Let op: IT debt kost geld!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op: IT debt kost geld!"

Transcriptie

1 PART 1 IT DEBT Let op: IT debt kost geld! Tekst Marco Gianotten Langdurig achterstallig onderhoud van een bedrijfskritisch IT-landschap, in jargon IT debt genoemd, is een sluipmoordenaar. IT debt levert niet alleen een grotere kans op zware verstoringen op, maar zet ook een rem op zowel de groei als het aanpassingsvermogen van de business. Achterstallig onderhoud in IT is een bedreiging voor iedere organisatie. Het zet de continuïteit en het concurrerend vermogen onder druk, en verergert de complexiteit. IT debt vergroot het risico op verstoringen van de operationele bedrijfscontinuïteit; het laat de beheerkosten stijgen; en het leidt tot een IT-landschap dat ongeschikt is voor toenemende concurrentie. Aan de CIO de taak om een uitweg te vinden waarbij op alle drie de dimensies resultaten worden geboekt. Het jaarlijks verlagen van het IT-budget als percentage van de omzet dat is de meest gebruikte internationale benchmark om de IT-kosten in verschillende branches te vergelijken is misschien wel de minst slimme zet van een CIO. Zeker wanneer deze geen goed zicht heeft op de omvang en impact van IT debt. Hoe herken je de ernst van de kwaal en hoe ga je de strijd aan? Wanneer bezwijkt IT? Banken, (zorg)verzekeraars, energiebedrijven en andere ondernemingen uit sterk gereguleerde bedrijfstakken moeten alle zeilen bijzetten om hun systemen continu aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving. Het doorvoeren van verplichte aanpassingen en het uitvoeren van correctief onderhoud bij verstoringen kost veel tijd en geld. In bezuinigingstijd valt het meer strategische onderhoud om de performance van systemen te verbeteren en verstoringen te vermijden als eerste af. Door het decennia lang stapelen van generaties aan technologie, het vergroten van het applicatieportfolio, de vele interfaces en de hoeveelheid softwarecode is het IT-landschap niet alleen omvangrijker en complexer, maar ook kwetsbaarder geworden. Wanneer kernsystemen te lang blijven doordraaien op verouderde platformen en software niet goed wordt onderhouden, nemen de continuïteitsrisico s toe. Zelfs wanneer IT niet stuk is en alles nog stabiel draait, blijft het de vraag of de business- en IT-strategie parallel lopen en je klaar bent voor de toekomst. Beschik je over drie of vier jaar over een IT-omgeving die nodig is om de strategische aspiraties waar te kunnen maken? En ben je daarmee voldoende wendbaar in snel veranderende markten? IT debt is de term die gebruikt wordt voor de achterstand in het up-to-date zijn van IT. Het is een kwaal, te vergelijken met metaalmoeheid: systemen kunnen bezwijken na het overschrijden van een vermoeiingsgrens. 10 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

2 wanneer de business stil valt, is IT debt plotseling een directiekwestie PART 1 IT DEBT 11

3 Elk uur downtime van een belangrijk systeem levert forse financiële schade en een deuk in het imago op Achter de feiten aanlopen Iedere nieuwe applicatie die wordt opgeleverd, genereert beheerkosten tijdens de levenscyclus. Het ligt voor de hand die jaarlijkse beheerkosten mee te nemen in de budgettering, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Daarmee ontstaat een uitdijend beheerprobleem, dat vroeg of laat als een boemerang terugkomt. Wanneer in deze situatie de business gevraagd wordt te kiezen tussen investeren in nieuwe functionaliteit of in beheer, dan ligt de voorkeur vaak bij het eerste. Door de voortsudderende economische crisis schuiven veel bedrijven het onderhoud op de lange baan. Snelle besparingen kun je immers gemakkelijk realiseren door (verder) te bezuinigen op beheer. Tot voor kort was IT debt een probleem dat alleen binnen de muren van de IT-organisatie werd geadresseerd. Met workarounds en ander kunst- en vliegwerk werden systemen in de lucht gehouden. Daarmee bleef de opgebouwde onderhoudsschuld onzichtbaar voor de buitenwereld, zo was de hoop. Dat dit in één keer kan omslaan, is de afgelopen paar jaar duidelijk geworden met verstoringen die duidelijk zichtbare maatschappelijke gevolgen hadden: denk aan NS, UWV en ING. Niet alle verstoringen halen de pers, maar wanneer de business stil valt, zijn de gevolgen hoe dan ook groot. Vanaf dat crisismoment is IT debt plotseling een directiekwestie. In eerste instantie overheersen boosheid en ongeloof: hoe is dit mogelijk, waar betalen we die CIO eigenlijk voor, welke service provider kunnen we hiervoor aansprakelijk stellen? Na de emoties komt de bezinning: hebben wij als topmanagement wel goed in de gaten in welke mate onze organisatie afhankelijk is van IT? Managen wij dat proces wel goed? Moeten we niet alsnog extra budget beschikbaar stellen voor het verbeteren van een zwak kernsysteem? Dergelijk reactief gedrag wijst op het ontbreken van effectief risicomanagement: het management (top, IT en lijn) is dan niet goed in staat de risico s in een bedrijfseconomische context te plaatsen. Het gevolg is dat er geen structureel budget wordt gereserveerd voor het versterken van zwakke schakels in de keten. 12 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

4 Incidentpreventie bij Change Management KPN IT Solutions (KPN ITS) host voor verschillende klanten bedrijfskritische legacy applicaties. KPN ITS is begin 2012 gestart met een programma om het aantal ernstige verstoringen binnen één jaar te halveren. Dit is gelukt door bij het topmanagement van zowel ITS als de klanten met behulp van risk letters besluitvorming af te dwingen over de zwakke schakels in de leveringsketens. Financiële keuzes zijn gemaakt voor technische vernieuwing buiten de gangbare budgetpolitieke arena om. Luis in de pels is een klein schaduwteam met de naam Business Critical Analysis (BCA). Dit team heeft een mandaat om gevraagd en ongevraagd aan te geven wat anders moet. Het BCA-team heeft toegang tot alle logfiles, service management data en rapportages en kan bindend oordelen. Het aantal major incidents bij ITS waarop BCA zich richtte daalde conform het doel: 50 procent minder majors. Check als een piloot met zijn copiloot; sla geen stap over Golden rules voor change management Voor 2013 is het doel wederom het aantal major incidents te halveren ten opzichte van Daarbij ligt de focus vooral op change management. Nico Dunsbergen, hoofd van het BCA-team, heeft negen gouden regels voor change management opgesteld. Die helpen om het aantal change inflicted incidents sterk te reduceren: 1. Werk niet op basis van routine. Verwerk changes alsof het de eerste keer is. 2. Controleer stap voor stap en hanteer een checklist. Check als een piloot met zijn copiloot; sla geen stap over. 3. Accepteer geen onduidelijke changes. Alle instructies moeten 100 procent kloppen. 4. Ga niet door, wanneer het niet gaat zoals gepland. Stop en zorg dat er eerst duidelijkheid komt. 5. Hanteer het vier ogen principe. Laat een ander reviewen bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 6. Degenen die de instructies geven, zijn nooit de uitvoerders: separeer taken om domme fouten te voorkomen. 7. Wees alert op signalen in de infrastructuur. Monitor of de omgeving error-free is. 8. Wijk niet voor de druk om tegen architectuurprincipes in te gaan. Tijdelijk bestaat niet! 9. Leg alle incidenten na een change vast en relateer met event mapping. Vaak ontstaan incidenten pas na weken en worden ze niet gekoppeld aan een eerdere change. Evalueer, communiceer en leer van deze cases in groepssessies. PART 1 IT DEBT 13

5 Boardroom en werkvloer Informatietechnologie heeft het bedrijfsleven veel goeds gebracht, maar de afhankelijkheid ervan levert ook nadelen op. Het permanent vooroplopen met cutting edge technologie betekent bijvoorbeeld dat je vaker te maken krijgt met kinderziektes. Het tegenovergestelde, doorwerken met systemen die zo oud zijn dat de risico s op meer langdurige verstoringen sterk toenemen, is mogelijk nog risicovoller. De afhankelijkheid van IT is bij de meeste bedrijven en overheden nu zo groot, dat elk uur downtime van een belangrijk systeem forse financiële schade en een deuk in het imago oplevert. Een uur downtime is slecht nieuws dat sneller dan voorheen de directiekamers bereikt. En IT debt heeft, zoals met de aanduiding wordt gesuggereerd, een directe relatie met financiële beslissingen en financiële langetermijneffecten. Maar IT debt is niet alleen een kwestie voor de bestuurskamer. De risico s van ernstige verstoringen liggen niet alleen in de techniek, maar ook in menselijke fouten op alle niveaus. IT debt speelt ook mee bij schijnbaar eenvoudige beslissingen die dagelijks op operationeel niveau in de organisatie worden genomen. Waarom zou je een op Windows 2000 draaiende applicatie migreren naar een modern platform? Hij doet het toch nog?! Maar wanneer een niet noemens waardige update van een driver of vervanging van een kapotte insteekkaart geen Windows 2000 ondersteunt, ligt de applicatie er plotseling voor langere tijd uit. Op operationeeltechnisch niveau ontbrak een cruciaal inzicht: die ene server met die applicatie bleek toch een essentiële dominoschakel in het veel grotere geheel te zijn. Outsourcing en IT debt Bij outsourcing van IT ligt vaak de nadruk op het buitenshuis laten managen van de infrastructuurlaag: werkplekken, datacenters en netwerken. De zorg voor het goed draaien van kernapplicaties, databases en websites ligt dan buiten de organisatie; taken als functioneel beheer en systeemontwikkeling blijven in dat geval bij de uitbesteder zelf. Daarmee ontstaat de bekende horizontale knip tussen applicaties, middleware en infrastructuur. Wanneer het onderhoud aan applicaties steeds wordt uitgesteld (door releases steeds over te slaan, door patches niet te installeren, of door het blijven gebruiken van software die niet meer officieel wordt ondersteund) heeft dat effect op de onderliggende infrastructuur en de middleware. Voor een externe service provider is het dan onmogelijk om in het eigen datacenter of op het cloud-platform hardware of software te vervangen, want dat leidt tot problemen met de oudere systemen van de klant. Het verdienmodel van service providers is grotendeels gebaseerd op het gebruik van platformen waar meerdere klanten gebruik van maken. Dat noodzakelijke schaalvoordeel is niet te behalen wanneer klanten onvoldoende investeren in hun eigen applicaties bijvoorbeeld door virtualisering achterwege te laten zodat deze applicaties straks kunnen landen in een cloud-omgeving. Om toch geld te verdienen stelt de service provider vervangingsinvesteringen voor de infrastructuur uit. Applicaties en infrastructuur houden elkaar dan in een wurggreep. Met IT die over de gehele breedte is verouderd, zal het aantal kritische incidenten sterk toenemen. IT debt en de toekomst Een schuld is meestal de resultante van beslissingen en gebeurtenissen uit het verleden. De gevolgen zijn vooral in de toekomst merkbaar bijvoorbeeld op het moment van een ernstige verstoring. Ook om een andere reden drukt IT debt op de toekomst van bedrijven en instellingen. De toekomst is steeds minder goed 14 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

6 concurrenten in hetzelfde schuitje zitten, is er weinig aan de hand. Maar wat gebeurt er wanneer het dominante business model onder druk wordt gezet door een toetreder zonder legacy? Of door een concurrent die niet heeft zitten slapen en al jaren geleden gepaste maatregelen heeft getroffen? Zowel nu als in de toekomst is het voor bedrijven van cruciaal belang sneller te kunnen reageren op nieuwe marktomstandigwendbaarheid en flexibiliteit vragen om toekomstbestendige IT nu straks voorspelbaar. In vele branches is niet duidelijk hoe het verdienmodel er over enkele jaren uit zal zien. Ondanks die onzekere toekomst gaan verschillende gevestigde markten momenteel door een transformatieproces. In media, reizen, transport, financiën, energie en gezondheidszorg zal de business de komende jaren drastisch veranderen. Op de lange termijn heeft IT debt invloed op de concurrentiepositie. Wanneer alle PART 1 IT DEBT 15

7 heden. Daarvoor zijn wendbaarheid en flexibiliteit vereist en die eigenschappen vragen om toekomstbestendige IT. CIO s kiezen vaker voor aflossen Het goede nieuws is dat steeds meer CIO s schoon schip maken, zoals bij ProRail, ABN AMRO en Enexis. Vaak geven ze daarbij prioriteit aan het stabieler krijgen van bestaande omgevingen: niet alleen vervangen ze gericht de zwakke schakels, ook investeren de CIO s in een betere beschikbaarheid en beveiliging van bedrijfs kritische systemen zoals websites en mobiele applicaties. Dit kan software of hardware zijn die niet meer wordt ondersteund door de makers, waarbij garanties zijn vervallen en contractuele afspraken zoals SLA s niet meer gelden. Andere acties gericht op een betere stabiliteit zijn het sneller anticiperen op en mitigeren van storingen door actieve monitoring op de ketens; en het beter plannen, testen en gecontroleerd laten landen van changes zoals nieuwe releases van software en functionele aanpassingen. Na de realisatie van meer stabili- CIO: 42 miljoen euro, dat was onze jaarlijkse schadepost als gevolg van het plat gaan van belangrijke systemen 16 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

8 teit komt de fase van de grote revisies en transformaties met als doel afscheid te kunnen nemen van de end-of-life systemen. Hoe krijg je IT debt op de agenda? De afhankelijkheid van IT geldt niet alleen voor de dagelijkse performance van de business. Wanneer kernsystemen normaal functioneren, wordt de IT-agenda van de business gedomineerd door ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Dat is voor de business namelijk zichtbare innovatie, in tegenstelling tot de achterkant van IT, die meestal niet als onderdeel van innovatie wordt beschouwd. Innovatie is cruciaal voor het kunnen bijhouden van de concurrentie. In IT debt schuilt het reële gevaar dat een onderneming tot stilstand komt, omdat de nadruk te veel ligt op alleen functionele innovatie. In veel branches zal onder invloed van nieuwe technologie het verdienmodel veranderen. Hoe kan die nieuwe technologie helpen om te winnen van traditionele en nieuwe concurrenten? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Een CIO kan dat soort vragen niet in zijn eentje beantwoorden. Veel bestuurders en toezichthouders kunnen zich weinig voorstellen bij IT debt. Ze weten zelden welke vragen ze moeten stellen. Goede bestuurders zorgen ervoor dat ze bijblijven op het vlak van IT-vraagstukken en trends, maar ze zijn ook geholpen bij een managementteam waar de CIO de nodige invloed heeft. Het topmanagement als geheel zal moeten bepalen hoe de balans tussen de korte en lange termijn wordt aangebracht als het gaat om IT-investeringen. Er moet in openheid worden gepraat en formeel zal moeten worden vastgesteld wat onaanvaardbare risico s zijn, bijvoorbeeld met behulp van risk letters, om zo onderbouwde besluiten te kunnen nemen over de balans tussen investeringsbudget en beheerbudget. Outsourcing moet leiden tot transformatie met meer wendbaarheid en lagere kosten. Daarbij hoort ook inlossen op de IT debt, in plaats van het verder vergroten van de technologieschuld. Wanneer bedrijfscontinuïteit voldoende hoog op de agenda staat, zal daar ook op moeten worden gestuurd. Voorkomen en preventief onderhoud in de keten wordt dan de norm. Wat kan de CIO doen? De CIO zal het initiatief moeten nemen en zich als een pitbull moeten vastbijten in het toekomst bestendig maken van de IT. Not fit for the future gaat niet over trends, maar over het voortbestaan van een onderneming. De CIO zal een plan moeten hebben, dat begint met het stellen van de juiste vragen. Wat beschouwen we binnen onze onderneming als belangrijkste systemen? Bij welke IT-systemen leidt uitval tot het stilvallen van belangrijke bedrijfsprocessen en -onderdelen? Hoeveel wordt gebudgetteerd voor investeren in nieuw versus beheer van het bestaande? Wat is de trend in het aantal majors en de hersteltijden? Hebben we becijferd wat de omvang van schade is die door verstoringen wordt veroorzaakt? Lopen we achter met onze IT op de bestaande en nieuwe concurrentie? Hoeveel tijd is er nog gezien de concurrentiedruk en marktveranderingen? Wie begint met het stellen van deze vragen, zet het onderwerp IT debt op de kaart bij het topmanagement. Bij een middelgrote AEXgenoteerde onderneming liet de CIO een analyse maken van de schade, die was opgelopen door verloren productie-uren als gevolg van het plat gaan van belangrijke systemen. Conclusie: een jaarlijkse schadepost van 42 miljoen euro, die bij ongewijzigd beleid een stijgende lijn zou vertonen. Die financiële vertaalslag leverde voldoende sense of urgency op en daarmee draagvlak voor het gericht investeren in het oplossen van de IT debt. PART 1 IT DEBT 17

9 IT op het dashboard, IT onder de motorkap INTERVIEW PRORAIL ProRail heeft de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro s geïnvesteerd om de digitale infrastructuur op orde te krijgen. IT-beheer mag daarbij niet het kind van de rekening worden. De IT-organisatie wil ook voorkomen dat zij met een teveel aan projecten overbelast raakt. De IT-organisatie introduceerde daarom de PEQ (project equivalent) een effectief stuurmiddel, dat ProRail helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Huub Jentjens, portfoliomanager bij ProRail: Ongeveer 2,5 jaar geleden had ProRail te maken met een aantal bekende problemen. We waren met bijna 150 IT-projecten tegelijk bezig; er bestonden twijfels over de haalbaarheid van projecten; de relatie met de strategie van ProRail was niet altijd even duidelijk; projecten liepen vaak uit. In de zoektocht naar de oorzaken dachten we in eerste instantie dat er tekorten bestonden aan de kant van operationele resources: denk aan informatieanalisten en ontwikkelaars. Maar al snel werd duidelijk dat wanneer behoeften goed en tijdig werden aangegeven, de afdelingen prima in staat waren om te leveren. De beperkende factor bleek juist te liggen in de besturende resources. Bepalend voor de doorloopsnelheid was de tijd die opdrachtgevers beschikbaar hadden om complexe projecten te begeleiden en beslissingen te nemen; denk ook aan de beschikbaarheid van de controlorganisatie en projectmanagers. het blijft lastig om de directe voordelen van deze projecten onder de motorkap te zien 18 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

10 Project equivalenten Om de organisatie te voorzien van een graadmeter voor de bestuurlijke belasting die een project voor de organisatie oplevert en deze in samenhang te kunnen besturen, hebben we project equivalenten of PEQ s geïntroduceerd. Samen met de business informatiemanagers hebben we het complete projectportfolio doorgelicht op de belasting van alle projecten. Het toekennen van PEQ s aan projecten wordt door verschillende factoren bepaald: de omvang van het project, in kosten en doorlooptijd; de complexiteit, denk aan het aantal stakeholders en karakteristieken van het project zelf (innovatief of vervanging); technische en organisatorische afhankelijkheden; de benodigde kritieke resources, bijvoorbeeld de mate waarin een beroep wordt gedaan op specifieke professionals; implementatie-aspecten zoals aantal gebruikers en opleidingsinspanningen; het aantal oplossingsrichtingen, keuzemomenten, et cetera. Maximale belasting Ter illustratie: een PEQ staat voor een half uur opdrachtgeverstijd per week. Er is één specifiek project als norm genomen waarbij aan de stuurgroepleden is gevraagd hoeveel tijd zij per week kwijt waren om dat project goed uit te voeren. Vervolgens zijn alle projecten in de portfolio s in PEQ s uitgedrukt. Ook hebben we bepaald wat de maximale belasting is van IT-services. Daarna is commitment gegeven voor het uitvoeren van driekwart van de projecten in de actieve portfolio s. Het aantal PEQ s moest dus met 25 procent worden teruggebracht. We hebben de directie laten vaststellen wat per portfolio maximaal geproduceerd zou kunnen worden. Ook is geïnventariseerd in hoeverre projecten bijdragen aan de strategie van ProRail. Business en belasting van IT Bij het opnieuw bepalen van de strategische impact van projecten stuit je ook op het spanningsveld tussen prioriteiten van de business en de belasting voor de gehele organisatie. We hebben daarom in kaart gebracht welke projecten te maken hebben met functionele wensen vanuit de business en welke projecten echt noodzakelijk zijn om de continuïteit en betrouwbaarheid te garanderen. Voor de business blijft het lastig om de directe voordelen van deze projecten onder de motorkap te zien. De bestaande verdeelsleutel is bekeken en daarna vastgehouden: voor het grootste projectportfolio is ongeveer 45 procent van de beschikbare PEQ s bestemd voor projecten die gericht zijn op verbeteren van de betrouwbaarheid. De rest wordt verdeeld over de verschillende functionele wensen van de business. Die afwegingen zijn gemaakt door multi-projectboards, waarin directieleden van de verschillende bedrijfseenheden zitten. Na verloop van tijd zijn de PEQ s als formeel stuurmiddel geïntroduceerd en geborgd. Onder andere door ze in verschillende managementcontracten op te nemen. Eén van de uitkomsten van het sturen met PEQ s is dat we alleen nieuwe projecten starten als een ander project is afgerond, wordt gestopt of is uitgesteld. Bewustzijn rondom IT debt Het introduceren van PEQ s heeft er voor gezorgd dat er meer awareness is rondom IT debt. In het recente verleden werden alle vragen neergelegd bij IT-services, waarbij IT moest aangeven waarom iets wel of niet kon: een vrij eenzijdige discussie. Nu wordt er gezamenlijk besloten wat we gaan doen, en wat de consequenties van keuzen zijn. Bijvoorbeeld dat grote projecten nu vaker niet gelijktijdig, maar na elkaar worden gedaan, onder meer omdat de beheercapaciteit (ruwweg de helft van onze 500 FTE) niet zomaar kan groeien. Als het gaat om het op peil houden van de beschikbaarheid van systemen is het commitment van de business de laatste jaren sterk toegenomen. Dat heeft geleid tot een betere én door alle betrokken ProRail managers geaccepteerde balans tussen beheer en vernieuwing. PART 1 IT DEBT 19

11 Enexis aanpak: de dubbelslag INTERVIEW ENEXIS Afsplitsen, transformeren en vernieuwen van IT, terwijl de nieuwe winkel wordt verbouwd en het business model sterk verandert. Paul Piebinga, CIO van netwerkbeheerder Enexis, vertelt over IT-bruidsschatten, het wegwerken van IT debt en het opbouwen van nieuwe outsourcingsrelaties. Drie jaar na de invoering van de Splitsingswet in 2006 werd het netwerkbedrijf van Essent juridisch en operationeel afgesplitst onder de naam Enexis. De IT-organisatie van Enexis kwam direct voor twee ingrijpende operaties te staan: a) een carve-out ofwel separatie van gedeelde data en applicaties, en b) de transitie van IBM naar KPN als externe service provider. Deze dubbele operatie kostte zoveel tijd en managementaandacht, dat er onvoldoende aandacht werd geschonken aan vernieuwing. De IT-bruidsschat was niet de enige uitdaging voor de IT-organisatie. Met het oog op het toekomstige, verregaande gedigitaliseerde business model van Enexis moesten de IT-systemen behalve gestabiliseerd ook getransformeerd worden. De focus ligt op betrouwbaarheid, security en privacy. Paul Piebinga is sinds januari 2012 als CIO van Enexis verantwoordelijk voor deze dubbelslag. Dynamiek als leidraad voor aanpak IT debt Net als in Duitsland is ook in Nederland decentrale energieopwekking sterk in opkomst. Energieafnemers worden tevens producenten; geleverde en verbruikte energie worden dagelijks gesaldeerd. Het centrale model verandert in een decentraal smart grid. In dit toekomstplaatje verandert ook de rol van netbeheerder Enexis. Naast het traditioneel technische netbeheer ontstaan nieuwe rollen als markt facilitering en 20 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

12 continue bewaking van een dynamische netbalans. Voor alle partijen is real-time informatie over wat er op het net gebeurt van essentieel belang. Het fysieke netwerk van kabels en leidingen blijft natuurlijk grotendeels hetzelfde, maar de informatie technologie die nodig is om het geheel te besturen, zal heel anders zijn dan het huidige IT-landschap. De integrale visie is afgestemd met de Raad van Bestuur en de middelen zijn vrijgemaakt. Met de top hebben we het niet alleen gehad over minder verstoringen, ofwel de urgente businesscase om IT debt aan te pakken, maar ook over de lange termijnvisie en over welke IT je als netwerkbedrijf dan nodig hebt. Juist vanuit de gedeelde visie kan je als senior IT-management offensief transformeren en repareer je niet alleen het dak in de regen. De nieuwe IT voor het faciliteren en coördineren van een smart-grid vraagt zowel om meer robuustheid als om meer flexibiliteit. In de kern draait het om een hogere data-integriteit, lage kosten voor data-integratie en een hoge wendbaarheid tegen lage kosten. Outsourcing nieuwe stijl In 2009 heeft Enexis de hosting van de bedrijfsapplicaties en het beheer van de werkplek uitbesteed aan KPN (destijds Getronics). Het ontwikkelen en functioneel beheer van de bedrijfsapplicaties bleef binnenshuis. Toen bij de transitie het stof neerdwarrelde, werd bij verstoringen vooral gewezen naar KPN. Er was te weinig oog voor mogelijke diepere oorzaken in de infrastructuur en het applicatielandschap. Uit onderzoek bleek dat intern mensen in een modus opereerden waarbij ze vooral gedreven werden door het vermijden van verwijtbaarheid. Voordat je als IT-organisatie met de langetermijn strategie en innovatie mag bemoeien, moet je geregeld hebben dat de business gewoon blijft draaien. Je wilt als CIO niet steeds met je rug tegen de muur staan wanneer het mis gaat. Wijzen naar je KPI s die gemiddeld gezien we pakken urgente problemen aan en faseren oude systemen uit nog steeds op groen staan, terwijl topmanagers in onze business bij wijze van spreken lopen te schuimbekken, dat werkt averechts. Roadmap voor IT debt Met KPN werken we aan een groot program ma om onze basis-it te moderniseren en te rationaliseren. Daarbij past een cultuur van openheid en het delen van informatie en kennis om snel tot de juiste diagnoses te komen bij verstoringen. Zwartepieten en steeds weer hiërarchisch escaleren heeft geen zin. We zetten in op leervermogen, wat weer leidt tot herstelvermogen. Bij hoog prioriteit incidenten draait het in de eerste plaats om de hersteltijd, zodat de negatieve impact op de business beperkt blijft; daarna draait het om voorkomen. Om het topmanagement betrokken te houden bij de executie gebruiken we een risk-based investeringsaanpak, die ook wordt ingezet voor detailkeuzes en het aanpakken van urgente zwakke schakels in de ketens. Alleen met visie kom je er niet; we hebben een roadmap tot voorbij We pakken de urgente problemen aan en faseren oude systemen uit. PART 1 IT DEBT 21

13 ABN AMRO s aanpak IT debt: re-engineer IT INTERVIEW ABN AMRO In een economisch onzekere wereld moet je als CIO niet alleen de kosten verlagen, maar ook innoveren en vooral zorgen dat je IT wendbaar is. Willem Duisenberg stelde ooit: Een bank is niet meer dan een computer met een marmeren poort. Die computer is anno nu een verzameling van gecumuleerde nieuwe en oude generaties informatietechnologie. Foto: Gerritjan Huinink de komende jaren wordt een fors bedrag geïnvesteerd in nieuwe functionaliteiten voor de klanten Na een aantal jaren waarin vooral focus lag op het separeren en integreren van Fortis en ABN AMRO, is binnen ABN AMRO goed nagedacht over waar de bank met IT wil en kan staan in Daarbij geldt 2017 als belangrijke mijlpaal in lijn met de langetermijnstrategie van ABN AMRO. Frans Woelders, CIO van ABN AMRO, heeft samen met zijn team de langetermijnstrategie van de bank vertaald in strategische opties voor het huidige IT-landschap. Het definiëren van de nieuwe IT-strategie was onderdeel van het definiëren van de strategie voor de gehele services-organisatie 1. Het was een intensief en innovatief proces, waarbij we de tijd hebben genomen om goed naar buiten te kijken: om te zien wat er op ons af komt en wat klanten van ons verwachten in de toekomst. Dit hebben we gedaan door onder andere een groot aantal bedrijven binnen en buiten de financiële sector te bezoeken en met verschillende 22 OUTSOURCING PERFORMANCE 2014

14 wetenschappers en trendwatchers te spreken. Bijzonder aan dit proces was dat we de gehele organisatie hierbij hebben betrokken. Iedereen kon ideeën aandragen en meedenken en - discussiëren over verschillende onder werpen. De blik vooruit en naar buiten In het onderzoek is niet alleen gekeken naar technische zaken zoals cloud computing en de verdergaande digitalisering, maar ook naar trends op business, economisch en regelgevings gebied. Dit heeft geleid tot een outside-in visie op IT en daarmee tot inzicht in de IT-capabilities waarover ABN AMRO moet beschikken om in de toekomst succesvol te zijn. Vervolgens is een uitvoerige diagnose gesteld op het huidige IT-landschap van ABN AMRO, met meer dan 200 heat maps en deep dives om de technische uitdagingen goed te kaderen. Duidelijk werd dat er te veel duplicatie en fragmentatie is ontstaan; zowel voor applicaties als infrastructuur. Daardoor zijn er nu zeer veel interfaces nodig tussen de systemen. En hoewel de IT stabiel draait, leidt dit wel tot hoge kosten en tot druk op het snel volgen van de marktontwikkelingen. Strategische keuzen Op basis van de inzichten uit het trendonderzoek en de diagnose van het IT-landschap is bepaald wat de strategie zou moeten zijn om een toekomstbestendig IT-landschap te realiseren. In essentie waren er drie mogelijke strategische opties: incrementeel verbeteren, re-engineeren of het vervangen van het applicatielandschap door één pakket. ABN AMRO heeft ingezet op re-engineering, ofwel renoveren, versimpelen en verminderen van de kernsystemen. Tot en met 2017 wordt 700 miljoen euro extra geïnvesteerd in IT, waarvan het grootste deel naar de harde kant van IT gaat. In plaats van vervanging hebben wij gekozen voor het re-engineeren van IT om de complexiteit te verminderen, de betrouwbaarheid en wendbaarheid te verhogen, en de kosten te verlagen. Een grootschalige vervanging door één pakket vindt ABN AMRO te risicovol: daarmee zet je de business enkele jaren op slot en de kosten zijn moeilijk voorspelbaar. Bovendien bestaat er überhaupt geen pakket dat alles biedt wat ABN AMRO nodig heeft. Aanpakken IT debt: lagere risico s en kosten Het gericht opruimen en moderniseren van het IT-landschap levert ABN AMRO een in hoge mate gestandaardiseerd IT-landschap op. Door het terugbrengen van het aantal operating systemen en het standaardiseren van de middleware dalen de operationele kosten voor onderhoud fors, en nemen snelheid én voorspelbaarheid bij changes toe. Service-oriented architecture (SOA) en Data Management moeten ervoor zorgen dat het opgeschoonde IT-landschap ook schoon blijft. Daarnaast wordt de komende jaren een fors bedrag geïnvesteerd in nieuwe functionaliteiten voor de klanten. Het gaat daarbij om gerichte innovatieprogramma s op het gebied van mobiel bankieren, big data en nieuwe ontwikkelingen rond user security. Doel is het leveren van een excellente klantervaring: klanten willen op een gemakkelijke en veilige manier bankieren, ongeacht of ze dat doen op kantoor of via internet, smartphone, tablet of een ander apparaat. 1. De services-organisatie bestaat uit IT, Operations en Property Services (TOPS) PART 1 IT DEBT 23

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler VanMeijel strategiesessie In 5 stappen naar digitaal bouwen vanmeijel.nl bouwen kan simpeler digitale transformatie We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling.

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING UW PARTNER IN ICT-BEWAKING TSMS: PERMANENTE BEWAKING VAN UW GEHELE ICT-OMGEVING Het bewaken van systemen, netwerken en applicaties is voor organisaties van levensbelang. Tevens worden netwerken steeds

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Gaston Halders (Enexis) Arjan van Diemen (TNO) Derek Rodenberg (KPN) Energie Informatie Agenda Introductie sprekers Projectachtergrond Het

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen.

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen. CASE VITREE De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen Think.Pink VITREE De jeugdzorgorganisatie Vitree zocht in 2013 een partner om de verouderde IT-infrastructuur

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie