Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen"

Transcriptie

1 Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011

2 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal vestigingen 5 Starters 6 Starters 6 Starters per sector en regio 7 Starters per sector 8 Branchetop starters 9 Startersquote 10 Opheffingen 11 Opheffingen 11 Opheffingen per sector en regio 12 Opheffingen per sector 13 Branchetop opheffingen 14 Opheffingsquote 15 Faillissementen 16 Faillissementen per maand 16 2

3 Inleiding De Kamer van Koophandel registreert bedrijven, verenigingen, stichtingen (alle ondernemingen en rechtspersonen) in het Handelsregister. Dagelijks worden er vestigingen in- of uitgeschreven. Het register is daarmee de bron voor standgegevens maar door samenvoeging ervan ontstaat een beeld van bedrijvendynamiek. Jaarlijks gaat het om duizenden mutaties. Dit rapport geeft een overzicht van deze mutaties over meerdere jaren in het aantal vestigingen naar branches, de starters, opheffingen en faillissementen in de regio van Kamer van Koophandel Amsterdam. Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 3

4 Beschrijving Bedrijvendynamiek De bedrijvendynamiek wordt bepaald door nieuwe vestigingen en opheffingen: Vestiging kan gaan om een starter en om een nieuwe nevenvestiging. Opheffing kan gaan om het staken van een bedrijf en in een enkel geval een, via de rechter uitgesproken faillissement. In dit rapport worden bedrijfsverplaatsingen, fusies, overnames etc. niet besproken. Het geeft dus geen volledig beeld van de demografie van het bedrijfsleven. Het gaat niet om complete mutatiebalansen. In dit rapport vindt u het aantal: Vestigingen per 1 januari van 2006 t/m 2011, onderverdeeld in branches. Starters in de jaren 2005 t/m 2010, naar sectoren en deelregio s; naar branches en startersquota. Opheffingen in de jaren 2005 t/m 2010, naar sectoren en deelregio; naar branches en opheffingsquota. Faillissementen per maand vanaf januari Kamer van Koophandel Amsterdam geeft hiermee inzicht in de standgegevens van het Handelsregister en de wijzigingen daarin. Verklaringen voor de wijzigingen ontbreken omdat daarvoor specifieke analyse vereist is. Wel wordt kort ingegaan op markante wijzigingen. Definities Vestigingen (stand): Startende onderneming: Opheffingen: Startersquote: Opheffingsquote: Faillissement: Nieuwe inschrijvers: aantal vestigingen aan het begin van het jaar het beginnen van een nieuwe economische activiteit door een man/vrouw die nog niet een onderneming heeft. de in een jaar ontbonden (neven) vestigingen het aantal starters als percentage van het aantal vestigingen op 1 juli van het jaar het aantal opheffingen als percentage van het aantal vestigingen op 1 juli van het jaar een door de rechter uitgesproken beëindiging van een onderneming in verband met de Nieuwe Handelsregisterwet is een aantal beroepsgroepen verplicht zich te registreren (zie waarschuwing vanwege definitiewijziging bron ) Waarschuwing vanwege definitiewijziging bron Door een wetswijziging zijn de cijfers in de loop der jaren niet zo maar te vergelijken. In het verleden waren de sectoren landbouw en visserij deels ingeschreven en de vrije beroepen helemaal niet. Met de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet (1 juli 2008) moet een aantal nieuwe groepen ondernemers per 1 januari 2010 ingeschreven zijn. Zoals de vrije beroepen en een gedeelte van de land- en tuinbouw. Dit heeft geleid tot veel nieuwe inschrijvingen ofwel een grotere populatie. 4

5 Vestigingen Aantal vestigingen Het totaal aantal vestigingen in regio Amsterdam is in 2010 met 9,4% gestegen: van ( ) naar (per ). Deze aantallen zijn exclusief de sector zakelijk beheer (holding/ pensioen B.V. s). In de branches reparatie/postorders (webwinkels e.d.) is een sterke groei van het aantal inschrijvingen te zien. Dit geldt ook voor fotografen, culturele en recreatieve diensten, overheid en onderwijs, gezondheid/welzijn. Deze toename komt voor een aanmerkelijk deel op conto van de nieuwe inschrijvers. Bedrijvendynamiek regio Amsterdam Aantal vestigingen werkgebied KvK Amsterdam naar sector en branche (1 jan.) en wijziging (%) Sector / branche % 01 landbouw en visserij % 01 landbouw en visserij % 02 industrie % 02 delfstofwinning % 03 voedingsmiddelen % 04 textiel/lederwaren % 05 houtindustrie % 06 bouwmater./glas % 07 papierindustrie % 08 uitgever./drukkerij % 09 chemie/kunststof % 10 basismetaal % 11 metaalproducten % 12 machines % 13 electr. en opti. app % 14 transportmiddelen % 15 overige industrie % 03 bouwnijverheid % 16 burg./utiliteitsbouw % 17 infrastructuur % 18 bouwinstallatie % 19 bouwspecialismen % 04 groothandel % 20 groothandel % 05 detailhandel % 21 detailh. food % 22 detailh. non-food % 23 reparatie/postorders % 24 detailh. auto % 25 markt/straathandel % 06 horeca % 26 hotels/pensions % 27 kampeer/vak.verbl % 28 restaurants/cafetaria % 29 cafés % 07 vervoer % 30 wegtransport % 31 overig vervoer % 32 post en communicatie % 33 diensten tbv vervoer % 08 financien % 34 banken/verzekeringen % 09 adviesdiensten % 35 rechtsk./adm. dienst % 36 econ. diensten % 37 ingenieursbureaus % 38 reclamebureaus % 10 facilit. diensten % 39 automat.diensten % 40 onderz./ontwikkeling % 41 verhuurbedrijven % 42 milieubedrijven % 43 schoonmaakbedrijven % 44 uitzendb./beveilig % 45 fotograf./beurzen % 11 persoonl. diensten % 46 onroerend goed % 47 cultuur/recreatie % 48 wasserij/stomerij % 49 kappers/schoonh % 12 algem. diensten % 50 nutsbedrijven % 51 overheid en onderw % 52 gezondheid/welzijn % 53 maatschapp. org % Eindtotaal* ,4% 5

6 Starters Starters Het aantal starters was met in 2010 fors gestegen t.o.v Ook in die stijging heeft het aantal nieuwe inschrijvers door de nieuwe Handelsregisterwet vermoedelijk een fors aandeel. Meer dan de helft van de starters is afkomstig uit (deelregio) Amsterdam. In de getallen van starters is de categorie zakelijk beheer niet mee geteld. Starters per jaar, KvK regio Starters per regio van KvK Amsterdam Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK-regio

7 Starters per sector en regio Bezien naar groeipercentages in de sectoren en deelregio s valt op: De groei van het aantal starters was boven het KvK-gemiddelde in de deelregio s Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. In deelregio Amsterdam was een sterke toename bij horeca, facilitaire diensten en algemene diensten; In IJmond was een sterke toename in industrie, vervoer, facilitaire diensten en algemene diensten. In Zuid-Kennemerland was een sterke toename in industrie, groothandel, adviesdiensten en persoonlijke diensten. In Amstelland en Meerlanden was een sterke toename in industrie, groothandel, detailhandel, vervoer, adviesdiensten en facilitaire diensten. In de Zaanstreek was een sterke toename in industrie, groothandel, vervoer, facilitaire diensten, persoonlijke diensten en algemene diensten. Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK regio % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 7

8 Starters per sector In het totale werkgebied van KvK Amsterdam was de grootste absolute stijging van het aantal starters in de sectoren van de adviesdiensten, facilitaire diensten, persoonlijke diensten, algemene diensten, detailhandel en de bouw; in percentages van stijging zat de groei vooral in het aantal starters in de industrie en financiën. Markant is dat het aantal starters in de bouwsector in 2009 en 2010 duidelijk lager ligt dan in 2008, een signaal over de malaise in de sector. Starters KvK regio per sector Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten 8

9 Branchetop starters De volgende tabel geeft het aantal starters per branche, met de kanttekeningen: Het grote aantal starters in Cultuur, recreatie hangt samen met de registratie van de nieuwe inschrijvers want daarin zitten veel vrije beroepen als acteurs/actrices en muzikanten. Datzelfde geldt voor economische diensten, gezondheid en welzijn (o.a. artsen), fotografen, rechtskundige/administratieve diensten (advocaten, boekhouders), ingenieurs, overheid en onderwijs. Het gaat in feite niet om nieuwe startende bedrijven, maar om een nieuwe registratie in het Handelsregister van een bestaande activiteit door de wetswijziging. In de toekomst kan worden getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een tijdelijk administratief effect. Het aantal starters in de bouwsector neemt sinds 2007/2008 af, een gevolg van de malaise in de bouw. Het toenemend aantal starters in de branche reparatie/postorders duidt op toenemende activiteiten in internetverkoop. Het aantal starters in markt- en straathandel neemt af, wellicht een indicatie dat dagmarkten het minder goed doen. Toekomstige analyse moet uitwijzen of het aantal starters naar branches is te ontwikkelen tot een goede indicator voor de conjunctuur in de KvK-regio. Branchetop starters (absoluut) en wijziging (%) % Cultuur,recreatie % Economische diensten % Gezondheid en welzijn % Fotografie,beurzen,ov % Automatiseringsdiensten % Kapper,schoonh.verz.,ov % Reparatie,postorders % Burg.-/utiliteitsbouw % Groothandel % Overheid en onderwijs % Reclamebureaus % Schoonmaakbedrijven % Rechtsk-/adm.diensten % Restaurants, cafetaria % Bouwspecialismen % Detailhandel non-food % Ingenieursbureaus % Markt- en straathandel % Post en communicatie % Uitzendb./beveiliging % Detailhandel auto % Diensten tbv vervoer % Overig vervoer % Onroerend goed % Bouw-installatie % Overige industrie % Uitgeverij,drukkerij % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 9

10 Starters en startersquote (%) werkgebied KvK Amsterdam Startersquote De startersquote is het aantal starters gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen in dezelfde branche (zie tabel hiernaast). Het betreft de situatie van het aantal vestigingen per 1 juli van elk jaar. De branches met de hoogste startersquote in 2010 zijn: Reparatie, postorders (webwinkels) Schoonmaakbedrijven Post en communicatie (koeriersbedrijven en telecommunicatie) Branche starters starters starters quote quote quote Landbouw en visserij 63 4% 60 4% 82 4% Delfstoffenwinning 2 2% 0 0% 3 3% Voedingsmiddelen 12 2% 30 5% 43 7% Textiel,lederwaren 25 6% 40 9% 24 5% Houtindustrie 5 3% 6 4% 11 6% Bouwmaterialen en glas 9 5% 4 2% 12 6% Papierindustrie 0 0% 3 6% 0 0% Uitgeverij,drukkerij 44 3% 59 3% 100 6% Chemie en kunststof 2 1% 4 2% 10 4% Basismetaal 0 0% 0 0% 2 7% Metaalproducten 29 4% 15 2% 30 4% Machines 11 3% 16 5% 21 5% Elektr.- en opt. app. 17 3% 15 3% 25 4% Transportmiddelen 13 4% 14 4% 24 6% Overige industrie 77 6% 70 5% 105 7% Burg.-/utiliteitsbouw % % % Infrastructuur 29 7% 25 6% 39 9% Bouw-installatie 146 9% 89 5% 109 6% Bouwspecialismen % 402 8% 413 8% Groothandel 644 5% 586 4% 767 6% Detailhandel food 82 3% 91 4% 97 4% Detailhandel non-food 257 3% 292 3% 377 4% Reparatie,postorders % % % Detailhandel auto 86 4% 117 5% 180 7% Markt- en straathandel 281 9% % % Hotels,pensions 23 4% 33 5% 38 6% Kampeer-/vak.verblijven 5 5% 7 7% 11 9% Restaurants,cafetaria 229 5% 290 6% 429 9% Cafés 68 4% 75 4% 97 5% Wegtransport 38 4% 36 4% 51 6% Overig vervoer 124 5% 107 4% 124 5% Post en communicatie % % % Diensten tbv vervoer 105 4% 100 4% 150 6% Banken,verzekeringen 61 1% 51 1% 79 2% Rechtsk-/adm.diensten 286 6% 338 6% 474 7% Economische diensten % % % Ingenieursbureaus 261 8% 256 6% 376 9% Reclamebureaus % % 534 9% Automatiseringsdiensten % 714 9% % Onderzoek/ontwikkeling 32 8% 48 10% 56 9% Verhuurbedrijven 36 4% 38 4% 52 5% Milieubedrijven 0 0% 1 1% 3 3% Schoonmaakbedrijven % % % Uitzendb./beveiliging 257 8% 227 7% 248 8% Fotografie,beurzen,ov % % % Onroerend goed 111 3% 85 3% 110 3% Cultuur,recreatie % % % Wasserij,stomerij 7 3% 5 2% 15 6% Kapper,schoonh.verz.,ov % % % Nutsbedrijven 0 0% 0 0% 0 0% Overheid en onderwijs % % % Gezondheid en welzijn % % % Maatschappelijke org. 0 0% 0 0% 0 0% Gehele bedrijfsleven % % % 10

11 Opheffingen Opheffingen per jaar, KvK regio Opheffingen Het aantal opheffingen stijgt in de loop der jaren gestaag. Hierbij spelen twee effecten door elkaar: Ten eerste is het aantal vestigingen door de jaren heen gestegen, waardoor logischerwijs het aantal opheffingen stijgt doordat de populatie is gegroeid. Ten tweede is er het effect van de economische crisis Opheffingen per regio van KvK Amsterdam Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK-regio Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 11

12 Opheffingen per sector en regio Markante punten in de opheffingspercentages per sector en deelregio: De stijging in het opheffingspercentage was in Amstelland-Meerlanden en de Zaanstreek meer dan gemiddeld in het werkgebied. In deelregio Amsterdam nam het aantal opheffingen in de sectoren horeca, persoonlijke diensten en algemene diensten stevig toe. In IJmond was een toename in opheffingen in horeca, financiën en algemene diensten. In Zuid-Kennemerland was een toename in opheffingen in adviesdiensten en algemene diensten. In Amstelland-Meerlanden was een toename in opheffingen in detailhandel, adviesdiensten en algemene diensten. In de Zaanstreek was een toename in opheffingen in detailhandel, horeca en algemene diensten. Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK regio % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % 12

13 In het hele werkgebied van KvK Amsterdam was het grootste absolute aantal opheffingen in de facilitaire diensten, adviesdiensten, detailhandel en persoonlijke diensten. In de sectoren industrie, bouw, groothandel en financiën is het aantal opheffingen ongeveer stationair. Opheffingen KvK regio per sector Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 13

14 Branchetop opheffingen In de volgende tabel staat het aantal opheffingen naar branche. Het grootste aantal opheffingen zit in de economische diensten. De procentuele toename in het aantal opheffingen zit in de branches cultuur/recreatie, fotografie, gezondheid en welzijn. Deels zal dit een effect zijn van de inschrijving van de vrije beroepen (de populatie is immers groter geworden) en deels het gevolg van de recessie. Branchetop opheffingen* (absoluut) en wijziging (%) % Economische diensten % Groothandel % Cultuur,recreatie % Fotografie,beurzen,ov % Detailhandel non-food % Burg.-/utiliteitsbouw % Automatiseringsdiensten % Kapper,schoonh.verz.,ov % Gezondheid en welzijn % Reparatie,postorders % Bouwspecialismen % Markt- en straathandel % Restaurants,cafetaria % Schoonmaakbedrijven % Reclamebureaus % Uitzendb./beveiliging % Banken,verzekeringen % Rechtsk-/adm.diensten % Post en communicatie % Overheid en onderwijs % Overig vervoer % Ingenieursbureaus % Onroerend goed % Cafés % Detailhandel auto % Diensten tbv vervoer % Detailhandel food % * exclusief zakelijk beheer (holdings e.d.) NB: Bij opheffingen kan het ook gaan om een nevenvestiging van een onderneming 14

15 Opheffingsquote werkgebied KvK Amsterdam Opheffingsquote De opheffingsquote is het aantal opheffingen gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen in dezelfde branche (zie tabel hiernaast). Het betreft de situatie van het aantal vestigingen per 1 juli van elk jaar. Opvallend is dat de branches met de hoogste opheffingsquote in 2010 overeenkomen met de branches met de hoogste startersquote, namelijk: Reparatie, postorders (webwinkels) Schoonmaakbedrijven Post en communicatie (koeriersbedrijven en telecommunicatie) Branche oph. oph.- oph. oph.- oph. oph quote 2009 quote 2010 quote Landbouw en visserij 46 3% 48 3% 73 4% Delfstoffenwinning 4 4% 2 2% 8 7% Voedingsmiddelen 35 6% 27 4% 38 6% Textiel,lederwaren 23 5% 35 8% 31 7% Houtindustrie 8 5% 7 4% 9 5% Bouwmat. en glas 4 2% 4 2% 8 4% Papierindustrie 0 0% 4 8% 1 2% Uitgeverij,drukkerij 81 5% 105 6% 94 5% Chemie en kunststof 12 5% 9 4% 8 3% Basismetaal 2 6% 2 7% 2 7% Metaalproducten 28 4% 33 5% 28 4% Machines 16 4% 11 3% 20 5% Elektr.- en opt. app. 23 4% 22 4% 14 2% Transportmiddelen 6 2% 14 4% 11 3% Overige industrie 73 6% 72 5% 83 6% Burg.-/utiliteitsbouw 469 8% % % Infrastructuur 21 5% 17 4% 21 5% Bouw-installatie 70 4% 74 4% 83 5% Bouwspecialismen 321 6% 398 8% 388 8% Groothandel 970 7% 929 7% 931 7% Detailhandel food 149 6% 144 6% 141 6% Detailhandel non-food 539 6% 505 6% 604 7% Reparatie,postorders % % % Detailhandel auto 133 6% 153 6% 153 6% Markt- en straathandel % % % Hotels,pensions 19 3% 27 4% 24 4% Kampeer-/vak.verbl. 5 5% 2 2% 3 2% Restaurants,cafetaria 323 7% 302 7% 361 8% Cafés 131 7% 140 8% 158 9% Wegtransport 41 5% 55 6% 60 7% Overig vervoer 142 5% 172 7% 198 8% Post en communicatie % % % Diensten tbv vervoer 167 7% 159 6% 153 6% Banken,verzekeringen 261 5% 252 5% 267 6% Rechtsk-/adm.diensten 176 4% 209 3% 253 4% Economische diensten 679 5% 821 5% 942 5% Ingenieursbureaus 177 5% 171 4% 198 5% Reclamebureaus 211 5% 250 5% 329 5% Autom.diensten 433 6% 482 6% 545 6% Onderzoek/ontw. 25 6% 21 4% 29 5% Verhuurbedrijven 46 4% 69 7% 62 6% Milieubedrijven 3 3% 4 4% 4 3% Schoonmaakbedrijven % % % Uitzendb./beveiliging 222 7% 289 9% 285 9% Fotografie,beurzen,ov % 457 6% 634 6% Onroerend goed 198 6% 177 5% 169 5% Cultuur,recreatie 477 5% 582 4% 878 4% Wasserij,stomerij 10 4% 13 5% 18 8% Kapper,schoonh.verz % 462 8% 486 8% Nutsbedrijven 2 1% 2 1% 5 3% Overheid en onderwijs 127 5% 159 5% 212 4% Gezondheid en welzijn 177 5% 245 4% 437 4% Maatschappelijke org. 17 3% 34 6% 29 5% Bedrijfsl. excl.zakbeh % % % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 15

16 Faillissementen Faillissementen per maand In de navolgende tabel en grafiek is per maand het aantal faillissementen te zien van ondernemingen. maand aantal cumulatief januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april

17 Faillissementen KvK regio Amsterdam de mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei 2009-april 2010 mei 2010-april 2011 Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 17

18

19

20 Meer informatie? Edwin Twigt, tel: Jan Jans, tel: Meer weten? Bel of ga naar

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard M200718 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten Er lijkt veel te winnen met een betere match tussen potentiële kopers en

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2006 van Datum uitgave april 2007 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Aantal

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek Pagina 1 van 18 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl/monitor Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2005 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen Pagina 1 van 22 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl/monitor Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Pagina 1 van 21 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker regiostimulering

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2003

BEDRIJVENDYNAMIEK 2003 BEDRIJVENDYNAMIEK 2003 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2004 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Samenvatting. Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw

Samenvatting. Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw 1 Samenvatting Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw 16 januari - Nederland breekt eind records. Het aantal ondernemingen groeit

Nadere informatie

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006 Business Barometer 2 e kwartaal 26 Voor meer informatie: Peter Blasić, tel. 1-42 78 28, e-mail pblasic@rotterdam.kvk.nl. Voor een volledige rapportage: www.kvk.nl/businessbarometer. Samenvatting De Business

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1637 Datum augustus 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie