DE ASSOCIATIEVE ERVARING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ASSOCIATIEVE ERVARING:"

Transcriptie

1 DE ASSOCIATIEVE ERVARING: HET UNIEKE VOORDEEL VAN QLIKVIEW Een technologische white paper van QlikView Publicatiedatum: oktober 2010 qlikview.com

2 Table of Contents De associatieve ervaring van QlikView: een introductie 3 Queries en Cubes creëren een blinde vlek 3 MOLAP, ROLAP, en HOLAP: snel en flexibel wellicht, maar niet associatief 3 Het geheim van QlikView: onze associatieve architectuur 5 Door relaties in kaart te brengen biedt QlikView antwoorden op nog ongestelde vragen 7 Een paar voorbeelden, kaarten, engines en Rubik s kubus 8 QlikView is snel te implementeren, gebruiksvriendelijk en klaar om inzichten te bieden 10 Er is een technische reden waarom gebruikers weglopen met QlikView 10 Bijlage 11 The Associative Experience Page 2

3 De associatieve ervaring van QlikView: een introductie In deze technologische white paper van QlikView zetten we de interne werking van de associatieve architectuur van QlikView uiteen en leggen we uit hoe deze architectuur voor een fundamentele verbetering zorgt van de manier waarop mensen zakelijke analyses uitvoeren. De centrale vraag van deze white paper is: Wat is een associatieve ervaring en hoe kan deze ondernemingen helpen om de best mogelijke zakelijke beslissingen te nemen? Om deze vraag te beantwoorden zullen we ingaan op de unieke technologie die aan de associatieve ervaring van QlikView ten grondslag ligt en deze onderscheidt van de gebruikservaring die andere BI-oplossingen bieden. Onze doelgroep bestaat uit zakelijke besluitvormers die op zoek zijn naar de juiste business intelligence (BI)-software en technologische ondersteuning. Query s en cubes creëren een blinde vlek Vanwege hun aard scheiden de meeste op query s gebaseerde tools gegevens van hun context. Dit resulteert in kennislacunes voor managers die goed gefundeerde zakelijke beslissingen willen maken. Managers die complexe zakelijke beslissingen moeten maken, krijgen niet altijd de beschikking over alle benodigde gegevens, zelfs niet wanneer ze met BI-software werken. Sommige gegevens kunnen alleen worden opgehaald met behulp van geïsoleerde en discrete query s, zonder dat er zicht is op de context tussen de ene query en de daaropvolgende. Er kleven drie nadelen aan traditionele, op query s en cubes gebaseerde BI-tools, namelijk: Ze laten sommige gegevens buiten beschouwing. Op query s gebaseerde tools halen een kleine deelverzameling van gegevens uit de hoofdverzameling op. Ze verzamelen alle opgehaalde gegevens en retourneren deze in de vorm van een reeks van query-resultaten. Deze resultatenset staat volledig los van alle andere gegevens die niet in de afzonderlijke query zijn opgenomen. Het ophalen van de deelverzameling van gegevens uit de hoofdverzameling alleen al leidt ertoe dat gegevens uit hun verband worden gehaald. Ze resulteren in een dissociatieve ervaring. Bij op cubes gebaseerde technologie vertegenwoordigt elke query één discreet brok van informatie. Deze informatie wordt uit de onderliggende database of cube opgehaald en aan de gebruiker doorgegeven in de vorm van een discrete gegevensverzameling. Als de gebruiker echter meer wil weten over de manier waarop bepaalde informatie binnen een query verband houdt met andere informatie die zich buiten de query bevindt, zit er niets anders op dan een nieuwe query te formuleren die beide informatiepunten omspant en om deze query opnieuw uit te voeren. Ze leggen geen verbanden tussen query s. Terwijl de minst geavanceerde op query s gebaseerde tools geen enkele context bieden door relaties tussen query s in kaart te brengen, doen de meer geavanceerde tools daar ten minste een poging toe. Dit is echter een enorme opgave. Elke query is weer anders, en de meeste query s zijn pas goed geformuleerd wanneer gebruikers eenmaal met hun analyses van start gaan. Hoe kunnen we nu verbanen tussen query s leggen als het niet mogelijk is om te weten welke query een gebruiker na een andere query zal formuleren? The Associative Experience Page 3

4 MOLAP, ROLAP EN HOLAP: SNEL EN FLEXIBEL WELLICHT, MAAR NIET ASSOCIATIEF Online analytical processing (OLAP) heeft als doel om het besluitvormingsproces te ondersteunen door gebruik te maken van verzamelde gegevens. OLAP kent tal van varianten. Sommige hiervan zijn flexibel, terwijl andere varianten zich kenmerken door een hoogwaardige prestatie. Maar zolang ze op query s zijn gebaseerd, zijn ze niet in staat om verbanden tussen gegevenselementen in kaart te brengen (zie Afbeelding 1). Afbeelding 1: QlikView biedt flexibiliteit, een krachtige prestatie en brengt relaties in kaart QlikView ROLAP MOLAP HOLAP Flexibiliteit Hoog Hoog Laag Hoog Prestatie Hoog Laag Hoog Hoog Verbanden leggen Hoog Laag Laag Laag Bron: QlikTech, Inc. De afgelopen 50 jaar hebben op query s gebaseerde architecturen de toon gezet als het ging om het ondersteunen van het besluitvormingsproces. Het alomtegenwoordige gebruik van structured query language (SQL) resulteert echter in een blinde vlek voor de tekortkomingen van het gebruik van query s SQL, multidimensionale query-expressies, noem maar op als de drijvende kracht achter het besluitvormingsproces. ROLAP haalt gegevens in real time op wanneer dit nodig is, waardoor het flexibel is. De oudste vorm van OLAP-ondersteuning voor het besluitvormingsproces is relational online analytical processing (ROLAP). ROLAP wordt nog altijd veel gebruikt. Het maakt gebruik van SQL of andere op query s gebaseerde technologie om gegevensverzamelingen in real time op te halen en te berekenen wanneer de gebruiker daar maar behoefte aan heeft. Hoewel ROLAP ooit als traag en onresponsief werd beschouwd, beleeft deze techniek momenteel een soort van comeback als gevolg van de meer schaalbare databasearchitecturen die ter ondersteuning van het besluitvormingsproces worden gebruikt. ROLAP is flexibel en vereist geen vooraf gedefinieerde dimensionaliteit, maar is rekenkundig intensief en kan daarom soms nogal traag zijn. En omdat ROLAP op query s is gebaseerd, is deze technologie niet in staat om verbanden tussen gegevens in kaart te brengen. MOLAP verzamelt gegevens van tevoren, waardoor het snel is. De volgende generatie van technologie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces was multidimensional online analytical processing (MOLAP), dat ook wel op cubes gebaseerde OLAP wordt genoemd. Het belangrijkste verschil tussen ROLAP en MOLAP is dat bij MOLAP de query-resultaten van tevoren worden verzameld, terwijl ze bij ROLAP pas worden verzameld wanneer daarom wordt gevraagd. Bij MOLAP worden gegevens vooraf verzameld voor meerdere permutaties van informatiepunten binnen vooraf geselecteerde dimensies. Deze aanpak resulteert in vrijwel directe toegang tot gegevensverzamelingen, zolang de zakelijke vraag van de gebruiker maar binnen de vooraf gedefi nieerde The Associative Experience Page 4

5 dimensionaliteit ligt. Aangezien de gegevensverzamelingen vooraf zijn berekend, is MOLAP in staat om een snellere prestatie neer te zetten dan ROLAP. Deze prestatie gaat echter gepaard met een verlies aan flexibiliteit. En ook hier geldt weer hetzelfde principe: aangezien MOLAP op query s is gebaseerd, is het niet in staat om verbanden tussen gegevens in kaart te brengen. HOLAP compenseert voor een aantal zwakke punten van ROLAP en MOLAP. De relatieve sterke en zwakke punten van ROLAP en MOLAP hebben geleid tot de ontwikkeling van een derde technologie: hybrid online analytical processing (HOLAP). HOLAP omvat elke architectuur die zowel ROLAP als MOLAP gebruikt in een poging om te compenseren voor de zwakke punten van beiden. Aangezien HOLAP het resultaat is van een huwelijk tussen twee op query s gebaseerde technologieën, is het in essentie een op query gebaseerde technologie. En daarmee u raadt het al brengt het geen verbanden tussen gegevens in kaart. QlikView daarentegen is flexibel en snel en brengt bovendien de verbanden tussen alle gegevenselementen in kaart. QlikView combineert de flexibiliteit van ROLAP (geen vooraf gedefinieerde dimensionaliteit) met de snelheid van MOLAP (vrijwel directe toegang tot gegevensverzamelingen). Terwijl een aantal MOLAP-tools drill-through-mogelijkheden bieden (in wezen een multidimensionale engine met relationele query s op aanvraag), is QlikView precies het tegenovergestelde: een relationele engine met cubes op aanvraag. The Associative Experience Page 5

6 Het geheim van QlikView: onze associatieve architectuur QlikView introduceert s werelds eerste associatieve architectuur (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). QlikView legt verbanden tussen gegevensverzamelingen op engine-niveau in plaats van op toepassingsniveau. QlikView slaat individuele tabellen op in zijn in het geheugen geladen associatieve engine. Elk informatiepunt binnen elk veld wordt in verband gebracht met alle andere informatiepunten in het schema. Gegevensverzamelingen kunnen honderden tabellen met duizenden velden omvatten. Afbeelding 2: de onderliggende architectuur van QlikView is associatief TRADITIONEEL ASSOCIATIEF Regio Regio Provincie Provincie Verkoper Product Verkoper Product IT-gestuurd Lineaire, vooraf gedefinieerde aanpak Geen zicht op verborgen gegevens Aanpassingen vereisen maanden werk Gegevensgericht Gebruikergestuurd Volgt de gebruiker Alle gegevens altijd zichtbaar Aanpassingen vergen enkele minuten Inzichtgericht The Associative Experience Page 6

7 Afbeelding 3: Wat de onderliggende architectuur van QlikView associatief maakt MEESTE BI TOOLS Toepassingslaag QLIKVIEW Toepassings- en gegevenslaag Query 2 Query 1 Query 3 Metagegevenslaag Gegevenslaag Query 1 Query 3 Query 2 Bron: QlikTech, Inc. De op query s gebaseerde BI-tools scheiden de toepassingslaag van de gegevenslaag. Hiervoor zijn lange implementatietrajecten vereist. Dure ontwikkelaars moeten de toepassingslaag aanpassen om de specifieke relaties te kunnen beheren die vereist zijn om een antwoord op een bepaald zakelijk vraagstuk te verkrijgen. Wanneer de BI-toepassing een net iets ander zakelijk vraagstuk moet beantwoorden, moet de toepassingslaag opnieuw worden gewijzigd. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces. The Associative Experience Page 7

8 Door relaties in kaart te brengen biedt QlikView antwoorden op nog ongestelde vragen In tegenstelling tot traditionele BI-tools worden er geen query s afgevuurd wanneer de gebruiker op een informatiepunt in een veld in QlikView klikt. In plaats daarvan filteren alle overige velden zichzelf direct op basis van de selecties van de gebruiker (zie afbeelding 4). De gebruikerselecties zijn groen gemarkeerd. De gegevensverzamelingen die verband houden met de gebruikersselectie zijn wit gemarkeerd, en de niet-gerelateerde gegevens zijn grijs gemarkeerd. Afbeelding 4: QlikView toont selecties, verwante gegevens en ongerelateerde gegevens Selectie is groen Gerelateerde gegevens zijn wit Ongerelateerde data zijn grijs Source: QlikTech, Inc. Wanneer gebruikers naar twee verschillende informatiepunten kijken, weten ze precies hoe deze met elkaar verband houden. Als ze hun gegevens willen verfijnen, bijvoorbeeld tot één product, land of jaar, kunnen ze zien hoe de rest van de gegevens binnen hun analytische gegevensverzameling daarop reageren. Hun overzicht blijkt niet beperkt tot het effect op slechts één resultatenset. Met QlikView worden alle gegevensverzamelingen in real time en ongeacht de bronvelden herberekend. Alle verbanden worden op generieke wijze voor de gehele gegevensverzameling opgeslagen, zodat de software klaar is om elke zakelijke vraag te beantwoorden zodra deze zich voordoet, zonder de noodzaak van enige aanpassing. De gegevens van alle tabellen zijn altijd beschikbaar binnen een context en klaar voor het beantwoorden van het volgende zakelijke vraagstuk, wat het ook moge zijn. The Associative Experience Page 8

9 EEN PAAR VOORBEELDEN, KAARTEN, ENGINES EN DE RUBIK S KUBUS Dit is complexe materie, dus misschien is het tijd voor een paar voorbeelden. Stel dat we aan de hand van digitale modellen inzicht willen krijgen in de werking van een interne verbrandingsmotor. Als we een op query s gebaseerde aanpak zouden hanteren, zouden we naar afzonderlijke onderdelen van de motor kijken (zie afbeelding 5). We zouden zelf de relaties (of verbanden) tussen de verschillende onderdelen moeten leggen en zelf moeten achterhalen hoe alle afzonderlijke onderdelen een coherent geheel in de vorm van een werkende motor vormen. Afbeelding 5: Voorbeeld 1 inzicht krijgen in de werking van een interne verbrandingsmotor DE OUDE MANIER, MET QUERY S EN CUBES QLIKVIEW TOONT HET VOLLEDIGE PLAATJE + + Bron: QlikTech, Inc. De associatieve technologie van QlikView daarentegen biedt ons een digitaal model van een volledig werkende motor, waarbij elk onderdeel in verhouding staat tot alle overige onderdelen. We kunnen de gasklep in het digitale model aanpassen (of een selectie in QlikView uitvoeren) en kijken welk effect dit heeft op de brandstofopname, carburator en uitlaatpijp. We kunnen zien hoe de zuigers pompen en hoe de krukas draait. Desgewenst kunnen we de motor uit elkaar halen en elk onderdeel raadplegen in de context van de onderdelen die zich daarnaast bevinden. Hierin schuilt de kracht van de associatieve architectuur van QlikView. Een ander voorbeeld: stelt u zich een puzzel in de vorm van Rubik s Kubus voor. Tijdens het oplossen van de puzzel krijgt u echter slechts één zijde per keer te zien (zie afbeelding 6). Terwijl u van zijde wisselt, ziet u niet wat er met de andere zijden van de kubus gebeurt. Als u QlikView gebruikt, bent u daarentegen in staat om alle zijden van de Rubik-kubus tegelijk te bekijken, zodat u tijdens het aanbrengen van wijzigingen inzicht krijgt in wat er hierdoor nog meer verandert. The Associative Experience Page 9

10 Afbeelding 6: meer voorbeelden kaarten en Rubik s Kubus DE OUDE MANIER, MET QUERY S EN CUBES QLIKVIEW TOONT HET VOLLEDIGE PLAATJE Bron: QlikTech, Inc. Een derde voorbeeld. Stel dat u een reis van Londen naar Rome aan het plannen bent. Een traditionele wegenkaart kan hierbij uitkomst bieden. Het raadplegen van een wegenkaart is echter tijdrovend, omdat u eerst met nagaan hoe de kaart van Europa over de verschillende pagina s is verdeeld. En de kans is groot dat u details mist doordat u al uw aandacht besteedt aan het volgen van één bepaalde route. QlikView lijkt wat dat betreft meer op Google Maps: je kunt de gehele route in één keer bekijken of op speciale aandachtsgebieden inzoomen. U kunt op snelle wijze een betere route vinden op basis van verkeerspatronen. Een ander belangrijk verschil is dat u met de interactieve kaart veel meer bij het proces betrokken bent dan in het geval van de wegenkaart. QLIKVIEW IS SNEL TE IMPLEMENTEREN, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN KLAAR OM INZICHTEN TE BIEDEN De klanten van QlikView houden van ons, en wel om de volgende redenen: QlikView kan snel worden geïmplementeerd. Omdat het niet nodig is om de associatieve architectuur van QlikView opnieuw te configureren om nieuwe zakelijke vraagstukken te beantwoorden, kan de toepassing in korte tijd worden geïmplementeerd. Zo meldde het ICT-team van FHL Banks: Zonder QlikView hadden wij een jaar nodig gehad en een miljoen dollar in traditionele BI-oplossingen moeten investeren om deze functionaliteit te verkrijgen. Radiometer verklaarde dat QlikView ons in staat stelt The Associative Experience Page 10

11 om gegevens veel sneller te analyseren en veel sneller te reageren. Het genereren van rapporten vergt slechts 25% van de tijd die eerder nodig was. Agora Publishing implementeerde QlikView in 20% van de geschatte tijd en bleef 60% onder het budget. En de CIO van Superior Graphite Company zei het volgende: In vier uur tijd bereikte één persoon met QlikView iets wat een team van ICT-consultants nog niet in anderhalf jaar wisten te bereiken. QlikView is gebruiksvriendelijk. Omdat de associatieve architectuur van QlikView alle verbanden tussen alle geanalyseerde velden in kaart brengt, ervaren gebruikers de toepassing als intuïtief en gebruiksvriendelijk. De ICT-directeur van Bliss zei het volgende: Gebruikers houden van QlikView omdat ze direct gegevens kunnen opvragen voor het plannen van nieuwe campagnes of het uitvoeren van inventieve verkooppromoties. Met QlikView zijn onze werknemers nu meer dan ooit verantwoordelijk voor de prestatie en worden ze het overzicht geboden dat nodig is om de op dat moment best mogelijke zakelijke beslissingen te nemen. Een projectmanager analytics bij een wereldwijde investeringsbank reageerde als volgt: QlikView is enorm flexibel, krachtig en gebruiksvriendelijk gegevens zijn nog nooit eerder op deze manier gepresenteerd. Dankzij QlikView slagen onze verkopers erin om meer omzet uit onze klanten te halen. QlikView biedt verfrissende nieuwe inzichten. De ultieme toegevoegde waarde die QlikView besluitvormers biedt, omvat het vermogen om op holistische wijze gegevens te analyseren. Dit resulteert in betere zakelijke beslissingen die de omzet en het bedrijfsresultaat ten goede komen. Volgens de ICT-manager bij Meilleurtaux stelde QlikView ons in staat om op snelle wijze specifieke punten binnen de bedrijfsvoering te identificeren die aan verbetering toe waren. In minder dan een maand tijd slaagden we erin om 20 tot 40% van de klantenomzet terug te winnen. En de directeur Strategic Planning bij Arbinet meldde: Voordat we QlikView gebruikten, beschikten we over onvoldoende inzicht in de onze maandomzet en transacties, terwijl deze informatie van kritische belang is om te achterhalen hoe we onze bedrijfsprestatie kunnen verbeteren. ER IS EEN TECHNISCHE REDEN WAAROM GEBRUIKERS WEGLOPEN MET QLIKVIEW De woorden hoge mate van gebruikersacceptatie en business intelligence-software worden meestal niet in een en dezelfde regel gebruikt. QlikView is de unieke uitzondering op deze regel. Het is vanwege onze onderliggende associatieve engine dat onze klanten zo enthousiast over onze software zijn. Onze unieke aanpak van in een in het geheugen geladen analytische engine resulteert in een hoogwaardige prestatie. En zelfs leveranciers van op query s gebaseerde BI-oplossingen die ook in het geheugen geladen analytische functionaliteit bieden zijn simpelweg niet in staat om de unieke combinatie van voordelen te bieden die de associatieve architectuur van QlikView wel te bieden heeft: gebruikseenvoud, een snelle implementatie en onverwachte zakelijke inzichten op basis van een associatieve ervaring. The Associative Experience Page 11

12 Bijlage Links naar gerelateerde technologische white papers van QlikView Een overzicht van de QlikView-architectuur, oktober 2010 Links naar gerelateerde weblogpublicaties van QlikView Unpredictable Questions and the Power of Gray, 18 augustus 2010 Build to Think: Applying Design Thinking to BI, 25 augustus, 2010 QlikView Supports a Build to Think Approach to BI, 25 augustus 2010 QlikView Is Associative to Its Very Core, 16 augustus 2010 The Car Engine Analogy, 13 augustus It All Comes Down to Simplicity, 12 augustus simplicity-equals-success.aspx QlikView Users Have an Emotional Attachment to the Associative Experience, 6 augustus qlikview-users-have-an-emotional-attachment-to-the-associative-experience.aspx The Consumer Enterprise: I Want My Home Technology at Work, 3 augustus the-consumer-enterprise-i-want-my-home-technology-experience-at-work.aspx 2010 QlikTech International AB. All rights reserved. QlikTech, QlikView, Qlik, Q, Simplifying Analysis for Everyone, Power of Simplicity, New Rules, The Uncontrollable Smile and other QlikTech products and services as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of QlikTech International AB. All other company names, products and services used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The information published herein is subject to change without notice. This publication is for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and QlikTech shall not be liable for errors or omissions with respect to this publication. The only warranties for QlikTech products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting any additional warranty.

EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR

EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR Een technologische white paper van QlikView Gepubliceerd: oktober 2010 victa.nl Table of Contents De associatieve ervaring van QlikView: een introductie 3 Queries

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Automatische verzendetiketten Handmatig aanmaken van verzendetiketten

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Portal4 Maak eenvoudig uw eigen Portals Portal4 Met beschikt

Nadere informatie

Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde

Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde SAP white paper Hoe kiest u de juiste ERP-partner Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde Wat kunt u van een ERP-partner verwachten? De implementatie van ERP (Enterprise Resource Planning) in

Nadere informatie

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV. Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Software Benelux BV Standaard Product Debman4 Debma Automatisch Credit Management Systeem Debm Met maakt u gebruik

Nadere informatie

Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware

Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware SAP Solution Brief SAP Crystal Solutions Doelstellingen Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware Vergroot de transparantie op beslissende momenten Vergroot

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie

Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie www.sap.com INHOUDSOPGAVE VERSIE... 3 ALGEMEEN... 4 AANROEP & SCHERM ZORGVRAAGINDEX... 5 TABEL ZORGVRAAGINDEX... 10 WERKING ZORGVRAAGINDEX ICM. ANDERE FUNCTIONALITEIT...

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Dé webshop voor B2B én B2C Met beschikt u in een handomdraai

Nadere informatie

Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart

Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart SAP white paper Tips voor een efficiëntie ERP-implementatie Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart Kosten en opbrengst van een ERP-project Een ERP-implementatie is geen kleine investering,

Nadere informatie

Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign

Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign SAP Customer Success Story Technology Metatronics Metatronics Eindhoven, The Netherlands Used with permission. Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign Partner Metatronics

Nadere informatie

ERP als instrument voor groei

ERP als instrument voor groei SAP white paper SAP groeit met uw bedrijf mee ERP als instrument voor groei ERP als instrument voor groei In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is een ERP-systeem niet enkel iets voor grote bedrijven.

Nadere informatie

Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie

Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie SAP white paper Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor kmo s? De toenemende globalisatie, stevige concurrentie, snel evoluerende technologieën

Nadere informatie

Voldoet uw ERP-pakket nog?

Voldoet uw ERP-pakket nog? SAP white paper Voldoet uw ERP-pakket nog? Uw ERP-systeem veranderen of upgraden heeft een grote impact op uw organisatie. Het is dan ook normaal dat u dat zo lang mogelijk wilt uitstellen. Maar als u

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project?

Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project? SAP white paper Wees nu al klaar voor uw ERP-traject Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project? ERP-projecten zijn voor geen enkel bedrijf dagelijkse kost. Een ERP-systeem maakt immers het kloppende

Nadere informatie

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES Overview brochure ERP Baseline ERP BASELINE DE SOLIDE BASIS VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE 2 SAP is toch vooral bedoeld voor

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

geheimen waarmee u succes kunt hebben met analyse

geheimen waarmee u succes kunt hebben met analyse geheimen waarmee u succes kunt hebben met analyse Tegenwoordig maakt bijna elke organisatie gebruik van analyses. Maar niet bij elke organisatie levert de analyse op wat het zou kunnen opleveren. Hoe kunt

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U

Orbis Software. Store4U Orbis Software Store4U & Google Dit document geeft u meer informatie over de laatste versie van Store4U en de vindbaarheid en configuratie binnen Google en andere zoekmachines Implementatie van Google

Nadere informatie

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING Brochure Agile AGILE: Stapsgewijze IMPLEMENTATIEMETHODIEK SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING AGILE: CONTINU INSPELEN OP DE VEREISTEN VAN UW BUSINESS Het succes van uw SAP oplossing

Nadere informatie

Transformeer uw bedrijf met mobiele apps

Transformeer uw bedrijf met mobiele apps SAP white paper Geen kwestie van óf, maar wanneer Transformeer uw bedrijf met mobiele apps Transformeer uw bedrijf met mobiele apps Sinds 2008 worden er meer laptops dan desktop-pc s verkocht. Dit was

Nadere informatie

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE Naslaggids HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-serie Naslaggids Inhoudsopgave Naslaggids... 1 Kopieën verkleinen of vergroten... 2 Kopieertaken sorteren...

Nadere informatie

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband Mobile Connect Welcome Pack Mobile Broadband Inclusief gratis proefversie Welkom bij HP Mobile Connect. Uw SIM-kaart voor HP Mobile Connect is al vooraf geïnstalleerd in uw apparaat HP Mobile Connect is

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR

EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR EEN OVERZICHT VAN DE QLIKVIEW-ARCHITECTUUR Een technologische white paper van Herzien: september 2011 Oorspronkelijk gepubliceerd: oktober 2010 qlikview.com Inhoudsopgave Een beter begrip van het -platform

Nadere informatie

ENTERPRISE BI MET DE EENVOUD VAN EEN CONSUMENTENTOEPASSING

ENTERPRISE BI MET DE EENVOUD VAN EEN CONSUMENTENTOEPASSING EENVOUD = SUCCES Het verschil ENTERPRISE BI MET DE EENVOUD VAN EEN CONSUMENTENTOEPASSING Denk eens aan Google, Facebook en itunes. En denk vervolgens aan Business Intelligence (BI). Twee volstrekt verschillende

Nadere informatie

Zijn kmo s te klein voor Big Data?

Zijn kmo s te klein voor Big Data? SAP white paper Zijn kmo s te klein voor Big Data? Slimmer, productiever en klantvriendelijker met de juiste inzichten Big Data, grote kansen Negentig procent van de gegevens die momenteel wereldwijd digitaal

Nadere informatie

De markt voor BI-software is overbezet en constant in beweging

De markt voor BI-software is overbezet en constant in beweging Business Discovery platform Qlik De eerste vragen die mensen over Qlik stellen Wat maakt Qlik speciaal? en Waarin verschilt Qlik van andere zakelijke software? Dit zijn de vragen die meestal het eerst

Nadere informatie

Over Victa. Dedicated QlikView Solution Provider. Business Intelligence

Over Victa. Dedicated QlikView Solution Provider. Business Intelligence QlikView Solutions Over Victa Dedicated QlikView Solution Provider Victa is een dedicated QlikView Solution Provider. Onze dienstverlening is 100% gericht op QlikView. Wij bieden een compleet aanbod van

Nadere informatie

OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus

OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus SAP Customer Success Story Chemicals OCI Nitrogen OCI Nitrogen Geleen, The Netherlands Used with permission. OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus Partner OCI Nitrogen produceert

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

QLIKVIEW CONNECTOR VOOR SAP NETWEAVER

QLIKVIEW CONNECTOR VOOR SAP NETWEAVER QLIKVIEW CONNECTOR VOOR SAP NETWEAVER Verhoog de waarde van SAP met snelle, flexibele Business Discovery Organisaties hebben miljoenen uitgegeven aan de automatisering van bedrijfsprocessen. Helaas benutten

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii bla bla OX Updater OX Updater: Publication date Thursday, 09 January 2014 v.6.18.23 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY,

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010 Asset 1 van 9 Vermijd BI-valkuilen BI belooft veel, maar deze hulp voor het nemen van moeilijke beslissingen is zelf ook een lastig besluit. Toepassing van BI heeft geen succesgarantie. Vermijd deze tien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii OX Updater OX Updater: Publication date Monday, 08 March 2010 v.6.16 Copyright 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY, USA, The document

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument?

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument? BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS Hoe om te gaan met de online consument? An Experian Marketing Services White Paper December 2014 INHOUD Wie doet online aankopen?...3 Wanneer worden de meeste online

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson Recruitment Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson bron WikipediA Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door IBM. Hij kan een in spreektaal gestelde vraag

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML Open-Xchange-server Open-Xchange-server: OXtender voor SyncML Uitgegeven Thursday, 04. October 2012 Versie 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013 PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Versie 2013.41 Revisie A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Nadere informatie

Valkuilen bij datavisualisatie. (en hoe u ze kunt omzeilen)

Valkuilen bij datavisualisatie. (en hoe u ze kunt omzeilen) Valkuilen bij datavisualisatie (en hoe u ze kunt omzeilen) We gebruiken al decennia lang diagrammen om inzicht te krijgen in bedrijfsgegevens. Maar zelfs als de gegevens anders waren, bleven de diagrammen

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Open-Xchange Server. What's new in 6.20?

Open-Xchange Server. What's new in 6.20? Open-Xchange Server What's new in 6.20? Open-Xchange Server Open-Xchange Server: What's new in 6.20? publicatie datum dinsdag, 03. mei 2011 Version 6.20 Copyright 2006-2011 OPEN-XCHANGE Inc., This document

Nadere informatie

dp corporate language training manual

dp corporate language training manual dp corporate language training manual Informatie over de toets Handleiding toetsopgaven Trademarks corporate language training, clt and digital publishing are either registered trademarks or trademarks

Nadere informatie

Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart

Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart Het RRGS Register en de Uniforme Risicokaart Victor van Katwijk Oracle Spatial, 11 november 2005 Uniforme risicokaart Rode draad > Wat ging vooraf > Register (RRGS) > Overige ramptypen (ISOR) > Complete

Nadere informatie

WAT MAAKT QLIKVIEW UNIEK?

WAT MAAKT QLIKVIEW UNIEK? WAT MAAKT QLIKVIEW UNIEK? Een white paper van QlikView Publicatiedatum: maart 2013 qlikview.com Inhoudsopgave De eerste vragen die mensen over QlikView stellen 3 De markt voor BI-software is overbezet

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

StartReady Partnership. Detailed Portfolio overview

StartReady Partnership. Detailed Portfolio overview StartReady Partnership Detailed Portfolio overview Microsoft Based Communications Organisatie in 2007 opgericht door twee voormalige Microsoft medewerkers Specialist in Unified Communications: Microsoft

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond.

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. ViSoft Premium Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES 1.1 SCHLÜTER PROFIEL-VARIATIES worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. De verbeterde manier om profielen te selecteren

Nadere informatie

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Webshopkoppeling versie 1

Webshopkoppeling versie 1 Webshopkoppeling versie 1 Technische beschrijving voor het koppelen van een eigen webshop met Wilmar Retail Document versie: 1.3 Sure IT b.v. 2011, Sure IT b.v. Het Wilmar logo en Wilmar Infosystems zijn

Nadere informatie

SOCIAL BUSINESS DISCOVERY: OPTIMALISATIE VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES

SOCIAL BUSINESS DISCOVERY: OPTIMALISATIE VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES SOCIAL BUSINESS DISCOVERY: OPTIMALISATIE VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES Een white paper van QlikView Gepubliceerd: oktober 2011 qlikview.com Inhoudsopgave Mensen staan aan de basis van elke beslissing 3

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Cookies beleid. Click here to opt-out of Google Analytics

Cookies beleid. Click here to opt-out of Google Analytics Cookies beleid Op sommige plaatsen op onze website gebruikt Celgene een technologie die cookies wordt genoemd. Een cookie is een gegevensbestandje dat een server aan uw browser geeft wanneer u een webpagina

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Datamodelleren en databases 2011

Datamodelleren en databases 2011 Datamodelleren en databases 21 Capita selecta 1 In dit college Modelleren Normaliseren Functionele afhankelijkheid 1-3N M:N-relaties, associatieve entiteittypes, ternaire relaties Weak entiteittypes Multivalued

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie