VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten"

Transcriptie

1 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

2 Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

3 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE V.A.E EXPORT IMPORT 5 2. BELANG VAN DE V.A.E. EN HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013) 6 3. BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN HANDELSVERKEER IN GOEDEREN Export Import ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN Export Import HANDELSVERKEER IN DIENSTEN Export Import ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN Export Import ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE ECONOMIE VAN DE V.A.E METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN CONCEPT INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER BRONNEN CONTACTEN 22 3

4 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE V.A.E. 1.1 EXPORT De totale export van goederen vanuit de Europese Unie (EU-28) naar de V.A.E. was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 44,6 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 7,3%, waarmee het binnen de EU de 5 de belangrijkste exporteur van goederen naar de V.A.E. was. Het Verenigd Koninkrijk nam de 1 ste plaats in met 25,7%, voor Duitsland (22,1%) en Italië (12,3%). Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar de V.A.E. van 2012 tot 2013 toenam met 20,0%, gingen de Belgische verkopen er tijdens deze periode met 34,6% op vooruit. De export van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland steeg met respectievelijk 88,4% en 1,1%, terwijl die van Italië verminderde met 0,3%. Doordat de Belgische uitvoer in 2013 sterker toenam dan het Europese gemiddelde, heeft ons land dat jaar marktaandeel gewonnen in de V.A.E. EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR DE V.A.E. IN MILJOEN VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %) 1. VER. KONINKRIJK 6.080, ,4 88,4 25,7 2. DUITSLAND 9.732, ,1 1,1 22,1 3. ITALIË 5.526, ,8-0,3 12,3 5. BELGIË 2.409, ,9 34,6 7,3 TOTAAL EU , ,5 20,0 100,0 Donaldytong, CC BY 2.5 4

5 1.2 IMPORT De totale import van goederen vanwege de Europese Unie (EU-28) uit de V.A.E. bedroeg in 2013 EUR 9,2 miljard. België vertegenwoordigde een aandeel van 26,3%, waarmee het binnen de EU de belangrijkste importeur van goederen uit de V.A.E. was. De top drie werd vervolledigd door Italië (14,1%) en het Verenigd Koninkrijk (13,7%). Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit de V.A.E. van 2012 tot 2013 met 11,0% steeg, gingen de Belgische aankopen er tijdens deze periode met 0,9% op achteruit. De import van Italië groeide met 99,6%, terwijl die van het Verenigd Koninkrijk met 13,6% afnam. Aangezien de Belgische import van goederen uit de V.A.E. in 2013 verminderde en het Europese gemiddelde in tegenovergestelde richting evolueerde, is ons marktaandeel er in 2013 op achteruit gegaan. EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT DE V.A.E. IN MILJOEN VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %) 1. BELGIË 2.458, ,0-0,9 26,3 2. ITALIË 650, ,3 99,6 14,1 3. VER. KONINKRIJK 1.464, ,6-13,6 13,7 TOTAAL EU , ,7 11,0 100,0 5

6 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 2 BELANG VAN DE V.A.E. EN HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013) KLANT > BELGISCHE EXPORT LEVERANCIER > BELGISCHE IMPORT OMAN 82 STE KLANT EUR 187,9 miljoen 92 STE LEVERANCIER EUR 84,7 miljoen V.A.E. 19 DE KLANT EUR 3.244,9 MILJOEN 21 STE LEVERANCIER EUR 2.435,0 miljoen SAOEDI-ARABIË 29 STE KLANT EUR 1.826,8 miljoen 30 STE LEVERANCIER EUR 1.487,8 miljoen QATAR 88 STE KLANT EUR 158,0 miljoen 35 STE LEVERANCIER EUR 1.291,1 miljoen Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat informatie bevat over meer dan ondernemingen, telt Belgische bedrijven die naar de V.A.E. exporteren. Verder zijn er nog ondernemingen die interesse tonen voor deze markt. Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: ; 6

7 BDS2006 at en.wikipedia CC BY SA 3.0 7

8 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3 BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN 3.1 HANDELSVERKEER IN GOEDEREN In 2013 stonden de V.A.E. 19 de op de lijst van de voornaamste klanten van België, na Brazilië, maar voor Tsjechië. De uitvoer van België naar de V.A.E. bedroeg dat jaar EUR miljoen tegenover EUR 2.409,9 miljoen in 2012, d.i. een toename van 34,6%. In 2013 namen de V.A.E. 0,9% van de totale Belgische uitvoer voor hun rekening. De V.A.E. rangschikten zich in 2013 als 21 ste leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter Canada, maar voor Brazilië. De Belgische invoer uit de V.A.E. daalde met 0,9%, van EUR 2.458,3 miljoen in 2012 tot EUR 2.435,0 miljoen in Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 0,7%. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de V.A.E. voor de periode EVOLUTIE VAN DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN BELGIË EN DE V.A.E. IN MILJOEN EXPORT 1.459, , , , ,9 IMPORT 927, , , , ,0 HANDELSBALANS 532,8 118,4-207,3-48,4 809,9 EXPORT: VARIATIE IN % -22,1 12,3 38,3 6,3 34,6 IMPORT: VARIATIE IN % -36,5 64,1 62,7-0,7-0,9 Het handelsoverschot van België met de V.A.E., dat EUR 532,8 miljoen bedroeg in 2009, daalde in 2010 tot EUR 118,4 miljoen doordat de import veel sterker toenam dan de export. Diezelfde evolutie zette zich ook voort in 2011, waardoor het overschot op de balans dat jaar veranderde in een deficit van EUR 207,3 miljoen. Door de verdere stijging van de export en een lichte afname van de import werd het tekort op de balans in 2012 beperkt tot EUR 48,4 miljoen alvorens in 2013 opnieuw in een overschot van EUR 809,9 miljoen te veranderen. 8

9 VARIATIE VAN DE IN- EN UITVOER (IN WAARDE) 64,1% 62,7% 38,3% 34,6% EXPORT IMPORT 12,3% 6,3% -0,7% -0,9% -22,1% -36,5% Grafiek 1 geeft aan dat de Belgische export van goederen naar de V.A.E. de laatste jaren onderhevig was aan sterke schommelingen. Nadat de uitvoer in 2009 met 22,1% was gedaald, vond in 2010 een herstel plaats en stegen de verkopen met 12,3%. In 2011 zette de uitvoer deze opmars voort met het sterkste groeipercentage van de afgelopen vijf jaar (+38,3%). In 2012 viel de toename van de Belgische export naar de V.A.E. terug tot 6,3% doordat de opmars van de edelstenen en edelmetalen tijdelijk tot stilstand kwam. In 2013 was er opnieuw verbetering merkbaar in de verkopen van deze productengroep, met als resultaat dat ook de totale verkopen er dat jaar met 34,6% op vooruit gingen. In 2009 noteerde de Belgische import van goederen uit de V.A.E. een terugval van 36,5%, vooraleer weer een sterk groeicijfer op te tekenen in 2010 (+64,1%). Dit herstel was voornamelijk het resultaat van de toegenomen invoer van de sectie edelstenen en edelmetalen. De import werkte ook in 2011 (+62,7%) verder aan de opmars, zij het tegen een groeipercentage dat lichtjes onder het niveau van het jaar voordien lag. Deze trend kon tijdens de twee daaropvolgende jaren niet voortgezet worden, aangezien de aankopen in 2012 en 2013 achtereenvolgens met 0,7% en 0,9% afnamen. 9

10 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN EXPORT In 2013 bestond de Belgische export van goederen naar de V.A.E. voor meer dan de helft uit edelstenen en edelmetalen. Met een totaal van EUR 1.864,1 miljoen nam deze groep van producten 57,4% van de uitvoer voor haar rekening. De verkopen van deze sectie hadden vooral betrekking op diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet en goud. Twee andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 10% in de totale Belgische uitvoer naar de V.A.E.: chemische producten (belangrijkste subsecties: geneesmiddelen bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik en aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen ) die 12,8% van de Belgische export uitmaakten en waarvan de verkopen EUR 414,2 miljoen vertegenwoordigden en machines en toestellen die goed waren voor EUR 343,1 miljoen, hetzij 10,6% van de totale uitvoer. Het ging hierbij voornamelijk om luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren en elektronische geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages. BELGISCHE UITVOER NAAR DE V.A.E. GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN ( IN WAARDE) 1,9% 1,4% 2,1% 2,3% 3,3% 3,3% 10,6% 12,8% 4,9% EDELSTENEN EN EDELMETALEN CHEMISCHE PRODUCTEN MACHINES EN TOESTELLEN KUNSTSTOFFEN ONEDELE METALEN 57,4% GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT TRANSPORTMATERIEEL VOEDINGSPRODUCTEN OPTISCHE INSTRUMENTEN ANDERE 10

11 VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË V.A.E. 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) 60,9% Edelstenen en edelmetalen 17,9% Chemische producten -1,0% Machines en toestellen 5,7% Kunststoffen -8,0% Onedele metalen 118,4% Goederen niet elders gerangschikt -3,2% Transportmaterieel 33,5% Voedingsproducten -2,3% -3,4% Optische instrumenten Papier en karton WAARDE HOEVEELHEID Van de tien belangrijkste uitvoersecties naar de V.A.E. nam de waarde van de goederen niet elders gerangschikt procentueel gezien het sterkst toe. De verkopen van deze productengroep stegen in 2013 met 118,4% na een groei van 15,8% een jaar eerder. De export van edelstenen en edelmetalen, de belangrijkste uitvoersectie naar de V.A.E., nam in 2013 met 60,9% toe. Andere productgroepen uit de top 10 waarvan de geëxporteerde waarde steeg, waren de voedingsproducten (+33,5%), de chemische producten (+17,9%) en de kunststoffen (+5,7%). Tegenover de 5 productgroepen waarvan de verkopen stegen, staan eveneens 5 secties waarvan de uitgevoerde waarde verminderde. De sterkste procentuele daling stond op naam van de onedele metalen, waarvan de waarde in 2013 met 8,0% afnam na een vermindering van 8,2% een jaar eerder. Deze achteruitgang was mede te wijten aan de gedaalde verkopen van geraffineerd koper en koperlegeringen. De andere secties uit de top 10 waarvan de uitvoer daalde, waren de machines en toestellen (-1,0%), de optische instrumenten (-2,3%), het transportmaterieel (-3,2%) en de sectie papier en karton (-3,4%). Doordat de stijgingen sterker doorwogen dan de secties waarvan de verkopen daalden, is de totale Belgische uitvoer van goederen naar de V.A.E. in 2013 met 34,6% toegenomen. 11

12 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN IMPORT In 2013 vertegenwoordigden de edelstenen en edelmetalen, die voornamelijk uit diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet bestonden, met een aandeel van 89,1%, het gros van de totale Belgische import van goederen uit de V.A.E. De aankopen van deze productengroep hadden een waarde van EUR 2.169,1 miljoen. Drie andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 1%: chemische producten die 2,9% van de invoer voor hun rekening namen, hetzij een bedrag van EUR 71,4 miljoen; minerale producten (belangrijkste subsectie: aardolie en olie uit bitumineuze mineralen ) die zich met EUR 67,9 miljoen een aandeel van 2,8% toe-eigenden en onedele metalen (belangrijkste subsecties: resten en afval van koper en ruw aluminium ) die met een totaal van EUR 48,4 miljoen een aandeel van 2,0% van de Belgische invoer uit de V.A.E. vertegenwoordigden. BELGISCHE INVOER UIT DE V.A.E. GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN ( IN WAARDE) 3,2% 2,0% 2,8% 2,9% EDELSTENEN EN EDELMETALEN CHEMISCHE PRODUCTEN MINERALE PRODUCTEN 89,1% ONEDELE METALEN ANDERE 12

13 VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË V.A.E. 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) -2,0% Edelstenen en edelmetalen 10,3% Chemische producten -1,3% Minerale producten 98,2% Onedele metalen WAARDE HOEVEELHEID Dat de waarde van de totale Belgische import van goederen uit de V.A.E. in 2013 uiteindelijk met 0,9% verminderde, komt in de eerste plaats door de eerder zwakke prestatie van de belangrijkste invoersectie, zijnde de edelstenen en edelmetalen, en het aandeel hiervan in de totale importmix. De aankopen van deze sectie daalden met 2,0%, na een groei van 4,1% een jaar eerder. De toename van de chemische producten met 10,3% was grotendeels het resultaat van de gestegen invoer van acyclische koolwaterstoffen. De derde sectie uit de top 3, meer bepaald de minerale producten, liet in 2013 een achteruitgang van 1,3% optekenen. De import van onedele metalen, de enige overige sectie die een aandeel van meer dan 1% vertegenwoordigde, steeg in 2013 met 98,2%. 13

14 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3.2 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN EXPORT De Belgische export van goederen naar de V.A.E. bedroeg EUR 2.612,0 miljoen na afloop van de eerste negen maanden van 2014, dit is een vooruitgang van 17,9% vergeleken met de overeenkomstige periode van Na de eerste negen maanden van 2014 behield de sectie van de edelstenen en edelmetalen met EUR 1.655,3 miljoen en een aandeel van 63,4% nog steeds de eerste plaats. De verkopen hiervan stegen tijdens deze periode met 32,7%. De machines en toestellen namen de 2 de plaats in met een aandeel van 9,4%. Deze sectie was goed voor EUR 246,5 miljoen, hetzij een daling van 7,3% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Met een bedrag van EUR 226,3 miljoen vervolledigden de chemische producten in 2014 de top drie. Ondanks een achteruitgang van de export met 4,4% behaalde deze sectie na de eerste negen maanden een aandeel van 8,7% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste negen maanden), bedroeg de Belgische import van goederen uit de V.A.E. EUR 1.763,9 miljoen t.o.v. EUR 1.854,8 miljoen in 2013, dit is een afname van 4,9%. Na afloop van de eerste negen maanden van 2014 had de sectie edelstenen en edelmetalen met 88,9% autoritair de eerste plaats behouden. De aankopen hiervan verminderden echter met 4,6% t.o.v tot EUR 1.568,9 miljoen. De chemische producten rangschikten zich 2 de met een aandeel van 4,5% en aankopen ter waarde van EUR 79,3 miljoen. Van 2013 tot 2014 (eerste negen maanden) is de import van deze sectie met 65,2% gestegen. De onedele metalen namen de derde plaats in met een aandeel van 2,2%. De import van deze productengroep ging er met 0,1% op vooruit en bedroeg EUR 38,1 miljoen. Hans Olav Lien CC BY-SA

15 3.3 HANDELSVERKEER IN DIENSTEN In 2013 voerde België voor EUR 455,0 miljoen aan diensten uit naar de V.A.E. Hiermee was het land de 24 ste belangrijkste klant van België met een aandeel van 0,6%, na Tsjechië maar voor Finland. De uitvoer van Belgische diensten naar de V.A.E. daalde in 2013 met 6,1% in vergelijking met De Belgische import van diensten uit de V.A.E. was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 228,8 miljoen, een afname van 25,4% in vergelijking met Het land was in 2013 de 33 ste belangrijkste leverancier van diensten aan België met een aandeel van 0,3%, voor Brazilië en na Bulgarije. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de V.A.E. voor de periode 2011 tot EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET DE V.A.E. IN DUIZEND EXPORT IMPORT HANDELSBALANS EXPORT: VARIATIE IN % -14,9 28,1-6,1 IMPORT: VARIATIE IN % -1,9 26,6-25,4 Doordat de uitvoer van diensten naar de V.A.E. elk jaar de invoer uit dit land overtrof, bleef de dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van België. Het surplus op de dienstenbalans, dat EUR 135,9 miljoen bedroeg in 2011, steeg in 2012 tot EUR 177,6 miljoen doordat de uitvoer dat jaar iets sterker toenam dan de invoer. In 2013 was de achteruitgang van de invoer groter dan die van de uitvoer, waardoor het overschot op de balans dat jaar verder toenam tot EUR 226,1 miljoen. De positieve dienstenbalans van 2013 vertoont gelijkenissen met de balans voor goederen, die afgelopen jaar eveneens in het voordeel van België was. 15

16 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Nepenthes CC BY-SA EXPORT De andere commerciële diensten bezetten in 2013 de koppositie in de Belgische uitvoer van diensten naar de V.A.E. met een aandeel van 42,7%. Deze sectie bestaat voornamelijk uit transitohandel, operationele leasingdiensten, juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations, Audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten en reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek. De vervoerdiensten en de communicatiediensten namen de 2 de en 3 de plaats in met een aandeel van respectievelijk 32,6% en 7,9%. Van de vijf belangrijkste secties, lieten de andere commerciële diensten de beste prestatie optekenen. De uitvoer hiervan steeg met 48,5%, van EUR 130,8 miljoen in 2012 tot EUR 194,2 miljoen in De communicatiediensten waren de enige overige dienstengroep uit de top vijf die in positieve zin evolueerden. De uitvoer bedroeg EUR 35,9 miljoen in 2013 t.o.v. EUR 34,6 miljoen in 2012, hetzij een groei van 3,6%. De toename van de bovengenoemde twee secties bleek echter niet genoeg om de achteruitgang van o.a. de vervoerdiensten (-31,3%), de financiële diensten (-47,1%) en het reisverkeer (-11,8%) op te vangen. Als gevolg hiervan is de totale Belgische uitvoer van diensten naar de V.A.E. met 6,1% afgenomen in BELGISCHE EXPORT NAAR DE V.A.E. VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES IN DUIZEND AANDEEL (IN %) 2013/2012 VAR. (IN %) ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN ,7 48,5 VERVOERDIENSTEN ,6-31,3 COMMUNICATIEDIENSTEN ,9 3,6 FINANCIËLE DIENSTEN ,5-47,1 REISVERKEER ,7-11,8 ANDERE DIENSTEN ,7-13,7 TOTAAL ,0-6,1 16

17 3.3.2 IMPORT Aan de invoerzijde namen de vervoerdiensten de leiding met een aandeel van 45,4%. Deze sectie bestaat onder meer uit het zeevervoer, het luchtvervoer, het spoorvervoer, het vervoer over de weg en het vervoer over de binnenwateren. De andere commerciële diensten en de communicatiediensten vervolledigden in 2013 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 23,5% en 15,2%. Van de vijf belangrijkste dienstengroepen waren de vervoerdiensten, de belangrijkste invoersectie uit de V.A.E., verantwoordelijk voor de sterkste achteruitgang. De invoer hiervan verminderde met 40,0%, van EUR 173,1 miljoen in 2012 tot EUR 103,9 miljoen in De andere commerciële diensten, die in 2013 de tweede plaats bezetten, registreerden een afname 5,9% tot EUR 53,8 miljoen. Ook de invoer van zowel het reisverkeer (-6,7%) als de verzekeringsdiensten (-30,3%) ging er afgelopen jaar op achteruit. De afname van de bovengenoemde dienstengroepen bleek significanter dan de groei van de communicatiediensten (+22,7%). Als gevolg hiervan is de totale Belgische invoer van diensten uit de V.A.E. met 25,4% verminderd in BELGISCHE IMPORT UIT DE V.A.E. VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES IN DUIZEND AANDEEL (IN %) 2013/2012 VAR. (IN %) VERVOERDIENSTEN ,4-40,0 ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN ,5-5,9 COMMUNICATIEDIENSTEN ,2 22,7 REISVERKEER ,2-6,7 VERZEKERINGSDIENSTEN ,3-30,3 ANDERE DIENSTEN ,4-52,0 TOTAAL ,0-25,4 17

18 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 3.4 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN EXPORT De Belgische export van diensten naar de V.A.E. bedroeg na afloop van de eerste negen maanden van 2014 EUR 358,9 miljoen, dit is een afname van 1,7% vergeleken met Na de eerste negen maanden van 2014 steeg de uitvoer van de sectie andere commerciële diensten met 15,7%. De leveringen van deze groep van diensten vertegenwoordigden een aandeel van 37,8%, hetzij EUR 135,5 miljoen. De vervoerdiensten namen de 2 de plaats in met een aandeel van 29,4%. Deze sectie vertegenwoordigde een waarde van EUR 105,7 miljoen. De export kende na de eerste negen maanden van 2014 een achteruitgang van 8,0%. Met een bedrag van EUR 36,6 miljoen vervolledigden de communicatiediensten in 2014 (eerste negen maanden) de top drie. De uitvoer van deze sectie ging er met 9,7% op vooruit en behaalde een aandeel van 10,2% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste negen maanden), bedroeg de Belgische import van diensten uit de V.A.E. EUR 219,9 miljoen t.o.v. EUR 169,9 miljoen in 2013, dit is een toename van 29,4%. De vervoerdiensten behielden na de eerste negen maanden de eerste plaats met een aandeel van 49,5% en een bedrag van EUR 108,8 miljoen (+51,2%). De andere commerciële diensten rangschikten zich 2 de met een aandeel van 26,9% en een waarde van 59,2 miljoen. De invoer van deze sectie steeg in 2014 met 46,2%. De communicatiediensten namen de derde plaats in met 10,5%. De import van deze dienstengroep daalde met 19,7% en bedroeg EUR 23,1 miljoen. Imre Solt CC BY SA

19 4 ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE ECONOMIE VAN DE V.A.E. ECONOMISCHE STRUCTUUR (2013) BBP (SCHATTING) 390,0 miljard USD GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP (SCHATTING) 4,0% INFLATIE (SCHATTING) 1,3% UITVOER VAN GOEDEREN (FOB) (SCHATTING) INVOER VAN GOEDEREN (FOB) (SCHATTING) HANDELSBALANS (SCHATTING) BEVOLKING 368,9 miljard USD 249,6 miljard USD 119,3 miljard USD 5,6 miljoen VOORNAAMSTE KLANTEN: IN % VAN HET TOTAAL VOORNAAMSTE LEVERANCIERS: IN % VAN HET TOTAAL JAPAN 15,4 INDIA 17,0 INDIA 13,4 CHINA 13,7 IRAN 10,7 VERENIGDE STATEN 10,5 THAILAND 5,5 DUITSLAND 5,1 VOORNAAMSTE UITGEVOERDE PRODUCTEN: RUWE OLIE AARDGAS RE-EXPORT VOORNAAMSTE INGEVOERDE PRODUCTEN: MACHINES EN TRANSPORTMATERIEEL CHEMICALIËN VOEDING Bron: CIA World factbook 19

20 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 5 METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 5.1 CONCEPT Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de buitenlandse handel van goederen: het communautaire concept en het nationale concept. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het communautaire concept, aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar met de gegevens van de andere Europese landen alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de Europese Unie. De definitie van beide concepten wordt hieronder gegeven: HET NATIONALE CONCEPT Met onder meer het oog op de coherentie tussen enerzijds de cijfers van de buitenlandse handel en anderzijds de cijfers van de betalingsbalans en van de nationale rekeningen, wordt het merendeel van de statistieken van de buitenlandse handel volgens het nationale concept berekend. Dat concept wijkt op verschillende vlakken af van het communautaire concept. Een van de belangrijkste verschilpunten bestaat erin dat in de gegevens volgens het nationale concept geen rekening wordt gehouden met de in- en uitvoertransacties van nietingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook zendingen gevolgd door terugzendingen worden niet in aanmerking genomen. HET COMMUNAUTAIRE CONCEPT De extracommunautaire uitvoer en intracommunautaire verzendingen omvatten alle goederen die België verlaten met definitieve bestemming, met inbegrip van de voor consumptie bestemde goederen die tevoren in het vrije verkeer gebracht werden en daarna verzonden worden naar een andere lidstaat; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke uitvoer en wederuitvoer) in aanmerking genomen. De extracommunautaire invoer en intracommunautaire aankomsten omvatten alle voor consumptie bestemde goederen die België binnenkomen alsook die welke alleen in het vrije verkeer gebracht worden; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke invoer en wederinvoer) met inbegrip van de uitslag uit entrepot voor invoer (maar uitgezonderd de inslag in entrepot) in aanmerking genomen. 20

21 5.2 INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België (met de wereld). Dankzij deze index kan de algemene evolutie van de prijs van goederen worden geanalyseerd. Dit laat dan op zijn beurt weer toe om de globale evolutie van de Belgische import en export in perspectief te zien door te bepalen welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden). De tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden: als een product een exportwaarde had van EUR 100 in 2010, dan heeft dit product gemiddeld een exportwaarde van EUR 108,5 in Hetzelfde principe geldt ook voor de import. Als een product een importwaarde had van EUR 100 in 2010, heeft ditzelfde product een importwaarde van EUR 110,6 in INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2010=100) EXPORT IMPORT ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6 Bron : Eurostat 21

22 V.A.E. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 6 BRONNEN Wereldbank Nationale Bank van België CIA World Factbook Directorate-General Commerce, European Commission Eurostat, Europese Commissie Credendo Group World Trade Organization 7 CONTACTEN STUDIES EN STATISTIEKEN Christelle Charlier Directeur Dennis Gijsbrechts Beheerder Statistieken Sammy Sioen Beheerder Statistieken David Leffler Assistent

23 FritzDaCat 23

24 Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat Brussel Flanders Investment and Trade Koning Albert II-laan Brussel Brussel Invest & Export Louizalaan 500, bus Brussel Agence Wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers Saincteletteplein Brussel Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. Deze publicatie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken. DATUM VAN PUBLICATIE: JANUARI 2015 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: MARC BOGAERTS AUTEUR: DENNIS GIJSBRECHTS GRAFISCHE VORMGEVING EN UITVOERING: CIBLE COMMUNICATION (WWW.CIBLE.BE) GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL: OVERNAME GEGEVENS [OF: TEKST] IS TOEGELATEN MITS BRONVERMELDING

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid Saoedi- Arabië Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 14 > 21 maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India.

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India. Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning van 23 tot 29 november 2013 india 3

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Vergelijkende studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor zakelijke gebruikers in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Juni

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie