DHA- en EPA-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DHA- en EPA-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM"

Transcriptie

1 Dr. Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (een divisie van DSM Nutritional Products LLC) 6 juli 2012 NFU 786 DHA- en EPA-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM Geachte Rodney, Ik wil u gaarne informeren over het resultaat van de aanvraag die u bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk heeft ingediend betreffende de beoordeling vóór het in de handel brengen van DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van Verordening (EG) nr. 258/97. Op 31 januari 2011 heeft u namens Martek Bioscience bij het Food Standards Agency, de bevoegde instantie van het Verenigd Koninkrijk voor de beoordeling van voedingsmiddelen, een verzoek ingediend voor een vergunning om DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium als nieuw voedselingrediënt in de handel te brengen. Op 9 december heeft het Food Standards Agency zijn verslag van de eerste beoordeling uitgebracht, na deskundigenadvies te hebben ingewonnen bij het Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), het comité dat het Agency adviseert over alle aangelegenheden rond nieuwe voedingsmiddelen. In dit verslag werd geconcludeerd dat DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium voldoet aan de toelatingscriteria voor een nieuw voedingsmiddel, zoals omschreven in artikel 3, lid 1, van bovengenoemde verordening. Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH T E

2 De Commissie heeft dit verslag van de eerste beoordeling op 15 december aan alle lidstaten toegezonden. Binnen de in artikel 6, lid 4, van de verordening vastgestelde termijn van zestig dagen zijn noch door de Commissie, noch door de lidstaten met redenen omklede bezwaren tegen het in de handel brengen van dit product ingediend. De Duitse, Franse, Belgische, Spaanse en Griekse autoriteiten hebben echter om enige ophelderingen gevraagd betreffende: a) de voorgestelde gebruiksniveaus: het buiten beschouwing laten van achtergrondniveaus van blootstelling, de inname door verschillende leeftijdsgroepen en het ontbreken van een EU-brede innamebeoordeling; b) de stabiliteit van levensmiddelen die tijdens de verwerking worden verhit; c) informatie met betrekking tot de gebruikte antioxidanten en of de specificatie van de zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte voldoet aan de Codexnorm 210/1999 (zoals gewijzigd). Het Food Standards Agency heeft uw antwoorden, die op 15 juni 2012 zijn ingediend en die wij doorsturen aan de Duitse, Franse, Belgische, Spaanse en Griekse autoriteiten, bestudeerd. a) U gaf aan dat de vragen die verband houden met gebruiksniveaus van algemene aard zijn en van toepassing op alle bronnen van DHA en EPA en u merkt op dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid momenteel een uitgebreide evaluatie uitvoert van omega-3-vetzuren in de voeding. Aangezien deze evaluatie waarschijnlijk rekening zal houden met zowel inname uit alle voedingsbronnen als eventuele verschillen in de consumptie tussen de EU-lidstaten, zijn wij het ermee eens dat elke maatregel die voortvloeit uit de evaluatie dit vraagstuk in het algemeen zal behandelen en niet alleen op dit nieuwe ingrediënt van toepassing zal zijn.

3 b) U informeerde ons dat het peroxidegetal voor uw olie de nodige zekerheid biedt dat de aanwezige antioxidanten correct werken en dat instabiele producten niet geschikt zouden zijn voor menselijke consumptie. Bovendien merkt u op dat eerdere toelatingen van nieuwe voedingsmiddelen voor omega-3-rijke algenoliën het vereiste omvatten dat van alle levensmiddelen die olie van Schizochytrium bevatten de oxidatiestabiliteit door middel van geschikte, erkende internationale testmethoden (bv. AOAC) wordt aangetoond. U heeft ons geïnformeerd dat volgens u deze verklaring tevens van toepassing is op deze nieuwe olie. c) U gaf aan dat de aan deze olie toegevoegde antioxidanten zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008 en dat dit doorgaans ascorbylpalmitaat en tocoferolen betreft. U merkte ook op dat al uw omega-3-rijke algenoliën worden verpakt onder stikstof en in ondoorzichtige verpakkingen met lage zuurstofdoorlatendheid. Derhalve wordt op basis van het verslag van de eerste beoordeling vastgesteld dat DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium voldoet aan de toelatingscriteria van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97. Bij het in de handel brengen van dit product wijs ik u op het advies van het ACNFP met betrekking tot de mogelijke effecten van hoge doses DHA en EPA op de zwangerschap. Het ACNFP heeft ook aanbevolen hiermee rekening te houden bij de controle op mogelijke ongewenste voorvallen wanneer deze nieuwe olie op grote schaal in levensmiddelen wordt gebruikt. DSM Nutritional Products LLC mag DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium derhalve in de handel brengen overeenkomstig de in deze brief vermelde voorwaarden. Deze brief wordt op de website van het Food Standards Agency geplaatst. Een afschrift ervan wordt aan de Europese Commissie gestuurd, die zorg draagt voor doorzending naar de andere lidstaten en adequate bekendmaking.

4 Hoogachtend, Chris Jones Dr. Chris Jones Voor de bevoegde instantie van het Verenigd Koninkrijk

5 SPECIFICATIES VOOR DHA (DOCOSAHEXAEENZUUR) EN EPA (EICOSAPENTAEENZUUR)-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM SP. Zuurgetal Peroxidegetal Meting Specificatie Maximaal 0,5 mg KOH/g Maximaal 5,0 meq/kg olie Vocht en vluchtige bestanddelen Maximaal 0,05% Onverzeepbare bestanddelen Maximaal 4,5% Transvetzuren Maximaal 1% DHA-gehalte Minimaal 22,5% EPA-gehalte Minimaal 10% TOEPASSINGEN VAN DHA (DOCOSAHEXAEENZUUR) EN EPA (EICOSAPENTAEENZUUR)-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM SP. Levensmiddelencategorie Maximale gebruiksconcentratie van DHA + EPA (mg/100 g) tenzij anders vermeld Voedingssupplementen 250 mg per dagelijkse portie zoals aanbevolen door de fabrikant in het algemeen; 450 mg per dagelijkse portie zoals aanbevolen door de fabrikant voor zwangere en borstvoedende vrouwen; Dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden Voeding gebruikt in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering Andere levensmiddelen voor bijzondere voeding (Parnuts), zoals omschreven in Richtlijn 2009/39/EG, maar met uitzondering van zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding Bakkerijproducten, broden en broodjes, koekjes en biscuits, gezoet Ontbijtgranen Overeenkomstig de specifieke voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn 250 mg per maaltijdvervanger 200 mg/100 g 200 mg/100 g 500 mg/100 g Bakvetten Zuivelvervangers (met uitzondering van dranken) Zuivelproducten (met uitzondering van dranken op basis van melk) 360 mg/100 g 600 mg/100 g voor kaas; 200 mg/100 g voor soja- en imitatiemelkproducten (met uitzondering van dranken) 600 mg/100 g voor kaas; 200 mg/100 g voor melkproducten (waaronder melk, verse kaas en yoghurtproducten; met uitzondering van dranken)

6 TOEPASSINGEN VAN DHA (DOCOSAHEXAEENZUUR) EN EPA (EICOSAPENTAEENZUUR)-RIJKE OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM SP. Levensmiddelencategorie Maximale gebruiksconcentratie van DHA + EPA (mg/100 g) tenzij anders vermeld Niet-alcoholische dranken 80 mg/100 g (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken) Graan-/voedingsrepen 500 mg/100 g Smeerbare vetten en dressings 600 mg/100 g Opmerking: Van alle levensmiddelen die DHA- en EPA-rijke olie van Schizochytrium sp. bevatten moet de oxidatiestabiliteit door middel van geschikte, erkende nationale/internationale testmethoden (bv. AOAC) worden aangetoond. Naam: DHA- en EPA-rijke olie van Schizochytrium sp.

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991)

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) Wijzigingen: K.B. 27 september 1993 (Stbl. 5.I.1994) K.B. 4 december 1995 (Stbl.

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG

CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE BESLUIT VAN 10 februari 2000 INZAKE EEN CODE VOOR GOED ADMINISTRATIEF GEDRAG HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie OVERZICHT Onderwerp: Het directiecomité van de CREG organiseert

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.2.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 47/1 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 mei 2012 inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening

Nadere informatie

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2000L0013 NL 29.11.2007 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie