Is jouw geweten brandschoon? samen meters maken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is jouw geweten brandschoon? www.drakaservice.nl. samen meters maken"

Transcriptie

1 Is jouw geweten brandschoon? samen meters maken

2 Brandveiligheidscampagnes Draka Brandveiligheid staat bij Draka en haar partners hoog op de prioriteitenlijst. Naast de innovaties die wij doen op het gebied van kabels die positief bijdragen aan de brandveiligheid in publieke gebouwen, is dit thema uitgewerkt in twee communicatiecampagnes. De campagne Ben jij de brand meester? draaide om kennisoverdracht. Ook heeft Draka hierin het LifeLine FB-pakket geïntroduceerd. Na enthousiaste reacties Bekabeling en brandveiligheid Brandveiligheid in publieke gebouwen is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws denk aan ziekenhuizen, scholen, bejaardenhuizen. Daarbij wordt er voortdurend benadrukt dat betere maatregelen nodig zijn. De toepassing van kabels met een beter brandgedrag speelt hierin een belangrijke rol. vanuit de markt is een vervolgcampagne gestart: Is jouw geweten brandschoon?. Deze campagne draait om het verstrekken van kennis over regelgeving omtrent brandveiligheid en de positieve bijdrage die mbzh-kabels hieraan leveren. Gezamenlijke inspanning met de groothandel De brandveiligheidscampagnes zijn een gezamenlijke activiteit van Draka en haar groothandelspartners. Samen nemen wij onze verantwoordelijkheid door onze kennis van wet- en regelgeving én het gebruik van mbzh-kabels in publieke gebouwen met zo veel mogelijk anderen te delen. Wij leggen de regelgeving omtrent brandveiligheid uit en wijzen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de brandveiligheid in publieke gebouwen. Tegelijkertijd bieden we de oplossing hiervoor aan: het mbzh-assortiment van Draka, verkrijgbaar en op voorraad bij onze groothandels ROOKONTWIKKELING Vult mb totale rookproductie (m 2 ) 100 Hult mbzh Kabelinstallaties als risicofactor Elektrische leidingen zijn zelden de oorzaak van brand. Wél kunnen kabels een grote invloed hebben op het verloop en de gevolgen van een brand. Kabelinstallaties vormen daarbij vooral een risicofactor omdat ze horizontaal en verticaal ruimtes in een gebouw met elkaar verbinden. Op die manier kan brand zich snel voortplanten en veroorzaken de kabelinstallaties, afhankelijk van de gebruikte materialen, dichte, giftige en corrosieve rook. Deze koolmonoxide en halogenen (bijvoorbeeld zoutzuur) vormen bij een brand in het algemeen het grootste gevaar voor mensen en de inventaris (bron: NTA 8012). Mbzh vergroot de mogelijkheid om bij brand veilig een gebouw te verlaten. Regelgeving: NEN 8012 Met betrekking tot brandveiligheid bestaan er zowel richtlijnen als regels. De NTA 8012 biedt een duidelijke richtlijn voor het toepassen van bestaande kennis en technologie ten aanzien van kabels. Men dient deze huidige kennis en technologie toe te passen om de brandveiligheid te vergroten en het aantal ongevallen en materiële schade bij brand aanzienlijk te beperken. Mbzh: moeilijk brandbaar zonder halogenen Mbzh-kabels veroorzaken weinig tot geen rook. Het zicht blijft hierdoor beter en er komen minder tot geen giftige gassen vrij. Dit vergroot de mogelijkheid om tijdens een brand veilig het gebouw te verlaten. Brandtesten bewijzen het positieve effect van mbzh op de rookontwikkeling VULT HULT Seminar Brandveilige installaties Bij Draka kunt u het seminar Brandveilige Installaties volgen. Hierin komt alles wat betrekking heeft op brandveiligheid uitgebreid aan de orde: Normen, richtlijnen en verantwoordelijkheden Installeren van brandveilige bekabeling Brandveilige producten en hun toepassing Uitleg van de NTA 8012, Ontwerpen van brandveilige installaties Toelichting op de CPD, Europese norm voor brandveiligheid in gebouwen Rookexperience, ervaar het zelf! Bezoek aan brandtest en laboratorium Uiteraard is er ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Draka organiseert deze bijeenkomsten samen met de groothandel. Vraag uw groothandel naar de geplande datum of meld u aan door een te sturen naar 0 minuten Draka Helpdesk voor al uw brandende vragen Per marktsegment (Utiliteit & Woningbouw, Infra, Multimedia, Marine, Oil & Gas en Infra & Industrie) staat er voor u een uitgebreid team klaar, dat de meest uiteenlopende vragen deskundig kan beantwoorden. Over brandveiligheid, maar bijvoorbeeld ook over kabelberekeningen, kabeltoepassingen, en -constructies tot vragen over prijzen, voorraden en levertijden. Meer informatie over Draka of onze producten De Draka helpdesk geeft u gegarandeerd binnen een werkdag antwoord. Er zijn vanzelfsprekend ook Draka-medewerkers actief in uw regio om u persoonlijk te ondersteunen bij het project of bij u op de zaak. We houden contact! Kijk op of bel: (020) voor technische vragen, (020) voor commerciële vragen.

3 Veelgestelde vragen over brandveiligheid 1. Wat betekent het begrip mbzh en wat houdt dit begrip in? 7. Wat zijn de kabeltechnische verschillen tussen installatiekabels mb en installatiekabels mbzh? Mbzh staat voor het begrip moeilijk brandbaar haloge- De normen zijn verschillend. Installatiekabels mb dienen nen vrij. Zonder halogeen dus. Bovendien bevat mbzh te voldoen aan NEN 3617 en installatiekabels mbzh als extra kenmerk: praktisch geen rookontwikkeling (LS) dienen te voldoen aan norm Er zijn elektrisch en bij verbranding. qua maatvoering geen verschillen. mb = moeilijk brandbaar zh = zonder halogenen De verschillen c.q. de voordelen van mbzh zitten in LS = low smoke (extra kenmerk) bijvoorbeeld: een veel beter brandgedrag 2. Aan welke eisen/normen moeten mbzh-kabels voldoen m.b.t. brandgedrag? Zelfdovend NEN-EN mb bundelbrandproef NEN-EN zh NEN-EN LS NEN-EN Wat is het verschil tussen de kabelaanduidingen zelfdovend en mb m.b.t. brandgedrag? Zelfdovendheid wordt getest op een enkele draad of kabel in een bunsenbrandproef. Mb houdt in dat een complete bundel kabels (op een kabelladder) wordt getest (bundelbrandproef). De bundelbrandproef is dus veel zwaarder dan de bunsenbrandproef en meer in mbzh maakt een lagere installatietemperatuur mogelijk (-20 C) 8. Moeten de mbzh-typen altijd een rode mantelkleur hebben? Nee, bepaalde normen (b.v. NEN 2535, NEN 2575) of specifieke toepassingen/specificaties van installaties vereisen een rode mantelkleur. Standaard hebben de installatiekabels een grijze mantel en de signaalkabels hebben meestal standaard een grijze of rode mantelkleur. 9. In combinatie met welke materialen dienen mbzh-kabels toegepast te worden? 11. Is er wetgeving/regelgeving die voorschrijft of wij al dan niet mbzh-kabels moeten gebruiken? Op basis van de CPD (Construction Products Directive), een Europese bouwproductenrichtlijn (inclusief kabels) is de Nederlandse norm NTA 8012 opgesteld. Gelet op Het ministerie van VROM is voornemens de verplichte gebruiksvergunning voor onder andere discotheken af te schaffen. Wanneer dit gebeurt, zal er een nog groter accent komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker én op de gemeente in haar rol als toezichthouder. Daarom beveelt de Raad van veiligheid de gebruiker aan meer aandacht te schenken aan zijn plicht zorg te dragen voor een veilig gebruik van gebouwen. Naar aanleiding van de brand in de discotheek heeft het stadsdeel Westerpark aanbevolen een veel kritischer houding aan te nemen bij vergunningverlening en het toezicht op brandveiligheid. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat zij de aanbevelingen voor het grootste gedeelte heeft overgenomen. Nationaal Brandweer Documentatie Centrum overeenstemming met de praktijk. Mbzh-kabels kunnen met dezelfde installatiemateria- de uitspraken van de Onderzoeksraad voor veiligheid, 4. Waaraan kan ik mbzh-kabels herkennen? In de mantelopdruk op de kabel staat meestal de aan- len worden gecombineerd als de standaard mb-kabels. Echter, bij specifieke mbzh-installaties is het gebruik van andere (overige) halogeenvrije installatiematerialen verplicht. Zie hiervoor het overzicht van de aanbieders is de toepassing van deze NTA niet vrijblijvend. In de vernieuwde norm NEN 1010 is de koppeling met de NTA 8012 een feit. 13. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen standaard PVC-kabels en mbzh-kabels in geval van brand? duiding mbzh. Andere aanduidingen kunnen zijn: LSHF, HFLS, LS0F, 0HLS, ZHLS of FRNC-C. van halogeenvrije materialen verderop in deze brochure. 12. Wanneer zijn op grond van de NTA mbzhkabels verplicht? De hoeveelheid en samenstelling van de rook die vrijkomt, is bepalend voor zeer kritieke kenmerken. Onder andere: 5. Is er verschil tussen mbzh, LSHF, HFLS, LSOF, OHLS, ZHLS, FRNC-C of FRRT die ik soms in de kabelomschrijving tegenkomt? 10. Zijn er speciale monteurs of is er speciaal gereedschap nodig om een mbzh-installatie aan te leggen? De NTA bevat een rekenmethode om per situatie/ toepassing te bepalen of mbzh-kabels verplicht zijn. Vooral voor bouwwerken waar veel mensen komen of verblijven, zoals ziekenhuizen, musea, verzorgings- De zichtbaarheid van vluchtwegen -veel minder rook-, minder paniek en veel grotere overlevingskans. De temperatuurontwikkeling: veel minder rook (tot 15 keer minder rook dan conventionele kabels) betekent LSHF, HFLS, LS0F, OHLS, FRNC-C en ZHLS zijn Engels- Nee, de elektromonteurs kunnen met standaard huizen, theaters, bioscopen, scholen en warenhuizen, veel minder hitte transport: een grotere overlevings- talige begrippen voor mbzh. FRRT is een Engelstalige gereedschap een mbzh-installatie aanleggen. maar ook voor metrostations, luchthavens e.d. zijn kans. aanduiding voor mb en niet voor mbzh. mbzh-kabels praktisch altijd verplicht. Geen verspreiding van corrosieve gassen en dampen betekent veel minder aantasting van de luchtwegen. 6. Welke algemene normen en regelgeving m.b.t. mbzh-kabels zijn in Nederland van toepassing? NEN 1010 en NTA 8012 Halogeenhoudende materialen vormen bij brand corrosieve gassen die na reactie met water (of vocht of lucht) corrosieve zuren vormen die onder andere elektronische circuits en elektrische contacten beschadigen. Zelfs de draagstructuur en de bewapening van het beton kunnen worden aangetast. NTA 8012 Na een ramp moeten verantwoordelijke diensten en bestuurders zich ook politiek en bestuurlijk kunnen verantwoorden over de mate waarin zij gebruik hebben gemaakt van de kennis die hen ter beschikking stond. Informatie die kan worden aangewend om de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren, is daarom nooit vrijblijvend. Prof. Tops c.s. Geen verspreiding van corrosieve gassen en dampen betekent ook veel minder gevolgschade aan gebouw, installatie, interieur en apparatuur.

4 14 Zijn mbzh-kabels op dezelfde wijze te repareren als standaard PVC-kabels? Mbzh-kabels zijn normaal te repareren met bijvoorbeeld krimpkous of zelfvulkaniserende tape. 16 Zijn mbzh-kabels duurder dan standaard PVC mb-kabels? De toepassing van hoogwaardige mbzh mengsels/ materialen betekent dat mbzh-kabels over het algemeen iets duurder zijn dan standaard mb-kabels. Signaalkabel en Coaxkabel Signaalkabel serie 2200 mbzh Signaalkabel serie 2200 BM mbzh 1) Signaalkabel serie 2500 Afgeschermde signaalkabel mbzh Signaalkabel serie 2500 BM Afgeschermde signaalkabel mbzh 1) Signaalkabel parig serie 3400 mbzh PV-Kabel DRAKAFLEX SUN 1,4kV DC 90C LSHF DRAKAFLEX SUN 1,8kV DC 90C LSHF DRAKAFLEX SUN 1,8kV DC BETAX 125 LSHF 15 Kun je bij mbzh-kabels standaard kabelmoffen gebruiken? Ja, mbzh-kabels kunnen worden gebruikt met alle standaard moffen zoals bijvoorbeeld Barnicol-moffen. Wij constateren dat de meerkosten van het gebruik van mbzh-kabels sterk zijn gedaald, de verwerkbaarheid en verkrijgbaarheid steeds beter wordt, ze een grote meerwaarde hebben voor de veiligheid en zorgen voor een mindere milieubelasting. In het buitenland zijn ze hier al veel verder mee, in Spanje bijvoorbeeld zijn mbzh-kabels in publieke gebouwen al verplicht. Rijksgebouwendienst, H. van Vulpen: 17 Mag je mbzh-kabels doorverbinden met FB-kabels? In sommige gevallen, zoals bij installaties waar voor bepaalde delen FB-kabels verplicht zijn (zie ook NPR 2576) en andere lange lengten waarvoor deze eis niet geldt, zijn mbzh-kabels een prima oplossing en relatief goedkoop ten opzichte van FB-kabels. Signaalkabel parig serie 3400 BM mbzh 1) LifeLine Signaalkabel serie 2300 FB 30/60 Afgeschermde signaalkabel mbzh FB 30/60 FE90/E30-60 LifeLine Signaalkabel serie 2300 FB 90 Afgeschermde signaalkabel mbzh FB 90 FE90/E90 LifeLine coax 75 Ohm FB30 Coaxiale CCTV/video-kabel mbzh FB 30 FE90/E30 Coaxkabel volgens MIL C-17 specificaties RG59 B/U Telematicakabel met koperen geleiders U/UTP-5E mbzh 4-parige datakabel U/UTP-5E Patch mbzh 4-parige datakabel U/UTP-6E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel U/UTP-6E Patch mbzh 4-parige datakabel Enkele leveranciers van mbzh-producten Buizen Hirondel (Hemmink) Mepac Polva Kabelgoot/ - kanaal Tehalit OBO-Betterman F/UTP-5E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel F/UTP-5E Patch mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel F/UTP-6E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel S/FTP-5E Tough EMC mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel Wartels Hummel Wiska SF/UTP-5E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel SF/UTP-5E FB mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel SF/UTP-5E Patch mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel Tape Coroplast Spelsberg ABB, Rose Draka mbzh-assortiment Glasvezelkabel - Halogeenvrij Multi purpose Break Out (BO) kabel mbzh Installatiekabel Multi purpose Loose Tube (LT) mbzh Multi purpose Riser mbzh HULT mbzh (YMz1K mbzh) HULT BM mbzh (YMz1K mbzh) 1) HULTFLEX mbzh (YMz1K mbzh rss) HULTO mbzh (Z1O-YMz1Kas mbzh) Functiebehoud - Glasvezelkabel - Halogeenvrij HULTA mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh) Pyrosafe non-metallic mbzh FB 90 LifeLine HULT FB 30/60 (YMz1K mbfbzh) QFCI fr Loose Tube cable mbzh FB 90 LifeLine HULT FB 90 (YMz1K mbfbzh) LifeLine HULTFLEX FB 30/60 (YMz1K mbfbzh rss) LifeLine HULTFLEX FB 90 (YMz1K mbfbzh rss) Installatiedraad HVD (Z1Dzh) HVDS (Z1Dfzh) HVMD (Z1MDzh) HVMDS (Z1MDfzh) EMC-kabel HULTO EMC mbzh 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbzh) HULTOFLEX EMC mbzh 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbzh) HULTO EMC mbzh FB 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbfbzh) Wat kan ik doen om de brandveiligheid in openbare gebouwen te verbeteren? 1) Uitgevoerd met rode mantel

5 Even voorstellen... In 1910 is Draka als Nederlandse organisatie opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie (actief in 29 landen). Draka Kabel is de Nederlandse vertegenwoordiging van het mondiale Draka-concern. De activiteiten van Draka Kabel zijn onderverdeeld in kabels voor communicatiedoeleinden, laagspannings- en speciaalkabeltoepassingen. Draka ontwikkelt, produceert en verkoopt kwalitatief hoogstaande en innovatieve kabels en is marktleider in Nederland. Draka heeft 5 kernwaarden die zij in al haar activiteiten hoog in het vaandel heeft staan en middels haar communicatie en acties uitdraagt. De waarden Betrouwbaarheid, Innovatie, Kwaliteit, Kennis, Service samen met de slogan Samen meters maken liggen aan de basis van alle activiteiten van Draka. Onze slogan zegt het al: samen optrekken is voor ons dé manier om grensverleggend bezig te zijn en doelen te bereiken. Onze doelen én die van u! Dat merkt u in projecten. Maar bijvoorbeeld ook in gemeenschappelijke acties met de groothandels. Op beurzen. Of in contacten met de helpdesk, de buitendienst en Draka Sales Support. samen meters maken Draka Hamerstraat JV Amsterdam Postbus BA Amsterdam T F

Wie sterk is... U kent Draka van de powerkabels.

Wie sterk is... U kent Draka van de powerkabels. Wie sterk is... U kent Draka van de powerkabels. Bouwen aan betrouwbare netwerken met Draka datakabel Moderne netwerken moeten aan hoge eisen voldoen. Ze moeten snel, betrouwbaar en brandveilig zijn en

Nadere informatie

Win tijd met Draka. www.wintijdmetdraka.nl. samen meters maken

Win tijd met Draka. www.wintijdmetdraka.nl. samen meters maken Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Draka, tot uw dienst! After sales Service Oplevering Marktkennis Voor iedere projectfase Met Draka kunt u in de vier fasen van het bouwproces

Nadere informatie

Datakabels. Voor iedere toepassing een betrouwbare oplossing voor data transmissie.

Datakabels. Voor iedere toepassing een betrouwbare oplossing voor data transmissie. Datakabels Voor iedere toepassing een betrouwbare oplossing voor data transmissie www.draka.nl/data Portfolio Draka ontwerpt, produceert en verkoopt al decennialang een breed pakket hoogwaardige datakabels

Nadere informatie

Standaardprijslijst SPL 22

Standaardprijslijst SPL 22 Standaardprijslijst SPL 22 3 augustus www.draka.nl www.drakaservice.nl 2 De prijslijst SPL 22 vervangt met ingang van 3 augustus 2009 de prijslijst SPL 21 van 2 januari 2009. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde

Nadere informatie

SERVICE KWALITEIT KWALITEIT INNOVATIE KENNIS BETROUWBAARHEID

SERVICE KWALITEIT KWALITEIT INNOVATIE KENNIS BETROUWBAARHEID SERVICE INNOVATIE KWALITEIT KENNIS KWALITEIT BETROUWBAARHEID Voorwoord Our world is making contact Met deze slogan laten we u graag kennis maken met onze filosofie achter het maken en verkopen van kabels:

Nadere informatie

Donné Groothandelsprijslijst DGP 9

Donné Groothandelsprijslijst DGP 9 Donné Groothandelsprijslijst DGP 9 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER 14 september 2015 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER Donné Groothandelsprijslijst DGP 9 Met ingang van 14 september 2015 wordt DGP 8 vervangen

Nadere informatie

Donné Groothandelsprijslijst DGP 8

Donné Groothandelsprijslijst DGP 8 Donné Groothandelsprijslijst DGP 8 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER 5 januari 2015 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER Donné Groothandelsprijslijst DGP 8 Met ingang van 5 januari 2015 wordt DGP 7 +3% vervangen

Nadere informatie

brandvertragende-mbzh uitvoering geleverd. Uiteraard geldt de klantgerichte denk- en handelswijze van TKF ook voor de mbzh-kabels.

brandvertragende-mbzh uitvoering geleverd. Uiteraard geldt de klantgerichte denk- en handelswijze van TKF ook voor de mbzh-kabels. M O E I L I J K B R A N D B A R E H A L O G E E N - V R I J E K A B E L S TKF-KABELS Bij TKF zijn alle bestaande kabels in mbzh-uitvoering verkrijgbaar volgens de hiervoor genoemde gradaties. De kabels

Nadere informatie

PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE

PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE Electro PIPES FOR LIFE Met de bedrade flexibele buizen van Pipelife heeft u de beste kwaliteit voor iedere installatie Pipelife maakt al meer dan 65 jaar buizen voor

Nadere informatie

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Welkom bij Voltec Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare

Nadere informatie

Een simpel idee Hoe een simpel idee de markt kan veranderen. Powerflex Plus YMvK mb ss flexibiliteit Een simpel idee. Met spectaculaire resultaten. Sinds september 1999 voorziet Top Cable de Nederlandse

Nadere informatie

Donné Groothandelsprijslijst DGP 12

Donné Groothandelsprijslijst DGP 12 Donné Groothandelsprijslijst DGP 12 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER Prijslijst CPR gerelateerde artikelen WWW.DONNE.NL 2 januari 2017 BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER Donné Groothandelsprijslijst DGP 12 Met

Nadere informatie

HULT mbzh. Halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

HULT mbzh. Halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: YMz 1 Kmbzh 0,6/1 kv Toepassing: Halogeenvrije voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral

Nadere informatie

Serie 2500 BM Afgeschermd LSZH

Serie 2500 BM Afgeschermd LSZH Toepassing: Halogeenvrije signaalkabel voor vaste aanleg Speciaal bedoeld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties Geschikt voor (ASCOM/)NIRA brandmeldsystemen In een omgeving waar bescherming tegen

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. Wavin elektrobuis. snel installeerbaar en brandveilig

Assortimentsoverzicht. Wavin elektrobuis. snel installeerbaar en brandveilig Assortimentsoverzicht Wavin elektrobuis snel installeerbaar en brandveilig Het Wavin Elektro assortiment Het Wavin Elektro aanbod bestaat uit vijf assortimenten: Al deze productgroepen hebben één gemene

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Donné Groothandelsprijslijst DGP 2

Donné Groothandelsprijslijst DGP 2 Met ingang van 07 november 2011 wordt DGP 1 9% vervangen door de. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermede te vervallen. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. per 1.000 meter in Euro, onder voorbehoud

Nadere informatie

We make it work. Lobeco CPR kabel programma

We make it work. Lobeco CPR kabel programma We make it work. Lobeco kabel programma Het Lobeco kabel programma Wat is het? staat voor Construction Products Regulation en is een Europese regelgeving die onder meer het brandgedrag definieert van bouwproducten

Nadere informatie

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR?

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? en CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? Bij een brand kan zich dichte rook en koolmonoxide vormen en daarnaast halogenen (zoals bijvoorbeeld zoutzuur). Dit zijn grote gevaren voor mensen, inventaris en milieu, die

Nadere informatie

PIPES FOR LIFE. Pipelife flexiplus quick line

PIPES FOR LIFE. Pipelife flexiplus quick line PIPES FOR LIFE Pipelife flexiplus quick line Met de bedrade flexibele buizen van Pipelife heeft u de beste kwaliteit voor iedere installatie Pipelife Pipelife maakt al meer dan 65 jaar buizen voor elektrotechnische

Nadere informatie

De CPR en NEN 8012:2015

De CPR en NEN 8012:2015 De CPR en NEN 8012:2015 Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van brand in gebouwen. Daarnaast vallen

Nadere informatie

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm.

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Constructiegegevens NEN: Z 1 O YMz 1 Kasmbzh 0,6/1kV Toepassing: Halogeenvrije voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen,

Nadere informatie

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: YMvKmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen Vochtige ruimten Kan onder

Nadere informatie

EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN

EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN 2016 INSTALLATIE EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EUROKLASSEN VOOR BRANDGEDRAG VAN KABELS WHITE PAPER LAURENS POTS MANAGER INNOVATION AND TECHNOLOGY Europese verordening voor bouwproducten (CPR) Het

Nadere informatie

BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE CPR: EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EUROKLASSEN VOOR BRANDGEDRAG VAN KABELS

BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE CPR: EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EUROKLASSEN VOOR BRANDGEDRAG VAN KABELS BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE CPR: EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EUROKLASSEN VOOR BRANDGEDRAG VAN KABELS Europese verordening bouwproducten (CPR) Het maatschappelijk belang van brandveiligheid neemt

Nadere informatie

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: VO YMvKasmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen Voor aanleg direct in

Nadere informatie

NEN1010:2015 NEN1010:2015. Elektrische installaties voor laagspanning. Belangrijke wijzigingen Algemeen. NEN Training & Advies. Wat is er anders?

NEN1010:2015 NEN1010:2015. Elektrische installaties voor laagspanning. Belangrijke wijzigingen Algemeen. NEN Training & Advies. Wat is er anders? NEN1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning Belangrijke wijzigingen Algemeen NEN Training & Advies NEN1010:2015 Wat is er anders? Erg veel. Te veel voor een dag. Waarom er zoveel is veranderd

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Basisprijslijst. BPL 9 14 september 2015. www.draka.nl

Basisprijslijst. BPL 9 14 september 2015. www.draka.nl Basisprijslijst BPL 9 14 september 2015 De prijslijst BPL 9 vervangt met ingang van 14 september 2015 de prijslijst BPL 8 van 13 juli 2015. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen

Nadere informatie

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND 3 3 Context Wat is Art. 104? AREI (het Algemeen Regelement op Elektrische Installaties) Hoofdstuk 2 : Beschermingsmaatregelen Deel 2 : Bescherming tegen thermische

Nadere informatie

Overschieseweg 317 Alsembergsesteenweg 2, bus 2

Overschieseweg 317 Alsembergsesteenweg 2, bus 2 Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 4 (NPL 4), die met ingang van 26 maart 2012 prijslijst nummer 3 van 2 januari 2012 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande prijzen en prijswijzigingen.

Nadere informatie

FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG

FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG P31 kabelgoot functiebehoud Zie pag. 126 GLO-4 kabelladder functiebehoud Zie pag. 130 20 kg/m 20 kg/m SEND 35 Ondersteuningsafstand tot 1500 mm Gootbreedte

Nadere informatie

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ 91 YMzKmbzh Toepassing: De YMzKmbzh wordt met name in vaste aanleg en in bovengrondse laagspanningsinstallaties toegepast in alle ruimtes. Deze kabel wordt veelal toegepast

Nadere informatie

Basisprijslijst. BPL 8 5 januari 2015. www.draka.nl

Basisprijslijst. BPL 8 5 januari 2015. www.draka.nl Basisprijslijst BPL 8 5 januari 2015 De prijslijst BPL 8 vervangt met ingang van 5 januari 2015 de prijslijst BPL 7 plus 3 van 24 november 2014. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen

Nadere informatie

Basisprijslijst BPL 2. 7 november 2011. www.draka.nl

Basisprijslijst BPL 2. 7 november 2011. www.draka.nl Basisprijslijst BPL 2 7 november 2011 De prijslijst BPL 2 vervangt met ingang van 7 november 2011 de prijslijst BPL 1 van 1 april 2011. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen

Nadere informatie

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel. NEN: YMvKmb 0,6/1kV

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel. NEN: YMvKmb 0,6/1kV Constructiegegevens Geleidermateriaal Geleidervorm Aderisolatie Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel Mantelkleur Cu, blank Rond XLPE (VPE) Ja PVC Grijs NEN: YMvKmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings- en stuurstroomkabel

Nadere informatie

Draka Super Stuurstroom

Draka Super Stuurstroom INDUSTRIE Draka Super Stuurstroom Een uiterst soepele, uitstekend verwerkbare kabel, ideaal voor industriële toepassingen www.draka.nl Draka: Geïntegreerde totaaloplossingen voor de industrie van vandaag

Nadere informatie

Basisprijslijst BPL 3. 2 januari 2012. www.draka.nl

Basisprijslijst BPL 3. 2 januari 2012. www.draka.nl Basisprijslijst BPL 3 2 januari 2012 De prijslijst BPL 3 vervangt met ingang van 2 januari 2012 de prijslijst BPL 2 van 7 november 2011. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen

Nadere informatie

Brandveiligheid van. elektrotechnische installaties en kabels

Brandveiligheid van. elektrotechnische installaties en kabels B r a n d v e i l i g e i n s t a l l a t i e s Brandveiligheid van elektrotechnische installaties en kabels Uitgave van: UNETO-VNI en NEDEK Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische

Nadere informatie

JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN JUNI 2014 INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN HET AREI 104 OP DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Art. 104 Voorzorgsmaatregelen tegen

Nadere informatie

Schiedam, 14 september 2009 NEXANS NPL 23

Schiedam, 14 september 2009 NEXANS NPL 23 Schiedam, 14 september 2009 NEXANS NPL 23 Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 23 (NPL 23), die met ingang van heden prijslijst nummer 22 van 3 augustus 2009 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande

Nadere informatie

In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer.

In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer. In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer. De RFS kabel staat niet in deze catalogus, maar die is apart vermeld. Mocht u nog een ander

Nadere informatie

NORM-INFOBLAD. stekerbare installaes conform NEN1010. Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem

NORM-INFOBLAD. stekerbare installaes conform NEN1010. Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem NORMINFOBLAD stekerbare installaes conform NEN1010 Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem Inleiding Stekerbaar installeren wordt sinds 1995 veel in Nederland toegepast. Er ontstaan echter nog

Nadere informatie

Europese verordening bouwproducten (CPR) Nieuwe eisen aan kabels in bouwwerken. Jan Fleuren - Configuratie Manager

Europese verordening bouwproducten (CPR) Nieuwe eisen aan kabels in bouwwerken. Jan Fleuren - Configuratie Manager Europese verordening bouwproducten (CPR) Nieuwe eisen aan kabels in bouwwerken Jan Fleuren - Configuratie Manager Ittervoort december 2015 INHOUDSOPGAVE 1. CPR 4 2. Risicobepaling voor gebouwen en regelgeving

Nadere informatie

Building Infra Energy Industrial. Solutions

Building Infra Energy Industrial. Solutions Building Infra Energy Industrial Solutions Building Solutions Audio, Video en Broadcast Het gamma S2CEB omvat o.a. diverse kabels, snoeren, connectoren en accessoires voor audio-, video- en lichttoepassingen

Nadere informatie

WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN HALOGEENVRIJE OPLOSSINGEN

WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN HALOGEENVRIJE OPLOSSINGEN WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN HALOGEENVRIJE OPLOSSINGEN HALOGEENVRIJE OPLOSSINGEN Wat is halogeenvrij? Halogeenvrije systemen zijn verschillend van traditionele

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

Schiedam, 1 mei 2007 NEXANS NPL 16

Schiedam, 1 mei 2007 NEXANS NPL 16 Schiedam, 1 mei 2007 NEXANS NPL 16 Hierbij ontvangt u onze prijslijst nummer 16 (NPL 16), die met ingang van heden prijslijst nummer 15 van 2 januari 2007 vervangt. Hiermee vervallen al onze voorgaande

Nadere informatie

Prijslijst CPL 2-2015

Prijslijst CPL 2-2015 Prijslijst CPL 2-2015 Geachte relatie, Prijslijst CPL 2-2015 vervangt prijslijst CPL 1-2015 d.d. 19 januari 2015 en zal per 21 september 2015 van toepassing zijn. Vanzelfsprekend is ons leveringsprogramma

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Catalogus Electro. Pipes

Catalogus Electro. Pipes Catalogus 2013 Electro Pipes forlife I N H O U D / O V E R Z I C H T PVC buizen star en flexibel, RAL7035 Polivolt, Polivolt versterkt 2 Flexivolt 3 Polvite sok 3 Beugel 4 Clip 4 Bocht 4 PVC buizen star

Nadere informatie

Basisprijslijst BPL 4. 26 maart 2012. www.draka.nl

Basisprijslijst BPL 4. 26 maart 2012. www.draka.nl Basisprijslijst BPL 4 26 maart 2012 De prijslijst BPL 4 vervangt met ingang van 26 maart 2012 de prijslijst BPL 3 van 2 januari 2012. PRIJZEN Alle in dit blad genoemde bedragen zijn BRUTO adviesprijzen

Nadere informatie

Construction Products Regulation

Construction Products Regulation Lunch & Learn Prima Personeel Groningen, 2 februari 2017 Summa College Eindhoven, 16 februari 2017 Kannegieter Amersfoort, 23 februari 2017 KCO 0804Q 2017v01b Programma Doel van (CPR) Inhoud CPR voor bekabeling

Nadere informatie

ORYX Silicone FR PRODUCTBESCHRIJVING

ORYX Silicone FR PRODUCTBESCHRIJVING ORYX Silicone FR PASSIVE FIRE PROTECTION Versie., 0-05-07 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 8012 (nl)

Nederlandse norm. NEN 8012 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Montagedraad en -Snoer, Flexibele Leidingen en Signaalkabels TKF

Montagedraad en -Snoer, Flexibele Leidingen en Signaalkabels TKF Montagedraad en -Snoer, Flexibele Leidingen en Signaalkabels TKF OVER DEZE CATALOGUS Binnen de inhoudsopgave zoals op de pagina hiernaast vermeld, treft u een overzicht aan van alle kabels die in deze

Nadere informatie

Ontwerpen van PROFIBUS installaties. Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO

Ontwerpen van PROFIBUS installaties. Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO Ontwerpen van PROFIBUS installaties Geert Leen PROFIBUS International Competence Center ACRO Ontwerpen van een PROFIBUS installatie Keuze van het kabeltype Standaard kabel Halogeenvrije FRNC kabel Kabel

Nadere informatie

Onderwerp. Clixys productoverzicht Installeren om te presteren

Onderwerp. Clixys productoverzicht Installeren om te presteren Onderwerp Clixys productoverzicht Installeren om te presteren 1 Onderwerp Inhoud Toepassingen 3 Clixys installatie in een wandgoot 4 Clixys met kabeldozen 4 Clixys met schakelunits 5 Clixys wisselschakeling

Nadere informatie

Transferimpedantie bij 30 MHz, 10 mω/m

Transferimpedantie bij 30 MHz, 10 mω/m Kabel merk Helkama Finland Speciaalkabel Cat kabel Coax kabel Schakelbordkabel Datakabel S/FTP Cat 5e 4x2x0,22/7 DNV Standaards: EN 50173-1; EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Det Norske Veritas

Nadere informatie

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Brandwering Brandwerend glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrostop en Pilkington Pyrodur Bescherming en brandveiligheid Spaart mensenlevens Beperkt brandschade aan eigendommen en waardevolle

Nadere informatie

PRIJSLIJST SZBL13 FEBRUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK

PRIJSLIJST SZBL13 FEBRUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK PRIJSLIJST FEBRUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK Harderwijk, februari 2017 Geachte relatie, Voor u ligt onze nieuwe bruto prijslijst die van kracht wordt per 20 februari 2017 en daarmee onze voorgaande

Nadere informatie

Zo vooruitstrevend kan veiligheid zijn

Zo vooruitstrevend kan veiligheid zijn LIPS Safety Line a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Zo vooruitstrevend kan veiligheid zijn Paniekopeners moeten werken onder alle omstandigheden en voldoen aan alle normen en eisen

Nadere informatie

BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE PRIJSLIJST

BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE PRIJSLIJST BUILDING SOLUTIONS INSTALLATIE PRIJSLIJST TKF 10 JANUARI 2016 PRIJSLIJST TKF 10 d.d. 4 JANUARI 2016 Geachte heer / mevrouw, Hierbij ontvangt u onze nieuwe prijslijst, de TKF10. Deze prijslijst wordt vanaf

Nadere informatie

EVAVB-F2-1 kv. Contact General Market Telefoon: +32 (0) Beschrijving. Gebruik. Beschrijving.

EVAVB-F2-1 kv. Contact General Market Telefoon: +32 (0) Beschrijving. Gebruik. Beschrijving. Gepantserde energiekabels Beschrijving Gebruik Voor e installatie of op plaatsen waar gevaar voor mechanische beschadiging bestaat. Beschrijving 1. 2. 3. 4. 5. Blanke koperkern Kl1 of Kl2 PVC-aderisolatie

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

PRIJSLIJST SZBL12 JANUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK

PRIJSLIJST SZBL12 JANUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK PRIJSLIJST JANUARI 2017 DYNAMISCH VANUIT HARDERWIJK Harderwijk, januari 2017 Geachte relatie, Voor u ligt onze nieuwe bruto prijslijst die van kracht wordt per 9 januari 2017 en daarmee onze voorgaande

Nadere informatie

Telecom Infra Event 2013. FttH Oplossingen Prysmian/Draka

Telecom Infra Event 2013. FttH Oplossingen Prysmian/Draka Telecom Infra Event 2013 FttH Oplossingen Prysmian/Draka Inhoud Wie is Prysmian Group? Uitdaging: Fiber-to-the-Home (FTTH) Glasvezelinnovatie: BendBright-XS (G.657.A2) Outside Plant Systemen Alternatieven

Nadere informatie

Cebeo, de juiste connectie voor uw kabelproject

Cebeo, de juiste connectie voor uw kabelproject Cebeo, de juiste connectie voor uw kabelproject Voor alle schakels in de ketting - opdrachtgever, installateur, distributeur, fabrikant - die betrokken zijn bij de realisatie van een elektrische installatie,

Nadere informatie

Informatie. Informatie S/FTP. Kabel diagrammen (ader type) Type Massief Samenstelling Soepel U/UTP

Informatie. Informatie S/FTP. Kabel diagrammen (ader type) Type Massief Samenstelling Soepel U/UTP Informatie Informatie Kopernetwerken Kabel type Niet afgeschermde kabel (U / *, Unshielded) U/UTP Niet afgeschermde aderparen (* /UTP, Unshielded Twisted Pair) Folie afgeschermde kabel (F /*, Foil) F/UTP

Nadere informatie

Vinyl installatiedraad

Vinyl installatiedraad Constructiegegevens Geleidermateriaal Cu, blank AWG maat 0 Aderisolatie PVC Scherm Eigenschappen NEN: VD 450/750 V CLC: H07V U (massieve geleider) H07V R (samengeslagen geleider) IEC: 60227 IEC 01 Toepassing:

Nadere informatie

Checklist Brandveilige Bekabeling

Checklist Brandveilige Bekabeling Beoordeling conform NTA 8012, beperking van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen in de elektrische installatie. 1 Lees voor gebruik de toelichting op pagina 5. Dossiernummer : Project

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Advies aangaande het gebruik van toegangscontrole met branddeuren

Advies aangaande het gebruik van toegangscontrole met branddeuren Advies aangaande het gebruik van toegangscontrole met branddeuren Nooddeuren Hoe een ontsnappingsweg in geval van brand definiëren In commerciële gebouwen moeten branddeuren en ontsnappingswegen in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandwering Brandwerend glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrostop en Pilkington Pyrodur Bescherming en brandveiligheid Spaart mensenlevens Beperkt brandschade aan eigendommen en waardevolle

Nadere informatie

BRANDWEREND INBRAAKWEREND TRANSPARANT SINDS 1837

BRANDWEREND INBRAAKWEREND TRANSPARANT SINDS 1837 BRANDWEREND INBRAAKWEREND TRANSPARANT SINDS 1837 GNS Brinkman (Entry & Safety Solutions) maakt deel uit van de Value8 Tech Group. Deze onderneming heeft naast GNS Brinkman nog drie dochters: Buhrs International

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet BIS Pacifyre MK II Brandmanchet walraven.com BIS Pacifyre MK II Moeiteloos zelf te installeren volgens de norm Simpel en innovatief Jury Nederlandse Bouwprijs Breed toepasbaar De BIS Pacifyre MK II is

Nadere informatie

ZETTEX BRANDWEREND PAKKET

ZETTEX BRANDWEREND PAKKET BRANWEREN ZETTEX BRANWEREN PAKKET Brandveiligheid is een punt dat in de laatste jaren nadrukkelijker op de agenda is komen te staan. Het uitgangspunt van brandveiligheid is compartimering. it betekent

Nadere informatie

Camelea Specials zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld. De maatwerkservice van Tehalit

Camelea Specials zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld. De maatwerkservice van Tehalit Camelea Specials zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld De maatwerkservice van Tehalit un Eén aanspreekpunt voor uw totale gebouwenoplossing; ook als het alles behalve standaard is... Building

Nadere informatie

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS VIDEOCONTROLE -DRAADS NIEUW MINIDOME VANDALISMEBESTENDIG Camera met coax aansluiting EXTERNE CAMERA -DRAADS Kleurencamera -draads met directe bus aansluiting 388 INHOUD Algemene kenmerken 393 Camera s

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

PROFIBUS & PROFINET Bekabeling

PROFIBUS & PROFINET Bekabeling PROFIBUS & PROFINET Bekabeling Edegem, 10 juni 2009 Lapp group Lapp benelux Paul Helsen Product manager De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 Inhoud Kabelselectie Algemene eigenschappen Ontwerp Keurmerken Applicaties

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Aarding volgens NEN1010:2015..ZX ronde 2 juli 2017

Aarding volgens NEN1010:2015..ZX ronde 2 juli 2017 Aarding volgens NEN1010:2015..ZX ronde 2 juli 2017 Per 1 januari 2017 is de nieuwe NEN van kracht, de NEN1010:2015. Sinds de vorige uitgave zijn zonnepanelen en elektrische voertuigen steeds meer ingeburgerd.

Nadere informatie

Draka en duurzaamheid. Je verantwoordelijkheid nemen.

Draka en duurzaamheid. Je verantwoordelijkheid nemen. Draka en duurzaamheid. Je verantwoordelijkheid nemen. Draka, uw groene kabelpartner Duurzaamheid is wereldwijd bezig aan een opmars. Zo zien we binnen de Nederlandse installatiebranche al enige tijd een

Nadere informatie

InstruLine 7000. Instrumentatiekabels voor industriële toepassingen

InstruLine 7000. Instrumentatiekabels voor industriële toepassingen InstruLine 7000 Instrumentatiekabels voor industriële toepassingen Draka InstruLine 7000 voor betrouwbare signaaloverdracht InstruLine 7000, Draka s nieuwe generatie instrumentatiekabels. Industriële processen

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

M-Flex Stuurstroomkabels

M-Flex Stuurstroomkabels IDUSTRIE M-Flex Stuurstroomkabels Soepel, uitstekend verwerkbaar en omgevingsbestendig www.draka.nl/industrie Uw vertrouwde partner voor geïntegreerde industriële kabeloplossingen Draka is een wereldleider

Nadere informatie

Productinformatie ÖLFLEX HEAT 125 SC. Info CPR: Artikelnummer-selectie onder VDE-getest Verbeterde brandkarakteristieken

Productinformatie ÖLFLEX HEAT 125 SC. Info CPR: Artikelnummer-selectie onder  VDE-getest Verbeterde brandkarakteristieken Enkeladers voor gebruik bij hogere temperaturen ÖLFLEX HEAT 125 C MC - halogeenvrije enkele ader met GL certificaat, speciale brandveiligheid, IEC 60332-3, geschikt voor +125 C Info CPR: -selectie onder

Nadere informatie

Energiedistributiesystemen. Catalogus. inclusief weber

Energiedistributiesystemen. Catalogus. inclusief weber Energiedistributiesystemen Catalogus inclusief weber 10 11 Beste relatie, In de afgelopen jaren zijn de markt, de technologieën en het aanbod behoorlijk veranderd. Hager heeft intensief ingespeeld op

Nadere informatie

Sika Unitherm brandwerende systemen, wereldwijde brandpreventie

Sika Unitherm brandwerende systemen, wereldwijde brandpreventie SIKA_Nederlands.qxd 05-06-2008 14:21 Pagina 2 Sika Unitherm brandwerende systemen, wereldwijde brandpreventie Of het nu staalconstructies, houten bouwelementen, elektrische kabels, ontvlambare pijpen of

Nadere informatie

Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling

Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling auteur Harrie Heemskerk Nieuwe Fedet-sectie Kabel: Ketenverantwoordelijkheid Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling Een elektrotechnische installatie in een gebouw moet op de eerste plaats veilig zijn.

Nadere informatie

you halogeenvrij milieuvriendelijke slagvast drukbestendig de perfecte combinatie van flexibiliteit en stevigheid vormvastheid

you halogeenvrij milieuvriendelijke slagvast drukbestendig de perfecte combinatie van flexibiliteit en stevigheid vormvastheid Catalogus you Anno 1993 startte Preflexibel et het voorbedraden van flexbuizen et als belangrijkste doel het werk van elektro-installateurs te vergeakkelijken. Iniddels zijn installateurs in heel Europa

Nadere informatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een brand in een vroeg stadium te ontdekken en te lokaliseren. Hierdoor kan een brand snel worden bestreden

Nadere informatie

Smart and simple cabling solutions*

Smart and simple cabling solutions* Smart and simple cabling solutions* 19 Een exclusief design voor meer functies * Simpele en innovatieve bekabeling-oplossingen BAIES KASTEN ET EN ACCESSOIRES INNOVATIE EN KWALITEIT Multimedia Connect,

Nadere informatie

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office: het complete netwerk voor professioneel gebruik. Snelle en veilige datacommunicatie is van vitaal belang voor een efficiënte

Nadere informatie

ENTRADO UITERST FLEXIBEL. Betreedbare stations CREATIVITEIT = STANDAARD. Als dé specialist in betreedbare stations, biedt

ENTRADO UITERST FLEXIBEL. Betreedbare stations CREATIVITEIT = STANDAARD. Als dé specialist in betreedbare stations, biedt ENTRADO Betreedbare stations Als dé specialist in betreedbare stations, biedt Alfen oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van haar opdrachtgevers. En hoewel het zwaartepunt van de activiteiten ligt

Nadere informatie