Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!"

Transcriptie

1 Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

2 Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistants. Gelukkig managen zij in de eerste plaats positieve stress. Op piekmomenten of tijdens crisissen kan stress echter ontaarden in negatieve emoties. Door een open en eerlijke communicatie kunnen management assistants en hun managers stress beter aanpakken. Een goede kennis van elkaars persoonlijkheid is hierbij van cruciaal belang. OfficeTeam en Insights zochten naar de typische persoonlijkheid van management assistants en hun managers, en manieren waarop zij efficiënter kunnen samenwerken door elkaars stresssignalen tijdig te herkennen. Iedereen heeft af en toe een slechte dag op de werkvloer. Op zulke momenten kunnen door hoge werkdruk of door een crisissituatie de emoties hoog oplopen. Management assistants voelen zich dan misbegrepen, genegeerd of onjuist bejegend en de managers op hun beurt raken gefrustreerd omdat niets opschiet of werkt. Als beide partijen bovendien een verschillende persoonlijkheid hebben, dan maakt dit de situatie nog complexer. Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistants Uit onderzoek van Insights naar de rol van persoonlijkheden op de werkvloer blijkt dat verschillende persoonlijkheidstypes vaak elkaars stresssignalen te laat of helemaal niet herkennen. Hierdoor komt een vlotte communicatie in het gedrang.

3 Mix van persoonlijkheidsenergieën HELDER BLAUW voorzichtig nauwkeurig analytisch gedetailleerd objectief ZACHT GROEN zorgzaam relatiegericht harmonieus ontspannen geduldig VURIG ROOD wilskrachtig prestatiegericht veeleisend vastberaden doelbewust STRALEND GEEL dynamisch enthousiast overtuigend expressief optimistisch Insights onderscheidt vier persoonlijkheidsenergieën met elk een aantal specifieke eigenschappen. Elke persoonlijkheid is een mix van deze vier kleurenergieën waarvan de ene meer of minder voorkomt dan de andere. Bij de management assistants komt de zachtgroene ondersteunende, relationeel ingestelde persoonlijkheidsenergie het meeste voor. Deze persoonlijkheden worden vooral gekenmerkt door rust, vertrouwen en diepgang. Zij zijn eerder introvert, richten zich op persoonlijke waarden en diepgang in relaties. Zij zoeken het vertrouwen van anderen en zetten zich met rustige vastberadenheid en vasthoudendheid in voor zaken die ze belangrijk achten. Hun voorkeur gaat naar gelijkwaardige relaties waarin iedereen tot Bij 52,5% is zacht groen de toonaangevende persoonlijkheidsenergie zijn recht komt. Het streven naar onderling begrip komt sterk naar voren in hun persoonlijke stijl. Bij 52,5% van de management assistants is zachtgroen de toonaangevende persoonlijkheidsenergie, gevolgd door zonnig geel (20,5%), helder blauw (15%) en vurig rood (12%). De spreiding van de persoonlijkheden van de management assistants verschilt sterk met deze van hun managers. Hier speelt de vurig rode, leidinggevende en assertieve persoonlijkheid de hoofdrol. Deze extraverte en zeer energieke persoonlijkheden zijn actiegericht, altijd in beweging, assertief, positief en erg realistisch ingesteld. Zij gaan recht op hun doel af en richten zich op resultaten. Hun persoonlijke stijl is sterk gericht op het sturen en beheersen van situaties, wat ook blijkt uit de directe manier in de omgang met anderen. Van de topmanagers heeft 48% vurig rood als dominante persoonlijkheidsenergie, gevolgd door zonnig geel bij 32%, zachtgroen 12% en helder blauw bij 8%. Het komt relatief vaak voor dat managers en management assistants dus tegenovergestelde persoonlijkheden hebben. Dit is op zich geen probleem. Als de relatie effectief is, dan zijn ze immers zeer complementair. Het komt erop aan om de complementariteit in de werkrelatie maximaal te benutten zodat de verschillen minder als oorzaak van irritatie ervaren worden.

4 Supporters en beslissers vastberadenheid voortgangbewaking productkennis bepaalt de norm productkennis analyse OBSERVATOR HERVORMER BESLISSER resultaatgericht besluitvaardig assertief MOTIVATOR gedreven enthousiasme positief denken planning organisatie time-management COÖRDINATOR INSPIRATOR overtuigend creatief mensgerichte vaardigheden ondersteunend luistert, loyaal teamaanpak SUPPORTER BEMIDDELAAR helpt anderen flexibel wisselt ideeën uit OfficeTeam en Insights onderzochten welk specifiek persoonlijkheidstype bij de zachtgroene management assistants en bij de vurig rode Beslissers het meeste voorkomt. Net zoals bij de persoonlijkheidsenergieën is het ene persoonlijkheidstype niet beter of slechter dan het andere. Bij selectie wordt meestal gekeken naar competenties en ervaring van de kandidaten, maar voor sommige beroepen blijken bepaalde persoonlijkheidstypen vaker uitgekozen te worden dan andere. Uit het onderzoek blijkt dat binnen de functie van management assistants en managers telkens één type vaker voorkomt. Voor de management assistants is dat het zogenaamde supporter -type. Supporters zijn innemende, gemoedelijke en evenwichtige personen Management assistants zijn veeleer supporters, terwijl managers beslissers zijn die goed met anderen opschieten. Met hun, bescheiden en beheerste houding zijn ze voorkomend, geduldig en altijd bereid om mensen, die zij als hun vrienden beschouwen, te begeleiden en te helpen. Ze bouwen een hechte relatie op met een kleine groep collega s. De supporter zet zich in om datgene wat vertrouwd en voorspelbaar is in stand te houden. Gespecialiseerde taken liggen hen het best. Ze zoeken voortdurend naar waardering van anderen en zullen zich eerder langzaam aanpassen aan verandering. Om hun werkaanpak te wijzigen zonder dat het prestatieniveau zakt, is het best om duidelijke voorwaarden te stellen. Bij de managers komt het zogenaamde Beslissers -type het meest voor. Beslissers zijn krachtig, veeleisend, besluitvaardig en meestal sterk individualistisch. Ze kijken vooruit en stellen zich competitief op om hun doelstellingen te realiseren. Bij het oplossen van problemen gaan ze logisch, pragmatisch en doortastend te werk. Ze ondervinden soms moeilijkheden met anderen omdat ze intimiderend uit de hoek durven komen. Als er niet voldaan wordt aan hun eisen, kunnen ze erg pertinent optreden en lijken ze zich moeilijk in de positie van anderen te kunnen verplaatsen.

5 Tegenpolen trekken elkaar aan De 4 Insights kleuren op goede dag De 4 Insights kleuren op slechte dag voorzichtig nauwkeurig analytisch gedetailleerd objectief HELDER BLAUW VURIG ROOD daadkrachtig veeleisend vastberaden wilskrachtig doelbewust HELDER BLAUW pietluttig besluiteloos argwanend koud afstandelijk VURIG ROOD agressief controlerend drammerig dominant intolerant ZACHT GROEN zorgzaam relatiegericht harmonieus ontspannen geduldig dynamisch enthousiast overtuigend expressief visionair STRALEND GEEL ZACHT GROEN gedwee passief traag afhankelijk koppig opgewonden chaotisch indiscreet pronkerig overhaast STRALEND GEEL De typische management assistant (Insights kleur: groen) is dus de tegenpool van de typische manager (Insights kleur: rood). Net omdat hun profielen lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn ze zeer complementair en kunnen ze dus een prachtig team vormen. Deze tegenstelling kan echter problematisch worden als beide partijen elkaars persoonlijkheid niet herkennen en erkennen. Als manager en management assistant echter hun wederzijdse gedrag op elkaar afstemmen, dan kunnen ze bijzonder efficiënt samenwerken. Het komt er dus op aan de persoonlijkheidskenmerken te herkennen en er juist op in te spelen. Zo is de meerderheid van de managers met dit profiel op een goede dag daadkrachtig, veeleisend, vastberaden, wilskrachtig en doelbewust en zijn secretaresse zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig. Het tegenovergestelde komt ook voor, maar slechts zeer sporadisch. Wanneer deze zelfde manager dus op een minder goede dag stress wil ventileren, dan kan dit zich uiten in agressief, controlerend, drammerig dominant en intolerant gedrag. De persoonlijkheid van de management assistants - dat tijdens het onderzoek als maatstaf naar boven kwam - zal dan echter stresssignalen geven die zich verwoorden in gedwee, passief en traag gedrag, afhankelijkheid en koppigheid. Omdat ze elkaars tegenpolen zijn, trekken ze elkaar ook aan

6 Stresssignalen leren herkennen Het beste antwoord op stress 100% 90% 80% 70% 60% 50% Total Belgium Netherland France Germany Czech Republic Ireland United Kingdom 40% 30% 20% 10% 0% Open,honest communication Manageable staff workloads Providing monetary rewards for exceptional performance Recognition programmes Unexpected rewards, such as gift certificates or tickets to a sporting event Providing additional days off Holding team - building events or meetings None of the above Management assistants ondervinden veel stress en kunnen deze goed kanaliseren. Uit een studie van OfficeTeam blijkt dat volgens 2 op 3 management assistants een open en transparante communicatie met hun manager het beste wapen tegen stress is. Als beide partijen elkaars persoonlijkheid onvoldoende kennen, geeft dit aanleiding tot een foute interpretatie van elkaars stresssignalen en staat het een efficiënte communicatie in de weg. Elke persoonlijkheid is meer of minder gevoelig voor een bepaalde oorzaak van stress en zal ook verschillende signalen uitzenden wanneer hij of zij ermee te maken krijgt. Verschillende oorzaken betekent verschillende gevolgen en remedies. Oorzaken van stress per Insights kleur: Slecht voorbereid zijn Ongewaardeerd worden Controleverlies Buitengesloten worden

7 Leer de signalen van Supporters en Beslissers herkennen Signalen Supporters Oorzaken van stress Onheuse of onpersoonlijke bejegening Inbreuk op normen of waarden Onderbrekingen of tijdsdruk Signalen Beslissers Oorzaken van stress Gebrek aan focus Besluiteloosheid Controle verliezen Signalen van stress Wordt stil, teruggetrokken of lijkt gekwetst Bekritiserend, onpersoonlijk, verzet Koppig en overdreven behoedzaam Remedie Persoonlijk contact om vertrouwen te herstellen Begrip en oprechtheid Leg de taak even terzijde Signalen van stress Wordt zeer fel en scherp Ongeduldig Geïrriteerd, veeleisend Remedie Zorg voor snelle actie Neem beslissingen of time-out Geef hem/haar de touwtjes in handen Managers doen er dus goed aan om tijdig de stresssignalen bij hun management assistants op te vangen en er juist op te reageren. Ook management assistants kunnen anticiperen op stress bij hun manager. Deze stress heeft meestal te maken met het gevoel controle te verliezen, niet tot een beslissing te kunnen komen of het verlies van overzicht. De gestresseerde manager zal hierop reageren door ongeduldig, snel geïrriteerd en nodeloos veeleisend te worden, en scherp uit de hoek te komen. De standaardreactie van secretaresses met een ondersteunend persoonlijkheidsprofiel is de manager te vragen hoe hij of zij zich voelt en zich heel persoonlijk op te stellen. Dit is nu net wat de manager op dat moment niet nodig heeft. Managers wil in hun eigen taal geholpen worden met feiten en cijfers, duidelijke en concrete acties en een taakgerichte communicatie. Secretaresses reageren dus best door zelf snel een aantal beslissingen te nemen of een time-out in te lassen zodat hun manager de touwtjes opnieuw in handen kan nemen. De analyse van Insights en OfficeTeam toont aan dat dit soort negatieve stress perfect vermijdbaar is door elkaars taal te leren en zo stress beter te controleren en niet te verhogen. Aandacht besteden en rekening houden met ieders persoonlijkheid leidt tot meer efficiëntie en loyaliteit bij de management assistant en een aangenamere werkrelatie met de manager. De professionele relatie wordt immers versterkt, de samenwerking verloopt efficiënter en de uiteindelijke resultaten zijn beter.

8 Workshop management assistants bekennen kleur Op uitnodiging van OfficeTeam en Insights namen een tiental management assistants deel aan een workshop over hun persoonlijkheidstype. Tijdens deze boeiende workshop leerden ze meer inzicht te krijgen in zichzelf en anderen en actief interpersoonlijke communicatie-strategieën te ontwikkelen en toe te passen. De workshop bevestigde dat management assistants overwegend Supporters zijn en hun managers Beslissers. Dat beide types bijzonder complementair zijn, blijkt uit een aantal opvallende uitspraken van de management assistants. Ik kan, als ik gestresseerd ben, ineens stilvallen of betrap mezelf ook wel eens op koppig vasthouden aan een bepaalde visie Ik breng structuur en orde in het werk van mijn creatieve, minder nauwkeurige manager Wij hebben een uitstekende wisselwerking omdat we regelmatig met elkaar overleggen en veel respect hebben voor elkaar Het duurde even voor we elkaar goed kenden en aanvoelden maar door goede communicatie is er een groot wederzijds vertrouwen en een efficiënte samenwerking gegroeid Hij is soms chaotisch en ik ben zeer punctueel, waardoor we elkaar perfect aanvullen Inderdaad, ik heb nooit beseft dat als mijn manager plots heel vaak hetzelfde vraagt, en begint door te drammen dat dat niet onmiddellijk kritiek is maar eerder een ventilatie van stress De deelnemers waren het er roerend over eens dat ze voortaan beter zijn uitgerust om stress en conflicten gemakkelijker op te lossen door elkaars persoonlijkheidstaal te leren spreken. 10 tips voor een efficiënte relatie met uw secretaresse Deze tips zijn gebaseerd op de bevindingen van de management assistants. Het valt op dat management assistants duidelijk behoefte hebben aan persoonlijk, menselijk contact, wat hen toelaat hun praktische taken optimaal af te handelen. Indien managers iets meer van hun tijd investeren in persoonlijk contact met hun assistenten dan zal de rest van de tijd hun samenwerking veel efficiënter en met minder stress verlopen. 1. Neem af en toe wat gas terug 2. Straal warmte en empathie uit 3. Ondersteun uw management assistant 4. Blijf ontspannen in de omgang 5. Wees ook diplomatisch 6. Focus minder op snelheid en meer op efficiëntie 7. Kijk verder dan het resultaat op korte termijn 8. Toon niet alleen uw drang om te winnen 9. Versterk de teamgeest 10. Durf informeel te zijn

9 OfficeTeam en Insights OfficeTeam OfficeTeam is gespecialiseerd in het plaatsen van tijdelijke gekwalificeerde administratie- en secretariaatsprofielen bij een brede waaier van bedrijven. De gespecialiseerde kennis van de sector en ervaren consultants verzekeren het snel en efficiënt vinden en plaatsen van geschikte kandidaten op maat van de reële noden van het bedrijf. OfficeTeam is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half International Inc. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde uitzendarbeid en is genoteerd op de Beurs van New York. In België is OfficeTeam gevestigd in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Groot-Bijgaarden, Liège, Roeselare, Waver & Zaventem. Insights Insights Benelux is een van de leidende consultingfirma s op het vlak van menselijke effectiviteit. Voor het onderzoek naar de typische persoonlijkheid van de management assistant maakt Insights gebruik van het Discovery-profiel dat gedetailleerde informatie geeft over iemands persoonlijkheid. Het profiel beschrijft onder meer je sterke en zwakke punten, blinde vlekken en kwaliteiten als teamspeler. Het Insights-profiel wordt gegenereerd op basis van de antwoorden op 25 vragen in een online vragenlijst. Het model is geënt op de persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung. De combinatie van de sleutelinformatie uit de individuele Discovery-profielen in een Insights-wiel en in persoonlijkheidsgrafieken geeft een handig overzicht over de spreiding van persoonlijkheden in een grotere database en de eigenschappen van een beroepsgroep. Op basis van de profielen geeft Insights trainingen, workshops en coaching om teams beter te laten samenwerken. In België werken ongeveer 100 HR professionals met het Insights-systeem. Het Insights-kantoor voor België is in Brussel.

Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistenten. Gelukkig managen zij in de

Nadere informatie

Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Management assistants bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Inhoudstafel Mix van persoonlijkheidsenergieën...4 Supporters en beslissers...5 Tegenpolen trekken elkaar

Nadere informatie

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding?

Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? Hoe goed ken ik mijn eigen handleiding? INZICHT IN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT THOMAS MORE CAMPUS GEEL 1 Korte kennismaking Rudi Timmermans Arbeids- en organisa;e psycholoog 20 jaar Philips Human Resources

Nadere informatie

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN Let s play cards lees je kaarten houd de kaarten die waar zijn voor jou geef anderen kaarten die op hun van toepassing zijn leg weg wat je niet herkent

Nadere informatie

Kick off Mentoring Project. Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling

Kick off Mentoring Project. Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling Kick off Mentoring Project Floor van Wingerden Partner Perpetuum Organisatieontwikkeling 13 februari 2014 Wie is Perpetuum? Perpetuum gelooft dat het talent en de mogelijkheden van organisaties onuitputtelijk

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas? Aksent Donderdag 19 november 2009

Hoe manage ik mijn baas? Aksent Donderdag 19 november 2009 Hoe manage ik mijn baas? Aksent Donderdag 19 november 2009 De rollen van de management assistente Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden Competenties en vaardigheden Inzicht krijgen in persoonlijkheden

Nadere informatie

Perceptie. Voor de meeste staat onze perceptie gelijk aan realiteit.

Perceptie. Voor de meeste staat onze perceptie gelijk aan realiteit. Perceptie Voor de meeste staat onze perceptie gelijk aan realiteit. Alles wat we doen wordt gefilterd door de bril die we opzetten. Overtuigingen, ervaringen en opvoeding bepalen ons kijk op de wereld.

Nadere informatie

Omgaan met reorganisatiestress. Door Gert-Jan de Rooij

Omgaan met reorganisatiestress. Door Gert-Jan de Rooij Omgaan met reorganisatiestress Door Gert-Jan de Rooij Een reorganisatie leidt vaak tot hakken in het zand, frustratie en vastlopende processen. Stress is daarvan een belangrijke oorzaak. Inzicht in persoonlijke

Nadere informatie

beste kleur rood geel groen blauw beslisser motivator x hervormer motivator inspirator bemiddelaar x

beste kleur rood geel groen blauw beslisser motivator x hervormer motivator inspirator bemiddelaar x goede dag slechte dag Voorzichtig Nauwkeurig Analytisch Gedetailleerd Objectief Wilskrachtig Prestatiegericht Veeleisend Vastberaden Doelbewust Pietluttig Besluiteloos Argwanend Koud Afstandelijk Agressief

Nadere informatie

Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to...

Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to... Mentaal STERK met Insights Discovery als groeiversneller in de Road to... Programma 2016 NL coach Start Blok 1: INSIGHTS DISCOVERY, waarom deze groeiversneller? Bondscoach Pim Scherpenzeel Waarom Insights

Nadere informatie

KRIJGER TOVENAAR METGEZEL RIDDER

KRIJGER TOVENAAR METGEZEL RIDDER OD THROUGH BRANDING EVEN VOORSTELLEN KRIJGER TOVENAAR METGEZEL RIDDER BUDDY BINGO ZIJN BINNENWERELD MERKPSYCHOLOGIE & DIEPTEPSYCHOLOGIE ZIJN BINNENWERELD ZIJN BINNENWERELD DE BUITENWERELD ZIJN BINNENWERELD

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 1 Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 2 Communiceren, netwerken en DISC Dia 3 Wat wil ik bereiken? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog ontwikkelen Wie/ wat heb ik daar voor nodig? Wat

Nadere informatie

Het organiseren van een afdeling door explorers. Hand-out voor explorers deel 3

Het organiseren van een afdeling door explorers. Hand-out voor explorers deel 3 Het organiseren van een afdeling door explorers Hand-out voor explorers deel 3 1.1 Motiveren In deze module worden een aantal elementen vanuit het motivatie-oogpunt belicht. In de doorlopende leerlijn

Nadere informatie

De 8 typen in het kort

De 8 typen in het kort De 8 typen in het kort Rationele Insights types in het kort Rationele typen Deze typen hebben de rationele functies (denken of voelen) als voorkeur. De wil om tot een besluit te komen voert de boventoon.

Nadere informatie

DE INSIGHTS-KLEUREN VOORKEUREN NADER UITGELEGD. Beweegt mens en organisatie!

DE INSIGHTS-KLEUREN VOORKEUREN NADER UITGELEGD. Beweegt mens en organisatie! DE INSIGHTS-KLEUREN Andrew en Andi Lothian ontwikkelden een eigen model op basis van het gedachtengoed van Jung. Zij geven de verschillende combinaties van psychologische voorkeuren weer in vier kleuren;

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 1 Bereid uw team voor op 2016 Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 2 12-12-2015 Uw team is cruciaal bij de realisatie van uw ambities Heeft u een optimale teamsamenstelling? Hoe beïnvloedt u

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Leidinggeven en communiceren

Leidinggeven en communiceren Leidinggeven en communiceren U persoonlijk Weet goed, hoe het moet! Het valt niet altijd mee om op de juiste manier te communiceren met je personeel. Laten we elkaar niet voor de gek houden op elk bedrijf

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Lumina Learning. 'Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf. - Jung

Lumina Learning. 'Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf. - Jung Lumina Learning 'Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf. - Jung Even voorstellen Met veel plezier introduceren wij ons instrument waarbij wij persoonlijke, team-

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

DISC persoonlijkheid herkennen

DISC persoonlijkheid herkennen DISC persoonlijkheid herkennen Het DISC model Het DISC model is ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief,

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching Coen Sprenger Training, Therapie en Coaching www.coendalinie.nl 06-14722983 1 kernkwaliteiten en kernkwadranten 2 Leerdoelen: Een manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen Een toegankelijke

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Left-Brain Extrovert Play with me!

Left-Brain Extrovert Play with me! Left-Brain Extrovert Play with me! LBE's zijn wilskrachtig, expressief en demonstratief. Ze zeggen wat ze denken en voelen en doen dat op een extraverte manier. Ze zijn assertief en eerlijk en als ze iets

Nadere informatie

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved.

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved. Lumina Learning Even voorstellen Wereldwijde organisatie Partners actief in: Nederland Canada Duitsland Verenigde Staten Mexico Japan Groot Brittannië Kroatië Slovenië Zuid Afrika Portugal Denemarken Lumina

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering

B².DNA Strategische GedragsVerbetering Insights Discovery Teameffectiviteit in organisatieverandering SaH FS LK MW SS IS MR JoT HK MaT YK NvA KK CL MV MT NM MK MZ RK CV Ik doe GJB het NU! HS NtD MvM MH CKB JS SG JK DB SiH PL AG LW WO JB LM

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

!"#$%&'(%)&*+$,)-./.0

!#$%&'(%)&*+$,)-./.0 !"#$%&'(%)&*+$,)-./.0 Leiderschap is het individuele vermogen om richting te geven en anderen er toe aan te zetten om samen op een efficiënte manier, de vooropgezette doelen te realiseren. Zorgzaam leiderschap

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Brochure Birkman Methode

Brochure Birkman Methode Brochure Birkman Methode De Birkmanmethode Onderverdeling in 4 menstypes Birkman maakt een onderverdeling in 4 menstypes en elk menstype heeft zijn eigen kwaliteiten, competenties, interesses, gewoonlijk

Nadere informatie

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'? Oefenvragen Ondernemerskunde B - Persoonlijke effectiviteit 1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken:

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken: COMMUNICATIESTIJLEN Het proces voorafgaande aan een aankoop kent vele beslissingsfasen. In elke fase moet je de klant als het ware helpen bij het nemen van de beslissing. Door dit namelijk te doen ben

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon.

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon. Talentenwijzer Hieronder vind je jouw persoonlijke uitkomst van de Talentenwijzer. Nummer 1 betekent meest op mij van toepassing, nummer 31 betekent minst op mij van toepassing. 1 ) Optimistisch Ik ben

Nadere informatie

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel * De DISC methode maakt deel uit van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Meer weten over deze methodiek? Kijk op de website www.pkm.nl De juiste man of vrouw Herkenbare typen met een uitgesproken gedragsprofiel

Nadere informatie

Consultatie nieuwe burgemeester

Consultatie nieuwe burgemeester Consultatie nieuwe burgemeester De gemeente Gooise Meren gaat op zoek naar een burgemeester. Als input voor de vertrouwenscommissie bij deze zoektocht, heeft Necker van Naem een onderzoek gedaan onder

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Coachen op basis van persoonlijkheids- en gedragsprofielen door Guido Vermeeren. Deze brochure laat je kennismaken met één van de methodes en modellen

Nadere informatie

Kleurrijk Netwerken. Click to edit Master text styles

Kleurrijk Netwerken. Click to edit Master text styles Kleurrijk Netwerken Click to edit Master text styles Ik wil best met je koffiedrinken, maar what s in it for me? Ik vind dat werkgevers zich veel beter aan de sollicitatiecode moeten houden! Click to edit

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren

Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren Geef een cijfer om aan te geven hoe jij functioneert in de omgang met mensen. Kenmerken 1 2 3 4 Kenmerken Komt zelfverzekerd over Gereserveerd Passief

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Lumina Workshop LTI / LEAP januari Lumina Learning. All rights reserved.

Lumina Workshop LTI / LEAP januari Lumina Learning. All rights reserved. Lumina Workshop LTI / LEAP 2013 09 januari 2014 Speel het Lumina kaartspel Neem blind twee kaarten van elke kleurenstapel. Lees de uitspraak op de kaart. Herken je jezelf erin? Houd de kaart dan. Ruil

Nadere informatie

Kandidaten MK66 IP72 FH80 CM79 ML66 KG65 AO74 KS65 RH83

Kandidaten MK66 IP72 FH80 CM79 ML66 KG65 AO74 KS65 RH83 Kandidaten MK66 Klik op het symbool op de kaart om de profielen van de diverse kandidaten nader in te zien. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen: > Per telefoon: 023-5671850 > Per mail FR79

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een krachtige professionele interventie waarbij een autonome en onafhankelijke 'derde' conflictpartijen

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

Leiderschap en leiding geven Cursus Sergeant Module organisatie en leiding geven Lt. De Groeve Luk De functionele benadering Groep: om doel te bereiken dienen een aantal taken verricht Leider: opdracht

Nadere informatie

Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)?

Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Generatiemix Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een medewerker uit de babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT

ASSERTIVITEIT ASSERTIVITEIT WWW.I-LEARNING.BE - WAT IS ASSERTIVITEIT? Subassertief, agressief, manipulatief of assertief? Assertief gedrag Assertief ben je als je op een vriendelijke, kalme manier opkomt voor je mening,

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans Bijlage : De Multifocus-quickscans Multifocus Profiel-quickscan Hieronder staan 8 stellingen. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze stellingen op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van de werkelijke

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

Gert Goed. DISC Persoonlijkheidsanalyse. Stijl: Doorzetter (DS) vrijdag 5 november 2010. 2012, PeopleKeys, Inc. Pagina 1 / 9

Gert Goed. DISC Persoonlijkheidsanalyse. Stijl: Doorzetter (DS) vrijdag 5 november 2010. 2012, PeopleKeys, Inc. Pagina 1 / 9 Stijl: Doorzetter (DS) DISC Persoonlijkheidsanalyse vrijdag 5 november 2010 2012, PeopleKeys, Inc. Pagina 1 / 9 Inleiding Uw rapport maakt gebruik van de DISC Persoonlijkheidsanalyse. De DISC beschrijvingen

Nadere informatie

Theorie van de Kernkwadranten

Theorie van de Kernkwadranten Theorie van de Kernkwadranten Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten 'kleuren' een mens; het is de specifieke sterkte waar

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie