Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D

2 Inhoud 1. Vakbekwaamheid p Wettelijke basis p Concreet p Doelgroep p Vrijstellingen p Theoretisch examen betreffende de vakbekwaamheid p Vrijstelling p Voorwaarden p Waar? p Soorten p Inhoud p Mislukt theoretisch examen basiskwalificatie p Geslaagd theoretisch examen basiskwalificatie p Scholing p Bestaande scholingsvormen p Voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid p Praktisch examen betreffende de vakbekwaamheid p Vrijstelling p Voorwaarden p Waar? p Soorten p Inhoud p Mislukt praktisch examen basiskwalificatie p Geslaagd praktisch examen basiskwalificatie p Rijbewijs met vakbekwaamheid p Algemeen p Aanvraag om een rijbewijs p Opmaak van het rijbewijs p Inlichtingenfiche p Transactiecode/transactiemotief p Bewijs van vakbekwaamheid p Nascholing p Geraadpleegde werken en websites p. 39 2

3 1. Vakbekwaamheid 1. Wettelijke basis KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E. De vakbekwaamheidsvoorschriften vloeien voort uit de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG en werden door het KB van 4 mei 2007 omgezet in Belgisch recht. Het opzet van de vakbekwaamheidsvoorschriften is de kwaliteit en veiligheid van het transport verhogen, de eisen aan chauffeurs in Europa harmoniseren en de milieuvervuiling verminderen. Deze voorschriften zijn in ons land van toepassing voor de beroepsbestuurders van voertuigen van groep D sinds 10 september 2008 en van groep C sinds 10 september Concreet Vakbekwaamheid is een meerwaarde bij het behalen van een categorie van groep C of D. Waar men, bijvoorbeeld, bij het behalen van de categorie moet weten hoe men de lading het best verdeeld over de laadruimte verwacht men bij vakbekwaamheid dat men dit zelf kan toepassen. Waar vakbekwaamheid inhoudelijk voor staat blijkt uit de lijst van de referentiewerken die aan de basis lagen voor de opmaak van de examenvragen en de vademecums betreffende het examen vakbekwaamheid (zie In deze lijst vindt men ondermeer de volgende VDAB-cursussen terug: Straatcode Defensief rijden Routeplanning Rij-en rusttijden Dokumenten Vrachtbrief Ladingbeveiliging lastverdeling Maatregelen bij ongeval Techniek Economisch rijden Maatregelen criminaliteit en illegalen Veiligheid en gezondheid Klantvriendelijkheid Sector van het voervoer Beroepsrekenen Concreet vindt men in Wees Wegwijs Rijbewijs C + D - Praktisch handboek over het verkeersreglement de volgende leerstof voor vakbekwaamheid: Defensief rijgedrag en algemeen verkeersinzicht Reactietijd en gedragsveranderingen ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen 3

4 Reglementering met betrekking tot administratieve verplichtingen Gedragsregels bij ongevallen Veiligheidseisen en reglementering met betrekking tot het laden van het voertuig en de vervoerde personen Kennis in verband met de belangrijkste onderdelen en veiligheidsinrichtingen die voor de rijveiligheid van belang zijn Regels voor een milieuvriendelijk gebruik van het voertuig Voorschriften betreffende rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf Beginselen van de werking van de remsystemen, de vertrager en de snelheidsregelaar Technische kennis van voertuigen Verantwoordelijkheid van de bestuurder in verband met de goederen, de vervoerde personen en de vervoersdocumenten De essentiële peilers van vakbekwaamheid zijn veiligheid en milieuvriendelijkheid. De vakbekwaamheidsvoorschriften omvatten de verwerving van de vakbekwaamheid en de verlenging van de vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid wordt verworven na een geslaagd theoretisch en praktisch examen basiskwalificatie of na vrijstelling (houder van een rijbewijs geldig voor een categorie van groep C afgeleverd vóór 10 september 2009 en/of van een categorie van groep D afgeleverd vóór 10 september 2008). Vakbekwaamheid kan worden verlengd na het volgen van een vijfjaarlijkse nascholing van 35 uren. 2. Doelgroep Alle bestuurders van een voertuig waarvoor een rijbewijs van groep C of D vereist is en die in beroepsverband rijden, dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidvereisten. Meer bepaald gaat het om alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten binnen de Europese Unie met een voertuig van groep C of D en die: onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en hun gewone verblijfplaats in België hebben, OF geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie en die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die in België is gevestigd, of die beschikken over een Belgische werkvergunning. Concrete voorbeelden van beroepschauffeurs zijn: - de bestuurder van een vrachtwagen van een grootwarenhuisketen die zijn werkdag start bij het depot en vervolgens de lading van zijn vrachtwagen lost bij de verschillende filialen van de winkelketen. Nadien haalt hij een nieuwe lading op om nog andere filialen te kunnen bevoorraden. Hij stopt hiermee pas op het einde van zijn werkdag. - de bestuurder van een vrachtwagen die grondstoffen van de haven naar de fabrieken brengt - de bestuurder van een bus van De Lijn - de bestuurder die dagtrippen en busreizen in het buitenland doet met de bus van een reisbureau 4

5 3. Vrijstellingen Vakbekwaamheid wordt niet opgelegd aan: bestuurders van voertuigen voor traag vervoer (max. 45 km/u) bestuurders van voertuigen van het leger, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde bestuurders van voertuigen die worden getest op de weg (technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht) bestuurders van voertuigen bij reddingsoperaties en noodtoestanden bestuurders van voertuigen voor niet-commercieel personen- en/of goederenvervoer voor privé-doeleinden Bijvoorbeeld: o een bus die gehuurd wordt voor een huwelijk o een eigen vrachtwagen om paarden naar de jumping te brengen bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM 7500 kg die worden gebruikt voor het vervoeren van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder nodig heeft voor zijn werk. Voorwaarde = dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Bijvoorbeeld: o een schrijnwerker die een kleine vrachtwagen heeft om gereedschap te vervoeren en om ramen en deuren af te halen bij een fabriek en ze vervolgens te vervoeren naar zijn klant. Zijn hoofdactiviteit is het plaatsen van ramen en deuren. o een vrachtwagen in de bouwsector die bouwmaterialen vervoerd behoord niet tot deze groep omdat zijn MTM 7500 kg is o een garagehouder die met een vrachtwagen naar de autokeuring rijdt geniet deze vrijstelling niet omdat de MTM van de te keuren vrachtwagen 7500 kg kan zijn o een marktkramer die dierenbenodigdheden verkoopt en met een marktwagen (MTM 7500 kg) op de markt staat. Verkoop op de markt is zijn hoofdactiviteit, niet het vervoer naar de markt. Wanneer die marktkramer uitbreidt en een grotere marktwagen koopt met een MTM 7500 kg moet hij wel voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. houders van een nog geldig voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C of D voor een periode van maximum 1 jaar en enkel op Belgisch grondgebied bestuurders van voertuigen van groep C of D tijdens het praktisch examen, het onderricht in een erkende rijschool of onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3 bestuurders tijdens hun opleiding bij De Lijn, TEC, MIVB, IBBFP, FOREM, VDAB, een beroepsschool van het secundair onderwijs (busbestuurder of vrachtwagenbestuurder) of de federale/lokale politie. 5

6 4. Theoretisch examen betreffende vakbekwaamheid 4.1. Vrijstelling Zijn vrijgesteld van het theoretisch examen basiskwalificatie: de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C afgegeven vóór 10 september 2009 de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep D afgegeven vóór 10 september 2008 de kandidaat voor één van de categorieën van groep C of D die niet de intentie heeft om beroepsbestuurder te worden van voertuigen van een categorie van groep C of D de houders van een Europees (EER) rijbewijs met vermelding van de code 95 bij één of meerdere categorieën van groep C of D, of voor zover dit rijbewijs geldig is voor één of meerdere categorieën van groep C of D de houders van een erkend buitenlands rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C of D 4.2. Voorwaarden Aan het theoretisch examen basiskwalificatie kunnen de volgende personen deelnemen: de onderdanen van de Europese Unie; de onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de lidstaten van de Europese Unie. De kandidaat moet een rijbewijs voorleggen dat geldig is voor categorie B Het rijbewijs mag vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt ten gevolge van verval van het recht tot sturen voor één of meerdere lagere categorieën. De kandidaat mag niet vervallen zijn van het recht tot het besturen van voertuigen van een (sub)categorie van groep C of D en moet geschikt verklaard zijn voor de eventuele herstelonderzoeken en/of herstelexamens die hem werden opgelegd. De kandidaat dient een geldig rijgeschiktheidsattest van groep 2 voor te leggen. Om aan het theoretisch examen basiskwalificatie te kunnen deelnemen als onderdaan van de Europese Unie, moet men een document voorleggen zoals vermeld in artikel 3, 1 van het KB van betreffende het rijbewijs. 6

7 Een onderdaan van de Europese Unie die in België verblijft legt één van de volgende documenten voor, afhankelijk van zijn situatie. Hij kan: ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente en eveneens houder zijn van een geldig identiteitsbewijs: o een identiteitskaart van Belg o een identiteitskaart voor vreemdeling o een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) o een verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de E.E.G.(indien nog geldig) o een elektronische kaart A, B, C, F, E of E+ o een bijlage 7bis, bijlage 8, bijlage 8bis, bijlage 9 of een bijlage 9bis + paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst o een attest van immatriculatie o een consulaire identiteitskaart o een bijzondere identiteitskaart ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden: o voor Belgische studenten die in het buitenland verblijven en in het bezit zijn van een identiteitskaart van Belg in het buitenland en die kunnen bewijzen met een attest van de school dat ze minstens 6 maanden ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling o voor studenten uit een buurland (Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland) die in het bezit zijn van een bijlage 33 en bewijzen met een attest van de school dat ze minstens 6 maanden ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en houder zijn van een in België afgegeven diplomatieke identiteitskaart. Deze personen moeten zich wenden tot de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken voor de aanvraag van een rijbewijs. De kandidaat die als onderdaan van een derde land in dienst is van of werkt voor een onderneming die gevestigd is in België legt een document voor waarin dit bevestigd wordt. Tevens moet een kandidaat voldoen aan de minimumleeftijd voor de gevraagde categorie: 17 jaar voor een opleiding vrachtwagenbestuurder of bestuurder autobussen of autocars in het secundair beroepsonderwijs 17 jaar en 9 maanden voor de (sub)categorieën C1, C, D en D1 Wanneer van een kandidaat enkel het geboortejaar gekend is en niet de volledige geboortedatum wordt de laatste dag van het jaar in aanmerking genomen Waar? Het theoretisch examen basiskwalificatie wordt voorlopig enkel afgelegd in een erkend examencentrum (zoals bepaald in het KB van betreffende het rijbewijs) naar keuze. In de nabije toekomst zal de organisatie van de examens betreffende het rijbewijs en betreffende de vakbekwaamheid voor de (sub)categorieën van groep C en D worden vrijgemaakt (zoals bepaald in het KB van betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E). 7

8 4.4. Soorten We onderscheiden: een theoretisch examen basiskwalificatie (voor de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C of D die nog geen vakbekwaamheid heeft) een gecombineerd theoretisch examen (= combinatie theoretisch examen rijbewijs en vakbekwaamheid) een aanvullend theoretisch examen basiskwalificatie (voor de houder van een bewijs van vakbekwaamheid D die een bewijs van vakbekwaamheid C wil of omgekeerd) Deelnemen aan het theoretisch examen basiskwalificatie mag slechts één maal per dag op afspraak. Elk theoretisch examen voor een categorie van groep C of D wordt individueel afgenomen zowel voor het behalen van de categorie op het rijbewijs als voor het behalen van de vakbekwaamheid voor de betreffende groep. Sommige kandidaten blijken in de onmogelijkheid tot het afleggen van het gewone theoretische examen basiskwalificatie. Voor hen worden speciale zittingen georganiseerd (individueel en op afspraak). In de speciale zittingen worden deze mensen bijgestaan door een examinator die de nodige uitleg geeft om de vragen te kunnen begrijpen. De kandidaat betaalt een bijkomende retributie van 77 euro per examenonderdeel. Wie komt in aanmerking voor de speciale zittingen? kandidaten met een ontoereikend mentaal of intellectueel vermogen kandidaten met een ontoereikende graad van alfabetisme kandidaten die minstens 5 maal niet slaagden voor het gewone theoretische examen basiskwalificatie Deelname aan het theoretisch examen basiskwalificatie in speciale zitting vereist de voorlegging van een attest afgeleverd door: een psycho-medisch-sociaal centrum een O.C.M.W. een instituut voor buitengewoon onderwijs een centrum voor observatie of begeleiding een centrum voor beroepsoriëntering het examencentrum (bewijs van minstens 5 maal niet slagen) Sommige examencentra voorzien in theoretische examens basiskwalificatie met een tolk. Dit kan enkel in Alken, Bree, Brussel, Charleroi, Deurne (Antwerpen), Sint-Denijs-Westrem en Wandre. De kandidaat die geen van de Belgische nationale talen (Nederlands, Frans en Duits) beheerst kan zich voor het theoretisch examen laten bijstaan door een beëdigde tolk die aangeduid wordt door het examencentrum. Het examen wordt individueel en op afspraak afgenomen. De kandidaat betaalt voor elk onderdeel van het theoretisch examen basiskwalificatie een aanvullende retributie van 77 euro en de vergoeding van de tolk. 8

9 4.5. Inhoud Het theoretisch examen basiskwalificatie bestaat uit 3 delen: vragen Deze 100 vragen bestaan uit: - vragen waarbij uit meerdere antwoorden gekozen moet worden - of vragen waarbij slechts één antwoord moet gegeven worden - of een combinatie van beide soorten. De kandidaat heeft 100 minuten tijd om de 100 vragen te beantwoorden. 2. Casestudy s De kandidaat heeft 80 minuten tijd om de 8 casestudy s op te lossen. 3. Mondelinge proef De mondelinge proef betreffende de te kennen leerstof duurt 60 minuten en omvat 10 mondelinge open vragen. Voor elke vraag bestaan een aantal goede antwoorden. In het antwoord van de kandidaat dient een bepaald % goede antwoorden verwerkt te zijn. Bij het gecombineerd theoretisch examen worden de 100 vragen opgedeeld in 50 vragen betreffende de wegcode en 50 vragen betreffende vakbekwaamheid. Het aanvullend theoretisch examen basiskwalificatie bestaat uit 50 vragen, 4 casestudy s en 5 mondelinge vragen. De verschillende onderdelen kunnen op één dag, of verspreid over verschillende dagen, worden afgelegd. De 100 vragen en de casestudy s kunnen zonder afspraak afgelegd worden tussen 7 uur en 16 uur in het erkend examencentrum. Voor de mondelinge proef dient een afspraak gemaakt te worden. In de praktijk is het vaak zo dat de kandidaat een afspraak maakt voor de mondelinge proef en die dag dan ook de 100 vragen en de casestudy s erbij doet. De leerstof voor het theoretisch examen basiskwalificatie omvat de volgende onderwerpen: 1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften: Voor groep C en D: - kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik (bv. specifiek brandstofverbruik van een motor, optimaal gebruiksbereik toerenteller, ) - kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen (bv. specifieke eigenschappen van het pneumatisch remcircuit, grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, benutting van de traagheid van het voertuig, benutting van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van defecte remmen, ) - het brandstofverbruik kunnen optimaliseren 9

10 Voor groep C: - een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig (bv. afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, soorten verpakking en pallets, ) Voor groep D: - de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen (bv. plaats op de rijweg, soepel remmen, gebruik van specifieke infrastructuur zoals openbare plaatsen en voorbehouden rijvakken, beheersen van conflicten tussen veilig rijden en de andere taken als bestuurder, interactie met de passagiers, specifieke kenmerken van het vervoer van bepaalde groepen personen zoals kinderen, gehandicapten, ) - een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig ((bv. afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, ) 2. Toepassing van de voorschriften: Voor groep C en D: - kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer (bv. specifiek voor de vervoerssector geldende maximumwerktijden, sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf, rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing, ) Voor groep C: - de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen (bv. documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, internationale transportvergunningen, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, de goederen begeleidende speciale documenten, ) Voor groep D: - de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen (bv. vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels, belasting van het voertuig, ) 3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek: Voor groep C en D: - bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen (bv. soorten ongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen, betrokkenheid daarbij van vrachtwagens/touringcars, gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak) - het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten (bv. algemene informatie, gevolgen voor de bestuurders, preventieve maatregelen, checklist, wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder) - fysieke risico s kunnen voorkomen (bv. risicohandelingen en houdingen, lichamelijke conditie, persoonlijke beschermingsmiddelen, ) - zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid (bv. beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, 10

11 medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust) - noodsituaties kunnen beoordelen (bv. inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening, inzittende van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, reactie in geval van agressie,, invulling schadeformulier) - door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming (bv. belang voor de onderneming van de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder, personen waarmee een bestuurder te maken krijgt, ) Voor groep C: - kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening (bv. verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken, verschillende activiteiten in het wegvervoer, ontwikkelingen in de sector, ) Voor groep D: - kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening (bv. verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken, organisatie van de voornaamste soorten ondernemingen voor personenvervoer over de weg, ) Concrete voorbeelden van vragen 100 vragen (uit Wees Wegwijs) Na het verwisselen van een band, moet ik de wielmoeren van een autobus of vrachtwagen a) niet zeer vast aandraaien b) kruiselings aandraaien c) in willekeurige volgorde aandraaien Een autocar met 19 zitplaatsen wordt uitsluitend voor binnenlands vervoer gebruikt. a) Dat voertuig moet met een tachograaf zijn uitgerust. b) Dat voertuig moet niet met een tachograaf zijn uitgerust. Een ononderbroken rijperiode mag niet langer zijn dan a) 3 uur b) 4 uur en 30 minuten c) 4 uur Welke persoonlijke documenten moet de bestuurder kunnen tonen die internationaal vervoer doet? a) Identiteitskaart, rijbewijs en geneeskundige schifting. b) Identiteitskaart, rijbewijs en SIS-kaart en/of bestuurderskaart. De BUS-strook is voorbehouden voor a) autobussen en minibussen b) autobussen en vrachtauto s c) autobussen 11

12 Casestudy s Foto van een ongevalsituatie: Ik ben betrokken bij een verkeersongeval met gewonden. Hoe handel ik als bestuurder van de vrachtwagen in deze situatie? Waar moet de veiligheidsdriehoek geplaatst worden? Moet de politie gewaarschuwd worden? Mondelinge proef U krijgt van het reisbureau een opdracht om 23 passagiers te vervoeren tijdens een dagtrip. De passagiers worden op vooraf afgesproken stophaltes opgepikt. Wat dien je te controleren vóór je vertrek tijdens de dagtrip bij aankomst? Situatieschets: De bestuurder van een geladen vrachtwagen wil s avonds na zijn toegelaten rijtijd overnachten op een parking. Welke veiligheidsmaatregelen dient hij te nemen? Op welke manieren kan men het brandstofverbruik beperken? Situatieschets: U rijdt als bestuurder van een autocar met 33 inzittenden een tunnel in. Na 2 kilometer is er een hevige rookontwikkeling in de tunnel. Wat doet u? Situatieschets: U moet van aan de haven een lading grondstoffen naar een bedrijf in het binnenland vervoeren. Over welke documenten moet je beschikken? 12

13 4.6. Mislukt theoretisch examen basiskwalificatie De kandidaat mislukt voor zijn theoretisch examen basiskwalificatie: wanneer hij het minimum aantal punten van 80 op 100 niet behaald voor de 100 vragen wanneer hij het minimum aantal punten van 32 op 40 niet behaald voor de casestudy s wanneer hij het minimum aantal punten van 80 op 100 niet behaald voor de mondelinge proef wanneer hij door woorden of daden de orde verstoort tijdens het examen wanneer hij betrapt wordt op bedrog of op poging tot bedrog. De kandidaat die slaagt voor één van de drie theoretische proeven is gedurende 3 jaar vrijgesteld voor die proef. Herkansen kan niet op dezelfde dag. Theoretisch kan het vanaf de volgende dag mits een afspraak. Er is geen enkel beroep voorzien in geval van een mislukt theoretisch examen basiskwalificatie Geslaagd theoretisch examen basiskwalificatie De kandidaat is geslaagd voor het theoretisch examen basiskwalificatie wanneer hij: minstens 80 op 100 behaald op het onderdeel 100 vragen minstens 32 op 40 behaald op het onderdeel casestudy s minstens 80 op 100 behaald op het onderdeel mondelinge proef Het examencentrum overhandigt, na een geslaagd theoretisch examen basiskwalificatie, een attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie en een afschrift van de resultaten van het theoretisch examen als bewijs van slagen. Afbeelding van een attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie: 13

14 14

15 5. Scholing 5.1. Bestaande scholingsvormen De bestaande scholingsvormen blijven bestaan: het voorlopig rijbewijs model 3 een erkende rijschool (8 lesuren praktisch onderricht) de rijopleiding verstrekt door een vervoersmaatschappij (De Lijn, TEC, MIVB) de rijopleiding verstrekt door het Leger de rijopleiding verstrekt door de federale en lokale politie de rijopleiding busbestuurder of vrachtwagenbestuurder verstrekt door bepaalde beroepsscholen van het secundair onderwijs de rijopleiding verstrekt door gewestelijke instellingen voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, IBFFP, FOREM) de rijopleiding verstrekt door het Onderwijs voor Sociale Promotie De erkende rijscholen kunnen in hun lessenpakket een voorbereiding op het theoretische en praktische examen vakbekwaamheid voorzien Voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid In het kader van een deeltijdse tewerkstelling en een deeltijdse werkloosheid kunnen bestuurders van voertuigen van groep C of D een opleiding als vrachtwagen- of busbestuurder volgen (alternerende beroepsopleiding). Voor hen voorziet men in een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid. Dit rijdocument laat de houder toe om, onder begeleiding, rijervaring op te doen, door in beperkte mate professioneel vervoer met een voertuig van groep C of D te verrichten zonder dat aan de basiskwalificatie vakbekwaamheid voldaan is. Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid wordt gebruikt in combinatie met een voorlopig rijbewijs model 3 of een rijbewijs geldig voor een of meerdere categorieën van de gevraagde groep maar zonder vakbekwaamheid. Afbeelding van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid (+ keerzijde): Afbeelding van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid: 15

16 16

17 17

18 18

19 Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid kan aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 18 jaar mits voorlegging van een aanvraag om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid categorie of subcategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (N04) afgeleverd door een centrum voor alternerende beroepsopleiding. De te betalen retributie voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid bedraagt 9 euro. Voor een duplicaat betaalt men 7,5 euro. De aanvraag om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid gebeurt bij het gemeentebestuur waar de aanvrager is ingeschreven of waar hij vermeldt staat in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister. De houder van een diplomatieke identiteitskaart dient zijn aanvraag in bij de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken. Om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid te krijgen moet de kandidaat: minstens 18 jaar zijn beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3 van het KB van betreffende het rijbewijs voldoen aan de algemene voorwaarden voor de toelating tot het examen basiskwalificatie, tot het gecombineerd examen of tot het aanvullend examen basiskwalificatie (houder rijbewijs van minstens categorie B en van een geldig rijgeschiktheidsattest van groep 2 niet vervallen zijn van het recht tot sturen) geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid geldig voor eenzelfde (sub)categorie Om te mogen rijden met een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid moet de kandidaat: houder en drager zijn van een geldig voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid vergezeld zijn van een begeleider geen personenvervoer doen Het voertuig waarmee gereden wordt onder dekking van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid: moet behoren tot de (sub)categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig is mag enkel de kandidaat en zijn begeleider vervoeren moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats voorzien zijn van een "L"- teken moet uitgerust zijn met rechtse buitenspiegels die zodanig geplaatst zijn dat zowel de kandidaat als zijn begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer achter en rechts van het voertuig mag geen aanhangwagen trekken als het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid niet geldig is voor een E-categorie 19

20 De begeleider dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3 van het KB van betreffende het rijbewijs houder zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid of hiervan vrijgesteld zijn op de datum van aanvraag van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid minstens 27 jaar zijn minstens 6 jaar houder en drager zijn van een rijbewijs geldig voor dezelfde categorie van voertuigen waarvoor ook het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid van de kandidaat geldig is niet vervallen zijn van het recht tot sturen van voertuigen van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid is aangevraagd en geslaagd zijn voor de eventueel eerder opgelegde herstelexamens en/of herstelonderzoeken (artikel 38 van de wet van betreffende de politie over het wegverkeer) geen houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen die aangepast zijn aan zijn andersvaliditeit vooraan in het voertuig zitten naast de kandidaat Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid wordt éénmalig afgeleverd en is één jaar geldig. Het heeft een verplichte stageperiode van 6 maanden. De geldigheidsduur kan enkel worden verlengd wanneer de houder vervallen verklaard werd van het recht tot het besturen van voertuigen van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid geldig is. In dit geval wordt de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid opgeschort tot het einde van de vervalperiode of tot de geschiktheidverklaring door herstelonderzoeken en/of herstelexamens. Na de opschortingperiode krijgt de houder zijn voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid terug nadat de beambte de geldigheidsdatum heeft verlengd met de duur van de opschorting. 20

21 6. Praktisch examen betreffende vakbekwaamheid 6.1. Vrijstelling Zijn vrijgesteld van het praktisch examen basiskwalificatie: de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C en afgegeven vóór 10 september 2009 de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep D en afgegeven vóór 10 september 2008 de kandidaat voor één van de categorieën van groep C of D die niet de intentie heeft om beroepsbestuurder te worden van voertuigen van een categorie van groep C of D de houders van een Europees (EER) rijbewijs met vermelding van de code 95 bij één of meerdere categorieën van groep C of D, of voor zover dit rijbewijs geldig is voor één of meerdere categorieën van groep C of D de houders van een erkend buitenlands rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C of D 6.2. Voorwaarden Wie geslaagd is voor het theoretisch examen basiskwalificatie kan deelnemen aan het praktisch examen basiskwalificatie voor de categorieën van groep C of D vanaf de minimumleeftijd van 18 jaar. Om aan het praktisch examen basiskwalificatie te kunnen deelnemen als onderdaan van de Europese Unie, moet men een document voorleggen zoals vermeld in artikel 3, 1 van het KB van betreffende het rijbewijs. De kandidaat die als onderdaan van een derde land in dienst is van of werkt voor een onderneming die gevestigd is in België legt een document voor waarin dit bevestigd wordt. De kandidaat overhandigt tevens het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie. Hij legt een attest van praktisch onderricht van 8 uren afgeleverd door een erkende rijschool of een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor een categorie van groep C of D voor. De kandidaat moet ook een rijbewijs voorleggen dat geldig is voor: - categorie B - het besturen van het overeenstemmend trekkend voertuig wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor een E- (sub)categorie van groep C of D Deze voorwaarde geldt niet voor kandidaten die de opleiding vrachtwagenbestuurders of bestuurders van autobussen en autocars volgen in de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. 21

22 Het rijbewijs mag vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt ten gevolge van verval van het recht tot sturen voor één of meerdere lagere categorieën. De kandidaat mag niet vervallen zijn van het recht tot het besturen van voertuigen van de gevraagde categorie van groep C of D en moet geschikt verklaard zijn voor eventuele herstelonderzoeken en/of herstelexamens die hem werden opgelegd. De kandidaat dient een geldig rijgeschiktheidsattest van groep 2 voor te leggen. De volgende documenten, betreffende het voertuig waarmee het praktisch examen basiskwalificatie wordt afgelegd, worden door de kandidaat overhandigd: het verzekeringsbewijs betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, indien voor een E-categorie, van de aanhangwagen het groene keuringsbewijs van het voertuig en, indien voor een E-categorie, van de aanhangwagen Wanneer de kandidaat vergezeld wordt door een begeleider tijdens het praktisch examen basiskwalificatie worden de identiteitskaart en het Belgische of Europees rijbewijs van de begeleider eveneens voorgelegd Waar? Het praktisch examen basiskwalificatie wordt voorlopig enkel afgelegd in een erkend examencentrum (zoals bepaald in het KB van betreffende het rijbewijs) naar keuze. In de nabije toekomst zal de organisatie van de examens betreffende het rijbewijs en betreffende de vakbekwaamheid voor de (sub)categorieën van groep C en D worden vrijgemaakt (zoals bepaald in het KB van betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E) Soorten We onderscheiden: een praktisch examen basiskwalificatie (voor de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C of D die nog geen vakbekwaamheid heeft) een gecombineerd praktisch examen (= combinatie praktisch examen rijbewijs en vakbekwaamheid) een aanvullend praktisch examen basiskwalificatie (voor de houder van een bewijs van vakbekwaamheid D die een bewijs van vakbekwaamheid C wil of omgekeerd) Deelnemen aan het praktisch examen basiskwalificatie mag slechts één maal per dag op afspraak. Men kan het volledig praktisch examen op één dag plannen of splitsen over verschillende dagen. 22

23 De kandidaat die geen van de Belgische nationale talen (Nederlands, Frans en Duits) machtig is kan zich voor het praktisch examen basiskwalificatie laten bijstaan door een tolk. De kandidaat draagt de kosten volledig zelf en kiest zijn tolk uit de beëdigde vertalers. Het praktisch examen basiskwalificatie met tolk kan afgelegd worden in elk examencentrum dat bevoegd is voor de gevraagde categorie van voertuig Inhoud Het praktisch examen basiskwalificatie bestaat uit 2 delen (3 delen voor het gecombineerd praktisch examen): 1. Een rijtest op de openbare weg Deze test duurt minstens 90 minuten. Een test op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator kan voor maximaal 30 minuten deel uit maken van de vooropgestelde minimumduur van 90 minuten. Een rijtest op de openbare weg voor het praktisch examen basiskwalificatie verschilt in de volgende punten van de rijtest op de openbare weg voor het praktisch examen betreffende het rijbewijs: Voor categorieën van groep D a) de rijtest duurt langer b) de examinator voert tijdens de rit een gesprek met de kandidaat om te testen of hij zich kan blijven concentreren tijdens het rijden, ook als hij wordt afgeleid c) het rijcomfort wordt gecontroleerd (bv. rijdt de kandidaat met schokken of eerder vloeiend, gaat hij tegen maximum 30 km/u over een wegverhoging, houdt de kandidaat bij het nemen van bochten rekening met de passagiers die hij vervoerd, ) d) ecodriving wordt gecontroleerd (= zo milieuvriendelijk rijden) Voorbeelden: op het juiste toerental rijden, tijdig doorschakelen, niet met ingedrukte koppeling remmen, het toerental zo afstemmen dat het steeds in de groene zone zit bij stilstand aan een overweg of in de file de motor stilleggen het gaspedaal lossen naar een rotonde toe koppeling zo weinig mogelijk gebruiken, pas op het laatste moment vertragen door rem te gebruiken en terug te schakelen Voor categorieën van groep C a) de rijtest duurt langer b) de lading is van essentieel belang (bv. is de lading evenwichtig verdeeld over de laadruimte, is de lading degelijk vastgemaakt, houdt de kandidaat tijdens het rijden rekening met de lading, ) c) tijdens de rit een plaats uitkiezen voor een verplichte stop e) ecodriving wordt gecontroleerd (= zo milieuvriendelijk rijden) Voorbeelden: het toerental zo afstemmen dat het steeds in de groene zone zit bij stilstand aan een overweg of in de file de motor stilleggen het gaspedaal lossen naar een rotonde toe 23

24 koppeling zo weinig mogelijk gebruiken, pas op het laatste moment vertragen door rem te gebruiken en terug te schakelen De rijtest op de openbare weg wordt beoordeeld op: 1) bediening van het voertuig (en rationeel, economisch, milieuvriendelijk en comfortabel rijden) 2) plaats op de openbare weg 3) bochten 4) kruisen en inhalen 5) richtingsverandering 6) voorrang 7) verkeerslichten en bevelen 8) snelheid en verkeersinzicht 9) gedrag ten overstaan van de andere weggebruikers 10) defensief rijden 2. Een praktische test Deze test duurt minstens 30 minuten. Een gedeelte van de leerstof voor het examen basiskwalificatie wordt in dit onderdeel in de praktijk getoetst. De volgende punten moeten zeker aan bod komen: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften: - de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen Voorbeelden: niet meer passagiers vervoeren dan dat er zitplaatsen beschikbaar zijn rijden volgens de voorgeschreven snelheden weten wanneer men gebruik kan maken van de voorbehouden rijstroken voor busvervoer het voertuig zo parkeren dat het in- en uitstappen door de passagiers op een veilige manier kan gebeuren geen onnodige risico s nemen bij verkeershinder, slechte staat van het wegdek, slechte weersomstandigheden, - een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig Aan dit onderdeel wordt veel belang gehecht omdat de meeste ongevallen gebeuren omdat de lading niet goed was vastgemaakt en dan begint te schuiven in de laadruimte of, erger nog, op het wegdek terecht komt. Voorbeeld: de kandidaat krijgt twee vaten van een bepaald gewicht die hij in de laadruimte een plaats moet geven. Hij moet berekenen hoeveel spankracht er op de spanriemen moet zitten, hoe de vaten het best geplaatst worden in de beschikbare laadruimte, hoe de spanriemen kunnen bevestigd worden zodat de lading onder alle omstandigheden op zijn plaats blijft in de laadruimte, tijdens het rijden dient hij rekening te houden met zijn lading, bv. bij het nemen van bochten, aan rotondes, bij inhaalmanoeuvres, bij het parkeren aan een laadkade, Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek: - het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten Voorbeeld: 24

25 situatieschets: na een dagrit gaat de kandidaat in zijn vrachtwagen overnachten op een parking. Welke veiligheidsmaatregelen dient hij te treffen? - fysieke risico s kunnen voorkomen Voorbeeld: situatieschets: de bestuurder van een vrachtwagen vertrekt s morgens om 6 uur voor een rit van 20 uren, gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in Nederland. Hoeveel verplichte rusttijden dient hij in te lassen? situatieschets: in een bus stelt een dronken passagier zich agressief op ten aanzien van de bestuurder en enkele andere passagiers. Wat doe je? - noodsituaties kunnen beoordelen Voorbeeld: een foto van een ongevalsituatie wordt aan de kandidaat getoond. Op basis van deze foto dient hij een ongevalformulier in te vullen. De praktische test wordt beoordeeld op: 1) comfort 2) noodsituatie 3) schadeformulier 4) lading 5) criminaliteit 3. Een proef op een terrein buiten het verkeer (enkel bij gecombineerd praktisch examen) Deze proef duurt: minstens 15 minuten voor de (sub)categorieën C1, C, D1 en D minstens 30 minuten voor de (sub)categorieën C1+E en C+E minstens 25 minuten voor de (sub)categorieën D1+E en D+E 6.6. Mislukt praktisch examen basiskwalificatie De kandidaat mislukt voor het praktisch examen basiskwalificatie: wanneer hij onbekwaam is om te sturen (teveel slechte, onvoldoende of voorbehouden beoordelingen) wanneer hij op een gevaarlijke manier stuurt in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider Herkansen kan niet op dezelfde dag, maar wel de volgende dag wanneer men een afspraak heeft. Na twee mislukkingen voor het praktisch examen basiskwalificatie voor een categorie van groep C of D kan een beroep worden ingediend bij de beroepscommissie (art. 48 van het KB van betreffende het rijbewijs). Binnen de 15 dagen na de mislukking dient de kandidaat een aangetekend verzoekschrift te richten aan de voorzitter van de commissie: 25

26 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Dienst Rijbewijzen Beroepscommissie Vooruitgangstraat Brussel De beroepscommissie verricht de nodige bijkomende onderzoeken en kan beslissen of de kandidaat in zijn praktisch examen basiskwalificatie al dan niet geslaagd is of mislukt. Indien de commissie beslist dat de kandidaat geslaagd is voor zijn praktisch examen, wordt de kandidaat hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De kandidaat legt de beslissing voor bij de aanvraag om een rijbewijs in zijn gemeente. De gegevens worden door de beambte overgenomen op de aanvraag. Indien de commissie het mislukt praktisch examen basiskwalificatie bevestigt, kan zij de kandidaat machtigen om het praktisch examen opnieuw af te leggen in hetzelfde of in een ander examencentrum. De beroepscommissie kan voor dit examen haar voorwaarden stellen, bijvoorbeeld: na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs, zonder begeleiding van een rijschool, Geslaagd praktisch examen basiskwalificatie Voor elk geslaagd onderdeel van het praktisch examen basiskwalificatie is men 3 jaar vrijgesteld. Wanneer de kandidaat slaagt voor beide onderdelen van het praktisch examen basiskwalificatie overhandigd het examencentrum een getuigschrift van basiskwalificatie, met vermelding van datum en categorie van het voertuig waarmee het praktisch examen werd afgelegd. Afbeelding van een getuigschrift van basiskwalificatie: 26

27 27

28 7. Rijbewijs met vakbekwaamheid 7.1.Algemeen De vermelding van code 95 (vakbekwaamheid) op het rijbewijs is momenteel nog niet algemeen verplicht. Voor de categorieën van groep C behaalt vóór 10 september 2009 geldt een vrijstellingsperiode tot Voor de categorieën van groep D behaalt vóór 10 september 2008 geldt een vrijstellingsperiode tot Wanneer de houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere van deze categorieën van groep C of D regelmatig in het buitenland rijdt is het echter aangewezen om de code 95 op het rijbewijs te vermelden. Concreet: De houder van een rijbewijs geldig voor één of meerdere categorieën van groep C (of D) afgeleverd vóór 10 september 2009 (of vóór 10 september 2008) is niet verplicht om de code 95 te laten toevoegen aan zijn rijbewijs wanneer hij enkel in België rijdt. Rijdt hij ook in het buitenland dan laat hij best de code 95 toevoegen aan zijn rijbewijs. Wanneer diezelfde persoon een nieuw rijbewijs aanvraagt (duplicaat, nieuw rijgeschiktheidsattest van groep 2, verandering van categorie, ) wordt code 95 automatisch vermeld op het nieuwe document. Iemand die vandaag een categorie van groep C of D behaalt en een getuigschrift van basiskwalificatie voor dezelfde groep voorlegt krijgt ook automatisch de code 95 achter deze categorie op zijn rijbewijs. De vermelding van code 95 kan enkel geplaatst worden bij categorieën van groep C of D die geldig zijn op het moment van de opmaak van het rijbewijs. Voorbeeld: Bij de omwisseling van een oud model van rijbewijs dat werd afgeleverd op en dat een perforatie heeft bij categorie D zijn twee mogelijkheden: 1. de houder legt bij de omwisseling ook een geldig rijgeschiktheidsattest van groep 2 voor DAN wordt een rijbewijs afgeleverd waarop de categorieën van groep C en D geldig zijn vanaf De geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest van groep 2 wordt overgenomen als einddatum voor deze categorieën. De code wordt vermeld in het vak Beperkingen/Vermeldingen achter de categorieën van groep C. Code wordt in dat vak vermeld achter de categorieën van groep D. 2. de houder heeft geen rijgeschiktheidsattest van groep 2 DAN wordt een rijbewijs opgemaakt waarop de categorieën van groep C en D geldig zijn vanaf Als einddatum wordt bij deze categorieën vermeld. Er wordt geen code 95 vermeld omdat de categorieën van groep C en D op dit ogenblik niet meer geldig zijn. 28

29 De vakbekwaamheid die behaald wordt voor één categorie van groep C of van groep D geldt ook voor de andere categorieën van diezelfde groep wanneer deze op een later tijdstip worden toegevoegd aan het rijbewijs. Voorbeeld: Een kandidaat slaagt voor het gecombineerd examen basiskwalificatie voor categorie C. Hij krijgt een rijbewijs met vermelding van code 95 achter categorie C. Wanneer hij 2 jaar later zijn categorie C+E wil behalen dient hij enkel praktisch examen af te leggen voor categorie C+E. Hij is vrijgesteld van vakbekwaamheid omdat hij al beschikt over een categorie C met code 95. Bij de omwisseling van een vreemd rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs wordt eveneens rekening gehouden met de vakbekwaamheid. Werden de categorieën van groep C op het vreemde rijbewijs behaald vóór 10 september 2009 en zijn deze categorieën op het Belgische rijbewijs nog geldig dan wordt code 95 vermeld in het vak Beperkingen/Vermeldingen. Hetzelfde geldt voor de categorieën van groep D op het vreemde rijbewijs die werden behaald vóór 10 september Om te kunnen genieten van de vrijstelling van vakbekwaamheid volstaat het niet dat men vóór 10 september 2009 geslaagd is voor het praktisch examen voor categorie C. Vrijstelling van vakbekwaamheid geniet men enkel als de categorie C ook vóór 10 september 2009 op het rijbewijs vermeld stond. Voorbeeld: Een kandidaat slaagt voor zijn praktisch examen voor categorie C op Zijn rijbewijs met vermelding van categorie C wordt opgemaakt op Hij geniet vrijstelling van vakbekwaamheid omdat hij de categorie C op zijn rijbewijs behaalde vóór Wanneer diezelfde kandidaat zich zou aanbieden op met een aanvraag om een rijbewijs voor categorie C omdat hij dit nodig heeft voor deelname aan het praktisch examen voor categorie C+E op , heeft hij geen recht op vrijstelling van vakbekwaamheid voor groep C. Als hij als beroepschauffeur wil gebruik maken van de categorieën van groep C zal hij alsnog het theoretische en praktisch examen basiskwalificatie moeten afleggen. 29

30 7.2. Aanvraag om een rijbewijs De aanvrager wendt zich, na een geslaagd theoretisch en praktisch examen basiskwalificatie of bij vrijstelling hiervan of met een kredietsaldo van 35 kredietpunten, tot de gemeentelijke dienst rijbewijzen. Vakbekwaamheid wordt in de vorm van code 95 toegevoegd aan een bestaand rijbewijs of wordt vermeld in het vak Beperkingen/Vermeldingen bij de afgifte van een nieuw rijbewijs. In beide gevallen dient een aanvraag om een rijbewijs correct ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager. Hij overhandigt: zijn identiteitsdocument zijn huidig rijbewijs (in voorkomend geval, waarop één of meerdere categorieën van groep D al geldig was vóór 10 september 2008 of waarop één of meerdere categorieën van groep C al geldig was vóór 10 september 2009) in voorkomend geval, een aanvraag om een rijbewijs in voorkomend geval, zijn getuigschrift van basiskwalificatie in voorkomend geval, 35 kredietpunten voor de verlenging van de vakbekwaamheid in voorkomend geval, zijn voorlopig rijbewijs geldig voor de gevraagde categorie een geldig origineel rijgeschiktheidsattest van groep 2 (+ eventueel van groep 1) 2 identieke pasfoto s een retributie van 11 euro (of 16 euro bij aanvraag van een origineel rijbewijs) De beambte controleert of het aanvraagformulier vooraan en achteraan ondertekend en gedateerd is door de aanvrager, controleert de identiteit en leeftijd en kijkt na of betrokkene geen lopend verval van het recht tot sturen heeft voor de gevraagde categorie. Vervolgens vult de beambte de aanvraag om een rijbewijs aan in de rubrieken die ingevuld dienen te worden door de overheid. De categorieën waarop de aanvrager recht heeft worden aangeduid. De geldigheidsdatum en eventuele beperkingen worden overgenomen van het rijgeschiktheidsattest van groep 2. Het huidig aanvraagformulier om een rijbewijs voorziet geen ruimte om de gegevens betreffende de vakbekwaamheid te vermelden. Om die reden wordt de volledige code 95 naast de categorieën vermeld. Een aanvraagdossier voor een rijbewijs met vermelding van vakbekwaamheid bevat: de aanvraag om een rijbewijs een fotokopie van het/de rijgeschiktheidsattest(en) in voorkomend geval, een fotokopie van het getuigschrift van basiskwalificatie in voorkomend geval, een fotokopie van het getuigschrift van nascholing in voorkomend geval, het voorlopig rijbewijs geldig voor de gevraagde categorie in voorkomend geval, de voorlopige inlichtingenfiche in voorkomend geval, het te vervangen rijbewijs in voorkomend geval, de inlichtingenfiche van het te vervangen rijbewijs Afbeelding van een aanvraag om een rijbewijs: 30

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT]

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT] Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID RIJBEWIJS C/CE TRANS-FORM Megatrailer Grootvolume Uitzonderlijk vervoer Distributie Palletladingen Tractie Tankcontainers Warehousing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Het besturen van een vrachtwagen en zich hierbij houden aan de kwaliteitsprocedures,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 10 mei Versie in voege vanaf 1 maart 2017

Belgisch Staatsblad van 10 mei Versie in voege vanaf 1 maart 2017 Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E Vakbekwaamheid Belgisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen Vakbekwaamheid Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieexamen, praktijkopleiding en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed einde brengen. Informatie over de

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een

Nadere informatie

Onderwerpen nascholing D

Onderwerpen nascholing D Onderwerpen nascholing D Basis: Richtlijn Europa 2003/59/EG, bijlage 1 Minimumeisen voor de beroepskwalificatie en opleiding. Onderverdeling in 3 groepen. Letterlijk omgezet in het KB van 4 mei 2007 en

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van 24 maart 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

VERVOER IN DE BOUW eisen i.v.m. LADINGZEKERHEID en VAKBEKWAAMHEID

VERVOER IN DE BOUW eisen i.v.m. LADINGZEKERHEID en VAKBEKWAAMHEID Infobrochure VERVOER IN DE BOUW eisen i.v.m. LADINGZEKERHEID en VAKBEKWAAMHEID Inhoud 1. Regelgeving rond ladingzekering 2. Opleidingen rijbewijs BE, C, CE Welke rijopleidingen met sectorale steun? Hoe

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124) Autobuschauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Autobuschauffeur (m/v) 1.2 Definitie Volgt de wegcode, de veiligheidsvoorschriften voor personenvervoer en de reistijd en kwaliteitsnormen

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2001 (29.11) (OR. fr) 14008/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0033 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2001 (29.11) (OR. fr) 14008/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0033 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2001 (29.11) (OR. fr) PUBLIC 14008/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0033 (COD) LIMITE TRANS 197 SOC 453 CODEC 1188 NOTA van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie