Onderzoek in dienst van de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek in dienst van de zorg"

Transcriptie

1 Surf Academy 12 September 2012 Onderzoek in dienst van de zorg Erik Flikkenschild landelijk ICT coördinator en regievoering Improving health by sharing science

2 Doel van deze presentatie: Wat beweegt Parelsnoer? Pseudonimisatie Trusted Third Party 13/09/2012 Improving health by sharing science

3 Missie en strategie Missie: Verbeteren van onderzoek, kennis en zorg op 9 specifieke therapeutische gebieden met een focus op personalized medicine Strategie: Bouwen klinische data-, beeld- en biobanken met alle 8 UMC s Creëren de facto standaard voor verzamelen van data-, beeld- en biomaterialen Creëren faciliteiten voor verzamelen van data-, beelden biomaterialen die ook door andere partijen te gebruiken zijn

4 Strategische koers PSI PSI als project ontwikkeling centrale en lokale infrastructuur opbouw parelverzamelingen PSI als UMC organisatie implementatie centrale en lokale infrastructuur binnen de UMC's coördinatie UMCgebonden data- en biobanken PSI werkwijzen de UMC standaard PSI als onderdeel nationale hub samenwerking met BBMRI-NL coördinatie Nederlandse klinische data- en biobanken PSI werkwijzen nationale standaard

5 Waarom Parelsnoer? Stimuleren samenwerking UMC s hebben sterke positie, samenwerking maakt dit krachtiger Bevordering afstemming tussen de top van de medisch specialisten Versterking wetenschappelijke positie Nederland op het gebied van life-sciences Beoogde uitkomsten Grote uniforme cohorten tbv personalized medicine Gemeenschappelijke geharmoniseerde infrastructuur Versterking economische positie biotechnologische en farmaceutische industrie in Nederland

6 De Parels 1. Leukemie, myeloom, lymfoom 2. Erfelijke darmkanker 3. Beroerte (bloedig/onbloedig) 4. Diabetes (type 2) 5. Congenitale hartafwijkingen (Concor) 6. Neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer) 7. Inflammatoire darmziekte (Crohn, UC) 8. Reumatoïde artritis - osteoartrose 9. Nierfalen 10. Endocriene tumoren 11. Ischemische hartziekten 12. Urogenitale tumoren 13. Pancreas

7 Referentiekader PSI Versie 0.6 Definitie Inclusie Opslag Uitgifte Onderzoek Parel definiëren Patiënt bezoek Aanleveren aan CI Toetsen onderzoeksvraag Vastleggen resultaten 1. Checklist en draaiboek nieuwe parel (min dataset) 2. Pareldocument 3. Parelreglement (toets METC - Kaderreglement) Parel modelleren 4.Referentie model (PRIM) 5. Klinische bouwstenen 6.PIM 7. Wijzigingscommissie PIM 8.Businesscase per parel; 9. Procedure parel X (64 x) Toestemming patiënt 10. Goedkeuring METC 11. SOP Informed Consent (in SOP datacollectie ) Klinische registratie 11. SOP datacollectie 12. SOP datavalidatie Afnemen materiaal 13. Biobank document 14. Locale SOP / UMC afgeleid van Biob ankdoc Vastleggen beelden 16. SOP datahandling 17. PvE Instellingen Opslaan in CI 18. PvE Centrale Infrastructuur Transport & opslag biomaterialen 13. Biobank document 14. Locale SOP / UMC afgeleid van Biob ankdoc Validatie & opslag beelden 15. SOP MRI (beeld) 19. PvE IAC 3. Parelreglement Vastleggen overeenkomst 20. Valorisatie afspraken 21. PSI Gebruiks- en samenwerkingscontracten Opdracht tot Uitgifte 22. Formulier Opdracht tot Uitgifte (in SOP Uitgifte) Uitgifte van data 22. SOP Uitgifte (deel data) Uitgifte van biomaterialen 22. SOP Uitgifte (deel biomaterialen ) 23. Logbestand met alle aanvragen, uitgifte en resultaten / publicaties Terug naar de patiënt 24. Toevalsbevindingen (SOP 24. Depseudonimisatie Verrijking dataset 24. Uitbreiding database 24. Uitbreiding PIM Verplicht kader Vrijblijvend handvat 15. SOP MRI (beeld) Uitgifte van beelden 22. SOP Uitgifte (deel beeld) Overkoepelend kader voor het hele PSI proces 25. Kaderreglement 26. Architectuur CI 27. Communicatiebeleidsplan 28. Informatiebeveiligingsbeleidsplan 29. Biobankcertificeringsbeleid 30 Integraal toetsingsbeleid

8 Cohorten GROTERE COHORTEN Infrastructuur Centraal Centrale infrastructuur Centrale database Catalogus Pseudonimisatiedienst (TTP) Centrale beeldopslag Lokaal Lokale infrastructuur ICT voor klinische registratie ICT voor biobank Verbinding met centrale infra Apparatuur voor opslag en verwerking lichaamsmateriaal Harmonisatie / Afspraken Referentiekader Opslag en verwerking lich.materiaal Datadefinities (informatiemodel) Juridisch, ethisch (kaderreglement) Privacy Patiënten participatie Valorisatie Logistiek / uitgifte Integrale kwaliteit Parels Definitie van de verzameling Parelreglement Business case Gezamenlijk onderzoek (expertise centrum) 13/09/2012 Improving health by sharing science

9 Applicatietoegang: selectie/querying Laden/opslag Analysedomein Catalogus Geconsolideerde dataset Selectie Pseudonimisatie Extractie catalogusgegevens Technische data-integratie Laden/opslag N datasets Publicatiedomein 1 N Laden/opslag Laden/opslag Pseudonimisatie Pseudonimisatie Translatie Translatie Kwaliteit (data Kwaliteit (data cleaning) cleaning) Extractie Extractie Zorgdomein Lokale opslag Lokale opslag

10 Informatie beveiliging Informatiebeveiligingsbeleid Security Officer Parelsnoer NFU/ SIG IB PDCA kwaliteitszorg

11 Wettelijke kaders en richtlijnen 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 2. Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) 3. Norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN Code goed gebruik lichaamsmaterialen (wet in wording Wzl) Momenteel (inter)nationaal veel discussie over geen bezwaar (opt out) versus expliciete toestemming (opt in) voor restmateriaal en of (genetische) onderzoeksresultaten en toevalsbevindingen al dan niet moeten worden teruggekoppeld aan donoren/proefpersonen.

12 Start Inclusie Beheer Uitgifte Gebruik Geen onnodige persoonsgegevens vragen Indirect identificerende gegevens minimaliseren en markeren Uitleg over gebruik gegevens in patiëntinformatie en informed consent formulier Gestandaardiseerde werkwijze per Parel (SOP) Invoer in beveiligd data capture systeem VUMC (Promise) Valt onder VUMC beveiligingsbeleid NEN7510 Door research verpleegkundige met VUMC arbeidscontract Inbedding in bestaande processen (biobanken, laboratoria) Klinische gegevens worden over beveiligde verbinding naar de Parelsnoer Centrale Infrastructuur gestuurd Nu: gegevens worden door UMC gepseudonimiseerd obv hash-algoritme Straks: pseudonimisatie wordt door onafhankelijke derde (TTP) gedaan met betere algoritmes Beeldmateriaal wordt per post of over beveiligde verbinding naar VUMC IAC gestuurd het beeld is gepseudonimiseerd Biomateriaal blijft lokaal Centrale Infrastructuur (CI) is beveiligd Opslag klinische gegevens niet gekoppeld aan Internet Ondergebracht in beveiligde hosting omgeving Alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers Parelsnoer Geen uitgifte zonder toestemming Parel/METC Aanlevering gegevens aan onderzoeker over beveiligde verbindingen Alle gegevens worden opnieuw gepseudonimiseerd aangeleverd andere pseudocodes dan die bekend zijn in VUMC en in CI De indirect identificeerbare gegevens zijn gemarkeerd en worden alleen met toestemming van de Parel uitgegeven (cf code goed gebruik) Gebruiksvoorwaarden zijn nog niet gedefinieerd Momenteel geen uitgifte buiten domein NFU/UMCs Code goed gebruik van toepassing, w.o. privacy en beveiliging Toevalsbevindingen gaan via pseudocode terug naar behandelend UMC alleen het UMC kan de pseudocode terugvertalen naar BSN/patiëntnummer Bij dit concept zijn betrokken geweest: Alle UMC s SIG-IB (security officers UMC) Centraal ontwerp team AcZie (op afstand) NFU bestuur PSI (op afstand) Concept is geaudit op beveiliging

13 ICT-Stemwijzer 2012: privacy Op woensdag 12 september zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Webwereld spit in de aanloop naar het stemmen door alle ICT-standpunten. Met ditmaal het hete hangijzer privacy. Privacy staat hoger op de politieke agenda dan ooit tevoren, zo lijkt. Iedere politieke partij besteedt er de nodige aandacht aan in zijn verkiezingsprogramma. De partijen lijken het eens wat betreft het belang van privacy voor de persoonlijke levenssfeer van de Nederlander en de impact die schending ervan kan hebben. Toch zijn er flinke verschillen in de gewenste aanpak. Spierballentaal Waar er twee jaar geleden bij de vorige verkiezingen nog een tweespalt was in de afweging tussen privacy en veiligheid, blijkt de balans uitgeslagen naar dat eerste. In veel partijprogramma's staat spierballentaal. Er wordt gepleit voor "waarborgen", "heldere regels" en de "noodzakelijkheid" voor het opslaan van gegevens. Alle partijen zijn doordrongen van het feit dat grof geblunder zoals DigiNotar, het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de reeks Lektober-onthullingen onder geen beding opnieuw mogen voorkomen. Daarom zijn er veel voorstellen voor strenger toezicht, een bredere meldplicht voor datalekken, en een stop op het overbodig vergaren en bewaren van burgergegevens 13/09/2012 Improving health by sharing science

14 UMC infrastructuur i.r.t. PSI Uitgifte

15 Pseudonimisatiedienst

16 Pseudonimisatiedienst 1. BSN registratie 2. Pseudocode (PC1) 3. Aanleveren naar CI 4. Pseudocode koppelbaar (PC2) 5. Uitgifte Pseudocode (PC3) TTP van PC3 naar PC1 UMC van PC1 naar BSN of anonimisatie

17 Pseudonimiseren gegevens 1. Sha-2 / 512 bits algoritme 2. Concatenatie c = P -> BSN en P -> geboortedatum niet meer toereikend, een 3 GHz octocore processor doet dat heden in 38 uur. Conclusie: PvE moet hier op worden aangepast! (b.v. PBKDF-2 / SCRYPT algoritme) 3. Bereken SHA-2 en bewaar (tabel) 4. Vervang BSN hiermee in dataset

18 Pseudonimisatiedienst (TTP) programma van Eisen beschikbaar Tijdelijke oplossing wordt gezocht Nieuwe TTP biobank NL in 2013 Er is elektronisch ingebroken bij Diginotar. Daarbij zijn frauduleuze certificaten aangemaakt en in omloop gekomen. Deze certificaten worden gebruikt om internetverkeer veilig te laten verlopen. Doordat het vertrouwen in de certificaten van Diginator weg is, garanderen webbrowsers niet meer dat deze certificaten garant staan voor een veilige verbinding.

19 About the future Op weg naar meer samenhang in de nationale research Marc Rietveld Morris Swertz Erik Flikkenschild Maurits Ros infrastructuur

20 About the future PSI wants to be: The standard for disease oriented biobanks in the Netherlands Facilitating organisation for researchers Infrastructural facilities Knowledge and expertise Scenarios, best-practices Part of a larger research infrastructure in the Netherlands and within Europe

21 Meer dan PSI alleen Parelsnoer RIVM BBMRI Life Lines Mondriaan

22 Werkgroep Pseudonimisatie PSI/Lifelines, Mondriaan, TraiIT, RIVM Gestart met het opstellen use cases Afgerond met een gezamenlijke subsidie aanvraag: Pseudonimisatie standaard (referentie architectuur) Enkele conclusies:: Link naar de zorg waarbij resultaten uit onderzoek direct toegepast worden bij de behandeling van de patiënt (Evidence based medicine) Het is soms wenselijk om de gegevens te koppelen aan andere onderzoeksgegevens of registraties waarin de persoon voorkomt (b.v. aan doodsoorzaken of PALGA) Pseudonimiseren van onderzoeks gegevens kan op verschillende wijzen plaatsvinden. (random nr/ttp of BSN versleuteling) TTP onderlinge communicatie is wenselijk

23 Een regisseur gevraagd voor de ontwikkeling van een nationale infrastructuur voor biomedisch onderzoek exploitatie light pionier projecten Dashboard projecten Regierol en beleid Pseudonimisatiedienst Online opslag- en rekencapaciteit beschikbaar Datamodelleren DCM ontwikkelen basis en beleid Dashboard projecten Ontsluiten klinische Regierol en beleid Pseudonimisatiedienst bouwstenen dbase Metadata Online opslag- standaarden rekencapaciteit Toegankelijkheid beschikbaar catalogi Datamodelleren EPD kerndossier / DCM in Standaard online dbase data entry Metadata Training opzetten standaarden Toegankelijkheid mobiliteit faciliteren catalogi Standaard data entry Training opzetten en mobiliteit faciliteren leren en delen Dashboard projecten Regierol en beleid Pseudonimisatiedienst Online opslag- en rekencapaciteit beschikbaar Datamodellen / DCM in online dbase Metadata standaarden Toegankelijkheid catalogi Standaard data entry Training en multi inzetbare experts Imaging: validatie en opslag Standaard Informed Consent Dashboard projecten Regierol en beleid Pseudonimisatiedienst Online opslag- en rekencapaciteit beschikbaar Datamodellen / DCM in online dbase Metadata standaarden Standaard data entry Training en multi inzetbare experts Imaging: validatie en opslag Standaard Informed Consent Gekoppelde catalogi, online doorzoekbaar

24 Gewenste eindsituatie Een toekomstvaste infrastructuur bestaat uit: Meer gestandaardiseerde processen met gespecificeerde informatiebehoefte De informatiestructuur en informatiedefinities zijn vastgelegd in een informatiemodel Zorg- en onderzoekswerelden maken gebruik van één informatiemodel Informatie wordt zoveel mogelijk aan de bron geüniformeerd Het informatiemodel is opgebouwd generieke (TOP100) en specialistische bouwstenen Applicaties wisselen gegevens uit die gebaseerd zijn op open standaarden waarbij gebruik gemaakt wordt van KB-datamodellen die ontsloten zijn in een publieke repository Beheer van informatie verloopt gestructureerd en via één distributiekanaal Voor pseudonimisatie wordt gebruik gemaakt van één pseudonimisatiedienst

25

26 Ontwikkeling van een gezamenlijke research infrastructuur Bundeling van krachten, standaardisatie en professionalering van ICT ondersteuning van onderzoek wordt nu noodzakelijk omdat technologische voortgang ook de inhoudelijke vragen van het medische onderzoek in rap tempo voortstuwt ICT ondersteuning van onderzoek om schaalvergroting vraagt (efficiency en kostenbesparing) krachtenbundeling op Europees niveau uitnodigt om de eigen Nederlandse ontwikkeling te laten zien en stelling te nemen nu vaak dezelfde vragen in meerder projecten worden uitgewerkt (doublures) elke instelling (UMC) een eigen verantwoordelijkheid en werkwijze heeft, maar er is zelfs binnen een instelling vaak geen gezamenlijk beeld hiervan is de verdeling van verantwoordelijkheid voor research infrastructuur nu vaak verdeeld is tussen onderzoeksgroep, instelling en samenwerkingsverband (BBMRI, PSI, NICTIZ ) afstemming nodig onderzoekers willen zich echt met onderzoek bezig kunnen houden en daarbij laagdrempelig toegang hebben tot betrouwbare ondersteuning. 26

Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut

Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut Versiebeheer Datum Versie Auteur(s) Aangebrachte wijzigingen 09-10-2014 0.1 Nicole van Scherrenburg Lay-out gewijzigd en documenten Join

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES KNELPUNTEN, AANBEVELINGEN, BEPERKINGEN GEBRUIK VAN PRIVACY-BY-DESIGN 7 april 2014 Status: Definitief Versie:Finaal Lange Kerkdam 27 KvK Haaglanden dossierno.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG CASUS: HET LANDELIJKE ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) door Jacob Moehn, jacob.moehn@logicacmg.com Dit artikel zal enkele beveiligingsaspecten bij elektronische

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Big Data Innovatie in de Zorg

Big Data Innovatie in de Zorg DOORBRAAKPROJECT BIG DATA Big Data Innovatie in de Zorg Verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2014 Auteur Maartje Breeman (info@doorbraakmetbigdata.nl) Een enthousiaste groep van 70 professionals uit de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen Auteur : ing. L.J. van der Goes Studentnummer

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid HANDREIKING CLOUD computing inhoudsopgave Voorwoord 3 achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 5 + samenvatting 9 Cloud computing, wat is het eigenlijk? 15 De voor- en nadelen van Cloud computing

Nadere informatie