Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw Specificaties-Veiligheid -Gebruik-Onderhoud Copyright 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Demto B.V. Dit geldt ook voor de evt. bijbehorende tekeningen en schema s. Demto B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Voor informatie betreffende instelling, onderhouds-werkzaamheden of reparaties waarin deze gebruikershandleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier. Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld maar Demto B.V. kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele fouten in deze gebruikershandleiding of voor de gevolgen daarvan. Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 1-

2 Inhoud 1. Inleiding Technische specificaties Veiligheidsvoorschriften Gebruik 4.1 Overzicht machine Overzicht bedieningspaneel Bediening Verplaatsen van het zaagblad Transport Onderhoud CE-Verklaring Electrisch Schema...15 Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 2-

3 1. Inleiding De Demto zaagmachine is ontwikkeld om het zagen van beton eenvoudiger uit te voeren De Demto zaagmachine onderscheidt o.a. door: de uitvoering van het chassis en de zaagarm als gesloten kokerprofiel. Dit geeft t.o.v. andere zaagmachines -die gezette plaat toepassen- een veel stijver constructie wat de stabiliteit van de zaag verhoogt. De aandrijving is uitgevoerd met twee kleinere motoren, in plaats van één groot exemplaar. Hierdoor blijft de breedte van de Demto zaagmachine kleiner dan bij andere fabrikanten. De aandrijving van de zaag is boven de zaagas geplaatst. Hierdoor is de druk op het zaagblad groot, wat een stabiele zaagdiepte en loop garandeert. De bediening van de zaagmachine is aangebracht op een console aan de achterzijde van de machine, hierdoor heeft men -staande op de treeplankalles onder handbereik, en goed zicht op de zaag. Het zaagblad heft en daalt hydraulisch, bedient met een handel aan de rechterzijde van de console. De daalsnelheid is traploos regelbaar met een draaiknop op het bedieningspaneel. Zaagbladen van 800/1000/1200 mm kunnen gemonteerd worden, waarvoor ook de juiste kapmaat leverbaar is. De rijsnelheid wordt door een hydrostatische aandrijfunit traploos geregeld met een handel aan de linkerzijde van de bedieningsconsole. Tevens is voorzien in een vrijloop en blokkering van de aandrijving. De machine is voorzien van een richtpen aan de voorzijde én één aan de achterzijde, zodat bij aanvang van de nieuwe zaagsnede direct exact parallel aan de voorgaande opgesteld kan worden. Het bedieningspaneel is voorzien van een noodstopknop, controleled's voor de drie fasen voedingsspanning, een ster-driehoekschakelaar voor zachte aanloop, en een fase omkeerschakelaar voor de juiste draairichting Voor transport is een hijspunt in het midden van de machine aangebracht. Door de robuuste opbouw en het gebruik van hoog kwalitatieve onderdelen is de zaagmachine berekend op een lange levensduur. Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 3-

4 2. Technische specificaties Merk:...Demto Model...Zaagmachine Type:...DCFS-15 Vermogen:...15kW, 3x380V Gewicht (kaal): kg Zaagbladdiameter...800/1200 mm Toerental zaagblad..1450/1000 rpm V Snaar:...4x SPA1082 Lengte cm Breedte...60 cm Hoogte cm Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 4-

5 3. Veiligheidsvoorschriften LET OP: U dient onder alle voorkomende omstandigheden de landelijke en lokale veiligheidsvoorschriften toe te passen! LET OP: De meeste ongevallen zijn een gevolg van onachtzaamheid, onkunde, routine (gebrek aan concentratie), haast of vermoeidheid: WEES ALTIJD ALERT EN GEBRUIK UW VERSTAND!! Zie veiligheidskennis -zoals technische kennis- als een basisfactor voor goed machinegebruik. Alle in dit deel opgenomen veiligheidsvoorschriften zijn van belang voor het voorkomen van letsel en schade aan machines. Dit zijn basisvoorwaarden voor een veilig machinegebruik LEES DIT ZORGVULDIG DOOR!! Raak vertrouwd met alle systemen en bedieningselementen en hun functies, alvorens ermee te werken! Gedurende het werk is het daarvoor te laat. LET OP: Personen die niet direct met de machine werken moeten op afstand blijven om de kans op ongevallen -drastisch- te verkleinen. Zorg dat u uitgerust bent en niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen aan het werk gaat. Het is verboden zich bij het transport op de machine te bevinden! Controleer of de machine goed verankerd is! Zet altijd direct na de werkzaamheden de motor af! Neem naast de specifieke aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing ook de algemeen geldende voorschriften ten aanzien van veiligheid en ongevallenpreventie in acht! Lees de handleiding nauwkeurig, alvorens er mee te werken! Draag als gebruiker nauwsluitende (veiligheids-) werkkleding! Vermijd loszittende kleding(stukken)! Draag Veiligheidsschoeisel! Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 5-

6 De machine mag slechts door één persoon bediend worden! Schakel de machine altijd uit alvorens deze te verlaten! Zet de motor af en verwijder de voedingskabel. Werk alleen met machines indien de bescherming compleet en intact is en in de functionele staat! Repareer beschadigingen onmiddellijk, voor er weer gewerkt wordt! Bevestig altijd beschermkappen en andere veiligheidsonderdelen na controle, onderhoud en/of reparatie. Verwijder altijd de voedingskabel bij controle, onderhoud of reparatie, zodat nooit onverwacht gestart kan worden! Zorg dat altijd een eerste-hulp-kit en een beschikbaar is. LET OP: Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel en schade aan de machine bij ondeskundig gebruik! Houdt omstanders buiten het bereik van de machine! Zorg dat onder alle omstandigheden de maximale belasting niet overschreden wordt! LET OP: De bediener van de machine moet minimaal een geldig VCA-1 bewijs hebben om basiskennis van veiligheidsomstandigheden te hebben om te werken met deze machines!! Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 6-

7 4. Gebruik 4.1 Overzicht machine: Bedieningspaneel - zie volgende bladzijde 2 Zaagmotoren 3 Handel hydrostatische rijaandrijving 4 Handel zaagblad dalen/heffen 5 Electrische WCD 4P-380V-32A 6 CE Plaatje 7 Verstelbare Handgrepen 8 Beschermkap Zaagasnaaf (links en rechts bruikbaar) 9 In/Uit Vrijloop Rijaandrijving 10 Verstelbare Zichtpen 11 Opklapbare treeplank 12 Bevestigingsas zaagbladkap (Links en rechts)) 13 Verstelbare Zichtpen (links en rechts bruikbaar) Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 7-

8 4.2 Overzicht bedieningspaneel: Fase Omkeerschakelaar 2 Daalsnelheidregelaar Zaagblad 3 Zaagblad Aan/Uit 4 Controlelampje fasespanning (3x) 5 Noodstopknop 6 Niet gebruikt (blindstop) 7 Resetknop Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 8-

9 4.3 Bediening: Zet de zaag aan het begin van de te maken zaagsnede. Moet het zaagblad eerst naar de andere zijde verplaatst worden, zie dan hoofdstuk 4.4. doe dit vóór aansluiten van de spanning. Steek de stekker van de verlengkabel in de WCD aansluiting aan de zaagmachine. De drie controlelampjes moeten dan branden. Brandt één of meerdere lampjes niet, kontroleer dan eerst de zekeringen en/of voedingskabel. Controleer de noodstopschakelaar, deze moet uitgetrokken zijn. Controleer dat de Zaag Aan/Uit schakelaar op -0- staat. Druk de reset knop in. De aandrijving voor het rijwerk draait nu. Zet de vrijloophendel naar links, zodat de aandrijving gekoppeld is. Duw de rijhandel links naast de console voorzichtig naar voren: gaat de zaagmachine achteruit, dan moet de fase omgekeerd worden met de knop linksboven. LET OP: De rijaandrijving mag slechts korte tijd verkeerd om draaien! Controleer daarom altijd direct na het aansluiten op de juiste rijrichting. Dit is ook noodzakelijk voor de juiste draairichting van het zaagblad!! Hef het zaagblad met de handel aan de rechterzijde van de console Controleer de daalsnelheid, stel deze in (of bij) met de naaldregelaar rechtsboven. Plaats één of beide zichtpennen in positie zodat de te maken zaagsnede goed gevolgd kan worden. Sluit evt water aan op de snelkoppeling aan de zaagkap. Ga zelf op de treeplank staan en start de zaag in twee stappen. Wacht enkele seconden tussen het omschakelen van de ster naar driehoek stand om het spanningsnet niet te overbelasten. Laat het draaiend zaagblad langzaam zakken tot de gewenste werkdiepte bereikt is. Rij langzaam vooruit. Pas de rijsnelheid aan aan de werkdiepte en de belasting van de motoren. Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 9-

10 4.4 Verplaatsen zaagblad De zaagmachine is voorzien van een doorlopende zaagas zodat -afhankelijk van de situatie- het zaagblad aan de linker of rechterzijde van de machine gemonteerd kan worden. Ga als volgt te werk: Zorg dat het zaagblad in de A geheven positie staat. Draai de naaldafsluiter helemaal dicht C Trek de stekker van de voedingskabel uit de WCD Verwijder de evt aangesloten waterslang B Draai de schroef van koker A een slag los. De kap ligt vast in de nok B Til de kap uit de nokken en schuif deze uit de koker. Draai koker A zodanig dat nok C over de blokkering valt, en schuif deze van de as. Deze past weer op de asstomp aan de andere kant Verwijder ook de kleine kap over de naaf aan de andere kant. Verwijder aan beide zijden de centrale naafmoer. LET OP: Aan de linkerzijde is de as uitgevoerd met rechtse draad en aan de rechterzijde met linkse schroefdraad. Deze moeren mogen dus niet verwisseld worden!! Verplaats het zaagblad Draai de beide naafmoeren handvast aan. Schuif de koker van de kap weer in de verplaatste steun A Laat de kap over de nok B vallen Zet ook de kleine kap terug! Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 10-

11 4.5 Transport Ga bij beëindiging van de zaagwerkzaamheden als volgt te werk: Til het zaagblad in de hoogste stand Draai de regelnaald op de console dicht. Zet alles stil en verwijder de voedingskabel Als de vrijloop los gezet wordt kan de zaagmachine eenvoudig handmatig verreden worden. LET OP: Gebruik bij het verplaatsen met een kraan alleen het aangebrachte hijspunt (pijl!) Zorg ervoor dat bij transport in een auto of op een aanhanger de zaagmachine goed verankerd is: zet de zaagmachine uit de vrijloop (knop naar links) en zorg voor spanbanden. Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 11-

12 5. Onderhoud De Demto Zaagmachine is vrijwel onderhoudsvrij, let echter op de volgende punten voor een langere levensduur. De aangegeven intervallen zijn een richtlijn bij normaal gebruik, bij meer of minder intensief gebruik moeten deze werkzaamheden vaker of minder vaak uitgevoerd worden! Dagelijks: Kontroleer de zaagmachine -visueel- op beschadigingen en lekkages. Herstel -ook kleine-schades direct, of laat deze repareren. Dit voor uw veiligheid en de levensduur van de machine. Kontroleer hierbij ook de voedingskabel!!! Bij beschadigingen direct afkoppelen en eerst (laten) repareren!! Denk aan uw veiligheid! Wekelijks: Doorsmeren zaagas De Zaagas is voorzien van twee lagerblokken. Enkele slagen met een vetspuit met Standaard (EP2) vet is voldoende Maandelijks: Kontrole V-snaarspanning: De beide motoren zijn op een spanslede gemonteerd die elk apart nagesteld kunnen worden: De V-snaren moeten -met enige krachtiets ingedrukt kunnen worden voor de juiste spanning. Een te hoge spanning geeft overmatige krachten op de lagering van de motor en de zaagas. Een te lage spanning geeft slip en daarmee overmatige slijtage aan de V- snaren. Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 12-

13 B A Maandelijks Kontrole hydrauliek: De hefcilinder wordt voorzien van olie dmv een electrische hydrounit (A). Bijvullen kan met een standaard hydraulische olie. De rijaandrijving is traploos uitgevoerd met een hydraulische variator unit. (B). (VAR-SPE 11.A2/102/01U-V5) Bijvullen moet met ATF DEXTRON 220 Verwijder de onderplaat van de bedieningsconsole. Kontroleer visueel op olielekkages!! evt lekkages verhelpen en olieniveau kontroleren Jaarlijks: Kontrole olieniveau Rijvariator Draai de aangegeven plug (pijl) los. Het olieniveau moet tot de plug gevuld zijn. Tweejaarlijks: Olie verversen Vervang de olie (na ca 2000 uren). Van beide hydro-units Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 13-

14 EG verklaring van overeenstemming VOLGENS BIJLAGE IIA VAN DE MACHINERICHTLIJN WIJ, Demto B.V., Steurgat 3a, NL- VERKLAREN GEHEEL ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT: Merk: Model: Type: DEMTO BETONZAAGMACHINE DCFS-15 WAAROP DEZE VERKLARING BETREKKING HEEFT, IN OVEREENSTEMMING IS MET DE BEPALINGEN VAN DE NAVOLGENDE RICHTLIJN: Machinerichtlijn 98/37/EG EN IN OVEREENSTEMMING IS MET DE NAVOLGENDE NORMEN EN/OF ANDERE NORMATIEVE DOCUMENTEN: NEN-EN NEN-EN NEN-EN 414 NEN-EN 5509 OPGEMAAKT TE : Werkendam, datum: DEMTO B.V. A.K.J.R. Horden Gebruikershandleiding DCFS v4 -blz 14-

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern.

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. HANDLEIDING MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. 2004. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie