Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. www.tunstall.nl. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoud van de doos De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen: Inhoud van de doos 3 Uw Lifeline Connect 4 Bovenaanzicht 4 Onderaanzicht 4 Achteraanzicht 4 Voor uw veiligheid installatie aanbevelingen 5 Functies 11 Inactiviteitsmelding (optie) 11 Inbraakalarm (optie) 11 Inbraakfunctionaliteit en Inactiviteitsmelding 12 Herinneringen (optie van de Lifeline Connect+) 12 Burenhulp 12 Draadloze zender 12 Lifeline Connect Draadloze zenders Komfort+ Gem+(optie) Draag accessoires Nekkoord Nekkoord De Lifeline Connect installeren 6 De Lifeline Connect gebruiken 8 Een hulpoproep verzenden 8 Een hulpoproep annuleren 8 Gesprekken op afstand beantwoorden via de draadloze zender 8 Status waarschuwingen 9 Telefoonlijncontrole 9 Controle stroomvoorziening 9 Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect 10 Betekenis LED-signalen op de draadloze zender 10 Telecare Sensors 13 Het toekennen van een telecare sensor aan de Lifeline Connect 13 Hulp en advies 14 Technische specificaties 15 Milieutechnische gegevens 15 Normen 15 Verklaring van conformiteit 15 Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de Lifeline Connect Clip Polsband Polsband Snoeren en adapters a Telefoonsnoer (3 meter) b Telefoon stekker c Voedingsadapter (snoer van 3 meter) Neem contact op met uw leverancier, als de inhoud van de doos niet volledig is. 2 3

2 Uw Lifeline Connect Voor uw veiligheid installatie aanbevelingen Bovenaanzicht Statuswaarschuwings-LED (groen/geel) BELANGRIJK: sluit de Lifeline Connect aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning. Zorg ervoor dat alle overige toestellen via deze stekker zijn aangesloten. Er kan dan gewoon een hulpoproep worden gemaakt ondanks het feit dat er tegelijkertijd via een ander toestel wordt gebeld of dit toestel van de haak is (zie hieronder voor nadere instructies). Luidspreker Onderaanzicht Muurbevestigingspunten Volume regeling en belsignaal aan/uit Microfoon Achteraanzicht LINE Aansluitpunt meegeleverd telefoonsnoer aansluitpunt telefoon (snoer niet meegeleverd) Antenne Afwezig knop (Geel) Annuleringsknop (groen) Alarmknop (rood) Aansluitpunt voor bedrading (in/uit) Klep batterij Rubberen steunen x 4 AUX Communicatiepoort AC aansluitpunt adapterkabel stroomvoorziening Andere telefoons / smart boxes / modems / TV set-top boxes Om ervoor te zorgen dat de Lifeline Connect de verbinding van andere telefoons verbreekt in het geval van een hulpoproep, MOETEN alle telefoontoestellen in de woning rechtstreeks worden aangesloten via het aansluitpunt van de Lifeline Connect. Wellicht moet een telefoonverdeelstekker worden gebruikt om meerdere telefoons op dit aansluitpunt aan te sluiten (niet bijgeleverd). Draadloze telefoons Zorg ervoor dat het basisstation / de oplader, rechtstreeks op de Lifeline Connect wordt aangesloten zoals hierboven beschreven. Breedband Zorg dat een ADSL-filter van hoge kwaliteit wordt gebruikt. Neem indien nodig voor nader advies contact op met uw leverancier. Wat u moet doen Zorg ervoor dat de Lifeline Connect te allen tijde op het elektriciteitsnet is aangesloten. Sluit de Lifeline Connect aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning en zorg ervoor dat alle overige toestellen via het apparaat zijn aangesloten. Het apparaat functioneert dan naar behoren, zelfs als er tegelijkertijd via een ander toestel wordt gebeld of de hoorn van de haak is. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier, zodra de LED (lampje) op de draadloze zender aangeeft dat de batterijspanning laag is. Wat u niet moet doen Stel de Lifeline Connect niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Zet de Lifeline Connect niet naast iets dat veel geluid maakt zoals bijvoorbeeld een televisie, radio of wasmachine. Zet de Lifeline Connect niet te dicht bij een warmtebron zoals een waterkoker of grote metalen objecten zoals een magnetron. 4 5

3 De Lifeline Connect installeren BELANGRIJK: om te kunnen functioneren, moet de Lifeline Connect worden geprogrammeerd naar een meldcentrale of burenhulpnummer. Neem contact op met uw leverancier als u niet zeker weet of de Lifeline Connect goed is geprogrammeerd. Stap 1 de snoeren en adapters aansluiten Volg wanneer de batterij is geplaatst, onderstaande procedure om de bekabeling van de Lifeline Connect aan te sluiten. Stap A steek de ene stekker van het telefoonsnoer a in het aansluitpunt aan de achterzijde van het toestel waar LINE staat. De andere in de telefoonstekker b die in het hoofdcontact voor de telefoon in de woning wordt gestoken. Stap B steek de stekkers van de gewenste telefoontoestellen/apparatuur in het aansluitpunt met de van de Connect. Om meer dan een telefoontoestel aan te sluiten moet een verdeelstekker worden gebruikt op dit aansluitpunt (niet bijgeleverd). Stap C steek de stekker van het snoer van de voedingsadapter c in het aansluitpunt aan de achterzijde van het toestel waar AC staat. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. b c a Stap 2 Testen Druk op de rode alarmknop van de Lifeline Connect en controleer of hierdoor een hulpoproep naar de meldcentrale wordt verzonden. Vergeet niet de draadloze zenders te testen door op de rode knop daarvan te drukken en te controleren of hierdoor ook een hulpoproep wordt verzonden. De zendertest moet op verschillende plekken in de woning worden uitgevoerd om te controleren of het zendbereik voldoende dekking biedt voor de gebruiker, zodat deze overal in de woning via de draadloze zender een hulpoproep kan verzenden. Stap 3 draadloze zender / telecare-sensors toekennen Meer informatie over het toekennen van draadloze zenders vindt u op pagina 13 van deze handleiding. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over het programmeren van telecare-sensors op uw Lifeline Connect. Stap 4 gereed voor gebruik Als de Lifeline Connect met succes is getest, is deze gereed voor gebruik. Bevestiging aan de muur (optie) Beslis eerst waar u de Lifeline Connect wilt plaatsen. Dit moet binnen 2 meter van een stopcontact en van het hoofdcontact van de telefoon zijn. Boor 2 gaten op een onderlinge afstand van 145 mm, plaats de pluggen en draai de schroeven in de gaten. Plaats vervolgens de Lifeline Connect tegen de wand, zodanig dat de uitsparingen in de onderzijde van het toestel over de schroefkoppen vallen. Stap D stel de luidspreker in op het gewenste volume door op de knop (zie afbeelding) aan de onderzijde van het toestel te drukken. Nadat deze knop een paar seconden is ingedrukt geeft de Lifeline Connect een toon. Laat de knop los wanneer deze toon een voor u acceptabel volume heeft bereikt 6 7

4 De Lifeline Connect gebruiken Een hulpoproep verzenden Druk op de rode knop van uw draadloze zender of druk op de rode alarmknop van de Lifeline Connect. Status waarschuwingen Telefoonlijncontrole Als de telefoonlijn defect is of wordt losgekoppeld, klinken na 1 minuut uit de Lifeline Connect pieptonen of de mededeling WAARSCHUWING er is geen telefoonlijn! Deze waarschuwing wordt elke 30 seconden herhaald tot de telefoonlijn weer beschikbaar is. Een hulpoproep annuleren Wacht na het indrukken van de alarmknop 5 seconden en druk vervolgens op de groene annuleringsknop. Met deze vertraging wordt voorkomen dat een hulpoproep per ongeluk wordt geannuleerd. Hulpoproepen die via een draadloze zender worden gedaan, kunt u onmiddellijk annuleren door op de groene annuleringsknop te drukken. U kunt het waarschuwingssignaal stopzetten door de telefoonlijn weer aan te sluiten. Als de telefoonlijn is aangesloten en de waarschuwing klinkt desondanks voort, dient u op de groene annuleringsknop te drukken. Als de waarschuwing voortduurt, dient u contact op te nemen met uw telefoonlijnleverancier (bijvoorbeeld KPN) omdat de telefoonlijn wellicht defect is. Controleer of de stekker in het stopcontact zit! Gesprekken op afstand beantwoorden via de draadloze zender De draadloze zender (Komfort+/Gem+) kan worden gebruikt voor het op afstand beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken. U kunt dit doen door op de rode knop te drukken terwijl de Lifeline Connect of de aangesloten telefoon overgaat. Nadat deze knop is ingedrukt, beantwoordt de Lifeline Connect het gesprek en kunt u handsfree met de beller een gesprek voeren. Als u wilt overschakelen naar een gewoon telefoongesprek, hoeft u alleen maar de telefoonhoorn op te nemen. Als u de hoorn weer op het toestel legt, wordt het gesprek beëindigd. Om een handsfree-gesprek te beëindigen, drukt u opnieuw op de draadloze zender Controle stroomvoorziening In het geval dat de stroom uitvalt, blijft de Lifeline Connect functioneren met behulp van de back-up batterij. De rode knop knippert echter elke 4 seconden (zie paragraaf Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect). Uit het apparaat klinken pieptonen of de mededeling WAARSCHUWING er is geen netspanning. Deze waarschuwing wordt elke 5 minuten herhaald. Als de stroomuitval langer dan 1 uur duurt, maakt het apparaat in het daarop volgende uur automatisch een oproep naar de meldcentrale. Vervolgens wordt elke 4 uur een oproep naar de meldcentrale verzonden tot de stroomtoevoer is hersteld. De batterij levert voldoende stroom voor een totale back-uptijd van 30 uur. 8 9

5 Status waarschuwingen Functies LED Betekenis LED-signalen van de Lifeline Connect De twee LED s op de Lifeline Connect geven de status van het apparaat aan, zoals hieronder vermeld: Rode knop brandt Rode knop knippert elke 4 seconden Rode knop knippert elke seconde Groene LED knippert 2 keer per seconde Groene LED brandt Groene LED knippert 3 keer per seconde Gele LED brandt Gele LED uit Gele LED knippert 4 seconden Gele LED knippert 2 keer per seconde Alle LED s uit Status Lifeline Connect Stand-by Stand-by maar werkt op de batterij(netvoeding uitgeschakeld) Er is een oproep gemaakt Geen telefoonlijn Telefoonlijn in gebruik Er is een binnenkomend gesprek Functieknop in Afwezig-stand Functieknop in Thuis-stand Lage batterijspanning Inbraak in- / uitlooptijd Het apparaat is niet aangesloten! Is dit wel het geval dan is het apparaat wellicht defect. Betekenis LED-signalen op de draadloze zender Als de rode knop wordt ingedrukt, gaat de rode LED van de draadloze zender branden. Als de LED knippert, wanneer deze knop wordt ingedrukt, is de batterij van de draadloze zender bijna leeg en moet worden vervangen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier. BELANGRIJK: voor de inactiviteitscontrole en inbraakalarm zijn aanvullende telecare-sensors vereist! Vraag in dat geval uw leverancier om meer informatie. Inactiviteitsmelding (optie) De Lifeline Connect kan, met behulp van sensors, beweging in het huis in de gaten houden en een hulpoproep verzenden naar de meldcentrale als binnen een vooraf ingestelde periode geen beweging is waargenomen. Om loze hulpoproepen te voorkomen dient u de inactiviteitscontrole uit te schakelen als u de woning verlaat. Inschakelen (Thuis-status) druk op de gele functieknop (de gele LED gaat uit) Uitschakelen (Afwezig-status) druk op de gele functieknop (de gele LED gaat branden) Inbraakalarm (optie) De Lifeline Connect biedt de mogelijkheid van een gebruiksvriendelijk inbraakalarm dat de meldcentrale of de burenhulp alarmeert als een van de sensors wordt geactiveerd. Inschakelen (Afwezig-status) als u de woning verlaat moet u het inbraakalarm inschakelen door eenmaal op de gele functieknop te drukken. Het apparaat laat uitlooptonen horen en de gele LED gaat branden. U dient uw woning te verlaten en de deur op slot te doen voordat de uitlooptonen stoppen. Standaard 30 seconden (instelbaar van 5 sec tot 5 min.). Uitschakelen (Thuis-status) als u thuiskomt, laat het apparaat de inlooptonen horen. Terwijl deze tonen klinken, kunt u het inbraakalarm gemakkelijk uitschakelen door: Eenmaal op de gele knop en vervolgens onmiddellijk op de rode knop van de draadloze zender te drukken. Als de inbraakfunctie is uitgeschakeld, stoppen de inlooptonen en gaat de gele LED uit

6 Functies Zone-instelling als uw slaapkamer zich op een bovenetage van de woning bevindt, kunt u de benedenverdieping s nachts beveiligen terwijl u boven kunt blijven rondlopen zonder dat het alarm afgaat. Dit kan als volgt worden ingesteld: Houd de gele functieknop op de Lifeline Connect ingedrukt voordat u naar boven gaat. Terwijl u de gele functieknop ingedrukt houdt, drukt u kort op de groene annuleringsknop. Laat vervolgens de gele functieknop los. Nu hebt u het inbraakalarm voor de benedenverdieping geactiveerd. De gele LED gaat branden en de Lifeline Connect laat uitlooptonen horen. Als u deze tonen hoort, moet u naar boven gaan voordat de tonen stoppen. Als alternatief is ook een speciale Zone zender leverbaar. Als u de zone-instelling van de inbraakfunctie hebt geactiveerd, moet u deze functie onmiddellijk uitschakelen zodra u s nachts of s ochtends weer naar beneden gaat. Dit voorkomt dat er een loos inbraakalarm wordt verzonden. Inbraakfunctionaliteit en inactiviteitsmelding Als uw Lifeline Connect zodanig is geprogrammeerd dat zowel inactiviteit als inbraak in de gaten kunnen worden gehouden, wordt de inactiviteitscontrole automatisch uitgeschakeld zodra de inbraakfunctie wordt ingeschakeld. Als de inbraakfunctie wordt uitgeschakeld, wordt de inactiviteitscontrole automatisch hervat. Burenhulp De Lifeline Connect kan worden gebruikt om een hulpoproep naar een burenhulp adres (bijvoorbeeld een familielid of zorgverlener) te verzenden voordat een oproep naar de meldcentrale wordt gemaakt. Draadloze zender Waterdicht Zenderbereik 50 mtr Automatische melding (onder normale omstandigheden) lage batterijspanning*? Herinneringen (optie van de Lifeline Connect+) Met behulp van een gewone telefoon kunnen, op afstand, maximaal 6 gesproken herinneringen worden opgenomen. Het tijdstip hiervan is eveneens instelbaar. De herinneringen kunnen dagelijks of eenmalig gebruikt worden. Herinneringen kunnen gewijzigd of gewist worden door degene die het bericht heeft ingesproken. Veiligheidshalve moet hiervoor een PIN-code worden gebruikt (standaard 1234). Het configureren en inspreken van herinneringen Stap 1 - Gebruik een gewone of mobiele telefoon om naar de Lifeline Connect+ te bellen. Stap 2 - Beantwoord het gesprek op de gebruikelijke wijze, druk op de rode knop van de draadloze zender of op de annuleringsknop. Neemt de gebruiker de hoorn op dan moet deze eerst de annuleringsknop indrukken en daarna de hoorn neerleggen! Stap 3 - Wanneer het gesprek op de juiste wijze is beantwoord druk dan op 1 van het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt. * Stap 4 - Er wordt eerst gevraagd de PIN-code in te toetsen (standaard 1234). Stap 5 - Hierna hoort u een gesproken tekst met de huidige tijd van de interne klok van de Lifeline Connect+. Stap 6 - U hebt nu de keuze uit 4 menu opties. Wijzig eerst de tijd van de interne klok als deze onjuist is (optie 3). Volg daarna het menu om de herinnering(en) te configureren en de gesproken tekst op te nemen. *OPMERKING: De tijden moeten worden ingevoerd in het 24 uurs formaat. Bijv. 01 = 1.00 uur; 12 = 12.00; 13 = uur en 00 = middernacht. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over herinneringsberichten. Luisteren naar een herinneringsbericht De Lifeline Connect geeft een apart geluid op het moment dat er een herinneringsbericht is. Druk op de annuleringsknop om naar het bericht te luisteren. *OPMERKING: de zender stuurt automatisch een melding naar de meldcentrale als de batterijspanning laag is

7 Telecare sensors Hulp en advies 14 Wat is Telecare? Telecare bestaat uit verschillende soorten sensors die in een woning worden gemonteerd en verbonden worden met de Lifeline Connect. Deze sensoren bieden een grotere zekerheid en veiligheid bij problemen als overstroming, brand maar ook persoonlijke problemen zoals bijvoorbeeld een val. Wanneer een sensor iets detecteert stuurt de ingebouwde zender een signaal naar de Lifeline Connect welke op zijn beurt een oproep naar de meldcentrale (of burenhulpnummer) maakt. Aan de ontvangen code kan de centralist zien wat er aan de hand is en de juiste actie ondernemen. Het toekennen van een telecare sensor aan de Lifeline Connect Telecare sensors met de plug and play functionaliteit kunnen op de volgende wijze aan de Lifeline Connect worden toegekend. Stap 1 Druk op de groene annuleringsknop en houd deze 5 seconden vast, de Lifeline Connect geeft nu een pieptoon. Laat de knop weer los. Als de spraak aan staat hoort u de tekst; U kunt nu programmeren. De rode knop knippert langzaam. Stap 2 Druk nu de groene annuleringsknop 3 seconden in. De Lifeline Connect geeft weer een pieptoon. Laat de knop los. De rode knop knippert nu snel. Stap 3 Activeer de sensor/zender, de Lifeline Connect geeft een pieptoon om de ontvangst te bevestigen. Stap 4 Druk op de groene annuleringsknop en laat deze weer los. De Lifeline Connect geeft een pieptoon en is weer stand-by voor hulpoproepen. Stap 5 Test de sensor/zender door deze te activeren en te controleren of er een hulpoproep wordt gemaakt. Neem contact op met uw leverancier wanneer u wilt weten welke soorten sensors er voor uw apparaat beschikbaar zijn. Per ongeluk gemaakte oproep Maakt u zich geen zorgen wanneer u per ongeluk een oproep maakt. Zeg tegen de centralist dat er niets aan de hand is. Tegelijkertijd is het een goede test voor de werking van uw Lifeline Connect. Het oplossen van problemen Wanneer uw Lifeline Connect het niet doet: Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten (pagina 6/7) Controleer of de stekker van de adapter goed in het stopcontact en op het toestel is aangesloten. Wanneer een van de LED s brandt of knippert kijk dan op pagina 11 wat de betekenis hiervan is. Schoonmaken Maak de Lifeline Connect schoon met een enigszins vochtige doek en niet agressief schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat er geen vocht door de opening van de luidspreker gaat. Vocht Zet uw Lifeline Connect op een plaats waar deze niet met water in contact kan komen. Uw draadloze zender is waterdicht (volgens de IP67 standaard) tot 1 mtr. Het is echter niet de bedoeling om deze voor lange tijd in water te dompelen. U kunt de zender wel meenemen onder de douche maar niet in bad! Batterij informatie Lifeline Connect De Lifeline Connect bevat een NiMH-batterij voor back-updoeleinden. Deze wordt opgeladen wanneer de Lifeline Connect op het elektriciteitsnet is aangesloten. De batterij kan door de gebruiker worden vervangen. Het is aan te bevelen deze na 5 jaar te vervangen. De batterij levert voldoende stroom voor een totale back-uptijd van 30 uur (15 uur bij een hulpoproep van 30 minuten). U kunt de batterij in de Lifeline Connect testen door op de TEST-knop van de programmeertoetsen te drukken (3 pieptonen = batterij OK; 1 lange pieptoon = batterij leeg). *OPMERKING: als u 1 pieptoon hoort, controleer dan of de batterij correct in het apparaat is geplaatst en minstens 24 uur lang is opgeladen. Test de batterij vervolgens opnieuw. Als u opnieuw 1 pieptoon hoort, moet de batterij worden vervangen. Telkens wanneer een batterij wordt geplaatst, moet u deze test uitvoeren. Draadloze zender De draadloze zender bevat een lithiumbatterij van 3 V. Deze kan, door de gebruiker, NIET worden vervangen! De batterij heeft een verwachte levensduur van 5 jaar ( oproepen). Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 15

8 Technische specificaties Gewicht: 637 g Afmetingen: Netvoeding: Back-up batterij: Back-up tijd: Radio frequentie: REN: 1 Externe aansluitingen: 195 x 215 x 36mm (bxlxh) 230v ac 13A 1200mAh capaciteit (voortdurend intern opgeladen) 30 uur Stand-by bij één hulpoproep van 30 minuten (minimumverwachting op aankoopdatum en indien volledig opgeladen) MHz, geschikt voor de Europese frequentieband voor sociale hulpoproepen telefoonsnoer 3 m, Voedingsadapter met 3 m snoer Installatie- en gebruikershandleiding Milieutechnische gegevens Temperatuur: Bedrijfstemperatuur (voor gebruik volgens volledige specificaties) = 0 C tot Luchtvochtigheid: 45 C; opslag = -10 C tot 50 C Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik (geen condensvorming om volledig aan de specificaties te voldoen) = 0 tot 80%, relatieve luchtvochtigheid voor opslag (zonder condensvorming) = 0 tot 93% Normen EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Veiligheid: EN 60950:2000 Zender: ETSI EN :2000 klasse 1 CE: Sociale hulpoproep: Ontwerp en fabricage: compatibel EN (draadloze zender) ISO9001:2000 Verklaring van conformiteit Tunstall verklaart dat deze apparatuur voor sociale hulpoproepen in overeenstemming is met de relevante vereisten en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC. Ons beleid is gericht op voortdurende ontwikkeling. Dit betekent dat de productspecificaties en de uiterlijke vormgeving zonder vooraankondiging kunnen worden gewijzigd Tunstall. TUNSTALL, LIFELINE en Komfort zijn geregistreerde handelsmerken. Tunstall b.v., Oslo 28, 2993 LD Barendrecht, Tel D A

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESCHRIJVING TOESTEL... 4 2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL... 7 2.2 WANDMONTAGE... 7 3.0 INSTELLING BELSIGNAAL... 8 3.1 INSTELLING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN

PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN PGSD834 Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN... 3 INTRODUCTIE... 4 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing De Konftel 200W conferentietelefoon

Gebruiksaanwijzing De Konftel 200W conferentietelefoon Gebruiksaanwijzing De Konftel 200W conferentietelefoon Nederlands Conference phones for every situation Dit product is uitgerust met OmniSound @ voor een glasheldere geluidsweergave. DECT is in overeenstemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie