Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende Survey Integratie Nieuwe Groepen 2009, welke afkomstig zijn van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 2

3 Versiegeschiedenis Versie SING 2009V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Uitsluitend de combinatie van RINPEROON met RINPERSOONS R of S identificeert een persoon. Het bestand SING 2009V1 volgt zo ongeveer, maar niet helemaal, de volgorde van de vragenlijst (als bijlage 2 is deze vragenlijst beschikbaar). De variabelen die beginnen met de letters OQ, NQ en NOQ zijn detailleringen van de desbetreffende hoofdvraag. Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding...2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden...8 Microdatabestand... 8 Populatieafbakening... 8 Onderzoeksmethode... 8 Weging... 8 Kwaliteit... 8 Gegevens op Statline... 8 Publicaties... 8 Aanverwante informatie bij het CBS beschikaar Bestandsopbouw en toelichting...9 Bestandsopbouw van het microdatabestand... 9 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON Voorkomende waarden van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het microdatabestand: SING 2009V1. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport is een bijlage met frequentellingen beschikbaar. In deze bijlage wordt van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. Van alle voorkomende waarden bij de variabelen is een aparte bijlage toegevoegd: Bijlage 2 Voorkomende waarden bij de variabelen SING 2009V1. Tevens is de vragenlijst als bijlage toegevoegd Bijlage 3 Vragenlijst SING

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Dit microdatabestand bevat data uit de SING (Survey Integratie Nieuwe Groepen)- enquête. Elke vraag is opgenomen in het bestand. Het bestand bevat RINPERSOON en RINPERSOONS als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Populatieafbakening Autochtonen en zes in Nederland woonachtige groepen allochtonen, te weten Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Somaliërs, Chinezen en Polen. Onderzoeksmethode De SING 2009 is als enquête bij een kleine 7000 personen thuis afgenomen door een interviewer. Weging De weegfactor bevat informatie zodat het mogelijk wordt om voor elke groep apart uitspraken te doen over die hele groep. Daarmee kunnen dus de resultaten over bijvoorbeeld de subpopulatie Afghanen in het onderzoek gegeneraliseerd worden naar de subpopulatie van alle Afghanen in Nederland. Kwaliteit De gegevens uit de SING 2009 worden ook gebruikt in de DANS-bestanden (Data Archiving and Networked Services. Gegevens op Statline In november 2012 wordt er op Statline gepubliceerd over dit onderwerp Publicaties Bij het Sociaal Cultureel Planbureau zijn naar aanleiding van de SING 2009 enquête de volgende publicaties verschenen: Vluchtelingengroepen in Nederland Chinese Nederlanders Poolse migranten Aanverwante informatie bij het CBS beschikaar Jaarrapport integratie

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. 1 RINPERSOON Getal 9 0 Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het sofinr/bsn 2 RINPERSOONS Tekst 1 0 Codering van de kwaliteit van de omzetting van sofinr/bsn-aanvrager naar rinpersoon 3 ETNIC Getal 1 0 Vraag 40: Etniciteit. 4 GEBLAND Getal 3 0 Vraag 50: In welk land bent u geboren? 5 GEBLPA Getal 3 0 Vraag 60: In welk land is uw vader geboren? 6 GEBLMA Getal 3 0 Vraag 70: In welk land is uw moeder geboren? 7 GESLACHT Getal 1 0 Vraag 80: Sekse respondent 8 LEEFTIJD Getal 2 0 Vraag 90: Leeftijd respondent 9 BURGST Getal 1 0 Vraag 100: Bent u getrouwd, gescheiden,weduwe\weduwnaar of nooit getrouwd geweest? 10 GEZOMV Getal 2 0 Vraag 110: Hoeveel personen wonen er in uw huis, uzelf meetellen 11 SAMPART Getal 1 0 Vraag 120: Woont u samen met een echtgenoot of partner? 12 POSGEZIN Getal 2 0 Vraag 130: Wat is uw positie in dit huishouden? 13 HHVADER Getal 1 0 Vraag 140.1: huishouden heeft vader 14 HHMOEDER Getal 1 0 Vraag 140.2: huishouden heeft moeder 15 HHBROERS Getal 1 0 Vraag 140.3: huishouden heeft broer(s) 16 HHZUSSEN Getal 1 0 Vraag 140.4: huishouden heeft zus(sen) 9

10 17 HHOVERIG Getal 1 0 Vraag 140.5: huishouden heeft andere gezinsleden 18 LATPART Getal 1 0 Vraag 150: Heeft u een partner? 19 PARTNL Getal 1 0 Vraag 170: Woont uw partner in Nederland of in een ander land? 20 KOMPART Getal 1 0 Vraag 180: Bent u van plan uw partner te laten overkomen naar Nederland? 21 KOMPADU Getal 1 0 Vraag 190: Op welke termijn denkt u dat uw partner bij u in Nederland zal wonen? 22 HUWJAAR Getal 4 0 Vraag 200: In welk jaar bent u getrouwd\gaat u samenwonen met uw huidige partner? 23 HUWJAARC Getal 1 0 In welk jaar bent u getrouwd/gaan samenwonen (jaartal)? 24 LFTPART Getal 2 0 Vraag 210: Hoe oud is uw partner 25 GEBLPART Getal 3 0 Vraag 220: In welk land is uw partner geboren? 26 GEBLPAPA Getal 3 0 Vraag 230: In welk land is de vader van uw partner geboren? 27 GEBLPAMA Getal 3 0 Vraag 240: In welk land is de moeder van uw partner geboren? 28 KINDEREN Getal 1 0 Vraag 250: Heeft u kinderen? (ook stief- /adoptie- en/of pleegkinderen) 29 AANTKIND Getal 2 0 Vraag 260: Hoeveel kinderen heeft u? 30 INWKIND Getal 2 0 Vraag 270: Hoeveel van uw kinderen wonen hier in dit huis? 31 KINDNL Getal 1 0 Vraag 280: Waar wonen de kinderen die niet bij u in huis wonen? 32 KOMKIND Getal 1 0 Vraag 290: Bent u van plan uw kind\kinderen te laten overkomen naar Nederland? 33 KOMKIDU Getal 1 0 Vraag 300: Op welke termijn denkt u dat uw kind\kinderen bij u in Nederland wonen? 34 K1GESL Getal 1 0 Vraag 330.1: Is uw <eerste> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 10

11 35 K1LFT Getal 2 0 Vraag 340.1: Hoe oud is <eerste> kind? 36 K1GEBL Getal 3 0 Vraag 350.1: In welk land is uw <eerste> kind geboren? 37 K2GESL Getal 1 0 Vraag 330.2: Is uw <tweede> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 38 K2LFT Getal 2 0 Vraag 340.2: Hoe oud is <tweede> kind? 39 K2GEBL Getal 3 0 Vraag 350.2: In welk land is uw <tweede> kind geboren? 40 K3GESL Getal 3 0 Vraag 330.3: Is uw <derde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 41 K3LFT Getal 2 0 Vraag 340.3: Hoe oud is <derde> kind? 42 K3GEBL Getal 1 0 Vraag 350.3: In welk land is uw <derde> kind geboren? 43 K4GESL Getal 1 0 Vraag 330.4: Is uw <vierde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 44 K4LFT Getal 2 0 Vraag 340.4: Hoe oud is <vierde> kind? 45 K4GEBL Getal 1 0 Vraag 350.4: In welk land is uw <vierde> kind geboren? 46 K5GESL Getal 1 0 Vraag 330.5: Is uw <vijfde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 47 K5LFT Getal 2 0 Vraag 340.5: Hoe oud is <vijfde> kind? 48 K5GEBL Getal 1 0 Vraag 350.5: In welk land is uw <vijfde> kind geboren? 49 K6GESL Getal 1 0 Vraag 330.6: Is uw <zesde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 50 K6LFT Getal 2 0 Vraag 340.6: Hoe oud is <zesde> kind? 51 K6GEBL Getal 1 0 Vraag 350.6: In welk land is uw <zesde> kind geboren? 11

12 52 K7GESL Getal 1 0 Vraag 330.7: Is uw <zevende> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 53 K7LFT Getal 2 0 Vraag 340.7: Hoe oud is <zevende> kind? 54 K7GEBL Getal 1 0 Vraag 350.7: In welk land is uw <zevende> kind geboren? 55 K8GESL Getal 1 0 Vraag 330.8: Is uw <achtste> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 56 K8LFT Getal 2 0 Vraag 340.8: Hoe oud is <achtste> kind? 57 K8GEBL Getal 1 0 Vraag 350.8: In welk land is uw <achtste> kind geboren? 58 K9GESL Getal 1 0 Vraag 330.9: Is uw <negende> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 59 K9LFT Getal 2 0 Vraag 340.9: Hoe oud is <negende> kind? 60 K9GEBL Getal 1 0 Vraag 350.9: In welk land is uw <negende> kind geboren? 61 K10GESL Getal 1 0 Vraag : Is uw <tiende> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 62 K10LFT Getal 2 0 Vraag : Hoe oud is <tiende> kind? 63 K10GEBL Getal 1 0 Vraag : In welk land is uw <tiende> kind geboren? 64 K11GESL Getal 1 0 Vraag : Is uw <elfde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 65 K11LFT Getal 2 0 Vraag : Hoe oud is <elfde> kind? 66 K11GEBL Getal 1 0 Vraag : In welk land is uw <elfde> kind geboren? 67 K12GESL Getal 1 0 Vraag : Is uw <twaalfde> kind dat nog thuis woont een jongen of een meisje? 68 K12LFT Getal 2 0 Vraag : Hoe oud is <twaalfde> kind? 12

13 69 K12GEBL Getal 1 0 Vraag : In welk land is uw <twaalfde> kind geboren? 70 AANTAND Getal 2 0 Vraag 370: Wonen er nog andere personen hier in huis die tot uw huishouden behoren? Zo ja: hoeveel andere personen? 71 AND1POS Getal 2 0 Vraag 390.1: Wat is de eerste persoon van u? 72 AND2POS Getal 2 0 Vraag 390.2: Wat is de tweede persoon van u? 73 AND3POS Getal 2 0 Vraag 390.3: Wat is de derde persoon van u? 74 AND4POS Getal 2 0 Vraag 390.4: Wat is de vierde persoon van u? 75 AND5POS Getal 2 0 Vraag 390.5: Wat is de vijfde persoon van u? 76 AND6POS Getal 2 0 Vraag 390.6: Wat is de zesde persoon van u? 77 AND7POS Getal 2 0 Vraag 390.7: Wat is de zevende persoon van u? 78 AND8POS Getal 2 0 Vraag 390.8: Wat is de achtste persoon van u? 79 JRLVH Getal 4 0 Vraag 410: Wanneer heeft u uw land van herkomst verlaten? In welk jaar was dat? 80 JRLVHC Getal 1 0 In welk jaar heeft u het land van herkomst verlaten (jaartal)? 81 REDMIGR Getal 2 0 Vraag 420: Waarom heeft u uw land van herkomst verlaten? 82 ANDLAND Getal 1 0 Vraag 430: Bent u toen direct naar Nederland gekomen of heeft u een periode van minimaal 3 maanden in een ander land gewoond? 83 MIGRJAAR Getal 4 0 Vraag 440: In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen? 84 MIGRJAAC Getal 1 0 In welk jaar is u in Nederland komen wonen (jaartal)? 85 AZCOPV Getal 1 0 Vraag 450.1: woonde bij aankomst in NL: in een opvangcentrum 13

14 86 ZELFOPV Getal 1 0 Vraag 450.2: woonde bij aankomst in NL: in eigen woonruimte 87 PARTOPV Getal 1 0 Vraag 450.3: woonde bij aankomst in NL: bij partner 88 FAMVROPV Getal 1 0 Vraag 450.4: woonde bij aankomst in NL: bij familie/vrienden 89 ANDOPV Getal 1 0 Vraag 450.5: woonde bij aankomst in NL: anders 90 OPVANG Getal 1 0 Vraag 460: Heeft u ooit in een opvangcentrum gewoond? 91 AANTOPV Getal 1 0 Vraag 470: In hoeveel verschillende opvangcentra heeft u gewoond? 92 AANTOPVC Getal 2 0 In hoeveel opvangcentra heeft u gezeten (aantal)? 93 DUUROPV Getal 3 0 Vraag 480: Hoelang heeft u bij elkaar in een opvangcentrum\opvangcentra gewoond? 94 DUUROPVC Getal 1 0 Hoelang heeft u bij elkaar in opvangcentra gezeten (in maanden)? 95 EERDERNL Getal 1 0 Vraag 490: Heeft u eerder een periode langer dan 3 maanden in Nederland gewoond? 96 AANTXNL Getal 2 0 Vraag 500: Hoe vaak heeft u een periode in Nederland gewoond? 97 NL1DUUR Getal 3 0 Vraag 510.1: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 98 NL1JAAR Getal 4 0 Vraag 520.1: In welk jaar bent u de eerste keer gekomen? 99 NL2DUUR Getal 3 0 Vraag 510.2: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 100 NL2JAAR Getal 4 0 Vraag 520.2: In welk jaar bent u de tweede keer gekomen? 101 NL3DUUR Getal 3 0 Vraag 510.3: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 102 NL3JAAR Getal 4 0 Vraag 520.3: In welk jaar bent u de derde keer gekomen? 14

15 103 NL4DUUR Getal 3 0 Vraag 510.4: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 104 NL4JAAR Getal 4 0 Vraag 520.4: In welk jaar bent u de vierde keer gekomen? 105 NL5DUUR Getal 3 0 Vraag 510.5: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 106 NL5JAAR Getal 4 0 Vraag 520.5: In welk jaar bent u de vijfde keer gekomen? 107 NL6DUUR Getal 3 0 Vraag 510.6: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 108 NL6JAAR Getal 4 0 Vraag 520.6: In welk jaar bent u de zesde keer gekomen? 109 NL7DUUR Getal 3 0 Vraag 510.7: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 110 NL7JAAR Getal 4 0 Vraag 520.7: In welk jaar bent u de zevende keer gekomen? 111 NL8DUUR Getal 3 0 Vraag 510.8: Hoe lang bent u de eerste keer in Nederland geweest (in maanden)? 112 NL8JAAR Getal 4 0 Vraag 520.8: In welk jaar bent u de achtste keer gekomen? 113 NL9DUUR Getal 3 0 Vraag 510.9: Hoe lang bent u de negende keer in Nederland geweest? 114 NL9JAAR Getal 4 0 Vraag 520.9: In welk jaar bent u de negende keer gekomen? 115 NL10DUUR Getal 3 0 Vraag : Hoe lang bent u de tiende keer in Nederland geweest? 116 NL10JAAR Getal 4 0 Vraag : In welk jaar bent u de tiende keer gekomen? 117 ANDWEUR Getal 1 0 Vraag 530: Heeft u in andere Westeuropese landen weleens een periode langer dan 3 maanden gewoond? 118 REDMI_PA Getal 2 0 Vraag 540: Waarom en wat zijn de belangrijkst redenen dat uw partner in Nederland woont? 15

16 119 MIGRVA_P Getal 4 0 Vraag 550: In welk jaar is uw partner voor het eerst in Nederland komen wonen? 120 MIGRVAPC Getal 1 0 In welk jaar is de partner van u in Nederland komen wonen (jaartal)? 121 NATIONAL Getal 1 0 Vraag 560: Welke nationaliteit heeft u? 122 JRNLNAT Getal 4 0 Vraag 570: Sinds wanneer heeft u de Nederlandse nationaliteit? 123 JRNLNATC Getal 1 0 Sinds wanneer heeft u de Nederlandse nationaliteit (jaartal)? 124 NLKIES Getal 2 0 Vraag 580: Waarom heeft u gekozen voor de Nederlandse nationaliteit? 125 WILNLNAT Getal 1 0 Vraag 590: Bent u van plan de Nederlandse nationaliteit aan te nemen? 126 WILNLRED Getal 1 0 Vraag 600: Waarom wilt u de Nederlandse nationaliteit aannemen? 127 WILNLNIE Getal 1 0 Vraag 610: Waarom wilt u de Nederlandse nationaliteit NIET aannemen? 128 VERGUNA Getal 2 0 Vraag 620: Welke papieren heeft u om in Nederland te verblijven? 129 VERGUN2 Getal 1 0 Vraag 630: Heeft u een vergunning voor bepaalde of voor onbepaalde tijd voor het verblijf in Nederland? 130 VERGUN3A Getal 1 0 Vraag 640.1: reden verkrijging verblijfsvergunning: asiel 131 VERGUN3B Getal 1 0 Vraag 640.2: reden verkrijging verblijfsvergunning: voor werk 132 VERGUN3C Getal 1 0 Vraag 640.3: reden verkrijging verblijfsvergunning: voor studie 133 VERGUN3D Getal 1 0 Vraag 640.4: reden verkrijging verblijfsvergunning: voor gezinsvorming of -hereniging 134 VERGUN3E Getal 1 0 Vraag 640.5: reden verkrijging verblijfsvergunning: in het kader van de Pardonregeling 16

17 135 VERGUN3F Getal 1 0 Vraag 640.6: reden verkrijging verblijfsvergunning: medische redenen 136 VERGUN3G Getal 1 0 Vraag 640.7: reden verkrijging verblijfsvergunning: weet niet 137 JRDOC Getal 4 0 Vraag 650: Sinds wanneer heeft u dit document? 138 JRDOCC Getal 1 0 Sinds wanneer heeft u dit document (jaartal)? 139 STATUS1 Getal 1 0 Vraag 660: Is dit uw eerste status\verblijfsvergunning in Nederland, of heeft u hiervoor nog een andere status gehad? 140 JRSTAT1 Getal 4 0 Vraag 670: In welk jaar kreeg u uw eerste verblijfsvergunning\status in Nederland? 141 JRSTAT1C Getal 1 0 In welk jaar kreeg u uw eerste verblijfsvergunning\status in Nederland (jaartal)? 142 DIPLNLWA Getal 1 0 Vraag 720: Heeft u geprobeerd om via een officiële Nederlandse instantie vast te stellen wat u buitenlandse diploma waard is? 143 HOEWADIP Getal 1 0 Vraag 730: Hoe is dit diploma gewaardeerd? 144 ONDJRBL Getal 2 0 Vraag 740: Hoeveel jaar bent u BUITEN NEDERLAND naar school geweest? 145 ONDJRBLC Getal 1 0 Hoeveel jaar bent u BUITEN NEDERLAND naar school geweest (jaartal)? 146 SCHOOLG Getal 1 0 Vraag 750: Doet u nu een opleiding? 147 VOLTOPL Getal 1 0 Vraag 760: onderwijsparticipatie voltijd (zonder hoofdactiviteit) 148 HUIDLJR Getal 1 0 Vraag 780: In welke klas of in welk leerjaar zit u? 149 MAXDIPP Getal 2 0 Vraag 830: Wat is de hoogste opleiding die uw partner heeft afgemaakt? 150 MAXDIPPA Getal 2 0 Vraag 840: Wat is de hoogste opleiding die uw vader heeft afgemaakt? 17

18 151 MAXDIPMA Getal 2 0 Vraag 850: Wat is de hoogste opleiding die uw moeder heeft afgemaakt? 152 INBCURUS Getal 1 0 Vraag 860: Bent u er nu mee bezig of heeft u geen inburgeringsprogramma gevolgd? 153 REDGEINB Getal 1 0 Vraag 870: Waarom heeft u geen inburgeringscursus gevolgd? 154 JRINBST Getal 4 0 Vraag 880: In welk jaar bent u met het inburgeringsprogramma begonnen? 155 TEVRINB Getal 1 0 Vraag 890: Bent u alles bij elkaar genomen tevreden over het inburgeringsprogramma? 156 INBTAAL Getal 1 0 Vraag 900: stelling: Mijn Nederlands is verbeterd door het inburgeringsprogramma. 157 INBWERK Getal 1 0 Vraag 910: stelling: Dankzij het inburgeringsprogramma is het makkelijker om werk te vinden. 158 INBSOC Getal 1 0 Vraag 920: stelling: Dankzij het inburgeringsprogramma heb ik meer mensen leren kennen. 159 INBNL Getal 1 0 Vraag 930: stelling: Het inburgeringsprogramma heeft ervoor gezorgd dat ik nu beter weet hoe het in Nederland allemaal werkt 160 NL Getal 1 0 Vraag 940: stelling: Nederlands leerde ik sneller door het dagelijks leven dan door het inburgeringsprogramma. 161 JRINBEI Getal 4 0 Vraag 950: In welk jaar bent u met het inburgeringsprogramma gestopt? 162 DIPLINBA Getal 1 0 Vraag 960: Heeft u dit inburgeringsprogramma met een verklaring of diploma afgerond? 163 NT2CERT Getal 1 0 Vraag 980: Een onderdeel van het inburgeringsprogramma is een taalcursus. Heeft u het NT2-certificaat behaald? 164 NLCURS Getal 1 0 Vraag 990: Heeft u <buiten het inburgeringsprogramma zelf> nog een cursus Nederlandse taal gevolgd of bent u dat nog van plan? 18

19 165 WERKBL Getal 1 0 Vraag 1010: Heeft u ooit in <land van herkomst> betaald werk gehad? 166 BEROEPBL Getal 1 0 Vraag 1020: Wat voor soort werk heeft u daar voor het laatst gedaan? (open vraag) 167 NUWERK Getal 1 0 Vraag 1030: Heeft u nu betaald werk? Ook 1 uur per week of tijdelijk werk telt mee. 168 ZELFST Getal 1 0 Vraag 1040: Werkt u als werknemer in loondienst? 169 BEROEP Getal 1 0 Vraag 1050: Wat voor soort werk doet u nu? (open vraag) 170 BEDRIJF Getal 1 0 Vraag 1060: Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u nu? 171 ERVBEDR Getal 3 0 Vraag 1070: Hoe lang werkt u daar al? (maanden) 172 URENWRK1 Getal 2 0 Vraag 1080: Hoeveel uur werkt u per week volgens uw arbeidscontract? 173 URENWR1X Getal 1 0 Vraag 1090: Werkt u meer of minder dan 12 uur per week? 174 LEIDING Getal 1 0 Vraag 1100: Geeft u leiding aan andere mensen in de baan die u nu heeft? 175 NLEIDING Getal 3 0 Vraag 1110: Aan hoeveel personen geeft u leiding? 176 ONDERBEN Getal 1 0 Vraag 1120: Past het werk dat u nu doet bij uw opleiding? 177 CURSUSBD Getal 1 0 Vraag 1130: Heeft u bij uw huidige werkgever ooit een opleiding of cursus gevolgd? 178 GELDWERK Getal 1 0 Vraag 1140: uitspraak:ik krijg te weinig betaald voor het werk dat ik doe. 179 VASTWERK Getal 1 0 Vraag 1150: Heeft u nu een vaste baan of een tijdelijke baan? 180 TYPEWERK Getal 1 0 Vraag 1160: Werkt u in deze baan als uitzendkracht, als oproepkracht, als invalkracht? 181 SNELWRK Getal 1 0 Vraag : Hoe vaak moet u erg snel werken? 19

20 182 GEVAAWRK Getal 1 0 Vraag : Hoe vaak moet u gevaarlijk werk doen? 183 LAWAAWRK Getal 1 0 Vraag : Is er op uw werk veel lawaai zodat u veel moeite moet doen om iemand anders te kunnen verstaan? 184 STOFWRK Getal 1 0 Vraag : Hoe vaak heeft u in uw werk te maken met stof, gassen of rook? 185 ZELFFREE Getal 1 0 Vraag 1190: Heeft u een eigen bedrijf, werkt u in het bedrijf van uw partner of ouders, of werkt u als freelancer? 186 BEROEPZ Getal 1 0 Vraag 1200: Wat voor werk doet u nu? (open vraag) 187 BEDRIJFZ Getal 1 0 Vraag 1210: Wat voor soort bedrijf heeft u? (open vraag) 188 NPERS Getal 5 0 Vraag 1220: Hoeveel personeelsleden in loondienst heeft u? 189 TOEKZELF Getal 1 0 Vraag 1230: Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? 190 WINST Getal 1 0 Vraag 1240: Heeft uw bedrijf het afgelopen jaar winst of verlies gemaakt? 191 KLANTEN Getal 1 0 Vraag 1250: Bestaan uw klanten vooral uit autochtone Nederlanders, uit mensen uit eigen bevolkingsgroep of uit personen van andere bevolkingsgroepen? 192 URENWRKZ Getal 2 0 Vraag 1260: Hoeveel uur per week werkt u ongeveer? 193 URENWR2X Getal 1 0 Vraag 1270: Werkt u meer of minder dan 12 uur per week? 194 BETBAAN2 Getal 1 0 Vraag 1290: Heeft u nog een andere betaalde baan? 195 BEROEP2 Getal 1 0 Vraag 1300: Wat voor soort werk doet u in deze baan? (open vraag) 196 URENWRK2 Getal 2 0 Vraag 1310: Hoeveel uur werkt u per week in deze baan volgens uw arbeidscontract? 20

21 197 JRWERKNL Getal 4 0 Vraag 1320: In welk jaar had u voor het eerst werk in nederland? 198 BEROEP1 Getal 1 0 Vraag 1330: Wat voor soort werk deed u bij uw eerste baan <open vraag>? 199 ARBERV Getal 3 0 Vraag 1340: Hoe lang heeft u tot nu toe in totaal in nederland gewerkt (in maanden)? 200 WERKL Getal 1 0 Vraag 1350: Bent u wel eens werkloos geweest? 201 NWERKL Getal 2 0 Vraag 1360: Hoe vaak bent u in nederland werkloos geweest? 202 WERKNL Getal 1 0 Vraag 1380: Heeft u ooit in land van herkomst betaald werk gehad? 203 JRWERK_W Getal 4 0 Vraag 1390: In welk jaar had u voor het eerst werk in Nederland? 204 ARBERV_W Getal 3 0 Vraag 1400: Hoe lang heeft u in totaal in nederland gewerkt (in maanden)? 205 NWRKDUUR Getal 3 0 Vraag 1410: Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst betaald werk had in nederland? 206 BEROEPV Getal 1 0 Vraag 1420: Wat voor soort werk deed u bij uw laatste baan <open vraag>? 207 ONTSLAG Getal 1 0 Vraag 1430: Waarom stopte u met uw laatste baan? 208 HFDACT Getal 1 0 Vraag 1440: Wilt u zeggen welk antwoord het meest bij u past? 209 INGCWI Getal 1 0 Vraag 1450: Bent u nu als werkzoekende ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)? 210 CWIDUUR Getal 3 0 Vraag 1460: Hoe lang bent u al ingeschreven bij het CWI (in maanden)? 211 WILWERK Getal 1 0 Vraag 1470: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben? Ook 1 uur per week telt mee of een korte periode. 21

22 212 WILW12U Getal 1 0 Vraag 1480: Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur per week of meer, al dan niet in een nieuwe werkkring? 213 WILUUR Getal 2 0 Vraag 1490: Hoeveel uur per week zou u in totaal willen werken? 214 WIL12UUR Getal 1 0 Vraag 1500: Zou u 12 uur of meer per week willen werken? 215 BESCHIKB Getal 1 0 Vraag 1510: Wanneer zou u kunnen beginnen? 216 PERBEGIN Getal 1 0 Vraag 1520: Waarom heeft u die periode nodig? 217 ZOEKWERK Getal 1 0 Vraag 1530: Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan werk te komen van 12 uur of meer per week? 218 ZOEK4WK Getal 1 0 Vraag 1540: En de afgelopen 4 weken? 219 NIETZOEK Getal 2 0 Vraag 1560: Waarom wilt u geen betaald werk? Noem de belangrijkste reden. 220 KANSWERK Getal 3 0 Vraag 1580: Denkt u dat u net zo veel kans heeft om een baan te vinden als een autochtone Nederlander met dezelfde opleiding en ervaring? 221 KANSNEE Getal 1 0 Vraag 1590: Waarom denkt u dat? Graag de belangrijkste reden noemen. 222 ZOEKDUUR Getal 3 0 Vraag 1600: Hoe lang zoekt u naar werk (in maanden)? 223 ZKCWI Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via CWI (arbeidsbureau) 224 ZKUITZ Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via uitzendbureaus 225 ZKFAMVR Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via familie\vrienden 226 ZKADVER Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via advertenties 227 ZKZELF Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk door zelf naar bedrijven toe te gaan\te bellen\te schrijven 22

23 228 ZKSCHOOL Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via de school\stage 229 ZKINT Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk via internet 230 ZKREINTB Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk reintegratiebedrijf zoekt werk voor mij 231 ZKANDERS Getal 1 0 Vraag : Zoek naar werk anders 232 PARTWERK Getal 1 0 Vraag 1640: Heeft uw partner nu betaald werk? 233 PARTUREN Getal 1 0 Vraag 1650: Hoeveel uur werkt uw partner per week volgens het arbeidscontract? 234 PARTHFDA Getal 2 0 Vraag 1660: Situatie partner 235 ARBINK1 Getal 2 0 Vraag 1680: Hoeveel is het inkomen uit arbeid dat u iedere maand netto verdient? 236 BIJSTAND Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een bijstandsuitkering (ABW) 237 WWUITK Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een werkloosheidsuitkering (WW)\wachtgeld) 238 WAOUITK Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)\WAZ\WAJong\ 239 AOWUITK Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een pensioen, AOW, vut of prepensioen 240 STUDIEF Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een studiefinanciering 241 ALIMEN Getal 1 0 Vraag : Wilt u aangeven of u de volgende uitkering ontvangt? - een alimentatie 242 UITKINK2 Getal 2 0 Vraag 1710: Wilt u aangeven in welke groep uw inkomen uit 1 of meer uitkeringen per maand ligt? 243 ANDUITK Getal 1 0 Vraag 1720: Heeft u nog een andere uitkering: 23

24 244 UITKINK3 Getal 2 0 Vraag 1730: Wilt u aangeven in welke groep deze uitkering per maand ligt? 245 INKPART2 Getal 2 0 Vraag 1740: Wilt u aangeven in welke groep het netto-inkomen van uw partner per maand ligt? 246 FINSUBJ Getal 1 0 Vraag 1750: Is de laatste 12 maanden de financiële situatie van u/uw huishoudenbeter geworden, gelijk gebleven of slechter geworden 247 RONDKOM2 Getal 1 0 Vraag 1760: Wat vindt u van u/uw huishouden : is dat meer dan genoeg om van te leven, genoeg, te weinig of veel te weinig? 248 LVSTNL Getal 1 0 Vraag 1770: Als u zichzelf vergelijkt met andere mensen in Nederland, heeft u het dan beter, ongeveer even goed of slechter dan andere mensen 249 LVSTLVH Getal 1 0 Vraag 1780: Als u zichzelf vergelijkt met andere huishoudens uit eigen bevolkingsgroep in Nederland, heeft u het dan beter, ongeveer even goed of slechter 250 LVSTLVHR Getal 1 0 Vraag 1790: Als u nu terugdenkt aan toen u nog in u/uw huishouden woonde. Had u het toen beter, ongeveer even goed of slechter ten opzichte van eigen bevolkingsgroep 251 TAALPART Getal 1 0 Vraag 1800: Praat u met uw partner vaak, soms of nooit Nederlands? 252 TAALKIND Getal 1 0 Vraag 1810: Praat u vaak, soms of nooit met uw kinderen Nederlands? 253 TAALOUD Getal 1 0 Vraag 1820: Praat u vaak, soms of nooit met uw ouders Nederlands? 254 TAALGESP Getal 1 0 Vraag 1830: Heeft u, als u een gesprek in het Nederlands heeft, vaak, soms of nooit moeite met de Nederlandse taal? 255 TAALKRAN Getal 1 0 Vraag 1840: Heeft u bij het lezen van kranten, brieven of folders vaak, soms of nooit moeite om de Nederlandse taal te begrijpen? 256 TAALPEN Getal 1 0 Vraag 1850: En heeft u moeite met het schrijven in het Nederlands? 24

25 257 ETNIGESP Getal 1 0 Vraag 1860: Kunt u een gesprek volgen in een taal die in u/uw huishouden wordt gesproken? 258 ETNITAAL Getal 2 0 Vraag 1880: Welke taal is dit? 259 ETNIVERS Getal 1 0 Vraag 1890: Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het verstaan van deze taal? 260 ETNISPRE Getal 1 0 Vraag 1900: Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het spreken van deze taal? 261 ETNILEES Getal 1 0 Vraag 1910: Heeft u vaak, soms of nooit moeite met het lezen van deze taal? 262 ETNIPEN Getal 1 0 Vraag 1920: En met het schrijven van deze taal? 263 ENGFRDUI Getal 1 0 Vraag 1930: Spreekt u ook Engels, Duits of Frans? 264 EFDNL Getal 1 0 Vraag 1940: Spreekt u deze taal beter, even goed of slechter dan Nederlands? 265 WJRSTART Getal 4 0 Vraag 1960: In welk jaar ging u voor het eerst zelfstandig wonen? 266 ZELFDADR Getal 1 0 Vraag 1970: Woont u nog steeds op dat adres? 267 NVERHUIS Getal 2 0 Vraag 1980: Hoe vaak bent u verhuisd sinds dat eerste adres? 268 KOOPWON Getal 1 0 Vraag 1990: Is het huis waarin u woont een huur- of een koopwoning? 269 WONTYPE Getal 1 0 Vraag 2000: Wat voor soort huis is dit? 270 WNKAMER Getal 2 0 Vraag 2010: Hoeveel kamers heeft uw huis? 271 WNPERS Getal 2 0 Vraag 2020: Hoeveel andere personen wonen in dit huis? 272 DEELKAM Getal 1 0 Vraag 2030: Heeft u een kamer voor uzelf of deelt u een kamer met anderen? 273 DEELKEUK Getal 2 0 Vraag 2040: Met hoeveel personen deelt u de keuken? 25

26 274 DEELSANI Getal 2 0 Vraag 2050: Met hoeveel personen deelt u het toilet en de badkamer? 275 HUURHYP Getal 5 0 Vraag 2060: Hoeveel betaalt u per maand aan netto huur (in gehele euro's)? 276 WONTEVR Getal 1 0 Vraag 2070: Hoe tevreden bent u met uw huidige woning? 277 HUISBUI Getal 1 0 Vraag 2080: Heeft u of iemand anders in uw huishouden een huis in land van herkomst? 278 BRTTHUIS Getal 1 0 Vraag : Uitspraak: Ik voel me thuis in deze buurt. 279 BRTPRET Getal 1 0 Vraag : Uitspraak: In deze buurt gaan mensen op een prettige manier met elkaar om 280 BRTTLVH Getal 1 0 Vraag 2110: Uitspraak: Ik woon het liefste in een buurt waar veel mensen uit eigen bevolkingsgroep wonen. 281 GEZONDH Getal 1 0 Vraag 2120: Ik wil het nu met u hebben over uw gezondheid. Hoe goed is over het algemeen uw gezondheid? 282 GEZSF02 Getal 1 0 Vraag 2130: Kunt u door uw gezondheid op dit moment bepaalde bezigheden, zoals stofzuigen, fietsen of het verplaatsen van een tafel minder goed doen? 283 GEZSF03 Getal 1 0 Vraag 2140: Kunt u door uw gezondheid op dit moment minder goed een paar trappen oplopen? 284 GEZSF04 Getal 1 0 Vraag 2150: Heeft u door uw lichamelijke gezondheid de afgelopen 4 weken bij uw dagelijkse bezigheden of werk minder gedaan dan u zou willen? 285 GEZSF05 Getal 1 0 Vraag 2160: Heeft u door uw lichamelijke gezondheid de afgelopen 4 weken niet alle soorten werk of bezigheden kunnen doen? 286 GEZSF06 Getal 1 0 Vraag 2170: Heeft u vanwege een emotioneel probleem de afgelopen 4 weken bij uw dagelijkse bezigheden of werk minder gedaan dan u zou willen? 26

Documentatierapport Survey Integratie Minderheden (SIM) 2006V1

Documentatierapport Survey Integratie Minderheden (SIM) 2006V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Minderheden (SIM) 2006V1 Datum: 31 augustus 2010 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een of

Documentatierapport Personen met een of Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een of meerdere uitkeringen (UITKDUURTAB) Datum: 08 december 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Datum: 21 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS)

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Datum: 3 maart 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene

Documentatierapport Personen met een Algemene Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOWPERSOONBUS) Datum: 1 april 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten,

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB)

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Datum: 18 juni 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hoogste actuele opleiding van scholieren en studenten (STUDERENDENBUS) Datum: 28 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS)

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Datum: 25 februari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik

Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik B7.1 Constructie van de maten voor fysieke en psychische gezondheid SF-12 vragen in SING 09 In gezondheidsonderzoek wordt vaak de zogenaamde

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Part 1 Instructions LFS ad hoc module 2008 Aan: Interviewers Van: Wim Maassen Onderwerp:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Documentatie Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Datum:9 november 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:21 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport mutaties in de

Documentatierapport mutaties in de Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport mutaties in de woningvoorraad (VRLOBJECTWOONMUTTAB) 1999-2011 Datum: 26 september 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie