KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector"

Transcriptie

1 KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector Smart Logistics

2 Hoofdstuk 1 Een kennisintensieve sector met ambitie Transport en logistiek horen bij distributieland Nederland. De sector is verantwoordelijk voor 8,5% van het totale BNP van Nederland. Om deze kennisintensieve sector sterk te houden heeft de overheid logistiek benoemd tot een van de topsectoren, naast onder andere Agri & Food, High tech systemen en materialen, en Life sciences & health. In de mondiale top tien van vervoerders staan weliswaar geen Nederlandse bedrijven, maar de transportbedrijven uit ons land, zoals PostNL, De Winter Logistics en Peter Appel, hebben een forse innovatiekracht. Met technologische innovaties geven zij een traditionele sector een frisse kleur. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam Bij een topsector horen topambities. Het Topteam Logistiek, een combinatie van bedrijfsleven, wetenschap en overheid, heeft voor de sector als ambitie geformuleerd dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft: in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. 2

3 Hoofdstuk 2 De uitdagingen van de sector 1. SECTOR IN TRANSITIE Nederland wil haar internationale toppositie op het gebied van logistiek handhaven. De sector staat echter onder druk. Zo blijft de overslag van goederen momenteel nagenoeg gelijk en wint de Antwerpse haven mede door de verdieping van de Schelde terrein ten opzichte van Rotterdam. Ook dreigt Dubai Schiphol op achterstand te zetten als internationale hub voor Europa. Grote uitdagingen Zowel de sector als individuele dienstverleners in transport en logistiek staan voor grote uitdagingen: hoe blijven we competitief en innovatief op een turbulente wereldmarkt, waarbij het tempo waarin goederen zich moeten verplaatsen veel hoger is geworden? Hoe zorgen we daadwerkelijk dat Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie? Hoe verhogen we de bezettingsgraad én bieden we meer service aan steeds veeleisender klanten? Ofwel: hoe bieden we meer toegevoegde waarde tegen lagere bedrijfskosten? 2. OPTIMALE BEZETTINGSGRAAD, OPTIMALE FLEXIBILITEIT Veel dienstverleners in transport en logistiek zijn vooral bezig om het hoofd boven water te houden. De vervoersvolumes zijn sinds het uitbreken van de crisis in 2008 fors gedaald. Tegelijkertijd neemt de zendinggrootte af, omdat de verladers dure voorraadvorming zoveel mogelijk beperken. De markt kent ook nog eens grote volumeschommelingen. Het gevolg: voortdurende druk op tarieven en voortdurende druk om zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te werk te gaan. Kosten mensen en middelen flexibiliseren Logistieke dienstverleners streven in deze complexe context niet alleen naar een optimale bezettingsgraad, maar ook naar optimale flexibiliteit. Ze willen snel kunnen inspelen op veranderingen, maar ook de kosten van mensen en middelen flexibiliseren. Deze trend is zichtbaar in de gehele sector. Zo werken bij het goederenvervoer per vrachtauto bedrijven steeds vaker met leasevrachtauto s en met een flinke schil van flexrijders. 3. DE VEELEISENDE EINDKLANT Er is nog een belangrijke trend in de logistieke sector: de veranderende eisen van de klant. De eindklant zowel bedrijven als consumenten - wordt steeds veeleisender. Alles moet sneller: liever vandaag nog dan morgen. Alles moet transparanter. De reden is simpel: omdat het kan, omdat iedereen het inmiddels zo gewend is. Anders dan vroeger loopt de techniek in de consumentenmarkt tegenwoordig voor op alle andere markten. Mensen hebben anno 2014 privé smartphones die meer techniek herbergen dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Ze zijn gewend aan snel en eenvoudig. Ze eisen comfort en gemak. Maatwerk van levering, in combinatie met verregaande flexibiliteit is de nieuwe standaard aan het worden in transport en logistiek. In het proces van bestellen tot en met het afleveren van een pakketje van bol.com zijn ongeveer acht partijen betrokken. Daar staat de consument niet bij stil. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam 3

4 Sneller en preciezer De eisen die klanten stellen aan de snelheid van levering zijn zwaarder geworden. Er zijn in toenemende mate spoedleveringen. Producenten beloven hun klanten naast een bepaalde snelheid van leveren ook grote zorgvuldigheid bij het leveren van onderdelen. Mede gedreven door dwingende kwaliteitszorgsystemen moeten vrachten die samenhangen met kritische bedrijfsprocessen precies op het juiste moment worden geleverd. Tijdstip en afleveradres tot op het laatst aanpassen Track & trace is al langere tijd standaard binnen de logistieke sector. Iedereen is er aan gewend dat de voortgang van een zending op de voet gevolgd kan worden. Relatief nieuw is de wens van bedrijven en consumenten om op ieder moment in te kunnen grijpen in het proces. Eindklanten willen invloed uitoefenen op hun zending. Het moet tot op het laatste moment mogelijk zijn zowel het tijdstip van leveren als het afleveradres aan te passen. 4. EUROPESE REGELGEVING & HANDHAVING De Nederlandse logistieke sector is internationaal georiënteerd. Anders dan in Duitsland of Frankrijk gaat een groot deel van de Nederlandse vrachten tot (ver) over de grens. Geen wonder in een klein land. Het betekent wel dat transportondernemers veel te maken hebben met Europese regelgeving. En deze is lang niet altijd consistent. De regels worden zowel op nationaal als lokaal niveau vaak anders geïnterpreteerd en gehandhaafd. Dit maakt het niet alleen moeilijk om compliant te zijn, in de praktijk is er ook geen sprake van een level playing field. Interpretatieverschillen bij rusttijden, cabotage en tewerkstelling Zo is er de Europese bepaling over rusttijden. Korte rusttijden tot 24 uur mag de chauffeur in de cabine doorbrengen, langere rusttijden moeten buiten de cabine worden doorgebracht. Frankrijk interpreteert deze regel zeer streng op straffe van boete voor de chauffeur en de eigenaar van de truck. Andere landen doen dit niet of zijn heel coulant; zelfs binnen Frankrijk zijn er grote verschillen in handhaving. Andere regel die voor verwarring zorgt, betreft de rechten van transporteurs op het moment dat ze een zending in een ander land bezorgen. De regels rond dergelijke cabotage worden in verschillende landen anders geïnterpreteerd. Dit geldt ook voor de regels rond tewerkstelling. Door te variëren in interpretatie van wetgeving proberen nationale en soms ook regionale overheden lokale werkgelegenheid te beschermen. Om boetes of het verlies van vergunningen te voorkomen worden planningen en administratieve processen aangepast, met als doel om een werkbare situatie te behouden. 5. TECHNOLOGISCHE INNOVATIE Technologie is steeds vaker de drijver van structurele veranderingen in industrieën en markten. Technologie verandert businessconcepten en verdienmodellen. Steeds meer bedrijven verdienen hun geld op een volstrekt andere wijze dan voorheen. Zo is er een tapijthandel die tapijttegels verhuurt: je betaalt louter voor het gebruik. Die trend zet zich voort: straks draag je een geleasde jeans. Ook de logistieke sector moet nadenken over andere verdienmodellen. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam Welkom in de deeleconomie Soms is nieuwe technologie zo disruptief dat het hele sectoren op hun kop zet, zoals nu gebeurt in de hotellerie (Bookings.com, Airbnb), de taxisector (Uber) en bij uitgeverijen (Amazon). De deeleconomie groeit en blijft groeien. De logistieke sector moet hier hoe dan ook op inspelen. Ik kan me goed voorstellen dat, naar het voorbeeld van de share -taxi s van Uber, ook Uber Rush als pakketdienst een succes wordt. De onderliggende software van Uber leent zich hier prima voor. De logistiek wordt steeds meer bepaald door technologische vooruitgang. Je kunt het proberen tegen te houden, maar dan ga je, sneller dan je denkt, echt de boot missen. Deze traditionele sector wordt in de era of technology geschoten. Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek, ABN AMRO Altijd en overal realtime informatie Ook in de wereld van transport en logistiek zorgt nieuwe technologie voor grote veranderingen. Papier raakt uit de gratie: informatie kan mede dankzij Cloudtechnologie steeds eenvoudiger realtime gedeeld worden. Via apps kan iedereen in de logistieke keten met tablet of smartphone snel en vanaf meerdere locaties informatie opvragen. Slimme meters registreren alles wat we willen weten, van brandstofverbruik tot locatie, van rijgedrag tot risico. Logistieke dienstverleners kunnen nu altijd weten waar hun mensen zich bevinden, waar de dichtstbijzijnde vrachtwagen is, waar één bewust pakketje zich bevindt. Dankzij het internet is het mogelijk om álle bedrijfsmiddelen en producten binnen alle vervoerstromen met elkaar te laten communiceren. Vervoersmiddelen zoals vrachtwagens, boten, vliegtuigen en treinen zijn steeds vaker ICT-systeem en sensor in één. Ze genereren non-stop realtime informatie. 4

5 Nieuwe logistieke concepten, andere hiërarchie in de keten De invloed van al deze nieuwe communicatiemogelijkheden is nog lang niet uitgekristalliseerd. Het leidt volgens alle experts zonder twijfel tot nieuwe logistieke concepten. Het is ook goed denkbaar dat de hiërarchie in de keten verandert, al weet nog niemand hoe dat gaat gebeuren. Duidelijk is wel dat de nieuwe technologie extra mogelijkheden biedt om flexibeler te werk te gaan. Door de extra informatie kan moet! iedere speler in de logistieke keten sneller inspelen op veranderingen. Vervoer per drone Ook in de lucht is onbemand transport mogelijk. In Duitsland vervoert een drone elke dag een pakket medicijnen van het Duitse vasteland naar het Waddeneiland Juist. In specifieke marktsegmenten zal de drone steeds meer in zwang raken, vooral als er waardevolle goederen (medicijnen, reserveonderdelen) snel vervoerd moeten worden over het water. Over bewoonde gebieden vliegen blijft voorlopig te lastig. Onbemande trucks met elektrische motoren Door de technologische innovatie veranderen op termijn ook de transportmiddelen zelf. Mercedes experimenteert al met een onbemande truck. In Nederland vinden testen plaats waarbij de eerste bemande vrachtwagen wordt gevolgd door meerdere zelfrijdende voertuigen. De kans lijkt groot dat vrachtwagens in de toekomst steeds meer op vliegtuigen gaan lijken, met de chauffeur als piloot. De vrachtwagen van de toekomst wordt veiliger, beter en zuiniger als het gebruik van alternatieve energiebronnen definitief doorzet en elektrische motoren de nieuwe standaard worden. 5

6 Hoofdstuk 3 De rol van ICT: nieuwe paradigma s, nieuwe oplossingsrichtingen De logistieke sector werkt al jaren met boordcomputers. Ook systemen voor tracking & tracing en TMS-pakketten zijn al geruime tijd gemeengoed. ICT is al langere tijd een stevige pijler onder de sector. Toch staat de transport- en logistieke sector aan de vooravond van een fundamenteel andere periode. We leven in een wereld waarin niet alleen mensen, maar ook dingen steeds meer met elkaar verbonden raken. In dit Internet of Things kan in principe alles en iedereen met elkaar communiceren. Daarmee wordt totale transparantie mogelijk, ook in de logistieke keten. De voordelen zijn evident. Realtime informatie betekent realtime controle, kostenbesparing en de mogelijkheid van nieuwe waardenproposities. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een veranderd tijdperk. Technologische innovaties zijn niet te stoppen en veranderen onze wereld. Die wereld ligt aan je voeten als je deze mogelijkheden omarmt. Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek, ABN AMRO Zowel vervoerders als verladers beheren bergen data. Bundel je die data, dan optimaliseer je de gehele keten, in plaats van het gedeelte in de keten waar jezelf werkzaam bent. We moeten de stap maken van beheren naar beheersen van data. Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek, ABN AMRO De tijd dat het in de logistieke sector aan ketendenken ontbrak, nadert zijn einde. Niet alleen vervoerders onderling, maar ook vervoerders en opdrachtgevers zoeken vaker de samenwerking. We staan aan de vooravond van een tijd waarin de papieren vrachtbrief en de papieren factuur definitief verdwijnen. De informatieuitwisseling tussen opdrachtgevers, planning en chauffeurs wordt vrijwel volledig digitaal. Smart Logistics heeft de toekomst! 1. TRANSPARANTIE IN DE KETEN: HET BELANG VAN HET DELEN VAN INFORMATIE De sector ziet steeds meer de voordelen in van informatiedeling in de keten. Samen met het gemak een tablet of smartphone heb je altijd bij de hand groeit het besef dat datadeling helpt om processen te optimaliseren, de kosten te drukken en klanten te binden. Dit bewustzijn en het simpele feit dat het delen van informatie slim, snel en veilig kan, hebben een vliegwieleffect: steeds meer logistieke professionals communiceren op basis van realtime informatie met opdrachtgevers, collega s, leveranciers en eindklanten. 6

7 Onze grote klanten werken steeds vaker met logistieke portals zoals Transwide, Transporeon, INTTRA en GT Nexus. Wil je als logistieke dienstverlener dit soort klanten behouden, dan zul je zelf ook gebruik moeten gaan maken van deze portals. Het vraagt om verdere integratie, maar het resultaat is wel dat data efficiënt kunnen worden uitgewisseld tussen verladers, vervoerders en andere partijen in de logistieke keten. Ik zie het als een zeer positieve ontwikkeling: alles draait om het delen van informatie! Ragnar Ragnarsson, CIO Samskip Group Meer ICT, meer duurzaamheid Vooralsnog hebben veel logistieke dienstverleners zonder grote investeringen in ICT kunnen overleven. Tegelijkertijd hebben partijen in de Nederlandse logistieke sector de afgelopen jaren wel volop geïnvesteerd in duurzaamheid. Het zeer moderne wagenpark zorgt nu al voor een forse reductie van uitstoot van CO2. Bij de binnenstedelijke distributie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hybride vervoersmiddelen. De volgende stap naar een groenere wereld is een digitale stap. ICT kan helpen om de logistieke keten te optimaliseren. ICT draagt hiermee niet alleen bij aan omzetverbetering, maar ook aan vergroening van de sector. Meer dan een commodity dankzij ICT In de keten van product naar eindgebruiker is vervoer een cruciaal onderdeel. Maar logistiek gaat verder dan het vervoeren van goederen alleen. Dankzij de technologische mogelijkheden om data te delen, kan een logistieke dienstverlener waarde toevoegen aan de bedrijfsdoelstellingen van opdrachtgevers. Door mee te denken op strategisch niveau wordt transport veel meer dan een commodity. Zo kan de vervoerder de verlader ondersteunen in zijn ambitie om proactief en sneller in te spelen op behoeftes van hun klanten. Het is belangrijk dat vervoerders en verladers elkaar hierin uitdagen. Bijvoorbeeld bij e-commerce. De bezorging van één pakketje op één adres vraagt om een geheel andere manier van logistiek denken. Het proces dat hierachter ligt e-fulfillment is complex en kenmerkt zich door veel orders, kleine volumes en snelle levering. Dit kan niet zonder ICT en een goede samenwerking tussen opdrachtgever en logistieke dienstverlener. Ontzorgen is het devies. Sharing is caring. Van diesel naar digital. Van doeners naar analytisch denkvermogen. Zo creëer je als logistieke dienstverlener toegevoegde waarde voor je opdrachtgever. Wat wil je zijn: een cost centre of value centre? Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek, ABN AMRO Nederland als supply chain land vraagt om bedrijven die kampioen zijn in het winstgevend inrichten van waardeketens. Dit betekent toepassing van business scenario planning: het continu denken in termen van wat als?. Ook het opzetten van succesvolle allianties is essentieel, evenals het inzetten van ICT voor de planning en besturing van de waardeketen. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam Duurzaamheid is al lang geen geitenwollensokken thema meer. Heb je dit thema niet op je agenda staan, dan ga je je license to operate kwijtraken. Dat is de harde realiteit. Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek, ABN AMRO Multimodaal transport maakt het mogelijk om vervoer via vrachtwagens te beperken en in plaats daarvan zoveel mogelijk gebruik te maken van binnenvaartschepen, treinen en containerschepen. Op deze manier verminder je de ecologische voetafdruk van klanten. Als Samskip Group zetten wij vrachtwagens louter in bij het allerlaatste stuk, de last mile. Het beheer en de uitvoering van zo n complexe transportketen vraagt wel om hoogopgeleide mensen, in combinatie met effectieve ICT-oplossingen die zijn geënt op optimalisatie, automatisering en zichtbaarheid. Ragnar Ragnarsson, CIO Samskip Group 2. BIG DATA: VAN DATA NAAR INFORMATIE NAAR GEDRAGSVERANDERING De hoeveelheid data neemt exponentieel toe omdat in principe elk apparaat data kan genereren. Databestanden worden steeds groter doordat er steeds meer gegevens worden opgeslagen in verschillende systemen. Deze bestanden worden soms zelfs zo groot dat ze niet meer met gewone applicaties te bewerken zijn. In dat geval spreekt men over Big Data. Door business intelligence toepassingen in te zetten is het mogelijk om dergelijke data te vertalen naar bruikbare beslisinformatie. Hoe meer informatie er gedeeld wordt, hoe meer Big Data er ontstaan. Dit geldt zeker voor de logistieke sector, waar veel betrouwbare data beschikbaar zijn. In de meeste trucks zitten bijvoorbeeld informatieboxen die duidelijk maken wat het brandstofgebruik is, hoe hard iemand rijdt, hoe lang hij rust, hoe hard hij optrekt of hoe lang de motoren stationair draaien. Vraag is 7

8 natuurlijk wel: wat doe je er mee? Hoe kom je van data tot informatie? Hoe kom je van data tot gedragsverandering of -beïnvloeding? Die slag wordt op dit moment gemaakt in de sector. Data zijn de nieuwe olie Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam Tactische planning: minder lege kilometers, zoveel mogelijk vol rijden Grootste voordeel van Big Data is dat partijen in de logistieke sector beter kunnen gaan plannen. Iedereen wil zoveel mogelijk beladen en betaalde vrachten. Big Data maken het mogelijk om de bezettingsgraad en de beschikbare rijuren daadwerkelijk te optimaliseren. Big Data kunnen een oplossing zijn voor de omkilometers en de lege kilometers de gruwel van iedere transporteur en iedere logistieke planner. Door meer datagedreven te werk te gaan, kan de sector veel winst boeken. Immers: wie beter plant, maakt minder lege kilometers. Hierdoor stijgt de omzet (meer beladen vrachten) en dalen de kosten (minder brandstof). Ook wordt het milieu minder zwaar belast. 3. VERTROUWEN: DE BELANGRIJKSTE RANDVOORWAARDE Samenwerking in de keten kan niet zonder transparantie en betrouwbaarheid. De schakels in logistieke netwerken zijn een-op-een aan elkaar gekoppeld. Dit vereist een zeer nauwkeurige planning en besturing en volledige transparantie en betrouwbaarheid van het netwerk. Waar zit de voorraad? Wat is de actuele vraag van de markt? En wat wordt de vraag in de komende dagen, of zelfs uren? Veel partijen zijn nu nog huiverig voor het delen van logistieke informatie. Zijn de data veilig? Hoe weet ik zeker dat de concurrentie geen zicht krijgt op mijn verkoopprijzen, mijn inkoop en de herkomst van mijn goederen? Het delen van informatie vraagt om vertrouwen. Vertrouwen dat moet groeien. Optimalisering van het logistieke proces is alleen maar mogelijk als je een integraal beeld hebt van alles wat er speelt. Daarbij is het cruciaal dat de data die je bundelt betrouwbaar en veilig zijn. Data-eigendom en -autorisatie staan bij Portbase dan ook hoog op de agenda. Marten van der Velde, Strategy & Business Development Manager Portbase Als je op de snelweg trucks ziet rijden, zijn gemiddeld drie à vier van de tien trucks leeg, niet beladen. Nog steeds is het zo dat in de logistieke keten het merendeel van de ritten vol heen rijdt en leeg weer vertrekt. Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics 8

9 Hoofdstuk 4 Praktische oplossingen, concrete concepten Er ligt een wereld aan mogelijkheden voor ons open. Een chauffeur die onderweg een foto maakt van een motorisch defect en dit via WhatsApp opstuurt naar de onderhoudsafdeling. Sensortechnologie die geïntegreerd wordt met software voor voorraadbeheer. Ritplanningssystemen die zijn gekoppeld aan reistijdverwachtingen, op basis van informatie uit de nationale databank ver keersgegevens. Systemen de chauffeur op de voet volgen en die een notificatie sturen als deze om uur pas in de buurt van Zürich is, terwijl hij om uur in Milaan moet arriveren. Systemen die weersomstandig heden registreren en doorspelen aan bijvoorbeeld een winkel die wacht op een lading ( het wordt een half uurtje later ). De sector is volop in de weer om ICT te benutten als instrument voor betere dienstverlening en voor duurzame bedrijfsvoering. Er komen steeds meer praktische oplossingen en concrete concepten. De ICT-mogelijkheden zijn soms veel dichterbij dan iedereen denkt. Neem Electronic invoicing: het kan, maar het gebeurt nog veel te weinig. In de sector verloopt de planning inmiddels volledig digitaal, maar de facturering gaat nog grotendeels via papier! Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics wachttijden zijn, kunnen ze een zeer strakke aanlevertijd hanteren. Ook niet onbelangrijk: bij een NLIP hoeven data niet langer telkens opnieuw te worden ingevoerd. De verwachting is dat het NLIP vooral gestalte zal krijgen via deelprojecten. Met name autorisaties zijn nog een obstakel. Alle partijen willen er zeker van zijn dat hun data veilig zijn. Dennis Heijnen, beleidsadviseur internationale handel EVO 2. PORTBASE & CARGONAUT: COMMUNITYSYSTEMEN VOOR HAVEN EN VLIEGVELD Met Portbase (Rotterdamse haven) en CargoNaut (luchthaven Schiphol) heeft Nederland twee goed functionerende portcommunitysystemen. Bij Portbase delen publieke en private partijen als reder, cargadoor, terminal en overheid hun gegevens in een informatiehub. Het is een havenoverstijgend systeem; Portbase is neutraal en heeft geen winstoogmerk. Het is er simpelweg om het logistieke proces in en om de havens (want ook andere Nederlandse havens zijn verbonden) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 1. NEUTRAAL LOGISTIEK INFORMATIE PLATFORM: ALLE DATA IN ÉÉN SYSTEEM Belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid is de komst van een Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP): een dataplatform voor de gehele logistieke keten, een gedeeld systeem waar alle partijen verlader, expediteur, cargadoor, vervoerder, eindklant, overheid toegang toe hebben. Deze informatie-uitwisseling moet ertoe leiden dat weg, water, spoor en lucht optimaal worden benut. Als twee verladers van elkaar zien dat ze allebei dichtbij elkaar in de buurt een vracht willen vervoeren, kunnen ze besluiten om de lading te bundelen en zo een betere prijs te bedingen bij een expediteur. Als vervoerders dankzij een koppeling met verkeersinformatiesystemen van de (lucht)havens weten hoe lang de Voor de komst van het Port Community Systeem kon het voorkomen dat een vervoerder pas in de haven te horen kreeg dat een container bijvoorbeeld nog geblokkeerd was door de Douane, resulterend in eventuele wachttijd. Portbase biedt inzicht in de status van de lading en stelt je in staat een afspraak te maken. Het logistieke proces wordt hiermee effectiever en efficiënter. Marten van der Velde, Strategy & Business Development Manager Portbase 3. CROSS CHAIN CONTROL CENTER: NEDERLAND REGIELAND Het is vanuit kostenoverwegingen en duurzaamheid niet wenselijk een partij rozen uit Kenia via Nederland naar 9

10 Polen te vervoeren. Nederlandse pioniers in de logistieke sector werken daarom samen aan een regiecentrum van waaruit ze supply chains coördineren. Met slimme ICT-toepassingen en het delen van informatie bundelt dit Cross Chain Control Center (C4) goederenstromen en coördineert het meerdere logistieke netwerken. Zo komen partijen samen tot een hogere beladingsgraad, minder kosten (dit kan oplopen tot tientallen procenten) en een lagere CO2-uitstoot. 4. VAN TRACK & TRACE NAAR INTELLIGENT AGENTS: METEN IS WETEN Er zijn allerlei technologische innovaties die bruikbare informatie genereren. Tracking & tracing devices, zoals KPN Locate, tonen de precieze locatie en de status van een lading of pakketje. Uiterst nuttig, want iedere logistieke dienstverlener wil graag weten waar zijn vracht is, waar containers zich bevinden, welke producten deze bevatten. Net zoals iedereen graag zicht houdt op zijn assets: kostbare bedrijfsmiddelen zoals graafmachines en vliegtuigonderdelen die gevoelig zijn voor diefstal. De technologie voor realtime GPS-tracking bestaat al langer. Toch is deze technologie pas de laatste tijd volwassen en kosteneffectief genoeg geworden om serieus na te denken over grootschalige inzet bij ons materieel. Op weg naar een totale oplossing zijn zaken zoals levensduur van batterijen, kosten voor mobiele data, slimme sensors, robuustheid in combinatie met datamanagement, Geofencing en slimme alerts allemaal van belang. Ragnar Ragnarsson, CIO Samskip Group Wanneer een luchtvaartmaatschappij merkt dat de bagageband van de luchthaven een fout gemaakt heeft en de koffer op de verkeerde vlucht zit, kan ze zelf proactief de reiziger waarschuwen via de bijbehorende reizigersapp. Ze zet de koffer op de eerstvolgende vlucht. Eenmaal aangekomen weet de luchtvaartmaatschappij via de informatie op de gekoppelde reizigersapp direct waar de koffer naar toe moet. Bijkomend voordeel van de e-tag is dat een reiziger zijn koffer niet meer hoeft in te checken omdat hij de barcode via bluetooth van zijn telefoon op de digitale e-tag heeft gezet. Deze verregaande vorm van innovatie levert de reiziger tijdwinst op én minder zorgen over verlies van bagage. De vliegtuigmaatschappij bespaart op haar beurt op operationele kosten: minder incheckbalies, minder bagageverlies. Als er al bagage verloren gaat, wordt deze veel sneller en goedkoper op de gewenste locatie geleverd. En, waarschijnlijk nog belangrijker: de reiziger kan zorgeloos op reis! 5. SENSE AND RESPOND: INSPELEN OP ONVERWACHTE ONTWIKKELINGEN Met ICT is het mogelijk om snel en gericht in te spelen op onverwachte ontwikkelingen. Het credo hierbij is Sense and Respond. De communicatie begint niet bij een centrale computer, maar bij onderdelen van het logistieke netwerk. Containers, pakketjes, pallets: zij geven zelf aan wat ze zijn, hoe zwaar ze zijn, waar ze naartoe moeten en wanneer de levering voltooid moet zijn. Een vrachtwagen is onderweg naar de bestemming waar pallet X over een uur afgeleverd moet worden. De chauffeur is in de buurt, krijgt het verzoek de pallet op te halen en levert deze op tijd af: Sense and Respond. In het Internet of Things kan alles vervoermiddel, container, mens via een sensor of RFID-chip data leveren. Bij Radio Frequency Identification (RFID) worden tags bevestigd aan objecten of mensen; via deze tags is het mogelijk om van een afstand informatie op te slaan of af te lezen. De volgende stap is wellicht het inzetten van Intelligent Agents (IA), softwareprogrammaatjes die zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en beslissingen nemen door op basis van het vraag & antwoord -principe te onderhandelen met andere agents. Door de IA-technologie te integreren met RFID-technologie is het in de toekomst mogelijk dat pallets, bakken en dozen zelf hun weg door het magazijn zoeken, zelf conveyors, sorters, kranen en robots aansturen en het zo regelen dat ze op de juiste locatie terechtkomen. Op Schiphol gebeurt dit nu al met de bagage. De bagage-afhandeling gaat zelfs nog een stap verder in ketenintegratie. KPN ontwikkelt samen met Air France-KLM en FastTrack Company een e-tag en e-track. Reizigers, vliegtuigmaatschappijen én luchthavens kunnen hiermee koffers tracken en tracen. Het is pure tijd- en geldverspilling als je een container komt ophalen en deze blijkt onder een andere lading containers te zitten. Via Sense and Respond kun je dit beter stroomlijnen. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam 6. GEOFENCING: VIRTUEEL HEKWERK ZORGT VOOR ORDELIJKE LOGISTIEK Bij een grootschalig evenement als Lowlands rijden circa vrachtwagens het festivalterrein op. Dit moet in een logische volgorde gebeuren, volgens een strak tijdschema: elke vijf minuten rijdt een vrachtwagen het terrein op. Om dit te realiseren wordt met geofencing gewerkt. Geofencing gebruikt GPS of RFID om geografische grenzen in te stellen. Tussen fysieke punten op aarde wordt een virtuele lijn getrokken. Zodra een vrachtwagen dit virtuele hekwerk nadert, rapporteert de vrachtwagen dit niet de chauffeur! De chauffeur krijgt vervolgens te horen wat deze het beste kan doen om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 10

11 Hoofdstuk 5 De praktische oplossingen van KPN KPN faciliteert partijen in de sector transport en logistiek met verschillende praktische oplossingen: Ontwikkeling van Cross Chain Control Center voor Portbase in Haven Rotterdam; (Cold) Chain monitoring: transparantie in de (koude) keten door het volgen van assets met complete RFID-oplossing door de gehele (koude) keten; Consulting: advies en/of begeleiding bij transitie naar Smart Logistics; KPN Locate: complete track & trace-oplossing, inclusief sensoren en geofencing; MySafeguard: complete track & trace-oplossing voor lone-workers; KPN Fleet Management (powered by Masternaut): meest gebruikte fleetmanagement oplossing in Europa ( (vracht)auto s, assets en mensen verbonden). KPN Fleet Management is ook het meest geavanceerd, omdat er relatief veel resources zijn voor innovatie; E-tag en e-track: gepatenteerde track & trace-oplossing voor inchecken en volgen van bagage in luchtvaart (Telecom Inspirience Award voor Best Product); Maintenance monitoring: door IoE-simkaarten in uw materieel in te passen, kunt u de status van uw materieel monitoren en hier het preventieve onderhoud op afstemmen; Big Data Trust Guide: advies en/of begeleiding bij achterhalen mogelijkheden van Big Data in uw organisatie; Big Data Platform, Analytics & Data integratie; Netwerk voor apparaten die slechts een klein beetje data gebruiken (verwachte release in 2015): dit netwerk maakt het mogelijk om gemakkelijk en goedkoop een realtime statusoverzicht te krijgen van uw gehele logistieke keten. Mogen wij u uitnodigen voor een gesprek? Wilt u ook de transitie maken van diesel naar digital? Wilt u als speler in de sector transport en logistiek ook in dit veranderde tijdperk competitief blijven? Wij gaan graag met u in gesprek over de kansen die nieuwe technologie biedt. Stuur een bericht naar bel (+31) (0) of neem contact op met uw accountmanager. Op kpn.com/ioe vindt u meer informatie. COLOFON Deze whitepaper over Smart Logistics is een uitgave van KPN. Het paper is mede tot stand gekomen via gesprekken met experts uit de sector. We bedanken hiervoor: - Bart Banning, sector banker transport en logistiek ABN AMRO - Dennis Heijnen, beleidsadviseur internationale handel EVO - Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam - Ragnar Ragnarsson, CIO Samskip Group - Marten van der Velde, Strategy & Business Development Manager Portbase Logistics - Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics Concept & productie: Zandbeek Redactie: René Ravestein, Olaf van Tilburg. 11

12 kpn.com/ioe

KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector

KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector Smart Logistics Hoofdstuk 1 Een kennisintensieve sector met ambitie Hoofdstuk 2 De uitdagingen van de sector Transport en logistiek horen bij distributieland

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

transport management system (TMS)

transport management system (TMS) transport management system (TMS) optimale planning, kwaliteit verhogend dus kostenbesparend Verzamelen van transportorders via telefoon, internet, mail of EDI TMS Minder administratie op kantoor. Beter

Nadere informatie

Integratie is groen! Lean & Green 2.0

Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie als randvoorwaarde voor grip op logistieke proces in keten Frank Erftemeijer 03-10-2013 Agenda Introductie Yellowstar Lean & Grean trends Overheid Verladers

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie?

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Transsmart Opgericht in 2008 In 2017 uitgegroeid tot 27 FTE Met een jaarlijkse groei van 30% Gepassioneerde experts in IT en logistiek 15% van Nederlandse

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things LoRa van KPN Connectiviteit voor Internet of Things Energie-efficiënt verbindingen maken Internet of Things is steeds meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Alles en iedereen kan tegenwoordig met

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

CXEuro. De Gespecialiseerde Vrachtbeurs voor Koeriers en Expediteurs. / Een Virtuele Vloot Binnen Handbereik /

CXEuro. De Gespecialiseerde Vrachtbeurs voor Koeriers en Expediteurs. / Een Virtuele Vloot Binnen Handbereik / CXEuro De Gespecialiseerde Vrachtbeurs voor Koeriers en Expediteurs k in o o Nu land! er Ned / Een Virtuele Vloot Binnen Handbereik / De oplossing voor al uw uitdagingen in de logistieke sector Koeriers:

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Artikel Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Onder de noemer Papierloos transport startte TLN het afgelopen jaar diverse projecten om het gebruik van ICT in de transportsector

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

KERNWAARDEN De kernwaarden van Brinks zijn: Onze medewerkers. Ons wagenpark Het wagenpark van Brinks Transport Rijssen BV bestaat uit:

KERNWAARDEN De kernwaarden van Brinks zijn: Onze medewerkers. Ons wagenpark Het wagenpark van Brinks Transport Rijssen BV bestaat uit: Brinks Transport Rijssen BV is een logistiek dienstverlener, die thuis is in alle segmenten van de logistieke markt. Brinks zorgt ervoor dat uw goederen op de juiste tijd, op de juiste plaats, op de beste

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden Use case Blockchain ILT Rij- en rusttijden Achtergrond De markt 11:30 75km/h 167 356 km In Nederland zijn er 12.000 beroepsvervoerders die beschikken over 70.000 vrachtauto s en een groter aantal chauffeurs.

Nadere informatie

Trends binnen identificatie/t&t: RFID

Trends binnen identificatie/t&t: RFID Tracking en Tracing Dromen, Denken, Doen Core Counsellors 28 maart 2008 Papendal Daan te Nuijl Charles Willemsen, Container Centralen Core Counsellors Trends binnen identificatie/t&t: RFID Direct Identificatie

Nadere informatie

Controle over al uw importzendingen

Controle over al uw importzendingen Controle over al uw importzendingen Het Express Import systeem Met TNT Express heeft u uw importzendingen zelf in de hand. Express Import is een TNT Express systeem waarbij u alle touwtjes in handen heeft.

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

Oplossingen. Het probleem vraagt een cocktail van antwoorden :

Oplossingen. Het probleem vraagt een cocktail van antwoorden : Het Probleem 2 Oplossingen Het probleem vraagt een cocktail van antwoorden : - Meer weginfrastructuur - Volle kost van het transport aanrekenen (milieu belastingen) - Hogere urban density (resulterend

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten 23042012_WORKsmart_ECO_bro_NL WORKsmart -Eco Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten www.tomtom.com/business Let s drive business Inhoud 2 Hoe groen is uw onderneming? 3 Optimaliseer de inzet van

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Wij stellen u voor...

Wij stellen u voor... Wij stellen u voor... Missie en visie Missie Het leveren van een full service logistieke dienstverlening, waarbij meerwaarde wordt toegevoegd door ontzorging en procesverbetering. Hierbij staat een sterke

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Move, Store, Pick, Deliver.

Move, Store, Pick, Deliver. Move, Store, Pick, Deliver. Intralogistieke technologie, material handling oplossingen, logistieke dienstverlening en distributie Creëer een unieke beleving met innovaties en live demo s. logistica-online.nl

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD TNT GAAT EEN STAPJE VERDER Het zeer uitgebreide lucht- en wegennetwerk van TNT heeft nu een nog groter geografisch bereik: tot wel 99,9 % van de wereldwijde bestemmingen.

Nadere informatie

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Walther Ploos van Amstel Hogeschool van Amsterdam Lector Citylogistiek Vrije Universiteit

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

Vliegen in de toekomst. Door Thomas Rugers, Sven Bouwmeester, Steijn Strikkers en Jelmer Egberts.

Vliegen in de toekomst. Door Thomas Rugers, Sven Bouwmeester, Steijn Strikkers en Jelmer Egberts. Vliegen in de toekomst Door Thomas Rugers, Sven Bouwmeester, Steijn Strikkers en Jelmer Egberts. 1 Hoofdstuk indeling 1. Inleiding Blz. 3 2. Hoe zien de vliegtuigen er in de toekomst uit? Blz. 4 3. Gaan

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN

UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN HOE KUNNEN WE U AAN EEN VOORSPRONG HELPEN? Bij Gateway begint een gesprek altijd met een vraag. Naar uw uitdagingen, uw doelstellingen, naar de wensen van uw klanten.

Nadere informatie

Pagina: 2 2 Titel: Vraag: Wat is uw leeftijd? geslacht? 2 = vrouw

Pagina: 2 2 Titel: Vraag: Wat is uw leeftijd? geslacht? 2 = vrouw Pagina: 2 2 Titel: Vraag: Wat is uw leeftijd? geslacht? Legenda 1 = man 2 = vrouw Respondent 1 28 1 Respondent 2 22 1 Respondent 3 19 1 Respondent 4 23 1 Respondent 9 1 Respondent 6 26 1 Respondent 7 23

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1

Introductie. Transportmiddelen. Opdracht 1 Les 4. Transport Introductie De onderdelen voor de pennen in de fabriek van Pennenland bv moeten van de Verenigde Staten naar de fabriek in Nederland worden verplaatst. We noemen het verplaatsen van deze

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Visual Link Software: MES Integration

Visual Link Software: MES Integration Visual Link Software: MES Integration Maakt uw productieproces flexibeler, efficiënter en inzichtelijker VISUAL LINK SOFTWARE Visual Link Software: MES Integration by Hellebrekers Maakt uw productieproces

Nadere informatie

Supply Chains, basis voor (e)retailers

Supply Chains, basis voor (e)retailers Supply Chains, basis voor (e)retailers De realiteit van vandaag, de dromen van de toekomst Prof Dr C.N.A. Molenaar Wij worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De toekomst is onzekerder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Onderzoek naar rol van ICT in complexe

Nadere informatie

Technologie en innovatie in de sector Transport en Logistiek. 30 november 2016 G.J. (Jaap) Verkiel, Team strategie & bedrijfsvoering

Technologie en innovatie in de sector Transport en Logistiek. 30 november 2016 G.J. (Jaap) Verkiel, Team strategie & bedrijfsvoering Technologie en innovatie in de sector Transport en Logistiek 30 november 2016 G.J. (Jaap) Verkiel, Team strategie & bedrijfsvoering De sector De sector T&L creëert verbinding! Onze klanten zoeken betaalbare

Nadere informatie

StackAssist is een product van. Online stapeladvies

StackAssist is een product van. Online stapeladvies is een product van Online stapeladvies , online stapeladvies analyseert uw verpakkingen en stelt een optimale productstapeling voor om een logistieke kosten reductie te verkrijgen. Het adviseert op welke

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail 1 Current Temperature 5.2 C Food & Retail 2 Dyzle Food & Retail Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de voedselkwaliteit.

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017

Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017 Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017 Status quo: bemande trein, lage frequentie Planning van personeel en materieel maakt het systeem kwetsbaar Capaciteit van het spoor wordt lang niet optimaal

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing Ontdek de voordelen van een nieuwe mobiliteitsoplossing: AlphaCity, Corporate CarSharing Eenvoudig, efficiënt en flexibel Zo hoort

Nadere informatie

OWERING TECHNOLOGY. Presentatie inhoud. Wie is Trimble?

OWERING TECHNOLOGY. Presentatie inhoud. Wie is Trimble? Win-Win oplossing 1. Meer orders met minder trucks, trailers en chauffeurs 2. Lager dieselverbruik 3. Minder CO2 uitstoot 4. Minder ongevallen 5. Lagere kosten reparatie, onderhoud en banden 6. Besparing

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013 Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen Den Haag, 29 november 2013 Binnenstadservice Collectief goederen- servicepunt van de winkeliers. Het is hun afleveradres. Gevestigd buiten

Nadere informatie