Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes PR1322 november 2008

2

3 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Inhoud Lijst van tabellen... iii Lijst van figuren... v 1 Inleiding Gebiedsbeschrijving Methode en invoergegevens Methode en uitgangspunten Randvoorwaarden en invoergegevens Hydraulica Hydra-B Toetspeil Referenties Bijlage A Locaties oeverdatabases HKV LIJN IN WATER PR1322 i

4

5 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Lijst van tabellen Tabel 2-1: Kenmerken categorie c-keringen langs de Hollandsche IJssel...3 Tabel 3-1: Benodigde gegevens berekeningen Hydraulische Randvoorwaarden Hollandsche IJssel....5 Tabel 4-1: Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring 14. Normfrequentie = 1/ Tabel 4-2: Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring 15. Normfrequentie = 1/ HKV LIJN IN WATER PR1322 iii

6

7 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Lijst van figuren Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de c-keringen....3 Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring Figuur 4-2: Locaties Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring Figuur 5-1: Oeverlocaties Hollandsche IJssel dijkring Figuur 5-2: Oeverlocaties Hollandsche IJssel dijkring HKV LIJN IN WATER PR1322 v

8

9 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel 1 Inleiding Dit rapport geeft nadere achtergrondinformatie over de werkwijze waarop de Toetspeilen voor de c-keringen langs de Hollandsche IJssel zijn bepaald. De berekening van de golfrandvoorwaarden wordt niet besproken, omdat de beheerders deze zelf zullen berekenen middels de op de DVD bij het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 [HR-C, 2008] geleverde programma Hydra-B. Met Hydra-B is het mogelijk om bij de opgegeven overschrijdingsfrequentie de golfbelasting en de benodigde kruinhoogte te berekenen. Aan de werkwijze liggen een methode en verschillende uitgangspunten ten grondslag. Deze staan beschreven in het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 [HR-C, 2008] en zijn in dit rapport niet herhaald. Aangeraden wordt het addendum te lezen voorafgaand aan het lezen van dit rapport. Er worden verschillende typen categorie c-keringen onderscheiden. De categorie c-keringen kunnen qua verschijningsvorm worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: 1. gelegen langs oppervlaktewater dat van het buitenwater is afgesloten door een verbindende waterkering (categorie b); 2. niet langs oppervlaktewater gelegen, maar deel uitmakend van een dijkring als gemeenschappelijke scheiding tussen twee aangrenzende dijkringen. Dit type duiden we in het kort aan als dijkringscheidende c-keringen (zie [VTV-C, 2008] voor meer informatie over dit type keringen). De c-keringen langs de Hollansche IJssel vallen onder de eerste categorie. Het volgende hoofdstuk geeft informatie over de ligging van de c-keringen. Hoofdstuk 3 richt zich op de methode en invoergegevens en hoofdstuk 4 geeft de Toetspeilen. HKV LIJN IN WATER PR1322 1

10

11 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel 2 Gebiedsbeschrijving Langs de Hollandsche IJssel liggen de c-keringen van twee dijkringen. Tabel 2-1 geeft een aantal kenmerken van deze c-keringen. Dkr Naam Norm Lengte (km) Beheerder 14 Zuid-Holland 1/ ,1 HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard 15 Lopiker- en Krimpenerwaard 1/ ,4 HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard Tabel 2-1: Kenmerken categorie c-keringen langs de Hollandsche IJssel. In Figuur 2-1 zijn de c-keringen met een paarse lijn aangegeven. De categorie c-kering van dijkring 15 ligt aan de oostzijde van de Hollandsche IJssel, die van dijkring 14 aan de westzijde. De c-keringen lopen ongeveer vanaf Krimpen aan de IJssel tot aan Gouda. Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de c-keringen. HKV LIJN IN WATER PR1322 3

12

13 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel 3 Methode en invoergegevens 3.1 Methode en uitgangspunten De methode voor het type c-kering achter een b-kering gelegen in het benedenrivierengebied is identiek aan de methode die voor de a-keringen in dit gebied wordt gebruikt. In het kort is deze methode als volgt, maar is uitgebreider beschreven in [HR, 2006 en HRC, 2008]: 1. Berekenen waterstanden bij verschillende combinaties van rivierafvoeren, zeewaterstanden, windrichtingen, windsnelheden en keringtoestanden (Maeslant- en Hartelkering, Stormvloedkering Hollandsche IJssel) met het eendimensionale model SOBEK. 2. Berekenen Toetspeilen met het probabilistische model Hydra-B [Geerse, 2003] en [Slomp et al., 2002]. Bij het afleiden van de Hydraulische Randvoorwaarden voor c-keringen achter een b-kering, is het uitgangspunt dat de b-kering niet faalt. Voor de b-keringen die onder dagelijkse omstandigheden open zijn, betekent dit dat de b-kering altijd gesloten is wanneer deze gesloten zou moeten zijn. 3.2 Randvoorwaarden en invoergegevens Deze paragraaf beschrijft de randvoorwaarden die zijn gehanteerd voor de waterstandsberekeningen ( 3.2.1) en de benodigde invoergegegevens voor het berekenen van de Hydraulische Randvoorwaarden met Hydra-B ( 3.2.2). Tabel 3-1 geeft aan welke gegevens nodig zijn voor deze methode: Gegevens Bron Windstatistiek Schiphol Conform [HR, 2006] Zeewaterstandstatistiek Maasmond Conform [HR, 2006] Afvoerstatistiek Rijn (Lobith) en Maas (Lith) Conform [HR, 2006] QH-relaties (waterstanden) Conform [HR, 2006] Bodemhoogten Geschatte standaardwaarde Strijklengten Hydra-B Tabel 3-1: Benodigde gegevens berekeningen Hydraulische Randvoorwaarden Hollandsche IJssel Hydraulica Bij het berekenen van de waterstanden in het benedenrivierengebied voor de primaire a- en b-keringen zijn ook de waterstanden berekend op de Hollandsche IJssel en de Afgedamde Maas. Van deze resultaten is gebruik gemaakt. Voor de gehanteerde modelrandvoorwaarden wordt daarom verwezen naar [Slomp et al., 2002]. De waterstanden zijn alleen op de as van de rivier berekend. Voor de toetsing zijn echter de waterstanden aan de oever nodig. Een vertaalslag van de as naar de oever (teen van de dijk) is dus nodig. Voor oeverlocaties wordt in deze vertaalslag ook de dwarsopwaaiing (de windopwaaiing dwars op de SOBEK-tak) meegenomen; het 1-dimensionale SOBEK berekent namelijk alleen de globale windopzet over het gebied, maar geen verhang dwars op de SOBEK- HKV LIJN IN WATER PR1322 5

14 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel november 2008 takken. Deze vertaalslag wordt beschreven in [De Deugd, 2002], [De Goederen, 2002] en [De Goederen en Lodder, 2004]. Voor een uitvoerpunt (op de rivieras) volgt de tijdreeks van waterstanden door lineaire interpolatie uit de reeksen van omliggende rekenlocaties. Het maximum van de resulterende reeks levert dan de maximale waterstand op het uitvoerpunt. Voor een oeverlocatie wordt de dwarsopwaaiing berekend met een formule uit het Technische Rapport Ontwerpbelastingen [TROB, 2007], waarna het berekende verhang als het ware wordt 'gekanteld' om de rivieras, zie voor details de genoemde literatuur. Opgemerkt wordt dat deze methode conform de methode is zoals ook voor de a-keringen is toegepast. De database met de oeverlocaties op de Hollandsche IJssel is meegeleverd op de DVD bij het Addendum op de Hydraulische Randvoorwaarden [HRC, 2008]. Hierin is tevens informatie opgenomen over de bodemhoogte. Er is voor alle locaties één geschatte standaardwaarde opgenomen. De beheerder heeft de mogelijkheid dit voor de toetsing zelf aan te passen Hydra-B Voor het berekenen van de Hydraulische Randvoorwaarden zijn dezelfde invoergegevens en instellingen gebruikt als voor de primaire a- en b-keringen. Hiervoor wordt verwezen naar [Geerse, 2003]. 6 PR1322 HKV LIJN IN WATER

15 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel 4 Toetspeil In de SOBEK-berekeningen is geen rekening gehouden met laterale in- en uitstroming of het uitslaan van pompen op de Hollandsche IJssel. Voor de pompen en gemalen die uitslaan op de Hollandsche IJssel geldt een maalstoppeil van 2,60 m+nap. Daarom is, indien de berekende waterstand bij de norm lager is dan dit peil, het is verhoogd tot 2,60 m+nap. Deze vertaling is echter niet gemaakt in de databases van Hydra-B. Voor het toetsen op 'Hoogte' dient voor die locaties, die volgens Hydra-B een Toetspeil hebben lager dan 2,60 m+nap, een toeslag van 1 dm bij de benodigde kruinhoogte te worden opgeteld. Het betreft de locaties voor dijkring 14 en de locaties voor dijkring 15. Zie verder [VTV-C, 2008]. Hieronder volgen de Toetspeilen voor de twee dijkringen langs de Hollandsche IJssel: dijkring 14 en dijkring 15. Figuur 4-1 geeft de randvoorwaardenlocaties voor dijkring 14 (zwarte punten) weer, Figuur 4-2 geeft deze weer voor dijkring 15 (gele punten). HKV LIJN IN WATER PR1322 7

16 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel november 2008 Figuur 4-1: Randvoorwaardenlocaties Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring PR1322 HKV LIJN IN WATER

17 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Locatie Omschrijving Toetspeil [m+nap] 40 Gouda 3,4 41 3,3 42 3,2 43 3,1 44 3,0 45 2,9 46 2,8 47 2,7 48 Kortenoord 2,7 49 2,6 50 2,6 51 2,6 52 2,6 53 2,6 54 2,6 55 2,6 56 2,6 57 2,6 Tabel 4-1: Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring 14. Normfrequentie = 1/ HKV LIJN IN WATER PR1322 9

18 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel november 2008 Figuur 4-2: Locaties Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring PR1322 HKV LIJN IN WATER

19 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Locatie Omschrijving Toetspeil [m+nap] 40 Gouda 3,2 41 3,1 42 3,0 43 2,9 44 2,9 45 2,8 46 2,7 47 2,6 48 2,6 49 2,6 50 2,6 51 2,6 52 Ouderkerk aan de IJssel 2,6 53 2,6 54 2,6 55 2,6 56 2,6 57 2,6 Tabel 4-2: Toetspeilen Hollandsche IJssel voor dijkring 15. Normfrequentie = 1/2.000 HKV LIJN IN WATER PR

20

21 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel 5 Referenties [De Deugd, 2002] Waterloopkundige berekeningen in het Benedenrivierengebied voor het Randvoorwaardenboek H. de Deugd. RIZA-werkdocument x. RIZA Dordrecht. [Geerse, 2003] Probabilistisch model hydraulische randvoorwaarden Benedenrivierengebied. C.P.M. Geerse, RIZA werkdocument X. [De Goederen, 2002] Werkwijze waterloopkundige berekeningen in het Benedenrivierengebied voor het Randvoorwaardenboek S. de Goederen. RIZA-werkdocument x. RIZA Dordrecht, december [De Goederen en Lodder, 2004] Toetspunten voor Randvoorwaardenboek S. de Goederen en Q. Lodder. RIZAwerkdocument x. RIZA januari [HR, 2006] Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen voor de derde toetsronde Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Water. september [HR-C, 2008] Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen categorie c voor de derde toetsronde Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water, [Slomp et al., 2002] Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied. R.M. Slomp, C.P.M. Geerse en H. de Deugd, RIZA-rapport , ISBN [TROB, 2007] Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het Rivierengebied, Expertise Netwerk Waterkeren, Leidraad teksten door Rijkswaterstaat, Teksten: Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Den Haag, juli [VTV-C, 2008] Voorschrift Toetsen op Veiligheid. Addendum voor primaire waterkeringen categorie c. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water, CONCEPT HKV LIJN IN WATER PR

22

23 Bijlagen

24

25 november 2008 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel Bijlage A Locaties oeverdatabases In dit rapport zijn alleen de Toetspeilen gegeven op de as van de rivier. De Toetspeilen langs de oever moeten door de gebruiker worden berekend m.b.v. Hydra-B. Hiervoor is voor elke dijkring een oeverdatabase gemaakt en opgenomen op de DVD bij de [HRC, 2008]. Hieronder volgt voor elk van de twee dijkringen een figuur met daarin de locaties uit deze oeverdatabase. Figuur 5-1: Oeverlocaties Hollandsche IJssel dijkring 14. HKV LIJN IN WATER PR

26 Achtergrondrapport HR categorie c-keringen Hollandsche IJssel november 2008 Figuur 5-2: Oeverlocaties Hollandsche IJssel dijkring PR1322 HKV LIJN IN WATER

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport keringen langs de Veluwe Randmeren (dijkring 8, 11 en 45) Auteurs: Nelle Jan

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (dijkring 14) Auteurs: Nadine Slootjes Tessa

Nadere informatie

Probabilistisch model hydraulische randvoorwaarden Benedenrivierengebied

Probabilistisch model hydraulische randvoorwaarden Benedenrivierengebied Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Probabilistisch model hydraulische randvoorwaarden

Nadere informatie

Aansturing keringen in MHWprocessor

Aansturing keringen in MHWprocessor Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Aansturing keringen in MHWprocessor Rapport september 2007 Q4209.60 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Aansturing keringen in MHWprocessor Hanneke van der Klis, Arjen

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp OI2014 voor dijkring 44 (Lek) 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Status en Versie Project- Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf nummer (ontwikkelaar, PL) RWS-WVL Manager 046.02 1

Nadere informatie

PROMOTOR. PRObabilistisch MOdel TOetspeilen Regionale waterkeringen. Bas Kolen HKV lijn in water

PROMOTOR. PRObabilistisch MOdel TOetspeilen Regionale waterkeringen. Bas Kolen HKV lijn in water PROMOTOR PRObabilistisch MOdel TOetspeilen Regionale waterkeringen Bas Kolen HKV lijn in water Storm: 18 januari 2006 De krant van 19 januari NCC: blijf binnen BZK: geen crises V&W: verkeeralarm KNMI:

Nadere informatie

Hydraulische belastingen

Hydraulische belastingen Hydraulische belastingen Jacco Groeneweg (Deltares) Basiscursus beoordelen en ontwerpen 5 september 2016 Werkproces toetssporen Hydraulische belastingen Introductie Verschil HR2006 en WBI-HB ( HB2017 )

Nadere informatie

Bepaling hydraulische ontwerpbelasting en ontwerphoogte dijkversterking

Bepaling hydraulische ontwerpbelasting en ontwerphoogte dijkversterking Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta Bepaling hydraulische ontwerpbelasting en ontwerphoogte dijkversterking Hellevoetsluis Rapport A2356 oktober 2009 Inhoud Lijst van tabellen Lijst van figuren

Nadere informatie

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Datum Van Joost den Bieman Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8292 Aantal pagina's 10 E-mail joost.denbieman@deltares.nl Onderwerp OI2014

Nadere informatie

Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta. RIZA rapport

Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta. RIZA rapport Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta RIZA rapport 2002.018 Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta 13 september 2005 RIZA rapport 2002.018 Colofon

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied 25000 20000 15000 10000 5000 0-40 -20 0 20 40 60 Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied Afvoerstatistiek en overige statistische invoer Hydra-B RIZA werkdocument 2005.114x Ministerie van

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17 digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17  digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016/17 www.opleidingen.stowa.nl digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk

Nadere informatie

Toetspeilen Oude IJssel

Toetspeilen Oude IJssel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Auteurs: A.A.J. Botterhuis H.J. Barneveld K. Vermeer PR1011 december 2005 december 2005 Inhoud 1 Inleiding...1-1 1.1 Aanleiding tot het project...1-1 1.2 Probleembeschrijving...1-1

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen

Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006) Augustus 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische Randvoorwaarden

Nadere informatie

Factsheet Quick start Hydraulische Belastingen

Factsheet Quick start Hydraulische Belastingen Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 088 7973701 www.rijkswaterstaat.nl Factsheet Quick start Hydraulische Belastingen Bijlage(n) Versie 1.0: 1 maart 2017 Versie 1.1: : update

Nadere informatie

Achterlandstudie Maeslantkering

Achterlandstudie Maeslantkering Achterlandstudie Maeslantkering Hoofdrapport RWS-ZH/AP/2006/04 Achterlandstudie Maeslantkering Hoofdrapport 15 oktober 2006 ir. W. Bijl rapport RWS-ZH/AP/2006/04 ISBN 90-369-4823-1 Inhoudsopgave................................................................................................................

Nadere informatie

Het WTI voor toetsing van de primaire waterkeringen (met focus op SIMONA)

Het WTI voor toetsing van de primaire waterkeringen (met focus op SIMONA) Het WTI voor toetsing van de primaire waterkeringen (met focus op SIMONA) Robert Vos, Rijkswaterstaat, Waterdienst (Rijkswaterstaat-Centre for Water Management in The Netherlands) 6 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek faalkans in kader van Kennis voor Klimaat Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden

Onderzoek faalkans in kader van Kennis voor Klimaat Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden Onderzoek faalkans in kader Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden Auteurs: Ton Botterhuis (HKV) Ties Rijcken (TU Delft) Matthijs Kok (HKV) Ad van der Toorn (TU Delft) PR2002.10 april 2012 april

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Globale verkenning waterveiligheid Delfzijl ir. A. Prakken Waterdienst / Water Verkeer & Leefomgeving Hydraulische Randvoorwaarden toetsen veiligheid primaire waterkeringen

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan R. Vos (RWS-WVL) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 17 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Afleiden Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden voor projecten

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Analyse watersysteem: Gevoeligheidsanalyse

Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Analyse watersysteem: Gevoeligheidsanalyse Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Rijkswa rkeer en Waterstaat die zorgt dat ministerie van Verkeer en Waterstaat die verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING Kenmerk 073916520:A2 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 10, Stormvloedkering

Nadere informatie

Hydra-Q Gebruikershandleiding Versie 1.2

Hydra-Q Gebruikershandleiding Versie 1.2 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Hydra-Q Gebruikershandleiding Versie 1.2 Auteurs: B.J. Vreugdenhil M.T. Duits A. Hoekstra J.M. van Noortwijk I.B.M. Lammers R.P. Waterman PR1240 juli 2007 juli 2007

Nadere informatie

Afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond Beantwoording van vragen Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond Beantwoording van vragen Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden Afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond Beantwoording van vragen Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden Auteurs: Ton Botterhuis (HKV LIJN IN WATER) Ties Rijcken (TU Delft) Matthijs Kok (HKV LIJN IN

Nadere informatie

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag. 59-61, 2000 Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN 90-77051-06-6 nummer 6 april 2002 Onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht M.T. Duits

Nadere informatie

Kenmerk 1220088-008-GEO-0007. Doorkiesnummer +31(0)88335 8208. Onderwerp Afleiden hydraulische ontwerprandvoorwaarden

Kenmerk 1220088-008-GEO-0007. Doorkiesnummer +31(0)88335 8208. Onderwerp Afleiden hydraulische ontwerprandvoorwaarden Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 18 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Afleiden hydraulische ontwerprandvoorwaarden voor

Nadere informatie

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Robin Nicolai, Ton Vrouwenvelder, Karolina Wojciechowska & Henri Steenbergen Nederland is wereldwijd vermaard om haar expertise op het gebied van waterbouw.

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden Memo Deltares } Aan RWS-WVL (R. Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

Achtergrondrapport HR 2006 voor de Vecht- en IJsseldelta

Achtergrondrapport HR 2006 voor de Vecht- en IJsseldelta Achtergrondrapport HR 2006 voor de Vecht- en IJsseldelta Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor de Vechtdelta en Thermometerrandvoorwaarden 2006 voor de IJsseldelta RWS RIZA rapport 2007.024 Colofon Dit

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Achtergrondrapportage hydraulische belasting voor zee en estuaria Maart 2012

Achtergrondrapportage hydraulische belasting voor zee en estuaria Maart 2012 Achtergrondrapportage hydraulische belasting voor zee en estuaria Maart 2012 Dit rapport is opgesteld in opdracht van RWS Waterdienst Achtergrondrapportage hydraulische belasting voor zee en estuaria

Nadere informatie

Veranderingen en consequenties van nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden

Veranderingen en consequenties van nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden Veranderingen en consequenties van nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden Achtergrondrapport Hydraulische Randvoorwaarden 2006 RWS DWW Rapport 2007.017 Colofon Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat November

Nadere informatie

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004.

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004. Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA Probabilistisch bepaald effect van retentie Rapport fase 1 H. van der Klis April 2004 Q3698 delft hydraulics WL delft hydraulics OPDRACHTGEVER: DG Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

1.1 Overstromingsscenario s

1.1 Overstromingsscenario s Afgedrukt: 28 november 2016 memorandum Project : Kaartbeelden overstromingsrisico s t.b.v. vitale en kwetsbare infrastructuur Datum : 28 juni 2016 Onderwerp : Duiding scenario s en toelichting op toelichting

Nadere informatie

De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland

De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland Hoofdrapport Resultaten van de eerste toetsronde van 1996-2001 abcdefgh Ministerie van Verkeer en Waterstaat De veiligheid van de primaire waterkeringen

Nadere informatie

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL OPDRACHTGEVER HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 juni 2010 C03011.000035 Definitief Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Beschrijving dijkringgebied en

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Onderzoek

Nadere informatie

Herberekening concept Hydraulische Randvoorwaarden 2006 Meren

Herberekening concept Hydraulische Randvoorwaarden 2006 Meren Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Herberekening concept Hydraulische en Eemvallei Rapport augustus 2006 Q4240.00 WL delft hydraulics Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Herberekening concept Hydraulische

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Sint Andries

Leggerdocument sluis Sint Andries 3 Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006 Primaire waterkeringen getoetst Primaire waterkeringen getoetst 2 Inhoudsopgave 1 Toetsen op veiligheid 4 1.1 De tweede toetsing van de primaire waterkeringen 5 1.2 Categorieën primaire waterkeringen 5

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie Samenvatting Toetsing veiligheid Diefdijklinie 22 mei 2007 Inleiding De Diefdijklinie is een scheidingsdijk tussen de dijkringgebieden van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Betuwe en Tieler-

Nadere informatie

Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding

Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding RIZA werkdocument 26.65X Auteur: Ronald Struijk Rotterdam, maart 26 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Ministerie

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltores ~ Aan RWS-WVL (R. VOS) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerp Randvoorwaarden

Nadere informatie

Hydra-Zoet Handleiding geavanceerde gebruikers Versie 1.6

Hydra-Zoet Handleiding geavanceerde gebruikers Versie 1.6 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst Hydra-Zoet Handleiding geavanceerde gebruikers Versie 1.6 Auteurs: M.T. Duits B. Kuijper De gepresenteerde getallen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter

Nadere informatie

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting Nadere toelichting op het Ontwerpinstrumentarium 2014 Ruben Jongejan 18-07-2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 De betekenis van rekenwaarden... 2 3 Ontwerpbelasting

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Heumen

Leggerdocument sluiscomplex Heumen 3 Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT ONTWERPBELASTINGEN VOOR HET RIVIERENGEBIED

TECHNISCH RAPPORT ONTWERPBELASTINGEN VOOR HET RIVIERENGEBIED TECHNISCH RAPPORT ONTWERPBELASTINGEN VOOR HET RIVIERENGEBIED TECHNISCH RAPPORT ONTWERPBELASTINGEN VOOR HET RIVIERENGEBIED INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 9 1.1 Doel en kader 10 1.2 Doelgroep en toepassingsgebied

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden 2 december 2003 Werkdocument RIZA 2004.148X R.M. Slomp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Mogelijke golfreductie Schermdijk voor Delfzijl

Mogelijke golfreductie Schermdijk voor Delfzijl Mogelijke golfreductie Schermdijk voor Delfzijl Mogelijke golfreductie Schermdijk voor Delfzijl Caroline Gautier 1202323-000 Deltares, 2010 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Plan van Aanpak 2 3 Invoergegevens 3

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. 2 Aanpak

Memo. 1 Inleiding. 2 Aanpak Memo Aan R. Vos (RWS-WVL) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 14 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Afleiden Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden Marken

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Weurt

Leggerdocument sluiscomplex Weurt 3 Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Achtergrondrapport HR 2006 voor de Zee en Estuaria

Achtergrondrapport HR 2006 voor de Zee en Estuaria Achtergrondrapport HR 2006 voor de Zee en Estuaria Hydraulische Randvoorwaarden 2006 RWS RIKZ rapport 2006.029 Colofon Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat November 2008 Opdrachtgever: Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Nadere verkenning waterveiligheid Centraal Holland Waterveiligheidsproblematiek dijkring 14 in relatie tot dijkring 15 en 44

Nadere verkenning waterveiligheid Centraal Holland Waterveiligheidsproblematiek dijkring 14 in relatie tot dijkring 15 en 44 Nadere verkenning waterveiligheid Centraal Holland Waterveiligheidsproblematiek dijkring 14 in relatie tot dijkring 15 en 44 Nathalie Asselman Anneloes de Wit Deltares, 2009 Inhoud Samenvatting Inleiding

Nadere informatie

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Plan van aanpak Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Symposium 29 maart 2007 Chris Woltering beleidsmedewerker waterkeringen Inhoud presentatie Inleiding Aanpak Delfland Beoogd Resultaat

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares)

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares) Vertaling normering in beoordelingscriteria Ferdinand Diermanse (Deltares) 14 april 2016 Relatie met vorige presentatie Vorige presentatie: Onzekerheden Welke onzekerheden zijn relevant? Hoe worden deze

Nadere informatie

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden

Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden Auteurs: Jan Stijnen Nadine Slootjes PR1555.20 / KvK029/2010-01 augustus 2010 Colofon Alle rapporten zijn te downloaden op de websites : www.afsluitbaaropenrijnmond.tudelft.nl

Nadere informatie

Hydra-Zoet Gebruikershandleiding Versie 1.6

Hydra-Zoet Gebruikershandleiding Versie 1.6 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst Hydra-Zoet Gebruikershandleiding Versie 1.6 Auteurs: M.T. Duits B. Kuijper De gepresenteerde getallen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie.

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Bosscherveld

Leggerdocument sluis Bosscherveld 3 Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Stappenplan VTV/HR06 Hoe randvoorwaarden en rekenregels te combineren. Rijkswaterstaat Waterdienst 9 april 2009 Definitief rapport 9T6284.

Stappenplan VTV/HR06 Hoe randvoorwaarden en rekenregels te combineren. Rijkswaterstaat Waterdienst 9 april 2009 Definitief rapport 9T6284. Stappenplan VTV/HR06 Hoe randvoorwaarden en rekenregels te combineren Rijkswaterstaat Waterdienst 9 april 2009 Definitief rapport 9T6284.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Documenttitel

Nadere informatie

Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden. OI2014 versie 3 (concept), voor HWBP 2015 projecten

Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden. OI2014 versie 3 (concept), voor HWBP 2015 projecten Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden OI2014 versie 3 (concept), voor Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden OI2014 versie 3 (concept), voor Joost den Bieman Alfons Smale

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING EUROPOORT/HARTELKERING. Kenmerk :A3 2

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING EUROPOORT/HARTELKERING. Kenmerk :A3 2 Kenmerk 073916518:A3 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 9, Europoort

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

memorandum 1 Inleiding 2 Wat is PROMOTOR? PR

memorandum 1 Inleiding 2 Wat is PROMOTOR? PR Afgedrukt: 4 februari 2015 Project : Toepassingsgebied PROMOTOR Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : Memo toepassingsgebied PROMOTOR Van : HKV Aan : STOWA memorandum PR2791.10 1 Inleiding Voor regionale

Nadere informatie

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Zitting op donderdag 4 september 2014 om 14.00 uur DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Landelijk beeld verschilanalyse hydraulische belastingen WBI2017

Landelijk beeld verschilanalyse hydraulische belastingen WBI2017 RWS Ongeclassificeerd Verschilanalyse Landelijk Beeld «Report_Date» Landelijk beeld verschilanalyse hydraulische belastingen WBI2017 RWS ONGECLASSIFICEERD Datum 20 april 2016 Status Concept Pagina 1 van

Nadere informatie

Werkwijzer bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden. Aanvulling OI2014, versie 4

Werkwijzer bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden. Aanvulling OI2014, versie 4 Werkwijzer bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden Aanvulling OI2014, versie 4 Werkwijzer bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden Aanvulling OI2014, versie 4 A.J. Smale 1230090-009 Deltares,

Nadere informatie

- Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Factsheet omgaan met rekentijden Ringtoets

- Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Factsheet omgaan met rekentijden Ringtoets Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 088 7973701 www.rijkswaterstaat.nl Factsheet omgaan met rekentijden Ringtoets Bijlage(n) V1.0: 1 maart 2017 V1.1: 3 april 2017: update

Nadere informatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat. Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat. Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel PR3025.10 maart 2015 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel Auteurs C. Vermeulen S. Mühle PR3025.10

Nadere informatie

ZUID HOLLAND. Derde Ronde Toetsing Primaire Waterkeringen. provincie. Verbondende Waterkering 9 -Europoortkering II en Hartelkering. M.

ZUID HOLLAND. Derde Ronde Toetsing Primaire Waterkeringen. provincie. Verbondende Waterkering 9 -Europoortkering II en Hartelkering. M. provincie ZUID HOLLAND Derde Ronde Toetsing Primaire Waterkeringen Verbondende Waterkering 9 -Europoortkering II en Hartelkering M. Hovestad januari 201 1 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave VOORWOORD...

Nadere informatie

Basisstochasten WTI Statistiek en statistische onzekerheid

Basisstochasten WTI Statistiek en statistische onzekerheid Basisstochasten WTI-2017 Statistiek en statistische onzekerheid Deltares Titel Basisstochasten WTI-2017 Opdrachtgever RWS-WVL Project 1209433-012 Kenmerk Pagina's 1209433-012-HYE-0007 126 Trefwoorden

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2006

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen Besturen van waterschappen, provincies en HID's RWS Contactpersoon Anne-Geer de Groot Datum 10 september 2007 Ons kenmerk DGW/WV

Nadere informatie

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01 Rijkswaterstaat RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee Gebruikshandleiding september 2001 Handleiding gebruik Rekeninstrument Golfbelasting in havens DHV Milieu en Infrastructuur BV Laan 1914, nr. 35 Postbus

Nadere informatie

Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn

Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Henk Verheij Chris Sprengers 1206002-000 Deltares, 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Verlengde derde toets primaire waterkeringen

Verlengde derde toets primaire waterkeringen Verlengde derde toets primaire waterkeringen Landelijke rapportage 2012-2013 Datum 20 december 2013 Status Definitief Colofon ILT Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 23

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie