EMOTIONELE INNOVATIE. De opmars van de emotieconsumptie. Roland & Rogier van Kralingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMOTIONELE INNOVATIE. De opmars van de emotieconsumptie. Roland & Rogier van Kralingen"

Transcriptie

1 EMOTIONELE INNOVATIE De opmars van de emotieconsumptie Roland & Rogier van Kralingen

2 Een samenvatting Alle succesvolle markten, mensen, producten, merken en zelfs publieke diensten zijn op een superieure manier verbonden met onze emoties Roland en Rogier van Kralingen hebben samen met een team van psychologen (het Emolab) 18 maanden onderzoek verricht naar de invloed van emoties op het (consumptie)gedrag van mensen. Op basis van hun bevindingen is de Emotuning methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een directe en gestructureerde wijze emoties toe te passen bij merk- en productontwikkeling. Hun bevindingen zijn vastgelegd in het boek Emotionele Innovatie. Emotionele innovatie page 01 of 13

3 Deel I. De Emotieconsument. De opkomst van de emotiemaatschappij. De invloed van waarden neemt af, die van emoties toe. Typerend voor de hedendaagse mens is het doelbewust consumeren van emoties. De meest succesvolle markten van de afgelopen decennia zijn op dit verschijnsel gebouwd. Denk daarbij aan emotiemarkten als o.a. mode, entertainment, binnenhuisarchitectuur, eten en drinken, muziek, het gezin, wellness, natuur en sport. Ook het doelbewust voorkomen of beheersbaar maken van negatieve emoties is de basis voor omvangrijke markten: van schoonmaakmiddelen tot ziekenhuizen. De consumptie van emoties wordt gevoed door het streven naar geluk, dat immers ontstaat als men structureel meer positieve dan negatieve emoties consumeert. Omdat zelfs emoties gaan vervelen, hoppen mensen van de ene emotiemarkt naar de andere. Waarden worden steeds minder collectief gedragen met als gevolg dat het normbesef (collectief gedragen waarden) vervaagd. De tekenen daarvan zijn zichtbaar in de media; de spiegels van de hedendaagse samenleving. Denk aan het normgebrek in films als Lost in Translation en American Beauty of tv programma s als Temptation Island en de Gouden Kooi. Men ziet de normvervaging ook terug in de graaicultuur van het bedrijfsleven en het onvermogen van bijvoorbeeld politici om een klimaatakkoord te sluiten. De kortstondigheid viert hoogtij. Het gedrag van veel mensen wordt steeds meer hedonistisch. Men moet van het leven genieten voor het te laat is, een adagium dat sterk in opkomst is. Waarden kunnen een rem zijn op de consumptie van emoties en worden dan ook steeds vaker genegeerd. Extreme sporten, de foodcultus, 24/7 entertainment en het hedonisme hebben meer te maken met persoonlijke emotionele belevingen dan met waarden. Anderzijds stimuleren waarden de consumptie van kunst, cultuur, natuur en spiritualiteit. Maar ook hier draait het uiteindelijk om emoties. Deze ontwikkelingen leiden tot een belangrijk inzicht voor de marketing van producten/diensten en merken: het menselijk gedrag wordt weliswaar nog in belangrijke mate aangestuurd door waarden, maar mensen willen emoties consumeren. Emotionele innovatie page 02 of 13

4 Emoties en gedrag. Emotiegroepen. Emotionele Innovatie laat zien dat mensen een kleine 200 waarden of motivaties kennen en meer dan 3000 emoties, waarvan er in het dagelijks leven ruim 1000 ook daadwerkelijk nagestreefd worden. Een belangrijk inzicht is dat mensen weliswaar een basis waarde- en emotie DNA bezitten, maar dat dit zeer flexibel is. De context bepaalt in hoge mate de waarden en emoties die men wil ondergaan. De waarden en emoties die dominant zijn in de huidige tijdgeest zijn door de auteurs in kaart gebracht. Elk mens heeft een eigen waardepatroon, deels genetisch bepaald, deels aangeleerd. Door de tijdgeest echter veranderen deze waarde- en emotiepatronen. Ze zijn afhankelijk van ontwikkelingen zoals maatschappelijke veranderingen, socio- demografische trends en economische ontwikkelingen. De tijdgeest verandert relatief snel wat weer tot voortdurende wijzigingen in waarde- en emotiepatronen leidt. Mensen identificeren zich bovendien sterk met andere mensen en kopiëren het gedrag van hun peergroup(s). Dit kopiëren van gedrag, groupthink geheten, laat zien dat men vooral de positieve emoties die anderen meemaken, ook zelf wil ondergaan. Mensen beschikken over een formidabel inlevingsvermogen en mede als gevolg daarvan vertonen ze een sterke neiging datgene te willen wat anderen ook doen of bezitten. Doelgroepen zijn in wezen clusters van mensen die dezelfde emoties willen ervaren. Anders gezegd: mensen kunnen worden beschreven op basis van de emoties die ze nastreven. Vervolgens kunnen merken en producten zo geladen worden dat ze aansluiten bij deze emoties. Het onderzoek leert ook dat mensen een nagenoeg feilloze radar hebben voor emoties, ze zijn zeer goed in staat om de verschillen tussen honderden emoties aan te geven. Dat is veel minder het geval bij waarden omdat deze abstracter zijn en multi- interpretabel. In de marketing zijn waarden dan ook niet meer dan een zeer grof instrumentarium. Emotionele innovatie page 03 of 13

5 Emoties: het nieuwe paradigma In de wereld van de marketing, branding, productontwikkeling, design en architectuur wordt veel gewerkt met waarden, dus met de inzichten die bestaan over de drijfveren van mensen. Vele onderzoekbureaus gebruiken psychologische modellen die het waarde- en motivatiepatroon van mensen onderzoeken om daarmee het consumptiegedrag te kunnen voorspellen. In het nieuwe marketingtijdperk echter komen emoties en het management daarvan centraal te staan. Mensen consumeren immers emoties, geen waarden. Waarden hebben echter wel een eigen rol. Ze werken als een kompas naar de emoties die we willen ondergaan. Niet minder maar ook niet meer. Uiteindelijk gaat het om emoties. Het einddoel van een mens is dan ook het consumeren van positieve emoties en het voorkomen of managen van negatieve emoties. Uiteindelijk gaat het om emoties Emotionele innovatie page 04 of 13

6 Deel II. Emotionele meerwaarde. Emotionele markten en The Battle of Emotions. Emoties worden steeds extremer. Merken en producten in primair emotionele markten als o.a. cosmetica, sport, mode, drank, auto s, luxe vakanties, toprestaurants en kunst zijn in een nooit eindigende Battle of Emotions gevangen. Telkens draait het erom wie de emoties van de Zeitgeist het best aanvoelt en knap weet te vertalen. Dat is de winnaar van het moment. Doorgaans zijn deze emotionele overwinningen van korte duur. Deze strijd wordt geleid door de Masters of Emotions; schrijvers, filmsterren, topsporters, musici, designers, reclamemakers, TV sterren, modekoningen en dergelijke. We begonnen ooit met Skydiven. Daarna werd het Base Jumpen. Vervolgens Cave Jumping. Gevolgd door Wingsuit Flying. En nu doen we aan Wingsuit Base Jumping. Op televisie hadden we eerst het brave The Real World, daarna werd het Big Brother en nu zitten we op het niveau van De Gouden Kooi. Zelfs emoties gaan vervelen. Daarom willen mensen het steeds extremer. Functionele markten en emoties. Merken in functionele markten als schoonmaakmiddelen, wasverzachters, tandpasta, scheerapparatuur, computers, functionele kleding, margarine of lichtpeertjes zijn succesvol als zij op een knappere manier emoties aan hun merk weten te verbinden dan hun concurrenten. Functionele markten worden dan ook steeds emotioneler. Daarbij blijven de functionele eigenschappen natuurlijk van belang, deze zijn echter meestal relatief makkelijk te kopiëren. En dat geldt niet voor emoties. Emotionele innovatie page 05 of 13

7 Deel III. Merken en emoties Merken met ziel: Brands as belief Mensen begrijpen het doel achter marketingprogramma s zeer goed. Dat maakt ze weliswaar extra kritisch, maar is geen reden om te aarzelen bij de consumptie. Mensen willen immers graag consumeren. Ze zoeken daarbij naar merken waarmee ze een band voelen, die natuurlijk relatief is. In sommige markten zoals mode, auto s en sport kan zo n band heel sterk zijn omdat de marktcategorie als zodanig ook hoog emotioneel is. In andere markten die veel functioneler zijn, is het merk dat naast een functionele ook een emotionele brug weet te slaan, de winnaar. Sterke merken hebben een bijzondere overeenkomst: ze hebben een krachtig belief systeem. Een sterk en relevant beliefsysteem maakt immers verbinding met de emoties van mensen. Merken met een ziel zijn echt, oprecht, belevenswaardig en inspirerend. Inspirerende merken creëren is een belangrijke uitdaging voor ondernemers. Veel markten zijn immers verzadigd en veel consumenten verveeld en wantrouwend. Inspiratie moet dat doorbreken. Ook een wasmiddel kan inspirerend zijn, het gaat er niet om een wasmiddel te creëren dat net zoveel inspiratie geeft als mode of cosmetica, het gaat er om een merk te creëren dat meer inspiratie levert dan de concurrentie. OMO bijvoorbeeld is een wasmiddel dat dit heeft begrepen, het belief van OMO is dat jonge kinderen de wereld moeten verkennen, het avontuur moeten opzoeken en leren risico s te nemen. Daarbij worden ze vies en dat is een goede zaak. Dirt is Good zegt OMO dan ook. Het bouwen van merken met een sterk beliefsysteem betekent dat men de emoties van mensen moet begrijpen. Emotionele innovatie page 06 of 13

8 Deel IV. Emotuning The missing link: Emotivaties Het op een directe manier kunnen werken met emoties is de wens van een ieder die zich bezig houdt met meerwaardecreatie. Daarom is op basis van de bovengenoemde inzichten een methodiek ontwikkeld waarmee emoties direct kunnen worden ingezet voor de creatie van meerwaarde. Deze methodiek heet Emotuning. Als men weet welke waarden en de daarbij behorende emoties relevant zijn in het marketing- of brandingproces, dan kan men designers, creatieven en strategen daar ook op briefen. Waarden en emoties vormen een twee eenheid Waarden zijn het stuurwiel naar onze emoties. Waarden en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vormen een twee- eenheid. Elke waarde is omgeven door een serie emoties. Gemiddeld 20. De context, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw museum, het ontwerp van een nieuw drankje of de identiteit van een bedrijf, bepaalt welke van deze 20 emoties het meest relevant zijn. Deze combinatie van een waarde en emoties noemen wij een Emotivatie. Emotionele innovatie page 07 of 13

9 Emotuning. Voor de Emotuning tool zijn er vier hoofdtoepassingen: Inspiratiebron, voor de ontwikkeling van nieuwe markten, merkontwikkeling, (her)positioneringvraagstukken en identiteit- ontwikkeling. Marktonderzoek, dat wil zeggen wanneer men voor de bovengenoemde werkvelden de opinie van de consument wil weten. Emotuning kan ook gebruikt worden voor het segmenteren van markten op basis van emoties (Emosegmenten). Briefinginstrument, denk daarbij aan design, zowel verpakking- en productdesign, als design ten behoeve van architectuur. Maar ook voor briefings ten behoeve van brandactivation programma s. Selectie methodiek, Emotuning maakt het mogelijk om keuzes te maken of te laten maken uit de 192 waarden en 1015 emoties. Dit kan gedaan worden door het marketingteam, door medewerkers, door klanten (btob) en door consumenten en/of burgers. Alle stakeholders kunnen betrokken worden als men dat wenst. Het is zowel een internet gedreven tool als een consultancy tool (Emoroom). Emotuning is toepasbaar wanneer er naast functionele meerwaarde ook emotionele meerwaarde moet worden gecreëerd, wat steeds vaker het geval is. Zowel in commerciële als in publieke markten. Voorbeelden van toepassingen zijn: New product development Brand development Positioneren Identiteitontwikkeling Idee- en conceptontwikkeling (welke emoties wil men oproepen als inspiratiebron) Design en Naming Marktsegmentatie (emotiesegmenten of clusters) waarbij de context centraal staat Emotionele innovatie page 08 of 13

10 Voorbeeld: Emotuning voor de biermarkt. Bij deze casus worden er in samenwerking met de doelgroep bierdrinkers waarden en emoties geselecteerd. De casus betreft een bierfabrikant met een portfolio van merken op de biermarkt. De fabrikant wil naast een goed inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de markt ook een goed inzicht in het emotionele profiel van de markt. Markten veranderen onder invloed van de tijdgeest immers voortdurend en het is verstandig om van tijd tot tijd een inzicht te hebben in de actuele waarden en emoties. De opdracht is dan ook als volgt: 1. Het emotionele profiel van de markt. Geeft aan wat de actuele waarden en emoties zijn. Bijvoorbeeld door de top 5 waarden en de top 10 emoties/gevoelens in kaart te brengen. En de relatie tussen beiden. 2. Emotionele marktsegmenten. Wat voor emotionele clusters, dus clusters van waarden en emoties, bestaan er in de markt? Dit heet een Emosegment-beschrijving. Bovendien: zijn er emotionele marktsegmenten die nog niet bewerkt worden? Dus een kans om een nieuw marktsegment te vormen? 3. Emotionele clusters gerelateerd aan socio-demografische kenmerken. Hoe zien de emotieprofielen er uit bij vrouwelijk pilsdrinkers of bij jongeren, bij allochtonen en anderen? Men krijgt inzicht in de persoonlijke emo-profielen van de doelgroepen: welke waarden en emoties spelen de hoofdrol bij bepaalde doelgroepen? Dit is belangrijk bij productontwikkeling en voor markt- bewerkingstrategieën. 4. Emotionele merkprofielen. Wat is het emotionele profiel van de toonaangevende merken in de markt en bij welke doelgroepen? 5. Emotionele brandgap. Geeft aan in welke mate deze merkprofielen wel/niet aansluiten bij de gevonden emotionele marktclusters of segmenten. Dit legt de basis voor de herpositionering van een merk. In hoeverre is het merk (in emotionele zin) nog aangesloten bij een bepaald emotioneel marktsegment? Emotionele innovatie page 09 of 13

11 Voorbeeld: Emotuning voor de identiteit van een nieuw stadhuis. Niet alleen een merk of product, maar ook een nieuw stadhuis, kantoorpand of een museum wil over een eigen identiteit beschikken. Men kan dat doortrekken naar woonwijken, stadsparken, metro s, pretparken, steden, wijken, industrieterreinen, bibliotheken en bepaalde publieke diensten zoals de politie, het UWV, ziekenhuizen, openbaar vervoer en kabelbedrijven. Bij wijze van voorbeeld is de ontwikkeling van de identiteit van een stadhuis uitgewerkt. Het zal doorgaans beginnen met een pakket van eisen dat betrekking heeft op de functionaliteiten van het gebouw waarin allerhande zaken worden bepaald zoals het aantal mensen dat er komt te werken, IT- infrastructuur, bespreekkamers, tentoonstellingsruimten, et cetera. Maar dat is nog niet voldoende: de vraag moet aan de orde komen hoe het stadhuis ook emotionele meerwaarde kan creëren. Voorbeelden van projecten en gebouwen die een krachtige verbinding maken met onze emoties zijn de Erasmusbrug, het operahuis van Sydney, het Tate Museum in Londen, het ING- hoofdkantoor in Amsterdam en het Parijse Louvre. Emotionele innovatie page 10 of 13 Emotionele innovatie

12 Kortom. De hedendaagse samenleving richt zich steeds meer op het consumeren van emoties. De waardepatronen die men nastreeft lijken veel minder vast dan men steeds heeft aangenomen. Ze zijn onderhevig aan veranderingen door de tijdgeest waarin we ons bevinden. Emoties blijken onlosmakelijk te zijn verbonden aan waarden. Ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. Emotuning maakt het mogelijk om én waarden én emoties gezamenlijk in te zetten bij meerwaardecreatie en innovatie. Emotuning werpt daarbij een nieuw licht op de wijze waarop men identiteiten ontwikkelt, markten segmenteert, positioneert, nieuwe producten ontwikkelt en communicatie en design kan aansturen. Het is thans mogelijk om aanmerkelijk concreter en inspirerender te zijn. Of zoals een van onze klanten het noemde; het is schieten met scherp. Emotuning is schieten met scherp Emotionele innovatie page 11 of 13

13 Noot van de auteurs Emotuning : ultieme gedragsmanipulatie? Voor het verschijnen van het boek Emotionele Innovatie hebben wij een aantal lezingen in de V.S. en Azië gegeven waarbij telkens de vraag aan de orde kwam of de Emotuning methodiek niet de ultieme vorm van gedragsmanipulatie is. Emotuning is ontwikkeld om producten, diensten en merken beter te laten aansluiten bij de emoties die mensen willen ondergaan. Dat mensen emoties willen consumeren is op zich niet verontrustend of verkeerd. Ook is het niet nieuw. De grote vraag is: welke emoties en met welke heftigheid! Lang werd dat vooral bepaald door de culturele achtergrond van mensen maar in toenemende mate speelt de Zeitgeist hierin een rol. In het huidige tijdperk zijn materialistische en ik- gerichte emoties overmatig aanwezig en dat is dan ook bepalend voor het type emoties dat mensen willen consumeren. De kritiek daarop zwelt aan omdat dit lijkt te leiden tot ontwrichting van de samenleving. De blik wordt daarbij steeds meer gericht op producenten, marketingmensen, film en tv- makers. In feite op een ieder die medeverantwoordelijk is voor de afbraak van waarden en de stimulans van overmatige materiële en emotionele consumptie. Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat wel en wat niet meer kan: kan Formule 1 nog wel? Kan Big Brother nog wel? En wat is de invloed van geweldgames op jongeren? In dit verband wordt ons als auteurs de vraag gesteld of de Emotuning methodiek niet het ultieme instrument is om gedrag te beïnvloeden. En of dat niet te ver gaat. Laten we voorop stellen dat het directe en gestructureerde gebruik van emoties buitengewoon effectief kan zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Zowel voor goede als voor minder goede zaken. Het is aan de gebruiker van de methodiek om daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat gezegd hebbende kunnen we niet ontkennen dat bij gedragsbeïnvloeding kennis van emoties het ultieme instrument is. Bovendien moet men zich realiseren dat we met dit boek weliswaar behoren tot de pioniers, maar dat dit nog maar het begin is. De aandacht voor de beïnvloeding van het menselijk gedrag door middel van emoties zal o.i. exponentieel groeien. Deze ontwikkeling geeft echter ook kansen: de aard van de emoties die mensen willen consumeren is relatief makkelijk te beïnvloeden, het fenomeen van de groupthink ligt daaraan ten grondslag. Groupthink is het alom optredende kopieergedrag van mensen. Het gedrag van de massa is dan ook relatief eenvoudig te beïnvloeden. For better or worse. Het is aan de opinieleiders, de bestuurlijke elite, de masters of emotions maar ook aan marketingmensen en managers om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wat daarbij de grenzen zijn tussen verleiding en manipulatie is een zeer lastige, maar onvermijdelijke discussie. Als Emotionele Innovatie daartoe de aanzet geeft dan is dat een goede zaak. Emotionele innovatie page 12 of 13

14 Over Emote. Emote is een research based brandconsultancy gespecialiseerd in de innovatie van merken. Zowel strategie als conceptontwikkeling. De kennis van de toepassing van emoties maakt ons uniek. Ons credo: Wij Brengen Merken tot Leven. Emote adviseert high- end (internationale) cliënten gebaseerd op de principes van Connectivity en Emotuning zoals respectievelijk omschreven in de bestsellers De Groeimotor (2007) en Emotionele Innovatie (2009). Lees meer over Emote en onze cases op de website: group.com Neem contact op: group.com Tel: +31 (0) Emote Group - Emotional Innovation Prinsengracht DZ Amsterdam The Netherlands Web: group.com Disclaimer: Emotuning & Emotivation are registered trademarks. Copying or any other breaches of these trademarks are prohibited.emote Group 2009 All rights reserved Emotionele innovatie page 13 of 13

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunners Scan Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunner Scan Dit is een Doe-het-Zelf questionnaire/scan die u een inzicht geeft op de vraag hoe goed u scoort op de 8

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding

hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding Internal Branding: een nieuw inzicht 11 Mexx-kleding verkoop je anders dan kleding van Esprit. Een pilsje van Brand serveer je anders dan een Heineken.

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd?

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd? Leeswijzer Hoe is dit boek opgebouwd? In hoofdstuk 1 gaan we in op de redenen waarom innovatie voor organisaties noodzakelijk is en wat de belangrijkste faalfactoren daarbij zijn. Ook leest u wat klant

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte. Netwerksamenleving biedt route uit crisis. Samenvatting

Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte. Netwerksamenleving biedt route uit crisis. Samenvatting Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte Netwerksamenleving biedt route uit crisis Martijn Lampert en Herman Wijffels, december 2012 Samenvatting Een crisis leidt tot versnelde verandering. Oude

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO

ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO Het belang van de juiste beslissing Publicatiedatum: augustus 2013 qlikview.com Of je nu ondernemer, bestuurder of manager bent van een organisatie, we zijn

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie