Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg"

Transcriptie

1 Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten, Ricoh zorgt voor de instellingen.

2

3 Inhoudsopgave 1. Complexiteit in de ICT-omgeving 7 2. Managed Document Services voor de zorgsector Samenwerkend netwerk van ICT-specialisten 9 3. MDS in de praktijk 9 Stap 1: Begrijpen 9 Stap 2: Verbeteren 10 Stap 3: Veranderen 10 Stap 4: Beheren 10 Stap 5: Optimaliseren Vijf richtlijnen voor de CIO Conclusie MDS van Ricoh Management Summary 13 Bijlagen 14 Bijlage I Overzicht ICT-oplossingen in de zorg 14 Whitepaper MVO in de zorgsector 3

4 Referentie NB: Alle referenties en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. De auteurs kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderingen die hierin mettertijd plaats vinden. Dit whitepaper werd geschreven in samenwerking met Zeekhoe Communicatie. Dit whitepaper is gericht aan directies en ICT-organisaties uit de Care & Cure sector. In dit whitepaper bouwt Ricoh voort op de succesvolle oplossingen voor de Care & Cure-sector door deze te combineren met professionele ICT-dienstverlening. Het zet uiteen hoe Ricoh Managed Document Services (MDS) helpt om de vraagstukken rond complexiteit, beheer en onderhoud in de ICTorganisaties van zorginstellingen te beantwoorden. MDS is een dynamische, flexibele en schaalbare dienst voor informatievoorziening, -beveiliging en -beheer. Slim documentbeheer in het zorgproces en de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen, maakt de werkprocessen van zorginstellingen efficiënt. Daarnaast spelen zij zo beter in op de stijgende kosten en behoeften van de overheid, zorgpartners, patiënten en cliënten. Slim documentbeheer vraagt om een robuuste en allesomvattende ICT-organisatie. Het behoort echter niet tot de kerncompetentie van zorginstellingen op deze zelf te implementeren en te beheren. Dit whitepaper toont aan hoe de Care & Cure sector zich volledig kan concentreren op het verzorgen van patiënten en cliënten. Ricoh ondersteunt dat door het analyseren, verbeteren, implementeren, beheren en optimaliseren van de informatieomgeving uit handen te nemen. Handen die zodoende vaker aan het bed kunnen zijn. Auteurs Paul Nanninga Michiel Bonte Pieter Rahusen Director Strategic Accounts & Managed Document Services Business Manager Healthcare Market Development Manager Healthcare Ricoh Nederland BV Oktober Whitepaper MDS in de zorgsector

5 Hoofdstuk 1 Complexiteit in de ICT-omgeving Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. Dat is de kerntaak van een ziekenhuis of VVT-instelling. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen: Om de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid in de zorg te waarborgen, komt de overheid met bezuinigingen en de introductie van marktwerking. De toename van de zorgvraag betekent dat de zorgsector de komende jaren veel medewerkers moet aantrekken. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af, dus efficiënter werken is noodzakelijk. Patiënten, cliënten en medewerkers leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en tevredenheid van zorg en werk. ICT-organisaties willen zorginstellingen helpen aan al deze vraagstukken tegemoet te komen, onder meer met inzichtelijk, efficiënt, beheersbaar en gestroomlijnd informatiebeheer. Dat betekent ICToplossingen inzetten om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren. Ook in de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen, brengt ICT efficiëntie. Slim documentbeheer integreert bovendien alle informatie uit alle bronnen, of deze nu zorgspecifiek, administratief of bedrijfsmatig zijn. De uitdaging daarbij is dat voor de implementatie, integratie, beheer en onderhoud van ICT bij ieder vraagstuk en proces een andere technologische competentie vereist is (zie bijlage I). Whitepaper MVO in de zorgsector 5

6 Hoofdstuk 2 Managed Document Services voor de zorgsector De oplossingen die informatietechnologie biedt voor het verbeteren van de zorg-, bedrijfs- en administratieve processen, vragen om een brede en diepgaande kennis van ICT. Voor een ICTorganisatie van een zorginstelling is dit moeilijk te realiseren. ICT-medewerkers moeten bijvoorbeeld continu op de hoogte zijn en blijven om de kwaliteit van de prestaties van de benodigde hardware en software op niveau te houden. Ook als deze apparatuur of programmatuur maar zelden of in kleine omgevingen gebruikt wordt. Veel leveranciers eisen bovendien dat alleen gecertificeerde ICT ers aan hun producten en oplossingen werken. De meeste ICT-afdelingen binnen een zorginstelling kunnen en willen dit niet waarmaken. De oplossing van dit vraagstuk ligt in Managed Document Services (MDS). MDS is een reeks van op maat gemaakte services die informatieprocessen in organisaties stroomlijnt, aangevuld met gespecialiseerde ondersteuning en consultancy. Deze variëren van algemeen advies over administratieve- en bedrijfsprocessen tot advies voor de unieke omgeving van de zorginstelling. Dat breidt zich verder uit van analyse en planning tot en met change management: het begeleiden van het management en de eindgebruikers. Voor de zorgsector is het van belang dat MDS uitgaat van de gedachtegang dat alles wat te maken heeft met patiënten, cliënten en medewerkers een kwestie is van informatiebeheer. Dit bestrijkt de hele keten van het invoeren, verwerken en (re)produceren van gegevens, en stelt daarbij de medewerkers en patiënten of cliënten centraal. Ricoh (Input Services) Proces Ricoh (Output Services) Fax & CRD Post SFP Ontvangst, scannen, extractie, valideren Overplaatsen naar ECM/ERP/ WFM Primair Proces Primair Proces Ontvangst data Produceren & leveren MFP MFP Web Ricoh (Input Services) Digitaal archiveren & terugplaatsen O.M. Ricoh (Output Services) Fax & Primaire Processen - Patiëntregistratie - Formulierverwerking CRD - Scannen naar ZIS/EPD Post - Digitaliseren CMA SFP Ontvangst, scannen, extractie, valideren Overplaatsen naar ECM/ERP/ WFM Ontvangst data Produceren & leveren MFP Secundaire Processen MFP - Factuurverwerking Web - HR-dossiers - Digitalisering O.M. 6 Whitepaper MDS in de zorgsector

7 Om dit binnen de ICT-organisatie en -omgeving goed te realiseren, is een partner vereist met kennis en ervaring, maar vooral met grote betrokkenheid bij de vraagstukken van zorginstellingen. Door alle vraagstukken rond informatie- en documentvoorziening te beleggen bij één partner hoeven zorginstellingen geen kostbare tijd en energie meer te steken in de complexiteit én de risico s van informatiebeheer. Het hoeft niet ingrijpend te zijn om informatie/documentbeheer zo optimaal mogelijk te organiseren, want MDS is stapsgewijs te realiseren: 1: door het optimaliseren van de outputomgeving 2: door procesoptimalisatie, bijvoorbeeld patiëntenregistratie 3: door document/business process outsourcing (DPO/BPO), het deels of volledig uitbesteden van werkof bedrijfsprocessen. 2.1 Samenwerkend netwerk van ICT-specialisten Middels MDS kan de ICT-organisatie van een zorginstelling worden ontzorgd doordat de partner een breed netwerk van ICT-specialisten onderhoudt en aanstuurt. Dit expertisenetwerk bestaat veelal uit bedrijven met een diepe en brede kennis en ervaring op het gebied van specifieke deeloplossingen voor informatievoorziening, -beheer en -beveiliging, maar ook andere ICT-oplossingen, zoals software, hardware, systeemintegratie en dienstverlening. ICT-organisaties van zorginstellingen hoeven zich niet meer bezig te houden met de samenstelling van de samenwerkingsverbanden of het beheer van de verantwoordelijkheden, contracten of licenties. De MDS-partner is de regisseur die de beste partijen en contracten bij elkaar brengt en beheert. Zeker wanneer dit bestaande contracten zijn die de zorginstelling is aangegaan met diverse ICTleveranciers en -dienstverleners. Daarnaast betekent het uitgebreide netwerk van ICT-specialisten voor zorginstellingen dat zij de best beschikbare oplossingen krijgen, op ieder vlak waar de hoogste kwaliteit vereist is. Whitepaper MVO in de zorgsector 7

8 Hoofdstuk 3 MDS in de praktijk Hoe MDS precies wordt ingericht, is voor iedere Care & Cure instelling anders. Daarom is het van belang dat de ICT-organisatie in zee gaat met een partner die het mogelijk maakt om de diensten volledig, of in op maat gemaakte delen, en in losse of hechte samenwerking uit te voeren. Ook wat betreft de verantwoordelijkheden moet het MDS-contract alle flexibiliteit bieden. Ongeacht welke vorm van uitbesteding de voorkeur heeft, ligt onder het maatwerk een standaardtraject dat bestaat uit 5 stappen: Stap 1: Begrijpen Stap 2: Verbeteren Stap 3: Veranderen Stap 4: Beheren Stap 5: Optimaliseren Stap 1: Begrijpen De eerste fase van MDS is altijd een grondige analyse van de bestaande situatie, hoe geavanceerd of juist verouderd deze ook is. Het MDS-traject begint met een gedegen onderzoek van de document/ informatieomgeving, contracten en kosten. Dat betreft de techniek die de bedrijfs- en zorgprocessen ondersteunt, maar ook de mensen die met deze processen werken. Zodoende worden de bestaande werkwijzen en middelen transparant in kaart gebracht. Deze worden bovendien aangevuld met een objectieve en onafhankelijke analyse. Door gesprekken met medewerkers, zorgverleners en directies, ontstaat een plan van aanpak voor het aansluiten van de bestaande ICT-omgeving op de wensen en eisen voor een efficiënter en gedragen informatiebeleid. Stap 2: Verbeteren De analyse uit stap 1 van het MDS-traject maakt duidelijk waarop de Care & Cure instelling kosten kan besparen of de efficiëntie kan verbeteren. Zo zijn er vaak nog veel papieren documenten en dossiers, die door digitalisering de informatiestroom kunnen verrijken. Of biedt de informatieomgeving ruimte voor consolidatie met minder, zuinigere, snellere en gecentraliseerde systemen. Ook het aanpassen van de interne beleidsregels rond de manier waarop informatie wordt ingevoerd, verwerkt en uitgevoerd, bespaart direct kosten. Na het digitaliseren van alle informatie en het centraliseren en consolideren van de systemen, volgt het verbeteren van de processen die hiervan gebruikmaken. Dat kan door de inzet van nieuwe oplossingen of door uitbreidingen/aanpassingen. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken of er wijzigingen nodig zijn om te waarborgen dat de processen voldoen aan alle eisen van patiënten, medewerkers, zorgverleners, wet- en regelgeving, gedragscodes, richtlijnen en interne beleidsregels. Stap 3: Veranderen Het functioneel ontwerp voor verbeteringen in informatievoorziening en -beheer wordt vormgegeven in een projectplan. Dit is het fundament onder het volledige implementatietraject, van opdracht tot overdracht. Het projectmanagement dat door de MDS-partner wordt uitgevoerd in het hele traject, van stap 1 tot en met stap 5, is hier van bijzonder belang. Zo blijft tijdens de implementatie de aandacht geconcentreerd op de doelen voor gebruiksvriendelijkheid, efficiëntieverbetering en kostenbeheersing. Bij nieuw- of verbouw kunnen de verbeteringen in de informatieomgeving direct gerealiseerd worden. In een bestaande omgeving is dat niet altijd mogelijk. De oplossing ligt er in dat laatste geval in om de vernieuwingen naast de oude situatie op te zetten. Pas wanneer alles getest is, en aantoonbaar naar behoren en verwachting presteert, wordt deze parallelle omgeving omgezet naar de productieomgeving. 8 Whitepaper MDS in de zorgsector

9 Het projectplan brengt vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfs- en zorgsystemen en de werkprocessen die daarvan gebruikmaken. Het houdt echter ook rekening met het feit dat een succesvolle implementatie sterk afhankelijk is van de deelname, motivatie en steun van alle betrokkenen, van patiënten en cliënten tot baliemedewerkers, specialisten en de directie. Change Management is daarom ook in deze stap altijd een integraal onderdeel van projectmanagement. Stap 4: Beheren Na het begrijpen, verbeteren en veranderen van de zorg- en bedrijfsprocessen kan de stap beheren de kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat de oplossing continu geëvalueerd wordt. Dit garandeert kostenbeheersing, minder inzet van ICT-mensen en -middelen en verhoogde tevredenheid bij medewerkers, patiënten en cliënten. Het beheren en het onderhouden van de hele ICT-omgeving zorgt ervoor dat de ICT-organisatie minder tijd, mankracht en energie kwijt is aan de basale taken. Daardoor kunnen ICT-medewerkers al hun aandacht vestigen op bezigheden die waarde toevoegen, bijvoorbeeld het efficiënter maken van processen en het productiever maken van medewerkers. Beheren betekent ook optreden als een helpdesk om eindgebruikers te ondersteunen en als centraal aanspreekpunt voor alle onderdelen van de ICT-omgeving. Vanzelfsprekend worden de prestaties van de ICT-omgeving continu gecontroleerd op basis van service levels en key performance indicators. Heldere rapportages zorgen voor inzicht in de prestaties en managementinformatie die het beslissingproces ondersteunt. Naast beheer is het waarborgen van de beveiliging en de beschikbaarheid van de systemen en gegevens essentieel. Tenslotte wil de ICT-organisatie van de zorginstelling niet het risico lopen van gegevensverlies of -diefstal. Of toegang bieden voor andere bedreigingen, zoals virussen, hackers, spyware, spam en phishingaanvallen (gezamenlijk ook wel malware genoemd). Dit vraagstuk is in de zorg extra dringend, omdat het gaat om privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. Daarvoor brengt MDS een hoog niveau van expertise op het gebied van informatiebeveiliging. Het waarborgen van een betrouwbare en beveiligde informatievoorziening vraagt om een aantal ingrijpende maatregelen. Op gebied van techniek, maar ook in de manier waarop mensen met informatiesystemen om gaan. Informatiebeveiliging is bovendien een kwestie van fysieke beveiliging, bijvoorbeeld met pasjes en toegangspoorten. Om de bescherming van gegevens te verzekeren helpt MDS beleidsmatige gedragsregels op te stellen, toe te passen en te controleren. Daarbij is het uitgangspunt altijd de juiste balans tussen de niveaus van veiligheid en toepasbaarheid van deze oplossingen en maatregelen. Whitepaper MVO in de zorgsector 9

10 MDS waarborgt ook de beschikbaarheid van apparatuur en gegevens. Dat geldt voor de computerapparatuur en de programmatuur, maar ook voor de toegang tot gegevens. En alle verbindingen daartussen. Hetzelfde geldt voor alle bedrijfskritische processen, zoals patiëntenregistratie. Beschikbaarheid van informatie betekent dat alle gegevens toegankelijk zijn voor iedereen die deze nodig heeft, op het juiste moment. Overal waar zorgverleners en patiënten of cliënten samen komen. Of dit nu in een spreek-, operatie- of ziekenkamer is. Maar ook voor de huisarts, de apotheek, de zorgbemiddelaar en de verzekeraar. En voor de financiële, administratieve en personeelsafdelingen. Daarbij is het belangrijk om de toegang tot de data goed - en beleidsmatig - te regelen, bijvoorbeeld door het toewijzen van rechten aan individuele of groepen van gebruikers. Stap 5: Optimaliseren Gedurende het MDS-partnership is het belangrijk om de omgeving voor informatiebeheer en de processen die daarop gebaseerd zijn blijvend te optimaliseren. Dit kan ingegeven worden door voortschrijdend inzicht, nieuwe technologische ontwikkelingen binnen de ICT- of zorgsector, of door nieuwe activiteiten of locaties binnen de zorginstelling. Een betrokken MDS-partner heeft continu oog op de prestaties, en houdt oog voor verbetering, van het informatiebeheer. Het blijkt topprioriteit voor CIO s om ervoor te zorgen dat hun organisatie klaar is om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. 10 Whitepaper MDS in de zorgsector

11 Hoofdstuk 4 Vijf richtlijnen voor de CIO ICT-organisaties willen zorginstellingen ondersteunen bij het aangaan van actuele uitdagingen. Ricoh stelde vijf richtlijnen op om CIO s te helpen een start te maken met het beheer van de informatiestromen binnen hun organisatie. 1. Blijf focussen op mensen en analyseer het gedrag van eindgebruikers om onderbouwde technologische beslissingen te nemen. 2. Beheer op een doeltreffende manier het veranderproces zodat investeringen beschermd zijn en maximaal gebruikt worden. 3. Focus op optimalisatie van documentprocessen om de beste Return On Investment (ROI) te garanderen én spreek de taal van de Chief Financial Officer. 4. Werk met leveranciers die continue ondersteuning bieden en niet alleen oplossingen implementeren en vertrekken. Bouw echte partnerships op met leveranciers. Dat wil zeggen juiste zakelijke relaties met een visie op de organisatie voor de lange termijn. 5. Implementeer de juiste technologie. Deze technologie moet krachtig én veilig zijn. Innovaties moeten vanuit klantperspectief gedreven worden. Whitepaper MVO in de zorgsector 11

12 Hoofdstuk 5 Conclusie Er is geen beter moment om het informatiebeheer te optimaliseren en/of, geheel of gedeeltelijk, uit te besteden, dan het huidige. MDS is een volledig dienstenpakket voor het leveren van systemen voor informatievoorziening, inclusief beheer en onderhoud. MDS staat voor een grondige analyse van de bestaande werkwijzen, bedrijfs- en zorgprocessen en -doelstellingen. Op basis daarvan worden voorstellen gemaakt om deze processen door middel van slim documentbeheer te verbeteren. Dat leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak en een tijdslijn om dit te realiseren. Het heeft betrekking op het vernieuwen van de omgeving van informatiebeheer, inclusief de onderliggende infrastructuur. Maar het verandertraject houdt ook rekening met de adoptie van de nieuwe werkwijzen onder medewerkers, patiënten of cliënten. Daarna kan de MDS-partner het beheer en onderhoud van deze omgeving overnemen en blijvend optimaliseren. Zorginstellingen die al plannen hebben in deze richting, maar nog geen actie hebben ondernomen, kunnen de MDS-experts al in het vroegste stadium betrekken. Bij zorginstellingen die al stappen hebben gemaakt kunnen consultants op ieder niveau inspringen. 12 Whitepaper MDS in de zorgsector

13 Hoofdstuk 6 MDS van Ricoh Door de versnelde digitalisering van informatie en het feit dat Nederland nieuwe technologieën als koploper adopteert, neemt het aantal papieren afdrukken in het bedrijfsleven, bij de overheid en binnen instellingen af. Ricoh past daarom de strategie aan met een blijvende ontwikkeling en focus op gebied van scan- en printapparatuur bij zorgorganisaties. Tegelijkertijd ontwikkelde Ricoh Managed Document Services voor dit productaanbod. Daarbij komt meer aandacht voor wat organisaties doen met informatie, wat verder gaat dan alleen de input en output van informatie. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor de volledige informatiestroom bestrijkt Ricoh dankzij Managed Document Services het volledige speelveld van de invoer, verwerking en (re)productie van informatie en de bijbehorende dataopslag. Whitepaper MVO in de zorgsector 13

14 Hoofdstuk 7 Management Summary Optimale informatievoorziening en -beheer stroomlijnen de zorg. Goede zorgverlening is er steeds afhankelijker van dat informatie over en voor de patiënt snel, veilig en toegankelijk is. Een groot voordeel hiervan is onder meer een gewaarborgde bedrijfscontinuïteit van de zorginstelling, gebaseerd op kostenbesparingen en efficiëntieverbetering. Daarmee kunnen zorginstellingen flexibel meebuigen met veranderingen in de sector. Het stelt ICT-organisaties van zorginstellingen in staat om als een interne dienstverlener de zorginstelling te ondersteunen bij het tegemoet komen aan actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld het beantwoorden van de wensen van patiënten en cliënten, zorgpartners, zorgverleners en medewerkers. Maar ook de aangekondigde bezuinigingen en de eisen van wet- en regelgeving, richtlijnen en interne beleidsregels. Goed informatiebeheer combineert en integreert ICT-oplossingen voor het primaire zorgproces met ICT-middelen die administratieve en bedrijfsprocessen ondersteunen. Dat vraagt om een blijvend hoge expertise op vele facetten van ICT. Managed Document Services (MDS) draagt daar aan bij. Het waarborgt dat zorginstellingen kunnen vertrouwen op een hoogwaardige, schaalbare en dynamische informatievoorziening. Die altijd en overal beschikbaar, beveiligd en beheerd is. Zorgorganisaties concentreren zich dan weer volledig op hun kerncompetentie: het zorgen voor mensen. Ondertussen zorgt het MDS-aanbod van Ricoh voor hen. Ricoh is voor ICT-organisaties in de zorgsector al jarenlang een solide steun in de rug. Implementaties bij ziekenhuizen en VVT-instellingen op het gebied van slim documentenbeheer en patiënten- en informatielogistiek bewijzen dat. 14 Whitepaper MDS in de zorgsector

15 Bijlagen Bijlage I - Overzicht ICT-oplossingen in de zorg ICT brengt oplossingen voor zowel zorgspecifieke als administratieve en bedrijfsvraagstukken in de zorgsector. Het onderstaande overzicht geeft een aantal voorbeelden van deze uitdagingen en de ICT-oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit overzicht maakt duidelijk welke ICT-competenties en -expertise nodig is om deze oplossingen te implementeren, integreren, beheren en onderhouden. Uitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertise Overheid Door stijgende zorgkosten kampt het ministerie van Volksgezondheid met een tekort van 2,6 miljard euro in Stroomlijnen van zorg- en bedrijfsprocessen door informatie te: Digitaliseren Ordenen Integreren Systeemontwerp, -configuratie, -beheer en -onderhoud Systeem- en datamigratie Standaardisatie Patiënten/ Cliënten Zorginstellingen willen tegemoet komen aan de wensen van de patiënten: Kortere wachtrijen en -tijden en wachtlijsten Een prettig en comfortabel verblijf Meer aandacht Persoonlijker contact Centrale wachtruimte Registratie- of aanmeldzuilen Patiëntenpas of - kaart Patiënten- en informatielogistiek Internettoegang Computervoorzieningen op kamers en in wachtruimtes Informatie-invoer, -verwerking en (re)productie Hardwarebeheer en -onderhoud Systeem- en gegevensbeveiliging Systeemintegratie Virtualisatie Dataopslag Servertechnologie Netwerkbeheer en -onderhoud Databasetechnologie en -optimalisatie Licentiebeheer Zorgverleners/ Medewerkers Door de grote toename in administratieve taken krijgen verzorgenden, verpleegkundigen en medisch specialisten steeds minder de handen vrij voor het werk waarvoor zij zijn opgeleid en aangenomen. De vraag naar zorg neemt de komende jaren sterk toe, onder meer door de dubbele vergrijzing. Dit leidt tot een groot tekort aan medische en verplegend personeel. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om met minder medewerkers aan een groeiende zorgvraag te voldoen. Waarderen van medewerkers door: Een beter loopbaanperspectief Verbetering overleg en besluitvorming Meer autonomie in het werk Het verlagen van de administratieve druk, waardoor er meer tijd vrijkomt voor hoofdwerkzaamheden Het Nieuwe Werken in te voeren voor meer flexibiliteit en vrijheid Werkplekbeheer en -onderhoud Printerbeheer Digitalisering archieven Data-mapping Procesautomatisering Procesoptimalisatie Application Delivery Networking WAN-optimalisatie Cloud Computing Applicatiebeveiliging Active Directory-services (autorisatie en authenticatie) Whitepaper MVO in de zorgsector 15

16 Uitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertise Healthcare 2.0 Healthcare 2.0 staat voor interactiviteit in de zorg. Denk hierbij aan de interactie met de patiënt en de patiëntgerichtheid. Een slimme inzet van technologische en ICT-hulpmiddelen: Digitale apparatuur bij de cliënt thuis Contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt via een internetportaal Medische behandelingen/ operaties op afstand Internettechnologie Internetbeveiliging Webapplicaties Software-as-a-Service Zorgketen Bij de zorgverlening aan patiënten en cliënten zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners is van groot belang. Een centraal patiënten- of cliëntendossier waar alle zorgverleners, altijd en overal toegang tot hebben. Systeemintegratie Electronic Data Interchange (EDI) Data-integratie Data-analyse Governance, Risk & Compliance Er zijn veel wettelijke, externe en interne regels die de veiligheid van de patiënten en cliënten waarborgen. Het niet naleven van wettelijke regels of interne beleidsregels is risicovol. Leden van Raden van Bestuur en directies van zorginstellingen zijn hier hoofdelijk aansprakelijk voor. De zorgorganisatie dient daarom aantoonbaar 'in control' te zijn. Geautomatiseerd toezien op het naleven van interne en externe regels leidt tot inzicht in informatie en heldere rapportages. Zo kan er aantoonbaar voldaan worden aan: Controleprocedures Kwaliteitseisen Zorg- en servicegaranties Wet- en regelgeving Richtlijnen voor goed bestuur Ontwerpen, configureren, beheren en onderhouden van een egrc-platform dat het mogelijk maakt geautomatiseerd toe te zien op het implementeren en naleven van externe of interne regels. 16 Whitepaper MDS in de zorgsector

17 Notities Whitepaper MVO in de zorgsector 17

18

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Whitepaper Managed Document Services in de Zorg Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten, Ricoh zorgt voor de instellingen Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

E-BOOK. ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen

E-BOOK. ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen E-BOOK ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen INTRODUCTIE VAN ICT- OPLOSSINGEN EN -INNOVATIES BINNEN DE ZORG Aan de vooravond van de keuze

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur WHITEPAPER Inhoud Bereid je voor op NEN 7510... 3 1. De manier van informatieverwerking verandert; (h)erken dit ook... 4 2. Ga slim om met verandering...

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Het Elektronisch Klant Dossier. in de bancaire omgeving. Auteur: Tobias van der Velde

Het Elektronisch Klant Dossier. in de bancaire omgeving. Auteur: Tobias van der Velde Het Elektronisch Klant Dossier in de bancaire omgeving Auteur: Tobias van der Velde NB: Alle referenties en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. De auteur kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services MICROSITE BEHEER Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite.

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Managed Services Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing & sales activiteiten. U gebruikt ze meestal

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer Optimale ICT-beveiliging Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer 1 Inhoud Deze brochure geeft u meer uitleg over de manier waarop Telenet de ICT van uw bedrijf kan beveiligen. Ervaring,

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken RAM Infotechnology ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD (bring your own device) en de altijd aanwezige vraag

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie