Protocol Fitkuur Beuningen Versie November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Fitkuur Beuningen Versie November 2013"

Transcriptie

1 Protocol Fitkuur Beuningen Versie November 2013 start pilotfase 1 november

2 Deelnemende partijen aan pilotfase Praktijk Bereikbaarheidsgegevens Thuiszorg ZZG zorggroep Beuningen en Weurt: Ingrid Cobussen-Albers Petra Litjes Ewijk en Winssen Rianne Wolthuis Geurts Fysiotherapie Fysiotherapie de Hofstede Wilhelminalaan 106 B, 6641 KN Beuningen (024) De Fysioo fysiotherapie Zonnebloemveld TA Beuningen (024) Psycholoog Aalsterveld psychologen Zonnebloemveld TA Beuningen (024) Diëtist Motiv-eet Zonnebloemveld TA Beuningen Esther van Beest Wilhelminalaan DE Beuningen (088) Opgezet in samenwerking met: Huisartsen Beuningen Gemeente Beuningen UMC St. Radboud GGD Gelderland-Zuid 2

3 Inhoud protocol Route Fitkuur... 4 Jaarplanning Fitkuur... 5 Inhoud groepsbijeenkomsten... 6 Leefstijladviseur = (LSA)... 7 Instroom... 7 Programma... 7 Kosten... 7 Intake... 7 Vervolgconsulten... 8 Gedragskundige... 9 Programma... 9 Kosten... 9 Startconsult... 9 Diëtist Programma Kosten Startconsult Vervolgconsulten Fysiotherapeut Programma Kosten Startconsult Vervolgconsulten Totale kosten Fitkuur Bijlage 1. Informatiebrief huisarts Bijlage 2. Recept fitkuur Bijlage 3. Informed consent Bijlage 4. Flyer fitkuur

4 Route Fitkuur Doelgroep Primaire doelgroep (afwijkingen gelden niet als exclusiecriterium): - Volwassenen (20 tot 55 jaar) - Lagere sociale klasse - Ogenschijnlijk gezond - Overgewicht Exclusiecriteria: - Niet gemotiveerd - Niet willen of kunnen deelnemen aan alle onderdelen van het programma - Psychiatrische problematiek - Slechte beheersing Nederlandse taal Indicatiestelling deelnemer Indicatie rechtstreeks via huisarts of POH Werving via diëtist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener. Altijd doorverwijzing naar huisarts voor indicatie Intake leefstijladviseur (60 minuten) Keuze Fitkuur; deelnemer is voldoende gemotiveerd (verwijsformulieren worden ingevuld) In overleg met deelnemer keuze voor andere zorg, Fitkuur stopt hier (Fitkuur wordt enkel als volledig pakket aangeboden) Startconsult met: Gedragskundige (45 minuten); Diëtist (60 minuten) en Fysiotherapeut (50minuten) Geen indicatie voor individueel traject Indicatie voor aanvullende individuele zorg Vervolgtraject deelnemer Standaard traject fitkuur: Individuele begeleiding van leefstijladviseur (max 8x) Groepsbijeenkomsten met diëtist en gedragskundige 4x; Individuele contacten (exclusief startconsult): gedragskundige 2x; dietist 2x; fysiotherapeut 3x Standaard traject fitkuur aangevuld met individuele zorg : Inhoud stemt de betreffende zorgverlener zelf met de deelnemer af 4

5 Jaarplanning Fitkuur Week Activiteit Inhoud Start Leefstijladviseur (=LSA) Intake 1 Gedragskundige Startconsult 2 Diëtist Startconsult 3 Fysiotherapeut Startconsult; advies aan deelnemer en LSA 4 Fysiotherapeut Vormgeven en uitleg beweegplan opstartprogramma 5 Leefstijladviseur Uitleg beweegplan (zelfstandig bewegen) 6 Groepsbijeenkomst Zie omschrijving (1,5-2 uur) 7 Fysiotherapeut Follow-up opstartprogramma 8 Leefstijladviseur Begeleiding en follow up 9 Fysiotherapeut Follow-up opstartprogramma 10 Leefstijladviseur Begeleiding en follow up 11 Groepsbijeenkomst Zie omschrijving (1,5-2 uur) 12 Fysiotherapeut Afsluiting 13 Diëtist Evaluatie en bijsturing 14 Leefstijladviseur Begeleiding en follow up 15 Groepsbijeenkomst Zie omschrijving (1,5-2 uur) Leefstijladviseur Begeleiding en follow up Begeleiding en follow up Diëtist Evaluatie Gedragskundige Evaluatie en bijsturing Leefstijladviseur Begeleiding en follow up Groepsbijeenkomst Zie omschrijving (1,5-2 uur) Gedragskundige Terugvalpreventie Leefstijladviseur Begeleiding en follow up / eindevaluatie Nazorg 5

6 Inhoud groepsbijeenkomsten 1. Kennismaken en motivatie Aanwezige disciplines: diëtist, gedragskundige (eventueel fysiotherapeut) Start rondje voorstellen en verwachtingen. Gedragskundige: motivatiematrix met voors- en tegens leefstijlverandering korte en lange termijn Diëtist: voordelen van gezonde voeding (vitamine, vezels, onverzadigd vet en wat doet dat met je lichaam). De nadelen en risico s van overgewicht Voorbeelden van wat kleine veranderingen in de voeding kunnen opleveren weergegeven in calorieën Indien fysiotherapeut aanwezig: uitwerken voorbeelden qua bewegen Rondje voornemens, eventueel tweetallen vormen om samen te gaan bewegen 2. Zelfcontroletechnieken en moeilijke momenten Aanwezige disciplines: diëtist, gedragskundige Start rondje terugkoppeling afgelopen periode Gedragskundige: psycho educatie zelfcontroletechnieken en uitwerken voorbeelden in tweetallen Diëtist: Bespreken van moeilijke momenten in de voeding. Tips voor moeilijke momenten. Rondje voornemens 3. Etiketten lezen en cognitieve therapie Aanwezige disciplines: diëtist, gedragskundige Start rondje terugkoppelen afgelopen periode Diëtist: uitleg etiketten lezen. Wat is nu gezond en waarom? Fabels en feiten over voeding Gedragskundige: psycho-educatie cognitieve therapie en uitwerken voorbeelden rondom (blijvende) leefstijlverandering Rondje voornemens 4. Terugvalpreventie Aanwezige disciplines: diëtist, gedragskundige (evt. fysio?) Start rondje terugkoppelen afgelopen periode Diëtist: terugvalpreventie en recepten (makkelijke en gezonde maaltijdrecepten) Gedragskundige: uitleg maken terugvalplan (uitgewerkte plannen worden besproken in afsluitende individuele sessie bij gedragskundige) Afsluiting en evaluatie 6

7 Leefstijladviseur = (LSA) Uitgevoerd door verpleegkundige ZZG Voor patiënten van huisartsenpraktijk Adriaansens & Matser is POH leefstijladviseur Instroom De huisarts bepaalt of iemand kan instromen in de Fitkuur. Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor het beoordelen van eventuele contra-indicaties. De huisarts baseert zijn advies en beslissing op relevante richtlijnen. Mensen die geëxcludeerd worden voor de Fitkuur kunnen eventueel later, na behandeling van de contra-indicatie alsnog instromen in de Fitkuur. De huisarts verwijst de deelnemer naar de LSA Programma De LSA brengt het gezondheidsprofiel van de deelnemer in beeld. Hiervoor wordt het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, het beweeggedrag, het cardiovasculair risicoprofiel en de ICF Fitkuur in kaart gebracht. Na het eerste consult verwijst de LSA de deelnemer naar de fysiotherapeut, de diëtiste en de gedragskundige. Maximaal 8 consulten (afhankelijk van behoefte deelnemer): eerste consult 60 minuten (bij POH is dit korter), vervolgconsulten 30 minuten Consulten en begeleiding LSA bij leefstijlverandering Doel: deelnemer laten instromen in een passend, zelfstandig beweeg- en voedingsprogramma én begeleiden en coachen bij leefstijlverandering Kosten De kosten van de LSA worden vergoed vanuit AIV gelden van de ZZG. Dit betekent dat er geen kosten aan verbonden zijn voor de cliënt. Ook als de POH de rol van leefstijladviseur neemt zijn er geen kosten voor de cliënt aan verbonden. Intake Voorbereiding van de Intake Verzamelen van de volgende deelnemergegevens: - cardiovasculaire- en risicogegevens: bloeddruk, cholesterol, inspanningsgerelateerde kortademigheid, fysieke deconditionering, beperking in duurinspanning, cardiovasculair event/interventie in verleden, BMI, buikomvang - Diabetesgegevens (indien hier sprake van is):hba1c, duur diabetes, albuminurie, retinopathie, neuropathie, bijwerkingen medicatie - Overige (medische) gegevens: persoonsgegevens, nevenpathologie, recente klachten aan het bewegingsapparaat, NSAID gebruik - het ingevulde formulier beweegscore Inhoud Intake - Lengte, gewicht en buikomvang bepalen - Motivatie tot deelname nogmaals inventariseren a.d.h.v. de Beweegscore - Recept Fitkuur van de huisarts - Informatie verstrekken over: opzet Fitkuur (op langere termijn komen tot een blijvende leefstijlverandering), komen tot een zelfstandig uit te voeren beweegplan, de opstart van individuele consulten bij gedragskundige, bij diëtiste, bij fysiotherapeut. Vervolgconsulten en groepsbijeenkomsten - Kosten programma Fitkuur - Gezondheidsrisicoprofiel in kaart brengen - Doelen vaststellen - Doorverwijzen naar gedragskundige, diëtiste en fysiotherapeut. - Informatie over verdeling van 7 vervolgconsulten gedurende één jaar - Informed consent laten invullen c.q. meegeven om thuis in te vullen - Relevante gegevens verzamelen en registreren (Gewicht, BMI, buikomvang, evt. Bloeddruk) Benodigde Instrumenten - Flyer fitkuur Beuningen 7

8 - Formulier beweegscore - Fitkuurrecept van huisarts - Intake formulier - Vragenlijst beweeggedrag - ICF BeweegKuur - Informed consent - Verwijsbrief naar diëtiste / fysiotherapeut / gedragskundige / lokale sport- en beweegbegeleider - Formulier voor vervolgconsulten Vervolgconsulten Inhoud Tweede consult - Opstellen en/of bespreken individueel beweegplan a.d.h.v. de brief van de fysiotherapeut met de uitslag inspanningstest en het advies beweegplan - Doorverwijzen naar lokale sport/bewegingsbegeleider a.d.h.v. de sociale kaart - Vervolgcontacten plannen - Relevante gegevens verzamelen en registreren (Gewicht, BMI, buikomvang, evt. Bloeddruk) Inhoud vervolgconsulten - Coachen van deelnemer m.b.v. technieken van Motivational Interviewing - Beweegplan bespreken en eventueel aanpassen - Eventueel Follow-up aan fysiotherapeutische begeleiding i.o.m. fysiotherapeut - Voedingsplan bespreken - Eventueel Follow-up aan begeleiding diëtiste - Follow-up aan begeleiding gedragskundige - Algehele voortgang bespreken - Coördinatie en checken voortgang Fitkuur - Relevante gegevens verzamelen en registreren (Gewicht, BMI, buikomvang, evt. Bloeddruk) - NB laatste consult: eindevaluatie 8

9 Gedragskundige Programma Iedere deelnemer krijgt een startconsult. Op basis hiervan wordt tevens de inschatting gemaakt of er naast de standaard fitkuur behoefte bestaat aan individuele ondersteuning gedurende het programma. Deelnemers krijgen na het startconsult nog een gesprek na een half jaar waarin wordt gekeken naar de vorderingen en mogelijke knelpunten. Daarnaast wordt rond het einde van de Fitkuur in een gesprek stilgestaan bij hun individuele terugvalplan. In totaal gaat het dus om een drietal individuele gesprekken van elk 45 minuten. Mocht er na het startconsult of later in het programma behoefte zijn aan meer individuele gesprekken, dan is dat uiteraard mogelijk. Naast het individuele gedeelte nemen alle deelnemers deel aan 4 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur i.s.m. diëtiste. Hierin zal aandacht besteed worden aan de volgende thema s: motivatie, zelfcontroletechnieken (stimuluscontrole, responspreventie, belonen), cognitieve therapie en terugvalpreventie. Kosten Situatie in 2013: Vanuit de basisverzekering worden 5 gesprekken vergoed. Hiervoor geldt wel een eigen bijdrage van 20,- per gesprek. Bij een aanvullende verzekering worden vaak nog een aantal extra gesprekken vergoed. Voor het algemene gedeelte betekent dit dat er sowieso 4 sessies (3 individuele en 4 groepsbijeenkomsten) in rekening worden gebracht. Deze kosten vallen dus volledig onder de basisverzekering, uitgezonderd de eigen bijdrage van 20,- per gesprek ( 80,- voor 4 gesprekken). Deze dienen deelnemers zelf te voldoen. Wanneer in samenspraak met de deelnemer wordt besloten tot aanvullende behandeling is de vergoeding afhankelijk van de verzekeraar en polis. Deelnemers informeren het beste bij hun eigen zorgverzekeraar naar de exacte vergoeding en kosten. Situatie vanaf 2014: Per januari 2014 gaat de vergoedingenstructuur veranderen en wordt gewerkt met pakketten. Hierover is momenteel nog onvoldoende bekend. Nadere informatie volgt. Startconsult Reden voor deelname, verwachtingen: Omstandigheden - Ontstaan klacht, factoren van invloed, omstandigheden, eigen visie: - Eerdere behandeling: - Stamgezin: - Traumatische ervaringen: - Medicatie: - Somatiek: - Middelengebruik: - Huidige leefsituatie, contacten: - Motivationele aspecten/hulpvraag/verwachte valkuilen: Gespreksindrukken Behandelplan - Voorlopige diagnose: - Doel: - Interventie (individueel/groep/beiden): - Prognose: 9

10 Diëtist Programma Volgende onderdelen horen standaard in het programma en moeten door alle deelnemers gevolgd worden. - 1 startconsult, gemiddeld 60 minuten - 1 vervolgconsult/evaluatie na 3 maanden - 1 vervolgconsult/ evaluatie na 6 maanden - deelname aan groepsbijeenkomsten (4 bijeenkomsten) Optioneel - extra individuele consulten. De frequentie hiervan wordt in overleg met de diëtist bepaald. Uit ervaring blijkt dat extra individuele consulten vaak wel wenselijk zijn - deelname aan supermarktrondleiding Kosten Startconsult 60 minuten directe tijd +30 minuten indirecte tijd = 90 minuten Vervolgconsult 30 minuten 4 Groepsbijeenkomsten = 60 minuten (uitgaande van 8 deelnemers) Totaal = 180 minuten Vanuit de basisverzekering worden 180 minuten vergoed. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het eigen risico. Vanaf 2014 zal (waarschijnlijk) CVRM in de ketenzorg komen in deze regio, dit betekent dat patiënten met een verwijzing voor CVRM vergoeding krijgen vanuit de ketenzorg en dus geen eigenrisico hiervoor hoeven te gebruiken. Mogelijk wordt in en later stadium het participeren in een supermarkt rondleiding voor deelnemers nog toegevoegd. Startconsult - kennismaking - Verwachtingen van de cliënt bespreken t.a.v. de diëtist en groepsbijeenkomsten (dit geeft ook weer informatie voor inhoud groepsbijeenkomsten) - doel formuleren - korte uitleg over gezonde voeding. (dit zal ook voor een deel worden besproken tijdens de groepsbijeenkomsten) - aandacht voor / bespreken verbeterpunten - opstellen persoonlijk voedingsadvies/ voorbeelddagmenu - Kort bespreken/ inventariseren van moeilijke situatie en hoe daarmee om te gaan (deze valkuilen kunnen dan weer worden meegenomen naar de groepsbijeenkomsten om daar verder te worden besproken) - bijhouden van een eetdagboekje (dit zouden ze kunnen doen voor het eerste consult bij de diëtist Vervolgconsulten - Hoe gaat het met het volgen van het voedingsadvies? - Waar loopt cliënt tegen aan? - Zijn er vragen/ onduidelijkheden? - Eventueel aanpassen van het voedingsadvies 10

11 Fysiotherapeut Programma De fysiotherapeut wordt ingeschakeld door de Leefstijladviseur (LSA) voor het bepalen van de mogelijkheden en wensen van een deelnemer middels een Startconsult en submaximale inspanningstest. Op basis hiervan brengt de fysiotherapeut een advies uit aan de LSA over duur, frequentie, intensiteit en vorm van bewegen. De LSA stelt in overleg met de deelnemer het beweegprogramma vast. Het advies van de fysiotherapeut wordt hierin meegenomen. Bij het thema Bewegen worden 2 programma s onderscheiden: 1. Zelfstandig beweegprogramma: individueel of binnen het reguliere lokale beweegaanbod 2. Opstartprogramma: tijdelijk bewegen onder beperkte begeleiding van de fysiotherapeut met als doel te komen tot een zelfstandig beweegprogramma Programma bestaat uit: - Startconsult - Bij opstartprogramma maximaal 3 consulten van 25 minuten per consult. Consulten en begeleiding Fysiotherapeut bij leefstijlverandering Doel: deelnemer laten instromen in een passend, zelfstandig beweegprogramma Kosten Startconsult: 45,- (is gedeelte van de eigen bijdrage van deelnemer aan de Fitkuur; wordt eventueel vergoed via de Zorgverzekering) Opstartprogramma: Vergoeding kosten: afhankelijk van zorgverzekering deelnemer. - Aanvullend verzekerd (AV): eventueel vergoeding door zorgverzekering afhankelijk van verzekeraar en polis - Alleen Basis Verzekering (BV): deelnemer betaalt zelf de kosten. ( ong. 90,-) Startconsult Inhoud Startconsult voor beide programma s (duur: 50 minuten): 1. Analyse/inventarisatie van: - Verwachtingen en eerdere ervaringen - Startdrempel - Bewegingsgerelateerde klachten - Kennis en vaardigheden - Wensen m.b.t. zelfstandig bewegen - Aanvullend lichamelijk onderzoek 2. Submaximale inspanningstest: keuze uit: - Astrand fietstest - 6 MWT - Steep Ramp Test 3. Advies: bevat informatie over: - (opbouw van ) beweegvorm, duur, frequentie en intensiteit - Relevante medische gegevens - Eventuele aandachtspunten De indicatiestelling: o.b.v. advies en in onderlinge afstemming tussen: Deelnemer Leefstijladviseur - fysiotherapeut 11

12 Vervolgconsulten Opstart programma - Stellen van doelen aansluitend bij: de wensen / mogelijkheden van de deelnemer en de doelen van de Fitkuur. - Beweegplan opstellen en toelichten: - Noteer de beweegactiviteiten - Bereken het energieverbruik m.b.v. de MET-waarde - Bereken en noteer de duur van de activiteiten - Doorstroom naar lokale sport- en beweegaanbod; indien nodig verwijzen naar lokale sport en bewegingsbegeleider - Follow-up: aandacht voor: - Trainingsopbouw & Beweegplan bijstellen - Doelen bewaken - Side coaching m.b.t. gedragsverandering - Blessurepreventie - Einde fysiotherapeutische begeleiding: - Verwijsgegevens voor overdracht aan LSA (en sport- beweegbegeleider) verzamelen - Aandachtspunten n.a.v. begeleidingstraject vastleggen - Overdracht aan LSA of sport- bewegingsbegeleider 12

13 Totale kosten Fitkuur Op de volgende pagina een berekening voor de kosten van de Fitkuur voor De totale kosten zijn berekend voor het standaard pakket Fitkuur met: - het volgen van het opstartprogramma bij de fysio; - een zelfstandig beweegprogramma - De uiteindelijke kosten voor de standaard fitkuur voor een deelnemer zijn afhankelijk van: - Hoe hoog het eigen risico is en hoeveel eigen risico al verbruikt is; - Of hij / zij een aanvullende verzekering heeft met extra vergoeding voor de fysio; - Of hij / zij kiest voor een zelfstandig beweegprogramma of het opstartprogramma. - De eigen bijdrage wordt altijd betaald, ongeacht verzekering Wat rekenvoorbeelden (uitleg getallen zie volgende bladzijde): o o o Een cliënt heeft zijn eigen risico al op en is aanvullend verzekerd. Hij betaald dan alleen 80 bijdrage aan de gedragskundige Een cliënt heeft zijn eigen risico al op, maar is niet aanvullend verzekerd. Kiest deze cliënt voor het zelfstandig beweegprogramma dan betaalt hij: 80 voor de gedragskundige en voor de fysiotherapeut. In totaal dus 108 tot max 120. Een cliënt heeft het eigen risico niet op en is niet aanvullend verzekerd, hij kiest voor het opstartprogramma bij de fysiotherapeut. Hij betaald dan het eigen risico dat nog niet verbruikt is (max 350) aan de verzekering, 90 voor de fysiotherapeut en 80 voor de gedragskundige. - Er vanuit gaande dat het eigen risico altijd een rol speelt bij welke verwijzing dan ook en deze niet apart gecommuniceerd hoeft te worden, betekent dit dat de volgende kosten aan de deelnemer gecommuniceerd kunnen worden: - Bij het zelfstandig beweegprogramma: maximaal 120 (afhankelijk van verzekeraar en polis wordt hiervan een gedeelte vergoed) - Bij het opstartprogramma: maximaal 210 (afhankelijk van verzekeraar en polis wordt hiervan een gedeelte vergoed) - Aanvullende individuele consulten (los van pakket Fitkuur) moeten apart erbij berekend worden, informatie hierover staat in de tekstvakken. 13

14 Kosten Fitkuur per deelnemer 2013 Discipline Basisverzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdrage Totaal Totaal Totaal Gedragskundige (eerstelijns psychologische zorg) Vergoeding voor 5 gesprekken (eigen bijdrage van 20,- per gesprek). eigen bijdrage van 20,- per gesprek 80 Fitkuur: 4 sessies (3 individuele en 4 groepsbijeenkomsten) van 82,50 per gesprek worden in rekening worden gebracht ( 62,50 basisverz eigen bijdrage). Situatie vanaf 2014: Per januari 2014 gaat de vergoedingenstructuur veranderen en wordt gewerkt met pakketten. Nadere informatie volgt. 250 Vaak nog een aantal extra gesprekken vergoed afhankelijk van de verzekeraar en polis. Diëtist Vergoeding voor 180 minuten. Fitkuur: 60 minuten Startconsult + 30 minuten indirecte tijd. 2 Vervolg consulten van 30 minuten. 4 Groepsbijeenkomsten. =180 Minuten in totaal. 58,- per uur 174 Vaak nog een aantal extra consulten vergoed afhankelijk van de verzekeraar en polis. Fysiotherapeut Situatie vanaf 2014: Waarschijnlijk zullen cliënten met een verwijzing CVRM vergoeding krijgen vanuit de ketenzorg, dus geen aanspraak op eigen risico Fitkuur zelfstandig beweegprogramma 1 startconsult (afhankelijk van verzekeraar en polis) Fitkuur opstartprogramma: Startconsult en 3 consulten van Totaal Zelfstandig beweegprogramma Opstart programma

15 Bijlage 1. Informatiebrief huisarts MOTIVATIE TELT Hoofdlijnen protocol FITKUUR De deelnemer meldt zich op eigen initiatief bij de huisarts (zie brief van alle huisartsen en flyer Fitkuur) Voorafgaand aan het consult vult de deelnemer de Beweegscore in. Bij keuze voor optie 2,3 of 4 wordt de motivatie voldoende geacht om voor screening in aanmerking te komen. (zie document Beweegscore: geeft een indicatie voor het huidige beweegniveau en de motivatie om hierin verandering te realiseren) Op grond van In- / Exclusiecriteria, contra-indicaties en de Beweegscore beslist de huisarts of de deelnemer in aanmerking komt voor de Fitkuur. (zie In en Exclusiecriteria) Zo ja, dan geeft de huisarts het Recept Fitkuur mee en verwijst de deelnemer naar de Leefstijladviseur voor het eerste consult (zie Recept Fitkuur en kaartje met namen Leefstijladviseurs = Wijkverpleegkundigen ZZG). INCLUSIECRITERIA FITKUUR 1 Gemotiveerd voor gedragsverandering (Beweegscore: in te vullen voorafgaand aan het consult) 2 Personen met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang ( 88 cm voor vrouwen; 102 cm voor mannen) en/of comorbiditeit. 3 Personen met een BMI tussen 30 en 35 ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit. 4 Personen met een BMI tussen 35 en 40 ongeacht buikomvang, maar zonder comorbiditeit NB comorbiditeit = hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose, slaap apneu. 5 Een inactieve leefstijl (niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen: op min. 5 dagen, bij voorkeur 7 dagen 30 minuten matig intensief bewegen (= hartslag en ademhaling verhoogd en warm krijgen / transpireren) EXCLUSIECRITERIA FITUUR Niet gemotiveerd Niet kunnen of willen deelnemen aan ALLE onderdelen van de Fitkuur Psychiatrische problematiek, die groepsdeelname verhindert Slechte beheersing van de Nederlandse taal 15

16 Tabel 1 Niveau van gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico s volwassenen BMI Buikomvang Normaal Te groot * Risicofactoren HVZ DM** verhoogd risico hoog risico verhoogd risico verhoogd risico hoog risico zeer hoog risico zeer hoog risico zeer hoog risico 40 - Comorbiditeit Artrose en slaapapneu DM -HVZ zeer hoog risico zeer hoog risico zeer hoog risico zeer hoog risico * Te groot: 88 cm voor vrouwen; 102 cm voor mannen ** Hieronder wordt verstaan: hypertensie, dyslipidemie, gestoord nuchtere bloedglucose 16

17 Bijlage 2. Recept fitkuur Recept voor Fitkuur Beuningen Uit uw medische gegevens en onze gesprekken blijkt dat u gezondheidswinst kunt bereiken door meer te bewegen en gezonder te eten. De Fitkuur Beuningen helpt u daarbij. Door middel van professionele begeleiding wordt u geholpen een gezondere leefstijl aan te nemen. Recept voor:. Datum:. Naam huisarts:. Handtekening huisarts:.. 17

18 Bijlage 3. Informed consent Informed consent Fitkuur Beuningen Verklaring deelnemer Wij vragen u de onderstaande verklaring te ondertekenen. Ja, ik doe mee aan de Fitkuur. Ik ga akkoord met het volgende: 1. Door het tekenen van deze overeenkomst verklaar ik dat ik bereid ben om mij, onvoorziene omstandigheden uitgesloten, volledig in te zetten voor het gehele programma van de Fitkuur. 2. Ik geef mijn Leefstijladviseur toestemming om mijn gegevens m.b.t. de leefstijl geanonimiseerd te gebruiken voor evaluatieonderzoek. 3. Daarbij geldt de beperking dat mijn privacy wordt beschermd, doordat: a. De gegevens door de Leefstijladviseur niet met naam worden doorgestuurd. b. De gegevens niet op individueel niveau (maar alleen op groepsniveau) worden geanalyseerd en gerapporteerd. Datum: Naam: Handtekening: 18

19 Bijlage 4. Flyer fitkuur 19

BeweegKuur op hoofdlijnen

BeweegKuur op hoofdlijnen BeweegKuur op hoofdlijnen Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

H ANDLE ID ING BEWEEGKUUR

H ANDLE ID ING BEWEEGKUUR BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. H ANDLE ID ING

Nadere informatie

H ANDLE ID ING BEWEEGKUUR

H ANDLE ID ING BEWEEGKUUR BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. H ANDLE ID ING

Nadere informatie

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Doelgroep: Volwassenen met (een verhoogde kans op) diabetes type 2 of morbide obesiatas op verwijzing van huisarts of specialist (bij DTF, na instemming patient,

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (hoog) gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezondere leefstijl

Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (hoog) gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezondere leefstijl BeweegKuur Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (hoog) gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezondere leefstijl HANDLEIDING BEWEEGKUUR VOOR DE LEEFSTIJLADVISEUR

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. HANDLEIDING BEWEEGKUUR

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. HANDLEIDING BEWEEGKUUR

Nadere informatie

De BeweegKuur: ervaringen en aanbevelingen voor de toekomst

De BeweegKuur: ervaringen en aanbevelingen voor de toekomst De BeweegKuur: ervaringen en aanbevelingen voor de toekomst Karin Lassche, Liesbeth Preller (NISB), Geert Rutten (Maastricht University) Tussen 2008 en 2011 konden huisartsen de BeweegKuur aanbieden aan

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. HANDLEIDING BEWEEGKUUR

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. BeweegKuur Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (hoog) gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezondere leefstijl HANDLEIDING BEWEEGKUUR VOOR DE FYSIO-/OEFENTHERAPEUT

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF, NVD en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF, NVD en VSG. BEWEEGKUUR Een interventie voor de (eerstelijns) zorg om mensen met (een hoog risico op) diabetes mellitus type 2 te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie

Nadere informatie

Bennekom, september 2009. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Bennekom, september 2009. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Handleiding Fysiotherapeuten BeweegKuur Een interventie voor de (eerstelijns) zorg om mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 te begeleiden naar een actievere leefstijl. Bennekom, september 2009

Nadere informatie

Bennekom, januari 2009. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Bennekom, januari 2009. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Handleiding Leefstijladviseur BeweegKuur Een interventie voor de (eerstelijns) zorg om mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 te begeleiden naar een gezondere leefstijl Bennekom, januari 2009

Nadere informatie

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Anouck Hoenderkamp Fysiotherapie Amsterdam Oost 0646074824 www.ftao.nl LoRNa www.lornamsterdam.nl www.lornamsterdam.nl

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF, NVD en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF, NVD en VSG. Versie B001 23-12-2009 BEWEEGKUUR Een interventie voor de (eerstelijns) zorg om mensen met (een hoog risico op) diabetes mellitus type 2 te begeleiden naar een gezondere leefstijl NISB ontwikkelt de BeweegKuur

Nadere informatie

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Liesbeth Preller (NISB), Dave van Dijk (Vital Health) Experimenteel onderzoek Vooronderzoek Behandeling Experiment Controle Verschil Implementatie

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie Start in huisartsenpraktijk Vaak start de BeweegKuur bij de huisarts. De huisarts signaleert of iemand in aanmerking komt om mee te doen met de BeweegKuur. Van belang is

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Afsluitende bijeenkomst pilots verkennend traject GLI Depressieve Klachten. NISB en Trimbos Instituut Datum: 18/9/2012

Afsluitende bijeenkomst pilots verkennend traject GLI Depressieve Klachten. NISB en Trimbos Instituut Datum: 18/9/2012 Afsluitende bijeenkomst pilots verkennend traject GLI Depressieve Klachten NISB en Trimbos Instituut Datum: 18/9/2012 Programma 09.30 09.35u Welkom en voorstelronde 09.35 10.00u Resultaten & conclusies

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI)

Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI) Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI) Sprekers: Agnes van der Poel (Trimbos Instituut), Elise van Casteren (NISB) Marijke Schotanus - Dijkstra (Trimbos-instituut), Linda

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Kennismaking met de BeweegKuur

Kennismaking met de BeweegKuur NISB/10/44390/LBR/lrg Kennismaking met de BeweegKuur BeweegKuur Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg Versie 3. Doorontwikkeling BeweegKuur BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Competentieprofiel POH/Leefstijladviseur BeweegKuur

Competentieprofiel POH/Leefstijladviseur BeweegKuur Competentieprofiel POH/Leefstijladviseur BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF, VSG, PON, NOV,

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit van beweegprogramma s

Kosteneffectiviteit van beweegprogramma s Overzicht Kosteneffectiviteit van beweegprogramma s Inleiding BeweegKuur studie Misverstanden over economische evaluatiestudies Soorten economische evaluaties Empirische studie versus modelleren Perspectief

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

De BeweegKuur is volop in beweging

De BeweegKuur is volop in beweging B E S C H O U W I N G De BeweegKuur is volop in beweging Elize van Ballegooie en Marloes Aalbers De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie die speciaal ontwikkeld is voor mensen met obesitas

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. HANDLEIDING BEWEEGKUUR

Nadere informatie

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie De BeweegKuur is met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in samenwerking met veel partners in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. Nederlands

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie 2 Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is het een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

NHG Stendardo Obesità

NHG Stendardo Obesità NHG Stendardo Obesità Begripsomschrijving Obesitas: BMI( kg/m2) 30 Overgewicht (Sovrappeso): BMI 25 en 30 én een ernstig vergrote buikomvang, 102 cm bij mannen en 88 cm bij vrouwen. Sluit aan bij Multisciplinaire

Nadere informatie

Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1)

Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1) Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1) Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met de gevraagde relevante aanvullende informatie* en de ingevulde toestemmingsverklaring opsturen naar Vitalys

Nadere informatie

Verwijsschema huisarts, jeugdarts, kinderarts. obesitas

Verwijsschema huisarts, jeugdarts, kinderarts. obesitas Verwijsschema huisarts, jeugdarts, kinderarts obesitas Meisje 6 jaar BMI 27,6 (124 / 42 ) Hoe afwijkend is dit? 1. Licht verhoogd 2. Verhoogd 3. Matig verhoogd 4. Ernstig verhoogd Diagnose: BMI gerelateerd

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1 FAQ Ketenzorg GGZ versie 2013.1 Inhoud Algemeen... 3 Medix formulieren... 5 Medix overige... 7 Verzekering... 8 Contact... 9 Algemeen Hoe lang loopt een DBC-jaar? De ketenzorg GGZ start op het moment dat

Nadere informatie

De juiste voeding, advies op maat

De juiste voeding, advies op maat De juiste voeding, advies op maat Veelzijdig in zorg Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

De juiste voeding, advies op maat

De juiste voeding, advies op maat De juiste voeding, advies op maat Veelzijdig in zorg Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase Bijlage. Procedurebeschrijving Zorgpad Welke stappen doorloopt de (aanstaande) zwangere tot en met de overdracht naar de jeugdverpleegkundige. Het proces start bij de intake. Index Zorgpad zwangere Netwerk

Nadere informatie

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek Inventarisatie (A) Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen? SOMS

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Een verkorte programmabeschrijving Doel Het doel van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Depressieve

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

BeweegKuur. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

BeweegKuur. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 BeweegKuur Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder

Nadere informatie

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017 CVA zorg, topsport voor ons allemaal Dinsdag 11 april 2017 CVA pilot binnen 1 e lijn Geert Smits, kaderhuisarts HVZ (POZOB) & Marly Verheijden, consulente CVRM-DM (DOH) Inhoud Aanleiding pilot Doelstelling

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Zet uzelf in beweging!

Zet uzelf in beweging! informatie voor mensen die de BeweegKuur gaan volgen Zet uzelf in beweging! Het programma van de BeweegKuur Tijdens de BeweegKuur krijgt u professionele begeleiding om uw leefstijl aan te passen. U staat

Nadere informatie

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen om de doorstroom van mensen

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Individueel zorgplan

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Diazon Hafank Inhoudsopgave Individueel Zorgplan 3 Stap voor stap 5 stap 1: Gezondheid & behoeften 5 stap 2: Meetwaarden 6 stap 3: Uw doel & acties 8 stap 4: Evaluatie 10 Bereid het

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Obesitaspoli

Informatie voor patiënten. Obesitaspoli Informatie voor patiënten Obesitaspoli De obesitaspoli maakt deel uit van het Medisch Centrum Wilhelmina (MCW), Borgstee 17 te Assen. Het MCW is onderdeel van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 1 Obesitaspoli

Nadere informatie

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden OBESITAS CENTRUM Behandelmogelijkheden Bariatrische chirurgie Samen op weg naar een gelukkig gewicht INHOUD Met deze folder informeren we over de verschillende behandelmogelijkheden in het Obesitas Centrum

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie BeweegKuur Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi

Nadere informatie

Vragenlijst obesitaspatiënten

Vragenlijst obesitaspatiënten Vragenlijst obesitaspatiënten Persoonsgegevens Naam: Adres incl. huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoon thuis: Mobiel tel. nummer: Emailadres: Huisarts: Geboortedatum: Burgelijke staat Gehuwd / ongehuwd

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Gewicht in kg. Lengte in m. 5 % gewichtsverlies binnen 1 maand

Gewicht in kg. Lengte in m. 5 % gewichtsverlies binnen 1 maand Bijlage 1 Samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC COPD GHC 1. Criteria voor verwijzing naar diëtist Afspraken over diëtetiek welke gefinancierd worden binnen de DBC hebben alleen betrekking op dieetadvisering.

Nadere informatie

Individueel zorgplan vitale vaten

Individueel zorgplan vitale vaten Individueel zorgplan vitale vaten Wat kunt u zelf doen? Een gezonde leefstijl is het belangrijkste bij de aanpak van risicofactoren. Misschien is uw leefstijl wel goed. Zorgverleners kunnen u adviseren

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen A) Kosten en uren Hieronder het overzicht van de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. Bij structureel ziet u hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig

Nadere informatie

DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2

DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2 DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2 Dr. M.H.G. de Greef, Bewegingswetenschappen van Rijksuniversiteit Groningen. Drs. S.R. Sprenger, Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen. B.J. Houët,

Nadere informatie

LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN

LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN INLEIDING In dit document beschrijven we alle onderdelen die nodig zijn om de leefstijl interventie uit te voeren HET PROGRAMMA DDD is een leefstijlinterventie voor

Nadere informatie

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland.

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. 1 Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. Om aan de transparantie in de Fy net COPD zorg in Heuvelland te beantwoorden, is deze summiere papieren lijst samengesteld. Deze lijst

Nadere informatie

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist - Sportdietist: - Eigen praktijk: SMC Fysiomed Amsterdam - Nationale roeiselectie: KNRB - Schrijven van blogs en columns: JOGG,

Nadere informatie

Leefstijlkoers. De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7

Leefstijlkoers. De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7 Leefstijlkoers De koers van uw leefstijl is gezond. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van uw leefstijl. 1 / 7 Leefstijloverzicht U ziet hieronder wat uw score is op de verschillende aspecten

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

Hartrevalidatie Tergooi

Hartrevalidatie Tergooi Patiënteninformatie Hartrevalidatie Tergooi 1234567890-terTER_ Hartrevalidatie Tergooi Binnen Tergooi verzorgen we de hartrevalidatie, middels deze folder informeren wij u over het programma dat wij aanbieden.

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond suikerziekte. GEZ het Centrum. 11 juni 2014 Maranathakerk

Voorlichtingsavond suikerziekte. GEZ het Centrum. 11 juni 2014 Maranathakerk Voorlichtingsavond suikerziekte GEZ het Centrum 11 juni 2014 Maranathakerk Inleiding Huisartsen het Centrum R. Luining K. Saeed R. Leddy Voorlichtingsavond Nieuwe aanpak van de zorg rond suikerziekte (Diabetes

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg CVA Zorgketen regio Helmond de Nazorg Versie: 5 juli 2010 Ellen van den Einde-Meijer Programmacoördinator CVA ketenzorg Quartz Werkgroep: Mevrouw M. van den Heuvel, verpleegkundig expert De Zorgboog Mevrouw

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht Afdeling revalidatie Cursus kinderen met overgewicht Voor u ligt de informatiefolder over de cursus kinderen met overgewicht in het Lievensberg ziekenhuis. Deze folder informeert u over het hoe en waarom

Nadere informatie