XML in Context & Concert. Presentatie (2001) Hein van Uum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XML in Context & Concert. Presentatie (2001) Hein van Uum"

Transcriptie

1 XML in Context & Concert Presentatie (2001) Hein van Uum

2 1. XML- oriëntatie (30 ) XML Wat Waarom Relatie HTML, XML en SGML Toepassingsgebieden Legacy Data-uitwisseling Tekstmodellering Data / tekst integratie

3 2. XYZ & XML (30 ) Tekstmodellering Infrastructuur Tekstmodellering

4 3. XYZ,, XML & TOEKOMST (10 (10 ) Wensen Ontwikkelingen

5 OVERZICHTEN Documentproductie en beschikbaarheid Kernbegrippen Logisch lenen Gematerialiseerde AO Literatuurverwijzing One liners Text modeling in 7 one liners Toekomst in 5 one liners Samenvatting in 7 one & 5 multi liners Samenvatting in one liners Screenshots Handboekhoofdstructuur Handboek hoofd/detailstructuur Handboekelementen Voorbeelden

6 1. XML- oriëntatie (30 ) XML Wat Waarom Relatie HTML, XML en SGML Toepassingsgebieden Legacy Data-uitwisseling Tekstmodellering Data / tekst integratie

7 extensible Mark up Language (1) ML = kenmerken = benoemen X = eigen kenmerken Open standaard Syntax Validation Wat is XML?

8 extensible Mark up Language (2) Uitwisseling Tussen: Applicaties Operating Systems Van: (legacy) data + Tekst Waarom XML?

9 extensible Mark up Language (3) SGML = ISO standaard (1986) IBM-ontwikkeling (1975) HTML = schermpresentatie W3C (1994) / SGML child XML = data STRUCTUUR W3C (1998) / SGML child / 80 %R-20%I Relatie met HTML en SGML [ E ] Ben Marchal [ E ] SGML USERGROUP NL

10 Toepassingsgebied (1) Flappentap (SGML) Poor man s EDI? Validatie door parsers Van Business Rules + Structuur Parsers in Browsers Data model Web Accessible Legacy data uitwisseling

11 Toepassingsgebied (2) Zuivere databenadering = Géén: Opmaakkenmerken (vet, kleur, lettertype) Formaatkenmerken (papier A 4 /scherm) Wel = uitsluitend: Structuurkenmerken (label: wetsartikel) Tekst binnen LabelStructuur Tekstmodellering 1

12 Toepassingsgebied (3) Open Tekst = Data opslagformaat = Niet commercieel gedreven, bepaald door één (groep) softwarefabrikant (en) Borging van backward compatibility Bruikbaar op ieder OS = ontsluitbaar Tekstmodellering 2

13 Toepassingsgebied (4) Zuivere databenadering betekent: Achteraf toevoegen van opmaak- en formaatkenmerken aan Structuur Toevoeging afhankelijk van gebruikerseisen én mediumkeuze NO RETROFITTING REQUIRED Doelmatig Flexibel Enkelvoudig Tekstmodellering 3

14 Toepassingsgebied (5) Hergebruik = logisch lenen (géén copy & paste!) Logisch lenen vereist vóóraf analyse Dán: Enkelvoudig opslag en onderhoud Meervoudig gebruik en uitlevering Gecontroleerd taalgebruik = kwaliteit Tekstmodellering 4

15 Toepassingsgebied (5) THE HEART OF I / E-TECHNOLOGY MATCHABLE SO MANAGABLE XML- BASED (LEGACY) DATA AND TEXT STRUCTURES XML = COMMON DENOMINATOR! Tekst/Data Integratie 1 No serious E-business without profound and applicable XML knowledge

16 Toepassingsgebied (6) Legacy data worden bruikbaar in Object-Oriented www-wereld krijgen context óók buiten de aanmaak - applicatie Gebruiksdoel = gebruiker = mens dienen, bepaalt vorm, inhoud, mediumkeuze van (web)applicatie én context van uitlevering Tekst/Data Integratie 2 It s the needle man, not the hay stack!

17 Toepassingsgebied (7) CONTEXTrelevante hulp = INFORMATIE PRECIES afgestemd op de omstandigheden van een handelende mens; BESCHIKBAAR Just in Time, On Demand by Just Right Clicking; nooit meer zoeken = altijd echte hulp Tekst/Data Integratie 3 It s the needle man, not the hay stack!

18 Toepassingsgebied (8) Binnen: Administratieve Organisatie in de context van (uitvoerings) Applicaties Buiten:? Wederzijds versterkend! Tekst/Data Integratie 4

19 2. XYZ & XML (30 ) Tekstmodellering Infrastructuur Tekstmodellering

20 Text modeling in 7 one liners Text is Data Text needs Perception of Data Data require structure Structure deducted from analyses Analyses means O-O thinking O-O thinking is modeling for a medium Web modeling means built in flexibility

21 Tekstmodellering (1) KLMN september 1999 Start: text = data XYZ en KLMN adoptie van werkwijze KLMN XX KLMN-verbreding Toenemend belang = inzicht? KLMN en XYZ

22 Tekstmodellering (2) Niet: Webpublicatie = (Hand)Boekpublicatie Beschikbaarheid >> Bruikbaarheid Taal >> Structuur Taal >> Gecontroleerd Taalgebruik Analyse =>>Techniek =>> ICT Wat moet wel/niet 1?

23 Tekstmodellering (3) Wel: Publicatieprocessen inrichten Bruikbaarheid bepaalt Beschikbaarheid Taal gebruiken in 1-1 relatie met Structuur Analyseren is gestructureerd denken Wat moet wel/niet 2?

24 Tekstmodellering (4) Zelfdragend = contextvrij Contextvrij = herbruikbaar Herbruikbaar = samenhang via structuur Relateren via = over structuur = NIET (taalkundige) samenhang binnen kleinste structuureenheid Structuur, taal en O-O. 1

25 Tekstmodellering (5.1 handboek hoofdstructuur) Formele beschrijving HANDBOEK - - (LOCATIE,TITEL,ONDERDEEL+) ONDERDEEL - - (TITEL,(LEEG (INLEIDING?,HOOFDSTUK+)) HOOFDSTUK - - (TITEL,INTRO?,PARAGRAAF*) PARAGRAAF - - (TITEL,INTRO?,SUBPARAGRAAF*) SUBPARAGRAAF - - (TITEL,INTRO?,SUBSUBPAR*) SUBSUBPAR - - (TITEL,INTRO?,SUBSUBSUBP*) Structuur, taal en O-O. 2

26 Tekstmodellering (5.2 handboek hoofd/detailstructuur) Formele beschrijving SUBSUBSUBP - - ((TITEL,((ALINEA* LIJST.ONGEORD LIJST.GEORD LETOP TOELICHTING VOORBE ELD PROCEDURE BESLISREGELS BELEID RICHTLIJN WETSARTIKEL UITVOERIN GSVOORSCHRIFT APPLICATIE TRANSACTIECODE BEREKENING OPVOERBESCH RIJVING STROOMSCHEMA VOORWAARDEN IMAGE TABLE NAW SUB SUPER NA DRUK OMHAAL ANKER LINK TERM GELDBEDRAG)*))) Structuur, taal en O-O. 3

27 Tekstmodellering (5.3 handboek; 4 elementen) Formele beschrijving APPLICATIE -- (APPLICATIENAAM,DOEL,MEDEWERKER+,SOORT)> LETOP - - (TITEL,(LIJST.ONGEORD LIJST.GEORD ALINEA)*) WETSARTIKEL -- (WETSTITEL,ARTIKELTITEL,ARTIKELNR,DATUM,(ALINE A LIJST.ONGEORD LIJST.GEORD)+)> RICHTLIJN - - (RICHTLIJNNR,TITEL,DATUM,REFERENTIE*,(ALINEA LIJST.O NGEORD LIJST.GEORD)+) Structuur, taal en O-O. 4

28 Tekstmodellering (5) Voorbeeld 1: fout Het loon in de nieuwe dienstbetrekking moet tijdens de eerste helft van de oorspronkelijk vastgestelde uitkeringsduur lager zijn dan de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Voorbeeld 2: beter Het loon [d] in de nieuwe [d] dienstbetrekking [d] moet [w] tijdens de eerste helft [d] van de oorspronkelijk vastgestelde [d] uitkeringsduur [d] lager zijn dan de ongemaximeerde [d] berekeningsgrondslag [d]. [d] logisch geleende definities, termen en begrippen [w] logisch geleende wettelijke basis c.q. referentie Kortom: uit een verzameling zelfdragende = op zichzelf lees- en begrijpbare, kleinste tekstonderdelen - [d], [w] kan: door de techniek, gebaseerd op een doordacht documentontwerp, een nieuwe, samengestelde, zelfdragende tekstcomponent, op maat = context van de gebruiker worden geassembleerd én worden uitgeleverd op scherm, papier en x-medium. Structuur, taal en O-O. 5

29 Tekstmodellering (6) Word: paard achter de XML-wagen? Structuur in Word? Ja - via stijlgebruik - maar. géén: Structuurafdwinging Structuurdefiniëring Geen parsing Tekstverwerkerhulp Wordstijlen: hulp bij vóórmodellering

30 Tekstmodellering (7) Termen als illustrerend voorbeeld één x definiëren = begripsconsistentie één opslaglocatie = enkelvoudige opslag één opslaglocatie = onderhoudslocatie meervoudig + multimediaal gebruik Hergebruik = doelmatigheid

31 Infrastructuur & Tekstmodellering (1) S-Editor: waarin anders dan Word? Structuurafdwinging Structuurdefiniëring Parsing contextuele redactie(structuur)hulp! géén redacteuren met opmaakzorgen! Structured Editor

32 Infrastructuur & Tekstmodellering (2) Waarin anders dan andere DBMS? (O)DMBS voor ObjectStore Database Object & boomstructuur // Tabel & relatie Koppelbaar aan Structured Text Editors Gevalideerde structuursynchroniteit Docstructuur (O)DB = Docstructuur Editor O-O DMBS

33 Infrastructuur & Tekstmodellering (3) Nu: statisch HTML wordt door publicatie fixed met link klaargezet op server Update: HTML wordt door (her)publicatie fixed met link klaargezet op server Meer structure 1?

34 Infrastructuur & Tekstmodellering (4) Toekomst: dynamisch On Demand and Tailored = Deliver Needles Koppeling aan applicaties Kennismanagement Snelheid Precisie Meer structure 2?

35 Infrastructuur & Tekstmodellering (5) Timeframe? F(Urgentie) = F (begrip, mogelijkheden) Don t rush! Better is: Understand! Meer structure 3?

36 3. XYZ,, XML & TOEKOMST (10 (10 ) Wensen Ontwikkelingen

37 Toekomst (1) Gerichte meerjaren investeringen in techniek & infrastructuur & taal integratie techniek & taal Resultaat: contextbeschikbaarheid voor gebonden procesverbetering Draagvlak voor dynamisering Wensen

38 Toekomst in 5 one liners (2) Kwaliteit = gematerialiseerde AO Gematerialiseerde AO = embedded Embedded = [ application + AO-context ] [ Application + AO-context ] = Data / Text Data / Text integration = XML Ontwikkelingen

39 Afsluiting Dank voor uitnodiging & aandacht

40 OVERZICHTEN Documentproductie en beschikbaarheid Kernbegrippen Logisch lenen Gematerialiseerde AO Literatuurverwijzing One liners Text modeling in 7 one liners Toekomst in 5 one liners Samenvatting in 7 one & 5 multi liners Samenvatting in one liners Screenshots Handboekhoofdstructuur Handboek hoofd/detailstructuur Handboekelementen Voorbeelden

41 Literatuurverwijzing Naar de menselijke maat G.v.d. Steen, Oratie Hoogleraar Uitwisselingstalen RUU.

42 Kernbegrip: logisch lenen (HU) : enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van XML-gestructureerde documentonderdelen binnen hetzelfde of andere XML-gestructureerde documenten in een omgeving die de meervoudig gebruikte onderdelen representeren als zouden deze fysiek deel uitmaken van de document waarbinnen deze representatie plaatsvindt. Deze onderdelen maken echter uitsluitend LOGISCH deel uit van deze documenten. TOELICHTING OP BEGRIP LOGISCH LENEN: Logisch deel uitmaken van een document wijkt wezenlijk af van het fysiek ( = vast = fysiek opgenomen in het bestand ) deel daarvan uitmaken. De gebruikelijke copy & paste resulteert in déze fysieke bestandsopname. Copy & paste is daardoor toch geen feest, al lijkt dat voor velen aanvankelijk wel zo! De daaruit voortvloeiende onderhoud- en synchronisatieproblematiek is niet alleen als zelfstandig proces beschouwd zeer ondoelmatig ( en dus verspillend ) maar kent eveneens zeer omvangrijke, nauwelijks te becijferen organisatorische gevolgschade in termen van geen of ( bijna, even destructief ) niet-eenduidige organisatiebrede communicatie en gebruik van - onder meer - core business termen en begrippen.

43 Kernbegrip: gematerialiseerde AO (1) (HU) : is een een werkomgeving binnen een organisatie waarbij een of meer de procesapplicatie worden gebruikt door medewerkers en ieder van deze medewerkers, afhankelijk = op maat, van de - in de AO-gedefinieerde - (proces)rollen, altijd en precies in de context van hun rolwerkzaamheden, de voor hen in de AO opgenomen (beslis-, goedkeur-, vastleg-, afwijk)regels ZONDER - enige zoekactiviteit - KUNNEN KENNEN precies op het moment dat deze regels gekend én toegepast MOETEN worden, opdat: het beoogde procesresultaat gedragen wordt door de proceskwaliteit. De proceskwaliteit is het operationele = gematerialiseerde samenspel van een of meer procesapplicatie(s) én de daarvoor en daarbij geldende AO-inrichting. Lees: de feitelijke mogelijkheden om deze ook feitelijk te kunnen handhaven zonder de hulpveronderstelling in te voeren dat (1) de medewerker alwetend is en/of (2) altijd gaat zoeken naar de relevante en geldende werkregel. TOELICHTING OP BEGRIP GEMATERIALISEERDE AO: Iedere Nederlander kent de wet, heeft een organisatiependant: Iedere medewerker kent zijn/ haar AO-rol voor de uit te voeren (proces)werkzaamheden. Dit betekent niet dat iedereen alles PARAAT HEEFT EN KENT maar dat : (1) er géén regels zijn die niet gekend kunnen worden ( omdat ze niet bevoegd zijn vastgesteld en/ of niet zijn gepubliceerd ) (2) situationeel bepaald, iedereen de voor hem/haar daarbij geldende regels kan kennen en daarop zijn/haar handelen ( afhankelijk van de regel ) kan, dan wel, moet afstemmen. Hoe gemakkelijker de regels gekend kunnen worden, hoe groter de kans is dat ze ook toegepast zullen worden. De overtreffende trap van deze benadering is de 1-1 integratie van de AO in de procesapplicatie(s), dit is - in het feite - het model dat ten grondslag ligt aan SAP (Administratie), transformeren naar alle (core) business processen.

44 Kernbegrip: gematerialiseerde AO (2) Een wezenlijke toevoeging: Behandel, Beschouw en Modelleer -de contextbehoeften van - de klant in ieder proces als een héél bijzondere medewerker met eigen AO-rollen én -taken! Met verstrekkende consequenties: Klant wordt feitelijk even veel óf even weinig als koning behandeld als de dienaarmedewerkers; juist déze linking is het die over en weer zéér verplichtend werkt in de richting van operationele, begrepen zelflerende proceskwaliteit Uitsluitend koninklijk behandelde dienaar-medewerkers worden immers feitelijk in staat gesteld klanten koninklijk te behandelen Uitsluitend koninklijk behandelde dienaar-medewerkers zitten zelf immers óók op rozen en hoeven de klant als gevolg van eigen (vermeend) onvermogen óf emotionele onvrede, geen rozen meer te onthouden of zelfs ook maar doornen te gunnen om op plaats te nemen Wederzijdse versterkend effect van intranet- én internetinspanningen Bij iedere voorgenomen legacy data internet-ontsluiting is in de noodzakelijke context reeds voorzien die bovendien beschikbaar is in het goede formaat om daaraan: on demand, just in time and tailor made te kunnen worden toegevoegd The best front office becomes so - eventually - no front office!

45 Samenvatting in one liners (con)text EMANCIPEERT data, organisaties en mensen indien: Begripvol naar business én technologie, een strategisch ontwerp kent; Gestructureerd is in XML; Gecontroleerd en contextvrij taalgebruik als toegepaste norm kent; De menselijke maat altijd dominant is bij ontwerp, gebruik en onderhoud; Het onderhoud volgens alle regels der kunsten is ingericht als een publicatieproces De zorg, aandacht en geld tenminste niet minder is dan die voor legacydata normaal wordt geacht; De werkwijze medewerker & organisatie door feitelijke integratie substitutie-effecten oplevert; De lange adem en deep pockets de emancipatoire inhaalslag - ook bij tegenvallende leer- en succesmomenten - uiteindelijk de garantie vormen voor succes; Het bevorderen van organisatorisch eigen, naar diepgang en XML (gerelateerde) standaarden, gedefinieerde en beschikbare parate kennis, kunde, inzicht op dit vlak, NIET 1-1 gerelateerd aan MOMENTANE projecten, noodzakelijk is. Dit, teneinde ingehuurde uitvoerenden derden, in begrepen overeenstemming met de lange termijn organisatiedoelstelling, te kunnen aansturen; Een meerjarenconvenant tussen business en ICT de bevordering van de benodigde parate kennis, kunde, inzicht op dit vlak, een concreet uitvoerings- en toetsingskader zou kunnen verschaffen en daarom wenselijk moet worden geacht. De meningen en opvattingen verwoord in deze presentatie, komen niet noodzakelijkerwijs overeen met - overigens, terzake - de samensteller - niet bekende, oordeel c.q. besluitvorming binnen XYZ-KLMN. De presentatie heeft als doel het denken over context zodanig te bevorderen en te concretiseren dat de erkenning van de noodzaak wordt omgezet in het daaraan - in de geest van deze presentatie - gestructureerd en organisatiebreed, vorm en inhoud te geven.

46 Documentproductie Versie: Nummer 1.0 Datum maart 2001 Productie: Presentatie: Microsoft, PowerPoint 2000 ( ) Screenshots: Techsmith, SnagIt 4.3 ( ) Samensteller: Hein van Uum

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie