Dokkum, 9 april Geachte lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dokkum, 9 april 2014. Geachte lezer,"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Dokkum, 9 april Geachte lezer, Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2013 van de Stichting Seniorweb Noordoost Friesland. Ook in het afgelopen jaar zijn weer ca. 60 vrijwilligers druk geweest met het organiseren en het uitvoeren van computerlessen aan 55-plussers. Opnieuw een zeker te waarderen inzet van deze medewerkers, een bijdrage aan de participatiesamenleving. De lessen werden gegeven in Dokkum, Kollum, De Westereen en Burgum. Communicatie is o.a. het gebruik van taal, en daardoor het verstaan, het begrijpen van elkaar en van de dingen om je heen. Zoals door de tijden heen o.a. stemgeluiden die zich tot taal vormden, gebaren, prehistorische afbeeldingen, het schrijven, kleitafels, boekrollen, schilderijen, boeken en fotografische afbeeldingen de mogelijkheid boden en bieden aan ons om duidelijk te maken wat we vragen of willen overbrengen op anderen, zo is de digitale communicatie d.m.v. computer of tablet/smartphone een nieuwe en nog snellere transsportvorm daarin. Al veel mensen in onze samenleving beheersen deze manier van praten met elkaar en maken daar dagelijks gebruik van, de sociale media zijn er een groot voorbeeld van. Preciezer gezegd, jongeren maken daar vrijwel zonder uitzondering gebruik van, ouderen in de derde levensfase voor zover hun leeftijd en interesse het hun toelaat. In 2013 hebben we bij Seniorweb Noordoost Friesland opnieuw kunnen vaststellen dat van de groep oudere inwoners het vanuit zichzelf geïnteresseerde deel veelal al kennis heeft gemaakt met de digitale mogelijkheden van communicatie. Naast het digitale communiceren zijn en blijven uiteraard alle analoge/fysieke manieren van overleg met elkaar mogelijk, en van de groep 70 plussers heeft een groot deel daaraan genoeg. De jongere vestigingen De Westereen en Burgum mogen nog een groter aantal cursisten lesgeven in de basiscursussen. Voor Dokkum en Kollum is steeds meer duidelijk dat in die omgevingen de vervolgcursussen de overhand hebben gekregen. Over het geheel verwacht het bestuur van Seniorweb Noordoost Friesland dat er in de komende drie jaar een moment zal zijn dat de missie: ouderen bekend maken met het gebruik van de computer, grotendeels is ingevuld. Welke de vervolgstappen in de dienstverlening door de medewerkers van Seniorweb zullen zijn tekent zich nog niet zo helder af. Er blijven nieuwe toepassingen van digitale mogelijkheden komen, en er zullen altijd inwoners zijn die enige hulp daarbij zullen waarderen. Te denken valt aan het toenemende gebruik en de mogelijkheden van de smartphone of de actieve tv, digitale dienstverlening op het gebied van zorgverlening, koopgedrag en betaalmogelijkheden die veranderen; de veranderingen gaan snel. Glasvezel in heel onze regio zal daaraan ook weer een sterke impuls geven. Net als overheden, bedrijven en instellingen zal ook onze stichting Seniorweb Noordoost Friesland alert blijven op de mogelijkheden om een passende bijdrage te blijven geven aan onze Noordoost Friese samenleving. Ook in 2014 staan medewerkers en bestuur van Seniorweb klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Namens het bestuur, Tjitse Hogendorp, voorz. 2

3 Doel Doel van SeniorWeb Noordoost Friesland is het stimuleren van senioren om deel te nemen aan de digitale samenleving. Zij doet dit door het geven van cursussen, workshops en ondersteuning over digitale onderwerpen. Bestuur Het bestuur heeft zich in 2013 vooral bezig gehouden met de toekomst van Seniorweb Noordoost Friesland. Er is door een werkgroep een visierapport ontwikkeld. Op de voorjaarsbijeenkomst die in de meimaand in de Pleats te Burgum plaats vond is deze visie besproken. De algemene conclusie was dat de medewerkers zich moeten gaan specialiseren om in de reeds nabije toekomst aan de vraagstelling van de cursisten te kunnen voldoen. Het aantal cursisten voor een beginnerscursus vermindert en de vraag naar een korte cursus en/of workshop neemt toe. Ook het op de markt komen van de ipad en de tablet noopte ons tot het aanbieden van een cursus voor deze apparaten. Door aankoop van enkele ipad en tablets werden onze medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich te bekwamen om ook les te kunnen geven in deze nieuwe media. Ook hadden Stuurgroep en Bestuur graag gezien dat assistenten een lesgevende taak op zich hadden genomen. Hierin blijkt enige scheefgroei te zijn ontstaan. In november werd de najaarsbijeenkomst gehouden met alle medewerkers. Deze bijeenkomst had plaats bij Staatsbosbeheer en in het Booze Wijf te Lauwersoog. Het houden van een inschrijfmorgen c.q. open huis werd voor alle locaties op dezelfde datum en op het zelfde tijdstip gehouden. Een opmerkelijk feit was dat KabelNoord een actie hield waarin nieuwe abonnees een gratis cursus aangeboden kregen bij Seniorweb. Dit leverde ons een flink aantal cursisten op. Met Seniorweb Nederland werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse afspraken op een rij. Het bestuur kwam in 2013 zeven maal bijeen. Stuurgroep De Stuurgroep heeft als taak de inhoudelijke aspecten rondom het lesgeven te initiëren. Dit betekent dat zij zich bezig houdt met de organisatie van de te geven cursussen en workshops. Public relations, scholing medewerkers en contacten met het landelijk SeniorWeb behoort tot de taken. De Stuurgroep kwam zes maal bijeen in Locaties In de vier locaties hadden er geen ingrijpende wijzigingen plaats. 3

4 SeniorWeb Friesland De voorzitter van de stuurgroep en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigden Noordoost in Seniorweb Friesland. Aangesloten zijn naast onze afdeling Noordoost nog de afdelingen Zuidwest, Zuidoost, Zuid en Heerenveen. Het bestuur van dit overkoepelende orgaan kwam drie maal bijeen. Wegens gebrek aan geschikte onderwerpen werd er in 2013 geen studiedag georganiseerd. Nieuwsbrieven Vier maal kwam er een nieuwsbrief uit bestemd voor de cursisten en eveneens vier maal een nieuwsbrief voor de medewerkers. In de nieuwsbrief voor de cursisten werden de activiteiten van de vier leercentra bekend gemaakt. Een korte omschrijving van een cursus of workshop werd regelmatig geplaatst. Ook kwamen er andere computernieuwtjes voorbij. De nieuwsbrief voor medewerkers is vooral bedoeld voor de onderlinge contacten. Hierin werd ook de nodige informatie uit Stuurgroep en uit Bestuur opgenomen. Financiën De penningmeester deed regelmatig verslag van de financiële toestand van de Stichting in het bestuur. Ook naar de toekomst gezien blijven de financiën de nodige aandacht vragen. We zien door het mindere aantal deelnemers aan de cursussen en workshops de inkomsten dalen. Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 Naam Functie Nevenfunctie Tjitse Hogendorp voorzitter Andries Tijsma vice-voorzitter voorzitter stuurgroep Jan Corporaal secretaris docent/red.nieuwsbrieven Klaas van der Land Judith Ariëns Kappers Everd Harms Jan Bergsma Henk Nauta Elle Hoekstra penningmeester docent/techniek docent docent/pr Secretariaat Adres Plaats Telefoon Flieterpsterdyk GG Reitsum

5 Stuurgroepsamenstelling Naam Andries Tijsma Jan Bergsma Dirk de Jong Lex Loen Everd Harms Henk Nauta Diny Hofstra Kees van der Meer Inge van Zwienen Functie voorzitter vice-voorzitter secretaris/red.nieuwsbrieven/public relations educatief coördinator technische zaken Webmaster/public relations cursusadministratie Kollum en Dokkum locatieambassadeur Redactie Nieuwsbrieven Naam Jan Corporaal Dirk de Jong Jan Schregardus Functie voorzitter redactie redacteur Redacteur / samensteller / lay-out Cursusadministratie LOCATIE DOKKUM/ KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Naam Diny Hofstra Nienke Terpstra-Tanja Appie de Zwart Adres De Woudhorne 77 Slachfinkstrjitte 3 Mr.Oppedijk v.veenweg 15 Woonplaat s 9101 NT Dokkum 9269 NT Feanwâlden 9251 GA Burgum Telefoon adres Cursuslocaties DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Openbare Bibliotheek Meckemastate Brugchelencamp De Werf8 Brokmui 22 Tsjerk Hiddesstraat 42 Brugchelencamp 1 Oppedijk v. Veenweg 8 Dokkum Kollum De Westereen Burgum 5

6 Docenten / Assistenten Bergsma, Jan Molen van der, Catrien Beer de, Freerk Nauta, Henk Boersma, Wiebe Jan Numan, Jan Bouma, Alle Oostenbrug, Henk Bouma, Klaas Paans, Ernst Paul Braaksma, Steven Poortinga, Dirk Brandsma, Anne Postma, Sierk Corporaal, Jan Ruitenbach, Edward Dantuma, Griet Schregardus, Jan Egberts, Gerrit Snel, Ad Gouw, Hans Stellingwerf, Durk Haan de, Wiebe Jelle Stellingwerf, Haye Hiemstra, Henk Terpstra, Harm Hoekstra, Douwe Toornstra, Lisa Hoekstra, Freerk Velde van der, Mark Holwerda, Hein Veldhuis, Antonia Jager, Aukje Visser, Cees Jagersma, Sytse Vleugel van der, Bert Jong, Dirk Vlieger, Wilma Kors, Pieter Vermaning, Willem Larooi, Sjoerd Werf van der, Doede Lautenbach, Jan Wiersinga, Bennie Loen, Lex Wiersma, Hotse Meer van der, Kees Zwienen van, inge L. Meerstra, Gerben Bijlagen Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van de leeftijdsopbouw cursisten, aantal cursisten naar sekse, cursisten per gemeente, per cursus/workshop en per plaats per gemeente. 6

7 Aantal cursisten per cursus en workshop CURSUS/WORKSHOP DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Windows XP Windows Vista Basis Windows 7 Basis Windows 7 Vervolg 6 Internet en Vista 42 Internet en Windows Overstappen naar Windows 7 Overstappen naar Windows Windows 8 Basis Windows 8 Vervolg Internet en Windows 8 5 Tablet ipad 31 4 Vervolgcursus ipad 5 Picasa Mappenbeheer Calc/Excel Fotoboek maken 22 Veilig internetten 15 Instaleren/verwijderen 9 Adresetiketten maken 5 Google Earth 4 Foto's van Camera naar PC 12 Sociale Media 15 Mediaplayer 2 Moviemaker 4 Cd's branden 2 USB-stick 8 Marktplaats 8 Paint 1 Tekstverwerken Kasboek maken 2 Internet bankieren 14 7

8 Leeftijdsopbouw cursisten LOCATIE DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM TOTAAL Jonger dan en ouder Onbekend Aantal cursisten naar sekse DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Jaar Mannen Vrouwen Totaal Jaar Mannen Vrouwen Totaal

9 Aantal cursisten per gemeente LOCATIE DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland Tietsjerksteradiel Schiermonnikoog De Marne 1 1 Smallingerland 1 1 Overig 3 3 Totaal Cursisten per plaats Achtkarspelen PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Augustinusga 2 Boelenslaan Buitenpost Drogeham 2 Gerkesklooster 1 De Harkema Kootstertille 1 3 Surhuisterveen 1 1 Surhuizum Twijzel 9 Twijzelerheide

10 Dantumadeel PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Broeksterwoude 9 1 Damwoude De Valom 3 Driesum 7 Rinsumageest 8 Roodkerk Sijbrandahuis Veenwouden Veenwoudsterwal Wouterswoude De Westereen 4 31 Ferwerderadiel PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Blije 1 Burdaard 5 4 Ferwert 1 Ginnum Hallum Hegebeintum Jannum Jislum Lichtaard Marrum 1 Reitsum Wânswert 10

11 Kollumerland PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Augsbuurt 1 Burum 1 Kollum 6 29 Kollumerpomp 3 Kollumerzwaag 2 17 Munnekezijl 1 1 Oudwoude 1 1 Stroobos 1 Triemen Veenklooster 1 Warfstermolen 2 Westergeest 3 1 Zwagerbosch 1 11

12 Dongeradeel PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Aalzum Anjum 13 Bornwerd 3 Brandgum Dokkum 113 Ee 4 Engwierum 3 1 Foudgum Hantum 3 Hantumhuizen 1 Hiaure Holwerd 13 Jouswier Lioessens 4 Metslawier 6 Moddergat 1 Morra 1 Nes 1 Niawier 2 Oosternijkerk Oostrum Paesens 5 Raard 1 Ternaard 12 Waaxens Wetsens 3 Wierum 2 12

13 Tietstjerksteradiel PLAATS DOKKUM KOLLUM DE WESTEREEN BURGUM Aldsjerk Burgum 1 40 Earnewâld 1 Eastermar 2 Feanwâldsterwâl Garyp 10 Gytsjerk Hurdegaryp 20 Jistrum 2 1 Mûnein Noardburgum 5 5 Oentsjerk Ryptsjerk Sumar 3 Suwâld 1 Tytsjerk 3 Wyns Wergea 2 Aldegea 1 Koatstertille 1 Idaard 1 13

Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân

Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân Achtkarspelen Alle wapens en vlaggen zijn geregistreerd Augustinusga Boelenslaan Buitenpost Drogeham Gerkesklooster-Stroobos Harkema Kootstertille (W)

Nadere informatie

Vanaf 29 maart nieuwe regeling voor De Opstapper

Vanaf 29 maart nieuwe regeling voor De Opstapper Vanaf 29 maart nieuwe regeling voor De Opstapper Als onderdeel van de nieuwe dienstregeling in Friesland geldt vanaf 29 maart 2009 ook voor De Opstapper een gewijzigde opzet. Hieronder treft u alle relevante

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân. Tink om e tsjerklike argiven. Archiefbureau Ruerd de Vries Voorstraat CK Kollum

Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân. Tink om e tsjerklike argiven. Archiefbureau Ruerd de Vries Voorstraat CK Kollum Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân Tink om e tsjerklike argiven bureau Ruerd de Vries Voorstraat 14 9291 CK Kollum 7 november 2016 Voor- en achterblad: Gereformeerde kerk (PKN) te Gerkesklooster-Stroobos

Nadere informatie

Ameland. Dongeradeel. Ferwerderadeel. Dantumadeel. Menaldumadeel. Tytsjerksteradeel. Leeuwarden. Smallingerland. Heerenveen.

Ameland. Dongeradeel. Ferwerderadeel. Dantumadeel. Menaldumadeel. Tytsjerksteradeel. Leeuwarden. Smallingerland. Heerenveen. Regio-overzicht Terschelling Vlieland Texel Den Helder Hollands Kroon Schagen ergen Heiloo Castricum en Rijn xveen Uitgeest Langedijk Alkmaar Bodegraven-Reeuwijk Gouda Aalsmeer Koggenland Kollumer Courant

Nadere informatie

alle romte uitgave Thús Wonen investeert de komende 10 jaar 135 miljoen euro in deze Roelof Kuik over belangrijke keuzes

alle romte uitgave Thús Wonen investeert de komende 10 jaar 135 miljoen euro in deze Roelof Kuik over belangrijke keuzes 3 alle romte dit woonblad is een uitgave van meer over www.thuswonen.nl in deze uitgave Roelof Kuik over belangrijke keuzes Marc Calon van Aedes over onze plannen Foar wonen, zorg en voorzieningen Klaas

Nadere informatie

50 Lgr Hugo Veenker 25.47

50 Lgr Hugo Veenker 25.47 uitslagen 3 km jeugd t/m 14 jaar jongens plaats NAAM Plaats leeftijd vereniging tijd 1 Rutger Hoekstra Gytsjerk 14 AV Heerenveen 11.03 2 Bauke Tuinstra Kootstertille 13 Lgr Surhuisterveen 11.24 3 Yme Postma

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 : ST. TRUIDEN : N38 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens 2 MET 2508 DUIVEN OP 10/06/17 OM UUR FF-E23-BLAD 1

FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens 2 MET 2508 DUIVEN OP 10/06/17 OM UUR FF-E23-BLAD 1 FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens 2 MET 2508 DUIVEN OP 10/06/17 OM 07.00 UUR FF-E23-BLAD 1 1 1O H. Marsman Zwartsluis 534.578 35 07 64285039 124829 1534.013 1000.0 1000.0 G 25.00 2 1W de Vries/Hakvoort Urk 524.901

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 : ST. TRUIDEN : V23 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt.

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Lijkt sporten u leuk? Iedereen kan sporten! Het is fantastisch om te doen en sporten brengt vooral veel plezier en ontspanning.

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 1 Noordoost Fryslân Inhoudsopgave Deel 1 Jaarverslag 3 1. Inleiding...................................... 4 2. Strategie, beleid en toekomstvisie......................................

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid

Strategisch Voorraadbeleid Strategisch Voorraadbeleid Foar De Takomst Thús Wonen investeert de komende 10 jaar 135 miljoen euro Thús Wonen wil woonruimte blijven bieden voor iedereen. Ons doel is betaalbaar wonen in een goede woonomgeving.

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 : ST. TRUIDEN : V25 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland

Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland Rust en ruimte in het terpenland langs de Waddenzee Eldorado van middeleeuwse kerken Locaties en activiteiten rond stilte en bezinning Gratis Neem mee! Middeleeuwse

Nadere informatie

INHOUD. Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4. Hoe kan ik mij aanmelden?... 6. Kennismaken met de computer... 7. Basis Windows 8...

INHOUD. Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4. Hoe kan ik mij aanmelden?... 6. Kennismaken met de computer... 7. Basis Windows 8... 2 INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4 Hoe kan ik mij aanmelden?... 6 Kennismaken met de computer... 7 Basis Windows 8... 8 Windows 8 voor gevorderden... 10 Basis Windows 7... 12 Fotoboek

Nadere informatie

Planning 'Ontsnapping naar de Oost' van Tryater en bezoek Fries Museum in Leeuwarden

Planning 'Ontsnapping naar de Oost' van Tryater en bezoek Fries Museum in Leeuwarden TBF TFM T BUS T Tryater - Fries Museum - Bus Tryater - Fries Museum - eigen vervoer Tryater - Bus Tryater eigen vervoer Dinsdag 13 januari 2015 OBS De Tsjelke HOLWERD DO 14 TBF CBS De Bron DAMWÂLD DA 40

Nadere informatie

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR UITSLAG FRIESLAND'96 SAMSP B VANUIT Gennep MET 1243 DUIVEN OP 27/08/16 OM 08.30 UUR FR-N34-BLAD 1 SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR 1 45

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden NR 6 JAN 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 1 Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden 1 LesOpMaat

Nadere informatie

Colofon. Derden mogen alleen met bronvermelding gebruik maken van dit materiaal.

Colofon. Derden mogen alleen met bronvermelding gebruik maken van dit materiaal. Colofon Medewerkers Illustraties: Rioned Foto s: Pyke Kroes, Marjolein Staal, Hans Wilschut en Rioned Projectleiding, ideeën, organisatie en ontwikkeling werkboek: Marjolein Staal en Pyke Kroes Vormgeving

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s.

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s. NR 4 AUG 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Start nieuwe seizoen In t nummer 1 Start nieuwe seizoen 1 Open dagen 1 Verhuizing Leercentrum Franeker 2 LesOpMaat gaat door 2 Workshops 2 Evaluatie afgelopen seizoen

Nadere informatie

Expositie 'Bine' van Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Hoogstraat 28, Dokkum

Expositie 'Bine' van Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Hoogstraat 28, Dokkum Za 27-jun-15 10.00u - 17.00u Sneupdag Noord-Friese Winkeltjesroute Route Noordoost Zo 28-jun-15 12.00u - 16.00u Open dag Kweldercentrum Noarderleech Kweldercentrum Noarderleech, Hallum 1 t/m 5 juli hele

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

WEDVLUCHT... Boxtel VLUCHTCODE... V19 DATUM... 14/05/11 AANTAL DUIVEN DEELNEMERS LOSSINGSTIJD UUR WINDRICHTING...

WEDVLUCHT... Boxtel VLUCHTCODE... V19 DATUM... 14/05/11 AANTAL DUIVEN DEELNEMERS LOSSINGSTIJD UUR WINDRICHTING... WEDVLUCHT... Boxtel VLUCHTCODE... V19 DATUM... 14/05/11 AANTAL DUIVEN... 12974 DEELNEMERS... 998 LOSSINGSTIJD... 08.50 UUR WINDRICHTING... NOORDWEST COORDINATEN... +513618.3 +051916.5 FRIESLAND-96 (ACG-PR)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen.

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen. 1. Waddengebied West-Terschelling Dokkum St. Annaparochie Berltsum Stiens Hallum Damwâld Kollum Kollumerzwaag De Westereen Buitenpost Feanwâlden Menaam Leeuwarden Hurdegaryp Kootstertille Harlingen Franeker

Nadere informatie

Opstapperboekje 2015. Ingangsdatum 14 december 2014. U kunt vanaf 9 december 2014 reserveren.

Opstapperboekje 2015. Ingangsdatum 14 december 2014. U kunt vanaf 9 december 2014 reserveren. Opstapperboekje 2015 Ingangsdatum 14 december 2014 U kunt vanaf 9 december 2014 reserveren. In dit boekje vermelden we hoe de Opstapperlijn en de Opstapper werkt hoe het reserveren gaat welke lijnen er

Nadere informatie

FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens MET 3473 DUIVEN OP 07/06/14 OM UUR FF-E23-BLAD 1

FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens MET 3473 DUIVEN OP 07/06/14 OM UUR FF-E23-BLAD 1 FRIESE FONDCLUB VANUIT Sens MET 3473 DUIVEN OP 07/06/14 OM 07.00 UUR FF-E23-BLAD 1 1 1O J.D. Poortvliet Surhuizum 591.362 15 03 21004610 144929 1259.572 1000.0 1000.0 2 2O H. van de Linde St. Janskloost

Nadere informatie

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10...

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10... INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3 Hoe kan ik mij aanmelden?... 5 Kennismaken met de computer... 6 Overstap naar Windows 10... 7 Fotoboek maken... 9 Werken met een Android tablet... 10 Werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Inhoud: Voorwoord Info najaar 2007 Open huis Oosterwolde Workshoprooster Oosterwolde Workshoprooster Wolvega Het merendeel van Nederland is nog met vakantie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014.

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014. NR 3 JAN 2014 Nieuwsbrief Januari 2014 Start derde lesperiode In dit nummer 1 Start derde lesperiode 1 Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen 1 Ontwikkelingen Windows XP 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Actief in de natuur bij Paesens-Moddergat

Actief in de natuur bij Paesens-Moddergat Stichting presenteert: Actief in de natuur bij gratis NEEM MEE! Natuurgids Werelderfgoed de Waddenzee Paesens en Moddergat horen samen met buurdorp Wierum tot de weinige vissersdorpen die direct aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015.

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015. NR 8, NOV EMBER 2015 Nieuwsbrief November 2015 Start 2e lesperiode winter 2015-2016 In dit nummer 1 Start 2 e lesperiode winter 2015-2016 1 Verslag van de eerste periode 1 Digitale vaardigheden 2 LesOpMaat

Nadere informatie

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting:

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting: Plangebieden Toelichting: Het plangebied van het WHP3 omvat de hele provincie Fryslân, uitgezonderd de Rijkswateren; dit zijn de Waddenzee, het IJsselmeer en de zijwateren daarvan, zoals havenmonden. Het

Nadere informatie

HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN?

HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN? HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN? Sabine Meier Roelof Kuik Sandra Zamir Huurders in beeld Hoe ervaren bewoners van kleine kernen

Nadere informatie

uitslagen 33e Fytrisloop Zwaagwesteinde Org. SV Friesland Sc Fytris/Ids km

uitslagen 33e Fytrisloop Zwaagwesteinde Org. SV Friesland Sc Fytris/Ids km uitslagen 33e Fytrisloop Zwaagwesteinde 15-10- 2011 Org. SV Friesland Sc Fytris/Ids. 20.4 km 1 Erik Niemeijer Breda AV Sprint 1.10.33 2 Harry Wiersma Blija SV Friesland 1.17.59 3 Sieds Wiersma Drachten

Nadere informatie

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4. Hoe kan ik mij aanmelden?... 6. Kennismaken met de computer... 7. Overstap naar Windows 10...

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4. Hoe kan ik mij aanmelden?... 6. Kennismaken met de computer... 7. Overstap naar Windows 10... 2 INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 4 Hoe kan ik mij aanmelden?... 6 Kennismaken met de computer... 7 Overstap naar Windows 10... 8 AANMELDINGSFORMULIER... 10 Fotoboek maken... 12 Werken

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Vaststellen grenzen bebouwde kom Punt no. 9 Korte toelichting Sinds 1 januari 1995 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de grenzen

Nadere informatie

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 1 1 3 Gebr. Homma Steggerda 0268.9126 182.226 85 49 5.1211341 10.09.54 1519.819 1000.0 1000.0 2 2 3 Bouke Junior de Boer

Nadere informatie

Computercursussen SeniorWeb Landsmeer

Computercursussen SeniorWeb Landsmeer Computercursussen SeniorWeb Landsmeer overzicht seizoen 2008 / 2009 inhoudsopgave welkom 1 de geschiedenis van SeniorWeb 2 ter informatie 4 onze medewerkers 6 basiscursus 8 gevorderdencursus 9 computercrash

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Adressen Fysio Dokkum-Damwoude Locatie Anjum Mw. G. de Graaf-Beijaard Skeanewei 16 9133 MT Anjum T: (0519) 221 635 www.fysiodokkumdamwoude.

Adressen Fysio Dokkum-Damwoude Locatie Anjum Mw. G. de Graaf-Beijaard Skeanewei 16 9133 MT Anjum T: (0519) 221 635 www.fysiodokkumdamwoude. Inleiding Uw kind is verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Het is belangrijk te weten dat niet alle fysiotherapeuten ook gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten zijn. Daarom kunt u niet bij alle fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

Visie op Wonen zorg en welzijn in Oosternijkerk

Visie op Wonen zorg en welzijn in Oosternijkerk Visie op Wonen zorg en welzijn in Oosternijkerk Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Identiteit Oosternijkerk... 3 Inwonersaantallen 2000-2014... 4 Wonen in Oosternijkerk - Huurwoningen - beleid Thús Wonen...

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân. Onderzoeksrapportage (eindversie 12 april 2017)

Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân. Onderzoeksrapportage (eindversie 12 april 2017) Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân Onderzoeksrapportage (eindversie 12 april 2017) xx maand xxxx 1e concept versie datum 12 april 2017 werk 160082 onderwerp Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân behandeld

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Deelnemerslijst reclamekaravaan Wonen Friesland Dokkum Aannemersbedrijf Pompstra

Deelnemerslijst reclamekaravaan Wonen Friesland Dokkum Aannemersbedrijf Pompstra Deelnemerslijst reclamekaravaan 28-9-2016 123 Wonen Friesland Aannemersbedrijf Pompstra Aannemersbedrijf Van der Meulen Suwald ABD Renault Drachten Abiant Uitzendgroep Feanwâlden About Hydraulic ATO Bedrijfstrainingen

Nadere informatie

Computer- en Tablet Cursussen en Workshops

Computer- en Tablet Cursussen en Workshops SeniorWeb Computerhulp bij u in de buurt Berkel en Rodenrijs In de maanden september tot en met december kunt u elke 2e en 4e donderdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw vragen over

Nadere informatie

Computer- en Tablet Cursussen en Workshops

Computer- en Tablet Cursussen en Workshops Aanmelding Cursussen en workshops Wilt u zich aanmelden voor een cursus of heeft u vragen stuur dan een e-mail naar: seniorweblansingerland@gmail.com Er wordt op verschillende locaties in kleine groepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Present Noordoost Friesland

Jaarverslag 2014 Stichting Present Noordoost Friesland JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Present Noordoost Friesland CITAAT: Wij hebben het als erg leuk ervaren. Met onze begeleiders hebben we het gezellig gehad en hebben we ook goed kunnen overleggen.

Nadere informatie

Deelnemerslijst handelsroute, versie 26-05-2016

Deelnemerslijst handelsroute, versie 26-05-2016 Deelnemerslijst handelsroute, versie 26-05-2016 1 A B C D 123 Wonen Friesland A. de Vries A. Post Aannemersbedrijf Pompstra ABD Renault Abiant Uitzendgroep Afûk / Boeken fan Fryslân Alfa Accountants ASN

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

CENTRAAL STEMBUREAU. Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Dongeradeel

CENTRAAL STEMBUREAU. Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Dongeradeel CENTRAAL STEMBUREAU Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Dongeradeel De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Dongeradeel;

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Welkom bij SeniorWeb!

Welkom bij SeniorWeb! Welkom bij SeniorWeb! Over SeniorWeb SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 150.000 leden, ruim 400 cursuslocaties en 3.000 vrijwilligers. SeniorWeb is sinds 1996 actief

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Herindelingsontwerp Gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Herindelingsontwerp Gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Herindelingsontwerp Gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Vastgesteld in de vergaderingen van de drie gemeenteraden op donderdag 24 november 2016 0 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar 2016. Digitale vaardigheden

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar 2016. Digitale vaardigheden NR 9, JANUAR I 2016 Nieuwsbrief Januari 2016 Start 3e lesperiode voorjaar 2016 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2016 1 Digitale vaardigheden 1 Upgrade naar Winws 10 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

GIDS STARTFOTO. GGD Fryslân maart 2016 BEVOLKING EN ARMOEDE: EEN LAGE SOCIAALECONOMISCHE STATUS EN ARMOEDE ZIJN RISICO S

GIDS STARTFOTO. GGD Fryslân maart 2016 BEVOLKING EN ARMOEDE: EEN LAGE SOCIAALECONOMISCHE STATUS EN ARMOEDE ZIJN RISICO S 1 BEVOLKING EN ARMOEDE: EEN LAGE SOCIAALECONOMISCHE STATUS EN ARMOEDE ZIJN RISICO S 2 2 Inwoners van Dongeradeel 0 tot 4 jaar 1 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar 18 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar

Nadere informatie

Beleidsvisie Wonen 2016-2020. van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Beleidsvisie Wonen 2016-2020. van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Beleidsvisie Wonen 2016-2020 van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Definitief Concept Versie: 11 Datum: 26 januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inschrijvingen Feanster Laatste update: 22 mei

Inschrijvingen Feanster Laatste update: 22 mei Inschrijvingen Feanster 40 2016 Laatste update: 22 mei Naam Woonplaats Onderdeel 1 Amarins Gjaltema Amsterdam recreatie 2 Betty de Haan-Kempenaar Augustinusga recreatie 3 Douwe Fokkinga Augustinusga recreatie

Nadere informatie

Minisymposium Nieuwe koers voor toeristenbelasting? - 4 maart 2015

Minisymposium Nieuwe koers voor toeristenbelasting? - 4 maart 2015 Minisymposium Nieuwe koers voor toeristenbelasting? - 4 maart 2015 Programma : 9.00-14.00 uur - Dagvoorzitter/ discussieleider : Hans van Leeuwen, trendwatcher vrijetijdsmarkt, van Pleisureworld Advies

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1 Jaarverslag 2016 - Stichting Present Noordoost Friesland 1 CITATEN PROJECTEN Vrijwilligers: Wat ons bovenal is bijgebleven, is hoe goed en gezellig het met elkaar was. Hoe wij als vriendengroep elkaar

Nadere informatie

Aan ROC Friese Poort te Leeuwarden/Dokkum zijn geslaagd voor mbo:

Aan ROC Friese Poort te Leeuwarden/Dokkum zijn geslaagd voor mbo: Aan ROC Friese Poort te Leeuwarden/Dokkum zijn geslaagd voor mbo: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Niveau 1: Fabio Alves, Leeuwarden; Ilyas Ashury, Leeuwarden; Dirk Bijlsma, Drachten; Marcel Bijma,

Nadere informatie

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen.

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. CURSUSSEN Windows 10 Basis incl. Intern&Email 9 lessen prijs 75 Cursussen najaar gestart. Nieuwe cursussen starten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE Gemeente Dongeradeel VOORWOORD Voor u ligt de veiligheidsrapportage Dongeradeel. Dit rapport vormt één van vier rapporten die gaan over de situatie met betrekking tot veiligheid en

Nadere informatie

Hoe een bijzondere achternaam verdwijnt. Door Mattie Bruining-Hoeksma.

Hoe een bijzondere achternaam verdwijnt. Door Mattie Bruining-Hoeksma. Hoe een bijzondere achternaam verdwijnt. Door Mattie Bruining-Hoeksma. Door het overlijden van Simon Saterdag op 23 april 2010 is de naam Saterdag in de mannelijke lijn verdwenen. Was de beppe van mijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA. PlusBus KOLLUMERLAND. Aanmelden:0511-700207. maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur 0511-700207

PROGRAMMA. PlusBus KOLLUMERLAND. Aanmelden:0511-700207. maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur 0511-700207 PROGRAMMA PlusBus KOLLUMERLAND Aanmelden:0511-700207 maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur 0511-700207 oktober november december 2013 Dinsdag 1 oktober Vaartocht op het Wad en het Lauwersmeer is een

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave najaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + (en jonger) Door 50 + Leren in een rustig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar Digitale vaardigheden. Upgrade naar Windows 10. Januari In dit nummer

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar Digitale vaardigheden. Upgrade naar Windows 10. Januari In dit nummer NR 12, JANUARI 2017 Nieuwsbrief Januari 2017 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2017 1 Digitale vaardigheden 1 Upgrade naar Windows 10 2 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Blijf Digitaal

Nadere informatie

Editie 5 September 2014 Stuw Platform Overbetuwe

Editie 5 September 2014 Stuw Platform Overbetuwe INHOUD: * Een nieuwe periode met veel activiteiten * Aanbod activiteiten: - Bewegen en Sport - Computer- en tabletcursussen In najaar - 50+ Club Creatief - Cursus Nordic Walking - Fietsexcursie park Lingezegen

Nadere informatie

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015:

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015: Computercursussen Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor

Nadere informatie

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN DE BRANDWEER IN FRYSLÂN Raadsinformatieavond Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. 1 mei 2017 Sinds 2014 onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân Samen met: 1.200 vrijwilligers en 182

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 23 juni 2015. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet SeniorWeb augustus t/m december 2015 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de Bibliotheek aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief januari 2013 8e jaargang

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN/WORKSHOPS Voorjaar 2016 in de Bibliotheek van Veldhoven en in het Rundgraafpark complex (Houtwal 63) Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! 2 docenten per

Nadere informatie

Recreanten - eerste start (8.30)

Recreanten - eerste start (8.30) Recreanten - eerste start (8.30) 101 Harmen Stam Ten Boer 102 Pieter Atsma Surhuisterveen 103 Fokke Schievink Surhuizum 104 Johan Bouma Niekerk Grootegast 105 Rico van Velzen Kornhorn 106 Marcel Hoekstra

Nadere informatie

Totalen vragenlijst Tablets/Smartphones/Computers

Totalen vragenlijst Tablets/Smartphones/Computers Totalen vragenlijst s/s/s Vraag 01. Beschikt u al over een tablet? Ja 38 58% Nee 28 42% 02. Overweegt u die aan te schaffen? Ja 23 35% Nee 43 65% 03. Heeft u behoefte aan een basiscursus? Ja 54 82% Nee

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011

Jaarverslag Cliëntenraad. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011 Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Postbus 181 9200 AD Drachten

Nadere informatie

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief:

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Jaargang 10 nr. 7 september 2016 Thema in CultuurSpoor Tabletcafé 21 september 13.30 uur Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september 10.00 uur Internetcafé CultuurSpoor(Bibliotheek) Dinsdagmiddag

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van januari t/m juni 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma voor

Nadere informatie

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 1 E-mail : secretariaat.senior@gmail.com Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 Doelgroep esplaats : 50-plussers en senioren : asteel Wissekerke, oningin Astridplein 17, 9150 Bazel INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7

Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7 Afdeling Stêd en Plattelân Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7 Onderzoek naar de functie van beide verbindingen in Noordoost Fryslân. Henk Veenstra Monard Ruiter Provincie Fryslân,

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

FRIESE FONDCLUB VANUIT Gien MET 2149 DUIVEN OP 21/06/14 OM UUR FF-E25-BLAD 1

FRIESE FONDCLUB VANUIT Gien MET 2149 DUIVEN OP 21/06/14 OM UUR FF-E25-BLAD 1 FRIESE FONDCLUB VANUIT Gien MET 2149 DUIVEN OP 21/06/14 OM 07.00 UUR FF-E25-BLAD 1 1 1O H. van de Linde St. Janskloost 603.536 20 03 24242628 144704 1292.142 1000.0 1000.0 G 25.00 2 1W Comb Tjitte & Lesley

Nadere informatie

Missie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving.

Missie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving. Missie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving. Ambitie De ambitie van Thús Wonen is om vanwege de betaalbaarheid van de woonlasten toe te groeien

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van september 2015 t/m januari 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma

Nadere informatie

voor alle inwoners van Soest van 55 jaar en ouder COMPUTERSPECIAL augustus 2012 Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest

voor alle inwoners van Soest van 55 jaar en ouder COMPUTERSPECIAL augustus 2012 Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest voor alle inwoners van Soest van 55 jaar en ouder COMPUTERSPECIAL augustus 2012 Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest De Klarinet is gecertificeerd leercentrum van Coördinatoren van de computergroep

Nadere informatie

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten Sytske Raap Stelling 1 Krimp is een probleem Stelling 2 De aanpak van krimp kost veel geld Stelling 3 Gemeenten moeten regierol op zich nemen om burgers te bewegen

Nadere informatie

W O R K S H O P S V O O R 50+

W O R K S H O P S V O O R 50+ I P AD, I P H O N E, A N D R O I D E N C O M P U T E R W O R K S H O P S V O O R 50+ U kunt meer doen met Uw ipad, Tablet of Laptop en Internet! Zoals uw foto s bewerken, delen met familie en vrienden

Nadere informatie

Opstapperboekje ingaande 6 maart 2016

Opstapperboekje ingaande 6 maart 2016 Opstapperboekje ingaande 6 maart 2016 De Opstapper is een aanvulling op het lijngebonden openbaar vervoer. Indien dit lijngebonden openbaar vervoer (trein, bus, belbus, buurtbus) niet rijdt dan biedt De

Nadere informatie