Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:"

Transcriptie

1 Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO niveau: Engels en op maximaal drie van de volgende vakken: Duits, Frans en Geschiedenis. 3.1 Doel van de opleiding Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: 1. Beschikken over aantoonbare kennis van en inzicht in de kernelementen van de Engelse taalkunde, letterkunde en cultuur, en hebben kennis gemaakt met een aantal van de nieuwste ontwikkelingen binnen de discipline (Dublin-descriptor: kennis en inzicht). Zij beschikken over een brede algemene kennis van de Engelse taal en cultuur. a) Op het gebied van de taalkunde zijn verworven: - vertrouwdheid met Engelse grammatica, en met algemene principes van taalkundige theorievorming (en daarin gebruikte terminologie en begripsvorming) en toepassing hiervan op het Engels; - globaal inzicht en vertrouwdheid met aspecten van taalkundige theorievorming en toegepast onderzoek op de volgende gebieden, met betrekking tot het Engels: taalstructuur (fonologie, morfologie en syntaxis), taalvariatie, taalverandering, en eerste en tweede taalverwerving. b) Op het gebied van de letterkunde zijn verworven: - vertrouwdheid met de Engelse en Engelstalige letterkunde (met name de Britse Eilanden en Noord-Amerika, en in mindere mate de letterkundige culturen van de Gemenebestlanden), en inzicht in de principes die de vorming bepalen van de literaire canon. - het vermogen de Engelse letterkunde in haar culturele context te plaatsen; - een globale kennis van de historische ontwikkeling van de Engelse letterkunde (en haar culturele context), en een gedegen kennis van specifieke periodes van ca. 600 tot de 21 ste eeuw. c) Op het gebied van de cultuur zijn verworven: - kennis van de culturen van de belangrijkste Engelstalige gebieden in de wereld (de Britse Eilanden; Noord-Amerika; Canada; Australië), alsmede van de varianten van de Engelse taal die in deze gebieden worden gesproken. - kennis van en inzicht in de letterkundige culturen die bepalend zijn (geweest) voor de evoluerende zelfidentiteit van de belangrijkste Engelstalige gebieden in de wereld. 2. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om verworven kennis en inzicht op een professionele, bij de discipline passende manier toe te passen, om standpunten te formuleren en die te onderbouwen met argumenten. Zij beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan oplossingen van problemen op het gebied van de discipline (Dublin-descriptor: toepassen kennis en inzicht). In het bijzonder beschikken afgestudeerden over: - de vaardigheid om kennis en inzichten uit taalkundige theorievorming en onderzoek met betrekking tot het Engels toe te passen. - het vermogen om de letterkunde in het Engels zelfstandig te bestuderen met de daartoe ontwikkelde methoden, en de verworven kennis van en inzicht daarin op 1

2 adequate wijze over te dragen. - het vermogen om primaire en secundaire bronnen kritisch en analytisch te lezen en hiervan op overtuigende wijze verslag te doen, in correct academisch Engels. - het vermogen te communiceren in het Engels, op de volgende niveaus van de Common European Framework of Reference (Council of Europe, Strasbourg, 1996): C1 voor luisteren, spreken en schrijven, en C2 voor leesvaardigheid (informeel: near native niveau). 3. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om, op basis van een vraag of een probleem op het gebied van de discipline, relevante gegevens te identificeren en te verzamelen en die te interpreteren met het doel zich een oordeel te vormen. In het bijzonder beschikken afgestudeerden over: - taalkundige onderzoeksvaardigheden, met inbegrip van het vermogen taalkundige analysemethoden te kunnen hanteren en taalfeiten te kunnen verzamelen en te interpreteren. - letterkundige onderzoeksvaardigheden, met inbegrip van het vermogen om relevant, inhoudelijk en methodologisch verantwoord bibliotheek- en archiefonderzoek te verrichten naar bronnen m.b.t. de literaire cultuur in het Engels. Dat oordeel is mede gebaseerd op een afweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische aspecten (Dublin-descriptor: oordeelsvorming). 4. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om informatie over en uit de discipline, ideeën en oplossingen voor problemen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten (Dublin-descriptor: communicatie). 5. Hebben leervaardigheden verworven die noodzakelijk zijn voor een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt (Dublin-descriptor: leervaardigheden). 6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 3.5 Major De opleiding wordt in het Engels en in het Nederlands verzorgd. Studenten gestart per 1 september 2013 of later 1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120 studiepunten, dat betrekking heeft op Engelse taal en cultuur. Van de major dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van Engelse taal en cultuur met een studielast van ten minste 22,5 studiepunten. 2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie ook lid 3.). 2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de verdiepingspakketten aangewezen. Hieruit kiest de student ten minste één pakket met een totale studielast van 30 studiepunten. 2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 academische context cursussen aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit kiest de student tenminste 3 2

3 onderdelen met een totale studielast van 22,5 studiepunten: - tenminste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen het domein Talen, Literatuur en Communicatie - tenminste 7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen het domein Talen, Literatuur en Communicatie - tenminste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen een van de andere domeinen van de faculteit Geesteswetenschappen, te weten Filosofie en Religiewetenschap, Media- en Cultuurwetenschappen of Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. (= academische contextcursus buiten domein) 3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major. Daarnaast dient het eindwerkstuk geschreven te worden in de doeltaal van de opleiding. 4. De onderdelen van de opleiding binnen de major basispakketten, verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk - dienen voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (3). 5. Binnen de major is het behalen van de toets basisgrammatica verplicht. Studenten gestart voor 1 september De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 studiepunten, dat betrekking heeft op Engelse taal en cultuur. Van de major dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van Engelse taal en cultuur met een studielast van ten minste 30 studiepunten. 2a) In de major zijn 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten aangewezen als academische context). 2b) In de major zijn majorgebonden keuzeonderdelen aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 45 studiepunten. 2c) In de major zijn academische context keuze onderdelen aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 15 studiepunten 3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk wordt in de regel inhoudelijk gekoppeld aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau en dient geschreven te worden in de doeltaal van de opleiding. 4. De onderdelen van de major verplichte, majorgebonden keuze en academische context onderdelen dienen voor ten minste 30 studiepunten op verdiepend niveau (2) te liggen en voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau (3). Daarnaast is er de verplichting om 15 studiepunten op niveau 2 te behalen in de profileringsruimte, conform artikel Het aantal studiepunten op niveau 2 mag worden verminderd in de mate waarin het minimum op niveau 3 wordt overschreden. 5. Bij het kiezen van de verplichte keuzeonderdelen van de major gelden de volgende voorwaarden: - elk gekozen pakket bevat ten minste 15 studiepunten op het gebied van de letterkunde - elk gekozen pakket bevat ten minste 15 studiepunten op het gebied van de taalkunde en het vertalen. - elk gekozen pakket bevat ten minste 22,5 studiepunten op gevorderd niveau, waarbij maximaal 7,5 studiepunten vertegenwoordigd mogen zijn door een keuzecursus academische context. In bijlage 2 wordt vermeld welke cursussen deel uitmaken van elke categorie. 3

4 6. Binnen de major is het behalen van de toets basisgrammatica verplicht. 6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot een van de masterprogramma s die vallen onder de masteropleidingen Letterkunde, Taalwetenschappen, Talenonderwijs en communicatie en North American Studies, mits de student voldoet aan de toelatingseisen die voor betreffend masterprogramma zijn geformuleerd in de Onderwijs- en ExamenRegeling. 4

5 Onderwijsprogramma Opleiding: Bijlage 1 (art. 3.5) Verplichte onderdelen (67,5 ECTS) Basispakket 1: Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-The Sound Lab 1 7,5 1 Eng-The Writers Lab 1 7,5 1 Eng-Prescribing and Describing English 1 7,5 2 Eng-English Literature ,5 3 Basispakket 2: Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-Theoretical Foundations 2 7,5 3 Eng-English Literature ,5 4 Eng-Language Development Across the Lifespan 3 7,5 4 Eng-US Literature and Culture After Kennedy 3 7,5 1 Eindwerkstuk Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-Eindwerkstuk BA Engels 3 7, Bijlage 2 (art. 3.5) Verdiepingspakketten verplichte keuze één pakket (30 ECTS) Verdiepingspakket Theories of English Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-Form, Meaning and Use 3 7,5 1 Eng-Prosody of English and Dutch 3 7,5 2 Eng-The Acquisition of English 3 7,5 3 Eng-Irish-English: Language to Literature 3 7,5 4 Verdiepingspakket History, Genre, Identity: English Language and Literature in Context Cursusnaam Niveau ECTS Periode Tlc-Language History of the British Isles 3 7,5 1 Eng-Cities & Countries: English Drama and Poetry ,5 2 Eng-Cultures of Technology: English Novels (even 3 7,5 3 collegejaren) Eng-Aesthetics of Detection: Crime Fiction (oneven collegejaren) Tlc-Great Heroes: Medieval to Modern 3 7,5 4 5

6 Verdiepingspakket Translation, Adaptation, Creation Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-Appropriating Shakespeare 3 7,5 1 Eng-Adapting (to) the English Novel 3 7,5 2 Eng-English-Dutch Translation A (even collegejaren) Eng-English-Dutch Translation B (oneven collegejaren) 3 7,5 3 Eng-Creative Writing in English 3 7,5 4 Verdiepingspakket Cultural Encounters Cursusnaam Niveau ECTS Periode Eng-Encountering World Englishes 3 7,5 1 Eng-Teaching English in Europe: The Intercultural Context 3 7,5 2 Eng-Journalism in English: Genres, Mediation, & Media Culture 3 7,5 3 Eng-Ethnic Experience in the U.S. 3 7,5 4 Bijlage 3 (art. 3.5) Academische contextcursussen (22,5 ECTS) Binnen domein: verplichte keuze (15 ECTS: 7,5 ECTS niveau 1 en 7,5 ECTS niveau 3) Cursusnaam Niveau ECTS Periode Tlc-De kracht van literatuur 1 7,5 2 Tlc-Van taal naar talen 1 7,5 2 Tlc-Methoden van Hypothese-toetsend Onderzoek 3 7,5 3 Tlc-Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie 3 7,5 3 Tlc-Literary Toolbox 3 7,5 3 Tlc-Vertalen en vertaalwetenschap 3 7,5 3 Buiten domein: verplichte keuze (7,5 ECTS) Er moet een cursus gekozen worden uit een van de andere drie domeinen: Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen of Filosofie en Religiewetenschap. Cursusnaam Niveau ECTS Periode De grote ideeën 1 7,5 2 Mohammed in heden en verleden 1 7,5 2 The Story of Art 1 7,5 2 Twee eeuwen Nederland 1 7,5 2 Gender, etniciteit en cultuurkritiek 1 7,5 2 Het culturele veld 1 7,5 2 6

7 Bijlage 4 Minors Minor GW Binnen de profileringsruimte (60 EC) volgt de student in ieder geval een verplichte minor GW van 30 EC. De minor GW is een samenhangend pakket van vier cursussen binnen de Geesteswetenschappen, behorende tot een ander vakgebied dan de major van de student. Hieronder staat een lijst van minors die binnen de faculteit worden aangeboden. Een studieperiode in het buitenland kan onder bepaalde voorwaarden als vervanging voor de minor GW gelden. Hiervoor is vooraf toestemming van de examencommissie nodig. In uitzonderlijke gevallen kan de student een minor van buiten de faculteit inzetten als minor GW. Ook hiervoor is vooraf toestemming nodig van de examencommissie. Minors GW : Filosofie en Religiewetenschap Arabisch De Middellandse zee: brug en kloof Ethics in Modern Society Esthetica Kunstmatige intelligentie Islam Literatuur en levensbeschouwing Religiestudies Het Goede, het Ware, het Schone Wat is de mens? Geschiedenis en Kunstgeschiedenis Amerikanistiek Antieke cultuur Archeologie Beeldcultuur en samenleving Conflict Studies De macht en onmacht van de markt Educatieve minor alfa/gamma Geschiedenis Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld Internationale betrekkingen Kunstgeschiedenis Mediëvistiek Hof en stad Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving Wetenschapsgeschiedenis Talen, Literatuur en Communicatie Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen Communicatie- en informatiewetenschappen Digital Humanities Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Gouden tijden in vroegmodern Europa Grote werken uit de literatuur 7

8 Italiaanse taal en cultuur Keltische talen en cultuur Literatuur in conflict Literatuurwetenschap Logopediewetenschap Nederlandse taal en cultuur Nederlandse cultuur Spaanse taal en cultuur Taalontwikkeling Taalwetenschap Media- en cultuurwetenschap Creative Cities Game studies Gender Studies Comparative Media Studies Kunstbeleid- en management Muziekwetenschap Postcolonial Studies Theater- film- en televisiewetenschap Bijlage 5 Aanbod voor exchangestudenten Exchangecursussen Cursusnaam Voertaal Niveau ECTS Periode Tlc-Language History of the British Isles Engels 3 7,5 1 Eng-Cities & Countries: English Drama and Poetry Engels 3 7, Eng-Cultures of Technology: English Novels Engels 3 7,5 3 (even collegejaren) Eng-Aesthetics of Detection: Crime Fiction (oneven collegejaren) Tlc-Great Heroes: Medieval to Modern Engels 3 7,5 4 8

9 Overgangsregelingen bacheloropleiding Engelse taal en cultuur Algemene opmerkingen Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar zijn geen overgangsregelingen opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Hieronder vindt u de overgangsregelingen van de cohorten 2010 t/m 2013, startend met het cohort Overgangsregelingen vervallen na een bepaalde termijn. Voor voltijd bacheloropleidingen is de termijn vastgesteld op vier jaar, voor deeltijd bacheloropleidingen is deze vastgesteld op zeven jaar. Na vier jaar (zeven in deeltijd) is de opleiding niet meer verplicht een vervangende cursus aan te bieden. Indien een onderwijsprogramma ingrijpend wijzigt, dan wordt dat programma omgezet naar een nieuw programma. Het oude programma komt net als de overgangsregelingen na een bepaalde periode te vervallen. Hiervoor worden dezelfde termijnen gehanteerd als voor de overgangsregelingen. Een student die niet binnen de gestelde termijn het oude onderwijsprogramma afrondt, dient over te stappen naar het dan nieuwste programma. De examencommissie van de opleiding bekrachtigt die overstap. Overgangsregelingen voltijd die ingaan per 1 september 2013 gelden vanaf dat moment vier jaar (deeltijd zeven jaar). Dit houdt in dat vanaf 2017 de regeling stopt (deeltijd 2020). Hetzelfde geldt voor een onderwijsprogramma dat per 1 september 2012 is omgezet naar een nieuw programma. Een onderwijsonderdeel kan in een nieuw onderwijsprogramma terugkomen op een andere plek in het curriculum, terwijl de cursus ongewijzigd blijft (bijv. verschuiving van verplicht naar verplichte keuze of andersom). Indien u een onderdeel heeft behaald dat in uw programma op een bepaalde plek stond (bijv. verplicht) dan blijft deze cursus voor u op diezelfde plek geregistreerd staan. Indien u dit onderdeel nog niet heeft behaald, ook dan blijft dit onderdeel voor u een verplicht onderdeel, ook al geldt het onderdeel voor studenten gestart in een ander collegejaar als een keuzeonderdeel. Een onderdeel kan nooit twee keer behaald worden, ook al is de plek in het curriculum veranderd. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2010) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Majorgebonden cursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Written English, Prescribing and Describing Studenten die al English, EN1V

10 EN1V13003 niet alsnog Spoken English, The Sound Lab, EN1V13001 Studenten die al EN1V13001 niet alsnog Accurate English, Geen vervangende module U dient contact op te nemen met de examencommissie. Academic Reading, Introduction Old & Middle English, Shakespeare s World, English Linguistics I, English Linguistics II, The Writers Lab, EN1V13002 English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Studenten die al EN1V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog *** Studenten die zowel Introduction Old & Middle English als Shakespeare s World niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen English Literature als vervanging opnemen. Voor de andere cursus krijgen ze een individuele regeling via goedkeuring examencommissie. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. **** Studenten die zowel English Linguistics I als English Linguistics II niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen Theoretical Foundations als vervanging opnemen. Voor de andere cursus is er een keuze tussen Language Development Across the Lifespan (EN3V13001) OF Form, Meaning and Use (EN3V14101). Studenten dienen aan de examencommissie door te geven welke van de twee ze in hun examenprogramma op willen 10

11 nemen. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. 2) Academische contextcursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Inleiding algemene taalwetenschap B, Inleiding algemene literatuurwetenschap (P4), Taal en de menselijke natuur, of Van taal naar talen, TL1V13001 De kracht van literatuur, TL1V13002 Studenten die al of TL1V13001 * niet alsnog *Studenten die al TL1V13001 niet alsnog Studenten die al TL1V13002 niet alsnog 3) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod: cursussen uit de verdiepingspakketten en eventueel een basispakketcursus. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. In de OER wordt in artikel de voorwaarde geformuleerd dat elk gekozen pakket minstens 15 ECTS op het gebied van de letterkunde en 7.5 ECTS taalkunde moet bevatten. Deze voorwaarde blijft voor u van toepassing. In de studiegids wordt aangegeven dat Reading Old English ( ) deel uitmaakt van het aanbod Engelse letterkunde. De cursus telt met ingang van in beide categorieën mee, zowel letterkunde als taalkunde/vertalen, met terugwerkende kracht. Echter, de cursus mag maar in één categorie meetellen. Was Te doen in Opmerkingen Dryden to Blake, Cities and Countries, EN3V14202 (was: Eng- English Poetry : Nieuwe cursus met nieuwe inhoud. Zowel als EN2V13004 als Wordsworth to Wordsworth, EN3V14202 mogen worden EN2V13004) opgenomen in American Literature and Culture after 1900, Creative Writing, US Literature and Culture After Kennedy, EN3V14002 Creative Writing, EN3V Studenten die al EN3V14002 niet alsnog Studenten die al

12 The Cultures of Technology, Varieties of English, Ethnic Experience in the U.S., Irish Literature and Culture, The Cultures of Technology, EN3V14203 Encountering World Englishes, EN3V14401 Ethnic Experience in the U.S., EN3V14404 Irish-English: Language to Literature, EN3V14104 EN3V14304 niet alsnog Studenten die al EN3V14203 niet alsnog Studenten die al EN3V14401 niet alsnog Studenten die al EN3V14404 niet alsnog Studenten die al EN3V14104 niet alsnog Journalism, Journalism, EN3V14403 Studenten die al EN3V14403 niet alsnog Teaching English in Europe, The Acquisition of English, Vertaling en vertaalreflectie 1, Roads to Utopia, Eindwerkstuk BA Engels, Teaching English in Europe, EN3V14402 The Acquisition of English, EN3V14103 English-Dutch Translation A, EN3V14303 Utopian Imagination, LI2V14001 Eindwerkstuk BA Engels, EN3V14001 ***** 12 Studenten die al EN3V14402 niet alsnog Studenten die al EN3V14103 niet alsnog Studenten die al EN3V14303 niet alsnog Studenten die al LI2V14001 niet alsnog Studenten die al EN3V14001 niet alsnog

13 ***** Voor studenten die vóór september 2013 zijn gestart met de opleiding geldt dat het werkstuk in de regel inhoudelijk gekoppeld wordt aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau. Toevoeging bij Bijlage 2 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Majorgebonden cursussen verplichte keuze: Form, Meaning and Use, EN3V14101 Prosody of English and Dutch, EN3V14102 Language History of the British Isles, TL3V14201 Great Heroes: Medieval to Modern, TL3V ) Academische contextcursussen - verplichte keuze De keuzeonderdelen van de academische context keuzeruimte behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere academische context keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe keuzeaanbod dat vermeld wordt op de website van de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Te doen in Opmerkingen Language History, Inleiding sociolinguïstiek, Psychologie van taal, Islam, een inleiding, GG- VV1005 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, Language History of the British Isles, TL3V14201 (was: Language History, MT2V11001) Sociolinguïstiek, TW1V13003 Psychologie van taal, TW1V13002 Islam, een levende traditie, RT1V13002 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, MC1V13001 Cursus verandert van niveau 1 naar niveau 3. Studenten die of MT2V11001 al hebben behaald, mogen TL3V14201 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW1V13003 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW1V13002 niet alsnog Nieuwe naam en code. Studenten die GG-VV1005 al RT1V13002 niet alsnog Cursus verandert van niveau 2 naar niveau 1. Studenten die al hebben behaald, mogen MC1V13001 niet alsnog Who's who in de Bijbel, Who is who in de Bijbel, Studenten die al 13

14 RS1V14001 RS1V14001 niet alsnog Klassieke Mythologie, Talen in contact, Inleiding in de vertaalwetenschap, Interculturele communicatie, Postcolonial Theory, Postcolonial Europe, Literatuur en filosofie, De onderzoeker als adviseur, Mythologie, GE2V14012 Talen in contact, TW2V14101 Vertalen en vertaalwetenschap, TL3V14003 Methoden van Onderzoek naar Interculturele communicatie, TL3V14001 Postcolonial Theory, TL3V14113 Postcolonial Europe, VR3V14004 Literatuur en filosofie, TL3V14114 De onderzoeker als adviseur, TC3V11002 Studenten die al GE2V14012 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW2V14101 niet alsnog Studenten die al TL3V14003 niet alsnog Studenten die al TL3V14001 niet alsnog Studenten die al TL3V14113 niet alsnog Studenten die al VR3V14004 niet alsnog Studenten die al TL3V14114 niet alsnog Studenten die al TC3V11002 niet alsnog Narratologie, Sterke verhalen, TL1V14002 Studenten die al TL1V14002 niet alsnog Kennis Letteren en maatschappij I, Theorie en praktijk van GW, TC3V Nieuwe titel en cursuscode. Studenten die al TC3V14001 niet alsnog

15 examenprogramma Toevoeging bij Bijlage 3 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Academische contextcursussen - verplichte keuze: Methoden van Hypothese-toetsend Onderzoek, TL3V14002 Literary Toolbox, TL3V14004 * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2011) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Majorgebonden cursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Written English, Prescribing and Describing English, EN1V13003 Studenten die al EN1V13003 niet alsnog Spoken English, The Sound Lab, EN1V13001 Studenten die al EN1V13001 niet alsnog Accurate English, Geen vervangende module U dient contact op te nemen met de examencommissie. Academic Reading, Introduction Old & Middle English, The Writers Lab, EN1V13002 English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** Studenten die al EN1V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog 15

16 Shakespeare s World, English Linguistics I, English Linguistics II, English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog *** Studenten die zowel Introduction Old & Middle English als Shakespeare s World niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen English Literature als vervanging opnemen. Voor de andere cursus krijgen ze een individuele regeling via goedkeuring examencommissie. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. **** Studenten die zowel English Linguistics I als English Linguistics II niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen Theoretical Foundations als vervanging opnemen. Voor de andere cursus is er een keuze tussen Language Development Across the Lifespan (EN3V13001) OF Form, Meaning and Use (EN3V14101). Studenten dienen aan de examencommissie door te geven welke van de twee ze in hun examenprogramma op willen nemen. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. 2) Academische contextcursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Inleiding algemene taalwetenschap B, Taal en de menselijke natuur, of Van taal naar talen, TL1V13001 Studenten die al of TL1V13001 * niet alsnog *Studenten die al TL1V13001 niet alsnog Inleiding algemene literatuurwetenschap (P4), De kracht van literatuur, TL1V13002 Studenten die al TL1V13002 niet alsnog 16

17 3) Majorgebonden cursussen verplichte keuze In de OER is The History of English (EN2V11001) ondergebracht in de categorie letterkunde. De cursus telt met ingang van in beide categorieën mee, zowel letterkunde als taalkunde/vertalen, met terugwerkende kracht. Echter, de cursus mag maar in één categorie meetellen. De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod: cursussen uit de verdiepingspakketten en eventueel een basispakketcursus. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Te doen in Opmerkingen Dryden to Blake, Cities and Countries, EN3V14202 (was: Eng- English Poetry : Nieuwe cursus met nieuwe inhoud. Zowel als EN2V13004 als Wordsworth to Wordsworth, EN3V14202 mogen worden EN2V13004) opgenomen in American Literature and Culture after 1900, Creative Writing, Varieties of English, Ethnic Experience in the U.S., Irish Literature and Culture, US Literature and Culture After Kennedy, EN3V14002 Creative Writing, EN3V14304 Encountering World Englishes, EN3V14401 Ethnic Experience in the U.S., EN3V14404 Irish-English: Language to Literature, EN3V14104 Studenten die al EN3V14002 niet alsnog Studenten die al EN3V14304 niet alsnog Studenten die al EN3V14401 niet alsnog Studenten die al EN3V14404 niet alsnog Studenten die al EN3V14104 niet alsnog Journalism, Journalism, EN3V14403 Studenten die al EN3V14403 niet alsnog 17

18 Teaching English in Europe, The Acquisition of English, Appropriating Shakespeare: , Adapting to the Novel, EN3V11002 Vertaling en vertaalreflectie 1, Eindwerkstuk BA Engels, Teaching English in Europe, EN3V14402 The Acquisition of English, EN3V14103 Appropriating Shakespeare: , EN3V14301 Adapting (to) the English Novel, EN3V14302 English-Dutch Translation A, EN3V14303 Eindwerkstuk BA Engels, EN3V14001 ***** Studenten die al EN3V14402 niet alsnog Studenten die al EN3V14103 niet alsnog Studenten die al EN3V14301 niet alsnog Studenten die EN3V11002 al EN3V14302 niet alsnog Studenten die al EN3V14303 niet alsnog Studenten die al EN3V14001 niet alsnog ***** Voor studenten die vóór september 2013 zijn gestart met de opleiding geldt dat het werkstuk in de regel inhoudelijk gekoppeld wordt aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau. Toevoeging bij Bijlage 2 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Majorgebonden cursussen verplichte keuze: Form, Meaning and Use, EN3V14101 Prosody of English and Dutch, EN3V14102 Language History of the British Isles, TL3V14201 Great Heroes: Medieval to Modern, TL3V ) Academische contextcursussen - verplichte keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe keuzeaanbod dat vermeld wordt op de website van de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 18

19 Was Te doen in Opmerkingen Inleiding sociolinguïstiek, Psychologie van taal, Islam, een inleiding, GG- VV1005 Jodendom, een historische inleiding, GG1V11001 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, Language History, MT2V11001 Who's who in de Bijbel, Klassieke Mythologie, Talen in contact, Sociolinguïstiek, TW1V13003 Psychologie van taal, TW1V13002 Islam, een levende traditie, RT1V13002 Jodendom: natie, religie, cultuur, RT2V13005 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, MC1V13001 Language History of the British Isles, TL3V14201 Who is who in de Bijbel, RS1V14001 Mythologie, GE2V14012 Talen in contact, TW2V14101 Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW1V13003 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW1V13002 niet alsnog Nieuwe naam en code. Studenten die GG-VV1005 al RT1V13002 niet alsnog Cursus verandert van naam en van niveau 1 naar niveau 2. Studenten die GG1V11001 hebben behaald mogen RT2V13005 niet alsnog Cursus verandert van niveau 2 naar niveau 1. Studenten die al hebben behaald, mogen MC1V13001 niet alsnog Cursus verandert van niveau 2 naar niveau 3. Studenten die MT2V11001 al hebben behaald, mogen TL3V14201 niet alsnog Studenten die al RS1V14001 niet alsnog Studenten die al GE2V14012 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW2V14101 niet alsnog Inleiding in de Vertalen en Studenten die al 19

20 vertaalwetenschap, Interculturele communicatie, Postcolonial Theory, Postcolonial Europe, Literatuur en filosofie, De onderzoeker als adviseur, vertaalwetenschap, TL3V14003 Methoden van Onderzoek naar Interculturele communicatie, TL3V14001 Postcolonial Theory, TL3V14113 Postcolonial Europe, VR3V14004 Literatuur en filosofie, TL3V14114 De onderzoeker als adviseur, TC3V11002 TL3V14003 niet alsnog Studenten die al TL3V14001 niet alsnog Studenten die al TL3V14113 niet alsnog Studenten die al VR3V14004 niet alsnog Studenten die al TL3V14114 niet alsnog Studenten die al TC3V11002 niet alsnog Narratologie, Sterke verhalen, TL1V14002 Studenten die al TL1V14002 niet alsnog Kennis Letteren en maatschappij I, Statistiek, Theorie en praktijk van GW, TC3V14001 Methode van Hypothese toetsend onderzoek, TL3V14002 Nieuwe titel en cursuscode. Studenten die al TC3V14001 niet alsnog examenprogramma Nieuwe titel en cursuscode. Cursus verandert van niveau 1 naar niveau 3. Studenten die al hebben behaald, mogen TL3V14002 niet alsnog Toevoeging bij Bijlage 3 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Academische contextcursussen - verplichte keuze: 20

21 Literary Toolbox, TL3V14004 * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2012) Studenten die gestart zijn in collegejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 1) Majorgebonden cursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Written English, Prescribing and Describing English, EN1V13003 Studenten die al EN1V13003 niet alsnog Spoken English, The Sound Lab, EN1V13001 Studenten die al EN1V13001 niet alsnog Accurate English, Geen vervangende module U dient contact op te nemen met de examencommissie. Academic Reading, Introduction Old & Middle English, Shakespeare s World, The Writers Lab, EN1V13002 English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** English Literature , EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud *** Studenten die al EN1V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13001 niet alsnog 21

22 English Linguistics I, English Linguistics II, Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Theoretical Foundations, EN2V individuele regeling vanwege andere inhoud **** Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog Cursus verandert gedeeltelijk van inhoud. Studenten die al EN2V13002 niet alsnog *** Studenten die zowel Introduction Old & Middle English als Shakespeare s World niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen English Literature als vervanging opnemen. Voor de andere cursus krijgen ze een individuele regeling via goedkeuring examencommissie. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. **** Studenten die zowel English Linguistics I als English Linguistics II niet behaald hebben kunnen voor één van deze 2 cursussen Theoretical Foundations als vervanging opnemen. Voor de andere cursus is er een keuze tussen Language Development Across the Lifespan (EN3V13001) OF Form, Meaning and Use (EN3V14101). Studenten dienen aan de examencommissie door te geven welke van de twee ze in hun examenprogramma op willen nemen. Voor vragen hierover en voorstellen kunt u de studieadviseur raadplegen. 2) Academische contextcursussen - verplicht Niet behaald Te doen in Opmerkingen Inleiding algemene taalwetenschap B, Taal en de menselijke natuur, of Van taal naar talen, TL1V13001 Studenten die al of TL1V13001 * niet alsnog *Studenten die al TL1V13001 niet alsnog Inleiding algemene literatuurwetenschap (P4), De kracht van literatuur, TL1V13002 Studenten die al TL1V13002 niet alsnog 3) Majorgebonden cursussen verplichte keuze De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major keuzeaanbod: cursussen uit de verdiepingspakketten en eventueel een basispakketcursus. Let 22

23 erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Te doen in Opmerkingen Dryden to Blake, Cities and Countries, EN3V14202 (was: Eng- English Poetry : Nieuwe cursus met nieuwe inhoud. Zowel als EN2V13004 als Wordsworth to Wordsworth, EN3V14202 mogen worden EN2V13004) opgenomen in Creative Writing, The Cultures of Technology, Varieties of English, Ethnic Experience in the U.S., Irish Literature and Culture, Creative Writing, EN3V14304 The Cultures of Technology, EN3V14203 Encountering World Englishes, EN3V14401 Ethnic Experience in the U.S., EN3V14404 Irish-English: Language to Literature, EN3V14104 Studenten die al EN3V14304 niet alsnog Studenten die al EN3V14203 niet alsnog Studenten die al EN3V14401 niet alsnog Studenten die al EN3V14404 niet alsnog Studenten die al EN3V14104 niet alsnog Journalism, Journalism, EN3V14403 Studenten die al EN3V14403 niet alsnog Teaching English in Europe, The Acquisition of English, Vertaling en vertaalreflectie 1, Teaching English in Europe, EN3V14402 The Acquisition of English, EN3V14103 English-Dutch Translation A, EN3V14303 Studenten die al EN3V14402 niet alsnog Studenten die al EN3V14103 niet alsnog Studenten die al EN3V14303 niet alsnog 23

24 Roads to Utopia, Great Medieval Heroes, EN3V12001 Eindwerkstuk BA Engels, Utopian Imagination, LI2V14001 Great Heroes: Medieval to Modern, TL3V14204 Eindwerkstuk BA Engels, EN3V14001 ***** Studenten die al LI2V14001 niet alsnog Studenten die EN3V12001 al TL3V14204 niet alsnog Studenten die al EN3V14001 niet alsnog ***** Voor studenten die vóór september 2013 zijn gestart met de opleiding geldt dat het werkstuk in de regel inhoudelijk gekoppeld wordt aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau. Toevoeging bij Bijlage 2 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Majorgebonden cursussen verplichte keuze: Form, Meaning and Use, EN3V14101 Prosody of English and Dutch, EN3V14102 Language History of the British Isles, TL3V14201 Great Heroes: Medieval to Modern, TL3V ) Academische contextcursussen - verplichte keuze De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe keuzeaanbod dat vermeld wordt op de website van de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. Was Te doen in Opmerkingen Inleiding sociolinguïstiek, Sociolinguïstiek, TW1V13003 Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW1V13003 niet alsnog Islam, een inleiding, GG- VV1005 Islam, een levende traditie, RT1V Nieuwe naam en code. Studenten die GG-VV1005 al RT1V13002 niet alsnog

25 Jodendom, een historische inleiding, GG1V11001 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, Language History, MT2V11001 Who's who in de Bijbel, Klassieke Mythologie, Talen in contact, Inleiding in de vertaalwetenschap, Interculturele communicatie, Postcolonial Theory, Postcolonial Europe, Jodendom: natie, religie, cultuur, RT2V13005 Gender, etniciteit en cultuurkritiek, MC1V13001 Language History of the British Isles, TL3V14201 Who is who in de Bijbel, RS1V14001 Mythologie, GE2V14012 Talen in contact, TW2V14101 Vertalen en vertaalwetenschap, TL3V14003 Methoden van Onderzoek naar Interculturele communicatie, TL3V14001 Postcolonial Theory, TL3V14113 Postcolonial Europe, VR3V14004 Cursus verandert van naam en van niveau 1 naar niveau 2. Studenten die GG1V11001 hebben behaald mogen RT2V13005 niet alsnog Cursus verandert van niveau 2 naar niveau 1. Studenten die al hebben behaald, mogen MC1V13001 niet alsnog Cursus verandert van niveau 2 naar niveau 3. Studenten die MT2V11001 al hebben behaald, mogen TL3V14201 niet alsnog Studenten die al RS1V14001 niet alsnog Studenten die al GE2V14012 niet alsnog Nieuwe code. Studenten die al hebben behaald, mogen TW2V14101 niet alsnog Studenten die al TL3V14003 niet alsnog Studenten die al TL3V14001 niet alsnog Studenten die al TL3V14113 niet alsnog Studenten die al VR3V14004 niet alsnog 25

26 Literatuur en filosofie, De onderzoeker als adviseur, Cultural Criticism, LI3V11001 Kennis Letteren en maatschappij I, Statistiek, Literatuur en filosofie, TL3V14114 De onderzoeker als adviseur, TC3V11002 Cultuurkritiek, LI3V13001 Theorie en praktijk van GW, TC3V14001 Methode van Hypothese toetsend onderzoek, TL3V14002 Studenten die al TL3V14114 niet alsnog Studenten die al TC3V11002 niet alsnog Studenten die LI3V11001 al LI3V13001 niet alsnog Nieuwe titel en cursuscode. Studenten die al TC3V14001 niet alsnog examenprogramma Nieuwe titel en cursuscode. Cursus verandert van niveau 1 naar niveau 3. Studenten die al hebben behaald, mogen TL3V14002 niet alsnog Toevoeging bij Bijlage 3 (art. 3.5) Ook kunnen de volgende cursussen gekozen worden in als onderdeel van Academische contextcursussen - verplichte keuze: Literary Toolbox, TL3V14004 * Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met uw studieadviseur ** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar (cohort 2013) Studenten die gestart zijn in studiejaar , dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige studiejaar niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*. Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige studiejaar ( ). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding**. 26

27 In artikel van de OER wordt vermeld: Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk is gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major. Voor studenten die in september 2013 gestart zijn met de BA opleiding Engels geldt dat het eindwerkstuk in de regel inhoudelijk gekoppeld is aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau. 1) Basispakket 1 (30 studiepunten) De cursussen van Basispakket 1 zijn ongewijzigd. 2) Basispakket 2 (30 studiepunten) De cursussen van Basispakket 2 zijn ongewijzigd. 3) Academische Context Cursussen binnen het domein niveau 1 (7,5 studiepunten) De academische context cursussen binnen het domein niveau 1 zijn ongewijzigd. 4) BA eindwerkstuk niveau 3 (7,5 studiepunten) Niet behaald Te doen in Opmerkingen Eindwerkstuk BA Engels, Eindwerkstuk BA Engels, EN3V14001 Studenten die al EN3V14001 niet alsnog 27

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO niveau: Engels en op maximaal

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 01-01 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op het volgende vak op VWO niveau: Engels en op maximaal

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 e taal en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Spaanse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Spaanse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO niveau: Frans en Geschiedenis

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: e taal en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO niveau: Frans en Geschiedenis

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: e talen en cultuur Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Duitse taal en cultuur Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Opleiding / programma: BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleiding / programma: BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Franse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Franse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 011-01 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Geschiedenis. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Geschiedenis. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau:

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: (for English see EER BA History) Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B, en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B, en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Portugese taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Portugese taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Engelse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Engelse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Duitse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Duitse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Nederlandse taal en cultuur. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Franse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Italiaanse taal en cultuur. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Italiaanse taal en cultuur. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits,

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Geschiedenis,

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Per 1 september 2018 verandert de naam van de opleiding naar BA Filosofie. Studenten kunnen tot en met 31 augustus 2018 afstuderen onder

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Taal- en cultuurstudies. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Taal- en cultuurstudies. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal 4 van de volgende vakken op het op eindexamen VWO-niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht sinds 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Nederlandse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Nederlandse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis, Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER)

Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Filosofie - Philosophy / Wijsbegeerte (dicht per 1 september 2016), Applied Ethics (see English EER) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies Programma: Religies in hedendaagse samenlevingen Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie