heelkundige ingreep / onderzoek onder verdoving DAGZIEKENHUIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "heelkundige ingreep / onderzoek onder verdoving DAGZIEKENHUIS"

Transcriptie

1 heelkundige ingreep / onderzoek onder verdoving DAGZIEKENHUIS Info voor de opnamedienst Naam patiënt :... Opnamedatum:... /... /... opname-uur (wordt je de dag voordien vanaf 15 uur meegedeeld) Aangevraagde kamer:... Info voor patiënt Preoperatieve onderzoeken (in te vullen door de arts) Te verrichten vóór opname 0 via de huisarts 0 via telesecretariaat (tel : uur en uur) (uitslagen meebrengen) Datum + uur Info voor arts ASA-score (cfr. blz. 11) Vanaf ASA-score 3: contact opnemen met anesthesie op tel Stempel en handtekening arts: 0 EKG 0 bloedafname 0 urinecultuur - AB 0 medische beeldvorming thorax andere:... 0 longfunctie 0 internistisch onderzoek 0 andere:

2 De anesthesie Anesthesie is ongevoeligheid voor pijn. Er worden verschillende vormen van anesthesie gebruikt: algemene anesthesie, locoregionale anesthesie of zuiver lokale anesthesie. Bij algemene anesthesie brengt men de hersenen in slaap. De patiënt is niet bij bewustzijn en de anesthesist bewaakt de patiënt. De verdovingsproducten worden meestal via een infuus gegeven dat vooraf wordt ingebracht in een ader. De essentiële functies van het lichaam worden voortdurend gevolgd via een monitor (hartritme, bloeddruk, zuurstofhoeveelheid in het bloed). Vaak wordt bij de slapende patiënt een buisje tussen of net boven de stembanden geplaatst om de ademhaling te ondersteunen. Na de ingreep gaat de patiënt naar de ontwaakzaal tot het bewustzijn volledig is teruggekeerd en de pijn voldoende onder controle is. Bij locoregionale anesthesie worden de zenuwen van een bepaald deel van het lichaam verdoofd. Een ruggenprik maakt bijvoorbeeld de onderbuik en onderste ledematen ongevoelig. Bij lokale verdoving wordt verdoving ingespoten ter hoogte van de operatiestreek. Meestal zorgt de chirurg hiervoor. Deze verdoving is te vergelijken met de plaatselijke verdoving bij de tandarts. Vaak worden bovenvermelde technieken gecombineerd om pijnstilling na de ingreep mogelijk te maken. Na overleg kiest de anesthesist de voor jou meest aangewezen techniek. Sedatie is een veel lichtere vorm van algemene anesthesie. De veiligheidsvoorwaarden zijn echter dezelfde als voor een algemene anesthesie. Lokale of locoregionale anesthesie wordt vaak gecombineerd met sedatie. Voor de verdoving De voorbereiding op de anesthesie en eventueel preanesthetisch onderzoek is belangrijk. Het laat toe de risico s die aan elke ingreep verbonden zijn in te schatten. Wij verzoeken je de vragenlijst in deze bundel juist te beantwoorden. Je huisarts, je behandelend arts en/of de chirurg kunnen hierbij helpen. Eens in de operatiezaal zullen de verpleegkundige en de anesthesist je nog enkele vragen stellen. Nadelen en complicaties van anesthesie Allergieën: tijdens de verdoving en de chirurgische ingreep komt de patiënt in contact met allerhande stoffen die vreemd zijn aan het lichaam. Sommige patiënten kunnen allergisch zijn voor deze stoffen zonder het zelf te weten en er al dan niet hevig op reageren. Deze reacties kunnen gaan van huiduitslag tot ernstige bloeddrukval en ademhalingsproblemen. Patiënten met gekende allergieën dienen voor de ingreep de anesthesist hierover in te lichten. Misselijkheid en braken kunnen optreden na de ingreep, afhankelijk van het type operatie, de chirurgische belasting enz. Er bestaan hiervoor geneesmiddelen zodat deze complicaties minder voorkomen of de ernst ervan kan worden ingeperkt. Postoperatieve pijn: er bestaan verschillende technieken om deze pijn te verminderen. De anesthesist zal je preventief medicatie geven voor en tijdens de ingreep, maar zal je ook pijnstillers voorschrijven, samen met een innameschema voor verdere behandeling thuis. Hoofdpijn wordt veroorzaakt door de verdoving, de ingreep, stress enz. Een epidurale of spinale anesthesie kan aanleiding geven tot hoofdpijn. Deze hoofdpijn verdwijnt na enkele dagen. Soms is bijkomende behandeling door de anesthesist noodzakelijk. Verwardheid of concentratiestoornissen: vooral oudere patiënten hebben soms enige tijd na de ingreep last van verwardheid, geheugenverlies en concentratiestoornissen. Dit is meestal van voorbijgaande aard. 2

3 Last aan de ogen: tijdens de anesthesie wordt alles in het werk gesteld om de ogen te beschermen. Er wordt oogzalf ingebracht om uitdroging te voorkomen. Dit verklaart waarom je onmiddellijk na het ontwaken wazig ziet. Soms gebeurt het toch dat er lichte beschadiging van het hoornvlies optreedt, met lichte pijn tot gevolg. Als deze beschadiging zich voordoet, wordt dit in overleg met de oogarts behandeld. Kracht- en/of gevoelsverlies kan veroorzaakt worden door een zenuwbeschadiging (met een naald in geval van regionale anesthesie, door een bloeduitstorting of door druk op een zenuw tijdens een ingreep onder algemene anesthesie). De meeste zenuwbeschadigingen zijn tijdelijk en genezen vanzelf. Beschadiging van tanden, lippen of tong en keelpijn: je kan je tanden, lippen of tong beschadigen door krachtig je mond dicht te knijpen tijdens het ontwaken uit de algemene verdoving. Ook kunnen de tanden beschadigd worden als de anesthesist moeilijkheden heeft om een buis in de luchtpijp in te brengen. Dit veroorzaakt soms lichte keelpijn onmiddellijk na de ingreep. Andere milde nevenwerkingen zijn onder andere duizeligheid, dubbel zien, jeuk, spierpijn, blauwe plekken, moeilijk plassen enz. Bij verdere vragen kan je voor de ingreep, indien gewenst, een anesthesist raadplegen. Daarvoor kan je contact opnemen met het operatiekwartier op het nummer Noteer hier je vragen 3

4 Richtlijnen Je ondergaat binnenkort een opname in het dagziekenhuis. Via deze informatie willen we je enkele richtlijnen meegeven. Het is de bedoeling dat je ze strikt naleeft om problemen te voorkomen. Gelieve dit document de dag van de opname ingevuld mee te brengen naar het ziekenhuis. Anesthesie - aandachtspunten die de veiligheid verhogen 1. Het inademenen van maaginhoud tijdens een sedatie of anesthesie is gevaarlijk. Ik houd mij daarom aan de afspraken rond nuchter zijn. Ik kom de dag van de ingreep volledig nuchter naar het ziekenhuis. Indien de ingreep gepland is na 13 uur, mag ik voor 7 uur wel een licht ontbijt nemen in samenspraak met de arts. Ik vermeld bij opname aan de verpleegkundige welke medicatie ik al ingenomen heb. Neem enkel die geneesmiddelen die door de arts worden voorgeschreven. 2. De mogelijkheid om veilig deel te nemen aan het verkeer (auto, fiets, openbaar vervoer enz.) is verminderd door de verdoving of operatie (bijv. oogoperatie). Ik rijd vandaag niet zelf maar laat mij om die reden begeleiden door: Naam begeleider (handtekening onderaan):... Adres begeleider:... Telefoonnummer/gsm begeleider:... Naam ouder/voogd (<18 jaar) (handtekening onderaan): Alcohol kan ernstige nevenwerkingen hebben na een anesthesie of operatie. Ik drink geen alcoholische dranken tot 24 uur na de ingreep. 4. Indien de chirurg en/of anesthesist dit nodig vindt, blijf ik overnachten in het ziekenhuis. 5. Zelfs de dag nadien kan een operatie of verdoving nog nawerken. Ik neem dan ook geen belangrijke beslissingen de eerste 24 uur, en houd rekening met enig werkverlet. Geïnformeerde toestemming Ik ondergetekende, de patiënt of diegene die zijn rechten uitoefent, werd ingelicht over de onderzoeken en/of behandelingen. Deze informatie betrof onder meer de indicatie, de eventuele alternatieven en de te verwachten resultaten. Hierbij werden ook de mogelijke bijwerkingen en/of complicaties op korte en lange termijn beschreven. Ik kreeg hierbij ook de mogelijkheid om vragen te stellen en om de voorgestelde onderzoeken en/of behandelingen te weigeren. Ik verklaar mij akkoord om een heelkundige ingreep of onderzoek al dan niet onder anesthesie te ondergaan in het AZ Lokeren. Gelezen en goedgekeurd, Datum:... /... /... Handtekening patiënt Handtekening begeleider Handtekening ouder/voogd (<18 jaar)...

5 Richtlijnen dagziekenhuis 1. Meld je aan bij de onthaalbalie. Gelieve mee te brengen: identiteitskaart kaart van de hospitalisatieverzekering (indien van toepassing) documenten bij arbeidsongeval documenten voor werkonbekwaamheid attest vertrouwelijk bloedgroepkaart verwijsbrief van de behandelend arts en/of huisarts anesthesie- en medicatievragenlijst RX-opnames, resultaten van uitgevoerde onderzoeken zoals laboresultaten, electrocardiogram, brief huisarts enz. 2. Indien je niet aanwezig kan zijn zoals afgesproken (bvb. door ziekte of koorts > 37.8 C), verwittig dan zo snel mogelijk de behandelende arts en het telesecretariaat (tel , uur en uur of na uur het dagziekenhuis, tel ). 3. Kom de dag van de ingreep volledig nuchter naar het ziekenhuis. Dit wil zeggen niet drinken (ook geen water!), eten en roken vanaf middernacht de dag voor de ingreep. (Indien de ingreep gepland is voor de namiddag, mag je voor 7 uur wel een licht ontbijt eten, dit in samenspraak met je arts). 4. Je neemt medicatie in? Vraag dan aan jouw huisarts of behandelende arts/chirurg of je deze medicatie mag blijven innemen. Als dat zo is, mag je deze medicatie met een klein slokje water innemen (minimaal 2 uur voor opname-uur). Breng jouw dagelijkse medicatie mee naar het dagziekenhuis. Vermeld bij opname aan de verpleegkundige of je al medicatie hebt ingenomen. Gebruik de eerste 24 uur na de ingreep geen andere medicatie dan deze die de arts heeft voorgeschreven. Bloedverdunnende medicatie en medicatie voor suikerziekte (anti-diabetica) neem je volgens het advies van de arts. 5. Na de ingreep verblijf je enkele uren op de ontwaakzaal. hier is geen bezoek mogelijk. 6. Bestuur de eerste 24 uur na het ontslag uit het ziekenhuis geen voertuig. Je mag in geen geval zelf naar huis rijden! Er is een duidelijke afspraak gemaakt met iemand die je komt ophalen in het ziekenhuis. 7. De dag van de operatie neem je een bad of douche en verwijder je nagellak (handen en voeten) en make-up. 8. Breng een opbergdoosje mee voor een eventuele tandprothese en ooglenzen. 9. Drink gedurende 48 uur voor en na de behandeling geen alcohol. Dit versterkt het effect van de verdoving. 10. Eet na de ingreep geen zware maaltijden en volg hierover de instructies op van de arts en/of verpleegkundigen. 11. Houd, wanneer je thuiskomt, enkele uren bedrust. 12. Na je thuiskomst en tot het einde van de eerste nacht na de ingreep dient er een persoon bij jou aanwezig te zijn om je bij te staan. 13. Neem gedurende de eerste 48 uur geen belangrijke beslissingen omdat je nog onder invloed kan zijn van medicatie. 14. Raadpleeg onmiddellijk het ziekenhuis of jouw behandelende arts in geval van twijfels en/of problemen (koorts, bloeding enz.). 15. Wees je ervan bewust dat je om medische redenen meer dan 1 dag opgenomen kan worden. Ook na het lezen van deze informatie heb je ongetwijfeld vragen, aarzel zeker niet deze te stellen. Wij wensen je alvast succes en een spoedig herstel. 5

6 Vragenlijst anesthesie 6

7 De ingreep gebeurt onder volledige of gedeeltelijke verdoving. Om deze verdoving vlot te laten verlopen, is het uitermate belangrijk dat de anesthesist over de juiste en meest volledige informatie beschikt. Gelieve de informatie op dit formuilier zo juist en zo volledig mogelijk in te vullen. Bloedverdunnende medicatie dien je zeker te vermelden en zonodig te stoppen. Vermeld dit op voorhand aan je arts zodat er hieromtrent afspraken kunnen gemaakt worden. Het spreekt voor zich dat medewerkers, artsen en verpleegkundigen gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Alle info die je invult, wordt met de meeste discretie en op een strikt geheime manier behandeld. Gelieve de bolletjes in te kleuren (in te vullen door de patiënt of begeleider). leeftijd:... gewicht:...kg lengte:...cm 1. Heb je al een anesthesie (verdoving) gehad? 0 ja 0 nee Zo ja: een algemene verdoving 0 ja 0 nee Zo ja: een plaatselijke verdoving 0 ja 0 nee Vertoonde je een ongewone reactie bij de verdoving? 0 ja 0 nee Zo ja, welke problemen?... Zijn er in de familie problemen met verdoving? 0 ja 0 nee Zo ja, welke problemen? Rook je? 0 ja 0 nee Zo ja:... sig./dag Heb je gerookt? 0 ja 0 nee Zo ja: hoe lang (aantal jaren)?... gestopt sinds: Gebruik je regelmatig alcohol? 0 ja 0 nee Zo ja: hoeveel? Gebruik je regelmatig drugs (verslavingsmiddelen)? 0 ja 0 nee Zo ja: welke en hoeveel? Ben je allergisch (overgevoelig)? 0 ja 0 nee Zo ja: voor wat ben je overgevoelig: 0 antibiotica: welke?... 0 kleefpleisters: welke?... 0 jodium 0 contrastof 0 latex (vb. rubber, handschoenen enz.) 0 andere:. 6. Lijd je aan een hartziekte of heb je hartproblemen gehad? 0 ja 0 nee Zo ja: welke: 0 hartklepstelsel 0 pacemaker sinds:... /... /... 0 hartkloppingen 0 hartinfarct gehad:... /... /... 0 hartoverslag 0 hoge bloeddruk of te lage bloeddruk 0 borstpijn 0 Wat is uw gemiddelde bloeddruk?... /... 7

8 7. Lijd je aan één van de volgende aandoeningen? 0 spataderen 0 ja 0 nee Draagt u hiervoor steunkousen? 0 ja 0 nee (Indien ja, breng deze mee) 0 flebitis (ontsteking van de aderen) in de benen 0 ja 0 nee 0 flebitis gehad 0 ja 0 nee Wanneer?... /... /... 0 zwelling van enkels en/of voeten 0 ja 0 nee 8. Lijd je aan een verhoogde oogdruk (glaucoom)? 0 ja 0 nee 9. Draag je contactlenzen? 0 ja 0 nee Gebruik je hiervoor oogdruppels? 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Draag je een kunstgebit? 0 ja 0 nee 0 boven 0 onder 11. Draag je een hoorapparaat 0 ja 0 nee 0 links 0 rechts 12. Draag je loszittende tanden/implantaten? 0 ja 0 nee 0 boven 0 onder 13. Heb je mondproblemen 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Heb je 0 astma 0 chronische bronchitis 0 tuberculose 0 andere: Lijd je aan of heb je ooit last gehad van 0 een maagbreuk 0 een maagzweer 16. Lijd je aan een leveraandoening? 0 ja 0 nee 0 geelzucht/ 0 type A 0 type B 0 type C 0 andere: Lijd je aan of heb je ooit last gehad van een nieraandoening? 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Bloed je abnormaal lang bij 0 een snijwonde 0 een operatie 0 een tand uittrekken 0 een neusbloeding 19. Heb je al een bloedtransfusie gehad? 0 ja 0 nee Zo ja, welke waren de reacties tijdens of na de bloedtransfusie? Weiger je een bloedtransfusie? 0 ja 0 nee Zo ja, gelieve dan een bijkomend formulier op te vragen en te ondertekenen bij opname. 21. Lijd je aan aids? 0 ja 0 nee Heb je bezwaar tegen een bloedonderzoek voor het opsporen van aids? 0 ja 0 nee 8

9 22. Heb je suikerziekte? 0 ja 0 nee Zo ja, neem je hiervoor 0 aangepaste voeding 0 medicatie via pillen 0 insuline 23. Heb je de laatste 6 maanden cortisone genomen? 0 ja 0 nee 24. Heb je last van de schildklier/heb je een schildklieraandoening? 0 ja 0 nee 25. Lijd je aan of heb je één van deze zenuwaandoeningen (gehad)? 0 hersentrombose/hersenbloeding 0 epilepsie 0 verlamming of krachtsvermindering 0 zenuwletsel 0 multiple sclerose 0 migraine 26. Heb je nu last van je rug? 0 ja 0 nee 27. Heb je vroeger al problemen gehad met je rug? 0 ja 0 nee 28. Werd bij jou ooit een prothese ingeplant? 0 ja 0 nee 0 heup: 0 links 0 rechts 0 knie: 0 links 0 rechts 0 schouder: 0 links 0 rechts Hebt u beperkingen bij de uitvoering van bepaalde beweging die niet in verband staan met de operatie? 0 ja 0 nee Zo ja, omschrijf nauwkeurig: Heb je rugoperaties ondergaan? 0 ja 0 nee 30. Lijd jij of een familielid aan een spieraandoening? 0 ja 0 nee Zo ja, welke? Ben je zwanger of mogelijks zwanger (vrouwen < 50 jaar)? 0 ja 0 nee 32. Neem je momenteel de pil? 0 ja 0 nee Bijkomende bijzonderheden (vermeld gegevens waarvan je denkt dat ze belangrijk kunnen zijn voor een veilig verloop van het onderzoek of de ingreep:... 9

10 Vragenlijst medicatie Neem je een geneesmiddel? Zo ja, vul dan onderstaande tabel zo volledig mogelijk in. Indien je verblijft in een voorziening (woon- zorgcentrum...), voeg dan een medicatieblad van de voorziening toe. Medicatieschema: vb. Dafalgan, 500 mg Middagmaamaal Avond- Ontbijt Slapen uur uur uur uur Opmerkingen AANDACHT - BRENG MEE INDIEN VAN TOEPASSING IS: Orthopedische steun- en verbandmateriaal (krukken, brace enz.) Medicatie voor suikerziekte (insuline) Medicatie voor epilepsie Bloeddrukregelende medicatie Medicatie voor ademhaling (puffers enz.) Bloedverdunnende medicatie en stopdatum Gelieve je behandelende arts te contacteren indien je hierover vragen hebt.... Handtekening patiënt of de begeleider 10

11 ASA-classificatie (info voor arts) 1. Gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik (voorbeeld: een overigens gezonde vrouw van 28 jaar met een liesbreuk). 2. Patiënt met een lichte aandoening, waarvoor al dan niet medicatie, zonder beperking normale activiteiten (voorbeeld: milde, goed ingestelde diabetes of hypertensie, lichte anemie, chronische rokersbronchitis). 3. Patiënt met ernstige systeemaantasting waarvoor medicatie, met beperking normale activiteit (voorbeeld: ernstige diabetes mellitus met vaatcomplicaties, invaliderende longziekte, angina pectoris). 4. Patiënt met zeer ernstige systeemaantasting, chronisch bedreigend voor het leven (voorbeeld: patiënten met hartziekten met duidelijke tekenen van hartfalen, voortgeschreden long-, lever- of nierfalen). 5. Moribundus, waarvan verwachte overleving < 24 uur met of zonder ingreep (voorbeeld: de patiënt met een gebarsten buikaneurysma, de patiënt met een ernstig schedeltrauma). 6. Dringende ingreep. Toelating tot dagziekenhuis: Patiënten van klasse ASA 1 - ASA 2. ASA 3: in overleg met anesthesie, na consultatie anesthesie (vanaf ASA 3: na consultatie anesthesie) ASA 4: komen niet in aanmerking voor dagziekenhuis. ASA 5: komen nooit in aanmerking voor dagziekenhuis WELKE TESTEN ROUTINEMATIG UITVOEREN bij volwassenen vóór geplande, niet-cardiothoracale chirurgie WORDEN NIET AANBEVOLEN: RUST-ECHO VAN HET HART CARDIOPULMONALE INSPANNINGSTEST RÖNTGENOPNAME VAN DE THORAX POLYSOMNOGRAFIE LONGFUNCTIETESTEN (INCL BLOEDGASANALYSE) GEGLYCEERD HEMOGLOBINE LEVERFUNCTIETESTEN CORONAIRE CT ANGIOGRAFIE AANBEVOLEN TE OVERWEGEN ASA KLASSE PATIËNT KLEINE OPERATIE INTERMEDIAIRE OPERATIE GROTE OF COMPLEXE OPERATIE bv.: drainage borstabces verwijderen huidletsel bv.: herstellen liesbreuk verwijderen spataders bv.: colonresectie volledig vervangen gewricht 1 NORMALE GEZONDHEID GEEN ROUTINEMATIGE ONDERZOEKEN RUST-ECG **** VOLLEDIG BLOEDBEELD (COFO) 1 NIERFUNCTIETESTEN 2 RUST-ECG **** URINECULTUUR 2 NIET-ERNSTIGE SYSTEMISCHE AANDOENING RUST-ECG * NIERFUNCTIE- TESTEN *** 2 RUST-ECG * RUST-ECG **** NIET-INVASIEVE STRESS BEELD VORMING NIERFUNCTIETESTEN *** 2 VOLLEDIG BLOEDBEELD (COFO) 1 NIERFUNCTIETESTEN 2 RUST-ECG * RUST-ECG **** URINECULTUUR NIET-INVASIEVE STRESS BEELD VORMING ERNSTIGE RUST-ECG 3 **** SYSTEMISCHE VOLLEDIG BLOEDBEELD RUST-ECG * (COFO) AANDOENING 1 RUST-ECG * 4 ERNSTIGE SYSTEMISCHE AANDOENING CONTINU LEVENS- BEDREIGEND NIERFUNCTIE- TESTEN *** 2 NIERFUNCTIETESTEN 2 NIET-INVASIEVE STRESS BEELD VORMING VOLLEDIG BLOEDBEELD ** (COFO) 1 HEMOSTASETESTEN NIERFUNCTIETESTEN 2 RUST-ECG * RUST-ECG **** URINECULTUUR NIET-INVASIEVE STRESS BEELD VORMING HEMOSTASETESTEN * bij risicofactoren volgens de hartrisico index ** bij cardiovasculaire of nieraandoeningen, als symptomen niet recent werden onderzocht *** als een nierfunctiestoornis kan vermoed worden **** als > 65j bij een chronische leveraandoening of bij een geschiedenis van abnormale bloedingen, spontaan, of na trauma of chirurgie bij risicofactoren volgens de hartrisico index en bij een slechte functionele capaciteit bij urologische of prothesechirurgie bij een geschiedenis van abnormale bloedingen, spontaan, of na trauma of chirurgie 1 Rode bloedcellen (hemoglobine, hematocriet en telling), witte bloedcellen (telling en formule) en bloedplaatjes. 2 Creatinine, egfr, natrium en kalium. Download de gratis app via de App store (ios), Google play (Android) of 11

12 AZ Lokeren Algemeen Ziekenhuis Lokeren Partner van het UZ Gent Lepelstraat LOKEREN Telesecretariaat tel ( uur en uur) Dagziekenhuis tel

een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS

een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS Info voor de opnamedienst Naam patiënt:... Opnamedatum:... /... /... Opname-uur:... Vermoedelijke verblijfsduur:... Dienst:...

Nadere informatie

een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS

een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS Info voor de opnamedienst Naam patiënt:... Opnamedatum:... /... /... Opname-uur:... Vermoedelijke verblijfsduur:... Dienst:...

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE en richtlijnen na dagopname Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je verwacht op de dienst daghospitalisatie voor een maagen/of darmonderzoek. Er is afgesproken dat je een lichte

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE HYDROCÈLE

PATIËNTEN INFORMATIE HYDROCÈLE PATIËNTEN INFORMATIE HYDROCÈLE Mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Gynaecologie: laparascopie

PATIËNTEN INFORMATIE. Gynaecologie: laparascopie PATIËNTEN INFORMATIE Gynaecologie: laparascopie Mevrouw Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN

PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Curettage

PATIËNTEN INFORMATIE. Curettage PATIËNTEN INFORMATIE Curettage Mevrouw Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsen Verwijderen OSM

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsen Verwijderen OSM PATIËNTEN INFORMATIE Plaatsen Verwijderen OSM Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

PATIËNTEN INFORMATIE. Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) PATIËNTEN INFORMATIE Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE en richtlijnen na dagopname Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je verwacht op de dienst daghospitalisatie voor een maagof darmonderzoek. Er is afgesproken dat je een lichte

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteen- verbrijzeling

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteen- verbrijzeling PATIËNTEN INFORMATIE Niersteen- verbrijzeling Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4 DIENST ANESTHESIE Preoperatieve vragenlijst voor volwassenen Diensthoofd Prof. dr. P. Wouters CHIRURGISCH DAGCENTRUM Afdelingshoofd Dr. M. Coppens CONTACT CHIRURGISCH DAGCENTRUM TELEFOON E-MAIL +32 (0)9

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE DIRECTE. laryngoscopie

PATIËNTEN INFORMATIE DIRECTE. laryngoscopie PATIËNTEN INFORMATIE DIRECTE laryngoscopie Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Curettage

PATIËNTEN INFORMATIE. Curettage PATIËNTEN INFORMATIE Curettage Mevrouw Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE CYSTE

PATIËNTEN INFORMATIE CYSTE PATIËNTEN INFORMATIE CYSTE 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. AMANDEL- WEGNAME (volwassenen)

PATIËNTEN INFORMATIE. AMANDEL- WEGNAME (volwassenen) PATIËNTEN INFORMATIE AMANDEL- WEGNAME (volwassenen) Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je

Nadere informatie

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4 DIENST ANESTHESIE Preoperatieve vragenlijst voor kinderen Diensthoofd Prof. dr. P. Wouters CHIRURGISCH DAGCENTRUM Afdelingshoofd Dr. M. Coppens CONTACT CHIRURGISCH DAGCENTRUM TELEFOON E-MAIL +32 (0)9 332

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE FIMOSIS

PATIËNTEN INFORMATIE FIMOSIS PATIËNTEN INFORMATIE FIMOSIS Mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet

Nadere informatie

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis 14.001N-140312 diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis Het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis Binnenkort komt u naar het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een ingreep en mag u normaal

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE

PATIËNTEN INFORMATIE. Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE PATIËNTEN INFORMATIE Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien

Nadere informatie

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES i patiënteninformatie DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis

Nadere informatie

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep 1 2 Inhoud Inleiding? 3 Wat is Anesthesie? 4 Keuze Anesthesie? 4 Algemene Anesthesie 5 Regionale Anesthesie 6 Anesthesie kent tegenwoordig weinig verwikkelingen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. GEDEELTELIJK WEGSNIJDEN VAN HET NEUSSLIJMVLIES (neusschelpstaarten)

PATIËNTEN INFORMATIE. GEDEELTELIJK WEGSNIJDEN VAN HET NEUSSLIJMVLIES (neusschelpstaarten) PATIËNTEN INFORMATIE GEDEELTELIJK WEGSNIJDEN VAN HET NEUSSLIJMVLIES (neusschelpstaarten) Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder

Nadere informatie

PREOPERATIEVE VRAGENLIJST KINDEREN

PREOPERATIEVE VRAGENLIJST KINDEREN ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH DIENST ANESTHESIE PREOPERATIEVE VRAGENLIJST KINDEREN Geachte mevrouw, mijnheer, Uw kind zal binnenkort een anesthesie of verdoving krijgen voor een heelkundige ingreep

Nadere informatie

ANESTHESIE. Infobrochure

ANESTHESIE. Infobrochure ANESTHESIE Infobrochure ANESTHESIE Infobrochure Wat is anesthesie? Het woord anesthesie betekent dat men niets voelt van een diagnostische of therapeutische ingreep. Men onderscheidt meerdere vormen van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. TROMMELVLIES- BUISJES (volwassenen)

PATIËNTEN INFORMATIE. TROMMELVLIES- BUISJES (volwassenen) PATIËNTEN INFORMATIE TROMMELVLIES- BUISJES (volwassenen) Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien

Nadere informatie

informatiebrochure ORTHOPEDIE ziekenhuis maas en kempen dagziekenhuis chirurgie

informatiebrochure ORTHOPEDIE ziekenhuis maas en kempen dagziekenhuis chirurgie informatiebrochure ORTHOPEDIE ziekenhuis maas en kempen dagziekenhuis chirurgie DIENST ORTHOPEDIE ZMK Dr. C. Nelissen Dr. H. Welters Dr. F. Robijns Dr. E. Neven Raadpleging mogelijk na afspraak: Ziekenhuis

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Epidurale infiltratie zenuwwortel

PATIËNTEN INFORMATIE. Epidurale infiltratie zenuwwortel PATIËNTEN INFORMATIE Epidurale infiltratie zenuwwortel Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE PERIANAAL ABCES

PATIËNTEN INFORMATIE PERIANAAL ABCES PATIËNTEN INFORMATIE PERIANAAL ABCES Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen hebt,

Nadere informatie

Preoperatieve vragenlijst

Preoperatieve vragenlijst Preoperatieve vragenlijst UVC Brugmann - site Paul Brien Dr.Alex HEYLEN- Dr. Monika LYBEER Schaarbeeksehaardstraat 36 Kuringersteenweg 521 1030 Brussel (Schaarbeek) 3511 Hasselt (Kuringen) opname: 02/

Nadere informatie

VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE OUDER OF VOOGD VAN DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS))

VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE OUDER OF VOOGD VAN DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS)) VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE OUDER OF VOOGD VAN DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS)) Geachte ouder, u heeft met de behandelende arts van uw kind een ingreep, procedure of onderzoek

Nadere informatie

Anesthesie INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Anesthesie INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Anesthesie INFORMATIE VOOR PATIËNTEN INHOUDSTAFEL 1. Wat is anesthesie? 3 2. Wie dient de anesthesie toe? 5 3. Het pre-anesthetisch onderzoek 5 4. Nuchter blijven 6 5. Premedicatie 6 6. Risico s van anesthesie

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren

Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren dagziekenhuis Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren Indien u geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf de avond voor de ingreep (uiterlijk middernacht) niets meer mag

Nadere informatie

ziekenhuis maas en kempen

ziekenhuis maas en kempen informatiebrochure algemene chirurgie ziekenhuis maas en kempen Dienst algemene chirurgie ZMK Dr. F. Claessens Dr. S. Bessemans Dr. E. Aerts Raadpleging mogelijk na afspraak: Ziekenhuis Maas en Kempen

Nadere informatie

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS AFDELING D0 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. Wat moet u weten over het chirurgisch dagziekenhuis? 2 2. Wat brengt u mee? 2 3. Algemene richtlijnen 4 3.1

Nadere informatie

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS AFDELING D0 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. Wat moet u weten over het chirurgisch dagziekenhuis? 2 2. Wat brengt u mee? 2 3. Algemene richtlijnen 4 3.1

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE CORRECTIE NEUSTUSSEN- SCHOT

PATIËNTEN INFORMATIE CORRECTIE NEUSTUSSEN- SCHOT PATIËNTEN INFORMATIE CORRECTIE NEUSTUSSEN- SCHOT Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE TROMMELVLIES- SLUITING

PATIËNTEN INFORMATIE TROMMELVLIES- SLUITING PATIËNTEN INFORMATIE TROMMELVLIES- SLUITING Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

Infobrochure. Chirurgisch. dagziekenhuis

Infobrochure. Chirurgisch. dagziekenhuis Infobrochure Chirurgisch dagziekenhuis Infobrochure Chirurgisch Dagziekenhuis Mevrouw, mijnheer, Deze onthaalbrochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam vlot mogelijk te laten

Nadere informatie

Algemene anesthesie. Wat is anesthesie? De algemene anesthesie of narcose. Uw gezondheid Onze grootste zorg

Algemene anesthesie. Wat is anesthesie? De algemene anesthesie of narcose. Uw gezondheid Onze grootste zorg Wat is anesthesie? Het woord anesthesie betekent dat men niets voelt van een diagnostische of therapeutische ingreep. Anesthesie is echter veel meer dan het ongevoelig maken van patiënten. Zonder de moderne

Nadere informatie

Peri-operatief Samenwerkingsdocument

Peri-operatief Samenwerkingsdocument Peri-operatief Samenwerkingsdocument Naam:... Adres:...... Geboortedatum:... Beroep:... Telefoonnummer of GSM:... Naam verwante:... Telefoonnummer of GSM:... Huisarts:... Ziekenhuis:... Chirurg:... Anesthesist:...

Nadere informatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie Patiënten zijn soms ongeruster over de verdoving dan over de operatie zelf. Die ongerustheid wil onze dienst Anesthesie graag wegnemen.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. SINUS PILONIDALIS of HAARNESTCYSTE

PATIËNTEN INFORMATIE. SINUS PILONIDALIS of HAARNESTCYSTE PATIËNTEN INFORMATIE SINUS PILONIDALIS of HAARNESTCYSTE Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien

Nadere informatie

VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS))

VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS)) VRAGENLIJST ANESTHESIE (IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT (EVENTUEEL SAMEN MET DE HUISARTS)) U heeft met uw behandelende arts een ingreep, procedure of onderzoek afgesproken onder verdoving (sedatie, algemene

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Radiofrequente behandeling facetgewrichten en zenuwwortel

PATIËNTEN INFORMATIE. Radiofrequente behandeling facetgewrichten en zenuwwortel PATIËNTEN INFORMATIE Radiofrequente behandeling facetgewrichten en zenuwwortel Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE PLAATSEN POORT- KATHETER

PATIËNTEN INFORMATIE PLAATSEN POORT- KATHETER PATIËNTEN INFORMATIE PLAATSEN POORT- KATHETER 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Opname chirurgisch dagziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Opname chirurgisch dagziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Opname chirurgisch dagziekenhuis Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Om de opname zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we

Nadere informatie

Waar kent u Medisch Centrum Breda van? Huidige behandelingen en medicatie: ja nee

Waar kent u Medisch Centrum Breda van? Huidige behandelingen en medicatie: ja nee Medische / anesthesie vragenlijst Persoonsgegevens: Naam : m / v Voornaam : Adres : Postcode : Woonplaats : Geb.datum : BSN : Telefoon : Mobiel : Emailadres : Beroep : Huisarts : Adres: Verzekering : Nummer

Nadere informatie

Indien u nog vragen heeft, kan u terecht op de dienst vooropname op het nummer van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur.

Indien u nog vragen heeft, kan u terecht op de dienst vooropname op het nummer van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Welkom Geachte patiënt Binnenkort ondergaat u in ons ziekenhuis een onderzoek of operatie. Dit kan voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn. Om u gerust te stellen vindt u in deze brochure meer uitleg over

Nadere informatie

PEDIATRIE DAGHOSPITALISATIE. - Patiëntinformatie -

PEDIATRIE DAGHOSPITALISATIE. - Patiëntinformatie - PEDIATRIE DAGHOSPITALISATIE - Patiëntinformatie - Geachte ouders, Binnenkort wordt uw kind opgenomen op de afdeling daghospitalisatie van de kinderafdeling van Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Deze afdeling

Nadere informatie

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys Voorstelling van de chirurgische dagkliniek De dagkliniek bevindt zich op de 3e verdieping van het AZ. St. Jan Brugge- Oostende, campus Henri Serruys. De dienst is open van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur Inhoud Zoledroninezuur 3 Voorbereiding 3 Rijvaardigheid en gebruik van machines 3 Gebruik bij ouderen 4 Uitzonderingen bij gebruik 4 Combinatie met andere

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE AAN DE SINUSSEN

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE AAN DE SINUSSEN PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE AAN DE SINUSSEN 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

SINUSOPERATIE. Uw neus-, keel-, oorarts heeft u als behandeling van uw klachten een endoscopische sinusoperatie onder algemene verdoving voorgesteld.

SINUSOPERATIE. Uw neus-, keel-, oorarts heeft u als behandeling van uw klachten een endoscopische sinusoperatie onder algemene verdoving voorgesteld. SINUSOPERATIE Uw neus-, keel-, oorarts heeft u als behandeling van uw klachten een endoscopische sinusoperatie onder algemene verdoving voorgesteld. In deze brochure wordt een aantal aspecten van de ingreep

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

> Eén dag in het ziekenhuis Dagziekenhuis campus Volkskliniek campus Sint-Lucas

> Eén dag in het ziekenhuis Dagziekenhuis campus Volkskliniek campus Sint-Lucas www.azstlucas.be > Eén dag in het ziekenhuis campus Volkskliniek campus Sint-Lucas Eén dag in het ziekenhuis Binnenkort ondergaat u een behandeling in het dag ziekenhuis op campus Sint-Lucas of op campus

Nadere informatie

Leverbiopsie. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.

Leverbiopsie. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier. HHZH_INF_125.01 (0715) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Leverbiopsie Voorwoord U heeft met uw behandelend arts afgesproken

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Anesthesie

Patiënteninformatie. Anesthesie Patiënteninformatie Anesthesie Inhoud Wat is anesthesie?... 3 Algemene anesthesie of narcose... 3 Loco-regionale anesthesie... 4 Wie dient de anesthesie toe?... 5 Preoperatief onderzoek... 5 Nuchter blijven...

Nadere informatie

Chirurgisch dagziekenhuis

Chirurgisch dagziekenhuis HHZH/INF/139.01(0716) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Chirurgisch dagziekenhuis Voorwoord Uw behandelend arts heeft

Nadere informatie

PIJNKLINIEK. Pa ënteninforma e: Transforaminale infiltra e

PIJNKLINIEK. Pa ënteninforma e: Transforaminale infiltra e PIJNKLINIEK Pa ënteninforma e: Transforaminale infiltra e Beste mevrouw, meneer, U zal binnenkort een zenuwwortelinfiltratie of kortweg wortelinfiltratie ondergaan als behandeling voor een geïrriteerde

Nadere informatie

sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling

sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling Binnenkort komt u naar OLVG voor een onderzoek of een behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek een (lichte) sedatie krijgt

Nadere informatie

DIENST ANESTHESIE Diensthoofd : Dr. D. Verhaeghen Telefoon +32 (0) 53 76 41 17/ www.asz.be >zorgverleners>specialismen>anesthesie

DIENST ANESTHESIE Diensthoofd : Dr. D. Verhaeghen Telefoon +32 (0) 53 76 41 17/ www.asz.be >zorgverleners>specialismen>anesthesie DIENST ANESTHESIE Diensthoofd : Dr. D. Verhaeghen Telefoon +32 (0) 53 76 41 17/ www.asz.be >zorgverleners>specialismen>anesthesie VOOR DE ARTS, RICHTLIJNEN PREOPERATIEVE ONDERZOEKEN : www.riziv.fgov.be

Nadere informatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie OINFOINFOINFOIN INFOINFO INFOINF 402631/versie 1 Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie HL2457 Anesthesie V 08-10-2004, 11:22:56

Nadere informatie

Dagziekenhuis Heelkunde

Dagziekenhuis Heelkunde Dagziekenhuis Heelkunde Orthopedie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André

Nadere informatie

VRAGENFORMULIER ANESTHESIE

VRAGENFORMULIER ANESTHESIE Het is belangrijk dat u de onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk invult en zo snel mogelijk ondertekend aan ons terugstuurt. De anesthesioloog zal deze lijst nog eens doornemen en aan de hand van

Nadere informatie

Gebruik van een poortkatheter

Gebruik van een poortkatheter Gebruik van een poortkatheter Inhoud 1. Waarom heb ik een poortkatheter nodig? 2. Wat is een poortkatheter? 3. Hoe gebeurt de plaatsing van een poortkatheter? 4. Het gebruik van een poortkatheter 4.1.

Nadere informatie

U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie.

U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie. Welkom Geachte patiënt Geachte familie U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een arthroscopie van de knie. Wellicht roept deze behandeling bij u toch wel wat vragen op. Met deze brochure

Nadere informatie

Dagziekenhuis heelkunde

Dagziekenhuis heelkunde Dagziekenhuis heelkunde Infofolder daghospitalisatie Zorg dragen 2 Inleiding Binnenkort komt u naar het chirurgisch dagziekenhuis voor een kleine, heelkundige ingreep of een bepaalde therapie. Uw opname

Nadere informatie

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS Welkom U of uw familielid wordt binnenkort opgenomen in het dagziekenhuis. Om deze korte opname optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat u afspraken en raadgevingen

Nadere informatie

Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol

Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol Registratie-etiket van de patiënt Wilt u uw naam en geboortedatum controleren of die correct op het etiket staan? Zo niet, wilt u dit dan op het etiket

Nadere informatie

Welkom. Geachte mevrouw Geachte heer

Welkom. Geachte mevrouw Geachte heer Welkom Geachte mevrouw Geachte heer U wordt binnenkort in ons ziekenhuis opgenomen voor een correctieve operatie aan uw hand. Wellicht roept deze ingreep bij u en uw familieleden toch wel wat vragen op.

Nadere informatie

Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol, locatie Alkmaar

Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol, locatie Alkmaar Gezondheidsvragenlijst voor sedatie met Propofol, locatie Alkmaar Wilt u deze invullen? Registratie-etiket van de patiënt Wilt u uw naam en geboortedatum controleren of die correct op het etiket staan?

Nadere informatie

Infofolder liesbreuk

Infofolder liesbreuk Infofolder liesbreuk Wat is een liesbreuk? Het lieskanaal is van nature een zwakke plek in de buikwand en een liesbreuk kan dus aangeboren zijn. Ze kan echter ook mede in de hand gewerkt worden door zwaar

Nadere informatie

informatiebrochure EBUS Ziekenhuis Maas en Kempen

informatiebrochure EBUS Ziekenhuis Maas en Kempen informatiebrochure EBUS Ziekenhuis Maas en Kempen 2 Dr. E. Cox Dr. K. Darquennes Dr. A. Sadowska Dienst Inwendige Ziekten ZMK Longziekten Raadpleging op afspraak: Afsprakenbureau: tel. 089/509.240 Secretariaat

Nadere informatie

anesthesie. Soms gebruikt men een combinatie van meerdere anesthesietechnieken.

anesthesie. Soms gebruikt men een combinatie van meerdere anesthesietechnieken. Wie dient uw anesthesie toe? In België mag alleen de geneesheer-anesthesist een anesthesie toedienen. Deze geneesheer heeft na zijn / haar studies van geneeskunde, een bijkomende, vijf jaar durende specialisatieopleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure. Navelbreukherstel

Informatiebrochure. Navelbreukherstel Informatiebrochure Navelbreukherstel Informatiebrochure Navelbreukherstel Beste patiënt, U bent opgenomen op de afdeling abdominale chirurgie voor een operatie vanwege een navelbreuk. We geven u met deze

Nadere informatie

Anesthesie. informatie voor patiënten

Anesthesie. informatie voor patiënten Anesthesie informatie voor patiënten INLEIDING 3 WAT IS ANESTHESIE 4 Algemene anesthesie of narcose Sedatie Regionale anesthesie HET PRE-ANESTHETISCHE ONDERZOEK 7 NUCHTER BLIJVEN 8 PREMEDICATIE 8 RISICO

Nadere informatie

Patiëntenmap. Operatie onder anesthesie voor kinderen

Patiëntenmap. Operatie onder anesthesie voor kinderen Patiëntenmap Operatie onder anesthesie voor kinderen 2 Patiënt Patiëntenmap voor operatie of procedure onder anesthesie voor kinderen Beste ouder(s) In deze patiëntenmap vindt u alle formulieren die voor

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Arthroscopie. of kijkoperatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Arthroscopie. of kijkoperatie PATIËNTEN INFORMATIE Arthroscopie of kijkoperatie Inhoudsopgave De arthroscopie 4 De verdoving 4 Voordelen van een arthroscopie 5 Beperkingen van arthroscopie 5 Praktisch 6 Voor de ingreep 6 Na de ingreep

Nadere informatie

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst)

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Datum Wat? Pre-operatieve screening... Gesprek apotheek doktersassistent anesthesioloog Waar? Tijdstip Route 61. Opnamegesprek (omcirkelen wat

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Transforaminele infiltratie

Patiënteninformatie. Transforaminele infiltratie Patiënteninformatie Transforaminele infiltratie Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf... 4 De behandeling...

Nadere informatie

Plexusverdoving voor operaties aan schouder, arm of hand Anesthesie. Patiënteninformatie

Plexusverdoving voor operaties aan schouder, arm of hand Anesthesie. Patiënteninformatie Plexusverdoving voor operaties aan schouder, arm of hand Anesthesie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Wat is een plexusverdoving?... 4 3. Hoe verloopt een plexusverdoving?... 5 4. Veel

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab)

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab) Instructies voor het gebruik van Stelara (ustekinumab) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Stelara... 2 5

Nadere informatie

Infobrochure bij ingreep in het OK

Infobrochure bij ingreep in het OK Infobrochure bij ingreep in het OK T5005 oktober 2015 Welkom! Geachte mevrouw, Geachte heer, U wordt binnenkort opgenomen voor een heelkundige ingreep. Via deze brochure willen wij u informeren over uw

Nadere informatie

Amandeloperatie bij volwassenen

Amandeloperatie bij volwassenen Amandeloperatie bij volwassenen Bij opname Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich aan bij het onthaal. De onthaalmedewerker bezorgt u een identificatiebandje, geeft u het kamernummer en verwijst

Nadere informatie

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst)

Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) www.anesthesiologie-ysl.nl Preoperatief spreekuur Volwassenen (inclusief vragenlijst) Datum Wat? Pre-operatieve screening Gesprek apotheek doktersassistent- anesthesioloog Waar? Tijdstip Route 61. Opnamegesprek

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie Patiënteninformatie Lumbale epidurale infiltratie Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf... 4 De

Nadere informatie

Uw kind wordt geopereerd

Uw kind wordt geopereerd Uw kind wordt geopereerd met overnachting in het ziekenhuis Informatiebrochure voor ouders 2 Anesthesie bij uw kind 3 1. Voor de ingreep...4 1.1 Preoperatieve raadpleging...4 1.2 Uw kind voorbereiden...4

Nadere informatie

Ingrepen van handen-armen-voeten. Dagziekenhuis 1

Ingrepen van handen-armen-voeten. Dagziekenhuis 1 Ingrepen van handen-armen-voeten Dagziekenhuis 1 imelda omringt u met zorg Inhoud Voorbereiding 3 Verloop 4 Nazorg 5 Verloop thuis 6 Nota s 7 2 Doel van de ingreep en/of behandeling Dit betreft o.a. skiduim,

Nadere informatie

Pijnkliniek. Informatiebrochure. Proefblokkade van de discus

Pijnkliniek. Informatiebrochure. Proefblokkade van de discus 1 Pijnkliniek Informatiebrochure Proefblokkade van de discus Algemeen ziekenhuis Sint-Rembert Sint-Rembertlaan 21, 8820 Torhout 050 23 21 11 info@azstrembert.be www.azstrembert.be 2 Inleiding Beste mevrouw,

Nadere informatie

Anesthesie. Patiëntenvoorlichting. Wat is anesthesie? OLV Ziekenhuis

Anesthesie. Patiëntenvoorlichting. Wat is anesthesie? OLV Ziekenhuis OLV Ziekenhuis ANESTHESIOLOGIE Campus Aalst T. 053 72 43 05 Campus Asse T. 02 300 62 72 Campus Ninove T. 054 31 21 05 Patiëntenvoorlichting Anesthesie Wat is anesthesie? Het woord anesthesie betekent ongevoeligheid

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS LUMBALE en CERVICALE epidurale infiltratie Inhoud Voorwoord 2 Wat is een epidurale infiltratie 3 Praktisch richtlijnen 4 Dag van de epidurale infiltratie 5 De behandeling

Nadere informatie

Pijnbehandeling na ontslag

Pijnbehandeling na ontslag Infobrochure Pijnbehandeling na ontslag mensen zorgen voor mensen Geachte heer, mevrouw, Vandaag onderging u een ingreep in het daghospitaal. Pijn is onvermijdelijk na een ingreep, maar ons team van artsen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KORTVERBLIJF

ONTHAALBROCHURE KORTVERBLIJF ONTHAALBROCHURE KORTVERBLIJF AFDELING A1 - Patiëntinformatie - 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 1 1. Concept Kortverblijf 2 2. Wat brengt u mee? 2 3. Preoperatieve aandachtspunten. 3 3.1 Nuchter.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Stereotaxie

Patiënteninformatie. Stereotaxie Patiënteninformatie Stereotaxie Inhoud Inhoud... 2 Praktische informatie... 3 Inleiding... 4 Informatie over het ziektebeeld... 4 Wat dient u aan uw chirurg te vertellen voor u de ingreep ondergaat?...

Nadere informatie

OPNAME MET OVERNACHTING / DAGHOSPITAAL

OPNAME MET OVERNACHTING / DAGHOSPITAAL U wordt verwacht voor een: OPNAME MET OVERNACHTING / DAGHOSPITAAL Ingreep Kant L / R VIGNET PATIENT Naam:.. Voornaam: Geboortedatum: / / Pre-operatieve onderzoeken: Bloedname routine + ander.. X-proef:

Nadere informatie

Diagnostische cervicale sympathicusinfiltratie (= ganglion stellatum infiltratie)

Diagnostische cervicale sympathicusinfiltratie (= ganglion stellatum infiltratie) Diagnostische cervicale sympathicusinfiltratie (= ganglion stellatum infiltratie) Pijnkliniek AZ Monica Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen 03/2402268 pijnkliniek@azmonica.be 1 Beste Mevrouw, Mijnheer In

Nadere informatie