VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten"

Transcriptie

1 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

2 Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

3 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE V.A.E EXPORT IMPORT 5 2. BELANG VAN DE V.A.E. EN HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013) 6 3. BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN HANDELSVERKEER IN GOEDEREN Export Import ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN Export Import HANDELSVERKEER IN DIENSTEN Export Import ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN Export Import ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE ECONOMIE VAN DE V.A.E METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN CONCEPT INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER BRONNEN CONTACTEN 22 3

4 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE V.A.E. 1.1 EXPORT De totale export van goederen vanuit de Europese Unie (EU-28) naar de V.A.E. was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 44,6 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 7,3%, waarmee het binnen de EU de 5 de belangrijkste exporteur van goederen naar de V.A.E. was. Het Verenigd Koninkrijk nam de 1 ste plaats in met 25,7%, voor Duitsland (22,1%) en Italië (12,3%). Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar de V.A.E. van 2012 tot 2013 toenam met 20,0%, gingen de Belgische verkopen er tijdens deze periode met 34,6% op vooruit. De export van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland steeg met respectievelijk 88,4% en 1,1%, terwijl die van Italië verminderde met 0,3%. Doordat de Belgische uitvoer in 2013 sterker toenam dan het Europese gemiddelde, heeft ons land dat jaar marktaandeel gewonnen in de V.A.E. EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR DE V.A.E. IN MILJOEN VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %) 1. VER. KONINKRIJK 6.080, ,4 88,4 25,7 2. DUITSLAND 9.732, ,1 1,1 22,1 3. ITALIË 5.526, ,8-0,3 12,3 5. BELGIË 2.409, ,9 34,6 7,3 TOTAAL EU , ,5 20,0 100,0 Donaldytong, CC BY 2.5 4

5 1.2 IMPORT De totale import van goederen vanwege de Europese Unie (EU-28) uit de V.A.E. bedroeg in 2013 EUR 9,2 miljard. België vertegenwoordigde een aandeel van 26,3%, waarmee het binnen de EU de belangrijkste importeur van goederen uit de V.A.E. was. De top drie werd vervolledigd door Italië (14,1%) en het Verenigd Koninkrijk (13,7%). Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit de V.A.E. van 2012 tot 2013 met 11,0% steeg, gingen de Belgische aankopen er tijdens deze periode met 0,9% op achteruit. De import van Italië groeide met 99,6%, terwijl die van het Verenigd Koninkrijk met 13,6% afnam. Aangezien de Belgische import van goederen uit de V.A.E. in 2013 verminderde en het Europese gemiddelde in tegenovergestelde richting evolueerde, is ons marktaandeel er in 2013 op achteruit gegaan. EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT DE V.A.E. IN MILJOEN VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %) 1. BELGIË 2.458, ,0-0,9 26,3 2. ITALIË 650, ,3 99,6 14,1 3. VER. KONINKRIJK 1.464, ,6-13,6 13,7 TOTAAL EU , ,7 11,0 100,0 5

6 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 2 BELANG VAN DE V.A.E. EN HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013) KLANT > BELGISCHE EXPORT LEVERANCIER > BELGISCHE IMPORT OMAN 82 STE KLANT EUR 187,9 miljoen 92 STE LEVERANCIER EUR 84,7 miljoen V.A.E. 19 DE KLANT EUR 3.244,9 MILJOEN 21 STE LEVERANCIER EUR 2.435,0 miljoen SAOEDI-ARABIË 29 STE KLANT EUR 1.826,8 miljoen 30 STE LEVERANCIER EUR 1.487,8 miljoen QATAR 88 STE KLANT EUR 158,0 miljoen 35 STE LEVERANCIER EUR 1.291,1 miljoen Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat informatie bevat over meer dan ondernemingen, telt Belgische bedrijven die naar de V.A.E. exporteren. Verder zijn er nog ondernemingen die interesse tonen voor deze markt. Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: ; 6

7 BDS2006 at en.wikipedia CC BY SA 3.0 7

8 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3 BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN 3.1 HANDELSVERKEER IN GOEDEREN In 2013 stonden de V.A.E. 19 de op de lijst van de voornaamste klanten van België, na Brazilië, maar voor Tsjechië. De uitvoer van België naar de V.A.E. bedroeg dat jaar EUR miljoen tegenover EUR 2.409,9 miljoen in 2012, d.i. een toename van 34,6%. In 2013 namen de V.A.E. 0,9% van de totale Belgische uitvoer voor hun rekening. De V.A.E. rangschikten zich in 2013 als 21 ste leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter Canada, maar voor Brazilië. De Belgische invoer uit de V.A.E. daalde met 0,9%, van EUR 2.458,3 miljoen in 2012 tot EUR 2.435,0 miljoen in Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 0,7%. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de V.A.E. voor de periode EVOLUTIE VAN DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN BELGIË EN DE V.A.E. IN MILJOEN EXPORT 1.459, , , , ,9 IMPORT 927, , , , ,0 HANDELSBALANS 532,8 118,4-207,3-48,4 809,9 EXPORT: VARIATIE IN % -22,1 12,3 38,3 6,3 34,6 IMPORT: VARIATIE IN % -36,5 64,1 62,7-0,7-0,9 Het handelsoverschot van België met de V.A.E., dat EUR 532,8 miljoen bedroeg in 2009, daalde in 2010 tot EUR 118,4 miljoen doordat de import veel sterker toenam dan de export. Diezelfde evolutie zette zich ook voort in 2011, waardoor het overschot op de balans dat jaar veranderde in een deficit van EUR 207,3 miljoen. Door de verdere stijging van de export en een lichte afname van de import werd het tekort op de balans in 2012 beperkt tot EUR 48,4 miljoen alvorens in 2013 opnieuw in een overschot van EUR 809,9 miljoen te veranderen. 8

9 VARIATIE VAN DE IN- EN UITVOER (IN WAARDE) 64,1% 62,7% 38,3% 34,6% EXPORT IMPORT 12,3% 6,3% -0,7% -0,9% -22,1% -36,5% Grafiek 1 geeft aan dat de Belgische export van goederen naar de V.A.E. de laatste jaren onderhevig was aan sterke schommelingen. Nadat de uitvoer in 2009 met 22,1% was gedaald, vond in 2010 een herstel plaats en stegen de verkopen met 12,3%. In 2011 zette de uitvoer deze opmars voort met het sterkste groeipercentage van de afgelopen vijf jaar (+38,3%). In 2012 viel de toename van de Belgische export naar de V.A.E. terug tot 6,3% doordat de opmars van de edelstenen en edelmetalen tijdelijk tot stilstand kwam. In 2013 was er opnieuw verbetering merkbaar in de verkopen van deze productengroep, met als resultaat dat ook de totale verkopen er dat jaar met 34,6% op vooruit gingen. In 2009 noteerde de Belgische import van goederen uit de V.A.E. een terugval van 36,5%, vooraleer weer een sterk groeicijfer op te tekenen in 2010 (+64,1%). Dit herstel was voornamelijk het resultaat van de toegenomen invoer van de sectie edelstenen en edelmetalen. De import werkte ook in 2011 (+62,7%) verder aan de opmars, zij het tegen een groeipercentage dat lichtjes onder het niveau van het jaar voordien lag. Deze trend kon tijdens de twee daaropvolgende jaren niet voortgezet worden, aangezien de aankopen in 2012 en 2013 achtereenvolgens met 0,7% en 0,9% afnamen. 9

10 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN EXPORT In 2013 bestond de Belgische export van goederen naar de V.A.E. voor meer dan de helft uit edelstenen en edelmetalen. Met een totaal van EUR 1.864,1 miljoen nam deze groep van producten 57,4% van de uitvoer voor haar rekening. De verkopen van deze sectie hadden vooral betrekking op diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet en goud. Twee andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 10% in de totale Belgische uitvoer naar de V.A.E.: chemische producten (belangrijkste subsecties: geneesmiddelen bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik en aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen ) die 12,8% van de Belgische export uitmaakten en waarvan de verkopen EUR 414,2 miljoen vertegenwoordigden en machines en toestellen die goed waren voor EUR 343,1 miljoen, hetzij 10,6% van de totale uitvoer. Het ging hierbij voornamelijk om luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren en elektronische geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages. BELGISCHE UITVOER NAAR DE V.A.E. GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN ( IN WAARDE) 1,9% 1,4% 2,1% 2,3% 3,3% 3,3% 10,6% 12,8% 4,9% EDELSTENEN EN EDELMETALEN CHEMISCHE PRODUCTEN MACHINES EN TOESTELLEN KUNSTSTOFFEN ONEDELE METALEN 57,4% GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT TRANSPORTMATERIEEL VOEDINGSPRODUCTEN OPTISCHE INSTRUMENTEN ANDERE 10

11 VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË V.A.E. 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) 60,9% Edelstenen en edelmetalen 17,9% Chemische producten -1,0% Machines en toestellen 5,7% Kunststoffen -8,0% Onedele metalen 118,4% Goederen niet elders gerangschikt -3,2% Transportmaterieel 33,5% Voedingsproducten -2,3% -3,4% Optische instrumenten Papier en karton WAARDE HOEVEELHEID Van de tien belangrijkste uitvoersecties naar de V.A.E. nam de waarde van de goederen niet elders gerangschikt procentueel gezien het sterkst toe. De verkopen van deze productengroep stegen in 2013 met 118,4% na een groei van 15,8% een jaar eerder. De export van edelstenen en edelmetalen, de belangrijkste uitvoersectie naar de V.A.E., nam in 2013 met 60,9% toe. Andere productgroepen uit de top 10 waarvan de geëxporteerde waarde steeg, waren de voedingsproducten (+33,5%), de chemische producten (+17,9%) en de kunststoffen (+5,7%). Tegenover de 5 productgroepen waarvan de verkopen stegen, staan eveneens 5 secties waarvan de uitgevoerde waarde verminderde. De sterkste procentuele daling stond op naam van de onedele metalen, waarvan de waarde in 2013 met 8,0% afnam na een vermindering van 8,2% een jaar eerder. Deze achteruitgang was mede te wijten aan de gedaalde verkopen van geraffineerd koper en koperlegeringen. De andere secties uit de top 10 waarvan de uitvoer daalde, waren de machines en toestellen (-1,0%), de optische instrumenten (-2,3%), het transportmaterieel (-3,2%) en de sectie papier en karton (-3,4%). Doordat de stijgingen sterker doorwogen dan de secties waarvan de verkopen daalden, is de totale Belgische uitvoer van goederen naar de V.A.E. in 2013 met 34,6% toegenomen. 11

12 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN IMPORT In 2013 vertegenwoordigden de edelstenen en edelmetalen, die voornamelijk uit diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet bestonden, met een aandeel van 89,1%, het gros van de totale Belgische import van goederen uit de V.A.E. De aankopen van deze productengroep hadden een waarde van EUR 2.169,1 miljoen. Drie andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 1%: chemische producten die 2,9% van de invoer voor hun rekening namen, hetzij een bedrag van EUR 71,4 miljoen; minerale producten (belangrijkste subsectie: aardolie en olie uit bitumineuze mineralen ) die zich met EUR 67,9 miljoen een aandeel van 2,8% toe-eigenden en onedele metalen (belangrijkste subsecties: resten en afval van koper en ruw aluminium ) die met een totaal van EUR 48,4 miljoen een aandeel van 2,0% van de Belgische invoer uit de V.A.E. vertegenwoordigden. BELGISCHE INVOER UIT DE V.A.E. GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN ( IN WAARDE) 3,2% 2,0% 2,8% 2,9% EDELSTENEN EN EDELMETALEN CHEMISCHE PRODUCTEN MINERALE PRODUCTEN 89,1% ONEDELE METALEN ANDERE 12

13 VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË V.A.E. 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) -2,0% Edelstenen en edelmetalen 10,3% Chemische producten -1,3% Minerale producten 98,2% Onedele metalen WAARDE HOEVEELHEID Dat de waarde van de totale Belgische import van goederen uit de V.A.E. in 2013 uiteindelijk met 0,9% verminderde, komt in de eerste plaats door de eerder zwakke prestatie van de belangrijkste invoersectie, zijnde de edelstenen en edelmetalen, en het aandeel hiervan in de totale importmix. De aankopen van deze sectie daalden met 2,0%, na een groei van 4,1% een jaar eerder. De toename van de chemische producten met 10,3% was grotendeels het resultaat van de gestegen invoer van acyclische koolwaterstoffen. De derde sectie uit de top 3, meer bepaald de minerale producten, liet in 2013 een achteruitgang van 1,3% optekenen. De import van onedele metalen, de enige overige sectie die een aandeel van meer dan 1% vertegenwoordigde, steeg in 2013 met 98,2%. 13

14 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3.2 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN EXPORT De Belgische export van goederen naar de V.A.E. bedroeg EUR 2.612,0 miljoen na afloop van de eerste negen maanden van 2014, dit is een vooruitgang van 17,9% vergeleken met de overeenkomstige periode van Na de eerste negen maanden van 2014 behield de sectie van de edelstenen en edelmetalen met EUR 1.655,3 miljoen en een aandeel van 63,4% nog steeds de eerste plaats. De verkopen hiervan stegen tijdens deze periode met 32,7%. De machines en toestellen namen de 2 de plaats in met een aandeel van 9,4%. Deze sectie was goed voor EUR 246,5 miljoen, hetzij een daling van 7,3% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Met een bedrag van EUR 226,3 miljoen vervolledigden de chemische producten in 2014 de top drie. Ondanks een achteruitgang van de export met 4,4% behaalde deze sectie na de eerste negen maanden een aandeel van 8,7% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste negen maanden), bedroeg de Belgische import van goederen uit de V.A.E. EUR 1.763,9 miljoen t.o.v. EUR 1.854,8 miljoen in 2013, dit is een afname van 4,9%. Na afloop van de eerste negen maanden van 2014 had de sectie edelstenen en edelmetalen met 88,9% autoritair de eerste plaats behouden. De aankopen hiervan verminderden echter met 4,6% t.o.v tot EUR 1.568,9 miljoen. De chemische producten rangschikten zich 2 de met een aandeel van 4,5% en aankopen ter waarde van EUR 79,3 miljoen. Van 2013 tot 2014 (eerste negen maanden) is de import van deze sectie met 65,2% gestegen. De onedele metalen namen de derde plaats in met een aandeel van 2,2%. De import van deze productengroep ging er met 0,1% op vooruit en bedroeg EUR 38,1 miljoen. Hans Olav Lien CC BY-SA

15 3.3 HANDELSVERKEER IN DIENSTEN In 2013 voerde België voor EUR 455,0 miljoen aan diensten uit naar de V.A.E. Hiermee was het land de 24 ste belangrijkste klant van België met een aandeel van 0,6%, na Tsjechië maar voor Finland. De uitvoer van Belgische diensten naar de V.A.E. daalde in 2013 met 6,1% in vergelijking met De Belgische import van diensten uit de V.A.E. was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 228,8 miljoen, een afname van 25,4% in vergelijking met Het land was in 2013 de 33 ste belangrijkste leverancier van diensten aan België met een aandeel van 0,3%, voor Brazilië en na Bulgarije. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de V.A.E. voor de periode 2011 tot EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET DE V.A.E. IN DUIZEND EXPORT IMPORT HANDELSBALANS EXPORT: VARIATIE IN % -14,9 28,1-6,1 IMPORT: VARIATIE IN % -1,9 26,6-25,4 Doordat de uitvoer van diensten naar de V.A.E. elk jaar de invoer uit dit land overtrof, bleef de dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van België. Het surplus op de dienstenbalans, dat EUR 135,9 miljoen bedroeg in 2011, steeg in 2012 tot EUR 177,6 miljoen doordat de uitvoer dat jaar iets sterker toenam dan de invoer. In 2013 was de achteruitgang van de invoer groter dan die van de uitvoer, waardoor het overschot op de balans dat jaar verder toenam tot EUR 226,1 miljoen. De positieve dienstenbalans van 2013 vertoont gelijkenissen met de balans voor goederen, die afgelopen jaar eveneens in het voordeel van België was. 15

16 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Nepenthes CC BY-SA EXPORT De andere commerciële diensten bezetten in 2013 de koppositie in de Belgische uitvoer van diensten naar de V.A.E. met een aandeel van 42,7%. Deze sectie bestaat voornamelijk uit transitohandel, operationele leasingdiensten, juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations, Audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten en reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek. De vervoerdiensten en de communicatiediensten namen de 2 de en 3 de plaats in met een aandeel van respectievelijk 32,6% en 7,9%. Van de vijf belangrijkste secties, lieten de andere commerciële diensten de beste prestatie optekenen. De uitvoer hiervan steeg met 48,5%, van EUR 130,8 miljoen in 2012 tot EUR 194,2 miljoen in De communicatiediensten waren de enige overige dienstengroep uit de top vijf die in positieve zin evolueerden. De uitvoer bedroeg EUR 35,9 miljoen in 2013 t.o.v. EUR 34,6 miljoen in 2012, hetzij een groei van 3,6%. De toename van de bovengenoemde twee secties bleek echter niet genoeg om de achteruitgang van o.a. de vervoerdiensten (-31,3%), de financiële diensten (-47,1%) en het reisverkeer (-11,8%) op te vangen. Als gevolg hiervan is de totale Belgische uitvoer van diensten naar de V.A.E. met 6,1% afgenomen in BELGISCHE EXPORT NAAR DE V.A.E. VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES IN DUIZEND AANDEEL (IN %) 2013/2012 VAR. (IN %) ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN ,7 48,5 VERVOERDIENSTEN ,6-31,3 COMMUNICATIEDIENSTEN ,9 3,6 FINANCIËLE DIENSTEN ,5-47,1 REISVERKEER ,7-11,8 ANDERE DIENSTEN ,7-13,7 TOTAAL ,0-6,1 16

17 3.3.2 IMPORT Aan de invoerzijde namen de vervoerdiensten de leiding met een aandeel van 45,4%. Deze sectie bestaat onder meer uit het zeevervoer, het luchtvervoer, het spoorvervoer, het vervoer over de weg en het vervoer over de binnenwateren. De andere commerciële diensten en de communicatiediensten vervolledigden in 2013 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 23,5% en 15,2%. Van de vijf belangrijkste dienstengroepen waren de vervoerdiensten, de belangrijkste invoersectie uit de V.A.E., verantwoordelijk voor de sterkste achteruitgang. De invoer hiervan verminderde met 40,0%, van EUR 173,1 miljoen in 2012 tot EUR 103,9 miljoen in De andere commerciële diensten, die in 2013 de tweede plaats bezetten, registreerden een afname 5,9% tot EUR 53,8 miljoen. Ook de invoer van zowel het reisverkeer (-6,7%) als de verzekeringsdiensten (-30,3%) ging er afgelopen jaar op achteruit. De afname van de bovengenoemde dienstengroepen bleek significanter dan de groei van de communicatiediensten (+22,7%). Als gevolg hiervan is de totale Belgische invoer van diensten uit de V.A.E. met 25,4% verminderd in BELGISCHE IMPORT UIT DE V.A.E. VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES IN DUIZEND AANDEEL (IN %) 2013/2012 VAR. (IN %) VERVOERDIENSTEN ,4-40,0 ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN ,5-5,9 COMMUNICATIEDIENSTEN ,2 22,7 REISVERKEER ,2-6,7 VERZEKERINGSDIENSTEN ,3-30,3 ANDERE DIENSTEN ,4-52,0 TOTAAL ,0-25,4 17

18 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3.4 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN EXPORT De Belgische export van diensten naar de V.A.E. bedroeg na afloop van de eerste negen maanden van 2014 EUR 358,9 miljoen, dit is een afname van 1,7% vergeleken met Na de eerste negen maanden van 2014 steeg de uitvoer van de sectie andere commerciële diensten met 15,7%. De leveringen van deze groep van diensten vertegenwoordigden een aandeel van 37,8%, hetzij EUR 135,5 miljoen. De vervoerdiensten namen de 2 de plaats in met een aandeel van 29,4%. Deze sectie vertegenwoordigde een waarde van EUR 105,7 miljoen. De export kende na de eerste negen maanden van 2014 een achteruitgang van 8,0%. Met een bedrag van EUR 36,6 miljoen vervolledigden de communicatiediensten in 2014 (eerste negen maanden) de top drie. De uitvoer van deze sectie ging er met 9,7% op vooruit en behaalde een aandeel van 10,2% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste negen maanden), bedroeg de Belgische import van diensten uit de V.A.E. EUR 219,9 miljoen t.o.v. EUR 169,9 miljoen in 2013, dit is een toename van 29,4%. De vervoerdiensten behielden na de eerste negen maanden de eerste plaats met een aandeel van 49,5% en een bedrag van EUR 108,8 miljoen (+51,2%). De andere commerciële diensten rangschikten zich 2 de met een aandeel van 26,9% en een waarde van 59,2 miljoen. De invoer van deze sectie steeg in 2014 met 46,2%. De communicatiediensten namen de derde plaats in met 10,5%. De import van deze dienstengroep daalde met 19,7% en bedroeg EUR 23,1 miljoen. Imre Solt CC BY SA

19 4 ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE ECONOMIE VAN DE V.A.E. ECONOMISCHE STRUCTUUR (2013) BBP (SCHATTING) 390,0 miljard USD GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP (SCHATTING) 4,0% INFLATIE (SCHATTING) 1,3% UITVOER VAN GOEDEREN (FOB) (SCHATTING) INVOER VAN GOEDEREN (FOB) (SCHATTING) HANDELSBALANS (SCHATTING) BEVOLKING 368,9 miljard USD 249,6 miljard USD 119,3 miljard USD 5,6 miljoen VOORNAAMSTE KLANTEN: IN % VAN HET TOTAAL VOORNAAMSTE LEVERANCIERS: IN % VAN HET TOTAAL JAPAN 15,4 INDIA 17,0 INDIA 13,4 CHINA 13,7 IRAN 10,7 VERENIGDE STATEN 10,5 THAILAND 5,5 DUITSLAND 5,1 VOORNAAMSTE UITGEVOERDE PRODUCTEN: RUWE OLIE AARDGAS RE-EXPORT VOORNAAMSTE INGEVOERDE PRODUCTEN: MACHINES EN TRANSPORTMATERIEEL CHEMICALIËN VOEDING Bron: CIA World factbook 19

20 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 5 METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 5.1 CONCEPT Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de buitenlandse handel van goederen: het communautaire concept en het nationale concept. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het communautaire concept, aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar met de gegevens van de andere Europese landen alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de Europese Unie. De definitie van beide concepten wordt hieronder gegeven: HET NATIONALE CONCEPT Met onder meer het oog op de coherentie tussen enerzijds de cijfers van de buitenlandse handel en anderzijds de cijfers van de betalingsbalans en van de nationale rekeningen, wordt het merendeel van de statistieken van de buitenlandse handel volgens het nationale concept berekend. Dat concept wijkt op verschillende vlakken af van het communautaire concept. Een van de belangrijkste verschilpunten bestaat erin dat in de gegevens volgens het nationale concept geen rekening wordt gehouden met de in- en uitvoertransacties van nietingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook zendingen gevolgd door terugzendingen worden niet in aanmerking genomen. HET COMMUNAUTAIRE CONCEPT De extracommunautaire uitvoer en intracommunautaire verzendingen omvatten alle goederen die België verlaten met definitieve bestemming, met inbegrip van de voor consumptie bestemde goederen die tevoren in het vrije verkeer gebracht werden en daarna verzonden worden naar een andere lidstaat; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke uitvoer en wederuitvoer) in aanmerking genomen. De extracommunautaire invoer en intracommunautaire aankomsten omvatten alle voor consumptie bestemde goederen die België binnenkomen alsook die welke alleen in het vrije verkeer gebracht worden; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke invoer en wederinvoer) met inbegrip van de uitslag uit entrepot voor invoer (maar uitgezonderd de inslag in entrepot) in aanmerking genomen. 20

21 5.2 INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België (met de wereld). Dankzij deze index kan de algemene evolutie van de prijs van goederen worden geanalyseerd. Dit laat dan op zijn beurt weer toe om de globale evolutie van de Belgische import en export in perspectief te zien door te bepalen welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden). De tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden: als een product een exportwaarde had van EUR 100 in 2010, dan heeft dit product gemiddeld een exportwaarde van EUR 108,5 in Hetzelfde principe geldt ook voor de import. Als een product een importwaarde had van EUR 100 in 2010, heeft ditzelfde product een importwaarde van EUR 110,6 in INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2010=100) EXPORT IMPORT ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6 Bron : Eurostat 21

22 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 6 BRONNEN Wereldbank Nationale Bank van België CIA World Factbook Directorate-General Commerce, European Commission Eurostat, Europese Commissie Credendo Group World Trade Organization 7 CONTACTEN STUDIES EN STATISTIEKEN Christelle Charlier Directeur Dennis Gijsbrechts Beheerder Statistieken Sammy Sioen Beheerder Statistieken David Leffler Assistent

23 FritzDaCat 23

24 Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat Brussel Flanders Investment and Trade Koning Albert II-laan Brussel Brussel Invest & Export Louizalaan 500, bus Brussel Agence Wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers Saincteletteplein Brussel Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. Deze publicatie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken. DATUM VAN PUBLICATIE: JANUARI 2015 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: MARC BOGAERTS AUTEUR: DENNIS GIJSBRECHTS GRAFISCHE VORMGEVING EN UITVOERING: CIBLE COMMUNICATION (WWW.CIBLE.BE) GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL: OVERNAME GEGEVENS [OF: TEKST] IS TOEGELATEN MITS BRONVERMELDING

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA CANADA INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Canada 5 1.1 Export 6

Nadere informatie

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar QATAR Handelsbetrekkingen van België met Qatar Francisco Anzola CC BY 2.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET QATAR 4 1.1 EXPORT 4 1.2 IMPORT 5 2. BELANG VAN QATAR

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Bilaterale handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren - 2011 6 2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. angola

Handelsbetrekkingen van België met. angola Handelsbetrekkingen van België met angola handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND De handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2011... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BURKINA FASO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met JAPAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Publicatiedatum: November 2016 NEDERLAND INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

PERU. Handelsbetrekkingen van België met Peru

PERU. Handelsbetrekkingen van België met Peru PERU Handelsbetrekkingen van België met Peru PERU INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET PERU 6 1.1 EXPORT 6 1.2 IMPORT 7 2. BELANG VAN PERU EN HAAR BUURLANDEN IN DE

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË De handelsbetrekkingen van België met Mongolië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. india

Handelsbetrekkingen van België met. india Handelsbetrekkingen van België met india HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY De handelsbetrekkingen van België met Paraguay 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE De handelsbetrekkingen van België met Sierra Leone 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de

Nadere informatie

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ECUADOR Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met INDIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN DENEMARKEN INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in

Nadere informatie

REPUBLIEK ALBANIË. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ALBANIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ALBANIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het Handelsbetrekkingen van België met het VERENIGD KONINKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ZWITSERSE BONDSSTAAT Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS De handelsbetrekkingen van België met Cyprus 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met @Taxiarchos228 Handelsbetrekkingen van België met FRANKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

REPUBLIEK ZUID-SOEDAN. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ZUID-SOEDAN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ZUID-SOEDAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN Bron: CIA World Factbook 1 Enkele economische indicatoren 2010 Algemeen: BBP 5.460,6 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,0% Inflatie -0.7% Uitvoer van goederen

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 1 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 2 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Japan... 3 1.1 Export... 3 1.2 Import... 4 2 Belang van Japan

Nadere informatie

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met TANZANIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK Handelsbetrekkingen van België met de CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met

INDIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met INDIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS VS - TEXAS INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL De handelsbetrekkingen van België met Senegal 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met THAILAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK INDIA

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK INDIA HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK INDIA Staatsbezoek aan de Republiek India van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen 5-11 NOVEMBER 2017 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

KONINKRIJK NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met het

KONINKRIJK NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met het Handelsbetrekkingen van België met het KONINKRIJK NOORWEGEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK POLEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZUID-AFRIKA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de TSJECHISCHE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ITALIË. Handelsbetrekkingen van België met

ITALIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ITALIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO @ Irene2005 - CC BY-SA 2.0 Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be

Nadere informatie

IRAN. Handelsbetrekkingen van België met

IRAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IRAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK LAOS Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

AZERBEIDZJAN. Handelsbetrekkingen van België met

AZERBEIDZJAN. Handelsbetrekkingen van België met @ Moonsun1981 - CC BY-SA 3.0 Handelsbetrekkingen van België met AZERBEIDZJAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i

Nadere informatie

22 > 26 oktober 2017 REPUBLIEK IVOORKUST HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK IVOORKUST

22 > 26 oktober 2017 REPUBLIEK IVOORKUST HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK IVOORKUST 22 > 26 oktober 2017 REPUBLIEK IVOORKUST HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK IVOORKUST REPUBLIEK IVOORKUST 2 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK IVOORKUST INHOUDSTAFEL 1. BELANG

Nadere informatie

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK MAURITANIË

Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK MAURITANIË Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK MAURITANIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Botswana

De handelsbetrekkingen van België met Botswana De handelsbetrekkingen van België met Botswana Algemeen: 2009 BBP (2010 - schatting) 12,5 miljard USD Groeipercentage van het BBP (schatting) -5,4% Inflatie 8,1% Uitvoer van goederen (FOB- schatting) Invoer

Nadere informatie

REPUBLIEK NAMIBIË. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK NAMIBIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK NAMIBIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije TURkije Handelsbetrekkingen van België met Turkije Bron: Ambassade van Turkije in België Handelsbetrekkingen van België met Turkije 4 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 2011 6 2 Index van de

Nadere informatie

ISRAËL. Handelsbetrekkingen van België met

ISRAËL. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ISRAËL Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

NIGERIA. Handelsbetrekkingen van België met

NIGERIA. Handelsbetrekkingen van België met @ Bryn Pinzgauer - CC BY-SA 2.0 Handelsbetrekkingen van België met NIGERIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NOORWEGEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 10 > 17 Juni 2017 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK KOREA REPUBLIEK KOREA

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 10 > 17 Juni 2017 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK KOREA REPUBLIEK KOREA BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 10 > 17 Juni 2017 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE REPUBLIEK KOREA REPUBLIEK KOREA INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met de Republiek

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

INDONESIË. Handelsbetrekkingen van België met

INDONESIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met INDONESIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

IVOORKUST. Handelsbetrekkingen van België met

IVOORKUST. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IVOORKUST Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

REPUBLIEK SAN MARINO. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK SAN MARINO. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK SAN MARINO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met @ Morisco Handelsbetrekkingen van België met ALGERIJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

ITALIË. Handelsbetrekkingen van België met

ITALIË. Handelsbetrekkingen van België met @ David Iliff - CC BY 3.0 Handelsbetrekkingen van België met ITALIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIE MET DE VOLKSREPUBLIEK CHINA 1 1. Enkele economische indicatoren - 2010 Algemeen (schattingen) : BBP tegen marktprijzen

Nadere informatie

REPUBLIEK WIT-RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK WIT-RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK WIT-RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met

BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BRAZILIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië De handelsbetrekkingen van België met Moldavië Algemeen: 2009 BBP (schatting) 5,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP -6,5% Inflatie -0,1% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZWEDEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met de

FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de FEDERALE REPUBLIEK VAN BRAZILIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1

Nadere informatie

MEXICO. Handelsbetrekkingen van België met

MEXICO. Handelsbetrekkingen van België met @ Jiuguang Wang - cc 2.0 Handelsbetrekkingen van België met MEXICO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

TUNESIË. Handelsbetrekkingen van België met

TUNESIË. Handelsbetrekkingen van België met @ Kassus - CC BY 2.5 Handelsbetrekkingen van België met TUNESIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met @ Herbert Ortner, Vienna, Austria - CC BY 3.0 Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be

Nadere informatie

TSJECHIË. Handelsbetrekkingen van België met

TSJECHIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met TSJECHIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

FINLAND. Handelsbetrekkingen van België met

FINLAND. Handelsbetrekkingen van België met @Kati Ktosonen, representing Helsinki Congress Paasitorni - CC BY-SA 3.0 Handelsbetrekkingen van België met FINLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse

Nadere informatie

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met @ exploringsouthkorea.com Handelsbetrekkingen van België met ZUID-KOREA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-KOREA. Handelsbetrekkingen van België met @ exploringsouthkorea.com Handelsbetrekkingen van België met ZUID-KOREA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met @ Greg Clarke-CC BY-ND 2.0 Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1

Nadere informatie

KOEWEIT. Handelsbetrekkingen van België met

KOEWEIT. Handelsbetrekkingen van België met @ boulanger.ie - CC BY 2.0 Handelsbetrekkingen van België met KOEWEIT Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË De handelsbetrekkingen van België met Saoedi-Arabië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2012... 3 2. Bilaterale relaties... 4 2.1 Economische

Nadere informatie

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

ROEMENIË. Handelsbetrekkingen van België met

ROEMENIË. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ROEMENIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

DOMINICAANSE REPUBLIEK

DOMINICAANSE REPUBLIEK Handelsbetrekkingen van België met de DOMINICAANSE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 12 > 19 Maart 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET INDONESIË INDONESIË

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 12 > 19 Maart 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET INDONESIË INDONESIË BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 12 > 19 Maart 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET INDONESIË INDONESIË INDONESIË INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Indonesië 5 1.1

Nadere informatie

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZWEDEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

REPUBLIEK INDONESIË. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK INDONESIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK INDONESIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie