PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl"

Transcriptie

1 PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad

2 VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. Anderen genieten van het bewegen in de buitenlucht, of vinden juist het competitieve element van sport belangrijk. De strijd om winnen of verliezen, zorgen dat je de beste wordt of blijft. Welke reden je ook hebt om actief te zijn, Maastricht heeft iedereen wat te bieden. Onze nieuwe sportnota is getiteld Meebewegen en meer bewegen. Een titel met twee werkwoorden die het hart van het nieuwe sportbeleid vormen. Meer bewegen spreekt voor zich: hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen in Maastricht aan het sporten en bewegen te krijgen. Meebewegen staat voor de ambitie om iedereen in Maastricht de kans te geven om te genieten van sport en beweging. Dat betekent dat er voor alle inwoners een aantrekkelijk aanbod van sport- en beweegactiviteiten moet zijn. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken door samen te werken met andere organisaties in de stad. Daarom steekt de gemeente Maastricht haar hand uit naar sportverenigingen, andere sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. laat met dit productenboek zien wat zij te bieden heeft. Samen werken we in deze stad aan een duurzame sportieve toekomst, waarin iedere Maastrichtenaar kan blijven genieten van die zaken waar sport voor staat: plezier, ontmoeting en gezondheid. Ik wens u veel lees- en sportplezier! Met vriendelijke groet, Gerdo van Grootheest Wethouder Ruimtelijke Ordening, Natuur en Sport 3

3 INLEIDING Met trots presenteer ik het productenboek van. Jong en oud, ervaren of startende sporters begeleiden we actief vanuit om aan de slag te gaan. Daarnaast is er extra aandacht voor sporters met een beperking of Maastrichtenaren die minder vaak sporten. Dat doen we dagelijks, met ons team van deskundige, ervaren en bevlogen medewerkers. Zij geven onze programma s vorm in nauwe samenwerking met publieke en private partijen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De rol van is hierbij die van regisseur, stimulator, uitvoerder en ondernemer. De programma s, die we in dit productenboek beschrijven, zijn gericht op de doelgroepen jeugd en jongeren, jonge gezinnen, masters en senioren. Binnen de ontwikkelde programmalijnen leggen we nadrukkelijk de verbinding met onderwijs, gezondheid, sport en sociale participatie. Het programma varieert van reguliere takken van sport tot nieuwe en of minder bekende sportactiviteiten. De programmering in het nieuwe Geusseltbad vormt een aantrekkelijke uitbreiding van het aanbod. Naast de diverse activiteiten stadsbreed is er juist extra aandacht voor maatwerkprogrammering in de achterstandswijken en voor speciale doelgroepen. Hiermee spelen we actief in op de maatschappelijke vraagstukken in de stad en zijn we in veel gevallen de 'spin in het sociale web'. Juist in deze maatwerkprogrammering laat zien dat onze innovatieve slagkracht, kennis en ervaring leidt tot stevig strategische allianties, die voornamelijk mensen met een afstand tot het sport- en beweegaanbod extra aanzet tot deelname. De programma s gericht op motorische, verstandelijke beperking of obesitas laten zien dat we samen met maatschappelijke organisaties, de gezondheidszorg en het onderwijs bruggen slaan voor nu en in de toekomst. De gemeente wil sport en bewegen een grotere rol laten spelen in met name het sociale domein. Sport wordt meer en meer gezien als middel om andere doelstellingen te bereiken. Daarbij zijn drie concrete actieplannen benoemd, waarbij het eerste plan Bewegen is gericht op verbetering van gezondheid. Met het actieplan Meebewegen wordt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterkt door middel van sport. Het actieplan Samen Bewegen is gericht op solidariteit door vitale sporters te verbinden met kwetsbare groepen en hen te ondersteunen bij een actievere levensstijl. Met dit boek in de hand nodigen we u en andere organisaties uit om met ons het gesprek aan te gaan. We bekijken graag samen met u hoe we interessante arrangementen, projecten en producten voor sport- en bewegen kunnen organiseren en uitvoeren. Tot ziens! Team Sport & Bewegen V.l.n.r.: Thijs van Veen, Baudouin Clairbois, Richard Bastings, Britt Beckers, Hein Poell en Erwin Dassen. Maurice Bockting Directeur 4 5

4 Doelgerichte (beleids)plannen met sportieve oplossingen. INHOUDSOPGAVE In de Sportnota 2020 Mee bewegen, die in mei 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat o.a. dat gemeente Maastricht in de komende jaren wil werken aan het verder verhogen van de sport- en beweegparticipatie. De gemeente wil sport en bewegen een grotere rol laten spelen, in met name het sociale domein. Dat kan door organisaties op de gebieden sport, zorg en welzijn, participatie en onderwijs meer met elkaar te laten samenwerken, nieuwe integrale programma s te ontwikkelen en vaker budgetten te bundelen, op het niveau van buurt of wijk. Een werkwijze die de gewenste ontwikkeling naar goedkopere arrangementen met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor burger en samenleving dichterbij brengt. Rondom deze plannen vertaalt haar activiteiten in een innovatieve aanpak voor programma s die een verbinding maken met de domeinen sport en bewegen, gezondheid, participatie en onderwijs. Burgers die sporten en veel bewegen zijn immers overwegend gezonder van lijf, leden en van geest. Daarbij nemen deze burgers actief deel aan de samenleving. Sport en bewegen levert een doeltreffende en meetbare bijdrage aan de diverse doelstellingen van veel organisaties, bedrijven en beleidsterreinen. Denk hierbij aan o.a. een bijdrage aan de participatiedoelstellingen binnen het WMO- en AWBZ beleid, het versnellen van succesvolle preventie, herstel en revalidatietrajecten in de zorg of voorkomen of terugdringen van ziekteverzuim binnen bedrijven en instellingen. Het gedifferentieerde maatwerk aanbod van is een antwoord op de concentraties van problemen in specifieke wijken binnen de stad Maastricht. Daarnaast organiseert een laagdrempelig beweegprogramma dat stadsbreed wordt aangeboden aan de doelgroepen; en jongeren, jonge gezinnen, masters en senioren. 6 Voorwoord 3 Inleiding en Beweegclub en Beweegclub Groepen en Beweegclub Pooling en Beweegclub Start to Clinics Sport- en Beweegclub Extra Physical Activity Center Sporten voor mensen met een beperking In balans Rots en water Dutch Street Cup Sport BSO School en Sport Speciaal onderwijs Sporten na School Sport- en spelinstuif Sportieve omgeving Caberg Malpertuis Nationale Sportweek Maastricht Magisch Maastricht Sportexperiences Sporten in het Geusseltbad Cruyff Court Cruyff Court kampioenschappen 6 vs Maastrichtse kampioenschappen Meidenvoetbal Jeu de boules Bridge overdag 56 7

5 1 - en Beweegclub ORGANISATIE. Sport en bewegen is voor veel mensen een plezierige manier om hun vrije tijd door te brengen. Hierdoor ontmoeten mensen elkaar. Sport en bewegen is belangrijk voor mens en maatschappij. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid, bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. De afgelopen jaren zijn in Maastricht op het gebied van sport en bewegen veel goede programma s/projecten georganiseerd, met als resultaat dat de sport- en beweegdeelname is gestegen. Echter we constateren ook dat de sporter zich meer opstelt als consument en minder als verenigingslid en dat deelname aan sport- en beweegactiviteiten niet voor iedereen betaalbaar is. De - en Beweegclub is een organisatievorm waarin de inwoners van Maastricht elkaar ontmoeten en kunnen deelnemen aan laagdrempelig, betaalbaar sport- en beweegaanbod, bestaande uit: - reguliere sport en beweeggroepen; - vernieuwende sport- en beweeggroepen; - start to clinics. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de Maastrichtse sportaanbieders of door de professionals van Maastricht Sport. De - en Beweegclub is een organisatievorm, die resulteert onder. Externe organisatie Regie, coordinatie, marketing, communicatie Opdrachtnemer beschrijving organisatie - en Beweegclub De - en Beweegclub is een organisatie waar de niet sportende inwoners van Maastricht in het algemeen en van de Lagere Sociaal Economische Status (LSES wijken) specifiek de gelegenheid krijgen deel te nemen aan laagdrempelig, betaalbaar sport- en beweegaanbod. Beschrijven van een organisatieplan met de volgende onderwerpen: - Eigentijds sport- en beweegaanbod - Pooling van uitvoerende sportaanbieders 8 9

6 2 - en Beweegclub GROEPEN biedt de inwoners van Maastricht de gelegenheid tot sport en bewegen. Verspreid over de stad met een accent op de aandachtswijken zijn op dit moment ruim 50 groepen actief. In samenwerking met de Maastrichtse sportaanbieders of door de professionals van worden diverse programma s aangeboden. Men kan deelnemen aan een zeer gevarieerd sport- en beweegaanbod, zoals o.a. kleuterdans, danskriebels, sport- en spelinstuif, break-/streetdance, sportief wandelen, bodytraining, badminton, bridge overdag, yoga, tai chi, golf4you, dynamic tennis. Externe sportaanbieders Scholen, Welzijnswerk, 1 e lijns zorg Regie, coördinatie, uitvoering, marketing, communicatie Werving Door middel van een eigentijds sport- en beweegaanbod de Maastrichtse burger aan het bewegen krijgen cq. bewegen houden. Van belang is om het huidige aanbod van groepen en deelnemers te verankeren in de samenleving. Afhankelijk van de ontwikkelingen en hier op inspringend, komen tot uitbreiding van het aanbod in de stad. Met name voor de doelgroep jongeren en jonge gezinnen ligt er de uitdaging om een passend aanbod te organiseren

7 3 - en Beweegclub POOLING Bij de uitvoering van de activiteiten voor groepen van de - en Beweegclub wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de samenwerking met Maastrichtse sportaanbieders en combinatiefunctionarissen. Daar waar deze inzet niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van de externe lesgevers uit de pooling. De pooling is een database van alle externe lesgevers, die structureel of incidenteel uitvoering geven aan het sporten beweegaanbod van de - en Beweegclub. ZZP ers Sportaanbieders Vrijwilligers (structureel/incidenteel) (structureel/incidenteel) (structureel/incidenteel) Door het inzetten van lesgevers uit de pooling kunnen er meerdere lessen gerealiseerd worden door team Sport en Bewegen en worden lessen waar specifieke kennis voor nodig is op een goed niveau gegeven. Door de inzet van de lesgevers van de pooling wordt de kwantiteit van de - en beweeg club groepen verhoogd en zullen de lessen kwalitatief hoog blijven, omdat lesgevers met specifieke kennis worden ingezet

8 4 - en Beweegclub START TO CLINICS Door omstandigheden zijn er veel Maastrichtenaren die lange tijd niet meer aan sport- en beweegactiviteiten hebben kunnen deelnemen. Voor diegenen, die weer willen gaan sporten of bewegen, organiseert Start to Clinics te weten: Start to Run en WandelFit. Beide programma s zijn zodanig opgebouwd, dat men na 6 tot 8 weken weer op een verantwoorde manier kan deelnemen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten. Atletiek Maastricht Regie, coördinatie, uitvoering, marketing, communicatie Coördinatie, uitvoering Door middel van specifieke, eigentijdse sport- en beweegclinics Start 2 Run en WandelFit, de Maastrichtse burger zodanig trainen dat zij op een verantwoorde manier kunnen deelnemen aan sport- en beweeg activiteiten. 1. Start to Run: - In het najaar en in het voorjaar wordt i.s.m. Atletiek Maastricht op sportpark Jekerdal (max. 60 deelnemers) en sportpark Geusselt (max. 40 deelnemers) de clinic georganiseerd. 2. Start to Walk/WandelFit: - In het voorjaar wordt i.s.m. het wandelcentrum van KNBLO/Atletiek Maastricht op sportpark Jekerdal (max. 100 deelnemers) de clinic georganiseerd

9 5 - en Beweegclub EXTRA Kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar krijgen steeds vaker te maken met een motorische achterstand, zijn inactief of hebben te kampen met overgewicht. Het sportaanbod van de reguliere en commerciële sportaanbieders is hierop in de regel niet afgestemd. De kinderen vallen daardoor tussen wal en schip. Interventies die wel op deze doelgroep zijn afgestemd kenmerken zich vaak door een begin en einde, waardoor kinderen na het volgen van de interventie vaak terugvallen in het oude leefpatroon. De en Beweegclub Extra (MSBE) kenmerkt zich daarentegen door een blijvend karakter. Een deelnemer kan op ieder gewenst moment instromen, wordt gedurende het hele proces gecoached, gemonitord en kan vervolgens op ieder gewenst moment weer doorstromen naar een andere sportaanbieder. Door het blijvende karakter wordt getracht terugval te voorkomen en plezier in sport en bewegen blijvend te stimuleren. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd MRT instructeur (Motorische Remedial Teaching). Andere interventies van andere organisaties binnen Maastricht, gericht op bovenstaande doelgroep, kunnen na afronding van hun eigen project deelnemers doorverwijzen naar de MSBE. De MSBE zal mits mogelijk twee keer per week worden aangeboden in twee gedifferentieerde groepen, n.l. t/m 12 jaar en t/m 18 jaar. De doelstelling van de MSBE is dat de deelnemers positieve sport- en spelervaringen opdoen, de motorische achterstand verminderd, het leefpatroon positief verbetert, het zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt vergroot, waardoor de deelnemers met plezier, een leven lang kunnen en blijven sporten en bewegen bij of een andere vereniging/sportaanbieder. MUMC+ PAC Maastricht 1e Lijnszorg MKD s MRT instructeur Welzijnsorganisatie Trajekt Risk Care Junior Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing, monitoring Lid projectgroep, doorverwijzing Doorverwijzing Lid projectgroep, instructeur Lid projectgroep Lid projectgroep, doorverwijzing - Alle organisaties, die beweeginterventies aanbieden gericht op kinderen in de leeftijd van 4 18 jaar met een motorische achterstand en organisaties binnen de eerstelijnszorg, dienen op de hoogte te zijn van de Maastricht Sport en Beweegclub Extra. Daarnaast dient bij betreffende organisatie de kennis, houding en gedrag aanwezig te zijn om deelnemers na beeindiging van eigen programma door te verwijzen naar de MSBE. - Een half jaar na de start, dienen zo n 15 deelnemers bij de MSBE te zijn aangesloten. - Een jaar na de start dienen zo n 30 deelnemers bij de MSBE te zijn aangesloten

10 6 Physical Activity Center Er zijn tegenwoordig talloze wetenschappelijk onderbouwde beweegprogramma s om de gezondheid te verbeteren of op peil te houden. Het PAC (Physical Activity Centre) Maastricht richt zich op de ontwikkeling van deze beweegprogramma s. Binnen het PAC wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten omtrent gedragsverandering, leefstijl, beweging en gezondheid. Een belangrijke factor binnen het beweegprogramma is de fun factor. Door de fun factor beoogt PAC Maastricht het plezier in bewegen te stimuleren, alsook de samenwerking tussen de beoogde doelgroepen (jeugd/jongeren, senioren). De cliënten die participeren in het PAC worden gedurende een periode van minimaal 10 weken individueel begeleid door een tweedejaars Fontys Sporthogeschool student. Deze student wordt aangestuurd door een vierdejaarsstudent die onder leiding staat van een vakdocent aan de Fontys Sporthogeschool. Het proces dat de cliënt individueel doorloopt is als volgt opgebouwd: Na een half jaar dienen minimaal 50 cliënten te hebben deelgenomen aan het PAC Maastricht. Van deze 50 cliënten dient minimaal 75% nog te sporten en/of bewegen bij de en Beweegclub of een andere lokale sportvereniging, sportaanbieder. Van deze 75% dient na 1 jaar minimaal 75% nog te sporten en/of bewegen binnen Maastricht. Stap 1: Intake met cliënt (meten = weten) Stap 2: 10 weken beweegprogramma Stap 3: Nameting Stap 4: Beweegadvies Stap 5: Vervolgprogramma bij, sportvereniging of andere sportaanbieder Stap 6: Monitoren van de cliënt voor een periode van minimaal 1 jaar Met name de inwoners in de lagere SES wijken krijgen d.m.v. het PAC de mogelijkheid op een veilige doch toegankelijke manier aan een wetenschappelijk onderbouwd beweegprogramma deel te nemen. Onderzoek toont aan dat in de lagere SES wijken de sport- en beweegparticipatie beduidend lager ligt dan in de andere wijken van Maastricht, vandaar dat hier de nadruk op gelegd wordt. Het USP (Unique Selling Point) van het PAC is dat iedere cliënt individueel begeleid wordt. Eerdere projecten binnen andere gemeenten wijzen uit dat deze aanpak succesvol is, en deze aanpak een leven lang sporten en bewegen mogelijk maakt. Fontys Sporthogeschool MUMC+ Co-eur Risk Care Junior Regie, coördinatie, voorzitter projectgroep Projectgroep, uitvoering Projectgroep, doorverwijzing Projectgroep, doorverwijzing Projectgroep, doorverwijzing Iedere Maastrichtenaar ongeacht zijn/haar financiële status de mogelijkheid bieden deel te nemen aan het volledige PAC Maastricht programma. Door deelname wordt getracht bij de deelnemer een blijvende leefstijlverandering teweeg te brengen, waardoor de deelnemer een leven lang gaat sport en/of bewegen

11 7 Sporten voor mensen met een beperking Project Sporten voor mensen met een beperking biedt sportaanbod op maat voor mensen met een verstandelijke beperking. en Radar starten een samenwerking voor het vergroten van sport- en beweegdeelname, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking binnen de gemeente Maastricht kunnen actief gebruik maken van een sportaanbod op maat. Dat kunnen aangepaste sportactiviteiten zijn, maar ook het aanhaken bij regulier sportaanbod van behoort tot de mogelijkheden. en Radar willen mensen met een beperking laagdrempelig kennis laten maken met verschillende sporten en de mogelijkheden die er zijn binnen Maastrichtse verenigingen en organisaties. Sporten en sportief bewegen draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering. Ook wordt sport en bewegen ingezet in het kader van gezondheid, om overgewicht aan te pakken en mogelijke chronische aandoeningen en ziektes te voorkomen of te vertragen. Er wordt gewerkt vanuit de volgende drietrap: het organiseren van een jaarlijkse sportdag, een tweewekelijkse sport- en spelinstuif en cursussen op aanvraag. Radar Sportaanbieders Vrijwilligers Verantwoordelijk voor communicatie binnen Radar naar cliënten Hulp bij uitvoering en begeleiding cliënten - Mensen met een beperking laagdrempelig de kans geven om kennis te maken met verschillende sporten en de mogelijkheden die er in Maastricht zijn om binnen een vereniging of organisatie te sporten. - Mensen met een beperking een gezellige en sportieve vrijetijdsbesteding bieden. - De drempel verlagen door te gaan sporten binnen het project Sporten voor mensen met een beperking, waardoor zij uiteindelijk zelfstandig de weg weten te vinden naar bestaande organisaties. Aan het einde van het project hebben mensen met een verstandelijke beperking kennis gemaakt met verschillende sporten en hebben zij ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn

12 8 In balans In Balans is een zeer laagdrempelig valpreventie/valreductie project. De interventie wordt ingezet voor senioren in woon zorgsituaties die na screening (Centrum Indicatiestelling Zorg) behoren tot de groep hoogrisico. Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen binnen Maastricht die behoren tot woon zorgsituaties zijn: Vivre, Mosae Zorggroep, woonzorgcentrum de Beyaart en Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen. Het programma In Balans bestaat uit 5 fasen waarin voor de deelnemers keuzemomenten zijn ingebouwd om door te gaan of om te stoppen: Fase 1: informatiebijeenkomst (informatie/weten) Fase 2: voorlichting- en beweegprogramma van 3 bijeenkomsten van ca. 2 uur, inclusief een screening op valrisico en een balanstest (bewustwording/willen) Fase 3/4: 5 weken groepstraining en 5 weken vervolgtraining gericht op algehele fitheid, balans, spierkracht, dagelijkse bewegingen en tai chi training (training/kunnen & doen). Fase 5: follow-up in reguliere bewegingsgroepen ( en Beweegclub), met blijvende aandacht voor balanselementen en/of thuis bewegen op basis van het in de cursus aangereikte oefenboek (continuering/ vasthouden). Naast de senioren die behoren tot de hoog risicogroep zal ook aandacht besteed worden aan de lage en middenrisico groep. De lage risicogroep zal een algemene voorlichting krijgen over leefstijl, beweging en gezondheid. De middenrisico groep zal dit ook krijgen, met als aanvulling een mogelijkheid om deel te nemen aan het PAC Aan het einde van de cursus In Balans dienen vanuit de doelgroep hoog risico 15 senioren te hebben deelgenomen aan de cursus in Balans. Overkoepelend (laag, midden en hoogrisico) dienen 20 senioren deel te nemen aan een beweegprogramma van. De interventie die wordt aangereikt aan de doelgroep beperkt valrisico s maximaal doordat de activiteiten zijn gericht op het individu en de thuissituatie: Subdoelstellingen die met de interventie In Balans worden bereikt zijn: - Verbetering van balans en reductie van valrisico in de hoogrisicogroep; - Vermindering van angst om te vallen; - Verbetering van de fysieke gezondheid en conditie; De hoofddoelstelling van de interventie In Balans is mensen die behoren tot zowel de groep laag, midden en hoogrisico stimuleren actief te gaan en blijven bewegen, zonder daarbij bang te zijn om te vallen. WMO Woon zorgsituaties PAC Maastricht In Balans Trainer Projectgroep, screening Projectgroep, afnemer Projectgroep, voorlichting Projectgroep, trainer 22 23

13 9 Rots en water Rots & Water is een sociaal weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes van het primair onderwijs. Het programma onderscheidt zich van andere programma s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit (rots en water) worden in balans gepresenteerd en getraind. Het aantal deelnemers bepaalt de duur van het programma. De verhouding individuele aandacht blijft hierdoor gelijk waardoor de doelstelling van de weerbaarheidcursus behaald kan worden. Onderstaande tabel geeft de verhoudingen weer: Aantal deelnemers 5 of 6 7 of 8 9 t/m of 15 Aantal lessen 8 lessen 9 lessen 10 lessen 11 lessen Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden van jongens en meisjes in het primair onderwijs. Daarnaast zijn preventie van geweld, seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren kiezen van een eigen weg belangrijke thema s. Na het Rots en Water programma zal via follow-up en monitoring gekeken worden of de deelnemers kunnen participeren in het reguliere sport- en beweegaanbod van of andere sport en beweegaanbieders. Welzijnsorganisatie Trajekt Xonar GGD Delta Huis Groene Kruis Service CJG Lid projectgroep, doorverwijzing, instructeur Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Lid projectgroep, doorverwijzing Aan het einde van de tweede uitvoeringsronde dienen er minimaal 20 deelnemers te hebben deelgenomen aan de cursus Rots en Water. 15 van deze deelnemers dienen door te stromen naar de en Beweegclub Extra

14 10 Dutch Street Cup De Dutch Street Cup is een landelijk project voor dak- en thuislozen. en het Leger des Heils faciliteren dak- en thuislozen uit Maastricht bij hun voetbalactiviteit. Zij trainen 2 x 1 uur per week in de avond (indien mogelijk). 12 dak- en thuislozen gaan mee op toernooi. In totaal zijn er 24 steden die deelnemen aan de Dutch Street Cup. Per stad wordt een evenement gehouden, waarbij bezoekende steden tegen elkaar strijden. Uiteindelijk wordt er een landelijke finale gespeeld. De Nationaal kampioen mag deelnemen aan de homeless worldcupfinale. Life Goals Leger Des Heils Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht MVV Welzijnsorganisatie Trajekt Regie, uitvoering, organisatie lokaal toernooi Regie, uitvoering, organisatie lokaal toernooi Partner Partner Partner Het doel van de competitie is om daklozen zowel sportief als maatschappelijk grote sprongen voorwaarts te laten maken, regelmaat en sociale contacten te laten opbouwen, leren omgaan met regels en verplichtingen en werken aan gezondheid, tegengaan van vereenzaming. - Wekelijkse training voor dak en thuislozen - Voorronde toernooi - Deelname aan minimaal 4 voorronde toernooien elders in Nederland 26 27

15 11 Sport BSO Ontwikkelen en uitvoeren van vraaggericht sport- en beweegaanbod voor kinderen van de BSO in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit programma kan op maat gemaakt worden voor de BSO. Op ieder gewenst moment kan de BSO een aanbod aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met interesse, dag, tijd en aantal lessen. organiseert in samenwerking met MIK (Maatwerk In Kinderopvang) de activiteiten van het concept de Sport BSO. Hiervoor ontwikkelt een divers eigentijds sportaanbod dat aansluit op de wensen van de opdrachtgever. BSO/MIK Overige kinderopvang Sportaanbieders Afnemer Afnemer Kinderen kennis laten maken met een divers aanbod van sport en bewegen. Daarnaast is het voor de BSO een extra mogelijkheid om een externe activiteit aan te bieden, specifiek voor de kinderen van de BSO. Uiteindelijk hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen gemotiveerd en gestimuleerd worden om te sporten. Gedurende het jaar op 7 locaties in Maastricht komen tot een sport- en beweegaanbod van 2 cycli per locatie bestaande uit 5 á 6 lessen per cyclus

16 12 School en sport speciaal onderwijs School en sport is een methode waarbij de leerlingen kennismaken met de verschillende vormen van sport en bewegen voor, tijdens en na schooltijd. Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het kennismaken met de sport, het leren sporten op school en de sportbeoefening later. De leerlingen van het speciaal onderwijs structureel kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan diverse beweeg- en sportactiviteiten onder schooltijd. Speciaal onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Partner Op 3 scholen worden minimaal 2 cycli van 4/5 lessen aangeboden

17 13 Sporten na school Sporten na School is een sport- en beweegprogramma voor kinderen van het primair onderwijs, waarbij op een speelse manier kennis wordt gemaakt met specifieke sporten, aangeboden door lokaal/stedelijk gelegen sportverenigingen. Er zal een sportaanbod van 4/5 lessen verzorgd worden, waarna er voor de kinderen de mogelijkheid wordt aangeboden om aan te sluiten bij de uitvoerende sportvereniging. Het programma kan uitgevoerd worden in 3 vormen. Te weten; - uitvoering door externe sportaanbieders - uitvoering externe sportaanbieders i.s.m. combinatiefunctionaris - uitvoering door combinatiefunctionaris Naast kennismaking via de lessenreeks krijgen de kinderen de mogelijkheid aangeboden om de kennismaking voort te zetten op de locatie van de sportaanbieder. Ter promotie hiervan maken we gebruik van: - Flyers met informatie over de sportaanbieder - Proefles(sen) bij de sportaanbieder - Laatste les vindt plaats bij de sportaanbieder Stichting KIX - dagarrangementen BSO Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Samenwerkingspartner (organisatorisch) Kinderen van het primair onderwijs kennis laten maken met een eigentijds sport- en beweegaanbod. Kinderen m.n. niet sportende kinderen enthousiasmeren voor blijvende sportdeelname met een mogelijke doorverwijzing naar de sportaanbieder. Op alle scholen van het Primair Onderwijs in de LSES wijken wordt minimaal 2 cycli van 4/5 lessen aangeboden 32 33

18 14 Sport en spelinstuif Sport- en Spelinstuif is een wekelijks terugkerende activiteit. van 6 12 jaar maakt op een speelse manier kennis met eigentijdse sporten, aangeboden door lokaal/stedelijk gelegen sportverenigingen. Deelname is op basis van inschrijving via school, welzijnsorganisatie Trajekt, BSO. De jeugd van 6 12 jaar kennis laten maken met een eigentijds sport- en beweegaanbod. De jeugd van 6 12 jaar m.n. niet sportenden enthousiasmeren voor blijvende sportdeelname met een mogelijke doorverwijzing naar de sportaanbieder. BSO Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Sportcoaches Samenwerkingspartner, uitvoering, vindplaats Ondersteuning, uitvoering In zowel Maastricht Oost als West komen tot een wekelijks (iedere woensdagmiddag) afwisselend sport- en beweegaanbod met een bereik van minimaal 30 deelnemers

19 15 Sportieve omgeving CAMA (Caberg en Malpertuis) organiseert in samenwerking met welzijnsorganisatie Trajekt wekelijks in de sportkooi een afwisselend sport- en beweegaanbod voor de jeugd van 6 12 jaar. Sportieve ontmoeting en kennismaking met nieuwe sport- en beweegvormen staat hierbij centraal. Primair onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Studenten Fontys Sporthogeschool en Cios Samenwerkingspartner, uitvoering, vindplaats Door middel van het laagdrempelig aanbieden van een afwisselend sport- en beweegaanbod de jeugd van 6 12 jaar te stimuleren, enthousiasmeren tot deelname om zo in aanraking te komen met; - Verschillende takken van sport - Verschillende culturen - Samenwerken met anderen - Winst en verlies - Omgaan met normen en waarden - Ongedwongen manier van sporten / bewegen Komen tot een wekelijks afwisselend sport- en beweegaanbod met een bereik van minimaal 12 deelnemers

20 16 Nationale Sportweek Maastricht De Nationale Sportweek (NSW) is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland, zo ook in Maastricht, de breedtesport in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek vindt doorgaans de laatste week van de maand april plaats. De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten met het accent op gezondheid. Jaarlijks is de Nationale Sportweek in de 3e week van april gepland. Studenten Fontys Sporthogeschool, Cios Primair Onderwijs Welzijnsorganisatie Trajekt Sportaanbieders, uitvoering, afnemer Het verhogen van de sportparticipatie; De Maastrichtenaar d.m.v. van een gevarieerd sportaanbod laten ervaren hoe leuk sporten kan zijn; Het vergroten van de bekendheid van het lokale sportaanbod en mensen verleiden tot (sport)deelname; Een specifieke doelgroep (jeugd, mensen met beperkingen, ouderen, allochtonen etc. ) laten kennismaken met een divers sportaanbod; Het versterken van de samenwerking tussen diverse organisaties (bijv. onderwijs, kinderopvang, welzijn, combinatiefunctionarissen, buurtorganisaties, commerciële sportaanbieders, sportverenigingen, sportretailers, bedrijfsleven etc); Positioneren van Minimaal 15 scholen (primair onderwijs) hebben deelgenomen

keuze al gemaakt? groot aanbod voor jong en oud(er)

keuze al gemaakt? groot aanbod voor jong en oud(er) Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.maastrichtsport.nl (uitgave januari 2014) groot aanbod voor jong en oud(er) keuze al gemaakt? Inleiding Kinderen 4 t/m 6 jaar Kleuterdans

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Maatschappelijke Sportcoach

Maatschappelijke Sportcoach Maatschappelijke Sportcoach Leer sport in te zetten als middel tot maatschappelijke participatie! De rol van de sportcoach verandert. Als coach heb je tegenwoordig meer verantwoordelijkheden dan alleen

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

Etten-Leur BUURTSPORT

Etten-Leur BUURTSPORT Etten-Leur BUURTSPORT Inleiding Het afgelopen jaar heeft buurtsport van Surplus Welzijn, buiten schooltijd, weer veel activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Daarbij is samengewerkt met

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Medewerkers van sociale werkvoorzieningschappen

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij Welkom Brengt gezond leven dichterbij Filmpje Brengt gezond leven dichterbij Samenwerken Ambitie 2016 Sportparticipatie in NL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meer mensen, vaker, actief te laten

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept)

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept) Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties 2017 2021 (concept) Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! Pijlers:

Nadere informatie

Beweeg Bewust Maastricht Sport

Beweeg Bewust Maastricht Sport Beweeg Bewust Maastricht Sport Visie Maastricht Sport Maastricht Sport is de uitvoeringsorganisatie Sport voor gemeente Maastricht Doelstelling Meer Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen (minimaal

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN PRESENTATIE SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT SPORTS CONSULTING GROUP Samenvatting Presentatie van de Sport Consulting Group over sport en bewegen in de buurt. Wat zijn de

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 05FEB 20U. gemeente werkendam. werkendam. n. Brief van het college aan de raad. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 05FEB 20U. gemeente werkendam. werkendam. n. Brief van het college aan de raad. Kennisnemen van deze informatie. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Sportieve. programma s en activiteiten. in Maastricht voor jong en oud

Sportieve. programma s en activiteiten. in Maastricht voor jong en oud Sportieve programma s en activiteiten in Maastricht voor jong en oud Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.maastrichtsport.nl (uitgave september 2014) Maastricht Sport

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016

Plan van Aanpak. Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016 Plan van Aanpak Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016 Oktober 2013 Hoofdstuk 1 1.1 Inleiding/ aanleiding In de gemeente Schinnen is aangegeven geen budget meer te hebben voor de continuering

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Doelgroep Beweegreden Doelstelling Club leidinggevende Meer potentiele leden bereiken. Groei aantal jeugdleden. Verbeteren kader. Uitbreiden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein

Sport en bewegen in het sociale domein Sport en bewegen in het sociale domein Ontwikkelingen Noodzakelijke beleidswijzigingen vanuit: - Economische ontwikkelingen vanaf 2008 - Grotere aandacht gemeenten voor het sociale domein vanuit rijksbeleid

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Symposium 2015 Workshop Events 30 juni Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg

Symposium 2015 Workshop Events 30 juni Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg Symposium 2015 Workshop Events 30 juni 2015 Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Nieuwe Eventstructuur 3. Toegevoegde waarde 4. Vragen 5. Afsluiting Even voorstellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar Aanbod Middelburg in Beweging schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten gemeente Middelburg pag. 3 1.1 doelstellingen Middelburg in Beweging 1.2 doelgroepen Hoofdstuk 2 Sportactiviteiten

Nadere informatie

subsidieaanvraagformulier Projectgegevens

subsidieaanvraagformulier Projectgegevens subsidieaanvraagformulier Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is bedoeld voor u als checklist. Kruis aan in hoeverre in de aanvraag aan de voorwaarde is voldaan (ja, deels of nee). Neem vooraf

Nadere informatie

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN DE START Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN Intern en extern ( vanaf 2013 ) PROJECTPLAN Extern belegd ( januari 2015 )

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN ACTIEF Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN Motoriek, gedrag en gezonde leefstijl Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben

Nadere informatie

VITALITEITSPROGRAMMA. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis

VITALITEITSPROGRAMMA. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis VITALITEITSPROGRAMMA Beheer inhoud: Directeur regio NOP/Urk Verantwoordelijk:

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

de Wering ONTVANGEN 1 7 pgg 2017 B *

de Wering ONTVANGEN 1 7 pgg 2017 B * MEE 8t de Wering de Wering Bedrijfsbureau Muiderwaard 432 I 1824 XT Alkmaar T 088 0075 000 I F C88 0075 005 infoodewering.nl www.meewering.nl Gemeente Heerhugowaard de Raadsgriffie Postbus 390 1700 AJ

Nadere informatie

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal biedt kansen voor verenigingen Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Aan de

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd.

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Workshop De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris: Een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd. Bewegen werkt Jan

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Inhoud. Als sporten niet lukt.. Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast Sporten

Inhoud. Als sporten niet lukt.. Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast Sporten 1 Inhoud 1. Hoe leer je sporten? 2. Waarom gaat dat soms niet goed? 3. Wat zou je kunnen doen? 3. Onderzoek naar Special Heroes? Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast en Remo Mombarg Als

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie