1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN"

Transcriptie

1 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een tabel, een draaitabelrapport. Waar vindt u de functie draaitabellen? De functie Draaitabellen is te vinden in de groep Tabellen in het lint Invoegen. Waarom zijn draaitabellen zo handig? Een draaitabel geeft de mogelijkheid om snel een rapport samen te stellen, waarbij het eenvoudig is om de samenstelling van het rapport aan te passen. Waarom de naam Draaitabellen? De instrumenten die bij de functie draaitabellen horen, maken het mogelijk om snel verschillende rapporten (samenvattingen) van de brongegevens weer te geven. Hierbij kunnen onder andere rijen en kolommen snel van plaats worden verwisseld. (draaien) Wat is er nodig om een draaitabel samen te stellen? Om een draaitabel te maken is een lijst nodig die geschikt is om een draaitabel mee samen te stellen, de brontabel. De brontabel kan afkomstig zijn van een werkblad of een database. In dit boek wordt uitgegaan van een tabel uit een werkblad. De tabel bestaat uit een aaneengesloten lijst met kolomkoppen. Zonder kolomkoppen kan er geen draaitabel worden aangemaakt. Wat doet een draaitabel met de oorspronkelijke tabel? Niets. De oorspronkelijke tabel wordt gebruikt als bronmateriaal. De draaitabel is een samenvatting van de oorspronkelijke tabel. Wat is er niet mogelijk met een draaitabel? Hoewel een draaitabel veel op een normale tabel lijkt, zijn er toch duidelijke verschillen. Zo is het niet mogelijk om cellen, kolommen of rijen te wissen. Ook is het niet mogelijk om nieuwe rijen of kolommen in de draaitabel te voegen. Wat is er nieuw in draaitabellen binnen Excel 2013? De functie Aanbevolen draaitabellen. Met behulp van deze knop is het mogelijk vanuit een geselecteerde tabel heel snel een standaard draaitabel te creëren. Het nieuwe filter Tijdlijn. Een filter om op te filteren op datums. De mogelijkheid om een draaitabel te creëren uit meerdere tabellen. Het nieuwe uiterlijk van Excel. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 1

2 In de opdrachten wordt als bron een lijst gebruikt van de verkoopcijfers van een groothandel in koffie. De lijst geeft de verkoopcijfers van 3 vertegenwoordigers in een bepaalde periode in een bepaald gebied Een tabel De basis van een draaitabel is een lijst of tabel. Deze hoeft niet perse met Excel te zijn gemaakt, maar voorlopig gaan we daar van wel van uit. Waar moet een tabel aan voldoen? Elke kolom bevat soortgelijke informatie, bijvoorbeeld de naam van een persoon of een factuurbedrag. Elke rij bevat informatie over een bepaald geval, bijvoorbeeld de gegevens van een bepaalde factuur. De kolomkop heeft een naam, een duidelijke omschrijving van de inhoud van de kolom. De tabel bevat géén lege rijen of kolommen. De tabel bevat liefst géén lege cellen. In de afbeelding hieronder ziet u al drie fouten in een tabel; een lege kolom, een lege regel en een lege cel. De verbeterde uitvoering: Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 2

3 1.2. Een draaitabel invoegen Doel van de draaitabel Een draaitabelrapport maken van de verkoopcijfers van elke vertegenwoordiger per provincie. Open de werkmap Draaitabellen. Maak het werkblad Omzet koffie actief. Plaats de celaanwijzer in de lijst. Klik op de knop Draaitabel in het lint Invoegen. Het venster Draaitabel maken verschijnt. In dit venster moeten enkele keuzes worden gemaakt: Wordt de hele tabel of een deel van de tabel gebruikt voor de draaitabel? Wordt een externe gegevensbron gebruikt? Wordt de draaitabel op een aparte pagina geplaatst of op een specifiek werkblad? Zoals u ziet staat het totale bereik van de tabel al vermeld in het venster. Het bereik wordt in de absolute vorm weergegeven; $A$1:$G$298. Verder wordt weergegeven op welk werkblad de gebruikte tabel staat; Omzet koffie!$a$1:$g$298. Accepteer de standaardinstellingen door op OK te klikken. Er wordt een nieuw werkblad aangemaakt en er verschijnt een nieuwe tab Hulpmiddelen voor draaitabellen met twee linten, Analyseren en Ontwerpen. Links ziet u een venster waar de draaitabel zal verschijnen en rechts een venster met de draaitabelvelden. Klikt u buiten de draaitabel dan verdwijnt dit venster. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 3

4 Velden en veldnamen In het bovenste deel van het rechtervenster met de draaitabelvelden, is een lijst met veldnamen te zien. Met de term Velden wordt verwezen naar de kolomkoppen van de brontabel. Onder de lijst met veldnamen ziet u vier vakken; Filters Met dit vak kan het draaitabelrapport worden toegespitst op een deel van de tabel. Dit vak is een extra optie. De andere drie vakken worden altijd gebruikt. Kolommen Dit vak is bestemd voor de velden die in de kolomkoppen van het rapport staan. Rijen Dit vak is bestemd voor de velden die aan de linkerkant van het rapport zullen verschijnen. Σ Waarden Dit vak is bedoeld voor de cijfers waarmee het rapport wordt gemaakt. In het rapport zullen deze getallen standaard verschijnen als Som van de rijen of kolommen die worden gebruikt in het rapport. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 4

5 1.3. Een draaitabel samenstellen In deze eerste oefening wordt een rapport gemaakt over de verkoopcijfers van de vertegenwoordigers per provincie. Sleep het veld Vertegenwoordiger naar het vak Kolommen. Sleep het veld Provincie naar het vak Rijen. Sleep het veld Verkoopcijfers naar het vak Σ Waarden. In het vak Waarden verschijnt een veldnaam plus de naam van de bewerking, Som van Verkoopcijfers. Excel kan namelijk ook andere waarden, bijvoorbeeld Gemiddelde laten zien. De draaitabel toont nu een rapport met de gevraagde gegevens De opmaak van de getallen aanpassen De getallen in de draaitabel zijn nog niet echt geschikt voor een goed overzicht. Een bedrag als ,9 is niet echt handig te lezen. De decimalen zijn niet nodig en een scheidingsteken voor de duizendtallen zullen de getallen duidelijker maken. Net als in de standaard werkbladen van Excel kunnen we ook hier het venster Celeigenschappen gebruiken. Selecteer de getallen en gebruik het venster Celeigenschappen, tabblad Getal om de getallen in de draaitabel aan te passen. Gebruik de optie Geen decimalen en een scheidingsteken voor de duizendtallen. Het is ook mogelijk om de opmaak van de getallen aan te passen met de knoppen Duizendtalnotatie en Minder decimalen. Deze knoppen zijn te vinden op het lint Start in de groep Getal. Eén van de minder goede eigenschappen van een draaitabel is dat deze getalopmaak niet kan worden vastgelegd. U zult dit dus bij elke nieuwe draaitabel moeten herhalen. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 5

6 1.5. Een veld toevoegen aan de draaitabel Mogelijk moet het rapport meer details tonen. De omzetcijfers moeten bijvoorbeeld worden weergegeven per kwartaal. Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Het venster Draaitabelvelden verschijnt weer. Selecteer en sleep het veld Kwartaal naar het vak Rijen. De draaitabel wordt aangepast. De jaarcijfers van elke vertegenwoordiger worden aangevuld met de kwartaalcijfers De volgorde van de velden aanpassen In het vorige voorbeeld is het veld Kwartaal toegevoegd aan het vak Rijen. Het staat onder het veld Provincie. Door het veld Kwartaal boven het veld Provincie te slepen ontstaat er een andere situatie. Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Sleep in het venster Draaitabelvelden het veld Kwartaal boven het veld Provincie. De draaitabel wordt opnieuw aangepast. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 6

7 1.7. Een veld verwijderen Het verwijderen van een veld is net zo gemakkelijk als het toevoegen van een veld. Maak het venster Draaitabelvelden weer actief en sleep het veld Kwartaal uit de lijst Het bijwerken van de indeling uitstellen In de voorbeelden in dit boek worden tabellen gebruikt die niet erg groot zijn. In de praktijk kan het voorkomen dat u met een enorm grote hoeveelheid data in een tabel werkt. Elke verandering van de velden wordt standaard meteen uitgevoerd. Afhankelijk van de kracht van de processor kan het dan even duren voor u een volgend veld kunt aanpassen. U kunt dan de optie Bijwerken van de indeling gebruiken om de uitvoering uit te stellen tot u alles naar tevredenheid hebt ingesteld. Deze optie vindt u in het venster Draaitabelvelden. Vink de optie Bijwerken van de indeling aan. Pas twee van de velden aan. De indeling wordt niet bijgewerkt. Klik de knop Bijwerken aan. De indeling wordt nu bijgewerkt. Maak de verandering ongedaan. Werk de indeling bij met de knop Bijwerken. Schakel de optie weer uit Velden toevoegen of verwijderen Er is een tweede manier om de velden in één van de vakken te plaatsen. Vink een veld aan, en Excel zal het veld in één van de veldvakken plaatsen. Excel plaatst de velden in één van de vakken op basis van de informatie die in de velden (kolom) staat. Kolommen gevuld met cijfers worden geplaatst in het vak Σ Waarden. Getallen met tekst komen in het kolom- of rijveld terecht. Mogelijk moet u dus corrigeren. Welke methode u kiest moet u zelf weten. Persoonlijk vind ik de sleepmethode plezieriger, dan hoef je nooit te corrigeren. U verwijdert de velden door het veld weer af te vinken. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 7

8 1.10. Opnieuw beginnen Mogelijk hebt u zich toch vergist in de keus van de velden, of is er een andere reden om helemaal overnieuw te willen beginnen (met een draaitabel). Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Maak het lint Analyseren actief. Klik in de groep Acties op de knop Wissen. Kies daarna de optie Alles wissen. Maak de actie ongedaan met Ctrl + Z of de knop Ongedaan maken Subtotalen In de vorige voorbeelden worden de subtotalen weergegeven boven de kwartalen. De subtotalen kunnen ook onder de kwartalen worden geplaatst. Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Maak het lint Ontwerpen actief. Klik in de groep Indeling op de knop Subtotalen. Er verschijnt een keuzemenu. Klik op de optie Alle subtotalen onder de groep weergeven. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 8

9 1.12. De kolom Totalen verbergen De kolom Eindtotaal is in dit rapport niet van belang en kan worden uitgeschakeld. Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Maak het lint Ontwerpen actief. Klik op de knop Eindtotalen in de groep Indeling. Er verschijnt een keuzemenu. Kies de optie Aan alleen voor kolommen. De kolom Eindtotaal is verwijderd uit de draaitabel De opmaak van de draaitabel aanpassen Alle opmaakmogelijkheden die Excel heeft, bijvoorbeeld Vet of Randen zijn ook te gebruiken in een draaitabel. In het voorbeeld hieronder hebben de provincies het opmaakkenmerk Vet gekregen. Er zijn verschillende dikke randen aangebracht en de rijen met cijfers hebben een dunne rand. Pas de opmaak van de draaitabel aan volgens onderstaand voorbeeld of gebruik uw eigen fantasie. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 9

10 1.14. Draaitabelstijlen Naast de mogelijkheid om de opmaak van de draaitabel handmatig aan te passen is er de optie Draaitabelstijlen. Met deze optie is het mogelijk om snel een voorgeprogrammeerde opmaak toe te passen op een draaitabel. De optie Draaitabelstijlen is te vinden in het lint Ontwerpen. Via deze optie hebt u de beschikking over 85 stijlen. Plaats de muisaanwijzer in de draaitabel. Maak het lint Ontwerpen actief. Klik op de onderste keuzepijl van de groep Draaitabelstijlen. Het venster klapt open. Er zijn 3 groepen stijlen; Licht, Normaal en Donker. Beweeg de muisaanwijzer over de stijlvoorbeelden. Het effect van de stijl wordt meteen zichtbaar in de draaitabel. De naam van de stijl verschijnt als u de muisaanwijzer boven een stijlvoorbeeld laat hangen. Klik op de stijl die u wilt toepassen. Probeer enkele stijlen uit. De standaardstijl is Licht 16. Dit is de stijl in de derde rij, derde kolom. Pas de standaardstijl toe. Sla de werkmap op Opties voor draaitabelstijlen Het is mogelijk de draaitabelstijlen aan te passen. De draaitabelstijlen kunnen al behoorlijk veranderen door de opties in het vak Opties voor draaitabelstijlen aan te vinken. Pas een stijl toe en probeer de opties uit. De meeste zijn beter dan de standaardstijl. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 10

11 1.16. Een aangepaste draaitabelstijl maken Naast de mogelijkheden van Opties voor draaitabelstijlen zijn er meer mogelijkheden om de draaitabelstijlen aan te passen. U kunt namelijk een stijl maken op basis van een standaardstijl. Kies een stijl uit die al een beetje op weg is naar de opmaak die u wilt creëren. Klik met rechts op de stijl om het snelmenu te openen. Kies de optie Dupliceren. Het venster Stijl voor draaitabellen wijzigen verschijnt. De nieuwe stijl heeft nu nog de naam van de oude stijl, met een 2 toegevoegd, bijvoorbeeld PivotStyleLight16 2 Geef de stijl een nieuwe naam, bijvoorbeeld uw eigen naam. Laten we als voorbeeld de kleur van de gearceerde rijen aanpassen. Klik in het vensterdeel Tabelelement op de optie Eerste rijstreep. Klik op de knop Opmaak. Klik op de tab Opvulling. Kies een gewenste kleur of stijl uit. Bevestig met OK. Verander eventueel nog enkele andere onderdelen van de draaitabel. De aanpassingen worden nog niet toegepast. Open de lijst met draaitabelstijlen. Er is een nieuw vak bijgekomen Aangepast met daarin uw eigen stijl. Klik de stijl aan en hij wordt toegepast. Dit is typisch zo n optie waar u een beetje mee moet spelen om de mogelijkheden te zien Nieuwe stijl voor draaitabellen U kunt ook besluiten om een geheel nieuwe stijl te maken. Gebruik dan de optie Nieuwe stijl voor draaitabellen. Draaitabelstijl wissen Wilt u de opmaak van de draaitabelstijl verwijderen, gebruik dan de optie Wissen. Ook deze vindt u onder in het venster Draaitabelstijlen. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 11

12 1.18. De labelnamen aanpassen In het gemaakte rapport zijn koppen als Som van Verkoopcijfers of Kolommen niet erg mooi. Dit is gemakkelijk aan te passen. Dubbelklik in de cel en pas de naam aan. Hierbij mag de naam van het veld niet worden gebruikt. Eén van de veldnamen is: Provincie. Dit kunt u omzeilen door bijvoorbeeld het woord Provincies te gebruiken. Gebruik een spatie voor een cel die geen inhoud hoeft te hebben Lege cellen opvullen met nullen Eén van de elementen van een goed tabelontwerp, is dat geen enkele cel in een kolom met cijfers wordt leeggelaten. Als u dat bij een tabel doet die wordt gebruikt voor een draaitabel, kan dit verschillende foutmeldingen of verkeerde berekeningen opleveren. Het is dan ook vervelend dat een draaitabel wél lege cellen vertoont. Zie het voorbeeld in de vorige paragraaf. Het is eenvoudig om de lege cellen in een draaitabel op te vullen met nullen. Maak de draaitabel actief. Maak het lint Analyseren actief. Klik in het vak Draaitabel op de knop Opties. Klik in het menu op de knop Opties. Maak de tab Indeling en opmaak actief. Vink de optie Voor lege cellen weergeven aan. Vul in het invoervak een nul in. Bevestig met OK. Alle lege cellen in de draaitabel worden nu gevuld met nullen. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 12

13 1.20. De opmaak van de nul aanpassen U kunt eventueel de getalopmaak een aanpassen, zodat de nullen een zachtere kleur krijgen. Klik met de rechtermuisknop op een getal in het waardegebied van de draaitabel en kies in het snelmenu de optie Waardeveldinstellingen. Klik op de knop Getalnotatie. Klik in het venster Celeigenschappen op Aangepast. Typ in het invoerveld, #.##0;#.##0;[kleur15]#.##0 Klik tweemaal op de knop OK om de wijziging te bevestigen De indeling van het rapport aanpassen Als u meerdere velden in één vak gebruikt kan het handig zijn de diverse indelingsmogelijkheden te bekijken. Maak de volgende draaitabel. Maak de tab Ontwerpen actief. Klik op de knop Rapportindeling. Er zijn drie mogelijkheden; De compacte weergave zoals hierboven en de overzichts- en de tabelweergave Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 13

14 1.22. Lege regels invoegen Het is via de optie Lege regels mogelijk om lege regels tussen elk item in te voegen. Maak de tab Ontwerpen actief. Klik op de knop Lege rijen. Klik op de optie Lege regel invoegen na elk item. Het effect zal wel duidelijk zijn. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 14

15 1.23. De werkbalk Snelle Toegang (WST) Als u vaak een draaitabel moet maken, kan het handig zijn om een knop op de WST te plaatsen. Dit is het kleine balkje met werkbalkknoppen boven of onder de tabbladen. Klik op de keuzepijl aan de rechterkant van de WST. Kies in het menu voor de optie Meer opdrachten. U weet dat de knop Draaitabellen in het lint Invoegen staat. Klik in het vervolgscherm op de keuzepijl van het schermdeel Kies opdrachten uit. Selecteer de optie Tabblad Invoegen. Nu verschijnen alle knoppen die beschikbaar zijn op het tabblad Invoegen. Selecteer de optie Draaitabel. Klik op de knop Toevoegen. Bevestig met OK. De knop Draaitabel is nu toegevoegd aan de WST. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 15

16 1.24. Opdrachten 1 Er volgen nu een aantal opdrachten om de behandelde onderwerpen beter onder de knie te krijgen. Dit hoofdstuk liet zien hoe krachtig een draaitabel kan zijn met een lijst van zo n 300 rijen. In deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een lijst met rijen. Opdracht 1 a) Maak het werkblad Facilitair bedrijf actief. b) Maak een draaitabel met de volgende velden; Dienst, Gebied, Bedrag. Dit zal het volgende rapport opleveren. Opdracht 2 a) Pas de opmaak van de getallen aan, zodat de decimalen verdwijnen en een scheidingsteken voor de duizendtallen verschijnt. Opdracht 3 a) Vervang het veld Gebied door het veld Vertegenwoordiger. b) Laat de kolom Eindtotaal verdwijnen. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 16

17 Opdracht 4 a) Voeg het veld Maand toe aan het vak Rijen. Opdracht 5 a) Plaats het veld Dienst onder het veld Maand. Opdracht 6 a) Verander de namen van de labels in Omzet, Naam en Dienst. b) Pas de lettergrootte van de labelnamen aan in 14 punten. Opdracht 7 a) Gebruik één van de stijlen om de opmaak aan te passen. Opdracht 8 a) Verwijder het werkblad met de draaitabel. Hoofdstuk 2 gedeeltelijk Draaitabellen Excel 2013 Pagina 17

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling overslaan. Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen

Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen Draaitabellen in Excel 2010 een wereld van verschil John Spronk Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen op Excel 2010 (intern versienr 14) maak je niet alleen een grote sprong in de tijd

Nadere informatie

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6).

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6). Hoofdstuk 22: Draaitabellen * 2010 22.0 Inleiding Dit hoofdstuk had ook snel gegevens samenvatten genoemd kunnen worden. Excel biedt een heel degelijk hulpmiddel om met tabellen gegevens samen te vatten

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Het kan

Nadere informatie

Tabel Om een draaitabel te kunnen maken, heb je allereerst een tabel nodig met gegevens. Je tabel moet aan de volgende eisen voldoen:

Tabel Om een draaitabel te kunnen maken, heb je allereerst een tabel nodig met gegevens. Je tabel moet aan de volgende eisen voldoen: Wat is een draaitabel? Een draaitabel is een zeer uitgebreid hulpmiddel van Excel om gegevens uit (grote) tabellen die je hebt gemaakt, samen te vatten en te analyseren. Een draaitabel maakt gebruik van

Nadere informatie

8.9 Draaitabellen [Pivot tables]

8.9 Draaitabellen [Pivot tables] 8.9 Draaitabellen [Pivot tables] U kunt de gegevens uit een lijst in een tabel laten weergeven uitgezet tegen tegen één of meer andere veldwaarden. U kunt bijvoorbeeld de bedragen uit onze voorbeeldlijst

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

Excel heeft een krachtig gereedschap om gegevens te analyseren,

Excel heeft een krachtig gereedschap om gegevens te analyseren, Werken met een draaitabel 13 Excel heeft een krachtig gereedschap om gegevens te analyseren, de draaitabel. Dat is een interactieve tabel waarmee u een grote hoeveelheid gegevens compact kunt weergeven.

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Les 1 Kennismaken met Ecel 2013 (1) - Wat is Ecel? - Het Startscherm - Het Startscherm uitschakelen - De gebruikersinterface - Backstage weergave (1) Les 2 Kennismaken

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

25 Excel tips. 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen. Ir. Fred Hirdes. Excel-leren.nl.

25 Excel tips. 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen. Ir. Fred Hirdes. Excel-leren.nl. [Geef tekst op] 25 Excel tips 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen Ir. Fred Hirdes Excel-leren.nl info@excel-helpdesk.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Tip 1 tm

Nadere informatie

Beknopte handleiding LE/KB en draaitabellen 3 november 2015

Beknopte handleiding LE/KB en draaitabellen 3 november 2015 Deel 1: gegevens uit de ledenadministratie naar Excel halen. Open in Navision de ledenadministratie. Kies segmenten. Maak vervolgens een segment aan. Klik rechtsonder op functies, segment, contactpersonen

Nadere informatie

Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier:

Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier: SAMENVATTING HOOFDSTUK 7 Stijlen gebruiken en wijzigen Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier: Als je de muisaanwijzer boven

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Het Gegevensmodel en draaitabellen in Excel 2013 (tip 193)

Het Gegevensmodel en draaitabellen in Excel 2013 (tip 193) Het Gegevensmodel en draaitabellen in Excel 2013 (tip 193) In vorige versies van Excel moest men om data te analyseren van verschillende bronnen deze data eerst ingeven of importeren in Excel, en om deze

Nadere informatie

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN 1 AUTOMATISCH BEREKENEN IN DE STATUSBALK 2 FUNCTIES 3 RELATIEVE ADRESSERING 4 ABSOLUTE ADRESSERING 5 GEMENGDE ADRESSERING 6 KOLOMMEN GROEPEREN 7 OPTIES

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Excel 2013: Snelle analyse

Excel 2013: Snelle analyse Excel 2013: Snelle analyse Handleiding van Auteur: CorVerm Juli 2015 Sinds Microsoft Office 2003 (en voorgaande versies) is er veel veranderd. Met weemoed denkt menig Office-gebruiker terug aan de menubalk

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

Tabellen. Een tabel invoegen

Tabellen. Een tabel invoegen Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar een tabel

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Kolombreedte en rijhoogte#breedtehoogte Opmaak van cellen Lettertype Uitlijning Opvulling Randen Getallen Datum en tijd Voorwaardelijke opmaak Gebruik van thema's

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Draaitabellen. Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN RESULTAAT.XLS BESTELLINGEN BELGIE.

Draaitabellen. Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN RESULTAAT.XLS BESTELLINGEN BELGIE. Oefening Excel HERWWWIG@WEB.DE Draaitabellen Trefwoorden: Draaitabellen, draaitabelrapport, berekende velden, MS Query, SQL, Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Grafiek en dynamisch bereik

Grafiek en dynamisch bereik Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grafiek en dynamisch bereik Iedereen die vaak met tabellen

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen:

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 Diagram invoegen Via de menukeuzen Invoegen, Diagram of met Galerie voor diagrammen: open je het venster Er zijn 6 verschillende diagrammen: 1. Organigram 2. Cyclusdiagram 3. Radiaaldiagram

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

ICT en grote datasets havo wiskunde A en vwo wiskunde A/C

ICT en grote datasets havo wiskunde A en vwo wiskunde A/C ICT en grote datasets havo wiskunde A en vwo wiskunde A/C Workshop Noordhoff wiskundecongres 19 november 2015 Matthijs van Maarseveen, Stijn Voets en Mark Haneveld Opbouw workshop 1. Demonstratie Exceltabellen

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

EXCEL Draaitabellen Mod Va

EXCEL Draaitabellen Mod Va EXCEL Draaitabellen Mod Va Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1 EEN DRAAITABEL MAKEN... 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Het model 3 1.2.1 Een tabel maken van de lijst... 4 1.2.2 Een draaitabel maken die past bij uw

Nadere informatie

Gegevens samenvatten met draaitabellen

Gegevens samenvatten met draaitabellen Gegevens samenvatten met draaitabellen Evie Coussé, november 2009 Inleiding Bij taalkundig corpusonderzoek is het typisch dat je uiteenlopende factoren annoteert en analyseert van één of ander taalkundig

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Maak van je tabel een database. Handleiding van Helpmij.nl

Maak van je tabel een database. Handleiding van Helpmij.nl Maak van je tabel een database. Handleiding van Auteur: CorVerm September 2008 handleiding: Maak van je tabel een database. Database in Excel. Zoals alle vorige afleveringen is ook deze aflevering weer

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap Inleiding Excel 2013 2/3 is het tweede deel van een reeks van drie over Microsoft Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de basistechnieken, die aan bod zijn gekomen in het eerste deel, onder de

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

VERKOOPCIJFERS ANALYSEREN (DEEL 2)

VERKOOPCIJFERS ANALYSEREN (DEEL 2) Excel-lente Management Tools In deze rubriek treft u interessante Excel-tips en -technieken aan die u in de praktijk goed kunt toepassen. Mocht u bijzondere toepassingen behandeld willen zien, mail dan

Nadere informatie

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken.

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Celopmaak via het Lint, groep Lettertype Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. Knop (Lettertype) (Tekengrootte) (Vet)

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

Meerdere draaitabellen maken van dezelfde gegevensbron. (tip 107)

Meerdere draaitabellen maken van dezelfde gegevensbron. (tip 107) Meerdere draaitabellen maken van dezelfde gegevensbron. (tip 107) In Cursus Excel Les 47 wordt uitgelegd hoe je van een gegevensbron een draaitabel kunt maken, echter wanneer je meerdere draaitabellen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Draaitabellen (niet alleen) voor dummies

Draaitabellen (niet alleen) voor dummies Draaitabellen (niet alleen) voor dummies Geo van Dijk Excel Experience Day 2014 Opbouw van de sessie Wat zijn draaitabellen (eng:pivot tables)? De brongegevens. Mogelijke fouten in de brongegevens. Brongegevens

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Het lint in Excel 2007

Het lint in Excel 2007 Het lint in Excel 2007 De gebruikersinterface van Excel 2007 is erg grafisch en behoorlijk kleurrijk van opzet. De kern van deze grafische gebruikersinterface bestaat uit het lint, de brede balk boven

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d.

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Peter Franke 2-2-2014 Inhoud Excel Les 07 Afdrukken... 3 Marges [ Kantlijnen ]... 3 Afdrukstand.... 4 Afdrukbereik... 4 Afdrukken

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk

Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk Waar je precies aan moet denken bij het maken van een scriptie lees je in de studiekaart Scriptie?. In de studiekaart Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Groeperen* 2010

Hoofdstuk 10: Groeperen* 2010 Hoofdstuk 10: Groeperen* 2010 10.0 Inleiding Soms is het handig om het aantal rijen en kolommen op het scherm te verminderen. Het wordt aangeraden om dit te doen door rijen en kolommen te groeperen. Een

Nadere informatie

Database Excel 2003 en Handleiding van Helpmij.nl

Database Excel 2003 en Handleiding van Helpmij.nl Database Excel 2003 en 2007 Handleiding van Auteur: CorVerm Oktober 2008 Lijst, Tabel of Database in Excel. Een Database heeft van Microsoft de naam Lijst (Excel 2003) of Tabel (Excel 2007) meegekregen.

Nadere informatie

Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine.

Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine. Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine. Wat is een draaitabel? Een draaitabel (Engels: pivot table) is een soort tabel die datalijsten in spreadsheets zoals Microsoft Excel, OpenOffice.org

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip

Excellerend Kwartaaltip Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Draaitabellen V Deze kwartaaltip is voorlopig de laatste die

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Microsoft Word Kennismaken

Microsoft Word Kennismaken Microsoft Word 2013 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Microsoft Word Kennismaken

Microsoft Word Kennismaken Microsoft Word 2010 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Een planning maken in Excel (handmatige opmaak)

Een planning maken in Excel (handmatige opmaak) Een planning maken in Excel (handmatige opmaak) Deze handleiding is gebaseerd op Excel 2007 en Excel 2010. Bij nieuwere versies van Excel werkt het op dezelfde manier, maar ziet het beeld er soms net even

Nadere informatie

excel in de financiële praktijk

excel in de financiële praktijk excel in de financiële praktijk Excel in de financiële praktijk Ir. C.A. Overgaag Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2009 isbn 978 90 5752 165 2 / nur 123 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Redactie en boekverzorging:

Nadere informatie

Kalenders gebruiken Asta Powerproject

Kalenders gebruiken Asta Powerproject Kalenders gebruiken Asta Powerproject Deze Tips en Trucs gaat over Kalenders. Het kan daarbij gaan om het maken van een nieuwe kalender, het toewijzen ervan aan taken, en het instellen van de kalender

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Minder bekende functies in Excel

Minder bekende functies in Excel Minder bekende functies in Excel Handleiding van Auteur: CorVerm Maart 2011 Datum/tijd plaatsen in een cel Om de datum van vandaag in een cel weer te geven gebruik je de functie =VANDAAG(), weergeven van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Edit

Gebruikershandleiding Edit Gebruikershandleiding Edit Maak gebruik van de inloggegevens die je terugvindt in jouw mailbox. Noteer ze eventueel ook hier: url: www.. nl/edit Navigeer naar dit adres, door de url in te typen in de adresbalk

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 10 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED webbased en Excel 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

2. Een adressenbestand maken in Excel

2. Een adressenbestand maken in Excel 23 2. Een adressenbestand maken in Excel Als u een grote hoeveelheid brieven of kaarten gaat versturen, kan het handig zijn om daarvoor adresetiketten af te drukken. Adresetiketten kunt u gebruiken voor

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED 1 Sjablonen 11 1.1 Een sjabloon maken 11 1.2 Een sjabloon gebruiken om een nieuwe werkmap te maken 12 1.3 Een geïnstalleerde sjabloon gebruiken 12 1.4 Een sjabloon

Nadere informatie

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten.

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten. Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Opdrachten toevoegen aan

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten.

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten. Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versis. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Opdrachten toevoegen aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

3. Een dia met een grafiek met Excel 2007

3. Een dia met een grafiek met Excel 2007 1 3. Een dia met een grafiek met Excel 2007 In een presentatie zullen uw toehoorders snel de draad kwijtraken wanneer u sheets vol getallen en tabellen laat zien. Een grafiek is dan vaak een stuk overzichtelijker.

Nadere informatie

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan.

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Een mailing verzorgen Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Voor deze techniek zijn twee bestanden

Nadere informatie

Getallen een correcte opmaak geven. Cellen opmaken met voorwaardelijke opmaak. Cellen opmaken door het thema te wijzigen

Getallen een correcte opmaak geven. Cellen opmaken met voorwaardelijke opmaak. Cellen opmaken door het thema te wijzigen Studiewijzer 4 Opmaak van een werkblad en cellen Voorkennis Leereenheid 2: Gegevens invoeren Doel Basis Kolombreedte en rijhoogte aanpassen Patronen en lijnen aanbrengen Lettertype wijzigen Tekst in cellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 13.0 Inleiding Spreadsheets bieden meer grip op gegevens. De twee beste manieren om meer grip te krijgen, is door de gegevens te sorteren of door bepaalde waarden

Nadere informatie