CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2"

Transcriptie

1 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van een Onkyo CD-tuner audiosysteem. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe CD-tuner audiosysteem halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Bruksanvisning Tack för att ha köpt ett CD/radio-ljudsystem från Onkyo. Läs bruksanvisningen noga innan du utför anslutningarna och kopplar in enheten. Följer du instruktionerna i denna bruksanvisning kommer ditt nya CD/radio-ljudsystem att ge dig bästa möjliga resultat och ljudupplevelse. Spara manualen så du kan gå tillbaka till den i framtiden. Afspelen van CD s en USB flash drives... Nl-0 Att spela upp CD:n och USB-minnen...Sv-0 Afspelen van uw ipod... Nl-9 Att spela upp ipod...sv-9 Luisteren naar de radio... Nl-33 Att lyssna på radion...sv-33 Klok en timer... Nl-4 Klocka och timer...sv-4 Diversen... Nl-49 Diverse...Sv-49 Nl Sv

2 Nl- WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN. OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO- MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE- RHOUDSMONTEURS OVER. Belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees de gebruiksaanwijzing.. Bewaar de gebruiksaanwijzing. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. 0. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL S35A voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt. 3. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. 4. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 5. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 6. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. 7. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 8. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 0 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 0 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 0 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

3 Voorzorgsmaatregelen. Door auteursrecht beschermde opnamen Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.. Netstroomzekering De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer. 3. Onderhoud Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. 4. Stroomvoorziening WAARSCHUWING VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARA- GRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 30 V wisselstroom, 50 Hz of 0 V wisselstroom, 60 Hz). Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is). Wanneer u op de [ON/STANDBY] toets drukt om het apparaat in de ruststand te zetten, zal het apparaat niet volledig van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Trek daarom de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet denkt te gebruiken. 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. Na afloop van het gebruik dient u alle discs te verwijderen en het apparaat uit te schakelen. 9. Opstelling van dit apparaat Installeer dit apparaat in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat er rondom het apparaat voldoende luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen en defecten kan leiden. Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling of warmtebronnen, want als de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt, zal dit de levensduur van de optische leeskop beperken. Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals plaatsen die onderhevig zijn aan de trillingen van luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit direct bovenop of vlak boven een luidspreker. Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak, want dat kan storing in de werking veroorzaken. Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TVtoestel, een radio of een videorecorder, kan dat een nadelige invloed hebben op de beeld- en geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat iets verder van het TV-toestel, de radio of de videorecorder moeten plaatsen. 0. Vermijd condensvocht Condensatie van vocht in het inwendige kan schade aan het apparaat toebrengen. Lees de volgende opmerkingen aandachtig door: Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op de optische pickuplens van het apparaat. De pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat. Nl-3

4 Voorzorgsmaatregelen Vervolg Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden: Als het apparaat van een koude opslagruimte naar een warme kamer wordt gebracht. Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat wordt gekoeld door de luchtstroom van een airconditioning. Als het apparaat bij warm zomerweer van een koele kamer met airconditioning naar een warme en vochtige omgeving wordt verplaatst. Als het apparaat wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving. Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw discs en bepaalde onderdelen binnenin dit apparaat beschadigd kunnen raken. Als er tijdens het gebruik condensatie optreedt, verwijdert u dan alle discs en laat u het apparaat twee tot drie uur lang ongebruikt aan staan. Na die tijd zal het apparaat warm genoeg zijn en zal het condensvocht verdampt zijn. Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem en is geclassificeerd als een KLASSE LASER PRO- DUCT. Voor een juist gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Voor de Europese modellen Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, DUITSLAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN5503, EN5500 en EN , GROEBENZELL, DUITSLAND NL K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. VOORZICHTIG: KLASSE M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMEN- TEN IN DE STRAAL KIJKEN. DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET VRIJKO- MEN VAN GEVAARLIJKE STRALING. Het rechts getoonde label is bevestigd op het achterpaneel.. Dit apparaat is een KLASSE LASER PRODUCT en in het inwendige is een laser toegepast.. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel. Nl-4

5 Bijgeleverde toebehoren Controleer of u over de volgende toebehoren beschikt: Afstandsbediening en twee batterijen (R03/AAA) Functies Algemeen CD-tuner audiosysteem met ingebouwde ipod * dock Ingebouwde stereo hi-fi luidsprekers Controleer uw ipod met de afstandsbediening Superbasfunctie (S.Bass) voor diepere basgeluiden Bas- en hogetonencontroles Lijningang voor externe audiobron Aansluiting hoofdtelefoon Dempbare display Luidsprekers OMF-diafragma Aero akoestisch aandrijfmechanisme voor krachtig en natuurlijk geluid FM-binnenantenne AM-raamantenne Netsnoer (Connectortype varieert van land tot land). Opmerking: In catalogi en op de verpakking geeft de letter die is toegevoegd aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en operaties zijn hetzelfde onafgezien van de kleur. ipod ipod direct digitale aansluiting Gemaakt voor ipod touch (e en e generatie), ipod classic en ipod nano (e, 3e, 4e en 5e generatie) Radio FM/AM-tuner 40 FM/AM voorkeurzenders Vooraf ingestelde namen RDS (Radio Data System) (alleen voor Europese model) FM Auto preset functie Cd-speler Afspelen CD s, MP3/WMA * CD s (CD-R en CD- RW) 4 afspeelmodi: normaal, willekeurig, geheugen en -map -modus herhalingsfunctie (huidige track of alle tracks) 5-track afspeellijst USB Flash Drive (alleen voor Europese model) MP3/WMA afspelen vanaf USB flash drives Timers en Klok 4 programmeerbare timers Slaap timer Snooze functie AccuClock automatische klokinstelling (alleen voor Europese model) * ipod, ipod classic, ipod nano, en ipod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Made for ipod betekent dat een elektronisch apparaat specifiek voor de verbinding met een ipod werd ontwikkeld en dat de fabrikant garandeert dat het apparaat de prestatieverwachtingen van Apple inlost. Apple is evenwel niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor het feit of het apparaat al dan niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen. * Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Nl-5

6 Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften... Voorzorgsmaatregelen... 3 Bijgeleverde toebehoren... 5 Functies... 5 Eerste kennismaking met de CBX Boven- en voorpanelen...7 Display...8 Achterpaneel...9 Afstandsbediening...0 Luisteren naar de radio Afstemmen op FM/AM-radiozenders Automatisch vastleggen van FM-zenders (automatische zenderopslag) Handmatig vastleggen van FM/AM-zenders Kiezen van vastgelegde voorkeurzenders Ontvangst van RDS (Europese model) Naamgeving van de voorkeurzenders Kopiëren van voorkeurzenders De naam van een voorkeurzender wissen Een voorkeurzender uit het geheugen wissen Weergeven van FM/AM radio-informatie Disc opmerkingen... Aansluiten van antennes... 4 Aansluiten van een draagbaar audioapparaat... 6 Aansluiten van het netsnoer... 7 AccuClock - Automatische klokinstelling (alleen voor Europese model)...7 Basisbediening... 8 Inschakelen van de CBX Instellen van het volume...8 Kiezen van een ingangsbron...8 Gebruik van een hoofdtelefoon...8 Uitschakelen van het geluid CBX Instellen van de lage en hoge tonen...9 Gebruik van de superbasfunctie...9 De helderheid van het display veranderen...9 Instellen van de klok... 4 Instellen van de klok... 4 AccuClock voor een specifieke zender (Europese model)... 4 Gebruik van de timers Over de timers Programmeren van de timers In- en uitschakelen van de timers Controleren van timerinstellingen Gebruik van de sluimerfunctie Gebruik van de sluimertimer Probleemoplossing Technische gegevens Afspelen van CD s en USB flash drives... 0 Gebruik van de bovenste paneeltoetsen...0 De afstandsbediening gebruiken... Weergeven van CD-informatie...3 Kiezen van MP3/WMA-bestanden...4 Het afspelen van de MP3/WMA-bestanden uit een enkele map...5 Weergeven van MP3/WMA-informatie...5 Geheugenweergave...6 Willekeurige weergave...7 Weergave herhalen...7 Instellen van MP3/WMA-voorkeuren...8 Uw ipod afspelen... 9 Installeren van de ipod dock adapters...9 Gebruik van de bovenste paneeltoetsen...9 De afstandsbediening gebruiken...30 Navigeren door de ipodmenu s met de afstandsbediening...3 Weergeven van muziekbestandsinformatie...3 ipod-voorkeuren...3 Nl-6

7 INPUT ipod SNOOZE Eerste kennismaking met de CBX-500 Boven- en voorpanelen INPUT ipod SNOOZE C D USB Europese model hier weergegeven j C D USB Bovenpaneel k l m n o Voorpaneel De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a Aan/Ruststand-toets (ON/STANDBY) (8, 45, 49) b CD-gleuf/deur (0) c Ingangstoets (INPUT) (8) d ipod Weergave/pauze [ / ] toets (9) e Vorige en Volgende [ / ]/[ / ] toetsen (, 9, 36) f Stoppen [ ] toets (0) g CD-weergave/pauze [ / ] toets (0) h Europese model: USB weergave/pauze [ / ] toets (0) Noordamerikaanse model: DISPLAY-toets (3, 5, 40) i SNOOZE (47) j VOLUME [ ]/[ ] toetsen (8) k ipod Dock (9) l STANDBY indicator (7, 8) m Display n Afstandsbedieningssensor () o USB-poort (alleen voor Europese model) (0) Nl-7

8 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Display j k l m n o p q r a SLEEP indicator b USB indicator (alleen voor Europese model) c MP3 indicator d WMA indicator e FOLDER indicator f S.BASS indicator g MUTING indicator h Weergavefunctie-indicators i Weergave- en pauze indicators j TIMER indicators k Afstemindicators l RDS indicator (alleen voor Europese model) m FILE indicator n TRACK indicator o TITLE, ARTIST en ALBUM indicators p DISC, TOTAL en REMAIN indicators q CH indicator r Berichtengebied Nl-8

9 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Achterpaneel De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a PHONES aansluiting (8) b LINE IN aansluiting (6) c AM ANTENNA aansluiting (4) d FM ANTENNA aansluiting (4, 5) e AC INLET (7) Zie pagina s 4-7 voor informatie over de aansluitingen. Nl-9

10 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Afstandsbediening Zie pagina 30 voor details over het gebruik van de afstandsbediening om uw ipod te bedienen. n 3 o j k l m p q r s t De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. a ON/STANDBY [I/ ] toets (8) b SLEEP toets (48) c TIMER toets (4, 4, 44, 46) d DISPLAY toets (3, 5, 30, 38, 40, 4) e TREBLE toetsen (9) f BASS toetsen (9) g Snel terugspoelen [ ]/[ TUNING], Stoppen [ ], Weergave/pauze [ / ], en Snel vooruitspoelen [ ]/[TUNING ] toetsen (0,, 30, 33) h MENU toets (6, 8, 3, 34, 35, 38, 39, 40) i Terugspoelen/volgende [ ]/[ ] en Omhoog/omlaag [ ]/[ ] toetsen (, 4, 30, 36) j ENTER toets k SHUFFLE toets (7, 30) l REPEAT toets (7, 30) m MODE toets (5, 6, 4) n SNOOZE toets (47) o DIMMER toets (9) p INPUT SELECTOR toetsen (USB toets: Europese model alleen). q MUTING toets (9) r VOLUME [ ]/[ ] toetsen (8, ) s S.BASS toets (9) t PLAYLIST/FOLDER [ ]/[ ] toetsen (4, 30, 38) Nl-0

11 Eerste kennismaking met de CBX-500 Vervolg Plaatsen van de batterijen Het richten van de afstandsbediening Bij gebruik van de afstandsbediening, richt deze op de CBX-500 van de afstandsbedieningssensor, zoals hieronder is aangegeven. CBX-500 Afstandsbedieningssensor Opmerkingen: Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of batterijen van een verschillend type. Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen. Neem lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen Ongeveer 5 m Nl-

12 Disc opmerkingen Voorzorgsmaatregelen voor weergave Compact discs (CD s) met het volgende logo op de etiketoppervlakte kunnen worden gebruikt. Gebruik geen schijven ontworpen voor andere doelen behalve audio, zoals CD-ROM s voor PC gebruik. Abnormaal geluid kan de CBX-500 beschadigen. * De CBX-500 ondersteunt CD-R en CD-RW discs. Merk op dat sommige discs niet afspelen door de disckarakteristieken, krassen, vuil of de staat van de opname. Een disc opgenomen met een audio CD disc geeft niet weer, tenzij de opname is voltooid. Gebruik geen discs met een ongebruikelijke vorm (zoals harten of achthoeken). Deze discsoorten kunnen klemmen en de CBX-500 beschadigen. CD-weergave met de functie Copy-control Sommige audio CD s met de kopie-controlefunctie voldoen niet aan de officiële CD-normen. Dit zijn speciale discs die niet kunnen worden afgespeeld met de CBX-500. Afspelen van MP3- en WMA-discs MP3- en WMA-bestanden opgenomen op een CD-R/ CD-RW kan met de CBX-500 worden afgespeeld. Gebruik discs die zijn opgenomen volgens het ISO9660 Level bestandssysteem. (De ondersteunde directorydiepte is acht niveaus, dezelfde zoals voor ISO9660 Level ) Discs opgenomen met het hiërarchische bestandssysteem (HFS) kunnen niet worden afgespeeld. Tot 99 mappen (inclusief de rootmap) en tot 499 mappen (inclusief de root) en bestanden kunnen worden herkend en afgespeeld. Opmerkingen: Een disc opgenomen met een recorder of personal computer kan in sommige gevallen niet afspelen. (Reden: disceigenschappen, beschadigde of vuile disc, vuil op de lens van de speler, condens, enz.) Een disc opgenomen op een personal computer geeft mogelijk niet weer wegens de toepassingsinstellingen of de omgeving. Neem de disc op in het gepaste formaat. (Neem contact op met de toepassingsmaker voor details). Een disc met onvoldoende opslagcapaciteit speelt mogelijk niet goed af. Nl- Afspelen van MP3-discs MP3-bestanden moeten de.mp3 of.mp3 extensie hebben. Dit CBX-500 ondersteunt bestanden opgenomen in MPEG Audio Layer 3 formaat (3-30kbps), met de bemonsteringsfrequentie van 3/44./48 khz. Veranderlijke bitrates (VBR) tussen 3kbps en 30kbps worden ondersteund. De speeltijden tijdens VBR-weergave worden wellicht onjuist weergegeven. Afspelen van WMA-discs WMA betekent Windows Media Audio, een audiocompressietechnologie die door Microsoft Corporation in de Verenigde Staten wordt ontwikkeld. WMA-bestanden moeten de.wma of.wma extensie hebben. Codeer het WMA-bestand met een toepassing goedgekeurd door Microsoft Corporation in de Verenigde Staten. Het bestand speelt mogelijk niet juist af indien gecodeerd met een niet-goedgekeurde toepassing. Veranderlijke bitrates (VBR) tussen 64kbps en 60kbps (3/44./48 khz) worden ondersteund. De speeltijden tijdens VBR-weergave worden wellicht onjuist weergegeven. Auteursrecht beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. WMA Pro, Lossless en Voice worden niet ondersteund. * Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Hanteren van discs Houd discs aan de randen, of in het centrum en de randen vast. Vermijd aanraken van de afspeeloppervlakte (oppervlak zonder iets op afgedrukt). Labeloppervlak (afgedrukte oppervlak) Afspeeloppervlak Bevestig geen papier of klevende labels, of schrijf niet op het afspeel- of labeloppervlak van de disc. Zorg ervoor de disc niet te krassen of te beschadigen.

13 Disc opmerkingen Vervolg Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde discs Gebruik geen discs met residu van cellofaanband, gehuurde discs met etiketten die loskomen of discs met decoratieve etiketten. Deze discsoort kan klem geraken in de CBX-500, of de CBX-500 beschadigen. Voorzorgsmaatregelen voor Inkjet printbare discs Laat geen CD-R/CR-RW met een etiket bedrukt met een inkjet printer in de CBX-500 voor een lange tijd. Deze disc kan klem geraken in de CBX-500, of de CBX-500 beschadigen. Verwijder de disc uit de CBX-500 als die niet wordt afgespeeld, en sla hem op in een doosje. Een pas afgedrukte disc zal gemakkelijk klem raken en mag niet onmiddellijk worden afgespeeld. Verzorgen van discs Als de disc vuil is, is het moeilijk voor de CBX-500 om de signalen te lezen, en kan de geluidskwaliteit verslechteren. Als de disc vuil is, verwijder vingerafdrukken en stof voorzichtig met een zachte doek. Veeg zachtjes vanuit het midden naar de buitenkant. Gebruik om hardnekkig stof of vuil te verwijderen een vochtige zachte doek en droog de disc vervolgens met een droge doek. Gebruik nooit reinigingsvloeistoffen met oplosmiddelen, zoals verdunners of benzine, of in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die zijn bedoeld voor grammofoonplaten, want deze kunnen het discoppervlak doortrekken. Nl-3

14 Aansluiten van antennes Dit hoofdstuk beschrijft het aansluiten van de bijgeleverde FM-binnenantenne en de AM-raamantenne, en hoe u een in de handel verkrijgbare FM-buitenantenne kunt aansluiten. De CBX-500 kan geen radiosignalen ontvangen wanneer er geen antenne is aangesloten, dus zorg ervoor dat u een antenne aansluit. FM-antenneaansluiting AM-antenneaansluiting Gebruik punaises of iets dergelijks om de FM-antenne aan de muur te bevestigen. Punaises, enz. Aansluiten van de FM-binnenantenne De bijgeleverde FM-binnenantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Sluit de FM-antenne op de afgebeelde wijze aan. Noord-Amerikaanse model Let op: Wees voorzichtig dat u zichzelf niet verwondt bij gebruik van de punaises. Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u in de plaats daarvan een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren (zie Aansluiten van een FM-buitenantenne op pagina 5). Aansluiten van de AM-raamantenne De bijgeleverde AM-raamantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Assembleer de AM-raamantenne, steek de stekkers in de basis, zoals afgebeeld. Steek de stekker volledig in de aansluitbus. Europese model Steek de stekker volledig in de aansluitbus. Steek de AM-raamantenne in de AM-antenneaansluiting, zoals afgebeeld. Wanneer de CBX-500 gereed is voor gebruik, stemt u op een FM-zender af en wijzigt dan de positie van de FM-antenne tot een optimale ontvangst is verkregen. Instellen van de AM-raamantenne Stel de locatie en positie van de AM-antenne in terwijl u luistert naar een AM-zender om de beste mogelijke ontvangst te bereiken. Nl-4

15 Aansluiten van antennes Vervolg Aansluiten van een FM-buitenantenne Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u in de plaats daarvan een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren. De adapter wordt niet met de CBX-500 bijgeleverd. U zult een adapter moeten kopen die compatibel is met de FM-antenneaansluiting van de CBX-500. Opmerkingen: FM-buitenantennes werken het beste buitenshuis, maar soms kan ook een bevredigend resultaat worden verkregen wanneer de antenne in een zolder of bovenverdieping wordt geïnstalleerd. Voor een optimale ontvangst moet u de FM-buitenantenne uit de buurt van hoge gebouwen installeren, zodat het signaal via een rechte lijn vanaf het zendstation kan worden ontvangen. Installeer de buitenantenne uit de buurt van mogelijke stoorbronnen, zoals neonverlichting, druk verkeer, enz. Om veiligheidsredenen dient de buitenantenne uit de buurt van hoogspanningsleidingen en andere hoogspanningsapparatuur te worden geïnstalleerd. De buitenantenne moet worden geaard overeenkomstig de plaatselijke bepalingen, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen. Gebruik van een TV/FM-antennesplitter Het wordt afgeraden om dezelfde antenne te gebruiken voor FM- en TV-ontvangst, want dit kan interferentie veroorzaken. Indien dit echter niet vermeden kan worden, kunt u een TV/FM antennesplitter gebruiken zoals afgebeeld. TV-/FM-antennesplitter Naar CBX-500 Naar TV (of videorecorder) Nl-5

16 Aansluiten van een draagbaar audioapparaat In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u een los verkrijgbaar audioapparaat kunt aansluiten (bijv. een MP3-speler of MD-speler). Verbind de LINE IN aansluiting van de CBX-500 op het achterpaneel met de uitgangsaansluiting van het draagbare audioapparaat. Afhankelijk van het type uitgangsaansluiting op het audioapparaat, kan het nodig zijn dat u een geschikte kabel moet aanschaffen. De LINE IN aansluiting van de CBX-500 is geschikt voor een stereo ministekker. CBX-500 Uitgangsaansluiting van draagbaar audioapparaat Stereo ministekkerkabel : Signaalloop Opmerkingen: Gebruik een aansluitkabel die niet is uitgerust met verzwakkingsweerstanden. Wanneer u de hoofdtelefoonuitgang van een draagbaar audioapparaat verbindt met de LINE IN aansluiting van de CBX-500, moet u het volume op het draagbare audioapparaat verlagen voordat u het apparaat aansluit. Als het volume van de CBX-500 op laag staat zelfs met het volume op laag, probeer het volume op het draagbare audioapparaat te verhogen. Nl-6

17 Aansluiten van het netsnoer Opmerkingen: Voor het aansluiten van het netsnoer, voltooi en voer een dubbele controle uit van alle andere aansluitingen. Bij het inschakelen van de CBX-500 kan er een plotselinge hoge stroomafname zijn die van invloed is op andere elektrische apparatuur op hetzelfde stroomcircuit. Als dit een probleem is, moet u de CBX-500 op een ander stroomcircuit aansluiten. Gebruik geen netsnoer behalve het bijgeleverde met de CBX-500. Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend voor gebruik met de CBX-500 en mag niet met andere apparatuur worden gebruikt. Koppel het netsnoer nooit los van de CBX-500 terwijl het andere einde nog in het stopcontact zit. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact, en dan uit de CBX-500. Naar stopcontact Bijgeleverde netsnoer (Connectortype varieert van land tot land). Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC INLET van de CBX-500. Sluit het stroomsnoer aan op een geschikt stopcontact. De STANDBY indicator licht op. AccuClock - Automatische klokinstelling (alleen voor Europese model) Om de AccuClock-functie goed te doen werken, moet het apparaat RDS-radiozenders kunnen ontvangen, wat betekent dat er een FM-antenne aangesloten moet zijn. Zorg dat er een FM-antenne is aangesloten voordat u het netsnoer probeert te gebruiken (zie pagina 4). De allereerste keer dat u het netsnoer in een stopcontact steekt, zal de AccuClock-functie automatisch naar een RDSradiostation zoeken dat CT-informatie uitzendt, en de klok wordt overeenkomstig ingesteld. Terwijl de CT-informatie ontvangen wordt, verschijnt AccuClock gedempt op het display, zoals afgebeeld. Dit kan enkele minuten in beslag nemen om de klok in te stellen. Als de klok met succes is ingesteld, worden de dag en tijd helder aangegeven voor seconden, zoals afgebeeld. De AccuClock-functie zet de klok dagelijks gelijk om, 3 en 4 uur. Als de klok om de een of andere reden niet automatisch kan worden ingesteld, zie dan Instellen van de klok op pagina 4. Nl-7

18 INPUT ipod SNOOZE C D USB Basisbediening ON/STANDBY STANDBY indicator (voorpaneel) INPUT PHONES (achterpaneel) VOLUME ON/STANDBY INPUT SELECTOR VOLUME / Inschakelen van de CBX-500 CBX-500 Druk op de [ON/STANDBY] toets van de CBX-500 of de afstandsbediening om de CBX-500 in te schakelen. De STANDBY indicator zal doven. Druk nog een keer op de [ON/STANDBY] toets om de CBX-500 in de ruststand (standby) te zetten. De STANDBY indicator licht op. Instellen van het volume CBX-500 Afstandsbediening Afstandsbediening Kiezen van een ingangsbron U kunt CD, ipod, FM, AM, USB *, of LINE kiezen, wat een extern apparaat kan zijn. Om de ingangsbron te kiezen, gebruik de INPUT SELECTOR toetsen van de afstandsbediening. Op de CBX-500, drukt u enkele malen op de [INPUT] toets. De ingangsbronnen worden in de onderstaaande volgorde gekozen. Europese model CD LINE Noord-Amerikaanse model CD ipod LINE ipod USB FM AM FM AM *. USB kan enkel op het Europese model worden gekozen. Gebruik van een hoofdtelefoon Druk de VOLUME [ ] toets in om het volume te verhogen of de VOLUME [ ] toets om het volume te verlagen. U kunt ook de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de afstandsbediening gebruiken. Verlaag het volume en steek dan de ministekker van de stereo hoofdtelefoon in de PHONES ministekkerbus. U kunt het volume aanpassen en het geluid uitzetten zoals gewoonlijk. De luidsprekers zijn uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten. PHONES aansluiting Nl-8

19 Basisbediening Vervolg TREBLE BASS DIMMER MUTING VOLUME / S.BASS Instellen van de lage en hoge tonen Gebruik de BASS [ ]/[ ] en TRE- BLE [ ]/[ ] toetsen om respektievelijk de lage en hoge tonen in te stellen. De standaardinstelling is 0. U kunt de lage en hoge tonen instellen tussen -5 en + 5. Opmerking: Als u langer dan 8 seconden op geen enkele toets drukt, verschijnt automatisch weer de vorige aanduiding in het display. Gebruik van de superbasfunctie Uitschakelen van het geluid CBX-500 Druk op de [MUTING] toets van de afstandsbediening om het geluid van de CBX-500 uit te schakelen. Muting verschijnt op het display voor enkele seconden. De MUTING indicator knippert ononderbroken terwijl het geluid van de CBX-500 wordt uitgeschakeld. MUTING indicator alleen knippert ononderbroken Druk op de [S.BASS] toets om de superbasfunctie in te schakelen. Druk enkele malen op de [S.BASS] toets om S.Bass, S.Bass of S.Bass 3 te selecteren. Om de superbasfunctie uit te schakelen, drukt un enkele malen op de [S.BASS] toets tot S.Bass Off verschijnt. S.Bass Off S.BASS indicator S.Bass S.Bass S.Bass 3 De helderheid van het display veranderen Om het geluid van de CBX-500 weer aan te zetten, drukt u nog een keer op de [MUTING] toets. Tips: Wanneer het geluid van de CBX-500 uitgeschakeld is: Indrukken op de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de CBX-500 of van de VOLUME [ ]/[ ] toetsen op de afstandsbediening zet het geluid van de CBX-500 weer aan. Als u de CBX-500 uitschakelt, zal de volgende keer wanneer u het apparaat inschakelt de geluidsdempingsfunctie van de CBX-500 geannuleerd zijn. Druk de [DIMMER] toets van de afstandsbediening meerdere malen in om de volgende opties te selecteren: Normaal Dim Dimmer Nl-9

20 INPUT If you connect your ipod touch with a USB cable, you can enjoy movies, YouTube, etc., in landscape. ipod SNOOZE C D USB Afspelen van CD s en USB flash drives* * Alleen het Europese model steunt USB flash drives. Gebruik van de bovenste paneeltoetsen OPEN/EJECT CD-lade/deur Display, USB CD USB-poort Nl-0 Om een CD af te spelen, open de CD-deur en leg de CD met de labelkant naar boven. Als de CD helemaal geladen is, schuif zacht met de CD-deur om deze te sluiten. Steek de USB flash drive in de USB-poort om af te spelen. Labelkant USB flash drive Opmerkingen: Wees voorzichtig geen kleine voorwerpen (bv., papierklemmen, spelden) in de CD-lade te laten vallen. De CBX-500 kan 8 cm CD s afspelen in oorspronkelijk formaat. Voeg geen 8 cm CD s met een adapter in. Tips: U kunt ook uw ipod op de USB-poort van het Europese model aansluiten met de bijgeleverde USB-kabel van uw ipod. In dit geval, zet de ingangsbron op USB en gebruik de controles op uw ipod of de procedures uitgelegd op pagina s 9-3 om het afspelen van de ipod te bedienen. Als uw ipod is aangesloten via USB, wordt hij niet opgeladen als de CBX-500 in de ruststand (standby) staat. Sluit de CD-lade altijd om te vrijwaren van stof. Om een CD uit te werpen als de CD-lade al open is, duw op de CD-ladetab naar u toe. Als een CD niet kan worden uitgeworpen met gebruik van de normale bediening, duw de CD-ladetab naar u toe gedurende 3 seconden en de CD wordt toch uitgeworpen. Druk op de CD weergave/pauzetoets [ / ], of druk op de USB-weergave/pauzetoets [ / ]. De weergave stoppen: Druk op de Stoppen [ ] toets. De weergave stopt automatisch als de laatste track gespeeld is. De weergave pauzeren: Druk op de CD weergave/pauzetoets [ / ], of druk op de USB-weergave/pauzetoets [ / ] om respektievelijk de CD of USB flash drive weergave te pauzeren. De Pauze indicator verschijnt. Druk op de CD weergave/ pauzetoets [ / ], of op de USB-weergave/pauzetoets [ / ] om de weergave te herstarten. De CD verwijderen: Open de CD-lade en duw de CD-ladetab naar u toe. Als de CD-lade al open is, duwt u de CD-deurtab naar u toe om de CD uit te werpen. De USB flash drive verwijderen: Weergave stoppen, druk nogmaals op de Stoppen [ ] toets zodat Unplug OK verschijnt in het display, en verwijder daarna de USB flash drive. Opmerking: Verwijderen van de USB flash drive tijdens de weergave kan de opgeslagen gegevens beschadigen. Tips: De CBX-500 schakelt automatisch in als u de CD-lade opent en een CD uitwerpt terwijl het apparaat in de ruststand (standby) is. Om een CD uit te werpen als de CBX-500 al in de ruststand (standby) is, open de CD-lade en duw de CD-deurtab naar u toe.

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem

Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem Model No. SC-HC3 Geachte klant Dank u voor de aankoop van dit product. Gelieve deze

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, 2004 10:22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie