Is jouw geweten brandschoon? samen meters maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is jouw geweten brandschoon? www.drakaservice.nl. samen meters maken"

Transcriptie

1 Is jouw geweten brandschoon? samen meters maken

2 Brandveiligheidscampagnes Draka Brandveiligheid staat bij Draka en haar partners hoog op de prioriteitenlijst. Naast de innovaties die wij doen op het gebied van kabels die positief bijdragen aan de brandveiligheid in publieke gebouwen, is dit thema uitgewerkt in twee communicatiecampagnes. De campagne Ben jij de brand meester? draaide om kennisoverdracht. Ook heeft Draka hierin het LifeLine FB-pakket geïntroduceerd. Na enthousiaste reacties Bekabeling en brandveiligheid Brandveiligheid in publieke gebouwen is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws denk aan ziekenhuizen, scholen, bejaardenhuizen. Daarbij wordt er voortdurend benadrukt dat betere maatregelen nodig zijn. De toepassing van kabels met een beter brandgedrag speelt hierin een belangrijke rol. vanuit de markt is een vervolgcampagne gestart: Is jouw geweten brandschoon?. Deze campagne draait om het verstrekken van kennis over regelgeving omtrent brandveiligheid en de positieve bijdrage die mbzh-kabels hieraan leveren. Gezamenlijke inspanning met de groothandel De brandveiligheidscampagnes zijn een gezamenlijke activiteit van Draka en haar groothandelspartners. Samen nemen wij onze verantwoordelijkheid door onze kennis van wet- en regelgeving én het gebruik van mbzh-kabels in publieke gebouwen met zo veel mogelijk anderen te delen. Wij leggen de regelgeving omtrent brandveiligheid uit en wijzen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de brandveiligheid in publieke gebouwen. Tegelijkertijd bieden we de oplossing hiervoor aan: het mbzh-assortiment van Draka, verkrijgbaar en op voorraad bij onze groothandels ROOKONTWIKKELING Vult mb totale rookproductie (m 2 ) 100 Hult mbzh Kabelinstallaties als risicofactor Elektrische leidingen zijn zelden de oorzaak van brand. Wél kunnen kabels een grote invloed hebben op het verloop en de gevolgen van een brand. Kabelinstallaties vormen daarbij vooral een risicofactor omdat ze horizontaal en verticaal ruimtes in een gebouw met elkaar verbinden. Op die manier kan brand zich snel voortplanten en veroorzaken de kabelinstallaties, afhankelijk van de gebruikte materialen, dichte, giftige en corrosieve rook. Deze koolmonoxide en halogenen (bijvoorbeeld zoutzuur) vormen bij een brand in het algemeen het grootste gevaar voor mensen en de inventaris (bron: NTA 8012). Mbzh vergroot de mogelijkheid om bij brand veilig een gebouw te verlaten. Regelgeving: NEN 8012 Met betrekking tot brandveiligheid bestaan er zowel richtlijnen als regels. De NTA 8012 biedt een duidelijke richtlijn voor het toepassen van bestaande kennis en technologie ten aanzien van kabels. Men dient deze huidige kennis en technologie toe te passen om de brandveiligheid te vergroten en het aantal ongevallen en materiële schade bij brand aanzienlijk te beperken. Mbzh: moeilijk brandbaar zonder halogenen Mbzh-kabels veroorzaken weinig tot geen rook. Het zicht blijft hierdoor beter en er komen minder tot geen giftige gassen vrij. Dit vergroot de mogelijkheid om tijdens een brand veilig het gebouw te verlaten. Brandtesten bewijzen het positieve effect van mbzh op de rookontwikkeling VULT HULT Seminar Brandveilige installaties Bij Draka kunt u het seminar Brandveilige Installaties volgen. Hierin komt alles wat betrekking heeft op brandveiligheid uitgebreid aan de orde: Normen, richtlijnen en verantwoordelijkheden Installeren van brandveilige bekabeling Brandveilige producten en hun toepassing Uitleg van de NTA 8012, Ontwerpen van brandveilige installaties Toelichting op de CPD, Europese norm voor brandveiligheid in gebouwen Rookexperience, ervaar het zelf! Bezoek aan brandtest en laboratorium Uiteraard is er ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Draka organiseert deze bijeenkomsten samen met de groothandel. Vraag uw groothandel naar de geplande datum of meld u aan door een te sturen naar 0 minuten Draka Helpdesk voor al uw brandende vragen Per marktsegment (Utiliteit & Woningbouw, Infra, Multimedia, Marine, Oil & Gas en Infra & Industrie) staat er voor u een uitgebreid team klaar, dat de meest uiteenlopende vragen deskundig kan beantwoorden. Over brandveiligheid, maar bijvoorbeeld ook over kabelberekeningen, kabeltoepassingen, en -constructies tot vragen over prijzen, voorraden en levertijden. Meer informatie over Draka of onze producten De Draka helpdesk geeft u gegarandeerd binnen een werkdag antwoord. Er zijn vanzelfsprekend ook Draka-medewerkers actief in uw regio om u persoonlijk te ondersteunen bij het project of bij u op de zaak. We houden contact! Kijk op of bel: (020) voor technische vragen, (020) voor commerciële vragen.

3 Veelgestelde vragen over brandveiligheid 1. Wat betekent het begrip mbzh en wat houdt dit begrip in? 7. Wat zijn de kabeltechnische verschillen tussen installatiekabels mb en installatiekabels mbzh? Mbzh staat voor het begrip moeilijk brandbaar haloge- De normen zijn verschillend. Installatiekabels mb dienen nen vrij. Zonder halogeen dus. Bovendien bevat mbzh te voldoen aan NEN 3617 en installatiekabels mbzh als extra kenmerk: praktisch geen rookontwikkeling (LS) dienen te voldoen aan norm Er zijn elektrisch en bij verbranding. qua maatvoering geen verschillen. mb = moeilijk brandbaar zh = zonder halogenen De verschillen c.q. de voordelen van mbzh zitten in LS = low smoke (extra kenmerk) bijvoorbeeld: een veel beter brandgedrag 2. Aan welke eisen/normen moeten mbzh-kabels voldoen m.b.t. brandgedrag? Zelfdovend NEN-EN mb bundelbrandproef NEN-EN zh NEN-EN LS NEN-EN Wat is het verschil tussen de kabelaanduidingen zelfdovend en mb m.b.t. brandgedrag? Zelfdovendheid wordt getest op een enkele draad of kabel in een bunsenbrandproef. Mb houdt in dat een complete bundel kabels (op een kabelladder) wordt getest (bundelbrandproef). De bundelbrandproef is dus veel zwaarder dan de bunsenbrandproef en meer in mbzh maakt een lagere installatietemperatuur mogelijk (-20 C) 8. Moeten de mbzh-typen altijd een rode mantelkleur hebben? Nee, bepaalde normen (b.v. NEN 2535, NEN 2575) of specifieke toepassingen/specificaties van installaties vereisen een rode mantelkleur. Standaard hebben de installatiekabels een grijze mantel en de signaalkabels hebben meestal standaard een grijze of rode mantelkleur. 9. In combinatie met welke materialen dienen mbzh-kabels toegepast te worden? 11. Is er wetgeving/regelgeving die voorschrijft of wij al dan niet mbzh-kabels moeten gebruiken? Op basis van de CPD (Construction Products Directive), een Europese bouwproductenrichtlijn (inclusief kabels) is de Nederlandse norm NTA 8012 opgesteld. Gelet op Het ministerie van VROM is voornemens de verplichte gebruiksvergunning voor onder andere discotheken af te schaffen. Wanneer dit gebeurt, zal er een nog groter accent komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker én op de gemeente in haar rol als toezichthouder. Daarom beveelt de Raad van veiligheid de gebruiker aan meer aandacht te schenken aan zijn plicht zorg te dragen voor een veilig gebruik van gebouwen. Naar aanleiding van de brand in de discotheek heeft het stadsdeel Westerpark aanbevolen een veel kritischer houding aan te nemen bij vergunningverlening en het toezicht op brandveiligheid. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat zij de aanbevelingen voor het grootste gedeelte heeft overgenomen. Nationaal Brandweer Documentatie Centrum overeenstemming met de praktijk. Mbzh-kabels kunnen met dezelfde installatiemateria- de uitspraken van de Onderzoeksraad voor veiligheid, 4. Waaraan kan ik mbzh-kabels herkennen? In de mantelopdruk op de kabel staat meestal de aan- len worden gecombineerd als de standaard mb-kabels. Echter, bij specifieke mbzh-installaties is het gebruik van andere (overige) halogeenvrije installatiematerialen verplicht. Zie hiervoor het overzicht van de aanbieders is de toepassing van deze NTA niet vrijblijvend. In de vernieuwde norm NEN 1010 is de koppeling met de NTA 8012 een feit. 13. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen standaard PVC-kabels en mbzh-kabels in geval van brand? duiding mbzh. Andere aanduidingen kunnen zijn: LSHF, HFLS, LS0F, 0HLS, ZHLS of FRNC-C. van halogeenvrije materialen verderop in deze brochure. 12. Wanneer zijn op grond van de NTA mbzhkabels verplicht? De hoeveelheid en samenstelling van de rook die vrijkomt, is bepalend voor zeer kritieke kenmerken. Onder andere: 5. Is er verschil tussen mbzh, LSHF, HFLS, LSOF, OHLS, ZHLS, FRNC-C of FRRT die ik soms in de kabelomschrijving tegenkomt? 10. Zijn er speciale monteurs of is er speciaal gereedschap nodig om een mbzh-installatie aan te leggen? De NTA bevat een rekenmethode om per situatie/ toepassing te bepalen of mbzh-kabels verplicht zijn. Vooral voor bouwwerken waar veel mensen komen of verblijven, zoals ziekenhuizen, musea, verzorgings- De zichtbaarheid van vluchtwegen -veel minder rook-, minder paniek en veel grotere overlevingskans. De temperatuurontwikkeling: veel minder rook (tot 15 keer minder rook dan conventionele kabels) betekent LSHF, HFLS, LS0F, OHLS, FRNC-C en ZHLS zijn Engels- Nee, de elektromonteurs kunnen met standaard huizen, theaters, bioscopen, scholen en warenhuizen, veel minder hitte transport: een grotere overlevings- talige begrippen voor mbzh. FRRT is een Engelstalige gereedschap een mbzh-installatie aanleggen. maar ook voor metrostations, luchthavens e.d. zijn kans. aanduiding voor mb en niet voor mbzh. mbzh-kabels praktisch altijd verplicht. Geen verspreiding van corrosieve gassen en dampen betekent veel minder aantasting van de luchtwegen. 6. Welke algemene normen en regelgeving m.b.t. mbzh-kabels zijn in Nederland van toepassing? NEN 1010 en NTA 8012 Halogeenhoudende materialen vormen bij brand corrosieve gassen die na reactie met water (of vocht of lucht) corrosieve zuren vormen die onder andere elektronische circuits en elektrische contacten beschadigen. Zelfs de draagstructuur en de bewapening van het beton kunnen worden aangetast. NTA 8012 Na een ramp moeten verantwoordelijke diensten en bestuurders zich ook politiek en bestuurlijk kunnen verantwoorden over de mate waarin zij gebruik hebben gemaakt van de kennis die hen ter beschikking stond. Informatie die kan worden aangewend om de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren, is daarom nooit vrijblijvend. Prof. Tops c.s. Geen verspreiding van corrosieve gassen en dampen betekent ook veel minder gevolgschade aan gebouw, installatie, interieur en apparatuur.

4 14 Zijn mbzh-kabels op dezelfde wijze te repareren als standaard PVC-kabels? Mbzh-kabels zijn normaal te repareren met bijvoorbeeld krimpkous of zelfvulkaniserende tape. 16 Zijn mbzh-kabels duurder dan standaard PVC mb-kabels? De toepassing van hoogwaardige mbzh mengsels/ materialen betekent dat mbzh-kabels over het algemeen iets duurder zijn dan standaard mb-kabels. Signaalkabel en Coaxkabel Signaalkabel serie 2200 mbzh Signaalkabel serie 2200 BM mbzh 1) Signaalkabel serie 2500 Afgeschermde signaalkabel mbzh Signaalkabel serie 2500 BM Afgeschermde signaalkabel mbzh 1) Signaalkabel parig serie 3400 mbzh PV-Kabel DRAKAFLEX SUN 1,4kV DC 90C LSHF DRAKAFLEX SUN 1,8kV DC 90C LSHF DRAKAFLEX SUN 1,8kV DC BETAX 125 LSHF 15 Kun je bij mbzh-kabels standaard kabelmoffen gebruiken? Ja, mbzh-kabels kunnen worden gebruikt met alle standaard moffen zoals bijvoorbeeld Barnicol-moffen. Wij constateren dat de meerkosten van het gebruik van mbzh-kabels sterk zijn gedaald, de verwerkbaarheid en verkrijgbaarheid steeds beter wordt, ze een grote meerwaarde hebben voor de veiligheid en zorgen voor een mindere milieubelasting. In het buitenland zijn ze hier al veel verder mee, in Spanje bijvoorbeeld zijn mbzh-kabels in publieke gebouwen al verplicht. Rijksgebouwendienst, H. van Vulpen: 17 Mag je mbzh-kabels doorverbinden met FB-kabels? In sommige gevallen, zoals bij installaties waar voor bepaalde delen FB-kabels verplicht zijn (zie ook NPR 2576) en andere lange lengten waarvoor deze eis niet geldt, zijn mbzh-kabels een prima oplossing en relatief goedkoop ten opzichte van FB-kabels. Signaalkabel parig serie 3400 BM mbzh 1) LifeLine Signaalkabel serie 2300 FB 30/60 Afgeschermde signaalkabel mbzh FB 30/60 FE90/E30-60 LifeLine Signaalkabel serie 2300 FB 90 Afgeschermde signaalkabel mbzh FB 90 FE90/E90 LifeLine coax 75 Ohm FB30 Coaxiale CCTV/video-kabel mbzh FB 30 FE90/E30 Coaxkabel volgens MIL C-17 specificaties RG59 B/U Telematicakabel met koperen geleiders U/UTP-5E mbzh 4-parige datakabel U/UTP-5E Patch mbzh 4-parige datakabel U/UTP-6E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel U/UTP-6E Patch mbzh 4-parige datakabel Enkele leveranciers van mbzh-producten Buizen Hirondel (Hemmink) Mepac Polva Kabelgoot/ - kanaal Tehalit OBO-Betterman F/UTP-5E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel F/UTP-5E Patch mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel F/UTP-6E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel S/FTP-5E Tough EMC mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel Wartels Hummel Wiska SF/UTP-5E mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel SF/UTP-5E FB mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel SF/UTP-5E Patch mbzh Afgeschermde 4-parige datakabel Tape Coroplast Spelsberg ABB, Rose Draka mbzh-assortiment Glasvezelkabel - Halogeenvrij Multi purpose Break Out (BO) kabel mbzh Installatiekabel Multi purpose Loose Tube (LT) mbzh Multi purpose Riser mbzh HULT mbzh (YMz1K mbzh) HULT BM mbzh (YMz1K mbzh) 1) HULTFLEX mbzh (YMz1K mbzh rss) HULTO mbzh (Z1O-YMz1Kas mbzh) Functiebehoud - Glasvezelkabel - Halogeenvrij HULTA mbzh (Z1G-YMz1Kas mbzh) Pyrosafe non-metallic mbzh FB 90 LifeLine HULT FB 30/60 (YMz1K mbfbzh) QFCI fr Loose Tube cable mbzh FB 90 LifeLine HULT FB 90 (YMz1K mbfbzh) LifeLine HULTFLEX FB 30/60 (YMz1K mbfbzh rss) LifeLine HULTFLEX FB 90 (YMz1K mbfbzh rss) Installatiedraad HVD (Z1Dzh) HVDS (Z1Dfzh) HVMD (Z1MDzh) HVMDS (Z1MDfzh) EMC-kabel HULTO EMC mbzh 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbzh) HULTOFLEX EMC mbzh 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbzh) HULTO EMC mbzh FB 0,6/1kV (Z1S-YMz1Kafas mbfbzh) Wat kan ik doen om de brandveiligheid in openbare gebouwen te verbeteren? 1) Uitgevoerd met rode mantel

5 Even voorstellen... In 1910 is Draka als Nederlandse organisatie opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie (actief in 29 landen). Draka Kabel is de Nederlandse vertegenwoordiging van het mondiale Draka-concern. De activiteiten van Draka Kabel zijn onderverdeeld in kabels voor communicatiedoeleinden, laagspannings- en speciaalkabeltoepassingen. Draka ontwikkelt, produceert en verkoopt kwalitatief hoogstaande en innovatieve kabels en is marktleider in Nederland. Draka heeft 5 kernwaarden die zij in al haar activiteiten hoog in het vaandel heeft staan en middels haar communicatie en acties uitdraagt. De waarden Betrouwbaarheid, Innovatie, Kwaliteit, Kennis, Service samen met de slogan Samen meters maken liggen aan de basis van alle activiteiten van Draka. Onze slogan zegt het al: samen optrekken is voor ons dé manier om grensverleggend bezig te zijn en doelen te bereiken. Onze doelen én die van u! Dat merkt u in projecten. Maar bijvoorbeeld ook in gemeenschappelijke acties met de groothandels. Op beurzen. Of in contacten met de helpdesk, de buitendienst en Draka Sales Support. samen meters maken Draka Hamerstraat JV Amsterdam Postbus BA Amsterdam T F

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

ALSECURE Speel niet met vuur

ALSECURE Speel niet met vuur ALSECURE Speel niet met vuur 2 Enjoy your day at work! Wanneer je met Nexans werkt, ben je er zeker van dat aan alles is gedacht. We leveren hoogtechnologische, soepel te verwerken kabels. Onze leveringen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Productiebedrijven

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling.

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling. In samenwerkingen met datacenterworks april 2009 bekabeling Strategieën voor een groener datacenter management Business continuity management gebouwtechniek EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Deel 1: Quick scan van de literatuur Deel 2: Onderzoeksprogrammering Amsterdam/Rotterdam, maart 2007 DSP-groep: Paul van Soomeren Hein Stienstra Jack Wever SBR:

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Dienstenmarketing toegepast op scholen

Dienstenmarketing toegepast op scholen RAPPORT Dienstenmarketing toegepast op scholen Docent: Rita Vos Academiejaar: 2011-2012 Carl François Laurent Lenaerts 3 Marketing Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Opdracht... 6 1.1 Globaal...

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie