KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Verkoper Verkoper detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Verkoper Verkoper detailhandel"

Transcriptie

1 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC van Twente Verkoper Verkoper detailhandel Plaats :Almelo BRIN nummer :27YU Onderzoeksnummer : Datum onderzoek :29 mei en 1 juni 2017 Datum vaststelling :4 oktober 2017

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en vervolg Resultaten Verkoper detailhandel Onderwijsproces Examinering en diplomering Onderwijsresultaten Kwaliteitszorg en ambitie Onderzoek naar overige wettelijke vereisten... 7 Bijlage I.... 8

4 1. Inleiding Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan? De inspectie voert dit onderzoek uit om in De Staat van het Onderwijs te kunnen rapporteren over de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek richt zich op de volgende vraag: voldoet de opleiding op de onderzochte gebieden en standaarden aan de basiskwaliteit, en daarmee aan de wettelijke eisen? We doen geen uitspraak over de kwaliteit van de opleiding als geheel. Voor het onderzoek is een aselecte steekproef getrokken van opleidingen. Bij ROC van Twente onderzochten we de in onderstaande tabel opgenomen opleidingen. Voor deze onderzoeken zijn separate rapporten opgesteld. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de bevindingen van een van deze opleidingen opgenomen. De volgende opleidingen en kwalificaties zijn onderzocht: Opleidingen/Kwalificaties 95280, Sport en bewegen (sport- en bewegingsleider) 25415, Sport- en bewegingsleider 91300, Apothekersassistent Apothekersassistent 94892, Juridisch medewerker openbaar bestuur 25145, Juridisch-administratief dienstverlener 93751, Verkoper detailhandel 25167, Verkoper 94272, Installeren (Monteur werktuigkundige installaties) 25350, Monteur werktuigkundige installaties 90401, Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving) Mediavormgever Leerweg, niveau, locatie Leerweg bol, niveau 3, locatie Colosseum 87, Enschede Leerweg bol, niveau 4, locatie Gieterij 200, Hengelo Leerweg bol, niveau 4, locatie Gieterij 200, Hengelo Leerweg bbl, niveau 2, locatie Wierdensestraat 65, Almelo Leerweg bbl, niveau 2, locatie Gieterij 200, Hengelo Leerweg bol, niveau 4, locatie Van Galenstraat 19, Enschede Dit rapport heeft in detail betrekking op de volgende opleidingen en onderzoeksonderdelen: Gebied Gebied Examinering Onderwijsresultaten en diplomering bc359 Gebied Onderwijsproces, Schoolklimaat Kwaliteitszorg en ambitie en Wettelijke vereisten 93751, Verkoper (verkoper detailhandel) 25167, Verkoper 93751, Verkoper (verkoper detailhandel) Leerweg, niveau, locatie leerweg bbl, niveau 2, locatie Wierdensestraat 65, Almelo Werkwijze We gebruiken bij dit onderzoek het nieuwe waarderingskader (onderdeel van het onderzoekskader mbo 2017), inclusief de daarin opgenomen standaarden en normering. We onderzochten vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie. We onderzochten daarbij dertien standaarden. We hebben vervolgens een oordeel gegeven over tien standaarden. In het kader van het kwaliteitsgebied Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 1 van 8

5 Onderwijsproces wordt bij de standaard OP1 (Onderwijsprogramma) in ieder geval ingegaan op onze bevinden op het gebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding omdat dit thema deel uitmaakt van De Staat van het Onderwijs van De standaarden Ontwikkeling en begeleiding (OP2), Veiligheid (SK1) en Leerklimaat (SK2) hebben we wel onderzocht maar voorzien we niet van een oordeel. Bij één opleiding onderzochten en beoordeelden we de meldingen verzuim en vsv. Voor het onderzoek analyseerden we alle bij ons beschikbare informatie over de betreffende opleidingen en vulden dit aan met onderzoeken op locatie. Op locatie zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd, documenten onderzocht en gesprekken gevoerd. Er is onder andere gesproken met studenten, docenten, praktijkopleiders, examencommissie, management en de vertrouwenspersoon/verzuimcoördinator. Leeswijzer Hierna volgt eerst de conclusie en het vervolg van het onderzoek (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 geeft voor de opleiding de resultaten van het onderzoek weer. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 2 van 8

6 2. Conclusie en vervolg Vervolgtoezicht naar aanleiding van de onderzochte opleiding We voeren bij de opleiding Verkoper detailhandel geen vervolgtoezicht uit, omdat we alle onderzochte en beoordeelde kwaliteitsgebieden en standaarden als voldoende hebben beoordeeld. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 3 van 8

7 3. Resultaten In dit hoofdstuk lichten wij het resultaat van het kwaliteitsonderzoek van de opleiding toe. We geven per gebied en per beoordeelde standaard aan wat het oordeel is (voldoende of onvoldoende) en geven aan waar sprake is van een waardering goed. Het oordeel per gebied is gebaseerd op de beoordeling van de onderliggende standaarden. Omdat we bij het gebied onderwijsproces niet alle standaarden onderzocht hebben, is een waardering goed voor het gebied niet aan de orde. We verantwoorden ons over het oordeel per onderzocht gebied en per standaard. 3.1 Verkoper detailhandel Het kwaliteitsonderzoek bij Verkoper detailhandel, en Verkoper, 25167, niveau 2, bbl, locatie Wierdensestraat, Almelo heeft geleid tot de onderstaande oordelen Onderwijsproces OP Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma OP3 Didactisch handelen OP7 Beroepspraktijkvorming Voldoende O V G De opbouw van het bbl-onderwijsprogramma is afgestemd op de eisen van het kwalificatiedossier en bereidt studenten voldoende voor op de beroepspraktijk en het vervolgonderwijs. De opleiding biedt een onderwijsprogramma dat aansluit bij de doelgroep en bij de beroepspraktijk. Het programma heeft een duidelijke opzet en samenhang. Het leren op school en het leren in de praktijk is in balans. Beide vormen versterken elkaar en studenten kunnen wat ze leren op school direct in de praktijk toepassen. Binnen de vakgroep is de invulling van het programma weliswaar bekend, maar docenten geven aan dat ze niet altijd inzicht hebben in wat collega s van andere vakgroepen in hun lessen doen. Het management geeft aan dat zij komend schooljaar ruimte maakt voor uitwisseling. Loopbaanoriëntatie en begeleiding en burgerschap is herkenbaar opgenomen in het onderwijsprogramma. Loopbaanoriëntatie is, evenals de zorg en extra persoonlijke begeleiding, belegd bij de studieloopbaanbegeleider (slb er). Het didactisch handelen van het docententeam stelt studenten in staat tot leren en ontwikkelen. De lessen hebben een duidelijke structuur en docenten zijn deskundig en betrokken bij de studenten. Een deel van het docententeam is afkomstig uit de beroepspraktijk. We hebben lessen gezien waarin de docenten goed aansluiten op het niveau van de studenten en hen weten te boeien door de theorie direct te koppelen aan de praktijk waarin de studenten werken. De opleiding heeft tevens een simulatiewinkel ingericht, die wordt benut voor praktijklessen waarin de deelnemers individuele feedback ontvangen op hun verkoopvaardigheden. Het team biedt maatwerk in de lessen door het tempo aan te passen als dat nodig is en eventueel extra ruimte voor uitleg te bieden in de lessen. Het team ontwikkelt ook eigen lesmethodes en is daar succesvol in. Ook van andere onderwijsinstellingen komen docenten om te zien hoe dit team innovatief lessen en bijbehorend studiemateriaal rond Retailskills ontwikkelt. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 4 van 8

8 De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv) is doeltreffend. Studenten weten wat er van hen wordt verwacht doordat zij een uitgebreid bpv-werkboek gebruiken waarin opdrachten staan die voorbereiden op de examinering. De opleiding werkt alleen met geaccrediteerde bedrijven en onderhoudt een intensief contact met de SBB-adviseur die alle bpv-bedrijven bezoekt. De bpv-begeleiders worden aangewezen op basis van hun woonplaats, wat hen de mogelijkheid geeft ook onverwacht langs te gaan om een indruk van de leersituatie en mogelijkheden in het leerbedrijf te krijgen. Er is goed contact met de leerbedrijven. Enkele praktijkopleiders die al jaren studenten van deze opleiding begeleiden zijn lid van de adviesraad, waardoor de betrokkenheid van de bpvbedrijven bij deze opleiding groot is Examinering en diplomering ED Examinering en diplomering ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering ED2 Exameninstrumentarium ED3 Afname en beoordeling Voldoende O V G De examencommissie borgt in voldoende mate de kwaliteit van de examinering en diplomering. Het MBO College Commercie en Ondernemen heeft een examencommissie en er is een subexamencommissie op teamniveau. Volgens deze opzet is de examencommissie op collegeniveau verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering en diplomering. Deze commissie bevindt zich in een transitie die wordt begeleid door een externe partij, gebaseerd op de nieuwe wetgeving. De examencommissie hanteert meerdere controlemomenten voor, tijdens en na afloop van de examinering, om te zorgen voor een objectieve en betrouwbare beoordeling. Zij doet dat onder andere door deskundigen diverse examenmomenten bij te laten wonen en bevindingen te laten rapporteren. Daarnaast voert de examencommissie evaluaties uit en checkt zij de examendossiers. Voordat studenten een diploma krijgen uitgereikt zijn de behaalde resultaten gecheckt door de mentor en door het gehele team tijdens de diplomavergadering. De subexamencommissie checkt vervolgens nog de volledigheid van het examendossier. De kwaliteit van de examendossiers kunnen aan kracht winnen door de beoordelingen beter te onderbouwen. Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. De beroepsgerichte examens inclusief beroepsgericht Engels - zijn ingekocht bij een examenleverancier. Deze examens zijn eerder goedgekeurd door de inspectie. Naast de centrale examens Nederlands zijn ook de instellingsexamens Nederlands ingekocht bij een examenleverancier. Ook deze zijn eerder goedgekeurd. De afname en beoordeling van de examens verlopen deugdelijk. De kerntaken worden in de praktijk getoetst door observatie van de praktijkexaminator in de laatste drie weken van de stage. Vervolgens wordt een criterium gericht interview (cgi) op school georganiseerd. In dit cgi wordt vastgesteld dat de student bewust bekwaam is en dat de praktijkbeoordeling passend is. Doordat het cgi wordt afgenomen door twee docenten (niet de bpv-begeleider) en veelal drie examinator(en) uit de beroepspraktijk (niet de praktijkopleider), is een gelijkwaardige en betrouwbare beoordeling geborgd. Tevens wordt na het cgi direct intervisie gepleegd, waardoor een impuls wordt gegeven aan de deskundigheid van Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 5 van 8

9 de beoordelaars. Ook de betrouwbaarheid van de beoordelingen van generieke vakken borgt het team degelijk. Bij Nederlands spreekvaardigheid beoordelen drie paar ogen. Bij Engels wordt een vierogenprincipe toegepast Onderwijsresultaten OR Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces OR3 Vervolgsucces Voldoende O V G Niet beoordeeld De onderwijsresultaten zijn voldoende omdat de opleiding resultaten behaald die voldoen aan de gestelde norm voor studiesucces. Het driejaarsgemiddelde ( , en ) voor zowel jaarresultaten (73 procent), diplomaresultaat (67 procent) als startersresultaat (90 procent) ligt boven de norm. Voor deze beoordeling, gebaseerd op de BRON-gegevens , zijn de resultaten van bc359, niveau 2 gebruikt. In bijlage I staan de opleidingen die betrokken zijn bij het bepalen van de onderwijsresultaten Kwaliteitszorg en ambitie KA Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur KA3 Dialoog en verantwoording Voldoende O V G De opleiding heeft een stelsel van kwaliteitszorg en verbetert op basis daarvan het onderwijs. De opleiding beoordeelt met regelmaat de kwaliteit van het onderwijs door binnen de kwaliteitscyclus van ROC van Twente de zelfevaluatie op te stellen. Daarnaast vinden er audits plaats met onafhankelijk deskundigen. Taken die voortvloeien uit de verbetercyclus zijn gekoppeld aan medewerkers. Het team werkt met een teamplan dat eens in de twee jaar wordt gemaakt met input van het gehele team. Het plan wordt voorbereid door de teammanager en de onderwijskundigen van het MBO College die de lijn met het collegeplan bewaken. Het teamplan is uitgewerkt in een teamactiviteitenplan, dat aan kracht kan winnen door doelen eenvoudiger en toetsbaar te formuleren. Sturing op het teamactiviteitenplan vindt plaats vanuit het kwaliteitszorgteam dat geregeld bij elkaar komt. Kleine verbeteringen worden geïnitieerd vanuit de vakgroepen. Hier worden zo nodig plannen van aanpak voor gemaakt. De opleiding heeft een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant. Het team is open, recht door zee en betrokken. Ze stelt in haar onderwijs het beroep en de studenten centraal. De docenten hebben permanent aandacht voor vernieuwing. We zien een team dat verantwoordelijkheid neemt. Enkele leden lopen daarin voorop. We zien gedelegeerd leiderschap: een groot deel van het team heeft naast het lesgeven extra taken waarin de teammanager hen ruimte en vertrouwen geeft. De collegialiteit binnen dit team is groot. De teamleden steunen elkaar en spreken elkaar aan op het naleven van gemaakte afspraken. De teammanager kijkt geregeld in de les om zich een beeld te vormen van het functioneren van de docent en het naleven van afspraken. De teamleden geven aan alle ruimte te krijgen en te nemen om voortdurend te werken aan verbetering van professionaliteit door scholingen te volgen. De docenten delen ervaringen en Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 6 van 8

10 vraagstukken binnen het team en met andere teams binnen en buiten het roc. Op deze wijze wordt er samen gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De opleiding legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog. De opleiding betrekt belanghebbenden bij het beleid en de beoordeling van de onderwijskwaliteit. Door de nauwe contacten met het regionale bedrijfsleven en de SBB-vertegenwoordigers, is er een actieve dialoog over de kwaliteit van de opleiding en de examinering. De opleiding zoekt de dialoog met externen en intern belanghebbenden ook via enquêtes en via gesprekken in de studentenraad en de adviesraad. De resultaten worden besproken in de studentenraad. De adviesraad loopt mee met diverse onderwijs- en examenactiviteiten. Het team en het college is op zoek naar een nieuwe opzet van deze adviesraad per locatie, waardoor de dialoog over onderwijs en examinering wordt versterkt. Tevens voeren de teammanager en sectordirecteur verantwoordingsgesprekken Onderzoek naar overige wettelijke vereisten Naast het onderzoek naar kwaliteit hebben wij gekeken of bij de opleiding voldaan wordt aan de wettelijke vereisten met betrekking tot onderwijstijd en schoolkosten/wettelijke bijdragen. Onderwijstijd Wij zagen geen aanwijzingen om het onderzoek te verdiepen op het punt van onderwijstijd. Schoolkosten/wettelijke bijdragen De opleiding voldoet aan de eisen gesteld in artikel van de WEB met betrekking tot de schoolkosten. De studenten zijn tijdig en duidelijk geïnformeerd over de schoolkosten, alleen hebben zij soms de indruk dat licenties of boeken niet of slechts enkele keren gebruikt worden. Dit komt doordat ze alleen de eerste keer moeten inloggen bij de licentie en omdat ze bij de start van de opleiding ook al de boeken aanschaffen voor het tweede jaar. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 7 van 8

11 Bijlage I Bc-id overzicht In deze bijlage is per onderzochte bc-id aangegeven welke opleidingen betrokken zijn bij het bepalen van de onderwijsresultaten. bc359, niveau 2 (Verkoop) Crebo: Opleiding: Verkoopmedewerker Verkoper Verkoper detailhandel Rapport kwaliteitsonderzoek mbo ROC van Twente Pagina 8 van 8

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Apothekersassistent

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Apothekersassistent KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC van Twente Apothekersassistent Plaats :Hengelo BRIN nummer :27YU Onderzoeksnummer :293552 Datum onderzoek :17 en 18 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292768 Datum onderzoek : 1 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek AOC Lentiz. Manager groene detailhandel Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek AOC Lentiz. Manager groene detailhandel Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 AOC Lentiz Manager groene detailhandel Manager retail Plaats : Schiedam BRIN nummer : 14YD Onderzoeksnummer : 292210 Datum onderzoek : 16 en 17 mei

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292504 Datum onderzoek : 30 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292502

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Technicus

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Technicus KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Kop van Noord-Holland Technicus Plaats : Den Helder BRIN nummer : 04EU Onderzoeksnummer : 292306 Datum onderzoek : 25 en 26 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 AOC Lentiz Logistiek vakman (Manager vershandel, logistiek en transport) en Vakexpert agrohandel en logistiek Plaats : Naaldwijk BRIN nummer : 14YD

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok Plaats : Schagen BRIN nummer : 04EU Onderzoeksnummer : 292302 Datum onderzoek : 30 en 31 januari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292503 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Graafschap College. Schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Graafschap College. Schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Graafschap College Schoonheidsspecialist Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 24ZZ Onderzoeksnummer : 292161 Datum onderzoek : 16 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Rivor. Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Rivor. Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Rivor Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger Plaats : Tiel BRIN nummer : 04CY Onderzoeksnummer : 292522 Datum onderzoek : 30 en 31 mei

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek MBO Amersfoort Audicien

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek MBO Amersfoort Audicien KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Audicien Plaats : Utrecht BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292764 Datum onderzoek : 6 juni 2017 Datum vaststelling : 26 september

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR. Junior accountmanager Commercie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR. Junior accountmanager Commercie KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR Junior accountmanager Commercie Plaats : Tiel BRIN nummer : 04CY Onderzoeksnummer : 292969 Datum onderzoek : 16, 17 en 31 mei 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail Plaats : Schiedam, Veghel, Tilburg BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292937 Datum onderzoek : 22, 27 en 28

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292767 Datum onderzoek : 6 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292500 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Graafschap College Sport en bewegen (Sport en bewegingscoördinator/bewegingsagoog) Coördinator sport- en bewegingsagogie Plaats : Doetinchem BRIN nummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Onderwijsassistent. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Onderwijsassistent. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Onderwijsassistent Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292766 Datum onderzoek : 29 en 30 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant Plaats : Oss BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292624 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV KWALITEITSONDERZOEK MBO Supplement BV Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30ZW Onderzoeksnummer : 292742 Datum onderzoek : 20 maart tot en met 17 mei 2017 Datum vaststelling : 26 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Regio College ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) Reizen (Verkoper reizen) Verzorgende-IG Maatschappelijke zorg (Persoonlijk

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Nijmegen

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Nijmegen KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nijmegen Plaats :Nijmegen BRIN nummer :25PN Onderzoeksnummer :290409 en 290408 Datum onderzoek :7 en 10 november 2016 Datum vaststelling :27 januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leeuwenborgh te Sittard Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 95280 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-college

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-college ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-college Plaats : Groningen BRIN nummer : 25LU Onderzoeksnummer : 290931 Datum onderzoek : 31 oktober tot en met 8 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC De Leijgraaf Logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer/chauffeur wegvervoer Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)/verkoopspecialist

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting Vakopleiding Techniek Plaats : Cuijk BRIN nummer : 30PY Onderzoeksnummer : 278354 Datum onderzoek : 18 september 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Arcus College College van Bestuur Postbus AE Heerlen. Datum 6 december 2016 Betreft Aanbieding definitief rapport okv mbo.

Arcus College College van Bestuur Postbus AE Heerlen. Datum 6 december 2016 Betreft Aanbieding definitief rapport okv mbo. > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Arcus College College van Bestuur Postbus 207 6400 AE Heerlen Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht www.onderwijsinspectie.nl Contact De heer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Schoolkosten instellingsbreed Kapper (Junior kapper) / Kapper Mediavormgever (Grafische vormgeving) / Mediavormgever

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Mondriaan te Den Haag. ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) niveau 4

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Mondriaan te Den Haag. ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) niveau 4 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Mondriaan te Den Haag ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) niveau 4 Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Medewerker bediening/café-bar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nova College te Haarlem Opleidingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Crebonummers 92650, 92660, 92661 en 92662 Februari 2013 BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 128012 Kenmerk:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Gilde Opleidingen te Roermond Manager transport en logistiek (Manager transport en logistiek) Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toezicht mbo - Toezicht algemeen

Veel gestelde vragen toezicht mbo - Toezicht algemeen Veel gestelde vragen toezicht mbo - Toezicht algemeen Versie juli 2017 Inhoud TOEZICHT ALGEMEEN... 2 a. Toezicht... 2 b. Onderzoek... 4 c. Beoordeling en normering... 7 Veel gestelde vragen toezicht mbo

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Bert Lichtenberg. Toezicht in verandering. Zaal 1 12:00 uur

Bert Lichtenberg. Toezicht in verandering. Zaal 1 12:00 uur Bert Lichtenberg Toezicht in verandering Zaal 1 12:00 uur Onderzoekskader mbo 2017 Onderzoekskader MBO 2017 Een mooi kader! Een modern kader: uitgaan van de kracht van het bestuur en ruimte voor maatwerk.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Regio College te Zaandam Monteur sterkstroominstallaties (MSI) / Monteur elektrotechnische installaties (MEI) Maart 2013 Plaats: Zaandam BRIN: 25RA Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Amice Opleidingscentrum Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 288275 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar KWALITEITSONDERZOEK MBO Horizon College te Alkmaar Vormgever productpresentatie (Vormgeving, ruimtelijke presentatie en communicatie) Januari, 2015 3257863/5 BRIN: 25PT Onderzoeksnummer: 279225 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Roc van Amsterdam te Amsterdam. Media en vormgeving Commercieel medewerker Verkoopspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Roc van Amsterdam te Amsterdam. Media en vormgeving Commercieel medewerker Verkoopspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Roc van Amsterdam te Amsterdam Media en vormgeving Commercieel medewerker Verkoopspecialist Plaats: Amsterdam BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 253624 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25 LZ Onderzoeksnummer : 290598 Datum onderzoek : 7 december 2015 en 26 september 2016 Datum vaststelling : 27 januari 2017 3257863/14

Nadere informatie