Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam 5 1. Work and Organisational Psychology 6 2. Experimental Social Psychology 7 3. Behaviour and Health Clinical Forensic Psychology Clinical Developmental Psychology 9 6. Clinical Neuropsychology Clinical Psychology Medical Psychology Developmental Psychology Psychonomics Psychology of Labour and Health Psychological Methods School Psychology Mechanisms of Social Influence and Intervention Social Psychology Sport- en Prestatiepsychologie aan de UvA Training & Development Researchmaster in Psychologie Researchmaster in Brain and Cognitive Sciences 19 Vrije Universiteit Amsterdam Introductie op de Vrije Universiteit Amsterdam Arbeids- en Organisatiepsychologie Kinder- en Jeugdpsychologie Klinische Neuropsychologie Klinische Psychologie Sociale Psychologie Researchmaster in Social Psychology Researchmaster in Cognitive Neuropsychology Researchmaster in Cognitive Science Researchmaster in Neurosciences Rijksuniversiteit Groningen Introductie op de Rijksuniversiteit Groningen Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie (AOP) Hersenen & Gedrag (H&G) Klinische en Ontwikkelingspsychologie (K&O) Sociale Psychologie en Haar Toepassingen Vrije Keuzepsychologie (VKP) 34 1

3 Universiteit Leiden Introductie op de Universiteit Leiden Applied Cognitive Psychology Clinical Neuropsychology Clinical Psychology Developmental Psychology (Research) Occupational Health Psychology Philosophy of Psychology Child and Adolescent Psychology Economic and Cosumer Psychology Health Psychology Methodology and Statistics Social and Organisational Psychology Clinical and Health Psychology (Research) Cognitive Neuroscience (Research) Social and Organisational Psychology (Research) Universiteit Maastricht Introductie op de Universiteit Maastricht Health and Social Psychology Psychology and Law Work and Organisational Psychology Developmental Psychology Cognitive Neuroscience Neuropsychology Forensic Psychology Cognitive Neuroscience Fundamental Neuroscience Neuropsychology Psychopathology Radboud Universiteit Nijmegen Introductie op de Radboud Universiteit Nijmegen Gedragsverandering Research Master Behavioural Science Research Master Cognitive Neuroscience Arbeid, Organisatie en Gezondheid Gezondheidspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam Introductie op de Erasmus Universiteit Rotterdam Arbeids- en Organisatiepsychologie Brein en Cognitie Onderwijspsychologie Klinische Psychologie Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

4 Universiteit van Tilburg Introductie op de Universiteit van Tilburg Psychologie en Geestelijke Gezondheid Social Psychology Medische Psychologie Universiteit Twente Introductie op de Universiteit Twente Arbeid en Organisatie Cognitie en Media Consument en Gedrag Instructie, Leren en Ontwikkeling Veiligheid en Gezondheid Geestelijke Gezondheidsbevordering 88 Universiteit Utrecht Introductie op de Universiteit Utrecht Arbeids- en Organisatiepsychologie Jeugdpsychologie Kinder- en Jeugdpsychologie Klinische en Gezondheidspsychologie Neuropsychologie Sociale Psychologie Toegepaste Cognitieve Psychologie 95 Opmerking 96 3

5 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je interesse toont in de verscheidenheid aan masteropleidingen Psychologie in Nederland. Misschien heeft de universiteit in jouw stad niet de master die jij zoekt, ben je gewoon benieuwd naar welk aanbod er allemaal is of heb je van iemand gehoord over een bepaalde masteropleiding en wil jij het fijne ervan weten. Allemaal redenen om deze folder eens door te kijken. Per universiteit staat aangegeven welke masteropleidingen Psychologie je daar kan volgen, hoe die master er ongeveer uitziet, wat de toelatingseisen zijn en wie je kan bellen of mailen voor meer informatie. Mocht je echt geïnteresseerd zijn in de betreffende masteropleiding, is het raadzaam om altijd contact op te nemen met de contactpersoon over de precieze inhoud. Het onderwijs is erg aan verandering onderhevig en er kunnen altijd wijzigingen zijn aangebracht in de verschillende opleidingen. Deze folder dient er vooral voor om je een overzicht te geven van wat er allemaal mogelijk is in Nederland. Tot slot wil ik de onderwijsstructuur van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen (Iris Rondeel, Ida van Mazijk, Bo van Rijsingen, Felix Compen en Renske Roorda) en SPS-NIP Nijmegen enorm bedanken voor hun bijdrage aan deze masterfolder. Er rest mij niets dan jou veel succes, maar vooral plezier te wensen bij het kiezen van jouw masteropleiding en het verloop van jouw verdere carrière. Met vriendelijke groet, Nicole Janssen Coördinator Onderwijs Studievereniging Psychologie in Nijmegen 4

6 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam Uitstekende studiemogelijkheden Divers aanbod van ruim 60 bachelors en 180 masters; specialistisch en interdisciplinair. Studenten hebben uitstekende mogelijkheden zich academisch te scholen, van bachelor en master tot een promotietraject en verder. Rijke traditie, sterk verweven met de stad Tolerante, open en internationale academische traditie, teruggaand tot Toen al was de universiteit nauw verweven met de stad. (Oud-)studenten en medewerkers zijn er sindsdien overal aanwezig. Het zijn scherpe, nieuwsgierige en onafhankelijke geesten. Typisch Amsterdams, typisch UvA. Hoge kwaliteit De UvA behoort tot de top 15 van Europese universiteiten. Ook maakt de UvA deel uit van de League of European Research Universities (LERU) met o.a. de University of Cambridge of Oxford. Unieke opleidingen Verschillende UvA-bachelors en -masters zijn uniek in Nederland. Zoals interdisciplinaire bachelors als Future Planet Studies en Medische informatiekunde, en masters als Brain and Cognitive Sciences en Comparatieve neerlandistiek. Internationale masters Met zo'n 100 Engelstalige masters voor een gevarieerde doelgroep, voert de UvA de boventoon in Europa. Studenten zijn in internationaal gezelschap; de mix van culturen verlevendigt en versterkt het academisch debat. Onderzoeksuniversiteit Toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden. Interessant zijn de onderzoeksmasters die de UvA biedt in vrijwel alle disciplines. Dé voorbereiding op een promotietraject. Amsterdam: the place to be Amsterdam is een van de beste steden ter wereld om in te leven (Quality of Living Survey 2009, Mercers). Studenten zijn erg tevreden over o.a. de veiligheid in de stad en vinden het 'the place to be' (International student barometer 2009). Middenin deze dynamische en prikkelende omgeving liggen, in prachtige gebouwen, de verschillende faculteiten van de UvA. Een van de grootste bètafaculteiten Op het Science Park Amsterdam heeft de UvA een van de grootste bètafaculteiten van Nederland. Ook vele innovatieve bedrijven en (internationale) onderzoeksinstituten zijn er gevestigd. De samenwerking is intensief en biedt volop mogelijkheden. Toekomstperspectieven Amsterdam, het financiële en culturele hart van Nederland, huisvest talrijke (internationale) bedrijven en instellingen. Interessant voor het vinden van een stageplek en een baan. Ook de goede relaties en samenwerkingsverbanden van de UvA zijn aantrekkelijk. UvA en cultuur De UvA heeft een eigen culturele organisatie, CREA. Met jaarlijks ruim 100 lezingen, voorstellingen, concerten en tentoonstellingen, levert CREA een verfrissende bijdrage aan het culturele en intellectuele klimaat van de stad. 5

7 Studenten die buiten de UvA een BSc Psychologie hebben voltooid kunnen instromen, maar moeten deficiënties wegwerken. Een belangrijke eis is het bezitten van specialistische kennis met de omvang van een jaar (60 studiepunten), die aansluit bij de specialisatie in de master en die gelijkwaardig is aan de specialistische kennis die in het derde studiejaar van de bachelor Psychologie aan de UvA wordt opgedaan. Vaak blijkt dat studenten van een andere psychologieopleiding het grootste deel van het derde jaar nog moeten volgen. Er is een toelatingscommissie die per student de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden onderzoekt en beoordeelt. Aanvragen dienen te worden ingediend bij een van de studieadviseurs. WORK AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY A&O-psychologen houden zich bezig met het individueel en gezamenlijk functioneren en presteren van mensen in arbeidssituaties. Thema's die in het masterprogramma van A&O worden behandeld zijn: conflicthantering en onderhandelen, creativiteit en besluitvorming in groepen, motivatie en arbeidsgedrag, leiderschap, personeelsselectie en discriminatie, stresstheorieën, de relatie tussen arbeid en welbevinden, persoon-organisatie fit en het functioneren van zelfsturende teams. Kenmerkend voor de A&O is dat op een fundamenteel-theoretische manier vragen uit de praktijk van organisaties worden onderzocht. Naast solide theorievorming zoeken we dus naar geschikte toepassingen van deze kennis. Binnen het masterprogramma zijn de beide studieonderdelen Organisatieonderzoek 2 en 3 verplicht. Deze vakken bouwen voort op de cursus DOA in het bachelorprogramma en zijn bedoeld als voorbereiding op de stage en het afstudeeronderzoek. Verder kan men vrijelijk kiezen uit de vakken die door A&O in het masterprogramma worden aangeboden, zoals Personeelsselectie, Prosociaal gedrag in de HRM praktijk en Adviesvaardigheden. Bachelor psychologie met specialisatie A&O (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem dan contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Afgestudeerden met Arbeids- en Organisatiepsychologie als afstudeerrichting hebben een breed scala van beroepsmogelijkheden. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden terecht kunnen komen: Psycholoog op een bureau voor personeelsselectie Beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie Onderzoeker / docent aan een universiteit Arne Evers 6

8 EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY In deze track binnen de aansluitmaster ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis over fundamentele processen in de sociale psychologie in relatie tot motivatie, affect, perceptie en gedrag. Meer in het bijzonder sluit het cursusaanbod aan op de onderzoeksexpertise binnen de programmagroep en worden er centrale thema's behandeld zoals emoties, stereotypering, sociale cognitie en zelf-regulatieprocessen. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van specifieke experimentele vaardigheden die belangrijk zijn voor een onderzoekscarrière. Studenten leren bijvoorbeeld onder begeleiding van stafleden aan de programmagroep zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren. Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Experimentele Sociale psychologie terecht kunnen komen: Marktonderzoeker (bv bij TNS/NIPO) Toegepast onderzoeker (bv bij TNO) Promovendus bij een Universiteit Frenk van Harreveld BEHAVIOUR AND HEALTH Ongezond gedrag is een van de belangrijkste oorzaken van (vermijdbare) ziekte en sterfte in de wereld. Roken, te veel en te vet eten, alcoholgebruik, maar ook bv. onveilig gedrag in het verkeer of op het werk hebben een enorme invloed op de gezondheid van de bevolking. Daarnaast spelen gedrag en psychologische processen zoals stresshantering, pijnperceptie en artspatiëntcommunicatie, een belangrijke rol bij (het omgaan met) lichamelijke ziektes. Er is dan ook een groeiende behoefte aan experts die inzicht kunnen bieden in de complexe relatie tussen gedrag en gezondheid. De masterspecialisatie Gedrag & Gezondheid richt zich daarom specifiek op de relatie tussen psychologische processen - zoals waarneming, gedachten, motivatie en gevoel - en gezond en ongezond gedrag en (lichamelijke) ziekte. De mastertrack Gedrag & Gezondheid kent een selectieprocedure: in verband met het aantal beschikbare stageplaatsen en het intensieve studieprogramma worden jaarlijks maximaal 20 7

9 studenten toegelaten. Aanmelding voor de selectie kan door iedereen die voldoet aan de onderstaande toelatingsvoorwaarden: Afgerond bachelordiploma psychologie van de UvA. Heb je een bachelor in een gerelateerde richting of studeer je psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem dan contact op met de coördinator van de master (zie contactgegevens). Mogelijk gelden aanvullende eisen. Bachelordiploma in liefst drie, of maximaal vier, jaar behaald Bachelordiploma behaald met gemiddeld minimaal een 7 De selectie vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. De deadline voor aanmelding is 1 juni Meer informatie over de selectie vind je in de informatiefolder op deze website. NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus. Toekomstperspectieven Voorbeelden van functies waarin je met de master Gedrag & Gezondheid terecht kunt komen: Onderzoeker naar het beïnvloeden van drugsgebruik onder jongeren. Coach van mensen die willen stoppen met roken Ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal over gezondheidsrisico's bij de overheid. Onderzoeker aan een universiteit naar de relatie tussen sociale steun en pijnervaring. Adviseur van bedrijven over het gezond aan het werk houden van hun werknemers Dr. Yaël de Liver CLINICAL FORENSIC PSYCHOLOGY Het forensisch psychiatrisch veld is de laatste jaren volop in beweging. Neem bijvoorbeeld de enorme toename van het aantal tbs-plaatsen: van een paar honderd begin jaren negentig tot meer dan 2000 vandaag de dag. Daarbij mogen forensisch psychiatrische onderwerpen zich altijd verheugen in een grote interesse van zowel de media als de politiek. Ook studenten geven blijk van de nodige animo, gezien het aantal inschrijvingen de afgelopen jaren op het keuzevak forensische psychologie. De mastertrack klinisch forensische psychologie binnen de aansluitmaster biedt specialistisch onderwijs over de relatie tussen psychische stoornissen en delictgedrag, met name gewelddadig en seksueel delictgedrag. Ingegaan wordt op het ontstaan van dergelijk gedrag, het inschatten van risico's op herhaling en de speciale eisen die gesteld worden aan diagnostiek en behandeling in een (onvrijwillige) forensische setting. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het doen van onderzoek in de forensische sector. Het is mogelijk om de BAPD en GZ aantekening te halen binnen deze track. Afgerond bachelor-diploma psychologie met een jaar specialistisch onderwijs op het gebied van de Klinische Psychologie of Klinische Neuropsychologie. Bachelordiploma in liefst drie, of maximaal 8

10 vier, jaar behaald. Uitgebreid wetenschappelijk schrijfonderwijs in de bachelorfase met tenminste een 7 voor de schrijfvaardigheidsonderdelen (bij de UvA: VRT-1, VRT-2 en de bachelorthese). De selectie vindt jaarlijks plaats in het voorjaar; deadline is 1 juni Het aanmeldformulier verschijnt op 1 april 2010 op deze website. NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus. Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Klinische Forensische Psychologie terecht kunnen komen: Forensisch Psycholoog bij de Reclassering Nederland Forensisch Psycholoog in een TBS kliniek Onderzoeker op het gebied van Forensische Psychologie Wineke Smid CLINICAL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY De Klinische Ontwikkelingspsychologie is gericht op afwijkende ontwikkeling. In de Klinische Ontwikkelingspsychologie probeert men te begrijpen op welke wijze afwijkend gedrag ontstaat en hoe dit gedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast zijn diagnostiek en interventie van belang. In het masterprogramma volg je onder andere cursussen op het gebied van diagnostiek en interventie; daarnaast volg je een praktijkstage en doe je je afstudeeronderzoek. Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ aantekening. Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische Ontwikkelingspsychologie terecht kunnen komen: Onderzoeker op het gebied van Angst, ADHD of Autisme. Gedragswetenschapper in een forensische setting. Mariëtte Huizinga 9

11 CINICAL NEUROPSYCHOLOGY Neuropsychologen bestuderen de werking van de hersenen op gedragsniveau. Dat wil zeggen dat ze zich bezighouden met de vraag hoe onze hersenen ons in staat stellen om waar te nemen, te denken, te voelen, te bewegen, en allerlei andere dingen te doen. Klinische Neuropsychologie is de klinische toepassing van de neuropsychologie. De kennis die door hersenonderzoekers is vergaard, wordt door klinisch neuropsychologen toegepast in de gezondheidszorg. Maar ze zetten ook de oude traditie voort van wetenschappelijk onderzoek bij neurologische (en tegenwoordig ook psychiatrische) patiënten met het doel om meer te weten te komen over de werking van de hersenen. In de track Klinische neuropsychologie binnen de aansluitmaster volg je cursussen neuropsychologische diagnostiek en neuropsychologische revalidatie, en je volgt enkele keuzevakken. Je gaat praktijkstage lopen in een klinische setting en je doet je afstudeeronderzoek. Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ aantekening. Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische neuropsychologie terecht kunnen komen: Psycholoog in een ziekenhuis, revalidatiekliniek of psychiatrische inrichting Promovendus aan een universiteit Researchmedewerker bij een farmaceutisch bedrijf Ronald Hamel CLINICAL PSYCHOLOGY Het vakgebied Klinische Psychologie bestrijkt afwijkend of als problematisch ervaren gedrag bij patiënten in alle leeftijdfasen. Afwijkend gedrag wordt breed opgevat: hieronder vallen gedragsstoornissen (bijvoorbeeld verslaving), cognitieve en emotionele stoornissen (bijvoorbeeld psychosen, angsten en fobieën), maar ook problemen in de ouder-kind- of partner-relatie. In het masterprogramma volg je o.a. cursussen op het gebied van diagnostiek en interventie; daarnaast volg je een praktijkstage en doet je je afstudeeronderzoek. Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ aantekening. 10

12 Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische Psychologie terecht kunnen komen: Hulpverlener in een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg Hulpverlener in de algemene gezondheidszorg, zoals een ziekenhuis Medewerker bij een onderzoeksinstituut Kitty Rolf MEDICAL PSYCHOLOGY De specialisatie medische psychologie bouwt voort op het onderwijs ter voorbereiding op de postmaster opleiding gezondheidszorg-psycholoog. Een medisch psycholoog is veelal GZpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog, werkzaam in een ziekenhuis, op het grensvlak tussen psychologie en medische wetenschap. Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen, en ook emotionele en praktische gevolgen, om te gaan. Ook kunnen lichamelijke klachten (mede) worden veroorzaakt of in stand gehouden worden door psychische en sociale problemen. De specialisatie omvat de volgende vakken: Somatoforme stoornissen (keuzevak in de bachelor), Klinische psychodiagnostiek, Psychologische interventies 2 en Medische Psychologie volwassenen of Medische Psychologie kinderen en jongeren (vakken in de aansluitmaster). Behalve deze vakken omvat de track een praktijkstage, een afstudeeronderzoek (werkstuk) en het bijwonen van 20 lezingen (colloquia, 1 ec) tezamen 36 ec. Wie in aanmerking wil komen voor de GZ-aantekening en de BAPD moet er rekening mee houden dat stage-instellingen vaak alleen stages aanbieden van 30 ec. Stage en werkstuk dienen gedaan te worden in een medische setting. Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ aantekening. Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische Psychologie terecht kunnen komen: Hulpverlener in een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg Hulpverlener in de algemene gezondheidszorg, zoals een ziekenhuis 11

13 Annemarie Kolk DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Omdat de jeugdjaren bij uitstek gekenmerkt worden door ontwikkelingsprocessen neemt deze periode in het onderwijs van de programmagroep een centrale plaats in. De meeste vakken zijn dan ook afgestemd op kinderen en adolescenten. In toenemende mate echter richt de programmagroep zich daarnaast ook op veranderingsprocessen gedurende de gehele levensloop. Bachelor psychologie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Ontwikkelingspsychologie terecht kunnen komen: Beleidsmedewerker bij instellingen op het gebied van ontwikkelingsproblematiek Onderzoeker aan een universiteit Medewerker bij een instelling op het gebied van adoptie Mariëtte Huizinga PSYCHONOMICS De psychonomie omvat een breed scala aan onderwerpen, variërend van elementaire perceptuele processen tot probleemoplossen, met een breed scala aan onderzoeksmethoden, van simpele reactietijdmetingen tot neuro-imaging studies en computersimulaties. De psychonomie heeft ook duidelijke verbanden met meer praktijkgerichte onderwerpen zoals de ergonomie en de neuropsychologie. Het onderzoek binnen de programmagroep Psychonomie concentreert zich op drie thema's: de Perceptie-Actie Cyclus', Geheugen' en Bewustzijn'. Bachelor psychologie met specialisatie Psychonomie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: 12

14 Toekomstperspectieven Psychonomen kunnen terechtkomen in settings waarin onderzoek en onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol spelen. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de Psychonomie terecht kunnen komen: Medeweker bij een instituut voor toegepast onderzoek Medewerker bij een onderzoeksafdeling van een ministerie Promovendus bij een universiteit Ronald Hamel PSYCHOLOGY OF LABOUR AND HEALTH Het werkterrein van de Psychologie van Arbeid en Gezondheid kan grofweg worden verdeeld in diagnostiek, preventieve en curatieve interventies, en research. Deze spelen zich af op verschillende niveaus, te weten die van de persoon, de functie, de groep of afdeling en de gehele organisatie. Het karakteristieke van de Arbeids- en Gezondheidspsycholoog is dat deze telkens gericht is op de verhouding tussen werknemer en werk, en de consequenties daarvan voor het welbevinden en de gezondheid. De track Psychologie van Arbeid en Gezondheid wordt georganiseerd vanuit de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie en omvat ook onderdelen van de specialisatie Klinische Psychologie. Bachelor psychologie met specialisatie A&O (UvA), met een bachelorthese op het gebied van PAG. Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Psychologie van Arbeid en Gezondheid terecht kunnen komen: Hulpverlener voor medewerkers met burnout Loopbaanbegeleider Onderzoeker op het gebied van de effecten van interventies op de werkvloer Arne Evers 13

15 PSYCHOLOGICAL METHODS Bij de programmagroep Psychologische Methodenleer word je opgeleid tot onderzoeker in de psychologie. In het onderwijs komen onderwerpen uit de eerste twee jaar van de studie terug, maar nu op een hoger en ook specifieker niveau. Er wordt aandacht besteed aan de verklarende waarde van theorieën, het meetbaar maken van begrippen, het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van onderzoek, de statistische of kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten, en de inhoudelijke interpretatie van die analyses. Bachelor psychologie met specialisatie Psychologische Methodenleer (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Psychologische Methodenleer terecht kunnen komen: Promovendus bij een universiteit Methodologisch adviseur in het bedrijfsleven Beleidsmedewerker bij de overheid Pieter Koele SCHOOL PSYCHOLOGY De track schoolpsychologie wordt gevolgd binnen de richting Ontwikkelingspsychologie. Het is een brede track in diagnostiek en interventie bij kinderen op het gebied van sociaal-emotionele problemen (faalangst, gedragsstoornissen), leerproblemen (dyslexie, dyscalculie), ADHD of hoogbegaafdheid. Een schoolpsycholoog is een eerstelijnshulpverlener die tussen de kinderen staat en de hulpverlening op school vormgeeft. In deze track binnen de aansluitmaster wordt een aantal vakken gevolgd op het gebied van diagnostiek en interventies. Daarnaast loop je een praktijkstage en doe je een afstudeeronderzoek op dit gebied. Het volgen van deze master levert zowel de Basisaantekening Psychodiagnostiek als GZ aantekening op en biedt een allround basis voor verdere specialisatie in de postmaster-opleiding Schoolpsycholoog of postmaster GZ opleiding. Bachelor psychologie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie (UvA), met specifieke vakken voor de track Schoolpsychologie. Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: 14

16 Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Schoolpsychologie terecht kunnen komen: Schoolpsycholoog in het (speciaal) onderwijs Hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg Medewerker bij onderwijsadviesdienst Diagnosticus bij kinderen en ouders Mariëtte Huizinga MECHANISMS OF SOCIAL INFLUENCE AND INTERVENTION In deze track binnen de aansluitmaster wordt vooral aandacht besteed aan toepassingen van de sociale psychologie op het gebied van sociale beïnvloeding. Meer specifiek gaat de aandacht uit naar bijvoorbeeld (gezondheids-)voorlichting, reclame en discriminatiebestrijding. De cursussen in deze track bestaan over het algemeen uit een meer algemeen theoretisch gedeelte en vervolgens uit een meer praktisch gedeelte waarin studenten bijvoorbeeld werken aan een interventie. Naast deze aandacht voor sociale beïnvloeding is er ook de mogelijkheid voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van toegepast onderzoek en zijn er cursussen die dieper ingaan op specifieke fenomenen zoals Het Zelf en Prosociaal gedrag. Hierdoor bereidt deze route studenten voor op een beleidsmatige of onderzoekscarrière in de profit of non-profit sector. Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Sociale beïnvloeding en interventies terecht kunnen komen: Reclamemaker Voorlichter over gezondheidsgedrag (bv bij Voedingscentrum) Beleidsadviseur bij overheid (bv over integratieproblematiek) Frenk van Harreveld, 15

17 SOCIAL PSYCHOLOGY Waarom werken bepaalde voorlichtingscampagnes en reclames wel en andere niet? Hoe komen stereotype beelden over groepen in de samenleving tot stand, en hoe beïnvloeden deze beelden ons gedrag? Waarom binden mensen zich aan groepen en wat is de invloed hiervan op intergroepsprocessen? Waarom is het zo moeilijk ons eigen gedrag te controleren? Welke rol spelen culturele waarden in maatschappelijke conflicten? Sociale Psychologie gaat over het gedrag van mensen in hun sociale verbanden en geeft daardoor inzicht in de achtergronden van allerlei maatschappelijke verschijnselen. Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Sociale psychologie terecht kunnen komen: Onderzoeksmedewerker op het gebied van marketing Adviseur op het gebied van reclame / voorlichting Beleidsmedewerker op het gebied van educatie Frenk van Harreveld SPORT- EN PRESTATIEPSYCHOLOGIE AAN DE UvA In het vakgebied van de sport- en prestatiepsychologie houd je je bezig met psychologische principes die van invloed zijn op het leveren van (top)prestaties. Je onderzoekt hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen op hun best presteren op die momenten dat het er echt om gaat. Met Sport- en prestatiepsychologie zoek je naar antwoorden op bijvoorbeeld de volgende vragen: Waarom presteren sommige mensen onder druk juist beter en anderen slechter? Hoe kan een zanger geholpen worden zijn zenuwen onder controle te houden? Hoe zorg je ervoor dat een topsporter nog beter gaat presteren? Hoe kan een coach de groepscohesie in een sportteam bevorderen? Hierbij komen psychologische thema's aan de orde, waarin de nadruk ligt op individuele factoren: zoals: motivatie, zelfvertrouwen, attributies, prestatiedruk, faalangst en stress, concentratie, zelfregulatie en perfectionisme, talent en expertiseontwikkeling. Maar je bestudeert ook de verschillende sociale contexten waarbinnen het individu presteert: zoals groepsprocessen, teamprestaties, leiderschap, coaching, de rol van media en publiek. In de master Sport- en prestatiepsychologie richt je je zowel op de psychologische theorieën en inzichten als op de praktische toepassing hiervan. 16

18 Jaarlijks worden maximaal 20 studenten toegelaten. Voor studenten van de UvA geldt dat ze de volgende vakken moeten hebben gevolgd: Kernthema Sportpsychologie (of een vergelijkbaar vak) Motivatie en Arbeidsgedrag (A&O) of Motivatie (SP) (of een vergelijkbaar vak) Een vak methoden/statistiek van 6 ECTS-studiepunten op bachelor 3 niveau Voldoe je niet aan deze toelatingseisen dan is het in veel gevallen mogelijk om een schakelprogramma op te stellen. Neem daarvoor contact op met Jessica van Sluis In de zomerperiode zijn herkansingsmogelijkheden voor het Kernthema Sportpsychologie en het vak Motivatie en Arbeidsgedrag. Voor mensen buiten de UvA gelden mogelijk aanvullende eisen! Meld je aan door een toelatingsverzoek te sturen naar De deadline voor aanmelding is 1 juni Kijk voor meer info over wat in deze aanmelding moet zitten op de site. NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus. Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde Sport- en prestatiepsychologie terecht kunnen komen: Sportpsycholoog (Wil je sportpsycholoog worden, dan wordt je aangeraden om na de mastertrack Sport- en prestatiepsychologie de postmasteropleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS) te volgen.) Consultant bij een psychologisch adviesbureau dat zich richt op prestatieverbetering Mentaal begeleider van een dansgezelschap Zie hierboven TRAINING & DEVELOPMENT De track Training & Development ligt op het kruispunt van Sociale, Klinische en Arbeids- en Organisatiepsychologie. De track is aantrekkelijk voor wie als trainer een breed beroepsveld binnen de psychologie zoekt dat gebruik maakt van uiteenlopende theoretische en praktische invalshoeken. De track Training & Development bestaat uit het Trainerspracticum, de stage als trainer in het Social Skills Lab, de cursus Capita Selecta Training & Development, een keuzevak en het werkstuk. De capaciteit is beperkt tot 20 studenten per jaar. De opleiding start twee maal per jaar, maar er is slechts één selectiemoment. De selectie vindt jaarlijks in het voorjaar plaats, de deadline voor aanmelding is 1 juni. Bachelor psychologie (UvA). Gesprekspracticum dient te zijn gevolgd aan de UvA. Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem dan contact op met de studieadviseurs: 17

19 Toekomstperspectieven Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Training and Development terecht kunnen komen: Onderwijs Trainer communicatieve en sociale vaardigheden voor profit en non profit organisaties Human Resource Management functies Sanne Kateman, RESEARCH IN PSYCHOLOGY De Universiteit van Amsterdam biedt je een uitmuntende twee jaar durende onderzoeksmaster in de psychologie aan. Dit programma is ontworpen voor excellente en gemotiveerde studenten met een oprechte interesse in psychologisch onderzoek, die geïnteresseerd zijn in een carrière in de academische of toegepast onderzoek. Deze Researchmaster programma biedt een unieke gelegenheid om verder te specialiseren in een bepaald gebied van de psychologie. De Researchmaster bouwt voort op de experimentele benadering van de psychologie die psychologie aan de Universiteit van Amsterdam kenmerkt. Gespecialiseerde cursussen worden gegeven in een informele, zeer interactieve kleine groepen. Naast inhoudelijke cursussen over alle gebieden in de psychologie, biedt het programma een reeks van geavanceerde cursussen over onderzoeksmethoden en statistiek, programmeren en computervaardigheden, en schrijven en presentatievaardigheden. Centraal in het Research Master programma zijn de twee afzonderlijke onderzoeksprojecten (Onderzoeksproject #1 en #2 Onderzoeksproject). In principe komt een artikel op basis van deze onderzoeksprojecten in aanmerking voor publicatie in een van de internationale wetenschappelijke tijdschriften. Voor deze master geldt een selectieprocedure. Je hebt een 7,5 gemiddeld voor je bachelordiploma, ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van experimenteel onderzoek, en methodologische en statistische kennis nodig. Een goed gemiddelde is echter niet genoeg, je wordt ook geselecteerd op basis van je motivatiebrief en 2 referentiebrieven. Je wordt daarna eventueel uitgenodigd voor een interview waarna wordt bepaald of je wordt toegelaten. Je moet je aanmelding doen vóór 15 april! Toekomstperspectieven After graduation, students are eligible to pursue a career as researcher at the university. Some graduates may decide to pursue a PhD program and work towards a doctorate in disciplines that are directly related to this research program. Graduates are also well qualified for a career in scientific research in companies and governmental organizations. Furthermore, research Master s graduates may find employment as policy maker in the public sector relevant to their field, such as government agencies, advisory boards and education. 18

20 Drs. Eveline Zandvliet Telefoon: +31 (0) RESEARCH IN BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES Het brein is een enorm krachtig en ingewikkeld apparaat gewijd aan de selectie, perceptie, transformatie en opslag van de onmisbare informatie die we gebruiken om te interacteren met onze steeds veranderende, dynamische omgeving. De Research Master programma in de hersenen en cognitieve wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt een brede selectie van onderzoeksgebieden aan van molecuul tot geest. Het programma is uniek in zijn interdisciplinair perspectief dat het gebied van neurowetenschap, neurologie, psychologie, behavioral economics, taalkunde, logica, methodieken en filosofie bevat. Studenten kunnen kiezen tussen drie tracks: Neurowetenschappen Cognitive Neuroscience Cognitive Science Voor deze master geldt een selectieprocedure. Je hebt een 7,5 gemiddeld voor je bachelordiploma, ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van experimenteel onderzoek, en methodologische en statistische kennis nodig. Een goed gemiddelde is echter niet genoeg, je wordt ook geselecteerd op basis van je motivatiebrief en 2 referentiebrieven. Je wordt daarna eventueel uitgenodigd voor een interview waarna wordt bepaald of je wordt toegelaten. Je moet je aanmelding doen vóór 15 april! Toekomstperspectieven Graduates of this program are especially suited to work in highly interdisciplinary areas due to their experience learning and conducting research in several disciplines. Other skills acquired by graduates, including the ability to work in a team, communication, reflection, evaluation, ability to learn and adapt, serve them well in a variety of fields. More than 70% of our alumni have obtained PhD positions soon after graduating. Institute for Interdisciplinary Studies Kim Müller - Assistant to Program Coordinator Telefoon: +31 (0)

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie