Infoavond voor ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoavond voor ouders"

Transcriptie

1 Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno november 2014 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt - INHOUD 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 6. Studentenbegeleiding en - ombudspersonen 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 1

2 1. Situering van de opleiding 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 1. Situering van de opleiding 1.1 Structuur hoger onderwijs HBO5 Professionele opleidingen Academische opleidingen 8 Doctor Master na master (Manama) Min. 60 stp 7 Master (Ma) Min. 60 stp Bachelor na bachelor (Banaba) Min. 60 stp Professionele bachelor (PBA) 180 stp VOORBEREIDINGSPROGRAMMA Academische bachelor (ABA) 180 stp 6 Aanvullingstraject HOGESCHOOL UNIVERSITEIT HBO5 / graduaat 90 of 120 stp 5 CVO, HOGESCHOOL, SECUNDAIR ONDERWIJS 2

3 1. Situering van de opleiding 1.2 Opleidingsaanbod Hogeschool PXL Zie voor volledig opleidingsaanbod. 1. Situering van de opleiding 1.3 Facts & figures 1 centrale dienst, 9 departementen 7 campussen 22 basisopleidingen (19 prof. bachelors, 3 masters) 5 bachelor na bacheloropleidingen 1 specifieke lerarenopleiding 20 postgraduaten 17 expertisecellen 8000 studenten in basisopleidingen 1400 professionals studeren jaarlijks af 3

4 2.Studielast 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 2. Studielast 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU) 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 à 1800 SBU 38 weken per opleidingsjaar: 27 lesweken 7 examenweken 4 vakantieweken Wat wordt er per week van een student verwacht? 1 week = 1500 à 1800 SBU = ongeveer uren per week 38 weken 40 à 47 uur Contacturen (lessen, werkcolleges) Leertijd (leren, Werktijd (taken, teksten opdrachten, ) samenvatten, ) ZELFSTUDIE 4

5 3. Leerkrediet 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 3. Leerkrediet 3.1 Uitleg Rugzak met 140 punten aan leerkrediet Doel: Stimuleren goede studiekeuze Bewaken en ondersteunen studievoortgang Verantwoordelijkheid instelling EN student Rekenwerk! Bij inschrijving: MIN aantal ingeschreven studiepunten Einde opleidingsjaar: PLUS aantal geslaagde studiepunten (de eerste 60 verworven studiepunten krijg je dubbel terug, indien je niet heropbouwt) Uitzondering: Voor generatiestudent (nieuwe student in hoger onderwijs!) Wijziging voor 1 december: recuperatie totaal opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!) Wijziging voor 15 maart: recuperatie helft opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!) Meer info: brochure PXL leerkrediet 5

6 3. Leerkrediet 3.2 Oefening Student X Student Y Student Z succesvolle studies studies met hindernissen studies met grote hindernissen Start (14-15) Eerste inschrijving = = = 80 Resultaat na 1ste inschrijving geslaagd 80 + (2x60) = 200 deels geslaagd 80 + (2x30) = 140 niet geslaagd 80 + (2x0) = 80 Tweede inschrijving (15-16) = = = 20 Resultaat na 2de inschrijving geslaagd = 200 deels geslaagd 80 + (2x30) = 140 Derde insvhrijving (16-17) = = 80 Resultaat na 3de inschrijving geslaagd = 200 deels geslaagd = 110 niet geslaagd 20 + (2x0) = 20 NIET MOGELIJK (of mits uitzondering na toelatingsonderzoek voor 20 SP) 3. Leerkrediet 3.3 Studievoortgangsbewaking Elke student die: - 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling EN - Minder dan de helft van de opgenomen studiepunten behaalde komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. 6

7 4. Studiegids en MIJN PXL 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 4. Studiegids en Mijn PXL 4.1 Studiegids, Academische kalender en OER 7

8 4. Studiegids en Mijn PXL 4.1 Studiegids, Academische kalender en OER Nuttige informatie voor de student Academische kalender OER (onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling) Opleidingsprogramma s 4. Studiegids en Mijn PXL 4.2 Mijn PXL 8

9 4. Studiegids en Mijn PXL 4.2 Mijn PXL Mijn PXL = het online studentensecretariaat. De student kan hier : zijn leerkrediet raadplegen zijn studentendossier raadplegen zijn resultaten raadplegen overzicht bekijken van zijn studiehistoriek (reeds behaalde credits) vragen van het studentensecretariaat beantwoorden kennisnemen (bv. Inschrijvingscontract goedkeuren) van allerhande documenten en attesten en deze ook afprinten (bv. Inschrijvingsbewijs afdrukken) Het is aan te raden om dit wekelijks te raadplegen 5. Examens en Rapport 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 9

10 5.1 Uitleg termen Secundair: (studie)jaar vakken gewicht (hoofd- en bijvakken) Hoger: TRAJECT- OPLEIDINGS- STUDIEPUNTEN SCHIJF ONDERDELEN (TS) (OOD) (SP) Vb.: 1 e bachelor Frans 6sp Engels 8sp Duits 3sp TOTAAL 60SP/TS Voorbeeld : 10

11 5.2 Evaluatie In de voorziene examenperiode Buiten de voorziene examenperiodes (permanente evaluatie) Praktijkuren, projecten Stage Medewerking tijdens de lessen Gevolg: om te kunnen evalueren moeten studenten aanwezig zijn in de lessen 5.3 Afwezigheden Ziekte / omstandigheden Wettigen indien afwezig op moment van evaluatie (geldt zowel tijdens de examens als bij permanente evaluatie, telefonisch of per mail melden de dag zelf, binnen de 4 kalenderdagen het bewijs bezorgen) Volgen wij dit op? Ja, in geval van langdurige afwezigheid zonder wettiging kan de student uitgeschreven worden. Kan een examen ingehaald worden? Enkel bij ernstige overmacht kan heel uitzonderlijk een examen worden ingehaald. Het departementshoofd dient hiervoor toestemming te verlenen. 11

12 5.4 Examenkansen Per academiejaar recht op twee examenkansen EK1 = 1 e examenkans = 1 e zittijd Bestaat uit 3 trimesters EK2 = 2 e examenkans = 2 e zittijd / herexamen Eind augustus begin september Voor bepaalde OOD geen 2 e zit mogelijk Examenkansen kunnen niet opgespaard worden! Voorbeeld : eerste examenkans 12

13 Voorbeeld : tweede examenkans Score = cijfer op Examenresultaten tussentijds rapport Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd Resultaat vastgesteld 13

14 Score = cijfer op Examenresultaten eerste examenkans Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd Tweede examenkans Onvolledige deelname Vrijstelling EVK Vrijstelling op grond van eerder verworven kwalificaties 5.6 Examenresultaten eerste examenkans Getolereerd Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd Moet hernomen worden Opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd kan worden en waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is Beslissing uitgesteld Opleidingsonderdeel waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is, maar dat wel delibereerbaar is na de tweede zittijd. 14

15 5.7 Examenresultaten tweede examenkans Creditbewijs Getolereerd Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd 5.7 Examenresultaten tweede examenkans Moet hernomen worden in het volgende academiejaar Indien geen creditbewijs behaald in 2 e examenkans en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden. Indien 2 e examenkans niet mogelijk was en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon worden. Niet geslaagde opleidingsonderdelen: verplicht opnemen in volgend academiejaar 15

16 5.8 Wat is slagen? Geslaagd o geslaagd voor elk opleidingsonderdeel waarvoor 10/20 behaald = creditbewijs o geslaagd voor het volledig pakket ( eventueel na deliberatie) Gedelibereerd Conform de deliberatieregels in het OER Getolereerd: Opleidingsonderdeel waarvoor men niet slaagt, niet overdoen maar geen creditbewijs Beslissing voortgangscommissie* + evt niet-bindend studieadvies Geslaagd 5.8 Wat is slagen? Geslaagd met getolereerde tekorten Niet geslaagd (ev. met creditbewijzen) * De voortgangscommissie bestaat minimum uit 4 leden: het departementshoofd als voorzitter, het OH, een examinator van de opleiding, en de examenombuds. 16

17 5.8 Wat is slagen? Beslissing voortgangscommissie diploma Geslaagd / niet geslaagd en graad van verdienste De graad van verdienste wordt voor de basisopleidingen berekend op basis van de 3 e trajectschrijf. 5.9 Studievoortgangsbewaking Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling en minder dan de helft van de opgenomen studiepunten behaalde, komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. Studievoortgangsonderzoek door de cel studievoortgang. Het niet-bindend studieadvies, bij eigen studenten, van de voortgangscommissie is mede bepalend in de beslissing(vermelding onderaan op het rapport). Positief advies Negatief advies 17

18 5.10 Slaagkansen? Slaagkans = Bekwaamheid x motivatie x inzet x steun x studiekeuze x Steun van ouders vrienden opleiding studentenondersteuning & trajectbegeleiding studentenvoorzieningen 6. Studentenbegeleiding en ombuds 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 18

19 6.1 Niveaus studentenbegeleiding 1. Basisbegeleiding: in de opleiding / het studentpoint 2. Gespecialiseerde begeleiding binnen PXL: indien basisbegeleiding onvoldoende (sociale dienst, cel studievoortgang, PXL-brede trainingen ) 3. Gespecialiseerde hulpverleningen buiten PXL: doorverwijzing indien begeleiding binnen Hogeschool PXL onvoldoende is (samenwerkingsovereenkomst CAW Limburg) 6.2 Studentpoints Een studentpoint is een zone op de campus waar je elke lesdag terecht kan voor alle vragen in verband met studentenbegeleiding In Hogeschool PXL zijn er 4 studentpoints. Studentpoint campus Elfde Linie (PXL- IT, PXL Business, PXL- Music, PXL-MAD-Faculty) Studentpoint campus Vildersstraat (PXL-Media & Tourism, PXL -Social Work, PXL-Education) Studentpoint campus Diepenbeek (PXL-Tech) Studentpoint campus Guffenslaan (PXL-Healthcare) 19

20 6.2 Studentpoints Wie vind ik in of rondom het studentpoint? de trajectbegeleiders de studentenondersteuners de ombudspersonen Aan elke opleiding zijn een trajectbegeleider, studentenondersteuner en ombudspersoon verbonden. Het is een support point waar iedereen met vragen terecht kan (studenten, kandidaat-studenten, ouders ) met of zonder afspraak 6.2 Studentpoints Waarvoor kan ik bij de trajectbegeleider terecht? Aanvraag individueel traject (IT) Aanvraag vrijstellingen/evk/evc/wijziging IT Aanvraag afwijkingen OER Aanvraag faciliteiten (topsporter, werkende student en stuver) Opvolging bindende maatregelen Afhaakgesprekken Studiekeuzebegeleiding 20

21 6.2 Studentpoints Waarvoor kan ik bij de studentenondersteuner terecht? Psychosociale vragen/problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie ) Studiebegeleiding Afname leerstijlen- en motivatietest (LEMO-test) Opvolging van de GON-begeleiding Aanvraag faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een functiebeperking en studenten in bijzondere omstandigheden Afhaakgesprekken Studiekeuzebegeleiding 6.3 Ombuds Je kan bij de ombuds terecht voor: Klachten over de onderwijs- en examenregeling (organisatie van examens, uitstellen of verplaatsen van examens, faciliteiten, permanente evaluatie) De ombudspersoon zal bemiddelen bij geschillen, en zal jouw belangen behartigen in alle onafhankelijkheid. bespreek klachten eerst met de betrokken lector. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen met de ombudspersoon. 21

22 6.4 Dienst studievoortgang Je kan hier voor volgende zaken terecht: Studievoortgangsbewaking Bijzondere toelatingsvoorwaarden Inschrijving onder creditcontract zonder diploma S.O. Inschrijving met buitenlands diploma Inschrijving zonder diploma S.O Aanvraag van een statuut studenten met een functiebeperking studenten met een topsportstatuut studenten die werken en studeren combineren studenten in bijzondere omstandigheden studentenvertegenwoordigers. 6.5 Studentenvoorzieningen (STUVO) Sociale dienst (inclusief studiefinanciering) Huisvestingsdienst Jobdienst Cultuur Sport Catering Studentenverenigingen Gezondheid Mobiliteit Internationale studenten Je kan hier terecht voor alle vragen i.v.m. studietoelage, huisvestiging, studentenstatuut Alle voorzieningen zijn gevestigd in gebouw D, campus Elfde Linie, 2 e verdieping 22

23 7. Studenteninspraak 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 7. Studenteninspraak 1. Studenteninspraak IN DE OPLEIDING: In iedere trajectschijf worden studenten aangeduid om in de studentencommissie de noden, bemerkingen en suggesties die verband houden met het onderwijs (stages, curriculum, examens, ) te signaleren en te bespreken met het opleidingshoofd. HOGESCHOOLBREED: Studentenvertegenwoordigers (stuvers) worden verkozen, zij zetelen in de Studentenraad en de Stuvoraad en brengen advies uit aan hogeschoolbestuur 2. Samenwerking met erkende studentenverenigingen 23

24 8.Internationalisering 1. Situering van de opleiding 2. Studielast 3. Leerkrediet 4. Studiegids en Mijn PXL 7. Studenteninspraak 8. Internationalisering 8. Naar het buitenland Waarom? Een boost voor je talenkennis Je leert de wereld kennen, wordt zelfstandig, flexibel Je oefent je toekomstig beroep uit in een internationale context Voorbereiding op een internationaal getinte carrière Wat? Studeren in het buitenland: Europa, VS Stage in het buitenland: Europa, ontwikkelingssamenwerking, VS Studeren of stage over de taalgrens: het buitenland dichter bij huis Een kort intensief internationaal programma van enkele weken Wanneer? 3 de bachelor, Aanvraag: 2 de bachelor Info 24

25 Nog vragen? 1. Contact in het departement met studentenondersteuner / trajectbegeleider/ departementshoofd/ opleidingshoofd? OH Marketing & Logistiek Management Benny Bierebeeck Opleidingshoofden OH Accountancy-Fiscaliteit & Financie- & Verzekeringswezen Evy Crals OH Rechtspraktijk Caroline Snellings OH Office Management Nash Vlachos trajectbegeleiding Marketing Ingrid Jacobs trajectbegeleiding Logistiek Management Anita Coningx Jean-Pierre SEGERS Departementshoofd Trajectbegeleiders BDM trajectbegeleiding Rechtspraktijk Inez Holsteens trajectbegeleiding Accountancy-Fiscaliteit Ginette Franco trajectbegeleiding Financie- en Verzekeringswezen Greet Verhofstadt 25

26 Trajectbegeleider OFM trajectbegeleiding Office Management Hanne Moons Studentenondersteuning PXL Business Miriam Leurs Studentenondersteuner Studentenondersteuning PXL Business Tilly Vockaerts Nog vragen? 2. Meer info op de website U kan terecht bij: - De studentpoints - Dienst studievoortgang Directeur Onderwijs en student Coördinator studentenondersteuning Coördinator studieloopbaanbegeleiding Coördinator studentenadministratie vervangt Ellen Machiels 26

27 Nog vragen? 3. Contact met studentenvoorzieningen - Tel.: Mail: Diensthoofd studentenvoorzieningen Nog een vraag? Waarover heeft u nog een vraag?.... Aan wie stelt u de vraag?. Hoe kunnen we u bereiken? Uw naam, adres of . DEPONEER DIT IN DE DOOS BIJ DE UITGANG Wij danken u voor uw aanwezigheid! 27

28 Wij nodigen u graag uit op onze receptie! 28

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be Kijk snel binnenin voor ons opleidingsaanbod onze ambassadeurs Hogeschool PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be de Hogeschool met het netwerk Hogeschool

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK Brugge TOURISM PROFESSIONAL (M/V) Als tourism professional ben je een global traveler, of je nu in binnen- of buitenland

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT Management assistant Medical management assistant 2015 2016 profiel Je houdt het hoofd koel, ook als iedereen anders onder stress staat, je schept meteen orde in de chaos,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie