PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl"

Transcriptie

1 PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad

2 VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. Anderen genieten van het bewegen in de buitenlucht, of vinden juist het competitieve element van sport belangrijk. De strijd om winnen of verliezen, zorgen dat je de beste wordt of blijft. Welke reden je ook hebt om actief te zijn, Maastricht heeft iedereen wat te bieden. Onze nieuwe sportnota is getiteld Meebewegen en meer bewegen. Een titel met twee werkwoorden die het hart van het nieuwe sportbeleid vormen. Meer bewegen spreekt voor zich: hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen in Maastricht aan het sporten en bewegen te krijgen. Meebewegen staat voor de ambitie om iedereen in Maastricht de kans te geven om te genieten van sport en beweging. Dat betekent dat er voor alle inwoners een aantrekkelijk aanbod van sport- en beweegactiviteiten moet zijn. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken door samen te werken met andere organisaties in de stad. Daarom steekt de gemeente Maastricht haar hand uit naar sportverenigingen, andere sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. laat met dit productenboek zien wat zij te bieden heeft. Samen werken we in deze stad aan een duurzame sportieve toekomst, waarin iedere Maastrichtenaar kan blijven genieten van die zaken waar sport voor staat: plezier, ontmoeting en gezondheid. Ik wens u veel lees- en sportplezier! Met vriendelijke groet, Gerdo van Grootheest Wethouder Ruimtelijke Ordening, Natuur en Sport 3

3 INLEIDING Met trots presenteer ik het productenboek van. Jong en oud, ervaren of startende sporters begeleiden we actief vanuit om aan de slag te gaan. Daarnaast is er extra aandacht voor sporters met een beperking of Maastrichtenaren die minder vaak sporten. Dat doen we dagelijks, met ons team van deskundige, ervaren en bevlogen medewerkers. Zij geven onze programma s vorm in nauwe samenwerking met publieke en private partijen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De rol van is hierbij die van regisseur, stimulator, uitvoerder en ondernemer. De programma s, die we in dit productenboek beschrijven, zijn gericht op de doelgroepen jeugd en jongeren, jonge gezinnen, masters en senioren. Binnen de ontwikkelde programmalijnen leggen we nadrukkelijk de verbinding met onderwijs, gezondheid, sport en sociale participatie. Het programma varieert van reguliere takken van sport tot nieuwe en of minder bekende sportactiviteiten. De programmering in het nieuwe Geusseltbad vormt een aantrekkelijke uitbreiding van het aanbod. Naast de diverse activiteiten stadsbreed is er juist extra aandacht voor maatwerkprogrammering in de achterstandswijken en voor speciale doelgroepen. Hiermee spelen we actief in op de maatschappelijke vraagstukken in de stad en zijn we in veel gevallen de 'spin in het sociale web'. Juist in deze maatwerkprogrammering laat zien dat onze innovatieve slagkracht, kennis en ervaring leidt tot stevig strategische allianties, die voornamelijk mensen met een afstand tot het sport- en beweegaanbod extra aanzet tot deelname. De programma s gericht op motorische, verstandelijke beperking of obesitas laten zien dat we samen met maatschappelijke organisaties, de gezondheidszorg en het onderwijs bruggen slaan voor nu en in de toekomst. De gemeente wil sport en bewegen een grotere rol laten spelen in met name het sociale domein. Sport wordt meer en meer gezien als middel om andere doelstellingen te bereiken. Daarbij zijn drie concrete actieplannen benoemd, waarbij het eerste plan Bewegen is gericht op verbetering van gezondheid. Met het actieplan Meebewegen wordt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterkt door middel van sport. Het actieplan Samen Bewegen is gericht op solidariteit door vitale sporters te verbinden met kwetsbare groepen en hen te ondersteunen bij een actievere levensstijl. Met dit boek in de hand nodigen we u en andere organisaties uit om met ons het gesprek aan te gaan. We bekijken graag samen met u hoe we interessante arrangementen, projecten en producten voor sport- en bewegen kunnen organiseren en uitvoeren. Tot ziens! Team Sport & Bewegen V.l.n.r.: Thijs van Veen, Baudouin Clairbois, Richard Bastings, Britt Beckers, Hein Poell en Erwin Dassen. Maurice Bockting Directeur 4 5

4 Doelgerichte (beleids)plannen met sportieve oplossingen. INHOUDSOPGAVE In de Sportnota 2020 Mee bewegen, die in mei 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat o.a. dat gemeente Maastricht in de komende jaren wil werken aan het verder verhogen van de sport- en beweegparticipatie. De gemeente wil sport en bewegen een grotere rol laten spelen, in met name het sociale domein. Dat kan door organisaties op de gebieden sport, zorg en welzijn, participatie en onderwijs meer met elkaar te laten samenwerken, nieuwe integrale programma s te ontwikkelen en vaker budgetten te bundelen, op het niveau van buurt of wijk. Een werkwijze die de gewenste ontwikkeling naar goedkopere arrangementen met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor burger en samenleving dichterbij brengt. Rondom deze plannen vertaalt haar activiteiten in een innovatieve aanpak voor programma s die een verbinding maken met de domeinen sport en bewegen, gezondheid, participatie en onderwijs. Burgers die sporten en veel bewegen zijn immers overwegend gezonder van lijf, leden en van geest. Daarbij nemen deze burgers actief deel aan de samenleving. Sport en bewegen levert een doeltreffende en meetbare bijdrage aan de diverse doelstellingen van veel organisaties, bedrijven en beleidsterreinen. Denk hierbij aan o.a. een bijdrage aan de participatiedoelstellingen binnen het WMO- en AWBZ beleid, het versnellen van succesvolle preventie, herstel en revalidatietrajecten in de zorg of voorkomen of terugdringen van ziekteverzuim binnen bedrijven en instellingen. Het gedifferentieerde maatwerk aanbod van is een antwoord op de concentraties van problemen in specifieke wijken binnen de stad Maastricht. Daarnaast organiseert een laagdrempelig beweegprogramma dat stadsbreed wordt aangeboden aan de doelgroepen; en jongeren, jonge gezinnen, masters en senioren. 6 Voorwoord 3 Inleiding en Beweegclub en Beweegclub Groepen en Beweegclub Pooling en Beweegclub Start to Clinics Sport- en Beweegclub Extra Physical Activity Center Sporten voor mensen met een beperking In balans Rots en water Dutch Street Cup Sport BSO School en Sport Speciaal onderwijs Sporten na School Sport- en spelinstuif Sportieve omgeving Caberg Malpertuis Nationale Sportweek Maastricht Magisch Maastricht Sportexperiences Sporten in het Geusseltbad Cruyff Court Cruyff Court kampioenschappen 6 vs Maastrichtse kampioenschappen Meidenvoetbal Jeu de boules Bridge overdag 56 7

5 1 - en Beweegclub ORGANISATIE. Sport en bewegen is voor veel mensen een plezierige manier om hun vrije tijd door te brengen. Hierdoor ontmoeten mensen elkaar. Sport en bewegen is belangrijk voor mens en maatschappij. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid, bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. De afgelopen jaren zijn in Maastricht op het gebied van sport en bewegen veel goede programma s/projecten georganiseerd, met als resultaat dat de sport- en beweegdeelname is gestegen. Echter we constateren ook dat de sporter zich meer opstelt als consument en minder als verenigingslid en dat deelname aan sport- en beweegactiviteiten niet voor iedereen betaalbaar is. De - en Beweegclub is een organisatievorm waarin de inwoners van Maastricht elkaar ontmoeten en kunnen deelnemen aan laagdrempelig, betaalbaar sport- en beweegaanbod, bestaande uit: - reguliere sport en beweeggroepen; - vernieuwende sport- en beweeggroepen; - start to clinics. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de Maastrichtse sportaanbieders of door de professionals van Maastricht Sport. De - en Beweegclub is een organisatievorm, die resulteert onder. Externe organisatie Regie, coordinatie, marketing, communicatie Opdrachtnemer beschrijving organisatie - en Beweegclub De - en Beweegclub is een organisatie waar de niet sportende inwoners van Maastricht in het algemeen en van de Lagere Sociaal Economische Status (LSES wijken) specifiek de gelegenheid krijgen deel te nemen aan laagdrempelig, betaalbaar sport- en beweegaanbod. Beschrijven van een organisatieplan met de volgende onderwerpen: - Eigentijds sport- en beweegaanbod - Pooling van uitvoerende sportaanbieders 8 9

6 2 - en Beweegclub GROEPEN biedt de inwoners van Maastricht de gelegenheid tot sport en bewegen. Verspreid over de stad met een accent op de aandachtswijken zijn op dit moment ruim 50 groepen actief. In samenwerking met de Maastrichtse sportaanbieders of door de professionals van worden diverse programma s aangeboden. Men kan deelnemen aan een zeer gevarieerd sport- en beweegaanbod, zoals o.a. kleuterdans, danskriebels, sport- en spelinstuif, break-/streetdance, sportief wandelen, bodytraining, badminton, bridge overdag, yoga, tai chi, golf4you, dynamic tennis. Externe sportaanbieders Scholen, Welzijnswerk, 1 e lijns zorg Regie, coördinatie, uitvoering, marketing, communicatie Werving Door middel van een eigentijds sport- en beweegaanbod de Maastrichtse burger aan het bewegen krijgen cq. bewegen houden. Van belang is om het huidige aanbod van groepen en deelnemers te verankeren in de samenleving. Afhankelijk van de ontwikkelingen en hier op inspringend, komen tot uitbreiding van het aanbod in de stad. Met name voor de doelgroep jongeren en jonge gezinnen ligt er de uitdaging om een passend aanbod te organiseren

7 3 - en Beweegclub POOLING Bij de uitvoering van de activiteiten voor groepen van de - en Beweegclub wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de samenwerking met Maastrichtse sportaanbieders en combinatiefunctionarissen. Daar waar deze inzet niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van de externe lesgevers uit de pooling. De pooling is een database van alle externe lesgevers, die structureel of incidenteel uitvoering geven aan het sporten beweegaanbod van de - en Beweegclub. ZZP ers Sportaanbieders Vrijwilligers (structureel/incidenteel) (structureel/incidenteel) (structureel/incidenteel) Door het inzetten van lesgevers uit de pooling kunnen er meerdere lessen gerealiseerd worden door team Sport en Bewegen en worden lessen waar specifieke kennis voor nodig is op een goed niveau gegeven. Door de inzet van de lesgevers van de pooling wordt de kwantiteit van de - en beweeg club groepen verhoogd en zullen de lessen kwalitatief hoog blijven, omdat lesgevers met specifieke kennis worden ingezet

8 4 - en Beweegclub START TO CLINICS Door omstandigheden zijn er veel Maastrichtenaren die lange tijd niet meer aan sport- en beweegactiviteiten hebben kunnen deelnemen. Voor diegenen, die weer willen gaan sporten of bewegen, organiseert Start to Clinics te weten: Start to Run en WandelFit. Beide programma s zijn zodanig opgebouwd, dat men na 6 tot 8 weken weer op een verantwoorde manier kan deelnemen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten. Atletiek Maastricht Regie, coördinatie, uitvoering, marketing, communicatie Coördinatie, uitvoering Door middel van specifieke, eigentijdse sport- en beweegclinics Start 2 Run en WandelFit, de Maastrichtse burger zodanig trainen dat zij op een verantwoorde manier kunnen deelnemen aan sport- en beweeg activiteiten. 1. Start to Run: - In het najaar en in het voorjaar wordt i.s.m. Atletiek Maastricht op sportpark Jekerdal (max. 60 deelnemers) en sportpark Geusselt (max. 40 deelnemers) de clinic georganiseerd. 2. Start to Walk/WandelFit: - In het voorjaar wordt i.s.m. het wandelcentrum van KNBLO/Atletiek Maastricht op sportpark Jekerdal (max. 100 deelnemers) de clinic georganiseerd

9 5 - en Beweegclub EXTRA Kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar krijgen steeds vaker te maken met een motorische achterstand, zijn inactief of hebben te kampen met overgewicht. Het sportaanbod van de reguliere en commerciële sportaanbieders is hierop in de regel niet afgestemd. De kinderen vallen daardoor tussen wal en schip. Interventies die wel op deze doelgroep zijn afgestemd kenmerken zich vaak door een begin en einde, waardoor kinderen na het volgen van de interventie vaak terugvallen in het oude leefpatroon. De en Beweegclub Extra (MSBE) kenmerkt zich daarentegen door een blijvend karakter. Een deelnemer kan op ieder gewenst moment instromen, wordt gedurende het hele proces gecoached, gemonitord en kan vervolgens op ieder gewenst moment weer doorstromen naar een andere sportaanbieder. Door het blijvende karakter wordt getracht terugval te voorkomen en plezier in sport en bewegen blijvend te stimuleren. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd MRT instructeur (Motorische Remedial Teaching). Andere interventies van andere organisaties binnen Maastricht, gericht op bovenstaande doelgroep, kunnen na afronding van hun eigen project deelnemers doorverwijzen naar de MSBE. De MSBE zal mits mogelijk twee keer per week worden aangeboden in twee gedifferentieerde groepen, n.l. t/m 12 jaar en t/m 18 jaar. De doelstelling van de MSBE is dat de deelnemers positieve sport- en spelervaringen opdoen, de motorische achterstand verminderd, het leefpatroon positief verbetert, het zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt vergroot, waardoor de deelnemers met plezier, een leven lang kunnen en blijven sporten en bewegen bij of een andere vereniging/sportaanbieder. MUMC+ PAC Maastricht 1e Lijnszorg MKD s MRT instructeur Welzijnsorganisatie Trajekt Risk Care Junior Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing, monitoring Lid projectgroep, doorverwijzing Doorverwijzing Lid projectgroep, instructeur Lid projectgroep Lid projectgroep, doorverwijzing - Alle organisaties, die beweeginterventies aanbieden gericht op kinderen in de leeftijd van 4 18 jaar met een motorische achterstand en organisaties binnen de eerstelijnszorg, dienen op de hoogte te zijn van de Maastricht Sport en Beweegclub Extra. Daarnaast dient bij betreffende organisatie de kennis, houding en gedrag aanwezig te zijn om deelnemers na beeindiging van eigen programma door te verwijzen naar de MSBE. - Een half jaar na de start, dienen zo n 15 deelnemers bij de MSBE te zijn aangesloten. - Een jaar na de start dienen zo n 30 deelnemers bij de MSBE te zijn aangesloten

10 6 Physical Activity Center Er zijn tegenwoordig talloze wetenschappelijk onderbouwde beweegprogramma s om de gezondheid te verbeteren of op peil te houden. Het PAC (Physical Activity Centre) Maastricht richt zich op de ontwikkeling van deze beweegprogramma s. Binnen het PAC wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten omtrent gedragsverandering, leefstijl, beweging en gezondheid. Een belangrijke factor binnen het beweegprogramma is de fun factor. Door de fun factor beoogt PAC Maastricht het plezier in bewegen te stimuleren, alsook de samenwerking tussen de beoogde doelgroepen (jeugd/jongeren, senioren). De cliënten die participeren in het PAC worden gedurende een periode van minimaal 10 weken individueel begeleid door een tweedejaars Fontys Sporthogeschool student. Deze student wordt aangestuurd door een vierdejaarsstudent die onder leiding staat van een vakdocent aan de Fontys Sporthogeschool. Het proces dat de cliënt individueel doorloopt is als volgt opgebouwd: Na een half jaar dienen minimaal 50 cliënten te hebben deelgenomen aan het PAC Maastricht. Van deze 50 cliënten dient minimaal 75% nog te sporten en/of bewegen bij de en Beweegclub of een andere lokale sportvereniging, sportaanbieder. Van deze 75% dient na 1 jaar minimaal 75% nog te sporten en/of bewegen binnen Maastricht. Stap 1: Intake met cliënt (meten = weten) Stap 2: 10 weken beweegprogramma Stap 3: Nameting Stap 4: Beweegadvies Stap 5: Vervolgprogramma bij, sportvereniging of andere sportaanbieder Stap 6: Monitoren van de cliënt voor een periode van minimaal 1 jaar Met name de inwoners in de lagere SES wijken krijgen d.m.v. het PAC de mogelijkheid op een veilige doch toegankelijke manier aan een wetenschappelijk onderbouwd beweegprogramma deel te nemen. Onderzoek toont aan dat in de lagere SES wijken de sport- en beweegparticipatie beduidend lager ligt dan in de andere wijken van Maastricht, vandaar dat hier de nadruk op gelegd wordt. Het USP (Unique Selling Point) van het PAC is dat iedere cliënt individueel begeleid wordt. Eerdere projecten binnen andere gemeenten wijzen uit dat deze aanpak succesvol is, en deze aanpak een leven lang sporten en bewegen mogelijk maakt. Fontys Sporthogeschool MUMC+ Co-eur Risk Care Junior Regie, coördinatie, voorzitter projectgroep Projectgroep, uitvoering Projectgroep, doorverwijzing Projectgroep, doorverwijzing Projectgroep, doorverwijzing Iedere Maastrichtenaar ongeacht zijn/haar financiële status de mogelijkheid bieden deel te nemen aan het volledige PAC Maastricht programma. Door deelname wordt getracht bij de deelnemer een blijvende leefstijlverandering teweeg te brengen, waardoor de deelnemer een leven lang gaat sport en/of bewegen

11 7 Sporten voor mensen met een beperking Project Sporten voor mensen met een beperking biedt sportaanbod op maat voor mensen met een verstandelijke beperking. en Radar starten een samenwerking voor het vergroten van sport- en beweegdeelname, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking binnen de gemeente Maastricht kunnen actief gebruik maken van een sportaanbod op maat. Dat kunnen aangepaste sportactiviteiten zijn, maar ook het aanhaken bij regulier sportaanbod van behoort tot de mogelijkheden. en Radar willen mensen met een beperking laagdrempelig kennis laten maken met verschillende sporten en de mogelijkheden die er zijn binnen Maastrichtse verenigingen en organisaties. Sporten en sportief bewegen draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering. Ook wordt sport en bewegen ingezet in het kader van gezondheid, om overgewicht aan te pakken en mogelijke chronische aandoeningen en ziektes te voorkomen of te vertragen. Er wordt gewerkt vanuit de volgende drietrap: het organiseren van een jaarlijkse sportdag, een tweewekelijkse sport- en spelinstuif en cursussen op aanvraag. Radar Sportaanbieders Vrijwilligers Verantwoordelijk voor communicatie binnen Radar naar cliënten Hulp bij uitvoering en begeleiding cliënten - Mensen met een beperking laagdrempelig de kans geven om kennis te maken met verschillende sporten en de mogelijkheden die er in Maastricht zijn om binnen een vereniging of organisatie te sporten. - Mensen met een beperking een gezellige en sportieve vrijetijdsbesteding bieden. - De drempel verlagen door te gaan sporten binnen het project Sporten voor mensen met een beperking, waardoor zij uiteindelijk zelfstandig de weg weten te vinden naar bestaande organisaties. Aan het einde van het project hebben mensen met een verstandelijke beperking kennis gemaakt met verschillende sporten en hebben zij ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn

12 8 In balans In Balans is een zeer laagdrempelig valpreventie/valreductie project. De interventie wordt ingezet voor senioren in woon zorgsituaties die na screening (Centrum Indicatiestelling Zorg) behoren tot de groep hoogrisico. Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen binnen Maastricht die behoren tot woon zorgsituaties zijn: Vivre, Mosae Zorggroep, woonzorgcentrum de Beyaart en Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen. Het programma In Balans bestaat uit 5 fasen waarin voor de deelnemers keuzemomenten zijn ingebouwd om door te gaan of om te stoppen: Fase 1: informatiebijeenkomst (informatie/weten) Fase 2: voorlichting- en beweegprogramma van 3 bijeenkomsten van ca. 2 uur, inclusief een screening op valrisico en een balanstest (bewustwording/willen) Fase 3/4: 5 weken groepstraining en 5 weken vervolgtraining gericht op algehele fitheid, balans, spierkracht, dagelijkse bewegingen en tai chi training (training/kunnen & doen). Fase 5: follow-up in reguliere bewegingsgroepen ( en Beweegclub), met blijvende aandacht voor balanselementen en/of thuis bewegen op basis van het in de cursus aangereikte oefenboek (continuering/ vasthouden). Naast de senioren die behoren tot de hoog risicogroep zal ook aandacht besteed worden aan de lage en middenrisico groep. De lage risicogroep zal een algemene voorlichting krijgen over leefstijl, beweging en gezondheid. De middenrisico groep zal dit ook krijgen, met als aanvulling een mogelijkheid om deel te nemen aan het PAC Aan het einde van de cursus In Balans dienen vanuit de doelgroep hoog risico 15 senioren te hebben deelgenomen aan de cursus in Balans. Overkoepelend (laag, midden en hoogrisico) dienen 20 senioren deel te nemen aan een beweegprogramma van. De interventie die wordt aangereikt aan de doelgroep beperkt valrisico s maximaal doordat de activiteiten zijn gericht op het individu en de thuissituatie: Subdoelstellingen die met de interventie In Balans worden bereikt zijn: - Verbetering van balans en reductie van valrisico in de hoogrisicogroep; - Vermindering van angst om te vallen; - Verbetering van de fysieke gezondheid en conditie; De hoofddoelstelling van de interventie In Balans is mensen die behoren tot zowel de groep laag, midden en hoogrisico stimuleren actief te gaan en blijven bewegen, zonder daarbij bang te zijn om te vallen. WMO Woon zorgsituaties PAC Maastricht In Balans Trainer Projectgroep, screening Projectgroep, afnemer Projectgroep, voorlichting Projectgroep, trainer 22 23

13 9 Rots en water Rots & Water is een sociaal weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes van het primair onderwijs. Het programma onderscheidt zich van andere programma s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit (rots en water) worden in balans gepresenteerd en getraind. Het aantal deelnemers bepaalt de duur van het programma. De verhouding individuele aandacht blijft hierdoor gelijk waardoor de doelstelling van de weerbaarheidcursus behaald kan worden. Onderstaande tabel geeft de verhoudingen weer: Aantal deelnemers 5 of 6 7 of 8 9 t/m of 15 Aantal lessen 8 lessen 9 lessen 10 lessen 11 lessen Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden van jongens en meisjes in het primair onderwijs. Daarnaast zijn preventie van geweld, seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren kiezen van een eigen weg belangrijke thema s. Na het Rots en Water programma zal via follow-up en monitoring gekeken worden of de deelnemers kunnen participeren in het reguliere sport- en beweegaanbod van of andere sport en beweegaanbieders. Welzijnsorganisatie Trajekt Xonar GGD Delta Huis Groene Kruis Service CJG Lid projectgroep, doorverwijzing, instructeur Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Aan het einde van de tweede uitvoeringsronde dienen er minimaal 20 deelnemers te hebben deelgenomen aan de cursus Rots en Water. 15 van deze deelnemers dienen door te stromen naar de en Beweegclub Extra

14 10 Dutch Street Cup De Dutch Street Cup is een landelijk project voor dak- en thuislozen. en het Leger des Heils faciliteren dak- en thuislozen uit Maastricht bij hun voetbalactiviteit. Zij trainen 2 x 1 uur per week in de avond (indien mogelijk). 12 dak- en thuislozen gaan mee op toernooi. In totaal zijn er 24 steden die deelnemen aan de Dutch Street Cup. Per stad wordt een evenement gehouden, waarbij bezoekende steden tegen elkaar strijden. Uiteindelijk wordt er een landelijke finale gespeeld. De Nationaal kampioen mag deelnemen aan de homeless worldcupfinale. Life Goals Leger Des Heils Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht MVV Welzijnsorganisatie Trajekt Regie, uitvoering, organisatie lokaal toernooi Regie, uitvoering, organisatie lokaal toernooi Partner Partner Partner Het doel van de competitie is om daklozen zowel sportief als maatschappelijk grote sprongen voorwaarts te laten maken, regelmaat en sociale contacten te laten opbouwen, leren omgaan met regels en verplichtingen en werken aan gezondheid, tegengaan van vereenzaming. - Wekelijkse training voor dak en thuislozen - Voorronde toernooi - Deelname aan minimaal 4 voorronde toernooien elders in Nederland 26 27

15 11 Sport BSO Ontwikkelen en uitvoeren van vraaggericht sport- en beweegaanbod voor kinderen van de BSO in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit programma kan op maat gemaakt worden voor de BSO. Op ieder gewenst moment kan de BSO een aanbod aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met interesse, dag, tijd en aantal lessen. organiseert in samenwerking met MIK (Maatwerk In Kinderopvang) de activiteiten van het concept de Sport BSO. Hiervoor ontwikkelt een divers eigentijds sportaanbod dat aansluit op de wensen van de opdrachtgever. BSO/MIK Overige kinderopvang Sportaanbieders Afnemer Afnemer Kinderen kennis laten maken met een divers aanbod van sport en bewegen. Daarnaast is het voor de BSO een extra mogelijkheid om een externe activiteit aan te bieden, specifiek voor de kinderen van de BSO. Uiteindelijk hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen gemotiveerd en gestimuleerd worden om te sporten. Gedurende het jaar op 7 locaties in Maastricht komen tot een sport- en beweegaanbod van 2 cycli per locatie bestaande uit 5 á 6 lessen per cyclus

16 12 School en sport speciaal onderwijs School en sport is een methode waarbij de leerlingen kennismaken met de verschillende vormen van sport en bewegen voor, tijdens en na schooltijd. Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het kennismaken met de sport, het leren sporten op school en de sportbeoefening later. De leerlingen van het speciaal onderwijs structureel kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan diverse beweeg- en sportactiviteiten onder schooltijd. Speciaal onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Partner Op 3 scholen worden minimaal 2 cycli van 4/5 lessen aangeboden

17 13 Sporten na school Sporten na School is een sport- en beweegprogramma voor kinderen van het primair onderwijs, waarbij op een speelse manier kennis wordt gemaakt met specifieke sporten, aangeboden door lokaal/stedelijk gelegen sportverenigingen. Er zal een sportaanbod van 4/5 lessen verzorgd worden, waarna er voor de kinderen de mogelijkheid wordt aangeboden om aan te sluiten bij de uitvoerende sportvereniging. Het programma kan uitgevoerd worden in 3 vormen. Te weten; - uitvoering door externe sportaanbieders - uitvoering externe sportaanbieders i.s.m. combinatiefunctionaris - uitvoering door combinatiefunctionaris Naast kennismaking via de lessenreeks krijgen de kinderen de mogelijkheid aangeboden om de kennismaking voort te zetten op de locatie van de sportaanbieder. Ter promotie hiervan maken we gebruik van: - Flyers met informatie over de sportaanbieder - Proefles(sen) bij de sportaanbieder - Laatste les vindt plaats bij de sportaanbieder Stichting KIX - dagarrangementen BSO Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Samenwerkingspartner (organisatorisch) Kinderen van het primair onderwijs kennis laten maken met een eigentijds sport- en beweegaanbod. Kinderen m.n. niet sportende kinderen enthousiasmeren voor blijvende sportdeelname met een mogelijke doorverwijzing naar de sportaanbieder. Op alle scholen van het Primair Onderwijs in de LSES wijken wordt minimaal 2 cycli van 4/5 lessen aangeboden 32 33

18 14 Sport en spelinstuif Sport- en Spelinstuif is een wekelijks terugkerende activiteit. van 6 12 jaar maakt op een speelse manier kennis met eigentijdse sporten, aangeboden door lokaal/stedelijk gelegen sportverenigingen. Deelname is op basis van inschrijving via school, welzijnsorganisatie Trajekt, BSO. De jeugd van 6 12 jaar kennis laten maken met een eigentijds sport- en beweegaanbod. De jeugd van 6 12 jaar m.n. niet sportenden enthousiasmeren voor blijvende sportdeelname met een mogelijke doorverwijzing naar de sportaanbieder. BSO Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Sportcoaches Samenwerkingspartner, uitvoering, vindplaats Ondersteuning, uitvoering In zowel Maastricht Oost als West komen tot een wekelijks (iedere woensdagmiddag) afwisselend sport- en beweegaanbod met een bereik van minimaal 30 deelnemers

19 15 Sportieve omgeving CAMA (Caberg en Malpertuis) organiseert in samenwerking met welzijnsorganisatie Trajekt wekelijks in de sportkooi een afwisselend sport- en beweegaanbod voor de jeugd van 6 12 jaar. Sportieve ontmoeting en kennismaking met nieuwe sport- en beweegvormen staat hierbij centraal. Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Samenwerkingspartner, uitvoering, vindplaats Door middel van het laagdrempelig aanbieden van een afwisselend sport- en beweegaanbod de jeugd van 6 12 jaar te stimuleren, enthousiasmeren tot deelname om zo in aanraking te komen met; - Verschillende takken van sport - Verschillende culturen - Samenwerken met anderen - Winst en verlies - Omgaan met normen en waarden - Ongedwongen manier van sporten / bewegen Komen tot een wekelijks afwisselend sport- en beweegaanbod met een bereik van minimaal 12 deelnemers

20 16 Nationale Sportweek Maastricht De Nationale Sportweek (NSW) is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland, zo ook in Maastricht, de breedtesport in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek vindt doorgaans de laatste week van de maand april plaats. De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten met het accent op gezondheid. Jaarlijks is de Nationale Sportweek in de 3e week van april gepland. Studenten Fontys Sporthogeschool, Cios Primair Onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders, uitvoering, afnemer Het verhogen van de sportparticipatie; De Maastrichtenaar d.m.v. van een gevarieerd sportaanbod laten ervaren hoe leuk sporten kan zijn; Het vergroten van de bekendheid van het lokale sportaanbod en mensen verleiden tot (sport)deelname; Een specifieke doelgroep (jeugd, mensen met beperkingen, ouderen, allochtonen etc. ) laten kennismaken met een divers sportaanbod; Het versterken van de samenwerking tussen diverse organisaties (bijv. onderwijs, kinderopvang, welzijn, combinatiefunctionarissen, buurtorganisaties, commerciële sportaanbieders, sportverenigingen, sportretailers, bedrijfsleven etc); Positioneren van Minimaal 15 scholen (primair onderwijs) hebben deelgenomen

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting 30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting School en kinderopvang 1. Stimuleer baby s en peuters in de kinderopvang, op consultatiebureaus en thuis om voldoende te bewegen en overgewicht

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie