CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2"

Transcriptie

1 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van een Onkyo CD-tuner audiosysteem. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe CD-tuner audiosysteem halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Bruksanvisning Tack för att ha köpt ett CD/radio-ljudsystem från Onkyo. Läs bruksanvisningen noga innan du utför anslutningarna och kopplar in enheten. Följer du instruktionerna i denna bruksanvisning kommer ditt nya CD/radio-ljudsystem att ge dig bästa möjliga resultat och ljudupplevelse. Spara manualen så du kan gå tillbaka till den i framtiden. Afspelen van CD s en USB flash drives... Nl-0 Att spela upp CD:n och USB-minnen...Sv-0 Afspelen van uw ipod... Nl-9 Att spela upp ipod...sv-9 Luisteren naar de radio... Nl-33 Att lyssna på radion...sv-33 Klok en timer... Nl-4 Klocka och timer...sv-4 Diversen... Nl-49 Diverse...Sv-49 Nl Sv

2 Nl- WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN. OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO- MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE- RHOUDSMONTEURS OVER. Belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees de gebruiksaanwijzing.. Bewaar de gebruiksaanwijzing. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. 0. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL S35A voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt. 3. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. 4. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 5. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 6. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. 7. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 8. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 0 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 0 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 0 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

3 Voorzorgsmaatregelen. Door auteursrecht beschermde opnamen Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.. Netstroomzekering De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer. 3. Onderhoud Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. 4. Stroomvoorziening WAARSCHUWING VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARA- GRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 30 V wisselstroom, 50 Hz of 0 V wisselstroom, 60 Hz). Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is). Wanneer u op de [ON/STANDBY] toets drukt om het apparaat in de ruststand te zetten, zal het apparaat niet volledig van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Trek daarom de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet denkt te gebruiken. 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. Na afloop van het gebruik dient u alle discs te verwijderen en het apparaat uit te schakelen. 9. Opstelling van dit apparaat Installeer dit apparaat in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat er rondom het apparaat voldoende luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen en defecten kan leiden. Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling of warmtebronnen, want als de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt, zal dit de levensduur van de optische leeskop beperken. Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals plaatsen die onderhevig zijn aan de trillingen van luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit direct bovenop of vlak boven een luidspreker. Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak, want dat kan storing in de werking veroorzaken. Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TVtoestel, een radio of een videorecorder, kan dat een nadelige invloed hebben op de beeld- en geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat iets verder van het TV-toestel, de radio of de videorecorder moeten plaatsen. 0. Vermijd condensvocht Condensatie van vocht in het inwendige kan schade aan het apparaat toebrengen. Lees de volgende opmerkingen aandachtig door: Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op de optische pickuplens van het apparaat. De pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat. Nl-3

4 Voorzorgsmaatregelen Vervolg Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden: Als het apparaat van een koude opslagruimte naar een warme kamer wordt gebracht. Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat wordt gekoeld door de luchtstroom van een airconditioning. Als het apparaat bij warm zomerweer van een koele kamer met airconditioning naar een warme en vochtige omgeving wordt verplaatst. Als het apparaat wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving. Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw discs en bepaalde onderdelen binnenin dit apparaat beschadigd kunnen raken. Als er tijdens het gebruik condensatie optreedt, verwijdert u dan alle discs en laat u het apparaat twee tot drie uur lang ongebruikt aan staan. Na die tijd zal het apparaat warm genoeg zijn en zal het condensvocht verdampt zijn. Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem en is geclassificeerd als een KLASSE LASER PRO- DUCT. Voor een juist gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Voor de Europese modellen Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, DUITSLAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN5503, EN5500 en EN , GROEBENZELL, DUITSLAND NL K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. VOORZICHTIG: KLASSE M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMEN- TEN IN DE STRAAL KIJKEN. DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET VRIJKO- MEN VAN GEVAARLIJKE STRALING. Het rechts getoonde label is bevestigd op het achterpaneel.. Dit apparaat is een KLASSE LASER PRODUCT en in het inwendige is een laser toegepast.. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel. Nl-4

5 Bijgeleverde toebehoren Controleer of u over de volgende toebehoren beschikt: Afstandsbediening en twee batterijen (R03/AAA) Functies Algemeen CD-tuner audiosysteem met ingebouwde ipod * dock Ingebouwde stereo hi-fi luidsprekers Controleer uw ipod met de afstandsbediening Superbasfunctie (S.Bass) voor diepere basgeluiden Bas- en hogetonencontroles Lijningang voor externe audiobron Aansluiting hoofdtelefoon Dempbare display Luidsprekers OMF-diafragma Aero akoestisch aandrijfmechanisme voor krachtig en natuurlijk geluid FM-binnenantenne AM-raamantenne Netsnoer (Connectortype varieert van land tot land). Opmerking: In catalogi en op de verpakking geeft de letter die is toegevoegd aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en operaties zijn hetzelfde onafgezien van de kleur. ipod ipod direct digitale aansluiting Gemaakt voor ipod touch (e en e generatie), ipod classic en ipod nano (e, 3e, 4e en 5e generatie) Radio FM/AM-tuner 40 FM/AM voorkeurzenders Vooraf ingestelde namen RDS (Radio Data System) (alleen voor Europese model) FM Auto preset functie Cd-speler Afspelen CD s, MP3/WMA * CD s (CD-R en CD- RW) 4 afspeelmodi: normaal, willekeurig, geheugen en -map -modus herhalingsfunctie (huidige track of alle tracks) 5-track afspeellijst USB Flash Drive (alleen voor Europese model) MP3/WMA afspelen vanaf USB flash drives Timers en Klok 4 programmeerbare timers Slaap timer Snooze functie AccuClock automatische klokinstelling (alleen voor Europese model) * ipod, ipod classic, ipod nano, en ipod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Made for ipod betekent dat een elektronisch apparaat specifiek voor de verbinding met een ipod werd ontwikkeld en dat de fabrikant garandeert dat het apparaat de prestatieverwachtingen van Apple inlost. Apple is evenwel niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor het feit of het apparaat al dan niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen. * Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Nl-5

6 Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften... Voorzorgsmaatregelen... 3 Bijgeleverde toebehoren... 5 Functies... 5 Eerste kennismaking met de CBX Boven- en voorpanelen...7 Display...8 Achterpaneel...9 Afstandsbediening...0 Luisteren naar de radio Afstemmen op FM/AM-radiozenders Automatisch vastleggen van FM-zenders (automatische zenderopslag) Handmatig vastleggen van FM/AM-zenders Kiezen van vastgelegde voorkeurzenders Ontvangst van RDS (Europese model) Naamgeving van de voorkeurzenders Kopiëren van voorkeurzenders De naam van een voorkeurzender wissen Een voorkeurzender uit het geheugen wissen Weergeven van FM/AM radio-informatie Disc opmerkingen... Aansluiten van antennes... 4 Aansluiten van een draagbaar audioapparaat... 6 Aansluiten van het netsnoer... 7 AccuClock - Automatische klokinstelling (alleen voor Europese model)...7 Basisbediening... 8 Inschakelen van de CBX Instellen van het volume...8 Kiezen van een ingangsbron...8 Gebruik van een hoofdtelefoon...8 Uitschakelen van het geluid CBX Instellen van de lage en hoge tonen...9 Gebruik van de superbasfunctie...9 De helderheid van het display veranderen...9 Instellen van de klok... 4 Instellen van de klok... 4 AccuClock voor een specifieke zender (Europese model)... 4 Gebruik van de timers Over de timers Programmeren van de timers In- en uitschakelen van de timers Controleren van timerinstellingen Gebruik van de sluimerfunctie Gebruik van de sluimertimer Probleemoplossing Technische gegevens Afspelen van CD s en USB flash drives... 0 Gebruik van de bovenste paneeltoetsen...0 De afstandsbediening gebruiken... Weergeven van CD-informatie...3 Kiezen van MP3/WMA-bestanden...4 Het afspelen van de MP3/WMA-bestanden uit een enkele map...5 Weergeven van MP3/WMA-informatie...5 Geheugenweergave...6 Willekeurige weergave...7 Weergave herhalen...7 Instellen van MP3/WMA-voorkeuren...8 Uw ipod afspelen... 9 Installeren van de ipod dock adapters...9 Gebruik van de bovenste paneeltoetsen...9 De afstandsbediening gebruiken...30 Navigeren door de ipodmenu s met de afstandsbediening...3 Weergeven van muziekbestandsinformatie...3 ipod-voorkeuren...3 Nl-6

7 INPUT ipod SNOOZE Eerste kennismaking met de CBX-500 Boven- en voorpanelen INPUT ipod SNOOZE C D USB Europese model hier weergegeven j C D USB Bovenpaneel k l m n o Voorpaneel De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a Aan/Ruststand-toets (ON/STANDBY) (8, 45, 49) b CD-gleuf/deur (0) c Ingangstoets (INPUT) (8) d ipod Weergave/pauze [ / ] toets (9) e Vorige en Volgende [ / ]/[ / ] toetsen (, 9, 36) f Stoppen [ ] toets (0) g CD-weergave/pauze [ / ] toets (0) h Europese model: USB weergave/pauze [ / ] toets (0) Noordamerikaanse model: DISPLAY-toets (3, 5, 40) i SNOOZE (47) j VOLUME [ ]/[ ] toetsen (8) k ipod Dock (9) l STANDBY indicator (7, 8) m Display n Afstandsbedieningssensor () o USB-poort (alleen voor Europese model) (0) Nl-7

8 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Display j k l m n o p q r a SLEEP indicator b USB indicator (alleen voor Europese model) c MP3 indicator d WMA indicator e FOLDER indicator f S.BASS indicator g MUTING indicator h Weergavefunctie-indicators i Weergave- en pauze indicators j TIMER indicators k Afstemindicators l RDS indicator (alleen voor Europese model) m FILE indicator n TRACK indicator o TITLE, ARTIST en ALBUM indicators p DISC, TOTAL en REMAIN indicators q CH indicator r Berichtengebied Nl-8

9 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Achterpaneel De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a PHONES aansluiting (8) b LINE IN aansluiting (6) c AM ANTENNA aansluiting (4) d FM ANTENNA aansluiting (4, 5) e AC INLET (7) Zie pagina s 4-7 voor informatie over de aansluitingen. Nl-9

10 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Afstandsbediening Zie pagina 30 voor details over het gebruik van de afstandsbediening om uw ipod te bedienen. n 3 o j k l m p q r s t De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a ON/STANDBY [I/ ] toets (8) b SLEEP toets (48) c TIMER toets (4, 4, 44, 46) d DISPLAY toets (3, 5, 30, 38, 40, 4) e TREBLE toetsen (9) f BASS toetsen (9) g Snel terugspoelen [ ]/[ TUNING], Stoppen [ ], Weergave/pauze [ / ], en Snel vooruitspoelen [ ]/[TUNING ] toetsen (0,, 30, 33) h MENU toets (6, 8, 3, 34, 35, 38, 39, 40) i Terugspoelen/volgende [ ]/[ ] en Omhoog/omlaag [ ]/[ ] toetsen (, 4, 30, 36) j ENTER toets k SHUFFLE toets (7, 30) l REPEAT toets (7, 30) m MODE toets (5, 6, 4) n SNOOZE toets (47) o DIMMER toets (9) p INPUT SELECTOR toetsen (USB toets: Europese model alleen). q MUTING toets (9) r VOLUME [ ]/[ ] toetsen (8, ) s S.BASS toets (9) t PLAYLIST/FOLDER [ ]/[ ] toetsen (4, 30, 38) Nl-0

11 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Plaatsen van de batterijen Het richten van de afstandsbediening Bij gebruik van de afstandsbediening, richt deze op de CBX-500 van de afstandsbedieningssensor, zoals hieronder is aangegeven. CBX-500 Afstandsbedieningssensor Opmerkingen: Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of batterijen van een verschillend type. Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen. Neem lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen Ongeveer 5 m Nl-

12 Disc opmerkingen Voorzorgsmaatregelen voor weergave Compact discs (CD s) met het volgende logo op de etiketoppervlakte kunnen worden gebruikt. Gebruik geen schijven ontworpen voor andere doelen behalve audio, zoals CD-ROM s voor PC gebruik. Abnormaal geluid kan de CBX-500 beschadigen. * De CBX-500 ondersteunt CD-R en CD-RW discs. Merk op dat sommige discs niet afspelen door de disckarakteristieken, krassen, vuil of de staat van de opname. Een disc opgenomen met een audio CD disc geeft niet weer, tenzij de opname is voltooid. Gebruik geen discs met een ongebruikelijke vorm (zoals harten of achthoeken). Deze discsoorten kunnen klemmen en de CBX-500 beschadigen. CD-weergave met de functie Copy-control Sommige audio CD s met de kopie-controlefunctie voldoen niet aan de officiële CD-normen. Dit zijn speciale discs die niet kunnen worden afgespeeld met de CBX-500. Afspelen van MP3- en WMA-discs MP3- en WMA-bestanden opgenomen op een CD-R/ CD-RW kan met de CBX-500 worden afgespeeld. Gebruik discs die zijn opgenomen volgens het ISO9660 Level bestandssysteem. (De ondersteunde directorydiepte is acht niveaus, dezelfde zoals voor ISO9660 Level ) Discs opgenomen met het hiërarchische bestandssysteem (HFS) kunnen niet worden afgespeeld. Tot 99 mappen (inclusief de rootmap) en tot 499 mappen (inclusief de root) en bestanden kunnen worden herkend en afgespeeld. Opmerkingen: Een disc opgenomen met een recorder of personal computer kan in sommige gevallen niet afspelen. (Reden: disceigenschappen, beschadigde of vuile disc, vuil op de lens van de speler, condens, enz.) Een disc opgenomen op een personal computer geeft mogelijk niet weer wegens de toepassingsinstellingen of de omgeving. Neem de disc op in het gepaste formaat. (Neem contact op met de toepassingsmaker voor details). Een disc met onvoldoende opslagcapaciteit speelt mogelijk niet goed af. Nl- Afspelen van MP3-discs MP3-bestanden moeten de.mp3 of.mp3 extensie hebben. Dit CBX-500 ondersteunt bestanden opgenomen in MPEG Audio Layer 3 formaat (3-30kbps), met de bemonsteringsfrequentie van 3/44./48 khz. Veranderlijke bitrates (VBR) tussen 3kbps en 30kbps worden ondersteund. De speeltijden tijdens VBR-weergave worden wellicht onjuist weergegeven. Afspelen van WMA-discs WMA betekent Windows Media Audio, een audiocompressietechnologie die door Microsoft Corporation in de Verenigde Staten wordt ontwikkeld. WMA-bestanden moeten de.wma of.wma extensie hebben. Codeer het WMA-bestand met een toepassing goedgekeurd door Microsoft Corporation in de Verenigde Staten. Het bestand speelt mogelijk niet juist af indien gecodeerd met een niet-goedgekeurde toepassing. Veranderlijke bitrates (VBR) tussen 64kbps en 60kbps (3/44./48 khz) worden ondersteund. De speeltijden tijdens VBR-weergave worden wellicht onjuist weergegeven. Auteursrecht beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. WMA Pro, Lossless en Voice worden niet ondersteund. * Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Hanteren van discs Houd discs aan de randen, of in het centrum en de randen vast. Vermijd aanraken van de afspeeloppervlakte (oppervlak zonder iets op afgedrukt). Labeloppervlak (afgedrukte oppervlak) Afspeeloppervlak Bevestig geen papier of klevende labels, of schrijf niet op het afspeel- of labeloppervlak van de disc. Zorg ervoor de disc niet te krassen of te beschadigen.

13 Disc opmerkingen Vervolg Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde discs Gebruik geen discs met residu van cellofaanband, gehuurde discs met etiketten die loskomen of discs met decoratieve etiketten. Deze discsoort kan klem geraken in de CBX-500, of de CBX-500 beschadigen. Voorzorgsmaatregelen voor Inkjet printbare discs Laat geen CD-R/CR-RW met een etiket bedrukt met een inkjet printer in de CBX-500 voor een lange tijd. Deze disc kan klem geraken in de CBX-500, of de CBX-500 beschadigen. Verwijder de disc uit de CBX-500 als die niet wordt afgespeeld, en sla hem op in een doosje. Een pas afgedrukte disc zal gemakkelijk klem raken en mag niet onmiddellijk worden afgespeeld. Verzorgen van discs Als de disc vuil is, is het moeilijk voor de CBX-500 om de signalen te lezen, en kan de geluidskwaliteit verslechteren. Als de disc vuil is, verwijder vingerafdrukken en stof voorzichtig met een zachte doek. Veeg zachtjes vanuit het midden naar de buitenkant. Gebruik om hardnekkig stof of vuil te verwijderen een vochtige zachte doek en droog de disc vervolgens met een droge doek. Gebruik nooit reinigingsvloeistoffen met oplosmiddelen, zoals verdunners of benzine, of in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die zijn bedoeld voor grammofoonplaten, want deze kunnen het discoppervlak doortrekken. Nl-3

14 Aansluiten van antennes Dit hoofdstuk beschrijft het aansluiten van de bijgeleverde FM-binnenantenne en de AM-raamantenne, en hoe u een in de handel verkrijgbare FM-buitenantenne kunt aansluiten. De CBX-500 kan geen radiosignalen ontvangen wanneer er geen antenne is aangesloten, dus zorg ervoor dat u een antenne aansluit. FM-antenneaansluiting AM-antenneaansluiting Gebruik punaises of iets dergelijks om de FM-antenne aan de muur te bevestigen. Punaises, enz. Aansluiten van de FM-binnenantenne De bijgeleverde FM-binnenantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Sluit de FM-antenne op de afgebeelde wijze aan. Noord-Amerikaanse model Let op: Wees voorzichtig dat u zichzelf niet verwondt bij gebruik van de punaises. Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u in de plaats daarvan een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren (zie Aansluiten van een FM-buitenantenne op pagina 5). Aansluiten van de AM-raamantenne De bijgeleverde AM-raamantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Assembleer de AM-raamantenne, steek de stekkers in de basis, zoals afgebeeld. Steek de stekker volledig in de aansluitbus. Europese model Steek de stekker volledig in de aansluitbus. Steek de AM-raamantenne in de AM-antenneaansluiting, zoals afgebeeld. Wanneer de CBX-500 gereed is voor gebruik, stemt u op een FM-zender af en wijzigt dan de positie van de FM-antenne tot een optimale ontvangst is verkregen. Instellen van de AM-raamantenne Stel de locatie en positie van de AM-antenne in terwijl u luistert naar een AM-zender om de beste mogelijke ontvangst te bereiken. Nl-4

15 Aansluiten van antennes Vervolg Aansluiten van een FM-buitenantenne Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u in de plaats daarvan een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren. De adapter wordt niet met de CBX-500 bijgeleverd. U zult een adapter moeten kopen die compatibel is met de FM-antenneaansluiting van de CBX-500. Opmerkingen: FM-buitenantennes werken het beste buitenshuis, maar soms kan ook een bevredigend resultaat worden verkregen wanneer de antenne in een zolder of bovenverdieping wordt geïnstalleerd. Voor een optimale ontvangst moet u de FM-buitenantenne uit de buurt van hoge gebouwen installeren, zodat het signaal via een rechte lijn vanaf het zendstation kan worden ontvangen. Installeer de buitenantenne uit de buurt van mogelijke stoorbronnen, zoals neonverlichting, druk verkeer, enz. Om veiligheidsredenen dient de buitenantenne uit de buurt van hoogspanningsleidingen en andere hoogspanningsapparatuur te worden geïnstalleerd. De buitenantenne moet worden geaard overeenkomstig de plaatselijke bepalingen, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen. Gebruik van een TV/FM-antennesplitter Het wordt afgeraden om dezelfde antenne te gebruiken voor FM- en TV-ontvangst, want dit kan interferentie veroorzaken. Indien dit echter niet vermeden kan worden, kunt u een TV/FM antennesplitter gebruiken zoals afgebeeld. TV-/FM-antennesplitter Naar CBX-500 Naar TV (of videorecorder) Nl-5

16 Aansluiten van een draagbaar audioapparaat In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u een los verkrijgbaar audioapparaat kunt aansluiten (bijv. een MP3-speler of MD-speler). Verbind de LINE IN aansluiting van de CBX-500 op het achterpaneel met de uitgangsaansluiting van het draagbare audioapparaat. Afhankelijk van het type uitgangsaansluiting op het audioapparaat, kan het nodig zijn dat u een geschikte kabel moet aanschaffen. De LINE IN aansluiting van de CBX-500 is geschikt voor een stereo ministekker. CBX-500 Uitgangsaansluiting van draagbaar audioapparaat Stereo ministekkerkabel : Signaalloop Opmerkingen: Gebruik een aansluitkabel die niet is uitgerust met verzwakkingsweerstanden. Wanneer u de hoofdtelefoonuitgang van een draagbaar audioapparaat verbindt met de LINE IN aansluiting van de CBX-500, moet u het volume op het draagbare audioapparaat verlagen voordat u het apparaat aansluit. Als het volume van de CBX-500 op laag staat zelfs met het volume op laag, probeer het volume op het draagbare audioapparaat te verhogen. Nl-6

17 Aansluiten van het netsnoer Opmerkingen: Voor het aansluiten van het netsnoer, voltooi en voer een dubbele controle uit van alle andere aansluitingen. Bij het inschakelen van de CBX-500 kan er een plotselinge hoge stroomafname zijn die van invloed is op andere elektrische apparatuur op hetzelfde stroomcircuit. Als dit een probleem is, moet u de CBX-500 op een ander stroomcircuit aansluiten. Gebruik geen netsnoer behalve het bijgeleverde met de CBX-500. Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend voor gebruik met de CBX-500 en mag niet met andere apparatuur worden gebruikt. Koppel het netsnoer nooit los van de CBX-500 terwijl het andere einde nog in het stopcontact zit. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact, en dan uit de CBX-500. Naar stopcontact Bijgeleverde netsnoer (Connectortype varieert van land tot land). Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC INLET van de CBX-500. Sluit het stroomsnoer aan op een geschikt stopcontact. De STANDBY indicator licht op. AccuClock - Automatische klokinstelling (alleen voor Europese model) Om de AccuClock-functie goed te doen werken, moet het apparaat RDS-radiozenders kunnen ontvangen, wat betekent dat er een FM-antenne aangesloten moet zijn. Zorg dat er een FM-antenne is aangesloten voordat u het netsnoer probeert te gebruiken (zie pagina 4). De allereerste keer dat u het netsnoer in een stopcontact steekt, zal de AccuClock-functie automatisch naar een RDSradiostation zoeken dat CT-informatie uitzendt, en de klok wordt overeenkomstig ingesteld. Terwijl de CT-informatie ontvangen wordt, verschijnt AccuClock gedempt op het display, zoals afgebeeld. Dit kan enkele minuten in beslag nemen om de klok in te stellen. Als de klok met succes is ingesteld, worden de dag en tijd helder aangegeven voor seconden, zoals afgebeeld. De AccuClock-functie zet de klok dagelijks gelijk om, 3 en 4 uur. Als de klok om de een of andere reden niet automatisch kan worden ingesteld, zie dan Instellen van de klok op pagina 4. Nl-7

18 INPUT ipod SNOOZE C D USB Basisbediening ON/STANDBY STANDBY indicator (voorpaneel) INPUT PHONES (achterpaneel) VOLUME ON/STANDBY INPUT SELECTOR VOLUME / Inschakelen van de CBX-500 CBX-500 Druk op de [ON/STANDBY] toets van de CBX-500 of de afstandsbediening om de CBX-500 in te schakelen. De STANDBY indicator zal doven. Druk nog een keer op de [ON/STANDBY] toets om de CBX-500 in de ruststand (standby) te zetten. De STANDBY indicator licht op. Instellen van het volume CBX-500 Afstandsbediening Afstandsbediening Kiezen van een ingangsbron U kunt CD, ipod, FM, AM, USB *, of LINE kiezen, wat een extern apparaat kan zijn. Om de ingangsbron te kiezen, gebruik de INPUT SELECTOR toetsen van de afstandsbediening. Op de CBX-500, drukt u enkele malen op de [INPUT] toets. De ingangsbronnen worden in de onderstaaande volgorde gekozen. Europese model CD LINE Noord-Amerikaanse model CD ipod LINE ipod USB FM AM FM AM *. USB kan enkel op het Europese model worden gekozen. Gebruik van een hoofdtelefoon Druk de VOLUME [ ] toets in om het volume te verhogen of de VOLUME [ ] toets om het volume te verlagen. U kunt ook de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de afstandsbediening gebruiken. Verlaag het volume en steek dan de ministekker van de stereo hoofdtelefoon in de PHONES ministekkerbus. U kunt het volume aanpassen en het geluid uitzetten zoals gewoonlijk. De luidsprekers zijn uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten. PHONES aansluiting Nl-8

19 Basisbediening Vervolg TREBLE BASS DIMMER MUTING VOLUME / S.BASS Instellen van de lage en hoge tonen Gebruik de BASS [ ]/[ ] en TRE- BLE [ ]/[ ] toetsen om respektievelijk de lage en hoge tonen in te stellen. De standaardinstelling is 0. U kunt de lage en hoge tonen instellen tussen -5 en + 5. Opmerking: Als u langer dan 8 seconden op geen enkele toets drukt, verschijnt automatisch weer de vorige aanduiding in het display. Gebruik van de superbasfunctie Uitschakelen van het geluid CBX-500 Druk op de [MUTING] toets van de afstandsbediening om het geluid van de CBX-500 uit te schakelen. Muting verschijnt op het display voor enkele seconden. De MUTING indicator knippert ononderbroken terwijl het geluid van de CBX-500 wordt uitgeschakeld. MUTING indicator alleen knippert ononderbroken Druk op de [S.BASS] toets om de superbasfunctie in te schakelen. Druk enkele malen op de [S.BASS] toets om S.Bass, S.Bass of S.Bass 3 te selecteren. Om de superbasfunctie uit te schakelen, drukt un enkele malen op de [S.BASS] toets tot S.Bass Off verschijnt. S.Bass Off S.BASS indicator S.Bass S.Bass S.Bass 3 De helderheid van het display veranderen Om het geluid van de CBX-500 weer aan te zetten, drukt u nog een keer op de [MUTING] toets. Tips: Wanneer het geluid van de CBX-500 uitgeschakeld is: Indrukken op de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de CBX-500 of van de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de afstandsbediening zet het geluid van de CBX-500 weer aan. Als u de CBX-500 uitschakelt, zal de volgende keer wanneer u het apparaat inschakelt de geluidsdempingsfunctie van de CBX-500 geannuleerd zijn. Druk de [DIMMER] toets van de afstandsbediening meerdere malen in om de volgende opties te selecteren: Normaal Dim Dimmer Nl-9

20 INPUT If you connect your ipod touch with a USB cable, you can enjoy movies, YouTube, etc., in landscape. ipod SNOOZE C D USB Afspelen van CD s en USB flash drives* * Alleen het Europese model steunt USB flash drives. Gebruik van de bovenste paneeltoetsen OPEN/EJECT CD-lade/deur Display, USB CD USB-poort Nl-0 Om een CD af te spelen, open de CD-deur en leg de CD met de labelkant naar boven. Als de CD helemaal geladen is, schuif zacht met de CD-deur om deze te sluiten. Steek de USB flash drive in de USB-poort om af te spelen. Labelkant USB flash drive Opmerkingen: Wees voorzichtig geen kleine voorwerpen (bv., papierklemmen, spelden) in de CD-lade te laten vallen. De CBX-500 kan 8 cm CD s afspelen in oorspronkelijk formaat. Voeg geen 8 cm CD s met een adapter in. Tips: U kunt ook uw ipod op de USB-poort van het Europese model aansluiten met de bijgeleverde USB-kabel van uw ipod. In dit geval, zet de ingangsbron op USB en gebruik de controles op uw ipod of de procedures uitgelegd op pagina s 9-3 om het afspelen van de ipod te bedienen. Als uw ipod is aangesloten via USB, wordt hij niet opgeladen als de CBX-500 in de ruststand (standby) staat. Sluit de CD-lade altijd om te vrijwaren van stof. Om een CD uit te werpen als de CD-lade al open is, duw op de CD-ladetab naar u toe. Als een CD niet kan worden uitgeworpen met gebruik van de normale bediening, duw de CD-ladetab naar u toe gedurende 3 seconden en de CD wordt toch uitgeworpen. Druk op de CD weergave/pauzetoets [ / ], of druk op de USB-weergave/pauzetoets [ / ]. De weergave stoppen: Druk op de Stoppen [ ] toets. De weergave stopt automatisch als de laatste track gespeeld is. De weergave pauzeren: Druk op de CD weergave/pauzetoets [ / ], of druk op de USB-weergave/pauzetoets [ / ] om respektievelijk de CD of USB flash drive weergave te pauzeren. De Pauze indicator verschijnt. Druk op de CD weergave/ pauzetoets [ / ], of op de USB-weergave/pauzetoets [ / ] om de weergave te herstarten. De CD verwijderen: Open de CD-lade en duw de CD-ladetab naar u toe. Als de CD-lade al open is, duwt u de CD-deurtab naar u toe om de CD uit te werpen. De USB flash drive verwijderen: Weergave stoppen, druk nogmaals op de Stoppen [ ] toets zodat Unplug OK verschijnt in het display, en verwijder daarna de USB flash drive. Opmerking: Verwijderen van de USB flash drive tijdens de weergave kan de opgeslagen gegevens beschadigen. Tips: De CBX-500 schakelt automatisch in als u de CD-lade opent en een CD uitwerpt terwijl het apparaat in de ruststand (standby) is. Om een CD uit te werpen als de CBX-500 al in de ruststand (standby) is, open de CD-lade en duw de CD-deurtab naar u toe.

CBX-500. CD Tuner Audio System. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-14 Anslutningar...Sv-14

CBX-500. CD Tuner Audio System. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-14 Anslutningar...Sv-14 Nederland Svenska CD Tuner Audio System CBX-500 Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

CR-545. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. CD Receiver. Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... N -13 Anslutningar...

CR-545. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. CD Receiver. Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... N -13 Anslutningar... Nederland Svenska CD Receiver CR-545 Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... N -13 Anslutningar... Sv-13 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo CD-receiver. Lees

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

APRC11M. Draagbare CD/Mp3 Radio speler WAARSCHUWING KLASSE 1 LASER PRODUCT LET OP!

APRC11M. Draagbare CD/Mp3 Radio speler WAARSCHUWING KLASSE 1 LASER PRODUCT LET OP! WAARSCHUWING Om risico's op een elektrische schok te minimaliseren mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. VERKLARING GRAFISCHE SYMBOLEN Een driehoek met bliksem moet de aandacht

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Nederland Svenska COMPACT DISC PLAYER C-7030 Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Basisbediening... Nl-15 Grundläggande manövrering...sv-15 Disc afspelen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB BB-939 / BB-946 BOOMBOX RADIO CD MP3 USB GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees aandachtig door en bewaar deze instructies INHOUDSOPGAVE Voedingsbronn 1 Presentatie Van Het Apparaat 2 Radiofunctie 3 CD/MP3 Functie

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

C-7070 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13

C-7070 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Nederlands Svenska COMPACT DISC PLAYER C-7070 Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Basisbediening... Nl-15 Grundläggande manövrering...sv-15 Disc afspelen...

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Nederland Svenska COMPACT DISC PLAYER C-7030 Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Basisbediening... Nl-15 Grundläggande manövrering...sv-15 Disc afspelen...

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik WAARSCHUWING OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN GESTELD

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding Draagbare Radio CD Speler Gebruikshandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPGELET OM GEVAAR VOOR VUUR OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN MAG DEZE STEKKER NIET GEBRUIKT WORDEN MET EEN VERLENGSNOER OF ANDER

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen Laatste update: 1 maart 006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Bediening van de MP3/WMA-speler

Bediening van de MP3/WMA-speler Bediening Bediening van de MP3/WMA-speler Over MP3/WMA MP3/WMA bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

TC-20. CD/Radio Draagbare speler GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING

TC-20. CD/Radio Draagbare speler GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING TC-20 CD/Radio Draagbare speler WAARSCHUWING GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING TER VOORKOMING VAN BRANDGEVAAR OF HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN MAG DIT APPARAAT NOOIT WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics De bliksemschicht

Nadere informatie

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT NL- NL- + NL- STANDBY om te kiezen tussen CD/Tuner/iPod of Card-USB Mono/Stereo stand. In MP3 modus tweemaal drukken om ALBUM 1 4 + - + NL- NL- Verplaatsen van voorkeuzezenders. Druk op PRE. Zoek de zender

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Listener of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften RCR-5 NL Version 1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. Lees en begrijp al deze veiligheids- en gebruiksinstructies voor u de radio gaat gebruiken. 2. Bewaar deze instructies: bewaar de veiligheids-

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

APRC55BK Portable radio/cd player

APRC55BK Portable radio/cd player APRCBK Portable radio/cd player Gebruikershandleiding NL Elmarc, 14/04 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictogrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 4 Voorbereidingen

Nadere informatie

CD/Radio Microsysteem

CD/Radio Microsysteem MCA-190 CD/Radio Microsysteem GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING 1. WAARSCHUWING: Raadpleeg vóór het installeren of het bedienen van het apparaat de elektrische en veiligheidsinformatie onderaan op de buitenkant

Nadere informatie

CR-N755. Network CD Receiver. Nl Sv. Beginnen... Nl-2 Att komma igång...sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13

CR-N755. Network CD Receiver. Nl Sv. Beginnen... Nl-2 Att komma igång...sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Nederlands Svenska Network CD Receiver CR-N755 Beginnen... Nl- Att komma igång...sv- Aansluitingen... Nl- Anslutningar...Sv- Basisbediening... Nl-6 Grundläggande användning...sv-6 Gebruiksaanwijzing Wij

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

HANDLEIDING. Victor ClassicX Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren

HANDLEIDING. Victor ClassicX Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren HANDLEIDING Victor ClassicX Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Daisy speler Victor Classic. Wij hopen dat u plezier zult beleven aan

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

THE BRIDGE II. BASISSTATION VOOR ipod

THE BRIDGE II. BASISSTATION VOOR ipod THE BRIDGE II BASISSTATION VOOR ipod Handleiding 1 Introductie Gefeliciteerd! Met uw The Bridge II gaat u een nieuwe wereld van entertainment binnen, die wordt mogelijk gemaakt dankzij de enorme opslagcapaciteit

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

XEMIO-244 / 254 2GB/4GB MP3-SPELER MET KLEM

XEMIO-244 / 254 2GB/4GB MP3-SPELER MET KLEM XEMIO-244 / 254 2GB/4GB MP3-SPELER MET KLEM Handleiding www.lenco.com Let op XEMIO-244 / 254 HANDLEIDING Plaats geen voorwerpen met open vlak, zoals kaarsen, op of in de buurt van het product. Plaats geen

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie