Op school wordt gepest; wat doe je als ouder?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op school wordt gepest; wat doe je als ouder?"

Transcriptie

1 Cassette Ouderparticipatie, deel 7 Bestelcode: 807 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro , ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 807, verzendadres en uw lidmaatschapsnummer. Als u minder dan drie exemplaren (willekeurige titels) uit de Cassette Ouderparticipatie bestelt, dient u 1,50 extra over te maken voor administratiekosten. Bij drie of meer exemplaren vervallen de administratiekosten. Op school wordt gepest; wat doe je als ouder? Wat moet er gebeuren? Het is nodig dat Ouders en school de handen ineenslaan. Wij achterhaalde opvattingen over pesten verlaten. Wij duidelijk maken dat pesten niet langer wordt toegestaan. Pesten wordt vaak de 'stille nachtmerrie' genoemd. Omdat, hoewel het meestal in aanwezigheid van andere kinderen gebeurt, in stilte wordt geleden en het voortwoekert in een sfeer van geheimzinnigheid en angst. Wat is pesten? Pesten gebeurt in de relatie tussen een kind en een ander kind of groep kinderen waarbij een of andere vorm van machtsmisbruik wordt toegepast om iemand pijn te doen of te vernederen. Het kan zich op verschillende manieren voordoen: Verbaal Sociaal Mentaal bijv. uitschelden, geven van bijnamen of maken van vervelende opmerkingen. bijv. worden buitengesloten of doodgezwegen. bijv. worden bedreigd of gedwongen dingen te doen die je niet wilt. Materieel bijv. spullen worden gestolen of stuk gemaakt. Psychisch bijv. beledigd of vernederd worden. Fysiek bijv. geschopt en geslagen worden. De verbale, sociale en mentale vormen komen veel meer voor dan de materiële, de psychische of fysieke vorm. Uitschelden of bijnamen geven komt het meeste voor. Hoe schadelijk het pesten voor een kind is, hangt af van verschillende factoren, waaronder: in welke mate de pester echt bedoeld te kwetsen; in welke mate het gepeste kind echt is gekwetst; in welke mate wordt bedreigd; hoe vaak het voor komt; hoe lang het gebeurt; hoe persoonlijk het is; hoeveel kinderen erbij zijn betrokken.

2 Pesten is iets anders dan vechten, dat vaak een wanhopige manier is om met een conflict om te gaan, en anders dan stoeien, waarbij wordt gelachen en wat terug wordt gedaan. Stoeien kan echter wel gebruikt worden door kinderen om vechten of pesten te maskeren. Het is immers een manier die door volwassenen wel wordt goedgekeurd. Pesten is ook geen plagen. Bij plagen heeft een kind een weerwoord en komt het voor zichzelf op. Daar word je echt weerbaar van en leer je voor jezelf op te komen. Van pesten niet, dat is altijd eenrichtingsverkeer. Pesten heeft veel te maken met discriminatie. Discriminatie heeft echter nog meer aspecten dan pesten alleen. Het benadrukt ongelijkheid tussen groepen, zoals afkomst, ras of handicap. Wie pest er? Er bestaat geen typische pester; soms zijn wij dat allemaal. Een definitie van een pester helpt ons niet verder en daarom moeten wij ons meer op het pesten zelf richten. Wie wordt er gepest? Iedereen kan worden gepest en veel kinderen worden zonder aanwijsbare reden gepest. Kinderen lopen een grotere kans om gepest te worden als zij: Kwetsbaar zijn Anders zijn Op zichzelf zijn bijv. zij stralen uit dat zij niet voor zichzelf zullen opkomen of zij lijken een makkelijk doelwit. bijv. huidskleur, geloof, lengte, gewicht, de manier van spreken of kleden, handicap, nationaliteit, ras, achtergrond, manier van doen, naam. De lijst is eindeloos. de kans voor een kind om gepest te worden is groter wanneer het eenzaam is en zich afzijdig opstelt. Iedereen die wil pesten weet wel iets te vinden om het pesten te rechtvaardigen. Geen van deze redenen kunnen echter een excuus zijn om pesten goed te keuren! Waarom pesten kinderen? Kinderen pesten om een heleboel redenen, zoals: gebrek aan zelfvertrouwen; ongelukkig zijn; jalouzie; zelf worden gepest. Pesten kan gebruikt worden om verschillende dingen te bereiken, zoals: opvallen en stoer lijken; een sterker groepsgevoel bewerkstelligen door een buitenstaander te pakken te nemen; aandacht trekken of spullen van een ander krijgen; agressie kwijt raken; gebrek aan succes goed maken; opgewonden raken of plezier beleven aan de angst van een ander. Pesten jongens en meisjes anders? Jongens pesten veelal zowel jongens als meisjes, terwijl meisjes hoofdzakelijk alleen andere meisjes pesten. Jongens kiezen hun slachtoffers van jongere of dezelfde leeftijd in de hele school, meisjes beperken zich vaak tot hun eigen klas. Jongens doen het vooral om op te vallen, meisjes om zich te handhaven in een groep vriendinnen. De manier waarop wordt gepest is bijna gelijk, behalve dat jongens wat meer fysiek pesten en meisjes wat meer andere meisjes buitensluiten. Wat voor schade veroorzaakt pesten? Gepest worden geeft jongeren een gevoel van eenzaamheid; zij zijn ongelukkig en schamen zich. Zij dreigen hun zelfvertrouwen te verliezen, trekken zich terug en worden zelfs ziek. In de meest erge gevallen wordt over zelfmoord gedacht en wordt zelfmoord soms daadwerkelijk gepleegd. Slachtoffers van pesten proberen vaak de oorzaak van het pesten te ontkennen, bijvoorbeeld hun etnische achtergrond, hun (sociale) vaardigheid of gezinssituatie. Zij kunnen zich afreageren op hun ouders, broers of zussen. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid op school gespannen en gemakkelijk afgeleid; zij willen vaak niet naar school. Het is niet verrassend dat zij van school af willen en dat hun schoolresultaten negatief worden beïnvloed.

3 Regelmatig maar onvoorspelbaar mentaal pesten, dat gepaard gaat met veel bedreigingen gedurende een lange periode zonder dat het kind er met iemand over kan praten, veroorzaakt de meeste schade. Wanneer kinderen ook op andere plekken in hun leven - vooral in het gezin - gestrest zijn, dan kan pesten problemen oproepen zoals spijbelen, moeilijk gedrag, eetproblemen en depressies. Pesten werkt lang door. Ook op latere leeftijd hebben slachtoffers vaak nog last van hun negatieve ervaringen. En voor kinderen die pesten? Kinderen die pesten kunnen op school in problemen komen en kunnen van school worden verwijderd. Pesten is vaak het begin van in aanraking komen met de politie. Wanneer zij zonder gevolgen kunnen pesten, dan geeft het hen vertrouwen om ook andere dingen te proberen. Aangetoond is dat er een kans bestaat om later te vervallen in crimineel gedrag. Pesten kan kinderen in het begin populair maken maar eindigen met onaardig gevonden worden door andere kinderen. Pesten heeft op iedereen invloed! Pesten kan het naar school gaan tot een lijdensweg maken; niet alleen voor het slachtoffer, maar voor iedereen die het ziet en zich er naar bij voelt of vindt dat hij of zij mee moet doen uit angst om zelf gepest te worden. Waarom vertellen zij het niet? Er is een aantal redenen waarom kinderen vinden dat je over pesten niet aan volwassenen vertelt. De meest belangrijke zijn: angst om door de pesters teruggepakt te worden; geen klikspaan willen zijn; ouders niet ongerust willen maken; schaamte om niet voor zichzelf op te kunnen komen. Hoe weet ik of mijn kind wordt gepest? Hieronder staat een lijst met mogelijke signalen, waarvan geen enkel signaal op zichzelf naar pesten verwijst en dat ook door andere problemen kan worden veroorzaakt. Plotselinge veranderingen in het gedrag zijn belangrijke signalen. Als je voelt dat er iets mis is, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Wat zij doen zij willen niet naar school of vermijden bepaalde dagen of lessen. zij zijn bang om naar of van school te lopen of vragen om naar school te worden gebracht. zij veranderen hun dagelijkse route naar school. zij komen laat op of van school. zij ontwijken vrienden en andere kinderen. zij gaan slechter presteren op school. zij zijn boeken, spullen of kleren kwijt. zij vragen extra geld of beginnen te stelen. zij verliezen steeds hun zakgeld. zij beginnen broers of zussen of jou te pesten. Hoe ze er uit zien zij komen thuis met beschadigde boeken, kleren of spullen. zij komen hongerig thuis. zij hebben mysterieuze ziektes. zij veranderen hun eet- of slaapgewoonten. zij beginnen met bedplassen. zij raken spullen kwijt. zij hebben onverklaarbare schrammen en blauwe plekken. Hoe zij zich voelen zij trekken zich terug en tonen weinig belangstelling. zij zijn snel geschrokken, geïrriteerd, hebben woedeuitbarstingen. zij verliezen hun zelfvertrouwen. zij huilen zichzelf in slaap of hebben nachtmerries. Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest?

4 Het doel zal zijn het zelfvertrouwen van je kind te herstellen om voor zichzelf op te kunnen komen. Waarschijnlijk heb je ook zelf te maken met verschillende gevoelens, zoals: Hulpeloosheid je denkt dat er niets aan te doen is. Boosheid Angst Verwardheid je zou wraak willen nemen. voor het welbevinden van je kind. je weet niet wat je moet doen. Teleurstelling waarom kan je kind het zelf niet aan? Stop, blijf kalm en denk eerst na voordat je iets onderneemt. Het is belangrijk dat je kind voelt dat je alles onder controle hebt. verwacht een emotionele reactie van je kind zoals schaamte, verdriet of boosheid. neem hem of haar serieus - je kind is er waarschijnlijk meer ondersteboven van dan je denkt. Onderschat nooit de angst van een gepest kind. benader het als een probleem dat moet worden opgelost en waarvan iets geleerd kan worden. praat er in alle rust over en neem er de tijd voor. Je eerste reactie - probeer de meest gemaakte fouten te voorkomen: de cynicus 'er is geen reden om je zo druk te maken' de martelaar de kille muur 'dat is nog niets, toen ik op school zat' 'geen kans geven om het echt uit te leggen' de ondervrager 'ik wil alles weten' de pester de redder de tovenaar 'kom maar voor jezelf op' 'laat het maar aan mij over' 'we lossen het even op' de rechter 'ik weet precies wat je moet doen' Betere reacties zijn: de luisteraar de detective de supporter luister geduldig en trek geen conclusies onderzoek voorzichtig, met gevoel en geduldig bekijk het van zijn of haar kant en bevestig zijn of haar gevoelens Bevestig en erken het probleem. Het is belangrijk om je kind te laten weten dat je het fijn vindt dat het het aan je vertelt, dat je het gelooft, dat het niet zijn of haar fout is en dat je het vervelend vindt dat het gebeurt. Hij of zij is niet zelf het probleem. Zorg ervoor dat hij of zij de dingen die over hem of haar worden verteld niet gelooft. Als je kind erg veel verdriet heeft, zoek dan (medische of andere) hulp. Vervolgens Achterhaal de feiten maar houd nog steeds vol het kind niet te ondervragen; doe het in het tempo van het kind. Haal je informatie elders maar probeer ook een beeld van de school te krijgen. Bied je kind de gelegenheid zelf aan te geven op welke manier het probleem kan worden opgelost. Als het probleem blijft bestaan ga dan naar de school, smoor het in de kiem, wacht niet tot de volgende ouderavond. Bespreek het met de leerkrachten of schoolleiding; zij kunnen niets doen als zij er niet van weten. Grote kans dat dat zo is! Vind uit hoe je kind op school is; dat kan nog weleens verrassend zijn.

5 Wanneer je je niet zeker genoeg voelt om het met het schoolteam te bespreken, ga dan naar iemand anders. Bepraat het eens met iemand van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Ook kun je het schoolbestuur om een gesprek vragen. Misschien geef je er de voorkeur aan om je naam er buiten te laten, maar dat moet je niet weerhouden om het te vertellen. Later kun je ze helpen om hun gevoel, in het bijzonder boosheid en verdriet, te uiten. ideeën om voor zichzelf op te komen te oefenen. een reactie te oefenen; geef positieve en reële suggesties. te beseffen dat een veilig gevoel belangrijker is dan dingen kwijt te raken (word niet boos bij verlies of vernieling van spullen). Probeer altijd tactvol te zijn, bijvoorbeeld loop je kind toevallig tegemoet als het pesten op weg naar huis gebeurt. Als er erg wordt gepest en gedurende lange tijd stop dan niet met erover te praten uit angst dat het verleden wordt opgerakeld. Je kind zal er immers lange tijd aan blijven denken. Andere ideeën om zelfvertrouwen te krijgen: Koppel je kind aan een groter en sterker kind voor bescherming en als voorbeeld. Je kan geen vrienden voor hen maken, maar je kunt wel de gelegenheid scheppen om vrienden te kunnen maken. Moedig een nieuwe hobby of interesse aan om het zelfvertrouwen te stimuleren. Stimuleer deelname aan een club. Begin met een club waar veel structuur en leiding is en ga dan naar één waar kinderen vrijer met elkaar omgaan. Wat je zelf kunt doen Als het buiten school gebeurt, laat het dan de ouders van de pester weten, bij voorkeur via de school. Zoek uit of je kind pesten niet uitlokt. Houd de voorvallen bij, wie, wanneer, waar en hoe. Is terugslaan het antwoord? Veel ouders zeggen tegen hun kinderen dat zij terug moeten slaan als zij worden gepest. Maar denk eens aan het volgende: Is je kind in staat om terug te slaan? Wil je kind wel slaan? Is dat nu niet precies wat de pesters willen? Zie je geweld door de vingers? Zal je kind denken dat je het goedvindt als het als eerste slaat? Brengt het je kind in de problemen? Is het in staat om ook tegen alle vrienden van de pester te vechten? Schuif je de verantwoordelijkheid op je kind af? Onthoud, verbaal, sociaal en mentaal pesten komt veel meer voor dan fysiek pesten. Als je kind fysiek wordt gepest, dan is het waarschijnlijk niet het soort kind dat terug zal slaan. Daarom wordt het immers juist gepest. Verdubbel het probleem van je kind niet door het te vragen iets te doen dat het niet kan! Veel problemen worden veroorzaakt door kinderen die terugslaan als zij worden uitgescholden. Als je ze vraagt waarom zij slaan zeggen zij vaak dat hun ouders hen hebben verteld dat te doen als zij worden gepest. Accepteer je kind zoals het is, niet zoals jij graag wilt dat het zou zijn. En als mijn kind pest? Probeer dreigementen te voorkomen omdat anders je kind zijn mond zal houden. Je moet proberen het probleem samen aan te pakken zonder dat er verontwaardiging ontstaat. Probeer je kind verantwoordelijk te maken voor het eigen gedrag en niet iets te verwijten, en richt je op het pesten, niet op het kind zelf. En pest je kind niet zelf! Direct Blijf kalm en probeer een overreactie te vermijden. Probeer hem of haar aan het praten te krijgen en uit te vinden wat hij of zij denkt dat er aan de hand is. Beschrijf hoe jij er tegenaan kijkt en wat je erbij voelt.

6 Maak duidelijk dat je het goed vindt om voor jezelf op te komen, maar dat pesten daar niet bij hoort. Vertel duidelijk wat het veroorzaakte leed voor betrokkene betekent. Ga direct naar school en probeer uit te vinden hoe je kind op school is; wacht niet tot de volgende ouderavond, pak het direct aan. Vraag de school een en ander te onderzoeken en vraag naar de uitkomst van dat onderzoek en naar de ondernomen actie. Op de wat langere termijn: Stel vast wat hij of zij doet, en wat het er beter van wordt. Help mee om inzicht te laten krijgen in het effect voor het slachtoffer. Laat je kind het op een of andere manier weer goedmaken. Stimuleer hobby's waar je kind zich lekker bij voelt. Breng je kind in contact met een ouder of meer evenwichtig kind. Prijs goed gedrag tegenover andere kinderen. Zorg ervoor dat je ruim tijd en aandacht aan je kind geeft. Gebruik stevige maar eerlijke straf; strenge straffen maken het probleem alleen maar erger, denk eerder aan het intrekken van voorrechten. Probeer het probleem op te lossen door er over te praten en niet door macht te gebruiken en laat je kind verschillende manieren zien om het probleem op te lossen. Kijk naar jezelf! Ben je zelf bezig pesten te stimuleren zonder dat je dat bedoelt, bijvoorbeeld door: je kind niet serieus te nemen of het niet te geloven. te zeggen geen onzin te vertellen of het zelf maar uit te zoeken. het slachtoffer de schuld te geven. mee te doen met uitschelden, voor de lol. sarcasme te gebruiken om je kinderen in de hand te houden. oneerlijke en wrange straffen te gebruiken. te spreken over het probleem van je kind waar anderen bij zijn. je kind de schuld te geven van alles. Wat kunnen wij allen tegen pesten doen? Pesten serieus nemen en het nergens laten gebeuren. De feiten achterhalen als er over pesten wordt gesproken. Kinderen stimuleren erover te praten en hun rugdekking geven. Elk kind dat wordt gepest helpen. Kinderen die pesten helpen hun gedrag te veranderen. Nationaal Onderwijs Protocol tegen Pesten Wanneer je pesten ontkent dan keur je het goed! In 1994 bracht de Vereniging voor Openbaar Onderwijs samen met andere organisaties het Nationaal Onderwijs Protocol tegen Pesten uit. Dit protocol is verzonden naar alle scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Op dat moment startte de landelijke campagne tegen pesten op school. Het protocol bevat een aantal afspraken tussen de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad (in het voortgezet onderwijs), de schoolleiding, het team en het schoolbestuur, kortom tussen alle betrokkenen op school om pesten tegen te gaan en gericht een beleid te ontwikkelen. Het protocol is opgenomen in een brochure waarin een systematische aanpak van het pesten wordt beschreven. Het protocol wordt aanbevolen door de voorzitters van de personeelsvakorganisaties en van de besturenorganisaties. Naar aanleiding van deze campagne zijn zeer veel scholen aan de slag gegaan. Als afronding van overleg tussen de betrokkenen en tegelijk ook als start van de activiteiten is het protocol ondertekend. De Stichting Ideële Reklame (SIRE) ondersteunt de campagne met televisiespots en advertenties onder de slogan 'Game Over - pesten is geen spelletje'. De PestTest In 1997 bracht de Vereniging voor Openbaar Onderwijs samen met andere organisaties de PestTest uit. De PestTest is een uniek computerprogramma dat in de klas kan worden gebruikt om te meten of en hoeveel er gepest wordt. De test is gemaakt voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool en klas 1, 2, en 3 in het voortgezet onderwijs. De

7 leerlingen vullen anoniem een aantal vragen op de computer in. De vragen gaan over of een kind zelf pest, wordt gepest, waar wordt gepest en of er in de klas over wordt gesproken. Met een simpele druk op de knop wordt een totaal overzicht weergegeven. Desgewenst kan een schooltotaal worden opgevraagd. Ouders kunnen een schriftelijke vragenlijst invullen, waarna de antwoorden in de computer worden ingevoerd. Het computerprogramma maakt het voor de leerkracht of mentor mogelijk snel een overzicht te krijgen over de mate waarin, waar en hoe er wordt gepest, zodat gericht activiteiten kunnen worden ondernomen. Door de PestTest enkele malen per jaar af te nemen kan worden nagegaan of de ondernomen activiteiten ook resultaat hebben. Cassette Ouderparticipatie, deel 7 Bestelcode: 807 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro , ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 807, verzendadres en uw lidmaatschapsnummer. Als u minder dan drie exemplaren (willekeurige titels) uit de Cassette Ouderparticipatie bestelt, dient u 1,50 extra over te maken voor administratiekosten. Bij drie of meer exemplaren vervallen de administratiekosten.

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3 62 HOOFDSTUK 3 Hoe kinderen omgaan met diversiteit Op dinsdag gaat Brenda graag naar de bso. Dan is ze samen met haar beste vriendin. Maar op donderdag gaat ze liever niet. Dan zijn er alleen van die tutmeiden,

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN Geachte ouder(s), Waarom zou u zich verdiepen in pesten op school? Uw kind wordt immers niet gepest, heeft dus geen probleem in de klas, en daarom hebt u toch ook geen probleem? Dan hoop ik u duidelijk

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Wie of wat kan je helpen

Wie of wat kan je helpen Wie of wat kan je helpen na mishandeling of seksueel misbruik? Een brochure voor jongeren 1 Inhoudstafel Wat is kindermishandeling?... 6 Een volwassene doet een kind pijn (= lichamelijke mishandeling)

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN 1. Inleiding Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg in het kinderdagverblijf, daarna op de school,

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Slachtofferhulp is een aanbod van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 2 Slachtoffer van een schokkende gebeurtenis? Je

Nadere informatie