EMOTIONELE INNOVATIE. De opmars van de emotieconsumptie. Roland & Rogier van Kralingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMOTIONELE INNOVATIE. De opmars van de emotieconsumptie. Roland & Rogier van Kralingen"

Transcriptie

1 EMOTIONELE INNOVATIE De opmars van de emotieconsumptie Roland & Rogier van Kralingen

2 Een samenvatting Alle succesvolle markten, mensen, producten, merken en zelfs publieke diensten zijn op een superieure manier verbonden met onze emoties Roland en Rogier van Kralingen hebben samen met een team van psychologen (het Emolab) 18 maanden onderzoek verricht naar de invloed van emoties op het (consumptie)gedrag van mensen. Op basis van hun bevindingen is de Emotuning methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een directe en gestructureerde wijze emoties toe te passen bij merk- en productontwikkeling. Hun bevindingen zijn vastgelegd in het boek Emotionele Innovatie. Emotionele innovatie page 01 of 13

3 Deel I. De Emotieconsument. De opkomst van de emotiemaatschappij. De invloed van waarden neemt af, die van emoties toe. Typerend voor de hedendaagse mens is het doelbewust consumeren van emoties. De meest succesvolle markten van de afgelopen decennia zijn op dit verschijnsel gebouwd. Denk daarbij aan emotiemarkten als o.a. mode, entertainment, binnenhuisarchitectuur, eten en drinken, muziek, het gezin, wellness, natuur en sport. Ook het doelbewust voorkomen of beheersbaar maken van negatieve emoties is de basis voor omvangrijke markten: van schoonmaakmiddelen tot ziekenhuizen. De consumptie van emoties wordt gevoed door het streven naar geluk, dat immers ontstaat als men structureel meer positieve dan negatieve emoties consumeert. Omdat zelfs emoties gaan vervelen, hoppen mensen van de ene emotiemarkt naar de andere. Waarden worden steeds minder collectief gedragen met als gevolg dat het normbesef (collectief gedragen waarden) vervaagd. De tekenen daarvan zijn zichtbaar in de media; de spiegels van de hedendaagse samenleving. Denk aan het normgebrek in films als Lost in Translation en American Beauty of tv programma s als Temptation Island en de Gouden Kooi. Men ziet de normvervaging ook terug in de graaicultuur van het bedrijfsleven en het onvermogen van bijvoorbeeld politici om een klimaatakkoord te sluiten. De kortstondigheid viert hoogtij. Het gedrag van veel mensen wordt steeds meer hedonistisch. Men moet van het leven genieten voor het te laat is, een adagium dat sterk in opkomst is. Waarden kunnen een rem zijn op de consumptie van emoties en worden dan ook steeds vaker genegeerd. Extreme sporten, de foodcultus, 24/7 entertainment en het hedonisme hebben meer te maken met persoonlijke emotionele belevingen dan met waarden. Anderzijds stimuleren waarden de consumptie van kunst, cultuur, natuur en spiritualiteit. Maar ook hier draait het uiteindelijk om emoties. Deze ontwikkelingen leiden tot een belangrijk inzicht voor de marketing van producten/diensten en merken: het menselijk gedrag wordt weliswaar nog in belangrijke mate aangestuurd door waarden, maar mensen willen emoties consumeren. Emotionele innovatie page 02 of 13

4 Emoties en gedrag. Emotiegroepen. Emotionele Innovatie laat zien dat mensen een kleine 200 waarden of motivaties kennen en meer dan 3000 emoties, waarvan er in het dagelijks leven ruim 1000 ook daadwerkelijk nagestreefd worden. Een belangrijk inzicht is dat mensen weliswaar een basis waarde- en emotie DNA bezitten, maar dat dit zeer flexibel is. De context bepaalt in hoge mate de waarden en emoties die men wil ondergaan. De waarden en emoties die dominant zijn in de huidige tijdgeest zijn door de auteurs in kaart gebracht. Elk mens heeft een eigen waardepatroon, deels genetisch bepaald, deels aangeleerd. Door de tijdgeest echter veranderen deze waarde- en emotiepatronen. Ze zijn afhankelijk van ontwikkelingen zoals maatschappelijke veranderingen, socio- demografische trends en economische ontwikkelingen. De tijdgeest verandert relatief snel wat weer tot voortdurende wijzigingen in waarde- en emotiepatronen leidt. Mensen identificeren zich bovendien sterk met andere mensen en kopiëren het gedrag van hun peergroup(s). Dit kopiëren van gedrag, groupthink geheten, laat zien dat men vooral de positieve emoties die anderen meemaken, ook zelf wil ondergaan. Mensen beschikken over een formidabel inlevingsvermogen en mede als gevolg daarvan vertonen ze een sterke neiging datgene te willen wat anderen ook doen of bezitten. Doelgroepen zijn in wezen clusters van mensen die dezelfde emoties willen ervaren. Anders gezegd: mensen kunnen worden beschreven op basis van de emoties die ze nastreven. Vervolgens kunnen merken en producten zo geladen worden dat ze aansluiten bij deze emoties. Het onderzoek leert ook dat mensen een nagenoeg feilloze radar hebben voor emoties, ze zijn zeer goed in staat om de verschillen tussen honderden emoties aan te geven. Dat is veel minder het geval bij waarden omdat deze abstracter zijn en multi- interpretabel. In de marketing zijn waarden dan ook niet meer dan een zeer grof instrumentarium. Emotionele innovatie page 03 of 13

5 Emoties: het nieuwe paradigma In de wereld van de marketing, branding, productontwikkeling, design en architectuur wordt veel gewerkt met waarden, dus met de inzichten die bestaan over de drijfveren van mensen. Vele onderzoekbureaus gebruiken psychologische modellen die het waarde- en motivatiepatroon van mensen onderzoeken om daarmee het consumptiegedrag te kunnen voorspellen. In het nieuwe marketingtijdperk echter komen emoties en het management daarvan centraal te staan. Mensen consumeren immers emoties, geen waarden. Waarden hebben echter wel een eigen rol. Ze werken als een kompas naar de emoties die we willen ondergaan. Niet minder maar ook niet meer. Uiteindelijk gaat het om emoties. Het einddoel van een mens is dan ook het consumeren van positieve emoties en het voorkomen of managen van negatieve emoties. Uiteindelijk gaat het om emoties Emotionele innovatie page 04 of 13

6 Deel II. Emotionele meerwaarde. Emotionele markten en The Battle of Emotions. Emoties worden steeds extremer. Merken en producten in primair emotionele markten als o.a. cosmetica, sport, mode, drank, auto s, luxe vakanties, toprestaurants en kunst zijn in een nooit eindigende Battle of Emotions gevangen. Telkens draait het erom wie de emoties van de Zeitgeist het best aanvoelt en knap weet te vertalen. Dat is de winnaar van het moment. Doorgaans zijn deze emotionele overwinningen van korte duur. Deze strijd wordt geleid door de Masters of Emotions; schrijvers, filmsterren, topsporters, musici, designers, reclamemakers, TV sterren, modekoningen en dergelijke. We begonnen ooit met Skydiven. Daarna werd het Base Jumpen. Vervolgens Cave Jumping. Gevolgd door Wingsuit Flying. En nu doen we aan Wingsuit Base Jumping. Op televisie hadden we eerst het brave The Real World, daarna werd het Big Brother en nu zitten we op het niveau van De Gouden Kooi. Zelfs emoties gaan vervelen. Daarom willen mensen het steeds extremer. Functionele markten en emoties. Merken in functionele markten als schoonmaakmiddelen, wasverzachters, tandpasta, scheerapparatuur, computers, functionele kleding, margarine of lichtpeertjes zijn succesvol als zij op een knappere manier emoties aan hun merk weten te verbinden dan hun concurrenten. Functionele markten worden dan ook steeds emotioneler. Daarbij blijven de functionele eigenschappen natuurlijk van belang, deze zijn echter meestal relatief makkelijk te kopiëren. En dat geldt niet voor emoties. Emotionele innovatie page 05 of 13

7 Deel III. Merken en emoties Merken met ziel: Brands as belief Mensen begrijpen het doel achter marketingprogramma s zeer goed. Dat maakt ze weliswaar extra kritisch, maar is geen reden om te aarzelen bij de consumptie. Mensen willen immers graag consumeren. Ze zoeken daarbij naar merken waarmee ze een band voelen, die natuurlijk relatief is. In sommige markten zoals mode, auto s en sport kan zo n band heel sterk zijn omdat de marktcategorie als zodanig ook hoog emotioneel is. In andere markten die veel functioneler zijn, is het merk dat naast een functionele ook een emotionele brug weet te slaan, de winnaar. Sterke merken hebben een bijzondere overeenkomst: ze hebben een krachtig belief systeem. Een sterk en relevant beliefsysteem maakt immers verbinding met de emoties van mensen. Merken met een ziel zijn echt, oprecht, belevenswaardig en inspirerend. Inspirerende merken creëren is een belangrijke uitdaging voor ondernemers. Veel markten zijn immers verzadigd en veel consumenten verveeld en wantrouwend. Inspiratie moet dat doorbreken. Ook een wasmiddel kan inspirerend zijn, het gaat er niet om een wasmiddel te creëren dat net zoveel inspiratie geeft als mode of cosmetica, het gaat er om een merk te creëren dat meer inspiratie levert dan de concurrentie. OMO bijvoorbeeld is een wasmiddel dat dit heeft begrepen, het belief van OMO is dat jonge kinderen de wereld moeten verkennen, het avontuur moeten opzoeken en leren risico s te nemen. Daarbij worden ze vies en dat is een goede zaak. Dirt is Good zegt OMO dan ook. Het bouwen van merken met een sterk beliefsysteem betekent dat men de emoties van mensen moet begrijpen. Emotionele innovatie page 06 of 13

8 Deel IV. Emotuning The missing link: Emotivaties Het op een directe manier kunnen werken met emoties is de wens van een ieder die zich bezig houdt met meerwaardecreatie. Daarom is op basis van de bovengenoemde inzichten een methodiek ontwikkeld waarmee emoties direct kunnen worden ingezet voor de creatie van meerwaarde. Deze methodiek heet Emotuning. Als men weet welke waarden en de daarbij behorende emoties relevant zijn in het marketing- of brandingproces, dan kan men designers, creatieven en strategen daar ook op briefen. Waarden en emoties vormen een twee eenheid Waarden zijn het stuurwiel naar onze emoties. Waarden en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vormen een twee- eenheid. Elke waarde is omgeven door een serie emoties. Gemiddeld 20. De context, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw museum, het ontwerp van een nieuw drankje of de identiteit van een bedrijf, bepaalt welke van deze 20 emoties het meest relevant zijn. Deze combinatie van een waarde en emoties noemen wij een Emotivatie. Emotionele innovatie page 07 of 13

9 Emotuning. Voor de Emotuning tool zijn er vier hoofdtoepassingen: Inspiratiebron, voor de ontwikkeling van nieuwe markten, merkontwikkeling, (her)positioneringvraagstukken en identiteit- ontwikkeling. Marktonderzoek, dat wil zeggen wanneer men voor de bovengenoemde werkvelden de opinie van de consument wil weten. Emotuning kan ook gebruikt worden voor het segmenteren van markten op basis van emoties (Emosegmenten). Briefinginstrument, denk daarbij aan design, zowel verpakking- en productdesign, als design ten behoeve van architectuur. Maar ook voor briefings ten behoeve van brandactivation programma s. Selectie methodiek, Emotuning maakt het mogelijk om keuzes te maken of te laten maken uit de 192 waarden en 1015 emoties. Dit kan gedaan worden door het marketingteam, door medewerkers, door klanten (btob) en door consumenten en/of burgers. Alle stakeholders kunnen betrokken worden als men dat wenst. Het is zowel een internet gedreven tool als een consultancy tool (Emoroom). Emotuning is toepasbaar wanneer er naast functionele meerwaarde ook emotionele meerwaarde moet worden gecreëerd, wat steeds vaker het geval is. Zowel in commerciële als in publieke markten. Voorbeelden van toepassingen zijn: New product development Brand development Positioneren Identiteitontwikkeling Idee- en conceptontwikkeling (welke emoties wil men oproepen als inspiratiebron) Design en Naming Marktsegmentatie (emotiesegmenten of clusters) waarbij de context centraal staat Emotionele innovatie page 08 of 13

10 Voorbeeld: Emotuning voor de biermarkt. Bij deze casus worden er in samenwerking met de doelgroep bierdrinkers waarden en emoties geselecteerd. De casus betreft een bierfabrikant met een portfolio van merken op de biermarkt. De fabrikant wil naast een goed inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de markt ook een goed inzicht in het emotionele profiel van de markt. Markten veranderen onder invloed van de tijdgeest immers voortdurend en het is verstandig om van tijd tot tijd een inzicht te hebben in de actuele waarden en emoties. De opdracht is dan ook als volgt: 1. Het emotionele profiel van de markt. Geeft aan wat de actuele waarden en emoties zijn. Bijvoorbeeld door de top 5 waarden en de top 10 emoties/gevoelens in kaart te brengen. En de relatie tussen beiden. 2. Emotionele marktsegmenten. Wat voor emotionele clusters, dus clusters van waarden en emoties, bestaan er in de markt? Dit heet een Emosegment-beschrijving. Bovendien: zijn er emotionele marktsegmenten die nog niet bewerkt worden? Dus een kans om een nieuw marktsegment te vormen? 3. Emotionele clusters gerelateerd aan socio-demografische kenmerken. Hoe zien de emotieprofielen er uit bij vrouwelijk pilsdrinkers of bij jongeren, bij allochtonen en anderen? Men krijgt inzicht in de persoonlijke emo-profielen van de doelgroepen: welke waarden en emoties spelen de hoofdrol bij bepaalde doelgroepen? Dit is belangrijk bij productontwikkeling en voor markt- bewerkingstrategieën. 4. Emotionele merkprofielen. Wat is het emotionele profiel van de toonaangevende merken in de markt en bij welke doelgroepen? 5. Emotionele brandgap. Geeft aan in welke mate deze merkprofielen wel/niet aansluiten bij de gevonden emotionele marktclusters of segmenten. Dit legt de basis voor de herpositionering van een merk. In hoeverre is het merk (in emotionele zin) nog aangesloten bij een bepaald emotioneel marktsegment? Emotionele innovatie page 09 of 13

11 Voorbeeld: Emotuning voor de identiteit van een nieuw stadhuis. Niet alleen een merk of product, maar ook een nieuw stadhuis, kantoorpand of een museum wil over een eigen identiteit beschikken. Men kan dat doortrekken naar woonwijken, stadsparken, metro s, pretparken, steden, wijken, industrieterreinen, bibliotheken en bepaalde publieke diensten zoals de politie, het UWV, ziekenhuizen, openbaar vervoer en kabelbedrijven. Bij wijze van voorbeeld is de ontwikkeling van de identiteit van een stadhuis uitgewerkt. Het zal doorgaans beginnen met een pakket van eisen dat betrekking heeft op de functionaliteiten van het gebouw waarin allerhande zaken worden bepaald zoals het aantal mensen dat er komt te werken, IT- infrastructuur, bespreekkamers, tentoonstellingsruimten, et cetera. Maar dat is nog niet voldoende: de vraag moet aan de orde komen hoe het stadhuis ook emotionele meerwaarde kan creëren. Voorbeelden van projecten en gebouwen die een krachtige verbinding maken met onze emoties zijn de Erasmusbrug, het operahuis van Sydney, het Tate Museum in Londen, het ING- hoofdkantoor in Amsterdam en het Parijse Louvre. Emotionele innovatie page 10 of 13 Emotionele innovatie

12 Kortom. De hedendaagse samenleving richt zich steeds meer op het consumeren van emoties. De waardepatronen die men nastreeft lijken veel minder vast dan men steeds heeft aangenomen. Ze zijn onderhevig aan veranderingen door de tijdgeest waarin we ons bevinden. Emoties blijken onlosmakelijk te zijn verbonden aan waarden. Ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. Emotuning maakt het mogelijk om én waarden én emoties gezamenlijk in te zetten bij meerwaardecreatie en innovatie. Emotuning werpt daarbij een nieuw licht op de wijze waarop men identiteiten ontwikkelt, markten segmenteert, positioneert, nieuwe producten ontwikkelt en communicatie en design kan aansturen. Het is thans mogelijk om aanmerkelijk concreter en inspirerender te zijn. Of zoals een van onze klanten het noemde; het is schieten met scherp. Emotuning is schieten met scherp Emotionele innovatie page 11 of 13

13 Noot van de auteurs Emotuning : ultieme gedragsmanipulatie? Voor het verschijnen van het boek Emotionele Innovatie hebben wij een aantal lezingen in de V.S. en Azië gegeven waarbij telkens de vraag aan de orde kwam of de Emotuning methodiek niet de ultieme vorm van gedragsmanipulatie is. Emotuning is ontwikkeld om producten, diensten en merken beter te laten aansluiten bij de emoties die mensen willen ondergaan. Dat mensen emoties willen consumeren is op zich niet verontrustend of verkeerd. Ook is het niet nieuw. De grote vraag is: welke emoties en met welke heftigheid! Lang werd dat vooral bepaald door de culturele achtergrond van mensen maar in toenemende mate speelt de Zeitgeist hierin een rol. In het huidige tijdperk zijn materialistische en ik- gerichte emoties overmatig aanwezig en dat is dan ook bepalend voor het type emoties dat mensen willen consumeren. De kritiek daarop zwelt aan omdat dit lijkt te leiden tot ontwrichting van de samenleving. De blik wordt daarbij steeds meer gericht op producenten, marketingmensen, film en tv- makers. In feite op een ieder die medeverantwoordelijk is voor de afbraak van waarden en de stimulans van overmatige materiële en emotionele consumptie. Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat wel en wat niet meer kan: kan Formule 1 nog wel? Kan Big Brother nog wel? En wat is de invloed van geweldgames op jongeren? In dit verband wordt ons als auteurs de vraag gesteld of de Emotuning methodiek niet het ultieme instrument is om gedrag te beïnvloeden. En of dat niet te ver gaat. Laten we voorop stellen dat het directe en gestructureerde gebruik van emoties buitengewoon effectief kan zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Zowel voor goede als voor minder goede zaken. Het is aan de gebruiker van de methodiek om daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat gezegd hebbende kunnen we niet ontkennen dat bij gedragsbeïnvloeding kennis van emoties het ultieme instrument is. Bovendien moet men zich realiseren dat we met dit boek weliswaar behoren tot de pioniers, maar dat dit nog maar het begin is. De aandacht voor de beïnvloeding van het menselijk gedrag door middel van emoties zal o.i. exponentieel groeien. Deze ontwikkeling geeft echter ook kansen: de aard van de emoties die mensen willen consumeren is relatief makkelijk te beïnvloeden, het fenomeen van de groupthink ligt daaraan ten grondslag. Groupthink is het alom optredende kopieergedrag van mensen. Het gedrag van de massa is dan ook relatief eenvoudig te beïnvloeden. For better or worse. Het is aan de opinieleiders, de bestuurlijke elite, de masters of emotions maar ook aan marketingmensen en managers om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wat daarbij de grenzen zijn tussen verleiding en manipulatie is een zeer lastige, maar onvermijdelijke discussie. Als Emotionele Innovatie daartoe de aanzet geeft dan is dat een goede zaak. Emotionele innovatie page 12 of 13

14 Over Emote. Emote is een research based brandconsultancy gespecialiseerd in de innovatie van merken. Zowel strategie als conceptontwikkeling. De kennis van de toepassing van emoties maakt ons uniek. Ons credo: Wij Brengen Merken tot Leven. Emote adviseert high- end (internationale) cliënten gebaseerd op de principes van Connectivity en Emotuning zoals respectievelijk omschreven in de bestsellers De Groeimotor (2007) en Emotionele Innovatie (2009). Lees meer over Emote en onze cases op de website: group.com Neem contact op: group.com Tel: +31 (0) Emote Group - Emotional Innovation Prinsengracht DZ Amsterdam The Netherlands Web: group.com Disclaimer: Emotuning & Emotivation are registered trademarks. Copying or any other breaches of these trademarks are prohibited.emote Group 2009 All rights reserved Emotionele innovatie page 13 of 13

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement.

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen Kroes en Rutte ideale premier

Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen Kroes en Rutte ideale premier Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen Kroes en Rutte ideale premier Wie is de ideale premier? Merkinnovatie consultancy Emote en onderzoeksbureau DBMI hebben een door Emote ontwikkelde

Nadere informatie

ere ). Maar zeker niet altijd de goed kant op.

ere ). Maar zeker niet altijd de goed kant op. De toekomst is nog nooit zo lastig voorspelbaar geweest. Traditionele marketingmethoden zijn deels achterhaald. De ontwikkelingen gaan zo snel dat je als merk binnenkort overbodig bent als je niet tijdig

Nadere informatie

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau DYNAMIC IDENTITIES We ontwerpen brand identities die zich aan de actualiteit en gebruikerscontext weten aan te passen. Branding is digital branding geworden. Nog niet

Nadere informatie

Factsheet LABS Mirabeau

Factsheet LABS Mirabeau Factsheet LABS Mirabeau LABS We helpen u met nieuwe innovaties om relevant te blijven in de digitale wereld De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten sluiten nieuwe technologie tegenwoordig

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

experiencing research voor live contact met uw doelgroep

experiencing research voor live contact met uw doelgroep experiencing research voor live contact met uw doelgroep In de beleveniseconomie draait alles om voelen, ervaren, meemaken en het creëren van waardevolle herinneringen. The hunt for the ultimate experience

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

gather Build a new story, share a new store

gather Build a new story, share a new store gather c o n c e p t s t o r e Build a new story, share a new store GATHER is de missing link die de wereld van mode, kunst, muziek, design, beauty, food en lifestyle vangt in 1 label, 1 ruimte en 1 look

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het internet: van informeren tot activeren

Het internet: van informeren tot activeren In een medialandschap dat voortdurend in beweging is, duiken er elke dag nieuwe cijfers op over het gebruik van internet, mobile en tablet. Probeer daar maar eens klaar in te zien! Er verschijnen tal van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Rob Mulder Design & Innovatie Manager

Rob Mulder Design & Innovatie Manager Rob Mulder Design & Innovatie Manager Brand driven innovation Brand driven communication Brand driven behavior + Brand coherency & consistency Merkportfolio Management architectuur / structuur / hiërarchie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN

HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN HOOFDSTUK 13: MERKEN OP TERMIJN BEHEREN 1 INTRODUCTIE H:13/1 Effectief merkenmanagement vraagt om proactieve strategieën die zijn ontworpen om, wanneer geconfronteerd veranderingen in de marketingomgeving,

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Customer Excellence op grote hoogte. theorie & praktijk van transavia.com & Altuïtion

Customer Excellence op grote hoogte. theorie & praktijk van transavia.com & Altuïtion Customer Excellence op grote hoogte theorie & praktijk van transavia.com & Altuïtion Centrale vraag Hoe kunt u als organisatie de klantbeleving centraal stellen, binnenkomen in het hoofd en hart van uw

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document Maak kennis met een wereldopvoeder Missie en visie document 2016-2020 Onze producten vroeg- en voorschoolse educatie deskundige op het gebied van natuur en kinder voorschoolse activiteitenteam buitenschoolse

Nadere informatie

Business Innovation Center TOTAL IDENTITY. key participant:

Business Innovation Center TOTAL IDENTITY. key participant: Business Innovation Center TOTAL IDENTITY key participant: 02 03 Values Meaning Connection Added value pagina 4 pagina 6 pagina 8 Lifestyle Passion Interaction Inspiration Themes Business pagina 10 pagina

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Let s introduce you to...

Let s introduce you to... Let s introduce you to... The Millennials The Outspoken Millennials zijn mannen en vrouwen van 20 t/m 28 jaar en een subgroep van de Millennials. Afriek richt haar communicatie momenteel op de Conscious

Nadere informatie

Kring 48 definitieve Positionering 22-10-2012

Kring 48 definitieve Positionering 22-10-2012 Kring 48 definitieve Positionering 22-10-2012 Waarom nu een aangescherpte positionering van Kring 48? Omdat we een nieuw tijdperk ingaan, met behoud van waarden, maar ook met een nieuw elan! Introductie:

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Presentatie 15 november 2012 Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Edward Huizenga Food2Market Innovatie training 1 Bouwen aan Innovatie - Over Altuïtion (1) Opgericht in 1997: 30 engagement

Nadere informatie

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017 Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen 7 september 2017 9 elementen van effectief beleggen met impact Risico-rendement profiel portefeuille, strategische context

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Wat is Bloom Co-Creatives? Co-Creatives is de nieuwe Ideation tool van Bloom. Met Co-Creatives brengen wij jonge, creatieve

Nadere informatie

Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen De ideale premier

Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen De ideale premier Waarden en emoties rondom lijsttrekkers 2 de kamer verkiezingen De ideale premier Wie is de ideale premier van Nederland? Merkinnovatie consultancy Emote en onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel hebben een

Nadere informatie

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Presentatie 21 maart 2013 Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Luc Kleijnen Food2Market Innovatie training 1 Bouwen aan Innovatie - Over Altuïtion (1) Opgericht in 1997: 30 engagement

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Koen Elsen Achilles Associates: www.achilles.be All rights preserved

Koen Elsen Achilles Associates: www.achilles.be All rights preserved Koen Elsen www.achilles.be Ontwerp & Ontwikkeling van PRODUCTEN & MERKEN & DIENSTEN* *de ultieme klantenervaring Visie op Duurzaam ontwerpen? Eerst wat achtergrond... 1 Productontwikkeling = voortdurende

Nadere informatie

Strategische risico s in de horeca. Drs. Arnoud Griffioen RA

Strategische risico s in de horeca. Drs. Arnoud Griffioen RA Strategische risico s in de horeca Drs. Arnoud Griffioen RA Arnoud Griffioen Registeraccountant Voormalig CFO/COO horeca Finance & Turnaround Management adviseur Turnaround Consultant IFC / World Bank

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt.

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt. Waar wil je van weg? Belangrijk is dat je nu een doel gaat stellen. Maar voordat je een doel stelt is het nodig dat je specifiek in kaart brengt waar je nu bent ten aanzien van je doel. Je moet voelen

Nadere informatie

Cultuur- en gemeenschapscentra in een tijdperk van culturele overvloed

Cultuur- en gemeenschapscentra in een tijdperk van culturele overvloed Cultuur- en gemeenschapscentra in een tijdperk van culturele overvloed Hans Mommaas Universiteit van Tilburg "The New World Order is in a Disney Mode" (Baudrillard 1996) inhoud paradigmawisseling in de

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

KARPI Karpi Group home fashion is het label dat een groep van ondernemingen vertegenwoordigt actief op het gebied van de productie en verkoop van karpetten, kamerbreed/natuur -en fusion bonded tapijt

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

Brief aan mijn (zeer gewaardeerde) lezer 9

Brief aan mijn (zeer gewaardeerde) lezer 9 Inhoud Brief aan mijn (zeer gewaardeerde) lezer 9 DEEL 1 SOCIALE INFECTIE Inleiding: De relatieorganisatie 13 1 Nieuwe rollen, nieuwe kansen 25 2 Veranderen zonder te managen 37 DEEL 2 AANPAKKEN 3 De sneezersstrategie

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters Reputaties op drift Corpovenista 18 oktober 2005 Willem Sulsters WSA werkt in opdracht van Staedion en Woonbron aan het project Identiteit en branding van gebieden. Via vier pilots worden de mogelijkheden

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Extreme Library Makeover

Extreme Library Makeover Extreme Library Makeover Innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder DOKLAB b.v. Vesteplein 1 00 2611 WG Delft info@doklab.nl Bank rek.nr. 166145971 KVK nr. 54081653 BTW nr. NL851151450B01

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

1.H WORKSHOP DE LOOK & FEEL VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING

1.H WORKSHOP DE LOOK & FEEL VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING 1.H WORKSHOP DE LOOK & FEEL VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING De look & feel van een gebiedsontwikkeling Viviane Regout - Ymere Saskia van den Bronk - Ymere Peter Heshof - trend & marketing buro Bloom Rico den

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

marketing distributie & services

marketing distributie & services KARPI Karpi Group home fashion is het label dat een groep van ondernemingen vertegenwoordigt actief op het gebied van de productie en verkoop van karpetten, kamerbreed/natuur -en fusion bonded tapijt alsmede

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Pianoo. Investeren in de dialoog

Pianoo. Investeren in de dialoog Investeren in de dialoog Veel gehoorde opmerkingen/ ervaringen van inkoopfunctionarissen! ik wordt niet gehoord! ze informeren mij niet, te laat of onvolledig! ze begrijpen het niet! ze houden zich niet

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Interieurarchitectuur

Interieurarchitectuur Fotografie Maak een selectie van vijf uit jouw beste en of mooiste eigengemaakte foto s. Bij elke foto omschrijf je kot wat er te zien is. Uitgeprint of digitaal meenemen. Documentaire fotografie is bij

Nadere informatie

MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW MOUNTVIEW.NL/MASTERCLASS

MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW MOUNTVIEW.NL/MASTERCLASS MASTERCLASS MARKETING VAN COCA-COLA NAAR UBER NIEUW DE WINNAARS HEBBEN BAANBREKENDE SERVICES! DIGITALE TECHNIEKEN ZETTEN MARKETING OP Z N KOP. HET GAAT NIET MEER OM MOOIE WOORDEN, MAAR OM SPRAAKMAKENDE

Nadere informatie

gather Build a new story, share a new store

gather Build a new story, share a new store gather c o n c e p t s t o r e Build a new story, share a new store GATHER Gather is de missing link die de wereld van mode, kunst, muziek, design, beauty, food en lifestyle vangt in 1 label, 1 ruimte

Nadere informatie

Het waarom van ons aanbod

Het waarom van ons aanbod Pagina 1 van 5 - scroll Het waarom van ons aanbod Mensen laten zich leiden door ervaringen en de betekenis die zij daaraan hebben gegeven. Daarmee besturen zij zichzelf en daarmee geven zij iedere keer

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen.

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. RiskTransparant, deel 6 Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. In deze zesde serie uit een reeks van zeven, delen wij graag onze kennis met

Nadere informatie

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of Marketingtrends 2012 De klant centraal in social media Onno Ponfoort Utrecht, 25 april 2012 Courtesy of 1 Courtesy of Marketingtrends 2012 Opzet van het onderzoek Uitkomsten 2012 Trends over de jaren Sector

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie