Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens"

Transcriptie

1 Moto Guzzi 5 Hoofdstuk. Onderhoud en belangrijkste gegevens nhoud noraodcnhcn onderhoudswerkzaam heden inhouden, af metingen en gewichten ; oliesoorten belangrijkste technische gegevens + aantrekkoppels paragraaf 4

2 6 Moto Guzzi. Gereedschap Voor de meest eenvoudige werkzaamheden kan volstaan worden met een komplete set steeksleutels, een set inbussleutels, een set schroevendraaiers, een bougie-sleutel en een set voelermaten. Bi! wat verdergaande werkzaamheden is het aanschaífen van een set dopsleutels, een set ringsleutels en een momentsleutel (voor het aantrekken van bouten en moeren met het voorgeschreven koppel) aan te bevelen. Voor volledige revisiewerkzaamheden zijn buiten meetapparatuur, speciale gereedschappen benodigd, welke bij de Moto Guzzi-dealer of importeur verkrijgbaar zijn. n de tekst wordt er in het algemeen van uitgegaan, dat men niet over deze gereedschappen beschikt ; waar mogelijk wordt aangegeven, hoe men met enige handigheid zelí een stuk speciaal gereedschap kan vervaardigen. speciaal gereedschap : nr. omschrijving 0 montagebok voor motorblok zuigerpentrekker '2 klepveertang sleutel voor demontage van onderbreker 4 trekker voor lagerbuitenringen in achtervorklagers 5 trekker voor lagerbuitenringen van pignonaslagers 6 montagehulpstuk voor oliekeerring op krukas (vliegwielkant) 7 montagehulpstuk voor oliekeerring in deksel (distr.kant) 8 demontagehulpstukvoor lageílens(vliegwielkant) 9 blokkeerhulpstukvoornokkenas(tandwielaandrijving) 20 blokkeerhulpstukvoor nokkenas (kettingaandrijving) 2 blokkeerhulpstuk voor vliegwiel + startkrans 22 demontagehulpstuk voor dynamo 2 trekkervooroliepomptandwiel (tandwielaandrijving) 24 montagehulpstuk voor Ílens + keerring op krukas (vliegwielkant) 25 gradenschijf voor timing van ontsteking + kleppen 26 pijl voor hulpsyuk voor overnemen van kleptiming-merktekens (tandw. aangedr.) 28 centreerhulpstukvoorkoppeling 29 demontagehulpstukvoortransmissieschokbreker 0 sleutel voor nokkenasmoer schroeíring van krukastandwiel haaksleutel voor verstelling van achterveerelementen 2 haaksleutel voor uitlaatwartelmoeren (oudere types) sleutel voor schroefring op uitg. as versn.bak 4 blokkeerhulpstuk voor uitg. as versn.bak en cardanas 5 sleutel voor moer op uitg. as versn.bak 6 blokkeerhulpstukvoorkoppelingsnaaí 7 sleutel vooí borgring op kopp.naaí 8 sleutel vooí schroefring op ing. as versn.bak 9 trekker voor rollagers van tussenas + ing. as in deksel 40 trekker voor lagerbuitenring van uitg. as in bak 4 doorn voor demontage van ing. aslager in bak en uitg. aslager in deksel 42 doorn voor demontage van tussenaslager in deksel 4 doorn vooí montage van ing. aslager in bak en uitg. aslager in deksel 44 doorn voor montage van lagerbuitenring van uitg. as in bak 45 idem van tussenaslager in bak en ing. aslager in deksel 46 idem van tussenaslager in bak 47 idem van ing. askeerring bak 48 idem van uitg. askeerring 49 idem van uitg. aslager-binnenring 50 hulpstuk voor montage van schakelvorken 5 hulpstuk, passend op schakelas 52 montagebok voor versn.bak 5 hulpstuk voor demontage van remzuiger uit hooídremcilinder 54 hulpstuk voor montage van remzuigerafdichting 55 idem 56 idem voor borgring van remzuiger

3 MotoGuzzi 7 20 N,"q*WPfl#n m'm sï s";m )_-]ru_ Ëil]ffiËdffi ff-on zz$:sg_ro trt 42.m /ÍÀ ffi m ffi-o' ffiefl ll l ll 7r.Fr ilffin ffiffi ffi ryyry 45 --_=: T_- 5 s4 lf Specialegereedschappen

4 Moto Guzzi aanvullend gereedschap voor V.000 Convert : 58 montagebok voor motoíblok 59 blokkeerhulpstuk voor vliegwiel en koppeling 60 sleutel voor nokkenasmoer en schroefring van krukastandwiel 6 meetklokhouder (voor uitklokken van omvormer) 62 trekker voor kogellager in versn.bakdeksel 6 doorn voor montage van keerring in deksel 64 idem van kogellager in bak 65 blokkeerhulpstuk voor pignonas 66 trekker voor cardanaslager in achtervork 67 trekker voor kogellager op uitg. as van de versn.bak 68 montagehulpstuk voor hoofdremcilinder van rechter voorrem - ook voor T 69 idem 70 idem 7 sleutel voor verstellen van "Lims"-veerelementen 72 hulpstuk voor kontrole van vlotteraanligging - VHB-carburateurs speciaal gereedschap aanvullend gereedschap voor V-000 Conveít Aanvullend gereedschap voor V-000 Convert il'&"m"&" Wtr'T 5 mê-0?

5 Moto Guzzi 2. Onderhoudswerkzaamheden Onderstaande werkzaamheden uitvoeren op de voorgeschreven tiid- of km-basis (wat het eerst plaatsvindt). Zie voor de belangrijkste gegevens en de verschillende soorten en hoeveelheden olie e.d. par. + 4 ; meer uitgebreid staan de techn. gegevens in de e paragraaí van elk hoofdstuk. Aan het eind van ieder hooídstuk worden de evt. voorkomende storingen in dat onderdeel behandeld. a. Wekelijks of elke 500 km : kontroleren: - bandenspanning (bij koude banden) - oliepeil in het caíter (nadat de motor evev heeft stilgestaan) : niet méér bijvullen dan tot max. merkteken - vloeistofniveau van omvormer (alleen V-000 Gonvert) - bedrading, kabels en bouten + moeren - verlichtino. b. Maandelijks oí elke 500 km : alle onder a genoemde werkzaamheden uitvoeren, verder kontroleren : - loopvlak + profieldiepte van banden - wielen + spaken - remafstelling van trommelremmen - akkuoeil ledere 2 maanden of elke 000 km : alle onder a + b genoemde werkzaamheden uitvoeren : kontroleren : - oliepeil van de versn.bak; vullen tot onderkant van niveauplug - oliepeil van achterwielaandrijving ; vullen tot onderkant van vulopening - klepspeling (bij koude motor). Verder de olie in het carter verversen ; motor eerst warm laten draaien. o. ledere 4 maanden of elke 6000 km : alle onder a, b + c genoemde werkzaamheden uitvoeren ; kontroleren : - remvloeistofniveau van schijíremmen ; bijvullen tot onderkant van diafragma - elektrodenafstand van bougies ; bougies reinigen - max. opening van kontaktpunten en ontstekingstijdstip; kontaktpunten reinigen. Verder het smeerviltje van de onderbrekernok met een paar druppels olie smeren en het luchtfilter schoonmaken of vervangen. v. ledere 6 maanden oí elke km : alle onder a t/m d genoemde werkzaamheden uitvoeren ; verder - benzinef ilters reinigen (4x:2 op benz.kranen + 2 op carburateurs) - olie van versn.bak + achterwielaandrijving verversen (motor warmdraaien) - akku'aansluitingen schoonmaken (eerst neg. pool losmaken) en insmeren met vaseline - luchtf ilter vervangen - bougies vervangen ' ledere 9 maanden oí elke km i. al eonderat/megenoemdewerkzaamhedenuitvoeren;verder; ' oliefilter(s) reinigen : gaasf ilter schoonmaken oí vervangen, fiíterpatroon (niet bij VTSpoÍt, 7b0S + 85OT) vervangen. Hiervoor moet de carterolie afgetapt en de carterpan verwijderd worden. : Jaarlijks of elke km : alle onder a t/m f genoemde werkzaamheden uitvoeren ; verder : - carburateurs schoonmaken ' remvoeringen van trommelremmen kontroleren ; remvloeistof van schijfremmen verversen - wiellagers smeren ' - ' ' voor- en achtervorklagers smeren. -voorvorko ieverversen:bovenstep uggen+aftapbouten osdiaaiên - algehele kontrole op slijtage (laten) uitvoeren.. -..::'Ë -4:-'"::.i.r,t., :t, ' ' ', t,.,4. - 's,,t]

6 0 Moto Guzzi h. Niet aan tild of kmtal gebonden werkzaamheden: - remblokken van schijíremmen kontroleren op slijtage - koppeling aístellen : eerst speling in drukstift, dan vrije slag in handle - kabels smeren met motorolie ; wanneeí geen smeernippels op de kabels zijn aangebracht mbv een injektiespuit of een in de handel verkrijgbaar werktuig - alle niet gesmeerde draaipunten met vet of olie smeren.. nhouden, afmetingen en gewichten ; oliesoorten V7S T T Le Mans V-000 C wielbasis mm i47o tot. lengte mm tot. breedte mm Z8O tot. hoogte mm grondspeling S drooggewicht 225 (7505) kg inhouden ltr. soorr benzinetank , ,5 24 oktaangetal 98/00 carter,5,5,5,0,0,0 SAE 0WS0 of SAE 2OW5O versn.bak 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,600 SAE 90 Hypoid achterwiel- 0,40 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + sae 90 Hypoid aandrijving 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Motykote A koppelomvormer Dexron R ATF voorvork per poot 0,050 0,050 0,070 0,060 0,20 0,070 Dexron R ATF remvloeistof SAÊ J 70 of DOT 4. Belangrijkste technische gegevens en aantrkkoppels klepspeling 0,22 mm voor alle kleppen elektr. afstand 0,6 mm voor std. bougies bougies 0,5 mm voor racebougies max. opening 0,42-0,48 voor 8507 kontaktpunten 0,7-0,4 voor alle andere modellen aantrekkoppels omschrijving M x spoed sleutelwijdte koppel mkg motoí cil. koomoeren tapeindmoeren bev.bout lagerílens bev.bouten distr.deksel olieaítapplug olievulplug bev.bouten carterpan bev.bout ontluchter holle bout terugvoerl. borgbouten tu imelaaras bev.bouten klepdeksels zelfborg. moeren big-end vliegwielbout moer nokkenastandwiel 20 x,5 20 x,5 6x 6x 2 x,5 9x 8 x, inbus ,6-0,8 inbus 5 4 4,6-4,8 4,2 26 5

7 Moto Guzzi elektr. installatie bev.bouten startmotor bev.bouten startrelais inlaatf lensbouten 6x x,25 '0 inbus 6 J smeersysteem bev.bouten oliepomp + leidingen bouten holle bout olietoevoer x,25 6x of inbus 6 0,5 -,8 ontsteking bev.bouten dynamo bev.bouten onderbreker motorophang ingbouten 5x0,8 x,25 2 x,25 inbus 4 9 0,5 8 versnellingsbak lagerborgbouten borgmoer uitg.as olievulplug niveauplug bev.bouten deksel borgmoer 6x 22x 20 x, inbus 5 24 í achterwielaandrijving bev.bouten onderplaat olievulplug niveau- en aftapplug borgmoer op pignonas bev.bouten kroonwiel flensborgbouten 20 x,5 25 x,5 x,25 inbus 't 2, ,2 2,5 Írame bev.bouten hulpírame idem bev.bouten middenbok bev.bouten voetsteunen borgmoer achtervorklagering alle overige bev.bouten 2 x,25 2 x,25 2 x,25 20x inbus of inb. 5 of inb. 6 ta 8 EE 2 8 voorvork + wielen klembouten vorkplaten plug bovenin vorkpoten bev.bouten/moeren wielasmoeren centr. balhoofdsmoer bev.bouten instr.oaneel 29x 6 x,5 25x x,25 inbus 2 inbus inbus 6 le inbus inbus J ,5 benzinetank moer kraanaísluiting bev.bouten tank alle overige bouten/moeren 6x'l 8 x',25 6x 9 0 of inb. 5 of inb. 6 7 J

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motorolie: Interval: Oliefilter: Motorolie: 3.000 km. 25.465.00 2 liter 10W40 Versnellingsbak en cardanolie: Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90

Nadere informatie

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de distributie. VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN.

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de distributie. VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN. 1 VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN. 1. Tap de radiateur af, verwijder vervolgens de motorkap en laat het cilinderblok leeglopen via de aftapplug (1). Om het koelsysteem volledig af te tappen, moet

Nadere informatie

Onderhoudsschema W200

Onderhoudsschema W200 Onderhoudsschema W200 Hieronder het onderhoudsschema van onze auto. De periodes worden aangegeven in maanden of mijlen; hiervoor geldt: wat het eerste voorkomt. De onderhoudsperiodes zijn ook afhankelijk

Nadere informatie

Oliën en oliefilter vervangen

Oliën en oliefilter vervangen Oliën en oliefilter vervangen Interval: 3.000 km. Oliefilter: 25.465.00 Motorolie: 2 liter 10W40 Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90 Carterpan pakking Breng de motor op bedrijfstemperatuur.

Nadere informatie

Hoofdstuk Vll - Frame en VeÍing

Hoofdstuk Vll - Frame en VeÍing tr{eto Gtpzi 6? Hoofdstuk Vll - Frame en VeÍing lnhoud technische gegevens algemene beschriiving voorvork uítbousen vooívork demonteíen en kontroleren balhooídslageís (de)monteren en kontroleíen voorvork

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

HooÍdstuk Vl. Start. en ontstekingssysteem

HooÍdstuk Vl. Start. en ontstekingssysteem Mdto Guzzi 59 HooÍdstuk Vl. Start. en ontstekingssysteem Inhoud technische gegevens al gemene besch,riivi ng kontaktpuntsaístand af stel len kontaktpu nten (de)monteren en vervangen kondensators (de)monteren

Nadere informatie

Klepspeling stellen mm, bij koude motor

Klepspeling stellen mm, bij koude motor Klepspeling stellen Interval: Inlaat: Uitlaat: 3000 km. 0.10 mm, bij koude motor 0.15 mm, bij koude motor Hoe werkt het? De V50 Nato is een viertakt motor. Dat betekent dat de zuiger in een cilinder twee

Nadere informatie

Gereedschap ONTLUCHTER REMSYSTEEM KIT VERSCH. BOREN MOERBREKER 9-27 MM. TREKKER VOOR ZUIGERPEN Universeel voor alle zuigers.

Gereedschap ONTLUCHTER REMSYSTEEM KIT VERSCH. BOREN MOERBREKER 9-27 MM. TREKKER VOOR ZUIGERPEN Universeel voor alle zuigers. Veiligheid Banden Onderhoud Rijwielgedeelte Remmen KIT TREKKERS VOOR ROLLAGERS (via inertie) DS1062 184,00 - Trekkers : (8 mm, 19 mm, 10 mm, 20 mm, 12 mm, 25 mm, 15 mm, 30 mm, 17 mm, 32 mm) - Inertiehamer.

Nadere informatie

HooÍdstuk lx ' Elektrische Installatie

HooÍdstuk lx ' Elektrische Installatie Moto Guzzi 87 HooÍdstuk lx ' Elektrische Installatie Inhoud technische gegevens algemene beschrijving dynamo (de)monteren en reviseren gelijkrichter span ni ngsregelaar akku-onderhoud akku uitbouwen gloeilampen

Nadere informatie

onderhoudsboekje 50cc Scooter

onderhoudsboekje 50cc Scooter onderhoudsboekje 50cc Scooter Gefeliciteerd met de aankoop van uw agm scooter! Garantie Onderhoudsbeurt Uitgesloten van garantie De garantieperiode van deze scooter gaat in als het bijbehorende kenteken

Nadere informatie

HooÍdstuk lll - versnellingsbak, Koppering en Kopperomvormer

HooÍdstuk lll - versnellingsbak, Koppering en Kopperomvormer Moto Guzzi 31 HooÍdstuk lll - versnellingsbak, Koppering en Kopperomvormer lnhoud paragraal technische gegevens algemene beschrijving,1 ' 2 S-versnellingsbak: demontage 3 revisie 4 hermontage koppeling

Nadere informatie

2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 23A 29A

2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 23A 29A 2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 MAART 2007 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens

Nadere informatie

Onderhoud of revisie van een Vespa smallframe motor

Onderhoud of revisie van een Vespa smallframe motor Onderhoud of revisie van een Vespa smallframe motor Inhoud: Voorwoord en verantwoording 2 Motorblok uit frame verwijderen 3 Cilinder verwijderen 12 Vliegwiel verwijderen 17 Carterhelften scheiden 21 Vervangen

Nadere informatie

DAFTtucks DEMONTAGE EN MONTAGE WIELNAVEN. Verwijder afdekplaat 3 en, indien noodzakelijk, pakking 4 (Fig.2l. Fig. 2 DEMONTAGE

DAFTtucks DEMONTAGE EN MONTAGE WIELNAVEN. Verwijder afdekplaat 3 en, indien noodzakelijk, pakking 4 (Fig.2l. Fig. 2 DEMONTAGE 7 DAFTtucks W ER KPLAATS I N STRU KTI ES WIELNAVEN (N 1 40-142 f usee zonder 1. Bout 2. Veerring 3. Afdekplaat 4. Pakking 5. Borgmoer 6. Borgplaat 7. Borgring 8. Drukring 9. Buitenste wiellager 14. Naaf

Nadere informatie

Handleiding voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt Toyota Aygo Benzine

Handleiding voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt Toyota Aygo Benzine Handleiding voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt Toyota Aygo Benzine In dit document leg ik in een aantal stappen uit hoe ik een onderhoudsbeurt uitvoer. Deze beurt bestaat uit het vervangen van

Nadere informatie

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje BBRAAVVOK Ezelsbruggetje Om de onderhouds- en controlepunten voor de motor makkelijk te onthouden, is het volgende ezelsbruggetje bedacht: BBRAAVVOK. Dit staat, zoals in het menu te lezen is, voor: Banden,

Nadere informatie

Olie kanalen in een Fiat 500 motorblok uit 69

Olie kanalen in een Fiat 500 motorblok uit 69 Olie kanalen in een Fiat 500 motorblok uit 69 Bij het reviseren van een 110F motor blok zijn we flink wat problemen tegen gekomen, die te maken hadden met de olie voorziening van deze Fiat 500 uit 69.

Nadere informatie

HooÍdstuk Vlll - Wielen, Remmen en Banden

HooÍdstuk Vlll - Wielen, Remmen en Banden 76 Moto Guzzi HooÍdstuk Vlll - Wielen, Remmen en Banden Inhoud technische gegevens algemene beschrijving voorwiel kontroleren (spaakwiel) voorwiel kontroleren (gietwiel) - voorwiel{rommelremmen (de)monteren

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

Gereedschap. Renault Laguna II 2,0 IDE (F5R 700) - Distributieriem

Gereedschap. Renault Laguna II 2,0 IDE (F5R 700) - Distributieriem Gereedschap A = Gereedschap "Mot. 1054". Blokkeergereedschap voor krukas. B = Gereedschap " Mot. 1543". Gereedschap voor het voorspannen van de tandriem. C = Gereedschap " Mot. 1505". Frequentiemeter voor

Nadere informatie

Hoodstuk ll - Motorblok

Hoodstuk ll - Motorblok 12 Moto Guzzi Hoodstuk ll - Motorblok lnhoud technische gegevens alg. beschrijving werkzaamheden met motoíblok in frame u itbouwen van motorblok/versn.bak demonteren van motorblok - alg. scheiden van motorblok

Nadere informatie

CURSUS KLEINE BEURT. Jaap Blijleven Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort www.volvo-classic.com

CURSUS KLEINE BEURT. Jaap Blijleven Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort www.volvo-classic.com CURSUS KLEINE BEURT Jaap Blijleven Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort www.volvo-classic.com 1. Inleiding Uw eigen klassieke Volvo een kleine beurt leren geven is het doel van deze cursus. Aan het eind

Nadere informatie

Montage handleiding FAS K-105 Versie 2.0 Maart 2015 Bijlage 1.

Montage handleiding FAS K-105 Versie 2.0 Maart 2015 Bijlage 1. Montage handleiding FAS K-105 Bijlage 1. 1 Uitleg bij de montage handleiding Deze handleiding laat duidelijk zien hoe de montage van de FAS K-105 in zijn werk gaat. Tussen de tekst zijn verschillende illustraties

Nadere informatie

Periodiek onderhoud. Olie aftappen. Oliefilters

Periodiek onderhoud. Olie aftappen. Oliefilters Periodiek onderhoud Periodiek onderhoud is het behoud van je machines. Het eerste gereedschap dat je daarbij nodig hebt is niet meer dan het instructieboekje en een goede draaiurenregistratie. Naast het

Nadere informatie

Een brommer laten rijden die een tijd stil heeft gestaan

Een brommer laten rijden die een tijd stil heeft gestaan Een brommer laten rijden die een tijd stil heeft gestaan Stel, je koopt een brommer die een hele tijd heeft stil gestaan die niet meer wil rijden. (of een andere oude brommer) Hier kun je lezen wat je

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis grafimedia. Veiligheid

Thema: Algemene kennis grafimedia. Veiligheid grafimedia Veiligheid OPDRACHTKAART AK-04-01-01 Onderhoud en gereedschap Voorkennis: geen Intro: In een grafimedia-bedrijf hebben we te maken met dure machines. Deze machines moeten goed onderhouden worden.

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen. Aandrijving en onderhoud

Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen. Aandrijving en onderhoud Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen Aandrijving en onderhoud Naam: Klas: Vmbo-project Beroepstaken Gemotoriseerde Tweewielers 2 Beroepstaak Aandrijving en onderhoud van scooters, bromfietsen

Nadere informatie

HZ HY. Open I aadbak Bestel- wagen zonder met 4, 278 1,997 2, '138 0,622 0, 171 0,575. zonder HZ HY HZ HY

HZ HY. Open I aadbak Bestel- wagen zonder met 4, 278 1,997 2, '138 0,622 0, 171 0,575. zonder HZ HY HZ HY KARAKTERISTIEKEN HANDELING Nr. H78.: Technische specificaties en afste/gegevens. I - ALGEMENE GEGEVENS Fabrieksbenaming.... Commerciele benaming.... F abri ekssymbool.... Produktie vanaf....... Aantal

Nadere informatie

MOTOR - K SERIE 34 REPARATIES. 1 of 1 07/04/ :02 DISTRIBUTIE-RIEM - NOKKENAS - K SERIE

MOTOR - K SERIE 34 REPARATIES. 1 of 1 07/04/ :02 DISTRIBUTIE-RIEM - NOKKENAS - K SERIE wmln000d_169 1 of 1 07/04/2015 20:02 DISTRIBUTIE-RIEM - NOKKENAS - K SERIE Service-reparatienr. - 12.65.18 Verwijderen - motoren met niet-automatische distributieriem-spanner 1. Maak de negatieve accukabel

Nadere informatie

VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK)

VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK) VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK) KAWASAKI ER-6n BANDEN Controlepunten banden: - Bandenspanning: De banden moeten voldoende op spanning zijn. Per motortype is de bandenspanning verschillend, voor en achter is

Nadere informatie

S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine

S&S 4 Boring Super Sidewinder Evo Style Engine S&S 4" Boring Super Sidewinder Evo Style Engine Een half jaar geleden heb ik al uitgebreid de bouw van een S&S Super Sidewinder 113" c.i. (1850 cc) omschreven en getest op Dyno, en de motor bleek goed

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30 15.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Het gebruik van een symbolenboekje

Nadere informatie

De Yanmar 1 GM10. Winterklaar maken. Presentatie Jur Pels op najaarsbijeenkomst NBOA Wijk bij Duurstede 18-11-07. Programma

De Yanmar 1 GM10. Winterklaar maken. Presentatie Jur Pels op najaarsbijeenkomst NBOA Wijk bij Duurstede 18-11-07. Programma De Yanmar 1 GM10 Aandrijving in de North Beach 24 Winterklaar maken Presentatie Jur Pels op najaarsbijeenkomst NBOA Wijk bij Duurstede 18-11-07 1 Programma Hoe werkt een dieselmotor Hoe ziet dat er in

Nadere informatie

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974 WIELEN EN BANDEN 11 Inhoud Blz. Algemene beschrijving 2 Onderhouds afstellingen en controles 3 Speciale gereedschappen-indentificatie 4 Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5 Onderhouds- en reparatiebewerkingen

Nadere informatie

Prijslijst - Trike-webshop Gegenereerd op 25-01-2013 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Prijslijst - Trike-webshop Gegenereerd op 25-01-2013 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend lijst - Trike-webshop Gegenereerd op 25-01-2013 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend MAAND AANBIEDING CMB1205000 Chroom set louvre 250.00 UITVERKOOP (op=op) CMB1208014 Spatbord ornament wild

Nadere informatie

Sleutels. Sleutels. Dubbele vorksleutels DIN 3110 Mat verchroomd - < 15

Sleutels. Sleutels. Dubbele vorksleutels DIN 3110 Mat verchroomd - < 15 Sleutels ubbele vorksleutels IN 3110 Mat verchroomd - < 15 35201 Metrische maten 35301 inch maten 3,2 x 5,5 4 x 5 1/4 x 9/32 (6,3 x 7,1) 6 x 7 1/4 x 5/16 (6,3 x 7,9) 6 x 8 7 x 8 7 x 9 8 x 9 8 x 10 11/32

Nadere informatie

1 of 4 20/01/ :42

1 of 4 20/01/ :42 1 of 4 20/01/2013 20:42 Uitgegeven: 16-nov-2012 Voorwielophanging - Voorwiellager en wielnaaf Auto's gebouwd vanaf 01/1999 Verwijderen en aanbrengen Verwijderen 1. Krik de voorkant van het voertuig op.

Nadere informatie

VERVANGING VAN DE MOTOR-VERSNELLINGSBAK COMBINATIE

VERVANGING VAN DE MOTOR-VERSNELLINGSBAK COMBINATIE VERVANGING VAN DE MOTOR-VERSNELLINGSBAK COMBINATIE ( voortrein niet uitgebouwd ) UITBOUWEN. 1. Leg blokken voor en achter de achterwielen. 2. Maak de handrem los en controleer dat de versnellingshandel

Nadere informatie

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren:

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: - Verlichting Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: Dimlicht en ongedimd licht. Seinlicht. Achterlicht. Remlicht, van

Nadere informatie

VERPLICHT : Neem de voorschriften voor veiligheid en schoon werken in acht. [0197-M] A1Z]

VERPLICHT : Neem de voorschriften voor veiligheid en schoon werken in acht. [0197-M] A1Z] VERPLICHT : Neem de voorschriften voor veiligheid en schoon werken in acht. 1. Gereedschap gereedschap Referentie Omschrijving [0197-A] [0197- A1Z] Mal voor nokkenassen Montagegereedschap voor uitlaatnokkenas

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2013 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Dit examen bestaat uit 27 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen Banden, remmen en aandrijving Naam: Klas: Beroepstaak Banden, remmen en aandrijving van motorfietsen Deeltaken Deeltaak 1 Deeltaak 2 Deeltaak 3 Deeltaak 4 Banden

Nadere informatie

Aanhaalmomenten. Verbinding. 11 Motor

Aanhaalmomenten. Verbinding. 11 Motor 00 Aanhaalmomenten Model 11 Motor Cilinderkop Vastdraaivolgorde: 1. Cilinderkopmoeren (ingeolied), kruiselings aantrekken 1.1 Alle moeren met het aanzetmoment vastdraaien 20 1.2 Alle moeren met een hoekverdraaiing

Nadere informatie

Koppeling demonteren

Koppeling demonteren Koppeling demonteren Om de koppeling te kunnen tunen of om je segmenten te vervangen moet je de koppeling demonteren. Hieronder wordt behandeld hoe je dat doet bij een kick- aanloopblok. Benodigdheden:

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma, update

Onderhoudsprogramma, update Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Service Bulletin Personenauto s S70/V70/C70 1997- Hoofdgroep Groep No. Jaar Maand 1 17 0008 98 09 Pagina 1(12) Onderhoudsprogramma, update NL S70/V70/C70-1-17-0008

Nadere informatie

0 Algemeen GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH HEFMIDDELEN INGREDIËNTEN - PRODUCTEN OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 01A 02A 04B 05A

0 Algemeen GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH HEFMIDDELEN INGREDIËNTEN - PRODUCTEN OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 01A 02A 04B 05A 0 Algemeen 01A GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH 02A HEFMIDDELEN 04B INGREDIËNTEN - PRODUCTEN 05A OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 DECEMBER 2004 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven

Nadere informatie

Practicum Montage & Onderhoud

Practicum Montage & Onderhoud Montage van lagers & toebehoren Vijfde Druk Januari 2006 School voor Technologie A. Brok Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Voor alle oefeningen geldt de volgende aanpak: a. Verzamel de benodigde onderdelen, gereedschappen

Nadere informatie

Montagehandleiding 720cc Kit VGS

Montagehandleiding 720cc Kit VGS Hoe monteer je de 720cc kit? De volledige gedetailleerde handleiding is nog niet klaar, maar volgende stappen helpen je allicht op weg. Stap 1 : haal de motor volledig uit de wagen en demonteer deze volledig

Nadere informatie

Auto Onderhoud Tips. Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord. Geschreven door: Miroslav Djuric

Auto Onderhoud Tips. Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord. Geschreven door: Miroslav Djuric Auto Onderhoud Tips Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord Geschreven door: Miroslav Djuric INTRODUCTIE Deze gids zal u tonen hoe te kleine onderhoudstechnieken op uw voertuig

Nadere informatie

HANDLEIDING XJ900S 4KM-28199-D5

HANDLEIDING XJ900S 4KM-28199-D5 HANDLEIDING XJ900S 4KM-28199-D5 DAU00001 INLEIDING Welkom in de energieke wereld van Yamaha rijders! Als bezitter van een XJ900S kunt u genieten van de resultaten van Yamaha s nieuwste technologie en ruime

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18JH geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

TURBHO RL-50 TURBHO RL-50

TURBHO RL-50 TURBHO RL-50 Beste klant: Dank u voor de aanschaf van de TURBHO RL-50 scooter. De TURBHO RL-50 scooter is een product toegerust met elektronische ontsteking, elektrische startmotor en veiligheidsframe, het voertuig

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2017 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Opbouw van de motor. Onderdelen van de motor

Opbouw van de motor. Onderdelen van de motor Opbouw van de motor Onderdelen van de motor Cilinderblok (motorblok) In het cilinderblok of motorblok zijn krukas, drijfstangen en zuigers aangebracht. Uiteraard zijn ook de cilinders, waarin de zuigers

Nadere informatie

Tarieven winterstalling & service

Tarieven winterstalling & service 2017 2018 Tarieven winterstalling & service The Boathouse Westerdijk 20B 2451 VB Leimuiden www.boat-house.nl info@boat-house.nl 2017 2018 Inhoudsopgave Tarieven Winterstalling 2 Binnenboordmotoren 3 Buitenboordmotoren

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18EX niet geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok

Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok De plaatjes en beschrijving zijn voor Kymco/Sym/China blokken. Gebruikers van een Piaggio 4takt scooter kunnen deze tekst ook gebruiken, het blok lijkt sterk

Nadere informatie

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56)

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) 11 31 001 Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) Benodigd speciaal gereedschap: 00 9 250 11 2 300 11 3 240 11 3 244 11 3 250 11 3 260 11 3 292 11 4 220 11 6 150 11 6 180 (zo nodig inlaat- of uitlaatzijde)

Nadere informatie

Luchtfilter vervangen en filterhuis reinigen

Luchtfilter vervangen en filterhuis reinigen Luchtfilter vervangen en filterhuis reinigen Interval: 10.000 km. Luchtfilter: 17.11.36.51 / UFI 2777900 Hoe werkt het? De V50 Nato is een verbrandingsmotor. In de cilinder wordt een mengsel van benzine

Nadere informatie

De-/montage handleiding VAG DSG6 02E Mechatronic

De-/montage handleiding VAG DSG6 02E Mechatronic De-/montage handleiding VAG DSG6 02E Mechatronic Merk Model Product VAG DQ250 Mechatronic Revisie 1.1 Documentcode P0051.03.01 Inhoud 1. Benodigd gereedschap... 3 2. Demontage handleiding... 4 3. Montage

Nadere informatie

MOTOR. 1 of 1 22/01/ :48 REVISEREN 1 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN. Distributieriem - verwijderen

MOTOR. 1 of 1 22/01/ :48 REVISEREN 1 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN. Distributieriem - verwijderen 300tdid_28 1 of 1 22/01/2013 20:48 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN Distributieriem - verwijderen 4. Plaats gereedschap LRT-12-049 en de drukknop - een onderdeel van gereedschap LRT-12-031

Nadere informatie

GEREEDSCHAP / TOOLS. Tool exhaust nut. Removal tool, crankshaft bearing

GEREEDSCHAP / TOOLS. Tool exhaust nut. Removal tool, crankshaft bearing NUMMER / 01-7253IM Tool roll, with "NORTON" on it Gereedschaptas met "NORTON" tekst 29,00 Tool, adjusternut + spring clutch 01-7254 Steller koppeling veer + centr moer Tool, adjusting contactset 02-4365

Nadere informatie

Remmen van personenauto s

Remmen van personenauto s Remmen van personenauto s Gebruikte remsystemen: Trommelremmen Schijfremmen Bediening: Mechanisch Hydraulisch 1 Trommelremmen Systemen: Simplex = Dubbelwerkende remcilinder. 1 bekrachtigde en 1 onbekrachtigde

Nadere informatie

Revisie stuurbekrachtings pomp (63-82)

Revisie stuurbekrachtings pomp (63-82) Revisie stuurbekrachtings pomp (63-82) Dutch Corvette Supplies Het reviseren van de pomp is, met behulp van het goede gereedschap eventueel zelf te doen. De hieronder beschreven revisie heeft betrekking

Nadere informatie

AUTODATA TECHNISCHE DATABASE VOOR MOTOREN / ONLINE Het compleet nieuwe programma behandelt 8000 modellen van 62 constructeurs.

AUTODATA TECHNISCHE DATABASE VOOR MOTOREN / ONLINE Het compleet nieuwe programma behandelt 8000 modellen van 62 constructeurs. AUTODATA TECHNISCHE DATABASE VOOR MOTOREN / ONLINE Het compleet nieuwe prograa behandelt 8000 modellen van 62 constructeurs. VOORDELEN EN EXTRA MOGELIJKHEDEN Meerdere toestellen: U kan het prograa raadplegen

Nadere informatie

ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen. Onderhoudsprijzen 2013 SEAT SERVICE

ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen. Onderhoudsprijzen 2013 SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE Onderhoudsprijzen 2013 Duidelijkheid in onderhoud Je SEAT is een kwaliteitsproduct en staat garant voor veel plezierige en zorgeloze kilometers. Om

Nadere informatie

bw 1 Leerwerk centrum oefening in het demonteren van een wiel materiaal de fiets gereedschap de werkstandaard de ring/steeksleutel

bw 1 Leerwerk centrum oefening in het demonteren van een wiel materiaal de fiets gereedschap de werkstandaard de ring/steeksleutel Wiel demonteren banden en wielen het demonteren van een wiel leren op de juiste wijze en met de juiste (maat) pen een wiel te demonteren. de werkstandaard de ring/steeksleutel de fiets Tijd 8 Als je aan

Nadere informatie

Verslag van het vervangen van het saildrive rubber van een First 31.7.

Verslag van het vervangen van het saildrive rubber van een First 31.7. Na 10 jaar vond ik het tijd om het rubber van de saildrive te vervangen. Officieel geldt daar een termijn voor van 7 jaar maar dat leek mij wel heel erg kort. Figuur 1 aangetast rubber In Figuur 1 is te

Nadere informatie

Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap

Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap _Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap_99.htm http://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/archive/182140/_td4 - d... 1 of 1 09/03/2013 15:03 Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor DOF1 (vroege uitvoering)

Installatiehandleiding voor DOF1 (vroege uitvoering) Installatiehandleiding voor DOF1 (vroege uitvoering) TuneRS en Priemus EHYHlen DDQ RP GH LQVWDOODWLH van de DOF Kit XLW WH ODWHQ YRHUHQ door een professional. Noch Priemus noch TuneRS aanvaardt enige aansprakelijkheid

Nadere informatie

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini Technisch Reglement Klasse 01T 160cc 4T Mini 2015 TECHNISCH REGLEMENT KARTING NFK 01T 160cc 4T MINI Series NOOT: Dit aanvullend technisch reglement maakt deel uit van het NRK (NFK Reglement Karting) dat

Nadere informatie

Peu-nummer Pagina Thema Onderwerp Steekwoord(en) Motormerk type 5 18-22 Restauratie smering type olie 7 1-10* Restauratie elektra schema Terrot 8 6-7 Restauratie vering zadelveren maken 9 16-17 Restauratie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING E4B OMBOUWSET

GEBRUIKERSHANDLEIDING E4B OMBOUWSET GEBRUIKERSHANDLEIDING E4B OMBOUWSET Hartelijk dank voor de aankoop van deze E4B ombouwset Deze handleiding is geschikt voor alle E4B ombouwsets. Deze handleiding is bedoeld hoe u uw eigen fiets kunt ombouwen

Nadere informatie

ONDERHOUDS HANDLEIDING

ONDERHOUDS HANDLEIDING ONDERHOUDS HANDLEIDING WAARSCHUWING: GEBRUIK UITSLUITEND ORIGINELE SPACE SCOOTER ONDERDELEN. Lees eerst de volledige handleiding voordat u een onderdeel vervangt aan uw Space Scooter. Gebruik uitsluitend

Nadere informatie

1 Handgereedschappen 10 HANDGEREEDSCHAPPEN

1 Handgereedschappen 10 HANDGEREEDSCHAPPEN 1 Handgereedschappen 10 HANDGEREEDSCHAPPEN Mike Vermeer loopt stage bij het akkerbouwbedrijf van John Hansen. Vandaag is zijn eerste dag. De werkplaats staat vol met machines en onderdelen. In de gereedschappenkast

Nadere informatie

Bosch Dynamo koolborstel controle

Bosch Dynamo koolborstel controle Bosch Dynamo koolborstel controle Auteur: driepitjes Datum: dec 2016 Foto 1: 20 jaar jonge Bosch dynamo model 0 123 105 001 Af BMW fabriek gemonteerd op een BMW K75 motorfiets van bouwjaar 1996. Bosch

Nadere informatie

ZF 16 S(AS)/8S 1. Controleren werking controlelampen en functies versnellingsbak

ZF 16 S(AS)/8S 1. Controleren werking controlelampen en functies versnellingsbak 1 Lees de module veiligheidsvoorschriften voordat u de werkzaamheden genoemd in deze module uitvoert. Wanneer de in dit onderhoudsysteem opgenomen veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, kan de

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

1. Verwijder de wielnaaf /remtrommel

1. Verwijder de wielnaaf /remtrommel HANDELING Nr H78.413-1: Werkzaamheden aan de voorwiellagerhuizen 1 'VERVANGING VAN EEN WIELLAGER UITBOUWEN. 1. Verwijder de wielnaaf /remtrommel Zie hand. H78.451-1. 2. Demontage van de wielnaaf/remtrommel

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten

Nadere informatie

Indien de aanhaalmomenten niet bekend zijn kunt u ons bellen voor deze informatie.

Indien de aanhaalmomenten niet bekend zijn kunt u ons bellen voor deze informatie. Inbouwinstructies WIJ ADVISEREN U DRINGEND OM ONDERSTAAND EERST DOOR TE LEZEN ALVORENS MET DE INBOUW TE BEGINNEN. INDIEN U VAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES AFWIJKT VERVALT DE GARANTIE. Om herhaling van de

Nadere informatie

*r -- 7 DAFTiucks STUURHUIS TYPE 8065 HAAKSE OVERBRENGING

*r -- 7 DAFTiucks STUURHUIS TYPE 8065 HAAKSE OVERBRENGING 7 DAFTiucks STUURHUS TYPE 8065 W ER K PLAATS N STR U KT ES HAAKSE OVERBRENGNG HAAKSE OVERBRENGNG 36. StofXaP 37. Ontluchtingsnippel 79. O-ring 80. Tussenflens 83. O'ring 84. Kogellager 85. Tandwiel 86.

Nadere informatie

************************* **************** ******** ***

************************* **************** ******** *** Bij deelname aan het Tussentijdstoets moet je de volgende documenten overhandigen: een geldig theorie certificaat een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs. ************************* ****************

Nadere informatie

De tweeslagmotor AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

De tweeslagmotor AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . is een eenvoudiger soort verbrandingsmotor. Op het titelblad zag je een doorsnede van een tweeslagmotor De drijfstang is letter. De zuiger is letter. De krukas

Nadere informatie

Mercedes W123 Diesel olie en filters, onder

Mercedes W123 Diesel olie en filters, onder Mercedes W123 Diesel olie en filters, onder auto Je moet de olie te verversen op uw W123 Diesel elke 3.000 mijl, als je gebruik maakt van conventionele olie, of hooguit elke 5.000 mijl als u gebruik maakt

Nadere informatie

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de cilinderkop. VERVANGING VAN EEN TUIMELAARAS VAN DE INLAATKLEPPEN UITBOUWEN.

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de cilinderkop. VERVANGING VAN EEN TUIMELAARAS VAN DE INLAATKLEPPEN UITBOUWEN. 1 VERVANGING VAN EEN TUIMELAARAS VAN DE INLAATKLEPPEN UITBOUWEN. 1. Laat de radiateur leeglopen. Verwijder de motorkap. 2. Verwijder de aftapplug (1) om het cilinderblok leeg te laten lopen. Om het koelwater

Nadere informatie

HOW-TO. Distributieriem. Het uit onderhoudsoogpunt vervangen van de ditributie-riem, waterpomp en spanrol met de motor in de auto gemonteerd

HOW-TO. Distributieriem. Het uit onderhoudsoogpunt vervangen van de ditributie-riem, waterpomp en spanrol met de motor in de auto gemonteerd riem Moeilijkheidsgraad Geschatte tijdsduur 2.5 uur Benodigd gereedschap - Ratel met dopset - Ringratels 10/11/12/13 - Steeksleutel 22 - Grote inbus (5mm) en een kleintje - Opvang teiltje Benodigd materiaal

Nadere informatie

Winteronderhoud motor. Handige tips om je motor in top conditie te houden

Winteronderhoud motor. Handige tips om je motor in top conditie te houden Winteronderhoud motor Handige tips om je motor in top conditie te houden Rik Houdijk Motor types en brandstof Winter klaar maken beurtje geven Type motoren We kennen in de scheepvaart twee type motoren

Nadere informatie

Banden (B Profilering

Banden (B Profilering Banden (BRAVVO-A) Let bij de controle op eventuele inrijdingen van b.v. spijkers. Zeker met tubeless-banden is dit van groot belang, omdat deze bij een inrijding niet meteen, maar langzaam leeglopen. Reparatie

Nadere informatie

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen.

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen. Handleiding Woord vooraf Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha geleverde onderdelen. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

F I A T P U N T O 1. 4 T - J E T 1 2 0 603.83.400 NL s u p p l e m e n t

F I A T P U N T O 1. 4 T - J E T 1 2 0 603.83.400 NL s u p p l e m e n t F I A T P U N T O 1. 4 T - J E T 1 2 0 603.83.400 NL s u p p l e m e n t Dit supplement vormt een aanvulling op de informatie in het instructieboekje waarbij dit supplement geleverd wordt. INHOUD OPKRIKKEN

Nadere informatie

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Demonteren van het CF500 besturingsventiel U heeft van Cargo Floor een besturingsventiel ontvangen ter uitwisseling van een defect

Nadere informatie

Vriendelijke bedankt voor de aanschaf van de NRGBike loopfiets. We hopen dat het u verder brengt!

Vriendelijke bedankt voor de aanschaf van de NRGBike loopfiets. We hopen dat het u verder brengt! Inleiding Vriendelijke bedankt voor de aanschaf van de NRGBike loopfiets. We hopen dat het u verder brengt! Mochten er vragen zijn omtrent gebruik, onderhoud of reparatie dan verwachten wij dat deze handleiding

Nadere informatie

1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1). 3. Verdraai de remstelnokken om te voorkomen

1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1). 3. Verdraai de remstelnokken om te voorkomen HANDELING Nr H78.420-3: Revisie van een achterste wieldraagarm 1 REVISIE VAN EEN ACHTERSTE WIELDRAAGARM DEMONTAGE 1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1).

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Bedankt voor het vertrouwen in onze rolstoelwielen! Het is ons doel om alle actieve rolstoelgebruikers het gemak van lichte Magnesium Wheels te laten ervaren. Lees voor gebruik eerst

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding van de motorfiets

Onderhoudshandleiding van de motorfiets KX250F Onderhoudshandleiding van de motorfiets Overzicht Met deze beknopte gids kunt u een gewenst onderwerp of een gewenste procedure vinden. Vouw de pagina s naar achteren om de zwarte lip op het gewenste

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Algemene beschrijving en hydraulisch schakelschema Algemene beschrijving De hydraulisch aangedreven vetpomp BEKA HAMAX Systeem 2 wordt voornamelijk gebruikt voor het smeren van hydraulische hamers en alle

Nadere informatie