Bernadette Dierckx de Casterlé Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bernadette Dierckx de Casterlé Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap"

Transcriptie

1 Bernadette Dierckx de Casterlé Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap

2

3 Verpleegkundige betrokkenheid in euthanasie Begrijpen via exploratie van verpleegkundige ervaringen

4 Man, neutraal zh, pro euthanasie, 10 jaar ervaring oncologie, betrokken in 8 euthansie cases Vpk betrokkenheid in euthanasie

5 Man, neutraal zh, pro euthanasie, 10 jaar ervaring in oncologie, betrokken in 8 euthansie cases Vpk betrokkenheid in euthanasie Focus op respect voor vraag patient Absolute zekerheid omtrent vraag Verzekeren dat alle procedures gevolgd Protocol als checklist

6 Vpk betrokkenheid in euthanasie Vrouw, neutraal zh, pro euthanasie, 5 jaar ervaring geriatrie, 3 euthanasie cases,

7 Er toe komen de vraag van de patient echt te begrijpen Wat is de juiste attitude om de patient doorheen dit proces te leiden en ondersteunen? Respect voor de patient als persoon Ontwikkelen van persoonlijke relatie met patient & familie Vpk betrokkenheid in euthanasie Vrouw, neutraal zh, pro euthanasie, 5 yaar ervaring geriatrie, 3 euthanasie cases,

8 Man, katholiek zh, contra euthanasie, 5 jaar ervaring PST, 12 euthanasie cases, Vpk betrokkenheid in euthanasie

9 Vpk betrokkenheid in euthanasie Man, katholiek zh, contra euthanasie, 5 jaar ervaring PST, 12 euthanasie cases, Intens, moeilijk en zwaar Patiënt helpen sereen te sterven Succesvol wanneer allen vrede kunnen sluiten met de situatie

10 Vrouw, neutraal zh, pro euthanasie, 3 jaar ervaring oncologie, 2 euthanasie cases, Vpk betrokkenheid in euthanasie

11 Op de allereerste plaats: een goede praktische organisatie van het zorgproces Wat moeten we doen om dit proces succesvol te maken? Vrouw, neutraal zh, pro euthanasie, 3 jaar ervaring oncologie, 2 euthanasie cases, Vpk betrokkenheid in euthanasie

12 Enzovoort Vpk betrokkenheid in euthanasie

13 Hoe deze massa analyseren & interpreteren? Hoe deze diverse data integreren en tegelijkertijd de integriteit van elke verhaal behouden? Hoe onderliggende betekenissen ontdekken en reconstrueren in een conceptueel verhaal? Uitdaging van kwalitatieve dataanalyse

14 Gebrek aan concrete richtlijnen Theorie vs praktijk Nutteloosheid van gedetailleerde voorschriften

15 Nood aan ondersteuning in de ontwikkeling van intellectual craftmanship (Sandelowski, 1995) o o o Making meaning beyond the facts gebeurt niet vanzelf ( aha -erlebenis) Vereist expertise in denken, zich inbeelden, creëren, connecteren, concipiëren, conceptualiseren, Nood aan technieken/methoden die onderzoekers in dit intellectueel proces te ondersteunen

16 Intellectueel proces kan ondersteunen zonder rigide en gedetailleerde instructies op te leggen De onderzoekers kan helpen de betekenis van data op een consistente en wetenschappelijke wijze te begrijpen En tegelijkertijd het gebruik van intuïtie, inbeelding en creativiteit kan stimuleren

17 Qualitative Analysis Guide of Leuven

18 Uitvoerig en systematisch, maar niet rigied; maximale ruimte voor intuïtie en creativiteit Interactief teamproces Voortdurende dialoog met data met constante voor-achterwaartse golf Duidelijk onderscheid tussen voorbereiding van codeerwerk en eigenlijke codeerwerk

19 2 delen: 1. Grondige voorbereiding op eigenlijke codeerwerk 2. Uitvoering eigenlijke codeerwerk mbv software Elk deel bestaat uit 5 fasen Artificeel samengevat als afzonderlijke, lineaire fasen In realiteit: cyclische processen van dieper en dieper graven, met constante beweging tussen de verschillende fasen

20 Voorbereiding van codeerwerk Enkel papier en stylo Met de expliciete bedoeling het analyseproces te vertragen first look at your data in order to see what you should look for in your data (Sandelowski, 1995) Resulteert in een bruikbaar en zinvol codeerframe Omvat 5 fasen

21 Korte beschrijving van verloop, persoonlijke indrukken, karakteristieken interviewer en context Zorgvuldige lezing van interviews Zoveel als nodig om essentiële kenmerken te begrijpen Waar gaat dit interview over? Essentie van het verhaal? Wat vertelt de participant mij dat relevant is voor de onderzoeksvraag? Onderstrepen van sleutelzinnen/passages;noteren in de marge van woorden, gedachten of reflecties Door alle teamleden Tentatief holistisch begrip Elementaire vorm van analyse

22 Voorbeeld van resultaat van proces van (her)lezen

23 Doel: Articuleren van essentie van interview (breed begrip) in antwoord op de onderzoeksvraag o o o o Essentiele karakteristieken van het verhaal die kunnen bijdragen tot beter inzicht in onderzoeksfenomeen? Wat wordt er verteld dat een antwoord geeft op mijn onderzoeksvraag? Beschrijving op een narratieve wijze Gebruikmakend van het specifieke verhaal Beschrijving dicht bij de data Start na een aantal interviews, eerst met meest rijke interview Bespreking van narratieve verslagen in team A narratieve samenvatting van kernlijnen (max. 1 pagina)

24 Narratieve samenvatting

25 Overgang van concreet niveau van ervaring naar conceptueel niveau van het verhaal Concrete ervaringen vervangen door concepten Onderzoeker neemt afstand van de particulariteit van het interview en narratief verslag Filtert de meest belangrijke data en clustert deze in concepten: welke concepten kan ik gebruiken om de essentie van het interview te vatten? Concepten (centrale ideeën) Schematisch weergegeven Sleutelconcepten belichten Verder te ontwikkelen en verfijnen Resultaat: A4-Fiche met kernconcepten

26 Overgang van concreet niveau van ervaring naar conceptueel niveau van het verhaal Cruciale voorbereiding voor de analyse Faciliteert transitie van ruwe data tot beheersbare concepten Belangrijk analytisch instrument in het behoud van integriteit van elk verhaal Helpt voeling houden met de data als geheel Communicatie-instrument

27 Abstracte samenvatting

28 Testen van de juistheid/geschiktheid van de conceptuele fiche in dialoog met de data 1. Geeft de inhoud de meest belangrijke concepten weer? Zijn er andere belangrijke concepten die de onderzoeker over het hoofd gezien heeft? 2. Kunnen de interview data gelinked worden aan deze concepten? Aanpassing, aanvulling of verfijning van de fiches (in samenspraak met het team) Voor het eerst forward-backward movement Verbinding concepten met interview Optimalisatie van de fiches

29 Forward-backward dynamiek tussen within-case en across-case analyse Vergelijking met fiches en data van andere interviews Checken van aanwezigheid van nieuwe thema s/concepten in vroegere cases Optimalisatie van conceptuele fiches Identificatie van de gemeenschappelijke thema s & concepten (in overkoepelende conceptuele fiche) Zorgvuldige rapportering van nieuwe inzichten (evidentie voor ontwikkeling van idees en beslissingen) Toegenomen conceptueel begrip van data als geheel

30 Codeerproces ahv software programma Grondig voorbereid door de voorgaande stappen (conceptuele inzichten) Lijst van contextueel en analytisch zinvolle concepten als codeerlijst Conceptanalyse mbv kwalitatieve software Resulteert in empirisch ondersteunde beschrijving van de resultaten Omvat 5 fasen Partiele overlap en interactie met deel 1!!

31 Ontwikkeld op basis van de conceptuele fiches Zonder hiërarchische orde Besproken en geëvalueerd in team Overlap/onduidelijkheid besproken in team Concepten nog steeds niet ingevuld met concrete interview data Nog niet empirisch te beschrijven en verklaren Lijst van preliminaire codes

32 Voorbeeld van preliminaire lijst van codes

33 Start van het feitelijke codeerproces Herlezen van de interviews Linken van elke significante passage aan codes Kritisch gebruik en aanpassing van concepten/codes o o o Hulpvol om significante passages te identificeren en classeren? Missende concepten? Onderzoek van de kwaliteit van de concepten o Voldoende gedefinieerd en afgebakend ( te concrete of all-embracing concepten)? Optimalisatie of codeerlijst

34 Voorbeeld Tree Nodes (NVivo)

35 Across-case analyse van concepten Studie van alle fragmenten verbonden aan concept (in nauwe samenwerking met onderzoeksteam) Gelijkaardige citaten? Sluit elk citaat aan bij het concept? Gemeenschappelijke boodschap of meer dan 1 boodschap? Behoud van concept? Opsplitsen in 2 of meer concepten? Of congregatie van meerdere concepten in één? Begrijpen en beschrijven van concepten Specifieke betekenis, dimensies en karakteristieken van concepten in eigen woorden Lijst van concepten & hun betekenis, dimensies en karakteristieken grounded in the empirical data

36 Perspectief op zorg Bepalend voor de manier waarop de zorg betrokken is in het zorgproces voor patiënten met een vraag naar euthanasie Visie van de persoon op het proces, manier om naar de zorg te kijken (bril waardoor hij/zij kijkt) Het perspectief dat overweegt bepaalt wat belangrijk is voor de verpleegkundige in het verlenen van zorg Mag niet begrepen worden als mutueel exclusief (procedureel of existentieel), maar eerder als een min-of-meer perspectief (kwestie van welk perspectief domineert) Vermoedelijk medeafhankelijk van functie van de vpke (bedside, senior) Twee dimensies: procedureel of existentieel Voorbeeld concept beschrijving

37 Procedureel perspectief Betrokkenheid= taakgericht, praktisch, organisatorisch, beperkt tot professionele taken (persoonlijke visies en gevoelens worden expliciet verborgen) Vpken organiseren en sturen het zorgproces Focus op het respect voor de vraag van de patiënt naar euthanasie Vpke wil volledige zekerheid in termen van duidelijkheid, op organisatorisch vlak en in checklist taal (dat de vraag dat is wat de patient echt wenst, dat alle procedurele stappen uitgevoerd werden en dat niets over het hoofd gezien werd) Focus op het doen van taken en het ondernemen (wat moet ik doen?) om ervoor te zorgen dat de wens van de patiënt gerespecteerd wordt Voorbeeld concept beschrijving (dimensie)

38 Existentieel perspectief Betrokkenheid= gefocust op dialoog, communicatief, professionele betrokkenheid niet afgezonderd van persoonlijke, menselijke en emotionele betrokkenheid (toont eigen emoties) Verpleegkunden gidsen, ondersteunen, helpen, staan bij, adviseren Focus op respect voor de patiënt als persoon (in de brede betekenis van het woord) Het gaat over het begrijpen van, eerder dan over zekerheid; vpken trachten de vraag van de patiënt te begrijpen door samen met hem op weg te gaan Focus op zijn en op attitude ; welke attitude moet ik aannemen? Hoe moet ik zijn? Het gaat om interpersoonlijke relaties, pogen elkaar te leren kennen Voorbeeld concept beschrijving (dimensie)

39 Integratie van alle concepten in betekenisvol conceptueel framework Codes/concepten verbinden in een zinvolle structuur In antwoord op de onderzoeksvraag Geïnspireerd door de conceptuele fiches van alle interviews Verificatie van framework in het licht van alle interviews and interview fiches Laat het framework ons toe om alle individuele verhalen te beschrijven en uit te leggen? Beschrijving van de essentiële structure

40 Codes verbinden tot een structuur core category (bv. zorgproces) Subcategory (bv.pre-fase) Subcategory (bv. confrontatiefase) Subcategory (bv. uitvoeringsfase) Category (bv. aandachtig zijn) voor signalen, aanvoelen) Category (bv. Functiegebonden) Category (bv. Luisteren) Category (bv. Erbij gaan zitten) Category (er zijn, nabij zijn, steun bieden Category (bv. Mee-leven) Resultaat: Gestructureerd conceptueel kader

41

42 Reconstructie van het verhaal van de respondenten op een conceptueel, theoretisch niveau ( grounded in the data ) Gebaseerd op het conceptueel framework (fase 9) en de analyse van de concepten (fase 8) Start met de kernbevindingen Vervolgens systematische en zorgvuldige beschrijving en uitleg van alle concepten en hun onderlinge verbindingen Significante citaten toegevoegd waar relevant om de essentie van concepten en hun relaties volledig te vatten Gestructureerd vertellen

43 Continue toetsing, bespreking en verdere ontwikkeling van theoretische inzichten mbv de methode van constante vergelijking Herlezen van de interviews voor laatste evaluatie van de volledigheid en juistheid van de verhaallijn Richtinggevende vragen Past de theorie bij alle interviews? Mankerende concepten? Negatieve cases? Indien ja, discrepanties te verklaren? Via onderzoeker, onderzoeksgroep & peer debriefing Systematische en zorgvuldige beschrijving van bevindingen in antwoord op onderzoeksvraag

44 Slotbeschouwing

45 Sterktes liggen in de onderliggende principes: Case georiënteerde benadering Forward-backward dynamiek mbv de methode van constante vergelijking Combinatie of analytische benaderingen Gebruik van data-generated sensitizing concepts Focus op peopleware eerder dan software Interdisciplinaire team benadering (Ayres et al, 2003; Charmaz, 2000; Hunter et al, 2002; Sandelowski, 1995,1996; Savages, 2000; Wolcott, 1994; )

46 Gekarakteriseerd door continu balanceren tussen within-case en cross-case analyse Begrijpen van the particular in the all-together Contextually grounded bevindingen

47 Via methode van constante vergelijking Iteratief proces van analyse in dialoog met de data waardoor de onderzoeker dieper en dieper kan graven in het onderzoeksfenomeen Continu verifiëren van ideeën, thema s, hypotheses & concepten in het licht van de beschikbare en nieuwe data > loutere beschrijving Genuanceerd begrip van betekenis (in context) Gebruik van volledig potentieel van data

48 1. Meer creatieve en holistische benadering (intuïtie, inbeelding & creativiteit) o Begrijpen van the particular in the all-together o Niet systematisch gezocht naar empirische ondersteuning 2. Traditionele, meer gedisciplineerde benadering Thematische analyse, voortbouwend op de bevindingen van de eerste benadering Systematisch en consistent toegepast op alle data Expliciet gezocht naar empirische ondersteuning Meer genuanceerd en verfijnd begrip

49 Soort van compromis tussen een strict inductief en theorie-gestuurd codeersysteem Zorgvuldig en uitvoerige voorbereiding van codeerproces (ipv line-by-line coding ) Uitnodiging om eerst naar de data te kijken om te zien en te voelen waarnaar moet gekeken worden Resultaat: analytisch en contextueel betekenisvolle concepten/codes (gegenereerd uit de data) zinvolle wegwijzers bij het exploreren, organiseren en begrijpen van de ervaringen van respondenten

50 Focus op uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding van codeerwerk Combinatie van analytische benaderingen Data geëxploreerd vanuit verschillende perspectieven Vaardigheden gestimuleerd in het denken, inbeelden, concipiëren, conceptualiseren, connecteren en creëren Voorkomt het te snel en te sterk terugvallen op kwalitatieve software

51 Proces van analyse = team activiteit (van in het begin!) Verhoogt de kans om: De essentie van elk interview te vatten Misinterpretaties te corrigeren Belang van interdisciplinaire samenstelling van team Rijke, goed doordachte en creatieve inzichten in het onderzoeksfenomeen

52 Quagol Kan het analyseproces van kwalitatieve data faciliteren Kan geen kwaliteit van analyse garanderen Guiding tool Meest belangrijke: skills van de onderzoeker en gezamelijke kwaliteit van onderzoeksteam Cruciaal belang van constant balanceren tussen de fasen doorheen onderzoeksproces

6 Kwalitatief onderzoek

6 Kwalitatief onderzoek 6 Kwalitatief onderzoek T. Plochg M.C.B. van Zwieten 6.1 Inleiding Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de laatste jaren steeds meer toegepast in het gezondheidszorgonderzoek (gzo). Dit blijkt onder

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Meer zelfregie in de zorg thuis?

Meer zelfregie in de zorg thuis? Meer zelfregie in de zorg thuis? Een zorgethische visie op de afhankelijkheid in de zorgbetrekking en zelfredzaamheid voor zorgvragers in de thuiszorg en hoe zij meer regie in hun eigen leven ervaren.

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap E. Verbiest 1 Dit artikel is verschenen in School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. In het eerste decennium van deze eeuw is

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS MEI 2011 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Communicatiewetenschap / Corporate Communicatie Masterthesis

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal!

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Offerte in het kader van Viona-oproep O&O-opdracht 24/03/2015 De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Inschrijver: Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU

Nadere informatie

Refining the new oil Turning data into value

Refining the new oil Turning data into value Refining the new oil Turning data into value Een aanpak voor meer waarde uit data WHITEPAPER 04 Refining the new oil Turning data into value Anderson MacGyver Inhoud Voorwoord 3 Introductie en onze definitie

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

De werkalliantie in het gedwongen kader

De werkalliantie in het gedwongen kader De werkalliantie in het gedwongen kader Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop reclasseringswerkers een werkalliantie aangaan met cliënten. Auteurs: Clementine Degener Annelies

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Leer theoretische stromingen

Leer theoretische stromingen Leer theoretische stromingen Inhoudsopgave 1.0 Behaviorisme... 2 1.1 Ivan Pavlov... 2 1.2 John Watson... 2 1.3 Burrhus Skinner... 2 2.0 Cognitivisme... 4 2.1 Lev Vygotsky... 4 2.2 Jean Piaget... 4 2.3

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

Wij zijn beter dan ik

Wij zijn beter dan ik Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma mhammink@tiscali.nl

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie