Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen"

Transcriptie

1 Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011

2 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal vestigingen 5 Starters 6 Starters 6 Starters per sector en regio 7 Starters per sector 8 Branchetop starters 9 Startersquote 10 Opheffingen 11 Opheffingen 11 Opheffingen per sector en regio 12 Opheffingen per sector 13 Branchetop opheffingen 14 Opheffingsquote 15 Faillissementen 16 Faillissementen per maand 16 2

3 Inleiding De Kamer van Koophandel registreert bedrijven, verenigingen, stichtingen (alle ondernemingen en rechtspersonen) in het Handelsregister. Dagelijks worden er vestigingen in- of uitgeschreven. Het register is daarmee de bron voor standgegevens maar door samenvoeging ervan ontstaat een beeld van bedrijvendynamiek. Jaarlijks gaat het om duizenden mutaties. Dit rapport geeft een overzicht van deze mutaties over meerdere jaren in het aantal vestigingen naar branches, de starters, opheffingen en faillissementen in de regio van Kamer van Koophandel Amsterdam. Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 3

4 Beschrijving Bedrijvendynamiek De bedrijvendynamiek wordt bepaald door nieuwe vestigingen en opheffingen: Vestiging kan gaan om een starter en om een nieuwe nevenvestiging. Opheffing kan gaan om het staken van een bedrijf en in een enkel geval een, via de rechter uitgesproken faillissement. In dit rapport worden bedrijfsverplaatsingen, fusies, overnames etc. niet besproken. Het geeft dus geen volledig beeld van de demografie van het bedrijfsleven. Het gaat niet om complete mutatiebalansen. In dit rapport vindt u het aantal: Vestigingen per 1 januari van 2006 t/m 2011, onderverdeeld in branches. Starters in de jaren 2005 t/m 2010, naar sectoren en deelregio s; naar branches en startersquota. Opheffingen in de jaren 2005 t/m 2010, naar sectoren en deelregio; naar branches en opheffingsquota. Faillissementen per maand vanaf januari Kamer van Koophandel Amsterdam geeft hiermee inzicht in de standgegevens van het Handelsregister en de wijzigingen daarin. Verklaringen voor de wijzigingen ontbreken omdat daarvoor specifieke analyse vereist is. Wel wordt kort ingegaan op markante wijzigingen. Definities Vestigingen (stand): Startende onderneming: Opheffingen: Startersquote: Opheffingsquote: Faillissement: Nieuwe inschrijvers: aantal vestigingen aan het begin van het jaar het beginnen van een nieuwe economische activiteit door een man/vrouw die nog niet een onderneming heeft. de in een jaar ontbonden (neven) vestigingen het aantal starters als percentage van het aantal vestigingen op 1 juli van het jaar het aantal opheffingen als percentage van het aantal vestigingen op 1 juli van het jaar een door de rechter uitgesproken beëindiging van een onderneming in verband met de Nieuwe Handelsregisterwet is een aantal beroepsgroepen verplicht zich te registreren (zie waarschuwing vanwege definitiewijziging bron ) Waarschuwing vanwege definitiewijziging bron Door een wetswijziging zijn de cijfers in de loop der jaren niet zo maar te vergelijken. In het verleden waren de sectoren landbouw en visserij deels ingeschreven en de vrije beroepen helemaal niet. Met de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet (1 juli 2008) moet een aantal nieuwe groepen ondernemers per 1 januari 2010 ingeschreven zijn. Zoals de vrije beroepen en een gedeelte van de land- en tuinbouw. Dit heeft geleid tot veel nieuwe inschrijvingen ofwel een grotere populatie. 4

5 Vestigingen Aantal vestigingen Het totaal aantal vestigingen in regio Amsterdam is in 2010 met 9,4% gestegen: van ( ) naar (per ). Deze aantallen zijn exclusief de sector zakelijk beheer (holding/ pensioen B.V. s). In de branches reparatie/postorders (webwinkels e.d.) is een sterke groei van het aantal inschrijvingen te zien. Dit geldt ook voor fotografen, culturele en recreatieve diensten, overheid en onderwijs, gezondheid/welzijn. Deze toename komt voor een aanmerkelijk deel op conto van de nieuwe inschrijvers. Bedrijvendynamiek regio Amsterdam Aantal vestigingen werkgebied KvK Amsterdam naar sector en branche (1 jan.) en wijziging (%) Sector / branche % 01 landbouw en visserij % 01 landbouw en visserij % 02 industrie % 02 delfstofwinning % 03 voedingsmiddelen % 04 textiel/lederwaren % 05 houtindustrie % 06 bouwmater./glas % 07 papierindustrie % 08 uitgever./drukkerij % 09 chemie/kunststof % 10 basismetaal % 11 metaalproducten % 12 machines % 13 electr. en opti. app % 14 transportmiddelen % 15 overige industrie % 03 bouwnijverheid % 16 burg./utiliteitsbouw % 17 infrastructuur % 18 bouwinstallatie % 19 bouwspecialismen % 04 groothandel % 20 groothandel % 05 detailhandel % 21 detailh. food % 22 detailh. non-food % 23 reparatie/postorders % 24 detailh. auto % 25 markt/straathandel % 06 horeca % 26 hotels/pensions % 27 kampeer/vak.verbl % 28 restaurants/cafetaria % 29 cafés % 07 vervoer % 30 wegtransport % 31 overig vervoer % 32 post en communicatie % 33 diensten tbv vervoer % 08 financien % 34 banken/verzekeringen % 09 adviesdiensten % 35 rechtsk./adm. dienst % 36 econ. diensten % 37 ingenieursbureaus % 38 reclamebureaus % 10 facilit. diensten % 39 automat.diensten % 40 onderz./ontwikkeling % 41 verhuurbedrijven % 42 milieubedrijven % 43 schoonmaakbedrijven % 44 uitzendb./beveilig % 45 fotograf./beurzen % 11 persoonl. diensten % 46 onroerend goed % 47 cultuur/recreatie % 48 wasserij/stomerij % 49 kappers/schoonh % 12 algem. diensten % 50 nutsbedrijven % 51 overheid en onderw % 52 gezondheid/welzijn % 53 maatschapp. org % Eindtotaal* ,4% 5

6 Starters Starters Het aantal starters was met in 2010 fors gestegen t.o.v Ook in die stijging heeft het aantal nieuwe inschrijvers door de nieuwe Handelsregisterwet vermoedelijk een fors aandeel. Meer dan de helft van de starters is afkomstig uit (deelregio) Amsterdam. In de getallen van starters is de categorie zakelijk beheer niet mee geteld. Starters per jaar, KvK regio Starters per regio van KvK Amsterdam Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK-regio

7 Starters per sector en regio Bezien naar groeipercentages in de sectoren en deelregio s valt op: De groei van het aantal starters was boven het KvK-gemiddelde in de deelregio s Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. In deelregio Amsterdam was een sterke toename bij horeca, facilitaire diensten en algemene diensten; In IJmond was een sterke toename in industrie, vervoer, facilitaire diensten en algemene diensten. In Zuid-Kennemerland was een sterke toename in industrie, groothandel, adviesdiensten en persoonlijke diensten. In Amstelland en Meerlanden was een sterke toename in industrie, groothandel, detailhandel, vervoer, adviesdiensten en facilitaire diensten. In de Zaanstreek was een sterke toename in industrie, groothandel, vervoer, facilitaire diensten, persoonlijke diensten en algemene diensten. Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK regio % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 7

8 Starters per sector In het totale werkgebied van KvK Amsterdam was de grootste absolute stijging van het aantal starters in de sectoren van de adviesdiensten, facilitaire diensten, persoonlijke diensten, algemene diensten, detailhandel en de bouw; in percentages van stijging zat de groei vooral in het aantal starters in de industrie en financiën. Markant is dat het aantal starters in de bouwsector in 2009 en 2010 duidelijk lager ligt dan in 2008, een signaal over de malaise in de sector. Starters KvK regio per sector Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten 8

9 Branchetop starters De volgende tabel geeft het aantal starters per branche, met de kanttekeningen: Het grote aantal starters in Cultuur, recreatie hangt samen met de registratie van de nieuwe inschrijvers want daarin zitten veel vrije beroepen als acteurs/actrices en muzikanten. Datzelfde geldt voor economische diensten, gezondheid en welzijn (o.a. artsen), fotografen, rechtskundige/administratieve diensten (advocaten, boekhouders), ingenieurs, overheid en onderwijs. Het gaat in feite niet om nieuwe startende bedrijven, maar om een nieuwe registratie in het Handelsregister van een bestaande activiteit door de wetswijziging. In de toekomst kan worden getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een tijdelijk administratief effect. Het aantal starters in de bouwsector neemt sinds 2007/2008 af, een gevolg van de malaise in de bouw. Het toenemend aantal starters in de branche reparatie/postorders duidt op toenemende activiteiten in internetverkoop. Het aantal starters in markt- en straathandel neemt af, wellicht een indicatie dat dagmarkten het minder goed doen. Toekomstige analyse moet uitwijzen of het aantal starters naar branches is te ontwikkelen tot een goede indicator voor de conjunctuur in de KvK-regio. Branchetop starters (absoluut) en wijziging (%) % Cultuur,recreatie % Economische diensten % Gezondheid en welzijn % Fotografie,beurzen,ov % Automatiseringsdiensten % Kapper,schoonh.verz.,ov % Reparatie,postorders % Burg.-/utiliteitsbouw % Groothandel % Overheid en onderwijs % Reclamebureaus % Schoonmaakbedrijven % Rechtsk-/adm.diensten % Restaurants, cafetaria % Bouwspecialismen % Detailhandel non-food % Ingenieursbureaus % Markt- en straathandel % Post en communicatie % Uitzendb./beveiliging % Detailhandel auto % Diensten tbv vervoer % Overig vervoer % Onroerend goed % Bouw-installatie % Overige industrie % Uitgeverij,drukkerij % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 9

10 Starters en startersquote (%) werkgebied KvK Amsterdam Startersquote De startersquote is het aantal starters gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen in dezelfde branche (zie tabel hiernaast). Het betreft de situatie van het aantal vestigingen per 1 juli van elk jaar. De branches met de hoogste startersquote in 2010 zijn: Reparatie, postorders (webwinkels) Schoonmaakbedrijven Post en communicatie (koeriersbedrijven en telecommunicatie) Branche starters starters starters quote quote quote Landbouw en visserij 63 4% 60 4% 82 4% Delfstoffenwinning 2 2% 0 0% 3 3% Voedingsmiddelen 12 2% 30 5% 43 7% Textiel,lederwaren 25 6% 40 9% 24 5% Houtindustrie 5 3% 6 4% 11 6% Bouwmaterialen en glas 9 5% 4 2% 12 6% Papierindustrie 0 0% 3 6% 0 0% Uitgeverij,drukkerij 44 3% 59 3% 100 6% Chemie en kunststof 2 1% 4 2% 10 4% Basismetaal 0 0% 0 0% 2 7% Metaalproducten 29 4% 15 2% 30 4% Machines 11 3% 16 5% 21 5% Elektr.- en opt. app. 17 3% 15 3% 25 4% Transportmiddelen 13 4% 14 4% 24 6% Overige industrie 77 6% 70 5% 105 7% Burg.-/utiliteitsbouw % % % Infrastructuur 29 7% 25 6% 39 9% Bouw-installatie 146 9% 89 5% 109 6% Bouwspecialismen % 402 8% 413 8% Groothandel 644 5% 586 4% 767 6% Detailhandel food 82 3% 91 4% 97 4% Detailhandel non-food 257 3% 292 3% 377 4% Reparatie,postorders % % % Detailhandel auto 86 4% 117 5% 180 7% Markt- en straathandel 281 9% % % Hotels,pensions 23 4% 33 5% 38 6% Kampeer-/vak.verblijven 5 5% 7 7% 11 9% Restaurants,cafetaria 229 5% 290 6% 429 9% Cafés 68 4% 75 4% 97 5% Wegtransport 38 4% 36 4% 51 6% Overig vervoer 124 5% 107 4% 124 5% Post en communicatie % % % Diensten tbv vervoer 105 4% 100 4% 150 6% Banken,verzekeringen 61 1% 51 1% 79 2% Rechtsk-/adm.diensten 286 6% 338 6% 474 7% Economische diensten % % % Ingenieursbureaus 261 8% 256 6% 376 9% Reclamebureaus % % 534 9% Automatiseringsdiensten % 714 9% % Onderzoek/ontwikkeling 32 8% 48 10% 56 9% Verhuurbedrijven 36 4% 38 4% 52 5% Milieubedrijven 0 0% 1 1% 3 3% Schoonmaakbedrijven % % % Uitzendb./beveiliging 257 8% 227 7% 248 8% Fotografie,beurzen,ov % % % Onroerend goed 111 3% 85 3% 110 3% Cultuur,recreatie % % % Wasserij,stomerij 7 3% 5 2% 15 6% Kapper,schoonh.verz.,ov % % % Nutsbedrijven 0 0% 0 0% 0 0% Overheid en onderwijs % % % Gezondheid en welzijn % % % Maatschappelijke org. 0 0% 0 0% 0 0% Gehele bedrijfsleven % % % 10

11 Opheffingen Opheffingen per jaar, KvK regio Opheffingen Het aantal opheffingen stijgt in de loop der jaren gestaag. Hierbij spelen twee effecten door elkaar: Ten eerste is het aantal vestigingen door de jaren heen gestegen, waardoor logischerwijs het aantal opheffingen stijgt doordat de populatie is gegroeid. Ten tweede is er het effect van de economische crisis Opheffingen per regio van KvK Amsterdam Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK-regio Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 11

12 Opheffingen per sector en regio Markante punten in de opheffingspercentages per sector en deelregio: De stijging in het opheffingspercentage was in Amstelland-Meerlanden en de Zaanstreek meer dan gemiddeld in het werkgebied. In deelregio Amsterdam nam het aantal opheffingen in de sectoren horeca, persoonlijke diensten en algemene diensten stevig toe. In IJmond was een toename in opheffingen in horeca, financiën en algemene diensten. In Zuid-Kennemerland was een toename in opheffingen in adviesdiensten en algemene diensten. In Amstelland-Meerlanden was een toename in opheffingen in detailhandel, adviesdiensten en algemene diensten. In de Zaanstreek was een toename in opheffingen in detailhandel, horeca en algemene diensten. Amsterdam (subregio) IJmond Zuid-Kennemerland % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % Amstelland en Meerlanden Zaanstreek Totaal KvK regio % % % Landbouw en visserij % % % Industrie % % % Bouw % % % Groothandel % % % Detailhandel % % % Horeca % % % Vervoer % % % Financiën % % % Adviesdiensten % % % Facilitaire diensten % % % Persoonl. diensten % % % Algemene diensten % % % Gehele bedrijfsleven % % % 12

13 In het hele werkgebied van KvK Amsterdam was het grootste absolute aantal opheffingen in de facilitaire diensten, adviesdiensten, detailhandel en persoonlijke diensten. In de sectoren industrie, bouw, groothandel en financiën is het aantal opheffingen ongeveer stationair. Opheffingen KvK regio per sector Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 13

14 Branchetop opheffingen In de volgende tabel staat het aantal opheffingen naar branche. Het grootste aantal opheffingen zit in de economische diensten. De procentuele toename in het aantal opheffingen zit in de branches cultuur/recreatie, fotografie, gezondheid en welzijn. Deels zal dit een effect zijn van de inschrijving van de vrije beroepen (de populatie is immers groter geworden) en deels het gevolg van de recessie. Branchetop opheffingen* (absoluut) en wijziging (%) % Economische diensten % Groothandel % Cultuur,recreatie % Fotografie,beurzen,ov % Detailhandel non-food % Burg.-/utiliteitsbouw % Automatiseringsdiensten % Kapper,schoonh.verz.,ov % Gezondheid en welzijn % Reparatie,postorders % Bouwspecialismen % Markt- en straathandel % Restaurants,cafetaria % Schoonmaakbedrijven % Reclamebureaus % Uitzendb./beveiliging % Banken,verzekeringen % Rechtsk-/adm.diensten % Post en communicatie % Overheid en onderwijs % Overig vervoer % Ingenieursbureaus % Onroerend goed % Cafés % Detailhandel auto % Diensten tbv vervoer % Detailhandel food % * exclusief zakelijk beheer (holdings e.d.) NB: Bij opheffingen kan het ook gaan om een nevenvestiging van een onderneming 14

15 Opheffingsquote werkgebied KvK Amsterdam Opheffingsquote De opheffingsquote is het aantal opheffingen gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen in dezelfde branche (zie tabel hiernaast). Het betreft de situatie van het aantal vestigingen per 1 juli van elk jaar. Opvallend is dat de branches met de hoogste opheffingsquote in 2010 overeenkomen met de branches met de hoogste startersquote, namelijk: Reparatie, postorders (webwinkels) Schoonmaakbedrijven Post en communicatie (koeriersbedrijven en telecommunicatie) Branche oph. oph.- oph. oph.- oph. oph quote 2009 quote 2010 quote Landbouw en visserij 46 3% 48 3% 73 4% Delfstoffenwinning 4 4% 2 2% 8 7% Voedingsmiddelen 35 6% 27 4% 38 6% Textiel,lederwaren 23 5% 35 8% 31 7% Houtindustrie 8 5% 7 4% 9 5% Bouwmat. en glas 4 2% 4 2% 8 4% Papierindustrie 0 0% 4 8% 1 2% Uitgeverij,drukkerij 81 5% 105 6% 94 5% Chemie en kunststof 12 5% 9 4% 8 3% Basismetaal 2 6% 2 7% 2 7% Metaalproducten 28 4% 33 5% 28 4% Machines 16 4% 11 3% 20 5% Elektr.- en opt. app. 23 4% 22 4% 14 2% Transportmiddelen 6 2% 14 4% 11 3% Overige industrie 73 6% 72 5% 83 6% Burg.-/utiliteitsbouw 469 8% % % Infrastructuur 21 5% 17 4% 21 5% Bouw-installatie 70 4% 74 4% 83 5% Bouwspecialismen 321 6% 398 8% 388 8% Groothandel 970 7% 929 7% 931 7% Detailhandel food 149 6% 144 6% 141 6% Detailhandel non-food 539 6% 505 6% 604 7% Reparatie,postorders % % % Detailhandel auto 133 6% 153 6% 153 6% Markt- en straathandel % % % Hotels,pensions 19 3% 27 4% 24 4% Kampeer-/vak.verbl. 5 5% 2 2% 3 2% Restaurants,cafetaria 323 7% 302 7% 361 8% Cafés 131 7% 140 8% 158 9% Wegtransport 41 5% 55 6% 60 7% Overig vervoer 142 5% 172 7% 198 8% Post en communicatie % % % Diensten tbv vervoer 167 7% 159 6% 153 6% Banken,verzekeringen 261 5% 252 5% 267 6% Rechtsk-/adm.diensten 176 4% 209 3% 253 4% Economische diensten 679 5% 821 5% 942 5% Ingenieursbureaus 177 5% 171 4% 198 5% Reclamebureaus 211 5% 250 5% 329 5% Autom.diensten 433 6% 482 6% 545 6% Onderzoek/ontw. 25 6% 21 4% 29 5% Verhuurbedrijven 46 4% 69 7% 62 6% Milieubedrijven 3 3% 4 4% 4 3% Schoonmaakbedrijven % % % Uitzendb./beveiliging 222 7% 289 9% 285 9% Fotografie,beurzen,ov % 457 6% 634 6% Onroerend goed 198 6% 177 5% 169 5% Cultuur,recreatie 477 5% 582 4% 878 4% Wasserij,stomerij 10 4% 13 5% 18 8% Kapper,schoonh.verz % 462 8% 486 8% Nutsbedrijven 2 1% 2 1% 5 3% Overheid en onderwijs 127 5% 159 5% 212 4% Gezondheid en welzijn 177 5% 245 4% 437 4% Maatschappelijke org. 17 3% 34 6% 29 5% Bedrijfsl. excl.zakbeh % % % Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 15

16 Faillissementen Faillissementen per maand In de navolgende tabel en grafiek is per maand het aantal faillissementen te zien van ondernemingen. maand aantal cumulatief januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april

17 Faillissementen KvK regio Amsterdam de mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei 2009-april 2010 mei 2010-april 2011 Bedrijvendynamiek regio Amsterdam 17

18

19

20 Meer informatie? Edwin Twigt, tel: Jan Jans, tel: Meer weten? Bel of ga naar

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard M200718 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten Er lijkt veel te winnen met een betere match tussen potentiële kopers en

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2005 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen Pagina 1 van 22 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl/monitor Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Pagina 1 van 21 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker regiostimulering

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Samenvatting. Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw

Samenvatting. Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw 1 Samenvatting Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw 16 januari - Nederland breekt eind records. Het aantal ondernemingen groeit

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006 Business Barometer 2 e kwartaal 26 Voor meer informatie: Peter Blasić, tel. 1-42 78 28, e-mail pblasic@rotterdam.kvk.nl. Voor een volledige rapportage: www.kvk.nl/businessbarometer. Samenvatting De Business

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 III ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 III De economische monitor van de gemeente Ede is vernieuwd. In nauwe samenwerking met de beleidsvelden economie en arbeidsmarkt zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Op het gebied

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1637 Datum augustus 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

Zzp ers in Beeld: Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

Zzp ers in Beeld: Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht Zzp ers in Beeld: Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht RS-12.0319 Juni 2012 Kamer van Koophandel Rotterdam Inhoudsopgave Colofon... 3 1 Inleiding... 4 2 Achtergrond ondernemers... 5 3 Resultaten... 7 a.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 212 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 215 Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 215.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, november 2015 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Hollandse regio s neemt toe In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Bedrijfsmigratie in de Amsterdamse regio,

Bedrijfsmigratie in de Amsterdamse regio, Bedrijfsmigratie in de Amsterdamse regio, 1998-2004 Project: 5144 In opdracht van: gemeente Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. drs. C. van Oosteren drs. T. Fedorova

Nadere informatie

1 Opmaak november 2008.

1 Opmaak november 2008. 1 Opmaak november 28. -.!!/-1 )23. 4)'/-5 ) 4.3%%3.-/65%)74 4. 35. 3. 25. 2. 15. 26 27 28 1. 5. 89:1#;1/-: ; 14 //%53--3-; /3-/-13.3%%3.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie