Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. www.tunstall.nl. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoud van de doos De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen: Inhoud van de doos 3 Uw Lifeline Connect 4 Bovenaanzicht 4 Onderaanzicht 4 Achteraanzicht 4 Voor uw veiligheid installatie aanbevelingen 5 Functies 11 Inactiviteitsmelding (optie) 11 Inbraakalarm (optie) 11 Inbraakfunctionaliteit en Inactiviteitsmelding 12 Herinneringen (optie van de Lifeline Connect+) 12 Burenhulp 12 Draadloze zender 12 Lifeline Connect Draadloze zenders Komfort+ Gem+(optie) Draag accessoires Nekkoord Nekkoord De Lifeline Connect installeren 6 De Lifeline Connect gebruiken 8 Een hulpoproep verzenden 8 Een hulpoproep annuleren 8 Gesprekken op afstand beantwoorden via de draadloze zender 8 Status waarschuwingen 9 Telefoonlijncontrole 9 Controle stroomvoorziening 9 Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect 10 Betekenis LED-signalen op de draadloze zender 10 Telecare Sensors 13 Het toekennen van een telecare sensor aan de Lifeline Connect 13 Hulp en advies 14 Technische specificaties 15 Milieutechnische gegevens 15 Normen 15 Verklaring van conformiteit 15 Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de Lifeline Connect Clip Polsband Polsband Snoeren en adapters a Telefoonsnoer (3 meter) b Telefoon stekker c Voedingsadapter (snoer van 3 meter) Neem contact op met uw leverancier, als de inhoud van de doos niet volledig is. 2 3

2 Uw Lifeline Connect Voor uw veiligheid installatie aanbevelingen Bovenaanzicht Statuswaarschuwings-LED (groen/geel) BELANGRIJK: sluit de Lifeline Connect aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning. Zorg ervoor dat alle overige toestellen via deze stekker zijn aangesloten. Er kan dan gewoon een hulpoproep worden gemaakt ondanks het feit dat er tegelijkertijd via een ander toestel wordt gebeld of dit toestel van de haak is (zie hieronder voor nadere instructies). Luidspreker Onderaanzicht Muurbevestigingspunten Volume regeling en belsignaal aan/uit Microfoon Achteraanzicht LINE Aansluitpunt meegeleverd telefoonsnoer aansluitpunt telefoon (snoer niet meegeleverd) Antenne Afwezig knop (Geel) Annuleringsknop (groen) Alarmknop (rood) Aansluitpunt voor bedrading (in/uit) Klep batterij Rubberen steunen x 4 AUX Communicatiepoort AC aansluitpunt adapterkabel stroomvoorziening Andere telefoons / smart boxes / modems / TV set-top boxes Om ervoor te zorgen dat de Lifeline Connect de verbinding van andere telefoons verbreekt in het geval van een hulpoproep, MOETEN alle telefoontoestellen in de woning rechtstreeks worden aangesloten via het aansluitpunt van de Lifeline Connect. Wellicht moet een telefoonverdeelstekker worden gebruikt om meerdere telefoons op dit aansluitpunt aan te sluiten (niet bijgeleverd). Draadloze telefoons Zorg ervoor dat het basisstation / de oplader, rechtstreeks op de Lifeline Connect wordt aangesloten zoals hierboven beschreven. Breedband Zorg dat een ADSL-filter van hoge kwaliteit wordt gebruikt. Neem indien nodig voor nader advies contact op met uw leverancier. Wat u moet doen Zorg ervoor dat de Lifeline Connect te allen tijde op het elektriciteitsnet is aangesloten. Sluit de Lifeline Connect aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning en zorg ervoor dat alle overige toestellen via het apparaat zijn aangesloten. Het apparaat functioneert dan naar behoren, zelfs als er tegelijkertijd via een ander toestel wordt gebeld of de hoorn van de haak is. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier, zodra de LED (lampje) op de draadloze zender aangeeft dat de batterijspanning laag is. Wat u niet moet doen Stel de Lifeline Connect niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Zet de Lifeline Connect niet naast iets dat veel geluid maakt zoals bijvoorbeeld een televisie, radio of wasmachine. Zet de Lifeline Connect niet te dicht bij een warmtebron zoals een waterkoker of grote metalen objecten zoals een magnetron. 4 5

3 De Lifeline Connect installeren BELANGRIJK: om te kunnen functioneren, moet de Lifeline Connect worden geprogrammeerd naar een meldcentrale of burenhulpnummer. Neem contact op met uw leverancier als u niet zeker weet of de Lifeline Connect goed is geprogrammeerd. Stap 1 de snoeren en adapters aansluiten Volg wanneer de batterij is geplaatst, onderstaande procedure om de bekabeling van de Lifeline Connect aan te sluiten. Stap A steek de ene stekker van het telefoonsnoer a in het aansluitpunt aan de achterzijde van het toestel waar LINE staat. De andere in de telefoonstekker b die in het hoofdcontact voor de telefoon in de woning wordt gestoken. Stap B steek de stekkers van de gewenste telefoontoestellen/apparatuur in het aansluitpunt met de van de Connect. Om meer dan een telefoontoestel aan te sluiten moet een verdeelstekker worden gebruikt op dit aansluitpunt (niet bijgeleverd). Stap C steek de stekker van het snoer van de voedingsadapter c in het aansluitpunt aan de achterzijde van het toestel waar AC staat. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. b c a Stap 2 Testen Druk op de rode alarmknop van de Lifeline Connect en controleer of hierdoor een hulpoproep naar de meldcentrale wordt verzonden. Vergeet niet de draadloze zenders te testen door op de rode knop daarvan te drukken en te controleren of hierdoor ook een hulpoproep wordt verzonden. De zendertest moet op verschillende plekken in de woning worden uitgevoerd om te controleren of het zendbereik voldoende dekking biedt voor de gebruiker, zodat deze overal in de woning via de draadloze zender een hulpoproep kan verzenden. Stap 3 draadloze zender / telecare-sensors toekennen Meer informatie over het toekennen van draadloze zenders vindt u op pagina 13 van deze handleiding. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over het programmeren van telecare-sensors op uw Lifeline Connect. Stap 4 gereed voor gebruik Als de Lifeline Connect met succes is getest, is deze gereed voor gebruik. Bevestiging aan de muur (optie) Beslis eerst waar u de Lifeline Connect wilt plaatsen. Dit moet binnen 2 meter van een stopcontact en van het hoofdcontact van de telefoon zijn. Boor 2 gaten op een onderlinge afstand van 145 mm, plaats de pluggen en draai de schroeven in de gaten. Plaats vervolgens de Lifeline Connect tegen de wand, zodanig dat de uitsparingen in de onderzijde van het toestel over de schroefkoppen vallen. Stap D stel de luidspreker in op het gewenste volume door op de knop (zie afbeelding) aan de onderzijde van het toestel te drukken. Nadat deze knop een paar seconden is ingedrukt geeft de Lifeline Connect een toon. Laat de knop los wanneer deze toon een voor u acceptabel volume heeft bereikt 6 7

4 De Lifeline Connect gebruiken Een hulpoproep verzenden Druk op de rode knop van uw draadloze zender of druk op de rode alarmknop van de Lifeline Connect. Status waarschuwingen Telefoonlijncontrole Als de telefoonlijn defect is of wordt losgekoppeld, klinken na 1 minuut uit de Lifeline Connect pieptonen of de mededeling WAARSCHUWING er is geen telefoonlijn! Deze waarschuwing wordt elke 30 seconden herhaald tot de telefoonlijn weer beschikbaar is. Een hulpoproep annuleren Wacht na het indrukken van de alarmknop 5 seconden en druk vervolgens op de groene annuleringsknop. Met deze vertraging wordt voorkomen dat een hulpoproep per ongeluk wordt geannuleerd. Hulpoproepen die via een draadloze zender worden gedaan, kunt u onmiddellijk annuleren door op de groene annuleringsknop te drukken. U kunt het waarschuwingssignaal stopzetten door de telefoonlijn weer aan te sluiten. Als de telefoonlijn is aangesloten en de waarschuwing klinkt desondanks voort, dient u op de groene annuleringsknop te drukken. Als de waarschuwing voortduurt, dient u contact op te nemen met uw telefoonlijnleverancier (bijvoorbeeld KPN) omdat de telefoonlijn wellicht defect is. Controleer of de stekker in het stopcontact zit! Gesprekken op afstand beantwoorden via de draadloze zender De draadloze zender (Komfort+/Gem+) kan worden gebruikt voor het op afstand beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken. U kunt dit doen door op de rode knop te drukken terwijl de Lifeline Connect of de aangesloten telefoon overgaat. Nadat deze knop is ingedrukt, beantwoordt de Lifeline Connect het gesprek en kunt u handsfree met de beller een gesprek voeren. Als u wilt overschakelen naar een gewoon telefoongesprek, hoeft u alleen maar de telefoonhoorn op te nemen. Als u de hoorn weer op het toestel legt, wordt het gesprek beëindigd. Om een handsfree-gesprek te beëindigen, drukt u opnieuw op de draadloze zender Controle stroomvoorziening In het geval dat de stroom uitvalt, blijft de Lifeline Connect functioneren met behulp van de back-up batterij. De rode knop knippert echter elke 4 seconden (zie paragraaf Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect). Uit het apparaat klinken pieptonen of de mededeling WAARSCHUWING er is geen netspanning. Deze waarschuwing wordt elke 5 minuten herhaald. Als de stroomuitval langer dan 1 uur duurt, maakt het apparaat in het daarop volgende uur automatisch een oproep naar de meldcentrale. Vervolgens wordt elke 4 uur een oproep naar de meldcentrale verzonden tot de stroomtoevoer is hersteld. De batterij levert voldoende stroom voor een totale back-uptijd van 30 uur. 8 9

5 Status waarschuwingen Functies LED Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect De twee LED s op de Lifeline Connect geven de status van het apparaat aan, zoals hieronder vermeld: Rode knop brandt Rode knop knippert elke 4 seconden Rode knop knippert elke seconde Groene LED knippert 2 keer per seconde Groene LED brandt Groene LED knippert 3 keer per seconde Gele LED brandt Gele LED uit Gele LED knippert 4 seconden Gele LED knippert 2 keer per seconde Alle LED s uit Status Lifeline Connect Stand-by Stand-by maar werkt op de batterij(netvoeding uitgeschakeld) Er is een oproep gemaakt Geen telefoonlijn Telefoonlijn in gebruik Er is een binnenkomend gesprek Functieknop in Afwezig-stand Functieknop in Thuis-stand Lage batterijspanning Inbraak in- / uitlooptijd Het apparaat is niet aangesloten! Is dit wel het geval dan is het apparaat wellicht defect. Betekenis LED-signalen op de draadloze zender Als de rode knop wordt ingedrukt, gaat de rode LED van de draadloze zender branden. Als de LED knippert, wanneer deze knop wordt ingedrukt, is de batterij van de draadloze zender bijna leeg en moet worden vervangen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier. BELANGRIJK: voor de inactiviteitscontrole en inbraakalarm zijn aanvullende telecare-sensors vereist! Vraag in dat geval uw leverancier om meer informatie. Inactiviteitsmelding (optie) De Lifeline Connect kan, met behulp van sensors, beweging in het huis in de gaten houden en een hulpoproep verzenden naar de meldcentrale als binnen een vooraf ingestelde periode geen beweging is waargenomen. Om loze hulpoproepen te voorkomen dient u de inactiviteitscontrole uit te schakelen als u de woning verlaat. Inschakelen (Thuis-status) druk op de gele functieknop (de gele LED gaat uit) Uitschakelen (Afwezig-status) druk op de gele functieknop (de gele LED gaat branden) Inbraakalarm (optie) De Lifeline Connect biedt de mogelijkheid van een gebruiksvriendelijk inbraakalarm dat de meldcentrale of de burenhulp alarmeert als een van de sensors wordt geactiveerd. Inschakelen (Afwezig-status) als u de woning verlaat moet u het inbraakalarm inschakelen door eenmaal op de gele functieknop te drukken. Het apparaat laat uitlooptonen horen en de gele LED gaat branden. U dient uw woning te verlaten en de deur op slot te doen voordat de uitlooptonen stoppen. Standaard 30 seconden (instelbaar van 5 sec tot 5 min.). Uitschakelen (Thuis-status) als u thuiskomt, laat het apparaat de inlooptonen horen. Terwijl deze tonen klinken, kunt u het inbraakalarm gemakkelijk uitschakelen door: Eenmaal op de gele knop en vervolgens onmiddellijk op de rode knop van de draadloze zender te drukken. Als de inbraakfunctie is uitgeschakeld, stoppen de inlooptonen en gaat de gele LED uit

6 Functies Zone-instelling als uw slaapkamer zich op een bovenetage van de woning bevindt, kunt u de benedenverdieping s nachts beveiligen terwijl u boven kunt blijven rondlopen zonder dat het alarm afgaat. Dit kan als volgt worden ingesteld: Houd de gele functieknop op de Lifeline Connect ingedrukt voordat u naar boven gaat. Terwijl u de gele functieknop ingedrukt houdt, drukt u kort op de groene annuleringsknop. Laat vervolgens de gele functieknop los. Nu hebt u het inbraakalarm voor de benedenverdieping geactiveerd. De gele LED gaat branden en de Lifeline Connect laat uitlooptonen horen. Als u deze tonen hoort, moet u naar boven gaan voordat de tonen stoppen. Als alternatief is ook een speciale Zone zender leverbaar. Als u de zone-instelling van de inbraakfunctie hebt geactiveerd, moet u deze functie onmiddellijk uitschakelen zodra u s nachts of s ochtends weer naar beneden gaat. Dit voorkomt dat er een loos inbraakalarm wordt verzonden. Inbraakfunctionaliteit en inactiviteitsmelding Als uw Lifeline Connect zodanig is geprogrammeerd dat zowel inactiviteit als inbraak in de gaten kunnen worden gehouden, wordt de inactiviteitscontrole automatisch uitgeschakeld zodra de inbraakfunctie wordt ingeschakeld. Als de inbraakfunctie wordt uitgeschakeld, wordt de inactiviteitscontrole automatisch hervat. Burenhulp De Lifeline Connect kan worden gebruikt om een hulpoproep naar een burenhulp adres (bijvoorbeeld een familielid of zorgverlener) te verzenden voordat een oproep naar de meldcentrale wordt gemaakt. Draadloze zender Waterdicht Zenderbereik 50 mtr Automatische melding (onder normale omstandigheden) lage batterijspanning*? Herinneringen (optie van de Lifeline Connect+) Met behulp van een gewone telefoon kunnen, op afstand, maximaal 6 gesproken herinneringen worden opgenomen. Het tijdstip hiervan is eveneens instelbaar. De herinneringen kunnen dagelijks of eenmalig gebruikt worden. Herinneringen kunnen gewijzigd of gewist worden door degene die het bericht heeft ingesproken. Veiligheidshalve moet hiervoor een PIN-code worden gebruikt (standaard 1234). Het configureren en inspreken van herinneringen Stap 1 - Gebruik een gewone of mobiele telefoon om naar de Lifeline Connect+ te bellen. Stap 2 - Beantwoord het gesprek op de gebruikelijke wijze, druk op de rode knop van de draadloze zender of op de annuleringsknop. Neemt de gebruiker de hoorn op dan moet deze eerst de annuleringsknop indrukken en daarna de hoorn neerleggen! Stap 3 - Wanneer het gesprek op de juiste wijze is beantwoord druk dan op 1 van het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt. * Stap 4 - Er wordt eerst gevraagd de PIN-code in te toetsen (standaard 1234). Stap 5 - Hierna hoort u een gesproken tekst met de huidige tijd van de interne klok van de Lifeline Connect+. Stap 6 - U hebt nu de keuze uit 4 menu opties. Wijzig eerst de tijd van de interne klok als deze onjuist is (optie 3). Volg daarna het menu om de herinnering(en) te configureren en de gesproken tekst op te nemen. *OPMERKING: De tijden moeten worden ingevoerd in het 24 uurs formaat. Bijv. 01 = 1.00 uur; 12 = 12.00; 13 = uur en 00 = middernacht. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over herinneringsberichten. Luisteren naar een herinneringsbericht De Lifeline Connect geeft een apart geluid op het moment dat er een herinneringsbericht is. Druk op de annuleringsknop om naar het bericht te luisteren. *OPMERKING: de zender stuurt automatisch een melding naar de meldcentrale als de batterijspanning laag is

7 Telecare sensors Hulp en advies 14 Wat is Telecare? Telecare bestaat uit verschillende soorten sensors die in een woning worden gemonteerd en verbonden worden met de Lifeline Connect. Deze sensoren bieden een grotere zekerheid en veiligheid bij problemen als overstroming, brand maar ook persoonlijke problemen zoals bijvoorbeeld een val. Wanneer een sensor iets detecteert stuurt de ingebouwde zender een signaal naar de Lifeline Connect welke op zijn beurt een oproep naar de meldcentrale (of burenhulpnummer) maakt. Aan de ontvangen code kan de centralist zien wat er aan de hand is en de juiste actie ondernemen. Het toekennen van een telecare sensor aan de Lifeline Connect Telecare sensors met de plug and play functionaliteit kunnen op de volgende wijze aan de Lifeline Connect worden toegekend. Stap 1 Druk op de groene annuleringsknop en houd deze 5 seconden vast, de Lifeline Connect geeft nu een pieptoon. Laat de knop weer los. Als de spraak aan staat hoort u de tekst; U kunt nu programmeren. De rode knop knippert langzaam. Stap 2 Druk nu de groene annuleringsknop 3 seconden in. De Lifeline Connect geeft weer een pieptoon. Laat de knop los. De rode knop knippert nu snel. Stap 3 Activeer de sensor/zender, de Lifeline Connect geeft een pieptoon om de ontvangst te bevestigen. Stap 4 Druk op de groene annuleringsknop en laat deze weer los. De Lifeline Connect geeft een pieptoon en is weer stand-by voor hulpoproepen. Stap 5 Test de sensor/zender door deze te activeren en te controleren of er een hulpoproep wordt gemaakt. Neem contact op met uw leverancier wanneer u wilt weten welke soorten sensors er voor uw apparaat beschikbaar zijn. Per ongeluk gemaakte oproep Maakt u zich geen zorgen wanneer u per ongeluk een oproep maakt. Zeg tegen de centralist dat er niets aan de hand is. Tegelijkertijd is het een goede test voor de werking van uw Lifeline Connect. Het oplossen van problemen Wanneer uw Lifeline Connect het niet doet: Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten (pagina 6/7) Controleer of de stekker van de adapter goed in het stopcontact en op het toestel is aangesloten. Wanneer een van de LED s brandt of knippert kijk dan op pagina 11 wat de betekenis hiervan is. Schoonmaken Maak de Lifeline Connect schoon met een enigszins vochtige doek en niet agressief schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat er geen vocht door de opening van de luidspreker gaat. Vocht Zet uw Lifeline Connect op een plaats waar deze niet met water in contact kan komen. Uw draadloze zender is waterdicht (volgens de IP67 standaard) tot 1 mtr. Het is echter niet de bedoeling om deze voor lange tijd in water te dompelen. U kunt de zender wel meenemen onder de douche maar niet in bad! Batterij informatie Lifeline Connect De Lifeline Connect bevat een NiMH-batterij voor back-updoeleinden. Deze wordt opgeladen wanneer de Lifeline Connect op het elektriciteitsnet is aangesloten. De batterij kan door de gebruiker worden vervangen. Het is aan te bevelen deze na 5 jaar te vervangen. De batterij levert voldoende stroom voor een totale back-uptijd van 30 uur (15 uur bij een hulpoproep van 30 minuten). U kunt de batterij in de Lifeline Connect testen door op de TEST-knop van de programmeertoetsen te drukken (3 pieptonen = batterij OK; 1 lange pieptoon = batterij leeg). *OPMERKING: als u 1 pieptoon hoort, controleer dan of de batterij correct in het apparaat is geplaatst en minstens 24 uur lang is opgeladen. Test de batterij vervolgens opnieuw. Als u opnieuw 1 pieptoon hoort, moet de batterij worden vervangen. Telkens wanneer een batterij wordt geplaatst, moet u deze test uitvoeren. Draadloze zender De draadloze zender bevat een lithiumbatterij van 3 V. Deze kan, door de gebruiker, NIET worden vervangen! De batterij heeft een verwachte levensduur van 5 jaar ( oproepen). Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 15

8 Technische specificaties Gewicht: 637 g Afmetingen: Netvoeding: Back-up batterij: Back-up tijd: Radio frequentie: REN: 1 Externe aansluitingen: 195 x 215 x 36mm (bxlxh) 230v ac 13A 1200mAh capaciteit (voortdurend intern opgeladen) 30 uur Stand-by bij één hulpoproep van 30 minuten (minimumverwachting op aankoopdatum en indien volledig opgeladen) MHz, geschikt voor de Europese frequentieband voor sociale hulpoproepen telefoonsnoer 3 m, Voedingsadapter met 3 m snoer Installatie- en gebruikershandleiding Milieutechnische gegevens Temperatuur: Bedrijfstemperatuur (voor gebruik volgens volledige specificaties) = 0 C tot Luchtvochtigheid: 45 C; opslag = -10 C tot 50 C Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik (geen condensvorming om volledig aan de specificaties te voldoen) = 0 tot 80%, relatieve luchtvochtigheid voor opslag (zonder condensvorming) = 0 tot 93% Normen EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Veiligheid: EN 60950:2000 Zender: ETSI EN :2000 klasse 1 CE: Sociale hulpoproep: Ontwerp en fabricage: compatibel EN (draadloze zender) ISO9001:2000 Verklaring van conformiteit Tunstall verklaart dat deze apparatuur voor sociale hulpoproepen in overeenstemming is met de relevante vereisten en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC. Ons beleid is gericht op voortdurende ontwikkeling. Dit betekent dat de productspecificaties en de uiterlijke vormgeving zonder vooraankondiging kunnen worden gewijzigd Tunstall. TUNSTALL, LIFELINE en Komfort zijn geregistreerde handelsmerken. Tunstall b.v., Oslo 28, 2993 LD Barendrecht, Tel D A

Snelle Installatiegids

Snelle Installatiegids Snelle Installatiegids Tunstall thuis, Oslo 28, 2993 LD Barendrecht t: 0180 555 265 e: info@tunstallthuis.nl w: tunstall.nl @TunstallHealth Life is a journey Welkom bij Tunstall thuis, uw garantie dat

Nadere informatie

Installatie oplossingsgids

Installatie oplossingsgids Installatie oplossingsgids Tunstall thuis, Oslo 28, 2993 LD Barendrecht t: 0180 555 265 e: info@tunstallthuis.nl w: tunstall.nl @TunstallHealth Life is a journey Kijk alstublieft in de "Snelle Installatiegids"

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Uw Lifeline Vi Telecare unit De Lifeline Vi Telecare unit is aangesloten op elektriciteit en uw telefoonlijn. De unit zorgt ervoor dat u in geval van nood een alarmoproep kunt genereren

Nadere informatie

Snelle Installatiegids

Snelle Installatiegids Snelle Installatiegids Life is a journey Welkom bij Tunstall Thuis, uw garantie dat hulp dichtbij is, 24 uur per dag. Als de Lifeline Vi unit geïnstalleerd is, kunt u met een simpele druk op de knop van

Nadere informatie

Telecare units. Solutions sheet. Het innovatieve ST protocol. Hoe werken Telecare units? Gebruiksvriendelijk & eenvoudig

Telecare units. Solutions sheet. Het innovatieve ST protocol. Hoe werken Telecare units? Gebruiksvriendelijk & eenvoudig Solutions sheet Telecare units Telecare is het continu en op afstand monitoren van noodsituaties en veranderingen in levensstijl om risico s te managen die verbonden zijn aan zelfstandig wonen, zowel voor

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem CARETECH GLORIA van Caretech is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het garandeert

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING.. Gebruiksaanwijzing per 1 augustus 2013 1.

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS 50 / 52 / 61 / 62 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer,

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer, INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep Systeem PAS Euro AM / FM van Estafette is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS3000 / HTS3100 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON 1 Inhoud 1. Inhoud Verpakking... 3 2. Wandmontage... 3 3. Geemarc CL 100... 3 4. Aansluiten van het toestel (zie figuur 2)... 5 5. Instelling belsignaal... 5 6. Keuzeschakelaar

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Zorgtelefoon. Gloria. Gebruikershandleiding - 1 -

Zorgtelefoon. Gloria. Gebruikershandleiding - 1 - Zorgtelefoon Gloria Gebruikershandleiding - 1 - - 2 - GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud verpakking: Zorgtelefoon Gloria Draadloze alarmknop Erik Klik-in accessoires voor Erik Telefoonstekker met modulair snoer

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VieConnector Sociale alarmering

Gebruikershandleiding. VieConnector Sociale alarmering Gebruikershandleiding VieConnector Sociale alarmering Inleiding 1 Alarmeren met de rode alarm knop op de VieConnector 1.1 Alarm annuleren met afstelknop (groene bel) 2 Alarmeren met de halszender 2.1 Halszenderalarm

Nadere informatie

Snelstartgids XL370/XL375

Snelstartgids XL370/XL375 Snelstartgids XL370/XL375 De inhoud van de doos Handset * Basisstation (XL375) Basisstation (XL370) Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** Gebruiksaanwijzing Snelstartgids Garantie Opmerking

Nadere informatie

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 Technaxx * Gebruiksaanwijzing Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 [extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105] Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER. Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker.

INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER. Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker. Versterker INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl Op de versterker

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D4050. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D4050. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D4050 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BOXIS COMMUNICATIE SYSTEEM 4 2.1. TeamBox 4 2.2. Bracket/Laadstation 5 2.3. Headset 6 2.4. Draagtas 7 2.5. UPS 7 2.6. Service

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Nadere informatie

ISDN2 NT1-S7. ISDN2 NT1 Model S7. Gebruiksaanwijzing. Doe-het-zelf-pakket

ISDN2 NT1-S7. ISDN2 NT1 Model S7. Gebruiksaanwijzing. Doe-het-zelf-pakket ISDN2 NT1 Model S7 ISDN2 NT1-S7 Doe-het-zelf-pakket Gebruiksaanwijzing De monteur van KPN kan de installatie voor u verzorgen. Bel voor informatie en een afspraak 0900-0244 (consumenten) of 0800-0403 (zakelijk)

Nadere informatie

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com ES-S7A Buitensirene www.etiger.com NL Kenmerken - Draadloze verbinding voor een eenvoudige installatie - Radiofrequente beveiliging van de accessoires: meer dan een miljoen combinatiecodes - EEPROM-informatiebeveiliging,

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM GSM PANIEK ALARM SYSTEEM Gebruikershandleiding LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN! Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Nederlands. Gebruiksaanwijzing BT-3i

Nederlands. Gebruiksaanwijzing BT-3i Gebruiksaanwijzing BT-3i 1 Overzicht Inhoud Het allereerste gebruik. Hoe de telefoon op te nemen Specificaties 2 1. Overzicht. A B E D F C 1-1 Functietoetsen: A B C D E F Silliconen oorhaak Aan/uit-knop

Nadere informatie

Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Om te beginnen. Functie

Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Om te beginnen. Functie Bellman Visit 868 wekker, BE1500 Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Wij danken u voor uw vertrouwen in de producten van Bellman & Symfon. Het Bellman Visit 868 systeem bestaat uit een aantal radiozenders

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1.

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1. WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING SMS-melder voor detectie van

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 INSTALLATIE 100 300mS aansluiting krulsnoer FLASH aansluiting telefoonsnoer aansluiting krulsnoer TELEFOONHOORN: Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer in de modulaire

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.2 ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

ES-S8A. Sirene op zonne-energie.

ES-S8A. Sirene op zonne-energie. ES-S8A Sirene op zonne-energie www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S8A Schroeven en pluggen Documentatie Presentatie Wat is de ES-S8A? De ES-S8A is een draadloze sirene op zonneenergie die geschikt

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

installatiehandleiding Versterker

installatiehandleiding Versterker installatiehandleiding Versterker INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

installatiehandleiding Versterker

installatiehandleiding Versterker installatiehandleiding Versterker INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia versterker. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. D6050. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  D6050. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D6050 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III NL ACCESSOIRES IN DE DOOS ZIE ILLUSTRATIE I 1. Speaker

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING Gefeliciteerd! U heeft een hoogwaardige draadloze alarmmelder aangeschaft waarmee u altijd op de hoogte wordt gehouden

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie