Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens"

Transcriptie

1 Moto Guzzi 5 Hoofdstuk. Onderhoud en belangrijkste gegevens nhoud noraodcnhcn onderhoudswerkzaam heden inhouden, af metingen en gewichten ; oliesoorten belangrijkste technische gegevens + aantrekkoppels paragraaf 4

2 6 Moto Guzzi. Gereedschap Voor de meest eenvoudige werkzaamheden kan volstaan worden met een komplete set steeksleutels, een set inbussleutels, een set schroevendraaiers, een bougie-sleutel en een set voelermaten. Bi! wat verdergaande werkzaamheden is het aanschaífen van een set dopsleutels, een set ringsleutels en een momentsleutel (voor het aantrekken van bouten en moeren met het voorgeschreven koppel) aan te bevelen. Voor volledige revisiewerkzaamheden zijn buiten meetapparatuur, speciale gereedschappen benodigd, welke bij de Moto Guzzi-dealer of importeur verkrijgbaar zijn. n de tekst wordt er in het algemeen van uitgegaan, dat men niet over deze gereedschappen beschikt ; waar mogelijk wordt aangegeven, hoe men met enige handigheid zelí een stuk speciaal gereedschap kan vervaardigen. speciaal gereedschap : nr. omschrijving 0 montagebok voor motorblok zuigerpentrekker '2 klepveertang sleutel voor demontage van onderbreker 4 trekker voor lagerbuitenringen in achtervorklagers 5 trekker voor lagerbuitenringen van pignonaslagers 6 montagehulpstuk voor oliekeerring op krukas (vliegwielkant) 7 montagehulpstuk voor oliekeerring in deksel (distr.kant) 8 demontagehulpstukvoor lageílens(vliegwielkant) 9 blokkeerhulpstukvoornokkenas(tandwielaandrijving) 20 blokkeerhulpstukvoor nokkenas (kettingaandrijving) 2 blokkeerhulpstuk voor vliegwiel + startkrans 22 demontagehulpstuk voor dynamo 2 trekkervooroliepomptandwiel (tandwielaandrijving) 24 montagehulpstuk voor Ílens + keerring op krukas (vliegwielkant) 25 gradenschijf voor timing van ontsteking + kleppen 26 pijl voor hulpsyuk voor overnemen van kleptiming-merktekens (tandw. aangedr.) 28 centreerhulpstukvoorkoppeling 29 demontagehulpstukvoortransmissieschokbreker 0 sleutel voor nokkenasmoer schroeíring van krukastandwiel haaksleutel voor verstelling van achterveerelementen 2 haaksleutel voor uitlaatwartelmoeren (oudere types) sleutel voor schroefring op uitg. as versn.bak 4 blokkeerhulpstuk voor uitg. as versn.bak en cardanas 5 sleutel voor moer op uitg. as versn.bak 6 blokkeerhulpstukvoorkoppelingsnaaí 7 sleutel vooí borgring op kopp.naaí 8 sleutel vooí schroefring op ing. as versn.bak 9 trekker voor rollagers van tussenas + ing. as in deksel 40 trekker voor lagerbuitenring van uitg. as in bak 4 doorn voor demontage van ing. aslager in bak en uitg. aslager in deksel 42 doorn voor demontage van tussenaslager in deksel 4 doorn vooí montage van ing. aslager in bak en uitg. aslager in deksel 44 doorn voor montage van lagerbuitenring van uitg. as in bak 45 idem van tussenaslager in bak en ing. aslager in deksel 46 idem van tussenaslager in bak 47 idem van ing. askeerring bak 48 idem van uitg. askeerring 49 idem van uitg. aslager-binnenring 50 hulpstuk voor montage van schakelvorken 5 hulpstuk, passend op schakelas 52 montagebok voor versn.bak 5 hulpstuk voor demontage van remzuiger uit hooídremcilinder 54 hulpstuk voor montage van remzuigerafdichting 55 idem 56 idem voor borgring van remzuiger

3 MotoGuzzi 7 20 N,"q*WPfl#n m'm sï s";m )_-]ru_ Ëil]ffiËdffi ff-on zz$:sg_ro trt 42.m /ÍÀ ffi m ffi-o' ffiefl ll l ll 7r.Fr ilffin ffiffi ffi ryyry 45 --_=: T_- 5 s4 lf Specialegereedschappen

4 Moto Guzzi aanvullend gereedschap voor V.000 Convert : 58 montagebok voor motoíblok 59 blokkeerhulpstuk voor vliegwiel en koppeling 60 sleutel voor nokkenasmoer en schroefring van krukastandwiel 6 meetklokhouder (voor uitklokken van omvormer) 62 trekker voor kogellager in versn.bakdeksel 6 doorn voor montage van keerring in deksel 64 idem van kogellager in bak 65 blokkeerhulpstuk voor pignonas 66 trekker voor cardanaslager in achtervork 67 trekker voor kogellager op uitg. as van de versn.bak 68 montagehulpstuk voor hoofdremcilinder van rechter voorrem - ook voor T 69 idem 70 idem 7 sleutel voor verstellen van "Lims"-veerelementen 72 hulpstuk voor kontrole van vlotteraanligging - VHB-carburateurs speciaal gereedschap aanvullend gereedschap voor V-000 Conveít Aanvullend gereedschap voor V-000 Convert il'&"m"&" Wtr'T 5 mê-0?

5 Moto Guzzi 2. Onderhoudswerkzaamheden Onderstaande werkzaamheden uitvoeren op de voorgeschreven tiid- of km-basis (wat het eerst plaatsvindt). Zie voor de belangrijkste gegevens en de verschillende soorten en hoeveelheden olie e.d. par. + 4 ; meer uitgebreid staan de techn. gegevens in de e paragraaí van elk hoofdstuk. Aan het eind van ieder hooídstuk worden de evt. voorkomende storingen in dat onderdeel behandeld. a. Wekelijks of elke 500 km : kontroleren: - bandenspanning (bij koude banden) - oliepeil in het caíter (nadat de motor evev heeft stilgestaan) : niet méér bijvullen dan tot max. merkteken - vloeistofniveau van omvormer (alleen V-000 Gonvert) - bedrading, kabels en bouten + moeren - verlichtino. b. Maandelijks oí elke 500 km : alle onder a genoemde werkzaamheden uitvoeren, verder kontroleren : - loopvlak + profieldiepte van banden - wielen + spaken - remafstelling van trommelremmen - akkuoeil ledere 2 maanden of elke 000 km : alle onder a + b genoemde werkzaamheden uitvoeren : kontroleren : - oliepeil van de versn.bak; vullen tot onderkant van niveauplug - oliepeil van achterwielaandrijving ; vullen tot onderkant van vulopening - klepspeling (bij koude motor). Verder de olie in het carter verversen ; motor eerst warm laten draaien. o. ledere 4 maanden of elke 6000 km : alle onder a, b + c genoemde werkzaamheden uitvoeren ; kontroleren : - remvloeistofniveau van schijíremmen ; bijvullen tot onderkant van diafragma - elektrodenafstand van bougies ; bougies reinigen - max. opening van kontaktpunten en ontstekingstijdstip; kontaktpunten reinigen. Verder het smeerviltje van de onderbrekernok met een paar druppels olie smeren en het luchtfilter schoonmaken of vervangen. v. ledere 6 maanden oí elke km : alle onder a t/m d genoemde werkzaamheden uitvoeren ; verder - benzinef ilters reinigen (4x:2 op benz.kranen + 2 op carburateurs) - olie van versn.bak + achterwielaandrijving verversen (motor warmdraaien) - akku'aansluitingen schoonmaken (eerst neg. pool losmaken) en insmeren met vaseline - luchtf ilter vervangen - bougies vervangen ' ledere 9 maanden oí elke km i. al eonderat/megenoemdewerkzaamhedenuitvoeren;verder; ' oliefilter(s) reinigen : gaasf ilter schoonmaken oí vervangen, fiíterpatroon (niet bij VTSpoÍt, 7b0S + 85OT) vervangen. Hiervoor moet de carterolie afgetapt en de carterpan verwijderd worden. : Jaarlijks of elke km : alle onder a t/m f genoemde werkzaamheden uitvoeren ; verder : - carburateurs schoonmaken ' remvoeringen van trommelremmen kontroleren ; remvloeistof van schijfremmen verversen - wiellagers smeren ' - ' ' voor- en achtervorklagers smeren. -voorvorko ieverversen:bovenstep uggen+aftapbouten osdiaaiên - algehele kontrole op slijtage (laten) uitvoeren.. -..::'Ë -4:-'"::.i.r,t., :t, ' ' ', t,.,4. - 's,,t]

6 0 Moto Guzzi h. Niet aan tild of kmtal gebonden werkzaamheden: - remblokken van schijíremmen kontroleren op slijtage - koppeling aístellen : eerst speling in drukstift, dan vrije slag in handle - kabels smeren met motorolie ; wanneeí geen smeernippels op de kabels zijn aangebracht mbv een injektiespuit of een in de handel verkrijgbaar werktuig - alle niet gesmeerde draaipunten met vet of olie smeren.. nhouden, afmetingen en gewichten ; oliesoorten V7S T T Le Mans V-000 C wielbasis mm i47o tot. lengte mm tot. breedte mm Z8O tot. hoogte mm grondspeling S drooggewicht 225 (7505) kg inhouden ltr. soorr benzinetank , ,5 24 oktaangetal 98/00 carter,5,5,5,0,0,0 SAE 0WS0 of SAE 2OW5O versn.bak 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,600 SAE 90 Hypoid achterwiel- 0,40 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + sae 90 Hypoid aandrijving 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Motykote A koppelomvormer Dexron R ATF voorvork per poot 0,050 0,050 0,070 0,060 0,20 0,070 Dexron R ATF remvloeistof SAÊ J 70 of DOT 4. Belangrijkste technische gegevens en aantrkkoppels klepspeling 0,22 mm voor alle kleppen elektr. afstand 0,6 mm voor std. bougies bougies 0,5 mm voor racebougies max. opening 0,42-0,48 voor 8507 kontaktpunten 0,7-0,4 voor alle andere modellen aantrekkoppels omschrijving M x spoed sleutelwijdte koppel mkg motoí cil. koomoeren tapeindmoeren bev.bout lagerílens bev.bouten distr.deksel olieaítapplug olievulplug bev.bouten carterpan bev.bout ontluchter holle bout terugvoerl. borgbouten tu imelaaras bev.bouten klepdeksels zelfborg. moeren big-end vliegwielbout moer nokkenastandwiel 20 x,5 20 x,5 6x 6x 2 x,5 9x 8 x, inbus ,6-0,8 inbus 5 4 4,6-4,8 4,2 26 5

7 Moto Guzzi elektr. installatie bev.bouten startmotor bev.bouten startrelais inlaatf lensbouten 6x x,25 '0 inbus 6 J smeersysteem bev.bouten oliepomp + leidingen bouten holle bout olietoevoer x,25 6x of inbus 6 0,5 -,8 ontsteking bev.bouten dynamo bev.bouten onderbreker motorophang ingbouten 5x0,8 x,25 2 x,25 inbus 4 9 0,5 8 versnellingsbak lagerborgbouten borgmoer uitg.as olievulplug niveauplug bev.bouten deksel borgmoer 6x 22x 20 x, inbus 5 24 í achterwielaandrijving bev.bouten onderplaat olievulplug niveau- en aftapplug borgmoer op pignonas bev.bouten kroonwiel flensborgbouten 20 x,5 25 x,5 x,25 inbus 't 2, ,2 2,5 Írame bev.bouten hulpírame idem bev.bouten middenbok bev.bouten voetsteunen borgmoer achtervorklagering alle overige bev.bouten 2 x,25 2 x,25 2 x,25 20x inbus of inb. 5 of inb. 6 ta 8 EE 2 8 voorvork + wielen klembouten vorkplaten plug bovenin vorkpoten bev.bouten/moeren wielasmoeren centr. balhoofdsmoer bev.bouten instr.oaneel 29x 6 x,5 25x x,25 inbus 2 inbus inbus 6 le inbus inbus J ,5 benzinetank moer kraanaísluiting bev.bouten tank alle overige bouten/moeren 6x'l 8 x',25 6x 9 0 of inb. 5 of inb. 6 7 J

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Indien de aanhaalmomenten niet bekend zijn kunt u ons bellen voor deze informatie.

Indien de aanhaalmomenten niet bekend zijn kunt u ons bellen voor deze informatie. Inbouwinstructies WIJ ADVISEREN U DRINGEND OM ONDERSTAAND EERST DOOR TE LEZEN ALVORENS MET DE INBOUW TE BEGINNEN. INDIEN U VAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES AFWIJKT VERVALT DE GARANTIE. Om herhaling van de

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is.

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE TECHNIEK CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

Toyota Extra garantie Voorwaarden

Toyota Extra garantie Voorwaarden Toyota Extra garantie Voorwaarden Het is ons een genoegen u het Toyota Extra garantie pakket aan te bieden, waarmee we u, na het aflopen van de officiële fabrieksgarantie, een service aanbieden van het

Nadere informatie

Suzuki Extra Garantie. Voorwaarden

Suzuki Extra Garantie. Voorwaarden Suzuki Extra Garantie Voorwaarden Voorwaarden Suzuki Extra Garantie Polisvoorwaarden: SEG0412. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving van begrippen 3 2.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster Gereedschaptheorie Draadsnijden E. Zewuster Draadsnijden Voor het vervaardigen van schroefdraad gebruiken we draadsnijgereedschap. Schroefdraad behoort tot de losneembare verbindingen. Schroefdraad komt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK www.seastarsteering.com 1.1 en WORDEN GEPRODUCEERED DOOR Teleflex Canada Hydraulische stuurinrichting voor vaartuigen met buitenboordmotor Cilinder met frontbevestiging

Nadere informatie

Installatiehandleiding L.AL.07(C)

Installatiehandleiding L.AL.07(C) Hulpluchtvering Installatiehandleiding AL-KO AMC Chassis, 2010 Chassis As Let op!!: As gaat onder hat chassis door!! B = Chassis Breedte A = Spoorbreedte A - B = 550 580mm = Februari 2012 INHOUD 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18JH geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie