r Heerhugowaaĩd Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "r Heerhugowaaĩd Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders"

Transcriptie

1 r Heerhugowaaĩd Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders ĮReg.nr: BW basenr.: Cbb B&Wd.d Sector/afd.: DV/Publiekszaken Steller/tst.: P. Blokzijl/ 727 Portefeuillehouder: Agenda: Actieve informatieplicht: Subsidie mogelijk: aangevraagd toegekend C. Kwint openbaar Ja Nee Onderwerp: Aangepast voorstel papierloos vergaderen en volwaard ig raadsportal Probleemstelling: Op 15 mei heeft u ingestemd met een eerder voorstel voor papierloos vergaderen. Dit heeft tot enige vragen en onduidelijkheid bij de gemeenteraad geleid. Op donderdag 21 juni is de pilotgroep vanuit de raad bijgepraat via een presentatie. Dit vond men zeer verhelderend. Daarbij is afgesproken om een nieuw compleet voorstel in september aan de commissie en raad aan te bieden. In afwijking van het eerdere voorstel wordt onder dezelfde voorwaarden als bij de ipad ook één ander type tablet en één type laptop in bruikleen aangeboden en wordt de optie opgenomen om bij te betalen voor4g. Verder wordt voorgesteld om raad.heerhugowaard.nl uit te bouwen tot een volwaardig raadsportal met alle bestuurlijke stukken (incl. moties, schriftelijke vragen e.d.) en alle informatie over de gemeenteraad en commissies. 1 Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om gefaseerd (oktober t/m december 2012) over te gaan tot papierloos vergaderen, zodat uiterlijk per 1 januari 2013 papierloos wordt vergaderd. 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen tegelijkertijd raad.heerhugowaard.nl uit te bouwen tot raadsportal. I S B w w w W \ w B&W d.d. 'ff lakkoorda/ka i) V 4 y Ì f Bespreken 7 JULI 2012 Nummer: Q) ļ "ĵ Opmerking Embargo tot: Nee Beslissing: (INFORM [Advies van commissie: commissie Middelen Raadsbehandeling [Ter inzage voor: Begrotingswijziging: Nee ļkopie voorstel/besluit

2 BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Onderwerp: Aangepast voorstel papierloos vergaderen en volwaardig raadsportal Bevat het advies alle elementen? Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen Toelichting: In november 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven papierloos te willen vergaderen. De vergaderstukken kosten immers een aanzienlijke hoeveelheid papier en dat past niet bij de duurzame uitgangspunten. Ook wordt verwacht dat papierloos vergaderen goedkoper is. Gekozen is om te starten met een pilot met een groep van 5 raadsleden. Via Notubizz en ipads is deze pilot vormgegeven. De ervaringen waren positief, zodat men graag geheel papierloos wil vergaderen. Tegelijk zijn de ervaringen gebruikt om helder te krijgen aan welke eisen en wensen het systeem moet voldoen. De belangrijkste: «Het apparaat moet zoveel mogelijk "op papier lijken", o.a. aantekeningen op kunnen maken en delen. «De invoering moet zo spoedig mogelijk, desnoods vooruitlopend op het college, «De raad, college en organisatie gebruiken hetzelfde systeem.» De kosten worden betaald uit de besparingen m.b.t. papier/printen/verzenden.» De gekozen oplossing is in principe 'device' of apparaat onafhankelijk. Deze eisen waren de basis voor dit uitgewerkt voorstel voor papierloos vergaderen, zodat nu een besluit kan worden genomen over het daadwerkelijk overgaan tot papierloos vergaderen. Door het raadsconvent is de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van zo'n besluit, incl. uitgewerkt voorstel, bij de raadsgriffier gelegd. A. Overgang nieuwe website en Keuze software Vanwege de moeizame relatie met GX (de leverancier van de website) en de hoge kosten van een upgrade is gekozen voor een overgang naar typo3. Dit is open source en voldoet technisch aan de webrichtlijnen. Wethouder Kwint heeft dit vorig jaar aan u gemeld. Vanwege de overgang naar typo3 was een nieuwe koppeling met ons DMS (Corsa) vereist om alle bestuurlijke stukken te ontsluiten. Duidelijk werd dat GemeenteOplossingen (GO) dit het snelst en goedkoopst kon realiseren, waarbij zo'n koppeling geïntegreerd is in een RaadsInformatieSysteem (RIS). Binnen het project website is dus gekozen voor GO, zodat een overgang naar typo3 met behoud van kwaliteit en functionaliteit gerealiseerd kon worden. Corsa is daardoor weer de bron voor alle bestuurlijke stukken van college en raad en is apart opvoeren via de website of apart in een andere applicatie (Notubiz) niet meer nodig. Kortom in plaats van 2 a 3 keer dezelfde informatie opvoeren en beheren gaan we terug naar 1x opvoeren en op ėėn plek beheren. Voor de keuze van leverancier voor papierloos vergaderen is een offertetraject doorlopen, waarbij zowel Notubiz als GemeenteOplossingen een offerte hebben uitgebracht. Deze twee partijen hebben veel ervaring en ook meerdere gemeenten als klant. Allebei voldoen aan ons programma van eisen en kunnen ook de meeste wensen honoreren. Wat de kosten betreft komen de totaalkosten voor 2 jaar bij Notubizz uit op ^23.22,50 en voor GO kost het C13.596,-. Bij Notubizz komen hier nog licentiekosten bij van Corsa i.v.m. een 2de koppeling (C5.000,-). Verder blijkt uit de referentiegemeenten dat men over beide leveranciers tevreden zijn. Wel moetje als gemeente er bovenop zitten wat de voortgang betreft en het aangaan van contracten. Dat zullen we dan ook doen. Opvallend is dat gemeenten met GemeenteOplossingen gemiddeld positiever en tevredener zijn. Daarnaast hebben twee gemeenten eerder ervaring met Notubizz en waren ze daar minder tevreden over. GO-Slochteren: positief, maar wel achteraan zitten, eigen beheer ICT/weinig vragen. Minder tevreden Notubizz. GO-Kaag en Braassen: tevreden, gebruiksvriendelijk, geen koppeling, griffie ondersteunt, even druk in begin. GO-A'dam ZO: goede ervaringen, griffie beantwoordt vragen, garantie Apple (50,-). Minder positief over Notubizz. Not-Zuidplas: tevreden, geen koppeling (moeizaam), best veel handelingen. Not-Huizen: nog niet gestart, wel college, veel gebeld over contract, goed uitleggen in begin heel belangrijk. Not-Kampen: raad nog handmatig, halfjaar geduurd, verders tevreden, college via ICT, raad door externen. Alles afwegend (voldoen aan PvE, de kosten, slechts één koppeling met Corsa én de ervaringen van andere gemeenten) kiezen we als Heerhugowaard voor GemeenteOplossingen als leverancier om papierloos te vergaderen voor raad, commissie en college te faciliteren en mogelijk te maken.

3 B. Keuze hardware en beheer Vervolgens komt een keuze voor hardware om de hoek kijken. De software van GemeenteOplossingen is geoptimaliseerd voor de ipad. GemeenteOplossingen heeft voor android nog geen werkende software. Wel heeft GemeenteOplossingen een publieksversie die elke inwoner kan gebruiken (ook vanaf een laptop). 2 Om het papierloos vergaderen echt een succes te laten worden en de raadsleden volledig te faciliteren, wordt voorgesteld om ipads via een bruikleenovereenkomst beschikbaar te stellen (zie bijlage 1). Als basis wordt gekozen voor de ipad3 1 met wifi en 32gb. Mede omdat in het gehele gemeentehuis wifi beschikbaar wordt gesteld. Verder wordt er een hoes (ter bescherming en om schuin neer te zetten) en een styluspen meegeleverd. In totaal zijn er maximaal 64 ipads vereist (31 raadsleden, 7 voor college I secretaris, 18 commissieleden en 8 voor griffie I ondersteuning). Overigens zijn er reeds 5 ipad's vanuit het griffiebudget aangeschaft (en afgeschreven). Deze zijn in mei 2011 in bruikleen gegeven. Aan de vier raadsleden wordt gevraagd of ze deze willen houden of omruilen. Mede vanuit beheersoogpunt is het wenselijk dat men zoveel mogelijk hetzelfde device gebruikt. Verder is er nu nog geen expertise in huis en wordt volwaardige interne ondersteuning buiten kantoortijden niet wenselijk geacht. Uit de ervaringen van de referentiegemeenten blijkt dat de praktijk leert dat alleen de eerste paar maanden ondersteuning gewenst is. Daarna komen er amper nog vragen. De raadsleden helpen elkaar en vaak heeft men in de familie wel iemand die handig is met een ipad. Veruit de meeste vragen kon de griffie in die gemeenten beantwoorden en oplossen. Wel is een goede training in het begin vereist en dit wordt in overleg met GemeenteOplossingen ingevuld. Daarna kunnen de nieuwe raadsgriffier en de webmaster enige ondersteuning bieden. De raadsgriffier heeft al vanuit Amsterdam de nodige ervaring met ipads en weet uit ervaring dat de meeste zaken simpel op te lossen zijn. Bovendien komen binnen de griffie enkele uren aan secretariële ondersteuning vrij (niet meer kopiëren, stukken verzenden, dubbel opvoeren) en is er dus ruimte om vanuit de griffie enige ondersteuning m.b.t. papierloos vergaderen en de ipad te geven. Verder wordt een contract met Apple aangegaan (AppleCareProtectionPlan), zodat er technische ondersteuning mogelijk is en ook hardwaregaranties zijn. Ook wordt in de bruikleenovereenkomst nadere regels over het gebruik opgenomen. Denk aan dat men alleen apps mag installeren vanuit de appstore. Wat de verzekering betreft wordt dit meegenomen in de bestaande ICT-verzekering. Dit alles tezamen (servicecontract GO, goede begintraining, ondersteuning vanuit de griffie en een contract met Apple) maakt dat het beheer voldoende geborgd moet zijn. Wel gaan we dit goed monitoren en indien meer ondersteuning vereist is, wordt dit gemeld. Vooralsnog kiezen we voor een simpele en ook goedkope insteek. Andere devices (android, laptop, upgraded ipad) De software van GO zorgt er ook voor dat alle stukken gepubliceerd worden en voor eenieder op eenvoudige wijze te downloaden valt. Zo kan van één vergadering de agenda en alle bijbehorende stukken als één pdf gedownload worden. Indien iemand geen ipad heeft, kan hij met andere software alsnog met de stukken aan de slag, zoals men dat zelf wil. Men moet alleen dan meer 'zelf regelen en bijhouden, terwijl met de app alles voor het raads- en commissielid wordt geregeld (incl. back-ups). De ipad zelf wordt leeg (zonder apps) in bruikleen gegeven. Alleen de app van GO zit erbij en daarin zitten alle functionaliteiten qua "tekstverwerking". Om tegemoet te komen aan diegene die een andere tablet willen of de voorkeur hebben voor een laptop, wordt de mogelijkheid geboden om één type android en één type laptop te kiezen i.p.v. de ipad. Deze android of laptop hebben een vergelijkbare waarde als de ipad met toebehoren en AppleCareProtectionPlan en worden onder dezelfde voorwaarden in bruikleen gegeven. Dan is er volwaardige keuzevrijheid. Wel wordt de tablet en laptop leeg (zonder software) geleverd. Men moet zelf de gewenste software installeren. Verder wordt nog de mogelijkheid geboden om via bijbetaling van het prijsverschil (circa 6100,-) een ipad3 met 4G in bruikleen te krijgen voor diegene die met alleen wifi niet uit de voeten kunnen. Tenslotte kan, als iemand een geheel andere apparaat wil, men een eigen apparaat aanschaffen. In dat geval wordt de financiële waarde (6576,-) beschikbaar gesteld. Waar men echter wel belasting over moet betalen. Kortom vanuit de gemeente wordt de ipad beschikbaar gesteld en gefaciliteerd, maar men heeft de keuze iets anders te kiezen (met enkele beperkingen). Met andere woorden in de basis wordt de app van Notubizz (ook via de ipad) vervangen door die van GemeenteOplossingen. Vervolgens is er meer mogelijk, waaronder dat een publieksversie van de app beschikbaar komt. ledereen met een ipad kan op eenvoudige wijze de stukken downloaden en lezen. 1 De ipad2 wordt niet meer geleverd. Geen leverancier heeft hier nog 64 stuks van in voorraad.

4 3 C. Optie van volledig raadsportal De oplossing van GO biedt echter nog meer mogelijkheden. Met enkele modules kan het uitgebouwd worden tot een volwaardig raadsportal met aanvullende functionaliteiten. De gedachte is dat alle informatie over de raad te vinden is via en daarmee makkelijk toegankelijk is. Het gaat dan om de bestuurlijke stukken (ook moties/amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken), de samenstelling van de fracties, hoe de raad precies functioneert en op welke wijze burgers mee kunnen denken en praten. Kortom één plek waar alles m.b.t. de gemeenteraad bijelkaar staat en zo simpel mogelijk wordt ontsloten. Het op orde hebben van deze basisinformatie draagt tegelijk bij aan een goede communicatie richting inwoners. Hier wilde de raad meer prioriteit aangeven. Als voor deze optie wordt gekozen willen we graag dat de raadsleden, via een werkgroep, meedenken over de concrete inrichting en opzet. Voor de moties/amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken biedt dit tegelijk de mogelijkheid om deze op een gestructureerde wijze te archieven. Dat gebeurt nu niet, waardoor het vaak moeilijk terug te vinden is en geen goed overzicht voorhanden is. De kosten ( ,- aan investering) kunnen gedekt worden uit de besparing op papier/printen/verzenden en de jaarlijkse servicekosten (61.550,-) kunnen uit het raadsbudget betaald worden. Daarnaast zijn uren voor beheer en ondersteuning vereist. De informatie dient compleet en actueel gehouden te worden. Hoeveel tijd het precies gaat kosten is nu nog lastig in te schatten. Gelukkig zal papierloos vergaderen tijd besparen bij de griffie en de secretaresses en kan het e.e.a. binnen het webredactieteam opgepakt worden. Voor nu kan het dus binnen de bestaande uren opgepakt worden. Wel gaan we het monitoren en na een halfjaar evalueren, zodat daarna precies kan worden ingeschat hoeveel uur het beheer kost en in hoeverre dit echt past binnen de beschikbare uren. Overigens als de raad hier niet voor kiest, zal de griffie binnen de huidige website het e.e.a. natuurlijk optimaliseren. Daar zijn zeker mogelijkheden toe. Alleen niet met alle genoemde functionaliteiten en met de beperking dat een deel van de informatie op onze website staat en een deel bij GO. Met verwijzingen en links over en weer proberen we dat zo goed mogelijk met elkaar te verbinden, maar het zal enige beperkingen kennen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. D. Financiële gevolgen I dekking Als uitgangspunt is vastgelegd dat papierloos vergaderen budgetneutraal moet plaatsvinden. Oftewel de besparing aan papier/printen/verzenden moet de dekking bieden voor de hard- en software. Qua investering voor papierloos vergaderen zijn de totale kosten maximaal ,-. Dit wordt in 4 jaar afgeschreven. Dat maakt dat de jaarlijkse (kapitaals)lasten vanaf 2013 uitkomen op zo'n ,-. Verder worden in 2012 eenmalige kosten gemaakt (61.500,-) en gaat direct het jaarlijks servicecontract in (6850,-). Zie de details hieronder. Omschrijving prijs aantal Totaal afschr ipad (minimaal 32gb, wifi) een beschermhoes t styluspen AppleCareProtectionPlan (technische ondersteuning, hardware garantie, voor 2 jaar) verzekering bij verlies/diefstal/kapot gaan lift mee op bestaande ICT-verzekering eenmalige kosten (training) 1500 eenmalig Implementatie 1 licentiekosten GO servicecontract GO 850 jaarlijks Voor het volwaardige raadsportal is een investeringskrediet van ,- nodig. Ook dit wordt in 4 jaar afgeschreven en de bijbehorende kapitaalslasten bedragen vanaf 2013 zo'n ,-. Hier staan besparingen aan papier/printen/verzenden tegenover. Op jaarbasis gaat het om ,-. Dit budget zal structureel verlaagd worden. Feitelijk resteert per 2013 een besparing van ,-. Voorstel is om dit bedrag voorlopig aan te houden. Immers we hebben weinig kennis en ervaring met papierloos vergaderen en de bijbehorende techniek. Mogelijk zijn er nog onvoorziene uitgaven, is meer beheer of ondersteuning gewenst danwel zijn er aanvullende wensen vanuit de raad. Hier is dan ruimte voor om dit op te pakken. 2 Alle bedragen zijn exclusief btw.

5 4 E. Keuzemogelijkheden en planning Nu is de raad aan zet om de verdere koers te bepalen. Hierbij gaat het primair om twee keuzes: 1. De keuze om wel of niet volledig papierloos te gaan vergaderen. 2. De keuze om een volledig raadsportal in te richten. Wat keuze 1 betreft heeft de ambtelijke organisatie dit zo goed mogelijk uitgewerkt tot een voorstel. Daarbij aansluitend bij hetgeen reeds in huis beschikbaar is (dus één systeem voor raad, college en organisatie), de raadsen commissieleden zo goed mogelijk ondersteunend (zoveel mogelijk uit handen nemend) en dat het beheer en onderhoud zo eenvoudig mogelijk is (één bron, één beheer). Voor een soepele overgang is het wenselijk om de functionaliteiten om papierloos te vergaderen eind september aan te bieden en tot 1 januari 2013 de stukken ook op papier te blijven aanleveren. Zo raakt men vertrouwd met de werking ervan, kunnen alle onderdelen goed werkend opgeleverd worden en gaan de raad en het college pas papierloos vergaderen als alles naar behoren functioneert. Wel zal de pilotgroep eerder met de app van GemeenteOplossingen gaan werken. Het contract met Notubiz loopt, na twee eerdere verlengingen, nu in augustus echt af. Wat keuze 2 betreft was de gedachte om dit later op te pakken. Nader beschouwd kan het prima tegelijk opgepakt worden, onder leiding van de nieuwe raadsgriffier. Het biedt immers de kans om de informatie over de raad en de gehele bestuurlijke besluitvorming eenduidig te ontsluiten, waarbij het aantrekkelijk en uitnodigend is voor de burger om te gebruiken. Zo kan op een laagdrempelige manier meer mensen bereikt worden. Bovendien is informatie de eerste stap op weg naar meer participatie. Dit samen met een werkgroep vanuit de raad. Maar het grootste voordeel is er voor de raads- en commissieleden, want alle informatie en stukken (van moties tot raadsactiviteiten, van notulen tot de nevenfuncties) staat op één plek bijelkaar met daarbij de eigen aantekeningen en die van fractiegenoten. Dit moet het raadswerk een stuk eenvoudiger maken en tevens vergadertijd besparen. Tijd die men aan andere zaken kan besteden. Concreet wordt in september aan de gemeenteraad gevraagd om te besluiten: 1. Gefaseerd vanaf oktober over te gaan tot papierloos vergaderen, zodat uiterlijk per 1 januari 2013 volledig papierloos wordt vergaderd. 2. Tevens raad.heerhugowaard.nl uit te bouwen tot een volwaardig raadsportal, waarbij een werkgroep vanuit de raad meedenkt over de inrichting ervan. 3. Voor het papierloos vergaderen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van ,- en voor het raadsportal een investeringskrediet van ,- beschikbaar te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot papierloos vergaderen. Daartoe dienen tablets te worden aangeschaft.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot papierloos vergaderen. Daartoe dienen tablets te worden aangeschaft. Agendapuntnr.: Nr.: Renswoude, 19 september 2012 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Papierloos vergaderen. Geachte commissie, Aan de Commissie AEZ Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: n.v.t.

Registratienummer collegebesluit: n.v.t. Gemeente Nieuwkoop Presidium Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Presidium Opgesteld door: Petra van der Poel, griffie Besluitvormende vergadering: 24 maart 2016 Registratienummer collegebesluit: n.v.t.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel 80 Vergadering 29 september 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies

Raadsvoorstel 80 Vergadering 29 september 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies Vergadering 29 september 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Invoeren papierloos vergaderen voor raad en commissies B&W vergadering : 1 september 2015 Dienst / afdeling : Raadsgriffie Aan de gemeenteraad, Op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4698 Inboeknummer Dossiernummer InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies Inleiding In de gemeenteraad en raadscommissies wordt

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Agendapunt : 11. Komen tot een keuze van de middelen van werken door de raad ten aanzien van: A. papierloos werken B. webcasting

Agendapunt : 11. Komen tot een keuze van de middelen van werken door de raad ten aanzien van: A. papierloos werken B. webcasting AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering: 19 december 2012 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 12.09.11 Onderwerp : Keuze app papierloos werken en webcasting Marum : 6 december 2012 Doel raadsvoorstel Komen tot

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente k Simp elveld Datum advies: 19 februari 2014 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 27908 enbare besluitenlijst: ja B : andele

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140924 woensdag 24 september 2014 BW: BW140909 voorstel gemeenteraad FRACTIE- VOORZITTERS- OVERLEG Vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

4 Bedrijfsvoering en dienstverlening. b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage n.v.t.

4 Bedrijfsvoering en dienstverlening. b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage n.v.t. Raadsvoorstel Portefeuillehouder Griffievoorstel Begrotingsprogramma 3 Bestuur en veiligheid 4 Bedrijfsvoering en dienstverlening b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage n.v.t. rol raad Ter

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Papierloos vergaderen c.s. VOORSTEL 1. Een (investerings)krediet van 23.500,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 18 ipads en toebehoren en deze in bruikleen geven

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer P. Melzer Facilitaire Zaken / René van der Pouw Kraan collegebesluit 11.16925

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9. Aan: De Gemeenteraad. Vries,

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9 Aan: De Gemeenteraad Vries, Onderwerp: Invoeren papierloos vergaderen gemeenteraad Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: dhr. J.L. de Jong Doorkiesnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Aanleg WiFi in het gemeentehuis van Oirschot Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

BEOOGD EFFECT Stukken voor de raad steeds meer digitaal in plaats van op papier aanbieden.

BEOOGD EFFECT Stukken voor de raad steeds meer digitaal in plaats van op papier aanbieden. RAADSVOORSTEL Van : Presidium Reg.nr. : 4002373 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 januari 2012 Portefeuillehouder : - Agendapunt : HB-5 B&W-vergadering : - De Ronde : - Agenda Het Besluit : 24-01-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/ Vervolg pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/ Vervolg pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Datum vergadering Gemeenteraad 1 25juni2013 Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad 11 juni 2013 Voorstelnummer RV/13/00331 Voorstelnummer RV/13/00331 Agendapunt 6 Agendapunt 6 Voorstel ingebracht

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer: 2014/51

Gemeenteblad. Jaar/nummer: 2014/51 Gemeenteblad Onderwerp: papierloos vergaderen Jaar/nummer: 2014/51 In behandeling bij: Staf / Mandy Rieks Voorstel 1. Na het zomerreces van 2014 z.s.m. te starten met het papierloos (digitaal) vergaderen

Nadere informatie

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei Made, 3 mei Agendapunt: 10. Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft).

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei Made, 3 mei Agendapunt: 10. Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft). Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei 2002 Made, 3 mei 2002 Agendapunt: 10 Onderwerp: Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft). Voorstel: Voor de gemeentelijke organisatie, inclusief

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140924 woensdag 24 september 2014 BW: BW140909 voorstel gemeenteraad FRACTIE- VOORZITTERS- OVERLEG Vergadering van de gemeenteraad van 26 november 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Nieuwegein 0 ray \.\ \..,_,,. ' Aan Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onderwerp Papierloos vergaderen gemeenteraad

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

- CONCEPT - Plan van aanpak invoering papierloos vergaderen

- CONCEPT - Plan van aanpak invoering papierloos vergaderen - CONCEPT - Plan van aanpak invoering papierloos vergaderen Inhoud 1. Aanleiding 2. Breder kader 3. Besluitvormingsproces 4. Mogelijkheden software 5. Financiële paragraaf 6. Fiscale aspecten 7. Implementatie

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Initiatiefvoorstel invoeren papierloos vergaderen PS2012-882 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW Provinciale Staten 19-12-2012 Behandelwijze Overleg-/

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Faciliteren leden bestuursorganen. Gemeentebladnummer : 2014/10 Behandelend ambtenaar : F.J.M.L. HENDRIKX Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE

DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK In de gemeenteraad van Beverwijk is een motie aangenomen waaruit blijkt dat er meer transparantie zou moeten zijn in de (toegankelijkheid van de)

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Culemborg. P. Peters R. van Schelven. Raadsbundel digitaal Burger en Bestuur Bestuur

Raadsvoorstel. Culemborg. P. Peters R. van Schelven. Raadsbundel digitaal Burger en Bestuur Bestuur AGENDAPUNT Raadsvoorstel Culemborg STELLER Voorzitter Raad P. Peters R. van Schelven DATUM RAADSVERGADERING 5 juli 2012 ONDERWERP PROGRAMMA BELEIDSPRODUCT/GEMEENTELUKE TAAK Raadsbundel digitaal Burger

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7801

BIS BenW adviezen - 7801 "' BIS BenW adviezen - 7801 I Secundair is het de taak voor de gemeente om bv een digitaal archief en een afgeschermd deel voor de raadsleden op de website beschikbaar te stellen Raadsleden kunnen in dit

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015 Agendapunt commissie: 5.1 telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com C. Miedema Telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com kenmerk datum raadsvergadering 29954/29956 17 december 2015 portefeuillehouder onderwerp

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Roden, 19 februari 2004 Onderwerp Opdrachtverlening bouw en implementatie Raadsinformatiesysteem aan Notenbomer Internetcenter Voorstel De werkgroep Raadsinformatiesysteem

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/72 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Aanschaf ipad s

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/72 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Aanschaf ipad s Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/72 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Aanschaf ipad s Inleiding/aanleiding De ipad doet

Nadere informatie

Bijlage(n) : 1. Advies tablets + software ten behoeve van papierloos vergaderen gemeenteraad 2. Advies werkgroep papierloos vergaderen

Bijlage(n) : 1. Advies tablets + software ten behoeve van papierloos vergaderen gemeenteraad 2. Advies werkgroep papierloos vergaderen Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 november 2012 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 26 november 2012 Nummer : 64 Onderwerp : Papierloos vergaderen Bijlage(n) : 1. Advies tablets + software ten behoeve

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

De leukste opleidingen

De leukste opleidingen Basis cursus Windows en papierloos vergaderen incl. Surface 3-64 of Pro 4 wifi tablet Steeds meer consumenten en beroepsprofessionals maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van een tablet.

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Evaluatie digitaal vergaderen DB Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN. Gemeente Tiel. 3 oktober Van tot

IMPLEMENTATIEPLAN. Gemeente Tiel. 3 oktober Van tot IMPLEMENTATIEPLAN Gemeente Tiel 3 oktober 2012 Van tot Vooraf Dit document is Implementatieplan deel 2 van het project Raad Digitaal. Dit project is in 2011 gestart om de gemeenteraad van Tiel in de nabije

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Informatie Communicatie Technologie (ICT)-raad. Voorstel:

Raadsvoorstel. : Informatie Communicatie Technologie (ICT)-raad. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/021 Datum voorstel : 1 februari 2006 Primaathouder Onderwerp : Jack 't Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Informatie Communicatie

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Aanpassing rechtspositie regeling wethouders, raads- en commissieleden in verband met bepalingen vergoeding gebruik computer

Nadere informatie

H E E R H U C 3 0 W A A R D. 13 2008-056 Extra middelen voor bestrijding van armoede bij kinderen

H E E R H U C 3 0 W A A R D. 13 2008-056 Extra middelen voor bestrijding van armoede bij kinderen H E E R H U C 3 0 W A A R D Raadsvergadering 2-4JUU. Besluit: Voorstelnumn RS aotfl r>

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. College Collegevoorstel Inleiding: Op grond van de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 kunnen aan de raadsleden ICT-middelen in bruikleen worden verstrekt en kan een maandelijkse vergoeding

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2)

Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2) ïi gemeente BriinSSIPm - w... Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2) Gemeenteblad nr. 2016, nr. 2 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen.

Nadere informatie

Enquête Papierloos vergaderen

Enquête Papierloos vergaderen Enquête Papierloos vergaderen 1. Wordt er in uw gemeente/stadsdeel door de raad papierloos gewerkt, resp. wordt dit onderzocht? Ouder-Amstel; Wij hebben ook plannen in die richting, wachten was op nieuwe

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 1. Onderwerp: aanschaf houtkachel ter verwarming van de gemeentewerf te Ulft 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien

Nadere informatie

12A Raadsvoorstel_WiFinetwerk.doc/blz. 3

12A Raadsvoorstel_WiFinetwerk.doc/blz. 3 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 (Presidium van 15 november 2011) Registratienummer: 2011/87 Agendapunt nummer: 12A Onderwerp Aanleg WiFi

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

Notitie voor presidium over papierarm werken. Aan de leden van het presidium

Notitie voor presidium over papierarm werken. Aan de leden van het presidium Notitie voor presidium over papierarm werken Aan de leden van het presidium 1. Inleiding In de vergaderingen van het presidium is verschillende keren aandacht gevraagd voor papierloos werken, te weten:

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

W\\ T-IĊH VT10 IS 5-701^

W\\ T-IĊH VT10 IS 5-701^ W\\ T-IĊH VT10 IS 5-701^ De Christenunie wil het onderwerp leerlingenvervoer, wat ter kennisname bij de stukken voor de commissie MO was gevoegd, behandelen in de commissie. Ons argument hiervoor: Er zijn

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW15-0324 Casenr.: Sector/afd.:SB / WOC Steller/tel/e-mail: F. Nijman / 5449 / f.nijman@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: G. Oude Kotte

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Budgetaanvraag sloop Zwemmerslaan 2-4 (vml. Spaarne Scholengemeenschap) Reg.nummer: STZ/VG/2012/30885

Raadsstuk. Onderwerp: Budgetaanvraag sloop Zwemmerslaan 2-4 (vml. Spaarne Scholengemeenschap) Reg.nummer: STZ/VG/2012/30885 Raadsstuk Onderwerp: Budgetaanvraag sloop Zwemmerslaan 2-4 (vml. Spaarne Scholengemeenschap) Reg.nummer: STZ/VG/2012/30885 1. Inleiding Aan de Zwemmerslaan 2-4 was tot november 2011 het Lyceum Sancta Maria

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

Onderwerp : Invoering papierarm vergaderen

Onderwerp : Invoering papierarm vergaderen Zaaknummer Documentnummer Z-14-11707 INT/007092 Raadsvergadering : 12 mei 2014 Agendapunt : 8 Onderwerp : Invoering papierarm vergaderen Samenvatting voorstel Tot op heden worden de vergaderstukken voor

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 4 april 2002 Commissievergadering d.d. 4 juni 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Beheersprogramma verkeersborden straatmeubilair Toelichting: Al jaren wordt vanuit de buitenopzichters,

Nadere informatie

: Aanschaf ICT-middelen voor de burgemeester, de wethouders en de raadsleden

: Aanschaf ICT-middelen voor de burgemeester, de wethouders en de raadsleden Raad 14 mei 2002 Agendanr. : 10 Doc.nr : B 200207455 Afdeling: : Bestuursondersteuning/Personeel en Organisatie Onderwerp : Aanschaf ICT-middelen voor de burgemeester, de wethouders en de raadsleden Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Agendanummer 10-122 Registratienummer raad 600798 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 599107 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN. Vooraf. Griffie september 2013

UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN. Vooraf. Griffie september 2013 UITKOMSTEN EVALUATIE PAPIERLOOS VERGADEREN Griffie september 2013 Vooraf In de raadsvergadering van 23 februari 2012 is door de raad besloten tot invoering van het papierloos vergaderen. Hierbij is afgesproken

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie