Werkplekleren. Afstemming tussen werkplekleren en hogeschoolleren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplekleren. Afstemming tussen werkplekleren en hogeschoolleren"

Transcriptie

1 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg BE-9000 Gent Retailmanagement brochure voor bedrijven Deze brochure bevat de belangrijkste informatie over de opleiding Retailmanagement. De meest up to date informatie vindt u op (departementale website) en (studiefiches per vak). Als u vragen hebt, kan u steeds rechtstreeks contact opnemen via We kijken er naar uit samen te werken aan het welslagen van de bacheloropleiding Retailmanagement. Vriendelijke groeten Jan Schelstraete, Opleidingsvoorzitter Doelstelling van de opleiding De bacheloropleiding Retailmanagement is gericht op het vormen van Strategisch managers in de detailhandel. Concreet bedoelen we daarmee: filiaalmanager, vestigingsmanager, winkelmanager van een middelgrote tot grote winkel. In grotere winkelketens zal dit niveau eerder overeenstemmen met afdelingshoofd (etc). In sommige winkelketens zullen onze afgestudeerden snel door willen groeien naar regiomanager. De afgestudeerde kan als werknemer bij u aan de slag zijn of als zelfstandig ondernemer (franchisenemer). Daarom zal hij ook over ondernemersvaardigheden moeten beschikken. Vorm van de opleiding De opleiding wordt uitsluitend aangeboden onder de vorm van duaal leren. Dit wil zeggen dat periodes van leren aan de hogeschool worden afgewisseld met periodes van leren op de werkplek. De twee vormen van leren zijn met elkaar verweven. Het leren op de werkplek dient onder andere om de leerinhouden binnen de opleidingsonderdelen op de hogeschool te ondersteunen. Doelgroep De opleiding richt zich tot drie belangrijke doelgroepen:. studenten die starten in het hoger onderwijs (of al een andere opleiding geprobeerd hebben). Zij hebben nog geen beroepservaring, maar willen hun enthousiasme en ondernemingszin botvieren in een retailomgeving. Vaak hebben ze als jobstudent gewerkt in retail. 2. studenten die beroepservaring hebben in de retailsector en een bachelordiploma willen halen. 3. mensen die werken in de retail, en hun werk willen combineren met studeren. Dit kan o.a. via deeltijds studeren, en ze kunnen via de gewone EVC-procedures vrijstellingen aanvragen. Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen - Valentin Vaerwyckweg, 9000 Gent

2 Werkplekleren Het opleidingsprogramma bevat ieder jaar Werkplekleren, waarin de student telkens gedurende 4 periodes van 3 weken leert op de werkvloer. Werkplekleren definiëren wij als de leersituatie waarbij het leren in de hogeschool en het leren op de werkplek op elkaar ingrijpen. Iedere student is in principe jaar bij bedrijf voor Werkplekleren. De match tussen bedrijf en student gebeurt via een sollicitatieprocedure (Bedrijfscarrousel). Werkplekleren is, anders dan een stage, een volwaardig opleidingsonderdeel waarbij vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten worden verworven/ontwikkeld. Tijdens Werkplekleren laat het bedrijf de student zo diepgaand en zo gevarieerd mogelijk leren over het beroep, de sector en het bedrijf. Dit impliceert dat het bedrijf een zekere investering in begeleidingstijd doet. De student is gedurende het werkplekleren voltijds aanwezig in de winkel. Hij doorloopt daar zo snel mogelijk de relevante interne opleidingstrajecten. Ook werkt hij een aantal leertaken uit, die in de vorm van een paper aan de docent voorgelegd zullen worden. Voor alle vormen van leren krijgt de student 20 procent van de tijd vrij. De praktische planning hiervan maakt de student samen met de coach. De student krijgt van het bedrijf een werkplekcoach, en ook een individuele docent-begeleider. Die docent zal tijdens iedere periode werkplekleren bij de coach langskomen voor een gesprek van ongeveer uur. Na iedere periode werkplekleren is er individuele begeleiding en intervisie, waarbij de studenten de leerervaringen uit het werkplekleren rapporteren aan de andere studenten en de docenten. Praktisch verloopt een semester (3 weken) in het eerste jaar als volgt: 3 weken hogeschool worden afgewisseld met 3 weken winkel. Na 2 weken zijn er blok, examens en een korte vakantie. Het tweede jaar verloopt omgekeerd eerst 3 weken werkplekleren, dan 3 weken les, en zo verder. Het derde jaar heeft, omwille van de bachelorproef, een aangepaste regeling. Afstemming tussen werkplekleren en hogeschoolleren Er is een wisselwerking tussen het leren op de hogeschool en op de werkplek: de student verwerft in de hogeschool een theoretisch kader, dat hij invult tijdens het werkplekleren. Omgekeerd wordt de input die de student heeft verworven op de werkplek ingezet tijdens het hogeschoolleren: de student leert concepten kennen en begrijpen de student past de concepten toe, en doet ervaring op de student reflecteert Tijdens het werkplekleren neemt de student deel aan het gewone leven van het bedrijf (met de bedoeling daaruit te leren). Hij werkt voltijds en doorloopt de opleidingstrajecten die binnen het bedrijf gebruikelijk zijn. Anderzijds krijgt hij van de hogeschool leertaken uit te voeren tijdens de weken werkplekleren. De inhoud en timing van de leertaken zijn bepaald in functie van wat er noodzakelijk is als input voor het hogeschoolleren. Iedere student houdt een online competentieportfolio bij (PBWorks), waarin de leerdoelen (competenties) opgesomd zijn. De docent-begeleider en de bedrijfscoach evalueren welke leertaken zijn afgewerkt en of de bijhorende competentie is verworven. De docent-begeleider beheert samen met de student de competentieopbouw van de student. De student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het bereiken van zijn leerdoelen. Retailmanagement brochure voor werkplekbedrijven (versie maart 204) p. 2 van 4

3 Er is dus geen rechtstreekse link tussen de vakken op de hogeschool en het soort taken dat een student in de winkel moet uitvoeren. Een overzicht van de vakken vindt u ter informatie wel op (studiefiches per vak). Vereisten voor de bedrijven die als werkplek willen fungeren Het bedrijf moet zich minimaal engageren tot het volgende: het biedt een relevante werkplek met leerkansen gedurende minimaal academiejaar het stelt een coach beschikbaar die voldoet aan de criteria die hieronder zijn opgesomd het garandeert dat de coach zijn opdracht in het begeleidingsproces zal uitvoeren het garandeert dat de student tijdens de periodes werkplekleren elke week 20 % van de tijd vrij krijgt specifiek voor leeractiviteiten, en stelt hiervoor ruimte beschikbaar, al dan niet in een afzonderlijke ruimte, of occasioneel extern het beschouwt de student in alle opzichten als een werkplekstudent en niet als een goedkope werkkracht het stelt zich tijdens de onthaalweek voor aan de studenten met de bedoeling een -op- relatie aan te gaan met een werkplekstudent het laat het toezicht van de docent-begeleider op het verloop van het werkplekleren toe, en verstrekt alle nodige informatie voor de evaluatie van de student het aanvaardt de beslissing van de begeleider bij conflicten over praktische modaliteiten het aanvaardt het oordeel van de hogeschool over de evaluatie van de student het probeert niet de student te overhalen te stoppen met studeren. Bedrijfscoach De bedrijfscoach is een personeelslid van het bedrijf, die op de werkplek de verantwoordelijkheid draagt voor het werkplekleren van de student. De coach staat niet noodzakelijk continu in contact met de student. Hij kan de begeleiding van de student tijdelijk overdragen aan een medewerker. De coach is wel de dagelijkse aanspreekpersoon voor de student in het bedrijf, en de hogeschool maakt haar praktische afspraken met de coach. De coach plant tijdens iedere periode een gesprek met de docent-begeleider van ongeveer uur. De docent-begeleider begeleidt het leerproces van de student vanuit de hogeschool en is er verantwoordelijk voor. Zijn/ haar taken zijn onder andere: de inhoud van het werkplekleren, de leertaken en de timing ervan vastleggen afspreken over de manier en frequentie van evaluatie en feedback tijdens het werkplekleren voortgangsgesprekken voeren met de student en samen met de student een trajectbegeleiding uitwerken voortgangsgesprekken voeren met de bedrijfscoach een eindgesprek met de bedrijfscoach voeren samen met de bedrijfscoach een eindgesprek voeren met de student nagaan of de student de competenties op het gewenste niveau heeft verworven op basis van het werkplekportfolio en eventuele verdiepende opdrachten en / of assessment. Voor de praktische, organisatorische zaken is de coördinator Werkplekleren verantwoordelijk. U kan de coördinator het makkelijkst bereiken via het adres Retailmanagement brochure voor werkplekbedrijven (versie maart 204) p. 3 van 4

4 Portfolio In een online portfolio leggen de studenten hun leeractiviteiten en hun reflectie daarop vast. Ze geven aan in welke mate zij de competenties hebben bereikt. Het portfolio geeft de voortgang van de student weer. Zo wordt de eigen verantwoordelijkheid van de student voor zijn leerproces visueel duidelijk. Het portfolio wordt gebruikt bij voortgangsgesprekken met de docent-begeleider en is zowel een didactisch instrument als een toetsvorm. Het portfolio dient om de student zelf de verantwoordelijkheid voor zijn voortgang in vaardigheden en competenties te laten visualiseren vertrekt van de competentiematrix van de opleiding bevat logboek van de uitgevoerde leertaken, reflecties, werkstukken, en bewijsstukken die aantonen welke leeractiviteiten aan bod kwamen tijdens elke periode bevat telkens een reflectie op de eigen positie tov competenties o Welke taken heb ik uitgevoerd? o Hoe kaderen deze taken in de competentiematrix van het werkplekleren? o Wat heeft het werkplekleren mij bijgebracht op inhoudelijk, organisatorisch, strategisch, communicatief, vlak? o In welke mate heb ik de eindcompetenties reeds bereikt? o Wat zijn mijn zwakke punten, en hoe zal ik aan de nog niet bereikte competenties en zwakke punten werken tijdens de volgende periode van werkplekleren o Hoe zal ik mijn eigen loopbaan vorm geven, welke keuzes moet ik daarin maken is digitaal beschikbaar voor alle betrokken docenten wordt regelmatig besproken door de docent en de student (minstens na elke periode van werkplekleren, dus 2x per semester). De student maakt hiervan een verslag met weergave van de afspraken. Retailmanagement brochure voor werkplekbedrijven (versie maart 204) p. 4 van 4

5 Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg BE-9000 Gent T Retailmanagement - Informatie voor bedrijven Werkplekleren ste jaar De student werkt gedurende 2 weken (4 maal een periode van 3 weken) voltijds in uw winkel. Hij krijgt wekelijks 20% van de tijd vrij om (in de winkel) te werken aan de leeractiviteiten. Het ste jaar richt zich vooral op kennismaking met de retailwereld in al haar aspecten. U laat de student kennis maken met alle facetten van uw winkel en de bedrijfsvoering binnen uw onderneming. De student zal, zeker in de eerste weken, courante operationele taken leren uitvoeren. Het is steeds de bedoeling dat dit kadert in een groeiproces. U schakelt de student in binnen uw lerende organisatie. Een vormingstraject naar assistent winkelmanager (of dergelijke) is een ideale manier om de student alle vaardigheden en attitudes te laten verwerven. De student krijgt van de hogeschool leertaken, waarin hij de activiteiten in de winkel en het bedrijf zal observeren en beschrijven. Voor deze leertaken zal hij u de nodige informatie vragen. Wij rekenen er op dat deze informatie binnen uw winkel en uw bedrijf beschikbaar zal worden gemaakt. De student en de docenten zijn door confidentialiteit gebonden (zie contract). De inhouden van de opleidingsonderdelen vindt u op ects.hogent.be. Werkplekleren samengevat Taken in lijn met het takenpakket van winkelbediende, assistent-filiaalleider o Eerste periode: kennis maken met de courante taken van de winkelbediende o In volgende periodes: kennis maken met de taken van assistent-filiaalleider o Deelname aan het dagelijks beheer van de winkel o Toegang tot informatie voor de leertaken o Gericht op het leren functioneren als lid van het team. Wisselwerking tussen hoofdkantoor & filiaal o Zicht krijgen op de interactie tussen hoofdkantoor & filiaal voor de verschillende hoofdprocessen (= logistiek, commercieel, financieel, HRM) o Kennismaking met hoofdkantoor: rondleiding, organigram & toegang tot informatie Toegang tot interne opleidingsprogramma s in lijn met de functie van winkelbediende en assistent Competenties verwerven, o.a. o in team werken o reflecteren over het eigen functioneren binnen een retailomgeving o op efficiënte wijze de courante operationele taken binnen een retailvestiging uitvoeren o zich een correct beeld vormen van de retailomgeving en de meest belangrijke processen o een beknopt beschrijvend rapport opstellen. Leertaken, door de hogeschool bepaald De inhoud en timing van deze leertaken zijn bepaald in functie van wat er noodzakelijk is als input voor het hogeschoolleren. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat de leertaken gebeuren, maar wij verwachten wel dat u de student stimuleert en begeleidt. Het is goed af te spreken dat de student (bijvoorbeeld in de tweede week van de tweede periode) de papers laat lezen door de coach. De derde periode heeft verplicht plaats in een Franstalige winkel, dit wil zeggen, in een winkel buiten het Vlaamse gewest (dus in Wallonië, Brussel of Frankrijk). Iedere student houdt een portfolio bij, waarin alle leertaken en competenties opgesomd zijn. De docent-begeleider en de bedrijfscoach beoordelen welke competenties op welk niveau zijn verworven. Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p.

6 Praktisch verloop van het ste jaar eerste semester Periode : : 3 weken werkplekleren Kennismaking met de onderneming, courante taken en productkennis. Niveau en takenpakket van startende winkelbediende. Periode 2: : 3 weken werkplekleren Vlot uitvoeren van het takenpakket van winkelbediende. Kennismaking beheerstaken. Uitvoeren en finaliseren van werkplektaken. tweede semester Periode 3: : 3 weken werkplekleren in Franstalige winkel Efficiënt uitvoeren courante taken winkelbediende aangevuld met meer uitdagende beheerstaken, in lijn met de competenties van de student. Takenpakket gericht op de groei van de student naar het hogere niveau. Periode 4: : 3 weken werkplekleren Volledige beheersing van het takenpakket van winkelbediende. Introductie takenpakket assistent (winkelbeheer). Uitvoeren en finaliseren van werkplektaken. Leertaken Eerste jaar semester Observatie en voeren Verkoopgesprekken + reflectie Beschrijving van het bedrijf: activiteit, aanbod, branche, missie, aantal werknemers, organigram, afdelingen, productgamma Observatie en beschrijving van de handelsdocumenten die gebruikt worden op de werkplek: welke, doel/ nut, voor wie, wettelijke bepalingen, archivering, Beschrijving van vereiste competenties van winkelmedewerker en winkelmanager. Evaluatie van eigen competenties tov deze vereiste competenties Beschrijving van het klantenprofiel 2 Observatie en beschrijving van de boekhoudkundige activiteiten op de werkplek: organisatie van de boekhouding, gebruikte boekhoudpakketten of andere software, 2 Analyse van duurzame retailmarketing binnen de werkplek 2 Verzameling en interpretatie van relevante gegevens rond het STP-model van de werkplek: segmentatiecriteria, doelgroepbepaling, positionering 2 Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p. 2

7 Werkplekleren 2de jaar Waar het ste jaar zich vooral richtte op kennismaking met de winkel en het bedrijf; op het uitvoeren van routine dagelijkse taken en beginnende beheerstaken; en op de observatie en beschrijving van de retailomgeving en haar activiteiten, focust het 2de jaar vooral op analyse en kritische evaluatie van deze activiteiten: Taken in lijn met het takenpakket van de filiaalhouder o Schaduwen en bijstaan van de verantwoordelijke tijdens de uitvoering van zijn taken o Actieve deelname aan taken aangaande winkelbeheer (winkelmanagement) o En dit minimum 2 dagen per werkplekperiode Wisselwerking tussen hoofdkantoor & filiaal o Actievere rol spelen in de interactie tussen hoofdkantoor & filiaal voor de verschillende hoofdprocessen (= logistiek, commercieel, financieel, HRM) o Kennismaking met de structuur en werking van hoofdkantoor, zodat studenten zelfstandig de juiste afdeling/ contactpersoon/ informatie vinden om hun leertaken te maken o Eventueel meewerken op specifieke afdeling van het hoofdkantoor. Toegang tot interne opleidingsprogramma s van tenminste (assistent-)filiaalhouder Actievere rol spelen bij interne communicatie (= overleg winkelteam, overleg hoofdkantoor, ) Meer autonome rol bij klantencontact en initiatieven naar klantgericht denken & handelen. De student werkt gedurende 2 weken (4 maal een periode van 3 weken) voltijds in uw winkel. Gedurende die tijd krijgt hij wekelijks 20% van de tijd vrij om te werken aan leeractiviteiten. De student voert leeractiviteiten uit om de volgende competenties te verwerven: teamwerk klantgerichtgerichtheid interne communicatie kwaliteitsgerichtheid De student voert Leertaken uit, waarvan de inhoud en timing in functie van het hogeschoolleren staan. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat de leertaken gebeuren, maar wij verwachten wel dat u de student stimuleert en begeleidt. Het is een goed idee dat de coach de papers vooraf leest. Iedere student houdt een portfolio bij, waarin alle leertaken en competenties opgesomd zijn. De docent-begeleider en de bedrijfscoach beoordelen welke competenties op welk niveau zijn verworven. Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p. 3

8 Leertaken 2 de jaar semester Analyse van de 4 P's (plaats, fysieke distributie, prijs, product) + verzamelen en interpreteren van relevante gegevens rond die 4 P's Beschrijf de logistieke processen (voorraadbeheer, magazijnbeheer, etc.) en hoe deze in softwarepakketten ondersteund worden. Voldoende focus op lokale activiteiten Omschrijf en analyseer de resultatenrekening van de winkel Beschrijf en evalueer het leiderschapsmodel dat van toepassing is in het bedrijf. Beschrijf en evalueer de motiverings- en evaluatietechnieken Verzamel, analyseer en interpreteer materiaal rond marktonderzoek (topic vb klantendata). Pas toe op de winkel 2 Formuleer voorstellen naar kostbeheersing die de BE-omzet van winkel verlagen 2 Analyseer jouw leertraject tijdens het academiejaar aan de hand van de modellen en aspecten uit communicatie. Reflecteer over je evolutie. 2 Arbeidsovereenkomst: analyse, bespreking, vergelijking 2 Praktisch verloop van het 2de jaar semester Periode : weken werkplekleren In snel tempo kennis maken met de (nieuwe) onderneming, courante taken en productkennis. Het niveau en takenpakket van een winkelbediende (cf. jaar ). Periode 2: weken werkplekleren Uitvoeren & finaliseren van de leertaken voor semester. Takenpakket assistent filiaalhouder leren kennen en schaduwen filiaalhouder. semester 2 Periode 3: weken werkplekleren Takenpakket assistent filiaalhouder. Ingeschakeld in lerende organisatie. Uitvoeren van de leertaken voor semester 2. Periode 4: en weken werkplekleren Uitvoeren & finaliseren van de leertaken voor semester 2. Takenpakket assistent filiaalhouder uitvoeren. Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p. 4

9 Werkplekleren 3de jaar Na een korte introductie in de winkel worden geen louter uitvoerende taken meer opgelegd. Meedraaien als leidinggevende, minstens op niveau assistent filiaalhouder vanaf week 2. Mogelijk maken dat de student analyse uitvoert en beleidsadvies ivm verbetertrajecten kan formuleren. In het 3 de jaar staat alles in teken van autonoom uitvoeren van taken én verbeterplannen opstellen. In lijn met het takenpakket van filiaalhouder, of op zijn minst assistent filiaalhouder o Actieve deelname én autonoom uitvoeren van taken aangaande winkelbeheer (winkelmanagement) o Leidinggevende taken aan team Wisselwerking tussen hoofdkantoor & filiaal o Actieve rol spelen in de interactie tussen hoofdkantoor & filiaal voor de verschillende hoofdprocessen (= logistiek, commercieel, financieel, HRM) o Kennis m.b.t. hoofdkantoor & diverse departementen verder uitbreiden d.m.v. bezoek diverse afdelingen op hoofdkantoor, aantal dagen op een bepaalde afdeling. o Toegang tot de sturende leidinggevende voor het winkelbeleid (cfr. regiomanagement, benchmarking van diverse winkels, ) Toegang tot interne opleidingsprogramma s in lijn met de functie van filiaalhouder Actieve rol bij interne communicatie (= overleg winkelteam, overleg hoofdkantoor, ) Autonome rol bij klantencontact en initiatieven naar klantgericht denken & handelen Mogelijkheid tot opmaken van verbeteringsplannen m.b.t. winkelbeheer Leertaken, door de hogeschool bepaald. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat de leertaken gebeuren, maar wij verwachten dat u de student stimuleert en begeleidt. Leertaken voor het 3 de jaar KSF checklist Strategische omgevingsanalyse Financiële ratio's, analyse cash flow Functioneringsgesprek voorbereiden Gesprek in kader van motivatie, belonen Risico-analyse en maatregelen veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk Beschrijving ERP systeem Oprichtingsakte bedrijf analyseren via ondernemingsloket Beschrijving fraudepreventie Afwerken van de terugkerende en variabele leertaken Gedurende het derde jaar zal de student ook de bachelorproef maken. De afspraken hierover worden gemaakt door de 3 betrokken partijen, namelijk student, bedrijf en docent-begeleider. De student werkt gedurende 9 weken voltijds in uw winkel. Gedurende die tijd krijgt hij wekelijks 20% van de tijd vrij om te werken aan leeractiviteiten. Omwille van de bachelorproef zal de derdejaarsstudent dus niet 2 weken werkplekleren. De inhoud en timing van de leertaken zijn bepaald in functie van wat er noodzakelijk is als input voor het hogeschoolleren. Iedere student houdt een portfolio bij, waarin alle leertaken en competenties opgesomd zijn. De docent-begeleider en bedrijfscoach beoordelen welke competentie op welk niveau is verworven. Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p. 5

10 Eindcompetenties 3 de jaar Team begeleiden, aansturen én motiveren Professioneel communiceren met klanten en alle stakeholders (zowel intern, als extern) Competenties winkelmanager Praktisch verloop van het 3de jaar semester Periode : di weken werkplekleren In snel tempo kennis maken met de onderneming, courante taken en productkennis. Takenpakket van assistent. Taken filiaalhouder leren kennen. Periode 2: weken werkplekleren: leidinggevende rol en taken Uitvoeren assistentopdrachten en taken filiaalhouder. Uitvoeren & finaliseren van de leertaken voor semester. semester 2 Periode 3 en 4: en totaal 5 dagen werkplekleren Leidinggevende competenties Regiomanager Hoofdkantoor Evt project Uitvoeren & finaliseren van de leertaken voor semester 2. Infofiche Werkplekleren Retailmanagement academiejaar p. 6

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 Agenda Info opleiding bachelor Retailmanagement Concept duaal leren & werkplekleren

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

WERKPLEKLEREN : WIN 3. West4Work 8 juni 2017

WERKPLEKLEREN : WIN 3. West4Work 8 juni 2017 WERKPLEKLEREN : WIN 3 West4Work 8 juni 2017 WERKPLEKLEREN: INTRO Waarom werkplekleren? getuigenissen van 3 vdab studenten winkelmanagement Waarom werkplekleren? Tevredenheid ondernemers over leerjongeren

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT. 1. Het bedrijf,... gevestigd te.. vertegenwoordigd door... 3. De student,...

STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT. 1. Het bedrijf,... gevestigd te.. vertegenwoordigd door... 3. De student,... Faculteit FBO Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEOVEREENKOMST WERKPLEKLEREN RETAILMANAGEMENT Tussen 1. Het bedrijf,... gevestigd

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 3: de winkel als organisatie code module G3 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 72 studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 2: de klant code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 6 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 5 datum goedkeuring

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer!

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! Lerend netwerk ongekwalificeerde instroom Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! 23 juni 2015 Definitie werkplekleren Onderwijsomgeving: Leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WINKEL- MANAGEMENT. Graduaat in het Winkelmanagement HBO5. 2015-2016 Antwerpen, Geel, Mechelen, Turnhout

WINKEL- MANAGEMENT. Graduaat in het Winkelmanagement HBO5. 2015-2016 Antwerpen, Geel, Mechelen, Turnhout WINKEL- MANAGEMENT Graduaat in het Winkelmanagement HBO5 2015-2016 Antwerpen, Geel, Mechelen, Turnhout Jij Je hebt een hart voor retail. In een winkel voel jij je als een vis in het water. Je kijkt ernaar

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing Opleidingsonderdeel Verkooptechnieken code module A1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Werkplekleren voor werk(plek)studenten

Werkplekleren voor werk(plek)studenten Werkplekleren voor werk(plek)studenten Om de werkplekleerbox te kaderen, omschrijven we wat werkplekleren is en geven enkele modellen die het vertrekpunt vormden. Nadien staan we stil bij de doelgroep

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing opleidingsonderdeel Marketingmanagement 2 code module A3 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 48 studiepunten 4 structuurschema

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 2: personeelsbeheer code module F2 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer & marketing opleidingsonderdeel Visual merchandising code module A6 geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld 1 Wat is werkplekleren? Werkpleklerenstaat voor leren op en via de leeromgeving

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT LEIDRAAD 8: ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT Opleiding en doorgroei als garantie voor blijvende inzetbaarheid Een belangrijk aspect als garantie voor blijvende inzetbaarheid is opleiding.

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II Bundel voor orthopedagogen Academiejaar 2001-2002 1. Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Leer een student ondernemen in uw bedrijf: een knap win-win project!

Leer een student ondernemen in uw bedrijf: een knap win-win project! Bachelor-na-Bachelor 1/4 Leer een student ondernemen in uw bedrijf: een knap win-win project! Maak kennis met de opleiding van de KHLeuven Een hogeschool die net als u onderneemt. Als professionele hogeschool

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Steven De Backer, Kristine De Martelaer, Thea Derks en Eric Kerckhofs. Dag van de Onderwijsvernieuwing 08

Steven De Backer, Kristine De Martelaer, Thea Derks en Eric Kerckhofs. Dag van de Onderwijsvernieuwing 08 Opleidingscompetenties en hun implementatie in de opleidingen Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Steven De Backer, Kristine De Martelaer, Thea

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen

De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen De leerlijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan over opleidingen heen: persoonlijke reflectie en ontwikkeling in relatie tot interprofessioneel handelen Lieselot Van Droogenbroeck Hans Forceville Doelstellingen

Nadere informatie

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn.

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn. Portfolio Aanlooptraject Leidinggeven: Middenkader Dit dossier bestaat uit 2 delen Deel 1 in te vullen door de kandidaat Deel 2 in te vullen door de leidinggevende De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

BRONNENBOEK. Bijlage 8

BRONNENBOEK. Bijlage 8 BRONNENBOEK Bijlage 8 PORTFOLIO GOK-COMPETENTIES BINNEN DE LERARENOPLEIDING Handleiding voor studenten Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) Steunpunt Intercultureel Onderwijs (ICO) Steunpunt

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector. Werken met een peter/meter?

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector. Werken met een peter/meter? Werken met een peter/meter? Werken met een ervaren medewerker (peter/meter) die nieuwkomers begeleidt tijdens hun eerste weken in de organisatie, kan de integratie- en het leerproces van de nieuwe medewerkers

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie