ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015"

Transcriptie

1 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort Latin America & Caribbean Suriname World

2 INHOUD Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie programma BSc in Economie Inleiding Doelstelling van de Bacheloropleiding Opbouw van de Bacheloropleiding Beroepsperspectieven van de Bacheloropleiding Omschrijving onderwijseenheden Studieloopbaan begeleiding (afgekort SLB) Semesteroverzicht Index Economie 2

3 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw richting zal vinden. Eerst maakt u kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, namelijk: de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS) en de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde: toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding; omschrijving van de onderwijseenheden; docenten. Opmerkingen: Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen. Verder zijn er prikborden in Gebouw 6 waarop belangrijke mededelingen worden geplaatst. Op de website van de AdeKUS vindt u diverse roosters. Geschiedenis De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit (1969) waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit (1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-Technisch Instituut. In de periode is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) faculteiten werden teruggebracht naar drie (3). Samengevoegd werden de Natuurtechnische- en Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit werden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. De Medische faculteit werd de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de Universiteitsgemeenschap. Het huidig bestuur is als volgt samengesteld: hr. dr. ir. R. Sidin (voorzitter) hr. K. Goenopawiro MSc. (secretaris) hr. ir. K. Vaseur (lid) Economie 3

4 hr. prof. dr. H. R. Ori (lid) mw. R. Franklin MSc (lid) mw. drs. L. Beek (lid) mw. A. Darson-Grant (lid) hr. K. Saboerali (lid) mw. mr. H. Djosetiko (lid) Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. De facultaire structuur De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de faculteiten. Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten: De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) De huidige en de facto invulling van het faculteitsbestuur is als volgt: de voorzitter die de titel draagt van decaan; de secretaris; alle studierichtingcoördinatoren; de directeur van het faculteitsbureau; de studentencoördinator; de chef de bureaus. Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de decaan en de secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur. De studierichtingen en opleidingen De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien (10) opleidingen: 1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde 3. Bachelor opleiding Economie 4. Bachelor opleiding Public Administration 5. Bachelor opleiding Rechten 6. Bachelor opleiding Sociologie 7. Bachelor opleiding Psychologie 8. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) 9. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) 10. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (MAAC) Economie 4

5 Master opleiding Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) De MERSD is een op onderzoek gerichte masteropleiding die zich richt op het opleiden van een ontwikkelingsdeskundige die zowel academisch als praktijkgericht is en zich moet kunnen vinden in het concept van Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De ontwikkelingsdeskundige beschikt ook over drie professionele rollen: als begeleider, als beheerder of organisator en als beleidsmaker. Binnen de Master in Education and Research Programme for Sustainable Development zijn vier pijlers geïdentificeerd, waarop deze masteropleiding zich zal concentreren. De pijlers zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding, ondernemerschap en gemeenschapsontwikkeling. De Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) presenteren een tweejarige doorstroom masteropleiding in Educatie en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) De MSR is een doorstroom-master en bouwt voort, op de bij de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden. De student die met succes de MSR heeft afgerond, beschikt over competenties om: - toegelaten te worden tot één van de togaberoepen (de gestelde eisen van een advocatenopleiding, een opleiding voor vervolgingsambtenaren of de RAIO-opleiding na de afgeronde MSR zijn onverkort van toepassing); - op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie in Suriname binnen de publieke en private sector, bij regionale en internationale organisaties; - wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden tot de academische promotie. De decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is mw. drs. L. Monsels en de secretaris is dhr. drs. C. Badal. De richtingscoördinatoren (R.C. s) van de Bachelor opleidingen zijn: mw. drs. F. Ishaak (R.C. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie) hr. drs. S. Abdoelrahman (R.C. Public Administration) mw. dr. M. Sanches (R.C. Psychologie) hr. mr. E. Limon (Interim coördinator Rechten) mw. drs. C. Jurgens (R.C. Sociologie) De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen zijn: - hr. prof. dr. H. R. Ori (Master in Education for Research and Sustainable Development) - hr. mr. R. Brijobhokun (Master Surinaams Recht) - hr. drs. A. Sheoratan RA (Master Accounting, Auditing and Control) Missie FMijW: Economie 5

6 De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren. Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: - het academisch vormen van jonge mensen; - het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers; - het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden; - het doen van grensverleggend onderzoek; - het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Commissies van de FMijW De examencommissie De examencommissie van de faculteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en leden, die door het bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen worden benoemd. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn: 1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen; 2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen; 3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben; 4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de examencommissie over een back up daarvan beschikt; 5. de examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te stellen. De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit: hr. drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) hr. drs. B. Mathoera (secretaris)(economie) hr. drs. L. Mangroe (lid)(public Administration) hr. mr. G. Peelen (lid) Rechten mw. drs. S. Mac Donald (lid) (Bedrijfskunde en Sociologie) mw. drs. A. Woei A Tjoen-Tjon A Hung (lid) (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde en Psychologie) hr. A. Zammet (administratief medewerker) mw. S. Sahit (administratief medewerker) mw. P. Meerzorg (administratief medewerker) De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op tel toestel 495 en het adres is: De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit: mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing (voorzitter) Economie 6

7 mw. mr. N. Tai Apin hr. mr. D. Landvreugd (secretaris) (lid) De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar op tel toestel 530 en het adres is: De studentencommissie De studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: het onderhouden van contacten met studenten van de FMijW; het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of het Universiteitsbestuur; het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met de studenten problematiek; het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen. In de studentencommissie hebben zitting : - dhr. D. Isselt ( Studentencoördinator) (Psychologie) mej. J. Misiekaba (Secretaris) (Sociologie) mej. M. Saimoen (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) mej. S. Veldbloem (Penningmeester) (Bedrijfskunde) mej. T. Snip (Bedrijfseconomie) mej. D. Jadoenathmisier (Algemene Economie) mej. S. Amoksi (Psychologie) mej. S. van Brussel (Public Administration) dhr. J. Bakker (Rechten) mej. C. Bipat (Rechten) De studentencommissie is bereikbaar op tel toestel 417 Klachtencommissie Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn aangesteld, namelijk: - hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: toestel 386; en - mw. mr. M. Waterval LLM; tel. nr.: toestel 494; Opleidingscommissie De opleidingscommissie bestaat uit: - hr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter/ AAC) - mw. drs. S. Pelgrim (1 e secretaris/ Psychologie) - hr. P. Baldew (2 e secretaris/ Surinaams Recht student) - mw. drs. Z. Leysner-Lenting (lid/ Economie) - mej. G. Blanchard MSc (lid/ MERSD) - mw. mr. A. Akkal-Ramautar (lid/ BDK) - hr. drs. D. Abiamofo (lid/ PA) - mw. drs. G. Jhinkoe Rai (lid/ A & O) Economie 7

8 - mej. S. Ishaak (lid/ Sociologie student) - hr. R. Morsen (lid/ MERSD student) - mej. M. Saimoen (lid/ A & O student) - mw. ir. M. Sumter (lid/ Sociologie) - mw. mr. M. Chotoe (lid/ Rechten) - mw. mr. M. Poepon (lid/ Surinaams Recht) Kwaliteitszorg Met ingang van dit academisch jaar is een aanvang gemaakt om het accreditatie-proces van de opleidingen onder begeleiding van een stafmedewerker kwaliteitszorg te doen verlopen. Zij is: mw. R. Li Fo Sjoe-Pereira MSc. (stafmedewerker kwaliteitszorg). Zij is te bereiken op het tel.nr toestel 512; De Instituten van de FMijW Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) Missie Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt. In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting: mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (voorzitter) mw. mr. E. Ramdhan (penningmeester) mw. mr. R. Djokarto (lid) mw. mr. M. Chotoe (lid) mw.drs. Z. Lenting (lid) Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel toestel 493/494 en e- mail: Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) Visie Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. Missie The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op: vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder; duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming; Economie 8

9 historische en eigentijdse wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. De Bestuursleden van het IWGDS: mw. drs. L. Monsels (voorzitter) mw. drs. R. Rostam-Bihari (secretaris ) hr. R. Antonius LSc. (penningmeester) mw. mr. N. Tai A Pin (lid) mw. C. Bakboord MSc. (lid) The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel toestel 528 en per Institute of International Relations (IIR) Missie De missie van het IIR is: het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale betrekkingen. Het IIR heeft tot doel: de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale Betrekkingen in ruime zin; het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der Internationale Betrekkingen; het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der Internationale Betrekkingen; het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het buitenlands beleid van de Regering van Suriname. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: hr. drs. K. Kolader (voorzitter) hr. R. Martoredjo MSc. (secretaris) hr. drs. L. Mangroe (penningmeester) hr. drs. J. Hew A Kee (lid) mw. Th. Smith MSc. (lid) hr. drs. A. Ramdin (lid) (ex officio) Institute of International Relations is bereikbaar op tel toestel 477 en per The Democracy Unit (DU) The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen. Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden en radio en televisie programma s gepresenteerd. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties Economie 9

10 uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten. Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: - dhr. T. Overdiep (wnd. voorzitter) - mw. I. Soentik (secretaris) - mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (lid) - drs. F. Budike (lid) De directeur van het instituut is dr. H. Breeveld. De Democracy Unit is bereikbaar op tel en per Het Faculteitsbureau Het Faculteitsbureau bestaat uit: hr. R. van Zichem, MA (directeur) Secretariaat mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) mw. B. Chatoergoen (Secretarieel medewerker Decanaat) mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) mw. S. Wajwakana (Secretarieel medewerker Decanaat) Het Secretariaat is bereikbaar op tel toestel 440/489, tel/fax en per Faculteitsadministratie Ten behoeve van de studierichting Rechten en Public Administration: mw. C. Wagimin (Chef de Bureau) mw. G. Moeloet hr. R. Veldwel mw. A. Chedi mw. A. Panhuyzen mw. S. Badal-Hieralal De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is bereikbaar op tel toestel 208/210 en per Ten behoeve van de studierichting Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde: mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau) mw. G. Schenkers-Toekimin mw. L. Atmopawiro mw. E. Amatmoekriem-Saeri mw. N. Belgrave mw. I. Karijosemito mw. M. Kartodikromo Economie 10

11 De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel toestel 206/207 en per Ten behoeve van de studierichting Bedrijfskunde mw. A. Wirabangsa mw. R. Martodikromo De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel toestel 441/442 en Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and Control (AAC) en de Bachelor Opleiding Psychologie: mw. L. Woerdings-Heye (Chef de Bureau) mw. M. Afi mw. J. Vorsten mw. R. Emanuels De administratie van de Master opleidingen is te bereiken op tel toestel 211 Agenda en Archief Mw. S. Fraenk Mw. C. Bansie Agenda en Archief is bereikbaar op tel toestel 209 Studentendecanaat De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: - mw. M. Monsch-Lee A Leong en - mw. V. Lieveld MSc. Mw. Monsch is te bereiken op tel toestel 472 of via op Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie en Public Administration. Mw. Lieveld is te bereiken op tel toestel 471 of via Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten en Sociologie. Sport Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over sportbeoefening op de AdeKUS. Dhr. Jason Bakker zit namens de FMijw in deze sportcommissie. Dhr. Bakker is te bereiken op het telefoon nr toestel 417. Conciërges De conciërges zijn bereikbaar op tel toestel hr. S. Bruce (07.00 uur uur) - hr. F. Wirotaroeno (14.00 uur uur) Economie 11

12 Bureau Studentenzaken Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen. Taken van het Bureau: de verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie; de studievoorlichting; het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat. Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel toestel 212/213/214 en Bibliotheek De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit. Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het Algemeen. Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar op tel toestel 265/260/261/268 rechtstreeks: en Economie 12

13 Programma Bachelor of Science in Economie 1. Algemene informatie programma BSc in Economie 1.1 Inleiding De studiegids van de studierichting Economie geeft u een overzicht van het totale Bachelorprogramma welke u in drie jaren kunt afronden. Er wordt een overzicht gegeven van de studievarianten, de vakinhouden, de te hanteren literatuur, het docentenbestand e.d. Toelatingseisen Tot de opleiding Economie worden toegelaten: - houders van een bij wet erkend diploma V.W.O. met als aanvullende eis een voldoende (6 of meer ) voor de vakken Wiskunde, Economie I en Economie II; - geslaagden van de Propedeuseopleiding (schakeljaar van de AdeK UvS). In dit geval dient men tenminste een 6 behaald te hebben voor boven genoemde vakken. De studierichting wordt gecoördineerd door een richtingscoördinator. Richtingscoördinator: drs. R. Dwarka / # Doelstelling van de Bacheloropleiding Missie De missie van de studierichting Economie is een nationaal en internationaal erkend instituut te zijn, dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van hoge kwaliteit op economisch gebied aanbiedt, die voldoen aan de eisen van de maatschappij, met het doel om duurzame nationale ontwikkeling te bevorderen. Visie De studierichting Economie streeft naar handhaving van de hoogste standaarden van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in economie om een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn van de gemeenschap. Doelstellingen van de opleiding Economie De opleiding Economie stelt zich ten doel: 1. studenten op te leiden die kennis en inzicht bezitten in de relevante economische theorieën; 2. studenten op te leiden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar algemeen economische - en bedrijfseconomische vraagstukken en daardoor een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het economisch beleid; 3. studenten voor te bereiden op een masteropleiding; 4. studenten alert en bekwaam te maken in het omgaan met de ontwikkelingen in het beroepenveld, alsmede met concepten en theorieën die gangbaar zijn in andere disciplines, die raakvlakken hebben met de economische wetenschap; 5. studenten op te leiden die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren. Economie 13

14 Eindtermen van de opleiding Economie Na afloop van de Bachelor of Science opleiding Economie is de afgestudeerde in staat tot het: 1. weergeven en interpreteren van relevante economische theorieën; 2. hanteren en toepassen van relevante economische theorieën in maatschappelijke situaties en in de besluitvorming binnen organisaties; 3. vergelijken van de visies van de verschillende economische scholen op economisch beleid; 4. analyseren, verklaren en beoordelen van het gevoerd economisch beleid van organisaties; 5. relateren van relevante economische theorieën en modellen aan grondslagen van het economisch beleid in organisaties; 6. zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied, alsmede het geven van beleidsadviezen; 7. erkennen van complexe situaties en beargumenteerd aandragen van oplossingen; 8. effectief functioneren en leiding geven; 9. schriftelijk en mondeling communiceren, afhankelijk van de aard van de gelegenheid of publiek; 10. reflecteren op eigen denkbeelden en zelfsturen naar een verantwoordelijke academische professional. 1.3 Opbouw van de Bacheloropleiding Fasen De bachelorgraad (Bsc) wordt verkregen bij het behalen van 180 studiepunten (sp). Deze 180 sp worden verdeeld over drie studiejaren (nominaal) resp. fase B-I (1 jaar) en fase B-II (2 jaren). In fase B-I wordt er een aantal vakken aangeboden dat voorwaardelijk is bij het kiezen van een major. Deze vakken zijn inleidende en ondersteunende vakken. In fase I wordt de student de mogelijkheid geboden om 60 sp te vergaren. Na fase B-I wordt aan de student een aantal vakkenpakketten aangeboden dat hem in staat stelt de overige 120 sp te behalen voor het succesvol afronden van de bachelor studie. De student kan de keuze doen voor een major of een special en kan beide aanvullen met een minor of met vrije keuzevakken. Los van de samenstelling van deze pakketten worden er een reeks van vakken aangeboden binnen de studierichting Economie. Afhankelijk van het niveau worden deze vakken sequentieel aangeboden. Schema I: overzicht fasen en levels Economie 14

15 Bachelor degree: 180 sp Fase B-I, level I: 60 sp Fase B-II, level II en III: 120 sp 1. Major + resterende sp level II 2. Special + resterende sp level II/III Economie biedt aan: Specials Bedrijfseconomie (BE): Accountancy + resterende sp level II/III Marketing + resterende sp level II/III Specials Algemene Economie (AE): Internationale Economie + resterende sp level II/III Macro Economie + resterende sp level II/III Major: BE + resterende sp level II/III AE + resterende sp level II/III Minor: BE + resterende sp level II/III AE + resterende sp level II/III Toelichting op special, major en minor Toelichting op schema I Een student is afgestudeerd, wanneer hij 180 sp heeft vergaard. Deze 180 sp worden als volgt verdeeld in: B-I fase: 60 sp B-II fase: 120 sp Deze 120 sp kunnen worden verkregen uit: 1. een Major en diverse keuzevakken 2. twee Majors 3. een Special en een Minor 4. een Special en diverse keuzevakken Na het eerste jaar bestaat de mogelijkheid een keuze te doen uit de twee afstudeervarianten, met name: Algemene Economie (AE) Bedrijfseconomie (BE) Uit deze varianten kan de student de keuze doen voor de volgende pakketten, namelijk een Major AE en een Major BE. Zo niet dan een Special AE met de keuzemogelijkheid tussen twee differentiaties resp. Internationale Economie en Macro Economie. Evenals bij AE is er bij BE ook een special en ook met twee differentiaties resp. Accountancy en Marketing. Economie 15

16 Vakken Toelichting codes c.q. nummers: de 1e twee letters geven de studierichting aan, met name Economie (EC); het eerste cijfer geeft het studiejaar aan, t.w. het 1 e, 2 e en 3 e. Schema IIA: overzicht vakkenpakket B-I fase, level I Code B-I fase, level I (verplicht) sp Hoofdvakken EC 101 Management accounting 1 3 sp EC 102 Boekhouden 1 4 sp EC 103 Financiële Rekenkunde 3 sp EC 104 Micro Economie 1 4 sp EC 105 Macro Economie 1 4 sp EC 106 Marketing Management 5 sp EC 107 Filosofie van de Economie 4 sp Ondersteunende vakken EC 108 Wiskunde 1 EC 109 Wiskunde 2 EC 110 Wetenschapsfilosofie 5 sp EC 111 Academische Vaardigheden 4 sp EC 112 Methoden en Technieken 1 EC 113 Toegepaste Statistiek 1 4 sp EC 114 Persoonlijke Vaardigheden 1 en 2 2 sp Totaal 60 sp Toelichting op schema IIA Dit schema geeft de samenstelling aan van het verplichte vakkenpakket dat aan de eerstejaarsstudenten van de Bacheloropleiding worden aangeboden. In dit pakket wordt er een onderscheid gemaakt tussen hoofdvakken en ondersteunende. Economie 16

17 Schema IIB: overzicht vakkenpakket B-II fase, level II Code B-II fase, level II sp Vakken EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 203 Management Accounting 2 EC 204 Finance 1 4 sp EC 205 Finance 2 EC 206 Operations Research EC 207 Boekhouden 2 EC 208 Organisatie en Management EC 209 Externe Verslaggeving EC 210 Bestuurlijke Informatieverzorging 1 EC 211 Bestuurlijke Informatieverzorging 2 EC 212 Recht en Economie 3 sp EC 213 Persoonlijke Vaardigheden 3 en 4 2 sp EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caribische Economie EC 219 Monetaire Economie EC 220 Econometrie EC 221 Economie van de Natuurlijke Hulpbronnen EC 222 Betalingsbalans en Wisselkoers EC 223 Dienstenmarketing EC 224 Consumentengedrag EC 225 Marktonderzoek Toelichting op schema IIB Dit schema geeft de verschillende vakken aan die in het tweede jaar worden aangeboden. Economie 17

18 Schema IIC: overzicht vakkenpakket B-II fase, level III Code B-II fase, level III Vakken EC 301 Enterprise Information Systems EC 302 Werkcollege Externe Verslaggeving 12 sp EC 303 Audit EC 304 Boekhouden 3 EC 305 Computer Boekhouden 3sp EC 306 Internationale Marketing EC 307 Industriële Marketing EC 308 Financial Accounting Theory EC 309 Productie Organisatie EC 310 Kwaliteitsmanagement EC 311 Fiscaal Ondernemerschap EC 312 Fiscaal Concernrecht EC 313 Algemene Economie van de Gezondheidszorg EC 314 Arbeidseconomie EC 315 Economische Integratie EC 316 Factormobiliteit EC 317 Internationale Handelstheorie en Beleid EC 318 Welvaartseconomie EC 319 Ontwikkelingseconomie EC 320 Nationale Planning Toelichting schema IIC Dit schema geeft de verscheidene vakken aan die in het derde jaar worden aangeboden Samenstelling vakkenpakket Minor, Major en Special Toelichting vakkenpakket I, II en III De student heeft de mogelijkheid om te kiezen voor de volgende vakkenpakketten. Pakket I Pakket I levert de student een major in AE of BE op. Een major bestaat uit minimaal 8 verplichte vakken en een thesis met een totaal van 60 studiepunten (sp). Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student echter nog 60 sp behalen. Deze laatstgenoemde 60 sp kunnen worden ingevuld met: 1. een andere major van 60 sp buiten de gekozen variant; 2. of twee minor buiten de gekozen variant met een totaal aan 60 sp; 3. of een minor buiten de gekozen variant van 30 sp aangevuld met nog andere vakken naar keuze uit B- II fase met een totaal van 30 sp. Van deze keuzevakken zal tenminste 18 sp moeten worden behaald uit level III; Economie 18

19 4. of anders alle 60 sp invullen met vakken naar keuze uit B-II fase buiten de gekozen variant. Deze keuze is echter beperkt tot 24 sp uit level II en 3 uit level III. Pakket II Pakket II levert de student een special op. Een special bestaat uit minimaal 14 verplichte vakken en een thesis met een totaal van 9. De overige 24 sp die nodig zijn voor het completeren van de bachelorstudie kan worden ingevuld met vakken naar keuze uit B-II fase. Complementair pakket De minor is een complementair pakket dat de student 30 sp oplevert. Dit pakket bestaat uit vijf vakken die in het geheel beschouwd toegespitst is op de betreffende variant. Economie 19

20 Schema III: Variant Algemene Economie Pakket I Major AE EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 204 Finance 1 EC 212 Recht en Economie EC 213 Persoonlijke Vaardigheden EC 220 Econometrie EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caraibische Economie EC 219 Monetaire Economie Thesis + 45 sp uit vakken naar keuze uit B-II fase Pakket II Special Internationale Economie EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 204 Finance 1 EC 212 Recht en Economie EC 213 Persoonlijke Vaardigheden EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caraibische Economie EC 219 Monetaire Economie EC 222 Betalingsbalans en Wisselkoers EC 315 Economische Integratie EC 316 Factormobiliteit EC 317 Internationale Handelstheorie en Beleid EC 319 Ontwikkelingseconomie EC 320 Nationale Planning Thesis + 15 sp uit vakken naar keuze uit B-II fase Economie 20

Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2015-2016

Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2015-2016 Real GDP growth 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 Inhoudsopgave Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) 3 1. Algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (Adekus) 3 Algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE 2015-2016 Page 1 STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE Inhoudsopgave: A. Algemene informatie AdeKUS 3 B. Bedrijfskunde 13 1. Algemene informatie Bedrijfskunde 13 1.1

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Pg VOORWOORD 2 ALGEMENE INFORMATIE VAN DE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN (ADEKUS) 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 14 1.1 INLEIDING 14 1.2 BEROEPSPROFIEL 15 1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Studiegids Economie. ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Bachelorprogramma cohort % 10% -5%

Studiegids Economie. ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Bachelorprogramma cohort % 10% -5% ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2016-2017 15% 10% ECONOMIC GROWTH 5% 0% -5% -10% 1976 1978 1980 1982 1984 1986

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10

Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10 Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10 Naam module Boekingen die betrekking hebben op het gebruik van duurzame productiemiddelen en voorzieningen. Modulehouder E. van der Waal Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie.

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2017-2018 Inhoud Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING RECHTEN 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING RECHTEN 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING RECHTEN 2015-2016 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS RECHTEN INHOUDSOPGAVE A. Algemene informatie ADEKUS 3 B. De bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 19

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie

Studiegids 2015-2016. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie Studiegids 2015-2016 Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie 1 Inhoudsopgave Woord Vooraf 4 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen 5 De opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1)

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) Naam module De boekhouding van de handelsonderneming (basismodule 1) Modulehouder A. Dambrink Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie. Studiepunten 2 ECTS Voorkennis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie

Studiegids 2014-2015. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie Studiegids 2014-2015 Faculteit der Maatschappij Wetenschappen Bacheloropleiding Psychologie 1 Inhoudsopgave Woord Vooraf Algemene informatie van 4 de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen 5 De opleiding

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Naam module FFEGBE0231 Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie en Externe verslaggeving Studiepunten 3 Voorkennis Bedrijfsadministratie: leerstof uit leerjaren 1 en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Modulen voor Calculus- en Analysevakken

Modulen voor Calculus- en Analysevakken Modulen voor Calculus- en Analysevakken Versie juni 2005 Deze indeling in modulen is zoveel mogelijk onafhankelijk van enig leerboek. Echter, om de invulling ervan concreet te maken is er aangegeven waar

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Machtsfuncties al dan niet samengesteld in de vorm van een polynoom- of veeltermfunctie

Machtsfuncties al dan niet samengesteld in de vorm van een polynoom- of veeltermfunctie Het volgende onderwerp is functie-onderzoek Dit is herhaling VWO-stof + nieuwe begrippen uit Kaper hfst 3 We bekijken de functies wiskundig en soms vanuit economisch oogpunt ( begrenzingen variabelen 0

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS deel 1 LOTHAR PAPULA 2e druk > ACADEMIC SERVICE inhoud 1 Algemene grondbegrippen 1 1.1 Enkele basisbegrippen in de verzamelingenleer 1 1.1.1 Definitieenbeschrijvingvaneenverzameling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Matrix- en vectorrekening

Matrix- en vectorrekening Hogeschool Rotterdam / CMI Matrix- en vectorrekening (matrices, vergelijkingen, determinanten, vectoren en transformaties) TIRLIN01 Aantal studiepunten: 2 ects Modulebeheerder: P.J. den Brok (tijdelijk)

Nadere informatie