Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg"

Transcriptie

1 Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten, Ricoh zorgt voor de instellingen.

2

3 Inhoudsopgave 1. Complexiteit in de ICT-omgeving 7 2. Managed Document Services voor de zorgsector Samenwerkend netwerk van ICT-specialisten 9 3. MDS in de praktijk 9 Stap 1: Begrijpen 9 Stap 2: Verbeteren 10 Stap 3: Veranderen 10 Stap 4: Beheren 10 Stap 5: Optimaliseren Vijf richtlijnen voor de CIO Conclusie MDS van Ricoh Management Summary 13 Bijlagen 14 Bijlage I Overzicht ICT-oplossingen in de zorg 14 Whitepaper MVO in de zorgsector 3

4 Referentie NB: Alle referenties en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. De auteurs kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderingen die hierin mettertijd plaats vinden. Dit whitepaper werd geschreven in samenwerking met Zeekhoe Communicatie. Dit whitepaper is gericht aan directies en ICT-organisaties uit de Care & Cure sector. In dit whitepaper bouwt Ricoh voort op de succesvolle oplossingen voor de Care & Cure-sector door deze te combineren met professionele ICT-dienstverlening. Het zet uiteen hoe Ricoh Managed Document Services (MDS) helpt om de vraagstukken rond complexiteit, beheer en onderhoud in de ICTorganisaties van zorginstellingen te beantwoorden. MDS is een dynamische, flexibele en schaalbare dienst voor informatievoorziening, -beveiliging en -beheer. Slim documentbeheer in het zorgproces en de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen, maakt de werkprocessen van zorginstellingen efficiënt. Daarnaast spelen zij zo beter in op de stijgende kosten en behoeften van de overheid, zorgpartners, patiënten en cliënten. Slim documentbeheer vraagt om een robuuste en allesomvattende ICT-organisatie. Het behoort echter niet tot de kerncompetentie van zorginstellingen op deze zelf te implementeren en te beheren. Dit whitepaper toont aan hoe de Care & Cure sector zich volledig kan concentreren op het verzorgen van patiënten en cliënten. Ricoh ondersteunt dat door het analyseren, verbeteren, implementeren, beheren en optimaliseren van de informatieomgeving uit handen te nemen. Handen die zodoende vaker aan het bed kunnen zijn. Auteurs Paul Nanninga Michiel Bonte Pieter Rahusen Director Strategic Accounts & Managed Document Services Business Manager Healthcare Market Development Manager Healthcare Ricoh Nederland BV Oktober Whitepaper MDS in de zorgsector

5 Hoofdstuk 1 Complexiteit in de ICT-omgeving Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. Dat is de kerntaak van een ziekenhuis of VVT-instelling. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen: Om de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid in de zorg te waarborgen, komt de overheid met bezuinigingen en de introductie van marktwerking. De toename van de zorgvraag betekent dat de zorgsector de komende jaren veel medewerkers moet aantrekken. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af, dus efficiënter werken is noodzakelijk. Patiënten, cliënten en medewerkers leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en tevredenheid van zorg en werk. ICT-organisaties willen zorginstellingen helpen aan al deze vraagstukken tegemoet te komen, onder meer met inzichtelijk, efficiënt, beheersbaar en gestroomlijnd informatiebeheer. Dat betekent ICToplossingen inzetten om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren. Ook in de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen, brengt ICT efficiëntie. Slim documentbeheer integreert bovendien alle informatie uit alle bronnen, of deze nu zorgspecifiek, administratief of bedrijfsmatig zijn. De uitdaging daarbij is dat voor de implementatie, integratie, beheer en onderhoud van ICT bij ieder vraagstuk en proces een andere technologische competentie vereist is (zie bijlage I). Whitepaper MVO in de zorgsector 5

6 Hoofdstuk 2 Managed Document Services voor de zorgsector De oplossingen die informatietechnologie biedt voor het verbeteren van de zorg-, bedrijfs- en administratieve processen, vragen om een brede en diepgaande kennis van ICT. Voor een ICTorganisatie van een zorginstelling is dit moeilijk te realiseren. ICT-medewerkers moeten bijvoorbeeld continu op de hoogte zijn en blijven om de kwaliteit van de prestaties van de benodigde hardware en software op niveau te houden. Ook als deze apparatuur of programmatuur maar zelden of in kleine omgevingen gebruikt wordt. Veel leveranciers eisen bovendien dat alleen gecertificeerde ICT ers aan hun producten en oplossingen werken. De meeste ICT-afdelingen binnen een zorginstelling kunnen en willen dit niet waarmaken. De oplossing van dit vraagstuk ligt in Managed Document Services (MDS). MDS is een reeks van op maat gemaakte services die informatieprocessen in organisaties stroomlijnt, aangevuld met gespecialiseerde ondersteuning en consultancy. Deze variëren van algemeen advies over administratieve- en bedrijfsprocessen tot advies voor de unieke omgeving van de zorginstelling. Dat breidt zich verder uit van analyse en planning tot en met change management: het begeleiden van het management en de eindgebruikers. Voor de zorgsector is het van belang dat MDS uitgaat van de gedachtegang dat alles wat te maken heeft met patiënten, cliënten en medewerkers een kwestie is van informatiebeheer. Dit bestrijkt de hele keten van het invoeren, verwerken en (re)produceren van gegevens, en stelt daarbij de medewerkers en patiënten of cliënten centraal. Ricoh (Input Services) Proces Ricoh (Output Services) Fax & CRD Post SFP Ontvangst, scannen, extractie, valideren Overplaatsen naar ECM/ERP/ WFM Primair Proces Primair Proces Ontvangst data Produceren & leveren MFP MFP Web Ricoh (Input Services) Digitaal archiveren & terugplaatsen O.M. Ricoh (Output Services) Fax & Primaire Processen - Patiëntregistratie - Formulierverwerking CRD - Scannen naar ZIS/EPD Post - Digitaliseren CMA SFP Ontvangst, scannen, extractie, valideren Overplaatsen naar ECM/ERP/ WFM Ontvangst data Produceren & leveren MFP Secundaire Processen MFP - Factuurverwerking Web - HR-dossiers - Digitalisering O.M. 6 Whitepaper MDS in de zorgsector

7 Om dit binnen de ICT-organisatie en -omgeving goed te realiseren, is een partner vereist met kennis en ervaring, maar vooral met grote betrokkenheid bij de vraagstukken van zorginstellingen. Door alle vraagstukken rond informatie- en documentvoorziening te beleggen bij één partner hoeven zorginstellingen geen kostbare tijd en energie meer te steken in de complexiteit én de risico s van informatiebeheer. Het hoeft niet ingrijpend te zijn om informatie/documentbeheer zo optimaal mogelijk te organiseren, want MDS is stapsgewijs te realiseren: 1: door het optimaliseren van de outputomgeving 2: door procesoptimalisatie, bijvoorbeeld patiëntenregistratie 3: door document/business process outsourcing (DPO/BPO), het deels of volledig uitbesteden van werkof bedrijfsprocessen. 2.1 Samenwerkend netwerk van ICT-specialisten Middels MDS kan de ICT-organisatie van een zorginstelling worden ontzorgd doordat de partner een breed netwerk van ICT-specialisten onderhoudt en aanstuurt. Dit expertisenetwerk bestaat veelal uit bedrijven met een diepe en brede kennis en ervaring op het gebied van specifieke deeloplossingen voor informatievoorziening, -beheer en -beveiliging, maar ook andere ICT-oplossingen, zoals software, hardware, systeemintegratie en dienstverlening. ICT-organisaties van zorginstellingen hoeven zich niet meer bezig te houden met de samenstelling van de samenwerkingsverbanden of het beheer van de verantwoordelijkheden, contracten of licenties. De MDS-partner is de regisseur die de beste partijen en contracten bij elkaar brengt en beheert. Zeker wanneer dit bestaande contracten zijn die de zorginstelling is aangegaan met diverse ICTleveranciers en -dienstverleners. Daarnaast betekent het uitgebreide netwerk van ICT-specialisten voor zorginstellingen dat zij de best beschikbare oplossingen krijgen, op ieder vlak waar de hoogste kwaliteit vereist is. Whitepaper MVO in de zorgsector 7

8 Hoofdstuk 3 MDS in de praktijk Hoe MDS precies wordt ingericht, is voor iedere Care & Cure instelling anders. Daarom is het van belang dat de ICT-organisatie in zee gaat met een partner die het mogelijk maakt om de diensten volledig, of in op maat gemaakte delen, en in losse of hechte samenwerking uit te voeren. Ook wat betreft de verantwoordelijkheden moet het MDS-contract alle flexibiliteit bieden. Ongeacht welke vorm van uitbesteding de voorkeur heeft, ligt onder het maatwerk een standaardtraject dat bestaat uit 5 stappen: Stap 1: Begrijpen Stap 2: Verbeteren Stap 3: Veranderen Stap 4: Beheren Stap 5: Optimaliseren Stap 1: Begrijpen De eerste fase van MDS is altijd een grondige analyse van de bestaande situatie, hoe geavanceerd of juist verouderd deze ook is. Het MDS-traject begint met een gedegen onderzoek van de document/ informatieomgeving, contracten en kosten. Dat betreft de techniek die de bedrijfs- en zorgprocessen ondersteunt, maar ook de mensen die met deze processen werken. Zodoende worden de bestaande werkwijzen en middelen transparant in kaart gebracht. Deze worden bovendien aangevuld met een objectieve en onafhankelijke analyse. Door gesprekken met medewerkers, zorgverleners en directies, ontstaat een plan van aanpak voor het aansluiten van de bestaande ICT-omgeving op de wensen en eisen voor een efficiënter en gedragen informatiebeleid. Stap 2: Verbeteren De analyse uit stap 1 van het MDS-traject maakt duidelijk waarop de Care & Cure instelling kosten kan besparen of de efficiëntie kan verbeteren. Zo zijn er vaak nog veel papieren documenten en dossiers, die door digitalisering de informatiestroom kunnen verrijken. Of biedt de informatieomgeving ruimte voor consolidatie met minder, zuinigere, snellere en gecentraliseerde systemen. Ook het aanpassen van de interne beleidsregels rond de manier waarop informatie wordt ingevoerd, verwerkt en uitgevoerd, bespaart direct kosten. Na het digitaliseren van alle informatie en het centraliseren en consolideren van de systemen, volgt het verbeteren van de processen die hiervan gebruikmaken. Dat kan door de inzet van nieuwe oplossingen of door uitbreidingen/aanpassingen. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken of er wijzigingen nodig zijn om te waarborgen dat de processen voldoen aan alle eisen van patiënten, medewerkers, zorgverleners, wet- en regelgeving, gedragscodes, richtlijnen en interne beleidsregels. Stap 3: Veranderen Het functioneel ontwerp voor verbeteringen in informatievoorziening en -beheer wordt vormgegeven in een projectplan. Dit is het fundament onder het volledige implementatietraject, van opdracht tot overdracht. Het projectmanagement dat door de MDS-partner wordt uitgevoerd in het hele traject, van stap 1 tot en met stap 5, is hier van bijzonder belang. Zo blijft tijdens de implementatie de aandacht geconcentreerd op de doelen voor gebruiksvriendelijkheid, efficiëntieverbetering en kostenbeheersing. Bij nieuw- of verbouw kunnen de verbeteringen in de informatieomgeving direct gerealiseerd worden. In een bestaande omgeving is dat niet altijd mogelijk. De oplossing ligt er in dat laatste geval in om de vernieuwingen naast de oude situatie op te zetten. Pas wanneer alles getest is, en aantoonbaar naar behoren en verwachting presteert, wordt deze parallelle omgeving omgezet naar de productieomgeving. 8 Whitepaper MDS in de zorgsector

9 Het projectplan brengt vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfs- en zorgsystemen en de werkprocessen die daarvan gebruikmaken. Het houdt echter ook rekening met het feit dat een succesvolle implementatie sterk afhankelijk is van de deelname, motivatie en steun van alle betrokkenen, van patiënten en cliënten tot baliemedewerkers, specialisten en de directie. Change Management is daarom ook in deze stap altijd een integraal onderdeel van projectmanagement. Stap 4: Beheren Na het begrijpen, verbeteren en veranderen van de zorg- en bedrijfsprocessen kan de stap beheren de kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat de oplossing continu geëvalueerd wordt. Dit garandeert kostenbeheersing, minder inzet van ICT-mensen en -middelen en verhoogde tevredenheid bij medewerkers, patiënten en cliënten. Het beheren en het onderhouden van de hele ICT-omgeving zorgt ervoor dat de ICT-organisatie minder tijd, mankracht en energie kwijt is aan de basale taken. Daardoor kunnen ICT-medewerkers al hun aandacht vestigen op bezigheden die waarde toevoegen, bijvoorbeeld het efficiënter maken van processen en het productiever maken van medewerkers. Beheren betekent ook optreden als een helpdesk om eindgebruikers te ondersteunen en als centraal aanspreekpunt voor alle onderdelen van de ICT-omgeving. Vanzelfsprekend worden de prestaties van de ICT-omgeving continu gecontroleerd op basis van service levels en key performance indicators. Heldere rapportages zorgen voor inzicht in de prestaties en managementinformatie die het beslissingproces ondersteunt. Naast beheer is het waarborgen van de beveiliging en de beschikbaarheid van de systemen en gegevens essentieel. Tenslotte wil de ICT-organisatie van de zorginstelling niet het risico lopen van gegevensverlies of -diefstal. Of toegang bieden voor andere bedreigingen, zoals virussen, hackers, spyware, spam en phishingaanvallen (gezamenlijk ook wel malware genoemd). Dit vraagstuk is in de zorg extra dringend, omdat het gaat om privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. Daarvoor brengt MDS een hoog niveau van expertise op het gebied van informatiebeveiliging. Het waarborgen van een betrouwbare en beveiligde informatievoorziening vraagt om een aantal ingrijpende maatregelen. Op gebied van techniek, maar ook in de manier waarop mensen met informatiesystemen om gaan. Informatiebeveiliging is bovendien een kwestie van fysieke beveiliging, bijvoorbeeld met pasjes en toegangspoorten. Om de bescherming van gegevens te verzekeren helpt MDS beleidsmatige gedragsregels op te stellen, toe te passen en te controleren. Daarbij is het uitgangspunt altijd de juiste balans tussen de niveaus van veiligheid en toepasbaarheid van deze oplossingen en maatregelen. Whitepaper MVO in de zorgsector 9

10 MDS waarborgt ook de beschikbaarheid van apparatuur en gegevens. Dat geldt voor de computerapparatuur en de programmatuur, maar ook voor de toegang tot gegevens. En alle verbindingen daartussen. Hetzelfde geldt voor alle bedrijfskritische processen, zoals patiëntenregistratie. Beschikbaarheid van informatie betekent dat alle gegevens toegankelijk zijn voor iedereen die deze nodig heeft, op het juiste moment. Overal waar zorgverleners en patiënten of cliënten samen komen. Of dit nu in een spreek-, operatie- of ziekenkamer is. Maar ook voor de huisarts, de apotheek, de zorgbemiddelaar en de verzekeraar. En voor de financiële, administratieve en personeelsafdelingen. Daarbij is het belangrijk om de toegang tot de data goed - en beleidsmatig - te regelen, bijvoorbeeld door het toewijzen van rechten aan individuele of groepen van gebruikers. Stap 5: Optimaliseren Gedurende het MDS-partnership is het belangrijk om de omgeving voor informatiebeheer en de processen die daarop gebaseerd zijn blijvend te optimaliseren. Dit kan ingegeven worden door voortschrijdend inzicht, nieuwe technologische ontwikkelingen binnen de ICT- of zorgsector, of door nieuwe activiteiten of locaties binnen de zorginstelling. Een betrokken MDS-partner heeft continu oog op de prestaties, en houdt oog voor verbetering, van het informatiebeheer. Het blijkt topprioriteit voor CIO s om ervoor te zorgen dat hun organisatie klaar is om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. 10 Whitepaper MDS in de zorgsector

11 Hoofdstuk 4 Vijf richtlijnen voor de CIO ICT-organisaties willen zorginstellingen ondersteunen bij het aangaan van actuele uitdagingen. Ricoh stelde vijf richtlijnen op om CIO s te helpen een start te maken met het beheer van de informatiestromen binnen hun organisatie. 1. Blijf focussen op mensen en analyseer het gedrag van eindgebruikers om onderbouwde technologische beslissingen te nemen. 2. Beheer op een doeltreffende manier het veranderproces zodat investeringen beschermd zijn en maximaal gebruikt worden. 3. Focus op optimalisatie van documentprocessen om de beste Return On Investment (ROI) te garanderen én spreek de taal van de Chief Financial Officer. 4. Werk met leveranciers die continue ondersteuning bieden en niet alleen oplossingen implementeren en vertrekken. Bouw echte partnerships op met leveranciers. Dat wil zeggen juiste zakelijke relaties met een visie op de organisatie voor de lange termijn. 5. Implementeer de juiste technologie. Deze technologie moet krachtig én veilig zijn. Innovaties moeten vanuit klantperspectief gedreven worden. Whitepaper MVO in de zorgsector 11

12 Hoofdstuk 5 Conclusie Er is geen beter moment om het informatiebeheer te optimaliseren en/of, geheel of gedeeltelijk, uit te besteden, dan het huidige. MDS is een volledig dienstenpakket voor het leveren van systemen voor informatievoorziening, inclusief beheer en onderhoud. MDS staat voor een grondige analyse van de bestaande werkwijzen, bedrijfs- en zorgprocessen en -doelstellingen. Op basis daarvan worden voorstellen gemaakt om deze processen door middel van slim documentbeheer te verbeteren. Dat leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak en een tijdslijn om dit te realiseren. Het heeft betrekking op het vernieuwen van de omgeving van informatiebeheer, inclusief de onderliggende infrastructuur. Maar het verandertraject houdt ook rekening met de adoptie van de nieuwe werkwijzen onder medewerkers, patiënten of cliënten. Daarna kan de MDS-partner het beheer en onderhoud van deze omgeving overnemen en blijvend optimaliseren. Zorginstellingen die al plannen hebben in deze richting, maar nog geen actie hebben ondernomen, kunnen de MDS-experts al in het vroegste stadium betrekken. Bij zorginstellingen die al stappen hebben gemaakt kunnen consultants op ieder niveau inspringen. 12 Whitepaper MDS in de zorgsector

13 Hoofdstuk 6 MDS van Ricoh Door de versnelde digitalisering van informatie en het feit dat Nederland nieuwe technologieën als koploper adopteert, neemt het aantal papieren afdrukken in het bedrijfsleven, bij de overheid en binnen instellingen af. Ricoh past daarom de strategie aan met een blijvende ontwikkeling en focus op gebied van scan- en printapparatuur bij zorgorganisaties. Tegelijkertijd ontwikkelde Ricoh Managed Document Services voor dit productaanbod. Daarbij komt meer aandacht voor wat organisaties doen met informatie, wat verder gaat dan alleen de input en output van informatie. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor de volledige informatiestroom bestrijkt Ricoh dankzij Managed Document Services het volledige speelveld van de invoer, verwerking en (re)productie van informatie en de bijbehorende dataopslag. Whitepaper MVO in de zorgsector 13

14 Hoofdstuk 7 Management Summary Optimale informatievoorziening en -beheer stroomlijnen de zorg. Goede zorgverlening is er steeds afhankelijker van dat informatie over en voor de patiënt snel, veilig en toegankelijk is. Een groot voordeel hiervan is onder meer een gewaarborgde bedrijfscontinuïteit van de zorginstelling, gebaseerd op kostenbesparingen en efficiëntieverbetering. Daarmee kunnen zorginstellingen flexibel meebuigen met veranderingen in de sector. Het stelt ICT-organisaties van zorginstellingen in staat om als een interne dienstverlener de zorginstelling te ondersteunen bij het tegemoet komen aan actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld het beantwoorden van de wensen van patiënten en cliënten, zorgpartners, zorgverleners en medewerkers. Maar ook de aangekondigde bezuinigingen en de eisen van wet- en regelgeving, richtlijnen en interne beleidsregels. Goed informatiebeheer combineert en integreert ICT-oplossingen voor het primaire zorgproces met ICT-middelen die administratieve en bedrijfsprocessen ondersteunen. Dat vraagt om een blijvend hoge expertise op vele facetten van ICT. Managed Document Services (MDS) draagt daar aan bij. Het waarborgt dat zorginstellingen kunnen vertrouwen op een hoogwaardige, schaalbare en dynamische informatievoorziening. Die altijd en overal beschikbaar, beveiligd en beheerd is. Zorgorganisaties concentreren zich dan weer volledig op hun kerncompetentie: het zorgen voor mensen. Ondertussen zorgt het MDS-aanbod van Ricoh voor hen. Ricoh is voor ICT-organisaties in de zorgsector al jarenlang een solide steun in de rug. Implementaties bij ziekenhuizen en VVT-instellingen op het gebied van slim documentenbeheer en patiënten- en informatielogistiek bewijzen dat. 14 Whitepaper MDS in de zorgsector

15 Bijlagen Bijlage I - Overzicht ICT-oplossingen in de zorg ICT brengt oplossingen voor zowel zorgspecifieke als administratieve en bedrijfsvraagstukken in de zorgsector. Het onderstaande overzicht geeft een aantal voorbeelden van deze uitdagingen en de ICT-oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit overzicht maakt duidelijk welke ICT-competenties en -expertise nodig is om deze oplossingen te implementeren, integreren, beheren en onderhouden. Uitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertise Overheid Door stijgende zorgkosten kampt het ministerie van Volksgezondheid met een tekort van 2,6 miljard euro in Stroomlijnen van zorg- en bedrijfsprocessen door informatie te: Digitaliseren Ordenen Integreren Systeemontwerp, -configuratie, -beheer en -onderhoud Systeem- en datamigratie Standaardisatie Patiënten/ Cliënten Zorginstellingen willen tegemoet komen aan de wensen van de patiënten: Kortere wachtrijen en -tijden en wachtlijsten Een prettig en comfortabel verblijf Meer aandacht Persoonlijker contact Centrale wachtruimte Registratie- of aanmeldzuilen Patiëntenpas of - kaart Patiënten- en informatielogistiek Internettoegang Computervoorzieningen op kamers en in wachtruimtes Informatie-invoer, -verwerking en (re)productie Hardwarebeheer en -onderhoud Systeem- en gegevensbeveiliging Systeemintegratie Virtualisatie Dataopslag Servertechnologie Netwerkbeheer en -onderhoud Databasetechnologie en -optimalisatie Licentiebeheer Zorgverleners/ Medewerkers Door de grote toename in administratieve taken krijgen verzorgenden, verpleegkundigen en medisch specialisten steeds minder de handen vrij voor het werk waarvoor zij zijn opgeleid en aangenomen. De vraag naar zorg neemt de komende jaren sterk toe, onder meer door de dubbele vergrijzing. Dit leidt tot een groot tekort aan medische en verplegend personeel. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om met minder medewerkers aan een groeiende zorgvraag te voldoen. Waarderen van medewerkers door: Een beter loopbaanperspectief Verbetering overleg en besluitvorming Meer autonomie in het werk Het verlagen van de administratieve druk, waardoor er meer tijd vrijkomt voor hoofdwerkzaamheden Het Nieuwe Werken in te voeren voor meer flexibiliteit en vrijheid Werkplekbeheer en -onderhoud Printerbeheer Digitalisering archieven Data-mapping Procesautomatisering Procesoptimalisatie Application Delivery Networking WAN-optimalisatie Cloud Computing Applicatiebeveiliging Active Directory-services (autorisatie en authenticatie) Whitepaper MVO in de zorgsector 15

16 Uitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertise Healthcare 2.0 Healthcare 2.0 staat voor interactiviteit in de zorg. Denk hierbij aan de interactie met de patiënt en de patiëntgerichtheid. Een slimme inzet van technologische en ICT-hulpmiddelen: Digitale apparatuur bij de cliënt thuis Contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt via een internetportaal Medische behandelingen/ operaties op afstand Internettechnologie Internetbeveiliging Webapplicaties Software-as-a-Service Zorgketen Bij de zorgverlening aan patiënten en cliënten zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners is van groot belang. Een centraal patiënten- of cliëntendossier waar alle zorgverleners, altijd en overal toegang tot hebben. Systeemintegratie Electronic Data Interchange (EDI) Data-integratie Data-analyse Governance, Risk & Compliance Er zijn veel wettelijke, externe en interne regels die de veiligheid van de patiënten en cliënten waarborgen. Het niet naleven van wettelijke regels of interne beleidsregels is risicovol. Leden van Raden van Bestuur en directies van zorginstellingen zijn hier hoofdelijk aansprakelijk voor. De zorgorganisatie dient daarom aantoonbaar 'in control' te zijn. Geautomatiseerd toezien op het naleven van interne en externe regels leidt tot inzicht in informatie en heldere rapportages. Zo kan er aantoonbaar voldaan worden aan: Controleprocedures Kwaliteitseisen Zorg- en servicegaranties Wet- en regelgeving Richtlijnen voor goed bestuur Ontwerpen, configureren, beheren en onderhouden van een egrc-platform dat het mogelijk maakt geautomatiseerd toe te zien op het implementeren en naleven van externe of interne regels. 16 Whitepaper MDS in de zorgsector

17 Notities Whitepaper MVO in de zorgsector 17

18

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress 2 Efficiënt werken in de zorg Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Software-as-a-Service in de zorg

Software-as-a-Service in de zorg Software-as-a-Service in de zorg ehealth ICT Datum ID nummer 3 september 2010 KA10032 Auteur(s) Marc Lankhorst Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het internet.

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie