a la historiografía española en torno al feudalismo ganshofiano, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXV, 2005, Les juges belges face au Code civil, in: B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt and A. Somma (ed.), Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt, Klostermann, 2006 (Rechtsprechung. Materialien und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck- Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, XXI), * - HEIRBAUT, D. and STORME, M.E., The Belgian legal tradition: from a long quest for legal independence to a longing for independence, in: E. Dirix and Y.-H. Leleu, The Belgian reports at the congress of Utrecht of the International Academy of Comparative Law, Brussel, Bruylant 2006, (also published in: European Review of Private Law, 2006, ). - Law reviews in Belgium ( ): instruments of legal practice and linguistic conflicts, in: M. Stolleis and Th. Simon, Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt, Klostermann, 2006, (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, CCXIV), A tale of two legal histories, in: D. Michalsen, Reading past legal texts, Oslo, Unipax, 2006, Thirteenth-century legislation on mortmain alienations in Flanders and its influence upon France and England, in: A. Lewis, P. Brand and P. Mitchell, Law in the city, Dublin Portland, Four Courts Press, 2007, The oldest part of the Lois des pers dou castel de Lille ( /1314) and the infancy of case law and law reporting on the continent, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, The Revolution betrayed: the evolution of the judicial system in France, Belgium and the Netherlands since the French Revolution, in: A. Uzelac and C.H. Van Rhee, Public and private justice. Dispute resolution in modern societies, Antwerpen, Intersentia, 2007, Who were the makers of customary law in medieval Europe? Some answers based on sources about the spokesmen of Flemish feudal courts, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, 2007, Cowardice as a virtue: a history of the policies of the Belgian justice ministers since 1830, in: B. Diestelkamp, H.-H. Vogel, N. Jörn, P. Nilsén and C. Häthén, Liber amicorum Kjell Å Modéer, Lund, Juristförlaget, 2007, Codificatie in België en Nederland: een voorbeeld van hoe het (niet) moet? Een onderzoek naar de factoren van het succes en het falen van de pogingen tot codificatie van het civielrecht in België en Nederland, Tijdschrift voor privaatrecht, XLIII, 2006 (2007), The survival of the French codification in Belgium, in: L. Zhang, Codification, decodification and anti-codification of civil law, Shanghai, Cuplpress, 2008, Finding the sources of a non-bureaucratic feudalism: the case of Flanders during the High Middle Ages, in H. Nieus, Le vassal, le fief et l écrit. Pratiques

7 d écriture et enjeux documentaires dans le champ de la féodalité (XIe-XVe s.), Louvain-La-Neuve, Institut d études médiévales, 2007 (2008), Une méthode pour identifier les porte-parole des juridictions de droit coutumier en Europe du Nord au Haut Moyen Âge, fondée sur une prosopographie des porteparole de Cassel et de Lille autour de 1300, in: V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux and A. Tixhon, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes, Presses universitaires, 2008, Enkele themata uit de geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in: D. Heirbaut, C.H. Van Rhee and M. Storme (ed.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years. The civil procedure tradition in France and abroad/le bicentenaire du Code de procédure civile (1806). La tradition de la procédure civile en France et à l étranger, Mechelen, Kluwer, 2008, Legal history in Belgium, 2008 (http://www.ens.fr/- droit/spip/spip.php?article12)* - Het sociaal recht: een stiefkind van de rechtshistorici, Tijdschrift voor sociaal recht, 2008, HEIRBAUT, D. and STORME, M.E., De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?, Tijdschrift voor privaatrecht, 2008 (2009), Rituale und Rechtsgewohnheiten im flämischen Lehnrecht des hohen Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien, 2007 (2009), Efficiency: the Holy Grail of Belgian Justice? Civil procedure in Belgium ( ), in: A. Uzelac en C.H. Van Rhee, Access to justice and the Judiciary. Towards new European standards of affordability, quality and efficiency of civil adjudication, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, Enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van het wetboek van koophandel in België, in: G. Martyn and D. Heirbaut (ed.), Tweehonderd jaar wetboek van koophandel/bicentenaire du Code de commerce, Brussel, 2009 (Iuris scripta historica, XXIII), Een mozaïek voor Sjoerd. Enkele facetten van de rechtspraakgeschiedenis als gebroken spiegel van het recht en de maatschappij in het verleden, in: C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, T. Van der Meer and C.H. Van Rhee (ed.), Fabrica iuris. Opstellen over de werkplaats van het recht aangeboden aan Sjoerd Faber, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 2009, Not European feudalism, but Flemish feudalism: a new reading of Galbert of Bruges data on feudalism in the context of early twelfth century Flanders, in: J. Rider and A.V. Murray (ed.), Galbert of Bruges and the historiography of medieval Flanders, Washington, CUA, 2009, A history of the law of succession, in particular in the Southern Netherlands/Belgium, in: C. Castelein, R. Foqué and A. Verbeke (ed.), Imperative inheritance law in late-modern society. Five perspectives, Antwerp, Intersentia, 2009, D. HEIRBAUT and M.E. STORME, The historical evolution of European private law, in: C. Twigg-Flesner, The Cambridge Companion to European Union Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 20-32,

8 - Codificatie van het burgerlijk recht in België en Nederland: parallel lives?, in: J. Lokin, J. Milo and C. Van Rhee (ed.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland, Groningen, Chimaira, 2010, Feudalism in the twelfth century charters of the Low Countries, in: J. Dendorfer and R. Deutinger, Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte- Quellenbefunde-Deutungsrelevanz, Ostfildern, Thorbecke, 2010, Rechtsgewohnheiten und semi-autonome Felder, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, An unknown treasure for historians of early medieval Europe: the debate of German legal historians on the nature of medieval law, Rechtsgeschichte, XVII, 2010, N. HAMMERSTEIN with D. HEIRBAUT, Sozialwissenschaften, Geschichte und Rechtswissenschaft, in: W. Rüegg (ed.), Geschichte der Universität in Europa, IV, Munchen, Beck, 2010, Afstand van Romeinsrechtelijke excepties in Vlaanderen vroeger dan gedacht, in: H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga and L. Winkel (ed.), Ius romanum - ius commune - ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage, Amsterdam/ Aalen, Scienta Verlag, 2010, De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?, in: E. Brems and L. Stevens (ed.), Recht en gender in België, Brugge, Die Keure, 2011, N. HAMMERSTEIN with D. HEIRBAUT, Social sciences, history and law, in: W. Rüegg (ed.), History of the university in Europe, IV, Cambridge, University press, 2011, Zentral im Lehnswensen nach Ganshof: das flämische Lehnsrecht, ca , Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, CXVIII, 2011, European comparative legal history as a necessity: the Belgian experience, in: K. Modéer en P. Nilsen, How to teach comparative legal history, Lund, Juristforlaget, 2011, From virgin to mother of the eldest son and widow: the ideal life-cycle of aristocratic women in Flanders druing the high middle ages according to feudal law, in: M. Decaluwe, D. Heirbaut and V. Lambert (ed.), Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek, ((Iuris scripta historica, deel XXVI), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, Eikes kaum bekannte Kollegen. Die Sprecher der nordwesteuropäischen Gerichtshofen, D. Heirbaut, A. Wijffels and J. Monballyu (ed.), Sachsenspiegel in Brüssel, (Iuris scripta historica, deel XXIV), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011, The spokesmen in medieval courts: the unknown leading judges of the customary law and makers of the first continental law reports, in: P. Brand and J. Getzler (ed.), Judges and judging in the history of the common law and civil law: from antiquity to modern times, Cambridge University press, 2012, Exploring the law in medieval minds. The duty of the legal historian to write the books of non-written law, in: A. Musson and C. Stebbings (ed.), Making legal history. Approaches and methodologies, Cambridge University press, 2012, De Franse overheersing in België, in: Pro memorie, 2012,

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005)

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) EVELYNE TERRYN PERSONAL DETAILS E-mail Evelyne.Terryn@law.kuleuven.ac.be Nationality Belgian Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) CURRENT POSITIONS Academic 2005-

Nadere informatie

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht Article 2: The right of non-descrimination / Bruce Abramson. Leiden : Nijhoff, 2008. 153 p. (A commentary on the United Nations Convention on the Rights

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume University of Groningen, Faculty of Arts, Economic and Social History, Research Centre for Historical Studies Postbox 716, 9700 AS, Groningen. OK in 't Jatstraat

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage marc jacobs, jorijn neyrinck and albert van der zeijden introduction UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage In 2013 the world celebrated the tenth anniversary

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Tilburg University Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2011 Link to publication Citation

Nadere informatie

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr.

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr. Masterproef van de opleiding 'Master in de rechten' Ingediend door SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907 VERGOEDING VOOR IMMATERIËLE SCHADE: RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK Promotor Prof. Dr. Ingrid Boone

Nadere informatie

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, 2004, Jaarverslag. Zestiende Jaarverslag. Jaar 2003, http://www.belgium.be/cgra, 81 p.

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, 2004, Jaarverslag. Zestiende Jaarverslag. Jaar 2003, http://www.belgium.be/cgra, 81 p. Conclusie Door de complexiteit van de internationale migratieproblematiek kan de statistiek een uitstekend middel zijn om een beter inzicht in de huidige migratierealiteiten te krijgen. Ook al ontbreekt

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 1 Inleiding Door Brecht Warnez Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. D. Heirbaut Samengevat door Brecht Warnez

Nadere informatie

Handboek Internationaal Recht

Handboek Internationaal Recht Handboek Internationaal Recht Redactie Nathalie Horbach René Lefeber Olivier Ribbelink Hieronder treft u aan hoofdstuk 4 uit het Handboek Internationaal Recht: Bronnen van het internationaal recht Jan

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Omslag. Brahe s catalogue of stars. In dit nummer. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut

Omslag. Brahe s catalogue of stars. In dit nummer. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut Omslag 2009 03 Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut In dit nummer Brahe s catalogue of stars» 1 The oldest printed book in Arabic: the 1514 Melkite Horologion in the

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013)

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Samengesteld door Anna Cecilia Koldeweij Inleiding door Karolien de Clippel en Femke Diercks

Nadere informatie

2. Working papers (not published)

2. Working papers (not published) Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan

Nadere informatie

ROULAR spapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital mag A MEDIA GROUP zines on P agazines I New a n M m o t u C e l i I p

ROULAR spapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital mag A MEDIA GROUP zines on P agazines I New a n M m o t u C e l i I p Magazines I Newspapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital magazines on PC, tablet and mobile phone I Services I Printing I Seminars I Events I Surveys I Research I Books I Custom

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie

Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota.

Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota. Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota. Charlotte Van Tuyckom (UGent, Vakgroep Sociologie) & Jeroen Scheerder (KULeuven, Departement

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres CURRICULUM VITAE Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres B - Holstraat 89, 9000 GENT Tel. 09/225.02.16 GSM 0475/49.27.47. e-mail: marc.dubois@pandora.be

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Filosofie 2012 /2013

Filosofie 2012 /2013 & Filosofie /2013 In het Nederlandse taalgebied is Uitgeverij Boom nog altijd toonaangevend op het terrein van de filosofie. Een traditie van meer dan veertig jaar wordt daarmee gecontinueerd. Het fonds

Nadere informatie

Het Woud zonder Genade*

Het Woud zonder Genade* Het Woud zonder Genade* M. CARASSO-KOK Dichte wouden spelen in de westerse belevingswereld een indringende rol. In hoeveel sprookjes is een bos of woud niet de plaats van handeling, angstaanjagend, maar

Nadere informatie