Noorwegen Onderzoek best practices in de maritieme sector. Maritime by Holland, the Dutch maritime network organization Rotterdam, November 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noorwegen Onderzoek best practices in de maritieme sector. Maritime by Holland, the Dutch maritime network organization Rotterdam, November 2013"

Transcriptie

1 Noorwegen Onderzoek best practices in de maritieme sector Maritime by Holland, the Dutch maritime network organization Rotterdam, November 2013

2 Onderzoek best practices in de maritieme sector Het verkrijgen van inzicht in de succesfactoren van de Noorse maritieme- en offshore industrie op het gebied van export, waarbij specifiek wordt gekeken naar de ondersteunende maatregelen en instellingen die hierbij een rol spelen Achtergrond onderzoek: project Maritime Hotspots, Topsector Water Uitgevoerd onder leiding van Mr. Harry Doze, managing partner Opdrachtgever: Stichting Nederland Maritiem Land Doorlooptijd onderzoek: juli-september 2013

3 Aanpak Deskresearch Interviews Nederlandse ondernemingen met banden met Noorwegen Interviews in Noorwegen Validatie verkregen informatie Opzet rapport Algemene informatie Noorwegen Stakeholders in de maritieme en offshore sector in Noorwegen Rol overheid, financiële ondersteuning en specifieke ondersteunende instellingen Achtergronden succes

4 inwoners (1 april 2013) = 0,07% van de wereldbevolking BNP $ 502 miljard GDP per capita (PPP) $ (4e op de wereldranglijst, Nederland op de 12e plek) Import $ 90 miljard Export $160 miljard (67 % is oil & gas) Olie & Gas is 22 % van het BNP Noorse BNP in sectoren

5 Miljard Toegevoegde waarde maritieme cluster Aandeel van de cluster (%) % 6% % 60% Scheepvaart 12 Services % Toeleveranciers scheepswerven % 48% %

6 Regionale maritieme clusters in Noorwegen:

7 Noorwegen heeft een sterke vloot, die de afgelopen jaren is gegroeid door anticyclische investeringen. Binnen de aanverwante technische sectoren (werven en toelevering) leidt dit tot een versnelde groei Op dit moment staat Noorwegen op plaats zes (Nederland nummer 21) in de wereld, met 60.3 M dwt en schepen in Noors eigendom. Gemiddeld zijn de schepen twee tot drie keer zo groot als de schepen in Nederlands eigendom De redersgemeenschap en technische sectoren worden ondersteund door een solide financieel systeem Naast de cargo- en servicevloot heeft Noorwegen een belangrijke pelagische visserijsector De Noorse reders schrijven met name Noorse equipment in hun bestek, ongeacht waar het schip wordt gebouwd. Hierdoor krijgen de Noorse maritieme toeleveringsindustrie en hun klassebureau DNV een jump start in opkomende scheepsbouwregio s.

8 Noorwegen is s werelds derde exporteur van olie en gas De olie- en gassector vertegenwoordigt 22% van het Bruto Binnenlands Product Noors Olie fonds USD 760 mrd (verviervoudigd in acht jaar tijd) stuurt internationale investeringen aan en vergroot de economische invloed van Noorwegen in belangrijke financiële centra In 2012: (m b) bewezen ruwe olie reserves (billion standard cu m) bewezen aardgasreserves 25 actieve rigs in OPEC-landen en wereldwijd (1000 b/d) ruwe olie productie (miljoen standaard cu m) aardgasproductie 314,3 (1000 b/d) downstream productie

9 Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK, opgericht 1960): overheidsinstelling, biedt Noorse bedrijven exportgaranties Verzekert commerciële en politieke risico's Totaal budget USD 135 miljard, eigen strategiebepaling Tevens garanties voor kosten haalbaarheidsstudies en tenders Exportgarantie wordt erg ruim gedefinieerd: een reder met buitenlandse werkzaamheden die een schip in Noorwegen bouwt valt ook onder garantie Noorse export is vooral olie en gas en maritieme. Dit komt terug in het portfolio van GIEK: garanties voor meer dan 90% in de olie en gas en maritieme sector In 2012 toenemend aandeel in de sectoren duurzame energie en ICT De vraag naar leningen en garanties aan GIEK is de afgelopen jaren gestegen. Tussen 2004 en 2012 is de omzet van GIEK vervijfvoudigd. Dit had geen gevolgen voor de diversificatie van de portefeuille. Men gaat er ook niet van uit dat dit in korte tijd verandert Conclusie: GIEK groeit tegen de crisis in

10 Export Credit Norway (ECN) verstrekt directe leningen aan grote en kleine bedrijven in Noorwegen en aan buitenlandse bedrijven voor de aankoop van Noorse kapitaalgoederen en diensten ECN is een naamloze vennootschap volledig in handen van de Noorse overheid Financiering van de Noorse content Het bedrijf biedt lange termijn financieringen met garantie van Noorse banken (10%), GIEK (76%) en andere internationale banken (14%) Het beheert het gehele proces van exportkredietverlening, inclusief begeleiding aan krediet financiering, verwerking van de lening aanvraag, documentatie, uitbetaling en administratie In het verleden verzorgde ECN zelf funding, nu 100% overheid Voldaan aan de formele regels? Krediet wordt verleend, geen materiele toetsing Interpretatie exportkrediet erg ruim, wordt ook creatief gekeken naar nationale maritieme sectoren ECN is geen garantie!

11 Ministerie van Handel & Industrie met een specifiek maritieme afdeling, met vijf doelstellingen Globalisering en goede concurrentievoorwaarden. Markttoegang, bilaterale samenwerking en marktpromotie. Noorwegen heeft diverse handelsovereenkomsten, EFTA s en EEA. De EFTA is verdrag voor open handelsverkeer tussen IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen, die parallel werkt met de Europese Unie (EU). DE EEA heeft betrekking op de EU-wetgeving van de interne markt, met uitzondering van wetten inzake landbouw en visserij. Tevens draagt het bij aan de vorming van nieuwe EEA beleid en regelgeving al op een vroeg stadium. Dit zorgt ervoor dat de EEA en EFTA landen kunnen participeren aan de interne markt van de EU, zonder lid te zijn van de EU. Voor bilaterale activiteiten wordt Innovation Norway (IN) ingezet. Deze overheidsorganisatie stimuleert industriële innovatie op nationaal niveau ter ondersteuning van de ontwikkeling van de Noorse handel en industrie Een milieuvriendelijke maritieme industrie; actieplan Green shipping Een maritieme industrie gebaseerd op knowhow; speciale fonds opgericht Norwegian Fund for Maritime know-how and MARKOM2020 gesteund. Maritime High North; arctische gebied in kaart brengen en samenwerking met Rusland. Dit heeft een enorm economisch potentieel.

12 Opgericht in 1997 door enkele Noorse ministeries en Statoil Spin in het web met betrekking tot exportactiviteiten Nadruk op olie en gas, in kielzog maritieme sector INTSOK wordt gezien als een effectief middel om de Noorse offshore industrie te promoten in het buitenland en het verstrekken van markt informatie aan haar leden.

13 Zeer actieve betrokkenheid overheid, EMBEDDED DIPLOMACY Eind 2012: 218 aangesloten bedrijven Werkzaamheden van INTSOK: Market and project information Capability mapping and technology monitoring Client seminars, workshops and meetings Advisory support on market entry strategies Experience change in networks Competence building

14

15 Main markets: Groeiende markten voor de Noorse industrie, lange termijn groei mogelijkheden; technologische uitdagingen en relevant voor Noorse technologie cluster Other priority markets: belangrijke markten voor de Noorse industrie, iets mindere groeipotentie op basis van de huidige inzichten Markets under observation: markten met interessante mogelijkheden, vooral op projectbasis; kunnen ook niche markten zijn voor specifieke technologieën

16 INTSOK Per cluster van gebieden zijn er directie en adviseurs (14 lokale adviseurs) aangewezen Werkzaamheden adviseurs: Profielonderzoek mogelijkheden aangesloten bedrijf Ondersteuning bij het zoeken naar lokale partners of verkoopvertegenwoordigingen Concurrentieanalyse Marktonderzoek Probleemoplossing

17 INTSOK

18 NME Norway Organisatie van collectieve beursdeelnames nationaal en internationaal Vereniging, ca 115 leden 3 werknemers Geen inhoudelijke activiteiten van importantie

19 Norsk Industri Noorse tegenhanger van de FME met ca leden, vertegenwoordigt ca werknemers Maritieme sector is hiervan een onderdeel (200 leden) Maakt zich sterk voor een lange termijn fiscaal beleid, dat internationaal concurrerend is voor de Noorse industrie en bijdraagt aan de Noorse innovatiekracht NI organiseert jaarlijks, samen met de overheid, een grote conferentie Participeert actief in de Europese branches, vaak met zelfde standpunten als Nederland (level playing field, eigen kracht industrie, belang innovatie en nichemarkten, internationale oriëntatie)

20 Bedrijfsleven en overheid streven naar continuïteit in beleid. Sterke focus op olie- en gaswinning, met direct in het kielzog de maritieme industrie Sterke regionale industriegemeenschappen, gesloten en vooral gericht op samenwerking en uitwisseling van informatie Noren zijn bereid te investeren in integraal samenwerken en hebben gezien het gesloten karakter van de Noorse cultuur dit ook nodig; leven en laten leven is het devies De gehele scheepsbouwketen is in Noorwegen aanwezig en daardoor ontstaan direct samenwerkingsverbanden en zakelijke kansen Voor zover mogelijk worden producten in Noorwegen zelf gebouwd, outsourcen alleen als het niet anders kan.

21 Norwegian Shipowners Association Ca. 155 leden Aandachtgebieden: Werkgeverszaken Industriebeleid Veiligheid, milieu en innovatie Competentiebehoud en rekrutering Maatschappelijk verantwoord ondernemen

22 Norwegian Shipowners Association 2012: Scheepstype (aantallen) - Norwegian flag (NIS and NOR) 2012: Scheepstype (aantallen) - Foreign flag 2012: schepen > 100 gt passenger vessels Gas tankers Chemical tankers shuttle tankers and storage vessels Other oil tankers Norwegian flag (NIS) Norwegian flag (NOR) Combined carriers Bulk carriers Foreign flag Other dry cargo vessels Offshore service ship's

23 Noorwegen zit in een transitiefase van Platform Supply Vessels en Anchor Handling Tugs naar Offshore Construction Vessels; gezien de naam en kennis van Nederland met betrekking tot dit soort schepen zouden toeleveranciers hier in de nabije toekomst een rol kunnen gaan spelen (een aantal Nederlandse toeleveranciers probeert hier al op in te spelen) Schepen worden doorgaans voor uitdagende Noordzeeactiviteiten ontworpen en zijn uit dat oogpunt ook inzetbaar op andere wereldzeeën Noorse schepen zijn mondiaal ingezet door de Noorse offshore reders, dit heeft geresulteerd in een voorbeeldfunctie voor de internationale clientèle. RISICO: te veel gefocust op de offshore Lange termijn visie: nu al nadenken over het post-carbon tijdperk. Toekomstige focus op duurzame energie en mijnbouwactiviteiten op zee.

24 Zorgt voor herkenbaarheid in de markt De nadruk ligt op concepten, pas in een later stadium op producten. Er wordt een compleet pakket verkocht, met bijbehorende financiering en nazorg. Hierdoor bereiken de Noren meer schaalgrootte dan Nederland Op strategische beurzen (SMM Hamburg, OTC Houston, Offshore Aberdeen) wordt fors uitgepakt en de eigen beurzen ONS Stavanger en Nor-Shipping zijn een grote Noorwegen show, met betrokkenheid van het Koninklijk Huis en veel nadruk op de inhoud via high level conferenties De promotie richt zich op grote vissen in Brazilië, Verenigde Staten, Rusland en Zuid Oost Azie.

25 Noorse instellingen hebben binnen de regels van de OESO- grote discretionaire bevoegdheid bij het faciliteren van exportkredietverlening. Men gebruikt de ruimte die er is binnen internationale kaders. Export en handelsbevordering worden ruim geïnterpreteerd en overheid biedt ruime direct lending faciliteiten. Geen schotjes tussen MKB en grootbedrijf, maar juist ruimte voor samenwerking in de keten. Oslo profileert zich als een maritiem financieringscentrum, waardoor buitenlands kapitaal naast de eigen middelen eenvoudiger bereikbaar wordt De Noren werken nauw samen, het concept van integraal samenwerken wordt in praktijk gebracht en er wordt gebruik gemaakt van lokale gemeenschappen Think big: aanbieden grotere (technische) concepten maakt indruk in de offshorewereld. Maar ook: afhankelijkheid van de olie en gas maakt kwetsbaar. Noren realiseren zich dit en kijken weer verder vooruit naar nieuwe markten zoals sea mining Sterke redersgemeenschap neemt werven en toeleveranciers op sleeptouw, ondersteund door goede financieringsmogelijkheden Innovatie wordt gecombineerd met design. Goede looks en etalagefunctie Noorse schepen leiden tot robuuste marketing Actieve handelspromotie, niet alleen in geld, maar vooral ook door veel (politiek ondersteunde) activiteiten in kansrijke markten.

26 Het concept van integraal samenwerken is in Nederland zeer bekend. Het zou vaker in praktijk gebracht kunnen worden door elkaar meer te gunnen. In plaats van naar de verdeling van de taart kijken naar de grootte ervan. Versterk elkaar door consortiumvorming Slagvaardige en goed gekapitaliseerde financiële instellingen die zelf beslissingen nemen en nauw samenwerken met de overheid, leiden tot een grotere slagkracht van exporteurs. Deal driven aanpak is effectief. Net als de Noren kan Nederland zich sterk profileren als kenniscentrum. Dat vergt een actieve aanpak van overheid (inclusief buitenlandse posten) en bedrijfsleven, met sterke lokale presentie in wereldwijde maritieme hotspots. Zie aanpak INTSOK Een sterke redersgemeenschap leidt tot een sterke maritieme industrie

27 Onderzoek de mogelijkheden van Nederland als maritiem financieel centrum en trek actief buitenlandse maritieme ondernemingen aan naar onze beurs Innovatie wordt gecombineerd met design. Goede looks en etalagefunctie Noorse schepen leiden tot robuuste marketing Actieve handelspromotie en internationale marketing met actieve betrokkenheid bewindspersonen en Koninklijk Huis versterken het beeld van een hoogwaardige industrie en bijbehorend kwaliteitsimago. Aanbeveling: identificeer een aansprekend Holland project in de geest van integraal samenwerken, in een van de maritime hotspots, en met een breed consortium op van NL expertise. E.e.a. ondersteund door robuuste financiering, economische diplomatie en een uitdagend design. Monitor de voortgang en toets waar wij afwijken van de Noorse aanpak.

28 Onderzoek uitgevoerd door: Bloem Doze Nienhuis, Harry Doze, Managing Partner Tel ,

Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland

Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland Energiediplomatie nieuwe stijl: Publiek private samenwerking in het buitenland Joep Sweyen 1 April 2012 Nederland staat in het buitenland goed aangeschreven vanwege de economische kracht van diverse sectoren,

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Innovatie in Nederland

Innovatie in Nederland Innovatie in Nederland Van gouden driehoek naar platina vierhoek Nederland behoort sinds de gouden eeuw tot één van de meest welvarende landen ter wereld. Het behouden van deze positie wordt echter steeds

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Proeftuin PREDO Aan dit project is in het kader van het programma "Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen" een financiële bijdrage geleverd. "Met Preventie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie mobile cloud social analytics ING Economisch Bureau / Juli 2015 Voorwoord Wij zitten in een tijdperk waar grote en ooit succesvolle bedrijven

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie

Agentschap NL januari 2013

Agentschap NL januari 2013 g mele d. eren oordeel ende e gegeling sfschrijving en nogramma. en op gend p. Ook kelijk iness men lijst epen. oordeel nt n euro. estering; elorganidernemers ele elijk te ederland. ogramma eproductie)

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie