Gezondheidsplan. VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsplan. VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel."

Transcriptie

1 Veiligheids en Gezondheidsplan Vernieuwen buitenschrijnwerk in opdracht van VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.: COORDINATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN Paul Van Assche Pagina 1/29

2 VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Verbouwingswerken VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.: INHOUD: 1) Administratieve gegevens 2) Projectbeschrijving 3) Algemene bepalingen 4) Prijsbieding door de aannemer 5) Specifieke aandachtspunten 6) Werfvoorbereiding afspraken 6.1) Verplichtingen en verantwoordelijkheden 6.2) Algemene veiligheidsregels 6.2.1) Bouwplaatsreglement 6.2.2) Werf veiligheidstaken 6.2.3) Procedure arbeidsongevallen 6.2.4) Procedure E.H.B.O ) Procedure brand 7) Risico analyse werf 8) Liggingsplan werf 9) Nuttige telefoonnummers 10) Overdracht Paul Van Assche Pagina 2/29

3 1) ADMINISTRATIEVE GEGEVENS: 1.1) WERFGEGEVENS: Werf: vernieuwen buitenschrijnwerk Werfgegevens: ligging: VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Ontwerpfase: Uitvoeringsfase: duur van de werken: 30 werkdagen 1.2) BETROKKEN PARTIJEN: Bouwheer: VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.: Architect: bvba Studio Klein Brabant Architectuur en interieur D. Van Hooimissenstraat Bornem Tel.: Fax: Hoofdaannemer: Naam en volledig adres van de aannemer (hoofdaannemer) tel. fax. gsm Coördinator ontwerp: Paul Van Assche Kleine Amer Puurs Coördinator verwezenlijking: Paul Van Assche Kleine Amer Puurs Paul Van Assche Pagina 3/29

4 Technische inspectie: Antwerpen Zuid Italiënlei 124 bus Antwerpen tel. 03 / fax. 03 / N. A. V. B.: Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in de Bouw Sint Jansstaat Brussel tel. 02 / fax. 02 / Onderaannemers: 2) PROJECTBESCHRIJVING: PROJECTTITEL: Vernieuwen buitenschrijnwerk AARD VAN HET BOUWWERK: Schoolgebouw Aantal niveaus: 2 Materialen en uitvoeringsmethoden: volgens het lastenboek van bvba Studio Klein Brabant Architectuur en interieur D. Van Hooimissenstraat Bornem Tel.: Fax: SITEBESCHRIJVING: Bouwplaats: Reliëf: vlak terrein Aanwezige bebouwing: - schoolgebouwen met aanpalende speelplaats - inkom, parkeermogelijkheid voor auto s - openbare weg (driesstraat) - privéwoningen Bezetting + aantal personen: Tijdens de schooluren: ongeveer 888 leerlingen (van 12 tot 18 jaar) en 128 volwassenen. Schooluren: maandag: van 8.30 uur tot uur dinsdag: van 8.30 uur tot uur woensdag: van 8.30 uur tot uur donderdag: van 8.30 uur tot uur vrijdag: van 8.30 uur tot uur Paul Van Assche Pagina 4/29

5 Toegangswegen: Aard van de weg: asfaltweg,betonweg, betonklinkers Nutsvoorzieningen: alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig (water, elektriciteit en gas). Bijzondere bepalingen: extra opletten tijdens de werkzaamheden mogelijk in de nabijheid van jongeren. Naburige percelen: Schoolgebouwen Speelterrein voor kinderen (speelplaats). Deze ruimte wordt tijdens de werken niet gebruikt door de leerlingen. Openbare weg (Driesstraat) - privéwoningen PROJECTBESCHRIJVING: Ontwerp: bvba Studio Klein Brabant Architectuur en interieur D. Van Hooimissenstraat Bornem Tel.: Fax: Ter attentie van architect Ignace Pollentier Uitvoering en technieken: volgens de plannen en lastenboek van Ruwbouw: niet van toepassing bvba Studio Klein Brabant Architectuur en interieur D. Van Hooimissenstraat Bornem Tel.: Fax: Ter attentie van architect Ignace Pollentier Het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier zullen aansluitend worden opgestart. De veiligheidsmaatregelen van de opeenvolgende of overlappende werkzaamheden, voorgesteld in het veiligheids- en gezondheidsplan dienen door de aannemer strikt te worden nageleefd. De gegevens, aangereikt door de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de architect zullen steeds door de veiligheidscoördinator worden verwerkt tot wettelijke voorschriften. SPECIALE AANDACHTSPUNTEN: Paul Van Assche Pagina 5/29

6 - De werfzone wordt volledig en onder alle omstandigheden oordeelkundig afgesloten voor onbevoegden (binnenspeelplaats en straatzijde Driesstraat). - De werfzone aan de Driesstraat is enigszins mobiel. De vrachtwagen met kraan wordt per raampost goed afgeschermd. Alle noodzakelijke signalisatie dient door de aannemer voorzien te worden (opvolging politiereglement zie ook laatste punt bij deze opsomming. - Het afsluithekken wordt in een stevige vloerbevestiging geplaatst (bv. betonblokken) en bovenaan het hekken op een degelijke manier aan elkaar verbonden. - De afstand (bevestiging aan de muren) tussen muren en het hekken is steeds van die aard dat er niemand hierlangs de werfzone kan betreden. - De zones niet toegankelijk voor leerlingen en personeel worden degelijke afgeschermd/afgesloten en voorzien van de noodzakelijke signalisatie. - Deze werfsignalisatie dient op goed zichtbare plaatsen voorzien te worden en moet eveneens regelmatig herhaald te worden op andere plaatsen op de afsluiting. - Afvalcontainers dienen op een afgesloten plaats (niet bereikbaar voor onbevoegden), binnen de werfzone opgesteld te worden. Alle noodzakelijke signalisatie dient duidelijk aangebracht te worden. - De aannemer zal bijzondere aandacht geven aan alle noodzakelijke middelen ter voorkoming van valgevaar (mogelijk valharnassen,...). - Voor de bereikbaarheid van de werkniveaus (verwijderen van bestaand raamwerk en aanvoer van het nieuwe raamwerk) kan gebruik gemaakt worden van een vrachtwagen met hefkraan. - De werknemers van de aannemer(s) mogen de bestaande trappen van het schoolgebouw gebruiken om zich naar de werfplaatsen te begeven. - De opslag van het oude raamwerk valt steeds binnen een afgebakende werfzone. Onbevoegden mogen zich niet kunnen kwetsen aan eventuele glasscherven. - Onder geen enkel beding mogen er personen in de mogelijkheid zijn, onder de ramen te lopen bij demontage en montage van de raamstelsels (afscherming, signalisatie/pictogrammen). Paul Van Assche Pagina 6/29

7 - Alle noodzakelijke keuringsbewijzen (vrachtwagenlift) worden voorgelegd. - Bij werken op hoogte voorziet de aannemer alle noodzakelijke valbeschermingsmiddelen bv. persoonlijke valbeschermingsmiddelen (valharnassen, verankeringen, ). - Telefoonnummers (antigifcentrum, brandweer Bornem, hulpdiensten, ) zijn steeds direct te raadplegen op de werf (zie ook naar hoofdstuk 9 nuttige telefoonnummers ). - Hulpdiensten kunnen de verschillende werfzones vlot bereiken. - Doorgangen, nooduitgangen en inkomdeuren (inkom Driesstraat, binnenspeelplaats) die mogelijk binnen de zone van vallende voorwerpen vallen, dienen afgewerkt met een tijdelijke robuuste overkapping, of worden voldoende afgeschermd met hekken. - De aanvoer en afvoer van materiaal en materieel mag geen hinder/risico vormen voor leerlingen, personeel, bezoekers. Transport dient steeds bij afwezigheid van deze doelgroep te gebeuren (tijdens lesuren, niet tijdens recreaties, ). - Opslag van materiaal/materieel gebeurt binnen het werfhekken en dient op oordeelkundige wijze te gebeuren (geen risico voor omvallen of kantelen). - Indien de straat mogelijk (deels) ingenomen wordt (stockage, constructies, ) dienen de gemeentelijke diensten hiervan door de aannemer op de hoogte gebracht te worden. De goedkeuring wordt aangevraagd. Het politiereglement dient hierbij opgevolgd (afscherming, signalisatie, verlichting, ). 3) ALGEMENE BEPALINGEN: Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V.G.P.) bevat preventiemaatregelen en risico - analyses van de risico s waaraan de werknemers zijn blootgesteld. Dit plan (V.G.P.) wordt opgesteld en aangepast overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het beschrijft op beknopte wijze de noodzakelijke en toepasselijke regels geldig op de betreffende werf, rekening houdend met: de uitvoering van het werk de wisselwerking van de activiteiten van de verschillende tussenkomende partijen welke gelijktijdig of elkaar opvolgend op de werf aanwezig zijn de wisselwerking van de activiteiten van de verschillende opvolgende tussenkomende partijen waarbij bij beëindiging van de werken van de ene partij risico s blijven bestaan voor de later tussenkomende partij de wisselwerking van alle installaties of elke andere activiteit op of in de nabijheid van de werf de uitvoering van eventuele opeenvolgende werken op de werf BIJKOMENDE BEPALINGEN: Paul Van Assche Pagina 7/29

8 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan maakt deel uit van het lastenboek. Door zijn inschrijving gaat de hoofdaannemer onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud ervan en verbindt hij er zich toe de betreffende regels en instructies strikt op te volgen en ook door te geven aan zijn onderaannemers en alle partijen die hij bij de werf betrekt. Zowel de taal van de werf als van het dossier is het Nederlands. Anderstalige werknemers zullen worden bijgestaan door de werkgever voor wat de vertaling van het Veiligheids- en Gezondheidsplan betreft. Het is dus de verplichting van de werkgever zijn werknemers op te leiden in een taal die voor hen begrijpbaar is. Elke aannemer draagt de persoonlijke verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hijzelf, zijn werknemers en al de personen die onder zijn leiding en toezicht betrokken zijn bij de werf, zich naar de geldende wetgevingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn te gedragen, alsook naar de geldende wetten in verband met het milieu. Hij zal de partijen die toevallig, op zijn vraag of met zijn akkoord op de werf zijn (vb. leveranciers, vertegenwoordigers, herstel- of onderhoudsdiensten, keuringsorganismen, enz ), onder zijn begeleiding en toezicht, de verantwoordelijkheid nemen dat ook zij zich naar de regels gedragen en hun verblijf op de werf veilig kan verlopen. De aannemer heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn onderaannemers ook dezelfde regels toepassen als de aannemer. Elke onderaannemer is op zijn beurt verantwoordelijk ervoor te zorgen dat ook zijn respectievelijke onderaannemers eveneens deze regels toepassen. Elke tussenkomende partij verbindt er zich toe, in verband met welzijn, veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, zich te schikken naar de instructies van de veiligheidscoördinator, de opdrachtgever en de architect. Elke tussenkomende partij moet situaties vermijden die nu, of later, gevaarlijk kunnen zijn voor andere aannemers of de opdrachtgever. Risico s die van invloed kunnen zijn op andere partijen moeten steeds besproken worden met bedoelde partijen en met de veiligheidscoördinator. De nodige beschermingsmaatregelen moeten steeds in acht genomen worden. Het werfreglement zal minstens de elementen bevatten van het bijgevoegde type bouwplaatsreglement. In functie van de omstandigheden kan het, in samenspraak, ten allen tijde aangepast worden en dient het door alle partijen strikt nageleefd te worden. Het is verboden zich te begeven op andere plaatsen of in andere gebouwen dan deze die zijn aangewezen voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever moet op de werf een exemplaar bewaren van het veiligheidsdossier dat de volgende documenten bevat: het Veiligheids- en Gezondheidsplan, het Coördinatiedagboek en het Postinterventiedossier. Deze documenten moeten steeds ter beschikking zijn van: - betrokken werknemers en/of van hun preventieadviseurs en de werkgevers - Technische en Medische Inspectie Het Veiligheids- en Gezondheidsplan doet geen afbreuk aan Europese wetgeving en normen geldend voor de tussenkomende partijen, noch tijdens de ontwerpfase noch tijdens de realisatiefase, maar dient als werkdocument voor de ondernemingen bij opmaak van het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de aannemers (V. G. P. A.) Paul Van Assche Pagina 8/29

9 4) PRIJSBIEDING DOOR DE AANNEMER: De aannemer zal bij zijn inschrijving een opgave doen van zijn werkmethode (cfr. KB. 25 / 01 / 01 op de Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen,art 30 2 e lid, punt 1) alsook de risicoanalyses van alle taken en deeltaken met de bijhorende beschermingsmiddelen en werkmethoden die hij zal aanwenden om deze risico s te beheersen. Dit geldt ook voor werken die door onderaannemers uitgevoerd worden. De aannemer kan bij zijn inschrijving stukken bijvoegen waaruit blijkt dat zijn bedrijf beschikt over veiligheidscertificaties, structuren, middelen en mogelijkheden om de werken op een veilige manier uit te voeren. Aan de hand van bovengenoemde gegevens zal de veiligheidscoördinator een beoordeling maken op gebied van de aangeboden veiligheid (integratie van veiligheid bij de uitvoering van de werken/handelingen, materialen/materieel,pbm s, ). Een dossier waaruit blijkt dat het onvoldoende waarborgen biedt op gebied van veiligheid, zal als negatief beoordeeld worden en komt verder niet meer in aanmerking voor enig andere vergelijking. Er wordt binnen het totale prijzenpakket ook ruimte voorzien voor het luik preventie en toebehoren. Dit valt binnen de basisfacturatie en vormt geen extra deel ervan. Hierbij vermelden we: - Signalisatie evacuatiewegen - Afsluithekken met signalisatie - Afvoeren van schadelijke producten/materialen - EHBO-post - Alle collectieve- en persoonlijke (val) beschermingsmiddelen - Collectieve beschermingsmiddelen tegen vallende voorwerpen - Beschermingen van in- en uitgangen/doorgangen - De risico inventarisatie en preventiemaatregelen vermeld in dit plan zijn een leidraad doch onvolledig. Elke aannemer zal op basis van zijn eigen werkmethoden, inzet en hulpmiddelen, ervaring, vakmanschap en inzicht zijn eigen opgave doen. Onvolledigheden moeten aangevuld worden. De aannemer kan zich niet verschuilen achter eventuele leemtes of onvolledigheden van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan. Voor het uitvoeren van de taken en de werkzaamheden van de aannemer levert deze zijn specifiek Veiligheids- en Gezondheidsplan met bijhorende risico inventarisatie en preventiemaatregelen. 5) SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN: De aannemer zal zich ook schikken naar de veiligheidsvoorschriften beschreven in het bestek van de ontwerper. De aannemer zal vooraf een plan van de werfinrichting ter goedkeuring voorleggen aan de veiligheidscoördinator verwezenlijking. Vooraf dienen alle zichtbare en verborgen energieleidingen opgespoord te worden. Paul Van Assche Pagina 9/29

10 In de af te breken of op te breken zone (dakniveau) moeten alle energieleidingen die in de buurt liggen (gas, elektriciteit, water) vooraf worden afgesloten en energievrij gezet worden. Paul Van Assche Pagina 10/29

11 Paul Van Assche Pagina 11/29

12 Paul Van Assche Pagina 12/29

13 Paul Van Assche Pagina 13/29

14 Paul Van Assche Pagina 14/29

15 Paul Van Assche Pagina 15/29

16 Paul Van Assche Pagina 16/29

17 Paul Van Assche Pagina 17/29

18 6.2) ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS: 6.2.1) BOUWPLAATSREGLEMENT: 1) ORGANISATIE van de PREVENTIE en BESCHERMING: 1.1) De coördinator verwezenlijking heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel van de werkzaamheden. Overeenkomsten tussen verschillende ondernemingen in verband met de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats moeten eerst door de coördinator - verwezenlijking goedgekeurd worden. 1.2) Elke onderneming moet, vooraleer de werken te starten, zijn risicoanalyse van de onderneming tijdens de aan die werken voorafgaande werfvergadering met de coördinator verwezenlijking bespreken. 1.3) De tussenkomende partijen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de periodieke coördinatievergaderingen V & G, gehouden door de coördinator verwezenlijking. 1.4) Elke onderneming aan wie werk wordt toegewezen, is verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden die gedurende de duur van de werken op de bouwplaats aanwezig is. Bij ontstentenis hiervan is het ondernemingshoofd van die onderneming automatisch de veiligheidsverantwoordelijke. 1.5) Elke onderneming houdt zo dikwijls als nodig, taakgebonden opleidingen op de bouwplaats, met al de betrokken personeelsleden. Er worden de specifieke veiligheidsonderwerpen besproken die dan aan de orde zijn. Zij overhandigt een kopie van het verslag en de aanwezigheidslijst aan de coördinator verwezenlijking. 1.6) Elke onderneming werkt enkel met werknemers die de nodige opleiding, beroepservaring en lichamelijke geschiktheid bezitten om de hen opgelegde taken (ook verantwoordelijkheden in veiligheidsfunctie) uit te voeren en het bijhorend materieel te gebruiken en te bedienen op volstrekt veilige wijze. Op vraag van de coördinator verwezenlijking legt zij de nodige bewijsstukken hiervan voor. 1.7) De personeelsleden van de aannemers mogen alleen verblijven op de voor hen voorziene werkplaatsen. 2) NOODPROCEDURES: 2.1) Elke onderneming zal de procedures inzake E. H. B. O. en arbeidsongevallen, opgesteld door de coördinator verwezenlijking, respecteren. 2.2) Elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval worden gemeld. Voor de arbeidsongevallen moet eveneens een arbeidsongevallenonderzoek aan de coördinator verwezenlijking overhandigd worden. 2.3) Elke onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en E. H. B. O. materiaal. 2.4) Op de bouwplaats is ten minste één E. H. B. O. hulpverlener aanwezig. 2.5) Elke onderneming moet op de werf over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Voor sommige werken is, in overleg met de coördinator verwezenlijking, een vuurvergunning verplicht. 2.6) De coördinator verwezenlijking stelt een evacuatieprocedure voor brand op. Paul Van Assche Pagina 18/29

19 3) PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P. B. M.): 3.1) Het dragen van aan het werk aangepaste P. B. M. s conform de geldende wetgeving is op de bouwplaats voor iedereen verplicht. 3.2) Elke onderneming stelt gratis de nodige P. B. M. s ter beschikking van haar werknemers en/of bezoekers. Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij ten gepaste tijde zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing van de P. B. M. s. 3.3) De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P. B. M. s en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden. 4) COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C. B. M.): 4.1) Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming, waar nodig, C. B. M. s voorzien en, wanneer noodzakelijk, verder beveiligen met P. B. M. s (zie Wet Welzijn). 4.2) Het plaatsen en/of wegnemen van C. B. M. s gebeurt in samenspraak met de coördinator verwezenlijking. Geplaatste C. B. M. s mogen nooit verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht. 4.3) Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de coördinator verwezenlijking gemeld worden. 5) ORDE en NETHEID: 5.1) Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkpost opruimen en het afval afvoeren. Wanneer door het niet tijdig afvoeren van bouwafval gevaarlijke of ongezonde toestanden ontstaan, kan de coördinator verwezenlijking, op kosten van de onderneming die in gebreke blijft, de opdracht geven aan derden om de werkpost op te ruimen. 5.2) De wegen, doorgangen en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Soepele leidingen en kabels mogen de doorgangen niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang dan moeten zij beschermd worden tegen beschadiging. 5.3) Materialen moeten ordelijk en stabiel, beschermd tegen weersinvloeden, worden gestapeld/opgeslagen. 6) MILIEU: 6.1) Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden. 6.2) Het verwijderen van afval en/of verpakkingsmaterialen gebeurt volgens de procedure uit het veiligheids- en gezondheidsplan. 6.3) Er moeten maatregelen genomen worden tegen bodem-, lucht- en watervervuiling. 7) BOUWPLAATSINRICHTING: 7.1) Het inplantingsplan zit ter inzage in het Veiligheids- en Gezondheidsplan op de bouwplaats en vermeldt ten minste de volgende gegevens: Toegangen, wegen, rijrichting en parkings Paul Van Assche Pagina 19/29

20 Ligging van de nutsleidingen (HS, LS, gas, water, telefoon, ) Zones voor gezondheidsinrichtingen, opslaan van materieel, werkplaatsen Inplanting van eventuele hijstoestellen en draaicirkel Opgestelde elektrische verdeelborden E. H. B. O. post 7.2) Elke onderneming is verplicht voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking te stellen en dagelijks te onderhouden. 7.3) Het gebruik van de installatie van de hoofdaannemer is in principe verboden voor derden tenzij onderling schriftelijk wordt overeengekomen. 7.4) Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen mag enkel conform het inplantingsplan en in overleg met de coördinator verwezenlijking. 8) ELEKTRISCHE INSTALLATIE: 8.1) De elektrische installatie moet door een erkend organisme gekeurd worden conform het A.R.E.I.. Elk defect moet onmiddellijk gemeld worden aan de coördinator verwezenlijking. 8.2) Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten mag enkel met aangepaste (goedgekeurde) stekkers. Alle verbindingen moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden (minimum IP44). 8.3) Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke (mechanische ) beschadiging. 8.4) Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet worden uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving. De coördinator verwezenlijking organiseert de algemene verlichting en eventuele noodverlichting. 9) ARBEIDSMIDDELEN en TOEBEHOREN: 9.1) Enkel elektrisch materieel dat voldoet aan het AREI mag op de bouwplaats aanwezig zijn en worden aangesloten op de daartoe voorziene verdeelborden. 9.2) Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn. Het identificatiesysteem moet worden beschreven in de risicoanalyse van de onderneming. 9.3) De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een bevoegd persoon. Op vraag van de coördinator verwezenlijking moeten de gebruiksaanwijzingen en de veiligheids- en gezondheidsinstructies kunnen voorgelegd worden. 9.4) Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid. 9.5) Ladders moeten steeds in goede staat zijn en van anti slipuitrusting voorzien zijn. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij moeten steeds vastgemaakt worden als ze dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt. 9.6) Bij gebruik van heftoestellen gelden de volgende specifieke bepalingen: 9.6.1) Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines om Paul Van Assche Pagina 20/29

21 lasten te hijsen, die op de bouwplaats binnengebracht worden, moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest ) Een kopie van de keuringsattesten moet overhandigd worden aan de coördinator verwezenlijking vooraleer de toestellen op de werf in gebruik mogen genomen worden. Bij ontbreken van de attesten heeft de coördinator verwezenlijking het recht de toestellen buiten gebruik te stellen ) Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik, moet in overleg met de coördinator verwezenlijking, een gebruiksprocedure opgesteld worden. 9.7) Bij het gebruik van stellingen gelden de volgende specifieke voorschriften: 9.7.1) Elke stelling vanaf 2 meter hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de planken en de leuning en voldoende stevig, rekening houdend met de belasting ) De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen of ladders ) Voor ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling gecontroleerd door een bevoegd persoon van de onderneming ) Voor stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten moeten de nodige berekeningsnota s of referentie van norm kunnen voorgelegd worden aan de coördinator verwezenlijking. 10) GEVAARLIJKE PRODUCTEN: 10.1) Alle producten op de bouwplaats moeten reglementaire etiketten hebben of krijgen. Het gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse van de onderneming vermeld staan. 10.2) Het opslaan van producten en het verwijderen van de verpakking moet volgens de geldende wetgeving en in samenspraak met de coördinator verwezenlijking gebeuren. 10.3) Een kopie van de M.S.D.S. fiches van de gebruikte producten moet aan de coördinator verwezenlijking overhandigd worden. De steekkaart bevat tenminste de volgende gegevens: naam van de fabrikant fysische eigenschappen bijzondere kenmerken gevaren preventiemaatregelen blusmiddelen eerste hulp - evacuatie 10.4) Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke gassen of dampen vrijkomen moet dit vermeld worden in de risicoanalyse van de onderneming. Op basis van voorgaande gegevens zal het veiligheids- en gezondheidsplan aangepast worden en zullen maatregelen afgesproken worden om de gassen en dampen op een efficiënte manier af te voeren. 11) WERKEN met OPEN VLAM: Paul Van Assche Pagina 21/29

22 11.1) Voor de aanvang van de werken met open vlam vraagt de onderneming aan de coördinator verwezenlijking of een vuurvergunning vereist is. 11.2) Met gasflessen wordt steeds zeer zorgvuldig omgegaan. Lege gasflessen en gasflessen die niet gebruikt worden, worden buiten het gebouw op een vaste plaats bewaard, rechtop, vastgemaakt voorzien van de beschermdop en beschermd tegen de zon. 11.3) De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 35 geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden de gasflessen dichtgedraaid en de slangen en manometers ontspannen. 11.4) Bij werken met open vlam hoort een poederblusser van het ABC type van minimum 6 kg ) PROCEDURE ARBEIDSONGEVALLEN: Arbeidsongevallen kunnen in twee groepen ingedeeld worden: een ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt een ongeval dat een werknemer kan overkomen tijdens zijn verplaatsing op de weg van en naar het werk Wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet, moet er eerst en vooral met gepaste middelen en met kennis van zaken aan de slachtoffers hulp verleend worden. Vervolgens moet er een ongevallenaangifte ingevuld worden. Regels voor de aangifte van een arbeidsongeval: De werkgever doet van elk arbeidsongeval dat een werknemer overkomen is op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en dat tenminste één dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, maar dat geen ernstig ongeval is, een kennisgeving aan de bevoegde ambtenaar van de arbeidsveiligheid. De kennisgeving wordt schriftelijk gedaan binnen de 10 kalenderdagen na de dag van het ongeval en bevat volgende gegevens: naam en adres van de werkgever naam van het slachtoffer datum en plaats van het ongeval vermoedelijke gevolgen Van elk ernstig ongeval op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, dat een aannemer overkomt die er zelf een beroepsactiviteit uitoefent, doet de bouwdirectie belast met de verwezenlijking een kennisgeving aan de bevoegde ambtenaar van de arbeidsveiligheid. De kennisgeving wordt gedaan binnen de 10 kalenderdagen na de dag van het ongeval en bevat minstens volgende gegevens: naam, voornaam en adres van het slachtoffer datum van het ongeval adres van de bouwplaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan Paul Van Assche Pagina 22/29

23 korte beschrijving van de opgelopen letsels korte beschrijving van de manier waarop het ongeval gebeurd is vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid Onder een ernstig ongeval verstaat men een dodelijk ongeval of een ongeval dat volgens de eerste medische diagnose ofwel de dood ofwel een gehele of gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid ofwel een gehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan één maand tot gevolg kan hebben. STAPPENPLAN: 1) Arbeidsongeval op de werf: a) Breng volgende personen zo snel mogelijk op de hoogte van het ongeval: de coördinator verwezenlijking de werfleider de preventieadviseur de werkgever van het slachtoffer de bevoegde diensten b) Probeer zo veel mogelijk getuigen van het ongeval hun verhaal te laten doen. 2) Arbeidsongeval ten gevolge van het woon- werk verkeer: a) Breng volgende personen zo snel mogelijk op de hoogte van het ongeval: de coördinator verwezenlijking de werfleider de preventieadviseur de werkgever van het slachtoffer de bevoegde diensten b) Zorg voor zoveel mogelijk getuigen. Noteer zo mogelijk hun coördinaten, laat eventueel iemand anders dit doen. c) Indien er een dringende verzorging noodzakelijk is laat dan door de behandelende geneesheer (huisarts, derde arts, arts spoedgevallen) een medisch attest tekenen als bewijs van behandeling. d) Laat bij een verkeersongeval de vaststellingen doen door de politie indien derden (voetganger, bestuurder ) betrokken zijn bij het ongeval. TECHNISCHE INSPECTIE: Antwerpen Zuid Ingenieur directeur: Eric VAN BRITSOM Italiëlei 124 bus ANTWERPEN Tel. : 03 / Fax. : 03 / MEDISCHE INSPECTIE: Antwerpen Geneesheer directeur: Karel VAN DAMME Italiëlei 124 bus ANTWERPEN Tel. : 03 / Paul Van Assche Pagina 23/29

24 Fax. : 03 / Om de oorzaken van ongevallen zo goed mogelijk te kunnen inschatten moet een ongevallenonderzoek uitgevoerd worden. Om een duidelijk beeld te krijgen van de feiten kan men slachtoffer en/of getuigen van het ongeval een ongevallenrelaas laten invullen. ARBEIDSONGEVALLENRELAAS Indien u een arbeidsongeval overkomt tijdens de uitvoering van uw werk, bij uw verplaatsingen voor het bedrijf, bij de verplaatsingen in het kader van het woonwerkverkeer moet men de aangifte zo goed mogelijk invullen. De dienst Preventie en Bescherming en de personeelsdienst moeten over volgende gegevens van het ongeval beschikken: Naam van het slachtoffer: Leeftijd: Functie:... Getuigen (naam en adres):... Voorziene arbeidsongeschiktheid:.. Waar werden de eerste zorgen toegediend:.. Aard van het letsel: Plaats van het letsel:.. Plaats van het ongeval:. Datum van het ongeval: Uur van het ongeval:.. Opdracht die het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval uitvoerde:. Collega(s) met wie de werkzaamheden werden uitgevoerd:.. Hoe gebeurde het ongeval:.. Welke zijn de mogelijke oorzaken van het ongeval:. Paul Van Assche Pagina 24/29

25 6.2.4) PROCEDURE E H B O: Wanneer er zich een incident of een ongeval voordoet, moet er met gepaste middelen en met kennis van zaken aan de slachtoffers hulp geboden worden. Stappenplan: 1) Incident of ongeval zonder noodzakelijke tussenkomst van de dienst 100: Indien er een incident of ongeval, zonder noodzakelijke tussenkomst van de dienst 100 is, dan wordt zo vlug mogelijk een lid van het EHBO team ingeschakeld. Is het slachtoffer bij bewustzijn, mobiel of te verplaatsen en heeft de hulpverlener de situatie voldoende kunnen inschatten dan kan het slachtoffer (na akkoord van het slachtoffer) overgebracht worden naar het EHBO - lokaal of een ander lokaal voor verzorging. Is het slachtoffer bewusteloos dat laat men het slachtoffer ter plaatse liggen voor verdere verzorging en worden zo snel mogelijk de gespecialiseerde hulpdiensten verwittigd (plaatselijke dokter, dienst 100). Verder worden volgende personen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht: de coördinator verwezenlijking de werfleider de preventieadviseur de werkgever van het slachtoffer eventueel de bevoegde diensten 2) Incident of ongeval met noodzakelijke tussenkomst van de dienst 100: Indien de tussenkomst van de medische hulpdiensten noodzakelijk is, wordt zo snel mogelijk de 100 verwittigd. Volgende nuttige gegevens moeten zeker meegedeeld worden: volledige adres van de plaats van het ongeval (straat, gemeente ) duidelijke omschrijving van de feiten aantal slachtoffers aard van de kwetsuren Het slachtoffer mag in dit geval NIET verplaatst worden, eventueel wel hoofd ondersteunen en warm houden. Verder worden volgende personen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht: de coördinator verwezenlijking de werfleider de preventieadviseur de werkgever van het slachtoffer indien nodig de bevoegde diensten Paul Van Assche Pagina 25/29

26 3) Incident of ongeval met noodzakelijke overbrenging van het slachtoffer naar zijn woning: Indien bij een incident of een ongeval het noodzakelijk is om het slachtoffer over te brengen naar zijn woning, dan worden volgende stappen ondernomen: a) als het slachtoffer nog een logische keuze kan maken, dan primeert de keuze van het slachtoffer. Hij mag kiezen of een collega hem naar huis brengt of een familielid hem op het werk komt halen. b) als het slachtoffer geen logische keuze kan maken, dan wordt de familie gecontacteerd en gebeurt de overbrenging van het slachtoffer naar zijn woning door een collega of een vrijwilliger. Als er geen collega of vrijwilliger beschikbaar is dan wordt aan de familie gevraagd of ze het slachtoffer komen ophalen. In geval van twijfel zal steeds een ziekenwagen gevraagd worden om het slachtoffer over te brengen naar het ziekenhuis ) PROCEDURE BRAND: Als op de werf brand wordt vastgesteld, moet onmiddellijk de volgende procedure worden toegepast: de werknemer die de brand vaststelt, slaat alarm en verwittigt onmiddellijk alle andere werknemers verdere taakverdeling voor de aanwezige werknemers: onmiddellijk de brandweer verwittigen ( 112 GSM of 100 ) met vermelding van volgende gegevens: 1) plaats van de brand: VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.: ) aard van de brand: vaste stoffen vloeistoffen gassen 3) omvang van de brand 4) eventuele aanwezigheid van blusmiddelen (water) Onmiddellijk de schooldirectie verwittigen zodat zij eventueel de evacuatieprocedure kan starten. Als de brandhaard niet te groot is, kan eventueel een poging tot blussen ondernomen worden. Breng uzelf nooit in gevaar. Als de brandhaard te hevig is, onmiddellijk evacueren. Eventuele omwonenden verwittigen voor evacuatie. Opvangen van de brandweer en verslag uit brengen. Paul Van Assche Pagina 26/29

27 Verwittigen van werfleider en veiligheidscoördinator. 7) RISICO -_ANALYSE WERF: (cfr. specifiek Veiligheids- en Gezondheidsplan van de aannemer) 8) LIGGINGPLAN WERF 9) NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Algemeen noodnummer (brandweer) : 100 Politie (dringende gevallen) : 101 Internationaal noodnummer (met GSM) : 112 Brandweer Bornem Voor dringende gevallen : 100 Brandweerkazerne Lindestraat Bornem : Politie Bornem Bureel Broekstraat Bornem : Ziekenhuis St. Jozef Kasteelstraat Bornem : Electrabel: Gas Elektriciteit: Defecten : Gasgeur : Waterdistributie Pidpa : Antigifcentrum : ) OVERDRACHT PROCES VERBAAL van OVERDRACHT van COORDINATIE INSTRUMENTEN Dossier: Paul Van Assche Pagina 27/29

28 Opdrachtgever: VZW Katholieke scholen Groot-Bornem Onze-Lieve-Vrouw Presentatie middenschool Driesstraat Bornem Tel.: Opdracht: Vernieuwen buitenschrijnwerk Partijen: Overdrager: Veiligheidscoördinator: Paul Van Assche Kleine Amer Puurs Ontvanger: Hoofdaannemer Ontvanger: bvba Studio Klein Brabant Architectuur en interieur D. Van Hooimissenstraat Bornem Tel.: Fax: Paul Van Assche Pagina 28/29

29 Overdracht: Ondergetekende partijen verklaren dat de overeenkomst tussen de overdrager en de ontvanger d.d. ten einde loopt. De veiligheidscoördinator voerde zijn taken uit volgens de regels van de kunst en in volledige overeenstemming met de geldende wetgeving en de bepalingen van voormeld contract binnen de contractuele termijn. Hij draagt in bijlage aan dit proces verbaal aan zijn opdrachtgever de geactualiseerde coördinatie instrumenten over (zie art. 22,7 van het KB op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en art. 23), met name: - het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan - het geactualiseerde coördinatiedagboek - het postinterventiedossier Indien de contractant de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering of de bouwdirectie belast met de uitvoering: de ontvanger (opdrachtgever) brengt de contractant op de hoogte van deze overdracht en het afsluiten van betreffend dossier. Onderhavig proces verbaal werd opgemaakt om te dienen als naar recht en geldt als ontvangstbewijs in de zin van art. 17, 2, 4 van het KB op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. In het postinterventiedossier bevinden zich de documenten die aan de betrokken partijen werden opgevraagd, documenten die van toepassing zijn op het bedoelde bouwproject. Verder verklaart de contractant: - de overhandigde documenten te hebben gecontroleerd - het onderhavige P.I.D.toe te voegen en te bewaren bij de akte van eigendom - eventuele laattijdig geleverde informatie zelf toe te voegen volgens het gebruikte stramien ADVIES van de COORDINATOR: Het gebouw is gebruiksklaar / niet gebruiksklaar Opgemaakt te Bornem in twee exemplaren, elke partij verklaart zijn exemplaar ontvangen te hebben. Voor overdracht, de coördinator verwezenlijking: datum:../../... Gezien en aanvaard voor ontvangst, de opdrachtgever:.. datum:../.../ Paul Van Assche Pagina 29/29

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel COORDINATIE-DAGBOEK Voorwerp : Verbouwen 6 de verdieping tot havencoördinatiecentrum FASE 2: Ruwbouwwerken Afwerkingen, sanitair & vast meubilair Hvac Elektriciteit Los meubilair DOSSIERNR: 414.034 BOUWPLAATS

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen Veiligheidsmateriaal Opleidingen To B-seen bvba - www.tob-seen.be - info@tob-seen.be - 0472/81.31.21 Wetgeving KB 25 januari 2001 op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Voor de bouwwerken moeten zogenaamde

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN?

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN? 7.1.1 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt? EHBO Het spreekt vanzelf dat men eerst en vooral het slachtoffer zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A Gebouwnr. 336-01 Gebouw : Plantkunde Adres : Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Heverlee Ordernummer: 2100153948

Nadere informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie 1/11 Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie Artikel 1. Aard en voorwerp van de opdracht. De opdrachtgever belast de coördinator-ontwerp, die aanvaardt, de coördinatietaak inzake veiligheid

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN REGLEMENT WERKEN MET DERDEN In uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 Hoofdstuk IV: bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf. Van toepassing op werken met

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A VGP deel A - 1/3 KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A Gebouwnr. 334-30 Gebouw : Instituut Burgerlijke Bouwkunde Adres : Kasteelpark

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Deze fiche geeft een overzicht van de taken die voortvloeien uit de welzijnsreglementering en de wettelijke contractvormen

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIE ANTWERPEN I-007.123 COODAGB(ONTWERP) SB3.1 V000 ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE STABROEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I-007.123.

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Restauratie van de rotstuin

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049)

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) Algemeen V&G-plan Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) W. 24/65.011 INHOUDSOPGAVE 1. Wettelijke bepalingen...4 1.1. Europese richtlijnen...4

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01)

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01) Comm. V. A&A. Stijn Streuvelslaan 303 Veiligheidscoordinator: 1980 Zemst Florent Andries BTW BE 0817.155.912 0498/24.38.66 RPR Brussel Banque: 979-5924827-72 Email: adviesbureau.aa@gmail.com; VEILIGHEIDS

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsdossier

Veiligheids- en gezondheidsdossier audits procesregie projectondersteuning speciale technieken technisch advies veiligheidscoördinatie Onze ref. 121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-VGV-0705-FM.doc - 1/15 Vlaamse Gemeenschapscommissie E.

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

Adres : Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Ordernummer: 2100140272

Adres : Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Ordernummer: 2100140272 VGP deel A - 1/4 KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W2104A UPGRADEN PRACTICA 00.326/332/333/335 & W10240 DAKRENOVATIE + VOORBEREIDENDE WERKEN DEEL A Gebouwnr. 630-00 Gebouw : Gebouw

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH ERKENNINGSVOORWAARDE BEWOONHAARHEID VEILIGHEID HYGIËNE CONTROLELIJST VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15-1210 Brussel 02 553 88 50 www.onderwijsinspectie.be 1 De

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS voordat u begint Voordat u met grondwerken begint, moet u zeker weten of er Fluxys-leidingen in de buurt liggen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Structureel onderhoud N79 Sint-Truiden Borgloon

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

POST INTERVENTIE DOSSIER. Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen voor bouwkundige werken binnen

POST INTERVENTIE DOSSIER. Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen voor bouwkundige werken binnen Casquo Safety Desselgemseweg 64 B-8790 Waregem Tel. 056/77.11.23 GSM 0494/63.09.68 e-mail info@casquo.be website www.casquo.be POST INTERVENTIE DOSSIER Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 Om uw deelname aan de wedstrijd het beste bouwteam 2017 te vergemakkelijken, hebben wij voor u een vragenlijst samengesteld. Door deze nauwkeurig in te vullen geeft

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7 1. VOORWOORD Dit document geeft een overzicht van enkele basisprincipes en regels die van toepassing zijn voor derden die werken uitvoeren in de vestigingen van Heli nv. Elke aannemer van buitenaf die

Nadere informatie

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004)

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) AQUAFIN nv Ing. Tom Deweirdt Dijkstraat, 8 B-2630 AARTSELAAR Onze referentie: A20151102-76829-01 Datum van overdracht: 2/11/2015 Dactylo-datum: 31/10/2015 RPU Veiligheidscoördinator:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Onderwerp N744 Noordlaan aanleg fietspad Adres: Tussen

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPDRACHTGEVER:

WERKEN MET DERDEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPDRACHTGEVER: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WERKEN MET DERDEN. OPDRACHTGEVER: Stadsbestuur MENEN Grote Markt 1 T. 056 52 92 00 F. 056 52 93 09 e-mail: info@menen.be Leidende ambtenaar : zie intentieverklaring. versie 1.0

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Project: Renovatie riolering Adres: N702-Mizerikstraat

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018 Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 2 1 Voor het bouwwerk: Bestek 10-13; vervangen marktaansluitingen 2 Adres/ligging van de bouwplaats: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Botermarkt,

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN

INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN 1 INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN ZAALGEBRUIK DIENSTBETOON Don Bosco is geen professioneel uitbater van zalen, maar stelt enkel lokalen en terreinen ter beschikking als dienstbetoon

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie