Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele,"

Transcriptie

1 Betreft: Notulen bestuursvergadering Datum: 6 februari 2012 Aanwezig: Afwezig: Notulist: Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele, Miranda Reijnders, Helen Bos, Luud Martens, Christophe Beaumont Ingrid van der Linden 1. Opening Sheila Oroschin Sheila heet iedereen welkom. 2. Notulen vergadering 12 december Sjo was op de vergadering van 10 januari niet aanwezig. Dit wordt gecorrigeerd. Afgesproken wordt dat een ieder een eigen resumé geeft van de ingebrachte opmerkingen en of discussie. 3. In- en uitgaande post -Mail Alexander Baumann; In zijn mail geeft hij aan dat het niet helemaal duidelijk is wat het OIW voor de zakelijke dienstverlening kan betekenen. Het OIW richt zich volgens hem meer op de detailhandel. In de brochure zal het belang voor de zakelijke dienstverlening nog eens extra onderstreept worden. Thema s als bv. veiligheid en bereikbaarheid zijn in ieders belang. Actie Leon Alexander Baumann zal gevraagd worden een aantal punten voor de brochure aan te leveren die van belang zijn voor de zakelijke dienstverlening. Actie Mark/Alexander De Groet Wyck borrel wordt grotendeels bezocht door de zakelijke dienstverlening. Ondanks de flyers die aan iedereen waren uitgedeeld waren er nog steeds zeer weinig winkeliers op de borrel.

2 De doelstelling van deze borrel is dat het een sociaal netwerk bijeenkomst is voor alle ondernemers uit Wyck/Ceramique. Om ook meer mensen uit de detailhandel naar deze borrel te krijgen wordt afgesproken dat Jan een concept uitnodiging voor de volgende borrel maakt, die naar alle leden van het OIW gestuurd zal worden. Actie Jan 4. Mededelingen vanuit het Buurtplatvorm Ceramique- Sjo Serpenti - Bereikte doelstellingen voor 2011; 1. Het scooterverbod wat heeft geresulteerd in het teruglopen van het nachtelijke lawaai 2. het parkeer vrij maken van de Hoge barakken. Voor 2012 staat op de agenda; 1.Herinrichting Hoge Barakken 2. Maastricht aan tafel. 3. Het terugplaatsen van de schoorsteen bij de Kennedybrug. 5. Structuur Bestuur Er is nog geen nieuwe secretaris voor het bestuur gevonden. Sheila stelt voor om Els Budé hiervoor te benaderen. Zij gaat in 2013 met pensioen. Actie Sheila Aan de overige leden van het bestuur wordt gevraagd eventuele suggesties voor een nieuwe secretaris te mailen naar Sheila. Actie alle leden van het bestuur 6. PR/Marketing - Wyck vergroot Maastricht; Wyck op de kaart. Er is een potje van Dit geld is bijeengebracht door CMM, gemeente en de ondernemers in Wyck. De VVV zal ook een bijdrage doen. Met dit budget wordt er een totaalplan/ campagne gemaakt met als focus de vier seizoenen programmering. Dit programma richt zich zowel op de bewoners als ook op de bezoekers van Maastricht. De focus ligt op Wyck maar zal zijn uitstaling op heel Maastricht hebben. - Innovatielunch; Deze zal plaatsvinden op 28 februari. Hieraan zullen het OIW, CMM en KVK deelnemen. Tijdens deze lunch worden de eerste stappen gezet naar het plan; Wyck vergroot Maastricht. - Brochure; Leon zal de tekst aanpassen - Stickers; er komen raamstickers voor alle leden van het OIW. Ontwerp; Miranda - Stickers voor leden die aan een deal meedoen. Er wordt een sticker gemaakt, net zoals het pasje, dat leden op hun raam kunnen plakken zodat het voor iedereen duidelijk is dat het een onderneming met een deal betreft. Ontwerp voor het pasje en de sticker; Miranda

3 - De visitekaartjes kunnen pas gemaakt worden als de locatie van het secretariaat duidelijk is. -Niveau- Er wordt gewerkt aan een basisboek en DVD van Maastricht met prachtige foto s. Wellicht zal hier ook een special van Wyck in komen. - Ondernemer van de maand; - Er worden criteria opgesteld waar de ondernemer van de maand aan moet voldoen. Deze worden uitgestuurd onder de leden met de vraag om suggesties te doen voor de ondernemer van de maand. Besloten wordt dat de ondernemer van de maand een wisselbeker krijgt die hij/zij dan prominent in de etalage kan zetten. Helen wordt gevraagd om deze beker maandelijks uit te reiken. Actie Michel en Miranda zoeken een beker - Wedstrijd wie heeft de mooiste etage, tijdens de TEFAF. Ondernemers oproepen. Thema Feest (25 jaar TEFAF). Ingrid zal contact opnemen met Bjorn Walraven van Heppie en Co of hij jury lid wil zijn voor deze wedstrijd. Actie Ingrid - Prijsvraag onze buurt ; Besloten wordt het project De Masters hiervoor op te geven. Actie Sheila, vanuit The Masters - Advertentie ondernemers Wyck in de Limburger Een viertal ondernemers uit Wyck heeft gezamenlijk een advertentie in de krant gezet. Uit de advertentie blijkt niet dat ze in Wyck gesitueerd zijn. Ingrid zal vragen of Miranda deze advertentie heeft opgemaakt en of Wyck voortaan vermeld mag worden?!. Actie; Ingrid - Evaluatie Magisch Maastricht Sheila was op 6 februari aanwezig op de evaluatie van MM. De gemiddelde score was een 8,6. Op deze evaluatie is besloten dat er gremium van personen bij elkaar zal komen om te kijken hoe MM er in 2015 uit zou moeten zien en of de focus op de kwaliteit of de kwantiteit komt te liggen. Bij de evaluatie van MM in Wyck is dat men overwegend tevreden was over de verlichting maar dat de entree vanaf het station schraal is. 31% van de bezoekers komt met de trein. Gekeken gaat worden om volgend jaar een Hostess bij het station neer te zetten en de entree van het Station mooier aan te kleden! 7. Financiën; - Kascommissie; Toine wacht op de jaarstukken voordat hij dit kan afhandelen. Actie Toine - BTW heffing; Ingrid zal dit met Pascal de Boer opnemen. Actie Ingrid

4 - Ingrid secretariaat thuis; Ingrid zal dit met Luud en Toine opnemen - representatie kosten; deze worden gebruikt voor openingen, afscheid en dergelijke. 8. Vereniging O.I.W. - Evaluatie ALV; Verbinden is het kernwoord voor De focus komt te liggen op; -De ruimtelijke verbindingen -Aankleding en loopstromen( bv. Plan aan tafel, Percée) -Veiligheid en drugsbeleid ( vinger aan de pols houden) -Bereikbaarheid en parkeren -MBO - Masters -Promotie en Marketing( Wyck op de kaart) -High end retail en Ambachten. -Aanpassen statuten; Stefan gaat een voorstel maken. Actie Stefan -Kantoorruimte OIW; Na 13 februari zal hier duidelijkheid over komen. In de tussentijd kijken naar alternatief. Spotz is wellicht een optie. Actie Jan gaat offerte opvragen - Secretariaat Dit punt blijft op de agenda. 9. Ontwikkelingen in Wyck Pilot deregulering; Hieronder vallen de plannen van aan tafel, De Percée, Hoge barakken en de kop van de Stationsstraat. De achterban moet ook op de hoogte worden gehouden van deze plannen. - Bloembaskets; de insteek wordt; hoe kun je de ruimte zo groen mogelijk maken, met behoud van de authenticiteit van de stad; verticale tuinen, groene daken etc. - Elektriciteitshuisje, kop van Hoogbrugplein; voorgesteld wordt om Guy van Grinsven een mooie foto te laten maken van de Hoogbrugstraat / Hoogbrugplein als het huisje er niet zou staan, deze op zeildoek te drukken en voor dit elektriciteitshuisje te hangen. Actie Ingrid 10. Bereikbaarheid - De poort in de parkeergarage is nog niet gemaakt. Actie Léon en Michel

5 - Op 18 januari, is Sheila aanwezig geweest bij de in infosessie, m.b.t. de bereikbaarheid van Av. Ceramique en de Franciscus Romansweg, in de raadszaal Mosae Forum. 11. Nieuwsbrief Sanne stopt met haar werk voor de nieuwsbrief. Marco heeft aangeven de nieuwsbrief wel elke maand te willen maken. Besloten wordt dat de nieuwsbrief vier maal per jaar in het blad Perse Wyck wordt geplaatst. Het aanleveren van materiaal voor de nieuwsbrief vergt, op maandelijkse basis, te veel werk. Marco is eindredacteur bij de Perse Wyck. Sheila zal Marco informeren. 12. Online Presence Jan is bezig met het bouwen van een nieuwe site. Elk lid krijgt een eigen profiel op deze site. Jan zit in een digitaal overleg samen met leden van het VOC, VVV. De VVV is bezig met een site voor de ondernemers van Maastricht. Jan komt hier nog op terug. 13. Events Salon Tijdens Tefaf; het wordt een probleem om de financiën rond te krijgen. Ook is de voorbereidingstijd erg kort. Om die reden besluit het bestuur om Salon 2012 niet op te pakken. Er wordt gekeken om dit in 2013 weer op te pakken en op tijd te beginnen. 14. BOC Op 13 februari om 9.00 uur is er bij het CMM een overleg over duurzaamheid. Hierbij zullen afgevaardigden van de gemeente, het CM, OIW, ondernemers, bewoners, vrienden van de binnenstad en de energie coöperatie aanwezig zijn. Sheila heeft namens de BOC zitting in de Cie Duurzaamheid. 15.MBO/ duurzaamheid - graffiti project loopt. In het voorjaar kan pas weer actie ondernomen worden. Actie Ingrid - Binnenstadservice; Er wordt bekeken of dit lokaal in Wyck zou kunnen en The Masters hier een structurele rol in kunnen spelen. In dit project zit van de gemeente en het loopt nog steeds niet. Actie Sheila

6 16. Structuurvisie/ bestemmingsplan binnen de singels Dit plan is naar alle leden van het bestuur gestuurd. De bijeenkomst Structuurvisie 2030 vindt plaats op , Sheila zal hierbij aanwezig zijn. 17. Rondvraag Jan; De organisatie van Koninginnedag stopt met het organiseren van het Koninginnedag Event in het Stadspark. Dit vanwege grote tegenwerking van de gemeente. Besloten wordt om een gezamenlijke brief, van OIW, VOC, BOC, SAHOT, Koninklijke Horeca Nederland, te sturen naar de gemeente met de vraag wat de status van het Feest is. Deze brief moet ook naar de Pers. Actie Jan maakt opzet brief Volgende vergadering 5 maart om uur ten kantore van het CMM. Noteer ook graag de volgende BV; 2 april, 7 mei.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F nr. 18

N I E U W S B R I E F nr. 18 N I E U W S B R I E F nr. 18 december 2013 Postadres: Groenedijk 76, 3311 DC Dordrecht Overwegende dat het voortbestaan in kwalitatieve en in kwantitatieve zin van Park Merwestein, erfgoed van de Dordtse

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Opstarten dorpsbelangenorganisatie

Opstarten dorpsbelangenorganisatie Opstarten dorpsbelangenorganisatie Aandachtspunten en stappenplan De kern van de organisatie - Duidelijk doel: leefbaarheid verbeteren voor het algemeen belang van ons dorp en buitengebied - Duidelijke

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007 Aanwezig: Bestuur Speeltuinoverleg Midden-Drenthe: H. Wolbers, A. Oosting, L. Bruins, C. Stolp, A. Talens, J.

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Open Dag?

Hoe organiseer ik een Open Dag? Hoe organiseer ik een Open Dag? Praktische handleiding & tips voor het organiseren van een Open Dag als activiteit van de Dag van de Chemie Algemene informatie over de Dag van de Chemie De Dag van de Chemie

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Hans Dickerscheid Dutch EDP Commissioner Datum: 11-03-2015 1 Inhoud Inleiding... 3 EDA... 3 EDP... 3 M-EDP... 4 Het EDP certificeringsprogramma in Nederland...

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie