STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T. van der Veer A. Broeders F. van Nieuwenhoven J. van der Woude Drukwerk Copyshop Canon, Rotterdam De gegevens in deze studiegids zijn onderhevig aan veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeld roosterwijzigingen en docentwisselingen.

2 CONTENTS VOORWOORD ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITY Geschiedenis Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam Management RSM Vakgroepen Adresgegevens De Examencommissie BSc & MSc opleidingen Programma Portfolio Overige relevante informatie CROHO Studiefinanciering ECTS-coördinator Gedragscode voor studenten PROGRAMMA OVERZICHT Eindtermen Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Bedrijfskundige vaardigheden Informatie- en communicatietechnologie Wetenschappelijke identiteit Kwaliteitsborging Wisselwerking met bedrijfsleven Rotterdam Collegegelden en andere kosten Toelatingseisen VAKKENOVERZICHT Jaarindeling Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken PROGRAMMA MANAGEMENT & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Organogram Management Programma Managers International Office Career Services Studieadviseurs

3 4.7 Alumni Relaties Corporate Marketing & Communicatie MASTER PROGRAMMES Algemene informatie over de masteropleidingen Master of Science in International Management / CEMS ERIM Master of Philosophy in Business Research (ERIM Research Master) MBA Partner universities EUR STUDIE INFORMATIE & STUDIEBEGELEIDING Erasmus Studenten Service Centrum Studentendecanen (sectie Studentbegeleiding) Bureau Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding) Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding) Examenadministratie Studentenstatuut Studentenpastor & Islamitische gebedsruimte Erasmus Magazine (EM) en EM Online STUDENTEN FACILITEITEN Voorzieningen Informatie Technologie PC-zalen ERNA computer account SIN-Online Blackboard Osiris-Student Helpdesk Bibliotheken Business Information Centre EUR Bibliotheek Rotterdamsch Leeskabinet Winkels Studystore Sportfaciliteiten op de campus: Erasmus Sport! Copy Shop Wonen in Rotterdam Overige Mensa Medische faciliteiten Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking Verzekeringen Financiële zaken Taal- & Trainingscentrum EUR STUDIEVERENIGING RSM STAR (Study Association Rotterdam School of Management) Student Representation

4 9 STUDENTENVERENIGINGEN EUR Stichting KASEUR AIESEC Erasmus Debating Society Erasmus Student Network Rotterdam Chinese Student Association Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR) B&R Beurs Erasmus Investment Society UniPartners Rotterdam

5 Voorwoord Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) beoogt haar studenten te leren effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en hen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de studie Bedrijfskunde (Business Administration) krijgen studenten inzicht in het functioneren en besturen van organisaties. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, die hen later in staat stellen een functie van leidinggevende, adviseur of zelfstandig ondernemer te vervullen. De studie kenmerkt zich door: een solide wetenschappelijke identiteit, een internationale oriëntatie, relevante wisselwerking met het bedrijfsleven en een innovatieve implementatie van aangeleerde kennis. RSM s studenten kenmerken zich door hun kritisch denken, vernieuwingsdrang, ambitie en doorzettingsvermogen. Dit wordt ondermeer samengevat in de beweging I WILL waarbij iedere student zijn persoonlijke I WILL.. statement definieert als uiting van de wilskracht om iets te bereiken. Het wordt ook duidelijk in de ambitie van Nominaal=Normaal, waarin onze studenten worden uitgedaagd de opleiding binnen de normale duur van drie jaar af te ronden. De bachelorfase biedt studenten een brede, grondige introductie in de diverse onderdelen van de bedrijfskunde, de master staat vervolgens in het teken van verdieping in één van de bedrijfskundige specialismen. In het eerste bachelorjaar worden de studenten vertrouwd gemaakt met het bedrijf, de bedrijfsprocessen en de samenhang daartussen. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding wordt in de verschillende trimesters dieper ingegaan op het management van de verschillende bedrijfsprocessen en is er ruimte voor eigen invulling van de studie via het kiezen van een minor, een internationale uitwisseling of een stage. Ter afsluiting van de bachelorfase wordt een groepsonderzoeksproject uitgevoerd dat wordt afgesloten met een Bachelor scriptie. Internationale ervaringen zijn uiterst belangrijk voor toekomstige managers. RSM heeft van oudsher een uitgebreid uitwisselingsprogramma in de masterfase, in aanvulling daarop is tevens een internationaal uitwisselingsprogramma opgezet dat plaatsvindt in het derde jaar van de bachelor. De opleidingsstructuur is zodanig gekozen, dat deze past binnen de internationaal geharmoniseerde bachelor-master structuur. De opleiding wordt alom erkend als een opleiding van uitstekend niveau. Dat betekent dat onze studenten met hun RSM bachelordiploma een waardevolle sleutel in handen hebben om zich op RSM en daarbuiten optimaal verder te ontwikkelen. Men maakt met het BScBA-diploma van RSM een prima kans om een masteropleiding te mogen volgen aan goede scholen over de hele wereld. Andersom volgen steeds meer buitenlandse studenten een bachelor- of masteropleiding aan RSM. Een continue ontwikkeling in het onderwijs en leerproces betreft het gebruik van Informatie Technologie. Onze opleiding maakt grootschalig gebruik van Blackboard. Daarnaast zijn er binnen de vele vakken telkens nieuwe vormen van e-learning aan te treffen. Zo zijn webcast modules beschikbaar, zodat de student altijd en overal toegang heeft tot studie- en oefenmateriaal. Het Studie Informatie Netwerk (SIN-Online) is het kanaal waarmee RSMstudenten op de hoogte blijven van allerlei studiezaken en via het studieregistratiesysteem Osiris-Student kan men continu op de hoogte blijven van de behaalde studieresultaten. De portal, MyEUR is de ingang tot de belangrijkste onderwijs-informatiesystemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze portal biedt studenten, waar ook ter wereld, toegang tot faciliteiten als webmail, Osiris-Student, Blackboard, SIN-Online en de Universiteitsbibliotheek. RSM doet er alles aan om haar vele studenten een optimale leeromgeving te bieden. Het is aan de student om daar optimaal gebruik van te maken. Ik wens onze studenten een vruchtbare, creatieve en inspirerende studietijd toe. Prof. dr. E. Waarts Dean of Education RSM 5

6 1 Rotterdam School of Management, Erasmus University 1.1 Geschiedenis De Rotterdamse bedrijfskundeopleiding vindt haar oorsprong in 1970 toen de eerste cursus van de Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Deze Interfaculteit was een joint-venture van de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en de Technische Hogeschool Delft en verzorgde een postkandidaatsopleiding in de Bedrijfskunde. Deze postkandidaatsopleiding paste evenwel niet in de nieuwe structuur van het universitaire onderwijs, die begin jaren tachtig in Nederland werd ingevoerd. De interfaculteit werd onderdeel van de Erasmus Universiteit, als faculteit Bedrijfskunde. In 1984 startte een volledige vierjarige opleiding Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar zijn alle opleidingen geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3+1). Inmiddels telt de faculteit ruim studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor de Bedrijfskunde opleiding in studiejaar bedroeg ruim 1050, waarvan ongeveer 200 hbo-instromers. Sinds het studiejaar wordt ook een volledig Engelstalige variant van de bacheloropleiding Bedrijfskunde aangeboden: International Business Administration. Ook is een parttime programma in Bedrijfskunde ontwikkeld dat sinds 1995 in de avonduren aangeboden wordt. Vanaf midden jaren tachtig werd een aantal andere programma s ontwikkeld waaronder het postdoctorale MBA (Master of Business Administration) programma, via een afzonderlijke entiteit, de Rotterdam School of Management (RSM BV). In 2005 zijn RSM BV en de faculteit Bedrijfskunde een fusie aangegaan met als uitkomst een nieuwe eenheid, de Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM heeft internationalisering altijd zeer belangrijk gevonden. Al in 1989 werd de faculteit met de opleiding Bedrijfskunde als enige bedrijfskundeopleiding in Nederland toegelaten tot het CEMS netwerk, nu uitgegroeid tot een wereldwijd consortium van meer dan 25 vooraanstaande business schools en meer dan 70 corporate partners die gezamenlijk het CEMS MiM programma aanbieden. Ook werd de faculteit als enige in Nederland toegelaten tot het Partnership in International Management netwerk (PIM), een wereldwijd netwerk op het gebied van studentenuitwisseling van meer dan 60 top business schools over de wereld. Momenteel is RSM nog steeds exclusief Nederlands lid van beide netwerken. Daarnaast is er een veelheid aan internationale samenwerkingsverbanden zowel met betrekking tot onderwijs als op het gebied van onderzoek. Onder meer door het internationale karakter van haar programma s heeft RSM in Nederland een vooraanstaande plaats veroverd binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en geniet zij wereldwijd bekendheid en erkenning. De school is als een van de weinige business schools triple accredited, vanwege de internationale accreditatieorganen voor business schools: AACSB, EQUIS en AMBA. 6

7 1.2 Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voor kritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op drie domeinen waarin de universiteit nationaal en internationaal een naam heeft hoog te houden. Economie en Management Geneeskunde en Gezondheid Recht, Cultuur en Maatschappij De Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennis delen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academische nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid Management RSM Mission Statement Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wil een vooraanstaande en toonaangevende internationale business school zijn die management kennis creëert, verspreidt en toepast op een duurzame en respectvolle wijze. RSM wordt gestuurd door de toekomstige behoeften van het internationale bedrijfsleven en wordt gekenmerkt door waarden als professionaliteit, teamwerk, ethiek en fair play. RSM Management Team (RSM MT) Het RSM Management Team, bestaande uit de Dean, de Dean of Faculty, Director of Operations, Dean of Education en Dean of Research bespreekt de dagelijkse zaken van de school en neemt hier beslissingen over. De algemene leiding van RSM berust bij de decaan: Prof.dr. S.L. van de Velde Kamer: Mandeville Building, T6-53 Tel en (secretariaat) In de uitvoering van zijn bestuurlijke en beheerstaken wordt de decaan ondersteund door het RSM MT. Het MT vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgende samenstelling: Dean of Faculty Director of Operations Dean of Education Dean of Research Prof.dr. A. de Jong F.J. van der Kruk Prof.dr. E. Waarts Prof.dr. M. Verbeek 7

8 RSM Strategic Platform (RSM SP) Het RSM Strategic Platform Committee (RSM SP) team bestaat uit senior academici en medewerkers en steunt de Decaan met het uitstippelen van beleid, het formuleren van beleidsplannen en het uitvoeren van strategische keuzes. De RSM SP vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgende samenstelling: Dean of Faculty Director of Operations Dean of Education Director RSM B.V. Scientific Director ERIM and Dean of Research Director Corporate Career & Alumni Relations Executive in Residence Executive Education Director Corporate Marketing and Communications Director of Operations RSM BV Director Post-Experience Degree Programmes Office Executive Director ERIM and Policy Director Chair Financial Management Chair Strategic Management and Entrepreneurship Chair Business-Society Management Chair Organisation and Personnel Management Chair Technology & Operations Management Chair Marketing Management Chair Accounting and Control Prof.dr. A. de Jong F.J. van der Kruk Prof.dr. E. Waarts Prof.dr. J. Spronk Prof.dr. M. Verbeek J. Elemans M.M.C.M. Backx (ad interim) Drs. W. Koolhaas R. Goins D. Bevelander Drs. W. Mijnhardt Prof.dr. P. G. J. Roosenboom Prof.dr. P. P. M. A. R. Heugens Prof.dr. L. C. P. M. Meijs Prof.dr. D. L. van Knippenberg Prof.dr.ir. J.Dul Prof.dr.ir. A. Smidts Prof.dr. E. Peek 8

9 Faculteitsraad De Faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan van RSM. De FR is een gekozen orgaan en vertegenwoordigt de belangen van RSM studenten en medewerkers. De FR kan over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen aan de decaan. De FR heeft hiervoor een mission statement opgesteld met zaken die naar haar visie gedetailleerde aandacht behoeven, waaronder: kwaliteit van opleidingen en examens, huisvesting van buitenlandse studenten, duurzaamheid in onderwijsprogramma s en de zichtbaarheid van RSM buiten de Europese Unie. De FR staat altijd open voor ideeën die door medewerkers of studenten worden aangedragen. Naast bovengenoemde initiatieven bespreekt de decaan met de FR de algemene gang van zaken van de faculteit. Tevens heeft de FR een aantal bijzondere bevoegdheden, onder meer: advies geven over het facultaire begrotingsplan en instemmen met de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement en delen van de onderwijs- en examenregeling. De FR overlegt ongeveer tien keer per jaar met de decaan in haar vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Via de website (www.rsm.nl/fc) zijn de actuele onderwerpen van discussie en de vergaderdata beschikbaar. Wil je actief lid worden van de FR en je stem doen gelden in dit medezeggenschapsorgaan van de RSM? Dat kan! FR-leden worden jaarlijks gekozen en jij kunt je dus ook verkiesbaar stellen. Ambtelijk secretaris Joy Kearney MA Kamer: Mandeville Building, T adres: Telefoonnummer: Per 1 september 2014 bestaat RSM faculteitsraad uit de volgende personen: Personeel Juup Essers (voorzitter) Jan Sirks Jelle de Vries Gabi Helfert Studenten Miruna Carlugea Chandro Kandiah Patrick Lefèbre Jules Maitrepierre Joost Vlot 9

10 Opleidingscommissie In de opleidingscommissie (OC) komen alle belangrijke zaken aan de orde die het onderwijs betreffen en die niet over individuele studenten gaan. De opleidingscommissie brengt rechtstreeks advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de inhoud van het onderwijsen examenreglement. Verder heeft de opleidingscommissie tot taak het onderwijs te evalueren en de opleidingsdirectie gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. In de OC BSc zitten naast de voorzitter vier vaste stafleden (docenten) en vijf studenten. De leden worden benoemd door de decaan. OC-BSc Voorzitter Docenten Studenten Dr. Steffen Giessner Dr. Sarah Gelper Dr. Iuliana Sandu Dr. Niek Hoogervorst Vacant Maxime Lejeune Dzintra Martinsone Yvette Filippo Vacant Vacant 10

11 1.2.3 Vakgroepen RSM kent de volgende vakgroepen: Vakgroep 1. Technology & Operations Management Voorzitter Prof.dr.ir. J. Dul Secretariaat I.Waaijer-Hoogma, T09-26 Tel Fax C. Eiting, T09-26 Tel Fax C. Meesters-Mirasol, T10-25 Tel Fax Vakgroep 2. Organisation & Personnel Management Voorzitter Prof.dr. D.L. van Knippenberg Secretariaat Mandeville Building, Kamer T8-28 Tel / 1979, fax B.J. Jansen-Muilwijk / B. Verploegh / K. Wu Vakgroep 3. Marketing Management Voorzitter Prof.dr.ir. A. Smidts Secretariaat Mandeville Building, Kamer T10-28 Tel / 1924, fax A. Bartels / J. Lenstra Vakgroep 4. Strategic Management & Entrepreneurship Voorzitter Prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens Secretariaat Mandeville Building, Kamer T7-25 Tel / 2210 / 1405 C. Heintjes / P.J. de Wilde Mes / J. Suijker Vakgroep 5. Finance & Investments Voorzitter Prof.dr. P.G.J. Roosenboom Secretariaat Mandeville Building, Kamer T9-25 Tel / 2790, fax M. Lissenberg / F. Pos Vakgroep 7. Accounting & Control Voorzitter Prof.dr. E. Peek Secretariaat Mandeville Building, Kamer T8-25 Tel S. van de Pas Vakgroep 8. Business-Society Management Voorzitter Prof.dr. L.C.P.M. Meijs Secretariaat Mandeville Building, Kamer T7-26 tel / 2880, fax S. Goudswaard / Y. Jahier 11

12 1.2.4 Adresgegevens De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden door RSM en is gevestigd in de Mandeville Building op het Woudestein Complex. Adres Postadres Telefoon Fax Website Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 1.3 De Examencommissie BSc & MSc opleidingen De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens: een algemeen toeziende verantwoordelijkheid (juiste toepassing van de examenregelingen, bemiddelende partij in geschillen, kwaliteitsbewaking); regelgevende taken (richtlijnen voor examinatoren, regels met betrekking tot fraude, beoordeling van tentamens, compensatieregelingen); ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen (vrijstellingen, extra tentamenkansen, ontheffing verlenen van de normen in het kader van het bindend studieadvies); adviserende taken (tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, advies aan de decaan met betrekking tot de vaststelling van de OER). Samenstelling Leden Vacant prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens dr. E.A. van der Laan dr. J. van Rekom ir. A.J. Roodink dr. M.C. Schippers Secretaris C.M. Dirks-van den Broek LL M (managing director / secretaris) I.M. van Essen LL M (adjunct-secretaris) A.M. Schey MScBA (adjunct-secretaris) Secretariaat M.M.A. Hutting-Schutter (project manager) D.M. Schonis (teamleider) / G.M. den Bakker / drs. I.T.T. Przewoźna 12

13 Contact Informatie over onderwerpen die betrekking hebben op de examens en tentamens is te vinden op de website van het programma en van de Examencommissie. Aangeraden wordt deze websites te raadplegen alvorens contact op te nemen met het secretariaat van de Examencommissie. Kijk ook eerst in de FAQ of je daar het antwoord vindt. Korte informatieve vragen kunnen per gesteld worden via of telefonisch dagelijks tussen en uur, telnr Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag verlenging geldigheidsduur) kan ingediend worden via de portal: https://verzoek-ec.rsm.nl. Een verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het dossieroverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie (Mandeville Building, kamer T5-41). 1.4 Programma Portfolio Bachelor Programma s BSc Business Administration (Bedrijfskunde) (Nederlandstalig) BSc International Business Administration (Engelstalig) Master Programma s (Engelstalig, tenzij anders vermeld) MScBA Master in Management MScBA Accounting & Financial Management MSc Business Information Management MSc Entrepreneurship & New Business Venturing MSc Finance & Investments MSc Global Business & Stakeholder Management MSc Human Resource Management MSc Management of Innovation MSc Marketing Management MSc Organisational Change & Consulting MSc Supply Chain Management MSc Strategic Management MSc International Management - CEMS Parttime MSc Business Administration - Drs. Bedrijfskunde (Nederlandstalig) Executive Specialised Masters MBA Programma s International Full-time MBA Executive MBA Global Executive OneMBA Research Programma s Master of Philosophy in Business Research PhD in Management Executive Programma s Company Specific Tailored Programmes Open Programmes 13

14 1.5 Overige relevante informatie CROHO De ISAT-code waarmee de opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) in het CROHO is geregistreerd is Studiefinanciering Als je gaat studeren aan een universiteit heb je, als je aan alle voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een ov-kaart en een lening. Je krijgt voor de bachelor drie jaar beurs en voor de master één jaar. Daarna kun je nog drie jaar lenen en één jaar reizen. Als je studiefinanciering voor een universitaire opleiding krijgt, val je onder de regels van de prestatiebeurs. Voor meer informatie over studiefinanciering, kijk op: ECTS-coördinator De heer dr. A.W.A. Scheepers is zowel institutioneel coördinator als ECTS-coördinator Gedragscode voor studenten RSM heeft een groot aantal ingeschreven studenten in haar verschillende studieprogramma s. Het hanteren van een gedragscode, waarin de voornaamste gedragsregels beschreven staan, is voor zowel RSM als voor haar studenten van belang. Voor de één zijn de gedragsregels vanzelfsprekend en worden ze automatisch nageleefd. Voor de ander zijn ze niet zo duidelijk en misschien zelfs onbekend. Het doel van deze code is dan ook om de gedragsregels die gelden binnen RSM voor iedere student helder en duidelijk te krijgen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gedrag tijdens colleges, maar ook op het gedrag onderling en het gedrag tijdens het verrichten van onderzoek. Door naleving van deze regels voorkomen we niet alleen ongewenst en hinderlijk gedrag, maar zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin het goed studeren is. De inhoud van deze gedragscode is in digitale vorm te raadplegen via de current student site van 14

15 2 Programma Overzicht 2.1 Eindtermen Het doel van de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde is studenten inzicht geven in het functioneren van bedrijven en het management daarvan. Tijdens hun studie leren studenten omgaan met organisatieproblemen en deze te bezien vanuit het gezichtspunt van het management. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, zodat zij later een leidinggevende rol kunnen vervullen. De Rotterdamse opleiding Bedrijfskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat studenten leren de inzichten vanuit de verschillende disciplines en wetenschappelijke perspectieven met elkaar te combineren tot een integrale benadering van organisatieproblemen en management. In de bachelorfase komt vooral de breedte van de opleiding aan de orde die noodzakelijk is om de perspectieven vanuit al die disciplines met elkaar te confronteren en te integreren. Die breedte en de bijbehorende academische vaardigheden zijn ook nodig voor de individuele ontwikkeling van de afgestudeerden op langere termijn. De opleiding Bedrijfskunde biedt ook focus en diepte. Er worden bijvoorbeeld, naast de vakken met een specifieke inhoud, minors aangeboden die op een specifiek deelterrein van de bedrijfskunde gericht zijn. Deze vakken en minors kunnen een aanloop vormen naar één van de masterprogramma s waar studenten kunnen instromen na afronding van de bacheloropleiding. Om de kwaliteit en het niveau van de bacheloropleiding Bedrijfskunde te garanderen zijn er gedetailleerde eindtermen geformuleerd. De eindtermen geven aan wat studenten beheersen na een succesvolle afronding van de opleiding op inhoudelijk vlak, op het gebied van vaardigheden en wat betreft attitude. Per vak zijn afzonderlijke leerdoelen geformuleerd die aangeven wat het betreffende vak bijdraagt aan die eindtermen. In deze studiegids zijn de leerdoelen per vak weergegeven. Eindtermen van de bacheloropleiding Bedrijfskunde I. Relevante inhoudelijke deelaspecten 1. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en de feitelijke bevindingen over het bedrijf: a. het functioneren van het bedrijf en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang; b. organisatiekunde (structuur, functies, systeemleer, analysemethoden, ontwerpmethoden, stromingen, managementstijlen enz.); c. omgevingskennis: concurrentieverhoudingen, internationale samenleving, maatschappelijke verantwoordelijkheid, culturele verschillen; d. de wisselwerking tussen bedrijven onderling en de determinanten van de ontwikkeling van het bedrijf. 2. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en feitelijke bevindingen over het management van bedrijfsprocessen in een internationale context, op de bedrijfskundige deelgebieden zoals: a. informatie management; b. management van primaire processen (logistiek, supply chain, operations management); c. HR management; d. marketing management; 15

16 e. strategisch management; f. finance and investment; g. accounting and control; h. management van innovatie en verandering; i. stakeholder management; j. leiderschap; k. entrepeneurship; l. ethiek, corporate social responsibility. 3. Kennis hebben van de theoretische grondslagen van de bedrijfskunde, in het bijzonder van de historische, beschouwelijke en wetenschapsfilosofische achtergronden van de bedrijfskunde in hun onderlinge relatie. 4. Kennis hebben van methoden van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder van het onderscheid tussen de aard, de problemen, de mogelijkheden en beperkingen van het bedrijfskundig onderzoek. 5. Het onderkennen van de interdisciplinaire benadering van de bedrijfskunde en kennis hebben van concepten van de economische, gedragswetenschappelijke, technologische en institutionele disciplines in relatie tot de theoretische grondslagen van de bedrijfswetenschappen: a. Economische wetenschappen: inleiding in de algemene economie en staathuishoudkunde (micro/macro); bedrijfseconomie; b. Gedrags- en sociale wetenschappen: organisatiecultuur, organisatiesociologie en organisatiepsychologie; sociale psychologie; c. Rechtswetenschappen: recht (contracten, wet- en regelgeving); d. Technische wetenschappen: grondslagen van de technologie, technologische ontwikkelingen en relatie met het bedrijf en bedrijfsprocessen; ICT. II. Vaardigheden 1. Analytische vaardigheden a. In staat zijn om bedrijfskunde vraagstukken, waarbij voor een oplossing geen standaard procedure voorhanden is, te structureren en via logisch redeneren uit de gegevens de meest relevante punten te halen en conclusies te trekken; b. Bij de ontleding van een bedrijfskundig vraagstuk gebruik kunnen maken van kennis en theorieën uit de verschillende deeldisciplines en die aan elkaar kunnen koppelen en op basis daarvan oplossingen kunnen ontwerpen (interdisciplinariteit); c. De bedrijfskundige literatuur over een bepaald onderwerp in een bepaald deelgebied kunnen vergelijken en toepassen op een bedrijfskundige casus en de inhoud van publicaties vanuit een interdisciplinair perspectief kunnen beoordelen; d. In staat zijn om bij het ontleden van bedrijfskundige vraagstukken kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken toe te passen (waaronder statistische en modellering technieken); e. In groepsverband een bedrijfskundig onderzoek kunnen formuleren en uitvoeren met in acht neming van de verschillende onderzoeksfasen, zoals het opstellen van een onderzoeksplan, het verzamelen van relevante literatuur, het verzamelen, verwerken en interpreteren van de gegevens en het vertalen van de bevindingen in conclusies en aanbevelingen. 2. Sociaal communicatieve vaardigheden a. In groepsverband een schriftelijke en/of mondelinge rapportage op wetenschappelijk niveau over een bedrijfskundig onderwerp kunnen voorbereiden en uitvoeren; b. In een kritische discussie de tot stand gebrachte probleemformuleringen en oplossingen met deugdelijke argumenten kunnen verdedigen, dan wel die van anderen aan kritiek kunnen onderwerpen; c. Vanuit een wisselende rol effectief en efficiënt kunnen participeren in een vergadering; 16

17 d. Een mening kunnen formuleren, ook bij onvolledige en/of tegenstrijdige informatie; e. In een onderhandelingssituatie tot een overeenkomst kunnen komen; f. Een presentatie kunnen houden met rapportage van bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot een bedrijfskundig thema; g. Met andere mensen kunnen omgaan en binnen een team mensen met verschillende achtergrond en expertises kunnen werken; h. In een internationale bedrijfsomgeving, veelal in het buitenland, kunnen functioneren (met name IBA); i. Met zakelijke en niet-zakelijke partners afkomstig uit andere taal- en cultuurgebieden kunnen communiceren (met name IBA); j. In de Engelse taal kunnen communiceren (met name IBA). 3. Managementvaardigheden a. Een planning kunnen maken van te verrichten acties op een bedrijfskundig thema; b. Bij besluitvorming inzichtelijk kunnen maken welke organisatiebelangen met een genomen besluit zijn gediend en daarvoor draagvlak creëren; c. Beredeneerd beslissingen kunnen nemen over een bedrijfskundige casus; d. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in de bedrijfskundige beroepssituatie; e. Een beargumenteerde keuze kunnen maken ais zich tegengestelde gezichtspunten en belangen aandienen; f. Het kunnen structureren van en leidinggeven binnen de organisatie; g. Rationeel en affectief kunnen omgaan met thema's als macht en belang. 4. Algemeen a. Vaardigheden in praktijksituaties geoefend hebben; b. In staat zijn bij praktijkvraagstukken kennis vanuit deeldisciplines aan elkaar te koppelen. III. Attitudes 1. Ten aanzien van de bedrijfswetenschap a. De ethische en normatieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken begrijpen en accepteren; b. Bij ogenschijnlijk triviale bedrijfskundige aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten aanduiden en dwarsverbanden tussen verschillende aspecten van de bedrijfskunde onderkennen; c. Zelfstandig keuzes maken voor kennisuitbreiding en het doen van bedrijfswetenschappelijk onderzoek. 2. Ten aanzien van het reflectief vermogen a. De eigen beperkingen onder ogen zien, dat wil zeggen op het juiste moment deskundigheid van anderen inroepen en zich op het juiste ogenblik onthouden van handelen; b. De consequenties van het eigen handelen voor anderen aanvoelen en beoordelen; c. Bereid zijn tot het herzien van eigen standpunten indien daarvoor aanleiding is; d. De persoonlijke ontwikkeling in de uitoefening van zijn beroep beoordelen en zelfstandig keuzes maken waarbij externe ontwikkelingen niet uit het oog worden verloren (Iife long learning); e. De persoonlijke plaats in de samenleving duiden en aanvaarden; f. Culturele beperktheid en gebondenheid beseffen en duiden; g. Culturele verschillen kunnen waarderen. 17

18 3. Bedrijfsethisch handelen a. Volgens de principes van vertrouwen en wederkerigheid werken (integriteit); b. In besluitvormingsprocessen bewust omgaan met ethische dilemma's (normbesef); c. Vanuit een kritische en creatieve denkhouding zowel het eigen werk en denken als dat van anderen onder ogen zien; d. De waarden van een multiculturele en internationale oriëntatie tot basis voor zijn mens- en maatschappijbeschouwing maken; e. Corporate social responsibility en sustainability als waarden hanteren. IV. Weten en doen: het belang van zelf doen In de voorgaande paragraaf is onder relevante inhoudelijke deelaspecten, vaardigheden en attitudes een beschrijving gegeven van hetgeen de student wordt geacht te beheersen nadat hij de opleiding heeft afgerond. Niet is aangegeven op welke wijze deze doelen bereikt worden. Een deel hiervan is kennisoverdracht, bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het bestuderen van boeken en syllabi. Daarnaast is een krachtige vorm van leren het zelf werken en oefenen met de stof. Daarbij moet de student zelf actief dingen doen. Er is een groot verschil tussen horen hoe een bron correct geraadpleegd wordt en het zelf correct raadplegen van een bron. Rotterdam School of Management vindt het heel belangrijk dat de student zelf op een actieve wijze met de stof aan de slag gaat. Om die reden bevatten tal van vakken kleinere of grotere doe componenten. Een deel van deze doe componenten bestaan uit specifieke vaardigheden en vormen een concrete invulling van de hierboven genoemde algemene vaardigheden. Het gaat vooral om: - onderzoek vaardigheden - management vaardigheden Onderzoek vaardigheden dragen bij aan de toekomstige onderzoek sterktes van de student. Onderzoek vaardigheden worden gedoceerd in combinatie met inhoud. Op deze manier leert de student vaardigheden te ontwikkelen welke bijdragen aan een academische benadering van inhoudsgerichte vraagstukken binnen de functionele gebieden van de bedrijfskunde. Persoonlijkheidskenmerken van de student spelen hierin geen rol: onderling zeer verschillende studenten gebruiken een gegeven vaardigheid op identieke wijze, door de eenduidig voorgeschreven benadering binnen een bepaalde methode. Management vaardigheden zijn niet inhoudelijk van aard ze zijn in ieder geval niet gebonden aan de onderscheiden functionele gebieden binnen de bedrijfskunde. Ze raken daarentegen de student sterker als persoon. De ontwikkeling van managementvaardigheden is dan ook altijd een samenspel van het type vaardigheid zelf en de persoonlijkheid van de student. De ene student geeft het concept time management anders vorm dan de andere. In de latere beroepspraktijk zal blijken dat het beheersen van beide vaardigheden belangrijk is: veel bedrijfskundige vraagstukken kunnen niet alleen via een inhoudelijke benadering opgelost worden, of anders gesteld: de persoonlijke vaardigheden van de manager spelen een belangrijke rol bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. 18

19 Onderzoek vaardigheden Wetenschappelijk schrijven Analytisch denken Argumenteren Vergelijkende methodologie/ Methodekeuze Probleemherkenning en -oplossing Interpreteren van wetenschappelijke artikelen Statistische analyse en/of Econometrische vaardigheden Theoriekeuze Interviewen Modelleren Filosofische fundering aanbrengen Werken met bronnen Management vaardigheden Academische integriteit Bedrijfskundig normbesef Multiculturele oriëntatie Feedback geven en krijgen Groepswerk / groepsdynamiek Leiderschapsvaardigheden Presentatievaardigheden Zelfreflectie ICT-vaardigheden Communicatievaardigheden Taalvaardigheid Onderhandelen Overtuigen / debatteren Time management In het volgende hoofdstuk wordt in de beschrijving per vak steeds aangegeven welke specifieke vaardigheid in dit vak actief beoefend wordt. Vanuit het programma is er zorg voor gedragen dat elk van deze vaardigheden voldoende aan bod komt. Sommige van deze vaardigheden zijn zo belangrijk dat ze elk jaar wel in één of meerdere vakken geoefend worden. Voor andere geldt dat het genoeg is als de student er tenminste eenmaal mee geoefend heeft. 2.2 Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Internationale uitwisseling Zowel binnen de bachelor als de master programma s van RSM, wordt studenten de kans geboden om een aantal maanden aan een van onze gerenommeerde partnerscholen in het buitenland te studeren. Zie Stage en Internationale uitwisseling voor een overzicht van de huidige partnerscholen in ons bachelor uitwisselingsnetwerk. Bachelor studenten kunnen in het tweede jaar geselecteerd worden voor een internationale uitwisseling tijdens het eerste trimester van het derde jaar. Dit is de vrije ruimte in het curriculum, waardoor studenten een ruime keuze hebben aan interessante vakken bij de partnerschool. Deze vakken kunnen worden ingebracht in het studieprogramma, zodat er geen studievertraging optreedt. De minimale studiebelasting in het buitenland is altijd 20 ECTS. Enkele belangrijke selectiecriteria zijn: goede studieresultaten, beheersing van de Engelse taal (bij enkele bestemmingen daarbij ook nog een andere taal) en vooral ook een sterke motivatie van een student. Al tijdens het eerste jaar kunnen studenten zich hier op voorbereiden, door bijvoorbeeld het volgen van taalcursussen. Informatie over zowel het bachelor als master uitwisselingsprogramma is te verkrijgen bij het International Office, gevestigd op de 5e etage van de Mandeville Building, kamer T5-30. Bezoek ook de website van RSM: voor meer informatie over de mogelijkheden. 19

20 Internationale stage Voor meer informatie over een internationale stage zie hoofdstuk 4.5 Career Services Bedrijfskundige vaardigheden Voor een bedrijfskundige zijn persoonlijke en academische vaardigheden van groot belang. Denken en doen gaan samen. Bachelor 1 introduceert en oefent de basisbeginselen van vakoverstijgende vaardigheden. In dit jaar staat de bewustwording met betrekking tot het zelf ontwikkelen van vaardigheden centraal. Aan het eind van iedere fase in de studie wordt een niveau bereikt dat als startpunt van het vaardighedentraject in de volgende fase dient. Door het vele oefenen van vaardigheden wordt deze accumulatie van vaardigheid bereikt. Uiteindelijk kan een afgestudeerde bedrijfskundige hierdoor verantwoord met vaardigheden omgaan Informatie- en communicatietechnologie RSM beschouwt de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) als een middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. ICT is een instrument om het contact tussen docenten en studenten uit te breiden met nieuwe manieren van communicatie en begeleiding. ICT draagt bij aan verrijking van de leeromgeving voor studenten op een manier die de studenten uitdaagt tot actief leren. Enkele voorbeelden van toepassingen: SIN-Online biedt belangrijke informatie zoals course manuals, roosters, mededelingen over wijzigingen in roosters en vakken, voorlopige tentamenuitslagen etc.; Bij alle vakken wordt Blackboard gebruikt om communicatie tussen docent en student en studenten onderling te faciliteren. Daarnaast ondersteunt Blackboard het gebruik van tussentijdse toetsen, de distributie van onderwijsmateriaal en de verwijzing naar interessante bronnen voor specifieke vakgebieden; ICT wordt ook gebruikt om de informatie-uitwisseling tussen student en business school te verbeteren. Dit betreft processen zoals de aanmelding voor tentamens, werkgroepen en projecten, het verstrekken van onderwijsmateriaal en tentamencijfers; Bedrijfskundige informatiediensten bieden studenten toegang tot belangrijke internationale databases en bronnen van literatuur; Multimedia applicaties met nieuwe vormen van informatie en nieuwe mogelijkheden om te studeren Wetenschappelijke identiteit Rotterdamse bedrijfskundestudenten leren problemen vanuit verschillende gezichtspunten te beschouwen en leren systematisch en wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen. Een van de centrale elementen van het programma is daarom het aanleren van academische vaardigheden. Via vele projecten, waaronder het 3 e jaars onderzoeksproject, het bachelor scriptie traject, en het master afstudeerproject komen de studenten in aanraking met geavanceerd wetenschappelijk onderzoek op het terrein van management. RSM hecht veel belang aan de koppeling van onderzoek en onderwijs, waardoor het academische karakter van de universitaire opleiding een centrale plaats inneemt en wordt gewaarborgd. Momenteel zijn diverse clusters van onderzoeksprogramma s ondergebracht in het Erasmus Research Institute in Management (ERIM), een samenwerkingsverband met de Economische faculteit, ESE. 20

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie