Data Mining: Data kwaliteit, Preprocessing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data Mining: Data kwaliteit, Preprocessing"

Transcriptie

1 Data Mining: Data kwaliteit, Preprocessing docent: dr. Toon Calders Gebaseerd op slides van Tan, Steinbach, and Kumar. Introduction to Data Mining Herhaling: definitie Data Mining is: Extractie van interessante (niet-triviale, impliciete, vooraf ongekende en mogelijk bruikbare) patronen of kennis uit grote hoeveelheden data 1

2 Herhaling: data mining technieken Beschrijvende (descriptieve) technieken: Clustering Outlier detection Associatie regels, sequentiele patronen Predictieve methodes Classificatie Regressie Herhaling: Classificatie Gebaseerd op gelabelde data: Leer model van de data Met als doel nieuwe objecten correct te kunnen classificeren Soorten modellen: Beslissingsboom Dataset zelf (Nearest neighbors) 2

3 Herhaling: Classificatie Gebaseerd op een set van gelabelde objecten: Leer model van de data Met als doel nieuwe objecten correct te kunnen classificeren leeftijd <30 30 geslacht M V HOOG type auto Herhaling: Associatie regels Gegeven een transactie database Vind associaties tussen sets van items Hoge support en confidence => 3

4 Herhaling: Clustering Gegeven een set van objecten Deel de objecten op in homogene groepen (mogelijk overlappend) Vraag Welke methode sluit het beste aan bij volgende problemen: Een Search Company wil zoekresultaten weergeven gegroepeerd per topic. Welke zoektermen komen vaak samen voor in zoekopdrachten? Ontwerp een spam-filter die ongewenste s tegen houdt. Welke kenmerken zijn karakteristiek voor spam-mails? 4

5 Inhoud van deze les Evaluatie Relevant Data voor de taak Data Mining Data Warehouse Selectie Opschonen Data integratie Databanken Overzicht Voorbereiden van de data voor data mining Types van data Data kwaliteit Pre-processing Maten voor afstand en similariteit 5

6 10 Overzicht Voorbereiden van de data voor data mining Types van data Soorten attributen Karakteristieken van datasets Data kwaliteit Pre-processing Maten voor afstand en similariteit Wat is Data? Collectie data objecten en hun attributen Een attribuut is een eigenschap of karakteristiek van een object Vb.: haarkleur van een persoon, etc. Objecten Attributen Tid Refund Marital Status Taxable Income 1 Yes Single 125K No 2 No Married 100K No 3 No Single 70K No 4 Yes Married 120K No Cheat 5 No Divorced 95K Yes 6 No Married 60K No 7 Yes Divorced 220K No 8 No Single 85K Yes 9 No Married 75K No 10 No Single 90K Yes Een verzameling attributen beschrijft een object 6

7 Soorten Attributen Nominaal: ID nummer, kleur, zip-code Ordinaal: rankings (hoog-medium-laag) Interval: kalender data, temperatuur in C of F. Ratio: temperaturen in K Eigenschappen van attributen Het type hangt af van welke van de volgende operaties ondersteund worden: Ongelijkheid: = Volgorde: < > Optelling: + - Vermenigvuldiging: * / 7

8 Attribuut Niveau Transformatie Commentaar Categorisch/kwalitatief Numeriek\quantitatief Nominaal Elke permutatie van de waarden Als alle werknemers nummers opnieuw toegekend worden, maakt dit een verschil? Ordinaal Interval Elke transformatie die de volgorde bewaart, bvb., new_value =a * old_value + b met a en b constanten Slecht-Gemiddeld-Goed kan gecodeerd worden als 1, 2, 3 of als -1, 0, 1, of als F en C kunnen in elkaar worden omgezet zonder verlies aan betekenis Ratio new_value = a * old_value Het is zinvol om te spreken over 2xlengte. Discreet en Continue variabelen Discrete Attributen Eindig of aftelbaar aantal attributen Voorbeeld: aantallen, huisnummers, verzameling van woorden in een document Kan m.b.v. integers voorgesteld worden. Merk op: binaire attributen zijn een speciaal geval Continue Attributen Reele getallen als waarden Voorbeelden: temperatuur, gewicht, lengte, 8

9 Vraag: Geef voorbeelden van Discreet Continu Nominaal Ordinaal Interval Ratio Vraag: Geef voorbeelden van Discreet Continu Nominaal Ordinaal Student IDs Goed-Slecht Interval Datums Tijdstippen Ratio Aantallen Lengte 9

10 Types van data sets Record data Data Matrix Document Data Transaction Data Graaf data World Wide Web Molecular Structures Geordende data Spatial Data Temporal Data Sequential Data Genetic Sequence Data Belangrijke karakteristieken van data Dimensie Curse of Dimensionality Sparsity Symmetrisch/assymmetrisch Resolutie Patronen afhankelijk van schaal 10

11 10 Record Data Data bestaat uit een collectie van records, elk met een vast aantal attributen Tid Refund Marital Status Taxable Income 1 Yes Single 125K No 2 No Married 100K No 3 No Single 70K No 4 Yes Married 120K No Cheat 5 No Divorced 95K Yes 6 No Married 60K No 7 Yes Divorced 220K No 8 No Single 85K Yes 9 No Married 75K No 10 No Single 90K Yes Data Matrix Objecten met een vast aantal attributen kunnen gezien worden als punten in een multi-dimensionele ruimte m x n matrix, voor elk van de m objecten is er een rij, voor elk van de n attributen is er een kolom. Projection of x Load Projection of y load Distance Load Thickness

12 Document data Elk document voorgesteld door een term vector, season timeout lost wi n game score ball pla y coach team Transactie Data Speciaal type van record data Elk record is een verzameling. Vb: supermarkt; de verzameling producten van een klant tijdens 1 bezoek aan de supermarkt komt overeen met 1 transactie TID Items 1 Bread, Coke, Milk 2 Beer, Bread 3 Beer, Coke, Diaper, Milk 4 Beer, Bread, Diaper, Milk 5 Coke, Diaper, Milk 12

13 Graaf data: een grote graaf Vb: HTML Links <a href="papers/papers.html#bbbb"> Data Mining </a> <li> <a href="papers/papers.html#aaaa"> Graph Partitioning </a> <li> <a href="papers/papers.html#aaaa"> Parallel Solution of Sparse Linear System of Equations </a> <li> <a href="papers/papers.html#ffff"> N-Body Computation and Dense Linear System Solvers Graaf data: afzonderlijke grafen Benzene Molecule: C 6 H 6 13

14 Geordende data Sequenties van transactions Items/gebeurtenissen Een element in de sequentie Geordende data Genoomsequenties GGTTCCGCCTTCAGCCCCGCGCC CGCAGGGCCCGCCCCGCGCCGTC GAGAAGGGCCCGCCTGGCGGGCG GGGGGAGGCGGGGCCGCCCGAGC CCAACCGAGTCCGACCAGGTGCC CCCTCTGCTCGGCCTAGACCTGA GCTCATTAGGCGGCAGCGGACAG GCCAAGTAGAACACGCGAAGCGC TGGGCTGCCTGCTGCGACCAGGG 14

15 Geordende data Spatio- Temporele Data Gemiddelde maandtemperatuur Overzicht Voorbereiden van de data voor data mining Types van data Data kwaliteit Welke problemen? Hoe ontdekken? Wat er aan doen? Pre-processing Maten voor afstand en similariteit 15

16 Data kwaliteit Soorten problemen: Ruis en outliers Ontbrekende waarden duplicaten Ruis Ruis Two Sine Waves Two Sine Waves + Noise 16

17 Outliers Outliers zijn data objecten met significant afwijkende karakteristieken Ontbrekende waarden Oorzaken Informatie was niet beschikbaar (Vb. Sommige mensen willen hun leeftijd of gewicht niet opgeven) Niet alle attributen van toepassing op alle objecten (vb. Jaarinkomen bij kinderen) Hoe er mee omgaan? Elimineren van objecten met ontbrekende waarden Schatten van de waarden Negeer de ontbrekende waarden Vervang met alle mogelijkheden + waarschijnlijkheidsdistributie 17

18 Duplicaten Typisch probleem wanneer we data uit verschillende bronnen combineren Voorbeelden: Persoon heeft meerdere -adressen Data cleaning Proces van het wegwerken van duplicaten Overzicht Klaarmaken van de data voor data mining Types van data Data kwaliteit Pre-processing Maten voor afstand en similariteit 18

19 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie 19

20 Aggregatie Combineren van twee of meer attributen/objecten in een enkel attribuut/object Doel Data reductie Schaalgrootte aanpassen Steden geaggregeerd in regios, landen, Stabielere data Geagregeerde data heeft minder variabiliteit (in het algemeen) Aggregatie Variatie van neerslag in Australie Gemiddelde maandelijkse neerslag Gemiddelde jaarlijkse neerslag 20

21 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie Sampling De belangrijkste data selectie techniek. Vaak gebruikt bij een eerste analyse van de data. Sampeling heeft verschillende doelen Statistiek: data van volledige populatie is niet beschikbaar (steekproef) Data mining: de data is wel bechikbaar, maar de algoritmes schalen niet goed met de beschikbare data 21

22 Sampling Belangrijkste principes: Als de data representatief is, dan werkt sampling over het algemeen genomen even goed als het gebruiken van de volledige dataset. Een sample is representatief als de eigenschappen die van belang zijn voor de analyse hetzelfde zijn in de sample als in de oorspronkelijke data. Types van Sampling Simple Random Sampling Gelijke kans voor elk object om geselecteerd te worden Sampling zonder teruglegging Elk object kan slechts 1 maal geselecteerd worden Sampling met teruglegging Objecten kunnen meermaals geselecteerd worden Stratified sampling Data wordt verdeeld over verschillende partities en de partities worden afzonderlijk gesampled 22

23 Sample grootte 8000 points 2000 Points 500 Points Vraag: welke sample-grootte is nodig om uit elk van de 10 groepen minstens 1 object te hebben? 23

24 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie Curse of Dimensionality Wanneer de dimensie van data toeneemt, wordt de ruimte leger Dichtheid en afstand verliezen hun betekenis Zijn kritisch voor clustering 500 random gegenereerde punten Bereken het relatieve verschil tussen de maximum en minumum afstand over alle paren van punten 24

25 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie Dimensionality Reduction Doel: Vermijd curse of dimensionality Reduceer berekeningstijd van data mining algoritmes Betere visualisatie Kan ruis en irrelevante factoren verwijderen Technieken Principle Component Analysis Singular Value Decomposition Anderen: gesuperviseerde en niet-lineaire technieken 25

26 Dimensionality Reduction: PCA Doel is een projectie te vinden die de grootste variabiliteit van de data vat. x 2 e x 1 Dimensionality Reduction: PCA Zoek de eigenvectoren van de covariantie-matrix De eigenvectoren vormen de nieuwe basis x 2 e x 1 26

27 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie Feature Subset Selectie Andere manier om het aantal dimensies te reduceren Redundante features Dupliceren veel van de informatie in de andere attributen Vb: prijs van een produkt en de hoeveelheid taksen betaald op dat produkt Irrelevante features Bevat geen informatie voor de data mining taak Vb: studentnummer, haarkleur hebben weinig relatie met de studieresultaten van studenten. 27

28 Feature Subset Selectie Technieken: Brute-force: Probeer alle mogelijkheden Embedded: Ingebouwd in het algoritme Filter: Vooraf, voor de data mining algoritmes worden uitgevoerd Wrapper: Gebruik het data mining algoritme als een black box om verschillende feature sets te evalueren Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretizatie and Binarizatie Attribuut Transformatie 28

29 Feature Creatie Creeer nieuwe attributen die relevant zijn voor de huidige data mining taak Drie algemene methodologieen: Feature Extraction Data transformeren naar een nieuwe ruimte Feature Construction Data transformeren naar een nieuwe ruimte Fourier transformatie Wavelet transformatie 2 sinussen Superpositie + ruis Frequenties 29

30 Data Pre-processing Objecten Aggregatie Sampling Attributen Dimensionality Reduction Feature subset selectie Feature creatie Discretisatie and Binarisatie Attribuut Transformatie Discretiseren met behulp van Class Labels Vaak gebaseerd op entropie 3 categories for both x and y 5 categories for both x and y 30

31 Discretiseren zonder Class Labels Data Gelijke interval breedte Gelijke frequentie K-means Overzicht Klaarmaken van de data voor data mining Types van data Data kwaliteit Pre-processing Maten voor afstand en similariteit (Verplaatst naar les 3) 31

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Gabriel Pedrosa Negami do Nascimento BWI werkstuk, november 2007 Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Faculty of Sciences

Nadere informatie

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode Samenvatting De Situationele Assessment Methode (SAM) helpt bij het verbeteren van software product management (SPM)-processen. De methode bepaalt de huidige en de optimale situatie van een organisatie

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie Bachelorscriptie Database Schema Integratie Auteur Julius Mücke Begleider Patrick van Bommel Lente Semester 2007/2008 Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland Inhoudsopgave 1 Verklarende woordenlijst 2

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting 18-1-2011 KUL, Prof. Spieksma Lynn.gyselen@student.kuleuven.be, indien u aanpassingen, opmerkingen, extra opgaven of oplossingen heeft, gelieve deze

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION HANDLEIDING SEARCH ENGINE OPTIMIZATION HOE KUN JE HET BEST JE DAWANDA SHOP OPTIMALISEREN - SEO, SOCIAL MEDIA EN LINK BUILDING Martina Carucci Handleiding Search Engine Optimization DEEL I DAWANDA SEO GUIDE

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Een vernieuwd statistiekprogramma

Een vernieuwd statistiekprogramma Een vernieuwd statistiekprogramma DEEL 2: DATA-ANALYSE, EEN MOGELIJKE OPZET [ Anne van Streun, Carel van de Giessen ] Oriëntatie In het vorige nummer van Euclides [1] hebben wij weergegeven hoe het gebruik

Nadere informatie

Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000

Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000 Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000 1 Inhoud hoofdstuk 1 t/m 3 1. Uniforme verdeling, transformaties, wet van de grote aantallen. 1.1. Discrete uniforme verdeling. 1.2. Realisaties.

Nadere informatie

Tekstuele informatie-extractie: een overzicht

Tekstuele informatie-extractie: een overzicht Tekstuele informatie-extractie: een overzicht Deze tekst geeft op een toegankelijke manier een overzicht van een aantal concepten, technieken en toepassingen binnen het domein van tekstuele automatische

Nadere informatie

het bank voorbeeld ISO Datamodelleren modelleren met het E-R R model een database ontwerpen verzamelingen van relaties (verbanden)

het bank voorbeeld ISO Datamodelleren modelleren met het E-R R model een database ontwerpen verzamelingen van relaties (verbanden) het bank voorbeeld ISO Datamodelleren Prof. dr. Paul De Bra waarom zijn er drie tabellen om klanten en rekeningen voor te stellen? customer (customer_name, customer_street, customer_city) account (account_number,

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL?

IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL? IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! IS BIG DATA NOU ECHT ZO N BIG DEAL? 2 IS NIET ALTIJD BETER. BEHALVE ALS JE BENT! Big Data is hot en staat bovenaan de directieagenda. Dat komt vooral omdat de

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Module Business Intelligence

Module Business Intelligence Module Business Intelligence Kernwoorden: 80/20 regel, boomstructuren, business intelligence, direct mail respons, klantpiramides, klantprofielen, segmentatie Hoofdstuk 1 Begripsbepaling Ten aanzien van

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie